ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE ROSICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Prosinec 2013, ročník 8, vydání 6 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, poslední měsíc letošního roku se přehoupl do druhé poloviny, konec roku se kvapem blíží a nervozita stoupá. Děj se opakuje s velkou pravidelností a těch, kteří jsou schopni docenit pravý výzm Vánoc, zase tolik není. Nehraji si mravokárce, také sháním dárky poslední chvíli. Copak seht dárky už není takový problém, ale vymyslet, co by druhé potěšilo, to je kumšt! Moje první vánoční a novoroční přání tedy je, abyste měli co nejvíce dobrých nápadů i celý příští rok. 9. prosince proběhla poslední schůze zastupitelstva ší obce v letošním roce. Schůze byla klidná a věcná. Nad několika usneseními se pozastavím. Rozpočtové provizorium díky sdělovacím prostředkům, které nás dokole masírují, je větši národa přesvědče, že rozpočtové provizorium je přinejmenším něco neskutečně sprostého, přinejhorším to zmená okamžitou smrt. Skutečnost je mnohem jednodušší, a to, že nesmíme utratit více než 1/12 skutečných výdajů minulého roku. V šem případě to zmená, že bychom museli utratit více než 1 mil. 800 tisíc korun za měsíc, a to zdaleka nehrozí. Proto zastupitelé s klidným svědomím rozpočtové provizorium využijí a rozpočet pro rok 2014 sestaví a schválí v únoru. Sestavit rozpočet až po ukončení účetního roku má velikou výhodu v tom, že základě skutečnosti lze budoucí rozpočet stavit s velkou přesností, a tím pádem mít velmi dobrý přehled o možných investicích. Územní plán velmi důležitý dokument pro budoucnost obce. Zastupitelé schválili jeho první stupeň projednávání, a to jeho zadání. Zadání územního plánu obce obecně vymezuje základní prostor a pravidla, kterými se další zpracování bude řídit. Jak jsem v první větě uvedl, jedná se o velmi důležitý dokument, který bude še životy ovlivňovat v budoucích letech a možná i desetiletích. Z toho důvodu Vás žádám o širokou účast při projednávání a uplatňování nápadů zapracování, přinejmenším o účast zasedáních zastupitelstva obce. Poplatky dobrou zprávou je, že poplatek za popelnice a za psy zůstává ve stejné výši jako v letošním roce, a to 490,- Kč/osoba a rok za odpad a 100,- Kč za prvního psa, 200,- Kč za druhého a každého dalšího. Stočné se zvýší jen o 1% 35,20 Kč/m 3 včetně DPH. Zástavba bývalém nádraží zpracování projektu technické infrastruktury provede ing. arch. Milan Vojtěch ze Sezemic. Pokud se vše podaří ve druhé polovině příštího roku, bude obec stavební parcely prodávat jednotlivým stavebníkům. Druhé přání je, aby Váš život v ší společné obci byl dlouhý a plnohodnotný. Na závěr mého dnešního příspěvku bych chtěl poděkovat všem muzikantům, zpěvákům a zpěváčkům za krásný koncert v šem kostele druhou adventní neděli. Rok od roku jsou lepší a lepší, kdo tam byl, může potvrdit. Kdo tam nebyl, ať lituje a příští rok to praví a přijde. Třetí a poslední přání: Krásné a hlavně spokojené prožití vánočních svátků, pevné zdraví a pořádný kus štěstí v celém novém roce Vám všem ze srdce přeje Luboš Netolický, starosta obce 1

