OBSERVÁTOR aneb UVÁDĚNÍ DO ČETBY INTELIGENTNÍCH TEXTŮ Pomůcka ke studiu společenských věd na gymnáziu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSERVÁTOR aneb UVÁDĚNÍ DO ČETBY INTELIGENTNÍCH TEXTŮ Pomůcka ke studiu společenských věd na gymnáziu"

Transkript

1 Tematická oblast: Čtení odborného textu ve společenských vědách Téma pracovních listů: Texty ze společenských věd: psychologie, právo, ekonomie, sociologie, politologie, mezinárodní vztahy, filosofie Klíčová slova: Čtení odborného textu, čtení s porozuměním, kritické čtení, společenské vědy, odborné pojmy OBSERVÁTOR aneb UVÁDĚNÍ DO ČETBY INTELIGENTNÍCH TEXTŮ Pomůcka ke studiu společenských věd na gymnáziu Základy společenských věd a seminář společenských věd První, druhé, třetí a čtvrté ročníky čtyřletého i osmiletého studia Souvislost je v řeči proto, že se v řeči má projevovat pravda. Max Picard: Hitler v nás, s. 65 V srpnu roku 2013 sestavil Mgr. Jakub Brdíčko

2 JAK PRACOVAT S OBSERVÁTOREM STRUČNÁ ANOTACE Tento materiál bude využit pro práci v předmětu Základy společenských věd a Seminář společenských věd na gymnáziu. Je určen pro všechny čtyři ročníky vyššího stupně střední školy (kvinta až oktáva, první až čtvrtý ročník). Doba přímé práce s materiálem (s jedním pracovním listem) až 90 minut. PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU Co se lze z příručky naučit Již samo slovo observátor (neboli ten, který si všímá ) naznačuje, že kromě informativní složky (poskytování informací z oblasti jednotlivých společenských věd) pomůcka umožňuje rozvíjet čtenářské dovednosti, nezbytné v každém vědním oboru. Studenti se s její pomocí učí orientovat v textu, vyhledávat potřebné informace, rozlišovat podstatné a nepodstatné prvky textu, všímat si jednotlivých názorů a argumentů, jimiž je autoři podepřeli. Četba poskytne zároveň základní vhled do slovní zásoby odborných a popularizačních textů (viz též Slovníček v každém pracovním listu). Výběr textů pomáhá pokrýt velkou část důležitých (někdy i slavných) myšlenek z oblasti společenských věd, a proto prohlubuje základní znalosti společenských věd. Podle míry osobního nasazení si žáci na podkladě ukázek mohou utvářet vlastní názorový obraz světa. Podle jakého klíče se v ní postupuje Observátor je jednoduchá čítanka, obsahující 32 pracovních listů, seřazených podle školního vzdělávacího programu (tedy podle toho, jak budou za sebou postupně čteny). Přehled všech pracovních listů a jejich témat je umístěn za touto kapitolou. Každý pracovní list má tuto schematickou strukturu: dva rozebírané texty nebo jeden delší rozebíraný text, otázky k textům, slovníček, zdroje obrázků. Pokud pracovní list obsahuje dva texty, část otázek směřuje k jejich konfrontaci. Dotazy postupně směřují od vyhledávání informací v ukázkách až po samostatné žákovo utváření odůvodněných názorů. V čítance se vyskytuje přes 50 různých ukázek, na jejichž zdroje se odkazuje podle platné normy ISO 690. V pracovních listech jsou také umístěny fotografie nebo jiné obrázky, zcela všechny pocházejí z volně přístupné a použitelné databáze Wikimedia Commons, jak je rovněž uvedeno na konci každého pracovního listu (s celou webovou adresou a datem stažení). Obrázky často neslouží jen k pouhé ilustraci, ale bývají předmětem samostatného rozboru. Každý pracovní list je charakterizován klíčovými slovy. Podle těchto klíčových slov byl také sestaven rejstřík, který dovoluje vybírat si pracovní listy i podle jiného systému, než je vzdělávací program. Komu je určena Čítanka byla vypracována podle osobních zkušeností autora se studenty vyššího gymnázia. Tomu odpovídá náročnost textů a otázek. Slovníček však vysvětluje i poměrně běžné výrazy (jako je například instituce nebo termín ), aby s pracovním listem mohl pracovat i žák bez valné čtenářské zkušenosti. Texty bezpochyby zaujmou všechny studenty, nejen adepty vysokoškolského studia, neboť výběr textů a způsob práce s nimi připravuje na jakékoli studium, při kterém je nutné číst odborné texty. Jak s ní mohou pracovat učitelé Protože příručka je poměrně volným souborem 32 pracovních listů, zůstává pouze na úvaze pedagoga, které z nich použije a v jaké míře. Jako otevřená databáze umožňuje jednotlivé listy přidávat nebo ze stávajících využívat pouze jejich část. Materiál tak nabízí mnoho variant využití bedlivé hlasité čtení a společné hledání odpovědí přímo v hodině, tiché čtení a vypracovávání odpovědí v lavicích, čtení jen části materiálu

