Ropa, ropné produkty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ropa, ropné produkty"

Transkript

1 Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné období roku Celková hodnota dovezené ropy byla 51,4 mld. Kč, tj. o 6,2 % méně a průměrná cena dovezené ropy klesla o 3,3 % proti 1. pololetí roku Výše uvedené množství ropy dovezly pro její rafinérské zpracování v ČR celkem tři společnosti: Agip ČR, Shell CR a Unipetrol RPA, společnost Paramo a.s. ukončila provoz zpracování ropy v měsíci květnu Fyzické zásoby ropy ve státních hmotných rezervách v ČR zůstaly beze změny. Doprava ropy do ČR byla realizována ropovody Družba (58,5 %) a IKL (41,5 %). V následující tabulce je uveden přehled množství ropy dovezené do ČR ve sledovaném období v členění podle zemí původu: Země původu 1. čtvrtletí 2013 Dovozy (tis.t) Podíly (%) Alžírsko 59,8 1,8 Ázerbájdžán 826,8 25,5 Kazachstán 323,4 10,0 Rusko 2 030,5 62,7 Součet 3 240,5 Uvedené údaje o množství dovezené ropy odpovídají zjištěním při zpracování mezinárodního výkazu o ropě IEA/EU/SOM za jednotlivé měsíce roku Průběh cen ropy od počátku roku 2003 znázorňuje graf vývoje průměrných měsíčních cen ropy typu Brent / NSD (od ledna 2012 navazuje v grafu cena ropy North Sea Dated ) zpracovaný z údajů publikovaných Mezinárodní energetickou agenturou (IEA). Vývoj světových cen ropy byl v zachyceném období neklidný, vyznačoval se tendencí růstu ceny ropy a rafinérských produktů od 2. čtvrtletí roku 2003 a vykazoval strmý nárůst během roku 2007 a první poloviny roku Ve zbývající části roku 2008 byl zaznamenán prudký pokles a znovu se opakoval trend nárůstu ceny, až do konce dubna roku 2011, následovaný nepravidelnou oscilací cen v rozmezí 110 až 126 USD/bbl, trvající do konce května V červnu 2012 byl zaznamenán propad ceny následovaný zvýšením na rozmezí 111,0 až 116,3 USD/bbl. V březnu 2013 byl zaznamenán postupný pokles ceny ropy, který se v dubnu zastavil na hranici 101,9 USD/bbl, poté cena mírně stoupla, aby v červenci dosáhla 107,9 USD/bbl a její zvýšení pokračovalo i v průběhu následujícího měsíce. Dosažená průměrná cena ropy typu Brent 133,18 USD/bbl za měsíc červenec 2008 představuje v dlouhodobé časové řadě rekordní hodnotu. V týdenním průměru byla na začátku července 2008 cena ropy Brent ve výši 137,58 USD/bbl, která pak prudce klesala až do třetího týdne měsíce prosince 2008 na 35,88 USD/bbl. Od té doby se pohybuje ve stoupajícím, mírně oscilačním trendu, který nepřevýšil předtím dosažená maxima hodnot.

2 Graf vývoje průměrné ceny ropy Brent / NSD od 01/2003 do 07/2013 podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy 155,00 135,00 115,00 95,00 USD/bbl 75,00 55,00 35,00 zdroj dat: IEA/ Oil Information 15,00 V příloze č. 1 je pro dokreslení cenového vývoje ropy uveden graf Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent / NSD (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2013, podle čtvrtletí. Cenový průměr ropy Brent za 2. čtvrtletí 2008 ve výši 121,38 USD/bbl, zde představuje historické maximum. Výkyvy ceny ropy se úzce promítají do cen rafinérských produktů. Průběh vývoje průměrných světových cen rafinérských produktů ve vazbě na ceny ropy od měsíce ledna 2003 do července 2013 znázorňuje graf Vývoj průměrné ceny ropy Brent / NSD (Spot Crude Brent) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Product Prices) v období 01/2003 až 07/2013, podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy v příloze č. 2. Graf zachycuje tendenci sezónního poklesu cen vždy ke konci každého kalendářního roku a od počátku nového roku pak jejich strmý nárůst, zejména v počátcích let 2004, 2005, 2006 a 2008 s dosaženými cenovými maximy ropy i hlavních rafinérských produktů v příslušných letech. Výjimku tvoří přelom roku 2006 a 2007, kdy byl cenový propad ropy a motorových paliv podstatně prohlouben zklidněním politické situace ve světě a tento vliv se přidal k sezónnímu poklesu poptávky po ropě a ropných produktech, a poté konec roku 2008, kde se na výrazném snížení cen podepsal všeobecný pokles výkonnosti ekonomik zejména ve vyspělých státech světa. Od září 2007 do ledna 2009 je zaznamenáno větší cenové odpoutání se motorové nafty od motorových benzinů. Průměrná cenová diference mezi těmito produkty v měsíci červenci 2008 je v historii dosud největší a má hodnotu 32,07 USD/bbl (maximum 33,09 USD/bbl bylo ve druhém týdnu července). Příčinou tohoto značného rozdílu ceny mezi motorovým benzinem a motorovou naftou byl především rozdíl mezi poptávkou a nabídkou a také vysoká cena ropy. V průběhu období od 2009 až do počátku roku 2012 nejsou vykazována vlivem politických a ekonomických tlaků žádná výraznější lokální cenová minima ropy a tak trendem byl do března 2012 neustávající nárůst

