Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Chittussiho náměstí Ronov nad Doubravou Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1

2 Tato výroční zpráva podává základní informace o školním roce 2013/2014 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jsou v ní použity příspěvky pedagogických pracovníků, vedoucí školní jídelny a účetního. Řekni mi něco a já to zapomenu. Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat. Dovol mi, abych si to vyzkoušel na vlastní kůži, a já to budu ovládat. J. A. Komenský 2

3 Obsah struktura výroční zprávy Základní údaje o škole o Škola, její součásti o Zřizovatel o Školská rada o SRPDŠ o Školní vzdělávací program o Materiálně technické podmínky Personální zabezpečení činnosti školy Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště, volba povolání, práce se žáky s SPU, zápis do první třídy o Výsledky přijímacího řízení volba povolání o Práce se žáky s SPU o Zápis dětí do první třídy Údaje o žácích Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnocení školních celoročních programů o Prevence rizikového chování o Environmentální výchova o Výchova ke zdraví Aktivity, projekty a prezentace školy na veřejnosti o Lyžařský a snowboardový výcvik o Plavání o Sběr plastových víček na pomoc Míšovi Tereskovi o Miniburza škol na naší škole o Technohrátky Gymnázium a SOŠ Přelouč o Volba povolání o 6. ročník halloweenských slavností o Hoblinka o Mikulášská nadílka o Vánoční zvyky o Dětský den o Noc ve škole o Klub mladých čtenářů o Pasování na čtenáře o Ocenění úspěšných žáků o Závěrečné vyřazení žáků 9. třídy o Hodnocení 5. ročníku Kniha je kamarád o etwinning o Práce žákovského parlamentu Výběr výsledků soutěží Zájmová činnost Činnost školní družiny a školní jídelny Prezentace výsledků výchovně vzdělávací činnosti Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty o SRPDŠ o Mateřská škola 3

4 o Školská rada o Místní organizace o Zřizovatel Ekonomická část Přílohy: o Příloha číslo 1 fotografie k Prevenci sociálně patologických jevů o Příloha číslo 2 fotografie k EVVO o Příloha číslo 3 fotografie k Hodnocení projektu Kniha je kamarád 4

5 Základní údaje o škole Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim je zřízená Městem Ronov nad Doubravou jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Součástí příspěvkové organizace jsou základní škola, školní jídelna a školní družina, zařazeny do sítě škol Název školy, adresa: Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Chittussiho nám Ronov nad Doubravou Telefon: , , Školní družina: , Školní jídelna: E mail: Webové stránky: IČO: Zřizovatel: Město Ronov nad Doubravou Chittussiho nám Ronov nad Doubravou Telefon: Fax: E mail: IČO: Ředitelka školy: Mgr. Jitka Miřejovská Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Mojžíšová Kapacita součástí školy: Základní škola 300 žáků Školní družina 50 žáků Školní jídelna 300 žáků Školská rada Zřízena ke dni usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou č. 83 b/2005 ze dne 21. září Školská rada zahájila svoji činnost na svém 1. zasedání dne Předsedou je Mgr. Miroslav Žítek. Členové: Hana Culková, Mgr. Hana Mojžíšová, Mgr. Marie Kořínková, Mgr. Barbora Mrázková, Jana Malá SRPDŠ při ZŠ Ronov nad Doubravou Předseda: Jana Malá Účetní: Iva Skokanová Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - č.j. 192/

