Příručka pro uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro uživatele"

Transkript

1 SPRÁVNÁ VOLBA podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji Příručka pro uživatele - internetové stránky Poradce v Plzeňském kraji Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s Autoři: Ing. Pavel Beneš Mgr. Zuzana Sahulová Spolupráce: Mgr. Martina Robotková září 2010 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s Ä Riegrova 1, Plzeň

2 Obsah I. Internetové stránky Poradce v Plzeňském kraji Členění internetových stránek Popis a možnosti využití internetových stránek Poradce v Plzeňském kraji Úvod Aktivity pro výuku Zdroje pro výuku volby povolání Animované spoty Videorozhovory s osobnostmi Studie Exkurze Užitečné odkazy Diskuze a náměty O projektu Příručka uživatele Kontakty Přehled informačních zdrojů Digitální informační zdroje Tištěné informační zdroje

3 I. Internetové stránky Poradce v Plzeňském kraji Stránky Poradce v Plzeňském kraji (PORADCEVPK.CZ) vznikly s cílem podpořit výchovné poradce a učitele volby povolání v jejich pedagogické činnosti. Tvůrci portálu totiž vycházejí z přesvědčení, že podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji by neměla zahrnovat pouze pomoc žákům, kteří se rozhodují o své budoucnosti, ale i podporu učitelů, kteří žáky procesem volby povolání provázejí. Proto mají stránky PORADCEVPK.CZ pedagogům sloužit především jako inspirační a informační zdroj při přípravě aktivit do hodin volby povolání. Pedagogové zde naleznou odkazy na zajímavé informační zdroje, tipy na aktivity do vyučovacích hodin včetně didaktických pomůcek i nové multimediální produkty vhodné pro využití přímo v hodinách volby povolání. 1. Členění internetových stránek Hlavní informace jsou na stránkách shromážděny ve čtyřech sekcích na titulní straně (viz obrázek P1). Tyto údaje jsou spolu s mnoha dalšími dostupné i pomocí voleb levého menu. Pro rychlý přechod k nejvíce žádaným informacím a odkazům pak slouží horní menu. Na titulní stránce naleznete tyto čtyři sekce: Aktivity pro výuku volby povolání Zdroje pro výuku volby povolání Animované spoty Videorozhovory s osobnostmi Každá ze sekcí má na titulní straně zelený odkaz pod tímto odkazem naleznete úvodní informace o dané části, o smyslu shromážděných údajů a možném způsobu jejich využití. Ze stránky pod zeleným odkazem pak můžete dále přejít k výběru konkrétních informací dané části. Tento výběr můžete provést i rychlejší cestou - hned z titulní stránky pomocí červených odkazů v každé sekci. Kromě čtyř sekcí je dále na titulní straně: horní menu (horizontální červená lišta) levé menu (vertikální šedivá lišta) Horní menu je určeno zejména pro snadný přechod k didaktickým pomůckám a metodickým informačním zdrojům dostupným on-line. V horním menu naleznete také odkaz Vyhledávání. Tuto volbu lze využít v případě, že budete na stránkách hledat informace ke konkrétnímu pojmu. Do okénka se zadá hledaný pojem a vyhledávač zobrazí, kde všude se zadaný pojem na stránkách PORADCEVPK.CZ vyskytuje. V levém menu naleznete odkazy na všechny části internetových stránek. Hlavním smyslem levého menu je možnost rychlého návratu bez zbytečného klikání na tlačítko <ZPĚT>. Díky tomu, že levé menu je na stránkách zobrazeno neustále, můžete volby tohoto menu dobře využít pro rychlejší návrat od konkrétních informací (např. konkrétních aktivit pro výuku nebo konkrétních videorozhovorů). V horní části levého menu jsou uvedeny volby odkazující na čtyři hlavní sekce portálu (viz výše). Pod těmito odkazy v levém menu naleznete úvodní stránky k dané sekci portálu (stejnou stránku můžete zobrazit kliknutím na zelený nadpis v konkrétní sekci na titulní stránce). -3-