3 (s tím, že zbytek může být využit k samostudiu), příprava pracovního listu jako zcela samostatná práce v hodině či doma (všechna cizí slova jsou vysvětlena přímo v materiálu!). Materiál obsahuje klíčová témata mnoha vědních oborů, četbou ukázek lze tedy nahradit někdy i značnou část učitelova výkladu. V některých pracovních listech je výkladový Slovníček natolik podrobný, že poskytuje základní terminologii dané náboženské oblasti (to platí zejména o listech 4, 5, 6, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28). Pracovní list může posloužit i jako zadání samostatného dobrovolného úkolu, po kterém někdy studenti volají, aby si zlepšili známku. Zajímavou možností je aplikace materiálu také při testování žáků. Studenti mohou vypracovávat odpovědi na otázky také na známky, přičemž celý pracovní list jim poskytuje dostatečnou oporu. Protože otázky budou studentům známy předem (bývá jim několik desítek), mohou se na test připravit doma studiem pracovního listu. Pedagog poté rozhodne, na které z mnoha otázek v pracovním listu mají při písemce odpovídat. Práce s textem je forma výuky podporující rozvíjení čtenářské gramotnosti (u nás někde ne příliš vysoké) a přirozeně připravující na společnou část maturitní zkoušky z některých předmětů (zejména z jazyků, ale též z matematiky), často i na zkoušky přijímací, tedy všude tam, kde je nutné správně interpretovat psaný text. Jak s ní mohou pracovat žáci Jednoduchost a intuitivnost materiálu usnadňuje žákům pracovat s listy i bez pedagogovy přítomnosti. Pouze v některých případech náročnějších odborných nebo jinak zamotaných textů bude učitelova pomoc zcela potřebná (jedná se patrně o listy 8, 16, 18, 20, 27, 28, 30, 32). Domácí četba textu tak snadno pomůže absentujícím žákům dohnat látku, a tedy lze čítanku používat jako doplněk k učebnici. Jaká úskalí může příručka přinášet První otázkou a zároveň i problémem je bezpochyby výběr textů. Ačkoli užité kritérium zhodnotilo všechny déle probírané humanitní vědy a poskytnutý čas k jejich studiu, významnost témat v současných vědách a mediálních diskuzích, přesto některým studentům budou chybět ukázky z díla Sigmunda Freuda, ze středověké filosofie, vývojové psychologie, čínské religiozity, vojensko-strategických otázek, environmentalistiky či etiky. Doplnit případné listy je ovšem možné, a dokonce nutné. Naopak bedlivý observátor jistě postřehne (například pohledem do rejstříku), že se v listech nápadně často vyskytují témata demokracie, hospodářského cyklu či globalizace. Některá jména (Václav Havel, Václav Klaus, Zygmunt Bauman, Karl Marx) se zase vyskytují ve více pracovních listech. Přesto lze tento průnik obhajovat důležitostí témat v současné veřejné diskusi. Je možné, že ještě bedlivější čtenář ve výběru ukázek odhalí i názorové stanovisko autora. Tomu se i při nejlepší snaze ovšem vyhnout nelze. Raději připustíme, že do čítanky jistě proniklo ovzduší blízkého tolerantnímu a kritickému liberalismu (až konzervatismu) se zájmem o křesťanství a etický přístup k ekonomickým a právním problémům.

4 PŘEHLED PRACOVNÍCH LISTŮ PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU GYMNÁZIA, ÚSTÍ NAD ORLICÍ PRVNÍ ROČNÍK: PSYCHOLOGIE 1 Analytická psychologie a)carl Gustav Jung: Analytická psychologie b)mariana Štefančíková: Pohádky jako projektivní témata v arteterapii Nevědomí, archetypy, psychoterapie, kolektivní nevědomí, mýty, arteterapie, pohádky, projekce 2 Vůle ke smyslu a)viktor Frankl: Vůle ke smyslu b)karel Balcar: Jakou hodnotu mají hodnoty Logoterapie, existenciální analýza, smysl života, štěstí, sexualita, hodnoty, svědomí 3 Pozitivní psychologie a)jaro Křivohlavý: Pozitivní psychologie b)albert Kšiňan: Facebook jako symbol narcistické kultury Narcismus, autoerotismus, sebeláska, identita, sebehodnocení, Facebook PRVNÍ ROČNÍK: PRÁVO VEŘEJNÉ 4 Rozkládání státu Demokracie, ústava, konflikt, a)vladimíra Dvořáková: Rozkládání státu procedura, volby, privatizace, Václav b)jiří Weigl: Proč se dnes vracet ke sporu o privatizaci Klaus, transformace 5 Milosti a)lenka Marečková: Milosti. Ohnisko lidství v trestním právu Milost, abolice, Václav Havel, skauting, prezident 6 Výroba a šíření psychotropních látek a)trestní zákoník: , 287 b)vláda nemá rozhodovat o větším než malém množství drog Trestní zákoník, drogy, toxikománie, větší než malé množství drog, Ústavní soud, vládní nařízení, okresní soud, ústavnost DRUHÝ ROČNÍK: SOUKROMÉ PRÁVO A PROFESNÍ ORIENTACE 7 Malé nahlédnutí do rodinného práva Občanský zákoník, zákon o rodině, a)libor Nedorost: Malé nahlédnutí do rodinného práva manželství, práva a povinnosti, b)občanský zákoník: věrnost, vyživovací povinnost 8 Pracovní poměry na dobu určitou a)dagmar Kučerová: Otazníky kolem uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou Zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, dohody uzavírané mimo pracovní poměr, výpověď 9 Energetické investiční poradenství a)petr Pražák: Energetické investiční poradenství b)andrea Votrubová: Struktura štěstí Energetické investice, koučink, volba životních cílů, pocit štěstí DRUHÝ ROČNÍK: EKONOMIE A OSOBNÍ FINANCE 10 O porouchaných regulátorech a)pavel Kohout: O porouchaných regulátorech Ekonomika, bankovnictví, centrální banka, úvěry, hospodářský cyklus, Ferdinand Keynes, Milton Friedman, Friedrich A. von Hayek 11 Ekonomie dobra a zla a)tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla b)slavoj Žižek: Nejednej, mluv! Uroburos, hospodářský cyklus, Joseph Schumpeter, ekonomika, jin jang, kapitalismus, bankovnictví, politika EU, politika USA, Mali, neutralita trhu

5 12 Desatero odpovědného zadlužování a)ccb: Desatero odpovědného zadlužování Bankovnictví, úvěr, dluh, osobní finance, zodpovědnost, úrok, RPSN, rozumné zadlužení TŘETÍ ROČNÍK: SOCIOLOGIE A MINORITY 13 My a ti druzí a)bedřich Loewenstein: My a ti druzí b)lenka Junová: Kult svatého Václava ve 20. století Kultura, hodnoty, svatý Václav, hranice, Protektorát, antropologie, film, dům, rituál, propaganda, tabu, symbol, cizinec 14 Mít, nebo být? a)erich Fromm: Mít, nebo být? Vlastnění, bytí, Ježíš, Marx, Mistr Eckhart, psychoanalýza, antropologie, proces učení, studenti, naslouchání 15 Romové v České republice a)ctibor Nečas: Romové v České republice včera a dnes b)výbor OSN požaduje uzavření Vepřína v Letech u Písku Cikánský sběrný tábor v Letech u Písku, lidská práva, hygiena, OSN, pieta, koncentrační tábor, tyfus, vládní zmocněnec pro lidská práva, internace TŘETÍ ROČNÍK: POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY 16 Obrana politiky a)petr Pithart: obrana politiky b)václav Dušek: Manifest hluchým Zlo, mravní sebereflexe, politická kultura, morálka v politice, demokracie, vady politických institucí, ideologie, politická slušnost 17 Moc bezmocných a)václav Havel: Moc bezmocných b)milan Otáhal: O nepolitické politice Loajalita, ideologie, život ve lži, normalizace, moc, politika, mystifikace, občanská společnost, Charta 77, život v pravdě 18 Návrat k politice a)petr Kratochvíl: Návrat k politice b)václav Klaus: Asi jsme nepoučitelní Jürgen Habermas, Evropská unie, euroskepticismus, demokracie, lidská práva, suverenita státu, nacionalismus, národní stát, totalita, evropeismus, La Cercle 19 Reflexe globalizačních procesů v sociálních vědách a)miloslav Petrusek: Reflexe globalizačních procesů v sociálních vědách Globalizace, univerzalizace, islámský fundamentalismus, Benjamin Barber, Friedrich A. von Hayek, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, nacionalismus, Rusko SEMINÁŘ PRO TŘETÍ ROČNÍK: RELIGIONISTIKA 20 Bhagavadgíta a)bhagavadgíta taková, jaká je b)václav Zdražila: efektivita jógového výcviku Kršna, brahma, karma, átman, duše, jóga, Arjuna, čakry, meditace, adaptabilita, guru, mantra, rituál, hinduismus, Bůh 21 Karma, přerozování, samsára a)ashin Ottama: Karma, přerozování, samsára b)dalajláma: Soucítění jako pilíř světového míru Buddhismus, identita, altruismus, dalajláma, osoba, Buddha, já, karma, agrese, touha, štěstí, soucit, znovuzrození 22 Desatero a)starý zákon: Exodus 20,1-17 b)kurt Schubert: Židovské náboženství v proměnách Desatero, Bible, Jahve, sobota, Tóra, Noe, Mojžíš, stvoření, moudrost, Židé, judaismus, Zákon, šabat, Bůh,

