únor 2009 Ročník XVI., č února Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "únor 2009 Ročník XVI., č. 2 15. února 2009 5.- Kč"

Transkript

1 únor 2009 Ročník XVI., č února Kč U s n e s e n í z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 12. ledna 2009 Rada schválila 1. smlouvu mezi obcí Zašová a Zlínským krajem o poskytnutí účelové katastrální mapy Zlínského kraje. 2. rozpočtové změny za rok pronájem bytu v č.p. 419 p. Karlovi Mikulenkovi, Veselá dodatek smlouvy o údržbě pohřebiště v Zašové mezi obcí Zašová a p. Drdákem na zvýšení ceny za služby. 5. slevu z pronájmu sálu pro adventní prodejní výstavu p. Plandorové. 6. pronájem nebytových prostor Restaurace ve skále p. Martinovi Hrtůsovi, Moravská 1570, Rožnov pod Radhoštěm na dobu určitou do 05/ dočasný pronájem nebytových prostor v budově DP v Zašové pro uskladnění nábytku p. Valovi, Zašová záměr odprodeje části par. č. 630 v k.ú. Zašová 9. uzavření kupní smlouvy mezi obcí Zašová a p. Jančovou, Zašová 564, na par 1943/3 v k. ú. Zašová se stávajícím břemenem. za radu obce Zašová Ing. Anna Mikošková Mgr. Miloslav Vymazal starostka místostarosta U s n e s e n í z 34. schůze Rady obce Zašová, konané dne 26. ledna 2009 Rada schválila 10. uložení 3 mil.kč na termínovaný vklad na 3 měsíce. 11. nájemní smlouvu mezi obcí Zašová a TJ Veselá na pronájem pozemků par.č. 536, 537, 538, 540, 548 a 539 v k.ú. Veselá. 12. osazení značek začátek a konec stání v prostoru dvojité zatáčky u bytovek. 13. schválila smlouvu mezi Obcí Zašová a ČEZ Distribuce a.s., Děčín, o zřízení věcného břemene na umístění a provozování stavby Zašová VN, spojka 104 směr Krhová na obecních pozemcích. 14. zvýšení odměny členům komisí a výborů 15. žádost o povolení překopu MK par.č. 1831/1 v k.ú. Zašová pro přípojku elektro k novostavbě RD p. Zdenka Plandora. 16. smlouvu mezi obcí Zašová a Ing. Lahodou na administraci projektu Zdravotní středisko. za radu obce Zašová Ing. Anna Mikošková Mgr. Miloslav Vymazal starostka místostarosta VYBÍRÁNÍ VODNÉHO VE VESELÉ Obecní úřad v Zašové upozorňuje občany ve VESELÉ, že se bude během měsíce ÚNORA 2009 zapisovat a vybírat vodné ve VESELÉ. Cena za l m3 vody činí 20,- Kč. Stočné si i nadále vybírá a fakturuje VaK a.s. Vsetín. Tříkrálová sbírka 2009 téměř o 4% více štědrosti! Tříkrálová sbírka, kterou zaštiťuje Charita ČR, se letos uskutečnila v celostátním měřítku již podeváté. V jedenácti obcích na Rožnovsku ji ve dnech ledna 2009 organizovala opět Farní charita Rožnov (FCH), a tak akce probíhala obdobně jako v uplynulých letech. Po každé ze tří mší svatých na Nový rok požehnal pan farář koledníčkům a ti pak vyšli do ulic v přestrojení za tři krále. U dveří mnohých rodin zazpívali, popřáli šťastný nový rok, rozdali drobné dárky a na veřej dveří připsali nový letopočet. Také poprosili o příspěvek do zapečetěné kasičky. Výnos této akce se díky štědrosti a důvěře dárců rok od roku zvyšuje, což potvrzuje také ředitel Farní charity Rožnov, p. Kalman, který se podělil o zážitky z letošního koledování: Dárci jsou rok od roku štědřejší. Nejvíce se v pokladničkách objevily dvaceti a padesátikoruny, letos také dvě pětitisícikoruny! Najdou se však i takoví, kteří se před malými koledníky schovávají za záclonami, nebo dokonce vypustí psy na zahradu, když se koledníčci blíží. Ale to jsou úsměvné historky. Několikaletý přeborník v koledování otec Polášek se svými Tříkrálkami Ke 14. lednu byl výsledek celorepublikového koledování roven částce Kč. Tato hodnota je do doby, než budou zkontrolovány všechny doklady, pouze informativní. Rožnovsko se na tomto výsledku podílelo částkou Kč, což je téměř o čtyři procenta více, než v minulém roce! Ředitel rožnovské Charity to komentuje: Cílem Tříkrálové koledy je jednak šíření dobré zprávy o narození Krista a milé sousedské

