Pracovní listy pro 9.ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní listy pro 9.ročník"

Transkript

1 Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Pracovní listy pro 9.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém projektu OPVK - Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vypracoval: kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Jince.

2 ÚVOD Nově vzniklé materiály vytvořené v grantovém projektu OPVK jsou zaměřeny na realizaci všech průřezových témat ve výuce. Velký důraz je kladen na environmentální výchovu, dále na využití poznatků o vlasti a světě ve srovnání a posuzování s regionálními zvláštnostmi. Součástí pracovních listů a metodických příruček jsou i vytvořené aktivity na interaktivní tabuli, které přímo navazují na jednotlivé pracovní listy.

3 Seznam pracovních listů a metodických pokynů rozdělených podle průřezových témat Osobnostní a sociální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 1. Bohuslav Martinů HV PaedDr.J.Šmejkalová 4 2. Slavní skladatelé našeho kraje HV PaedDr.J.Šmejkalová 8 Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 3. Den Evropské unie OV Mgr.O.Pospíšilová Den lidských práv OV Mgr.B.Vyskočilová Památka obětí holocaustu D Mgr. B.Vyskočilová Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel Hornické muzeum - Příbram D, OV Mgr.B.Vyskočilová Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel Archív Příbram D, OV Mgr.B.Vyskočilová 32 Environmentální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 8. Les Z Mgr.J.Pilíková Louka Z Mgr.J.Pilíková Vinice Z Mgr..J.Pilíková Ekosystémy přírodní a umělé Z Mgr.J.Pilíková Ekologické problémy F Ing.J.Lysá Alternativní zdroje energie energie biomasy F Ing.J.Lysá 51 Mediální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 14. Bulvár a seriózní tisk Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková Nebezpečí internetu Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková 65

4 Pracovní list č. 1: BOHUSLAV MARTINŮ A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK TEST 1. Bohuslav Martinů prošel uměleckým vývojem. Podtrhni hudební styly a žánry, kterým se věnoval. neoimpresionismus neoklasicismus romantismus expresionismus jazz baroko komorní hudba inspirace lidovou hudbou, iracionalita, fantazie 2. Harmonicky čisté skladby Bohuslava Martinů připomínají pozdní tvorbu kterého českého skladatele? B. Smetany L. Janáčka A. Dvořáka 3. Podtrhni názvy oper Bohuslava Martinů. Tři přání Rusalka Taras Bulba Julietta 4. Podtrhni název baletu Bohuslava Martinů. Louskáček Špalíček Labutí jezero 5. Kdo napsal básnickou předlohu ke kantátě Otvírání studánek? 4

5 6. Vysvětli pointu básně: Vždyť každá studánka v lese na hladině nebe nese. Kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo. 7. Vyjádři svůj vztah k přírodě, k vodě (studánkám). Jaký má voda význam a co znamená pro tebe? 8. Pokus se napsat krátkou báseň (píseň) k tématu. 5

6 Křížovka Kraj otvírání studánek symfonická báseň B. Smetany 2. orchestrální skladba 3. žák A. Dvořáka 4. skladba kolečko, kroužek 5. posuvka, snižuje tón 6. řada osmi tónů 7. klavír 8. souzvuk tří tónů 6

7 Křížovka Název studánky z kantáty zpěvohra 2. hudební výrazový prostředek 3. lidový nástroj 4. malá hudební forma 5. mužský hlas 6. Bystrouška 7. strunný hudební nástroj 7

8 Pracovní list č. 2: SLAVNÍ SKLADATELÉ NAŠEHO KRAJE A PUTOVÁNÍ PO MÍSTECH JEJICH POBYTU 1. Přiřaď datum a místo narození. A. Dvořák 1806 Přeštice J. J. Ryba 1841 Jince J. Slavík 1765 Nelahozeves 2. Přiřaď k umělcům hudební nástroje. A. Dvořák klavír J. J. Ryba varhany J. Slavík housle viola 3. Přiřaď hudební díla k jejich autorům. A. Dvořák Česká mše vánoční J. J. Ryba Houslový koncert a moll J. Slavík Rusalka Symfonie Z Nového světa Libou písničku pastorela 4. Přiřaď místa pobytu. A. Dvořák Přeštice J. J. Ryba Jince J. Slavík Rožmitál Hořovice Vysoká Příbram Pešť (Budapešť) Spojené státy americké 8