6 věků židovství, Bůh, Jeruzalém 23 Překročit práh naděje a)jan Pavel II: Překročit práh naděje b)dietrich Bonhoeffer: Následování Křesťanství, církev, papež, kříž, vzkříšení, Ježíš, Panna Maria, Gabriel, utrpení, Jeruzalém, vykoupení, spása, hřích, soteriologie, Bůh, anděl 24 Muhammad a)ibn Ishák: Muhhamad b)korán: súry 1, 96, 61 Alláh, prorok, Ježíš, Gabriel, Bůh, Chadídža, anděl, milosrdenství, víra, Panna Maria, Mojžíš, Tóra, modlitba, nevěřící, Eden SEMINÁŘ PRO TŘETÍ ROČNÍK: DĚJINY POLITICKÝCH IDEOLOGIÍ 25 Komunistický manifest a)karl Marx: Komunistický manifest b)václav Bělohradský: Komunistický manifest v novém tisíciletí Komunismus, Friedrich Engels, vlastnictví, buržoazie, proletariát, kapitál, kapitalismus, práce, přebytek, demokracie, svoboda, T. G. Masaryk, revoluce 26 Druhé pojednání o vládě a)john Locke: Druhé pojednání o vládě b)bohumil Doležal: Příspěvek o liberalismu Liberalismus, přirozený zákon, lidská práva, stát, společenská smlouva, křesťanství, tolerance, vlastnictví, občanská společnost, církev, Bůh ČTVRTÝ ROČNÍK: FILOSOFIE 27 Co je filosofie? a)aristotelés: Merafyzika b-f)ukázky definic filosofie Moudrost, filosofie, mýtus, věda, přírodní vědy, poznání, reflexe, jazyk SEMINÁŘ PRO ČTVRTÝ ROČNÍK: DĚJINY FILOSOFIE 28 Racionalismus a empirismus a)rené Descartes: Rozprava o metodě b)george Berkeley: Pojednání o základech lidského poznání Logika, empirismus, poznání, pravda, racionalismus, mysl, abstrakce, geometrie, evidence, idea, smysly, mysl, jasně a zřetelně 29 K věčnému míru a)immanuel Kant: K věčnému míru b)tereza Novotná: Kantova idea věčného míru z evropského integračního pohledu Stát, divoši, přirozený stav, svaz národů, Evropa, svoboda, evropská integrace, federace, republika, mír, politika, mezinárodní vztahy 30 Tak pravil Zarathustra a)friedrich Nietzsche: Tak pravil Zarathustra Moc, pasivita, láska, nadčlověk, svoboda, násilí, muž a žena, ďábel, Bůh 31 Česká otázka a)tomáš Garrigue Masaryk: Česká otázka b)erazim Kohák: Člověk Masaryk. Od myšlenky k činu. Češi, Němci, Slované, humanita, národní obrození, stát, mravnost, demokracie, sociální stát, Evropská unie, kultura, solidarita, národ 32 O postmodernismu a)jean François Lyotard: O postmodernismu b)zygmunt Bauman: Úvahy o postmoderní době Řečové hry, teror, interakce, společnost, morálka, mnohost, zákon

7 REJSTŘÍK (čísla odkazují na pracovní listy) Abolice: 4 abstrakce: 27, 28 adaptabilita: 20 agrese: 21 altruismus: 21 analytická psychologie:1 anděl: 23, 24 antropologie: 13, 14 Aristotelés: 27 archetypy:1 arteterapie: 1 átman: 20 autoerotismus: 3 Balcar, Karel: 2 bankovnictví: 10, 11, 12 Barber, Benjamin: 19 Bauman, Zygmunt: 19, 32 Beck, Ulrich: 19 Bělohradský, Václav: 25 Berkeley, George: 28 Bible: 22, 23, 24 Bochenski, Josef Maria: 27 Bonhoeffer, Dietrich: 23 brahma: 20 Brdíčko, Jan: 28 Buddha: 21 Bůh: 20, 22, 23, 24, 26, 30 buržoazie: 25 bytí: 14, 27 CCB: 12 centrální banka: 10 cikánský sběrný tábor v Letech u Písku: 15 církev: 23, 26 cizinec, cizí: 13 Čakry: 20 Češi: 31 Dalajláma: 21 dějiny politických ideologií: 25, 26 demokracie: 4, 16, 18, 25 desatero: 12, 22 Descartes, René: 28 dluh: 12 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: 8 Doležal, Bohumil: 26 drogy: 6 dům: 13

8 duše: 1, 20 Dušek, Václav: 16 Dvořáková, Vladimíra: 4 džihád: 19 Ďábel: 30 Eckhart, Mistr: 14 ekonomie: 10, 11, 12, 25 empirismus: 28 energetické investice: 9 Engels, Friedrich: 25 euroskepticismus: 18 evidence: 28 evropeismus: 18 Evropská unie: 11, 18, 29, 31 existenciální analýza: 2 Facebook: 3 federace: 29 film: 13 filosofie: 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 finanční gramotnost: 12 Frankl, Viktor E.: 2 Friedman, Milton: 10 Fromm, Erich: 14 Fukuyama, Francis: 19 Gabriel: 23, 24 generalizace: 28 globalizace: 11, 19 Gredt, Joseph: 27 guru: 20 Habermas, Jürgen: 18 Havel, Václav: 5, 17 Hayek, Friedrich A. von: 10, 19 Hejdánek, Ladislav: 27 hinduismus: 20 hodnoty: 2, 13 Horyna, Břetislav: 27 hospodářský cyklus: 10, 11 hranice: sociální: 13 humanita: 31 hygiena: 15 Chadídža: 24 Charta 77: 17 Identita: 3, 21 ideologie: 16, 17 internace: 15