2 ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Rosice, ze dne ZO schvaluje: - zprávu o činnosti finčního výboru v předloženém znění. - rozpočtové opatření č. 10/2013 v předloženém znění. Rozpočtové příjmy v celkové výši ,62 Kč a rozpočtové výdaje v celkové výši ,62 Kč, - pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2014, a to, že do doby než bude schválen rozpočet obce rok 2014, výdaje za 1 měsíc nepřekročí 1/12 skutečných výdajů roku 2013, přičemž fincováni akce ZŠ Rosice realizace úspor energií bude probíhat základě skutečně provedených prací. Rozpočtové provizorium platí i pro fincování MŠ a ZŠ. Dále ZO pověřuje RO k projednání a schválení závěrečných rozpočtových změn za rok 2013, - Zadání územního plánu Rosice v předloženém znění, - Dodatek č. 5 ke smlouvě č. O-0044/2009 s TS Hlinsko s.r.o. v předloženém znění, - cenu pro stočné od ve výši 35,20 Kč/m 3 včetně DPH, - realizaci výměny oken a dveří budově bývalé školy v Boru u Chroustovic a budově tělocvičny v ZŠ Rosice, - bídku ing. arch. Mila Vojtěcha, Nerudova 77, Sezemice zpracování projektu technické infrastruktury pro 5 RD U Nádraží za celkovou cenu Kč, - Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2012/2013 a Výroční zprávu o hospodaření za kalendářní rok 2012 Základní školy, Rosice, okres Chrudim, ZO bere vědomí: - zprávu o činnosti kontrolního výboru, - informaci k zajištění inventarizace obecního majetku k , - informaci starosty p. Luboše Netolického o současném stavu protipovodňových opatření v obci, - informaci p. starosty o postupu prací při opravě hasičského vozu Tatra 815 CAS 32. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Přivítali jsme adventní čas Byl svátek všech Ondřejů a plamínek první svíčky adventním věnci oznámil začátek nového liturgického roku a také jeho prvního období: čekání Vánoce. V podvečer se u ší základní školy sešlo nebývalé množství velkých i malých obyvatel Rosic a okolí, aby společně s dětmi z mateřské i základní školy rozsvítili adventní strom, setkali se se známými a přivítali advent. K tomuto setkání připravili učitelé obou rosických školních zařízení program plný čertíků, andělů a lidových postaviček, zimních a vánočních písniček a básniček. Vše se odehrálo pod širým nebem u základní školy za svitu reflektorů, světýlek a svíček. Nejtepleji zrov nebylo, ale všichni dospělí se mohli zahřát horkou medovinou či horkým nápojem, pro děti byla k dispozici také plná várnice teplého čaje a dostaly sladkou odměnu krásně zdobený perníček z osvědčené dílny paní Sodomkové, která při jejich výrobě spolupracovala s paní Hesovou. Moc jim děkujeme a doufáme, že nám zachovají přízeň i v dalších letech. Ne všude mají po ruce tak bezva Vendulku a Janu a my si toho