Margita Pištorová, ředitelka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Margita Pištorová, ředitelka"

Transkript

1

2 ÚVODNÍ SLOVO Opět uplynul rok a já znovu píši úvodní slovo k výroční zprávě. Při tom si čím dál tím víc uvědomuji, že vlastně neustále žijeme v určité časové schizofrenii. Skoro celou první polovinu roku se ohlížíme na ten rok uplynulý hodnotíme, uzavíráme, vyvozujeme důsledky, děkujeme, Ve druhé polovině roku se zase zabýváme rokem následujícím plánujeme, připravujeme, píšeme projekty, Ten skutečný rok nám nějak plyne pod rukama a mám pocit, že si ho ani nestiháme řádně prožít. Často se mi stává, že vlastně ani nevím, který letopočet je ten pravý a v daném okamžiku správný. Proto i těchto několik slov bude tentokrát zaměřeno zpátky na rok, který již uplynul, ale nahlédneme také do tohoto skutečného roku, tedy do doby, kdy tato slova píši. Rok 2006 byl pro naši organizaci důležitý zejména ve dvou oblastech. Poslanecká sněmovna přijala Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, který nabyl účinnosti S tímto zákonem je spojená řada změn, které se týkají i poskytovatelů sociálních služeb. Tou nejzásadnější je registrace všech poskytovaných služeb, která je spojená s inspekcemi kvality v sociálních službách. Naplňováním kritérií standardů kvality v sociálních službách jsme se zabývali celý loňský rok a pokračujeme v tom i v roce letošním. Druhou důležitou záležitostí roku 2006 bylo schválení nového Řádu diakonické práce Synodem Českobratrské církve evangelické, který je také účinný od Tento řád také přináší řadu změn a to zejména v oblasti řízení a kontroly. Zanikají představenstva a vznikají správní rady, které řídí a dozorčí rady, které kontrolují. Tyto změny také zásadním způsobem ovlivnili několik přelomových měsíců života střediska. V loňském roce jsme realizovali, kromě stálých služeb a aktivit také čtyři projekty financované z evropských fondů. O těch se dozvíte více na dalších stánkách. Byla to pro nás pro všechny velká zkušenost a také obrovská zkouška v tom, jestli to vše zvládneme. Bylo to o to těžší, že jsme si na financování některých z nich museli vzít úvěr. V životě střediska to byl zásadní krok a to krok střediskem do té doby neprobádaný. Na tomto místě chci poděkovat všem, kteří v těchto průlomových dobách stáli pevně na svých místech a byli nám, pracovníkům, oporou. Také nám chci popřát, aby ten letošní rok byl alespoň tak dobrý jako ten loňský. Pomáhej nám v tom Pán Bůh. Margita Pištorová, ředitelka i

3 OBSAH Úvodní slovo Obsah Poděkování Poslání a vznik střediska Organizační struktura Pracovní tým střediska Azylový dům Občanská poradna Terénní sociální práce Další projekty Hospodaření Členství v organizacích a spolupráce Kontakty ii i ii

4 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme těm, kteří nás podpořili morálně, prakticky i finančně: členům Farního sboru ČCE v Mostě; zaměstnancům; dobrovolníkům; MPSV ČR; Magistrátu města Mostu; Nadaci Eurotel, Praha; Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, Praha; FBE sro, Praha; Ev. Luth. církvi v Pockau; Diakonii v Marienbergu a v Chemnitz; Úřadu práce v Mostě; Geo Most, s.r.o.; Euroregionu Krušnohoří; Kiwanis klubu Most Litvínov i všem, kteří jenom projevili zájem o naší práci. Děkujeme dárcům věcných darů pro AD: Bláhová Eva, Blahová J., pí. Blažková, Brůhová Pavla, Dlouhá Ingrid, Dobiášová Věra, Doubkovi, p. Dunovský, Filová Monika, Gergelová J., Hradecká P., pí. Jančiová, Johanisová Ilona, Košťáková Pavla, Kovačová Emília, Králová V., Loulová Olga, Mačková A., pí. Merhoutová, Milková Iveta, p. Muck, pí. Pachmanová, Pěchota Rudolf, Pucová Věra, pí. Rajdlová, Rendlová Jaroslava, Říčař Petr, Schlosserová Marcela, Štorchovi, pí. Štréblová, Štýsovi, Tourek Miroslav, Valvodová K., pí. Vítovcová, Wirthová Zdena, pí. Živčáková, Oblastní katolická charita, firma Sluníčko a řada dalších anonymních dárců. Děkujeme dobrovolníkům: paní Brigita Janovská, Veverková Martina, Šůláková Lada, Říhová Kamila, Jiří Sitter, Gabriela Breuerová, Anna Štefanová, Petra Fulínová, Stanislav Přikryl. 1

