ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE ROSICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Prosinec 2013, ročník 8, vydání 6 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, poslední měsíc letošního roku se přehoupl do druhé poloviny, konec roku se kvapem blíží a nervozita stoupá. Děj se opakuje s velkou pravidelností a těch, kteří jsou schopni docenit pravý výzm Vánoc, zase tolik není. Nehraji si mravokárce, také sháním dárky poslední chvíli. Copak seht dárky už není takový problém, ale vymyslet, co by druhé potěšilo, to je kumšt! Moje první vánoční a novoroční přání tedy je, abyste měli co nejvíce dobrých nápadů i celý příští rok. 9. prosince proběhla poslední schůze zastupitelstva ší obce v letošním roce. Schůze byla klidná a věcná. Nad několika usneseními se pozastavím. Rozpočtové provizorium díky sdělovacím prostředkům, které nás dokole masírují, je větši národa přesvědče, že rozpočtové provizorium je přinejmenším něco neskutečně sprostého, přinejhorším to zmená okamžitou smrt. Skutečnost je mnohem jednodušší, a to, že nesmíme utratit více než 1/12 skutečných výdajů minulého roku. V šem případě to zmená, že bychom museli utratit více než 1 mil. 800 tisíc korun za měsíc, a to zdaleka nehrozí. Proto zastupitelé s klidným svědomím rozpočtové provizorium využijí a rozpočet pro rok 2014 sestaví a schválí v únoru. Sestavit rozpočet až po ukončení účetního roku má velikou výhodu v tom, že základě skutečnosti lze budoucí rozpočet stavit s velkou přesností, a tím pádem mít velmi dobrý přehled o možných investicích. Územní plán velmi důležitý dokument pro budoucnost obce. Zastupitelé schválili jeho první stupeň projednávání, a to jeho zadání. Zadání územního plánu obce obecně vymezuje základní prostor a pravidla, kterými se další zpracování bude řídit. Jak jsem v první větě uvedl, jedná se o velmi důležitý dokument, který bude še životy ovlivňovat v budoucích letech a možná i desetiletích. Z toho důvodu Vás žádám o širokou účast při projednávání a uplatňování nápadů zapracování, přinejmenším o účast zasedáních zastupitelstva obce. Poplatky dobrou zprávou je, že poplatek za popelnice a za psy zůstává ve stejné výši jako v letošním roce, a to 490,- Kč/osoba a rok za odpad a 100,- Kč za prvního psa, 200,- Kč za druhého a každého dalšího. Stočné se zvýší jen o 1% 35,20 Kč/m 3 včetně DPH. Zástavba bývalém nádraží zpracování projektu technické infrastruktury provede ing. arch. Milan Vojtěch ze Sezemic. Pokud se vše podaří ve druhé polovině příštího roku, bude obec stavební parcely prodávat jednotlivým stavebníkům. Druhé přání je, aby Váš život v ší společné obci byl dlouhý a plnohodnotný. Na závěr mého dnešního příspěvku bych chtěl poděkovat všem muzikantům, zpěvákům a zpěváčkům za krásný koncert v šem kostele druhou adventní neděli. Rok od roku jsou lepší a lepší, kdo tam byl, může potvrdit. Kdo tam nebyl, ať lituje a příští rok to praví a přijde. Třetí a poslední přání: Krásné a hlavně spokojené prožití vánočních svátků, pevné zdraví a pořádný kus štěstí v celém novém roce Vám všem ze srdce přeje Luboš Netolický, starosta obce 1

