Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014

2 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1. 2. třídy), nám. Komenského 230 Zřizovatel: Město Hluk Hřbitovní Hluk Právní forma: právní subjekt od , IČO: Ředitelka: Mgr. Marie Galdová, tel , Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Milena Šimčíková, tel Webové stránky školy: Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v rejstříku škol: Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Škola sdružuje: Základní školu - kapacita 500 žáků Školní družinu - kapacita 60 žáků Školní jídelna: kapacita 500 strávníků Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet prac. Počet žáků na ped úvazek 1. stupeň stupeň ,9 24,13 15,5 Školní družina ,9 31,57 Školní jídelna 306 4,2 72, 9 Rada školy: Rada školy zřízena dne Počet členů: 9, od roku Počet zasedání: 2 2

3 Vzdělávací programy školy Vzdělávací program Školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků ŠVP ZŠ Hluk roč. 375 Volitelné předměty: 4 x informatika, 1 x jazyk ruský, 1 x jazyk německý, 3 x cvičení z matematiky Nepovinné předměty: náboženství Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Počet fyzických Přepočtené úvazky osob Interní pracovníci 24 23,54 Externí pracovníci 2 0,59 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Poř. Pracovní zařazení, úvazek Kvalif. stupeň vzdělání Roků praxe číslo funkce obor, aprobace 1. Učitelka 1,0 I. stupeň 9 2. Učitelka 1,0 Př - M Učitelka 1,0 M-Z-Bv Učitelka 1,0 JN - JR učitelka 1,0 I. stupeň 7 6. Učitelka, ŘŠ 1,0 JČ - JN Učitelka 1,0 Čj - Hv 5 8. Učitelka 1,0 I.st Učitelka 1,0 Čj - Ov Učitelka 1,0 I.st. 22 3

4 11. Učitelka 1,0 D Z- Tv Učitel 0,27 M -F-Vt Učitelka 1,0 I. stupeň Učitelka 1,0 I. stupeň Učitelka 1,0 I. stupeň Učitelka 1,0 I.st Učitelka 0,45 Př-Ch Učitelka 1,0 M - Tv Učitelka 1,0 ČJ-Rj-Vv Učitelka 1,0 I. st Učitelka 1,0 I. stupeň Učitelka 0,32 M-F-Vt Učitelka 1,0 Čj - Ov Učitelka 1,0 I. stupeň Učitelka 1,0 M - F Učitel 1,0 Z - Tv Vychovatelka ŠD 0,05 vych Vychovatelka ŠD 0,05 vych. 23 Školní družina 1. Ved. vychovatelka 1,0 vychovatelka Vychovatelka 0,9 vychovatelka 28 Věková struktura Do 29 let 2 pracovníci let 9 pracovníků let 5 pracovníků 50 let až do vzniku důchodu 8 pracovníků Důchodkyně 2 pracovnice. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů v % Požadovaný stupeň vzdělání 100 % Aprobovanost výuky 89 % 4

5 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Správní zaměstnanci Počet fyzických Přepočtené úvazky osob Interní pracovníci 6 5,8 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. Školník, údržbář 1,0 střední 2. Uklizečka 1,0 základní 3. Uklizečka 0,9 základní 4. Uklizečka 0,9 základní 5. Uklizečka 1,0 základní 6. Uklizečka 1,0 střední (švadlena) 7. Vedoucí jídelny 1,0 SPŠ potravinářské technologie 8. Hlavní kuchařka 1,0 střední odborné - kuchař 9. Pom.kuchařka DČ 0,5 Střední odborné - kuchař 10. Pom.kuchařka + DČ 0,7 +0,1 střední odborné mimo obor 11. Pom. kuchařka+ DČ 0,5 +0,5 střední odborné - kuchař 12. Pomocná kuchařka 1 střední odborné kuchař 5

