Příručka pro uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro uživatele"

Transkript

1 SPRÁVNÁ VOLBA podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji Příručka pro uživatele - internetové stránky Poradce v Plzeňském kraji Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s Autoři: Ing. Pavel Beneš Mgr. Zuzana Sahulová Spolupráce: Mgr. Martina Robotková září 2010 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s Ä Riegrova 1, Plzeň

2 Obsah I. Internetové stránky Poradce v Plzeňském kraji Členění internetových stránek Popis a možnosti využití internetových stránek Poradce v Plzeňském kraji Úvod Aktivity pro výuku Zdroje pro výuku volby povolání Animované spoty Videorozhovory s osobnostmi Studie Exkurze Užitečné odkazy Diskuze a náměty O projektu Příručka uživatele Kontakty Přehled informačních zdrojů Digitální informační zdroje Tištěné informační zdroje

3 I. Internetové stránky Poradce v Plzeňském kraji Stránky Poradce v Plzeňském kraji (PORADCEVPK.CZ) vznikly s cílem podpořit výchovné poradce a učitele volby povolání v jejich pedagogické činnosti. Tvůrci portálu totiž vycházejí z přesvědčení, že podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji by neměla zahrnovat pouze pomoc žákům, kteří se rozhodují o své budoucnosti, ale i podporu učitelů, kteří žáky procesem volby povolání provázejí. Proto mají stránky PORADCEVPK.CZ pedagogům sloužit především jako inspirační a informační zdroj při přípravě aktivit do hodin volby povolání. Pedagogové zde naleznou odkazy na zajímavé informační zdroje, tipy na aktivity do vyučovacích hodin včetně didaktických pomůcek i nové multimediální produkty vhodné pro využití přímo v hodinách volby povolání. 1. Členění internetových stránek Hlavní informace jsou na stránkách shromážděny ve čtyřech sekcích na titulní straně (viz obrázek P1). Tyto údaje jsou spolu s mnoha dalšími dostupné i pomocí voleb levého menu. Pro rychlý přechod k nejvíce žádaným informacím a odkazům pak slouží horní menu. Na titulní stránce naleznete tyto čtyři sekce: Aktivity pro výuku volby povolání Zdroje pro výuku volby povolání Animované spoty Videorozhovory s osobnostmi Každá ze sekcí má na titulní straně zelený odkaz pod tímto odkazem naleznete úvodní informace o dané části, o smyslu shromážděných údajů a možném způsobu jejich využití. Ze stránky pod zeleným odkazem pak můžete dále přejít k výběru konkrétních informací dané části. Tento výběr můžete provést i rychlejší cestou - hned z titulní stránky pomocí červených odkazů v každé sekci. Kromě čtyř sekcí je dále na titulní straně: horní menu (horizontální červená lišta) levé menu (vertikální šedivá lišta) Horní menu je určeno zejména pro snadný přechod k didaktickým pomůckám a metodickým informačním zdrojům dostupným on-line. V horním menu naleznete také odkaz Vyhledávání. Tuto volbu lze využít v případě, že budete na stránkách hledat informace ke konkrétnímu pojmu. Do okénka se zadá hledaný pojem a vyhledávač zobrazí, kde všude se zadaný pojem na stránkách PORADCEVPK.CZ vyskytuje. V levém menu naleznete odkazy na všechny části internetových stránek. Hlavním smyslem levého menu je možnost rychlého návratu bez zbytečného klikání na tlačítko <ZPĚT>. Díky tomu, že levé menu je na stránkách zobrazeno neustále, můžete volby tohoto menu dobře využít pro rychlejší návrat od konkrétních informací (např. konkrétních aktivit pro výuku nebo konkrétních videorozhovorů). V horní části levého menu jsou uvedeny volby odkazující na čtyři hlavní sekce portálu (viz výše). Pod těmito odkazy v levém menu naleznete úvodní stránky k dané sekci portálu (stejnou stránku můžete zobrazit kliknutím na zelený nadpis v konkrétní sekci na titulní stránce). -3-

