Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Chittussiho náměstí Ronov nad Doubravou Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1

2 Tato výroční zpráva podává základní informace o školním roce 2013/2014 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jsou v ní použity příspěvky pedagogických pracovníků, vedoucí školní jídelny a účetního. Řekni mi něco a já to zapomenu. Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat. Dovol mi, abych si to vyzkoušel na vlastní kůži, a já to budu ovládat. J. A. Komenský 2

3 Obsah struktura výroční zprávy Základní údaje o škole o Škola, její součásti o Zřizovatel o Školská rada o SRPDŠ o Školní vzdělávací program o Materiálně technické podmínky Personální zabezpečení činnosti školy Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště, volba povolání, práce se žáky s SPU, zápis do první třídy o Výsledky přijímacího řízení volba povolání o Práce se žáky s SPU o Zápis dětí do první třídy Údaje o žácích Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnocení školních celoročních programů o Prevence rizikového chování o Environmentální výchova o Výchova ke zdraví Aktivity, projekty a prezentace školy na veřejnosti o Lyžařský a snowboardový výcvik o Plavání o Sběr plastových víček na pomoc Míšovi Tereskovi o Miniburza škol na naší škole o Technohrátky Gymnázium a SOŠ Přelouč o Volba povolání o 6. ročník halloweenských slavností o Hoblinka o Mikulášská nadílka o Vánoční zvyky o Dětský den o Noc ve škole o Klub mladých čtenářů o Pasování na čtenáře o Ocenění úspěšných žáků o Závěrečné vyřazení žáků 9. třídy o Hodnocení 5. ročníku Kniha je kamarád o etwinning o Práce žákovského parlamentu Výběr výsledků soutěží Zájmová činnost Činnost školní družiny a školní jídelny Prezentace výsledků výchovně vzdělávací činnosti Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty o SRPDŠ o Mateřská škola 3

4 o Školská rada o Místní organizace o Zřizovatel Ekonomická část Přílohy: o Příloha číslo 1 fotografie k Prevenci sociálně patologických jevů o Příloha číslo 2 fotografie k EVVO o Příloha číslo 3 fotografie k Hodnocení projektu Kniha je kamarád 4

5 Základní údaje o škole Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim je zřízená Městem Ronov nad Doubravou jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Součástí příspěvkové organizace jsou základní škola, školní jídelna a školní družina, zařazeny do sítě škol Název školy, adresa: Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Chittussiho nám Ronov nad Doubravou Telefon: , , Školní družina: , Školní jídelna: E mail: Webové stránky: IČO: Zřizovatel: Město Ronov nad Doubravou Chittussiho nám Ronov nad Doubravou Telefon: Fax: E mail: IČO: Ředitelka školy: Mgr. Jitka Miřejovská Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Mojžíšová Kapacita součástí školy: Základní škola 300 žáků Školní družina 50 žáků Školní jídelna 300 žáků Školská rada Zřízena ke dni usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou č. 83 b/2005 ze dne 21. září Školská rada zahájila svoji činnost na svém 1. zasedání dne Předsedou je Mgr. Miroslav Žítek. Členové: Hana Culková, Mgr. Hana Mojžíšová, Mgr. Marie Kořínková, Mgr. Barbora Mrázková, Jana Malá SRPDŠ při ZŠ Ronov nad Doubravou Předseda: Jana Malá Účetní: Iva Skokanová Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - č.j. 192/