9 investice: 9, 12 Ishák, Ibn: 24 islám: 19, 24 islámský fundamentalismus: 19 Izrael: 22, 24 Já: 3, 21 Jahve: 22 Jan Pavel II: 23 Jeruzalém: 22, 23, 24 Ježíš: 14, 23, 24 jin jang: 11 jóga: 20 judaismus: 22 Jung, Carl Gustav: 1 Junová, Lenka: 13 Kant, Immanuel: 16, 29 kapitál: 25 kapitalismus: 11, 25 karma: 20, 21 Keynes: Ferdinand: 10 Klaus, Václav: 4, 18 Kohák, Erazim: 31 Kohout, Pavel: 10 kolektivní nevědomí: 1 komunismus: 17, 25 koncentrační tábor: 15 konflikt: 4 Korán: 24 koučink: 9 krajský soud: 5 Kratochvíl, Petr: 18 Kršna: 20 křesťanství: 13, 23, 24, 26, 31 Křivohlavý, Jaro: 3 kříž: 23 Kšiňan, Albert: 3 Kučerová, Dagmar: 8 kultura: 13, 31 La Cercle: 18 láska: 3, 7, 13, 20, 21, 23, 30 lidská práva: 15, 18, 26 loajalita: 17 Loewenstein, Bedřich: 13 Locke, John: 26 logoterapie: 2 Lyotard, Jean Francois: 32 Mali: 11 makroekonomie: 10, 11

10 mantra: 20 manželství: 7 Marečková, Lenka: 5 Marx, Karl: 14, 25 Masaryk. Tomáš G.: 25, 31 matematika: 28 Matula, Tomáš: 27 meditace: 20, 21 metafyzika: 27 mezinárodní vztahy: 18, 19, 29 milost (prezidentská): 5 minority: 15 mír: 21, 29 mít, nebo být: 14 mnohost: 32 moc: 17 modlitba: 24 Mojžíš: 22, 24 morálka, mravnost, etika: 16, 21, 22, 30, 31, 32 moudrost: 22, 27 Muhammad: 24 muž a žena: 7, 30 mysl: 28 mystifikace: 17 mýty, mytologie: 1, 27 Náboženství: 13, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 31 nacionalismus: 13, 18, 19 nadčlověk: 30 narcismus: 3 národ: 13, 15, 18, 19, 22, 26, 29, 31 národní obrození: 31 naslouchání: 14 Nečas, Ctibor: 15 neutralita trhu: 11 nevědomí: 1 Nietzsche, Friedrich: 30 Noe: 22 normalizace: 17 Novotná, Tereza: 29 Občanská společnost: 17, 26 občanský zákoník: 7 okresní soud: 5, 6 Organizace spojených národů: 15 osoba: 21 osobní finance: 12 Otáhal, Milan: 17 Ottama, Ashin: 21 Panna Maria: 23, 24 papež: 23

11 Petrusek, Miloslav: 19 pieta: 15 Pithart, Petr: 16 pocit štěstí: 9 pohádky: 1 politická kultura: 16 politologie, politika: 4, 5, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 31 postmoderna, postmodernismus: 32 pozitivní psychologie: 1 poznání: 27, 28 práce: 8, 9, 25 pracovní poměr: 8 pracovní smlouva: 8 práva a povinnosti: 7 právo: 4, 5, 6, 7, 8, 18, 26, 29 právo občanské: 7 právo pracovní: 8 právo rodinné: 7 právo trestní: 6 právo ústavní: 4, 5 Pražák, Petr: 8 prezident: 5 protektorát: 13 privatizace: 4 procedura: 4 projekce: 1 propaganda: 13 proletáři: 17, 25 přírodní vědy: 27 přirozené právo: 26 přirozený stav: 26, 29 psychoanalýza: 2, 14 psychologie: 1, 2, 3, 9, 14 psychoterapie: 1 Racionalismus: 28 reflexe: 19, 27 religionistika: 20, 21, 22, 24 republika: 29 revoluce: 25 rituál: 13, 20, 22 Romové: 15 rozumné zadlužení: 12 RPSN: 12 Rusko: 19 řečové (jazykové) hry: 32 Sebehodnocení: 3, 9 sebeláska: 3 Sedláček, Tomáš: 11 sekty: 20 sexualita: 2, 3

12 Schubert, Kurt: 22 Schumpeter, Joseph: 11 skauting: 5 smysl života: 2 smysly: 28 sobota: 22 sociální stát: 31 sociologie: 13, 14, 15, 19 solidarita: 21, 31 soucit: 21 soud (justice): 5, 6 společenská smlouva: 26 společnost: 3, 13, 17, 19, 25, 26, 29, 32 stát: 4, 10, 15, 16, 18, 19, 26, 29, 31 studenti: 14 stvoření: 22 suverenita státu: 18 svědomí: 2 svoboda: 13, 15, 17, 25, 26, 29 symbol: 1, 11, 13, 17 Šimůnková, Monika: 15 Štefančíková, Mariana: 1 štěstí: 2, Tabu: 13 teror: 19, 32 tolerance: 26 totalita: 17, 18 Tóra: 22, 24 touha: 21 toxikománie: 6 transformace: 4 trestní zákoník: 6 trh: 10, 11, 19, 25 Učení: 14 univerzalizace: 19 uroburos: 11 úrok: 10, 12 ústava: 4, 5 ústavní soud: 6 ústavnost: 6 úvěr: 10, 12 Václav, svatý: 13 věda: 27, 28 věrnost: 7 větší než malé množství drogy: 6 víra: 24 vládní nařízení: 6 vládní zmocněnec pro lidská práva: 15

13 vlastnictví: 14, 25, 26 volba životních cílů: 9 volby: 4, 31 Votrubová, Andrea: 8 výpověď: 8 vyživovací povinnost: 7 Weigl, Jiří: 4 Zákon o rodině: 7 zákoník práce: 8 Zdražila, Václav: 20 zlo: 16, 30 znovuzrození: 21 Židé: 22, 24 život ve lži život v pravdě: 17 Žižek, Slavoj: 11