6 Školní vzdělávací program V tomto školním roce jsme poprvé vyučovali podle dodatku platného od Do ŠVP jsou zařazena povinná témata (Finanční gramotnost, Dopravní výchova, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Obrana vlasti, Korupce, Sexuální a rodinná výchova), druhý cizí jazyk (vyučujeme německý jazyk vzhledem k personálním možnostem). Jsou upraveny osnovy matematiky na prvním i druhém stupni podle RVP pro ZŠ. V dodatku jsou již zapracované do osnov pracovních činností na druhém stupni práce s technickými materiály na podporu technických dovedností žáků. V souvislosti s těmito změnami jsme učili podle upraveného učebního plánu pro 2. stupeň ZŠ. Nedílnou součástí našeho ŠVP je prohlubování environmentálního cítění žáků, máme vytvořený sjednocující plán EVVO a minimální preventivní program. Materiálně technické podmínky školy Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí Počet dětí na třídu 1. stupeň ,2 2. stupeň ,5 ŠD V hlavní budově ZŠ je 14 učeben, z toho 6 odborných (počítačová, jazyková, ekologie, fyzika chemie, literární výchova se žákovskou knihovnou, žákovská kuchyňka). V přístavbě, která je spojena s hlavní budovou krytým přechodem, je tělocvična, dvě třídy školní družiny a jedna učebna, která je pronajímána ZUŠ Heřmanův Městec obor hudební. Ke škole patří také malé hřiště, školní pozemek, přírodní učebna s relaxačním místem pro žáky a dílny, které využívá pobočka ZUŠ Heřmanův Městec obor výtvarný keramika, v letošním školním roce jsme zde obnovili výuku práce s technickým materiálem. Během hlavních prázdnin byl proveden nátěr téměř všech dveří, koupili jsme nové koberce do ŠD a 1. třídy, v jedné učebně jsme dali zrekonstruovat podlahu, pořídili jsme dvě třídílné keramické tabule TRYPTYCH K s popisovatelným magnetickým povrchem na pojízdných pylonech. Protože jsme museli pro školní rok 2014/2015 uvolnit literární učebnu pro kmenovou třídu (dvě první třídy), vybudovali jsme ve vestibulu v prvním poschodí čtenářský koutek, který jsme zařídili novými knihovnami, stolečky a kobercem. V době hlavních prázdnin byla prováděna rekonstrukce stávajícího hřiště v areálu školy na hřiště víceúčelové, které se financovalo z dotace Programu rozvoje venkova a z rozpočtu zřizovatele Města Ronov nad Doubravou. V průběhu školního roku jsme vybudovali a zařídili samostatnou ředitelnu. Z prostředků ONIV jsme zakoupili řadu nových pomůcek a učebnic. Součástí školy je školní kuchyň, která zajišťuje stravování nejen pro žáky a pracovníky školy, ale v doplňkové činnosti i pro zájemce z řad veřejnosti. Škola se snaží vylepšit svůj rozpočet doplňkovou činností, která spočívá ve vaření jídel pro cizí strávníky a v pronájmu prostorů školy, získáváním sponzorských darů jednáním se zástupci firem a přípravou projektů do soutěží o granty. 6

7 Koncepce počítačové učebny - ICT Pracovní stanice počet Počet standard skutečnost plán ICT Počet žáků Počet pedagogických pracovníků 16 Pracovní stanice umístěné v počítačových 26 učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 21 učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě 40 pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem 47 Počet pracovních stanic na 100 žáků 0,47 Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic počet Starší 5 let 0 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT 47 Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard skutečnost plán ICT Počet přípojných míst 47 Sdílení dat Ano Ano Sdílení prostředků Ano Ano Připojení do internetu Ano Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano Bezpečnost dat Ano Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Připojení k internetu služba hodnota standard skutečnost plán ICT Rychlost 512/128 a 1024/ Agregace Nejvýše 1:10 Veřejné IP adresy ANO Ano Neomezený přístup na ANO Ne internet Oddělení VLAN (pedagog, ANO Ano žák) QoS (vzdálená správa) ANO Ano Filtrace obsahu ANO Ano Antispam ANO Ano Antivir ANO Ano 7

