únor 2009 Ročník XVI., č února Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "únor 2009 Ročník XVI., č. 2 15. února 2009 5.- Kč"

Transkript

1 únor 2009 Ročník XVI., č února Kč U s n e s e n í z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 12. ledna 2009 Rada schválila 1. smlouvu mezi obcí Zašová a Zlínským krajem o poskytnutí účelové katastrální mapy Zlínského kraje. 2. rozpočtové změny za rok pronájem bytu v č.p. 419 p. Karlovi Mikulenkovi, Veselá dodatek smlouvy o údržbě pohřebiště v Zašové mezi obcí Zašová a p. Drdákem na zvýšení ceny za služby. 5. slevu z pronájmu sálu pro adventní prodejní výstavu p. Plandorové. 6. pronájem nebytových prostor Restaurace ve skále p. Martinovi Hrtůsovi, Moravská 1570, Rožnov pod Radhoštěm na dobu určitou do 05/ dočasný pronájem nebytových prostor v budově DP v Zašové pro uskladnění nábytku p. Valovi, Zašová záměr odprodeje části par. č. 630 v k.ú. Zašová 9. uzavření kupní smlouvy mezi obcí Zašová a p. Jančovou, Zašová 564, na par 1943/3 v k. ú. Zašová se stávajícím břemenem. za radu obce Zašová Ing. Anna Mikošková Mgr. Miloslav Vymazal starostka místostarosta U s n e s e n í z 34. schůze Rady obce Zašová, konané dne 26. ledna 2009 Rada schválila 10. uložení 3 mil.kč na termínovaný vklad na 3 měsíce. 11. nájemní smlouvu mezi obcí Zašová a TJ Veselá na pronájem pozemků par.č. 536, 537, 538, 540, 548 a 539 v k.ú. Veselá. 12. osazení značek začátek a konec stání v prostoru dvojité zatáčky u bytovek. 13. schválila smlouvu mezi Obcí Zašová a ČEZ Distribuce a.s., Děčín, o zřízení věcného břemene na umístění a provozování stavby Zašová VN, spojka 104 směr Krhová na obecních pozemcích. 14. zvýšení odměny členům komisí a výborů 15. žádost o povolení překopu MK par.č. 1831/1 v k.ú. Zašová pro přípojku elektro k novostavbě RD p. Zdenka Plandora. 16. smlouvu mezi obcí Zašová a Ing. Lahodou na administraci projektu Zdravotní středisko. za radu obce Zašová Ing. Anna Mikošková Mgr. Miloslav Vymazal starostka místostarosta VYBÍRÁNÍ VODNÉHO VE VESELÉ Obecní úřad v Zašové upozorňuje občany ve VESELÉ, že se bude během měsíce ÚNORA 2009 zapisovat a vybírat vodné ve VESELÉ. Cena za l m3 vody činí 20,- Kč. Stočné si i nadále vybírá a fakturuje VaK a.s. Vsetín. Tříkrálová sbírka 2009 téměř o 4% více štědrosti! Tříkrálová sbírka, kterou zaštiťuje Charita ČR, se letos uskutečnila v celostátním měřítku již podeváté. V jedenácti obcích na Rožnovsku ji ve dnech ledna 2009 organizovala opět Farní charita Rožnov (FCH), a tak akce probíhala obdobně jako v uplynulých letech. Po každé ze tří mší svatých na Nový rok požehnal pan farář koledníčkům a ti pak vyšli do ulic v přestrojení za tři krále. U dveří mnohých rodin zazpívali, popřáli šťastný nový rok, rozdali drobné dárky a na veřej dveří připsali nový letopočet. Také poprosili o příspěvek do zapečetěné kasičky. Výnos této akce se díky štědrosti a důvěře dárců rok od roku zvyšuje, což potvrzuje také ředitel Farní charity Rožnov, p. Kalman, který se podělil o zážitky z letošního koledování: Dárci jsou rok od roku štědřejší. Nejvíce se v pokladničkách objevily dvaceti a padesátikoruny, letos také dvě pětitisícikoruny! Najdou se však i takoví, kteří se před malými koledníky schovávají za záclonami, nebo dokonce vypustí psy na zahradu, když se koledníčci blíží. Ale to jsou úsměvné historky. Několikaletý přeborník v koledování otec Polášek se svými Tříkrálkami Ke 14. lednu byl výsledek celorepublikového koledování roven částce Kč. Tato hodnota je do doby, než budou zkontrolovány všechny doklady, pouze informativní. Rožnovsko se na tomto výsledku podílelo částkou Kč, což je téměř o čtyři procenta více, než v minulém roce! Ředitel rožnovské Charity to komentuje: Cílem Tříkrálové koledy je jednak šíření dobré zprávy o narození Krista a milé sousedské