3 průměrných cen ropy a ropných produktů. Od dubna do června 2012 dochází k strmějšímu poklesu cen ropy a ropných produktů následované jejich zvýšením téměř na únorové ceny stejného roku a jejich kolísáním při mírně se měnící ceně ropy až do července Jako doplnění k informacím o světových cenách ropy a ropných produktů je pro dokreslení situace v ČR v příloze č. 3 uvedena přehledná tabulka Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR v letech 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013, podle měsíců zpracovaná na základě statistického cenového šetření ČSÚ. 2. Rafinérské zpracování ropy Celkový objem průmyslově zpracované ropy v ČR v rafinériích České rafinérské a.s. činil za 1. pololetí 2013 celkem 3 329,9 tis. tun. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 je uvedené množství o 4,6 % nižší. V objemu zpracované ropy je také zahrnuto množství cca 56,9 tis. tun této suroviny vytěžené v ČR, u které došlo, při porovnání s předchozím rokem, k poklesu o 15,8 %. Celkové množství zpracované ropy koresponduje s relativně nižší poptávkou po rafinerských produktech, zejména po motorových palivech. Pro přehled vývoje rafinérského zpracování ropy, které přibližně odpovídá objemu celkové produkce všech rafinérských výrobků za hodnocená období, je v následujícím uveden graf rafinérského zpracování ropy v ČR za sledovaná období let 1997 až Vývoj množství ropy zpracované v rafinériích ČR za 2. čtvrtletí a od počátku roku v letech tis. tun

4 3. Dovozy rafinérských produktů do ČR Celkový hmotný dovoz všech sledovaných rafinérských produktů do ČR činil za 1. pololetí roku 2013 cca 981,1 tis. tun, což představuje oproti stejnému období roku 2012 pokles o 1,9 % a souvisí zejména s poklesem poptávky po ropných výrobcích. Dovozy klasických pohonných hmot celkově stouply o 1,9 %, z toho dovoz motorové nafty poklesl o 3,5 % a motorových benzinů stoupnul o 18,3 %. Významný nárůst dovozu u dalších výrobků byl zaznamenán u vysokosirných topných olejů, kterých se dovezlo více než dvojnásobné množství, ropného koksu (o 16,6 %), u LPG (o 32,0 %) a primárních benzinů (o 18,4 %). Význačný pokles dovozu byl zaznamenán u plynových olejů (o 66,5 %), leteckého petroleje (o 39,4 %), aditiv a oxigenátů (o 21,9 %) a ostatních ropných výrobků (o 54,2 %). Podrobná specifikace dovozů všech skupin rafinérských produktů je uvedena v příloze č. 4 v tabulce Přehled o dovozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů do ČR za 1. pololetí 2013/2012 (v tunách). V následujících přehledech jsou uvedeny dovozy rafinérských výrobků do ČR za 1. pololetí 2013 podle dovezeného množství ze zemí Evropské unie a ze třetích zemí: Země EU Množství (t) Podíl (%) Třetí země Množství (t) Podíl (%) Slovensko ,1 Bělorusko ,6 Německo ,3 Rusko ,4 Polsko ,1 Kazachstán ,3 Rakousko ,7 USA 579 2,1 Maďarsko ,0 Švýcarsko 529 2,0 Ostatní země EU ,8 Ostatní třetí země 996 3,6 Součet Součet Vývozy rafinérských produktů Za 1. pololetí roku 2013 se z ČR vyvezlo celkem 935,1 tis. tun všech sledovaných druhů rafinérských produktů, což je o 7,1 % více než za stejné období roku Vývoz motorových paliv stoupnul za hodnocené období při porovnání s rokem 2012 o 8,4 %, vývoz motorových benzinů stoupnul o 29,3 %, vývoz motorové nafty mírně poklesl o 0,2 %. Dramatické zvýšení vývozu bylo vykázáno u nízkosirných topných olejů (více než patnáctinásobné) a ostatních ropných produktů (více než dvojnásobné), další významné zvýšení vývozu bylo zaznamenáno u plynových olejů (o 20,4 %). Významný pokles vývozu byl vykázán u leteckých petrolejů (o 12,4 %), vysokosirných topných olejů (o 54,7 %), LPG (o 19,5 %), primárního benzinu (o 51,5 %), parafínů a vosků (o 40,2 %) a u asfaltů (o 3,1 %). Podrobnější specifikace hmotných vývozů je za hlavní výrobkové skupiny uvedena v příloze č. 4 v tabulce Přehled o vývozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů z ČR za 1. pololetí 2013/2012 (v tunách).