moc považujeme! Díky! Díky patří také sdružení rodičů Rosa I za spolupráci a přípravu pohoštění pro návštěvníky. Bylo jako vždy výborné a já přeji jim i škole, aby do jejich řad přibývalo dost lidí, kteří podpoří aktivity Rosy I a tím zároveň rosickou školu. Tou nejpodstatnější částí podvečera bylo však vystoupení. Na jeho přípravách se podíleli určitou měrou učitelky a učitelé mateřinky i základky, za což jim patří velký dík. Paní školnice po celou dobu asistovala u chystání celé akce a zajistila technické zázemí díky. Rodiče účinkujících dětí vyrobili kouzelné kostýmy a za to jim také děkujeme. Pracovníci obecního úřadu nám pomohli s osvětlením stromu a jeho usazením díky. Mozkem celé akce byly ale paní 2 učitelky Broňa (Rabasová) a Ale (Šachová). Nejen, že za základní školu cvičily pásmo, zároveň vymyslely choreografii, sháněly rekvizity, pravidelně koordinovaly nácviky a zkoušky tříd. Na konci večera si mohly po dlouhé době vydechnout, doufám, že i sednout a v klidu domova si říci: je to za námi, vyšlo to, podařilo se, líbilo se A zároveň tedy hlavní díky vám A také díky všem, kdo jste se dnešní podvečer s námi sešli a svojí hojnou účastí podpořili obě školy. Všem přeji krásný, pohodový a klidný čas Vánoc a úspěšný rok D.Brdíčková, ředitelka ZŠ Ve středu 17. led 2014 se koná zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2014/2015. K zápisu zveme všechny děti rozené od do , dále všechny děti, kterým byl v r odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (rozené do ), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti. Upozornění pro rodiče pětiletých školáků: Podmínkou přijetí dítěte rozeného v období od září 2008 do konce prosince 2008 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte rozeného od led 2009 do konce červ 2009 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře. Tyto dokumenty je nutné předložit již při zápisu. Místo konání zápisu: Základní škola, Rosice, okres Chrudim, Rosice 97, učebny v přízemí vlevo č. 37, 38. Termín konání: středa od do hodin K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte a přezůvky. Případně si můžete stáhnout a dopředu vyplnit žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky a zápisní list pro školní rok 2013/14 nebo žádost o odklad povinné školní docházky. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogickopsychologické poradny. K zápisu v uvedeném termínu je nutné se dostavit i v případě, že rodiče dítěte nebudou mít ještě k dispozici příslušná stanoviska lékaře a školského poradenského zařízení. Nutné je podat žádost, potřebné doklady lze dodat později (nejpozději do ), lepší však je mít je již k zápisu. Uvedené formuláře si můžete také vyzvednout a vyplnit přímo u zápisu.