9 5. Který hudební sloh částečně spojuje všechny tři umělce? 6. Kdo z nich řekl, že by vyměnil všechna svá díla za to, kdyby byl vymyslel lokomotivu? 7. Kdo z nich jako první skládal hudbu na české texty a říkal jako Komenský i Hus, že děti a lidé musí rozumět tomu, co zpívají a poslouchají? 8. Co měli společného Dvořák a Ryba? 9. Mohl se potkat: Dvořák a Slavík Slavík a Ryba Dvořák a Smetana 10. Kdo z nich napsal: Musíme dobře pozorovat své chyby a snažit se, abychom se jich vystříhali. 11. Jaký byl asi J. J. Ryba člověk, když napsal: Bohu, vlasti, lidu sloužit, po obecném dobru toužit, s Múzami se celovati, čísti, housti, rýmovati, vzdělávat se bez ustání jest mé denní zaměstnání. 12. Se kterým hudebním virtuosem se setkal J. Slavík? 13. Které skladby od zmíněných autorů jsi slyšel/a? 14. Čím se liší Rusalka od Malé mořské víly? 9

10 15. Jaké české pohoří spojuje všechny zmiňované skladatele? 16. Kde jsou místa posledního odpočinku těchto skladatelů? Ryba Dvořák Slavík 17. Který z nich tě nejvíc oslovil, ať už svou tvorbou, životem, osudem a proč? 18. Zhodnoť naše výlety a exkurze a uveď svůj nejhezčí zážitek. 19. Co ti naše putování přineslo? Čím tě obohatilo? 10

11 Pracovní list č.3: DEN EVROPSKÉ UNIE (9. květen) 1) Členský stát EU ležící v severní Evropě, hlavní město je Kodaň 2) Francouzský ministr zahraničí, který v roce 1950 inicioval vydání deklarace o vyloučení možnosti válek mezi státy západní Evropy 3) Společná evropská měna 4) Členský stát EU ležící nejseverněji ze 3 pobaltských republik 5) Členský stát EU nacházející se na západní části Pyrenejského Poloostrova 6) Město, kde se konají zasedání Evropského parlamentu 7) Hromadné označení států Belgie, Nizozemí a Lucemburska CO ZNAMENÁ TAJENKA? 11

12 Schengen neboli Schengenský prostor označuje území, v jehož rámci nejsou na společných hranicích vykonávány hraniční kontroly. Státy spolupracují v oblasti bezpečnosti. Hraniční kontroly se provádějí pouze na vnějších hranicích. 12

13 Pracovní list č.4.1: DEN LIDSKÝCH PRÁV Nesmíme být lhostejní Pomůcky: papíry, A4, různé psací potřeby,různé noviny a časopisy,nůžky,lepidlo k projevům násilí nesmíme být lhostejní možnosti aktivní podpory lidských práv Cesty existují. Pojmenuj projevy násilí - ( i známé z TV, z tisku,z četby ) Vyber 3 nejzávažnější i vzhledem k místní situaci Diskutuj! ÚKOL: vyhledejte a vystřihejte články, které vás nejvíce znepokojily - vytvořte koláž - zjistěte, které organizace u nás na podporu lidských práv vystupují - pokuste se zapojit školu do aktivit Jednoho světa na školách, lze se např. účastnit projektu Příběhy bezpráví, Týdne dokument. filmu atd. 13

14 Pracovní list č.4.2: DEN LIDSKÝCH PRÁV My a předsudek Co je to předsudek? Rasový předsudek vůči někomu na základě barvy jeho pleti nebo charakteristické vlastnosti rasy Náboženský- vůči někomu pro náboženství, které vyznává Třídní, ekonomický - na základě toho, je-li někdo bohatý či chudý Uveď MOŽNÉ NAŠE PŘEDSUDKY, PŘÍPADNÉ DALŠÍ NAŠE ASOCIACE ZAMYSLI SE NAD TÍM, ODKUD TYTO PŘEDSUDKY ASI POCHÁZEJÍ názory se někam posouvají jakou sílu zde mohou mít média a vůbec další šířené informace ,,, Pomoz si ujasnit pojmy Xenofobie Představ si, že bychom byli všichni naprosto stejní. Líbilo by se ti to... Asi ne. 14

15 A přece máme strach z lidí, které neznáme. Máme k nim předsudky, tedy nespravedlivě jim přisuzujeme vlastnosti, které nikdy neměli, a věci, které nikdy neudělali. Proč tomu tak je? Příčinou je strach ze všeho neznámého a cizího. Tomuto strachu říkáme xenofobie. Rasismus Xenofobie je velmi nebezpečná, protože může vést k rasismu a antisemitismu. Rasismus může končit i vážným zraněním, případně i smrtí jiného člověka. V posledních letech byly v důsledku rasismu zabity desítky lidí a stovky byly vážně zraněny. Mezi nimi byly i děti. Většina rasistických útoků se odehrála za bílého dne, aniž by napadeným někdo pomohl. Šíření rasismu je v našem státě trestné. Vyhledej možné postihy Slovo rasismus se používá k označení agresivního či ponižujícího chování k příslušníkům jiné rasy. Předsudek je přisuzování vlastností lidem dopředu, aniž bychom je znali. na světě neexistují dva stejní lidé ani dva stejné národy... Všichni se něčím lišíme. Někdo více, někdo méně. Jistě máš v okolí někoho, kdo vypadá jinak než většina ostatních, kdo se jinak chová, jinak mluví nebo se nápadně obléká, prostě je nějak divný. Může být i nemocný Možná patříš k těm, kteří musí snášet ubližování jenom proto, že vypadáš trošku jinak než většina. Možná máš vlastní zkušenost s rasismem, možná Pokud to tak cítíš, měl by sis pamatovat tyto zásady: Hodnota člověka se neměří tím, jak vypadá, ale tím co dělá.. Pokud se ti někdo vysmívá nebo ti jinak ubližuje z důvodu tvé národnosti nebo původu, řekni to osobě, které důvěřuješ. 15

