Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů ( ) sestavila Fében Hubená

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů (1970 2007) sestavila Fében Hubená"

Transkript

1 Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů ( ) sestavila Fében Hubená I. Archivnictví 1. Archivy 2. Archiváři 3. Archiválie a archivní fondy zpracování, využití 4. Edice dokumentů II. Pomocné vědy historické 1. Diplomatika 2. Genealogie 3. Sfragistika. Heraldika 4. Numismatika 5. Kodikologie III. Historiografie 1. České a československé dějiny obecně 2. Hospodářské dějiny 3. Dějiny správy IV. Regionální dějiny V. Varia Poznámka: Bibliografický přehled je uspořádán do věcných oddílů a jejich skupin, řazení uvnitř těchto oddílů a skupin je abecední. Všechny příspěvky mají jen jednu citaci, ačkoliv některé z nich by mohly být tematicky zařazeny i do více skupin. K bibliografickému přehledu je připojen jmenný rejstřík podle autorů.

2 I. ARCHIVNICTVÍ 1. Archivy 1. HROMÁDKA, Karel: Úkoly východočeského archivnictví pro léta , rozpracované na základě XVII. Sjezdu KSČ a vycházející ze zaměření Archivní správy MV ČSR. 6, 1986, s HUBENÁ, Féba: Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů ) ). 11, 2007, s KUBA, Jiří: Seminář k Broumovskému urbáři. 9, 2004, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka ZIMMERMANN, Petr: Výroční zpráva za rok , 2005, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka: Výroční zpráva za rok , 2007, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka: Výroční zpráva za rok , 2007, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka: Publikační činnost východočeských archivů za rok , 2007, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka: Publikační činnost východočeských archivů za rok , 2007, s ŠIMEK, Tomáš: Státní oblastní archiv v Zámrsku. 40. výročí vzniku. 8, 2000, s let Státního oblastního archivu v Zámrsku. 7, 1990, s TURČÍN, Oldřich: Vznik a vývoj okresních archivů Východočeského kraje. 1, 1970, s Východočeské archivy k 50. výročí založení KSČ a k volbám do zastupitelských orgánů. 2, 1972, s Archiváři 13. BOUZA, Erik: Ivo Holl a východočeské archivnictví. 3, 1975, s RŮŽIČKA, Jindřich TURČÍN, Oldřich: Náchodský archivář PhDr. Erik Bouza. 6, 1986, s Archiválie a archivní fondy zpracování, využití 15. BIČÍK, Zdeněk: Velkostatek Pardubice a jeho archiv. 1, 1970, s BIČÍK, Zdeněk: Evidence a využívání jednotného státního archivního fondu ve Východočeském kraji. 1, 1970, s

3 17. BOUZA, Erik: Problémy využívání archiválií velkostatků pro účely zemědělství a lesnictví. 1, 1970, s BOUZA, Erik: Bohemika ve Státním archivu ve Wroclawi. 2, 1972, s BUREŠOVÁ, Marie: Sbírka starých tisků ve Státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí. 9, 2004, s HROMÁDKA, Karel: Písemnosti města Kladska ve wroclawském archivu. 5, 1984, s HROMÁDKA, Karel: Pozoruhodná památka Rodinný archiv Piccolomini ( ). 6, 1986, s HROMÁDKA, Karel LOHNISKÁ, Marie ŠIMKOVÁ, Vlasta: Přehled archivních fondů hospodářských organizací vzniklých před znárodněním a uložených ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Supplementum 1, s. 23. JIČÍN, Rudolf VAŠÍČEK, Zdeněk: K možnostem aplikace některých dokumentaristických poznatků v archivnictví. 1, 1970, s KALÁB, Vladimír SEKOTOVÁ, Věra ŠIMEK, Tomáš: Výsledky zpřístupňování archivního materiálu ve Státním archivu v Zámrsku a jeho předchůdci za léta , 1970, s KUBA, Jiří: Soupis východočeských urbářů dodatky. 8, 2000, s KUBA, Jiří: Soupis východočeských urbářů dodatky II. 10, 2005, s MACHATOVÁ, Hana: Zemědělské stavby Hradec Králové. 11, 2007, s MRKOS, Zbyněk: Hudební badatelský průzkum ve Východočeském kraji. 4, 1978, s NOVOTNÝ, Milan: Sbírka matrik Východočeského kraje. 11, 2007, s PAVLÍK, Jiří POKORNÝ, Radek: Zpráva o provedení inventarizace nejstarší manipulace královéhradecké Biskupské konzistoře ( ). 10, 2005, s PAVLÍK, Jiří POKORNÝ, Radek: Zpráva o pokračující inventarizaci Biskupské konzistoře Hradec Králové. 11, 2007, s PITUCHA, Václav: Lingvistické poznámky k výstavbě textu Broumovského urbáře. 9, 2004, s PITUCHA, Václav: Rodinný archiv Šporků. 10, 2005, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka: Archivní kulturní památky uložené ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. 11, 2007, s

