Pracovní listy pro 9.ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní listy pro 9.ročník"

Transkript

1 Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Pracovní listy pro 9.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém projektu OPVK - Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vypracoval: kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Jince.

2 ÚVOD Nově vzniklé materiály vytvořené v grantovém projektu OPVK jsou zaměřeny na realizaci všech průřezových témat ve výuce. Velký důraz je kladen na environmentální výchovu, dále na využití poznatků o vlasti a světě ve srovnání a posuzování s regionálními zvláštnostmi. Součástí pracovních listů a metodických příruček jsou i vytvořené aktivity na interaktivní tabuli, které přímo navazují na jednotlivé pracovní listy.

3 Seznam pracovních listů a metodických pokynů rozdělených podle průřezových témat Osobnostní a sociální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 1. Bohuslav Martinů HV PaedDr.J.Šmejkalová 4 2. Slavní skladatelé našeho kraje HV PaedDr.J.Šmejkalová 8 Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 3. Den Evropské unie OV Mgr.O.Pospíšilová Den lidských práv OV Mgr.B.Vyskočilová Památka obětí holocaustu D Mgr. B.Vyskočilová Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel Hornické muzeum - Příbram D, OV Mgr.B.Vyskočilová Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel Archív Příbram D, OV Mgr.B.Vyskočilová 32 Environmentální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 8. Les Z Mgr.J.Pilíková Louka Z Mgr.J.Pilíková Vinice Z Mgr..J.Pilíková Ekosystémy přírodní a umělé Z Mgr.J.Pilíková Ekologické problémy F Ing.J.Lysá Alternativní zdroje energie energie biomasy F Ing.J.Lysá 51 Mediální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 14. Bulvár a seriózní tisk Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková Nebezpečí internetu Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková 65

4 Pracovní list č. 1: BOHUSLAV MARTINŮ A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK TEST 1. Bohuslav Martinů prošel uměleckým vývojem. Podtrhni hudební styly a žánry, kterým se věnoval. neoimpresionismus neoklasicismus romantismus expresionismus jazz baroko komorní hudba inspirace lidovou hudbou, iracionalita, fantazie 2. Harmonicky čisté skladby Bohuslava Martinů připomínají pozdní tvorbu kterého českého skladatele? B. Smetany L. Janáčka A. Dvořáka 3. Podtrhni názvy oper Bohuslava Martinů. Tři přání Rusalka Taras Bulba Julietta 4. Podtrhni název baletu Bohuslava Martinů. Louskáček Špalíček Labutí jezero 5. Kdo napsal básnickou předlohu ke kantátě Otvírání studánek? 4

5 6. Vysvětli pointu básně: Vždyť každá studánka v lese na hladině nebe nese. Kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo. 7. Vyjádři svůj vztah k přírodě, k vodě (studánkám). Jaký má voda význam a co znamená pro tebe? 8. Pokus se napsat krátkou báseň (píseň) k tématu. 5

6 Křížovka Kraj otvírání studánek symfonická báseň B. Smetany 2. orchestrální skladba 3. žák A. Dvořáka 4. skladba kolečko, kroužek 5. posuvka, snižuje tón 6. řada osmi tónů 7. klavír 8. souzvuk tří tónů 6

7 Křížovka Název studánky z kantáty zpěvohra 2. hudební výrazový prostředek 3. lidový nástroj 4. malá hudební forma 5. mužský hlas 6. Bystrouška 7. strunný hudební nástroj 7

8 Pracovní list č. 2: SLAVNÍ SKLADATELÉ NAŠEHO KRAJE A PUTOVÁNÍ PO MÍSTECH JEJICH POBYTU 1. Přiřaď datum a místo narození. A. Dvořák 1806 Přeštice J. J. Ryba 1841 Jince J. Slavík 1765 Nelahozeves 2. Přiřaď k umělcům hudební nástroje. A. Dvořák klavír J. J. Ryba varhany J. Slavík housle viola 3. Přiřaď hudební díla k jejich autorům. A. Dvořák Česká mše vánoční J. J. Ryba Houslový koncert a moll J. Slavík Rusalka Symfonie Z Nového světa Libou písničku pastorela 4. Přiřaď místa pobytu. A. Dvořák Přeštice J. J. Ryba Jince J. Slavík Rožmitál Hořovice Vysoká Příbram Pešť (Budapešť) Spojené státy americké 8

9 5. Který hudební sloh částečně spojuje všechny tři umělce? 6. Kdo z nich řekl, že by vyměnil všechna svá díla za to, kdyby byl vymyslel lokomotivu? 7. Kdo z nich jako první skládal hudbu na české texty a říkal jako Komenský i Hus, že děti a lidé musí rozumět tomu, co zpívají a poslouchají? 8. Co měli společného Dvořák a Ryba? 9. Mohl se potkat: Dvořák a Slavík Slavík a Ryba Dvořák a Smetana 10. Kdo z nich napsal: Musíme dobře pozorovat své chyby a snažit se, abychom se jich vystříhali. 11. Jaký byl asi J. J. Ryba člověk, když napsal: Bohu, vlasti, lidu sloužit, po obecném dobru toužit, s Múzami se celovati, čísti, housti, rýmovati, vzdělávat se bez ustání jest mé denní zaměstnání. 12. Se kterým hudebním virtuosem se setkal J. Slavík? 13. Které skladby od zmíněných autorů jsi slyšel/a? 14. Čím se liší Rusalka od Malé mořské víly? 9