2 ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Rosice, ze dne ZO schvaluje: - zprávu o činnosti finčního výboru v předloženém znění. - rozpočtové opatření č. 10/2013 v předloženém znění. Rozpočtové příjmy v celkové výši ,62 Kč a rozpočtové výdaje v celkové výši ,62 Kč, - pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2014, a to, že do doby než bude schválen rozpočet obce rok 2014, výdaje za 1 měsíc nepřekročí 1/12 skutečných výdajů roku 2013, přičemž fincováni akce ZŠ Rosice realizace úspor energií bude probíhat základě skutečně provedených prací. Rozpočtové provizorium platí i pro fincování MŠ a ZŠ. Dále ZO pověřuje RO k projednání a schválení závěrečných rozpočtových změn za rok 2013, - Zadání územního plánu Rosice v předloženém znění, - Dodatek č. 5 ke smlouvě č. O-0044/2009 s TS Hlinsko s.r.o. v předloženém znění, - cenu pro stočné od ve výši 35,20 Kč/m 3 včetně DPH, - realizaci výměny oken a dveří budově bývalé školy v Boru u Chroustovic a budově tělocvičny v ZŠ Rosice, - bídku ing. arch. Mila Vojtěcha, Nerudova 77, Sezemice zpracování projektu technické infrastruktury pro 5 RD U Nádraží za celkovou cenu Kč, - Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2012/2013 a Výroční zprávu o hospodaření za kalendářní rok 2012 Základní školy, Rosice, okres Chrudim, ZO bere vědomí: - zprávu o činnosti kontrolního výboru, - informaci k zajištění inventarizace obecního majetku k , - informaci starosty p. Luboše Netolického o současném stavu protipovodňových opatření v obci, - informaci p. starosty o postupu prací při opravě hasičského vozu Tatra 815 CAS 32. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Přivítali jsme adventní čas Byl svátek všech Ondřejů a plamínek první svíčky adventním věnci oznámil začátek nového liturgického roku a také jeho prvního období: čekání Vánoce. V podvečer se u ší základní školy sešlo nebývalé množství velkých i malých obyvatel Rosic a okolí, aby společně s dětmi z mateřské i základní školy rozsvítili adventní strom, setkali se se známými a přivítali advent. K tomuto setkání připravili učitelé obou rosických školních zařízení program plný čertíků, andělů a lidových postaviček, zimních a vánočních písniček a básniček. Vše se odehrálo pod širým nebem u základní školy za svitu reflektorů, světýlek a svíček. Nejtepleji zrov nebylo, ale všichni dospělí se mohli zahřát horkou medovinou či horkým nápojem, pro děti byla k dispozici také plná várnice teplého čaje a dostaly sladkou odměnu krásně zdobený perníček z osvědčené dílny paní Sodomkové, která při jejich výrobě spolupracovala s paní Hesovou. Moc jim děkujeme a doufáme, že nám zachovají přízeň i v dalších letech. Ne všude mají po ruce tak bezva Vendulku a Janu a my si toho