ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE ROSICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Prosinec 2013, ročník 8, vydání 6 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, poslední měsíc letošního roku se přehoupl do druhé poloviny, konec roku se kvapem blíží a nervozita stoupá. Děj se opakuje s velkou pravidelností a těch, kteří jsou schopni docenit pravý výzm Vánoc, zase tolik není. Nehraji si mravokárce, také sháním dárky poslední chvíli. Copak seht dárky už není takový problém, ale vymyslet, co by druhé potěšilo, to je kumšt! Moje první vánoční a novoroční přání tedy je, abyste měli co nejvíce dobrých nápadů i celý příští rok. 9. prosince proběhla poslední schůze zastupitelstva ší obce v letošním roce. Schůze byla klidná a věcná. Nad několika usneseními se pozastavím. Rozpočtové provizorium díky sdělovacím prostředkům, které nás dokole masírují, je větši národa přesvědče, že rozpočtové provizorium je přinejmenším něco neskutečně sprostého, přinejhorším to zmená okamžitou smrt. Skutečnost je mnohem jednodušší, a to, že nesmíme utratit více než 1/12 skutečných výdajů minulého roku. V šem případě to zmená, že bychom museli utratit více než 1 mil. 800 tisíc korun za měsíc, a to zdaleka nehrozí. Proto zastupitelé s klidným svědomím rozpočtové provizorium využijí a rozpočet pro rok 2014 sestaví a schválí v únoru. Sestavit rozpočet až po ukončení účetního roku má velikou výhodu v tom, že základě skutečnosti lze budoucí rozpočet stavit s velkou přesností, a tím pádem mít velmi dobrý přehled o možných investicích. Územní plán velmi důležitý dokument pro budoucnost obce. Zastupitelé schválili jeho první stupeň projednávání, a to jeho zadání. Zadání územního plánu obce obecně vymezuje základní prostor a pravidla, kterými se další zpracování bude řídit. Jak jsem v první větě uvedl, jedná se o velmi důležitý dokument, který bude še životy ovlivňovat v budoucích letech a možná i desetiletích. Z toho důvodu Vás žádám o širokou účast při projednávání a uplatňování nápadů zapracování, přinejmenším o účast zasedáních zastupitelstva obce. Poplatky dobrou zprávou je, že poplatek za popelnice a za psy zůstává ve stejné výši jako v letošním roce, a to 490,- Kč/osoba a rok za odpad a 100,- Kč za prvního psa, 200,- Kč za druhého a každého dalšího. Stočné se zvýší jen o 1% 35,20 Kč/m 3 včetně DPH. Zástavba bývalém nádraží zpracování projektu technické infrastruktury provede ing. arch. Milan Vojtěch ze Sezemic. Pokud se vše podaří ve druhé polovině příštího roku, bude obec stavební parcely prodávat jednotlivým stavebníkům. Druhé přání je, aby Váš život v ší společné obci byl dlouhý a plnohodnotný. Na závěr mého dnešního příspěvku bych chtěl poděkovat všem muzikantům, zpěvákům a zpěváčkům za krásný koncert v šem kostele druhou adventní neděli. Rok od roku jsou lepší a lepší, kdo tam byl, může potvrdit. Kdo tam nebyl, ať lituje a příští rok to praví a přijde. Třetí a poslední přání: Krásné a hlavně spokojené prožití vánočních svátků, pevné zdraví a pořádný kus štěstí v celém novém roce Vám všem ze srdce přeje Luboš Netolický, starosta obce 1

2 ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Rosice, ze dne ZO schvaluje: - zprávu o činnosti finčního výboru v předloženém znění. - rozpočtové opatření č. 10/2013 v předloženém znění. Rozpočtové příjmy v celkové výši ,62 Kč a rozpočtové výdaje v celkové výši ,62 Kč, - pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2014, a to, že do doby než bude schválen rozpočet obce rok 2014, výdaje za 1 měsíc nepřekročí 1/12 skutečných výdajů roku 2013, přičemž fincováni akce ZŠ Rosice realizace úspor energií bude probíhat základě skutečně provedených prací. Rozpočtové provizorium platí i pro fincování MŠ a ZŠ. Dále ZO pověřuje RO k projednání a schválení závěrečných rozpočtových změn za rok 2013, - Zadání územního plánu Rosice v předloženém znění, - Dodatek č. 5 ke smlouvě č. O-0044/2009 s TS Hlinsko s.r.o. v předloženém znění, - cenu pro stočné od ve výši 35,20 Kč/m 3 včetně DPH, - realizaci výměny oken a dveří budově bývalé školy v Boru u Chroustovic a budově tělocvičny v ZŠ Rosice, - bídku ing. arch. Mila Vojtěcha, Nerudova 77, Sezemice zpracování projektu technické infrastruktury pro 5 RD U Nádraží za celkovou cenu Kč, - Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2012/2013 a Výroční zprávu o hospodaření za kalendářní rok 2012 Základní školy, Rosice, okres Chrudim, ZO bere vědomí: - zprávu o činnosti kontrolního výboru, - informaci k zajištění inventarizace obecního majetku k , - informaci starosty p. Luboše Netolického o současném stavu protipovodňových opatření v obci, - informaci p. starosty o postupu prací při opravě hasičského vozu Tatra 815 CAS 32. