VOLBA POVOLÁNÍ. Jak daleko jste s volbou svého povolání? Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší situaci?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLBA POVOLÁNÍ. Jak daleko jste s volbou svého povolání? Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší situaci?"

Transkript

1 VOLBA POVOLÁNÍ Výchovný poradce ve škole: Mgr.Jitka Topičová Konzultační hodiny: -pondělí individuálně po předchozí domluvě Jak daleko jste s volbou svého povolání? Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší situaci? Ještě nemám vůbec žádnou představu. Zjistěte co máte rádi, nemáte rádi, jaké máte schopnosti, a prostudujte si seznam povolání, která by vám mohla vyhovovat. Pro ty, kteří již mají nějakou představu, ale ještě stále se nerozhodli. Někteří lidé již mohou alespoň tušit jaký typ práce by rádi vykonávali. Jsou schopni si z různých možností vybrat některá povolání, ale ještě stále si nejsou svým rozhodnutím zcela jisti. Vím co mne zajímá - jen potřebuji více informací, které by mi pomohly se rozhodnout. Zjistěte si podrobné informace o jednotlivých povoláních, o kterých v tuto chvíli vážně uvažujete. Mám zdravotní problémy, které by mohly mou volbu ovlivnit. Ověřte si, která povolání můžete bez obtíží vykonávat. Pokud nejste schopni se rozhodnout který z výše uvedených způsobů vyhledávání je pro vás nejvhodnější, zde najdete nápovědu Stále nevíte odkud začít? Zde je přehled různých způsobů, jakými můžete použít tento program abyste mohli začít plánovat svou kariéru

2 Profesní orientace a volba povolání...čím budu?...pro co se hodím?...co mám studovat? ČLOVĚK Zájmy Školní výsledky Životní cíle a představy Schopnosti Vlastnosti Zdravotní stav PRÁCE Charakter pracovní činnosti Pracovní prostředky Objekty práce Pracoviště Požadované vzdělání Mzdové podmínky Pracovní doba, pracovní kolektiv Možnosti kariéry, podnikání Různé výhody či nevýhody Na jedné straně stojí charakteristické rysy člověka, na druhé straně charakteristické znaky práce. Obojí je třeba při rozhodování vzájemně porovnávat a hledat, kde jsou spolu v souladu a kde naopak v protikladu.

3 Informační zdroje pro profesní orientaci a volbu povolání V úřadech práce a v pedagogicko-psychologických poradnách jsou poradci a psychologové, kteří mají k dispozici různé psychodiagnostické testy, pomocí kterých se zjišťuje, pro které profesní směry a pro které studium má žák schopnosti a vlastnosti. Jinými slovy, pro co se hodí a pro co nikoliv. Vždy je ovšem třeba tyto výsledky brát s určitou rezervou a konzultovat je s poradci nebo psychology. Podrobné popisy povolání najdete v regálech Informačních a poradenských středisek úřadů práce (IPS). Dalšími tištěnými informacemi o jednotlivých povoláních jsou letáky povolání. Pokud chcete práci v některém povolání shlédnout přímo "v akci", jsou pro Vás v IPS k dispozici cca 10 až 12 minutové videoklipy o povoláních, které Vás seznámí s hlavními pracovními činnostmi tak, jak probíhají přímo v pracovním prostředí a umožní Vám tak udělat si představu o "atmosféře" pracoviště. Vhodným prostředkem pro volbu povolání je program Průvodce světem povolání. Vhodným prostředkem pro celkovou orientaci ve světě práce jsou charakteristiky zájmových oblastí volby povolání. Svět práce je zde rozdělen do padesáti oblastí členěných podle druhu pracoviště a charakteru práce. Jsou to pětistránkové materiály s jednotnou strukturou, vytištěné jsou umístěné v IPS. Nejpodrobnější a nejucelenější informace o obsahu jednotlivých povolání najdete v Integrovaném systému typových pozic (ISTP), který je volně přístupný na adrese (typové pozice jsou podrobněji členěná povolání). ISTP má dvě základní části. Jednu část tvoří tzv. kartotéka typových pozic, druhou část tzv. analýza individuálního potenciálu a analýza způsobilosti. Kartotéka typových pozic obsahuje velmi podrobné informace o jednotlivých typových pozicích včetně kvalifikačních, osobnostních a zdravotních požadavků. Analýza individuálního potenciálu posuzuje podle zadaných údajů uživatele jeho způsobilost pro vykonávání jednotlivých typových pozic. Pro volbu povolání je také důležité vědět, jaká je o pracovníky zvolených povolání či profesních směrů poptávka ze strany zaměstnavatelů, odborněji řečeno, jaká je situace na trhu práce.