2 2 Zašovské noviny 2/2009 povinšování zdraví, síly a radosti do nastávajícího roku, jednak sbírání peněžních darů pro lidi potřebné jak u nás, tak i v zahraničí, kde Česká katolická charita udržuje dlouhodobé projekty zdravotnických, edukačních a humanitárních aktivit. Těm, kteří jsou poctěni návštěvou koledníků, se zase umožňuje ukázat jejich solidaritu s méně zdravými a úspěšnými a mít tak uspokojení z obdarování druhých. Ze srdce děkujeme všem dárcům, koledníkům, organizátorům, pracovníkům obecních úřadů a také České spořitelně oním známým Stojanovským: Zaplať Bůh! Velmi si vážíme jakékoli podpory a garantujeme, že všechny peníze vložené koledníkům do evidovaných a zapečetěných kasiček se odesílají za dozoru obecních úřadů na speciální konto u České spořitelny v Praze. Čerpání prostředků pak podléhá schvalovacímu řízení Tříkrálové komise Olomouckého arcibiskupství. Tak budeme moci využít přibližně 50% na přímou pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a na provoz našich aktivit. Peníze, které nebudou vyčerpány, uložíme do rezervního fondu na přestavbu charitního domu. Podrobnosti uvádíme na Eva Labudková (ela) Požárnost v okrese Vsetín za rok 2008 Za rok 2008 vzniklo na území okresu Vsetín 160 požárů s přímou škodou Kč. Uchráněné hodnoty včasnými zásahy jednotek hasičů činí Kč. 1 osoba byla usmrcena a 11 osob zraněno, zachráněno bylo 5 osob. Nejčastější příčiny vzniku požáru jsou: - závady: 33 požárů - nedbalost: 17 požárů - úmysl, děti: 6 požárů Počty všech zásahů jednotek hasičů za rok 2008 celkem 973 událostí: - požáry: dopravní nehody: technické havárie: živelní pohromy: 65 - únik nebezpečných látek: 57 - plané poplachy: 73 Počty výjezdů k událostem: - HZS ÚO Vsetín: Jednotky SDHO: 550 Zpracoval na základě statistiky HZS ZL kraje: Josef Krajča Knihovnické ohlédnutí za rokem 2008 V minulém čísle zašovského měsíčníku jsme naše čtenáře upozornili na novinky v našich knihovnách a výhodách členství. Nyní bychom chtěli krátce zrekapitulovat uplynulý rok Knihovna Zašová Počet přihlášených čtenářů v tomto roce byl 97, což je o šest lidí více než v roce Necelých 40 procent (36 osob) tvoří skupina mladých čtenářů do 15 let. Za rok navštívilo knihovnu celkem 772 čtenářů, kteří si dohromady vypůjčili 4271 knih. Při nahlédnutí do statistiky zjistíme, že nejvíce bylo, jako již tradičně, vypůjčeno knih, které patří mezi beletristické knihy pro dospělé , po nich následuje naučná literatura pro dospělé Mladí čtenáři