moc považujeme! Díky! Díky patří také sdružení rodičů Rosa I za spolupráci a přípravu pohoštění pro návštěvníky. Bylo jako vždy výborné a já přeji jim i škole, aby do jejich řad přibývalo dost lidí, kteří podpoří aktivity Rosy I a tím zároveň rosickou školu. Tou nejpodstatnější částí podvečera bylo však vystoupení. Na jeho přípravách se podíleli určitou měrou učitelky a učitelé mateřinky i základky, za což jim patří velký dík. Paní školnice po celou dobu asistovala u chystání celé akce a zajistila technické zázemí díky. Rodiče účinkujících dětí vyrobili kouzelné kostýmy a za to jim také děkujeme. Pracovníci obecního úřadu nám pomohli s osvětlením stromu a jeho usazením díky. Mozkem celé akce byly ale paní 2 učitelky Broňa (Rabasová) a Ale (Šachová). Nejen, že za základní školu cvičily pásmo, zároveň vymyslely choreografii, sháněly rekvizity, pravidelně koordinovaly nácviky a zkoušky tříd. Na konci večera si mohly po dlouhé době vydechnout, doufám, že i sednout a v klidu domova si říci: je to za námi, vyšlo to, podařilo se, líbilo se A zároveň tedy hlavní díky vám A také díky všem, kdo jste se dnešní podvečer s námi sešli a svojí hojnou účastí podpořili obě školy. Všem přeji krásný, pohodový a klidný čas Vánoc a úspěšný rok D.Brdíčková, ředitelka ZŠ Ve středu 17. led 2014 se koná zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2014/2015. K zápisu zveme všechny děti rozené od do , dále všechny děti, kterým byl v r odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (rozené do ), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti. Upozornění pro rodiče pětiletých školáků: Podmínkou přijetí dítěte rozeného v období od září 2008 do konce prosince 2008 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte rozeného od led 2009 do konce červ 2009 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře. Tyto dokumenty je nutné předložit již při zápisu. Místo konání zápisu: Základní škola, Rosice, okres Chrudim, Rosice 97, učebny v přízemí vlevo č. 37, 38. Termín konání: středa od do hodin K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte a přezůvky. Případně si můžete stáhnout a dopředu vyplnit žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky a zápisní list pro školní rok 2013/14 nebo žádost o odklad povinné školní docházky. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogickopsychologické poradny. K zápisu v uvedeném termínu je nutné se dostavit i v případě, že rodiče dítěte nebudou mít ještě k dispozici příslušná stanoviska lékaře a školského poradenského zařízení. Nutné je podat žádost, potřebné doklady lze dodat později (nejpozději do ), lepší však je mít je již k zápisu. Uvedené formuláře si můžete také vyzvednout a vyplnit přímo u zápisu.