14 Observátor : (1) Pozitivní psychologie CAR L G U S TAV J U N G A N A L Y T I C K Á P S Y C H O L O G I E JUNG, Carl Gustav. Analytická psychologie: její teorie a praxe : Tavistocké přednášky. Vyd. 2. Překlad Kristina Lukášová-Černá, Karel Plocek. Praha: Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, 1993, 205 s. ISBN Citováno ze s ( Přednáška druhá ). Odkazy vypuštěny. /.../ Nevědomé procesy tedy nemohou být pozorovány přímo, ale ty z jejich produktů, které překročí práh vědomí, mohou být rozděleny do dvou tříd. První třída obsahuje rozpoznatelný materiál jednoznačně osobního původu; tyto obsahy jsou individuálními zisky nebo produkty instinktivních procesů, které vytváří osobnost jako celek. Dále jsou zde zapomenuté nebo potlačené obsahy a tvořivé obsahy. Není na nich nic zvláštního. U některých lidí mohou být takové věci vědomé. Někteří lidé jsou si vědomi věcí, kterých si jiní lidé vědomi nejsou. Tuto třídu obsahů nazývám podvědomou psýché nebo osobním nevědomím, protože nakolik to můžeme posoudit, je zcela tvořena osobními prvky, které utvářejí lidskou osobnost jako celek. Pak je zde druhá třída obsahů zcela neznámého původu nebo vůbec událostí jakéhosi původu, který nelze popsat jako individuální získané vybavení. Tyto obsahy mají jednu význačnou zvláštnost, a tou je jejich mytologický charakter. Je tomu tak, jako by patřily ke vzoru, který je vlastní lidstvu obecně. Když jsem poprvé narazil na tyto obsahy, velmi jsem se podivoval, zda snad nejsou způsobené dědičností, a myslel jsem si, že mohou být asi vysvětleny rasovou dědičností. Abych tuto otázku vyjasnil, jel jsem do Spojených států a studoval jsem sny čistokrevných černochů a ujistil jsem se, že tyto obrazy nemají nic společného s takzvanou pokrevní nebo rasovou dědičností ani nejsou osobně získané jedincem. Patří obecně lidstvu, a proto mají kolektivní povahu. Tyto kolektivní vzory jsem nazval archetypy. Použil jsem výrazu sv. Augustina. Archetyp znamená typos (angl. imprint, něm. ein Geprägtes, pozn. př.), určité seskupení archaického charakteru, které obsahuje jak ve formě tak ve významu mytologické motivy. Mytologické motivy se objevují v čisté formě v pohádkách, mýtech, legendách a ve folklóru. Některé z dobře známých motivů jsou: postavy hrdiny, vykupitele, draka (vždy spojen s hrdinou, který ho musí přemoci), velryby nebo obludy, která pohltí hrdinu. Jinou variací motivu hrdiny a draka je katabasis, sestup do jeskyně, Nekyia. Pamatujete si z Odysseje, kde Odysseus sestupuje ad inferos, aby se poradil s prorokem- věštcem Tiresiem. Tento motiv Nekyie se ve starověku nalézá všude a prakticky na celém světě. Vyjadřuje psychologický mechanismus introverze vědomé psýché do hlubších vrstev nevědomé psýché. Z těchto vrstev se odvozují obsahy neosobního, mytologického charakteru, jinými slovy archetypy (řec. archaios = od prvopočátku, starý, původní; typos = ráz, stopa, podoba, postava, forma, charakter; obsah, téma; vzor, příklad; obrys, znak, značka, dojem; pozn. překl.), a proto je nazýván neosobním nebo kolektivním nevědomím. 1

15 Observátor : (1) Pozitivní psychologie ŠTEFANČÍKOVÁ, Mariana, Pohádky jako projektivní témata v arteterapii. [online]. [cit ]. DOI: casopiscaa.wz.cz/clanky/c29%20stefancikova.doc. (Text je též obsažen jako odborný článek v časopise Arteterapie (č.29, rok 2012), kde je i dostupný ke stažení ve formátu doc. Lze ho najít na této adrese: HUPTYCH, Miroslav. Číslo 29 časopisu Arteterapie: Úvodní slovo a Obsah čísla. In: ČAA. Česká arteterapeutická asociace [online] [cit ]. Dostupné z: kategorie=clanky_stale&podkategorie=casopis&clanek=90) /.../ Princ Bajaja je symbolem archetypu hrdiny. Jeho komplexem je spasení lidstva. Jeho role je být zachráncem: zachraňuje princeznu, ale s tím často také celý národ a celou zemi před drakem, čarodějnicemi nebo zlým kouzelníkem. Osvobozuje a vyvádí lidstvo ze všech možných nebezpečí. Podle Junga je setkání hrdiny s drakem tématem setkání vědomého aspektu s instinktivním animálním nevědomím. Nabyté vědomí má panický strach z toho, aby nebylo znovu pohlceno primitivním pudovým nevědomím. Drak jako pudová síla ovládá příslušnou zemi a postupně pohlcuje její obyvatele. Hrdina má zachránit světlo vědomí před propastnou temnotou. Cenou, již si hrdina odnáší z boje, je duchovní hodnota (princezna). Počáteční stav budoucího hrdiny ukazuje obraz opuštěného, nepochopeného dítěte je vysmíván dvěma staršími bratry. Jung zde poukazuje na vzájemnou kompenzaci dvou protikladů: méněcennosti a megalomanie. Setkání s drakem napomáhá k oddělení a poté k následné syntéze vědomých a nevědomých procesů týkajících se i těchto protikladů. Jak je již zmíněno v procesu individuace, je právě tento jev podmínkou k jejímu uskutečnění. Hrdina svým úsilím podstupuje individuační proces a ten završuje naplněním symbolu bytostného Já. Princův pomocník, věrný koník, který mu zprostředkovává poznání, je archetypem mudrce, který se objeví vždy ve chvíli, kdy se hrdina nachází v bezvýchodné situaci. Z ní ho vysvobozuje duchovní funkce úvaha, nápad. Dalším charakteristickým prvkem v příběhu je hrdinovo zranitelné místo. Hrdina zvládá největší nebezpečí, ale jeho zkázou je nakonec něco docela nepatrného. U prince Bajaji by jeho zkázou mohlo být vystoupení z anonymity, které ale opět zabrání moudrý koník. /.../ 2