3 TECHNOhrátky a ši žáci VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ Ve školním roce 2013/14 se še škola zapojila do projektu Odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje podporu technického vzdělávání a řemesel v regionu s názvem TECHNOhrátky. Cílem tohoto projektu je zvýšit zájem žáků základních škol o studium řemeslných a technických oborů. Do projektu TECHNOhrátky se zapojilo i deset vybraných středních škol z regionu, které bízejí ke studiu právě technické obory a řemesla, zároveň podporovaná stipendii Pardubického kraje. Naše škola vštívila VOŠ stavební a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě, SOU ve Svitavách a Střední průmyslovou školu v Chrudimi. Zde se žáci formou praktických činností a soutěží seznámili s bízenými učebními a maturitními obory. Na všech školách si vedli ši žáci dobře. Ve Vysokém Mýtě dokonce vyhráli 1. místo jak v praktických, tak i ve vědomostních soutěžích a domů si odvezli velký ovocný dort. Věříme, že návštěvy těchto škol nyní ulehčí šim žákům 9. třídy jejich rozhodování o budoucím povolání. Zdenka Vrabcová Vážení přátelé, opět se přibližují vánoční svátky. Pro někoho to je čas radostný, pro jiného zase období nepříliš veselé, protože si vzpomene něco smutného ze svého života. Vánoce jsou však dějinnou událostí, která pozitivně pozmela celý svět. Bůh se stal jedním z nás a každého má rád. Obdaroval člověka a vnesl tak radost do života všech lidí. Vánoční dárky, přání, která si posíláme prostřednictvím pohlednic, mailů nebo textových zpráv, mají být odleskem této skutečnosti. Budeme zpívat: Narodil se Kristus Pán. Co to zmená? Zmená to, že žil, a nejen, že žil, ale my křesťané věříme, že vstal mrtvých, a tedy žije dál. Evangelista Lukáš, který vypráví o Ježíšově rození, pozmenává, že v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. Proto musí Maria a Josef odejít do stáje, kde přichází svět Spasitel světa. Pán přichází mezi lidi stále. Otázkou je, jestli pro něho máme místo a čas. Máme dnes mnoho prostředků, které nám usdňují čas, díky dopravním prostředkům se rychleji pohybujeme, díky mobilu a internetu sdněji komunikujeme. Kolik času jsem ochotni dát lásce, které říkáme a kterou apoštol Jan zývá Bůh? Vánoce nás vedou k zamyšlení, abychom právě v dnešní uspěchané době, která má stále méně a méně času, více investovali do vztahů a obdarovávali své bližní především láskou. Obdarovat druhého láskou je krásný a nejpotřebnější vánoční dar. Bůh, který je láska, přišel z lásky. Nechme se o letošních Vánocích obdarovat také Boží láskou. Říká se, že bohatý bude vždycky ten, který má ve svém srdci Boha. Přeji Vám požehné Vánoce a srdečně Vás zvu vánoční bohoslužby, jejichž program leznete internetových stránkách Podpořte še mandaly hlasováním Mandala dětem - Hrajeme si a tím i pomáháme. P. Jan Paseka Mandala dětem je soutěžní výtvarný projekt určený dětem do 18 let. Z ší školy se do tohoto projektu zapojili žáci z 3., 5., 6. a 7. třídy. Na svých mandalách pracovali v hodinách výtvarné výchovy. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Česká katolická charita ozmuje, že TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v ší obci proběhne v sobotu 4. led Všech díla budou od do sbírat hlasy od široké veřejnosti. Hlasovat můžete webových stránkách kde se také dozvíte spoustu zajímavých informací o mandalách. Nejoblíbenější mandaly se stanou součástí putovní prodejní výstavy a součástí kalendáře mandal pro rok Až u Vás zazvoní tříkráloví koledníci a prokáží se pověřením České katolické charity a zapečetěnou pokladničkou s razítkem Městského úřadu Chrast, otevřete jim nejen svoje dveře, ale také svá srdce. Za Vaše dary předem děkujeme. Autoři 50 mandal, které budou vybrány pro výstavu a kalendář, dostanou konci školního roku kalendář mandal 2015 spolu s diplomy jako odměnu. Betlémské světlo Betlémské světlo se stalo novodobým symbolem Vánoc. Světlo se každoročně zapaluje v Betlémě a potom putuje příč Evropou. Do Česka betlémské světlo putuje z Vídně, kde jej rakouští skauti předávají delegacím z celé Evropy. Pro české země jej přebírají brněnští skauti, kteří jej v sobotu před 4. nedělí adventní rozvážejí. Pak je zdarma k dispozici v kostelech, náměstích, vánočních trzích, v knihovnách a stovkách míst po celé republice jako symbol původního výzmu Vánoc. ( Wikipedie) Prodej originálů děl proběhne vernisáži v Brně. Během putovní výstavy bude možné zakoupit zbylé originály a kopie v prodejní online galerii. Výtěžkem z prodeje podpoříme občanské sdružení Janus, které se věnuje dětem, mládeži a mladým dospělým, kteří vyrůstali, nebo stále vyrůstají v náhradní péči. Stalo se již tradicí, že během Vánoc můžete vštívit kostel sv. Václava, a to Štědrý den odpoledne a Boží hod vánoční. Smírný klid Vás dýchne od jeslí keramického betléma. A pokud si s sebou přinesete svíčku nebo lampičku, máte možnost si do svých domovů odnést symbol Vánoc betlémské světlo. Budeme rádi, pokud se hlasování zúčastníte a še žáky podpoříte. Děkujeme. R. Čápová Marcela Kohoutová 3