8 Prezentační a grafická technika technika standard skutečnost plán ICT Druh Datový projektor 5 Dotyková tabule 3 Tiskárny 4 Kopírovací stroj 2 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení Operační systém Antivirový program Textový editor Tabulkový editor Editor prezentací Grafický editor - rastrová grafika Grafický editor - vektorová grafika Webový prohlížeč Editor webových stránek Klient elektronické pošty Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici Programy odborného zaměření standard ICT skutečnost plán Windows xp, 7 Eset MS Word MS Excel MS Power point Firefox, google, Explorer Nedatluj.cz Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání standard skutečnost plán ICT Z Základní uživatelské znalosti 16 P Vzdělávání poučených uživatelů 16 S Specifické vzdělávání 1 M - Vzdělávání ICT koordinátorů 1 Další ukazatele Diskový prostor na uložení dat pro žáky Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a standard ICT skutečnost plán 221GB Ano Ano Ano Ano 8

9 službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách Ne 0 V letošním školním roce byly vyměněny zastaralé PC z důvodu přechodu na nový operační systém Microsoft Windows 7. Byl proveden přechod PC stanic na operační systém Microsoft Windows 7. Z úsporných důvodů došlo k převedení telefonních linek na Voip internetové telefonování. Reklamovali jsme vizualizér, který byl v záruce. Byl vytvořen nový vzhled webových stránek. V rámci činnosti metodika a koordinátora ICT ve spolupráci se správcem sítě (Tlapnet) probíhá pravidelná údržba výpočetní techniky, servis uživatelů počítačové sítě a správa webových stránek. Jan Havránek, metodik a koordinátor ICT Personální údaje Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % střední odborné úplné střední pedagogické ,7 vysokoškolské ,4 bakalářské ,9 celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody pedagogických pracovníků počet Nástupy 2 Ukončení pracovního poměru smlouva na dobu určitou 3 Ukončení pracovního poměru odchod do invalidního 1 důchodu Komentář ředitelky školy Ve škole působili tři vyučující na dlouhodobý zástup za nemoc a mateřskou dovolenou. Všichni měli pracovní smlouvu na dobu určitou, se dvěma byl pracovní poměr k ukončen. Jedna paní učitelka ukončila pracovní poměr na dobu určitou z důvodu ošetřování dítěte. Učitel hudební výchovy má vysokoškolské vzdělání nepedagogického směru s dlouholetou autorskou hudební činností a praxí výkonného umělce. 9

10 Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště, volba povolání, práce se žáky s SPU, zápis do první třídy Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště čtyřleté gymnázium průmyslová škola pedagogická škola zdravotní škola zahradnická škola dopravní škola veřejnoprávní škola tříletý učební obor dvouletý učební obor 2 žáci 3 žáci 4 žáci 1 žák 1 žák 1 žák 1 žák 3 žáci 1 žákyně ze 7. tř. Volba povolání V letošním školním roce navštěvovalo 9. třídu 16 žáků, z toho 8 chlapců a 8 dívek. Také letos mohli tito žáci podat dvě přihlášky a většina z nich tuto možnost využila. Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků se konala Rodiče na ní byli seznámeni s katalogy škol, termíny přehlídek škol v jednotlivých okresech, důležitými internetovými adresami týkajícími se této problematiky i dalšími podrobnostmi k průběhu přijímacího řízení. Všichni žáci devátého ročníku dostali zdarma v průběhu října katalog škol Pardubického kraje a dále jim bylo k dispozici CD o školách v celé republice. Kromě toho se uskutečnila na naší škole Miniburza SŠ a učilišť, na kterou přijelo představit svoji školu celkem dvanáct zástupců těchto škol. Přihlášky byly žákům vysvětleny a rozdány koncem ledna. Pro přijetí na všechny maturitní obory škol Pardubického kraje se konaly i letos jednotné přijímací zkoušky připravené společností SCIO. Většina žáků, kteří si podávali přihlášku na tyto obory, se účastnila během února a března Přijímacích zkoušek nanečisto, při kterých šlo především o to, vyzkoušet si svoje znalosti a zjistit, které vědomosti je potřeba si ještě doplnit. Přijímací zkoušky a pohovory proběhly v termínu od Všichni žáci byli až na jednu výjimku přijati na všechny zvolené obory. Jeden žák podával odvolání na jednu školu, na které se nacházel pod čarou, a výsledek odvolání neznáme. Na druhou školu byl tento žák přijat. V době přijímacího řízení navštěvovalo 5. třídu celkem 26 žáků, z toho 11 chlapců a 15 dívek. Na víceleté gymnázium nepodal přihlášku nikdo. Aby naši žáci dobře vybrali školy, které je budou připravovat na budoucí povolání i v příštím školním roce, byla této problematice věnována pozornost již v 7. a 8. ročníku. Kromě toho, že se s tímto tématem seznamovali při vyučování v občanské výchově, pracovních činnostech i dalších předmětech, zúčastnili se žáci 8. ročníku exkurzí do firem v okolí i do Gymnázia a SOŠ Přelouč a do Hotelové školy Bohemia Chrudim. Při besedě na Úřadu práce v Chrudimi s ing. Marcelou Vychodilovou se měli žáci 8. třídy možnost seznámit se stavem zaměstnanosti v okrese Chrudim i celé republice, požadavky zaměstnavatelů, oborech, které mají na trhu práce dobré uplatnění či naopak horší, ale i získat odpovědi na vlastní dotazy týkající se výběru vhodné školy a profese. Zároveň se 10