16 Observátor : (1) Pozitivní psychologie Otázky a úkoly k prvnímu textu 1)Jakým způsobem můžeme podle textu pozorovat to, co se děje v nevědomí? 2)Do kterých dvou skupin Jung rozdělil obsahy nevědomí? Podle čeho je rozlišoval? 3)Pokuste se odhadnout, kteří lidé si obsahy prvního typu uvědomují a díky čemu se jim to daří. (Co měl Jung na mysli, když tvrdil, že u některých lidí jsou tyto obsahy vědomé?) 4)Proč Jung zkoumal afroameričany? Co na nich dokázal? 5)Jak souvisí druhý typ nevědomých obsahů s mytologií? 6)Co mají společného archetypy princ a drak a sestup do podsvětí? 7)Přibližte etymologie slova archetyp. 8)Pokuste se Jungův seznam archetypů obohatit alespoň o tři další. 9)Pokuste se archetyp sestup do podsvětí objevit v uvedených dílech světové kultury: a) Nový zákon (Bible) b) Hrabě Monte Cristo (Alexandre Dumas) c) Pán prstenů (John R. Tolkien) d) Lev, čarodějnice a skříň (C.S. Lewis) e) Hvězdné války (George Lucas) 10)Které rysy prvního textu prozrazují, že jde o přednášku? Otázky a úkoly k druhému textu 11)Ve shodě s tvrzeními druhého textu vyplňte níže uvedenou tabulku o pohádce Princ Bajaja. ARCHETYPY SKRYTÉ V POHÁDCE PRINC BAJAJA MOTIV (=ARCHETYP) ARCHETYPÁLNÍ VÝZNAM MOTIVU princ drak princezna koník zranitelné místo, nepatrná věc hrozící zkázou, slabina 12)Vysvětlete, proč je zabití draka příkladem procesu individuace. 13)Uveďte konkrétní příklady téhož procesu, ale tentokrát už nikoli z pohádek, ale ze skutečného, reálného života lidí. Otázky a úkoly k oběma textům 14)Na základě studia obou textů doložte alespoň na třech prvcích, že oba jejich autoři v psychologii zastávali stejný názorový proud. 15)Proč můžeme zápas prince Bajaji ztotožnit s Jungovým katabasis? 16)Do které ze dvou Jungových skupin nevědomých obsahů patří pohádka o Bajajovi? Jak to lze dokázat? (Pokuste se o to!) 17)Porovnejte intelektuální náročnost obou textů. Svá tvrzení opřete o doklady. Otázky k přemítání 18)Proveďte mezi známými malý průzkum. Vyskytují se v jejich snech nějaké jasné doklady archetypu sestupu do podsvětí? Lze jejich případným objevem dokázat, že jde o produkt kolektivního nevědomí lidstva? 3

17 Observátor : (1) Pozitivní psychologie 19)Pokuste se přiřadit k lidem, kteří si uvědomují některé z obsahů svého osobního nevědomí. Jakou metodou se toho dá dosáhnout? 20)V nějakém příběhu, který jste se třídou viděli v divadle, v kině nebo při videoprojekci, odkryjte prastaré archetypy a určete jejich psychologické významy. 21)Jak lze Jungovu psychologii využít při léčbě duševních nemocí? Slovníček ad inferos do podsvětí (říše stínů) animální živočišný, zvířecí anonymita bezejmennost, zde skrytost archaický starobylý arteterapie léčba uměním (často především výtvarným) aspekt - hledisko folklór lidové zvyky individuace zde duševní vývoj vedoucí k vědomému osamostatnění jedince, dozrávání instinktivní vyvolaný nekontrolovaným pudem, bezděčný introverze obrácení dovnitř sebe sama katabasis sestup do hlubin, v antice též náboženský zážitek připomínající smrt kompenzace - vynahrazování komplex soustava, zde soustava propojených a souvisejících psychických příznaků legendy poučné příběhy o křesťanských svatých mužích či ženách megalomanie posedlost velkolepými, nadnesenými projekty motiv pohnutka, zde spíše významový prvek celku mytologický týkající se mytologie bájesloví, vycházející z dávných příběhů o bozích a hrdinech mýty starověké báje nekyia řecké slovo označující nekromantii, tj. dotazování duchů zemřelých psýché duše rasa plemeno, též zastaralá představa o oddělených skupinách lidstva s odlišnými znaky syntéza spojení, sloučení variace - obměna Zdroje obrázků Obr.1 (na s.1): Staženo Grafika zobrazující C.G.Junga (z roku 1912). Dostupné pod licencí Creative Commons na této adrese:http://commons.wikimedia.org/wiki/file:carl_jung_ %281912%29.png Námět ke studiu Knihy zabývající se psychologickým výkladem pohádek. Psychoanalytický přístup je dostupný např. ve čtivé knížce: ČERNOUŠEK, Michal. Děti a svět pohádek. 1. vyd. Praha: Albatros, ISBN Jungiánský pohled lze číst v sérii knih, z nichž uvádím alespoň první díl. MURRAY, Stein a Corbett LIONEL. Příběhy duše: moderní jungiánský výklad pohádek. Vyd. 1. Překlad Karel Kessner. Brno: Emitos, 2006, 172 s. ISBN