2 2 Zašovské noviny 2/2009 povinšování zdraví, síly a radosti do nastávajícího roku, jednak sbírání peněžních darů pro lidi potřebné jak u nás, tak i v zahraničí, kde Česká katolická charita udržuje dlouhodobé projekty zdravotnických, edukačních a humanitárních aktivit. Těm, kteří jsou poctěni návštěvou koledníků, se zase umožňuje ukázat jejich solidaritu s méně zdravými a úspěšnými a mít tak uspokojení z obdarování druhých. Ze srdce děkujeme všem dárcům, koledníkům, organizátorům, pracovníkům obecních úřadů a také České spořitelně oním známým Stojanovským: Zaplať Bůh! Velmi si vážíme jakékoli podpory a garantujeme, že všechny peníze vložené koledníkům do evidovaných a zapečetěných kasiček se odesílají za dozoru obecních úřadů na speciální konto u České spořitelny v Praze. Čerpání prostředků pak podléhá schvalovacímu řízení Tříkrálové komise Olomouckého arcibiskupství. Tak budeme moci využít přibližně 50% na přímou pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a na provoz našich aktivit. Peníze, které nebudou vyčerpány, uložíme do rezervního fondu na přestavbu charitního domu. Podrobnosti uvádíme na Eva Labudková (ela) Požárnost v okrese Vsetín za rok 2008 Za rok 2008 vzniklo na území okresu Vsetín 160 požárů s přímou škodou Kč. Uchráněné hodnoty včasnými zásahy jednotek hasičů činí Kč. 1 osoba byla usmrcena a 11 osob zraněno, zachráněno bylo 5 osob. Nejčastější příčiny vzniku požáru jsou: - závady: 33 požárů - nedbalost: 17 požárů - úmysl, děti: 6 požárů Počty všech zásahů jednotek hasičů za rok 2008 celkem 973 událostí: - požáry: dopravní nehody: technické havárie: živelní pohromy: 65 - únik nebezpečných látek: 57 - plané poplachy: 73 Počty výjezdů k událostem: - HZS ÚO Vsetín: Jednotky SDHO: 550 Zpracoval na základě statistiky HZS ZL kraje: Josef Krajča Knihovnické ohlédnutí za rokem 2008 V minulém čísle zašovského měsíčníku jsme naše čtenáře upozornili na novinky v našich knihovnách a výhodách členství. Nyní bychom chtěli krátce zrekapitulovat uplynulý rok Knihovna Zašová Počet přihlášených čtenářů v tomto roce byl 97, což je o šest lidí více než v roce Necelých 40 procent (36 osob) tvoří skupina mladých čtenářů do 15 let. Za rok navštívilo knihovnu celkem 772 čtenářů, kteří si dohromady vypůjčili 4271 knih. Při nahlédnutí do statistiky zjistíme, že nejvíce bylo, jako již tradičně, vypůjčeno knih, které patří mezi beletristické knihy pro dospělé , po nich následuje naučná literatura pro dospělé Mladí čtenáři