Margita Pištorová, ředitelka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Margita Pištorová, ředitelka"

Transkript

1

2 ÚVODNÍ SLOVO Opět uplynul rok a já znovu píši úvodní slovo k výroční zprávě. Při tom si čím dál tím víc uvědomuji, že vlastně neustále žijeme v určité časové schizofrenii. Skoro celou první polovinu roku se ohlížíme na ten rok uplynulý hodnotíme, uzavíráme, vyvozujeme důsledky, děkujeme, Ve druhé polovině roku se zase zabýváme rokem následujícím plánujeme, připravujeme, píšeme projekty, Ten skutečný rok nám nějak plyne pod rukama a mám pocit, že si ho ani nestiháme řádně prožít. Často se mi stává, že vlastně ani nevím, který letopočet je ten pravý a v daném okamžiku správný. Proto i těchto několik slov bude tentokrát zaměřeno zpátky na rok, který již uplynul, ale nahlédneme také do tohoto skutečného roku, tedy do doby, kdy tato slova píši. Rok 2006 byl pro naši organizaci důležitý zejména ve dvou oblastech. Poslanecká sněmovna přijala Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, který nabyl účinnosti S tímto zákonem je spojená řada změn, které se týkají i poskytovatelů sociálních služeb. Tou nejzásadnější je registrace všech poskytovaných služeb, která je spojená s inspekcemi kvality v sociálních službách. Naplňováním kritérií standardů kvality v sociálních službách jsme se zabývali celý loňský rok a pokračujeme v tom i v roce letošním. Druhou důležitou záležitostí roku 2006 bylo schválení nového Řádu diakonické práce Synodem Českobratrské církve evangelické, který je také účinný od Tento řád také přináší řadu změn a to zejména v oblasti řízení a kontroly. Zanikají představenstva a vznikají správní rady, které řídí a dozorčí rady, které kontrolují. Tyto změny také zásadním způsobem ovlivnili několik přelomových měsíců života střediska. V loňském roce jsme realizovali, kromě stálých služeb a aktivit také čtyři projekty financované z evropských fondů. O těch se dozvíte více na dalších stánkách. Byla to pro nás pro všechny velká zkušenost a také obrovská zkouška v tom, jestli to vše zvládneme. Bylo to o to těžší, že jsme si na financování některých z nich museli vzít úvěr. V životě střediska to byl zásadní krok a to krok střediskem do té doby neprobádaný. Na tomto místě chci poděkovat všem, kteří v těchto průlomových dobách stáli pevně na svých místech a byli nám, pracovníkům, oporou. Také nám chci popřát, aby ten letošní rok byl alespoň tak dobrý jako ten loňský. Pomáhej nám v tom Pán Bůh. Margita Pištorová, ředitelka i

3 OBSAH Úvodní slovo Obsah Poděkování Poslání a vznik střediska Organizační struktura Pracovní tým střediska Azylový dům Občanská poradna Terénní sociální práce Další projekty Hospodaření Členství v organizacích a spolupráce Kontakty ii i ii

4 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme těm, kteří nás podpořili morálně, prakticky i finančně: členům Farního sboru ČCE v Mostě; zaměstnancům; dobrovolníkům; MPSV ČR; Magistrátu města Mostu; Nadaci Eurotel, Praha; Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, Praha; FBE sro, Praha; Ev. Luth. církvi v Pockau; Diakonii v Marienbergu a v Chemnitz; Úřadu práce v Mostě; Geo Most, s.r.o.; Euroregionu Krušnohoří; Kiwanis klubu Most Litvínov i všem, kteří jenom projevili zájem o naší práci. Děkujeme dárcům věcných darů pro AD: Bláhová Eva, Blahová J., pí. Blažková, Brůhová Pavla, Dlouhá Ingrid, Dobiášová Věra, Doubkovi, p. Dunovský, Filová Monika, Gergelová J., Hradecká P., pí. Jančiová, Johanisová Ilona, Košťáková Pavla, Kovačová Emília, Králová V., Loulová Olga, Mačková A., pí. Merhoutová, Milková Iveta, p. Muck, pí. Pachmanová, Pěchota Rudolf, Pucová Věra, pí. Rajdlová, Rendlová Jaroslava, Říčař Petr, Schlosserová Marcela, Štorchovi, pí. Štréblová, Štýsovi, Tourek Miroslav, Valvodová K., pí. Vítovcová, Wirthová Zdena, pí. Živčáková, Oblastní katolická charita, firma Sluníčko a řada dalších anonymních dárců. Děkujeme dobrovolníkům: paní Brigita Janovská, Veverková Martina, Šůláková Lada, Říhová Kamila, Jiří Sitter, Gabriela Breuerová, Anna Štefanová, Petra Fulínová, Stanislav Přikryl. 1