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Přivítali jsme adventní čas Byl svátek všech Ondřejů a plamínek první svíčky adventním věnci oznámil začátek nového liturgického roku a také jeho prvního období: čekání Vánoce. V podvečer se u ší základní školy sešlo nebývalé množství velkých i malých obyvatel Rosic a okolí, aby společně s dětmi z mateřské i základní školy rozsvítili adventní strom, setkali se se známými a přivítali advent. K tomuto setkání připravili učitelé obou rosických školních zařízení program plný čertíků, andělů a lidových postaviček, zimních a vánočních písniček a básniček. Vše se odehrálo pod širým nebem u základní školy za svitu reflektorů, světýlek a svíček. Nejtepleji zrov nebylo, ale všichni dospělí se mohli zahřát horkou medovinou či horkým nápojem, pro děti byla k dispozici také plná várnice teplého čaje a dostaly sladkou odměnu krásně zdobený perníček z osvědčené dílny paní Sodomkové, která při jejich výrobě spolupracovala s paní Hesovou. Moc jim děkujeme a doufáme, že nám zachovají přízeň i v dalších letech. Ne všude mají po ruce tak bezva Vendulku a Janu a my si toho moc považujeme! Díky! Díky patří také sdružení rodičů Rosa I za spolupráci a přípravu pohoštění pro návštěvníky. Bylo jako vždy výborné a já přeji jim i škole, aby do jejich řad přibývalo dost lidí, kteří podpoří aktivity Rosy I a tím zároveň rosickou školu. Tou nejpodstatnější částí podvečera bylo však vystoupení. Na jeho přípravách se podíleli určitou měrou učitelky a učitelé mateřinky i základky, za což jim patří velký dík. Paní školnice po celou dobu asistovala u chystání celé akce a zajistila technické zázemí díky. Rodiče účinkujících dětí vyrobili kouzelné kostýmy a za to jim také děkujeme. Pracovníci obecního úřadu nám pomohli s osvětlením stromu a jeho usazením díky. Mozkem celé akce byly ale paní 2 učitelky Broňa (Rabasová) a Ale (Šachová). Nejen, že za základní školu cvičily pásmo, zároveň vymyslely choreografii, sháněly rekvizity, pravidelně koordinovaly nácviky a zkoušky tříd. Na konci večera si mohly po dlouhé době vydechnout, doufám, že i sednout a v klidu domova si říci: je to za námi, vyšlo to, podařilo se, líbilo se A zároveň tedy hlavní díky vám A také díky všem, kdo jste se dnešní podvečer s námi sešli a svojí hojnou účastí podpořili obě školy. Všem přeji krásný, pohodový a klidný čas Vánoc a úspěšný rok D.Brdíčková, ředitelka ZŠ Ve středu 17. led 2014 se koná zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2014/2015. K zápisu zveme všechny děti rozené od do , dále všechny děti, kterým byl v r odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (rozené do ), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti. Upozornění pro rodiče pětiletých školáků: Podmínkou přijetí dítěte rozeného v období od září 2008 do konce prosince 2008 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte rozeného od led 2009 do konce červ 2009 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře. Tyto dokumenty je nutné předložit již při zápisu. Místo konání zápisu: Základní škola, Rosice, okres Chrudim, Rosice 97, učebny v přízemí vlevo č. 37, 38. Termín konání: středa od do hodin K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte a přezůvky. Případně si můžete stáhnout a dopředu vyplnit žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky a zápisní list pro školní rok 2013/14 nebo žádost o odklad povinné školní docházky. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogickopsychologické poradny. K zápisu v uvedeném termínu je nutné se dostavit i v případě, že rodiče dítěte nebudou mít ještě k dispozici příslušná stanoviska lékaře a školského poradenského zařízení. Nutné je podat žádost, potřebné doklady lze dodat později (nejpozději do ), lepší však je mít je již k zápisu. Uvedené formuláře si můžete také vyzvednout a vyplnit přímo u zápisu.