6 Školní vzdělávací program V tomto školním roce jsme poprvé vyučovali podle dodatku platného od Do ŠVP jsou zařazena povinná témata (Finanční gramotnost, Dopravní výchova, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Obrana vlasti, Korupce, Sexuální a rodinná výchova), druhý cizí jazyk (vyučujeme německý jazyk vzhledem k personálním možnostem). Jsou upraveny osnovy matematiky na prvním i druhém stupni podle RVP pro ZŠ. V dodatku jsou již zapracované do osnov pracovních činností na druhém stupni práce s technickými materiály na podporu technických dovedností žáků. V souvislosti s těmito změnami jsme učili podle upraveného učebního plánu pro 2. stupeň ZŠ. Nedílnou součástí našeho ŠVP je prohlubování environmentálního cítění žáků, máme vytvořený sjednocující plán EVVO a minimální preventivní program. Materiálně technické podmínky školy Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí Počet dětí na třídu 1. stupeň ,2 2. stupeň ,5 ŠD V hlavní budově ZŠ je 14 učeben, z toho 6 odborných (počítačová, jazyková, ekologie, fyzika chemie, literární výchova se žákovskou knihovnou, žákovská kuchyňka). V přístavbě, která je spojena s hlavní budovou krytým přechodem, je tělocvična, dvě třídy školní družiny a jedna učebna, která je pronajímána ZUŠ Heřmanův Městec obor hudební. Ke škole patří také malé hřiště, školní pozemek, přírodní učebna s relaxačním místem pro žáky a dílny, které využívá pobočka ZUŠ Heřmanův Městec obor výtvarný keramika, v letošním školním roce jsme zde obnovili výuku práce s technickým materiálem. Během hlavních prázdnin byl proveden nátěr téměř všech dveří, koupili jsme nové koberce do ŠD a 1. třídy, v jedné učebně jsme dali zrekonstruovat podlahu, pořídili jsme dvě třídílné keramické tabule TRYPTYCH K s popisovatelným magnetickým povrchem na pojízdných pylonech. Protože jsme museli pro školní rok 2014/2015 uvolnit literární učebnu pro kmenovou třídu (dvě první třídy), vybudovali jsme ve vestibulu v prvním poschodí čtenářský koutek, který jsme zařídili novými knihovnami, stolečky a kobercem. V době hlavních prázdnin byla prováděna rekonstrukce stávajícího hřiště v areálu školy na hřiště víceúčelové, které se financovalo z dotace Programu rozvoje venkova a z rozpočtu zřizovatele Města Ronov nad Doubravou. V průběhu školního roku jsme vybudovali a zařídili samostatnou ředitelnu. Z prostředků ONIV jsme zakoupili řadu nových pomůcek a učebnic. Součástí školy je školní kuchyň, která zajišťuje stravování nejen pro žáky a pracovníky školy, ale v doplňkové činnosti i pro zájemce z řad veřejnosti. Škola se snaží vylepšit svůj rozpočet doplňkovou činností, která spočívá ve vaření jídel pro cizí strávníky a v pronájmu prostorů školy, získáváním sponzorských darů jednáním se zástupci firem a přípravou projektů do soutěží o granty. 6

7 Koncepce počítačové učebny - ICT Pracovní stanice počet Počet standard skutečnost plán ICT Počet žáků Počet pedagogických pracovníků 16 Pracovní stanice umístěné v počítačových 26 učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 21 učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě 40 pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem 47 Počet pracovních stanic na 100 žáků 0,47 Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic počet Starší 5 let 0 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT 47 Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard skutečnost plán ICT Počet přípojných míst 47 Sdílení dat Ano Ano Sdílení prostředků Ano Ano Připojení do internetu Ano Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano Bezpečnost dat Ano Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Připojení k internetu služba hodnota standard skutečnost plán ICT Rychlost 512/128 a 1024/ Agregace Nejvýše 1:10 Veřejné IP adresy ANO Ano Neomezený přístup na ANO Ne internet Oddělení VLAN (pedagog, ANO Ano žák) QoS (vzdálená správa) ANO Ano Filtrace obsahu ANO Ano Antispam ANO Ano Antivir ANO Ano 7