4 Obrázek P1 Titulní stránka Poradce v Plzeňském kraji -4-

5 2. Popis a možnosti využití internetových stránek Poradce v Plzeňském kraji Tato část se zaměřuje na detailní charakteristiku jednotlivých částí internetových stránek PORADCEVPK.CZ. Cílem je podrobně seznámit uživatele s možnostmi, které stránky nabízejí a poskytnout uživatelům tipy, jak lze stránky vhodně využívat při přípravě hodin volby povolání i při samotných hodinách. Při popisu jednotlivých částí stránek jsme se podrželi pořadí voleb v levém menu. 2.1 Úvod Volba Úvod levého menu odkazuje na titulní stránku a slouží k rychlému návratu na začátek. Stejnou funkci plní také záhlaví s nadpisem Poradce v Plzeňském kraji podpora pro kariérové poradce na školách. Toto záhlaví je dostupné z jakéhokoliv místa stránek. 2.2 Aktivity pro výuku Obsah: Jak už název napovídá, obsahem této části stránek PORADCEVPK.CZ je soubor aktivit vhodných pro využití přímo ve výuce volby povolání. Aktivity byly pro snazší orientaci rozděleny do šesti tematických bloků (Blok I. Blok VI.) V rámci jednotlivých bloků pak byly vytvořeny tematické oddíly sdružující aktivity s podobným tématem, zaměřením a cílem. K některým aktivitám v portfoliu byly vytvořeny také didaktické pomůcky zejména v podobě pracovních listů. Všechny didaktické pomůcky jsou ve formátu PDF a jsou určeny k nakopírování a distribuci mezi žáky. Způsob ovládání: Na stránkách PORADCEVPK.CZ se po kliknutí na volbu Aktivity pro výuku volby povolání na titulní stránce dostanete k úvodní charakteristice portfolia jako celku. Na téže stránce dále naleznete obecné informace ke struktuře popisovaných aktivit. Dozvíte se zde bližší souvislostí představovaných aktivit s Rámcovým vzdělávacím plánem pro základní vzdělávání (RVP ZV), např. souvislosti se vzdělávacími oblastmi, tematickými okruhy a průřezovými tématy a dále klíčové kompetence rozvíjené díky aktivitám v portfoliu. Výběr tematického bloku můžete provést ze stránky Aktivity pro výuku volby povolání (viz obrázek P2) nebo přímo z titulní stránky portálu (viz obrázek P1). Ze stránky Aktivity pro výuku volby povolání můžete také přímo přejít k výběru konkrétních aktivit (seřazených abecedně, bez nutnosti volby bloku a oddílu) či k výběru didaktických pomůcek k vybraným aktivitám. K výběru bloků v portfoliu se lze dostat také přímo z titulní stánky portálu volbou bloku I. VI. v levé horní sekci. Po kliknutí na konkrétní blok se zobrazí stránka s obecnou charakteristikou daného bloku (doporučený ročník, cíl, očekávané výstupy) a s odkazy na jednotlivé aktivity rozdělené dle oddílů. Na téže stránce naleznete také odkazy a tipy na jiné související informační zdroje. Pro přechod k didaktickým pomůckám lze využít buď volbu Didaktické pomůcky v horním menu titulní stránky nebo odkaz v dolní části stránky Aktivity pro výuku volby povolání. Materiály k vybraným aktivitám portfolia jsou řazeny abecedně podle názvu aktivity. -5-