10 15. Jaké české pohoří spojuje všechny zmiňované skladatele? 16. Kde jsou místa posledního odpočinku těchto skladatelů? Ryba Dvořák Slavík 17. Který z nich tě nejvíc oslovil, ať už svou tvorbou, životem, osudem a proč? 18. Zhodnoť naše výlety a exkurze a uveď svůj nejhezčí zážitek. 19. Co ti naše putování přineslo? Čím tě obohatilo? 10

11 Pracovní list č.3: DEN EVROPSKÉ UNIE (9. květen) 1) Členský stát EU ležící v severní Evropě, hlavní město je Kodaň 2) Francouzský ministr zahraničí, který v roce 1950 inicioval vydání deklarace o vyloučení možnosti válek mezi státy západní Evropy 3) Společná evropská měna 4) Členský stát EU ležící nejseverněji ze 3 pobaltských republik 5) Členský stát EU nacházející se na západní části Pyrenejského Poloostrova 6) Město, kde se konají zasedání Evropského parlamentu 7) Hromadné označení států Belgie, Nizozemí a Lucemburska CO ZNAMENÁ TAJENKA? 11

12 Schengen neboli Schengenský prostor označuje území, v jehož rámci nejsou na společných hranicích vykonávány hraniční kontroly. Státy spolupracují v oblasti bezpečnosti. Hraniční kontroly se provádějí pouze na vnějších hranicích. 12

13 Pracovní list č.4.1: DEN LIDSKÝCH PRÁV Nesmíme být lhostejní Pomůcky: papíry, A4, různé psací potřeby,různé noviny a časopisy,nůžky,lepidlo k projevům násilí nesmíme být lhostejní možnosti aktivní podpory lidských práv Cesty existují. Pojmenuj projevy násilí - ( i známé z TV, z tisku,z četby ) Vyber 3 nejzávažnější i vzhledem k místní situaci Diskutuj! ÚKOL: vyhledejte a vystřihejte články, které vás nejvíce znepokojily - vytvořte koláž - zjistěte, které organizace u nás na podporu lidských práv vystupují - pokuste se zapojit školu do aktivit Jednoho světa na školách, lze se např. účastnit projektu Příběhy bezpráví, Týdne dokument. filmu atd. 13

14 Pracovní list č.4.2: DEN LIDSKÝCH PRÁV My a předsudek Co je to předsudek? Rasový předsudek vůči někomu na základě barvy jeho pleti nebo charakteristické vlastnosti rasy Náboženský- vůči někomu pro náboženství, které vyznává Třídní, ekonomický - na základě toho, je-li někdo bohatý či chudý Uveď MOŽNÉ NAŠE PŘEDSUDKY, PŘÍPADNÉ DALŠÍ NAŠE ASOCIACE ZAMYSLI SE NAD TÍM, ODKUD TYTO PŘEDSUDKY ASI POCHÁZEJÍ názory se někam posouvají jakou sílu zde mohou mít média a vůbec další šířené informace ,,, Pomoz si ujasnit pojmy Xenofobie Představ si, že bychom byli všichni naprosto stejní. Líbilo by se ti to... Asi ne. 14

15 A přece máme strach z lidí, které neznáme. Máme k nim předsudky, tedy nespravedlivě jim přisuzujeme vlastnosti, které nikdy neměli, a věci, které nikdy neudělali. Proč tomu tak je? Příčinou je strach ze všeho neznámého a cizího. Tomuto strachu říkáme xenofobie. Rasismus Xenofobie je velmi nebezpečná, protože může vést k rasismu a antisemitismu. Rasismus může končit i vážným zraněním, případně i smrtí jiného člověka. V posledních letech byly v důsledku rasismu zabity desítky lidí a stovky byly vážně zraněny. Mezi nimi byly i děti. Většina rasistických útoků se odehrála za bílého dne, aniž by napadeným někdo pomohl. Šíření rasismu je v našem státě trestné. Vyhledej možné postihy Slovo rasismus se používá k označení agresivního či ponižujícího chování k příslušníkům jiné rasy. Předsudek je přisuzování vlastností lidem dopředu, aniž bychom je znali. na světě neexistují dva stejní lidé ani dva stejné národy... Všichni se něčím lišíme. Někdo více, někdo méně. Jistě máš v okolí někoho, kdo vypadá jinak než většina ostatních, kdo se jinak chová, jinak mluví nebo se nápadně obléká, prostě je nějak divný. Může být i nemocný Možná patříš k těm, kteří musí snášet ubližování jenom proto, že vypadáš trošku jinak než většina. Možná máš vlastní zkušenost s rasismem, možná Pokud to tak cítíš, měl by sis pamatovat tyto zásady: Hodnota člověka se neměří tím, jak vypadá, ale tím co dělá.. Pokud se ti někdo vysmívá nebo ti jinak ubližuje z důvodu tvé národnosti nebo původu, řekni to osobě, které důvěřuješ. 15