3 TECHNOhrátky a ši žáci VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ Ve školním roce 2013/14 se še škola zapojila do projektu Odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje podporu technického vzdělávání a řemesel v regionu s názvem TECHNOhrátky. Cílem tohoto projektu je zvýšit zájem žáků základních škol o studium řemeslných a technických oborů. Do projektu TECHNOhrátky se zapojilo i deset vybraných středních škol z regionu, které bízejí ke studiu právě technické obory a řemesla, zároveň podporovaná stipendii Pardubického kraje. Naše škola vštívila VOŠ stavební a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě, SOU ve Svitavách a Střední průmyslovou školu v Chrudimi. Zde se žáci formou praktických činností a soutěží seznámili s bízenými učebními a maturitními obory. Na všech školách si vedli ši žáci dobře. Ve Vysokém Mýtě dokonce vyhráli 1. místo jak v praktických, tak i ve vědomostních soutěžích a domů si odvezli velký ovocný dort. Věříme, že návštěvy těchto škol nyní ulehčí šim žákům 9. třídy jejich rozhodování o budoucím povolání. Zdenka Vrabcová Vážení přátelé, opět se přibližují vánoční svátky. Pro někoho to je čas radostný, pro jiného zase období nepříliš veselé, protože si vzpomene něco smutného ze svého života. Vánoce jsou však dějinnou událostí, která pozitivně pozmela celý svět. Bůh se stal jedním z nás a každého má rád. Obdaroval člověka a vnesl tak radost do života všech lidí. Vánoční dárky, přání, která si posíláme prostřednictvím pohlednic, mailů nebo textových zpráv, mají být odleskem této skutečnosti. Budeme zpívat: Narodil se Kristus Pán. Co to zmená? Zmená to, že žil, a nejen, že žil, ale my křesťané věříme, že vstal mrtvých, a tedy žije dál. Evangelista Lukáš, který vypráví o Ježíšově rození, pozmenává, že v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. Proto musí Maria a Josef odejít do stáje, kde přichází svět Spasitel světa. Pán přichází mezi lidi stále. Otázkou je, jestli pro něho máme místo a čas. Máme dnes mnoho prostředků, které nám usdňují čas, díky dopravním prostředkům se rychleji pohybujeme, díky mobilu a internetu sdněji komunikujeme. Kolik času jsem ochotni dát lásce, které říkáme a kterou apoštol Jan zývá Bůh? Vánoce nás vedou k zamyšlení, abychom právě v dnešní uspěchané době, která má stále méně a méně času, více investovali do vztahů a obdarovávali své bližní především láskou. Obdarovat druhého láskou je krásný a nejpotřebnější vánoční dar. Bůh, který je láska, přišel z lásky. Nechme se o letošních Vánocích obdarovat také Boží láskou. Říká se, že bohatý bude vždycky ten, který má ve svém srdci Boha. Přeji Vám požehné Vánoce a srdečně Vás zvu vánoční bohoslužby, jejichž program leznete internetových stránkách Podpořte še mandaly hlasováním Mandala dětem - Hrajeme si a tím i pomáháme. P. Jan Paseka Mandala dětem je soutěžní výtvarný projekt určený dětem do 18 let. Z ší školy se do tohoto projektu zapojili žáci z 3., 5., 6. a 7. třídy. Na svých mandalách pracovali v hodinách výtvarné výchovy. