Margita Pištorová, ředitelka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Margita Pištorová, ředitelka"

Transkript

1

2 ÚVODNÍ SLOVO Opět uplynul rok a já znovu píši úvodní slovo k výroční zprávě. Při tom si čím dál tím víc uvědomuji, že vlastně neustále žijeme v určité časové schizofrenii. Skoro celou první polovinu roku se ohlížíme na ten rok uplynulý hodnotíme, uzavíráme, vyvozujeme důsledky, děkujeme, Ve druhé polovině roku se zase zabýváme rokem následujícím plánujeme, připravujeme, píšeme projekty, Ten skutečný rok nám nějak plyne pod rukama a mám pocit, že si ho ani nestiháme řádně prožít. Často se mi stává, že vlastně ani nevím, který letopočet je ten pravý a v daném okamžiku správný. Proto i těchto několik slov bude tentokrát zaměřeno zpátky na rok, který již uplynul, ale nahlédneme také do tohoto skutečného roku, tedy do doby, kdy tato slova píši. Rok 2006 byl pro naši organizaci důležitý zejména ve dvou oblastech. Poslanecká sněmovna přijala Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, který nabyl účinnosti S tímto zákonem je spojená řada změn, které se týkají i poskytovatelů sociálních služeb. Tou nejzásadnější je registrace všech poskytovaných služeb, která je spojená s inspekcemi kvality v sociálních službách. Naplňováním kritérií standardů kvality v sociálních službách jsme se zabývali celý loňský rok a pokračujeme v tom i v roce letošním. Druhou důležitou záležitostí roku 2006 bylo schválení nového Řádu diakonické práce Synodem Českobratrské církve evangelické, který je také účinný od Tento řád také přináší řadu změn a to zejména v oblasti řízení a kontroly. Zanikají představenstva a vznikají správní rady, které řídí a dozorčí rady, které kontrolují. Tyto změny také zásadním způsobem ovlivnili několik přelomových měsíců života střediska. V loňském roce jsme realizovali, kromě stálých služeb a aktivit také čtyři projekty financované z evropských fondů. O těch se dozvíte více na dalších stánkách. Byla to pro nás pro všechny velká zkušenost a také obrovská zkouška v tom, jestli to vše zvládneme. Bylo to o to těžší, že jsme si na financování některých z nich museli vzít úvěr. V životě střediska to byl zásadní krok a to krok střediskem do té doby neprobádaný. Na tomto místě chci poděkovat všem, kteří v těchto průlomových dobách stáli pevně na svých místech a byli nám, pracovníkům, oporou. Také nám chci popřát, aby ten letošní rok byl alespoň tak dobrý jako ten loňský. Pomáhej nám v tom Pán Bůh. Margita Pištorová, ředitelka i

3 OBSAH Úvodní slovo Obsah Poděkování Poslání a vznik střediska Organizační struktura Pracovní tým střediska Azylový dům Občanská poradna Terénní sociální práce Další projekty Hospodaření Členství v organizacích a spolupráce Kontakty ii i ii

4 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme těm, kteří nás podpořili morálně, prakticky i finančně: členům Farního sboru ČCE v Mostě; zaměstnancům; dobrovolníkům; MPSV ČR; Magistrátu města Mostu; Nadaci Eurotel, Praha; Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, Praha; FBE sro, Praha; Ev. Luth. církvi v Pockau; Diakonii v Marienbergu a v Chemnitz; Úřadu práce v Mostě; Geo Most, s.r.o.; Euroregionu Krušnohoří; Kiwanis klubu Most Litvínov i všem, kteří jenom projevili zájem o naší práci. Děkujeme dárcům věcných darů pro AD: Bláhová Eva, Blahová J., pí. Blažková, Brůhová Pavla, Dlouhá Ingrid, Dobiášová Věra, Doubkovi, p. Dunovský, Filová Monika, Gergelová J., Hradecká P., pí. Jančiová, Johanisová Ilona, Košťáková Pavla, Kovačová Emília, Králová V., Loulová Olga, Mačková A., pí. Merhoutová, Milková Iveta, p. Muck, pí. Pachmanová, Pěchota Rudolf, Pucová Věra, pí. Rajdlová, Rendlová Jaroslava, Říčař Petr, Schlosserová Marcela, Štorchovi, pí. Štréblová, Štýsovi, Tourek Miroslav, Valvodová K., pí. Vítovcová, Wirthová Zdena, pí. Živčáková, Oblastní katolická charita, firma Sluníčko a řada dalších anonymních dárců. Děkujeme dobrovolníkům: paní Brigita Janovská, Veverková Martina, Šůláková Lada, Říhová Kamila, Jiří Sitter, Gabriela Breuerová, Anna Štefanová, Petra Fulínová, Stanislav Přikryl. 1