6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Počet účastníků Akce Finanční náklady 1 Angličtina od začátku jak začít 750,- 1 Angličtina od začátku jak dál 850,- 1 Angličtina pro nejmenší 1 300,- 1 Warm-ups and Icebreakers 948,- 1 Speaking and vocabulary 0,- 2 Čeština může bavit děti i učitele 1 300,- 1 Integrované dítě v hodinách českého 672,- jazyka 2 Reedukace specifických vývojových 1 200,- poruch učení 1 Rozumět dějinám 800,- 1 Jak učit učivo Atomy a záření 948,- 1 Násobilka a dělení v oboru násobilek 480,- 1 Kurz základů grafiky 840,- 1 Výtvarné inspirace 890,- 3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2 370,- 1 Kurz anglického jazyka ( středně 4 800,- pokroč.) 1 Islám a islámský fundamentalismus 948,- 1 Aktuální legislativní změny 550,- v podmínkách školství 1 Doškolení zdravotníka ZŠ 550,- 36 První pomoc 5040,- Celkové náklady na DVPP pedagogických pracovníků činily ,- Kč. 6

7 Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2013/2014 Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do Počet žádostí Nastoupí do 1.tříd 2013 o odklad 1. třídy třídy 2014 o odklad 1. třídy Výsledky vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014 ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Opravnou zkoušku vykonali 3 žáci. Všichni prospěli. 1 žák postoupí s nedostatečnými. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč. konzervatoří přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí

8 Výuka podle ŠVP: Výuka uplynulého školního roku probíhala bez problémů. Náročnější bylo jen zavedení druhého cizího jazyka jako povinného předmětu do osmého ročníku, protože dvě třetiny žáků si jej zvolily jako povinně volitelný předmět už v sedmém ročníku. Zbylí žáci si zvolili ruský jazyk, takže v osmém ročníku jsme měli dvě skupiny jazyka ruského a jednu skupinu německého. Tématické plány byly ve všech předmětech splněny. K úpravám v zařazení učiva se rozhodli na předmětových komisích vyučující anglického jazyka a matematiky. Výsledky výuky byly ověřovány srovnávacími testy v rámci celého Zlínského kraje v předmětech matematika, český a anglický jazyk a člověk a jeho svět ve 3. a 5. ročníku, v matematice, českém a anglickém jazyce, ve fyzice a v biologii v 7. a v 9. ročníku. Žáci 5. tříd se podrobili ještě testování Kalibro ve finanční gramotnosti. Ne se všemi výsledky jsme mohli být spokojeni. Objevily se nadprůměrné, průměrné, ale také některé podprůměrné. Ty byly způsobeny hlavně nedostatky v čtenářské gramotnosti, na kterou se musíme od nadcházejícího školního roku zaměřit od nejnižších ročníků. Spokojeni jsme s umístěním vycházejících žáků v přijímacích zkouškách na střední školy. Naši žáci 9. tříd dosáhli v přijímacích zkouškách velmi solidního umístění. Tradicí se stala projektová výuka. Celoročním projektem byl Svět knih, jehož výstupem byla Kniha třídy. Každá měla jinou podobu. Formu čtenářského deníku, vlastní tvorby, ilustrace. V rámci dlouhodobého projektu Zvyky našich předků jsme se letos zaměřili na velikonoční svátky. Součástí projektu byly i velikonoční dílničky. Přínosem byl jako každý rok Den podle Ámose. Podporou výuky cizích jazyků byly bezesporu projekty e Twinningu. Velmi zajímavou akcí, kterou nám pomohli uspořádát členové oddílu kaňoningu, byl branný den. Úkoly, které žáci plnili, prověřovaly jejich znalosti i tělesnou zdatnost. Daří se nám i v oblasti sportu. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt Modernizujeme školu z Peněz EU byl v průběhu školního roku ukončen a schválen. Rovněž projekt Školy pro venkov regionů Ostrožsko a Horňácko byl ukončen. V rámci projektu jsme vytvořili pracovní verzi sešitu a pracovních listů o našem městě, které máme k dispozici ve výuce pro bližší poznání historie i současnosti města a našeho okolí. Dále jsme partnerskou školou v projektu Gymnázia Uherské Hradiště Zvýšení atraktivity a kvality vzdělávání v přírodovědných předmětech prostřednictvím praktických a ověřovacích aktivit žáků s využitím měřících zařízení. Díky používání různých čidel při pokusech se výuka fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu stala mnohem zajímavější. Pokračovali jsme v projektu Recyklohraní. Sbírali jsme baterie, cartridge, tonery i elektrické přístroje. Využíváme pracovní listy a hru z ekologického projektu Ekopolis. Všichni žáci byli zapojeni do projektu Česko sportuje. Prváčci se zúčastnili projektu místní knihovny Už jsem čtenář. Absolvovali také projekt výchovy ke zdraví Alenka stůně. 8