nezůstali také pozadu a vypůjčili si postupně 877 knih dětské beletrie a 626 naučné literatury pro děti. Na odbyt šly rovněž časopisy, kterých se půjčilo 626. Knihovna Veselá V roce 2008 bylo ve veselské knihovně přihlášeno 52 čtenářů a z toho 18 dětí do patnácti let. V roce 2007 zde bylo přihlášeno 53 čtenářů, takže se prakticky stav nezměnil. Knihovnu v tomto roce navštívilo celkem 898 čtenářů a vypůjčili si 3612 knih a to opět všech čtyř typů: beletrie pro dospělé 1303, naučná literatura pro dospělé1150, beletrie pro děti 647 a naučná literatura pro děti 512. Časopisů bylo vydáno 783 kusů. Opět se nám, stejně jako v předchozích letech, potvrdilo, že ve Veselé jsou aktivnější čtenáři a v půjčování časopisů dokonce porážejí svoje zašovské kolegy. V současné době probíhá v zašovské knihovně navádění knih do knihovnického systému v počítači. Znamená to, že pro každou konkrétní knihu je ve speciálním programu vytvořen záznam a knize je přiřazeno číslo a čárový kód. Po dokončení zpracování celého fondu knihovny budou knihy půjčovány čtenářům pomocí čtečky, která snímá čárový kód. Urychlí se tak celý proces půjčování a rovněž bude snadné najít v seznamu knihu, po které se čtenář bude ptát, a případně okamžitě zjistit, zda není právě půjčená. Celý fond by měl být zpracovaný v tomto roce. V roce 2009, pokud se nám podaří sehnat patřičný obnos peněz na nákup programu a čtečky, by měl být stejným způsobem zpracován i fond knihovny ve Veselé. Rádi bychom ještě upozornili občany, že do obou knihoven již byla dopravena slibovaná várka nových knih a my se budeme těšit, že si je přijdete brzy přečíst. Marta Procházková Pozvánka: ČLENSKÁ SCHŮZE TJ VESELÁ Datum konání: (sobota) Místo konání: Kulturní dům Veselá Začátek: 14:00 hod. Účel schůze: Volba představenstva Účast všech členů VELMI NUTNÁ! TJ VESELÁ Lyžařský oddíl TJ Veselá V poslední době došlo ke změnám legislativy týkající se provozu vleků a sjezdovek. Tyto změny nařizují nové bezpečnostní a ovládací prvky, které malé vleky, jako je ten náš, doposud neměly. V praxi to pro nás znamenalo provést úplně nové kabelové rozvody po celé délce sjezdovky, vyrobit nové části na sloupech vleku, koupit nové lano a další nutné úpravy technického zařízení. Protože počasí nám již dvě zimy nepřeje (a ani letošní zima nebude pravděpodobně jiná), naše finanční možnosti byly prakticky nulové. Z tohoto důvodu jsme museli pro získání platného povolení k provozování lyžařského vleku investovat nejen

