Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014

2 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1. 2. třídy), nám. Komenského 230 Zřizovatel: Město Hluk Hřbitovní Hluk Právní forma: právní subjekt od , IČO: Ředitelka: Mgr. Marie Galdová, tel , Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Milena Šimčíková, tel Webové stránky školy: Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v rejstříku škol: Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Škola sdružuje: Základní školu - kapacita 500 žáků Školní družinu - kapacita 60 žáků Školní jídelna: kapacita 500 strávníků Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet prac. Počet žáků na ped úvazek 1. stupeň stupeň ,9 24,13 15,5 Školní družina ,9 31,57 Školní jídelna 306 4,2 72, 9 Rada školy: Rada školy zřízena dne Počet členů: 9, od roku Počet zasedání: 2 2

3 Vzdělávací programy školy Vzdělávací program Školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků ŠVP ZŠ Hluk roč. 375 Volitelné předměty: 4 x informatika, 1 x jazyk ruský, 1 x jazyk německý, 3 x cvičení z matematiky Nepovinné předměty: náboženství Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Počet fyzických Přepočtené úvazky osob Interní pracovníci 24 23,54 Externí pracovníci 2 0,59 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Poř. Pracovní zařazení, úvazek Kvalif. stupeň vzdělání Roků praxe číslo funkce obor, aprobace 1. Učitelka 1,0 I. stupeň 9 2. Učitelka 1,0 Př - M Učitelka 1,0 M-Z-Bv Učitelka 1,0 JN - JR učitelka 1,0 I. stupeň 7 6. Učitelka, ŘŠ 1,0 JČ - JN Učitelka 1,0 Čj - Hv 5 8. Učitelka 1,0 I.st Učitelka 1,0 Čj - Ov Učitelka 1,0 I.st. 22 3

4 11. Učitelka 1,0 D Z- Tv Učitel 0,27 M -F-Vt Učitelka 1,0 I. stupeň Učitelka 1,0 I. stupeň Učitelka 1,0 I. stupeň Učitelka 1,0 I.st Učitelka 0,45 Př-Ch Učitelka 1,0 M - Tv Učitelka 1,0 ČJ-Rj-Vv Učitelka 1,0 I. st Učitelka 1,0 I. stupeň Učitelka 0,32 M-F-Vt Učitelka 1,0 Čj - Ov Učitelka 1,0 I. stupeň Učitelka 1,0 M - F Učitel 1,0 Z - Tv Vychovatelka ŠD 0,05 vych Vychovatelka ŠD 0,05 vych. 23 Školní družina 1. Ved. vychovatelka 1,0 vychovatelka Vychovatelka 0,9 vychovatelka 28 Věková struktura Do 29 let 2 pracovníci let 9 pracovníků let 5 pracovníků 50 let až do vzniku důchodu 8 pracovníků Důchodkyně 2 pracovnice. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů v % Požadovaný stupeň vzdělání 100 % Aprobovanost výuky 89 % 4

5 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Správní zaměstnanci Počet fyzických Přepočtené úvazky osob Interní pracovníci 6 5,8 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. Školník, údržbář 1,0 střední 2. Uklizečka 1,0 základní 3. Uklizečka 0,9 základní 4. Uklizečka 0,9 základní 5. Uklizečka 1,0 základní 6. Uklizečka 1,0 střední (švadlena) 7. Vedoucí jídelny 1,0 SPŠ potravinářské technologie 8. Hlavní kuchařka 1,0 střední odborné - kuchař 9. Pom.kuchařka DČ 0,5 Střední odborné - kuchař 10. Pom.kuchařka + DČ 0,7 +0,1 střední odborné mimo obor 11. Pom. kuchařka+ DČ 0,5 +0,5 střední odborné - kuchař 12. Pomocná kuchařka 1 střední odborné kuchař 5