4 Z HISTORIE OBCE Pro poslední číslo tohoto roku jsem vybral trochu poezie. Psal se rok 1825 a v Rosicích se chystaly oslavy návštěvy nového pá Rosic, šestého knížete Rudolfa Kinského. Ten Rosice vštívil v květnu 1825 záhy po svatbě společně se svou manželkou Vilemínou, rozenou Colloredo-Mansfeld. Pro Rosice to byla velká sláva, protože Kinští se k nám moc často nevraceli. A víc Rudolf byl ve své době i přes svůj velmi mladý věk známou osobností. Podílel se založení Matice české a podporoval vydávání českých knih. Hostem jeho svatbě byl i František Palacký, který poté pro Kinského pracoval coby rodopisec. Jako rakouský vyslanec působil v Parmě a Turíně. My si dnes můžeme pouze představovat, jak o návštěva vypadala, jak dlouho zde mladý knížecí pár pobyl, či kdo četl následující báseň, která je jediným svědkem slavné události. Původní text je psán švabachem ručním papíru a při přepisu jsem zachoval originální znění. Píseň přivítavá podaných Panství Rossyckého ku přijití Knížecých Manželů Slavně Osviceného Knížete Pá Pa Rudolfa Kynskyho z Chynice a Tetawy a Slavně Osvíceu Kněžu Pani Pani Wilhelmiu Vysoce Urozeu Hraběnkau Kolloredo Mansfeld. V roku Sežeňte kurů; oslavte dne; bubnujte bubny, trubte v trauby Rossycych, svolejte lid, shromážďte poddane; staři a mladi ať všichni se sejdau; všecko ať vítá, se raduje a plesá, že přišli k nám Páni, Páni a Miláčkové ši. Vivat, Vivat, Vivat. Vítáme Vás jednym hlasem, Bohu milý Pánove; Vítáme Vás dnešnim časem, Slovutný manželove! Srdce plesá, duše plyne V nevslovné radosti, Nám že zlaté štěsti kyne, Kyne krása milosti. Kdožby nerozplinul v radost, Vida šťastné manžele? Jak je krášli sláva, milost, Jako Boži anděle? Kdožby neřek srdcem vraucým; Přiďte časy růžove? Těšte štěstim nehyucým, Páni v kráse rájove! By Jim jako potok čistý, Šťastni dnové plynuli, Radost, dlauhý věk, a jistý, Z růži věnce vinuli. Bychom za Jich panováni V ctnosti stinu seděli, Pocýtili radováni S milostnými anděli. By z Jich vrubův dobří stromy 4 Rostli, nesauc ovoce; My pak Knižat slavné domy, Chválili rok po roce. Vyslyš Bože, vyslyš dítky; Vyslyš Jejich žádosti: Žehnej Pánum z nebe vzdycky, Na důkaz tvé milosti. Jako kvitky vylevaji Vůni, křísyc dušenky; Tak ať Nimi okřivaji A štěsti, vděčni lidinky. Jako kvete barvou krásu, Kvitek neporušený: Tak ať Rudolf s Wilhelmiu Kvetau v kvitek blažený. Všem čtenářům bych chtěl popřát klidné Vánoce, prožité v kruhu nejbližších a spokojený život v dalším roce. Z. Volejník ml. SDH ROSICE Vítej, čase předvánoční! Předvánoční časy jsou spojené se zapalováním svíček adventních věncích a se vzpomínkou ty, kteří již s námi nejsou, a s pohodou a klidem u vánočního stromku. Proto bych zde rád zmínil několik rad, jak nevyhořet od zapálené svíčky. -hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým je nutno zacházet cm od svíčky je vzdálenost, při které je papír, plast, textil sdno vznítitelný -zapálená svíčka by měla být umístě nehořlavé podložce -svíčku nepokládat do prostoru průvanu -hořící svíčku mít neustále pozoru a ještě větší pozornost věnovat svíčce v přítomnosti dětí -vybírat adventní věnce pouze s nehořlavou podložkou pod svíčkou a kvalitní svíčkou -dbát to, aby svíčka stála kolmo a hořel pouze knot svíčky -nenechávat svíčky úplně vyhořet. Když už to chytlo - Co dělat když už cokoliv chytlo a hoří. Sžte se zachovat klid. Vypněte elektrický proud. Lidské zdraví je cennější než majetek, nesžte se za každou cenu zlikvidovat požár sami. Co nejdříve zavolejte hasiče (150 nebo 112), uveďte stručné, ale kompletní informace (co se stalo, kde se to stalo, jméno a kontakt sebe a údaje, které by pomohly hasičům v práci). Jsou-li v blízkosti ještě další osoby, varujte je a pomozte jim. V zakouřeném prostoru se držte nízko při zemi. Buďte připraveni a očekávejte příjezd hasičů. Poděkování. Chtěl bych poděkovat starostovi obce, obecnímu zastupitelstvu a obecní radě za finční podporu pro výjezdovou jednotku a náš sbor dobrovolných hasičů. Dále bych rád poděkoval šim sponzorům, kteří nás každoročně podporují při různých akcích, které pořádáme. Všem čtenářům RL přeji příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce Hasičům přeji klidné vánoční svátky strávené v kruhu rodinném a co nejméně výjezdů. Petr Hejduk