5 POSLÁNÍ A VZNIK STŘEDISKA Poslání střediska Pomáháme lidem v nepříznivé životní situaci nalézt své uplatnění ve společnosti. Vyvíjíme svou činnost v souladu s posláním a koncepcí Diakonie ČCE. Svoji práci chápeme jako službu, vycházející z principů křesťanské lásky k bližnímu, respektu k jedinečnosti a nezastupitelné hodnotě každého člověka a profesionality v přístupu ke klientům. Zřízení Zřizovatelem Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE) je Českobratrská církev evangelická (ČCE). DČCE má v současnosti více než 30 středisek po celé České republice. Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě je samostatnou právnickou osobou zapsanou v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR. Středisko poskytuje sociální služby v několika organizačních složkách programech. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most Občanská poradna Most Terénní sociální práce Most 2

6 POSLÁNÍ Historie A VZNIK STŘEDISKA Vznik Kooperačního fóra Most jako organizační složky Střediska křesťanské pomoci v Praze Vznik Diakonie ČCE Střediska ekonomicko sociálních aktivit Most rozhodnutím Synodu ČCE (20.6.) Otevření Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni (AD) Zřízení samostatné organizační složky Mezinárodní centrum setkávání Zavedení nepřetržitého provozu v AD Zrušení Kooperačního fóra jako organizační složky střediska Otevření Občanské poradny (OP) Změna názvu střediska na Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě zahájení projektů s finanční podporou z evropských fondů: Terénní sociální práce zaměřená na ohrožené rodiny Budování kapacity v Diakonii ČCE SSP v Mostě Důležité události roku 2006 leden zahájení projektu Aktivizační dílna Most únor přijetí OP do Asociace občanských poraden srpen ukončení programu Mezinárodní centrum setkávání srpen, září ukončení projektu Terénní sociální práce zaměřená na ohrožené rodiny a zřízení samostatné organizační složky Terénní sociální práce Most jako programu střediska realizace projektu Diakonie bez hranic Nový Řád diakonické práce 3

7 ORGANIZAČNÍ Úseky Pracovníci 4 STRUKTURA

8 PRACOVNÍ TÝM STŘEDISKA Představenstvo Představenstvo střediska se sešlo v roce 2006 sedmkrát a řádně plnilo své povinnosti vyplývající z Řádu diakonické práce, organizačního řádu a statutu střediska. V březnu rezignoval Mgr. Petr Špirko na funkci předsedy představenstva. Předsedou byla zvolená paní Vlasta Seidlová. V souvislosti s novým Řádem diakonické práce představenstvo ukončilo svou činnost jako představenstvo ke dni a transformuje se na Dozorčí radu. Představenstvo pracovalo ve složení: Vlasta Seidlová předsedkyně představenstva Bc Margita Pištorovámístopředsedkyně představenstva Mgr. Josef Hurt člen Mgr. Jana Mračníková člen MUDr. Michal Pavlovský člen Alena Šnýdlová člen Mgr. Petr Špirko člen Zaměstnanci Margita Pištorová Jana Hrdinová Jana Mračníková Eliška Lazárová Martina Vorálková Anna Buřtová Knarik Manukyan Blanka Nídlová Jana Podzimková Markéta Strížová Lucie Nosická Martina André Lenka Tomková Lenka Kohoutová Anna Serafínová Petra Zichová Eva Beranová Jakub Midrla Blahoslav Číčel ředitelka střediska vedoucí Azylového domu sociální pracovnice AD sociální pracovnice AD sociální pracovnice AD od dubna 2005 na MD recepční AD recepční AD recepční AD od února 2006 vedoucí Občanské poradny poradce OP sociální pracovnice Aktivizační dílny sociální pracovnice AkD od února 2006 vychovatelka AkD od září 2006 vedoucí Terénní sociální práce sociální pracovnice TSP do srpna 2006 sociální pracovnice TSP od června 2006 účetní údržbář od března 2006 metodik Externí spolupracovníci JUDr. Jaroslava Andreaová právní poradna 5