16 Pracovní list č.4.3: DEN LIDSKÝCH PRÁV Z a m y š l e n í nad tím, jak by se lidé měli chovat diskutujte ve dvojici 1. Schopnost přemýšlet 2. Schopnost komunikovat 3. Schopnost rozeznat dobro a zlo 4. Schopnost vnímat a vyjadřovat lásku 5. Schopnost vnímat a vyjadřovat bolest a strádání 6. Schopnost dát najevo lásku a náklonnost 7. Schopnost pamatovat si, ale i odpouštět 8. Schopnost tolerovat 9. Schopnost překonávat obtíže 10. Schopnost empatie (Krátké příhody, které mohou vždy charakterizovat daný bod) A) Ujasni si postoje a vyber 3 nejdůležitějších schopnosti pro nás nyní v naší třídě Pro tebe nejdůležitější v tvé současné situaci... Existuje nějaké správné pořadí těchto schopností?... uvědom si hodnoty, které má každá lidská individualita 16

17 Pracovní list č.5.1: DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU Nacistické plány 1.Najdi a vysvětli spojení konečné řešení židovské otázky, najdi synonymní pojmenování 2. Zjisti údaje o počtech obětí v případě Terezína 17

18 Pracovní list č.5.2: DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU Pokus se odpovědět na tyto otázky Lidé určují to, jak bude svět vypadat. Druhá světová válka je toho jasným důkazem. Hitler v čele NSDAP ovládl Německo a šířil nenávist vůči Židům. Jak se lidé mohli nechat takto ovlivnit a dívat se na všechno, co se kolem nich dělo, bez jakéhokoli zásahu? Která z nařízení, jež omezovala život Židů v Protektorátu Čechy a Morava, považuješ ty osobně za nejhorší? Pokus se zdůvodnit proč. 18

19 Postup nacistů vůči Židům ve třicátých letech 20. století byl pozvolný. Nařízení omezující jejich život přicházela po malých krůčcích. Uveď příklad některých takových malých kroků a pokus se vysvětlit, v čem byl takovýto postup nebezpečný. Mezi obyvateli České republiky je i v současnosti mnoho rasistů. Jaké mají v dnešní době tito lidé (po tolika zkušenostech) důvody odsuzovat druhé pro odlišnou rasu, náboženství nebo jiný názor? Setkal ses ty někdy osobně s rasismem? Jakou roli jsi zaujal? 19

20 Pracovní list č.5.3: DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU DISKRIMINAČNÍ OPATŘENÍ Práce s využitím příloh Která omezení by se tebe a tvých nejbližších nejvíce dotýkala a stručně proč? 20

21 Pracovní list č.5.4: DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU Hřebenovka - doplňuj do sloupců, svisle legenda: 1. klamné představy 2. dodati vodě kyslík 3. umístění někam 4. nestranný pohled je 5. lidská společnost 6. nadměrně velký 7. vysoká škola 8. léčebné zařízení 9. odsuny Tajenka: Tajenka : přepiš 21

22 Která slova a výrazy tě v této souvislosti napadají pokus se pokračovat.. h o l o c a u s t Hitler,.. Osvětim, likvidace odsun cyklonb,cedule agrese,. utrpení svědectví tyranie 22

23 Pracovní list č.5.5: DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU Postup nacistů vůči Židům ve třicátých letech 20. století byl pozvolný. Nařízení omezující jejich život přicházela po malých krůčcích. Uveď příklad tří takových malých kroků a pokus se vysvětlit, v čem byl takovýto postup nebezpečný Ne všichni obyvatelé zůstali vůči holocaustu neteční. Znáš nějaké příklady lidí, kteří se pokusili tomuto zlu postavit a udělali něco pro záchranu např. dětí? Toto sousoší je umístěno v prostorách Hlavního nádraží v Praze, zjisti proč zrovna zde a o osobu koho se jedná? N O T O L S A N I N W CH I (pomůcka - z těchto písmen jeho jméno sestavíš) 23

24 Mezi obyvateli České republiky je i v současnosti mnoho rasistů. Jaké mají v dnešní době tito lidé (po tolika zkušenostech) důvody odsuzovat druhé pro odlišnou rasu, náboženství nebo jiný názor? Setkali jste se někdy osobně s rasismem? Jakou roli jste zaujali. Najdi si novinový článek k této problematice a zde jej nalep, podtrhni si podstatné údaje a pokus se navrhnout řešení. 24

25 Pracovní list č.5.6: DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU Vyhledej základní informace o projektu Winton train a pomocí přílohy Diskriminace a rasismus zpracuj časové a číselné údaje o Wintonově humanitární akci ve 30.letech Pokus se zjistit některá fakta o dětech z ghetta Terezín. 25

26 Pracovní list č.5.7: DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU POUČENÍ spisovatel Arnošt Lustig zabrání území útok trénovat udělat změnu není zvykem cizina nesnášenlivost na něco největší světadíl choroby kamarád nezahyne kdo rozkazuje TAJENKA: Z A P O M E N O U T Proč je to i nyní důležité?