4 35. SEKOTOVÁ, Věra: Prameny k vztahům českých zemí k evropským kulturním osobnostem (R.M. Rilke, K. Kraus, R. Musil, G. Kars). 3, 1975, s SKOPAL, Michael: Rodinný archiv Bubnů z Litic. 11, 2007, s ŠIMEK, Tomáš: Ilustrovaný Broumovský urbář z roku , 2004, s ŠTOREK, Michal: Zpráva o archivním fondu Krajská zemědělská správa Hradec Králové. 11, 2007, s VOZAR, Jiří: Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad. 11, 2007, s ZAHRÁDKA, František: Dokumenty k životopisu některých málo známých i neznámých umělců ve Státním archivu v Zámrsku. 1, 1970, s Edice dokumentů 41. BAŠTECKÁ, Lydia: Instrukce pro hospodářské úředníky klášterního panství Police nad Metují z roku , 2007, s ČÁP, Jaroslav: Konceptář Fridricha z Opperstorfu z let (1638). 10, 2005, s HLADKÝ, Ladislav: Svědectví zhostních listů a dalších archiválií o změnách v právním postavení panství Homole v Kladském hrabství před Bílou horou. 10, 2005, s KUBEŠ, Jiří: Colloredové z Wallsse a jejich pokus o integraci do prostředí panovnického dvora v habsburské monarchii (Edice instrukcí Jeronýma Colloreda o výchově jeho nejstaršího syna z let ). 11, 2007, s PITUCHA, Václav: Oslavy jubilea Václava Šporka u příležitosti padesáti let jeho vstupu do státních služeb. Edice archivních pramenů z fondu Rodinný archiv Šporků. 10, 2005, s PITUCHA, Václav: Výchovný a vzdělávací model syna knížecího panovnického rodu v polovině 19. století (Na příkladu výchovy a vzdělání Viléma zu Schaumburg-Lippe, druhorozeného syna Jiřího Viléma, knížete Schaumburg-Lippe. Edice souhrnné hofmistrovské zprávy o studiu na universitě.). 11, 2007, s SMUTNÝ, Bohumír: Relace císařského vyslance Waltera Leslieho o cestě do Cařihradu a zpět v letech , 1970, s