8 Prezentační a grafická technika technika standard skutečnost plán ICT Druh Datový projektor 5 Dotyková tabule 3 Tiskárny 4 Kopírovací stroj 2 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení Operační systém Antivirový program Textový editor Tabulkový editor Editor prezentací Grafický editor - rastrová grafika Grafický editor - vektorová grafika Webový prohlížeč Editor webových stránek Klient elektronické pošty Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici Programy odborného zaměření standard ICT skutečnost plán Windows xp, 7 Eset MS Word MS Excel MS Power point Firefox, google, Explorer Nedatluj.cz Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání standard skutečnost plán ICT Z Základní uživatelské znalosti 16 P Vzdělávání poučených uživatelů 16 S Specifické vzdělávání 1 M - Vzdělávání ICT koordinátorů 1 Další ukazatele Diskový prostor na uložení dat pro žáky Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a standard ICT skutečnost plán 221GB Ano Ano Ano Ano 8

9 službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách Ne 0 V letošním školním roce byly vyměněny zastaralé PC z důvodu přechodu na nový operační systém Microsoft Windows 7. Byl proveden přechod PC stanic na operační systém Microsoft Windows 7. Z úsporných důvodů došlo k převedení telefonních linek na Voip internetové telefonování. Reklamovali jsme vizualizér, který byl v záruce. Byl vytvořen nový vzhled webových stránek. V rámci činnosti metodika a koordinátora ICT ve spolupráci se správcem sítě (Tlapnet) probíhá pravidelná údržba výpočetní techniky, servis uživatelů počítačové sítě a správa webových stránek. Jan Havránek, metodik a koordinátor ICT Personální údaje Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % střední odborné úplné střední pedagogické ,7 vysokoškolské ,4 bakalářské ,9 celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody pedagogických pracovníků počet Nástupy 2 Ukončení pracovního poměru smlouva na dobu určitou 3 Ukončení pracovního poměru odchod do invalidního 1 důchodu Komentář ředitelky školy Ve škole působili tři vyučující na dlouhodobý zástup za nemoc a mateřskou dovolenou. Všichni měli pracovní smlouvu na dobu určitou, se dvěma byl pracovní poměr k ukončen. Jedna paní učitelka ukončila pracovní poměr na dobu určitou z důvodu ošetřování dítěte. Učitel hudební výchovy má vysokoškolské vzdělání nepedagogického směru s dlouholetou autorskou hudební činností a praxí výkonného umělce. 9

10 Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště, volba povolání, práce se žáky s SPU, zápis do první třídy Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště čtyřleté gymnázium průmyslová škola pedagogická škola zdravotní škola zahradnická škola dopravní škola veřejnoprávní škola tříletý učební obor dvouletý učební obor 2 žáci 3 žáci 4 žáci 1 žák 1 žák 1 žák 1 žák 3 žáci 1 žákyně ze 7. tř. Volba povolání V letošním školním roce navštěvovalo 9. třídu 16 žáků, z toho 8 chlapců a 8 dívek. Také letos mohli tito žáci podat dvě přihlášky a většina z nich tuto možnost využila. Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků se konala Rodiče na ní byli seznámeni s katalogy škol, termíny přehlídek škol v jednotlivých okresech, důležitými internetovými adresami týkajícími se této problematiky i dalšími podrobnostmi k průběhu přijímacího řízení. Všichni žáci devátého ročníku dostali zdarma v průběhu října katalog škol Pardubického kraje a dále jim bylo k dispozici CD o školách v celé republice. Kromě toho se uskutečnila na naší škole Miniburza SŠ a učilišť, na kterou přijelo představit svoji školu celkem dvanáct zástupců těchto škol. Přihlášky byly žákům vysvětleny a rozdány koncem ledna. Pro přijetí na všechny maturitní obory škol Pardubického kraje se konaly i letos jednotné přijímací zkoušky připravené společností SCIO. Většina žáků, kteří si podávali přihlášku na tyto obory, se účastnila během února a března Přijímacích zkoušek nanečisto, při kterých šlo především o to, vyzkoušet si svoje znalosti a zjistit, které vědomosti je potřeba si ještě doplnit. Přijímací zkoušky a pohovory proběhly v termínu od Všichni žáci byli až na jednu výjimku přijati na všechny zvolené obory. Jeden žák podával odvolání na jednu školu, na které se nacházel pod čarou, a výsledek odvolání neznáme. Na druhou školu byl tento žák přijat. V době přijímacího řízení navštěvovalo 5. třídu celkem 26 žáků, z toho 11 chlapců a 15 dívek. Na víceleté gymnázium nepodal přihlášku nikdo. Aby naši žáci dobře vybrali školy, které je budou připravovat na budoucí povolání i v příštím školním roce, byla této problematice věnována pozornost již v 7. a 8. ročníku. Kromě toho, že se s tímto tématem seznamovali při vyučování v občanské výchově, pracovních činnostech i dalších předmětech, zúčastnili se žáci 8. ročníku exkurzí do firem v okolí i do Gymnázia a SOŠ Přelouč a do Hotelové školy Bohemia Chrudim. Při besedě na Úřadu práce v Chrudimi s ing. Marcelou Vychodilovou se měli žáci 8. třídy možnost seznámit se stavem zaměstnanosti v okrese Chrudim i celé republice, požadavky zaměstnavatelů, oborech, které mají na trhu práce dobré uplatnění či naopak horší, ale i získat odpovědi na vlastní dotazy týkající se výběru vhodné školy a profese. Zároveň se 10