16 Pracovní list č.4.3: DEN LIDSKÝCH PRÁV Z a m y š l e n í nad tím, jak by se lidé měli chovat diskutujte ve dvojici 1. Schopnost přemýšlet 2. Schopnost komunikovat 3. Schopnost rozeznat dobro a zlo 4. Schopnost vnímat a vyjadřovat lásku 5. Schopnost vnímat a vyjadřovat bolest a strádání 6. Schopnost dát najevo lásku a náklonnost 7. Schopnost pamatovat si, ale i odpouštět 8. Schopnost tolerovat 9. Schopnost překonávat obtíže 10. Schopnost empatie (Krátké příhody, které mohou vždy charakterizovat daný bod) A) Ujasni si postoje a vyber 3 nejdůležitějších schopnosti pro nás nyní v naší třídě Pro tebe nejdůležitější v tvé současné situaci... Existuje nějaké správné pořadí těchto schopností?... uvědom si hodnoty, které má každá lidská individualita 16

17 Pracovní list č.5.1: DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU Nacistické plány 1.Najdi a vysvětli spojení konečné řešení židovské otázky, najdi synonymní pojmenování 2. Zjisti údaje o počtech obětí v případě Terezína 17

18 Pracovní list č.5.2: DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU Pokus se odpovědět na tyto otázky Lidé určují to, jak bude svět vypadat. Druhá světová válka je toho jasným důkazem. Hitler v čele NSDAP ovládl Německo a šířil nenávist vůči Židům. Jak se lidé mohli nechat takto ovlivnit a dívat se na všechno, co se kolem nich dělo, bez jakéhokoli zásahu? Která z nařízení, jež omezovala život Židů v Protektorátu Čechy a Morava, považuješ ty osobně za nejhorší? Pokus se zdůvodnit proč. 18

19 Postup nacistů vůči Židům ve třicátých letech 20. století byl pozvolný. Nařízení omezující jejich život přicházela po malých krůčcích. Uveď příklad některých takových malých kroků a pokus se vysvětlit, v čem byl takovýto postup nebezpečný. Mezi obyvateli České republiky je i v současnosti mnoho rasistů. Jaké mají v dnešní době tito lidé (po tolika zkušenostech) důvody odsuzovat druhé pro odlišnou rasu, náboženství nebo jiný názor? Setkal ses ty někdy osobně s rasismem? Jakou roli jsi zaujal? 19

20 Pracovní list č.5.3: DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU DISKRIMINAČNÍ OPATŘENÍ Práce s využitím příloh Která omezení by se tebe a tvých nejbližších nejvíce dotýkala a stručně proč? 20

21 Pracovní list č.5.4: DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU Hřebenovka - doplňuj do sloupců, svisle legenda: 1. klamné představy 2. dodati vodě kyslík 3. umístění někam 4. nestranný pohled je 5. lidská společnost 6. nadměrně velký 7. vysoká škola 8. léčebné zařízení 9. odsuny Tajenka: Tajenka : přepiš 21

22 Která slova a výrazy tě v této souvislosti napadají pokus se pokračovat.. h o l o c a u s t Hitler,.. Osvětim, likvidace odsun cyklonb,cedule agrese,. utrpení svědectví tyranie 22

23 Pracovní list č.5.5: DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU Postup nacistů vůči Židům ve třicátých letech 20. století byl pozvolný. Nařízení omezující jejich život přicházela po malých krůčcích. Uveď příklad tří takových malých kroků a pokus se vysvětlit, v čem byl takovýto postup nebezpečný Ne všichni obyvatelé zůstali vůči holocaustu neteční. Znáš nějaké příklady lidí, kteří se pokusili tomuto zlu postavit a udělali něco pro záchranu např. dětí? Toto sousoší je umístěno v prostorách Hlavního nádraží v Praze, zjisti proč zrovna zde a o osobu koho se jedná? N O T O L S A N I N W CH I (pomůcka - z těchto písmen jeho jméno sestavíš) 23