5 V následujících přehledech jsou uvedeny vývozy rafinérských výrobků z ČR za 1. pololetí 2013 podle vyvezeného množství do zemí Evropské unie a do třetích zemí: Země EU Množství (t) Podíl (%) Třetí země Množství (t) Podíl (%) Německo ,0 SAE ,5 Rakousko ,6 Srbsko ,4 Slovensko ,0 Korea ,9 Polsko , ,2 Maďarsko ,4 Rusko ,7 Ostatní země EU ,4 Ostatní třetí země ,3 Součet Součet Hmotná bilance rafinérského zpracování ropy, dovozů, vývozů a hrubých dodávek rafinérských produktů na trh ČR Pro posouzení vývoje této bilance byl zpracován následující bilanční graf srovnávající údaje o výši zpracování ropy, dovozů a vývozů všech sledovaných ropných produktů a jejich hrubých dodávek na trh ČR po čtvrtletích za období 1. Q až 2. Q hrubé dodávky na trh v ČR tis. tun celkové zpracování ropy v ČR (produkce) celkové dovozy ropných produktů do ČR 500 celkové vývozy ropných produktů z ČR 0

6 V této orientační hmotné bilanci, sledované v dlouhodobé časové řadě, jde o vztah: hrubé dodávky všech rafinérských produktů na trh (=) celkové zpracování ropy v ČR, tj. tuzemská výroba (+) celkový dovoz produktů ( ) celkový vývoz produktů. Rafinérské zpracování ropy představuje v této bilanci, při zanedbání rafinérských ztrát, přibližně celkovou tuzemskou výrobu všech druhů rafinérských produktů za dané období. Hrubými dodávkami se zde rozumí celkové dodávky všech rafinérských produktů na trh ČR, ať již byly dodány ke spotřebě nebo na sklad. Pro znázornění vývojových trendů jednotlivých složek bilance bylo v grafu použito polynomické proložení bodů. Trendy jsou následující: Postupný vzestup hrubých dodávek na trh, zaznamenaný od roku 2000 dosáhl kulminace v období let 2006 až Hlubší než očekávaný pokles hrubých dodávek v polovině roku 2009 je v intencích běžného sezónního výkyvu navíc negativně ovlivněn dopadem globálních ekonomických problémů. Ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2009 se již projevilo určité oživení poptávky, kdy došlo k nárůstu hrubé spotřeby rafinérských výrobků. Konec roku 2009 byl ve znamení předzásobení se prodejců motorovými palivy v očekávání zvýšení spotřebních daní u motorových paliv. Toto daňové zvýšení hrálo spolu s dalšími vlivy podstatnou roli v tom, že i při výhledu na zlepšující se ekonomickou situaci poklesla v roce 2010 domácí spotřeba motorových paliv a ostatních ropných produktů. Trend poklesu domácí spotřeby dále pokračoval ve všech následujících ročních průměrných periodách, až se v 1. čtvrtletí roku 2013 dostala domácí spotřeba výrazně pod dosavadní minimum v zobrazovaném časovém období, které bylo vykázané v 1. čtvrtletí roku Růst rafinérského zpracování ropy v rafinériích ČR od roku 2001, krátce negativně ovlivněný cenami ropy v roce 2006 a z části též nevyváženou poptávkou po motorových palivech a výpadky zpracování ropy ve 2. polovině roku 2007, se vlivem problémů v ekonomické oblasti v 1. pololetí roku 2009 změnil na pokles. Ačkoliv se v průběhu roku 2010 ekonomická situace lepšila, bylo celkové zpracování ropy brzděno sníženou domácí poptávkou po pohonných hmotách a tento problém dále přetrvává. Klesající trend dovozu a zejména stoupající trend vývozu rafinérských výrobků podporuje v posledních obdobích množství zpracovávané ropy. Kolísání celkového dovozu rafinérských produktů a od 2. čtvrtletí roku 2005 jeho pozvolný pokles; nárůst dovozu ve druhé polovině roku 2007 byl zapříčiněn zejména výpadky rafinérského zpracování ropy v ČR z technických důvodů. Po jejich odstranění dovozy klesly podle očekávání a dále klesaly v souvislosti s poklesem evropské ekonomiky. Prudší zvýšení dovozů ve druhém a třetím čtvrtletí 2009 vyplývá z omezeného zpracování ropy ve sledovaném období. Vyšší dovoz ve 4. čtvrtletí 2009 byl zejména reakcí na poptávku, vyvolanou očekávaným zvýšením spotřebních daní motorových paliv a kompenzací krátkého výpadku zpracovatelské kapacity rafinérií. Zvýšení dovozu v roce 2011 a 2012 bylo vyvoláno zejména plánovanými