6 Možnosti využití: Portfolio aktivit má sloužit jako inspirační zdroj pro pedagogy do hodin volby povolání. Aktivity jsou určeny zejména pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, nicméně většinu z nich lze využít i v 7. ročnících. Portfolio bylo vytvořeno v souladu s požadavky vyplývajícími z RVP ZV. Popisované aktivity pro výuku mají jednotnou strukturu: motivační úvod popis aktivity závěry a reflexe pomůcky časová dotace zdroj(e) Struktura motivační úvod aktivita reflexe by měla být dodržována i při samotné realizaci. Zejména reflexe (např. v podobě názorové konfrontace či ventilace zážitků a emocí) je složkou velice potřebnou a důležitou pro dosažení maximálního efektu použité aktivity na další směřování jedince. Údaje o časové náročnosti mají pouze orientační charakter, vždy zaleží na počtu účastníků a způsobu organizace činností. Obrázek P2 Aktivity pro výuku volby povolání 2.3 Zdroje pro výuku volby povolání Obsah: Pro podporu kariérových poradců na školách byly v rámci projektu shromážděny a zhodnoceny dostupné informační zdroje týkající se volby povolání. Informační zdroje, které byly během pilotní fáze projektu vyhodnoceny jako praktické a přínosné, jsou shrnuty v sekci Zdroje pro výuku volby -6-

7 povolání. Budete-li tedy hledat jakékoliv informace z oblasti kariérového poradenství, můžete využít zde shromážděných tipů a odkazů. Pro snazší orientaci byly informační zdroje rozděleny na: metodické informační zdroje datové informační zdroje U datových informačních zdrojů naleznete mj. také volbu Vzorové prezentace. Jedná se o soubor zcela nových produktů vytvořený v rámci projektu Správná volba. Soubor je tvořen samostatnými prezentacemi shrnujícími základní informace z dané oblasti témat volby povolání. Obrázek P3 Informační zdroje pro výuku volby povolání Způsob ovládání: Po kliknutí na zelenou volbu v sekci Zdroje pro výuku volby povolání na titulní stránce se dostanete na stránku Informační zdroje pro výuku volby povolání (viz obrázek P3), na níž můžete po krátkém úvodu přejít k výběru konkrétního typu informačních zdrojů. Kliknutím na daný typ se zobrazí seznam informačních zdrojů. Vpravo u každého zdroje naleznete odkaz <více informací>. Kliknutím na tento odkaz se rozbalí stručná charakteristika zvoleného informačního zdroje (obsah, výhody, nevýhody, cílová skupina, provozovatel/vydavatel, apod.). K rychlejšímu výběru konkrétního typu informačních zdrojů slouží červené odkazy v sekci Zdroje pro výuku volby povolání na titulní stránce. Jedním z odkazů u datových informačních zdrojů je volba Vzorové prezentace (viz obrázek P4). Kliknutím na tento odkaz přejdete na stránku s úvodními informacemi a s možností volby konkrétní prezentace. Po kliknutí na prezentaci se objeví volby stažení souboru (otevřít nebo uložit). Prezentaci můžete prohlížet buď on-line přímo v prohlížeči nebo z PC po stažení na disk. Cílem prezentací je maximálně vyjít vstříc pedagogům při výkladu témat volby povolání. Možnosti využití: Metodické informační zdroje by měly pomoci zejména v případě, že budete hledat nové nápady či náměty do své výuky volby povolání. Volit můžete ze tří možností první dva odkazy shromažďují informace o internetových zdrojích (odkazy na zajímavé portály a dále na on-line možnosti testování schopností žáků), třetí odkaz obsahuje tipy na tištěné publikace, v nichž můžete nalézt inspiraci pro svoji výuku volby povolání. -7-