11 zamysleli nad tím, co mohou pro správný výběr povolání udělat. V průběhu roku si měli žáci možnost zapůjčit jakékoliv materiály o školách u výchovné poradkyně a průběžně se na cokoliv z této problematiky informovat. Práce se žáky se SPU Na začátku školního roku jsme měli v evidenci celkem 56 žáků, z toho porucha učení byla potvrzena u 30 žáků, u ostatních žáků byly potvrzeny obtíže, zdravotní znevýhodnění nebo teprve doporučeno SPV. Z celkového počtu bylo 32 žáků s potvrzenou integrací, z toho u 5 žáků byl doporučen IVP. V průběhu školního roku probíhala jak pravidelná kontrolní vyšetření, tak nová vyšetření žáků, u kterých se objevily potíže s učením, případně chováním. Na konci školního roku máme v evidenci o 8 žáků více, u většiny z nich byla potvrzena porucha učení. Na krajský úřad Pardubického kraje jsme podávali jednu žádost a asistenta pedagoga pro žákyni, se kterou již asistent pedagoga pracoval v tomto školním roce. Během školního roku spolupracovala naše škola i nadále s PhDr. Janou Žítkovou, která na naší škole prováděla psychologická vyšetření i kontrolní vyšetření integrovaných žáků. Kromě toho jsme spolupracovali i s dalšími pracovníky PPP Chrudim, se SPC Hradec Králové a také s PPP Kolín. Se všemi žáky se pracuje dle doporučení poradny. Individuální vzdělávací plány jsou průběžně konzultovány s rodiči žáků i s PPP Chrudim a Kolín. V rámci výchovného působení na žáky probíhalo během školního roku velké množství akci, patří mezi ně například přivítání prvňáčků do školy žáky 9. třídy, Mikulášská nadílka, pohádka při zápisu žáků do 1. třídy, akce Noc ve škole, sbírka plastových víček na pomoc Míšovi Tereskovi, ale i další akce, které v průběhu školního organizovali učitelé a žáci naší školy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (k ) speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) zdravotní postižení 48 Individuální integrace 5 zdravotní znevýhodnění 8 Individuální integrace 0 sociální znevýhodnění 0 0 Podmínky pro vzdělávání individuální vzdělávací plán Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo ano x x x částečně ne x 11