7 odstávkami rafinérií ve 3. a 4. čtvrtletí. Úroveň dovozů v navazujícím období se vyznačuje klesající tendencí. Oscilace vývozu rafinérských produktů z ČR s trendem mírného poklesu je charakteristika tendence do konce roku Značný pokles vývozu na konci roku 2007 je také zapříčiněn výpadkem zpracování základní suroviny. Oživení vývozu v roce 2008, který s oscilacemi pokračuje až do roku 2013, odráží snahu domácích výrobců, přes nepříznivý vývoj tuzemské poptávky, udržet zpracování ropy na co nejvyšší úrovni. V uvedeném grafu jsou patrné typické sezónní výkyvy celkových hrubých dodávek na trh s obvyklými lokálními minimy v prvním čtvrtletí každého roku. Zřetelné a opakující se extrémní rozdíly hodnoty hrubých dodávek na trh mezi dvěmi čtvrtletími, tj. mezi 4. čtvrtletím a navazujícím 1. čtvrtletím jsou odrazem vyšší tvorby a růstu zásob koncem každého roku a následně v 1. čtvrtletí jejich rozpouštěním. Plánované zarážky rafinérských provozů mají značný vliv nejen na výši zpracování ropy, ale také významně se promítají do zvyšování množství dovozu a snižování množství vývozu rafinérské produkce. Údaje k výše uvedenému grafu jsou k dispozici v příloze č. 5 v tabulce Údaje k bilanci rafinérského zpracování ropy, dovozů a vývozů produktů a hrubých dodávek produktů na trh ČR za období 1. Q až 2. Q. 2013, podle čtvrtletí (v tis. tunách). Podrobnější přehled o výši dodávek jednotlivých skupin rafinérských produktů na trh ČR za 1. pololetí roku 2013 a srovnání s minulými obdobími, poskytuje v příloze č. 6 tabulka Dodávky základních skupin rafinérských produktů na trh ČR za leden až červen 2011, 2012 a 2013 (v tis. tunách). Tato tabulka je sestavena z údajů měsíčních bilančních výkazů ČSÚ o ropě IEA Monthly Oil Statistics. V těchto výkazech se vykazovaný pohyb zásob produktů do celkové bilance započítává. Z výše uvedených podkladů vyplývá, že za 1. pololetí roku 2013 se, ve srovnání se stejným obdobím roku 2012, celkové dodávky všech rafinérských produktů pro spotřebu v ČR snížily o 4,4 %. Dodávky následujících nejvýznamnějších skupin rafinérských produktů: LPG stouply o 16,2 %, primárních benzinů stouply o 3,2 %, motorových benzinů celkem klesly o 10,0 %, leteckého petroleje klesly o 12,7 %, motorové nafty (plynových olejů pro pohon) klesly o 1,8 %, plynových olejů pro ostatní účely klesly o 64,7 %, těžkých topných olejů celkem klesly o 13,8 %, lakového a technického benzinu klesly o 37,5 %, maziv a mazacích olejů stouply o 16,7 %, asfaltů klesly o 19,7 %, parafinů a vosků klesly o 16,7 %, ostatních výrobků klesly o 8,6 %.

8 6. Celkové porovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských výrobků a příslušného obchodního salda ČR za 1. pololetí let 2012 a 2013 ve hmotném a hodnotovém vyjádření. Toto porovnání je zpracováno v tabulce přílohy č. 7 Srovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských produktů celkem v ČR za období 1. pololetí 2012/2013 ve hmotných a hodnotových jednotkách, včetně salda zahraničního obchodu. Z porovnání uvedených tabulkových údajů za 1. pololetí roku 2012 a 2013 plynou následující závěry: celkově se komodity ropa a rafinérské produkty dovezlo do ČR jako hmotný dovoz v roce 2013 o cca 2,7 % méně, hodnota tohoto dovozu byla nižší o cca 7,9 %, samotné ropy se dovezlo, jako hmotný dovoz pro rafinérské zpracování v ČR celkem o 2,9 % méně s poklesem její hodnoty o 6,2 %, hmotný dovoz všech rafinérských produktů klesl o 1,9 %, hodnota tohoto dovozu se snížila o 5,4 %, hmotný vývoz ropy a rafinérských produktů se zvýšil o 7,4 %, hodnota tohoto vývozu vzrostla o 2,4 %, celkové, trvale záporné saldo (vývoz - dovoz) zahraničního obchodu ČR pro ropu a rafinérské produkty se ve hmotném vyjádření celkově snížilo o 5,2 %, v hodnotě kleslo o cca 4,88 mld. Kč, což je pokles proti 1. pololetí roku 2012 o 8,3 %. Dopady dlouhodobého růstu cen ropy a rafinérských produktů se negativně promítají do záporné bilance zahraničního obchodu v těchto komoditách. Hodnotové údaje dovozu ropy a příslušné analytické závěry uvedené v této kapitole je nutno považovat za předběžné, protože dochází k průběžnému zpřesňování údajů. Seznam příloh: 1. graf Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent / NSD (FOB Spot) za období 1.Q Q.2013, podle čtvrtletí 2. graf Vývoj průměrné ceny ropy Brent / NSD (Spot Crude Oil Price ) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Product Prices), v období 01/2003 až 07/2013, podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy 3. tabulka Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR v letech 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013, podle měsíců 4. tabulka Přehled o dovozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů do ČR za 1. pololetí 2013/2012 (v tunách) a tabulka Přehled o vývozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů z ČR za 1. pololetí 2013/2012 (v tunách) 5. tabulka Údaje k bilanci rafinérského zpracování ropy, dovozů a vývozů produktů a hrubých dodávek produktů na trh ČR za období 1.Q až 2.Q. 2013, podle čtvrtletí (v tis. tunách) 6. tabulka Dodávky základních skupin rafinérských produktů na trh ČR za leden až červen 2011, 2012 a 2013 (v tis. tunách) 7. tabulka Srovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských produktů celkem v ČR za období 1. pololetí 2012/2013 ve hmotných a hodnotových jednotkách, včetně salda zahraničního obchodu