5 II. POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ 1. Diplomatika 48. ŠIMEK, Tomáš: Kancelář Petra z Rožmberka v letech , 1970, s Genealogie 49. SKOPAL, Michael: Nejstarší rodokmen pánů z Bubna fakta a otazníky. 10, 2005, s Sfragistika. Heraldika 50. PAKOSTA, Oldřich: Erbovní výzdoba náhrobku plukovníka Michaila Fedoroviče Frolova na litomyšlském hřbitově. 11, 2007, s PAKOSTA, Oldřich: Neobvyklý pečetní typář cechu litomyšlských řezníků. 11, 2007, s PAUKRT, Martin: Erbovní listiny ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a okresních archivech Královéhradeckého a Pardubického kraje. 11, 2007, s SOCHR, Jiří: O pečetích a změnách erbu města Havlíčkova Brodu. 2, 1972, s ZELINKA, Timoteus Čestmír: Znaky na pečetích měst a vesnic Jilemnicka. 1, 1970, s Numismatika 55. PAUKRT, Martin: Mincovní činnost Jana z Pernštejna v Kladsku (Analýza dosavadního stavu pramenů a literatury). 9, 2004, s ŠOUŠA, Jiří ŠŮLA, Jaroslav: Příprava československých měditiskových bankovek v hodnotě 50 Kč a 100 Kč v letech 1952 (1962) až 1965 (Dovršení úsilí československé vlády o vydání mírových, definitivních hlubotiskových bankovek po II. světové válce). 9, 2004, s Kodikologie 57. GILAR, Štěpán KESSELGRUBEROVÁ, Ludmila: Neznámý Andrea. A. Rozmberg a výzdoba Orlickoústeckého kancionálu. 8, 2000, s

6 III. HISTORIOGRAFIE 1. České a československé dějiny obecně 58. BEZECNÝ, Zdeněk: Sidi a Mary (přátelství Sidonie Nádherné a Marie Dobřenské). 8, 2000, s BOUZA, Erik: Principy uplatňované v politice KSČ v období budování jednotných zemědělských družstev. 5, 1984, s BRUNCLÍK, Jan HLUŠIČKOVÁ, Růžena: Lidé z Obrany národa a spolupracovníci časopisu V boj ve východních Čechách Supplementum 3, 2006, 319 s. 61. BŮŽEK, Václav: Vratislav z Pernštejna mezi Prahou, Litomyšlí a Vídní (Ke zpravodajskému přínosu listů české a moravské šlechty). 8, 2000, s FRITZOVÁ, Charlotte RŮŽIČKA, Jindřich: Španělský sňatek Vratislava z Pernštejna (1555). 3, 1975, s GAWRECKI, Dan: Německá dělnická strana a její trutnovský program. 3, 1975, s HLEDÍKOVÁ, Zdeňka: Řád křižovníků s červeným srdcem ve středověku. 5, 1984, s KOKEŠOVÁ, Helena: Marie Albertová neznámá žena slavného muže. 11, 2007, s LENDEROVÁ, Milena: Východní Čechy a Francie. 8, 2000, s. s RŮŽIČKA, Jindřich: Italská cesta Jaroslava z Pernštejna roku 1559 (Příspěvek k otázce vztahu české šlechty k humanismu). 4, 1978, s SKOPAL, Michael: Series ducum et regum Bohemiae, necnon episcoporum et archiepiscoporum Pragensium (K otázce stáří pramene Dobnerovy datace založení řádové komendy johanitů na Malé Straně). 9, 2004, s SKOPAL, Michael: Ohlédnutí za komturem Dalimilem Tomáše Edela (a Dalimilem Smilem Milady Hučkové) aneb sedm životů svaté Zdislavy. 11, 2007, s SKOPALOVÁ, Marie: Vysídlování selských rodin ve východních Čechách v padesátých letech 20. století. 11, 2007, s SKŘIVÁNEK, Milan: K některým aspektům lenní politiky za prvních Habsburků. 1, 1970, s VALENTA, Aleš: K finanční situaci české šlechty v polovině 18. století (Chlumečtí Kinští za sedmileté války). 9, 2004, s