24 Mezi obyvateli České republiky je i v současnosti mnoho rasistů. Jaké mají v dnešní době tito lidé (po tolika zkušenostech) důvody odsuzovat druhé pro odlišnou rasu, náboženství nebo jiný názor? Setkali jste se někdy osobně s rasismem? Jakou roli jste zaujali. Najdi si novinový článek k této problematice a zde jej nalep, podtrhni si podstatné údaje a pokus se navrhnout řešení. 24

25 Pracovní list č.5.6: DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU Vyhledej základní informace o projektu Winton train a pomocí přílohy Diskriminace a rasismus zpracuj časové a číselné údaje o Wintonově humanitární akci ve 30.letech Pokus se zjistit některá fakta o dětech z ghetta Terezín. 25

26 Pracovní list č.5.7: DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU POUČENÍ spisovatel Arnošt Lustig zabrání území útok trénovat udělat změnu není zvykem cizina nesnášenlivost na něco největší světadíl choroby kamarád nezahyne kdo rozkazuje TAJENKA: Z A P O M E N O U T Proč je to i nyní důležité?

27 Pracovní list č.6.1: MEZINÁRODNÍ DEN OCHRANY PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL Zakreslete plánek exkurze Hornické muzeum Příbram Hornický skanzen Březové Hory Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl, Drkolnovský důl, hornický domek Víš, odkud budeme přicházet? Poznamenej si spojení, vzdálenosti a časovou náročnost: 27

28 Pracovní list č.6.2: MEZINÁRODNÍ DEN OCHRANY PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL KŘÍŽOVKA Hornické muzeum Příbram 1. Opak světla 2. Listnaté stromy 3. Modř 4. Měsíc v roce A 5. Šplhavý pták 6. Vyhynulé zvíře 7. Obsahuje karoten 8. Polodrahokamy 9. Silný vítr 10. Pevný spoj 11. Kočkovitá šelma TAJENKA Jaké druhy muzeí můžeš jmenovat?..... Kde se nalézá nejbližší archiv v tvém okolí?... 28

29 Pracovní list č.6.3: MEZINÁRODNÍ DEN OCHRANY PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL Hornické muzeum Příbram Dějepisné atlasy pro 2. stupeň, Novověk II, str. 8-9 Cestou lidského poznání - Období průmyslové revoluce Období technickovědecké revoluce 1. Kdy se zde na Březových Horách začalo s hlubinným dolováním? 2. Kdy se poprvé horníci dostali do rekordní hloubky a jaká to byla? 3. Uveď některé chráněné technické památky 4. V kterých objektech se nachází expozice Hornického muzea? 29

30 Pracovní list č.6.3: MEZINÁRODNÍ DEN OCHRANY PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL Volba povolání Hornické muzeum Příbram S dlouholetou hornickou minulostí souvisí i vzdělávání v tomto oboru a oborech příbuzných. V budově Zámečku (Ernestina) sídlilo od roku 1848 naše první hornické učiliště a později Vysoká škola báňská. Po roce 1945 se v okolí Příbrami těžil strategicky sledovaný uran a bylo zde sídlo podniku Rudné doly a Uranové doly Příbram. Které technické obory a na které škole se zde dají studovat nyní Zjisti název školy, specifikaci oborů a náplň učebního plánu u jednotlivých zaměření

31 Vyhledej přesnou adresu,počty oborů, dny otevřených dveří, případné další možné kontakty Na webových stránkách školy zjisti, uchovává-li škola i nyní nějakou dřívější tradici související s hornickou minulostí. Popiš ji

32 Pracovní list č.7.1: MEZINÁRODNÍ DEN OCHRANY PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL EXKURZE ARCHIV 1.Jaké úkoly a funkce plní archívy? 2. Kde studium v archivu probíhá? 3. Jaké pomůcky mi usnadní hledání?

33 4. Co je uvedeno u každého fondu či sbírky? Jak můžeš využít jeho příruční knihovnu a co znamená prezenční půjčování? Kde je pro tebe nejbližší archiv?... Znáš i jiná místa, kde sídlí archivy? Který sborník se vydával v příbramském archivu?... 33

34 Pracovní list č.7.2: MEZINÁRODNÍ DEN OCHRANY PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL ČINNOST ARCHIVU ARCHIV 1. Které činnosti vykonává archiv? Jaké pracovní skupiny lze v archivu také vidět? 3. Kde mohu zjistit, co mohu v archivu konkrétně hledat?... 34

35 Pracovní list č.7.3: MEZINÁRODNÍ DEN OCHRANY PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL Hlavní funkce archivu ARCHIV Které hlavní funkce přísluší archivům? 35