8 Datové informační zdroje lze použít vždy, když budete hledat jakékoliv informace z oblasti školství, vzdělávání i trhu práce (např. informace o školách, oborech, profesích ). Také v této části máte možnost volit z internetových či tištěných zdrojů. Vzorové prezentace mají sloužit jako pomůcka při výkladu učitele. Nikoliv však jako uzavřený produkt, který se pouze pustí, ale spíše jako zdroj podnětů k diskuzím a otázkám o nastolených tématech. Pokud je prezentace rozsáhlejší, neznamená to, že musí být celá využita v jedné vyučovací hodině,. Lze ji pustit i po částech (dle potřeby) ve více vyučovacích hodinách. Obrázek P4 Vzorové prezentace 2.4 Animované spoty Obsah: Animované spoty byly vytvořeny jako nová didaktická pomůcka určená pro využití přímo v hodinách volby povolání. Jedná se o cca jeden a půl minutové animace, které s trochou vtipu a nadsázky zpracovávají různá témata vztahující se k volbě povolání. Při tvorbě animací byl opět informativně dodržen model členění do tematických bloků (dle portfolia aktivit). Všechny animace jsou barevné, doplněné zvukovým podbarvením. Způsob ovládání: Po kliknutí na volbu Animované spoty na titulní stránce se dostanete ke krátkému úvodu a k výběru konkrétního spotu. Výběr spotu můžete provést i přímo z titulní stránky pomocí červených odkazů v sekci Animované spoty. Kliknutím na konkrétní spot přejdete na stánku přehrávání spotu (příklad stránky viz obrázek P5). Všechny animace je možno pouštět buď on-line přímo z portálu PORADCEVPK.CZ nebo z PC po stažení na disk. Pro maximální využití připravených spotů je vhodné při prohlížení nastavit tzv. full -8-

9 screen mode, tj. roztáhnout okno s animací na celou obrazovku (tlačítkem vedle časové lišty v pravém dolním rohu okna čtyři šipečky ) Možnosti využití: Vytvořené animace mají sloužit zejména k motivaci a aktivizaci žáků. Zároveň však mají být i zdrojem námětů pro diskuze o daných tématech při hodinách volby povolání. Animace jsou dobře využitelné na počátku vyučovací hodiny, svůj účel však mohou splnit i v jiné fázi hodiny, zkrátka vždy, když je potřeba žáky probudit a zvýšit jejich pozornost a zájem. Obrázek P5 Animované spoty (příklad) 2.5 Videorozhovory s osobnostmi Obsah: Videorozhovory s osobnostmi jsou další didaktickou pomůckou, kterou vytvořil realizační tým projektu s cílem metodicky podpořit kariérové poradce v jejich pedagogické činnosti. Jedná se o cca pětiminutová videa natočená s lidmi, kteří mají zajímavý profesní profil. Vytvořeno bylo celkem devět videí, v nichž lidé různých profesí (pět mužů a čtyři ženy) přibližují divákům svoji vzdělávací a profesní cestu. Způsob ovládání: Videorozhovory lze vybírat buď přímo z titulní stránky portálu pomocí červených odkazů v sekci Videorozhovory s osobnostmi nebo ze stránky Videorozhovory s osobnostmi pod zeleným odkazem na titulní stránce. Na této stránce naleznete u každého videorozhovoru v závorce uvedený celkový čas daného videa. Každý videorozhovor je pojmenován podle současné profese natáčené osobnosti. Kliknutím na videorozhovor přejdete na stránku přehrávání videa (příklad stránky viz obrázek P6). Stejně jako animované spoty můžete i videorozhovory pouštět buď on-line přímo ze stránek PORADCEVPK.CZ -9-

10 nebo z PC po stažení na váš disk. Pro efektivní využití natočených videí opět doporučujeme roztáhnout okno s videem na celou obrazovku (nastavit full screen mode). Možnosti využití: Videorozhovory mají být především prostředkem pro zvýšení názornosti a efektivity výuky volby povolání. Natočená videa by měla sloužit jako podklad pro diskuze se žáky např. na téma: povolání, pracovní náplň, pracovní prostředí, předpoklady pro profesi, různorodé studijní cesty nebo zajímavý profesní vývoj. Obrázek P6 Videorozhovory s osobnostmi (příklad) 2.6 Studie Obsah: Dalším produktem projektu Správná volba jsou studie shrnující data z oblasti vzdělávání i trhu práce. Tyto studie se zaměřují na různá dílčí témata (např. vývoj trhu práce, nezaměstnanost absolventů, přijímací řízení na SŠ, apod.) a jsou vytvářeny postupně (tak, jak se zpracovávají aktuální data z daných tematických oblastí). Všechny studie mají za cíl informovat pedagogy a jejich prostřednictvím i žáky a rodiče o situaci ve světě vzdělávání a na trhu práce. Lepší informovanost by měla pomoci při rozhodování žáků o jejich další studijní a profesní cestě Vytvořené analýzy jsou postupně umisťovány na stránky PORADCEVPK.CZ, aby byly snadno dostupné maximálnímu počtu pedagogů Způsob ovládání: Ke studiím se lze na stránkách PORADCEVPK.CZ dostat velmi snadno - pomocí levého menu. Zhruba v polovině levého menu se nachází volba Studie. Po kliknutí na tuto volbu se zobrazí stránka přehledu dosud zveřejněných studií se stručným popisem každé z nich (viz obrázek P7). U každé -10-