7 2. Hospodářské dějiny 73. BÍLEK, Karol: Cechy města Sobotky. 6, 1986, s HARTMAN, Josef: Z historie mlynářství na Chlumecku. 5, 1984, s HOFMANN, Gustav: Robotní reluice na panství Žleby a Nasavrky (diskusní příspěvek). 3, 1975, s HONC, Jaroslav: Cena půdy a výnos velkostatku Lanškrouna v letech 1420 až , 1975, s KREPS, Miloš: Báňské a hutní podnikání na vrchlabském panství v 1. polovině 17. století. 4, 1978, s NAVRÁTIL, Ivo: Tiskárny kartounů v Turnově v první polovině 19. století. 8, 2000, s SKŘIVÁNEK, Milan Václav: Horní podnikání Morfinů ve Svatém Petru. 2, 1972, s SMUTNÝ, Bohumír: Jan Ludvík Harbuval Chamaré a jeho hospodářská a organizační činnost. 1, 1970, s SMUTNÝ, Bohumír: Loscani a Chamaré o východočeském plátenictví. Studie o hospodářské politice habsburské monarchie mezi slezskými válkami a válkou sedmiletou a edice korespondence z let Supplementum 2, s. 82. ŠEDA, Oldřich: K historii zaniklé firmy Josef Šeda, Továrna na hospodářské stroje v Dobrušce ( ). 8, 2000, s ŠINDLAR, Miloslav RŮŽIČKA, Jindřich: Hospodářské a společenské poměry na Poličsku ve druhé polovině minulého století ve světle písemností okresního soudu. 2, 1972, s ŠŮLA, Jaroslav: Stručné dějiny a topografie skláren v Orlických horách v období feudalismu. 5, 1984, s Dějiny správy 85. HAAS, Antonín: Soupis privilegií měst a městeček ve Východočeském kraji od roku , 1972, s SEKOTOVÁ-CIBULKOVÁ, Věra: Vyměření robotních povinností na kumburském panství v letech , 1970, s SOCHR, Jiří: Vývoj městské správy v Havlíčkově Brodě a nejstarší brodská městská kniha z doby předhusitské. 1, 1970, s ŠŮLA, Jaroslav: První dvě privilegia města Opočno. 9, 2004, s

8 IV. REGIONÁLNÍ DĚJINY 89. BAŠTECKÁ, Lydia: Historiografie a dějepisci Náchoda a Náchodska. 8, 2000, s BENEŠOVÁ-MANDLÍKOVÁ, Miluše - RŮŽIČKA, Jindřich: Komunista Karel Vaško z Poříčí u Litomyšle ( ). 5, 1984, s BIČÍK, Zdeněk: Zaniklá osada Lepějovice (okres Pardubice). 2, 1972, s BIČÍK, Zdeněk: Inventář valské tvrze z roku , 1972, s BIČÍK, Zdeněk: Pardubický 24. srpen , 1975, s BIČÍK, Zdeněk: Příspěvky k letecké válce ve východních Čechách , 1978, s BIČÍK, Zdeněk: Prosincový nálet na Pardubice. 7, 1990, s BOMBERA, Jan: Divadelní hry piaristických škol v Litomyšli. 7, 1990, s BOUZA, Erik: Uffo Horn, národní gardy a Jičín v r , 1990, s ČÁŇOVÁ, Eliška: Proticírkevní hnutí na Opočensku v roce , 1978, s ČECHURA, Jaroslav: Významný barokní regionalista Johann Georg Hesselius. 9, 2004, s FRANCEK, Jindřich: K počátkům města Jičína. 5, 1984, s HANUŠOVÁ, Věra: Poslední týdny války a květnové dny roku 1945 na Náchodsku. 4, 1978, s CHAUER, Miroslav: Vznik a vývoj německého nacionalistického hnutí na Lanškrounsku do 1. světové války. 6, 1986, s KEJDANA, Vratislav: Zářijové dny 1938 na Broumovsku. 4, 1978, s KMONÍČEK, Josef: K některým problémům vývoje ve východočeské NF od března do července , 1986, s KMONÍČEK, Josef: Ke vzniku, postavení a činnosti některých akčních výborů Národní fronty v letech v bývalém Pardubickém kraji. 4, 1978, s KUČERA, Josef: K vývoji německé iredenty v jihozápadní části tzv. Hřebečka v předmnichovské ČSR. 7, 1990, s LENDEROVÁ, Milena: Rodina advokáta Zemana a semilský ochotnický spolek ( ). 7, 1990, s