5 POSLÁNÍ A VZNIK STŘEDISKA Poslání střediska Pomáháme lidem v nepříznivé životní situaci nalézt své uplatnění ve společnosti. Vyvíjíme svou činnost v souladu s posláním a koncepcí Diakonie ČCE. Svoji práci chápeme jako službu, vycházející z principů křesťanské lásky k bližnímu, respektu k jedinečnosti a nezastupitelné hodnotě každého člověka a profesionality v přístupu ke klientům. Zřízení Zřizovatelem Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE) je Českobratrská církev evangelická (ČCE). DČCE má v současnosti více než 30 středisek po celé České republice. Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě je samostatnou právnickou osobou zapsanou v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR. Středisko poskytuje sociální služby v několika organizačních složkách programech. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most Občanská poradna Most Terénní sociální práce Most 2

6 POSLÁNÍ Historie A VZNIK STŘEDISKA Vznik Kooperačního fóra Most jako organizační složky Střediska křesťanské pomoci v Praze Vznik Diakonie ČCE Střediska ekonomicko sociálních aktivit Most rozhodnutím Synodu ČCE (20.6.) Otevření Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni (AD) Zřízení samostatné organizační složky Mezinárodní centrum setkávání Zavedení nepřetržitého provozu v AD Zrušení Kooperačního fóra jako organizační složky střediska Otevření Občanské poradny (OP) Změna názvu střediska na Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě zahájení projektů s finanční podporou z evropských fondů: Terénní sociální práce zaměřená na ohrožené rodiny Budování kapacity v Diakonii ČCE SSP v Mostě Důležité události roku 2006 leden zahájení projektu Aktivizační dílna Most únor přijetí OP do Asociace občanských poraden srpen ukončení programu Mezinárodní centrum setkávání srpen, září ukončení projektu Terénní sociální práce zaměřená na ohrožené rodiny a zřízení samostatné organizační složky Terénní sociální práce Most jako programu střediska realizace projektu Diakonie bez hranic Nový Řád diakonické práce 3

7 ORGANIZAČNÍ Úseky Pracovníci 4 STRUKTURA

8 PRACOVNÍ TÝM STŘEDISKA Představenstvo Představenstvo střediska se sešlo v roce 2006 sedmkrát a řádně plnilo své povinnosti vyplývající z Řádu diakonické práce, organizačního řádu a statutu střediska. V březnu rezignoval Mgr. Petr Špirko na funkci předsedy představenstva. Předsedou byla zvolená paní Vlasta Seidlová. V souvislosti s novým Řádem diakonické práce představenstvo ukončilo svou činnost jako představenstvo ke dni a transformuje se na Dozorčí radu. Představenstvo pracovalo ve složení: Vlasta Seidlová předsedkyně představenstva Bc Margita Pištorovámístopředsedkyně představenstva Mgr. Josef Hurt člen Mgr. Jana Mračníková člen MUDr. Michal Pavlovský člen Alena Šnýdlová člen Mgr. Petr Špirko člen Zaměstnanci Margita Pištorová Jana Hrdinová Jana Mračníková Eliška Lazárová Martina Vorálková Anna Buřtová Knarik Manukyan Blanka Nídlová Jana Podzimková Markéta Strížová Lucie Nosická Martina André Lenka Tomková Lenka Kohoutová Anna Serafínová Petra Zichová Eva Beranová Jakub Midrla Blahoslav Číčel ředitelka střediska vedoucí Azylového domu sociální pracovnice AD sociální pracovnice AD sociální pracovnice AD od dubna 2005 na MD recepční AD recepční AD recepční AD od února 2006 vedoucí Občanské poradny poradce OP sociální pracovnice Aktivizační dílny sociální pracovnice AkD od února 2006 vychovatelka AkD od září 2006 vedoucí Terénní sociální práce sociální pracovnice TSP do srpna 2006 sociální pracovnice TSP od června 2006 účetní údržbář od března 2006 metodik Externí spolupracovníci JUDr. Jaroslava Andreaová právní poradna 5