11 zamysleli nad tím, co mohou pro správný výběr povolání udělat. V průběhu roku si měli žáci možnost zapůjčit jakékoliv materiály o školách u výchovné poradkyně a průběžně se na cokoliv z této problematiky informovat. Práce se žáky se SPU Na začátku školního roku jsme měli v evidenci celkem 56 žáků, z toho porucha učení byla potvrzena u 30 žáků, u ostatních žáků byly potvrzeny obtíže, zdravotní znevýhodnění nebo teprve doporučeno SPV. Z celkového počtu bylo 32 žáků s potvrzenou integrací, z toho u 5 žáků byl doporučen IVP. V průběhu školního roku probíhala jak pravidelná kontrolní vyšetření, tak nová vyšetření žáků, u kterých se objevily potíže s učením, případně chováním. Na konci školního roku máme v evidenci o 8 žáků více, u většiny z nich byla potvrzena porucha učení. Na krajský úřad Pardubického kraje jsme podávali jednu žádost a asistenta pedagoga pro žákyni, se kterou již asistent pedagoga pracoval v tomto školním roce. Během školního roku spolupracovala naše škola i nadále s PhDr. Janou Žítkovou, která na naší škole prováděla psychologická vyšetření i kontrolní vyšetření integrovaných žáků. Kromě toho jsme spolupracovali i s dalšími pracovníky PPP Chrudim, se SPC Hradec Králové a také s PPP Kolín. Se všemi žáky se pracuje dle doporučení poradny. Individuální vzdělávací plány jsou průběžně konzultovány s rodiči žáků i s PPP Chrudim a Kolín. V rámci výchovného působení na žáky probíhalo během školního roku velké množství akci, patří mezi ně například přivítání prvňáčků do školy žáky 9. třídy, Mikulášská nadílka, pohádka při zápisu žáků do 1. třídy, akce Noc ve škole, sbírka plastových víček na pomoc Míšovi Tereskovi, ale i další akce, které v průběhu školního organizovali učitelé a žáci naší školy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (k ) speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) zdravotní postižení 48 Individuální integrace 5 zdravotní znevýhodnění 8 Individuální integrace 0 sociální znevýhodnění 0 0 Podmínky pro vzdělávání individuální vzdělávací plán Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo ano x x x částečně ne x 11