18 Observátor: (2) Pozitivní psychologie V I K T O R E. F R A N K L V Ů L E K E S M Y S L U FRANKL, Viktor Emil a Elisabeth S. LUKASOVÁ. Vůle ke smyslu: vybrané přednášky o logoterapii. Překlad Vladimír Jochmann. Brno: Cesta, 1994, 212 s. ISBN Citováno ze s (přednáška Vůle ke smyslu z r.1970). Odkazy vypuštěny. /.../ Společně se sestrou Mary Raphaelovou a Raymondem R. Shraderem vyvinul a použil Crumbaugh test pro měření výraznosti vůle ke smyslu. Nejvýrazněji patrný byl v případech, v nichž pokusné osoby uspěly ve svém povolání a vůbec byly úspěšné. Tím byla potvrzena hypotéza Theodora A. Kotchena, která říká, že vůle ke smyslu je spolehlivé měřítko psychické normality. Lukasová naopak vidí ve Obr.1: Frankl v roce 1965 frustraci vůle ke smyslu poukaz na psychickou abnormalitu potud, že existenciální frustrace je spojena s agresí, regresí, tendencí k úchylkám a s únikovou reakcí. V souvislosti s výsledky, které vyzvedává Lukasová, není bez zajímavosti, že Annemarie von Forstmayerová zjistila v 90% případů těžkého alkoholismu pocit hluboké bezesmyslnosti. Vůle k moci a vůle ke slasti, princip slasti objevují se pak teprve tehdy, je-li vůle ke smyslu frustrována. Koho by udivilo, že Freud a Adler, kteří měli co činit s frustrovanými pacienty, zobecnili svá zjištění a vybudovali teorie motivace, v jejichž rámci připadá snaze o slast a snaze o uplatnění hlavní role? Naproti tomu naše hlavní hypotéza, podle které je frustrovaná vůle ke smyslu kompenzována podle okolností vůlí k moci nebo vůlí ke slasti, byla empiricky potvrzena. Lukasová zjistila, že návštěvníci vídeňského zábavního parku jsou existenciálně nadprůměrně frustrováni. A průměrná existenciální frustrace je přes hranice kontinentů udivujícím způsobem konstantní. Vůle ke slasti není však jen v rozporu se sebetranscendencí, nýbrž také stojí v cestě sama sobě. Čím více jde člověku o slast, tím více mu uniká. Čím více se honí za štěstím, tím více je už také zahání. Abychom tomu porozuměli, musíme pouze překonat předsudek, že člověk usiluje v zásadě o to, aby byl šťasten; co ve skutečnosti chce, je to, aby k tomu měl důvod. A má-li k tomu jednou důvod, pak se pocit štěstí dostaví sám od sebe. Naproti tomu v té míře, v níž se zaměří přímo na pocit štěstí, ztrácí z očí důvod, který k němu může mít, a sám pocit štěstí se ztrácí. Jinými slovy, štěstí může být do-cíleno, ale nemůže na ně být za-cíleno (v anglickém originále, a sice v souvislosti s heslem pursuit of happiness - honba za štěstím - : happines cannot be pursued; it must ensue - za štěstím se nelze honit; musí vyplynout). Nám klinikům jsou příliš běžné případy, v nichž pokusy, které nenechávají spontánně vzniknout schopnost sexuálního zážitku na straně ženy, popřípadě schopnost sexuálního výkonu na straně muže jako důsledek schopnosti sexuálního oddání se, nýbrž které si je stavějí jako cíl, vedou k poruchám potence a orgasmu. Místo toho, aby slast zůstala tím, čím musí být, má-li se vůbec objevit, totiž účinkem (vedlejším účinkem sebetranscendence, vedlejším účinkem naplněného smyslu a vstříc vycházejícímu bytí), stává se 1

19 Observátor: (2) Pozitivní psychologie nyní cílem hyperintence. S hyperintencí však jde ruku v ruce také hyperreflexe. Slast se stává jediným obsahem a předmětem pozornosti. Obojí je možno pozorovat také v kolektivním rozsahu. Pokud jde o hyperreflexi, stačí pouze navázat na kolektivní nutkavou neurózu, která nutí vzdělaného Američana, aby neustále hledal za vědomým chováním nevědomé popudy. A pokud jde o hyperintenci, ze sexuálního osvětového průmyslu vychází nátlak na sexuální konzumaci, který vede ke zvýšené náchylnosti k poruchám potence a jiným formám sexuálního výkonu a ke schopnosti sexuálního požitku. Ale pokus utíkat se se k technickému zdokonalení sexuálního aktu situaci pouze zhoršuje, tím že bere člověku zbytek bezprostřednosti a přirozenosti, která je podmínkou normální sexuality. BALCAR, Karel. Jakou hodnotu mají hodnoty?: Příspěvek na semináři o logoterapii a existenciální analýze - FF UK In: SLEA: Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu [online] vyd. [cit ]. Dostupné z: /.../ Ve svém praktickém životě se tak - více, (sic!) či méně vědomě - svými volbami a činy vztahujeme současně k naplňování jedinečných možností smyslu v dané situaci i k uskutečňování trvalých a společně sdílených hodnot, které smysl našim činům, zážitkům a postojům udílejí. Na čem záleží naše schopnost a naše vůle hledat, nacházet a uplatňovat smysl ve svém životě v takovém ohledu? Či jinak: Kdo či co nám ukazuje hodnotu hodnot - ukazuje, co pro nás má a co nám dává dobrý smysl, a co proti tomu smysl postrádá? Kdo či co nám dává zakoušet radost ze smysluplně prožívaných dní a smysluplně zvládaných úkolů, které před nás staví život, anebo zakoušet zklamání či prázdnotu z promarněných příležitostí k tomu? V tomto ohledu dává existenciální analýza odpověď shodnou s odpověďmi mnoha myslitelů včetně Sokrata ( daimonion ) a Pavla z Tarsu (Řím. 2, 15): Každý člověk má zvláštní, právě tento úkol plnící duchovní instanci; tou je svědomí. V. Frankl vystihuje povahu svědomí obratnou analogií: Stejně jako v tělesné a v duševní oblasti života člověku slouží k rozpoznávání povahy různých pro něj významných skutečností jeho smyslové orgány, slouží mu v duchovní oblasti k rozpoznávání smysl dávajících a smysl postrádajících či jej mařících počinů zvláštní orgán smyslu - svědomí. Zakoušená smysluplnost a hodnotová nasycenost života je nám tedy dána, přesně vzato, pouze čistě osobním, jedinečným vnitřním hlasem svědomí. To je vážná věc: Jestliže náš pozemský život získává, nebo ztrácí (alespoň pro nás) svou cenu - a my víme, jak velice prakticky významné bývá přijetí vlastního života jako cenného daru, nebo jeho odmítnutí jako bezcenné či přímo škodlivé přítěže - podle toho, co nám k jeho vedení a k jeho hodnotovému zacílení (jeho věnování něčemu) říká ten tak často nepříliš slyšitelný (či spíš vycítitelný ) hlas svědomí, je jistě velice vhodné důkladně prověřit, zda to není jen iluze. Mohli bychom se - s odvoláním na existenci smyslových klamů v tělesně a duševně zprostředkovaném vnímání světa - ptát, zda i to, co v duchovní oblasti nazýváme orgánem smyslu, tedy svědomí, není klamem či iluzí. Praktická zkušenost s vlastním životem a zřejmě i mnohé zkušenosti s životy jiných lidí nás nenechávají na pochybách, že tu bývá obojí: Svědomím vedené a životní smysl nesporně naplňující a obecné hodnoty uskutečňující činy, i nesporná selhávání a ztráty v tomto ohledu, kterým žádné svědomí nezabránilo. Jak spolu smířit víru v pravdivý hlas svědomí a zřejmé lidské selhávání v rozlišování a konání správných věcí? V pohledu existenciální analýzy V. Frankla je to důsledek vlastní povahy lidského svědomí a vlastní povahy lidské svobody. Svědomí je svému nositeli jasným ukazatelem smyslu v jedinečných životních situacích a událostech. Není však vládcem člověka. 2