9 Příloha č ,00 Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent / NSD (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2013, podle čtvrtletí 120,00 100,00 USD/bbl 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 pozn.: pro znázornění celkového vývojového trendu bylo použito polynomické proložení bodů zdroj dat: IEA Statistics - Oil Information čtvrtletí

10 Příloha č. 2 Vývoj průměrné ceny ropy Brent / NSD (Spot Crude Oil Price) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Product Prices) v období 01/ 2003 až 07/2013, podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy 175,00 ROPA 155,00 AUBI Premium 96 Motorová nafta 135,00 trend ROPA (polynomický) USD/bbl 115,00 95,00 pozn.: AUBI Premium 96 jako přibližný ekvivalent motorového benzinu Natural 95, od 11/2008 je s obsahem síry pod 10 ppm Motorová nafta je od 01/2009 s obsahem síry pod 10 ppm 75,00 55,00 35,00 zdroj dat: IEA/ Oil Information 15,00

11 Příloha č.3 Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR v letech 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013, podle měsíců 2009 produkt 1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 22,83 24,27 25,26 26,05 26,72 28,40 28,47 28,73 28,16 27,38 28,43 28,25 26,91 bezolovnatý benzín Natural 95 23,19 24,76 25,49 26,16 26,87 28,61 28,72 28,91 28,40 27,63 28,64 28,44 27,15 bezolovnatý benzín Super plus 98 25,15 26,46 27,13 27,99 28,65 30,31 30,52 30,75 30,38 29,68 30,65 30,65 29,03 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 22,88 24,30 25,00 25,61 26,25 28,06 28,30 28,43 28,02 27,29 28,17 28,00 26,69 motorová nafta 24,73 25,04 25,01 25,60 25,88 26,74 26,79 26,80 26,44 26,05 27,11 26,96 26,10 LPG 13,66 13,32 13,30 12,97 12,75 12,50 12,31 12,20 12,21 12,00 12,34 12,79 12, produkt 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 30,21 30,29 31,13 31,83 32,27 32,52 32,30 31,68 31,16 31,20 31,36 32,93 31,57 bezolovnatý benzín Natural 95 30,44 30,50 31,28 31,99 32,44 32,55 32,51 31,84 31,51 31,43 31,52 32,88 31,74 bezolovnatý benzín Super plus 98 32,63 32,45 33,08 33,88 34,46 34,78 34,60 33,89 33,38 33,26 33,40 34,71 33,71 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 29,89 29,98 30,69 31,40 31,76 32,01 32,08 31,64 31,43 31,08 31,01 32,35 31,28 motorová nafta 29,03 29,06 29,59 30,33 31,11 31,43 31,47 30,87 30,58 30,59 30,76 32,01 30,57 LPG 13,30 14,21 14,67 14,69 14,59 14,48 14,53 14,46 14,38 14,35 14,65 16,52 14, produkt 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 33,54 33,41 34,13 34, ,93 bezolovnatý benzín Natural 95 33,47 33,38 34,22 34,86 35,21 34,88 34,75 34,78 34,65 34,81 34,99 34,95 34,58 bezolovnatý benzín Super plus 98 35,35 35,27 35,94 36,33 36,94 36,74 36,64 36,70 36,67 36,77 36,85 36,77 36,41 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 32,97 32,95 33,31 33,62 33,78 33,69 33,96 33,91 33,84 34,07 34,43 34,51 33,75 motorová nafta 32,72 32,84 33,80 34,42 34,44 34,24 34,25 34,34 34,38 34,69 35,31 35,58 34,25 LPG 17,16 17,56 17,40 17,41 17,34 17,21 17,03 16,93 16,84 16,76 16,79 17,19 17, produkt 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal bezolovnatý benzín Natural 95 35,72 36,20 36,82 37,62 37,23 36,37 35,93 37,17 38,23 37,70 36,04 35,11 36,68 bezolovnatý benzín Super plus 98 37,48 37,87 38,47 39,10 39,19 38,35 38,08 38,94 40,13 39,94 38,56 37,83 38,66 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 34,93 35,42 36,75 37,39 36,79 35,95 35,44 36,48 37,48 37,23 36,21 35,04 36,26 motorová nafta 36,32 36,75 37,08 36,95 36,51 35,72 35,37 36,47 37,20 36,96 36,42 35,82 36,46 LPG 17,38 17,68 18,23 18,35 18,15 17,86 17,22 17,00 17,25 17,75 17,91 18,21 17, produkt 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal bezolovnatý benzín Natural 95 35,33 36,33 36,65 36,17 35,52 36,02 36,53 36,84 36,17 bezolovnatý benzín Super plus 98 37,75 38,38 38,71 38,40 37,80 38,08 38,46 38,91 38,31 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 35,08 35,67 35,94 35,46 34,91 35,31 35,63 35,94 35,49 motorová nafta 35,80 36,20 36,34 35,86 35,25 35,76 36,31 36,51 36,00 LPG 18,20 18,10 17,96 17,64 17,26 17,06 16,95 16,89 17,51 zdroj dat: pohonné hmoty - cenové šetření ČSÚ