36 Pracovní list č.8: LES Les ale není jen zdrojem dřeva. Představuje pro naši oblast -typické.. -ovlivňuje -pomáhá zadržovat.. -zpevňuje. na strmých svazích -produkuje -je úkrytem mnohým.. -slouží k rekreaci a odpočinku a má i další funkce... Rozdělení lesů v oblasti Brdské vrchoviny se vyskytují lesy Kde se v ČR rozkládají lesy? 2. Jak rozdělujeme lesy?(možno uvádět několik hledisek) 3. Které znáš lesní dřeviny a byliny? 4. Která zvířata v lese jsi viděl(a)? 5. Jaké plodiny poskytuje les člověku? 6. Proč má les nenahraditelnou funkci? 7. Proč lidé navštěvují lesy? 36

37 Pracovní list č.9: LOUKA Louky poskytují kvalitní.., protože vyšší počet rostlinných druhů zajišťuje dostatek stopových prvků a minerálů, důležitých pro výživu.. a díky své pokryvnosti chrání půdu před vodní a větrnou. Louky, na rozdíl od orné půdy, značně zpomalují odtok vody, protože lepší struktura půdy umožňuje snadnější.. vody a její lepší akumulaci. Přirozených luk v dnešním světě rychle. A to ať už změnou na pole, ústupem před.. či nedostatečným udržováním půdy. Proto je třeba, aby se lidé začali zajímat o tento..v dnešních dobách více! 37

38 Pracovní list č.10: VINICE Doplň text: Městys leží ve Středočeském kraji, 11 kilometrů severně od.. a padesát kilometrů jihozápadně od... Svou velikostí se řadí mezi malá města. V současné době zde žije.. obyvatel. Jince leží v.s průměrnou nadmořskou výškou 450 až 600 metrů nad mořem na severovýchodní hranici vojenského výcvikového prostoru. a protéká jimi říčka. Historie Jinec je psána především.výrobou. Roku 1806 se v Jincích narodil houslový virtuos a hudební skladatel.. V 19. století zde působil geolog a paleontolog.,který zde zkoumal zdejší bohatá naleziště, kteří ve zdejší lidové mluvě dostávali nejrůznější půvabná jména. V Jincích se jich nejvíce nachází na stráni, která je proto chráněna, přesto bohužel mnozí "paleontologičtí zlatokopové" zdejší zkameněliny drancovali za účelem komerčního prodeje. Nejčastějším druhem trilobita je zde (lidově zde zvaný "konínský ráček"), který se dostal i do jineckého (Použito:http://www.jince.cz/) 38

39 POZNEJTE TRILOBITY Není snad typičtější zkameněliny pro Podbrdsko, než jsou. členovci trojlaločnatci (lat. Trilobita, odtud naprosto převažující české označení trilobiti). I když lze v regionu najít i jiné pozůstatky prehistorického života (zkameněliny ramenonožců či ostnokožců), trilobiti jsou pro zdejší kraj naprosto typičtí. Trilobit..se dokonce objevil ve znaku městečka Jince, což je v heraldice naprosto nevídaná záležitost. Pojďme se nyní připomenout některé fosilie, které zde můžeme najít: (viz.iat) 1)..- vůdčí zkamenělina středního kambria; má dlouze protažený krunýř s výrazným hlavovým štítem. Žebra jsou příčně rýhovaná a nápadně protažená v úzké, nazad směřující trny. Společně se zástupci rodu Eccaparadoxides a..se běžně vyskytuje v břidlicích na Jinecku. 2)..- jeden z mála trilobitů, u kterých se hojně zachovávají otisky celých, nerozpadlých krunýřů. Vysvětlujeme si to tím, že žil v klidném prostředí bez většího proudění vody. Takové podmínky byly ve středním kambriu na dnešním Jinecku, kam zřejmě zasahoval záliv moře. Druh je (byl) 3-4 cm velký, znám je např. z Jinců či Ohrazenice. 3).- asi 6 cm dlouhý trilobit, který byl slepý. Má poměrně výraznou glabelu (terminální část hlavového štítu) se třemi páry rýh. To vše svědčí o tom, že žil pravděpodobně v mořském bahně (tudíž nepotřeboval oči), kde ryl silným hlavovým štítem. 39

40 4).- podobná rodu Conocoryphe, má však vyvinuté oči a na glabele 4 páry rýh. Kolem hlavového štítu se táhne výrazný lem. Výše uvedení trilobiti jsou skutečně jen nejnápadnějšími zástupci, kteří se v regionu nacházejí. Mimo nich se zde našly fosilie řady dalších druhů. Do jineckého středního kambria tak spadají i druhy jako Eccaparadoxides pusillus, Litavkaspis rejkovicensis, zástupci rodů Rejkocephalus, Clarella, Diplorrhina a řada dalších. (Pro kontrolu své práce použijte:http://j.vev.sweb.cz/jince/trilobiti.htm) 40

