únor 2009 Ročník XVI., č února Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "únor 2009 Ročník XVI., č. 2 15. února 2009 5.- Kč"

Transkript

1 únor 2009 Ročník XVI., č února Kč U s n e s e n í z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 12. ledna 2009 Rada schválila 1. smlouvu mezi obcí Zašová a Zlínským krajem o poskytnutí účelové katastrální mapy Zlínského kraje. 2. rozpočtové změny za rok pronájem bytu v č.p. 419 p. Karlovi Mikulenkovi, Veselá dodatek smlouvy o údržbě pohřebiště v Zašové mezi obcí Zašová a p. Drdákem na zvýšení ceny za služby. 5. slevu z pronájmu sálu pro adventní prodejní výstavu p. Plandorové. 6. pronájem nebytových prostor Restaurace ve skále p. Martinovi Hrtůsovi, Moravská 1570, Rožnov pod Radhoštěm na dobu určitou do 05/ dočasný pronájem nebytových prostor v budově DP v Zašové pro uskladnění nábytku p. Valovi, Zašová záměr odprodeje části par. č. 630 v k.ú. Zašová 9. uzavření kupní smlouvy mezi obcí Zašová a p. Jančovou, Zašová 564, na par 1943/3 v k. ú. Zašová se stávajícím břemenem. za radu obce Zašová Ing. Anna Mikošková Mgr. Miloslav Vymazal starostka místostarosta U s n e s e n í z 34. schůze Rady obce Zašová, konané dne 26. ledna 2009 Rada schválila 10. uložení 3 mil.kč na termínovaný vklad na 3 měsíce. 11. nájemní smlouvu mezi obcí Zašová a TJ Veselá na pronájem pozemků par.č. 536, 537, 538, 540, 548 a 539 v k.ú. Veselá. 12. osazení značek začátek a konec stání v prostoru dvojité zatáčky u bytovek. 13. schválila smlouvu mezi Obcí Zašová a ČEZ Distribuce a.s., Děčín, o zřízení věcného břemene na umístění a provozování stavby Zašová VN, spojka 104 směr Krhová na obecních pozemcích. 14. zvýšení odměny členům komisí a výborů 15. žádost o povolení překopu MK par.č. 1831/1 v k.ú. Zašová pro přípojku elektro k novostavbě RD p. Zdenka Plandora. 16. smlouvu mezi obcí Zašová a Ing. Lahodou na administraci projektu Zdravotní středisko. za radu obce Zašová Ing. Anna Mikošková Mgr. Miloslav Vymazal starostka místostarosta VYBÍRÁNÍ VODNÉHO VE VESELÉ Obecní úřad v Zašové upozorňuje občany ve VESELÉ, že se bude během měsíce ÚNORA 2009 zapisovat a vybírat vodné ve VESELÉ. Cena za l m3 vody činí 20,- Kč. Stočné si i nadále vybírá a fakturuje VaK a.s. Vsetín. Tříkrálová sbírka 2009 téměř o 4% více štědrosti! Tříkrálová sbírka, kterou zaštiťuje Charita ČR, se letos uskutečnila v celostátním měřítku již podeváté. V jedenácti obcích na Rožnovsku ji ve dnech ledna 2009 organizovala opět Farní charita Rožnov (FCH), a tak akce probíhala obdobně jako v uplynulých letech. Po každé ze tří mší svatých na Nový rok požehnal pan farář koledníčkům a ti pak vyšli do ulic v přestrojení za tři krále. U dveří mnohých rodin zazpívali, popřáli šťastný nový rok, rozdali drobné dárky a na veřej dveří připsali nový letopočet. Také poprosili o příspěvek do zapečetěné kasičky. Výnos této akce se díky štědrosti a důvěře dárců rok od roku zvyšuje, což potvrzuje také ředitel Farní charity Rožnov, p. Kalman, který se podělil o zážitky z letošního koledování: Dárci jsou rok od roku štědřejší. Nejvíce se v pokladničkách objevily dvaceti a padesátikoruny, letos také dvě pětitisícikoruny! Najdou se však i takoví, kteří se před malými koledníky schovávají za záclonami, nebo dokonce vypustí psy na zahradu, když se koledníčci blíží. Ale to jsou úsměvné historky. Několikaletý přeborník v koledování otec Polášek se svými Tříkrálkami Ke 14. lednu byl výsledek celorepublikového koledování roven částce Kč. Tato hodnota je do doby, než budou zkontrolovány všechny doklady, pouze informativní. Rožnovsko se na tomto výsledku podílelo částkou Kč, což je téměř o čtyři procenta více, než v minulém roce! Ředitel rožnovské Charity to komentuje: Cílem Tříkrálové koledy je jednak šíření dobré zprávy o narození Krista a milé sousedské