27 Pracovní list č.6.1: MEZINÁRODNÍ DEN OCHRANY PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL Zakreslete plánek exkurze Hornické muzeum Příbram Hornický skanzen Březové Hory Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl, Drkolnovský důl, hornický domek Víš, odkud budeme přicházet? Poznamenej si spojení, vzdálenosti a časovou náročnost: 27

28 Pracovní list č.6.2: MEZINÁRODNÍ DEN OCHRANY PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL KŘÍŽOVKA Hornické muzeum Příbram 1. Opak světla 2. Listnaté stromy 3. Modř 4. Měsíc v roce A 5. Šplhavý pták 6. Vyhynulé zvíře 7. Obsahuje karoten 8. Polodrahokamy 9. Silný vítr 10. Pevný spoj 11. Kočkovitá šelma TAJENKA Jaké druhy muzeí můžeš jmenovat?..... Kde se nalézá nejbližší archiv v tvém okolí?... 28

29 Pracovní list č.6.3: MEZINÁRODNÍ DEN OCHRANY PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL Hornické muzeum Příbram Dějepisné atlasy pro 2. stupeň, Novověk II, str. 8-9 Cestou lidského poznání - Období průmyslové revoluce Období technickovědecké revoluce 1. Kdy se zde na Březových Horách začalo s hlubinným dolováním? 2. Kdy se poprvé horníci dostali do rekordní hloubky a jaká to byla? 3. Uveď některé chráněné technické památky 4. V kterých objektech se nachází expozice Hornického muzea? 29

30 Pracovní list č.6.3: MEZINÁRODNÍ DEN OCHRANY PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL Volba povolání Hornické muzeum Příbram S dlouholetou hornickou minulostí souvisí i vzdělávání v tomto oboru a oborech příbuzných. V budově Zámečku (Ernestina) sídlilo od roku 1848 naše první hornické učiliště a později Vysoká škola báňská. Po roce 1945 se v okolí Příbrami těžil strategicky sledovaný uran a bylo zde sídlo podniku Rudné doly a Uranové doly Příbram. Které technické obory a na které škole se zde dají studovat nyní Zjisti název školy, specifikaci oborů a náplň učebního plánu u jednotlivých zaměření

31 Vyhledej přesnou adresu,počty oborů, dny otevřených dveří, případné další možné kontakty Na webových stránkách školy zjisti, uchovává-li škola i nyní nějakou dřívější tradici související s hornickou minulostí. Popiš ji

32 Pracovní list č.7.1: MEZINÁRODNÍ DEN OCHRANY PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL EXKURZE ARCHIV 1.Jaké úkoly a funkce plní archívy? 2. Kde studium v archivu probíhá? 3. Jaké pomůcky mi usnadní hledání?

33 4. Co je uvedeno u každého fondu či sbírky? Jak můžeš využít jeho příruční knihovnu a co znamená prezenční půjčování? Kde je pro tebe nejbližší archiv?... Znáš i jiná místa, kde sídlí archivy? Který sborník se vydával v příbramském archivu?... 33

34 Pracovní list č.7.2: MEZINÁRODNÍ DEN OCHRANY PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL ČINNOST ARCHIVU ARCHIV 1. Které činnosti vykonává archiv? Jaké pracovní skupiny lze v archivu také vidět? 3. Kde mohu zjistit, co mohu v archivu konkrétně hledat?... 34

35 Pracovní list č.7.3: MEZINÁRODNÍ DEN OCHRANY PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL Hlavní funkce archivu ARCHIV Které hlavní funkce přísluší archivům? 35

36 Pracovní list č.8: LES Les ale není jen zdrojem dřeva. Představuje pro naši oblast -typické.. -ovlivňuje -pomáhá zadržovat.. -zpevňuje. na strmých svazích -produkuje -je úkrytem mnohým.. -slouží k rekreaci a odpočinku a má i další funkce... Rozdělení lesů v oblasti Brdské vrchoviny se vyskytují lesy Kde se v ČR rozkládají lesy? 2. Jak rozdělujeme lesy?(možno uvádět několik hledisek) 3. Které znáš lesní dřeviny a byliny? 4. Která zvířata v lese jsi viděl(a)? 5. Jaké plodiny poskytuje les člověku? 6. Proč má les nenahraditelnou funkci? 7. Proč lidé navštěvují lesy? 36

37 Pracovní list č.9: LOUKA Louky poskytují kvalitní.., protože vyšší počet rostlinných druhů zajišťuje dostatek stopových prvků a minerálů, důležitých pro výživu.. a díky své pokryvnosti chrání půdu před vodní a větrnou. Louky, na rozdíl od orné půdy, značně zpomalují odtok vody, protože lepší struktura půdy umožňuje snadnější.. vody a její lepší akumulaci. Přirozených luk v dnešním světě rychle. A to ať už změnou na pole, ústupem před.. či nedostatečným udržováním půdy. Proto je třeba, aby se lidé začali zajímat o tento..v dnešních dobách více! 37