3 Zašovské noviny 2/ každou volnou chvíli, ale také nemalé finanční prostředky z vlastních zdrojů. Chtěli bychom zde také informovat, že i přes nepřízeň počasí v minulých letech máme na provoz zajištěno sněhové dělo a repasovanou sněhovou rolbu, vysokotlaké čerpadlo a vybudovánu nátokovou a hlavní velkokapacitní vodní nádrž. Všem, kteří nám pomáhali zvládnout tuto nepříznivou situaci, touto formou děkujeme. V roce 2009 plánujeme dokončení rozvodů vody tak, abychom byli schopni uměle zasněžit celou sjezdovku. Je jisté, že bez tohoto zařízení se u nás už žádný vlek neobejde. Ale nesmí být jen práce, musí být také zábava. Proto jsme uspořádali první Lyžařský ples s cimbálovou muzikou Polajka. Sál Kulturního domu ve Veselé byl nabitý k prasknutí, což svědčilo o tom, že tato cimbálovka byla výborná volba. Vystoupení taneční skupiny Aneri vyvolalo bouřlivý potlesk, stejně jako vrchol večera, dražba historických dřevěných lyží. No a ti, kteří nevyhráli nic v naší bohaté tombole, si snad domů odnášeli aspoň hodně veselých zážitků. Jak jinak z Veselé! Všem děkujeme za účast a snad to co nejdříve zopakujeme! Za veselské lyžaře Vlasťa Kubrický, Tomáš Vlček OZNÁMENÍ: OS Ráj Veselá zahajuje provoz www stránek od Název naších stránek je Vzácný živočich na březích Bečvy (Ne)pravidelná rubrika o lidových tradicích na Valašsku Do ruky se nám dostala zcela nová publikace Obyčeje a lidové tradice na Valašsku v rámci církevního a hospodářského roku, kterou sestavil Jan Krba, ilustroval Ludvík Kunc a za vydatné podpory Fondu kultury Zlínského kraje a mnoha valašských obcí vydal Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí v roce Jednotlivé medailony o tom, jak se na Valašsku slavily svátky, které zvyky a obyčeje jsou typické pro náš region a jaké zvyklosti jsou již možné mezi lidmi zapomenuty, jsou psány čtivou, záživnou formou, která čtenáře nadchne. Chtěli bychom se také podělit o zážitek z tohoto zajímavého čtení a předložit čtenářům ZN výběr článků z této knihy, a to vždy, když nám to místo v novinách umožní. Řídit se budeme aktuálním obdobím (masopust, půst, Velikonoce...). Přejeme příjemné počtení! RZN Masopust Třídenní svátek, který nemá ve své podstatě mnoho společného s liturgií, ale přece je plně podřízen běhu církevního kalendáře. Masopust se slavil ve dny předcházející Popeleční středě, jíž začínal 40-tidenní půst končící o Velikonocích. A protože se datum oslav Velikonoc měnilo, byl pohyblivým svátkem i masopust. Podle toho, kdy byly Velikonoce, mohla masopustní neděle připadnout na dny od 1. února až do 7. března. Popeleční středa se mohla slavit od 4. února do 10. března. CHKO Beskydy má zřejmě nového stálého obyvatele bobra evropského. V úterý potvrdili pracovníci Správy CHKO zprávy několika náhodných návštěvníků, že u Zubří viděli známky přítomnosti bobrů. Na březích Rožnovské Bečvy bylo nalezeno několik typickým způsobem pokácených vrb různé síly a dočista ohlodané větve. Stáří některých ohryzů svědčí o tom, že bobr, nebo bobři, se zde zdržují pravděpodobně již od podzimu minulého roku. Vzhledem k tomu, že na daném místě mají téměř ideální podmínky (klid, dostatek potravy, strmé břehy pro hloubení nor), lze očekávat, že se zde usadí natrvalo a obohatí tak beskydskou zvířenu. Ta je v tomto úseku poměrně bohatá z ohrožených druhů živočichů zde můžeme vidět např. ledňáčky, skorce či nalézt stopy vydry. Jiří Lehký Správa CHKO Beskydy O masopustních rejích z Moravy máme písemné zprávy již ze 13. století, i když je svátek svým původem zřejmě ještě staršího data. Mnozí badatelé spojují rej masek s tradicí předkřesťanských obřadů, na něž navázala činnost církve podle zásady, že co nelze potlačit, je nutno převzít a uzpůsobit vlastní potřebě. I když masopust byl zábavou veskrze lidovou, je ze středověku dochován pokus o jeho liturgické vyjádření. Ve 13. století se v mnoha klášterních kostelech především ve Francii konalo před nedělí Devítník (devátou nedělí před Velikonocemi) alelujové oficium. Lidé se loučili s aleluja a potom se konal jeho pohřeb se všemi předepsanými liturgickými náležitostmi (přímá podobnost s lidovým pohřbem masopustního Baccha či basy). Je dochována zpráva, že v jednom francouzském kostele představovala aleluja panna obalená slámou, již choralisté vyháněli z chóru do křížové chodby. Pro různá uličnictví, která se provozovala, byl však obřad zakázán.