nezůstali také pozadu a vypůjčili si postupně 877 knih dětské beletrie a 626 naučné literatury pro děti. Na odbyt šly rovněž časopisy, kterých se půjčilo 626. Knihovna Veselá V roce 2008 bylo ve veselské knihovně přihlášeno 52 čtenářů a z toho 18 dětí do patnácti let. V roce 2007 zde bylo přihlášeno 53 čtenářů, takže se prakticky stav nezměnil. Knihovnu v tomto roce navštívilo celkem 898 čtenářů a vypůjčili si 3612 knih a to opět všech čtyř typů: beletrie pro dospělé 1303, naučná literatura pro dospělé1150, beletrie pro děti 647 a naučná literatura pro děti 512. Časopisů bylo vydáno 783 kusů. Opět se nám, stejně jako v předchozích letech, potvrdilo, že ve Veselé jsou aktivnější čtenáři a v půjčování časopisů dokonce porážejí svoje zašovské kolegy. V současné době probíhá v zašovské knihovně navádění knih do knihovnického systému v počítači. Znamená to, že pro každou konkrétní knihu je ve speciálním programu vytvořen záznam a knize je přiřazeno číslo a čárový kód. Po dokončení zpracování celého fondu knihovny budou knihy půjčovány čtenářům pomocí čtečky, která snímá čárový kód. Urychlí se tak celý proces půjčování a rovněž bude snadné najít v seznamu knihu, po které se čtenář bude ptát, a případně okamžitě zjistit, zda není právě půjčená. Celý fond by měl být zpracovaný v tomto roce. V roce 2009, pokud se nám podaří sehnat patřičný obnos peněz na nákup programu a čtečky, by měl být stejným způsobem zpracován i fond knihovny ve Veselé. Rádi bychom ještě upozornili občany, že do obou knihoven již byla dopravena slibovaná várka nových knih a my se budeme těšit, že si je přijdete brzy přečíst. Marta Procházková Pozvánka: ČLENSKÁ SCHŮZE TJ VESELÁ Datum konání: (sobota) Místo konání: Kulturní dům Veselá Začátek: 14:00 hod. Účel schůze: Volba představenstva Účast všech členů VELMI NUTNÁ! TJ VESELÁ Lyžařský oddíl TJ Veselá V poslední době došlo ke změnám legislativy týkající se provozu vleků a sjezdovek. Tyto změny nařizují nové bezpečnostní a ovládací prvky, které malé vleky, jako je ten náš, doposud neměly. V praxi to pro nás znamenalo provést úplně nové kabelové rozvody po celé délce sjezdovky, vyrobit nové části na sloupech vleku, koupit nové lano a další nutné úpravy technického zařízení. Protože počasí nám již dvě zimy nepřeje (a ani letošní zima nebude pravděpodobně jiná), naše finanční možnosti byly prakticky nulové. Z tohoto důvodu jsme museli pro získání platného povolení k provozování lyžařského vleku investovat nejen