38 Pracovní list č.10: VINICE Doplň text: Městys leží ve Středočeském kraji, 11 kilometrů severně od.. a padesát kilometrů jihozápadně od... Svou velikostí se řadí mezi malá města. V současné době zde žije.. obyvatel. Jince leží v.s průměrnou nadmořskou výškou 450 až 600 metrů nad mořem na severovýchodní hranici vojenského výcvikového prostoru. a protéká jimi říčka. Historie Jinec je psána především.výrobou. Roku 1806 se v Jincích narodil houslový virtuos a hudební skladatel.. V 19. století zde působil geolog a paleontolog.,který zde zkoumal zdejší bohatá naleziště, kteří ve zdejší lidové mluvě dostávali nejrůznější půvabná jména. V Jincích se jich nejvíce nachází na stráni, která je proto chráněna, přesto bohužel mnozí "paleontologičtí zlatokopové" zdejší zkameněliny drancovali za účelem komerčního prodeje. Nejčastějším druhem trilobita je zde (lidově zde zvaný "konínský ráček"), který se dostal i do jineckého (Použito:http://www.jince.cz/) 38

39 POZNEJTE TRILOBITY Není snad typičtější zkameněliny pro Podbrdsko, než jsou. členovci trojlaločnatci (lat. Trilobita, odtud naprosto převažující české označení trilobiti). I když lze v regionu najít i jiné pozůstatky prehistorického života (zkameněliny ramenonožců či ostnokožců), trilobiti jsou pro zdejší kraj naprosto typičtí. Trilobit..se dokonce objevil ve znaku městečka Jince, což je v heraldice naprosto nevídaná záležitost. Pojďme se nyní připomenout některé fosilie, které zde můžeme najít: (viz.iat) 1)..- vůdčí zkamenělina středního kambria; má dlouze protažený krunýř s výrazným hlavovým štítem. Žebra jsou příčně rýhovaná a nápadně protažená v úzké, nazad směřující trny. Společně se zástupci rodu Eccaparadoxides a..se běžně vyskytuje v břidlicích na Jinecku. 2)..- jeden z mála trilobitů, u kterých se hojně zachovávají otisky celých, nerozpadlých krunýřů. Vysvětlujeme si to tím, že žil v klidném prostředí bez většího proudění vody. Takové podmínky byly ve středním kambriu na dnešním Jinecku, kam zřejmě zasahoval záliv moře. Druh je (byl) 3-4 cm velký, znám je např. z Jinců či Ohrazenice. 3).- asi 6 cm dlouhý trilobit, který byl slepý. Má poměrně výraznou glabelu (terminální část hlavového štítu) se třemi páry rýh. To vše svědčí o tom, že žil pravděpodobně v mořském bahně (tudíž nepotřeboval oči), kde ryl silným hlavovým štítem. 39

40 4).- podobná rodu Conocoryphe, má však vyvinuté oči a na glabele 4 páry rýh. Kolem hlavového štítu se táhne výrazný lem. Výše uvedení trilobiti jsou skutečně jen nejnápadnějšími zástupci, kteří se v regionu nacházejí. Mimo nich se zde našly fosilie řady dalších druhů. Do jineckého středního kambria tak spadají i druhy jako Eccaparadoxides pusillus, Litavkaspis rejkovicensis, zástupci rodů Rejkocephalus, Clarella, Diplorrhina a řada dalších. (Pro kontrolu své práce použijte:http://j.vev.sweb.cz/jince/trilobiti.htm) 40

41 Pracovní list č.11: Ekosystémy přírodní a umělé Otázky testu: 1. Městys Jince leží ve a) Středočeském kraji b) Západočeském kraji c) Jihočeském kraji 2. Svou velikostí se Jince řadí mezi malá města. V současné době zde žije přibližně: a) obyvatel b) obyvatel c) obyvatel 3. Chráněné území, kterým jsme prošli se jmenuje: a) Litavka b) Vystrkov c) Vinice 4. Na chráněném území se nachází a) vzácné rostliny b) vzácní živočichové c) paleontologické nálezy 5. Jince leží v: a) Příbramské vrchovině b) Hořovické vrchovině c) Brdské vrchovině 6. Historie Jinec je známá především: a) železářskou výrobou b) sklářskou výrobou c) textilní výrobou 7. Vysoká pec v Jincích se jmenuje: a) Barborka b) Barbora c) Barunka 41

42 8. V 19. století v Jincích působil geolog a paleontolog Joachim Barrande, který zde zkoumal zdejší bohatá naleziště trilobitů.v Jincích se jich nejvíce nachází na stráni Vinice, která je proto chráněna. Trilobit byl v prvohorách: a) houba b) rostlina c) živočich Na závěr vyhodnocení akce: 1. Které ekosystémy jsme prošli? 2. Charakteristika jednotlivých ekosystémů základní znaky. 3. Náčrt jednoduchého plánku naší cesty. 4. Odpovědi na test. 5. Prezentace skupiny. 42