4 4 Zašovské noviny 2/2009 Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí nazývaný tučný čtvrtek či tučňák. V mnoha usedlostech mu předcházela zabijačka. Tradičním jídlem byla k obědu vepřová pečeně s knedlíkem a zelím, k tomu džbán dobrého piva. Panovalo přesvědčení, že o tučném čtvrtku má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli. Také toho dne byl oběd bohatý, ale přece jen netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo i přímo na návsi. Toho dne ani ti nejšetrnější nehleděli na grošíky. Pivo teklo proudem, muzikanti se měli co ohánět. Tanec se protáhl až do rána. Také o masopustním pondělí se pokračovalo v zábavě a tanci. V mnoha dědinách se toho dne konal mužovský bál, svobodná chasa nesměla přijít. Tancovali jen ženatí a vdané. V mnoha oblastech lidé věřili, že jak vysoko bude hospodyně při tanci vyskakovat, tak vysoké vyroste toho roku obilí či len. Poslední tři dni masopustu se na Valašsku nazývají končiny. Ve vesnicích, kde nedrželi právo (Valašsko) chodily v pondělí a úterý maškarní průvody po dědině za účelem vybírání sbírek. V osmdesátých letech 19. století se na Valašsku nejvíce chodívalo s medvědem, kterého představoval pacholek obalený hrachovinou, vzadu s dlouhým slaměným ocasem a mezi nohama se zvonkem. Když přišli do stavení, medvěd si zatančil s domácí dcerou dvakrát dokola na konopě a na len. Kde by se netančilo, tam by se konopí a len neurodily. Hospodyně utrhla kus hrachoviny z medvěda husám do hnízda, aby dobře válaly. V každém domě dostala chasa po kuse slaniny, kterou napíchla na rožeň a pak zpeněžila a propila. Při vybírání slaniny zpívali: je ale také dostatek soutěžních vzorků slivovice. Prosíme tedy všechny výrobce tohoto nápoje, aby neváhali a uschovali jeden vzorek pro naši soutěž. Možná Váš vzorek bude vyhodnocen jako ta nejlepší slivovice z celého širokého okolí!! Podmínky pro soutěžící budou vyvěšeny od začátku března na webových stránkách obce. Plesová sezóna je v plném proudu Téměř každý týden se nyní u nás konají plesy. Pro ty, kteří žádný z nich nenavštívili, přinášíme fotografickou ochutnávku: Valašský bál (letošní tématikou bylo stavění tedy STAVBÁL) Soláň připravil opět neodolatelnou celovečerní soutěž nadšených soutěžících bylo opravdu hodně. Hasičský ples Masopust se krátí, můžete nám dáti aspoň kúsek klobáse, co se tříkrát opáše. Tudy nám nedali, tudy nám dajú, zabili komára, slaniny majú. Tento zvyk se v obci Loučka udržel celých následujících sto let s několika odlišnostmi: s medvědem chodí místní fotbalisté, převlečení do různých masek. Nevybírají slaninu, ale ve stavení jsou přivítáni alkoholem, nejčastěji slivovicí. Zbytek slivovice přelévají do připraveného demižónu, který je dovedně ukryt v dětském kočárku. obchůzka trvá celé dopoledne, odpoledne se odstrojí a uspořádají v místní restauraci na poslední štaci zábavu, kde darovanou slivovici vypijí. Od domu k domu se chodí za zpěvu a hlučné zábavy. Na Rožnovsku bylo v šedesátých letech 20. století velmi populární pochovávání basy, které prováděl místní házenkářský oddíl v sokolovně. Na končiny se stavení uklidilo, často i vybílilo, a slavnostním jídlem byly smažené koblihy a boží milosti. (Převzato z Krba, J.: Obyčeje a lidové tradice na Valašsku v rámci církevního a hospodářského roku, Valašské Meziříčí 2008, s ) 3. ročník Valašského koštování Obec Zašová pořádá již třetí ročník koštování slivovice. Akce se bude konat 16. května a můžeme se již nyní těšit na velmi bohatý program. Čekat na nás bude nejen dobrá slivovice ze širokého okolí, ale i cimbálová muzika, pravý valašský trojboj, zabijačka a možná i velmi vzácný host! Důležitou podmínkou uspořádání této příjemné akce Tanci a tombole odolal málokdo. Sousedský ples Příjemná hudba a rodinné prostředí to je každoroční vizitka Sousedského plesu.