9 108. LENDEROVÁ, Milena: Práce o dějinách města a okresu Hradec Králové, otištěné v letech , 1990, s MÁLEK, Jiří: Případ cikánských děvčat potrestaných v Náchodě roku , 1986, s MALÝ, Tomáš: Kterak Starochrudimští na smrtelném loži kšeftovali. Testamentární praxe v raněnovověké Chrudimi. Památce Čeňka Floriána. 10, 2005, s NOVOTNÝ, David: Lorenc Košín a městská šlechta v Heřmanově Městci. 11, 2007, s NOVOTNÝ, Gustav: Viktor Benesch ( ). Zapomenutý lesník z východních Čech. 10, 2005, s NOVOTNÝ, Jiří ŠOUŠA, Jiří: Regionální elity a pražský bankéř. Podnikatelé, političtí a intelektuální představitelé z východních Čech v korespondenci vrchního ředitele Živnostenské banky Jaroslava Preisse. 10, 2005, s NOVOTNÝ, Milan: Tajní evangelíci z Horek u Litomyšle za rekatolizace v 17. a 18. století. 9, 2004, s PAUKRT, Martin: Diecézní katolická charita Hradec Králové. Vznik a vývoj charitní organizace ve východních Čechách. 10, 2005, s PAVLÍČEK, Jan: Litomyšl v roce , 2007, s PTÁČEK, Josef: K počátkům dělnického hnutí na Dobrušsku. 4, 1978, s PTÁČEK, Josef ŠŮLA, Jaroslav: Andreáš Neuman z Ryglic a Löwensteina, hejtman opočenského panství. 8, 2000, s PŮŽA, Bedřich: Škola a učitelé v životě Poličky druhé poloviny 19. století. 6, 1986, s RUDOVÁ-CHOCHOLOUŠKOVÁ, Hana RUDA, Vladimír: Sobotecko v dobách husitského hnutí. 4, 1978, s RŮŽIČKA, Jindřich: Josef Václav Justin Michl-Drašar v zápase s úřady bachovského absolutismu. 3, 1975, s SKŘIVÁNEK, Milan: O hudbě na litomyšlských školách v 17. a 18. století. 5, 1984, s SKŘIVÁNEK, Milan: František Jelínek historik Litomyšle. 6, 1986, s SOCHR, Jiří: Haškův Dobrý voják Švejk a jeho jevištní provedení roku 1922 v Havlíčkově Brodě. 4, 1978, s

10 125. SOCHR, Jiří: Sokol a dělnická tělovýchova na Havlíčkobrodsku. 6, 1986, s SOCHROVÁ, Marie: Městská škola v Havlíčkově Brodě v době předbělohorské. 6, 1986, s ŠEJVLOVÁ, Miroslava: Pardubicko roku , 1990, s ŠPIRITOVÁ, Alexandra: Dědičná pošta v Nové Pace. 7, 1990, s ŠTOREK, Michal: Pomístní jména na Skutečsku. 10, 2005, s ŠŮLA, Jaroslav: Vznik Bartošovic (Bartoušovic), vesnice u Vamberka. 7, 1990, s ŠŮLA, Jaroslav: Vznik a počátky literátského bratrstva v Dobrušce. 10, 2005, s ÚLOVEC, Jiří: Zaniklá tvrz ve Starých Smrkovicích. 8, 2000, s VANIŠ, Jaroslav: K počátkům koutníkovského bádání. 4, 1978, s VANIŠ, Jaroslav: Fata morgana roku 1682 na Pardubicku? 5, 1984, s VANIŠ, Jaroslav: Jindřich Ladislav Barvíř, autor poslední monografické práce o dějinách města Chocně. 7, 1990, s VOZAR, Jiří: Příspěvek k dějinám Anenských slatinných lázní v Bělohradě do roku , 2005, s

11 V. VARIA 137. ZAHRÁDKA, František: Akrostich, objevený v jedné z písní o ruských vojscích z období napoleonských válek a vyřešení problému správného znění jejího textu. 3, 1975, s ZAHRÁDKA, František: Vzpomínka na zesnulého Petra Pecha. 3, 1975, s