9 AZYLOVÝ DŮM Poslání AD Pomáháme matkám a jejich dětem nebo ženám v tísni překlenout těžkou životní situaci nebo akutní krizovou situaci. Cíle AD 1. Zajištění bezpečného prostředí poskytnutím nezbytné ochrany fyzické, psychické, právní a sociální 2. Zvyšování samostatnosti klientek zajištěním běžných záležitostí klientky, orientací ve vlastní situaci, pomocí ve využívání běžných zdrojů a asistovaným nácvikem dovedností. 3. Podpora rodiny při naplňování jejích základních funkcí biologické, ekonomické, emocionální, socializační a ochranné. Naplňováním těchto cílů a specifickou nabídkou služeb usiluje AD o sociální začleňování svých klientek. Cílová skupina AD Klientkami se mohou stát ohrožené ženy nebo matky s dětmi, tzn. osoby od 18 let věku z Ústeckého kraje, zejména z oblasti Mostu a jeho okolí, které se ocitly bez přístřeší, jsou vystaveny fyzickému, psychickému, sexuálnímu, emocionálnímu, finančnímu nebo sociálnímu násilí. S matkou mohou být ubytovány její děti do 18 let věku. Popis Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni se nachází v rekonstruované budově bývalé družiny 6.ZŠ v Mostě. Majitelem této budovy je Magistrát města Mostu a Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě má tuto budovu pronajatou. Je zde: 7 ubytovacích jednotek: předsíň, pokoj, hygienické zařízení (WC a sprchový kout) 1 bezbariérová jednotka: obytná kuchyň, pokoj, koupelna s WC společná kuchyň herna se společenským koutem pracovní místnost kočárkárna Kapacita AD je 10 dospělých žen a matek a asi 20 dětí. 6

10 AZYLOVÝ Nabídka AD 7 DŮM

11 AZYLOVÝ DŮM Kalendárium AD leden únor duben červen červenec srpen září říjen prosinec Setkání bývalých klientek v AD Změna systému práce v AD (nástup recepčních AD) Postní posezení, Velikonoce v AD Výměna podlahových krytin z prostředků věnovaných Nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97 volnočasové aktivity pro děti volnočasové aktivity pro děti výlet do ZOO v Praze pořádaný Kiwanis klubem Most Litvínov konzultace o kvalitě služeb v AD (v rámci DČCE) Mikulášská nadílka; Divadelní představení pro děti pořádané Kiwanis klubem Most Litvínov; Oslava Štědrého dne a Silvestra Zdroje financování AD Příjmy od klientů, MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Most, Nadace Eurotel, Úřad práce, Nadace Vize 97, domácí a zahraniční dary 8