3 TECHNOhrátky a ši žáci VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ Ve školním roce 2013/14 se še škola zapojila do projektu Odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje podporu technického vzdělávání a řemesel v regionu s názvem TECHNOhrátky. Cílem tohoto projektu je zvýšit zájem žáků základních škol o studium řemeslných a technických oborů. Do projektu TECHNOhrátky se zapojilo i deset vybraných středních škol z regionu, které bízejí ke studiu právě technické obory a řemesla, zároveň podporovaná stipendii Pardubického kraje. Naše škola vštívila VOŠ stavební a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě, SOU ve Svitavách a Střední průmyslovou školu v Chrudimi. Zde se žáci formou praktických činností a soutěží seznámili s bízenými učebními a maturitními obory. Na všech školách si vedli ši žáci dobře. Ve Vysokém Mýtě dokonce vyhráli 1. místo jak v praktických, tak i ve vědomostních soutěžích a domů si odvezli velký ovocný dort. Věříme, že návštěvy těchto škol nyní ulehčí šim žákům 9. třídy jejich rozhodování o budoucím povolání. Zdenka Vrabcová Vážení přátelé, opět se přibližují vánoční svátky. Pro někoho to je čas radostný, pro jiného zase období nepříliš veselé, protože si vzpomene něco smutného ze svého života. Vánoce jsou však dějinnou událostí, která pozitivně pozmela celý svět. Bůh se stal jedním z nás a každého má rád. Obdaroval člověka a vnesl tak radost do života všech lidí. Vánoční dárky, přání, která si posíláme prostřednictvím pohlednic, mailů nebo textových zpráv, mají být odleskem této skutečnosti. Budeme zpívat: Narodil se Kristus Pán. Co to zmená? Zmená to, že žil, a nejen, že žil, ale my křesťané věříme, že vstal mrtvých, a tedy žije dál. Evangelista Lukáš, který vypráví o Ježíšově rození, pozmenává, že v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. Proto musí Maria a Josef odejít do stáje, kde přichází svět Spasitel světa. Pán přichází mezi lidi stále. Otázkou je, jestli pro něho máme místo a čas. Máme dnes mnoho prostředků, které nám usdňují čas, díky dopravním prostředkům se rychleji pohybujeme, díky mobilu a internetu sdněji komunikujeme. Kolik času jsem ochotni dát lásce, které říkáme a kterou apoštol Jan zývá Bůh? Vánoce nás vedou k zamyšlení, abychom právě v dnešní uspěchané době, která má stále méně a méně času, více investovali do vztahů a obdarovávali své bližní především láskou. Obdarovat druhého láskou je krásný a nejpotřebnější vánoční dar. Bůh, který je láska, přišel z lásky. Nechme se o letošních Vánocích obdarovat také Boží láskou. Říká se, že bohatý bude vždycky ten, který má ve svém srdci Boha. Přeji Vám požehné Vánoce a srdečně Vás zvu vánoční bohoslužby, jejichž program leznete internetových stránkách Podpořte še mandaly hlasováním Mandala dětem - Hrajeme si a tím i pomáháme. P. Jan Paseka Mandala dětem je soutěžní výtvarný projekt určený dětem do 18 let. Z ší školy se do tohoto projektu zapojili žáci z 3., 5., 6. a 7. třídy. Na svých mandalách pracovali v hodinách výtvarné výchovy. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Česká katolická charita ozmuje, že TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v ší obci proběhne v sobotu 4. led Všech díla budou od do sbírat hlasy od široké veřejnosti. Hlasovat můžete webových stránkách kde se také dozvíte spoustu zajímavých informací o mandalách. Nejoblíbenější mandaly se stanou součástí putovní prodejní výstavy a součástí kalendáře mandal pro rok Až u Vás zazvoní tříkráloví koledníci a prokáží se pověřením České katolické charity a zapečetěnou pokladničkou s razítkem Městského úřadu Chrast, otevřete jim nejen svoje dveře, ale také svá srdce. Za Vaše dary předem děkujeme. Autoři 50 mandal, které budou vybrány pro výstavu a kalendář, dostanou konci školního roku kalendář mandal 2015 spolu s diplomy jako odměnu. Betlémské světlo Betlémské světlo se stalo novodobým symbolem Vánoc. Světlo se každoročně zapaluje v Betlémě a potom putuje příč Evropou. Do Česka betlémské světlo putuje z Vídně, kde jej rakouští skauti předávají delegacím z celé Evropy. Pro české země jej přebírají brněnští skauti, kteří jej v sobotu před 4. nedělí adventní rozvážejí. Pak je zdarma k dispozici v kostelech, náměstích, vánočních trzích, v knihovnách a stovkách míst po celé republice jako symbol původního výzmu Vánoc. ( Wikipedie) Prodej originálů děl proběhne vernisáži v Brně. Během putovní výstavy bude možné zakoupit zbylé originály a kopie v prodejní online galerii. Výtěžkem z prodeje podpoříme občanské sdružení Janus, které se věnuje dětem, mládeži a mladým dospělým, kteří vyrůstali, nebo stále vyrůstají v náhradní péči. Stalo se již tradicí, že během Vánoc můžete vštívit kostel sv. Václava, a to Štědrý den odpoledne a Boží hod vánoční. Smírný klid Vás dýchne od jeslí keramického betléma. A pokud si s sebou přinesete svíčku nebo lampičku, máte možnost si do svých domovů odnést symbol Vánoc betlémské světlo. Budeme rádi, pokud se hlasování zúčastníte a še žáky podpoříte. Děkujeme. R. Čápová Marcela Kohoutová 3