12 Příloha č. 4 Přehled o dovozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů do ČR za 1. pololetí 2013/2012 (v tunách) skupiny produktů dovezené množství (tuny) index % 1. pol pol /12 automobilové benziny celkem ,3 letecký benzin ,6 motorová nafta ,5 plynové oleje ,5 letecký petrolej - kerosen ,6 ostatní petroleje ,4 topné oleje nízkosirné, < 1 % S hm ,7 topné oleje vysokosirné, > 1 % S hm ,3 aditiva/oxigenáty ,1 ropný (petrolejový) koks ,6 ostatní ropné výrobky ,3 zkapalněné ropné plyny (LPG) ,0 lakový a technický benzin ,8 primární benzin (naphta) ,4 maziva a mazací oleje - lubrikanty ,9 parafiny a vosky ,9 asfalty, asfalt.živice, asfaltové výrobky ,1 C E L K E M D O V O Z P R O D U K T Y ,1 z toho : pohonné hmoty (Autobenziny + motor. nafta pro pohon) ,9 podíl pohonných hmot na celkovém dovozu ropných produktů do ČR (%) 65,2 62,8 103,8 Přehled o vývozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů z ČR za 1. pololetí 2013/2012 (v tunách) skupiny produktů vyvezené množství (tuny) index % 1. pol pol /12 automobilové benziny celkem ,3 letecký benzin ,0 motorová nafta ,8 plynové oleje ,4 letecký petrolej - kerosen ,6 ostatní petroleje ,2 topné oleje nízkosirné, < 1 % S hm ,5 topné oleje vysokosirné, > 1 % S hm ,3 aditiva/oxigenáty ,6 ropný (petrolejový) koks ,4 ostatní ropné výrobky ,4 zkapalněné ropné plyny (LPG) ,5 lakový a technický benzin ,2 primární benzin (naphta) ,5 maziva a mazací oleje - lubrikanty ,7 parafiny a vosky ,8 asfalty, asfalt.živice, asfaltové výrobky ,9 C E L K E M V Ý V O Z P R O D U K T Y ,1 z toho : pohonné hmoty (Autobenziny + motor. nafta pro pohon) ,4 podíl pohonných hmot na celkovém vývozu ropných produktů z ČR (%) 59,5 58,9 101,1 zdroj dat: databáze zahraničního obchodu ČSÚ

13 Příloha č. 5 Údaje k bilanci rafinérského zpracování ropy, dovozů a vývozů produktů a hrubých dodávek produktů na trh ČR za období 1.Q až 2.Q. 2013, podle čtvrtletí (v tis. tunách) ukazatel bilance 1.Q 00 2.Q 00 3.Q 00 4.Q 00 1.Q 01 2.Q 01 3.Q 01 4.Q 01 1.Q 02 2.Q 02 3.Q 02 4.Q 02 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3) ukazatel bilance 1.Q 03 2.Q 03 3.Q 03 4.Q 03 1.Q 04 2.Q 04 3.Q 04 4.Q 04 1.Q 05 2.Q 05 3.Q 05 4.Q 05 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3) ukazatel bilance 1.Q 06 2.Q 06 3.Q 06 4.Q 06 1.Q 07 2.Q 07 3.Q 07 4.Q 07 1.Q 08 2.Q 08 3.Q 08 4.Q 08 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3) ukazatel bilance 1.Q 09 2.Q 09 3.Q 09 4.Q 09 1.Q 10 2.Q 10 3.Q 10 4.Q 10 1.Q 11 2.Q 11 3.Q 11 4.Q 11 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3) ukazatel bilance 1.Q 12 2.Q 12 3.Q 12 4.Q 12 1.Q 13 2.Q 13 3.Q 13 4.Q 13 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3)

14 Příloha č. 6 Dodávky základních skupin rafinérských produktů na trh ČR za leden až červen 2011, 2012 a 2013 (v tis. tunách) Položka bilance Celkem Celkem motorový Letecký CELKEM Rafinérský Primární Ostatní motorová LPG benzin včetně Letecký benzín petrolej Plynové oleje MONA a plyn benzín petrolej nafta včetně biosložek (Kerosen) Plyn.oleje biosložek leden až červen Hrubé dodávky celkem (zjištěné) (v tis. tunách) pol. 13/12 (%) 88,9 116,2 103,2 90,0 0,0 87,3 100,0 98,2 35,3 97,7 Položka bilance leden až červen Topný olej nízkosirný (< 1% S) Topný olej vysokosirný (> 1% S) CELKEM Top. oleje Lakový a technický benzín Maziva a mazací oleje Asfalty a asfaltové živice Bitumen Parafín a vosky Ropný koks Ostatní výrobky CELKEM VÝROBKY Hrubé dodávky celkem (zjištěné) (v tis. tunách) pol. 13/12 (%) 67,3 190,0 86,2 62,5 116,7 80,3 83,3 133,3 91,4 95,6 zdroj dat: ČSÚ "Ropa a ropné produkty 2013", tab. 2A - Bilance zdrojové části dodávek základních ropných produktů v ČR - od počátku roku 2011, 2012, 2013