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Česká katolická charita ozmuje, že TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v ší obci proběhne v sobotu 4. led Všech díla budou od do sbírat hlasy od široké veřejnosti. Hlasovat můžete webových stránkách kde se také dozvíte spoustu zajímavých informací o mandalách. Nejoblíbenější mandaly se stanou součástí putovní prodejní výstavy a součástí kalendáře mandal pro rok Až u Vás zazvoní tříkráloví koledníci a prokáží se pověřením České katolické charity a zapečetěnou pokladničkou s razítkem Městského úřadu Chrast, otevřete jim nejen svoje dveře, ale také svá srdce. Za Vaše dary předem děkujeme. Autoři 50 mandal, které budou vybrány pro výstavu a kalendář, dostanou konci školního roku kalendář mandal 2015 spolu s diplomy jako odměnu. Betlémské světlo Betlémské světlo se stalo novodobým symbolem Vánoc. Světlo se každoročně zapaluje v Betlémě a potom putuje příč Evropou. Do Česka betlémské světlo putuje z Vídně, kde jej rakouští skauti předávají delegacím z celé Evropy. Pro české země jej přebírají brněnští skauti, kteří jej v sobotu před 4. nedělí adventní rozvážejí. Pak je zdarma k dispozici v kostelech, náměstích, vánočních trzích, v knihovnách a stovkách míst po celé republice jako symbol původního výzmu Vánoc. ( Wikipedie) Prodej originálů děl proběhne vernisáži v Brně. Během putovní výstavy bude možné zakoupit zbylé originály a kopie v prodejní online galerii. Výtěžkem z prodeje podpoříme občanské sdružení Janus, které se věnuje dětem, mládeži a mladým dospělým, kteří vyrůstali, nebo stále vyrůstají v náhradní péči. Stalo se již tradicí, že během Vánoc můžete vštívit kostel sv. Václava, a to Štědrý den odpoledne a Boží hod vánoční. Smírný klid Vás dýchne od jeslí keramického betléma. A pokud si s sebou přinesete svíčku nebo lampičku, máte možnost si do svých domovů odnést symbol Vánoc betlémské světlo. Budeme rádi, pokud se hlasování zúčastníte a še žáky podpoříte. Děkujeme. R. Čápová Marcela Kohoutová 3

4 Z HISTORIE OBCE Pro poslední číslo tohoto roku jsem vybral trochu poezie. Psal se rok 1825 a v Rosicích se chystaly oslavy návštěvy nového pá Rosic, šestého knížete Rudolfa Kinského. Ten Rosice vštívil v květnu 1825 záhy po svatbě společně se svou manželkou Vilemínou, rozenou Colloredo-Mansfeld. Pro Rosice to byla velká sláva, protože Kinští se k nám moc často nevraceli. A víc Rudolf byl ve své době i přes svůj velmi mladý věk známou osobností. Podílel se založení Matice české a podporoval vydávání českých knih. Hostem jeho svatbě byl i František Palacký, který poté pro Kinského pracoval coby rodopisec. Jako rakouský vyslanec působil v Parmě a Turíně. My si dnes můžeme pouze představovat, jak o návštěva vypadala, jak dlouho zde mladý knížecí pár pobyl, či kdo četl následující báseň, která je jediným svědkem slavné události. Původní text je psán švabachem ručním papíru a při přepisu jsem zachoval originální znění. Píseň přivítavá podaných Panství Rossyckého ku přijití Knížecých Manželů Slavně Osviceného Knížete Pá Pa Rudolfa Kynskyho z Chynice a Tetawy a Slavně Osvíceu Kněžu Pani Pani Wilhelmiu Vysoce Urozeu Hraběnkau Kolloredo Mansfeld. V roku Sežeňte kurů; oslavte dne; bubnujte bubny, trubte v trauby Rossycych, svolejte lid, shromážďte poddane; staři a mladi ať všichni se sejdau; všecko ať vítá, se raduje a plesá, že přišli k nám Páni, Páni a Miláčkové ši. Vivat, Vivat, Vivat. Vítáme Vás jednym hlasem, Bohu milý Pánove; Vítáme Vás dnešnim časem, Slovutný manželove! Srdce plesá, duše plyne V nevslovné radosti, Nám že zlaté štěsti kyne, Kyne krása milosti. Kdožby nerozplinul v radost, Vida šťastné manžele? Jak je krášli sláva, milost, Jako Boži anděle? Kdožby neřek srdcem vraucým; Přiďte časy růžove? Těšte štěstim nehyucým, Páni v kráse rájove! By Jim jako potok čistý, Šťastni dnové plynuli, Radost, dlauhý věk, a jistý, Z růži věnce vinuli. Bychom za Jich panováni V ctnosti stinu seděli, Pocýtili radováni S milostnými anděli. By