4 Z HISTORIE OBCE Pro poslední číslo tohoto roku jsem vybral trochu poezie. Psal se rok 1825 a v Rosicích se chystaly oslavy návštěvy nového pá Rosic, šestého knížete Rudolfa Kinského. Ten Rosice vštívil v květnu 1825 záhy po svatbě společně se svou manželkou Vilemínou, rozenou Colloredo-Mansfeld. Pro Rosice to byla velká sláva, protože Kinští se k nám moc často nevraceli. A víc Rudolf byl ve své době i přes svůj velmi mladý věk známou osobností. Podílel se založení Matice české a podporoval vydávání českých knih. Hostem jeho svatbě byl i František Palacký, který poté pro Kinského pracoval coby rodopisec. Jako rakouský vyslanec působil v Parmě a Turíně. My si dnes můžeme pouze představovat, jak o návštěva vypadala, jak dlouho zde mladý knížecí pár pobyl, či kdo četl následující báseň, která je jediným svědkem slavné události. Původní text je psán švabachem ručním papíru a při přepisu jsem zachoval originální znění. Píseň přivítavá podaných Panství Rossyckého ku přijití Knížecých Manželů Slavně Osviceného Knížete Pá Pa Rudolfa Kynskyho z Chynice a Tetawy a Slavně Osvíceu Kněžu Pani Pani Wilhelmiu Vysoce Urozeu Hraběnkau Kolloredo Mansfeld. V roku Sežeňte kurů; oslavte dne; bubnujte bubny, trubte v trauby Rossycych, svolejte lid, shromážďte poddane; staři a mladi ať všichni se sejdau; všecko ať vítá, se raduje a plesá, že přišli k nám Páni, Páni a Miláčkové ši. Vivat, Vivat, Vivat. Vítáme Vás jednym hlasem, Bohu milý Pánove; Vítáme Vás dnešnim časem, Slovutný manželove! Srdce plesá, duše plyne V nevslovné radosti, Nám že zlaté štěsti kyne, Kyne krása milosti. Kdožby nerozplinul v radost, Vida šťastné manžele? Jak je krášli sláva, milost, Jako Boži anděle? Kdožby neřek srdcem vraucým; Přiďte časy růžove? Těšte štěstim nehyucým, Páni v kráse rájove! By Jim jako potok čistý, Šťastni dnové plynuli, Radost, dlauhý věk, a jistý, Z růži věnce vinuli. Bychom za Jich panováni V ctnosti stinu seděli, Pocýtili radováni S milostnými anděli. By z Jich vrubův dobří stromy 4 Rostli, nesauc ovoce; My pak Knižat slavné domy, Chválili rok po roce. Vyslyš Bože, vyslyš dítky; Vyslyš Jejich žádosti: Žehnej Pánum z nebe vzdycky, Na důkaz tvé milosti. Jako kvitky vylevaji Vůni, křísyc dušenky; Tak ať Nimi okřivaji A štěsti, vděčni lidinky. Jako kvete barvou krásu, Kvitek neporušený: Tak ať Rudolf s Wilhelmiu Kvetau v kvitek blažený. Všem čtenářům bych chtěl popřát klidné Vánoce, prožité v kruhu nejbližších a spokojený život v dalším roce. Z. Volejník ml. SDH ROSICE Vítej, čase předvánoční! Předvánoční časy jsou spojené se zapalováním svíček adventních věncích a se vzpomínkou ty, kteří již s námi nejsou, a s pohodou a klidem u vánočního stromku. Proto bych zde rád zmínil několik rad, jak nevyhořet od zapálené svíčky. -hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým je nutno zacházet cm od svíčky je vzdálenost, při které je papír, plast, textil sdno vznítitelný -zapálená svíčka by měla být umístě nehořlavé podložce -svíčku nepokládat do prostoru průvanu -hořící svíčku mít neustále pozoru a ještě větší pozornost věnovat svíčce v přítomnosti dětí -vybírat adventní věnce pouze s nehořlavou podložkou pod svíčkou a kvalitní svíčkou -dbát to, aby svíčka stála kolmo a hořel pouze knot svíčky -nenechávat svíčky úplně vyhořet. Když už to chytlo - Co dělat když už cokoliv chytlo a hoří. Sžte se zachovat klid. Vypněte elektrický proud. Lidské zdraví je cennější než majetek, nesžte se za každou cenu zlikvidovat požár sami. Co nejdříve zavolejte hasiče (150 nebo 112), uveďte stručné, ale kompletní informace (co se stalo, kde se to stalo, jméno a kontakt sebe a údaje, které by pomohly hasičům v práci). Jsou-li v blízkosti ještě další osoby, varujte je a pomozte jim. V zakouřeném prostoru se držte nízko při zemi. Buďte připraveni a očekávejte příjezd hasičů. Poděkování. Chtěl bych poděkovat starostovi obce, obecnímu zastupitelstvu a obecní radě za finční podporu pro výjezdovou jednotku a náš sbor dobrovolných hasičů. Dále bych rád poděkoval šim sponzorům, kteří nás každoročně podporují při různých akcích, které pořádáme. Všem čtenářům RL přeji příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce Hasičům přeji klidné vánoční svátky strávené v kruhu rodinném a co nejméně výjezdů. Petr Hejduk