12 znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. x x x x x x Komentář ředitele školy: Škola nemá PPP potvrzené žáky se sociálním znevýhodněním ani žáky mimořádně nadané. S jedním žákem ze 6. třídy se pracuje v matematice jako se žákem s celkovou mentální kapacitou v pásmu výrazného nadprůměru na základě doporučení PPP, po dohodě se zákonnými zástupci mu jsou zadávány náročnější úlohy, je zapojován do matematických soutěží. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Marie Kořínková, výchovná poradkyně Poprvé u zápisu: 33 dětí Přichází po odkladu: 4 děti Žádost o odklad: 3 děti Dne 17. ledna 2014 se konal v naší škole zápis dětí do 1. třídy. Budoucí prvňáčky a jejich rodiče přivítala ve škole paní ředitelka Mgr. Jitka Miřejovská a pan starosta Mgr. Miroslav Žítek. A pak už se děti mohly těšit na pohádku O veliké řepě, kterou pro ně nastudovala paní učitelka Průšová společně se žáky 9. třídy. Na děti však čekaly i jednoduché úkoly, které pro ně připravily paní učitelky. Za jejich splnění byly odměněny drobnými upomínkovými předměty vyrobenými žáky školy. Prvňáčci odcházeli se slovy, že už se v září do školy moc těší. Doufejme, že jim to nadšení vydrží. Žáků zapsaných do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 bylo 37, rodiče 3 dětí požádali o odklad školní docházky, do 1. třídy tedy nastoupí 34 žáků. Hana Mojžíšová 12

13 Počty žáků ve třídách k Údaje o žácích třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2013/2014. počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy počet odkladů pro školní rok 2014/ Komentář ředitelky školy V průběhu školního roku bylo přijato do naší ZŠ na žádost zákonných zástupců 5 žáků, 4 žáci odešli z důvodu změny trvalého bydliště. Na konci školního roku navštěvovalo školu 206 žáků. Hodnocení žáků Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s Prospě neprospěli vyznamenáním li 1. 21/21 0/0 0/ /25 3/3 0/ /21 1/1 0/ /16 3/4 0/ /18 6/7 1/ /14 11/13 0/1 7. 8/9 12/10 1/1 8. 5/8 21/18 0/0 9. 8/4 8/12 0/0 celkem 139/136 65/68 2/2 13

14 Výchovná opatření pochvaly Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída pochvala ředitele školy matrika, vysvědčení 1. 0/1 2. 0/2 3. 0/0 4. 0/1 5. 0/6 6. 0/4 7. 0/6 8. 2/2 9. 2/5 celkem 4/27 třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1. 0/0 0/0 2. 0/0 0/0 3. 0/0 0/0 4. 0/0 0/0 5. 0/0 0/0 6. 0/1 1/0 7. 1/0 0/1 8. 4/1 0/0 9. 0/0 0/0 celkem 5/2 1/1 Výchovná opatření napomenutí a důtky (souhrnně za celý školní rok) třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy celkem

15 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení celkem 0 1 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9. r. po splnění povinné školní docházky celkem Počet omluvených / neomluvených hodin souhrnně za celý školní rok třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy , , , , , , ,95 2 0, , , , celkem , ,039 15