2 2 Zašovské noviny 2/2009 povinšování zdraví, síly a radosti do nastávajícího roku, jednak sbírání peněžních darů pro lidi potřebné jak u nás, tak i v zahraničí, kde Česká katolická charita udržuje dlouhodobé projekty zdravotnických, edukačních a humanitárních aktivit. Těm, kteří jsou poctěni návštěvou koledníků, se zase umožňuje ukázat jejich solidaritu s méně zdravými a úspěšnými a mít tak uspokojení z obdarování druhých. Ze srdce děkujeme všem dárcům, koledníkům, organizátorům, pracovníkům obecních úřadů a také České spořitelně oním známým Stojanovským: Zaplať Bůh! Velmi si vážíme jakékoli podpory a garantujeme, že všechny peníze vložené koledníkům do evidovaných a zapečetěných kasiček se odesílají za dozoru obecních úřadů na speciální konto u České spořitelny v Praze. Čerpání prostředků pak podléhá schvalovacímu řízení Tříkrálové komise Olomouckého arcibiskupství. Tak budeme moci využít přibližně 50% na přímou pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a na provoz našich aktivit. Peníze, které nebudou vyčerpány, uložíme do rezervního fondu na přestavbu charitního domu. Podrobnosti uvádíme na Eva Labudková (ela) Požárnost v okrese Vsetín za rok 2008 Za rok 2008 vzniklo na území okresu Vsetín 160 požárů s přímou škodou Kč. Uchráněné hodnoty včasnými zásahy jednotek hasičů činí Kč. 1 osoba byla usmrcena a 11 osob zraněno, zachráněno bylo 5 osob. Nejčastější příčiny vzniku požáru jsou: - závady: 33 požárů - nedbalost: 17 požárů - úmysl, děti: 6 požárů Počty všech zásahů jednotek hasičů za rok 2008 celkem 973 událostí: - požáry: dopravní nehody: technické havárie: živelní pohromy: 65 - únik nebezpečných látek: 57 - plané poplachy: 73 Počty výjezdů k událostem: - HZS ÚO Vsetín: Jednotky SDHO: 550 Zpracoval na základě statistiky HZS ZL kraje: Josef Krajča Knihovnické ohlédnutí za rokem 2008 V minulém čísle zašovského měsíčníku jsme naše čtenáře upozornili na novinky v našich knihovnách a výhodách členství. Nyní bychom chtěli krátce zrekapitulovat uplynulý rok Knihovna Zašová Počet přihlášených čtenářů v tomto roce byl 97, což je o šest lidí více než v roce Necelých 40 procent (36 osob) tvoří skupina mladých čtenářů do 15 let. Za rok navštívilo knihovnu celkem 772 čtenářů, kteří si dohromady vypůjčili 4271 knih. Při nahlédnutí do statistiky zjistíme, že nejvíce bylo, jako již tradičně, vypůjčeno knih, které patří mezi beletristické knihy pro dospělé , po nich následuje naučná literatura pro dospělé Mladí čtenáři