6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Počet účastníků Akce Finanční náklady 1 Angličtina od začátku jak začít 750,- 1 Angličtina od začátku jak dál 850,- 1 Angličtina pro nejmenší 1 300,- 1 Warm-ups and Icebreakers 948,- 1 Speaking and vocabulary 0,- 2 Čeština může bavit děti i učitele 1 300,- 1 Integrované dítě v hodinách českého 672,- jazyka 2 Reedukace specifických vývojových 1 200,- poruch učení 1 Rozumět dějinám 800,- 1 Jak učit učivo Atomy a záření 948,- 1 Násobilka a dělení v oboru násobilek 480,- 1 Kurz základů grafiky 840,- 1 Výtvarné inspirace 890,- 3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2 370,- 1 Kurz anglického jazyka ( středně 4 800,- pokroč.) 1 Islám a islámský fundamentalismus 948,- 1 Aktuální legislativní změny 550,- v podmínkách školství 1 Doškolení zdravotníka ZŠ 550,- 36 První pomoc 5040,- Celkové náklady na DVPP pedagogických pracovníků činily ,- Kč. 6

7 Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2013/2014 Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do Počet žádostí Nastoupí do 1.tříd 2013 o odklad 1. třídy třídy 2014 o odklad 1. třídy Výsledky vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014 ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Opravnou zkoušku vykonali 3 žáci. Všichni prospěli. 1 žák postoupí s nedostatečnými. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč. konzervatoří přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí

8 Výuka podle ŠVP: Výuka uplynulého školního roku probíhala bez problémů. Náročnější bylo jen zavedení druhého cizího jazyka jako povinného předmětu do osmého ročníku, protože dvě třetiny žáků si jej zvolily jako povinně volitelný předmět už v sedmém ročníku. Zbylí žáci si zvolili ruský jazyk, takže v osmém ročníku jsme měli dvě skupiny jazyka ruského a jednu skupinu německého. Tématické plány byly ve všech předmětech splněny. K úpravám v zařazení učiva se rozhodli na předmětových komisích vyučující anglického jazyka a matematiky. Výsledky výuky byly ověřovány srovnávacími testy v rámci celého Zlínského kraje v předmětech matematika, český a anglický jazyk a člověk a jeho svět ve 3. a 5. ročníku, v matematice, českém a anglickém jazyce, ve fyzice a v biologii v 7. a v 9. ročníku. Žáci 5. tříd se podrobili ještě testování Kalibro ve finanční gramotnosti. Ne se všemi výsledky jsme mohli být spokojeni. Objevily se nadprůměrné, průměrné, ale také některé podprůměrné. Ty byly způsobeny hlavně nedostatky v čtenářské gramotnosti, na kterou se musíme od nadcházejícího školního roku zaměřit od nejnižších ročníků. Spokojeni jsme s umístěním vycházejících žáků v přijímacích zkouškách na střední školy. Naši žáci 9. tříd dosáhli v přijímacích zkouškách velmi solidního umístění. Tradicí se stala projektová výuka. Celoročním projektem byl Svět knih, jehož výstupem byla Kniha třídy. Každá měla jinou podobu. Formu čtenářského deníku, vlastní tvorby, ilustrace. V rámci dlouhodobého projektu Zvyky našich předků jsme se letos zaměřili na velikonoční svátky. Součástí projektu byly i velikonoční dílničky. Přínosem byl jako každý rok Den podle Ámose. Podporou výuky cizích jazyků byly bezesporu projekty e Twinningu. Velmi zajímavou akcí, kterou nám pomohli uspořádát členové oddílu kaňoningu, byl branný den. Úkoly, které žáci plnili, prověřovaly jejich znalosti i tělesnou zdatnost. Daří se nám i v oblasti sportu. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt Modernizujeme školu z Peněz EU byl v průběhu školního roku ukončen a schválen. Rovněž projekt Školy pro venkov regionů Ostrožsko a Horňácko byl ukončen. V rámci projektu jsme vytvořili pracovní verzi sešitu a pracovních listů o našem městě, které máme k dispozici ve výuce pro bližší poznání historie i současnosti města a našeho okolí. Dále jsme partnerskou školou v projektu Gymnázia Uherské Hradiště Zvýšení atraktivity a kvality vzdělávání v přírodovědných předmětech prostřednictvím praktických a ověřovacích aktivit žáků s využitím měřících zařízení. Díky používání různých čidel při pokusech se výuka fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu stala mnohem zajímavější. Pokračovali jsme v projektu Recyklohraní. Sbírali jsme baterie, cartridge, tonery i elektrické přístroje. Využíváme pracovní listy a hru z ekologického projektu Ekopolis. Všichni žáci byli zapojeni do projektu Česko sportuje. Prváčci se zúčastnili projektu místní knihovny Už jsem čtenář. Absolvovali také projekt výchovy ke zdraví Alenka stůně. 8