9 AZYLOVÝ DŮM Poslání AD Pomáháme matkám a jejich dětem nebo ženám v tísni překlenout těžkou životní situaci nebo akutní krizovou situaci. Cíle AD 1. Zajištění bezpečného prostředí poskytnutím nezbytné ochrany fyzické, psychické, právní a sociální 2. Zvyšování samostatnosti klientek zajištěním běžných záležitostí klientky, orientací ve vlastní situaci, pomocí ve využívání běžných zdrojů a asistovaným nácvikem dovedností. 3. Podpora rodiny při naplňování jejích základních funkcí biologické, ekonomické, emocionální, socializační a ochranné. Naplňováním těchto cílů a specifickou nabídkou služeb usiluje AD o sociální začleňování svých klientek. Cílová skupina AD Klientkami se mohou stát ohrožené ženy nebo matky s dětmi, tzn. osoby od 18 let věku z Ústeckého kraje, zejména z oblasti Mostu a jeho okolí, které se ocitly bez přístřeší, jsou vystaveny fyzickému, psychickému, sexuálnímu, emocionálnímu, finančnímu nebo sociálnímu násilí. S matkou mohou být ubytovány její děti do 18 let věku. Popis Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni se nachází v rekonstruované budově bývalé družiny 6.ZŠ v Mostě. Majitelem této budovy je Magistrát města Mostu a Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě má tuto budovu pronajatou. Je zde: 7 ubytovacích jednotek: předsíň, pokoj, hygienické zařízení (WC a sprchový kout) 1 bezbariérová jednotka: obytná kuchyň, pokoj, koupelna s WC společná kuchyň herna se společenským koutem pracovní místnost kočárkárna Kapacita AD je 10 dospělých žen a matek a asi 20 dětí. 6

10 AZYLOVÝ Nabídka AD 7 DŮM

11 AZYLOVÝ DŮM Kalendárium AD leden únor duben červen červenec srpen září říjen prosinec Setkání bývalých klientek v AD Změna systému práce v AD (nástup recepčních AD) Postní posezení, Velikonoce v AD Výměna podlahových krytin z prostředků věnovaných Nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97 volnočasové aktivity pro děti volnočasové aktivity pro děti výlet do ZOO v Praze pořádaný Kiwanis klubem Most Litvínov konzultace o kvalitě služeb v AD (v rámci DČCE) Mikulášská nadílka; Divadelní představení pro děti pořádané Kiwanis klubem Most Litvínov; Oslava Štědrého dne a Silvestra Zdroje financování AD Příjmy od klientů, MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Most, Nadace Eurotel, Úřad práce, Nadace Vize 97, domácí a zahraniční dary 8

12 AZYLOVÝ Statistika AD Klientky AD podle místa bydliště (obbydlené noci) Jana Hrdinová, vedoucí AD 9 DŮM

13 OBČANSKÁ PORADNA Poslání OP OP poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. Cíle OP 1. Ukázat cestu a nasměrovat lidi tak, aby byli schopni vyřešit svůj problém sami nebo s minimální institucionální pomocí poskytováním bezplatného, nestranného, nezávislého a diskrétního poradenství tak, aby a. znali svá práva a povinnosti b. uměli vyjádřit své potřeby a hájit své zájmy 2. Upozorňovat příslušné místní a státní orgány na nedostatky legislativy a současně informovat o neřešených problémech občanů Cílová skupina OP Cílovou skupinou jsou dospělí, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci a nemají vlastní zdroje k jejímu řešení. Popis Občanská poradna se nachází v budově Městské knihovny v Mostě. Vchod do poradny je z pravé strany objektu od Okresního soudu. 10

14 OBČANSKÁ Nabídka OP PORADNA Občanská poradna poskytuje informace, rady i aktivní pomoc v oblasti sociálních dávek a pomoci, pojištění, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, bydlení, rodinných a partnerských vztahů, majetkoprávních vztahů, finanční a rozpočtové problematiky, zdravotnictví, ochrany spotřebitele, občanského soudního řízení a veřejné správy. Informace Obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci klienta. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na danou situaci. Informace nenabízí možnosti řešení. Rada Rada je orientovaná na dojednané řešení problému. Vychází z konkrétní situace klienta, nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení. Aktivní pomoc Jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí následné práce, kterou provádí poradce v zájmu klienta. Aktivní pomoc probíhá v prostorách poradny. Asistence Poradce zastupuje nebo doprovází klienta na jednání ( např. úřad, soud...). Je to společný pojem pro doprovázení, vyjednávání a zastupování. Zdroje financování OP MPSV, MPO, domácí dary Statistika OP 11