4 Obrázek P1 Titulní stránka Poradce v Plzeňském kraji -4-

5 2. Popis a možnosti využití internetových stránek Poradce v Plzeňském kraji Tato část se zaměřuje na detailní charakteristiku jednotlivých částí internetových stránek PORADCEVPK.CZ. Cílem je podrobně seznámit uživatele s možnostmi, které stránky nabízejí a poskytnout uživatelům tipy, jak lze stránky vhodně využívat při přípravě hodin volby povolání i při samotných hodinách. Při popisu jednotlivých částí stránek jsme se podrželi pořadí voleb v levém menu. 2.1 Úvod Volba Úvod levého menu odkazuje na titulní stránku a slouží k rychlému návratu na začátek. Stejnou funkci plní také záhlaví s nadpisem Poradce v Plzeňském kraji podpora pro kariérové poradce na školách. Toto záhlaví je dostupné z jakéhokoliv místa stránek. 2.2 Aktivity pro výuku Obsah: Jak už název napovídá, obsahem této části stránek PORADCEVPK.CZ je soubor aktivit vhodných pro využití přímo ve výuce volby povolání. Aktivity byly pro snazší orientaci rozděleny do šesti tematických bloků (Blok I. Blok VI.) V rámci jednotlivých bloků pak byly vytvořeny tematické oddíly sdružující aktivity s podobným tématem, zaměřením a cílem. K některým aktivitám v portfoliu byly vytvořeny také didaktické pomůcky zejména v podobě pracovních listů. Všechny didaktické pomůcky jsou ve formátu PDF a jsou určeny k nakopírování a distribuci mezi žáky. Způsob ovládání: Na stránkách PORADCEVPK.CZ se po kliknutí na volbu Aktivity pro výuku volby povolání na titulní stránce dostanete k úvodní charakteristice portfolia jako celku. Na téže stránce dále naleznete obecné informace ke struktuře popisovaných aktivit. Dozvíte se zde bližší souvislostí představovaných aktivit s Rámcovým vzdělávacím plánem pro základní vzdělávání (RVP ZV), např. souvislosti se vzdělávacími oblastmi, tematickými okruhy a průřezovými tématy a dále klíčové kompetence rozvíjené díky aktivitám v portfoliu. Výběr tematického bloku můžete provést ze stránky Aktivity pro výuku volby povolání (viz obrázek P2) nebo přímo z titulní stránky portálu (viz obrázek P1). Ze stránky Aktivity pro výuku volby povolání můžete také přímo přejít k výběru konkrétních aktivit (seřazených abecedně, bez nutnosti volby bloku a oddílu) či k výběru didaktických pomůcek k vybraným aktivitám. K výběru bloků v portfoliu se lze dostat také přímo z titulní stánky portálu volbou bloku I. VI. v levé horní sekci. Po kliknutí na konkrétní blok se zobrazí stránka s obecnou charakteristikou daného bloku (doporučený ročník, cíl, očekávané výstupy) a s odkazy na jednotlivé aktivity rozdělené dle oddílů. Na téže stránce naleznete také odkazy a tipy na jiné související informační zdroje. Pro přechod k didaktickým pomůckám lze využít buď volbu Didaktické pomůcky v horním menu titulní stránky nebo odkaz v dolní části stránky Aktivity pro výuku volby povolání. Materiály k vybraným aktivitám portfolia jsou řazeny abecedně podle názvu aktivity. -5-