9 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole: S plánem práce v oblasti výchovného poradenství a se seznamem žáků, kteří mají být ve výuce zohledňováni, byli na začátku šk. roku seznámeni všichni vyučující. Na konci školního roku jsme měli 11 integrovaných žáků se SPUCH, z toho dvě žákyně se zdravotním postižením. Do KPPP bylo odesláno 23 žáků ke kontrolnímu vyšetření nebo ke zjištění případné vývojové poruchy. 7 žáků bylo vyšetřeno na Dětské a dorostové psychiatrii ve Zlíně. Základní školu letos ukončilo v 9. třídě 41 žáků a jeden žák v osmém ročníku. 34 žáků si zvolilo střední školu nebo učební obor s maturitou, 8 učební obor bez maturity. 1 žák 7. ročníku odchází na šestileté gymnázium. Pro lepší orientaci při výběru střední školy nebo učiliště navštívili žáci 9. tříd Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při ÚP. Dále byli deváťáci na exkurzi ve SPŠOA v Uh. Brodě a ve SŠPHZ v Uh. Hradišti. V průběhu roku navštívili naši školu zástupci z některých středních škol, téměř všichni žáci a také mnoho rodičů využilo možnosti navštívit střední školy, které pořádaly Dny otevřených dveří. V průběhu školního roku byly pro rodiče vycházejících žáků uspořádány 3 informativní schůzky k volbě povolání. V prosinci se jí zúčastnili i zástupci většiny středních škol a učilišť našeho okresu. Výchovné problémy některých žáků byly řešeny na jednáních vedení školy, třídního učitele, výchovného poradce a rodičů žáka. Výsledky prevence sociálně patologických jevů: Problematika sociálně patologických jevů se stává celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině. Proto se naše škola snaží poskytnout žákům přiměřené informace a naslouchat jejich problémům. Našim cílem je minimalizovat a eliminovat všechny sociálně patologické jevy ve škole. Základem výchovy pro prevenci šikany je vzájemná spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem, učiteli a žáky, učiteli a rodiči, která vede k vytváření bezpečného prostředí školy. V oblasti prevence klademe hlavní důraz na maximální zapojení žáků do mimoškolní činnosti a na spolupráci s rodiči. V průběhu školního roku navštěvovali žáci školní zájmové kroužky: výtvarný, keramický, folklórní, dramatický, pěvecký, matematiky, českého jazyka, taneční, aerobic a tři kroužky sportovní. Do plnění Minimálního preventivního programu jsou na naší škole zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy. Učitelům pomáhají také peer-aktivisté z řad žáků. Každoročně provádíme anonymní průzkum závislosti na návykových látkách, na téma kriminalita, výtržnictví, šikana a mezilidské vztahy. Výsledků využíváme při výchovném působení. Pravidelně informujeme rodiče a řešíme s nimi konkrétní případy. V oblasti prevence pořádáme pro žáky besedy a přednášky s odborníky z řad psychologů, Policie ČR, HZS, s lékaři apod. Problémů spojených se záškoláctvím a šikanou nepřibývá, ale jejich řešení je stále náročnější. Důvodem je fakt, že se jedná o děti bez správného rodinného zázemí. 9