16 Průměry tříd v jednotlivých předmětech na konci školního roku 2013/ Český jazyk 1,4 1,6 1,5 1,6 2,1 2,1 2,4 2,8 2,6 Anglický jazyk 1,1 1,1 2 2,3 2,1 2,1 2,8 Německý jazyk 2,6 Matematika 1,1 1,5 1,5 1,25 1,6 1,7 2,4 2,8 2,5 Prvouka 1 1,1 1,3 Přírodověda 1,65 1,6 Vlastivěda 1,5 1,4 Hudební výchova 1 1, , Výtvarná výchova 1 1, ,2 1,1 1,4 1,2 1 Praktické činnosti 1 1, TV - chlapci , TV - dívky ,1 1,13 1,09 1,1 1 Občanská výchova 1,21 1,35 2 1,6 Dějepis 1,8 2,2 2,3 1,3 Zeměpis 2 2,1 2,2 1,3 Fyzika 1,7 2,2 1,9 1,7 Chemie 2,2 2,2 Přírodopis 1,9 2,2 2,1 2 Informatika 1,1 1 Volitelné předměty Cvičení z českého jazyka 1,3 Cvičení z matematiky 1,3 1,6 Ekologická praktika 1 Volitelná informatika Komentář ředitele školy: Učitelé věnují pozornost motivaci žáků, využívají moderní, efektivní metody výuky. Věnují se individuálně dětem slabším a s vývojovými poruchami učení. Dávají prostor žákům nadaným, šikovným, které připravují na různé soutěže a olympiády. Pochvaly ředitele školy byly uděleny na vysvědčení žákům za vzornou reprezentaci školy v soutěžích okresních, oblastních, krajských i celorepublikových kol (umístění do 3. místa). Drobnější pochvaly udělovali učitelé do žákovských knížek nebo na pochvalné listy. Jedna žákyně úspěšně vykonala opravnou zkoušku z matematiky a postoupila do vyššího ročníku. Jedna žákyně pokračuje po splnění povinné školní docházky v základním vzdělávání dle 55 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Zákonní zástupci nevznesli k ředitelce školy pochybnosti ke klasifikaci na vysvědčení. 16

17 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pojmenování výchozího stavu Ve škole vykonávají kvalifikované specializované pedagogické činnosti - výchovná poradkyně, koordinátorka EVVO, koordinátorka ŠVP, metodik a koordinátor ICT. Jsou absolventi studia k výkonu specializovaných činností dle 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Sociálně patologické jevy 2 Setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců Rizikové chování dětí a mládeže Výchovné poradenství 3 Setkání výchovných poradců Úřad práce Klima třídy Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD EVVO 3 Školící a zážitkový program pro Ekoučitele Krajská konference EVVO Zdraví na talíři Ekocentrum Paleta Pardubice Chemie 1 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky ICT 1 Krajská konference SMRT - Krouná ŠVP 1 Finanční gramotnost Žákovský parlament 1 Setkání žákovských parlamentů ŠD 1 Nové či málo známé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi - Velikonoce Samostudium Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). Pedagogičtí pracovníci si doplňovali znalosti studiem odborných knih a časopisů, zaměřovali se na moderní metody a formy práce, na využití interaktivní tabule, tvorbu vlastních digitálních programů. Škola odebírá pravidelně časopisy: Školství, Prevence, Řízení školy, Český jazyk a literatura a Učitelské noviny. Komentář ředitelky školy: K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků jsme využívali nabídky NIDV a CCV v Pardubicích. Podpořili jsme kurzy anglického jazyka pro učitelky, které jazyk vyučují, ale nemají potřebnou aprobaci dlouhodobý kurz Brána jazyků otevřená Anglický jazyk 2 a jazykový kurz Zebra 1 (3 učitelky). Zástupkyně ředitelky absolvovala soubor seminářů Profesní průprava zástupců ředitele. S jednou paní učitelkou byla uzavřena kvalifikační dohoda pro zvýšení kvalifikace anglický jazyk. Vychovatelka školní družiny, která pracovala jako asistent pedagoga u dívky s Tourettovým syndromem, absolvovala kvalifikační studium podle 20 písm. e, zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 317/ 2005 Sb. Studium pro asistenty pedagoga. 17