5 POSLÁNÍ A VZNIK STŘEDISKA Poslání střediska Pomáháme lidem v nepříznivé životní situaci nalézt své uplatnění ve společnosti. Vyvíjíme svou činnost v souladu s posláním a koncepcí Diakonie ČCE. Svoji práci chápeme jako službu, vycházející z principů křesťanské lásky k bližnímu, respektu k jedinečnosti a nezastupitelné hodnotě každého člověka a profesionality v přístupu ke klientům. Zřízení Zřizovatelem Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE) je Českobratrská církev evangelická (ČCE). DČCE má v současnosti více než 30 středisek po celé České republice. Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě je samostatnou právnickou osobou zapsanou v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR. Středisko poskytuje sociální služby v několika organizačních složkách programech. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most Občanská poradna Most Terénní sociální práce Most 2

6 POSLÁNÍ Historie A VZNIK STŘEDISKA Vznik Kooperačního fóra Most jako organizační složky Střediska křesťanské pomoci v Praze Vznik Diakonie ČCE Střediska ekonomicko sociálních aktivit Most rozhodnutím Synodu ČCE (20.6.) Otevření Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni (AD) Zřízení samostatné organizační složky Mezinárodní centrum setkávání Zavedení nepřetržitého provozu v AD Zrušení Kooperačního fóra jako organizační složky střediska Otevření Občanské poradny (OP) Změna názvu střediska na Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě zahájení projektů s finanční podporou z evropských fondů: Terénní sociální práce zaměřená na ohrožené rodiny Budování kapacity v Diakonii ČCE SSP v Mostě Důležité události roku 2006 leden zahájení projektu Aktivizační dílna Most únor přijetí OP do Asociace občanských poraden srpen ukončení programu Mezinárodní centrum setkávání srpen, září ukončení projektu Terénní sociální práce zaměřená na ohrožené rodiny a zřízení samostatné organizační složky Terénní sociální práce Most jako programu střediska realizace projektu Diakonie bez hranic Nový Řád diakonické práce 3

7 ORGANIZAČNÍ Úseky Pracovníci 4 STRUKTURA

8 PRACOVNÍ TÝM STŘEDISKA Představenstvo Představenstvo střediska se sešlo v roce 2006 sedmkrát a řádně plnilo své povinnosti vyplývající z Řádu diakonické práce, organizačního řádu a statutu střediska. V březnu rezignoval Mgr. Petr Špirko na funkci předsedy představenstva. Předsedou byla zvolená paní Vlasta Seidlová. V souvislosti s novým Řádem diakonické práce představenstvo ukončilo svou činnost jako představenstvo ke dni a transformuje se na Dozorčí radu. Představenstvo pracovalo ve složení: Vlasta Seidlová předsedkyně představenstva Bc Margita Pištorovámístopředsedkyně představenstva Mgr. Josef Hurt člen Mgr. Jana Mračníková člen MUDr. Michal Pavlovský člen Alena Šnýdlová člen Mgr. Petr Špirko člen Zaměstnanci Margita Pištorová Jana Hrdinová Jana Mračníková Eliška Lazárová Martina Vorálková Anna Buřtová Knarik Manukyan Blanka Nídlová Jana Podzimková Markéta Strížová Lucie Nosická Martina André Lenka Tomková Lenka Kohoutová Anna Serafínová Petra Zichová Eva Beranová Jakub Midrla Blahoslav Číčel ředitelka střediska vedoucí Azylového domu sociální pracovnice AD sociální pracovnice AD sociální pracovnice AD od dubna 2005 na MD recepční AD recepční AD recepční AD od února 2006 vedoucí Občanské poradny poradce OP sociální pracovnice Aktivizační dílny sociální pracovnice AkD od února 2006 vychovatelka AkD od září 2006 vedoucí Terénní sociální práce sociální pracovnice TSP do srpna 2006 sociální pracovnice TSP od června 2006 účetní údržbář od března 2006 metodik Externí spolupracovníci JUDr. Jaroslava Andreaová právní poradna 5