10 Pochvaly a ocenění: Za vzorný prospěch a chování, mimořádnou práci pro kolektiv, za zapojení do soutěží a za reprezentaci školy obdrželo pochvalu a bylo oceněno odměnou 175 žáků. Nejlepší žáci a třídy ve školních soutěžích a ve sběrových akcích byli oceněni sladkostmi. Napomenutí a důtky: Důtku třídního učitele dostal na konci školního roku 1 žák a 3 žáci byli potrestáni důtkou ředitelky školy. Důvodem bylo porušování školního řádu. Snížené stupně z chování na konci školního roku počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 1 0,02 Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014 počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 86 0, 7 2. pololetí 32 0,2 Za školní rok 118 0,4 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení ročník Počet žáků Sluchové postižení Lehké mentální postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Celkem SPU 11 10

11 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 Počty účastníků Název soutěže, přehlídky Ústřední Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo kolo Matematický klokan Matematická olympiáda Pythagoriáda Archimediáda 4 2 Přírodovědný klokan FO Logická olympiáda BiO CHO 8 3 Mladý chemik ČJO Recitační soutěž DO ZO 3 - Eurorebus - 7 družstev Pohár rozhlasu 4 družstva Atletický čtyřboj 4 družstva Odznak OVOV 23 Významná umístění a úspěchy Fyzikální olympiáda Matematická olympiáda ChO Mladý chemik Logická olympiáda Bobřík informatiky Biologická olympiáda Pythagoriáda Archimediáda OAJ ZO DO Soutěž v programování Výtvarná soutěž Eurorébus Soutěž Poznávej a chraň Soutěžení se ZŠ v Nemšové recitace v AJ Pohár rozhlasu 11. a 17. místo v okresním kole, 13. v krajském kole 9. místo, 2x13., 14.,18 a 24. v okres. kole 11., 20. a 23. místo v okres. kole 8. a 19. místo v 2. krajském kole, 12. místo ve 3. kole 3 žáci v krajském semifinále Obdrželi jsme diplom věrná bobří škola 3., 18, a 23. a 24. místo v okres. kole, 9. v krajském 10. místo v okres. kole 18. a 19. místo v okresním kole 13. místo v okres. kole 1., 11. a 14. místo v okresním kole, 5. v krajském úspěšný řešitel v okresním kole 2., 3. a 4. místo v okresním kole, 2., 4. a 6. v krajském 1. místo 14., 16., 17. místo v krajském kole družstva 6., 10. a 11. místo - jednotlivci 6., 9. a 17. místo v okrese 2 x 1. místo, 2 x 2. místo, 1 x 3. místo 3., 8., 2 x 9. místo v okresním kole Jednotlivci: 2 x 1., 2 x 2. a 2 x 3. místo 11

12 Halová olympiáda I. stupně Odznak OVOV Sportovní soutěže se ZŠ Nemšová 7. místo v okresním kole 3 stříbrné, 20 bronzových vyhráli jsme putovní pohár Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků Filmová představení 3x Den podle Ámose Výchovný koncert Návštěva Mikuláše Vánoční besídky Velikonoční dílničky Večer broučků a berušek Loutkové divadlo Scénické čtení Divadelní představení ve Slováckém divadle Plavecký výcvik žáků 2., 3. Lyžařský kurz žáků 7. tříd Účast v celostátním projektu Příběhy bezpráví Sběr papíru 2x Sběr elektrospotřebičů Projekt Recyklohraní Adopce na dálku Den otevřených dveří návštěva ve vyuč. hodinách Projektový den Rozumíme penězům Školní výlety Den dětí Návštěva Úřadu práce e-twinning projekty Přednáška Jízda králů Projektový den Velikonoce Živý Betlém u tvrze Branný den Besedy v knihovně Pasování na čtenáře Přednášky: Kouření a jeho vliv na zdraví Bezpečné chování (s Policií ČR) Policista náš kamarád Divácké násilí Rodinná pravidla Trestná činnost mládeže Životní cíle a prostředky Policista je náš kamarád Násilí a hranice ve vztazích Akce ve ŠD: Škola v noci soutěže a nocování ve školní družině 376žáků 126 žáků 156 žáků 81 žáků 36 žáků 42 žáků 82 žáků 175 žáků 201 žáků 45 žáků 94 žáků 43 žáků 36 žáků 42 žáků 51 žáků 45 žáků 37 žáků 43 žáků 41 žáků 40 žáků 12