15 OBČANSKÁ Principy práce OP PORADNA Všichni pracovníci OP se ve své práci řídí Etickým kodexem pracovníků AOP, jsou vázáni mlčenlivostí a pracují dle organizací přijatých principů práce. Princip nestrannosti Služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce. Princip diskrétnosti Nic, co se v poradně zjistí od klienta, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude, bez výslovného souhlasu klienta, předáno nikomu mimo OP. Klient může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí. Princip bezplatnosti Občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to ve 14 v současné době poskytovaných oblastech a ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence). Princip nezávislosti OP poskytuje klientům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují. Princip uplatňování vlastní vůle Pracovníci OP respektují vlastní rozhodnutí klienta. Princip individuálního přístupu Ke klientovi je přistupováno s ohledem na jeho konkrétní potřeby Princip otevřenosti Přestože je Diakonie ČCE křesťanskou organizací, je tato otevřena jak křesťanům, tak nekřesťanům. Služby jsou poskytovány všem potřebným z celé společnosti. 12

16 OBČANSKÁ Oblasti řešených problémů Jana Podzimková, vedoucí OP 13 PORADNA

17 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Projekt Terénní sociální práce zaměřená na ohrožené rodiny Charakteristika: Terénní sociální práce zaměřená na ohrožené rodiny (dále jen TSP) byl společným projektem Statutárního města Most a Diakonie ČCE Střediska sociální pomoci. Cíle TSP: Cílem projektu bylo pomoci rodinám sociálně vyloučeným nebo bezprostředně ohroženým sociálním vyloučením zařadit se do společnosti a tím lépe obstát na otevřeném trhu práce. Dalším cílem bylo pracovat s dospělými rodiči tak, aby byli schopni vytvořit lepší startovací podmínky pro své děti a tím předcházeli také jejich sociálnímu vyloučení. Hlavní aktivita: Hlavní aktivitou bylo sestavení individuálního plánu pomoci pro tyto rodiny (na základě dohody) a návštěvy terénních sociálních pracovnic v těchto rodinách za účelem naplnění těchto plánů. Další významnou aktivitou bylo uspořádání 10 seminářů pro cílové skupiny, které byly zaměřeny na podporu zaměstnanosti a na prevenci sociálně patologických jevů v rodinách. Terénní sociální pracovnice měly navíc dvakrát v týdnu poradenské hodiny pro uživatele služby. Doba realizace: Projekt byl realizován v období listopad 2005 srpen 2006 Financování: Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 14

18 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Program Terénní sociální práce Most Poslání TSP Pozitivně podporujeme rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nabízíme jim pomoc při řešení jejich problémů se směřováním k pozitivní změně v životě rodiny. Cíle TSP 1. Zvyšování samostatnosti klientů zajištěním běžných záležitostí, orientací ve vlastní situaci, pomocí ve využívání běžných zdrojů a asistovaným nácvikem dovedností. 2. Podpora rodiny při naplňování jejích základních funkcí biologické, ekonomické, emocionální, socializační a ochranné. Naplňováním těchto cílů a specifickou nabídkou služeb usiluje TSP o sociální začleňování svých klientů. Cílová skupina TSP Cílovou skupinou TSP jsou úplné nebo neúplné ohrožené rodiny s dětmi z Ústeckého kraje, zejména z oblasti Mostu a jeho okolí, které se ocitly v tíživé situaci finanční, sociální, psychické, emocionální nebo rodinné. Partnerem pracovníků TSP je vždy dospělý člen rodiny se zájmem o řešení nepříznivé situace a je motivovaný ke změně. Popis 15 Kancelář TSP se nachází na ulici Jaroslava Seiferta, která vede od Sportovní haly směrem k bývalým vojenským kasárnám v Mostě. Pracovníci zde sídlí ve čtvrtém patře. Vedle vchodu je umístěný poutač s logem Diakonie ČCE SSP TSP v Mostě.