12 AZYLOVÝ Statistika AD Klientky AD podle místa bydliště (obbydlené noci) Jana Hrdinová, vedoucí AD 9 DŮM

13 OBČANSKÁ PORADNA Poslání OP OP poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. Cíle OP 1. Ukázat cestu a nasměrovat lidi tak, aby byli schopni vyřešit svůj problém sami nebo s minimální institucionální pomocí poskytováním bezplatného, nestranného, nezávislého a diskrétního poradenství tak, aby a. znali svá práva a povinnosti b. uměli vyjádřit své potřeby a hájit své zájmy 2. Upozorňovat příslušné místní a státní orgány na nedostatky legislativy a současně informovat o neřešených problémech občanů Cílová skupina OP Cílovou skupinou jsou dospělí, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci a nemají vlastní zdroje k jejímu řešení. Popis Občanská poradna se nachází v budově Městské knihovny v Mostě. Vchod do poradny je z pravé strany objektu od Okresního soudu. 10

14 OBČANSKÁ Nabídka OP PORADNA Občanská poradna poskytuje informace, rady i aktivní pomoc v oblasti sociálních dávek a pomoci, pojištění, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, bydlení, rodinných a partnerských vztahů, majetkoprávních vztahů, finanční a rozpočtové problematiky, zdravotnictví, ochrany spotřebitele, občanského soudního řízení a veřejné správy. Informace Obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci klienta. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na danou situaci. Informace nenabízí možnosti řešení. Rada Rada je orientovaná na dojednané řešení problému. Vychází z konkrétní situace klienta, nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení. Aktivní pomoc Jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí následné práce, kterou provádí poradce v zájmu klienta. Aktivní pomoc probíhá v prostorách poradny. Asistence Poradce zastupuje nebo doprovází klienta na jednání ( např. úřad, soud...). Je to společný pojem pro doprovázení, vyjednávání a zastupování. Zdroje financování OP MPSV, MPO, domácí dary Statistika OP 11

15 OBČANSKÁ Principy práce OP PORADNA Všichni pracovníci OP se ve své práci řídí Etickým kodexem pracovníků AOP, jsou vázáni mlčenlivostí a pracují dle organizací přijatých principů práce. Princip nestrannosti Služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce. Princip diskrétnosti Nic, co se v poradně zjistí od klienta, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude, bez výslovného souhlasu klienta, předáno nikomu mimo OP. Klient může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí. Princip bezplatnosti Občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to ve 14 v současné době poskytovaných oblastech a ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence). Princip nezávislosti OP poskytuje klientům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují. Princip uplatňování vlastní vůle Pracovníci OP respektují vlastní rozhodnutí klienta. Princip individuálního přístupu Ke klientovi je přistupováno s ohledem na jeho konkrétní potřeby Princip otevřenosti Přestože je Diakonie ČCE křesťanskou organizací, je tato otevřena jak křesťanům, tak nekřesťanům. Služby jsou poskytovány všem potřebným z celé společnosti. 12

16 OBČANSKÁ Oblasti řešených problémů Jana Podzimková, vedoucí OP 13 PORADNA

17 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Projekt Terénní sociální práce zaměřená na ohrožené rodiny Charakteristika: Terénní sociální práce zaměřená na ohrožené rodiny (dále jen TSP) byl společným projektem Statutárního města Most a Diakonie ČCE Střediska sociální pomoci. Cíle TSP: Cílem projektu bylo pomoci rodinám sociálně vyloučeným nebo bezprostředně ohroženým sociálním vyloučením zařadit se do společnosti a tím lépe obstát na otevřeném trhu práce. Dalším cílem bylo pracovat s dospělými rodiči tak, aby byli schopni vytvořit lepší startovací podmínky pro své děti a tím předcházeli také jejich sociálnímu vyloučení. Hlavní aktivita: Hlavní aktivitou bylo sestavení individuálního plánu pomoci pro tyto rodiny (na základě dohody) a návštěvy terénních sociálních pracovnic v těchto rodinách za účelem naplnění těchto plánů. Další významnou aktivitou bylo uspořádání 10 seminářů pro cílové skupiny, které byly zaměřeny na podporu zaměstnanosti a na prevenci sociálně patologických jevů v rodinách. Terénní sociální pracovnice měly navíc dvakrát v týdnu poradenské hodiny pro uživatele služby. Doba realizace: Projekt byl realizován v období listopad 2005 srpen 2006 Financování: Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 14