nezůstali také pozadu a vypůjčili si postupně 877 knih dětské beletrie a 626 naučné literatury pro děti. Na odbyt šly rovněž časopisy, kterých se půjčilo 626. Knihovna Veselá V roce 2008 bylo ve veselské knihovně přihlášeno 52 čtenářů a z toho 18 dětí do patnácti let. V roce 2007 zde bylo přihlášeno 53 čtenářů, takže se prakticky stav nezměnil. Knihovnu v tomto roce navštívilo celkem 898 čtenářů a vypůjčili si 3612 knih a to opět všech čtyř typů: beletrie pro dospělé 1303, naučná literatura pro dospělé1150, beletrie pro děti 647 a naučná literatura pro děti 512. Časopisů bylo vydáno 783 kusů. Opět se nám, stejně jako v předchozích letech, potvrdilo, že ve Veselé jsou aktivnější čtenáři a v půjčování časopisů dokonce porážejí svoje zašovské kolegy. V současné době probíhá v zašovské knihovně navádění knih do knihovnického systému v počítači. Znamená to, že pro každou konkrétní knihu je ve speciálním programu vytvořen záznam a knize je přiřazeno číslo a čárový kód. Po dokončení zpracování celého fondu knihovny budou knihy půjčovány čtenářům pomocí čtečky, která snímá čárový kód. Urychlí se tak celý proces půjčování a rovněž bude snadné najít v seznamu knihu, po které se čtenář bude ptát, a případně okamžitě zjistit, zda není právě půjčená. Celý fond by měl být zpracovaný v tomto roce. V roce 2009, pokud se nám podaří sehnat patřičný obnos peněz na nákup programu a čtečky, by měl být stejným způsobem zpracován i fond knihovny ve Veselé. Rádi bychom ještě upozornili občany, že do obou knihoven již byla dopravena slibovaná várka nových knih a my se budeme těšit, že si je přijdete brzy přečíst. Marta Procházková Pozvánka: ČLENSKÁ SCHŮZE TJ VESELÁ Datum konání: (sobota) Místo konání: Kulturní dům Veselá Začátek: 14:00 hod. Účel schůze: Volba představenstva Účast všech členů VELMI NUTNÁ! TJ VESELÁ Lyžařský oddíl TJ Veselá V poslední době došlo ke změnám legislativy týkající se provozu vleků a sjezdovek. Tyto změny nařizují nové bezpečnostní a ovládací prvky, které malé vleky, jako je ten náš, doposud neměly. V praxi to pro nás znamenalo provést úplně nové kabelové rozvody po celé délce sjezdovky, vyrobit nové části na sloupech vleku, koupit nové lano a další nutné úpravy technického zařízení. Protože počasí nám již dvě zimy nepřeje (a ani letošní zima nebude pravděpodobně jiná), naše finanční možnosti byly prakticky nulové. Z tohoto důvodu jsme museli pro získání platného povolení k provozování lyžařského vleku investovat nejen