z Jich vrubův dobří stromy 4 Rostli, nesauc ovoce; My pak Knižat slavné domy, Chválili rok po roce. Vyslyš Bože, vyslyš dítky; Vyslyš Jejich žádosti: Žehnej Pánum z nebe vzdycky, Na důkaz tvé milosti. Jako kvitky vylevaji Vůni, křísyc dušenky; Tak ať Nimi okřivaji A štěsti, vděčni lidinky. Jako kvete barvou krásu, Kvitek neporušený: Tak ať Rudolf s Wilhelmiu Kvetau v kvitek blažený. Všem čtenářům bych chtěl popřát klidné Vánoce, prožité v kruhu nejbližších a spokojený život v dalším roce. Z. Volejník ml. SDH ROSICE Vítej, čase předvánoční! Předvánoční časy jsou spojené se zapalováním svíček adventních věncích a se vzpomínkou ty, kteří již s námi nejsou, a s pohodou a klidem u vánočního stromku. Proto bych zde rád zmínil několik rad, jak nevyhořet od zapálené svíčky. -hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým je nutno zacházet cm od svíčky je vzdálenost, při které je papír, plast, textil sdno vznítitelný -zapálená svíčka by měla být umístě nehořlavé podložce -svíčku nepokládat do prostoru průvanu -hořící svíčku mít neustále pozoru a ještě větší pozornost věnovat svíčce v přítomnosti dětí -vybírat adventní věnce pouze s nehořlavou podložkou pod svíčkou a kvalitní svíčkou -dbát to, aby svíčka stála kolmo a hořel pouze knot svíčky -nenechávat svíčky úplně vyhořet. Když už to chytlo - Co dělat když už cokoliv chytlo a hoří. Sžte se zachovat klid. Vypněte elektrický proud. Lidské zdraví je cennější než majetek, nesžte se za každou cenu zlikvidovat požár sami. Co nejdříve zavolejte hasiče (150 nebo 112), uveďte stručné, ale kompletní informace (co se stalo, kde se to stalo, jméno a kontakt sebe a údaje, které by pomohly hasičům v práci). Jsou-li v blízkosti ještě další osoby, varujte je a pomozte jim. V zakouřeném prostoru se držte nízko při zemi. Buďte připraveni a očekávejte příjezd hasičů. Poděkování. Chtěl bych poděkovat starostovi obce, obecnímu zastupitelstvu a obecní radě za finční podporu pro výjezdovou jednotku a náš sbor dobrovolných hasičů. Dále bych rád poděkoval šim sponzorům, kteří nás každoročně podporují při různých akcích, které pořádáme. Všem čtenářům RL přeji příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce Hasičům přeji klidné vánoční svátky strávené v kruhu rodinném a co nejméně výjezdů. Petr Hejduk

5 SDH BRČEKOLY Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o ší sportovní činnosti v uplynulé sezóně. Ta započala v šem areálu Okrskovou soutěží v požárním sportu, kde se šemu družstvu mužů podařilo obsadit 3. místo a ženám 2. místo. V areálu Pod kopcem bylo letos cítit vůni benzínu ještě třikrát. V červnu jsme uspořádali denní soutěž O pohár Brčekol, zařazenou do Otevřené ligy okresu Chrudim. Sousední sbor Synčany pořádal v červenci soutěž v požárním útoku s PS8. Konec srp patřil již tradičně noční soutěži. Těší nás, že soutěže pořádané Pod kopcem vštěvuje rok od roku více soutěžních družstev. Letos jsme byli nejaktivnější v ší historii. Zúčastnili jsme se celkem 31 soutěží v kategorii žen, mužů a veteránů. Na závěr chceme poděkovat sponzorům sboru, obci Rosice a všem, kteří nás během roku podporovali. Štěpán Mali SDH SYNČANY Tak je tu opět konec roku a s ním závěrečné shrnutí a zhodnocení, co se za uplynulý rok událo. Pro připomenutí nám dovolte pár řádků. V letošním roce jsme se zúčastnili 8 různorodých soutěží, z toho 5 s ší oblíbenou osmičkou. Soutěžím předcházel i nějaký ten trénink a drobné opravy techniky. Samozřejmě nechyběla námi pořádaná soutěž v PS8, a to v areálu Pod