4 Výstupy z různých analýz trhu práce lze nalézt také na webových stránkách zejména: Národního ústavu odborného vzdělávání Ústavu pro informace ve vzdělávání Národního vzdělávacího fondu. Obecné celosvětové trendy vývoje trhu práce -nahrazování množství lidí kvalitou, -zvyšující se potřeba přizpůsobivosti na měnící se práci a z toho plynoucí potřeba schopnosti a chuti k celoživotnímu vzdělávání, -stále vyšší stupeň automatizace ve všech oblastech práce, pokles podílu rutinních stereotypních činností a naopak nárůst podílů řešení různých problémových situací, -postupné propojování činností, uplatňování komplexního přístupu k řízení, zejména díky narůstající komplexnosti informačních systémů, -nárůst podílu mezilidské komunikace v pracovních činnostech, -nárůst významu i podílu cizojazyčné komunikace, -nárůst významu i podílu týmové práce, -nárůst významu i podílu práce s informacemi a s tím související využívání výpočetní techniky, -nárůst podílu řídicích, obchodních, plánovacích a kontrolních činností na úkor činností výrobních, -uplatňování moderních vědeckých metod v řízení (logistika, matematické metody), -nárůst významu ekologické stránky výrobních i nevýrobních činností.

5 VOLBA POVOLÁNÍ Volbu povolání nelze chápat pouze ve smyslu rozhodnutí žáka na konci povinné školní docházky o studiu v určitém učebním, resp. studijním oboru. Nelze však za volbu povolání považovat všechna rozhodování od prvotního výběru střední školy až po výběr jakéhokoliv zaměstnání v kterémkoliv věku. Volba povolání je určitý proces, v němž člověk zvažuje postup ve své profesionální kariéře a na jehož konci dospívá k rozhodnutí. Toto rozhodnutí se může týkat studia na střední škole, volby různé specializace, volby nástavbového, vysokoškolského či jiného studia. Volba povolání jako každé jiné rozhodování probíhá na základě určitých kritérií. Je závislá na zájmech, představách, šancích, ale i hranicích (ať už povahových, intelektových, tělesných i zdravotních) člověka, stejně tak je volba povolání závislá na charakteristických znacích povolání (na pracovních činnostech, prac. prostředí, platových podmínkách, poptávce na trhu práce) a také na požadavcích na uchazeče o určité studium (požadavky na duševní a tělesné předpoklady, na předchozí vzdělání, na prospěch, na nutnost vykonání určitých zkoušek). Podle dosaženého vzdělání a způsobu zakončení studia lze střední školy rozdělit na : I. gymnázia: jsou ukončena maturitou a jejich absolvent získá úplné střední všeobecné vzdělání (v kódu příslušného oboru označení písmenem K) II. SOŠ: 1) studijní obory středních odborných škol ( bez vyučení) jsou ukončeny maturitou a poskytují absolventům úplné střední odborné vzdělání (M) 2) učební obory SOŠ (bez maturity i výučního listu) poskytují střední nebo střední odborné vzdělání a jsou ukončeny vysvědčením (J) 3) 3 leté učební obory středních odborných škol poskytují úplné střední odborné vzdělání, zakončení studia je vyučení s maturitou (L) III. SOU: 1) učební obory středních odborných učilišť poskytují střední odborné vzdělání a ukončeny jsou výučním listem (H) 2) 4 leté studijní obory středních odborných učilišť poskytují úplné střední odborné vzdělání; zakončení studia je vyučení s maturitou (L) IV. U a OU: 1) učební obory učilišť (U) především pro žáky, kteří ukončili studium dříve než v 9. ročníku ZŠ, a učební obory odborných učilišť (OU) určené zejména žákům, kteří úspěšně ukončili 9. ročník zvláštní školy; zajišťují absolventům nižší střední odborné vzdělání (E) a získání výučního listu na U nebo OU