18 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Program Terénní sociální práce Most Poslání TSP Pozitivně podporujeme rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nabízíme jim pomoc při řešení jejich problémů se směřováním k pozitivní změně v životě rodiny. Cíle TSP 1. Zvyšování samostatnosti klientů zajištěním běžných záležitostí, orientací ve vlastní situaci, pomocí ve využívání běžných zdrojů a asistovaným nácvikem dovedností. 2. Podpora rodiny při naplňování jejích základních funkcí biologické, ekonomické, emocionální, socializační a ochranné. Naplňováním těchto cílů a specifickou nabídkou služeb usiluje TSP o sociální začleňování svých klientů. Cílová skupina TSP Cílovou skupinou TSP jsou úplné nebo neúplné ohrožené rodiny s dětmi z Ústeckého kraje, zejména z oblasti Mostu a jeho okolí, které se ocitly v tíživé situaci finanční, sociální, psychické, emocionální nebo rodinné. Partnerem pracovníků TSP je vždy dospělý člen rodiny se zájmem o řešení nepříznivé situace a je motivovaný ke změně. Popis 15 Kancelář TSP se nachází na ulici Jaroslava Seiferta, která vede od Sportovní haly směrem k bývalým vojenským kasárnám v Mostě. Pracovníci zde sídlí ve čtvrtém patře. Vedle vchodu je umístěný poutač s logem Diakonie ČCE SSP TSP v Mostě.

19 TERÉNNÍ Nabídka TSP Oblasti pomoci Sociálně právní Bydlení Výchova a péče o dítě Chod domácnosti Hospodaření s finančními prostředky rodiny Osvojování sociálních rolí Organizace života rodiny a jejich členů Nezaměstnanost a další vzdělávání Rodičovské a sociální kompetence a dovednosti Obnova a upevnění vztahů v rodině Úrovně pomoci Poskytnutí informace Systematické poradenství Aktivní pomoc Asistence Průvodcovství Nácvik Sociálně terapeutické činnosti Formy pomoci Individuální Rodinná 16 Skupinová SOCIÁLNÍ PRÁCE

20 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Kalendárium TSP V roce 2006 proběhla hlavně řada seminářů, které byly součástí projektu Terénní sociální práce zaměřená na ohrožené rodiny. únor březen duben květen červen červenec srpen říjen prosinec seminář na téma Rodina a peníze semináře na témata Problémy s bydlením a Nebezpečné závislosti semináře na témata Zaměstnání věc nemožná? a Domácí násilí v rodinách semináře na témata Zaměstnání Fair Play a Nová profesní šance semináře na témata Zlobí vaše děti? a Hospodaření v tíživé životní situaci Někteří uživatelé služeb se zúčastnili nahlédnutí do práce s počítačem pořádaným Aktivizační dílnou (projekt Diakonie ČCE SSP v Mostě). seminář na téma Škola a zaměstnání, záškoláctví a nezaměstnanost některé děti z rodin uživatelů služeb TSP se zúčastnily letního tábora pořádaného magistrátem města Most. některé děti se zúčastnily výletu do Pražské ZOO pořádaného Kiwanis klubem Most Litvínov. někteří uživatelé služeb TSP se se svými dětmi zúčastnili Mikulášské nadílky pořádané azylovým domem; některé děti z rodin uživatelů služeb TSP se zúčastnily divadelního představení pořádaného Kiwanis klubem Most Litvínov Zdroje financování TSP MPSV, Phare 2003 RLZ 17