6 Možnosti využití: Portfolio aktivit má sloužit jako inspirační zdroj pro pedagogy do hodin volby povolání. Aktivity jsou určeny zejména pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, nicméně většinu z nich lze využít i v 7. ročnících. Portfolio bylo vytvořeno v souladu s požadavky vyplývajícími z RVP ZV. Popisované aktivity pro výuku mají jednotnou strukturu: motivační úvod popis aktivity závěry a reflexe pomůcky časová dotace zdroj(e) Struktura motivační úvod aktivita reflexe by měla být dodržována i při samotné realizaci. Zejména reflexe (např. v podobě názorové konfrontace či ventilace zážitků a emocí) je složkou velice potřebnou a důležitou pro dosažení maximálního efektu použité aktivity na další směřování jedince. Údaje o časové náročnosti mají pouze orientační charakter, vždy zaleží na počtu účastníků a způsobu organizace činností. Obrázek P2 Aktivity pro výuku volby povolání 2.3 Zdroje pro výuku volby povolání Obsah: Pro podporu kariérových poradců na školách byly v rámci projektu shromážděny a zhodnoceny dostupné informační zdroje týkající se volby povolání. Informační zdroje, které byly během pilotní fáze projektu vyhodnoceny jako praktické a přínosné, jsou shrnuty v sekci Zdroje pro výuku volby -6-

7 povolání. Budete-li tedy hledat jakékoliv informace z oblasti kariérového poradenství, můžete využít zde shromážděných tipů a odkazů. Pro snazší orientaci byly informační zdroje rozděleny na: metodické informační zdroje datové informační zdroje U datových informačních zdrojů naleznete mj. také volbu Vzorové prezentace. Jedná se o soubor zcela nových produktů vytvořený v rámci projektu Správná volba. Soubor je tvořen samostatnými prezentacemi shrnujícími základní informace z dané oblasti témat volby povolání. Obrázek P3 Informační zdroje pro výuku volby povolání Způsob ovládání: Po kliknutí na zelenou volbu v sekci Zdroje pro výuku volby povolání na titulní stránce se dostanete na stránku Informační zdroje pro výuku volby povolání (viz obrázek P3), na níž můžete po krátkém úvodu přejít k výběru konkrétního typu informačních zdrojů. Kliknutím na daný typ se zobrazí seznam informačních zdrojů. Vpravo u každého zdroje naleznete odkaz <více informací>. Kliknutím na tento odkaz se rozbalí stručná charakteristika zvoleného informačního zdroje (obsah, výhody, nevýhody, cílová skupina, provozovatel/vydavatel, apod.). K rychlejšímu výběru konkrétního typu informačních zdrojů slouží červené odkazy v sekci Zdroje pro výuku volby povolání na titulní stránce. Jedním z odkazů u datových informačních zdrojů je volba Vzorové prezentace (viz obrázek P4). Kliknutím na tento odkaz přejdete na stránku s úvodními informacemi a s možností volby konkrétní prezentace. Po kliknutí na prezentaci se objeví volby stažení souboru (otevřít nebo uložit). Prezentaci můžete prohlížet buď on-line přímo v prohlížeči nebo z PC po stažení na disk. Cílem prezentací je maximálně vyjít vstříc pedagogům při výkladu témat volby povolání. Možnosti využití: Metodické informační zdroje by měly pomoci zejména v případě, že budete hledat nové nápady či náměty do své výuky volby povolání. Volit můžete ze tří možností první dva odkazy shromažďují informace o internetových zdrojích (odkazy na zajímavé portály a dále na on-line možnosti testování schopností žáků), třetí odkaz obsahuje tipy na tištěné publikace, v nichž můžete nalézt inspiraci pro svoji výuku volby povolání. -7-

8 Datové informační zdroje lze použít vždy, když budete hledat jakékoliv informace z oblasti školství, vzdělávání i trhu práce (např. informace o školách, oborech, profesích ). Také v této části máte možnost volit z internetových či tištěných zdrojů. Vzorové prezentace mají sloužit jako pomůcka při výkladu učitele. Nikoliv však jako uzavřený produkt, který se pouze pustí, ale spíše jako zdroj podnětů k diskuzím a otázkám o nastolených tématech. Pokud je prezentace rozsáhlejší, neznamená to, že musí být celá využita v jedné vyučovací hodině,. Lze ji pustit i po částech (dle potřeby) ve více vyučovacích hodinách. Obrázek P4 Vzorové prezentace 2.4 Animované spoty Obsah: Animované spoty byly vytvořeny jako nová didaktická pomůcka určená pro využití přímo v hodinách volby povolání. Jedná se o cca jeden a půl minutové animace, které s trochou vtipu a nadsázky zpracovávají různá témata vztahující se k volbě povolání. Při tvorbě animací byl opět informativně dodržen model členění do tematických bloků (dle portfolia aktivit). Všechny animace jsou barevné, doplněné zvukovým podbarvením. Způsob ovládání: Po kliknutí na volbu Animované spoty na titulní stránce se dostanete ke krátkému úvodu a k výběru konkrétního spotu. Výběr spotu můžete provést i přímo z titulní stránky pomocí červených odkazů v sekci Animované spoty. Kliknutím na konkrétní spot přejdete na stánku přehrávání spotu (příklad stránky viz obrázek P5). Všechny animace je možno pouštět buď on-line přímo z portálu PORADCEVPK.CZ nebo z PC po stažení na disk. Pro maximální využití připravených spotů je vhodné při prohlížení nastavit tzv. full -8-