5 SDH BRČEKOLY Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o ší sportovní činnosti v uplynulé sezóně. Ta započala v šem areálu Okrskovou soutěží v požárním sportu, kde se šemu družstvu mužů podařilo obsadit 3. místo a ženám 2. místo. V areálu Pod kopcem bylo letos cítit vůni benzínu ještě třikrát. V červnu jsme uspořádali denní soutěž O pohár Brčekol, zařazenou do Otevřené ligy okresu Chrudim. Sousední sbor Synčany pořádal v červenci soutěž v požárním útoku s PS8. Konec srp patřil již tradičně noční soutěži. Těší nás, že soutěže pořádané Pod kopcem vštěvuje rok od roku více soutěžních družstev. Letos jsme byli nejaktivnější v ší historii. Zúčastnili jsme se celkem 31 soutěží v kategorii žen, mužů a veteránů. Na závěr chceme poděkovat sponzorům sboru, obci Rosice a všem, kteří nás během roku podporovali. Štěpán Mali SDH SYNČANY Tak je tu opět konec roku a s ním závěrečné shrnutí a zhodnocení, co se za uplynulý rok událo. Pro připomenutí nám dovolte pár řádků. V letošním roce jsme se zúčastnili 8 různorodých soutěží, z toho 5 s ší oblíbenou osmičkou. Soutěžím předcházel i nějaký ten trénink a drobné opravy techniky. Samozřejmě nechyběla námi pořádaná soutěž v PS8, a to v areálu Pod kopcem v Brčekolech. Za zapůjčení areálu Brčekolským děkujeme. Nechyběly ani še tradiční Synčanské miničarodějnice. Dalším úkolem, který jsme myslím zvládli výbornou, bylo hlídkování a vytahování plavenin u mostu v Synčanech v červnu při povodních. Na závěr mně dovolte, abych Vám jménem synčanských hasičů popřál pohodové a klidné Vánoce a do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů. Za SDH Synčany Petr Rychtařík Z HISTORIE SPORTU Z historie sportu obce Rosice Seslávky ( ) Čerpáno z objevených dokladů, Sokolské kroniky a z vyprávění pamětníků Kapitola V. Vážení spoluobčané a příznivci sportu, v tomto čísle začínám psát o hokeji, což je nejslavnější odvětví sportu v Rosicích. Zprávy o založení a činnosti hokeje nejdeme v Sokolské kronice ani v kronice obce. Oba kluby, které v Rosicích hrály, měly své matrikáře a kroniky. V koloběhu času se kroniky zapomnělo až do doby, než jsem začal psát do novin o historii sportu. Po kronikách jsem začal pátrat. Posledním kronikářem 5 hokejového oddílu Sokol byl pan Zdeněk Mašín. Tento fanda sportu byl ve styku s komentátorem České televize Robertem Zárubou, který je sběratelem sportovních zajímavostí a písemných dokladů. Proto jsem i jeho oslovil a u něho kroniku hledal. Pan Záruba měl o mou žádost zájem. Sám kroniku neměl, avšak oslovil své kolegy. Touto cestou jsem však kroniku nešel. Pátral jsem dál, ale kroniky jsou zatím k nelezení. Z těchto zdrojů tedy nemohu pro svůj článek vycházet. Dalo by se čerpat i z archivu a dokladů hokejového oddílu TJ Dyma Rosice, který byl u nás doma. Po dokončení výstavby budovy stadionu jsme převezli tyto doklady do kanceláře stadionu, ale bohužel i tyto písemnosti se časem ztratily. Nyní krátce k historii: Jednou z písemných zmínek o vzniku hokeje v Rosicích je zpráva z o trenérské činnosti pa Fr. Slavíka. Cituji:,, V ledním hokeji pracuji od r. 1938, kdy byl založen oddíl ledního hokeje v