19 TERÉNNÍ Nabídka TSP Oblasti pomoci Sociálně právní Bydlení Výchova a péče o dítě Chod domácnosti Hospodaření s finančními prostředky rodiny Osvojování sociálních rolí Organizace života rodiny a jejich členů Nezaměstnanost a další vzdělávání Rodičovské a sociální kompetence a dovednosti Obnova a upevnění vztahů v rodině Úrovně pomoci Poskytnutí informace Systematické poradenství Aktivní pomoc Asistence Průvodcovství Nácvik Sociálně terapeutické činnosti Formy pomoci Individuální Rodinná 16 Skupinová SOCIÁLNÍ PRÁCE

20 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Kalendárium TSP V roce 2006 proběhla hlavně řada seminářů, které byly součástí projektu Terénní sociální práce zaměřená na ohrožené rodiny. únor březen duben květen červen červenec srpen říjen prosinec seminář na téma Rodina a peníze semináře na témata Problémy s bydlením a Nebezpečné závislosti semináře na témata Zaměstnání věc nemožná? a Domácí násilí v rodinách semináře na témata Zaměstnání Fair Play a Nová profesní šance semináře na témata Zlobí vaše děti? a Hospodaření v tíživé životní situaci Někteří uživatelé služeb se zúčastnili nahlédnutí do práce s počítačem pořádaným Aktivizační dílnou (projekt Diakonie ČCE SSP v Mostě). seminář na téma Škola a zaměstnání, záškoláctví a nezaměstnanost některé děti z rodin uživatelů služeb TSP se zúčastnily letního tábora pořádaného magistrátem města Most. některé děti se zúčastnily výletu do Pražské ZOO pořádaného Kiwanis klubem Most Litvínov. někteří uživatelé služeb TSP se se svými dětmi zúčastnili Mikulášské nadílky pořádané azylovým domem; některé děti z rodin uživatelů služeb TSP se zúčastnily divadelního představení pořádaného Kiwanis klubem Most Litvínov Zdroje financování TSP MPSV, Phare 2003 RLZ 17

21 TERÉNNÍ Počet rodin a návštěv v rodinách Statistika TSP Lenka Kohoutová, vedoucí TSP 18 SOCIÁLNÍ PRÁCE

22 DALŠÍ PROJEKTY Budování kapacity v Diakonii ČCE SSP v Mostě Charakteristika: Budování kapacity Diakonie ČCE Střediska sociální pomoci v Mostě je projekt realizovaný v rámci grantového schématu Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (OP RLZ). Cíle projektu: Cílem projektu je posílit a budovat kapacitu organizace tak, abychom byli schopni poskytovat cílené a kvalitní sociální služby s efektivním využitím zdrojů a s dopadem na cílovou skupinu, která potřebuje zlepšit své uplatnění na trhu práce. Hlavní aktivita: V rámci projektu bude posílena kapacita střediska ve třech hlavních oblastech: Zjišťování potřeb cílových skupin (vlastních i potenciálních), monitoring jednotlivých služeb, vyhodnocování kvality služeb a hlavně vyhodnocování dopadu poskytovaných služeb na klienty Plánování cílených služeb v rámci stávajících projektů a tvorba Strategického plánu organizace Systém řízení Doba realizace: Projekt je realizován v období listopad 2005 říjen 2007 Financování: Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 19

23 DALŠÍ PROJEKTY Diakonie bez hranic Charakteristika: Diakonie bez hranic byl partnerským projektem Diakonie ČCE SSP v Mostě, Diakonie Marienberg a Městské misie Chemnitz. Na projektu se dále podílely Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích a Diakonie ČCE Středisko v Krabčicích. Cíle projektu: Cílem projektu bylo posílit a budovat přeshraniční spolupráci zapojených středisek, budovat aktivní partnerství, rozšiřovat kvalifikační a vzdělávací možnosti zaměstnanců zvláště z dlouhodobé perspektivy a vybudovat bázi pro začlenění klientů do společných programů. Hlavní aktivita: V rámci projektu proběhly čtyři semináře na tato témata: 1. seminář Právní rámec sociální práce v ČR Způsoby financování sociálních služeb Kulturní rámec našeho života 2. seminář Právní rámec sociální práce v SRN Struktura národních Diakonií Spolupráce diakonie a církve 3. seminář Metody práce Metody řízení 4. seminář Práce s dobrovolníky Výhledy další spolupráce Doba realizace: Projekt byl realizován v období leden prosinec 2006 Financování: Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Česko německým fondem budoucnosti. 20