kopcem v Brčekolech. Za zapůjčení areálu Brčekolským děkujeme. Nechyběly ani še tradiční Synčanské miničarodějnice. Dalším úkolem, který jsme myslím zvládli výbornou, bylo hlídkování a vytahování plavenin u mostu v Synčanech v červnu při povodních. Na závěr mně dovolte, abych Vám jménem synčanských hasičů popřál pohodové a klidné Vánoce a do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů. Za SDH Synčany Petr Rychtařík Z HISTORIE SPORTU Z historie sportu obce Rosice Seslávky ( ) Čerpáno z objevených dokladů, Sokolské kroniky a z vyprávění pamětníků Kapitola V. Vážení spoluobčané a příznivci sportu, v tomto čísle začínám psát o hokeji, což je nejslavnější odvětví sportu v Rosicích. Zprávy o založení a činnosti hokeje nejdeme v Sokolské kronice ani v kronice obce. Oba kluby, které v Rosicích hrály, měly své matrikáře a kroniky. V koloběhu času se kroniky zapomnělo až do doby, než jsem začal psát do novin o historii sportu. Po kronikách jsem začal pátrat. Posledním kronikářem 5 hokejového oddílu Sokol byl pan Zdeněk Mašín. Tento fanda sportu byl ve styku s komentátorem České televize Robertem Zárubou, který je sběratelem sportovních zajímavostí a písemných dokladů. Proto jsem i jeho oslovil a u něho kroniku hledal. Pan Záruba měl o mou žádost zájem. Sám kroniku neměl, avšak oslovil své kolegy. Touto cestou jsem však kroniku nešel. Pátral jsem dál, ale kroniky jsou zatím k nelezení. Z těchto zdrojů tedy nemohu pro svůj článek vycházet. Dalo by se čerpat i z archivu a dokladů hokejového oddílu TJ Dyma Rosice, který byl u nás doma. Po dokončení výstavby budovy stadionu jsme převezli tyto doklady do kanceláře stadionu, ale bohužel i tyto písemnosti se časem ztratily. Nyní krátce k historii: Jednou z písemných zmínek o vzniku hokeje v Rosicích je zpráva z o trenérské činnosti pa Fr. Slavíka. Cituji:,, V ledním hokeji pracuji od r. 1938, kdy byl založen oddíl ledního hokeje v Rosicích u Chrasti (Sokol Rosice Hockey). Ostatní údaje mám ze vzpomínek pamětníků. Hokej založil učitel pan Antonín Mikan. Hřištěm se stal v této době nejdříve velký rybník, později se hrálo i malém rybníku. Dne je však z rozhodnutí říšského protektora R. Heydricha Sokol rozprášen. O osudu hokeje v tomto roce nemám dosud žádné doklady. Hockeyový klub v Rosicích u Chrasti Z dopisu zaslaného z Českého Všesportovního výboru v Praze Hockeyový klub v Rosicích u Chrasti se dovídáme, že bylo zahájeno jednání ve věci přihlášení oddílu do Českého svazu ledního hockeye. Citace z dopisu:,,zemský úřad v Praze předložil nám k zaujetí stanoviska Vaši žádost o schválení stanov a povolení Vašeho klubu jako nového spolku. Dále se v dopise žádá o urychlené splnění náležitostí, které se pojí s přihláškou. Dopis Českého Všesportovního výboru v Praze ze dne povoluje výnosem VuR 2708/ utvoření spolku H.K. Rosice u Chrasti. Z těchto dvou dokladů jasně vyplývá, že Hockeyový klub Rosice nemohl být založen jiného roku než Dne přechází hockeyový klub pod Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a Moravě. Jedlo se o organizaci v Protektorátu Čechy a Morava, zařazenou do rejstříku spolků. Byla programově zaměřená rozvoj sportovních aktivit a branné zdatnosti mladých. Zdroje uvádí, že tato služba byla povinná a týkala se všech mladých lidí od let rozených Pro pochopení této doby je třeba dalšího studia. Z dalších dokladů se dovídám, že v sezóně nebyly mistrovské soutěže rozehrány. Hokejová liga byla obnove až v roce Kdy se opět po válce začal hokej Rosicích u Chrasti