3 Zašovské noviny 2/ každou volnou chvíli, ale také nemalé finanční prostředky z vlastních zdrojů. Chtěli bychom zde také informovat, že i přes nepřízeň počasí v minulých letech máme na provoz zajištěno sněhové dělo a repasovanou sněhovou rolbu, vysokotlaké čerpadlo a vybudovánu nátokovou a hlavní velkokapacitní vodní nádrž. Všem, kteří nám pomáhali zvládnout tuto nepříznivou situaci, touto formou děkujeme. V roce 2009 plánujeme dokončení rozvodů vody tak, abychom byli schopni uměle zasněžit celou sjezdovku. Je jisté, že bez tohoto zařízení se u nás už žádný vlek neobejde. Ale nesmí být jen práce, musí být také zábava. Proto jsme uspořádali první Lyžařský ples s cimbálovou muzikou Polajka. Sál Kulturního domu ve Veselé byl nabitý k prasknutí, což svědčilo o tom, že tato cimbálovka byla výborná volba. Vystoupení taneční skupiny Aneri vyvolalo bouřlivý potlesk, stejně jako vrchol večera, dražba historických dřevěných lyží. No a ti, kteří nevyhráli nic v naší bohaté tombole, si snad domů odnášeli aspoň hodně veselých zážitků. Jak jinak z Veselé! Všem děkujeme za účast a snad to co nejdříve zopakujeme! Za veselské lyžaře Vlasťa Kubrický, Tomáš Vlček OZNÁMENÍ: OS Ráj Veselá zahajuje provoz www stránek od Název naších stránek je Vzácný živočich na březích Bečvy (Ne)pravidelná rubrika o lidových tradicích na Valašsku Do ruky se nám dostala zcela nová publikace Obyčeje a lidové tradice na Valašsku v rámci církevního a hospodářského roku, kterou sestavil Jan Krba, ilustroval Ludvík Kunc a za vydatné podpory Fondu kultury Zlínského kraje a mnoha valašských obcí vydal Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí v roce Jednotlivé medailony o tom, jak se na Valašsku slavily svátky, které zvyky a obyčeje jsou typické pro náš region a jaké zvyklosti jsou již možné mezi lidmi zapomenuty, jsou psány čtivou, záživnou formou, která čtenáře nadchne. Chtěli bychom se také podělit o zážitek z tohoto zajímavého čtení a předložit čtenářům ZN výběr článků z této knihy, a to vždy, když nám to místo v novinách umožní. Řídit se budeme aktuálním obdobím (masopust, půst, Velikonoce...). Přejeme příjemné počtení! RZN Masopust Třídenní svátek, který nemá ve své podstatě mnoho společného s liturgií, ale přece je plně podřízen běhu církevního kalendáře. Masopust se slavil ve dny předcházející Popeleční středě, jíž začínal 40-tidenní půst končící o Velikonocích. A protože se datum oslav Velikonoc měnilo, byl pohyblivým svátkem i masopust. Podle toho, kdy byly Velikonoce, mohla masopustní neděle připadnout na dny od 1. února až do 7. března. Popeleční středa se mohla slavit od 4. února do 10. března. CHKO Beskydy má zřejmě nového stálého obyvatele bobra evropského. V úterý potvrdili pracovníci Správy CHKO zprávy několika náhodných návštěvníků, že u Zubří viděli známky přítomnosti bobrů. Na březích Rožnovské Bečvy bylo nalezeno několik typickým způsobem pokácených vrb různé síly a dočista ohlodané větve. Stáří některých ohryzů svědčí o tom, že bobr, nebo bobři, se zde zdržují pravděpodobně již od podzimu minulého roku. Vzhledem k tomu, že na daném místě mají téměř ideální podmínky (klid, dostatek potravy, strmé břehy pro hloubení nor), lze očekávat, že se zde usadí natrvalo a obohatí tak beskydskou zvířenu. Ta je v tomto úseku poměrně bohatá z ohrožených druhů živočichů zde můžeme vidět např. ledňáčky, skorce či nalézt stopy vydry. Jiří Lehký Správa CHKO Beskydy O masopustních rejích z Moravy máme písemné zprávy již ze 13. století, i když je svátek svým původem zřejmě ještě staršího data. Mnozí badatelé spojují rej masek s tradicí předkřesťanských obřadů, na něž navázala činnost církve podle zásady, že co nelze potlačit, je nutno převzít a uzpůsobit vlastní potřebě. I když masopust byl zábavou veskrze lidovou, je ze středověku dochován pokus o jeho liturgické vyjádření. Ve 13. století se v mnoha klášterních kostelech především ve Francii konalo před nedělí Devítník (devátou nedělí před Velikonocemi) alelujové oficium. Lidé se loučili s aleluja a potom se konal jeho pohřeb se všemi předepsanými liturgickými náležitostmi (přímá podobnost s lidovým pohřbem masopustního Baccha či basy). Je dochována zpráva, že v jednom francouzském kostele představovala aleluja panna obalená slámou, již choralisté vyháněli z chóru do křížové chodby. Pro různá uličnictví, která se provozovala, byl však obřad zakázán.