11 studie máte možnost zvolit způsob prohlížení - buď on-line přímo v prohlížeči nebo po stažení komprimovaného souboru do vašeho PC. Možnosti využití: Již při pohledu na charakter dat a způsob jejich zpracování je patrné, že analýzy vytvořené pro projekt Správná volba nejsou primárně určeny pro přímé využití v hodinách volby povolání. Jde spíše o materiál určený pedagogům. Smyslem těchto studií je zejména to, aby pedagogové měli k dispozici dostatek aktuálních informací o vzdělávání a trhu práce. Tyto informace by pak měly být adekvátním způsobem šířeny směrem k žákům rozhodujícím se o své budoucnosti a jejich rodičům. Obrázek P7 Studie vytvořené v rámci projektu Správná volba 2.7 Exkurze Pod volbou Exkurze v levém menu naleznete pár tipů, kam můžete vyrazit se svými žáky. Náměty na exkurze jsou voleny tak, aby prohlídka daného místa měla přínos pro volbu povolání žáků. Projekt Správná volba se zaměřuje především na Plzeňský kraj, z tohoto důvodu jsou náměty exkurzí místně směřovány zejména do Plzně. 2.8 Užitečné odkazy Volba Užitečné odkazy shromažďuje odkazy na externí weby, které určitým způsobem korespondují s problematikou volby povolání a kariérového poradenství. Volbu Užitečné odkazy lze využít zejména při hledání jakékoliv informace související se vzděláváním, zejména s problematikou výchovného a kariérového poradenství 2.9 Diskuze a náměty Tato volba obsahuje fórum, skrze které je možné diskutovat o různých tématech. Diskusní témata lze snadno zakládat i tematicky třídit. Do fóra můžete vstupovat buď jako host (s omezenými právy) nebo jako registrovaný uživatel. -11-

12 2.10 O projektu Volba O projektu informuje o projektu Správná volba, v jehož rámci byly stránky PORADCEVPK.CZ vytvořeny. Návštěvníci této stránky získají např. informace o cílech projektu, jeho partnerech i časovém harmonogramu Příručka uživatele Pod touto volbou mají uživatelé možnost si stáhnout a následně prohlédnout manuál ke stránkám PORADCEVPK.CZ. Podoba manuálu, který je zde ke stažení, odpovídá obsahu části Internetové stránky Poradce v Plzeňském kraji této příručky Kontakty Pod volbou Kontakty nalezne uživatel kontaktní informace na ty, kteří projekt Správná volba realizují. Uvedeny jsou zde zejména kontakty na samotného realizátora projektu Regionální rozvojovou agenturu Plzeňského kraje, o.p.s., a to včetně kontaktních osob, a dále i na všechny partnery projektu včetně odkazů na www stránky. -12-