hrát, nevím. Vzpomínky pamětníků se rozcházejí a písemné doklady nebyly dosud lezeny. Mohu pouze doložit větší část zrušených registrací Hockeyového klubu Rosice u Chrasti z , kterou prováděla sama Východočeská župa hockeyová Pardubice Č.S.L.H. V kartoteční kartě není uveden žádný zápis o ukončení činnosti hock. kl. Rosice u Chrasti. Součástí historie hokeje v Rosicích nejsou jen samotní hráči, ale i lidé, kteří svou prací přispěli k rozvoji sportu ší obce. Politickým rozhodnutím je ukonče výstavba stadionu v akci,,t (tělovýchova), kterou do té doby prováděl klub TJ Dymo Rosice. Dne přechází tato výstavba do akce Z MNV Rosice. V tomto období TJ Dymo Rosice získává dalšího zapáleného člověka do sportu. Dne stupuje místo tajemníka MNV pan Jaroslav Kohout. Dovolím si citovat zápis z roku 1959 z kroniky obce:,,jeho mladá aktivita, průbojnost a inteligence dává ději, že odpovědný úkol bude plnit svědomitě a přesně. A to se v dalších letech beze zbytku potvrdilo. Nejen dobrými hráči hokeje, ale i obětavými pracovníky výboru byli od mládí Ing. Vladislav Bureš a Mudr. Miloslav Petružálek. Ti spolu s ostatními spoluhráči dovedli hokejový tým až k účasti v divizní soutěži. Dalšími osobnostmi, které se nesmazatelně zapsaly do historie hokeje obce a jež za sebou zanechaly velmi pěkné řemeslnické dílo, dnes už historicky ceněné (přes 50 let), byl pan Stanislav Kyncl, zvaný Lála, a jeho pomocník pan Ladislav Pavlík z Chrasti. Ti dokázali vyrábět v truhlářské dílně v objektu Východočeských plynáren dřevěné hokejky s ozčením

6 LÁLA ORIGINAL. Za zmínku stojí, že ani internetu nelze jít žádný oddíl, který by si hokejky vyráběl sám. Rok 2013 se blíží pomalu ke svému konci. Dovolte mi prosím, abych Vám všem popřál krásné prožití svátků vánočních, nejlépe v kruhu Vašich blízkých, a v novém roce 2014 Vám přeji hlavně hodně zdraví, hodně pracovních sportovních a osobních úspěchů. V příští kapitole se budu dále zabývat historií hokeje v Rosicích. Vypracoval Martin Slavík, Rosice Seslávky, dne Další úspěšný rok Rosických trhů bude již tradičně ukončen dětmi z místní mateřské školy, které v sobotu v hodin tržnici vytvoří ŽIVÝ BETLÉM. Přijďte se chvíli zastavit v předvánočním čase. Krásné, klidné a pohodové vánoce jako z Ladova obrázku Vám všem přeje redakční rada. Všem věrným v dopisovatelům děkujeme d za přísp p íspěvky a těšíme t se spolupráci i v novém roce Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. února Neprodejné. 6

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 12. 12. 2012 začátek: 18.30 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 29. 03. 2012 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M Hruška,

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Jehnědí. Zápis ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí č. 7/2015 konané dne: 11.5.2015

Obec Jehnědí. Zápis ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí č. 7/2015 konané dne: 11.5.2015 Obec Jehnědí Zápis ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí č. 7/2015 konané dne: 11.5.2015 Přítomni: Milan Myšák, Jana Šplíchalová, Milan Pospíšil, Vlastimil Fikejz, Doležalová Kateřina, Rozlívka Jaroslav

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek,

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek, Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013 Přítomni: Nepřítomni: starosta - Josef Hloužek, členové - Pavel Nezhyba, Ing. Eva Dudová, od 18:40 Ing. arch. Zuzana

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více