41 Pracovní list č.11: Ekosystémy přírodní a umělé Otázky testu: 1. Městys Jince leží ve a) Středočeském kraji b) Západočeském kraji c) Jihočeském kraji 2. Svou velikostí se Jince řadí mezi malá města. V současné době zde žije přibližně: a) obyvatel b) obyvatel c) obyvatel 3. Chráněné území, kterým jsme prošli se jmenuje: a) Litavka b) Vystrkov c) Vinice 4. Na chráněném území se nachází a) vzácné rostliny b) vzácní živočichové c) paleontologické nálezy 5. Jince leží v: a) Příbramské vrchovině b) Hořovické vrchovině c) Brdské vrchovině 6. Historie Jinec je známá především: a) železářskou výrobou b) sklářskou výrobou c) textilní výrobou 7. Vysoká pec v Jincích se jmenuje: a) Barborka b) Barbora c) Barunka 41

42 8. V 19. století v Jincích působil geolog a paleontolog Joachim Barrande, který zde zkoumal zdejší bohatá naleziště trilobitů.v Jincích se jich nejvíce nachází na stráni Vinice, která je proto chráněna. Trilobit byl v prvohorách: a) houba b) rostlina c) živočich Na závěr vyhodnocení akce: 1. Které ekosystémy jsme prošli? 2. Charakteristika jednotlivých ekosystémů základní znaky. 3. Náčrt jednoduchého plánku naší cesty. 4. Odpovědi na test. 5. Prezentace skupiny. 42

43 Pracovní list č.12: EKOLOGICKÉ PROBLÉMY Často diskutovaným problémem je globální oteplování, které souvisí se znečištěným ovzduším a skleníkovým efektem. Problémem nás všech je vymírání rostlinných a živočišných druhů způsobené kacením lesů a znečištěním životního prostředí. Díky přelidnění planety vzniká problém s ukládáním odpadu. Všechno souvisí se vším a jakákoliv změna prostředí ovlivňuje tisíce organismů. Znečištění ovzduší. Velká města jsou denně zahalena do oblaku..(tajenka) z výfukových plynů a emisí z průmyslových podniků. A -2 E -7 G 9 M -17 O -1,5 P 0 S 2 U 1 43

44 Tyto emise oxidu siřičitého a dusného (napiš chemický vzorec).. a dalších oxidů se v atmosféře reagují s vodní párou a mění se na nebezpečné jedovaté látky, které dopadají na zem jako (tajenka) ˇ ) Částice v atomu 2) Druh čočky 3) Znázorňuje časový průběh střídavého proudu 4) Rozvětvený elektrický obvod 5) Nevodič 6) Přístroj na měření elektrického proudu 7) Jaký proud se vyrábí v elektrárnách? 8) Jiskrový elektrický výboj 9) Polovodičová součástka 10) Frekvence 11) Vodivé spojení se zemí 44

45 Oxidy dusíku, síry a uhlíku se dostávají do atmosféry ze sopečné činnosti a hlavně ze spalováním fosilních paliv, jako je., a.. Zdrojem je průmysl, tepelné elektrárny, automobily, zemědělská výroba. Kyselé deště poškozují lesy, způsobují vymírání života ve vodních nádržích, ničí památky, protože zvyšují korozi různých materiálů, ohrožují pitnou vodu a dokonce mají negativní vliv na (tajenka SUDOKU) A 2 E 3 V 4 R 5 M 6 Z 7 D 8 O 9 Í 45

46 Kácení lesů. Lesy a deštné pralesy jsou hlavním zdrojem. 2 :(-0,5) - 2,8. 1,25 + 1,5.(-1,8) +(-2) : 3,5-0, ,2 0-8,5 7,2-6,8 A Ě K Í L O R S U Y Dávají nám ho více než 50%. Pralesy jsou na pokraji vyhlazení a mohou za to lidé. Používají dřevo k topení, v papírenském a dřevozpracujícím průmyslu, na stavby domů a zemědělskou půdu. Stromy také zabraňují sesuvům půdy a tím i povodním. Za posledních 100 let zmizela polovina rozlohy deštných pralesů. Odhaduje se, že do půlky 21. století vymizí úplně. 46

47 Odpady. Odpady zavalují celou naší planetu. Denně v České republice vyprodukujeme tolik odpadu, že zaplní 2 fotbalové hřiště do výšky 2,5 m. (vypočítej objem odpadu v m 3 a v litrech, když rozměry hřiště jsou 100 a 60m) V = Jenom správně roztříděný odpad se dá dále zpracovávat tomu se říká (tajenka) :(-13) -15 : (-10) -70 :(-4) -18,5-2, , A C E K L O R S V Y Odpady, které se nadají zpracovat, se zakopávají do země nebo se spalují, přitom se ještě vyrábí energie. 47