12 znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. x x x x x x Komentář ředitele školy: Škola nemá PPP potvrzené žáky se sociálním znevýhodněním ani žáky mimořádně nadané. S jedním žákem ze 6. třídy se pracuje v matematice jako se žákem s celkovou mentální kapacitou v pásmu výrazného nadprůměru na základě doporučení PPP, po dohodě se zákonnými zástupci mu jsou zadávány náročnější úlohy, je zapojován do matematických soutěží. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Marie Kořínková, výchovná poradkyně Poprvé u zápisu: 33 dětí Přichází po odkladu: 4 děti Žádost o odklad: 3 děti Dne 17. ledna 2014 se konal v naší škole zápis dětí do 1. třídy. Budoucí prvňáčky a jejich rodiče přivítala ve škole paní ředitelka Mgr. Jitka Miřejovská a pan starosta Mgr. Miroslav Žítek. A pak už se děti mohly těšit na pohádku O veliké řepě, kterou pro ně nastudovala paní učitelka Průšová společně se žáky 9. třídy. Na děti však čekaly i jednoduché úkoly, které pro ně připravily paní učitelky. Za jejich splnění byly odměněny drobnými upomínkovými předměty vyrobenými žáky školy. Prvňáčci odcházeli se slovy, že už se v září do školy moc těší. Doufejme, že jim to nadšení vydrží. Žáků zapsaných do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 bylo 37, rodiče 3 dětí požádali o odklad školní docházky, do 1. třídy tedy nastoupí 34 žáků. Hana Mojžíšová 12

13 Počty žáků ve třídách k Údaje o žácích třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2013/2014. počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy počet odkladů pro školní rok 2014/ Komentář ředitelky školy V průběhu školního roku bylo přijato do naší ZŠ na žádost zákonných zástupců 5 žáků, 4 žáci odešli z důvodu změny trvalého bydliště. Na konci školního roku navštěvovalo školu 206 žáků. Hodnocení žáků Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s Prospě neprospěli vyznamenáním li 1. 21/21 0/0 0/ /25 3/3 0/ /21 1/1 0/ /16 3/4 0/ /18 6/7 1/ /14 11/13 0/1 7. 8/9 12/10 1/1 8. 5/8 21/18 0/0 9. 8/4 8/12 0/0 celkem 139/136 65/68 2/2 13

14 Výchovná opatření pochvaly Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída pochvala ředitele školy matrika, vysvědčení 1. 0/1 2. 0/2 3. 0/0 4. 0/1 5. 0/6 6. 0/4 7. 0/6 8. 2/2 9. 2/5 celkem 4/27 třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1. 0/0 0/0 2. 0/0 0/0 3. 0/0 0/0 4. 0/0 0/0 5. 0/0 0/0 6. 0/1 1/0 7. 1/0 0/1 8. 4/1 0/0 9. 0/0 0/0 celkem 5/2 1/1 Výchovná opatření napomenutí a důtky (souhrnně za celý školní rok) třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy celkem

15 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení celkem 0 1 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9. r. po splnění povinné školní docházky celkem Počet omluvených / neomluvených hodin souhrnně za celý školní rok třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy , , , , , , ,95 2 0, , , , celkem , ,039 15