13 3. Přehled informačních zdrojů V přehledu níže uvádíme informační zdroje, které byly využívány při tvorbě obsahu stránek PORADCEVPK.CZ. Přímo na stránkách je na tyto i další zdroje odkazováno především v sekci Zdroje pro výuku volby povolání. Níže uvedené informační zdroje byly inspirací zejména při tvorbě portfolia aktivit pro výuku volby povolání. Využity byly také některé vyzkoušené aktivity a didaktické pomůcky ze ZŠ Dobřany Digitální informační zdroje (provozovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. - Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání) (provozovatel: Ústav pro informace ve vzdělávání příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) (provozovatel: DHV CR, spol. s r.o.) (provozovatel: Národní ústav odborného vzdělávání - NUOV) (provozovatel: Středisko služeb školám) (provozovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí) (provozovatel: Výzkumný ústav pedagogický v Praze) (provozovatel: společnost JOB ON s.r.o.) 3.2. Tištěné informační zdroje BARRETT, J.: Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání. Praha: Computer Press, BLAŽKOVÁ, J.: Moje volba pracovní učebnice pro žáky 8. a 9. tříd. Most: Hněvín, BOČKOVÁ, V.: Vzdělávání průvodní jev života. Olomouc: Vydavatelství UP, ERHARD THIEL: Mluvíme tělem. Praha, Knižní klub, HERMOCHOVÁ, S. A KOL.: Hry do kapsy IV: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Praha: Portál, HERMOCHOVÁ, S. A KOL.: Hry do kapsy V. Praha: Portál, HERMOCHOVÁ, S.: Hry pro život 1 sociálně psychologické hry pro děti a mládež. Praha: Portál, HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ H.: Volba povolání pracovní sešit. Most: Hněvín, HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ H.: Volba povolání metodická příručka pro učitele. Most: Hněvín, KELLER, G.: Mami, tati, jak se mám učit?. Praha: Nový život, KERN, H.: Přehled psychologie. Praha: Portál, KINCHEROVÁ, J.: Psychologické testy pro kluky a děvčata. Praha: Portál, MERTIN, V.: Jak se dostat na střední školu. Praha: Grada, MEZERA, A.: Pro jaké povolání se hodím?. Praha: Computer Press, NEUMAN, J. A KOL.: Hry do kapsy IX.: sociální, motorické a kreativní hry. Praha: Portál, STRÁDAL, J.: Člověk a svět práce. Praktické činnosti pro ročník ZŠ. Praha: Fortuna,

14 ŠIKULOVÁ A KOL.: Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy. Most: Hněvín, VALENTA, J.: Učit se být. Praha, Strom-AISIS WEDLICHOVÁ I., MRÁZOVÁ E., ŠIKULOVÁ R.: Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy. Most: Hněvín,

15

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, Brno Co se dozvíte? Jaká informační média a materiály

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí SPOUŠTĚNÍ CD Prezentace se spouští dvojklikem na soubor index.html. Otevře se váš výchozí internetový prohlížeč, např. Internet Explorer. V

Více

Úvodní strana systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz)

Úvodní strana systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz) Návod pro uživatele Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz. Úvodní strana systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz) Úvodní strana, systému ISA+ (http://www.infoabsolvent.cz)

Více

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání 1 z 5 Nápověda 360 Search Co je 360 Search? 360 Search je metavyhledávač, který slouží k paralelnímu prohledávání všech dostupných informačních zdrojů prostřednictvím jednotného rozhraní. Nástroj 360 Search

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI I N T E R A K T I V N Í MATEMATIK A U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI 1. Struktura učebnice 2. Spuštění Interaktivní matematiky Interaktivní matematiky (školní verze) vydávané pedagogickým

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

M Ů Ž E T E S E S P O L E H N O U T

M Ů Ž E T E S E S P O L E H N O U T M Ů Ž E T E S E S P O L E H N O U T OBSAH 1. Výběr sledovaného období... 3 2. Zásady pro ovládání aplikace... 3 2.1. Ovládací lišta... 3 2.2. Úvodní strana... 4 2.3. Úvodní strana zvolené oblasti - zdroje...