5 SDH BRČEKOLY Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o ší sportovní činnosti v uplynulé sezóně. Ta započala v šem areálu Okrskovou soutěží v požárním sportu, kde se šemu družstvu mužů podařilo obsadit 3. místo a ženám 2. místo. V areálu Pod kopcem bylo letos cítit vůni benzínu ještě třikrát. V červnu jsme uspořádali denní soutěž O pohár Brčekol, zařazenou do Otevřené ligy okresu Chrudim. Sousední sbor Synčany pořádal v červenci soutěž v požárním útoku s PS8. Konec srp patřil již tradičně noční soutěži. Těší nás, že soutěže pořádané Pod kopcem vštěvuje rok od roku více soutěžních družstev. Letos jsme byli nejaktivnější v ší historii. Zúčastnili jsme se celkem 31 soutěží v kategorii žen, mužů a veteránů. Na závěr chceme poděkovat sponzorům sboru, obci Rosice a všem, kteří nás během roku podporovali. Štěpán Mali SDH SYNČANY Tak je tu opět konec roku a s ním závěrečné shrnutí a zhodnocení, co se za uplynulý rok událo. Pro připomenutí nám dovolte pár řádků. V letošním roce jsme se zúčastnili 8 různorodých soutěží, z toho 5 s ší oblíbenou osmičkou. Soutěžím předcházel i nějaký ten trénink a drobné opravy techniky. Samozřejmě nechyběla námi pořádaná soutěž v PS8, a to v areálu Pod kopcem v Brčekolech. Za zapůjčení areálu Brčekolským děkujeme. Nechyběly ani še tradiční Synčanské miničarodějnice. Dalším úkolem, který jsme myslím zvládli výbornou, bylo hlídkování a vytahování plavenin u mostu v Synčanech v červnu při povodních. Na závěr mně dovolte, abych Vám jménem synčanských hasičů popřál pohodové a klidné Vánoce a do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů. Za SDH Synčany Petr Rychtařík Z HISTORIE SPORTU Z historie sportu obce Rosice Seslávky ( ) Čerpáno z objevených dokladů, Sokolské kroniky a z vyprávění pamětníků Kapitola V. Vážení spoluobčané a příznivci sportu, v tomto čísle začínám psát o hokeji, což je nejslavnější odvětví sportu v Rosicích. Zprávy o založení a činnosti hokeje nejdeme v Sokolské kronice ani v kronice obce. Oba kluby, které v Rosicích hrály, měly své matrikáře a kroniky. V koloběhu času se kroniky zapomnělo až do doby, než jsem začal psát do novin o historii sportu. Po kronikách jsem začal pátrat. Posledním kronikářem 5 hokejového oddílu Sokol byl pan Zdeněk Mašín. Tento fanda sportu byl ve styku s komentátorem České televize Robertem Zárubou, který je sběratelem sportovních zajímavostí a písemných dokladů. Proto jsem i jeho oslovil a u něho kroniku hledal. Pan Záruba měl o mou žádost zájem. Sám kroniku neměl, avšak oslovil své kolegy. Touto cestou jsem však kroniku nešel. Pátral jsem dál, ale kroniky jsou zatím k nelezení. Z těchto zdrojů tedy nemohu pro svůj článek vycházet. Dalo by se čerpat i z archivu a dokladů hokejového oddílu TJ Dyma Rosice, který byl u nás doma. Po dokončení výstavby budovy stadionu jsme převezli tyto doklady do kanceláře stadionu, ale bohužel i tyto písemnosti se časem ztratily. Nyní krátce k historii: Jednou z písemných zmínek o vzniku hokeje v Rosicích je zpráva z o trenérské činnosti pa Fr. Slavíka. Cituji:,, V ledním hokeji pracuji od r. 1938, kdy byl založen oddíl ledního hokeje v