16 Průměry tříd v jednotlivých předmětech na konci školního roku 2013/ Český jazyk 1,4 1,6 1,5 1,6 2,1 2,1 2,4 2,8 2,6 Anglický jazyk 1,1 1,1 2 2,3 2,1 2,1 2,8 Německý jazyk 2,6 Matematika 1,1 1,5 1,5 1,25 1,6 1,7 2,4 2,8 2,5 Prvouka 1 1,1 1,3 Přírodověda 1,65 1,6 Vlastivěda 1,5 1,4 Hudební výchova 1 1, , Výtvarná výchova 1 1, ,2 1,1 1,4 1,2 1 Praktické činnosti 1 1, TV - chlapci , TV - dívky ,1 1,13 1,09 1,1 1 Občanská výchova 1,21 1,35 2 1,6 Dějepis 1,8 2,2 2,3 1,3 Zeměpis 2 2,1 2,2 1,3 Fyzika 1,7 2,2 1,9 1,7 Chemie 2,2 2,2 Přírodopis 1,9 2,2 2,1 2 Informatika 1,1 1 Volitelné předměty Cvičení z českého jazyka 1,3 Cvičení z matematiky 1,3 1,6 Ekologická praktika 1 Volitelná informatika Komentář ředitele školy: Učitelé věnují pozornost motivaci žáků, využívají moderní, efektivní metody výuky. Věnují se individuálně dětem slabším a s vývojovými poruchami učení. Dávají prostor žákům nadaným, šikovným, které připravují na různé soutěže a olympiády. Pochvaly ředitele školy byly uděleny na vysvědčení žákům za vzornou reprezentaci školy v soutěžích okresních, oblastních, krajských i celorepublikových kol (umístění do 3. místa). Drobnější pochvaly udělovali učitelé do žákovských knížek nebo na pochvalné listy. Jedna žákyně úspěšně vykonala opravnou zkoušku z matematiky a postoupila do vyššího ročníku. Jedna žákyně pokračuje po splnění povinné školní docházky v základním vzdělávání dle 55 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Zákonní zástupci nevznesli k ředitelce školy pochybnosti ke klasifikaci na vysvědčení. 16

17 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pojmenování výchozího stavu Ve škole vykonávají kvalifikované specializované pedagogické činnosti - výchovná poradkyně, koordinátorka EVVO, koordinátorka ŠVP, metodik a koordinátor ICT. Jsou absolventi studia k výkonu specializovaných činností dle 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Sociálně patologické jevy 2 Setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců Rizikové chování dětí a mládeže Výchovné poradenství 3 Setkání výchovných poradců Úřad práce Klima třídy Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD EVVO 3 Školící a zážitkový program pro Ekoučitele Krajská konference EVVO Zdraví na talíři Ekocentrum Paleta Pardubice Chemie 1 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky ICT 1 Krajská konference SMRT - Krouná ŠVP 1 Finanční gramotnost Žákovský parlament 1 Setkání žákovských parlamentů ŠD 1 Nové či málo známé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi - Velikonoce Samostudium Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). Pedagogičtí pracovníci si doplňovali znalosti studiem odborných knih a časopisů, zaměřovali se na moderní metody a formy práce, na využití interaktivní tabule, tvorbu vlastních digitálních programů. Škola odebírá pravidelně časopisy: Školství, Prevence, Řízení školy, Český jazyk a literatura a Učitelské noviny. Komentář ředitelky školy: K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků jsme využívali nabídky NIDV a CCV v Pardubicích. Podpořili jsme kurzy anglického jazyka pro učitelky, které jazyk vyučují, ale nemají potřebnou aprobaci dlouhodobý kurz Brána jazyků otevřená Anglický jazyk 2 a jazykový kurz Zebra 1 (3 učitelky). Zástupkyně ředitelky absolvovala soubor seminářů Profesní průprava zástupců ředitele. S jednou paní učitelkou byla uzavřena kvalifikační dohoda pro zvýšení kvalifikace anglický jazyk. Vychovatelka školní družiny, která pracovala jako asistent pedagoga u dívky s Tourettovým syndromem, absolvovala kvalifikační studium podle 20 písm. e, zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 317/ 2005 Sb. Studium pro asistenty pedagoga. 17