9 AZYLOVÝ DŮM Poslání AD Pomáháme matkám a jejich dětem nebo ženám v tísni překlenout těžkou životní situaci nebo akutní krizovou situaci. Cíle AD 1. Zajištění bezpečného prostředí poskytnutím nezbytné ochrany fyzické, psychické, právní a sociální 2. Zvyšování samostatnosti klientek zajištěním běžných záležitostí klientky, orientací ve vlastní situaci, pomocí ve využívání běžných zdrojů a asistovaným nácvikem dovedností. 3. Podpora rodiny při naplňování jejích základních funkcí biologické, ekonomické, emocionální, socializační a ochranné. Naplňováním těchto cílů a specifickou nabídkou služeb usiluje AD o sociální začleňování svých klientek. Cílová skupina AD Klientkami se mohou stát ohrožené ženy nebo matky s dětmi, tzn. osoby od 18 let věku z Ústeckého kraje, zejména z oblasti Mostu a jeho okolí, které se ocitly bez přístřeší, jsou vystaveny fyzickému, psychickému, sexuálnímu, emocionálnímu, finančnímu nebo sociálnímu násilí. S matkou mohou být ubytovány její děti do 18 let věku. Popis Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni se nachází v rekonstruované budově bývalé družiny 6.ZŠ v Mostě. Majitelem této budovy je Magistrát města Mostu a Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě má tuto budovu pronajatou. Je zde: 7 ubytovacích jednotek: předsíň, pokoj, hygienické zařízení (WC a sprchový kout) 1 bezbariérová jednotka: obytná kuchyň, pokoj, koupelna s WC společná kuchyň herna se společenským koutem pracovní místnost kočárkárna Kapacita AD je 10 dospělých žen a matek a asi 20 dětí. 6

10 AZYLOVÝ Nabídka AD 7 DŮM

11 AZYLOVÝ DŮM Kalendárium AD leden únor duben červen červenec srpen září říjen prosinec Setkání bývalých klientek v AD Změna systému práce v AD (nástup recepčních AD) Postní posezení, Velikonoce v AD Výměna podlahových krytin z prostředků věnovaných Nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97 volnočasové aktivity pro děti volnočasové aktivity pro děti výlet do ZOO v Praze pořádaný Kiwanis klubem Most Litvínov konzultace o kvalitě služeb v AD (v rámci DČCE) Mikulášská nadílka; Divadelní představení pro děti pořádané Kiwanis klubem Most Litvínov; Oslava Štědrého dne a Silvestra Zdroje financování AD Příjmy od klientů, MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Most, Nadace Eurotel, Úřad práce, Nadace Vize 97, domácí a zahraniční dary 8