6 V. praktické školy: 1) 3 letá příprava v praktické škole poskytuje nižší střední vzdělání (D) a obdržení vysvědčení po jejím absolvování 2) jednoletá a dvouletá praktická škola poskytuje základní vzdělání (C) a získání závěrečného vysvědčení Úspěšné vybrání správného oboru a školy je podmíněno dobrým zvážením svých schopností, zájmu a uplatněním na trhu práce po skončení studia. Získávání informací k volbě povolání individuální konzultace s výchovným poradcem vyučovací hodiny předmětu Volba povolání (resp.svět práce dle ŠVP ZV) absolvování výukového programu Abeceda podnikání informace poskytované třídními učiteli exkurze žáků na Úřad práce v Karlových Varech každoročně organizovaná setkání žáků a rodičů 9. ročníků s představiteli SŠ každoročně organizované výstavy SŠ v Karlových Varech, hotel Thermál poskytnutí brožury Informace o studiu na středních školách všem žákům 9. ročníku z Úřadu práce v Karlových Varech dny otevřených dveří na SŠ (uvedeny v brožurce) informace od absolventů SŠ osobní návštěvy, telefonické rozhovory s představiteli SŠ informace z hromadných sdělovacích prostředků informační a poradenská služba na úřadech práce a pedagogickopsychologických poradnách

7 Na portálu nyní naleznete aktuální přehled studijní nabídky škol pro rok 2007/2008! Základní školy Střední školy Vyšší odborné školy Základní a základní umělecké školy Praha, Brno Domy dětí a mládeže Vysoké školy Vyhledávání škol a oborů Školy dle regionů Přijímací řízení Na střední školu do zahraničí Jazykové školy oborů Vyhledávání škol a Školy dle regionů Asociace VOŠ Info pro školy Seznam škol Školy dle regionů Přípravné kurzy na VŠ škol studia Seznam akreditovaných Školy dle regionů Výhody pomaturitního školství Aktualizace údajů Reklama na portálu Tištěné publikace Atlas Služby pro školy Studium a práce v zahraničí Studium a práce v zahraničí Pomohou Vám agentury... EURES - informační a poradenská síť PLOTEUS evropský portál vzdělávacích příležitostí Info pro studenty a rodiče Školy a zařízení Základní a základní umělecké školy Domy dětí a mládeže Domovy mládeže Výchovná zařízení Služby pro školy a studenty Práce, stáže, brigády Oriflame - brigáda, práce při studiu Nastartujte svou kariéru s ČSOB JOBTIP - rozhodujete se o budoucím povolání? Publikace Atlas školství - přehled středních škol Publikace Atlas školství VOŠ, JŠ a VŠ ČR Publikace Atlas školství - ZŠ a ZUŠ v Praze Účty pro děti a mládež Poštovní spořitelny časopis StudentIN

8 O programu Průvodce světem povolání Program Průvodce světem povolání je určen uživatelům, kteří hledají pomoc při volbě povolání a při vstupu na trh práce. První verze programu byla vytvořena pod řízením společnosti DHV CR s podporou programu Evropské unie PHARE v roce 1997 a byla s ním vybavena Informační a poradenská střediska všech úřadů práce v ČR. Program Průvodce světem povolání má tyto hlavní cíle: nabídnout klientovi různé postupy pro volbu povolání vycházející z různých výběrových kritérií, včetně možnosti vyhledávat povolání navzájem příbuzná; dát o každém povolání stručnou a výstižnou textovou informaci; u většiny povolání představit klientovi hlavní pracovní činnosti na barevných fotografiích, u vybraných povolání přiblížit některé činnosti prostřednictvím zvukových dialogů; dát klientovi praktické návody jak se ucházet o zaměstnání, jak sestavit životopis, jak uspět u přijímacího pohovoru pomoci klientovi, který chce své povolání změnit, nabídkou možností příbuzných povolání poskytnout rady a informace těm, kteří chtějí soukromě podnikat pomoci nezaměstnaným při řešení problémů vyplývajících z jejich situace; Uživatelskou nadstavbu k databázi povolání tvoří moduly "Volba povolání" a "Absolvent". Modul "Volba povolání" obsahuje osm různých postupů volby, aby si klient mohl vybrat ten, který vyhovuje právě jemu (dává přitom klientovi i určité poradenské vedení), u jednotlivých povolání klientovi poskytne stručné charakteristiky, fotografie hlavních pracovních činností, někdy i nahrávky modelových pracovních dialogů, odkáže ho na příbuzná povolání včetně specifikace toho, v čem jsou příbuzná povolání shodná a v čem se odlišují. Modul se speciálně věnuje zdravotně postiženým. Současně s programem je uživatelům k dispozici i portál "Career navigator?" obsahující relevantní webové odkazy rozdělené do tří sekcí - kariérové testování, možnosti vzdělávání a možnosti zaměstnání.