48 Voda. Voda patří k nevyčerpatelným zdrojům, ale lidé spotřebovávají hlavně sladkou vodu, která představuje jen asi 2% hydrosféry. Člověk znečišťuje řeky, jezera, rybníky vypouštěním odpadních vod z továren, čistíren, chemickými postřiky, které se vyplavují z polí. Přitom neustále stoupá spotřeba pitné vody. Více než miliarda lidí nemá přístup ke zdrojům pitné vody. Nejhorší situace je v Africe a Číně, kde musí děti každý den nosit vodu z míst kilometry vzdálených. Každých dvacet vteřin totiž zemře na následky nemocí způsobených závadnou vodou jedno dítě. Jeden a půl milionu dětských životů za rok. V hrůzných hygienických podmínkách žije více než dvě a půl miliardy lidí. Voda je důležitá pro přežití a my bychom se podle toho měli chovat. 48

49 Problémem není jen..(tajenka) a kvalita vody, Jednotka: času energie času (větší) elektrického odporu tlaku síly výkonu objemu (kapaliny) frekvence hmotnosti ale i její..(tajenka) doplň názvy fyzikálních veličin: U F I V v ró E P Na ekologické problémy nás většinou upozorňují ekologické organizace Greenpeace, Děti Země, Hnutí Duha, Hnutí Brontosaurus, Zelený kruh a další. 49

50 OTÁZKY : 1.) Jaké znáš ekologické problémy? 2.) Co nejvíce znečišťuje ovzduší? 3.) Jak vznikají kyselé deště? Co způsobují? 4.) Proč lidé kácejí lesy? A proč by to neměli dělat? 5.) Proč bychom měli třídit odpady? Víš jak? 6.) Kolik odpadu se denně v ČR vyprodukuje? 7.) Jaké problémy jsou s vodou? 8.) Kde jsou největší problémy s pitnou vodou? 9.) Kdybys mohl, jak by jsi řešil ekologické problémy? 10.) Čím ty sám můžeš přispět k ochraně životního prostředí? 50

51 Pracovní list č.13: ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ENERGIE BIOMASY Biomasa je téměř jakákoliv hmota organického původu, ať už rostlinného nebo živočišného. Pro energetické účely se využívají pěstované rostliny nebo odpad ze Biomasu dělíme podle vzniku na : Fytomasa rostlinného původu : odpady ze zemědělství : (1.tajenka) rostliny : pšenice, kukuřice, (2.tajenka) Dosaď jednotky fyzikálních veličin : tlaku el.náboje výkonu el.proudu hmotnosti Dosaď názvy fyzikálních veličin : ˇ I p R P t Zoobiomasa živočišného původu : chlévská mrva 51

52 Dendromasa dřevo, odpad ze dřeva, šišky, kůra, větve a piliny. Granule získané lisováním dřevního odpadu, ale i slámy a rostlin se nazývají 15.(x + 2) = 6.(2x + 7) 7x 8.(3 2x) = 5.(3x 4) 5.(x + 3) 3.(x + 2) = 3.(x + 1) (3 4x) 6.(7 9x) = 0 7x (2x + 3) = 3.(2x + 1) - 3.(2 6x) = ,2 0, A E K L O P T Y Využití biomasy k vytápění není žádný objev, jde vlastně o nejstarší palivo, které člověk používá od pradávna. Spalování dřeva patří k nejčastějším a nejlevnějším způsobům získávání tepla. Biomasu používáme na výrobu : bioenergie - tepelná a elektrická energie biopaliva - pevná : dřevo.. - kapalná : bionafta.. - plynná : bioplyn, vodík.. Biomasu využíváme k výrobě elektřiny, tepla, vytápění domů, ohřevu vody, jako paliva pro automobily, na výstavbu domů, nábytku, na výrobu vláknin a 52

53 chemikálií a další. Biomasa se dá spojit s dalšími zdroji energie, aby výsledek byl ekonomicky a ekologicky optimální. Při spalování se uvolní oxid uhličitý, ale jen tolik, kolik rostlina přijme při růstu. Biomasa je nejlacinější, nejdostupnější a ekologicky nejvýhodnějším palivem. Jedná se o.. zdroj energie. 20 +(-8) +(-17,3).(-2,6) :(0,3).(3,1) :(-2,5) +(-1,78) -(-8,9).(-0,5) +(-6,57) :(-0,2) -5,3-40,7-14,88 20,35 13, ,6-4,8-68,9 B E I L N O T V Ý Energie biomasy je ekologický zdroj energie, při jehož zpracování nevznikne žádný odpad. Ve světě se produkuje 3,5 krát více biomasy než jsme schopni spotřebovat na výrobu veškeré elektřiny. 53