Rosicích u Chrasti (Sokol Rosice Hockey). Ostatní údaje mám ze vzpomínek pamětníků. Hokej založil učitel pan Antonín Mikan. Hřištěm se stal v této době nejdříve velký rybník, později se hrálo i malém rybníku. Dne je však z rozhodnutí říšského protektora R. Heydricha Sokol rozprášen. O osudu hokeje v tomto roce nemám dosud žádné doklady. Hockeyový klub v Rosicích u Chrasti Z dopisu zaslaného z Českého Všesportovního výboru v Praze Hockeyový klub v Rosicích u Chrasti se dovídáme, že bylo zahájeno jednání ve věci přihlášení oddílu do Českého svazu ledního hockeye. Citace z dopisu:,,zemský úřad v Praze předložil nám k zaujetí stanoviska Vaši žádost o schválení stanov a povolení Vašeho klubu jako nového spolku. Dále se v dopise žádá o urychlené splnění náležitostí, které se pojí s přihláškou. Dopis Českého Všesportovního výboru v Praze ze dne povoluje výnosem VuR 2708/ utvoření spolku H.K. Rosice u Chrasti. Z těchto dvou dokladů jasně vyplývá, že Hockeyový klub Rosice nemohl být založen jiného roku než Dne přechází hockeyový klub pod Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a Moravě. Jedlo se o organizaci v Protektorátu Čechy a Morava, zařazenou do rejstříku spolků. Byla programově zaměřená rozvoj sportovních aktivit a branné zdatnosti mladých. Zdroje uvádí, že tato služba byla povinná a týkala se všech mladých lidí od let rozených Pro pochopení této doby je třeba dalšího studia. Z dalších dokladů se dovídám, že v sezóně nebyly mistrovské soutěže rozehrány. Hokejová liga byla obnove až v roce Kdy se opět po válce začal hokej Rosicích u Chrasti hrát, nevím. Vzpomínky pamětníků se rozcházejí a písemné doklady nebyly dosud lezeny. Mohu pouze doložit větší část zrušených registrací Hockeyového klubu Rosice u Chrasti z , kterou prováděla sama Východočeská župa hockeyová Pardubice Č.S.L.H. V kartoteční kartě není uveden žádný zápis o ukončení činnosti hock. kl. Rosice u Chrasti. Součástí historie hokeje v Rosicích nejsou jen samotní hráči, ale i lidé, kteří svou prací přispěli k rozvoji sportu ší obce. Politickým rozhodnutím je ukonče výstavba stadionu v akci,,t (tělovýchova), kterou do té doby prováděl klub TJ Dymo Rosice. Dne přechází tato výstavba do akce Z MNV Rosice. V tomto období TJ Dymo Rosice získává dalšího zapáleného člověka do sportu. Dne stupuje místo tajemníka MNV pan Jaroslav Kohout. Dovolím si citovat zápis z roku 1959 z kroniky obce:,,jeho mladá aktivita, průbojnost a inteligence dává ději, že odpovědný úkol bude plnit svědomitě a přesně. A to se v dalších letech beze zbytku potvrdilo. Nejen dobrými hráči hokeje, ale i obětavými pracovníky výboru byli od mládí Ing. Vladislav Bureš a Mudr. Miloslav Petružálek. Ti spolu s ostatními spoluhráči dovedli hokejový tým až k účasti v divizní soutěži. Dalšími osobnostmi, které se nesmazatelně zapsaly do historie hokeje obce a jež za sebou zanechaly velmi pěkné řemeslnické dílo, dnes už historicky ceněné (přes 50 let), byl pan Stanislav Kyncl, zvaný Lála, a jeho pomocník pan Ladislav Pavlík z Chrasti. Ti dokázali vyrábět v truhlářské dílně v objektu Východočeských plynáren dřevěné hokejky s ozčením