9 Přijímací řízení ve středních školách Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, pokud zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Do prvního ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia lze přijmout pouze uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý resp. sedmý ročník základní školy. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku ke vzdělávání ve všech středních školách na předepsaném tiskopisu (ukázka přihlášky) pro první kolo přijímacího řízení pouze na jednu střední školu. Tiskopis přihlášky obdrží ve škole, ve které plní povinnou školní docházku. Po vyplnění ji odevzdá řediteli základní školy do konce února, přihlášku ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (ukázka přihlášky) do 15. listopadu. Uchazeč, který se hlásí ke vzdělávání na vyšším stupni gymnázia, může současně podat přihlášku ke vzdělávání v další střední škole. Uchazeč k přihlášce připojí posudek lékaře o zdravotní způsobilosti, jedná-li se o učební nebo studijní obor, pro který je tento posudek nezbytný, rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li osobou zdravotně znevýhodněnou, posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, případně další doklady související s přijímacím řízením (např. doklady o výsledcích v odborných soutěžích, publikační činnosti apod.). Výběr dokladů je třeba posuzovat individuálně. Ředitel základní školy odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 15. března, do oboru vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Ředitel střední školy je povinen vyhlásit pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole nejméně jedno kolo přijímacího řízení. Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání a zveřejní je do konce března. Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. Ředitel střední školy může rozhodnout o konání přijímací zkoušky. První kolo přijímacího řízení se koná v měsíci dubnu, talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou již v lednu. Pozvánku k vykonání přijímací nebo talentové zkoušky v prvním kole zasílá ředitel střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním, pro náhradní termín nebo další kola nejpozději 7 dnů před jejím konáním. Rozhodne-li ředitel střední školy o tom, že se přijímací

10 zkouška nekoná, informuje o této skutečnosti uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Uchazeči, který se pro řádně doložené vážné důvody nemůže k přijímací zkoušce dostavit a svoji neúčast omluví ve střední škole nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, určí ředitel školy náhradní termín (nejpozději do 1 měsíce). Ředitel střední školy zveřejní do 7 dnů po konání přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení. Ředitel střední školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo ode dne rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná. Odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy o nepřijetí ke studiu podává jen uchazeč hlásící se na střední školu, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, kde se postupuje ve správním řízení. Odvolání je nutno podat do 8 dnů po doručení rozhodnutí, a to ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele střední školy. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola k naplnění předpokládaného stavu žáků. Tato další kola musí být ukončena nejpozději do konce srpna. Přihlášky se již podávají přímo řediteli střední školy (nikoliv prostřednictvím základní školy). Tiskopis přihlášky vydá ředitel školy, který další kola přijímacího řízení vyhlásil, nebo může být použito i formuláře, který odpovídá schválenému vzoru. Přihláška se vyplní a doloží potřebnými doklady stejným způsobem jako v kole prvním. Podání přihlášky do dalších kol přijímacího řízení již není omezeno pouze na jednu střední školu. Po prvním kole přijímacího řízení se tedy mohou podat přihlášky na libovolný počet středních škol, které další kola přijímacího řízení vypsaly. Také počet kol přijímacího řízení do zahájení školního roku není omezen. Pokud ředitel střední školy nevyhlásí další kola přijímacího řízení, má se za to, že na této škole je přijímací řízení ukončeno. Informace o dalších kolech (tj. od kola druhého) lze opatřit ve středních školách, které tato kola vyhlásily, a na příslušném krajskému úřadu. Krajský úřad je povinen neprodleně po oznámení ředitelů středních škol zveřejnit přehled s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