12 AZYLOVÝ Statistika AD Klientky AD podle místa bydliště (obbydlené noci) Jana Hrdinová, vedoucí AD 9 DŮM

13 OBČANSKÁ PORADNA Poslání OP OP poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. Cíle OP 1. Ukázat cestu a nasměrovat lidi tak, aby byli schopni vyřešit svůj problém sami nebo s minimální institucionální pomocí poskytováním bezplatného, nestranného, nezávislého a diskrétního poradenství tak, aby a. znali svá práva a povinnosti b. uměli vyjádřit své potřeby a hájit své zájmy 2. Upozorňovat příslušné místní a státní orgány na nedostatky legislativy a současně informovat o neřešených problémech občanů Cílová skupina OP Cílovou skupinou jsou dospělí, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci a nemají vlastní zdroje k jejímu řešení. Popis Občanská poradna se nachází v budově Městské knihovny v Mostě. Vchod do poradny je z pravé strany objektu od Okresního soudu. 10

14 OBČANSKÁ Nabídka OP PORADNA Občanská poradna poskytuje informace, rady i aktivní pomoc v oblasti sociálních dávek a pomoci, pojištění, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, bydlení, rodinných a partnerských vztahů, majetkoprávních vztahů, finanční a rozpočtové problematiky, zdravotnictví, ochrany spotřebitele, občanského soudního řízení a veřejné správy. Informace Obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci klienta. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na danou situaci. Informace nenabízí možnosti řešení. Rada Rada je orientovaná na dojednané řešení problému. Vychází z konkrétní situace klienta, nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení. Aktivní pomoc Jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí následné práce, kterou provádí poradce v zájmu klienta. Aktivní pomoc probíhá v prostorách poradny. Asistence Poradce zastupuje nebo doprovází klienta na jednání ( např. úřad, soud...). Je to společný pojem pro doprovázení, vyjednávání a zastupování. Zdroje financování OP MPSV, MPO, domácí dary Statistika OP 11

15 OBČANSKÁ Principy práce OP PORADNA Všichni pracovníci OP se ve své práci řídí Etickým kodexem pracovníků AOP, jsou vázáni mlčenlivostí a pracují dle organizací přijatých principů práce. Princip nestrannosti Služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce. Princip diskrétnosti Nic, co se v poradně zjistí od klienta, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude, bez výslovného souhlasu klienta, předáno nikomu mimo OP. Klient může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí. Princip bezplatnosti Občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to ve 14 v současné době poskytovaných oblastech a ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence). Princip nezávislosti OP poskytuje klientům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují. Princip uplatňování vlastní vůle Pracovníci OP respektují vlastní rozhodnutí klienta. Princip individuálního přístupu Ke klientovi je přistupováno s ohledem na jeho konkrétní potřeby Princip otevřenosti Přestože je Diakonie ČCE křesťanskou organizací, je tato otevřena jak křesťanům, tak nekřesťanům. Služby jsou poskytovány všem potřebným z celé společnosti. 12

16 OBČANSKÁ Oblasti řešených problémů Jana Podzimková, vedoucí OP 13 PORADNA

17 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Projekt Terénní sociální práce zaměřená na ohrožené rodiny Charakteristika: Terénní sociální práce zaměřená na ohrožené rodiny (dále jen TSP) byl společným projektem Statutárního města Most a Diakonie ČCE Střediska sociální pomoci. Cíle TSP: Cílem projektu bylo pomoci rodinám sociálně vyloučeným nebo bezprostředně ohroženým sociálním vyloučením zařadit se do společnosti a tím lépe obstát na otevřeném trhu práce. Dalším cílem bylo pracovat s dospělými rodiči tak, aby byli schopni vytvořit lepší startovací podmínky pro své děti a tím předcházeli také jejich sociálnímu vyloučení. Hlavní aktivita: Hlavní aktivitou bylo sestavení individuálního plánu pomoci pro tyto rodiny (na základě dohody) a návštěvy terénních sociálních pracovnic v těchto rodinách za účelem naplnění těchto plánů. Další významnou aktivitou bylo uspořádání 10 seminářů pro cílové skupiny, které byly zaměřeny na podporu zaměstnanosti a na prevenci sociálně patologických jevů v rodinách. Terénní sociální pracovnice měly navíc dvakrát v týdnu poradenské hodiny pro uživatele služby. Doba realizace: Projekt byl realizován v období listopad 2005 srpen 2006 Financování: Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 14