3 Zašovské noviny 2/ každou volnou chvíli, ale také nemalé finanční prostředky z vlastních zdrojů. Chtěli bychom zde také informovat, že i přes nepřízeň počasí v minulých letech máme na provoz zajištěno sněhové dělo a repasovanou sněhovou rolbu, vysokotlaké čerpadlo a vybudovánu nátokovou a hlavní velkokapacitní vodní nádrž. Všem, kteří nám pomáhali zvládnout tuto nepříznivou situaci, touto formou děkujeme. V roce 2009 plánujeme dokončení rozvodů vody tak, abychom byli schopni uměle zasněžit celou sjezdovku. Je jisté, že bez tohoto zařízení se u nás už žádný vlek neobejde. Ale nesmí být jen práce, musí být také zábava. Proto jsme uspořádali první Lyžařský ples s cimbálovou muzikou Polajka. Sál Kulturního domu ve Veselé byl nabitý k prasknutí, což svědčilo o tom, že tato cimbálovka byla výborná volba. Vystoupení taneční skupiny Aneri vyvolalo bouřlivý potlesk, stejně jako vrchol večera, dražba historických dřevěných lyží. No a ti, kteří nevyhráli nic v naší bohaté tombole, si snad domů odnášeli aspoň hodně veselých zážitků. Jak jinak z Veselé! Všem děkujeme za účast a snad to co nejdříve zopakujeme! Za veselské lyžaře Vlasťa Kubrický, Tomáš Vlček OZNÁMENÍ: OS Ráj Veselá zahajuje provoz www stránek od Název naších stránek je Vzácný živočich na březích Bečvy (Ne)pravidelná rubrika o lidových tradicích na Valašsku Do ruky se nám dostala zcela nová publikace Obyčeje a lidové tradice na Valašsku v rámci církevního a hospodářského roku, kterou sestavil Jan Krba, ilustroval Ludvík Kunc a za vydatné podpory Fondu kultury Zlínského kraje a mnoha valašských obcí vydal Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí v roce Jednotlivé medailony o tom, jak se na Valašsku slavily svátky, které zvyky a obyčeje jsou typické pro náš region a jaké zvyklosti jsou již možné mezi lidmi zapomenuty, jsou psány čtivou, záživnou formou, která čtenáře nadchne. Chtěli bychom se také podělit o zážitek z tohoto zajímavého čtení a předložit čtenářům ZN výběr článků z této knihy, a to vždy, když nám to místo v novinách umožní. Řídit se budeme aktuálním obdobím (masopust, půst, Velikonoce...). Přejeme příjemné počtení! RZN Masopust Třídenní svátek, který nemá ve své podstatě mnoho společného s liturgií, ale přece je plně podřízen běhu církevního kalendáře. Masopust se slavil ve dny předcházející Popeleční středě, jíž začínal 40-tidenní půst končící o Velikonocích. A protože se datum oslav Velikonoc měnilo, byl pohyblivým svátkem i masopust. Podle toho, kdy byly Velikonoce, mohla masopustní neděle připadnout na dny od 1. února až do 7. března. Popeleční středa se mohla slavit od 4. února do 10. března. CHKO Beskydy má zřejmě nového stálého obyvatele bobra evropského. V úterý potvrdili pracovníci Správy CHKO zprávy několika náhodných návštěvníků, že u Zubří viděli známky přítomnosti bobrů. Na březích Rožnovské Bečvy bylo nalezeno několik typickým způsobem pokácených vrb různé síly a dočista ohlodané větve. Stáří některých ohryzů svědčí o tom, že bobr, nebo bobři, se zde zdržují pravděpodobně již od podzimu minulého roku. Vzhledem k tomu, že na daném místě mají téměř ideální podmínky (klid, dostatek potravy, strmé břehy pro hloubení nor), lze očekávat, že se zde usadí natrvalo a obohatí tak beskydskou zvířenu. Ta je v tomto úseku poměrně bohatá z ohrožených druhů živočichů zde můžeme vidět např. ledňáčky, skorce či nalézt stopy vydry. Jiří Lehký Správa CHKO Beskydy O masopustních rejích z Moravy máme písemné zprávy již ze 13. století, i když je svátek svým původem zřejmě ještě staršího data. Mnozí badatelé spojují rej masek s tradicí předkřesťanských obřadů, na něž navázala činnost církve podle zásady, že co nelze potlačit, je nutno převzít a uzpůsobit vlastní potřebě. I když masopust byl zábavou veskrze lidovou, je ze středověku dochován pokus o jeho liturgické vyjádření. Ve 13. století se v mnoha klášterních kostelech především ve Francii konalo před nedělí Devítník (devátou nedělí před Velikonocemi) alelujové oficium. Lidé se loučili s aleluja a potom se konal jeho pohřeb se všemi předepsanými liturgickými náležitostmi (přímá podobnost s lidovým pohřbem masopustního Baccha či basy). Je dochována zpráva, že v jednom francouzském kostele představovala aleluja panna obalená slámou, již choralisté vyháněli z chóru do křížové chodby. Pro různá uličnictví, která se provozovala, byl však obřad zakázán.