5 Zašovské noviny 2/ Lyžařský ples První ročník Lyžařského plesu se vydařil nechybělo ani krásné předtančení. Více fotografií naleznete ve fotogalerii na webových stránkách obce. Společenská kronika našich občanů Jubilanti V měsíci lednu oslavili svá jubilea tito naši občané paní a pánové: 70 let Štefan Kuráň, Milan Nohavica 75 let Josef Polách, Marie Škrobáková, Marie Orságová 82 let František Sadílek 84 let Marie Krůpová 86 let Jiřina Hejtmánková Všem jubilantům přejeme do dalších let dobré zdraví a spokojenost! Blahopřání V těchto únorových dnech se dožívá životního jubilea 70 let jeden z hlavních iniciátorů stavby Orlovny několikaletý funkcionář jednoty v Zašové, starosta Orla jednoty Valašské Meziříčí v Župě kard. Bauera pan Jan Cholewa. Členové Orla Zašovské jednoty mu touto cestou ze srdce děkují za všestrannou velmi obětavou příkladnou činnost v pokoře a skromnosti, do dalších let přejí hodně zdravíčka, pohody a radost z každého dne. (R.K) Poděkování Manželé Mézlovi děkují touto cestou MUDr. Zdeňkovi Veličkovi a sestře paní Věrce Grofové za dlouhodobou péči o jejich maminku paní Miroslavu Zelenkovou. Opustili nás V sobotu náhle zemřel pan Bohuslav Ondřej. Narodil se v Zašové. Vychoval dvě dcery a syna. S manželkou Evřenií prožili krásných 61 let. Rozloučení se konalo v úzkém rodinném kruhu 8. ledna ve smuteční obřadní síni v Zašové. Děkujeme, že nám v této těžké chvíli pomohli manželé Nepalovi a pan Polášek. Rodina Ondřejová Těsně před vánočními svátky překvapila zašovskou veřejnost zpráva o náhlém úmrtí našeho rodáka a bývalého spoluobčana pana Aloise Polácha, který se narodil Vystudoval vysokou školu Elektrotechnickou fakultu v Praze. Dlouhá léta pracoval v Tesle Rožnov, odkud přešel do Elektroprojekty. Po deseti letech odešel do důchodu. Pan Polách byl otcem dvou dětí, měl velmi ušlechtilé zájmy a v důchodu se přestěhoval za dětmi do Poděbrad. Před rokem se ozvala zákeřná nemoc, dále stupňovala, až jí 16. prosince podlehl a zemřel. V pátek zemřela v kruhu svých nejbližších paní Miroslava Zelenková. Narodila se v Zašové a měla ještě šest sourozenců. V roce 1949 se provdala, vychovala dvě dcery po několika letech nastoupila do Gumáren Zubří, odkud ve svých 45 letech odešla do invalidního důchodu. Na Vánoce 1988 jí zemřel manžel. Následkem zhoršujícího se zdraví si ji vzala k sobě dcera Zdenka. Rozloučení s ní bylo ve středu 21. ledna. Dne 29. ledna zemřela naše milovaná maminka, babička, prababička a praprababička, paní Amálie Palátová. S drahou zesnulou jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném. Zarmoucená rodina Vzpomínka Dne 24. února 2009 si připomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan Stanislav Škrobák. S láskou vzpomíná rodina. Kultura Program Klubu důchodců (leden únor) pokračování besedy o Kanadě tentokrát v klubovně KD od hod žolíkový turnaj aj. společenské hry zábavné odpoledne se zpěvem při harmonice pí M. Porubové 17 hod. schůzka výboru odpoledne prózy a poezie tématika libovolná hod. setkání pracovníků školství Plesy v Zašové a okolí Zámecký ples, Valašské Meziříčí (KZ), Maškarní ples pro dospělé, Zašová, sál OB, Retroples, Rožnov p. R. (Spol. dům), Maškarní karneval pro děti, Zašová, sál OB, Ples SPEDOS, Valašské Meziříčí (KZ), Ples DEZA, Valašské Meziříčí (KZ), 19.30