9 screen mode, tj. roztáhnout okno s animací na celou obrazovku (tlačítkem vedle časové lišty v pravém dolním rohu okna čtyři šipečky ) Možnosti využití: Vytvořené animace mají sloužit zejména k motivaci a aktivizaci žáků. Zároveň však mají být i zdrojem námětů pro diskuze o daných tématech při hodinách volby povolání. Animace jsou dobře využitelné na počátku vyučovací hodiny, svůj účel však mohou splnit i v jiné fázi hodiny, zkrátka vždy, když je potřeba žáky probudit a zvýšit jejich pozornost a zájem. Obrázek P5 Animované spoty (příklad) 2.5 Videorozhovory s osobnostmi Obsah: Videorozhovory s osobnostmi jsou další didaktickou pomůckou, kterou vytvořil realizační tým projektu s cílem metodicky podpořit kariérové poradce v jejich pedagogické činnosti. Jedná se o cca pětiminutová videa natočená s lidmi, kteří mají zajímavý profesní profil. Vytvořeno bylo celkem devět videí, v nichž lidé různých profesí (pět mužů a čtyři ženy) přibližují divákům svoji vzdělávací a profesní cestu. Způsob ovládání: Videorozhovory lze vybírat buď přímo z titulní stránky portálu pomocí červených odkazů v sekci Videorozhovory s osobnostmi nebo ze stránky Videorozhovory s osobnostmi pod zeleným odkazem na titulní stránce. Na této stránce naleznete u každého videorozhovoru v závorce uvedený celkový čas daného videa. Každý videorozhovor je pojmenován podle současné profese natáčené osobnosti. Kliknutím na videorozhovor přejdete na stránku přehrávání videa (příklad stránky viz obrázek P6). Stejně jako animované spoty můžete i videorozhovory pouštět buď on-line přímo ze stránek PORADCEVPK.CZ -9-

10 nebo z PC po stažení na váš disk. Pro efektivní využití natočených videí opět doporučujeme roztáhnout okno s videem na celou obrazovku (nastavit full screen mode). Možnosti využití: Videorozhovory mají být především prostředkem pro zvýšení názornosti a efektivity výuky volby povolání. Natočená videa by měla sloužit jako podklad pro diskuze se žáky např. na téma: povolání, pracovní náplň, pracovní prostředí, předpoklady pro profesi, různorodé studijní cesty nebo zajímavý profesní vývoj. Obrázek P6 Videorozhovory s osobnostmi (příklad) 2.6 Studie Obsah: Dalším produktem projektu Správná volba jsou studie shrnující data z oblasti vzdělávání i trhu práce. Tyto studie se zaměřují na různá dílčí témata (např. vývoj trhu práce, nezaměstnanost absolventů, přijímací řízení na SŠ, apod.) a jsou vytvářeny postupně (tak, jak se zpracovávají aktuální data z daných tematických oblastí). Všechny studie mají za cíl informovat pedagogy a jejich prostřednictvím i žáky a rodiče o situaci ve světě vzdělávání a na trhu práce. Lepší informovanost by měla pomoci při rozhodování žáků o jejich další studijní a profesní cestě Vytvořené analýzy jsou postupně umisťovány na stránky PORADCEVPK.CZ, aby byly snadno dostupné maximálnímu počtu pedagogů Způsob ovládání: Ke studiím se lze na stránkách PORADCEVPK.CZ dostat velmi snadno - pomocí levého menu. Zhruba v polovině levého menu se nachází volba Studie. Po kliknutí na tuto volbu se zobrazí stránka přehledu dosud zveřejněných studií se stručným popisem každé z nich (viz obrázek P7). U každé -10-