13 Karneval Vtipnější vyhrává Dětský milionář Dětský kufr Akce ve ŠJ: Vaření s kuchařem Dopravní výchova na dopr. hřišti Atletická olympiáda Hlucká laťka Lyžařský zájezd 2x Bruslení v Uh. Ostrohu 2x Turnaj v přehazované 6. a 7. tř. Turnaj ve volejbalu 8. a 9. tř. Anonymní testy sociálně patologické jevy Testování 3., 5., 7. a 9. ročníky 60 žáků 60 žáků 60 žáků 60 žáků 30 žáků 124 žáků 80 žáků 300 žáků Exkurze:? Památník Velké Moravy Slovácké muzeum Praha 9. třídy Návštěva Úřadu práce 9. roč. Návštěva SOŠ a SOU v Uh. Brodě 9. roč. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Žáci i učitelé školy se podíleli na řadě kulturních akcí města. Byla to zejména divadelní představení dramatického kroužku, vystoupení pěveckého sboru a folklórního souboru Hluboček. Pro veřejnost jsme uspořádali řadu akcí. Dny otevřených dveří, Velikonoční dílničky, besídky, výstavy žákovských prací i prezentace projektů. Naši žáci vystupovali nejen na kulturních akcích ve městě, ale i mimo naše město. V Uh. Hradišti na Slavnostech vína, v charitních domech a sociálních ústavech. Společně s DDM jsme zapojeni do charitativní akce Den, kdy září Světlušky. O dění ve škole je veřejnost pravidelně informována v Hluckém zpravodaji, v regionálním tisku a na internetových stránkách školy i města. Spolupráce se zřizovatelem školy je velmi kvalitní. Společná jednání vždy vedou k prospěchu školy. Rovněž jednání se členy Rodičovského sdružení jsou vždy přínosem pro naše žáky. Dalšími partnery školy jsou Městská knihovna, MěDDM, TJ Spartak a ZUŠ. Naše spolupráce se všemi subjekty je velmi vstřícná. 13

14 Údaje o významných mimoškolních aktivitách -- Dokončili jsme projekt Peníze EU - Modernizujeme školu - Dokončili jsme práci na projektu Školy pro venkov. Výstupem projektu byly učebnice a pracovní listy o našem městě a o dalších 7 obcích Ostrožska a Horňácka. - Jsme jednou ze škol zapojených do projektu Gymnázia v Uherském Hradišti Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ - Třídní učitelky I. stupně pokračují v projektu Zavedení informačního systému do venkovských škol - Škola je zapojena do realizace projektu s názvem Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v třídách ZŠ, který realizuje společnost NOVÁ ŠKOLA - Škola je zapojena do projektu Adopce na dálku. Žáci přispívají na vzdělání indického chlapce. - Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví - S partnerskou školou v Nemšové pořádáme mezinárodní soutěž v recitaci v anglickém a mateřském jazyce. Žáci se utkávají v míčových hrách. Údaje o výsledcích inspekce provedených ČŠI V uplynulém školním roce nebyla ČŠI provedena žádná kontrola. Základní údaje o hospodaření školy Škola hospodaří s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu a od zřizovatele, dále získanými ze sponzorských příspěvků a z vlastní doplňkové činnosti (stravování cizích strávníků, nájmy). Státní příspěvek pro rok 2013 činil ,- Kč. Byl čerpán na 100%. V roce 2013 jsme obdrželi od zřizovatele provozní příspěvek včetně odpisů ve výši ,- Kč. Hospodářský výsledek ,63 Kč byl převeden do rezervního fondu a následně do fondu investičního. Bude použit na stavbu spojovacího krčku mezi budovou školy a školní tělocvičnou, jehož výstavba bude realizována na podzim. Kontroly hospodaření ze strany zřizovatele neshledaly v hospodaření žádné nedostatky. 14