21 TERÉNNÍ Počet rodin a návštěv v rodinách Statistika TSP Lenka Kohoutová, vedoucí TSP 18 SOCIÁLNÍ PRÁCE

22 DALŠÍ PROJEKTY Budování kapacity v Diakonii ČCE SSP v Mostě Charakteristika: Budování kapacity Diakonie ČCE Střediska sociální pomoci v Mostě je projekt realizovaný v rámci grantového schématu Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (OP RLZ). Cíle projektu: Cílem projektu je posílit a budovat kapacitu organizace tak, abychom byli schopni poskytovat cílené a kvalitní sociální služby s efektivním využitím zdrojů a s dopadem na cílovou skupinu, která potřebuje zlepšit své uplatnění na trhu práce. Hlavní aktivita: V rámci projektu bude posílena kapacita střediska ve třech hlavních oblastech: Zjišťování potřeb cílových skupin (vlastních i potenciálních), monitoring jednotlivých služeb, vyhodnocování kvality služeb a hlavně vyhodnocování dopadu poskytovaných služeb na klienty Plánování cílených služeb v rámci stávajících projektů a tvorba Strategického plánu organizace Systém řízení Doba realizace: Projekt je realizován v období listopad 2005 říjen 2007 Financování: Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 19

23 DALŠÍ PROJEKTY Diakonie bez hranic Charakteristika: Diakonie bez hranic byl partnerským projektem Diakonie ČCE SSP v Mostě, Diakonie Marienberg a Městské misie Chemnitz. Na projektu se dále podílely Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích a Diakonie ČCE Středisko v Krabčicích. Cíle projektu: Cílem projektu bylo posílit a budovat přeshraniční spolupráci zapojených středisek, budovat aktivní partnerství, rozšiřovat kvalifikační a vzdělávací možnosti zaměstnanců zvláště z dlouhodobé perspektivy a vybudovat bázi pro začlenění klientů do společných programů. Hlavní aktivita: V rámci projektu proběhly čtyři semináře na tato témata: 1. seminář Právní rámec sociální práce v ČR Způsoby financování sociálních služeb Kulturní rámec našeho života 2. seminář Právní rámec sociální práce v SRN Struktura národních Diakonií Spolupráce diakonie a církve 3. seminář Metody práce Metody řízení 4. seminář Práce s dobrovolníky Výhledy další spolupráce Doba realizace: Projekt byl realizován v období leden prosinec 2006 Financování: Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Česko německým fondem budoucnosti. 20

24 DALŠÍ PROJEKTY Aktivizační dílna Most (AkD) Charakteristika: Aktivizační dílna Most (dále jen AkD) je inovativní projekt kombinující individuální přístup k motivaci a rozvoji pracovních a společenských dovedností účastníků se specializovaným poradenstvím. Cíle AkD: Cílem projektu je zlepšit životní podmínky a pomoci osobám vyloučeným nebo ohroženým vyloučením s několikanásobným znevýhodněním integrovat je do společnosti k pracovnímu uplatnění. Hlavní aktivita: Projekt má dvě hlavní aktivity: Aktivizační dílnu a Specializovanou poradnu. Aktivizační dílna: Nabízí praktický výcvik nejrůznějších výtvarných a pracovních technik (batikování, tkaní, šití, drhání, drátkování, výroba dekoračních předmětů) Specializovaná poradna: Nabízí důležité informace, které potřebují lidé vědět při hledání zaměstnání (psaní profesního životopisu, seznámení s počítačem a s internetem) Doba realizace: Projekt je realizován v období leden 2006 červen 2007 Financování: Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 21

25 HOSPODAŘENÍ Výsledovka Struktura nákladů 22

26 HOSPODAŘENÍ Výsledovka Struktura výnosů 23

27 HOSPODAŘENÍ Rozvaha Výsledky hospodaření schválila správní rada DČCE SSP v Mostě dne po projednání s dozorčí radou dne