54 Využívá odpadní látky, které bychom museli likvidovat jinak, nezatěžuje životní prostředí nadměrnou produkcí oxidu uhličitého a popel využijeme jako vysoce kvalitní (tajenka). 1) Jednotka elektrického odporu 2) Studené bílé světlo (např. zářivka) 3) Zařízení, které mění střídavé napětí (např. z vyššího na nižší) 4) Druh čočky 5) Polovodičová součástka, která usměrňuje napětí 6) Vodič navinutý na kostře z izolantu 7) Ochrana před bleskem I když energie biomasy představuje velmi výhodnou a úspornou variantu pro vytápění rodinných domů,ale vyžaduje velké nároky na obsluhu a nutnost skladovaní větších zásob. Zařízení na spalování biomasy se musí budovat tam, kde se biomasa vyskytuje, protože její dovoz by se prodražil. Další nevýhodou je, že plodiny pěstované jako biomasa (např. řepka olejná, kukuřice, obiloviny..) zabírají velké plochy zemědělské půdy a zvyšují ceny potravin. 54

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Karin Šulcová LIDÉ KOLEM NÁS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovaly: RNDr. Irena Smolová, Ph.D.; Mgr. Jana Svobodníková; Eva Pechová Recenzovali: PaedDr.

Více

abecedaosn Informační centrum OSN Globální otázky očima studentů českých škol

abecedaosn Informační centrum OSN Globální otázky očima studentů českých škol Informační centrum OSN V Praze působí od roku 1947. Je součástí celosvětové sítě informačních center OSN ve více než sedmdesáti zemích. Kromě informační činnosti oficiálně zastupuje Sekretariát OSN v České

Více

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZNAK PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Inspirováno programem Kouření a já prof. MUDr. Drahoslavy Hrubé, CSc. Materiál byl zpracován v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi

Více

Hana Ginterová Světlana Hajdinová METODIKA 8-9

Hana Ginterová Světlana Hajdinová METODIKA 8-9 ETICKA VYCHOVA Hana Ginterová Světlana Hajdinová METODIKA 8-9 2 Etická výchova, Metodika pro 8. 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Ginterová, Mgr. Světlana Hajdinová Odborní

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 2 / 2013 Iva Bittová: O věku nepřemýšlím 6 Česká vláda reaguje na demografické změny 12 Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 22 Když funguje dobře rodina, klape i podnikání Pomozte zajistit

Více

5.1. Vietnamci. projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002

5.1. Vietnamci. projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002 5.1. Vietnamci 357 Obsah 359 CÍLE 360 CO VÍME O VIETNAMU? 363 Z DĚJIN VIETNAMU 365 UDÁLOSTI 20. STOLETÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE 367 SOUČASNÝ VIETNAM 368 HÁDEJ, KDO PŘIJDE NA VEČEŘI 372 ČESKO-VIETNAMSKÉ VZTAHY

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov

TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov Co to je, když se řekne TRVALÁ UDRŽITELNOST Vydáno díky grantu OPEN SOCIETY FUND PRAHA 1 Milé kolegyně, milí kolegové, žáci

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

1 / 2 0 1 3 1 /2013. Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby

1 / 2 0 1 3 1 /2013. Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby informační bulletin 1 /2013 Milí čtenáři našeho Bulletinu, dostává se Vám do rukou první číslo Informačního bulletinu Úřadu pro ochranu osobních údajů v roce 2013, kterým se tentokrát obracíme především

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 KRAJINA regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 EKODOMOV Ekodomov se zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a odpovědného využívání přírodních zdrojů, přičemž

Více

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Komunikace... 6 Komunikační proces... 6 Historie komunikace... 8 Epocha znamení a signálů...8 Epocha mluvení

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

POZNEJ A CHRAŇ NAŠI PŘÍRODU!

POZNEJ A CHRAŇ NAŠI PŘÍRODU! Soubor přednášek ze semináře český svaz ochránců přírody czech union for nature conservation Tato publikace je výstupem projektu Poznej a chraň naší přírodu! Semináře pro učitele a pedagogické pracovníky

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

Téma měsíce: životní prostředí

Téma měsíce: životní prostředí měsíčník pro občany Plzeňského kraje l zdarma l ročník 7 l číslo 5 l srpen 2009 l náklad 255 000 výtisků Téma měsíce: životní prostředí str. 2, 3 Přípravy na veletrh ITEP vrcholí str. 8 Na letní olympiádě

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

Etická výchova. Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia. Světlana Hajdinová. Ilustroval: Alena Legierská

Etická výchova. Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia. Světlana Hajdinová. Ilustroval: Alena Legierská Etická výchova Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia Světlana Hajdinová Ilustroval: Alena Legierská V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0114 Etická výchova a učebnice Vytvořilo

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

OBSAH. Žák/žákyně objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání.

OBSAH. Žák/žákyně objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání. 177 OBSAH STÁT A H OSPODÁŘSTVÍ 177 1. Kapitola 179 2. Kapitola 192 3. Kapitola 201 4. Kapitola 212 5. Kapitola 222 6. Kapitola 242 Žák/žákyně rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více