24 DALŠÍ PROJEKTY Aktivizační dílna Most (AkD) Charakteristika: Aktivizační dílna Most (dále jen AkD) je inovativní projekt kombinující individuální přístup k motivaci a rozvoji pracovních a společenských dovedností účastníků se specializovaným poradenstvím. Cíle AkD: Cílem projektu je zlepšit životní podmínky a pomoci osobám vyloučeným nebo ohroženým vyloučením s několikanásobným znevýhodněním integrovat je do společnosti k pracovnímu uplatnění. Hlavní aktivita: Projekt má dvě hlavní aktivity: Aktivizační dílnu a Specializovanou poradnu. Aktivizační dílna: Nabízí praktický výcvik nejrůznějších výtvarných a pracovních technik (batikování, tkaní, šití, drhání, drátkování, výroba dekoračních předmětů) Specializovaná poradna: Nabízí důležité informace, které potřebují lidé vědět při hledání zaměstnání (psaní profesního životopisu, seznámení s počítačem a s internetem) Doba realizace: Projekt je realizován v období leden 2006 červen 2007 Financování: Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 21

25 HOSPODAŘENÍ Výsledovka Struktura nákladů 22

26 HOSPODAŘENÍ Výsledovka Struktura výnosů 23

27 HOSPODAŘENÍ Rozvaha Výsledky hospodaření schválila správní rada DČCE SSP v Mostě dne po projednání s dozorčí radou dne

28 HOSPODAŘENÍ Výrok auditora Hospodaření střediska prověřila auditorka Ing. Dagmar Švecová s tímto závěrem: 25

29 ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH A SPOLUPRÁCE Středisko je členem Sdružení azylových domů Asociace občanských poraden Česká rada humanitárních organizací Euroregion Krušnohoří Středisko bylo zapojeno do Komunitního plánování sociálních služeb v Mostě Středisko spolupracovalo zejména s organizacemi Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mostě; Ústředí Diakonie ČCE v Praze; střediska Diakonie ČCE; Magistrát města Mostu; Úřad práce Most; Městská policie Most; Oblastní charita Most; Emauzy ČR; Most k naději; FOD Most; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Centrum komunitní práce Ústí nad Labem; Komunitní plánování o.p.s; S2S plus; Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem; Občanská poradna Holešovice; Vyšší odborná škola sociálně právní v Mostě; Gymnázium Most; a mnoha dalšími Středisko bylo aktivní v zahraniční spolupráci s Diakonie Marienberg Diakonie Sachsen Diakonie Chemnitz FEANTSA Evropský svaz národních organizací pracujících s lidmi bez domova 26

30 KONTAKTY Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě Sídlo: U Města Chersonu 1675, Most Tel./Fax: E mail: Web: IČO: Zapsán: Rejstřík evidovaných právnických osob MK ČR, 9 275/ Zastoupení: Margita Pištorová ředitelka Bank. Spojení: ČSOB, a.s. pobočka Most Číslo účtu: /0300 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most Adresa: M. Alše 3274, Most Tel./Fax: E mail: Občanská poradna Most Adresa: Moskevská 12 (budova Městské knihovny Most), Most Tel.: E mail: Terénní sociální práce Most Adresa: J. Seiferta 2118, Most Tel.: E mail:

Výroční. organizace. Ředitel Milan Kováč

Výroční. organizace. Ředitel Milan Kováč Výroční zpráva 2014 organizace Ředitel Milan Kováč ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI... 3 2. HISTORIE A SOUČASNOST ORGANIZACE... 4 Historie... 4 Současnost... 4 3. POSLÁNÍ A

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2009 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2009. Chceme Vás informovat

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1 Výroční zpráva 2014 Elim Vsetín, o.p.s. 1 Úvodní slovo Vážení a milí přátelé, máme za sebou rok činnosti naší obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s., od chvíle, kdy jsme převzali veškeré aktivity

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most Oblastní charita Most Výroční zpráva 2008 Úvod Poslání, vznik, působnost Vážení pøátelé, Pøedkládáme Vám Výroèní zprávy Oblastní charity Most 2008. Oblastní charita Most poskytuje své služby na území regionu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Poprvé v dějinách lidstva se nemůžeme zachránit jedni bez druhých. Není možné nechat ničit ty nejslabší je třeba nalézt místo pro každého, místo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více