9 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole: S plánem práce v oblasti výchovného poradenství a se seznamem žáků, kteří mají být ve výuce zohledňováni, byli na začátku šk. roku seznámeni všichni vyučující. Na konci školního roku jsme měli 11 integrovaných žáků se SPUCH, z toho dvě žákyně se zdravotním postižením. Do KPPP bylo odesláno 23 žáků ke kontrolnímu vyšetření nebo ke zjištění případné vývojové poruchy. 7 žáků bylo vyšetřeno na Dětské a dorostové psychiatrii ve Zlíně. Základní školu letos ukončilo v 9. třídě 41 žáků a jeden žák v osmém ročníku. 34 žáků si zvolilo střední školu nebo učební obor s maturitou, 8 učební obor bez maturity. 1 žák 7. ročníku odchází na šestileté gymnázium. Pro lepší orientaci při výběru střední školy nebo učiliště navštívili žáci 9. tříd Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při ÚP. Dále byli deváťáci na exkurzi ve SPŠOA v Uh. Brodě a ve SŠPHZ v Uh. Hradišti. V průběhu roku navštívili naši školu zástupci z některých středních škol, téměř všichni žáci a také mnoho rodičů využilo možnosti navštívit střední školy, které pořádaly Dny otevřených dveří. V průběhu školního roku byly pro rodiče vycházejících žáků uspořádány 3 informativní schůzky k volbě povolání. V prosinci se jí zúčastnili i zástupci většiny středních škol a učilišť našeho okresu. Výchovné problémy některých žáků byly řešeny na jednáních vedení školy, třídního učitele, výchovného poradce a rodičů žáka. Výsledky prevence sociálně patologických jevů: Problematika sociálně patologických jevů se stává celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině. Proto se naše škola snaží poskytnout žákům přiměřené informace a naslouchat jejich problémům. Našim cílem je minimalizovat a eliminovat všechny sociálně patologické jevy ve škole. Základem výchovy pro prevenci šikany je vzájemná spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem, učiteli a žáky, učiteli a rodiči, která vede k vytváření bezpečného prostředí školy. V oblasti prevence klademe hlavní důraz na maximální zapojení žáků do mimoškolní činnosti a na spolupráci s rodiči. V průběhu školního roku navštěvovali žáci školní zájmové kroužky: výtvarný, keramický, folklórní, dramatický, pěvecký, matematiky, českého jazyka, taneční, aerobic a tři kroužky sportovní. Do plnění Minimálního preventivního programu jsou na naší škole zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy. Učitelům pomáhají také peer-aktivisté z řad žáků. Každoročně provádíme anonymní průzkum závislosti na návykových látkách, na téma kriminalita, výtržnictví, šikana a mezilidské vztahy. Výsledků využíváme při výchovném působení. Pravidelně informujeme rodiče a řešíme s nimi konkrétní případy. V oblasti prevence pořádáme pro žáky besedy a přednášky s odborníky z řad psychologů, Policie ČR, HZS, s lékaři apod. Problémů spojených se záškoláctvím a šikanou nepřibývá, ale jejich řešení je stále náročnější. Důvodem je fakt, že se jedná o děti bez správného rodinného zázemí. 9