18 Hodnocení školních celoročních programů Prevence rizikového chování komentář Vzdělávání Školní metodik prevence školení v Bělči nad Orlicí Aktuální informace týkající se problematiky primární prevence na základních a středních školách. Přednášky na témata: Otázky důvěryhodnosti dětských výpovědí, Sebepoškozování, Netolismus, Průzkum nejen znalostí o HIV/AIDS v Chrudimi, sebevzdělávání Pedagogičtí pracovníci školy Časopis Prevence, informace z netu od ŠMP Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Zařazeno v MPP Výchova ke zdravému životnímu stylu Zařazeno v MPP Preventivní výchova ve výuce jednotlivých Zařazeno v MPP předmětů Formy a metody působení na žáky, které se Řízený rozhovor, aktivní vzájemné naslouchání, zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování brainstorming, kooperace, simulace, evokace, beseda, zážitkový kurz Organizace prevence Minimální preventivní program vypracován Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Viz kroužky, příprava na soutěže Rozhovory se žáky, učiteli, třídní schůzky s rodiči, SWOT analýza, dotazníkové šetření metodikem prevence a SVP Archa Viz výše Rozhovory ŠMP se žáky, postup při odhalování šikany, písemné informace PPP Chrudim okresní metodik prevence, Policie ČR besedy ve třídách a na zážitkovém kurzu, Archa sociometrická šetření, MUDr. Provazníková (sexuální výchova), p. Ivana Čejková (dopravní výchova) Běžně vybavená knihovna, časopis Prevence, informace z internetu Ano Viz Zpráva o prevenci rizikového chování ve školním roce 2013/

19 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost Podezření na distribuci marihuany před školou, upozornění dětí i rodičů Alkohol - Kouření Kouření mimo školu ohlašovací povinnost rodičům Kriminalita a delikvence - Virtuální drogy (počítač, televize, video) - Patologické hráčství (gambling) - Záškoláctví Podezření na 1 žákyni 8. třídy Šikanování 1 Vandalismus 2 Násilné chování 3 Xenofobie - Rasismus - Během měsíce září byl vypracován na základě SWOT analýzy a aktuálních potřeb školy Minimální preventivní program. Okruhy prevence rizikového chování byly zařazeny do tematických plánů jednotlivých předmětů, kromě toho byly naplánovány různé akce a besedy pro splnění cílů preventivního programu. Součástí MPP je i Program proti šikanování, který byl letos přepracován na základě nového Metodického Pokynu proti šikanování Č.j. MŠMT / Ve dnech 1., 7. a proběhly na druhém stupni čtyři besedy s okresním metodikem prevence Mgr. Františkem Krampotou: o Uganda - 2 vyuč. hodiny - 6. třída o Moderní je nekouřit - 1 vyuč. hodina - 7. třída o Bolest - nemoc jménem šikana - 2 vyuč. hodiny - 8. třída o Sex, AIDS a vztahy 2 vyuč. hodiny - 9. třída. Dne provedl Mgr. Petr Pražák ze SVP Archa v 6. třídě sociometrické šetření odhalující vzájemné vztahy mezi žáky. V pátek a ve čtvrtek navštívily paní Martina Malečková a Monika Králová, pracovnice SVP Archa Chrudim, druhou, třetí a pátou třídu. Cílem bylo nejen zmapovat kvalitu vztahů v jednotlivých třídních kolektivech, ale různými činnostmi a aktivitami přispět k nápravě toho, na co si ve svých třídách stěžovaly paní učitelky: dominanci některých žáků nad ostatními, na neochotu podřídit se přání většiny, na vulgární mluvu i agresivní chování, upřednostňování sebe sama, neochotu přiznat vlastní chybu. Paní učitelky hodnotily program většinou pozitivně, vadila jim ale nedostatečná zpětná vazba po jednotlivých činnostech. V listopadu byly vypracovány písemné informace pro rodiče týkající se prevence ve škole a nového programu proti šikanování, které byly tlumočeny či předány na třídních schůzkách. Pro zlepšení chování a vyjadřování žáků byl dne 28. března uspořádán Den bez vulgarismů, který byl spojen s oslavou Dne učitelů. Škoda, že slušné chování nemá u dětí delší trvání. Na začátku dubna se dostaly do školy informace, že se před školou vyskytla marihuana. Následně proběhly rozhovory s rodiči žáků, jejichž jména se v této souvislosti objevila. Nikdo nebyl konkrétně jmenován, rodiče byli pouze upozorněni na to, aby svému dítěti věnovali zvýšenou pozornost. Všichni žáci byli opakovaně poučení o možném nebezpečí. 19