4 4 Zašovské noviny 2/2009 Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí nazývaný tučný čtvrtek či tučňák. V mnoha usedlostech mu předcházela zabijačka. Tradičním jídlem byla k obědu vepřová pečeně s knedlíkem a zelím, k tomu džbán dobrého piva. Panovalo přesvědčení, že o tučném čtvrtku má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli. Také toho dne byl oběd bohatý, ale přece jen netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo i přímo na návsi. Toho dne ani ti nejšetrnější nehleděli na grošíky. Pivo teklo proudem, muzikanti se měli co ohánět. Tanec se protáhl až do rána. Také o masopustním pondělí se pokračovalo v zábavě a tanci. V mnoha dědinách se toho dne konal mužovský bál, svobodná chasa nesměla přijít. Tancovali jen ženatí a vdané. V mnoha oblastech lidé věřili, že jak vysoko bude hospodyně při tanci vyskakovat, tak vysoké vyroste toho roku obilí či len. Poslední tři dni masopustu se na Valašsku nazývají končiny. Ve vesnicích, kde nedrželi právo (Valašsko) chodily v pondělí a úterý maškarní průvody po dědině za účelem vybírání sbírek. V osmdesátých letech 19. století se na Valašsku nejvíce chodívalo s medvědem, kterého představoval pacholek obalený hrachovinou, vzadu s dlouhým slaměným ocasem a mezi nohama se zvonkem. Když přišli do stavení, medvěd si zatančil s domácí dcerou dvakrát dokola na konopě a na len. Kde by se netančilo, tam by se konopí a len neurodily. Hospodyně utrhla kus hrachoviny z medvěda husám do hnízda, aby dobře válaly. V každém domě dostala chasa po kuse slaniny, kterou napíchla na rožeň a pak zpeněžila a propila. Při vybírání slaniny zpívali: je ale také dostatek soutěžních vzorků slivovice. Prosíme tedy všechny výrobce tohoto nápoje, aby neváhali a uschovali jeden vzorek pro naši soutěž. Možná Váš vzorek bude vyhodnocen jako ta nejlepší slivovice z celého širokého okolí!! Podmínky pro soutěžící budou vyvěšeny od začátku března na webových stránkách obce. Plesová sezóna je v plném proudu Téměř každý týden se nyní u nás konají plesy. Pro ty, kteří žádný z nich nenavštívili, přinášíme fotografickou ochutnávku: Valašský bál (letošní tématikou bylo stavění tedy STAVBÁL) Soláň připravil opět neodolatelnou celovečerní soutěž nadšených soutěžících bylo opravdu hodně. Hasičský ples Masopust se krátí, můžete nám dáti aspoň kúsek klobáse, co se tříkrát opáše. Tudy nám nedali, tudy nám dajú, zabili komára, slaniny majú. Tento zvyk se v obci Loučka udržel celých následujících sto let s několika odlišnostmi: s medvědem chodí místní fotbalisté, převlečení do různých masek. Nevybírají slaninu, ale ve stavení jsou přivítáni alkoholem, nejčastěji slivovicí. Zbytek slivovice přelévají do připraveného demižónu, který je dovedně ukryt v dětském kočárku. obchůzka trvá celé dopoledne, odpoledne se odstrojí a uspořádají v místní restauraci na poslední štaci zábavu, kde darovanou slivovici vypijí. Od domu k domu se chodí za zpěvu a hlučné zábavy. Na Rožnovsku bylo v šedesátých letech 20. století velmi populární pochovávání basy, které prováděl místní házenkářský oddíl v sokolovně. Na končiny se stavení uklidilo, často i vybílilo, a slavnostním jídlem byly smažené koblihy a boží milosti. (Převzato z Krba, J.: Obyčeje a lidové tradice na Valašsku v rámci církevního a hospodářského roku, Valašské Meziříčí 2008, s ) 3. ročník Valašského koštování Obec Zašová pořádá již třetí ročník koštování slivovice. Akce se bude konat 16. května a můžeme se již nyní těšit na velmi bohatý program. Čekat na nás bude nejen dobrá slivovice ze širokého okolí, ale i cimbálová muzika, pravý valašský trojboj, zabijačka a možná i velmi vzácný host! Důležitou podmínkou uspořádání této příjemné akce Tanci a tombole odolal málokdo. Sousedský ples Příjemná hudba a rodinné prostředí to je každoroční vizitka Sousedského plesu.