15 Příloha č. 7 A) Dovozy Srovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských produktů celkem v ČR za období 1. pololetí 2012/2013 ve hmotných a hodnotových jednotkách, včetně salda zahraničního obchodu období celkem dovoz ropy a raf. produktů v tom: dovoz ropy dovoz rafinérských produktů kumulace množství hodnota množství hodnota průměr. cena množství hodnota průměr.cena tuny 13/12 % tis. Kč 13/12 % tuny 13/12 % tis. Kč 13/12 % Kč/kg 13/12 % tuny 13/12 % tis. Kč 13/12 % Kč/kg 13/12 % / , , / , , , ,8 15,87 96, , ,6 19,80 96,5 B) Vývozy období celkem vývoz ropy a raf. produktů v tom: vývoz tuzemské ropy vývoz rafinérských produktů kumulace množství hodnota množství hodnota průměr. cena množství hodnota průměr.cena tuny 13/12 % tis. Kč 13/12 % tuny 13/12 % tis. Kč 13/12 % Kč/kg 13/12 % tuny 13/12 % tis. Kč 13/12 % Kč/kg 13/12 % / , , / , , , ,0 14,74 95, , ,2 17,95 95,4 C) Saldo (vývoz-dovoz) období celkem saldo vývoz - dovoz kumulace množství hodnota tuny 13/12 % tis. Kč 13/12 % / / , ,7 zdroj dat: databáze zahraničního obchodu ČSÚ, MERO ČR a.s., výkaz ČSÚ - Ceny E 1-12 pozn.: hmotné údaje o dovozu ropy do ČR odpovídají skutečným, fyzicky realizovaným dovozům této komodity v daném období hodnotové údaje o dovozu ropy do ČR za 1. pololetí 2013 jsou předběžné

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. - 3. čtvrtletí 2015 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí 2015 uskutečnil v celkovém objemu 5 633,1 tis. tun, což je o 0,9 % více než

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2008 uskutečnil v celkovém objemu 3 846,5 tis. tun, což je o 1,7 % méně než za stejné období

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. čtvrtletí roku 2012 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. čtvrtletí 2012 uskutečnil v celkovém objemu 1 655,0 tis. tun, což je o 1,0 % více než za

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí 2009 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2009 uskutečnil v celkovém objemu 3 420,0 tis. tun, což je o 11,1 % méně než za stejné

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. až 4. čtvrtletí 2007 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za rok 2007 uskutečnil v celkovém objemu 7 186,3 tis. tun, což je o 7,5 % méně než za rok 2006.

Více

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za 1. pololetí roku Listopad 2016

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za 1. pololetí roku Listopad 2016 Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2016 Listopad 2016 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2016

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1.-3. čtvrtletí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí roku 2008 uskutečnil v celkovém objemu 5 932,0 tis. tun, což je o 5,5 % více

Více

Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2009, podle čtvrtletí

Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2009, podle čtvrtletí Příloha č. 1 140,00 Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q. 1997-3.Q. 2009, podle čtvrtletí 120,00 121,38 114,78 100,00 96,90 USD/bbl 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1. Q/97 74,87 69,49

Více

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Srpen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Srpen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2015 Srpen 2016 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Bilanční přehled za rok 2015 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy

Více

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Říjen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Říjen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2016 Říjen 2017 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Bilanční přehled za rok 2016 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2013 v celkovém množství 6 551,9 tis. tun (pokles o 7,4% v porovnání s rokem 2012) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1.-3. čtvrtletí 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí 2011 uskutečnil v celkovém objemu 5 133,7 tis. tun, což je o 11,6 % méně než

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2014 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2014 v celkovém množství 7 370,4 tis. tun (nárůst o 12,5 % v porovnání s rokem 2013) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2012 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2012 v celkovém množství 7 074,56 tis. tun (nárůst o 2,2% v porovnání s rokem 2011) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot

Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot Tato zpráva shrnuje situaci v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2013 a v sektoru čerpacích stanic pohonných hmot.

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. až 4. čtvrtletí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za rok 2008 uskutečnil v celkovém objemu 8 108,5 tis. tun, což je o 12,8 % více než za rok 2007,

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005 Sttattiissttiika ropy a ropných lláttek r Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005 Výsledky statistického zjišťování říjen 2005 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 2/2013 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) V říjnu 2011 bylo dovezeno do ČR 103 tis. hl vína (o 24 tis. hl méně jako v září a o 29 tis. hl méně jak před rokem) za 268 mil. Kč (o 4 mil. Kč

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011) V prosinci 2011 bylo dovezeno do ČR 154 tis. hl vína (o 29 tis. hl více jako v listopadu a o 3 tis. hl méně jak před rokem) za 394 mil. Kč

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 24. leden 2014 Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 4. čtvrtletí 2013 Makroprostředí

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2007

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2007 Statistika ropy a ropných látek Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2007 Výsledky statistického zjišťování Říjen 2007 Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol 2014 v číslech 2 Obsah OBSAH Profil Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol Finanční data Hlavní finanční údaje Finanční ukazatele Finanční data podle segmentů Výkaz zisku nebo ztráty