11 studie máte možnost zvolit způsob prohlížení - buď on-line přímo v prohlížeči nebo po stažení komprimovaného souboru do vašeho PC. Možnosti využití: Již při pohledu na charakter dat a způsob jejich zpracování je patrné, že analýzy vytvořené pro projekt Správná volba nejsou primárně určeny pro přímé využití v hodinách volby povolání. Jde spíše o materiál určený pedagogům. Smyslem těchto studií je zejména to, aby pedagogové měli k dispozici dostatek aktuálních informací o vzdělávání a trhu práce. Tyto informace by pak měly být adekvátním způsobem šířeny směrem k žákům rozhodujícím se o své budoucnosti a jejich rodičům. Obrázek P7 Studie vytvořené v rámci projektu Správná volba 2.7 Exkurze Pod volbou Exkurze v levém menu naleznete pár tipů, kam můžete vyrazit se svými žáky. Náměty na exkurze jsou voleny tak, aby prohlídka daného místa měla přínos pro volbu povolání žáků. Projekt Správná volba se zaměřuje především na Plzeňský kraj, z tohoto důvodu jsou náměty exkurzí místně směřovány zejména do Plzně. 2.8 Užitečné odkazy Volba Užitečné odkazy shromažďuje odkazy na externí weby, které určitým způsobem korespondují s problematikou volby povolání a kariérového poradenství. Volbu Užitečné odkazy lze využít zejména při hledání jakékoliv informace související se vzděláváním, zejména s problematikou výchovného a kariérového poradenství 2.9 Diskuze a náměty Tato volba obsahuje fórum, skrze které je možné diskutovat o různých tématech. Diskusní témata lze snadno zakládat i tematicky třídit. Do fóra můžete vstupovat buď jako host (s omezenými právy) nebo jako registrovaný uživatel. -11-

12 2.10 O projektu Volba O projektu informuje o projektu Správná volba, v jehož rámci byly stránky PORADCEVPK.CZ vytvořeny. Návštěvníci této stránky získají např. informace o cílech projektu, jeho partnerech i časovém harmonogramu Příručka uživatele Pod touto volbou mají uživatelé možnost si stáhnout a následně prohlédnout manuál ke stránkám PORADCEVPK.CZ. Podoba manuálu, který je zde ke stažení, odpovídá obsahu části Internetové stránky Poradce v Plzeňském kraji této příručky Kontakty Pod volbou Kontakty nalezne uživatel kontaktní informace na ty, kteří projekt Správná volba realizují. Uvedeny jsou zde zejména kontakty na samotného realizátora projektu Regionální rozvojovou agenturu Plzeňského kraje, o.p.s., a to včetně kontaktních osob, a dále i na všechny partnery projektu včetně odkazů na www stránky. -12-