20 Observátor: (2) Pozitivní psychologie Otázky a úkoly k prvnímu textu 1)Kteří lidé měli podle Crumbaughova testu nejvíc vůle ke smyslu? Proč právě oni? 2)Co podle logoterapeutů způsobuje psychickou abnormalitu? Proč? 3)Co je podle textu opakem vůle ke smyslu? 4)V čem lze podle textu spatřovat příčiny alkoholismu? 5)Jak Frankl nazývá nezdravé alternativy vůle ke smyslu? K čemu jsou tyto vůle zaměřeny? 6)Proč Freud a Adler došli k názoru, že pocit slasti je pro člověka nesmírně důležitý? 7)Čím se častí návštěvníci zábavního parku odlišují? Proč? 8)Jak se vůle ke smyslu projevuje v různých světadílech? 9)Kdy může podle Franka člověk objevit největší štěstí? 10)Co stojí podle Frankla za mnoha případy sexuálních poruch? 11)Co lze z textu vyvodit jako doporučení pro šťastné prožívání sexuality? 12)Najděte v ukázce důkazy tvrzení, že Frankl patřil k představitelům humanistické psychologie. 13)Najděte v textu polemiku s psychoanalytickými představami o lidské psychice. Které její názory Frankl vysloveně odmítá? Otázky a úkoly k druhému textu 14)Jakou otázku si autor v úryvku položil? Vyjádřete ji vlastními slovy. 15)Co je to existenciální analýza? 16)Díky čemu může člověk poznat, jakou hodnotu má pro něho jeho daný život? 17)Proč toto určování hodnot není iluzí? 18)Nakolik autoritativně (a závazně) působí tento ukazatel hodnot? 19)Určete význam uvozovek, často se vyskytujících v celé ukázce. Otázky a úkoly k oběma textům 20)Porovnejte oba texty po formální a obsahové stránce: srozumitelnost, odbornost, informativnost (přínos předložených informací). 21)Objevte souvislost druhého textu s názory uvedenými v textu prvním. 22)Jak si autoři obou textů představují šťastný život člověka? 23)Odhadněte, jakou úlohu připisují sami sobě jako psychologům autoři obou textů. Otázky k přemítání 24)Jak by se podle uvedených názorů mohl alkoholik vyléčit ze své závislosti? 25)Má váš život smysl? Podle čeho to poznáte? 26)Jak je možné dát nějakému životu smysl? 27)Jakou hodnotu by měla mít sexualita pro pocit štěstí člověka? 28)Co je štěstí? Pokuste se o přesnou definici: nejprve vlastní, potom podle obou textů; nakonec obě definice porovnejte (která je pravdivější). 3

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

3. ročník a septima. viz Charakteristika předmětu a poznámky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

3. ročník a septima. viz Charakteristika předmětu a poznámky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář psychologie Psychologie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně viz Charakteristika předmětu a poznámky Pojem psychologie Objasní původ psychologie, její

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_299.PSY.23 Dějiny psychologie 1_prezentace

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_299.PSY.23 Dějiny psychologie 1_prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_299.PSY.23 Dějiny psychologie 1_prezentace Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744 Šablona: VY_32_INOVACE

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

Maturitní test profilové části: Základy společenských věd Gymnázium, Ústí nad Orlicí Školní rok 2013/2014 Verze: A

Maturitní test profilové části: Základy společenských věd Gymnázium, Ústí nad Orlicí Školní rok 2013/2014 Verze: A Maturitní test profilové části: Základy společenských věd Gymnázium, Ústí nad Orlicí Školní rok 2013/2014 Verze: A Jméno studenta: Datum konání testu: 13. května 2014 Čas na vypracování: 60 minut A. Psychologie

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

5.25 Učební osnovy: Společenskovědní seminář

5.25 Učební osnovy: Společenskovědní seminář Zpracování osnovy předmětu Společenskovědní seminář koordinovala Mgr. Lada Nepožitková Landová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: Celková dotace: 5N 2 hodiny 3V 2 hodiny 6N 2 hodiny 4V 2 hodiny ho gymnázia

Více

ETIKA A ETICKÉ ASPEKTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI

ETIKA A ETICKÉ ASPEKTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích Studijní opora předmětu ETIKA A ETICKÉ ASPEKTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI oboru Sociální

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Studenti si vylosují dvě otázky, jednu z I. části souboru otázek z filosofie a teologie (ot.1-10), druhou

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím.

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím. Psychologie 08 Otázka číslo: 1 To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím sebevědomím nevědomím Otázka číslo: 2 Prožívání je absolutně vždy: subjektivní

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Co je vlastně psychologie? Jak lze jednoduše a srozumitelně definovat psychologii? R. Atkinsonová

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová V rámci teorií sp považovány oba směry za humanistické. Soustředění na člověka jako autonomní osobnost, která má hodnotu za všech okolností. Zaměření na vnitřní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Lidská osobnost Ročník 1. Datum tvorby 15.10.2012

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: VY_32_INOVACE_4B_08_Německá klasická

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. DATUM VZNIKU: Prosinec 2012 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. DATUM VZNIKU: Prosinec 2012 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_07_Motivace Seminář z

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1.

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1. Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1. ročník Název předmětu: Kulturní a sociální antropologie (vybrané kapitoly) Vyučující: MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Číslo předmětu: 1274 Semestr:

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 Filosofie novověk Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: leden 2014 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická

Více

SSOS_ON_2.15 Stát. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_2.15 Stát. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_2.15

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA AKTIVITA ANOTACE: Aktivita žákům pomůže ujasnit základní rozdíly ve funkcích mládežnických organizací v totalitním systému a v demokracii. Žáci se seznámí s prostředky manipulace mládeže komunistického

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

A) Sjednocená teorie Všeho?

A) Sjednocená teorie Všeho? OBSAH BUĎ SVĚTLO! 13 A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI 16 Dvojí záhada 17 Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei 18 Církev proti přírodním vědám 19 Vítězství přírodních věd 21 2. FYZIKÁLNÍ

Více

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka)

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) Otázka: Pojetí filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petr Novák filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) klade si otázky ohledně smyslu všeho a zkoumá

Více

Obecná didaktika Modely výuky

Obecná didaktika Modely výuky Obecná didaktika Modely výuky Lenka Hloušková Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je vymezení předmětu obecné didaktiky a jejích vztahů k didaktice, ke školní didaktice a k oborovým didaktikám. Ve druhé

Více

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Otázka 1 Jan Patočka je představitelem: a. pragmatismu b. existencialismu c. fenomenologie Otázka 2 Korán a

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

SKAUTING PRO VŠECHNY

SKAUTING PRO VŠECHNY SKAUTING PRO VŠECHNY programový dokument Projekt Skauting: příležitost skutečně pro všechny Skupina Skauting pro všechny (SPV) květen 2011 Kdo jsme a z čeho vycházíme Skupina Skauting pro všechny sdružuje

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více