43 Pracovní list č.12: EKOLOGICKÉ PROBLÉMY Často diskutovaným problémem je globální oteplování, které souvisí se znečištěným ovzduším a skleníkovým efektem. Problémem nás všech je vymírání rostlinných a živočišných druhů způsobené kacením lesů a znečištěním životního prostředí. Díky přelidnění planety vzniká problém s ukládáním odpadu. Všechno souvisí se vším a jakákoliv změna prostředí ovlivňuje tisíce organismů. Znečištění ovzduší. Velká města jsou denně zahalena do oblaku..(tajenka) z výfukových plynů a emisí z průmyslových podniků. A -2 E -7 G 9 M -17 O -1,5 P 0 S 2 U 1 43

44 Tyto emise oxidu siřičitého a dusného (napiš chemický vzorec).. a dalších oxidů se v atmosféře reagují s vodní párou a mění se na nebezpečné jedovaté látky, které dopadají na zem jako (tajenka) ˇ ) Částice v atomu 2) Druh čočky 3) Znázorňuje časový průběh střídavého proudu 4) Rozvětvený elektrický obvod 5) Nevodič 6) Přístroj na měření elektrického proudu 7) Jaký proud se vyrábí v elektrárnách? 8) Jiskrový elektrický výboj 9) Polovodičová součástka 10) Frekvence 11) Vodivé spojení se zemí 44

45 Oxidy dusíku, síry a uhlíku se dostávají do atmosféry ze sopečné činnosti a hlavně ze spalováním fosilních paliv, jako je., a.. Zdrojem je průmysl, tepelné elektrárny, automobily, zemědělská výroba. Kyselé deště poškozují lesy, způsobují vymírání života ve vodních nádržích, ničí památky, protože zvyšují korozi různých materiálů, ohrožují pitnou vodu a dokonce mají negativní vliv na (tajenka SUDOKU) A 2 E 3 V 4 R 5 M 6 Z 7 D 8 O 9 Í 45

46 Kácení lesů. Lesy a deštné pralesy jsou hlavním zdrojem. 2 :(-0,5) - 2,8. 1,25 + 1,5.(-1,8) +(-2) : 3,5-0, ,2 0-8,5 7,2-6,8 A Ě K Í L O R S U Y Dávají nám ho více než 50%. Pralesy jsou na pokraji vyhlazení a mohou za to lidé. Používají dřevo k topení, v papírenském a dřevozpracujícím průmyslu, na stavby domů a zemědělskou půdu. Stromy také zabraňují sesuvům půdy a tím i povodním. Za posledních 100 let zmizela polovina rozlohy deštných pralesů. Odhaduje se, že do půlky 21. století vymizí úplně. 46

47 Odpady. Odpady zavalují celou naší planetu. Denně v České republice vyprodukujeme tolik odpadu, že zaplní 2 fotbalové hřiště do výšky 2,5 m. (vypočítej objem odpadu v m 3 a v litrech, když rozměry hřiště jsou 100 a 60m) V = Jenom správně roztříděný odpad se dá dále zpracovávat tomu se říká (tajenka) :(-13) -15 : (-10) -70 :(-4) -18,5-2, , A C E K L O R S V Y Odpady, které se nadají zpracovat, se zakopávají do země nebo se spalují, přitom se ještě vyrábí energie. 47

48 Voda. Voda patří k nevyčerpatelným zdrojům, ale lidé spotřebovávají hlavně sladkou vodu, která představuje jen asi 2% hydrosféry. Člověk znečišťuje řeky, jezera, rybníky vypouštěním odpadních vod z továren, čistíren, chemickými postřiky, které se vyplavují z polí. Přitom neustále stoupá spotřeba pitné vody. Více než miliarda lidí nemá přístup ke zdrojům pitné vody. Nejhorší situace je v Africe a Číně, kde musí děti každý den nosit vodu z míst kilometry vzdálených. Každých dvacet vteřin totiž zemře na následky nemocí způsobených závadnou vodou jedno dítě. Jeden a půl milionu dětských životů za rok. V hrůzných hygienických podmínkách žije více než dvě a půl miliardy lidí. Voda je důležitá pro přežití a my bychom se podle toho měli chovat. 48

49 Problémem není jen..(tajenka) a kvalita vody, Jednotka: času energie času (větší) elektrického odporu tlaku síly výkonu objemu (kapaliny) frekvence hmotnosti ale i její..(tajenka) doplň názvy fyzikálních veličin: U F I V v ró E P Na ekologické problémy nás většinou upozorňují ekologické organizace Greenpeace, Děti Země, Hnutí Duha, Hnutí Brontosaurus, Zelený kruh a další. 49