13 3. Přehled informačních zdrojů V přehledu níže uvádíme informační zdroje, které byly využívány při tvorbě obsahu stránek PORADCEVPK.CZ. Přímo na stránkách je na tyto i další zdroje odkazováno především v sekci Zdroje pro výuku volby povolání. Níže uvedené informační zdroje byly inspirací zejména při tvorbě portfolia aktivit pro výuku volby povolání. Využity byly také některé vyzkoušené aktivity a didaktické pomůcky ze ZŠ Dobřany Digitální informační zdroje (provozovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. - Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání) (provozovatel: Ústav pro informace ve vzdělávání příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) (provozovatel: DHV CR, spol. s r.o.) (provozovatel: Národní ústav odborného vzdělávání - NUOV) (provozovatel: Středisko služeb školám) (provozovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí) (provozovatel: Výzkumný ústav pedagogický v Praze) (provozovatel: společnost JOB ON s.r.o.) 3.2. Tištěné informační zdroje BARRETT, J.: Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání. Praha: Computer Press, BLAŽKOVÁ, J.: Moje volba pracovní učebnice pro žáky 8. a 9. tříd. Most: Hněvín, BOČKOVÁ, V.: Vzdělávání průvodní jev života. Olomouc: Vydavatelství UP, ERHARD THIEL: Mluvíme tělem. Praha, Knižní klub, HERMOCHOVÁ, S. A KOL.: Hry do kapsy IV: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Praha: Portál, HERMOCHOVÁ, S. A KOL.: Hry do kapsy V. Praha: Portál, HERMOCHOVÁ, S.: Hry pro život 1 sociálně psychologické hry pro děti a mládež. Praha: Portál, HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ H.: Volba povolání pracovní sešit. Most: Hněvín, HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ H.: Volba povolání metodická příručka pro učitele. Most: Hněvín, KELLER, G.: Mami, tati, jak se mám učit?. Praha: Nový život, KERN, H.: Přehled psychologie. Praha: Portál, KINCHEROVÁ, J.: Psychologické testy pro kluky a děvčata. Praha: Portál, MERTIN, V.: Jak se dostat na střední školu. Praha: Grada, MEZERA, A.: Pro jaké povolání se hodím?. Praha: Computer Press, NEUMAN, J. A KOL.: Hry do kapsy IX.: sociální, motorické a kreativní hry. Praha: Portál, STRÁDAL, J.: Člověk a svět práce. Praktické činnosti pro ročník ZŠ. Praha: Fortuna,

14 ŠIKULOVÁ A KOL.: Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy. Most: Hněvín, VALENTA, J.: Učit se být. Praha, Strom-AISIS WEDLICHOVÁ I., MRÁZOVÁ E., ŠIKULOVÁ R.: Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy. Most: Hněvín,

15

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Úvodní strana systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz)

Úvodní strana systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz) Návod pro uživatele Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz. Úvodní strana systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz) Úvodní strana, systému ISA+ (http://www.infoabsolvent.cz)

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Ing. Pavel Beneš Mgr. Lenka Křížková Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova

Více

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG NOVINKY Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG 2010/2011 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah:

Více

Internetová prezentace školy Posuzovací arch. Josef Lukas, Jan Mareš

Internetová prezentace školy Posuzovací arch. Josef Lukas, Jan Mareš Intertová prezentace školy Posuzovací arch Josef Lukas, Jan Mareš 28 Intertová prezentace školy Posuzovací arch Josef Lukas, Jan Mareš Intertová prezentace školy. Posuzovací arch. Josef Lukas, Jan Mareš

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Metodický materiál pro kariérové poradce

Metodický materiál pro kariérové poradce Metodický materiál pro kariérové poradce jeho realizace ve Střední škole automobilní v Holicích 2010 PaedDr. Jiří Knoll Stav, trendy a cíle kariérového poradenství Poradenské služby související s kariérou

Více

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Metodika online výuky Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Online vzdělávání ve virtuální učebně... 5 2.1. Základní formy online komunikace...

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG NOVINKY Novinka vyjde v srpnu 2012 Novinka vyjde v květnu 2012 Novinka vyšla v březnu 2012 KATALOG 2012 OBSAH KATALOGU Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Metodika pro elektronické publikování informací o životním prostředí měst

Metodika pro elektronické publikování informací o životním prostředí měst Metodika pro elektronické publikování informací o životním prostředí měst Josef Novák Viktor Třebický Miroslav Lupač David Podhůrský Metodika pro elektronické publikování informací o životním prostředí

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VZDĚLÁVACÍ ÚLOHY PRO VÝUKU PROGRAMOVÁNÍ NA SŠ POMOCÍ SYSTÉMU LEGO MINDSTORMS NXT A ROBOTC DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc.

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály německého jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů. v základním uměleckém vzdělávání

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů. v základním uměleckém vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním uměleckém vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním uměleckém vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2010

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více