6 6 Zašovské noviny 2/2009 INZERCE Přijmeme brigádníky na rozvoz pizzy info tel PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA Tvrdé palivové dřevo - metrové, štípané Cena: 990 Kč za 1 prostorový metr Palivové dřevo - polena, štípané (délka 33 cm, 40 cm) Cena: dle dohody Kontakt: Dřevosklad Zubří, tel Obec Zašová nabízí k pronájem nebytové prostory umístěné ve II. NP budovy bývalé drobné provozovny v Zašové Bližší informace na tel , Obec Zašová nabízí k pronájmu nebytové prostory v budově zdravotního střediska - 2. patro. Bližší informace na OÚ u paní Prasličákové, tel.: ,

7 Zašovské noviny 2/ Při předložení tohoto letáčku 5% sleva na pizzu nebo sleva na společenské akce

8 8 Zašovské noviny 2/2009 Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Mgr. Marta Procházková, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede.

Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede. Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede. Projekt Masopust Hlavní cíle projektu Hlavním cílem projektu je vzbudit zájem

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov

Základní škola a Mateřská škola Lišov Základní škola a Mateřská škola Lišov Školní rok 2012 12/20 /2013 Číslo 2 OBSAH Z VAŠÍ TVORBY VYSVĚDČENÍ ZNÁMKOVÁNÍ ANKETA ZÁPIS DO 1.TŘÍD MASOPUST RYBAŘENÍ GAME PAGE SPORT NAROZENINY SLAVNÝCH VÝZNAMNÉ

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STATISTICKÉ ÚDAJE O OBCI K 31.12.2006

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STATISTICKÉ ÚDAJE O OBCI K 31.12.2006 Ilustrační foto TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Sdružení Česká katolická charita již po osmé organizovala dobročinnou akci nazvanou Tříkrálová sbírka. V naší obci chodili tříkráloví koledníci v sobotu 6. ledna. Tři

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Obec Zašová. Zastupitelstvo obce Zašová

Obec Zašová. Zastupitelstvo obce Zašová Obec Zašová Zastupitelstvo obce Zašová Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Zašová se na svém zasedání konaném dne 9.6.2015 usnesením č. 5/8 usneslo vydat na

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

STATISTICKÉ INFORMACE

STATISTICKÉ INFORMACE STATISTICKÉ INFORMACE O ZÁSAZÍCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRECH ZA ROK 21 I. ZÁSAHY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V období od 1. ledna 21 do 31. prosince 21 zasahovaly jednotky požární ochrany v Plzeňském

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 ze dne: 11. prosince 2010 počet přítomných členů: 39 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2010 3. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2011

V Ř E S K O V Á K leden 2011 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K leden 2011 Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vřeskovák se stal čteným nejen v tištěné podobě, ale našel si stálé čtenáře i na internetových stránkách obce. O tom, že internet

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Březen 2011. Obecní záležitosti:

Březen 2011. Obecní záležitosti: 1 Kronika obce Věžky Březen 2011 Obecní záležitosti: Agrodružstvo Morkovice oznámilo všem občanům Věžek, že má na některých pozemcích založeny dotační biopásy, sloužící jako přirozený kryt pro zvěř. Ty

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury Akce 2016 datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury změna vyhrazena 29.1. POLOLETÍ V MUZEU Muzeum

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2012

V Ř E S K O V Á K prosinec 2012 V Ř E S K O V Á K prosinec 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nevím jak Vy se snažíte zpomalit čas, ale mně se to nedaří. Takže nezbývá, než se ohlédnout a zhodnotit uplynulý rok 2012. Podařilo se nám

Více

Červen. Červenec SRPEN

Červen. Červenec SRPEN Leden 01 02 Únor 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 04 Duben 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 05 Květen Březen 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03 LEDEN V lednu panuje v oblasti zvyků a

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40. KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40. KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40 KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

Zprávy z České. *** Pro děti i dospělé *** 13. číslo/ listopad 2015. *** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká ***

Zprávy z České. *** Pro děti i dospělé *** 13. číslo/ listopad 2015. *** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká *** *** Pro děti i dospělé *** Zprávy z České Občasník 13. číslo/ listopad 2015 Ve dnech 19. a 20. září jsme si připomenuli 230. výročí založení naší obce. Při této příležitosti byla slavnostně otevřena nově

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Písecký zpravodaj Září 2014

Písecký zpravodaj Září 2014 Písecký zpravodaj Září 2014 TRADIČNÍ ZÁJEZD Obec i letos pořáda tradiční zájezd pro naše důchodce Kde? na jižní Moravu Kdy? 27.09.2014 Co navštívíme? - 10,30 hod. obhlídka bývalé podzimní továrny na výrobu

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center

MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center 10.-24.2.2009 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Masopustní průvod a jarmark v Havlíčkově Brodě (foto MC Zvoneček) zpracovala: Lucie Plešková, 19.3.2009 O kampani Masopustní kampaň,

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Náš Domov. 7. ČÍSLO 6 Kč ÚNOR 2015

Náš Domov. 7. ČÍSLO 6 Kč ÚNOR 2015 Náš Domov 7. ČÍSLO 6 Kč ÚNOR 2015 ÚVOD STRAVOVACÍ ÚSEK Vážení klienti, kolegové a čtenáři, je mi ctí a potěšením vám představit práci našeho stravovacího úseku zde v Domově Sedlčany. Stravovací úsek se

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Ztracený masopust pracovní list K ČÁSTI STÁLÉ EXpoZICE NÁroDopISNÉHo MuZEA - MuSAIoNu

Ztracený masopust pracovní list K ČÁSTI STÁLÉ EXpoZICE NÁroDopISNÉHo MuZEA - MuSAIoNu Ztracený masopust pracovní list K ČÁSTI STÁLÉ EXpoZICE NÁroDopISNÉHo MuZEA - MuSAIoNu Masopustní průvod v každém sále najdi a zapiš alespoň jeden exponát, který se mohl použít během masopustu. Sál příroda...

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 1 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 1 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 1 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám první číslo Rozsečského zpravodaje v novém roce 2015. Zpravodaj obsahuje všechny ustálené rubriky, ve zprávách

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Milí čtenáři, Klidný adventní čas, příjemně prožité Vánoce a do nového roku 2007 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti Vám i všem Vašim blízkým přeje

Milí čtenáři, Klidný adventní čas, příjemně prožité Vánoce a do nového roku 2007 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti Vám i všem Vašim blízkým přeje prosinec 2006 Milí čtenáři, po krátké přestávce Vás opět srdečně vítáme na stránkách Bysterského zpravodaje. Za ta léta, po která byl vydáván, nám vždy přinášel do pohodlí našich domovů novinky z dění

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více