18 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Program Terénní sociální práce Most Poslání TSP Pozitivně podporujeme rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nabízíme jim pomoc při řešení jejich problémů se směřováním k pozitivní změně v životě rodiny. Cíle TSP 1. Zvyšování samostatnosti klientů zajištěním běžných záležitostí, orientací ve vlastní situaci, pomocí ve využívání běžných zdrojů a asistovaným nácvikem dovedností. 2. Podpora rodiny při naplňování jejích základních funkcí biologické, ekonomické, emocionální, socializační a ochranné. Naplňováním těchto cílů a specifickou nabídkou služeb usiluje TSP o sociální začleňování svých klientů. Cílová skupina TSP Cílovou skupinou TSP jsou úplné nebo neúplné ohrožené rodiny s dětmi z Ústeckého kraje, zejména z oblasti Mostu a jeho okolí, které se ocitly v tíživé situaci finanční, sociální, psychické, emocionální nebo rodinné. Partnerem pracovníků TSP je vždy dospělý člen rodiny se zájmem o řešení nepříznivé situace a je motivovaný ke změně. Popis 15 Kancelář TSP se nachází na ulici Jaroslava Seiferta, která vede od Sportovní haly směrem k bývalým vojenským kasárnám v Mostě. Pracovníci zde sídlí ve čtvrtém patře. Vedle vchodu je umístěný poutač s logem Diakonie ČCE SSP TSP v Mostě.

19 TERÉNNÍ Nabídka TSP Oblasti pomoci Sociálně právní Bydlení Výchova a péče o dítě Chod domácnosti Hospodaření s finančními prostředky rodiny Osvojování sociálních rolí Organizace života rodiny a jejich členů Nezaměstnanost a další vzdělávání Rodičovské a sociální kompetence a dovednosti Obnova a upevnění vztahů v rodině Úrovně pomoci Poskytnutí informace Systematické poradenství Aktivní pomoc Asistence Průvodcovství Nácvik Sociálně terapeutické činnosti Formy pomoci Individuální Rodinná 16 Skupinová SOCIÁLNÍ PRÁCE

20 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Kalendárium TSP V roce 2006 proběhla hlavně řada seminářů, které byly součástí projektu Terénní sociální práce zaměřená na ohrožené rodiny. únor březen duben květen červen červenec srpen říjen prosinec seminář na téma Rodina a peníze semináře na témata Problémy s bydlením a Nebezpečné závislosti semináře na témata Zaměstnání věc nemožná? a Domácí násilí v rodinách semináře na témata Zaměstnání Fair Play a Nová profesní šance semináře na témata Zlobí vaše děti? a Hospodaření v tíživé životní situaci Někteří uživatelé služeb se zúčastnili nahlédnutí do práce s počítačem pořádaným Aktivizační dílnou (projekt Diakonie ČCE SSP v Mostě). seminář na téma Škola a zaměstnání, záškoláctví a nezaměstnanost některé děti z rodin uživatelů služeb TSP se zúčastnily letního tábora pořádaného magistrátem města Most. některé děti se zúčastnily výletu do Pražské ZOO pořádaného Kiwanis klubem Most Litvínov. někteří uživatelé služeb TSP se se svými dětmi zúčastnili Mikulášské nadílky pořádané azylovým domem; některé děti z rodin uživatelů služeb TSP se zúčastnily divadelního představení pořádaného Kiwanis klubem Most Litvínov Zdroje financování TSP MPSV, Phare 2003 RLZ 17