Rosicích u Chrasti (Sokol Rosice Hockey). Ostatní údaje mám ze vzpomínek pamětníků. Hokej založil učitel pan Antonín Mikan. Hřištěm se stal v této době nejdříve velký rybník, později se hrálo i malém rybníku. Dne je však z rozhodnutí říšského protektora R. Heydricha Sokol rozprášen. O osudu hokeje v tomto roce nemám dosud žádné doklady. Hockeyový klub v Rosicích u Chrasti Z dopisu zaslaného z Českého Všesportovního výboru v Praze Hockeyový klub v Rosicích u Chrasti se dovídáme, že bylo zahájeno jednání ve věci přihlášení oddílu do Českého svazu ledního hockeye. Citace z dopisu:,,zemský úřad v Praze předložil nám k zaujetí stanoviska Vaši žádost o schválení stanov a povolení Vašeho klubu jako nového spolku. Dále se v dopise žádá o urychlené splnění náležitostí, které se pojí s přihláškou. Dopis Českého Všesportovního výboru v Praze ze dne povoluje výnosem VuR 2708/ utvoření spolku H.K. Rosice u Chrasti. Z těchto dvou dokladů jasně vyplývá, že Hockeyový klub Rosice nemohl být založen jiného roku než Dne přechází hockeyový klub pod Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a Moravě. Jedlo se o organizaci v Protektorátu Čechy a Morava, zařazenou do rejstříku spolků. Byla programově zaměřená rozvoj sportovních aktivit a branné zdatnosti mladých. Zdroje uvádí, že tato služba byla povinná a týkala se všech mladých lidí od let rozených Pro pochopení této doby je třeba dalšího studia. Z dalších dokladů se dovídám, že v sezóně nebyly mistrovské soutěže rozehrány. Hokejová liga byla obnove až v roce Kdy se opět po válce začal hokej Rosicích u Chrasti hrát, nevím. Vzpomínky pamětníků se rozcházejí a písemné doklady nebyly dosud lezeny. Mohu pouze doložit větší část zrušených registrací Hockeyového klubu Rosice u Chrasti z , kterou prováděla sama Východočeská župa hockeyová Pardubice Č.S.L.H. V kartoteční kartě není uveden žádný zápis o ukončení činnosti hock. kl. Rosice u Chrasti. Součástí historie hokeje v Rosicích nejsou jen samotní hráči, ale i lidé, kteří svou prací přispěli k rozvoji sportu ší obce. Politickým rozhodnutím je ukonče výstavba stadionu v akci,,t (tělovýchova), kterou do té doby prováděl klub TJ Dymo Rosice. Dne přechází tato výstavba do akce Z MNV Rosice. V tomto období TJ Dymo Rosice získává dalšího zapáleného člověka do sportu. Dne stupuje místo tajemníka MNV pan Jaroslav Kohout. Dovolím si citovat zápis z roku 1959 z kroniky obce:,,jeho mladá aktivita, průbojnost a inteligence dává ději, že odpovědný úkol bude plnit svědomitě a přesně. A to se v dalších letech beze zbytku potvrdilo. Nejen dobrými hráči hokeje, ale i obětavými pracovníky výboru byli od mládí Ing. Vladislav Bureš a Mudr. Miloslav Petružálek. Ti spolu s ostatními spoluhráči dovedli hokejový tým až k účasti v divizní soutěži. Dalšími osobnostmi, které se nesmazatelně zapsaly do historie hokeje obce a jež za sebou zanechaly velmi pěkné řemeslnické dílo, dnes už historicky ceněné (přes 50 let), byl pan Stanislav Kyncl, zvaný Lála, a jeho pomocník pan Ladislav Pavlík z Chrasti. Ti dokázali vyrábět v truhlářské dílně v objektu Východočeských plynáren dřevěné hokejky s ozčením