12 Jmenný rejstřík autorský Čísla za jmény odkazují na čísla záznamů. BAŠTECKÁ, Lydia...41, 89 BENEŠOVÁ-MANDLÍKOVÁ, Miluše...90 BEZECNÝ, Zdeněk...58 BÍLEK, Karol...73 BIČÍK, Zdeněk...15, 16, 91, 92, 93, 94, 95 BOMBERA, Jan...96 BOUZA, Erik...13, 17, 18, 59, 97 BRUNCLÍK, Jan...60 BUREŠOVÁ, Marie...19 BŮŽEK, Václav...61 ČÁŇOVÁ, Eliška...98 ČÁP, Jaroslav...42 ČECHURA, Jaroslav...99 FRANCEK, Jindřich FRITZOVÁ, Charlotte...62 GAWRECKI, Dan...63 GILAR, Štěpán...57 HAAS, Antonín...85 HANUŠOVÁ, Věra HARTMAN, Josef...74 HLADKÝ, Ladislav...43 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka...64 HLUŠIČKOVÁ, Růžena...60 HOFMANN, Gustav...75 HONC, Jaroslav...76 HROMÁDKA, Karel...1, 20, 21, 22 HUBENÁ, Féba...2 CHAUER, Miroslav JIČÍN, Rudolf...23 KALÁB, Vladimír...24 KEJDANA, Vratislav KESSELGRUBEROVÁ, Ludmila...57 KMONÍČEK, Josef...104, 105 KOKEŠOVÁ, Helena...65 KREPS, Miloš...77 KUBA, Jiří...3, 25, 26 KUBEŠ, Jiří...44 KUČERA, Josef LENDEROVÁ, Milena...66, 107, 108 LOHNISKÁ, Marie...22 MACHATOVÁ, Hana...27 MÁLEK, Jiří MALÝ, Tomáš MRKOS, Zbyněk...28

13 NAVRÁTIL, Ivo...78 NOVOTNÝ, David NOVOTNÝ, Gustav NOVOTNÝ, Jiří NOVOTNÝ, Milan...29, 114 PAKOSTA, Oldřich...50, 51 PAUKRT, Martin...52, 55, 115 PAVLÍČEK, Jan PAVLÍK, Jiří...30, 31 PITUCHA, Václav...32, 33, 45, 46 POKORNÝ, Radek...30, 31 PTÁČEK, Josef...117, 118 PŮŽA, Bedřich RUDA, Vladimír RUDOVÁ-CHOCHOLOUŠKOVÁ, Hana RŮŽIČKA, Jindřich...14, 62, 67, 83, 90, 121 RYCHLÍKOVÁ, Jitka...4, 5, 6, 7, 8, 34 SEKOTOVÁ, Věra...24, 35 SEKOTOVÁ-CIBULKOVÁ, Věra...86 SKOPAL, Michael...36, 49, 69 SKOPALOVÁ, Marie...70 SKŘIVÁNEK, Milan...71, 79, 122, 123 SMUTNÝ, Bohumír...47, 80, 81 SOCHR, Jiří...53, 87, 124, 125 SOCHROVÁ, Marie ŠEDA, Oldřich...82 ŠEJVLOVÁ, Miroslava ŠIMEK, Tomáš...9, 24, 37, 48 ŠIMKOVÁ, Vlasta...22 ŠINDLAR, Miloslav...83 ŠOUŠA, Jiří...56, 113 ŠPIRITOVÁ, Alexandra ŠTOREK, Michal...38, 129 ŠŮLA, Jaroslav...56, 84, 88, 118, 130, 131 TURČÍN, Oldřich...11, 14 ÚLOVEC, Jiří VALENTA, Aleš...72 VANIŠ, Jaroslav...133, 134, 135 VAŠÍČEK, Zdeněk...23 VOZAR, Jiří...39, 136 ZAHRÁDKA, František...40, 137, 138 ZELINKA, Timoteus Čestmír...54 ZIMMERMANN, Petr...4

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 29 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOA-187/HK-21 Počet listů:55 Počet příloh: 8/ listů příloh: 48 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A5

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2005 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel státního oblastního archivu V Zámrsku 2006 Obsah: str. Státní oblastní archiv v Zámrsku I. Personální situace

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století Historiografie, metody, problémy 13. 14. června 2014 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové PÁTEK 13. června 2014 8.30 Prezentace účastníků 9.30 Úvodní

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-211 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 5 Spisový znak: 3.2.1 Skartační znak: A5

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace Výsledky dotačního řízení na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 38 - Odbné sociální padenství s prvky 4309907 terapie o.