4 4 Zašovské noviny 2/2009 Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí nazývaný tučný čtvrtek či tučňák. V mnoha usedlostech mu předcházela zabijačka. Tradičním jídlem byla k obědu vepřová pečeně s knedlíkem a zelím, k tomu džbán dobrého piva. Panovalo přesvědčení, že o tučném čtvrtku má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli. Také toho dne byl oběd bohatý, ale přece jen netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo i přímo na návsi. Toho dne ani ti nejšetrnější nehleděli na grošíky. Pivo teklo proudem, muzikanti se měli co ohánět. Tanec se protáhl až do rána. Také o masopustním pondělí se pokračovalo v zábavě a tanci. V mnoha dědinách se toho dne konal mužovský bál, svobodná chasa nesměla přijít. Tancovali jen ženatí a vdané. V mnoha oblastech lidé věřili, že jak vysoko bude hospodyně při tanci vyskakovat, tak vysoké vyroste toho roku obilí či len. Poslední tři dni masopustu se na Valašsku nazývají končiny. Ve vesnicích, kde nedrželi právo (Valašsko) chodily v pondělí a úterý maškarní průvody po dědině za účelem vybírání sbírek. V osmdesátých letech 19. století se na Valašsku nejvíce chodívalo s medvědem, kterého představoval pacholek obalený hrachovinou, vzadu s dlouhým slaměným ocasem a mezi nohama se zvonkem. Když přišli do stavení, medvěd si zatančil s domácí dcerou dvakrát dokola na konopě a na len. Kde by se netančilo, tam by se konopí a len neurodily. Hospodyně utrhla kus hrachoviny z medvěda husám do hnízda, aby dobře válaly. V každém domě dostala chasa po kuse slaniny, kterou napíchla na rožeň a pak zpeněžila a propila. Při vybírání slaniny zpívali: je ale také dostatek soutěžních vzorků slivovice. Prosíme tedy všechny výrobce tohoto nápoje, aby neváhali a uschovali jeden vzorek pro naši soutěž. Možná Váš vzorek bude vyhodnocen jako ta nejlepší slivovice z celého širokého okolí!! Podmínky pro soutěžící budou vyvěšeny od začátku března na webových stránkách obce. Plesová sezóna je v plném proudu Téměř každý týden se nyní u nás konají plesy. Pro ty, kteří žádný z nich nenavštívili, přinášíme fotografickou ochutnávku: Valašský bál (letošní tématikou bylo stavění tedy STAVBÁL) Soláň připravil opět neodolatelnou celovečerní soutěž nadšených soutěžících bylo opravdu hodně. Hasičský ples Masopust se krátí, můžete nám dáti aspoň kúsek klobáse, co se tříkrát opáše. Tudy nám nedali, tudy nám dajú, zabili komára, slaniny majú. Tento zvyk se v obci Loučka udržel celých následujících sto let s několika odlišnostmi: s medvědem chodí místní fotbalisté, převlečení do různých masek. Nevybírají slaninu, ale ve stavení jsou přivítáni alkoholem, nejčastěji slivovicí. Zbytek slivovice přelévají do připraveného demižónu, který je dovedně ukryt v dětském kočárku. obchůzka trvá celé dopoledne, odpoledne se odstrojí a uspořádají v místní restauraci na poslední štaci zábavu, kde darovanou slivovici vypijí. Od domu k domu se chodí za zpěvu a hlučné zábavy. Na Rožnovsku bylo v šedesátých letech 20. století velmi populární pochovávání basy, které prováděl místní házenkářský oddíl v sokolovně. Na končiny se stavení uklidilo, často i vybílilo, a slavnostním jídlem byly smažené koblihy a boží milosti. (Převzato z Krba, J.: Obyčeje a lidové tradice na Valašsku v rámci církevního a hospodářského roku, Valašské Meziříčí 2008, s ) 3. ročník Valašského koštování Obec Zašová pořádá již třetí ročník koštování slivovice. Akce se bude konat 16. května a můžeme se již nyní těšit na velmi bohatý program. Čekat na nás bude nejen dobrá slivovice ze širokého okolí, ale i cimbálová muzika, pravý valašský trojboj, zabijačka a možná i velmi vzácný host! Důležitou podmínkou uspořádání této příjemné akce Tanci a tombole odolal málokdo. Sousedský ples Příjemná hudba a rodinné prostředí to je každoroční vizitka Sousedského plesu.