28 HOSPODAŘENÍ Výrok auditora Hospodaření střediska prověřila auditorka Ing. Dagmar Švecová s tímto závěrem: 25

29 ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH A SPOLUPRÁCE Středisko je členem Sdružení azylových domů Asociace občanských poraden Česká rada humanitárních organizací Euroregion Krušnohoří Středisko bylo zapojeno do Komunitního plánování sociálních služeb v Mostě Středisko spolupracovalo zejména s organizacemi Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mostě; Ústředí Diakonie ČCE v Praze; střediska Diakonie ČCE; Magistrát města Mostu; Úřad práce Most; Městská policie Most; Oblastní charita Most; Emauzy ČR; Most k naději; FOD Most; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Centrum komunitní práce Ústí nad Labem; Komunitní plánování o.p.s; S2S plus; Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem; Občanská poradna Holešovice; Vyšší odborná škola sociálně právní v Mostě; Gymnázium Most; a mnoha dalšími Středisko bylo aktivní v zahraniční spolupráci s Diakonie Marienberg Diakonie Sachsen Diakonie Chemnitz FEANTSA Evropský svaz národních organizací pracujících s lidmi bez domova 26

30 KONTAKTY Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě Sídlo: U Města Chersonu 1675, Most Tel./Fax: E mail: Web: IČO: Zapsán: Rejstřík evidovaných právnických osob MK ČR, 9 275/ Zastoupení: Margita Pištorová ředitelka Bank. Spojení: ČSOB, a.s. pobočka Most Číslo účtu: /0300 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most Adresa: M. Alše 3274, Most Tel./Fax: E mail: Občanská poradna Most Adresa: Moskevská 12 (budova Městské knihovny Most), Most Tel.: E mail: Terénní sociální práce Most Adresa: J. Seiferta 2118, Most Tel.: E mail:

V ROCE 2008 JSME POSKYTOVALI TYTO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V ROCE 2008 JSME POSKYTOVALI TYTO SOCIÁLNÍ SLUŽBY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI Úvodní slovo Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě (dále jen Středisko) existuje již osmým rokem. Za tuto dobu jsme prošli dlouhou cestu společně s

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2004 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň....................................................

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice 1 Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 ul.17. listopadu 237 /Dům služeb/ 530 02 Pardubice č.účtu: 1207027379/0800 tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz

Více

Výroční zpráva 2006. o. s. Společnou cestou

Výroční zpráva 2006. o. s. Společnou cestou Výroční zpráva 2006 OBČANSKÉ PORADENSKÉ CENTRUM JIŽNÍ MĚSTO o. s. Společnou cestou Azylový dům (pro matky a rodiny s dětmi) Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Občanská poradna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

Výroční zpráva 2009. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2009. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2009 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2009 5. Finanční zpráva 2009 6. Záměry pro rok

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Vážení spoluobčané, klienti, uplynul další rok a já vám předkládám výroční zprávu naší organizace za rok 2008.

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Informace o sociální službě

Informace o sociální službě Informace o sociální službě 1. Název sociální služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2. Poskytovatel Název: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ Sídlo: Skalníkova 519, 35301 Mariánské

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání občanského sdružení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizační struktura sdružení Valná hromada Rada sdružení Revizor účtu Výkonný tým

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK Úvodní slovo V tomto roce se Slezská diakonie (SD) rozhodla zřídit Diakonický vzdělávací institut (DI) jako samostatný subjekt, který bude v daleko větším rozsahu plnit úlohu dosavadního Centra vzdělávání

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. Jižní 245, 277 42 Obříství, IČ: 02273845 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 WWW..CZ POSOUZENO.CZ Úvodní slovo ředitelky obecně prospěšné společnosti Vážení

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Výroční zpráva. Pomoc v nouzi, o. p. s.

Výroční zpráva. Pomoc v nouzi, o. p. s. Výroční zpráva 2008 Pomoc v nouzi, o. p. s. Obsah Úvod a základní údaje o společnosti str.3 Azylový dům popis a rozvoj poskytované služby v roce 2008..str.4 Personální obsazení.str.5 Využití kapacity str.5

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

TRIADA-Poradenské centrum

TRIADA-Poradenské centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 zapojení do Individuálního projektu Jihomoravského kraje Poskytování vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, www. triada-centrum.cz sídlo: Orlí 20, 602 00, Brno tel.:

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více