50 OTÁZKY : 1.) Jaké znáš ekologické problémy? 2.) Co nejvíce znečišťuje ovzduší? 3.) Jak vznikají kyselé deště? Co způsobují? 4.) Proč lidé kácejí lesy? A proč by to neměli dělat? 5.) Proč bychom měli třídit odpady? Víš jak? 6.) Kolik odpadu se denně v ČR vyprodukuje? 7.) Jaké problémy jsou s vodou? 8.) Kde jsou největší problémy s pitnou vodou? 9.) Kdybys mohl, jak by jsi řešil ekologické problémy? 10.) Čím ty sám můžeš přispět k ochraně životního prostředí? 50

51 Pracovní list č.13: ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ENERGIE BIOMASY Biomasa je téměř jakákoliv hmota organického původu, ať už rostlinného nebo živočišného. Pro energetické účely se využívají pěstované rostliny nebo odpad ze Biomasu dělíme podle vzniku na : Fytomasa rostlinného původu : odpady ze zemědělství : (1.tajenka) rostliny : pšenice, kukuřice, (2.tajenka) Dosaď jednotky fyzikálních veličin : tlaku el.náboje výkonu el.proudu hmotnosti Dosaď názvy fyzikálních veličin : ˇ I p R P t Zoobiomasa živočišného původu : chlévská mrva 51

52 Dendromasa dřevo, odpad ze dřeva, šišky, kůra, větve a piliny. Granule získané lisováním dřevního odpadu, ale i slámy a rostlin se nazývají 15.(x + 2) = 6.(2x + 7) 7x 8.(3 2x) = 5.(3x 4) 5.(x + 3) 3.(x + 2) = 3.(x + 1) (3 4x) 6.(7 9x) = 0 7x (2x + 3) = 3.(2x + 1) - 3.(2 6x) = ,2 0, A E K L O P T Y Využití biomasy k vytápění není žádný objev, jde vlastně o nejstarší palivo, které člověk používá od pradávna. Spalování dřeva patří k nejčastějším a nejlevnějším způsobům získávání tepla. Biomasu používáme na výrobu : bioenergie - tepelná a elektrická energie biopaliva - pevná : dřevo.. - kapalná : bionafta.. - plynná : bioplyn, vodík.. Biomasu využíváme k výrobě elektřiny, tepla, vytápění domů, ohřevu vody, jako paliva pro automobily, na výstavbu domů, nábytku, na výrobu vláknin a 52

53 chemikálií a další. Biomasa se dá spojit s dalšími zdroji energie, aby výsledek byl ekonomicky a ekologicky optimální. Při spalování se uvolní oxid uhličitý, ale jen tolik, kolik rostlina přijme při růstu. Biomasa je nejlacinější, nejdostupnější a ekologicky nejvýhodnějším palivem. Jedná se o.. zdroj energie. 20 +(-8) +(-17,3).(-2,6) :(0,3).(3,1) :(-2,5) +(-1,78) -(-8,9).(-0,5) +(-6,57) :(-0,2) -5,3-40,7-14,88 20,35 13, ,6-4,8-68,9 B E I L N O T V Ý Energie biomasy je ekologický zdroj energie, při jehož zpracování nevznikne žádný odpad. Ve světě se produkuje 3,5 krát více biomasy než jsme schopni spotřebovat na výrobu veškeré elektřiny. 53

54 Využívá odpadní látky, které bychom museli likvidovat jinak, nezatěžuje životní prostředí nadměrnou produkcí oxidu uhličitého a popel využijeme jako vysoce kvalitní (tajenka). 1) Jednotka elektrického odporu 2) Studené bílé světlo (např. zářivka) 3) Zařízení, které mění střídavé napětí (např. z vyššího na nižší) 4) Druh čočky 5) Polovodičová součástka, která usměrňuje napětí 6) Vodič navinutý na kostře z izolantu 7) Ochrana před bleskem I když energie biomasy představuje velmi výhodnou a úspornou variantu pro vytápění rodinných domů,ale vyžaduje velké nároky na obsluhu a nutnost skladovaní větších zásob. Zařízení na spalování biomasy se musí budovat tam, kde se biomasa vyskytuje, protože její dovoz by se prodražil. Další nevýhodou je, že plodiny pěstované jako biomasa (např. řepka olejná, kukuřice, obiloviny..) zabírají velké plochy zemědělské půdy a zvyšují ceny potravin. 54

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

Fyzikální veličiny. cíl projektu: vytvořit výukové listy fyzikálních veličin probíraných ve fyzice. Rozdíl mezi fyzikální veličinou a jednotkou.