5 Zašovské noviny 2/ Lyžařský ples První ročník Lyžařského plesu se vydařil nechybělo ani krásné předtančení. Více fotografií naleznete ve fotogalerii na webových stránkách obce. Společenská kronika našich občanů Jubilanti V měsíci lednu oslavili svá jubilea tito naši občané paní a pánové: 70 let Štefan Kuráň, Milan Nohavica 75 let Josef Polách, Marie Škrobáková, Marie Orságová 82 let František Sadílek 84 let Marie Krůpová 86 let Jiřina Hejtmánková Všem jubilantům přejeme do dalších let dobré zdraví a spokojenost! Blahopřání V těchto únorových dnech se dožívá životního jubilea 70 let jeden z hlavních iniciátorů stavby Orlovny několikaletý funkcionář jednoty v Zašové, starosta Orla jednoty Valašské Meziříčí v Župě kard. Bauera pan Jan Cholewa. Členové Orla Zašovské jednoty mu touto cestou ze srdce děkují za všestrannou velmi obětavou příkladnou činnost v pokoře a skromnosti, do dalších let přejí hodně zdravíčka, pohody a radost z každého dne. (R.K) Poděkování Manželé Mézlovi děkují touto cestou MUDr. Zdeňkovi Veličkovi a sestře paní Věrce Grofové za dlouhodobou péči o jejich maminku paní Miroslavu Zelenkovou. Opustili nás V sobotu náhle zemřel pan Bohuslav Ondřej. Narodil se v Zašové. Vychoval dvě dcery a syna. S manželkou Evřenií prožili krásných 61 let. Rozloučení se konalo v úzkém rodinném kruhu 8. ledna ve smuteční obřadní síni v Zašové. Děkujeme, že nám v této těžké chvíli pomohli manželé Nepalovi a pan Polášek. Rodina Ondřejová Těsně před vánočními svátky překvapila zašovskou veřejnost zpráva o náhlém úmrtí našeho rodáka a bývalého spoluobčana pana Aloise Polácha, který se narodil Vystudoval vysokou školu Elektrotechnickou fakultu v Praze. Dlouhá léta pracoval v Tesle Rožnov, odkud přešel do Elektroprojekty. Po deseti letech odešel do důchodu. Pan Polách byl otcem dvou dětí, měl velmi ušlechtilé zájmy a v důchodu se přestěhoval za dětmi do Poděbrad. Před rokem se ozvala zákeřná nemoc, dále stupňovala, až jí 16. prosince podlehl a zemřel. V pátek zemřela v kruhu svých nejbližších paní Miroslava Zelenková. Narodila se v Zašové a měla ještě šest sourozenců. V roce 1949 se provdala, vychovala dvě dcery po několika letech nastoupila do Gumáren Zubří, odkud ve svých 45 letech odešla do invalidního důchodu. Na Vánoce 1988 jí zemřel manžel. Následkem zhoršujícího se zdraví si ji vzala k sobě dcera Zdenka. Rozloučení s ní bylo ve středu 21. ledna. Dne 29. ledna zemřela naše milovaná maminka, babička, prababička a praprababička, paní Amálie Palátová. S drahou zesnulou jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném. Zarmoucená rodina Vzpomínka Dne 24. února 2009 si připomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan Stanislav Škrobák. S láskou vzpomíná rodina. Kultura Program Klubu důchodců (leden únor) pokračování besedy o Kanadě tentokrát v klubovně KD od hod žolíkový turnaj aj. společenské hry zábavné odpoledne se zpěvem při harmonice pí M. Porubové 17 hod. schůzka výboru odpoledne prózy a poezie tématika libovolná hod. setkání pracovníků školství Plesy v Zašové a okolí Zámecký ples, Valašské Meziříčí (KZ), Maškarní ples pro dospělé, Zašová, sál OB, Retroples, Rožnov p. R. (Spol. dům), Maškarní karneval pro děti, Zašová, sál OB, Ples SPEDOS, Valašské Meziříčí (KZ), Ples DEZA, Valašské Meziříčí (KZ), 19.30