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

Silniční běh O pohár Sedloňova

Silniční běh O pohár Sedloňova Výsledková listina Silniční běh O pohár Sedloňova Ročník: 35. 1.10.2005 Kategorie A - Muži do 34 let 1. 3 Šmíd Michal 1971 Hvězda SKP Pardubice 00:31:49,04 2. 18 Pross David 1975 SKI Skuhrov nad Bělou

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2011 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-203/M-2012 Počet listů: 103 Počet příloh: 8/ listů příloh: 42 Spisový znak: 003.2.1 Skartační

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

KRÁLOVÉHRADECKO 7 2010 KRÁLOVÉHRADECKO. historický sborník pro poučenou veřejnost

KRÁLOVÉHRADECKO 7 2010 KRÁLOVÉHRADECKO. historický sborník pro poučenou veřejnost KRÁLOVÉHRADECKO 7 2010 KRÁLOVÉHRADECKO historický sborník pro poučenou veřejnost 7 2010 ČR Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Hradec Králové Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad 158 2015 19.01.2015 VZP ČR Dušan Pešta Solnice 517 01 Masarykovo náměstí 1 OS Rychnov n/k 17 E 76/2012-10 157 2015 19.01.2015 VZP ČR Jaroslav Sobotka Dobruška 518 01 Mírová 813 OS Rychnov n/k 17 E 1229/2011-7

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Odstavec přejat z: FUKAL, Rudolf. Za Josefem Pilnáčkem. [Vlastivědný sborník Moravský. Brno : Musejní spolek, 1953, str. 103-109.]

Odstavec přejat z: FUKAL, Rudolf. Za Josefem Pilnáčkem. [Vlastivědný sborník Moravský. Brno : Musejní spolek, 1953, str. 103-109.] Předmluva Badatelský zájem Josefa Pilnáčka, našeho asi nejplodnějšího badatele v oblasti heraldiky, genealogie a topografie, byl značně rozlehlý a tematický různorodý. To se promítlo do jeho publikační

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Aktivita A. Uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích

Aktivita A. Uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích Aktivita A Uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích Dotazníkové šetření rovných příležitostí ve firmách Realizace setkání se zaměstnavateli - akcí Kulatý stůl

Více

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013 TJ Squash Turnov název: TJ Turnov, o.s. - TJ Squash Turnov ulice: Skálova 207 město: Turnov PSČ: 51101 jméno: Martin příjmení: Beksa ulice: Vlastibořice 64 město: Sychrov PSČ: 463 44 název SC : Sportcentrum

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

služba Poskytovatel Název služby Dotace MPSV 2015 - požadovaná částka 38 - Odborné sociální poradenství s prvky Centrum sociální pomoci a služeb

služba Poskytovatel Název služby Dotace MPSV 2015 - požadovaná částka 38 - Odborné sociální poradenství s prvky Centrum sociální pomoci a služeb Navýšení dotací v rámci dotačního programu na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Závěrečný workshop. Ergotep pro žáky i pedagogy CZ.1.07/1.1.00/54.0051. PhDr. Jana Beránková

Závěrečný workshop. Ergotep pro žáky i pedagogy CZ.1.07/1.1.00/54.0051. PhDr. Jana Beránková Závěrečný workshop Ergotep pro žáky i pedagogy CZ.1.07/1.1.00/54.0051 PhDr. Jana Beránková Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ergotep, družstvo

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání.