Fyzikální veličiny. cíl projektu: vytvořit výukové listy fyzikálních veličin probíraných ve fyzice. Rozdíl mezi fyzikální veličinou a jednotkou. Fyzika 6 třída Fyzikální veličiny Projekt určený pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy fyzikálních veličin probíraných ve fyzice. Rozdíl mezi fyzikální veličinou

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Výchova k toleranci. 2010 pontis@pontis.cz

Výchova k toleranci. 2010 pontis@pontis.cz Výchova k toleranci PONTIS Šumperk o.p.s. WWW.pontis.cz 2010 pontis@pontis.cz 1 Obsah Výchova k toleranci... 3 Úvod:... 3 Stanovení si pravidel:... 3 Seznámení s tématem, obsahem semináře... 3 Hnědoocí

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Pokřivená ekologie biopaliva

Pokřivená ekologie biopaliva Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Pokřivená ekologie biopaliva Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.32 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby 1 2 body Doprava patří mezi velmi rychle se rozvíjející

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda 1/7 3.2.02.19 Společenstvo organismů cíl - znát pojem společenství - uvést příklad rostlinného a živočišného společenství - ve vodě i na souši žijí společně druhy organismů, vytváří rostlinná a živočišná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.1.10 Integrovaná střední škola technická

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

ZPŮSOBY CESTOVÁNÍ V MINULOSTI A DNES

ZPŮSOBY CESTOVÁNÍ V MINULOSTI A DNES ZPŮSOBY CESTOVÁNÍ V MINULOSTI A DNES Cíl(e): Žáci by si měli uvědomit, jaké cestovní návyky máme dnes, jak se cestovalo v minulosti, a to s ohledem na vzdálenost, volbu způsobu přepravy a dopad na životní

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 2.6.2013 Anotace a)

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT aktivita EKOPEXESO ANOTACE: Pomocí této motivační aktivity se žáci formou hry seznámí s vybranými ekologickými pojmy a zároveň si uvědomí propojenost jejich významů. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

Definování pojmu DISKRIMINACE

Definování pojmu DISKRIMINACE METODIKA PRO PRÁCI S VÝSTAVOU NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA... PROTEKTORÁT OČIMA ŽIDOVSKÝCH DĚTÍ Definování pojmu DISKRIMINACE AUTOR AKTIVITY Bev Zemo (pro projekt Facing History and Ourselves, Inc.; www.facinghistory.org)

Více

Název: Potřebujeme horkou vodu

Název: Potřebujeme horkou vodu Tradiční a nové způsoby využití energie Název: Potřebujeme horkou vodu Seznam příloh Obrázky k rozlosování žáků do náhodných skupin Motivační texty 1 až 5 Pracovní list Potřebujeme horkou vodu Graf naměřených

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Implementace ICT do výuky přírodovědných předmětů fyzika, přírodopis, zeměpis a chemie Evidenční číslo: 0563P2006 Název poskytovatele dotace:

Implementace ICT do výuky přírodovědných předmětů fyzika, přírodopis, zeměpis a chemie Evidenční číslo: 0563P2006 Název poskytovatele dotace: Projekt SIPVZ Voda na Zemi 2006 Implementace ICT do výuky přírodovědných předmětů fyzika, přírodopis, zeměpis a chemie Evidenční číslo: 0563P2006 Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Internet a autorský zákon (pracovní list)

Internet a autorský zákon (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-04 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy průřezového tématu realizováno ve výuce vzdělávací oblasti/ oboru realizováno v rámci projektu realizováno

Více

Jeden Den Bez Elektřiny

Jeden Den Bez Elektřiny Jeden Den Bez Elektřiny Cíl(e): Žáci si uvědomí, že většina jejich každodenních aktivit potřebuje elektřinu. Pokusí se navrhnout cesty vedoucí ke snížení spotřeby elektřiny. Obecný popis aktivity: Elektřina

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.05

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika 1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

February 22, 2013. UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1.

February 22, 2013. UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale 1. Písemné opakování 2. Výklad Opakování pojmů Z9 A B 1. Jmenuj rozdělení krajin 3. Práce s grafem 4. Procvičení pojmů 5. Křížovka 6. Témata na referáty podle

Více

Test - trestný čin, trestní řízení, přestupky Metodický list

Test - trestný čin, trestní řízení, přestupky Metodický list Test - trestný čin, trestní řízení, přestupky Metodický list test nebo samostatná práce k danému tématu Obecné informace k řadě pracovních listů Člověk a společnost - Stát a právo. Výukové materiály jsou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Přírodě podobný hospodářský systém. Milan Smrž 8.12.2014, Praha

Přírodě podobný hospodářský systém. Milan Smrž 8.12.2014, Praha Přírodě podobný hospodářský systém Milan Smrž 8.12.2014, Praha peak everything za 60 let byla moře vylovena na desetinu původního obsahu; spáleno přes polovinu konvenčních zásob fosilních paliv; nekonvenční

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická PRÁCE Z OBČANSKÉ NAUKY SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM NA TÉMA EKOLOGIE Třída: L. Školní rok: / VÍT SVOBODA VOJTĚCH SPÁLENSKÝ 1. Obsah práce 1. OBSAH PRÁCE... 1. PODĚKOVÁNÍ... 1

Více

Městské ředitelství policie Ostrava

Městské ředitelství policie Ostrava Městské ředitelství policie Ostrava Webová policie aneb Poldík Webík pomáhá a chrání (cíle a zdůvodnění projektu) upozornit děti a jejich rodiče na nebezpečí, která provázejí používání internetu naučit

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Druh učebního materiálu: prezentace spojená s interaktivitou, pracovní list - křížovky. ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

Druh učebního materiálu: prezentace spojená s interaktivitou, pracovní list - křížovky. ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 -mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více