6 6 Zašovské noviny 2/2009 INZERCE Přijmeme brigádníky na rozvoz pizzy info tel PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA Tvrdé palivové dřevo - metrové, štípané Cena: 990 Kč za 1 prostorový metr Palivové dřevo - polena, štípané (délka 33 cm, 40 cm) Cena: dle dohody Kontakt: Dřevosklad Zubří, tel Obec Zašová nabízí k pronájem nebytové prostory umístěné ve II. NP budovy bývalé drobné provozovny v Zašové Bližší informace na tel , Obec Zašová nabízí k pronájmu nebytové prostory v budově zdravotního střediska - 2. patro. Bližší informace na OÚ u paní Prasličákové, tel.: ,

7 Zašovské noviny 2/ Při předložení tohoto letáčku 5% sleva na pizzu nebo sleva na společenské akce

8 8 Zašovské noviny 2/2009 Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Mgr. Marta Procházková, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 13. února 2012 Všem čtenářům Zašovských novin

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 10XVIII., č. 10 15. ŘÍJEN října 2012 2011 5,- Kč. ÚVODNÍK Vážení spoluobčané,

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 10XVIII., č. 10 15. ŘÍJEN října 2012 2011 5,- Kč. ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 10XVIII., č. 10 15. ŘÍJEN října 2012 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, obec opětovně spustila provoz relaxační části u nové tělocvičny ZŠ Zašová. Budeme rádi, když se

Více

Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč EDITORIAL Vážení a milí spoluobčané. Otřesen několikanásobnou vraždou, spáchanou psychicky narušeným mužem v Uherském Brodě, děkuji Bohu za

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

DUBEN 2010. Ročník XVII., č. 4. 15. dubna 2010 5,- Kč ÚVODNÍK. 9. květen - Svátek matek. Vážení a milí spoluobčané, Matka a jabloň

DUBEN 2010. Ročník XVII., č. 4. 15. dubna 2010 5,- Kč ÚVODNÍK. 9. květen - Svátek matek. Vážení a milí spoluobčané, Matka a jabloň DUBEN 2010 Ročník XVII., č. 4 15. dubna 2010 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, dny se prodlužují a s přibývajícím sluníčkem se zvyšuje i naše přirozená aktivita. Snažili jsme se uklidit okolí svých

Více

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v tomto vydání PN bych

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE ročník XXI číslo 1/2011 doporučená cena výtisku 10 Kč P O H L E D Y Z obsahu VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI OBCE... 3 AKTUÁLNĚ... 4 ZPRÁVY Z OBCE... 7 DUCHOVNÍ SLOVO... 11 CHARITA BOHUŇOVICE...

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Obnova zeleně v centru města

Obnova zeleně v centru města Z obsahu: Rozpočet na rok 2015 je schválený Oznámení o změně ceny vodného Odpověď na petici občanům 1. únor 2015 / číslo 2 zdarma POLICIE ČR Vratimov str. 2 str. 3 str. 4 604 127 288 Obnova zeleně v centru

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

ROČNÍK 21 LEDEN/ÚNOR 2006 ČÍSLO 1-2 CENA

ROČNÍK 21 LEDEN/ÚNOR 2006 ČÍSLO 1-2 CENA ROČNÍK 21 LEDEN/ÚNOR 2006 ČÍSLO 1-2 CENA 4 Kč Tání Ještě nás ledová pole svírají. Nápis chůze na vlastní nebezpečí visí na každém rohu. Střechy chrání, ale také zabíjejí. A přece smíme čekat tání. Tání

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína.

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína. Motto měsíce: Zaručený klíč k úspěchu: umět si ze dvou možností vybrat tu třetí. OBECNÍ ÚŘAD PROSTŘEDNÍ BEČVA PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM KRÁSNOU, SLUNEČNOU DOVOLENOU NAPLNĚNOU SPOUSTOU NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ,

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 2/2012 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 2 1. Ú N O R 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Knihovna informuje strana 3 Pozor na daň z nemovitosti strana

Více

Jesenický. zpravodaj 6. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje. Vychází 23. 12. 2014

Jesenický. zpravodaj 6. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje. Vychází 23. 12. 2014 Jesenický Vychází 23. 12. 2014 zpravodaj 6 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje Mgr. Tomáš Machýček, Libor Macháč a kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu Jeseník nad Odrou Ustavující zastupitelstvo

Více

Nový sběrný dvůr v provozu

Nový sběrný dvůr v provozu 2/2011 28. ledna 2011 Cena 7,00 Kč V únoru se máme na co těšit O to, aby náš kulturní a společenský život neměl šanci ani v zimním počasí vychladnout, se starají pořadatelé, kteří pro nejbližší období

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Slovo starosty 2/2015. Vážení občané,

Slovo starosty 2/2015. Vážení občané, 2/2015 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás již nyní pozval na další plánované jednání zastupitelstva obce, které se bude konat v pondělí dne 16. března 2015 v 17 hodin ve společenském sále

Více