15 Závěr výroční zprávy Úkoly stanovené v jednotlivých oblastech školy se nám dařilo s úspěchem plnit. 1. Výchovně vzdělávací proces Osnovy zpracované do časových plánů byly ve všech předmětech splněny. Velmi se nám osvědčilo projektové vyučování. Přínosem bylo využívání techniky a vytvořených digitálních učebních materiálů. Pracujeme v duchu požadavků vytyčených v RVP. V průběhu školního roku jsme zapracovali požadované změny do ŠVP. Zavedli jsme výuku druhého cizího jazyka jako povinného předmětu. Žáci 9. tříd úspěšně obstáli v přijímacích řízeních na střední školy a odborná učiliště. Účast žáků v okresních i krajských soutěžích byla úspěšná. Působení na žáky v oblasti chování je stále náročnější. Na škole se zvýšil počet problémových žáků, tím přibývají problémy s chováním a záškoláctvím. Klima ve škole je příznivé, atmosféra přátelská. 2. Personální oblast Všichni vyučující jsou plně kvalifikovaní. Aprobovanost v tomto školním roce byla na poměrně vysoké úrovni. Na I. stupni 96,7 % na 2. stupni 81, 5 %. Částečně neaprobovaně byl vyučován anglický jazyk, výtvarná výchova a pracovní činnosti. Všechny ostatní hlavní předměty byly vyučovány stoprocentně aprobovaně. Na konci školního roku ukončila pracovní poměr jedna vyučující. Důvodem je odchod do starobního důchodu. Pro příští školní rok byl za ni přijat pan učitel s aprobací český a anglický jazyk. 15

16 3. Oblast ekonomická a materiální V uplynulém školním roce jsme se nepotýkali s nedostatkem finančních prostředků v žádné oblasti. Přispěla k tomu možnost čerpání hospodářského výsledku z rezervního fondu. Podle požadavků vyučujících jsme modernizovali pomůcky. Postupně pořizujeme nové učebnice odpovídající našemu ŠVP. Pokračujeme ve výměně nábytku ve třídách i kabinetech. Jsou průběžně opravovány žákovské stolky a židle. Ve všech prostorách školních budov byla opravena malba a nátěry. Byly dokončeny veškeré přípravy pro započetí výstavby spojovacího krčku mezi hlavní budovou školy a školní tělocvičnou. Orientace práce školy pro příští školní rok Hlavní priority: Zaměřit se na zkvalitnění čtenářské a informační gramotnosti žáků Příznivé klima ve škole. Výchova ke zdraví, prevence patologických projevů Péče integrovaným žákům Péče nadaným žákům Účast v rozvojových projektech Pokračování mezinárodní spolupráce - etwinning Spolupráce s rodiči Prezentace školy na veřejnosti Datum zpracování zprávy: 25. srpen 2014 Schváleno pedagogickou radou: 29. srpna 2014 Školskou radou schváleno: Zpracovala Mgr. Marie Galdová 16

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013-1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Osnova je v souladu s ustanovením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUCHLOVICE. za šk. rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUCHLOVICE. za šk. rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUCHLOVICE za šk. rok 2011/2012 OBSAH: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2011/2012:... 4 Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Č.j. 2/2009-2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště Sídlo: Bílovice č. 440, 687 12 Zřizovatel: Obec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více