6 LÁLA ORIGINAL. Za zmínku stojí, že ani internetu nelze jít žádný oddíl, který by si hokejky vyráběl sám. Rok 2013 se blíží pomalu ke svému konci. Dovolte mi prosím, abych Vám všem popřál krásné prožití svátků vánočních, nejlépe v kruhu Vašich blízkých, a v novém roce 2014 Vám přeji hlavně hodně zdraví, hodně pracovních sportovních a osobních úspěchů. V příští kapitole se budu dále zabývat historií hokeje v Rosicích. Vypracoval Martin Slavík, Rosice Seslávky, dne Další úspěšný rok Rosických trhů bude již tradičně ukončen dětmi z místní mateřské školy, které v sobotu v hodin tržnici vytvoří ŽIVÝ BETLÉM. Přijďte se chvíli zastavit v předvánočním čase. Krásné, klidné a pohodové vánoce jako z Ladova obrázku Vám všem přeje redakční rada. Všem věrným v dopisovatelům děkujeme d za přísp p íspěvky a těšíme t se spolupráci i v novém roce Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. února Neprodejné. 6

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v úterý 13. 12. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program jednání bude zveřejněn

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Schůzka rodičů předškoláků dne

Schůzka rodičů předškoláků dne Schůzka rodičů předškoláků dne 8. 12. 2016 termín zápisu budoucích prvňáčků je stanoven ředitelkou školy na sobotu 8. dubna 2017 od dopoledních hodin přesný čas zápisu najdete na osobních pozvánkách rodiče,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 23. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 16.12. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z á p i s. z veř. zasedání ZO Lukavec u Hořic dne 25.února 2009. Přítomni dle prezenční listiny.

Z á p i s. z veř. zasedání ZO Lukavec u Hořic dne 25.února 2009. Přítomni dle prezenční listiny. Z á p i s z veř. zasedání ZO Lukavec u Hořic dne 25.února 2009 Přítomni dle prezenční listiny. Program: 1. program Czech POINT 2. útulek pro psy- Hořice 3. příspěvek gymnazium časopis 4. příspěvek hasiči

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

ZÁPIS č. 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 20. ledna 2016

ZÁPIS č. 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 20. ledna 2016 ZÁPIS č. 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 20. ledna 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček, Miroslav

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Mateřská školka Bořislav V současné době probíhají intenzivní přípravy pro stavbu mateřské školky v Bořislavi. Nová mateřská školka bude umístěna na parcele č. 41/1 v k.ú. Bořislav parcela pod točnou autobusu.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

OBEC HVĚZDONICE Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne

OBEC HVĚZDONICE Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne OBEC HVĚZDONICE --------------------------------------------------------------------------- Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 20.02.2013 Přítomni: pí Baňařová, Škodová, Kuželková Valíková, p Cibulka,

Více

Zápis č. 14 / ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne

Zápis č. 14 / ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Zápis č. 14 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 19. 2. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni: p.

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-43-2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 10.12.2013 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Omluven: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný,

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-46-2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 11.3.2014 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav Peštál,

Více

PF pf 2015 NOVOROČENKY PF Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2014 a přejeme šťastný a úspěšný nový rok

PF pf 2015 NOVOROČENKY PF Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2014 a přejeme šťastný a úspěšný nový rok pour féliciter Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2014 a přejeme šťastný a úspěšný nový rok Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce Vám přeje 1 Děkujeme za dobrou spolupráci

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 09.11. 2016 od 19.00 hod. listů:6 Přítomno 7 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Medalová Renata, Mašek Josef, Zejda Josef, Krejčí Jiří, Kovalčík Vladimír

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: Zápis č. 6/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 12. 12. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ZŠ Jinočany, příspěvková organizace

Zápis ZŠ Jinočany, příspěvková organizace Zápis 2017 ZŠ Jinočany, příspěvková organizace Termín zápisu Milé děti, milí rodiče, jste srdečně zváni k zápisu do 1. třídy, který se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017. Místo zápisu Zápis se uskuteční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

Leden Stránka 1 z 7

Leden Stránka 1 z 7 Leden 2016 Stránka 1 z 7 Zápis č. 1/2016 z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 18. 1. 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 4

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 4 ŽĎÁRSKÉ L I S T Y oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 4 Vážení spoluobčané, právě se Vám dostalo do rukou poslední číslo obecního

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů PLZEŇ - SEVER. Důležité informace k přeregistraci

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů PLZEŇ - SEVER. Důležité informace k přeregistraci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů PLZEŇ - SEVER Důležité informace k přeregistraci Vážené kolegyně - hasičky, vážení kolegové - hasiči! Začátkem letošního roku se Vám do rukou

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově.

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově. Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 13. 12. 2016 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 4/2016 3. Rozpočtové

Více