21 TERÉNNÍ Počet rodin a návštěv v rodinách Statistika TSP Lenka Kohoutová, vedoucí TSP 18 SOCIÁLNÍ PRÁCE

22 DALŠÍ PROJEKTY Budování kapacity v Diakonii ČCE SSP v Mostě Charakteristika: Budování kapacity Diakonie ČCE Střediska sociální pomoci v Mostě je projekt realizovaný v rámci grantového schématu Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (OP RLZ). Cíle projektu: Cílem projektu je posílit a budovat kapacitu organizace tak, abychom byli schopni poskytovat cílené a kvalitní sociální služby s efektivním využitím zdrojů a s dopadem na cílovou skupinu, která potřebuje zlepšit své uplatnění na trhu práce. Hlavní aktivita: V rámci projektu bude posílena kapacita střediska ve třech hlavních oblastech: Zjišťování potřeb cílových skupin (vlastních i potenciálních), monitoring jednotlivých služeb, vyhodnocování kvality služeb a hlavně vyhodnocování dopadu poskytovaných služeb na klienty Plánování cílených služeb v rámci stávajících projektů a tvorba Strategického plánu organizace Systém řízení Doba realizace: Projekt je realizován v období listopad 2005 říjen 2007 Financování: Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 19

23 DALŠÍ PROJEKTY Diakonie bez hranic Charakteristika: Diakonie bez hranic byl partnerským projektem Diakonie ČCE SSP v Mostě, Diakonie Marienberg a Městské misie Chemnitz. Na projektu se dále podílely Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích a Diakonie ČCE Středisko v Krabčicích. Cíle projektu: Cílem projektu bylo posílit a budovat přeshraniční spolupráci zapojených středisek, budovat aktivní partnerství, rozšiřovat kvalifikační a vzdělávací možnosti zaměstnanců zvláště z dlouhodobé perspektivy a vybudovat bázi pro začlenění klientů do společných programů. Hlavní aktivita: V rámci projektu proběhly čtyři semináře na tato témata: 1. seminář Právní rámec sociální práce v ČR Způsoby financování sociálních služeb Kulturní rámec našeho života 2. seminář Právní rámec sociální práce v SRN Struktura národních Diakonií Spolupráce diakonie a církve 3. seminář Metody práce Metody řízení 4. seminář Práce s dobrovolníky Výhledy další spolupráce Doba realizace: Projekt byl realizován v období leden prosinec 2006 Financování: Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Česko německým fondem budoucnosti. 20

24 DALŠÍ PROJEKTY Aktivizační dílna Most (AkD) Charakteristika: Aktivizační dílna Most (dále jen AkD) je inovativní projekt kombinující individuální přístup k motivaci a rozvoji pracovních a společenských dovedností účastníků se specializovaným poradenstvím. Cíle AkD: Cílem projektu je zlepšit životní podmínky a pomoci osobám vyloučeným nebo ohroženým vyloučením s několikanásobným znevýhodněním integrovat je do společnosti k pracovnímu uplatnění. Hlavní aktivita: Projekt má dvě hlavní aktivity: Aktivizační dílnu a Specializovanou poradnu. Aktivizační dílna: Nabízí praktický výcvik nejrůznějších výtvarných a pracovních technik (batikování, tkaní, šití, drhání, drátkování, výroba dekoračních předmětů) Specializovaná poradna: Nabízí důležité informace, které potřebují lidé vědět při hledání zaměstnání (psaní profesního životopisu, seznámení s počítačem a s internetem) Doba realizace: Projekt je realizován v období leden 2006 červen 2007 Financování: Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 21

25 HOSPODAŘENÍ Výsledovka Struktura nákladů 22

26 HOSPODAŘENÍ Výsledovka Struktura výnosů 23

27 HOSPODAŘENÍ Rozvaha Výsledky hospodaření schválila správní rada DČCE SSP v Mostě dne po projednání s dozorčí radou dne