20 Ve čtvrtém čtvrtletí proběhlo několik akcí: Nejvýznamnější z nich byl Zážitkový kurz pro žáky 7. ročníku na Seči, který se letos konal května Kurz byl zaměřený na prevenci rizikového chování, na utužování třídního kolektivu, na rozvoj komunikativních dovedností, spolupráci skupin i celé třídy, v neposlední řadě na poznání sebe sama a svých možností. Součástí byla i beseda s příslušníky Policie ČR, která se tentokrát týkala dopravní výchovy. Žáci ve skupinách byli pověřeni úkolem zaznamenat všechny okolnosti, které by pomohly policii při vyšetřování dopravní nehody. Také psali test pro účastníky silničního provozu pro cyklisty. Kurz žáci hodnotili velice kladně, viz článek na webových stránkách školy. V dubnu nás opět navštívil pan Petr Pražák. Žáci 8. třídy vyplňovali na počítačích sociometrický dotazník, s jehož výsledky byli individuálně seznámeni na následující schůzce dne Dne se v 5. a 6. třídě uskutečnily dvě besedy s poručíkem J. Tesařem, které se týkaly nebezpečí elektronické komunikace, uveřejňování citlivých údajů na facebooku a trestné činnosti s tím spojené. Po besedě si dva žáci dokonce zrušili facebook. Pokud by to byla pravda, tak by tyto besedy rozhodně měly smysl. Dne přijela s osmáky pobesedovat paní doktorka Provazníková v oblasti sexuální výchovy, zejména pohlavních chorob a nežádoucího sexuálního chování. Během školního roku proběhlo několik šetření týkajících se vztahů mezi žáky, kázeňských problémů a přestupků proti školnímu řádu. Jména těchto žáků zde neuvádím, zápisy všech rozhovorů jsou uloženy. Všechny záležitosti byly projednány s rodiči žáků, jichž se šetření týkalo. Několikrát se sešla i výchovná komise a na základě oznamovací povinnosti školy byly poslány dvě zprávy na sociální odbor MěÚ Chrudim. Ve třídách, kde se projevují větší problémy, vyplňovali žáci anonymní dotazníky, které měly odhalit případné patologické jevy. Důležité je i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve škole se odebírá časopis Prevence, který je k dispozici všem učitelům. ŠMP pravidelně předává svým kolegům informace na pedagogické radě. Také rodiče jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí na třídních schůzkách, v rámci konzultačních hodin školního metodika prevence a výchovného poradce nebo individuálně na základě potřeby školy či rodičů. ŠMP se zúčastnil ve dnech setkání školních metodiků prevence, které se týkalo aktuálních informací z oblasti primární prevence na základních a středních školách. Součástí byly přednášky na témata: Otázky důvěryhodnosti dětských výpovědí, Sebepoškozování, Netolismus, Průzkum nejen znalostí o HIV/AIDS v Chrudimi. Prevence rizikového chování je dostatečně účinná tehdy, jestliže jsou děti smysluplně zaměstnány. Ve škole existuje řada zájmových útvarů, učitelé připravují nadanější žáky na různé soutěže, věnují se i žákům s SPU a žákům slabším. V průběhu roku se uskutečnilo mnoho akcí s rozličným zaměřením (viz Výroční zpráva). Škola bude i nadále vytvářet vhodné sociální klima, předcházet agresivitě a všem způsobům šikany a nevhodného chování mezi žáky. Bude snižovat vlivy, které by mohly narušit zdravý osobnostní a sociální vývoj dětí. Fotografie viz příloha číslo 1 Hana Mojžíšová, metodik prevence 20

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov Zpracovala: Mgr. Ludmila Vodehnalová, Ondřej Paluska ICT plán na období: Školní rok 2015/2016 Základní škola Netvořice, okres Benešov Příspěvková organizace

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více