18 Hodnocení školních celoročních programů Prevence rizikového chování komentář Vzdělávání Školní metodik prevence školení v Bělči nad Orlicí Aktuální informace týkající se problematiky primární prevence na základních a středních školách. Přednášky na témata: Otázky důvěryhodnosti dětských výpovědí, Sebepoškozování, Netolismus, Průzkum nejen znalostí o HIV/AIDS v Chrudimi, sebevzdělávání Pedagogičtí pracovníci školy Časopis Prevence, informace z netu od ŠMP Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Zařazeno v MPP Výchova ke zdravému životnímu stylu Zařazeno v MPP Preventivní výchova ve výuce jednotlivých Zařazeno v MPP předmětů Formy a metody působení na žáky, které se Řízený rozhovor, aktivní vzájemné naslouchání, zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování brainstorming, kooperace, simulace, evokace, beseda, zážitkový kurz Organizace prevence Minimální preventivní program vypracován Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Viz kroužky, příprava na soutěže Rozhovory se žáky, učiteli, třídní schůzky s rodiči, SWOT analýza, dotazníkové šetření metodikem prevence a SVP Archa Viz výše Rozhovory ŠMP se žáky, postup při odhalování šikany, písemné informace PPP Chrudim okresní metodik prevence, Policie ČR besedy ve třídách a na zážitkovém kurzu, Archa sociometrická šetření, MUDr. Provazníková (sexuální výchova), p. Ivana Čejková (dopravní výchova) Běžně vybavená knihovna, časopis Prevence, informace z internetu Ano Viz Zpráva o prevenci rizikového chování ve školním roce 2013/

19 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost Podezření na distribuci marihuany před školou, upozornění dětí i rodičů Alkohol - Kouření Kouření mimo školu ohlašovací povinnost rodičům Kriminalita a delikvence - Virtuální drogy (počítač, televize, video) - Patologické hráčství (gambling) - Záškoláctví Podezření na 1 žákyni 8. třídy Šikanování 1 Vandalismus 2 Násilné chování 3 Xenofobie - Rasismus - Během měsíce září byl vypracován na základě SWOT analýzy a aktuálních potřeb školy Minimální preventivní program. Okruhy prevence rizikového chování byly zařazeny do tematických plánů jednotlivých předmětů, kromě toho byly naplánovány různé akce a besedy pro splnění cílů preventivního programu. Součástí MPP je i Program proti šikanování, který byl letos přepracován na základě nového Metodického Pokynu proti šikanování Č.j. MŠMT / Ve dnech 1., 7. a proběhly na druhém stupni čtyři besedy s okresním metodikem prevence Mgr. Františkem Krampotou: o Uganda - 2 vyuč. hodiny - 6. třída o Moderní je nekouřit - 1 vyuč. hodina - 7. třída o Bolest - nemoc jménem šikana - 2 vyuč. hodiny - 8. třída o Sex, AIDS a vztahy 2 vyuč. hodiny - 9. třída. Dne provedl Mgr. Petr Pražák ze SVP Archa v 6. třídě sociometrické šetření odhalující vzájemné vztahy mezi žáky. V pátek a ve čtvrtek navštívily paní Martina Malečková a Monika Králová, pracovnice SVP Archa Chrudim, druhou, třetí a pátou třídu. Cílem bylo nejen zmapovat kvalitu vztahů v jednotlivých třídních kolektivech, ale různými činnostmi a aktivitami přispět k nápravě toho, na co si ve svých třídách stěžovaly paní učitelky: dominanci některých žáků nad ostatními, na neochotu podřídit se přání většiny, na vulgární mluvu i agresivní chování, upřednostňování sebe sama, neochotu přiznat vlastní chybu. Paní učitelky hodnotily program většinou pozitivně, vadila jim ale nedostatečná zpětná vazba po jednotlivých činnostech. V listopadu byly vypracovány písemné informace pro rodiče týkající se prevence ve škole a nového programu proti šikanování, které byly tlumočeny či předány na třídních schůzkách. Pro zlepšení chování a vyjadřování žáků byl dne 28. března uspořádán Den bez vulgarismů, který byl spojen s oslavou Dne učitelů. Škoda, že slušné chování nemá u dětí delší trvání. Na začátku dubna se dostaly do školy informace, že se před školou vyskytla marihuana. Následně proběhly rozhovory s rodiči žáků, jejichž jména se v této souvislosti objevila. Nikdo nebyl konkrétně jmenován, rodiče byli pouze upozorněni na to, aby svému dítěti věnovali zvýšenou pozornost. Všichni žáci byli opakovaně poučení o možném nebezpečí. 19