5 Zašovské noviny 2/ Lyžařský ples První ročník Lyžařského plesu se vydařil nechybělo ani krásné předtančení. Více fotografií naleznete ve fotogalerii na webových stránkách obce. Společenská kronika našich občanů Jubilanti V měsíci lednu oslavili svá jubilea tito naši občané paní a pánové: 70 let Štefan Kuráň, Milan Nohavica 75 let Josef Polách, Marie Škrobáková, Marie Orságová 82 let František Sadílek 84 let Marie Krůpová 86 let Jiřina Hejtmánková Všem jubilantům přejeme do dalších let dobré zdraví a spokojenost! Blahopřání V těchto únorových dnech se dožívá životního jubilea 70 let jeden z hlavních iniciátorů stavby Orlovny několikaletý funkcionář jednoty v Zašové, starosta Orla jednoty Valašské Meziříčí v Župě kard. Bauera pan Jan Cholewa. Členové Orla Zašovské jednoty mu touto cestou ze srdce děkují za všestrannou velmi obětavou příkladnou činnost v pokoře a skromnosti, do dalších let přejí hodně zdravíčka, pohody a radost z každého dne. (R.K) Poděkování Manželé Mézlovi děkují touto cestou MUDr. Zdeňkovi Veličkovi a sestře paní Věrce Grofové za dlouhodobou péči o jejich maminku paní Miroslavu Zelenkovou. Opustili nás V sobotu náhle zemřel pan Bohuslav Ondřej. Narodil se v Zašové. Vychoval dvě dcery a syna. S manželkou Evřenií prožili krásných 61 let. Rozloučení se konalo v úzkém rodinném kruhu 8. ledna ve smuteční obřadní síni v Zašové. Děkujeme, že nám v této těžké chvíli pomohli manželé Nepalovi a pan Polášek. Rodina Ondřejová Těsně před vánočními svátky překvapila zašovskou veřejnost zpráva o náhlém úmrtí našeho rodáka a bývalého spoluobčana pana Aloise Polácha, který se narodil Vystudoval vysokou školu Elektrotechnickou fakultu v Praze. Dlouhá léta pracoval v Tesle Rožnov, odkud přešel do Elektroprojekty. Po deseti letech odešel do důchodu. Pan Polách byl otcem dvou dětí, měl velmi ušlechtilé zájmy a v důchodu se přestěhoval za dětmi do Poděbrad. Před rokem se ozvala zákeřná nemoc, dále stupňovala, až jí 16. prosince podlehl a zemřel. V pátek zemřela v kruhu svých nejbližších paní Miroslava Zelenková. Narodila se v Zašové a měla ještě šest sourozenců. V roce 1949 se provdala, vychovala dvě dcery po několika letech nastoupila do Gumáren Zubří, odkud ve svých 45 letech odešla do invalidního důchodu. Na Vánoce 1988 jí zemřel manžel. Následkem zhoršujícího se zdraví si ji vzala k sobě dcera Zdenka. Rozloučení s ní bylo ve středu 21. ledna. Dne 29. ledna zemřela naše milovaná maminka, babička, prababička a praprababička, paní Amálie Palátová. S drahou zesnulou jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném. Zarmoucená rodina Vzpomínka Dne 24. února 2009 si připomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan Stanislav Škrobák. S láskou vzpomíná rodina. Kultura Program Klubu důchodců (leden únor) pokračování besedy o Kanadě tentokrát v klubovně KD od hod žolíkový turnaj aj. společenské hry zábavné odpoledne se zpěvem při harmonice pí M. Porubové 17 hod. schůzka výboru odpoledne prózy a poezie tématika libovolná hod. setkání pracovníků školství Plesy v Zašové a okolí Zámecký ples, Valašské Meziříčí (KZ), Maškarní ples pro dospělé, Zašová, sál OB, Retroples, Rožnov p. R. (Spol. dům), Maškarní karneval pro děti, Zašová, sál OB, Ples SPEDOS, Valašské Meziříčí (KZ), Ples DEZA, Valašské Meziříčí (KZ), 19.30