11 Příprava na přijímací pohovor Jste-li pozváni k přijímacímu pohovoru (výběrovému či konkursnímu řízení), znamená to, že jste "postoupili z kvalifikace", nebo chcete-li, že jste prošli prvním sítem. Mělo by to zvednout vaše sebevědomí. Přijměte pár rad, které platí nejen pro přijímací pohovor, ale i pro většinu jednání. Přijďte včas, raději o nějakou minutu dříve, než později. Přijďte upravení, oblékněte se do dobře padnoucího oblečení, přiměřeně místu, o které se ucházíte, spíš lépe než nedbale, rozhodně ne příliš nápadně. Dejte si pozor, ať vám nepáchne z úst, nebo ať nepřiběhnete celí zpocení. Ruku nepodávejte první, tu vám musí podat zaměstnavatel, stiskněte ji pevně, ale ne jak lamželezo. Sedněte si, až k tomu budete vyzváni, pokud by vás nechali stát a sami seděli, zeptejte se, zda se můžete posadit (může to být "chyták", aby poznali zda nejste bojácní) Snažte se co nejvíc uvolnit. Chovejte se přiměřeně sebevědomě (nikoliv přehnaně suverénně), jako člověk, který zná svou cenu. Neuhýbejte očima, své odpovědi nešeptejte ani nehuhlejte a je-li to právě vhodné usmějte se. Mluvte věcně, nesnažte se být moc vtipní nebo žoviální, ale dojem velkého "suchara" také škodí Dostanete-li otázku, na níž bude odpověď obtížná, nesnažte se honem něco vyhrknout. Svou odpověď protáhněte, mluvte pomalu, případně nějaké to slovo zopakujte, abyste získali čas. Někdy je lépe říci "nevím", než koktat nesmysly, někdy lze z otázky šikovně utéci, případně ji obrátit v žert. Uvědomte si, že není cílem zaměstnavatele vás zdeptat. Na následující obrazovce najdete příklady otázek, které se u přijímacích pohovorů často objevují. Vytiskněte si je a doma v klidu si na ně připravte rozumné odpovědi. Je to příprava, která se vyplatí.

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Kam po základní škole?

Kam po základní škole? Kam po základní škole? Dostává se Vám do ruky průvodce zaměřený na základní otázky související s volbou povolání (výběru střední školy). Zcela jistě pro Vás nebude tato volba jednoduchá, neboť nabídka

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

Metodický materiál pro kariérové poradce

Metodický materiál pro kariérové poradce Metodický materiál pro kariérové poradce jeho realizace ve Střední škole automobilní v Holicích 2010 PaedDr. Jiří Knoll Stav, trendy a cíle kariérového poradenství Poradenské služby související s kariérou

Více

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY č.j.: 1473/2011/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. 9. 2011 Školní řád VOŠ, verze platná od 1.9. 2011 1 Obsah Čl. 1 Organizace vzdělávání... 3 Čl. 2 Přijímací řízení... 3 Čl. 3 Zápis

Více

PRŮVODCE PRO RODIČE. Úvod. Obsah kurzu:

PRŮVODCE PRO RODIČE. Úvod. Obsah kurzu: PRŮVODCE PRO RODIČE Úvod Nedávno na nás naše dítko kouklo z kočárku, zabrebentilo první slůvko, začalo chodit, poté komunikovat, zanedlouho i odporovat, pak školka, škola, do toho puberta a teď konec základky.

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (...) Změna: 58/2008 Sb. Změna: 126/2008 Sb., 189/2008

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Administrativa a dokumentace ve školách a školských zařízeních jak na ně efektivně?

Administrativa a dokumentace ve školách a školských zařízeních jak na ně efektivně? Administrativa a dokumentace ve školách a školských zařízeních jak na ně efektivně? Verze 1. 07 www.vzdelavacisluzby.cz 1 OBSAH 1. Úvod 2. Vymezení pojmů 3. Administrativa ve školách a školských zařízeních

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více