28 HOSPODAŘENÍ Výrok auditora Hospodaření střediska prověřila auditorka Ing. Dagmar Švecová s tímto závěrem: 25

29 ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH A SPOLUPRÁCE Středisko je členem Sdružení azylových domů Asociace občanských poraden Česká rada humanitárních organizací Euroregion Krušnohoří Středisko bylo zapojeno do Komunitního plánování sociálních služeb v Mostě Středisko spolupracovalo zejména s organizacemi Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mostě; Ústředí Diakonie ČCE v Praze; střediska Diakonie ČCE; Magistrát města Mostu; Úřad práce Most; Městská policie Most; Oblastní charita Most; Emauzy ČR; Most k naději; FOD Most; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Centrum komunitní práce Ústí nad Labem; Komunitní plánování o.p.s; S2S plus; Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem; Občanská poradna Holešovice; Vyšší odborná škola sociálně právní v Mostě; Gymnázium Most; a mnoha dalšími Středisko bylo aktivní v zahraniční spolupráci s Diakonie Marienberg Diakonie Sachsen Diakonie Chemnitz FEANTSA Evropský svaz národních organizací pracujících s lidmi bez domova 26

30 KONTAKTY Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě Sídlo: U Města Chersonu 1675, Most Tel./Fax: E mail: Web: IČO: Zapsán: Rejstřík evidovaných právnických osob MK ČR, 9 275/ Zastoupení: Margita Pištorová ředitelka Bank. Spojení: ČSOB, a.s. pobočka Most Číslo účtu: /0300 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most Adresa: M. Alše 3274, Most Tel./Fax: E mail: Občanská poradna Most Adresa: Moskevská 12 (budova Městské knihovny Most), Most Tel.: E mail: Terénní sociální práce Most Adresa: J. Seiferta 2118, Most Tel.: E mail:

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

V ROCE 2008 JSME POSKYTOVALI TYTO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V ROCE 2008 JSME POSKYTOVALI TYTO SOCIÁLNÍ SLUŽBY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI Úvodní slovo Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě (dále jen Středisko) existuje již osmým rokem. Za tuto dobu jsme prošli dlouhou cestu společně s

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K

O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk Tel. 412 384 744, 412 384 745 Fax.: 412 332 774 IČO: 46 79 75 72, e-mail: reditel@charitarumburk.cz URL: www.charitarumburk.cz

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Úvodní slovo. Margita Pištorová, ředitelka

Úvodní slovo. Margita Pištorová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI Úvodní slovo Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě (dále jen Středisko) devátým rokem existence. V návaznosti na předchozí léta Středisko

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2004 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň....................................................

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Výroční zpráva za rok 2005. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2005. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2005 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem 2. Občanská poradna Plzeň 2.1. Občanské sdružení Občanská poradna Plzeň 2.2. Poslání a činnost Občanské poradny Plzeň 2.3. Kontakty

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK Úvodní slovo V tomto roce se Slezská diakonie (SD) rozhodla zřídit Diakonický vzdělávací institut (DI) jako samostatný subjekt, který bude v daleko větším rozsahu plnit úlohu dosavadního Centra vzdělávání

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Písemná zpráva zadavatele o nadlimitní veřejné zakázce

Písemná zpráva zadavatele o nadlimitní veřejné zakázce Veřejná zakázka je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Písemná zpráva zadavatele o nadlimitní veřejné zakázce

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výroční zpráva 2006. o. s. Společnou cestou

Výroční zpráva 2006. o. s. Společnou cestou Výroční zpráva 2006 OBČANSKÉ PORADENSKÉ CENTRUM JIŽNÍ MĚSTO o. s. Společnou cestou Azylový dům (pro matky a rodiny s dětmi) Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Občanská poradna

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013 QUO obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2013 QUO o.p.s QUO obecně prospěšná společnost se sídlem, byla založena zakladatelskou listinou dne 16. září 2013. Zakladatelé: Krupička Václav a Karina Bláhová

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2006 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice 1 Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 ul.17. listopadu 237 /Dům služeb/ 530 02 Pardubice č.účtu: 1207027379/0800 tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Výroční zpráva 2007. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2007. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2007 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Zpráva o činnosti 4. Finanční zpráva 5. Záměry pro rok 2008 6. Poděkování 7. Kontaktní

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více