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání. N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 5 Péče o archiválie a jejich využívání. Hlavní okruhy problémů: I. Evidence a ochrana archiválií II. Zpřístupňování a využívání archiválií Hlavní teze: Ad část

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Kinematografické družstvo v Praze s.r.o.

Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. 1917 1929 Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. Časový rozsah pomůcky:

Více

Mgr. Třískalová Libuše

Mgr. Třískalová Libuše Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín Březen 2012 VY_32_INOVACE_Z9_13 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

Souhrnná hodnotící zpráva

Souhrnná hodnotící zpráva Souhrnná hodnotící zpráva Oblast podpory 2.2 14. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod 9. kolo

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Články z databáze ANL 1992-2006. Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového projektu

Články z databáze ANL 1992-2006. Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového projektu BIBLIOGRAFIE NÁRODNÍ KNIHOVNY Kolektivizace venkova v Československu 1945-1960 1.4 České země Články z databáze ANL 1992-2006 Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového

Více

PEKAŘOVA SPOLEČNOST ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, ŠKODA MUZEUM MLADÁ BOLESLAV, NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM A MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA

PEKAŘOVA SPOLEČNOST ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, ŠKODA MUZEUM MLADÁ BOLESLAV, NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM A MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA PEKAŘOVA SPOLEČNOST ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, ŠKODA MUZEUM MLADÁ BOLESLAV, NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM A MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA Vás srdečně zvou na konferenci NA KOLECH DO SVĚTA (Po silnicích nejen Českého

Více

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013 T Squash Turnov název: T Turnov, o.s. - T Squash Turnov ulice: Skálova 207 město: Turnov PSČ: 51101 jméno: Martin příjmení: Beksa ulice: Vlastibořice 64 město: Sychrov PSČ: 463 44 název SC : Sportcentrum

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 37 4 Tadeáš Verner 2011 Hradec Králové 47 5 Dominik Chvojka 2011 Horní Počernice 15 6 Kryštov Lánský

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období Úterý, 1. října 2013 9.00 9.30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 9.30 10.00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE TECHNIKA A PRŮMYSL I HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA PŘEDSEDAJÍCÍ: MILOŠ HOŘEJŠ 10.00 10.15 IVAN JAKUBEC (Filozofická fakulta Univerzit

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ:

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ: v níž je možno čerpat inspiraci pro práci s těmito dětmi a najít i rozsáhlé teoretické seznámení s problémem, nechybí přehled aktuální situace v České republice, zpracovaný dr. Kuchařskou, seznamující

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA MUDr Hollý Martin IČ 00064220 Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 centrála:28416111 STŘEDOČESKÝ KRAJ Ing.Kolářová Dana ka IČ 068691 Ing.Hendrych Josef IČ 00068705 MUDr.Kubíček

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 25. 9. 2002 Usnesení č. 88 ZM schvaluje RZ č. 12/2002 v tomto znění: snížení výdajů na par.2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09 Základy archivního výzkumu Jan Šimek Přehledové studie 02/09 Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) Katedra antropologických a historických věd FF ZČU www.caat.cz CAAT 2009 ZÁKLADY

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY. DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace

DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY. DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 Obory: STAVEBNICTVÍ PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Místo konání: Čs.armády 10, Děčín I DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace Pondělí 24. 8. 2015 od 11,00hodin

Více

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národní archiv ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy si kladou za čest pozvat zájemce na mezinárodní

Více

PROGRAM. konference. Archivy školám, archiváři učitelům. se koná

PROGRAM. konference. Archivy školám, archiváři učitelům. se koná PROGRAM konference Archivy školám, archiváři učitelům. se koná ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 v sídle Národního archivu, Archivní 4, 140 00 Praha 4 u příležitosti 60-tého výročí vzniku jednotné archivní

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Plánované aktivity: Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání o plán 20 seminářů pro 240 účastnic Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ Štěpánka Haldová, Josef P. Halda a Ladislav Hladký ÚVOD Tato výběrová bibliografie vychází z Matoušových záznamů,

Více