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB (stručný návod pro přispěvatele) 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB (stručný návod pro přispěvatele) 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB V sekci Management je vytvořena struktura podsekcí pro publikaci tematicky zaměřených článků. Specifickou podsekcí je sekce Katalog produktů a služeb. V této sekci je umístěn

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji

Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji Centrum pro začínající podnikatele při JVM-RPIC, spol. s r.o. Ing. Jakub Křižka krizka@jvmrpic.cz Tel. 577 210 729 Impuls ke vzniku projektu Centrum

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 8. 2009 Datum ukončení realizace 31. 1. 2012 Partneři projektu Další vzdělávání

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI určený pro moduly: Další vzdělávání mistrů ve výrobě Další vzdělávání manažerů logistiky Další vzdělávání podnikových lektorů Další vzdělávání personalistů v rámci

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti Elektronický časopis Právo-Bezpečnost-Informace" ISSN 2336-3657 Anotace: Příspěvek čtenáři poskytuje úvodní seznámení s výstupem dílčího výzkumného projektu č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010)

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu První přihlášení a úprava profilu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci elearning odkaz Moodle

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ Pokyny pro školy Jak používat webový portál informačního systému NZZ NUOV Praha, duben 2009 Obsah Základní informace... 3 Přihlášení škol... 5 Změna účtu... 6 Změna hesla... 6 Vstup do systému... 7 Správa

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ Přihlášení Na portál se dostanete přes webovou adresu www.dumy.cz Registrace (materiál může vložit pouze registrovaný uživatel) Pole pro přihlášení registrovaného

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele SPRÁVNÁ VOLBA podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji Příručka pro uživatele - internetový portál Studuj v Plzeňském kraji Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Práce s ceníkem xls.

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Práce s ceníkem xls. Uživatelská příručka ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Práce s ceníkem xls. Revize Zpracoval Stručný popis verze dokumentu Datum OBSAH Úvod... 4 Seznam zkratek... 4 1. Základní nastavení ceníku... 5 2. Aktualizace

Více

Manuál pro Vzdálený přístup ides pro nájemce bytů ve správě m.č. Praha 10

Manuál pro Vzdálený přístup ides pro nájemce bytů ve správě m.č. Praha 10 pro nájemce bytů ve správě m.č. Praha 10 ides@praha10.cz Dojde-li ke ztrátě přístupových údajů nebo jejich prozrazení, je ve Vašem zájmu neprodleně oznámit tuto skutečnost na SF nebo na výše uvedený mail!!!

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

AquaLingua. Uživatelský manuál

AquaLingua. Uživatelský manuál AquaLingua Uživatelský manuál Úvod Přístup přes témata Přístup přes vyhledávání Prohlížení obrázků 1/6 Úvod Internetová aplikace AquaLingua umožňuje uživateli prohlížet obrázky s výrazy v jednom z 15 evropských

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ Určeno pro E-learningový kurz: Rozvoj andragogických a metodologických znalostí lektorů dalšího vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V JMK CZ.1.07/3.2.04/01.0045

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka metodika Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru... 3 Změna

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Ivona Krejsová Milan Chmura

Ivona Krejsová Milan Chmura Ivona Krejsová Milan Chmura Kdo jsme? Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 cca 55 zaměstnanců Komplexní služby v oblastech: rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání se

Více

U:fonova samoobsluha. Uživatelský manuál

U:fonova samoobsluha. Uživatelský manuál U:fonova samoobsluha Strana 1 (celkem 15) v1.1 21.8.2008 OBSAH: 1) Úvod 2) Přihlášení do samoobsluhy Ověření přihlašovacích údajů Chybně uvedeny přihlašovací údaje Ověření snadno zneužitelného hesla Úvodní

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup dokládání

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Náš projekt Centrum integrované podpory

Náš projekt Centrum integrované podpory Kliknutím lze upravit styl. Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Zadáním adresy www.hroch.czu.cz do internetového prohlížeče se dostanete na stránky informačního systému HROCH. Kliknutím

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU Vážení učitelé, dostává se Vám do rukou průvodce e-learningovým interaktivním portálem HAIR. Naším cílem je poskytnout Vám nástroj, který umožní využít nejnovější technologie ve výuce cizích jazyků odborně

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4 4

Více