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2008

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2008 Statistika ropy a ropných látek Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2008 Výsledky statistického zjišťování Říjen 2008 Odbor plynárenství a kapalných paliv Oddělení surovinové a energetické

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5. - RACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5.1 Charakteristika odvětví Výroba dřevěných a korkových výrobků, proutěného zboží a slaměných výrobků, kromě

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY 13. 5. 2013 INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY Úvod Ceny dovozu ovlivňují každou ekonomiku, ale jejich význam roste s její otevřeností. Otevřenost České republiky měřená pomocí dovozu na

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

CENY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ

CENY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ CENY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ Jiří Mrázek Tisková konference, 14. března 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Obsah prezentace Cena ropy na světových trzích a

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE

11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 12/2014 O B S A H Č T V R T L E T N Ě S L E D O V A N É U K A Z A T E L E 3. Č T V R T L E T Í 2 0 1 4 3 Čtvrtletní odhad hrubého domácího

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška Spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 2. pololetí a rok 2005

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 2. pololetí a rok 2005 Statistika ropy a ropných látek Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 2. pololetí a rok 2005 Výsledky statistického zjišťování Květen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 23/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 1. Výchozí stav a předpoklady Výhled je zpracován na základě statistické analýzy produkce a spotřeby vína. Je uvažováno ve třech scénářích:

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU Kód: e - 6013-13 Praha, 26. červen 2013 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU v roce 2005 až Zpracovaly: Kontakt: E-mail: Ředitel odboru: Ing. Jiřina Semanová Ing. Monika Bartlová Ing. Monika Bartlová,

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů Crs (MPO) 1 02. za 2. pololetí a rok 2004

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů Crs (MPO) 1 02. za 2. pololetí a rok 2004 Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů Crs (MPO) 1 02 za 2. pololetí a rok 2004 03000 - sekce koncepční 03300 - odbor surovinové a energetické politiky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů CRS (MPO) za 1. pololetí 2004

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů CRS (MPO) za 1. pololetí 2004 Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů CRS (MPO) 1 02 za 1. pololetí 2004 03000 sekce koncepční 03300 odbor surovinové a energetické politiky 03330 oddělení

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. ledna 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.12.2015 do 31.12.2015 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004 Ministerstvo financí Čj. 20/116 382/2004 V Praze dne 29. října 2004 Materiál pro jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 2. týden 11. až 15. ledna 2016. Základní ukazatele - poslední údaje 2015

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 2. týden 11. až 15. ledna 2016. Základní ukazatele - poslední údaje 2015 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 2. týden 11. až 15. ledna 2016 Prosinec přinesl nejnižší počet nezaměstnaných za posledních sedm let V prosinci roku 2015 činil podíl nezaměstnaných osob 6,2 %, což je sice

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014 5 Potratovost V roce bylo evidováno 10 37,0 tisíce potratů, čímž bylo opět překonáno absolutní minimum z minulého roku. Počet uměle přerušených těhotenství (UPT) se snížil o 0,8 tisíce na 21,9 tisíce.

Více

Jak rychle rostla česká ekonomika?

Jak rychle rostla česká ekonomika? Jak rychle rostla česká ekonomika? Ukazatel HDP nevystihuje plně výkon ekonomiky, přesto je používán ve většině analýz. Použijeme-li k charakteristice výkonu české ekonomiky ukazatele reálného důchodu,

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.a prosinec 2010)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.a prosinec 2010) Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.a prosinec 2010) V prosinci 2010 bylo dovezeno do ČR 157 tis. hl vína (o 5 tisíc hl více než v listopadu a o 23 tis. hl více jak před rokem) za 348 mil. Kč

Více

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010 17.5.2010 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010 Mezičtvrtletní hodnocení: Ceny vývozu se v 1. čtvrtletí 2010 proti 4. čtvrtletí 2009 zvýšily o 0,9 % (ve 4. čtvrtletí 2009 o 1,0 %),

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003 Sojové boby long Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu Únor 2003 1 Sojové boby na vzestup Trh sojových bobů se nacházel v dlouhodobém sestupném trendu. Podle všech ukazatelů utvořil na začátku minulého

Více

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. Unipetrol

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. Unipetrol Unipetrol ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY CHEMIE Unipetrol ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu PX 50) 20. 02. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG UNIP CP (+420) 261 319 081 CENA (19. 02. 2003) 40,00 Kč tregler@ppf.cz

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita Geografie průmyslu Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 16. 4. 2007 Poslední aktualizace: 29. 4. 2013 Obsah přednášky

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. čtvrtletí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. čtvrtletí 2008 uskutečnil v celkovém objemu 1 770,9 tis. tun, což je o 5,3 % méně než za stejné

Více

Brikety a pelety v roce 2009

Brikety a pelety v roce 2009 Pevná paliva Brikety a pelety v roce 2009 Výsledky statistických zjišťování prosinec 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Brikety a pelety v roce 2009 2 Obsah 1. Úvod... 4 2. Metodika statistiky.

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 7 červen Ročník XVII., měsíčník, 25. 7. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,18 Kč/ks M... 1,65 Kč/ks L...

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více