6 6 Zašovské noviny 2/2009 INZERCE Přijmeme brigádníky na rozvoz pizzy info tel PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA Tvrdé palivové dřevo - metrové, štípané Cena: 990 Kč za 1 prostorový metr Palivové dřevo - polena, štípané (délka 33 cm, 40 cm) Cena: dle dohody Kontakt: Dřevosklad Zubří, tel Obec Zašová nabízí k pronájem nebytové prostory umístěné ve II. NP budovy bývalé drobné provozovny v Zašové Bližší informace na tel , Obec Zašová nabízí k pronájmu nebytové prostory v budově zdravotního střediska - 2. patro. Bližší informace na OÚ u paní Prasličákové, tel.: ,

7 Zašovské noviny 2/ Při předložení tohoto letáčku 5% sleva na pizzu nebo sleva na společenské akce

8 8 Zašovské noviny 2/2009 Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Mgr. Marta Procházková, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

Základní škola a Mateřská škola Lišov

Základní škola a Mateřská škola Lišov Základní škola a Mateřská škola Lišov Školní rok 2012 12/20 /2013 Číslo 2 OBSAH Z VAŠÍ TVORBY VYSVĚDČENÍ ZNÁMKOVÁNÍ ANKETA ZÁPIS DO 1.TŘÍD MASOPUST RYBAŘENÍ GAME PAGE SPORT NAROZENINY SLAVNÝCH VÝZNAMNÉ

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center

MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center 10.-24.2.2009 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Masopustní průvod a jarmark v Havlíčkově Brodě (foto MC Zvoneček) zpracovala: Lucie Plešková, 19.3.2009 O kampani Masopustní kampaň,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2013

PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2013 C:\Users\jvrablik\Documents\Kulturní akce.doc JaVr 7/74 PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2013 Aktualizováno ke dni: 19.12.2013 Změna programu vyhrazena! Zkratky: KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA - Kulturní

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email:

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email: 10/2013 ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka vylepšený výpočet benefitů 4 Novinka omezení doby u statistik 6 Novinka nové volby pro výpočet diet 7 Novinka kontrola výkonů podle tachografu 8 Setkání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zpravodaj Obce 7/ 2014

Zpravodaj Obce 7/ 2014 Zpravodaj Obce 7/ 2014 vydává rada obce e-mail: obec@lucina.cz Klauni z Balónkova - vystoupení zdarma pro žáky ZŠ a MŠ Lučina 7 / 2014 Slovo starostky Vážení občané, přichází doba vánočních svátků a oslav

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz 18. 1. 16. zámecký bál, sportovní hala Tovačov OST, o.p.s. Květa Zajícová, tel.: 723 755 465, www.okraslovak.cz 1. 1. Novoroční výšlap, sraz u sportovní haly Tovačov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovačov, oddíl

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40. KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40. KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40 KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Předškoláci slyšeli, jak se chovat, aby se nezranili při hraní venku

Předškoláci slyšeli, jak se chovat, aby se nezranili při hraní venku 04 03 2015 PŘEHLED E-VÝSTŘIŽKŮ Spolky mohou dostat přes milion korun Pražský deník Další várce lékárniček v autech nyní končí životnost Českobudějovický deník Zraněný lyžař Českobudějovický deník Ohlédnutí

Více

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky Hasičský zpravodaj Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 7/2011 Ú v o d n í k : -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení čtenáři, blíží se konec roku

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

2/2008 10.6.2008 JAK DÁLE POKRAČUJEME

2/2008 10.6.2008 JAK DÁLE POKRAČUJEME 2/2008 10.6.2008 Vážení spoluobčané, druhé číslo našeho nepravidelného zpravodaje Veselský Ráj je na světě. Změnili jsme ústředí logo, které by mělo lépe vystihnout náš region. Navrhl a nakreslil jej veselský

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 24. 12.2011 Ročník: 3. 9. Vzdělávací oblast: Jazyk

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

BŘEZEN 2015 fotogalerie... Masopustní průvod školáků a předškoláků městem se zastávkou na městském úřadě. Masopust BS-Aktivu. Maškarní Klubu seniorů v kině. 1. zahajovací ples Města Benešov n. Pl. Otevření

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více