20 Ve čtvrtém čtvrtletí proběhlo několik akcí: Nejvýznamnější z nich byl Zážitkový kurz pro žáky 7. ročníku na Seči, který se letos konal května Kurz byl zaměřený na prevenci rizikového chování, na utužování třídního kolektivu, na rozvoj komunikativních dovedností, spolupráci skupin i celé třídy, v neposlední řadě na poznání sebe sama a svých možností. Součástí byla i beseda s příslušníky Policie ČR, která se tentokrát týkala dopravní výchovy. Žáci ve skupinách byli pověřeni úkolem zaznamenat všechny okolnosti, které by pomohly policii při vyšetřování dopravní nehody. Také psali test pro účastníky silničního provozu pro cyklisty. Kurz žáci hodnotili velice kladně, viz článek na webových stránkách školy. V dubnu nás opět navštívil pan Petr Pražák. Žáci 8. třídy vyplňovali na počítačích sociometrický dotazník, s jehož výsledky byli individuálně seznámeni na následující schůzce dne Dne se v 5. a 6. třídě uskutečnily dvě besedy s poručíkem J. Tesařem, které se týkaly nebezpečí elektronické komunikace, uveřejňování citlivých údajů na facebooku a trestné činnosti s tím spojené. Po besedě si dva žáci dokonce zrušili facebook. Pokud by to byla pravda, tak by tyto besedy rozhodně měly smysl. Dne přijela s osmáky pobesedovat paní doktorka Provazníková v oblasti sexuální výchovy, zejména pohlavních chorob a nežádoucího sexuálního chování. Během školního roku proběhlo několik šetření týkajících se vztahů mezi žáky, kázeňských problémů a přestupků proti školnímu řádu. Jména těchto žáků zde neuvádím, zápisy všech rozhovorů jsou uloženy. Všechny záležitosti byly projednány s rodiči žáků, jichž se šetření týkalo. Několikrát se sešla i výchovná komise a na základě oznamovací povinnosti školy byly poslány dvě zprávy na sociální odbor MěÚ Chrudim. Ve třídách, kde se projevují větší problémy, vyplňovali žáci anonymní dotazníky, které měly odhalit případné patologické jevy. Důležité je i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve škole se odebírá časopis Prevence, který je k dispozici všem učitelům. ŠMP pravidelně předává svým kolegům informace na pedagogické radě. Také rodiče jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí na třídních schůzkách, v rámci konzultačních hodin školního metodika prevence a výchovného poradce nebo individuálně na základě potřeby školy či rodičů. ŠMP se zúčastnil ve dnech setkání školních metodiků prevence, které se týkalo aktuálních informací z oblasti primární prevence na základních a středních školách. Součástí byly přednášky na témata: Otázky důvěryhodnosti dětských výpovědí, Sebepoškozování, Netolismus, Průzkum nejen znalostí o HIV/AIDS v Chrudimi. Prevence rizikového chování je dostatečně účinná tehdy, jestliže jsou děti smysluplně zaměstnány. Ve škole existuje řada zájmových útvarů, učitelé připravují nadanější žáky na různé soutěže, věnují se i žákům s SPU a žákům slabším. V průběhu roku se uskutečnilo mnoho akcí s rozličným zaměřením (viz Výroční zpráva). Škola bude i nadále vytvářet vhodné sociální klima, předcházet agresivitě a všem způsobům šikany a nevhodného chování mezi žáky. Bude snižovat vlivy, které by mohly narušit zdravý osobnostní a sociální vývoj dětí. Fotografie viz příloha číslo 1 Hana Mojžíšová, metodik prevence 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZŠ Třemošnice, Internátní 217 zskola@tremosnice.cz OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více