6 LÁLA ORIGINAL. Za zmínku stojí, že ani internetu nelze jít žádný oddíl, který by si hokejky vyráběl sám. Rok 2013 se blíží pomalu ke svému konci. Dovolte mi prosím, abych Vám všem popřál krásné prožití svátků vánočních, nejlépe v kruhu Vašich blízkých, a v novém roce 2014 Vám přeji hlavně hodně zdraví, hodně pracovních sportovních a osobních úspěchů. V příští kapitole se budu dále zabývat historií hokeje v Rosicích. Vypracoval Martin Slavík, Rosice Seslávky, dne Další úspěšný rok Rosických trhů bude již tradičně ukončen dětmi z místní mateřské školy, které v sobotu v hodin tržnici vytvoří ŽIVÝ BETLÉM. Přijďte se chvíli zastavit v předvánočním čase. Krásné, klidné a pohodové vánoce jako z Ladova obrázku Vám všem přeje redakční rada. Všem věrným v dopisovatelům děkujeme d za přísp p íspěvky a těšíme t se spolupráci i v novém roce Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. února Neprodejné. 6

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5.

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5. Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, podzim převzal vládu od léta, příroda hýří barvami a pomalu se připravuje na zimu. K podzimu se váže i jeden hluboce

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máme za sebou další volby, tentokrát předčasné. Změní se něco, budeme se mít

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 ZDARMA Lampionový průvod Popovické dýňování Tenkrát v roce 1874 Představujeme projekt: U Andělky bez bariér Měsíčník obce Velké Popovice, e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz,

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 4/2007 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Ze základní školy Z naší školičky Informace odp. hospodářství Sport Ohlédnutí za kulturou Slovo má starosta Rok se s rokem sešel a nastal čas,

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

ZPRAVODAJ RADNICE. působí nepříjemnosti. Byl proto upraven počet aut, která mohou jet najednou

ZPRAVODAJ RADNICE. působí nepříjemnosti. Byl proto upraven počet aut, která mohou jet najednou ZPRAVODAJ RADNICE číslo 3/2011 PROSINEC 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou další vydání Zpravodaje janovské radnice. Nejdříve dovolte krátké ohlédnutí. Na tomto místě v minulém

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy - VÁNOČNÍ PROGRAMY V BĚLÉ - společenská rubrika - ze sportu PROSINEC 12/2013 Vážení spoluobčané, vítejte na stránkách prosincového Zpravodaje,

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

ADVENT v Lomnici nad Lužnicí

ADVENT v Lomnici nad Lužnicí Prosinec 2014 Číslo 12 Ročník XIV Vydávání povoleno rozhodnutím OÚ V Jindřichově Hradci ze dne 27. 1. 1999, pod r. reg. MK ČR E 11681 ADVENT v Lomnici nad Lužnicí Neděle 7. prosince Kostel sv. Václava

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

31. ročník, rok 2014, číslo 12

31. ročník, rok 2014, číslo 12 31. ročník, rok 2014, číslo 12 Vážení spoluobčané, milí čtenáři, vánoční atmosféru odstartovala 1. adventní neděle a s ní i tradiční zpívánky. Letos u rozsvíceného stromečku účinkovalo více než 50 dětí

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více