10 Pochvaly a ocenění: Za vzorný prospěch a chování, mimořádnou práci pro kolektiv, za zapojení do soutěží a za reprezentaci školy obdrželo pochvalu a bylo oceněno odměnou 175 žáků. Nejlepší žáci a třídy ve školních soutěžích a ve sběrových akcích byli oceněni sladkostmi. Napomenutí a důtky: Důtku třídního učitele dostal na konci školního roku 1 žák a 3 žáci byli potrestáni důtkou ředitelky školy. Důvodem bylo porušování školního řádu. Snížené stupně z chování na konci školního roku počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 1 0,02 Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014 počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 86 0, 7 2. pololetí 32 0,2 Za školní rok 118 0,4 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení ročník Počet žáků Sluchové postižení Lehké mentální postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Celkem SPU 11 10

11 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 Počty účastníků Název soutěže, přehlídky Ústřední Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo kolo Matematický klokan Matematická olympiáda Pythagoriáda Archimediáda 4 2 Přírodovědný klokan FO Logická olympiáda BiO CHO 8 3 Mladý chemik ČJO Recitační soutěž DO ZO 3 - Eurorebus - 7 družstev Pohár rozhlasu 4 družstva Atletický čtyřboj 4 družstva Odznak OVOV 23 Významná umístění a úspěchy Fyzikální olympiáda Matematická olympiáda ChO Mladý chemik Logická olympiáda Bobřík informatiky Biologická olympiáda Pythagoriáda Archimediáda OAJ ZO DO Soutěž v programování Výtvarná soutěž Eurorébus Soutěž Poznávej a chraň Soutěžení se ZŠ v Nemšové recitace v AJ Pohár rozhlasu 11. a 17. místo v okresním kole, 13. v krajském kole 9. místo, 2x13., 14.,18 a 24. v okres. kole 11., 20. a 23. místo v okres. kole 8. a 19. místo v 2. krajském kole, 12. místo ve 3. kole 3 žáci v krajském semifinále Obdrželi jsme diplom věrná bobří škola 3., 18, a 23. a 24. místo v okres. kole, 9. v krajském 10. místo v okres. kole 18. a 19. místo v okresním kole 13. místo v okres. kole 1., 11. a 14. místo v okresním kole, 5. v krajském úspěšný řešitel v okresním kole 2., 3. a 4. místo v okresním kole, 2., 4. a 6. v krajském 1. místo 14., 16., 17. místo v krajském kole družstva 6., 10. a 11. místo - jednotlivci 6., 9. a 17. místo v okrese 2 x 1. místo, 2 x 2. místo, 1 x 3. místo 3., 8., 2 x 9. místo v okresním kole Jednotlivci: 2 x 1., 2 x 2. a 2 x 3. místo 11

12 Halová olympiáda I. stupně Odznak OVOV Sportovní soutěže se ZŠ Nemšová 7. místo v okresním kole 3 stříbrné, 20 bronzových vyhráli jsme putovní pohár Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků Filmová představení 3x Den podle Ámose Výchovný koncert Návštěva Mikuláše Vánoční besídky Velikonoční dílničky Večer broučků a berušek Loutkové divadlo Scénické čtení Divadelní představení ve Slováckém divadle Plavecký výcvik žáků 2., 3. Lyžařský kurz žáků 7. tříd Účast v celostátním projektu Příběhy bezpráví Sběr papíru 2x Sběr elektrospotřebičů Projekt Recyklohraní Adopce na dálku Den otevřených dveří návštěva ve vyuč. hodinách Projektový den Rozumíme penězům Školní výlety Den dětí Návštěva Úřadu práce e-twinning projekty Přednáška Jízda králů Projektový den Velikonoce Živý Betlém u tvrze Branný den Besedy v knihovně Pasování na čtenáře Přednášky: Kouření a jeho vliv na zdraví Bezpečné chování (s Policií ČR) Policista náš kamarád Divácké násilí Rodinná pravidla Trestná činnost mládeže Životní cíle a prostředky Policista je náš kamarád Násilí a hranice ve vztazích Akce ve ŠD: Škola v noci soutěže a nocování ve školní družině 376žáků 126 žáků 156 žáků 81 žáků 36 žáků 42 žáků 82 žáků 175 žáků 201 žáků 45 žáků 94 žáků 43 žáků 36 žáků 42 žáků 51 žáků 45 žáků 37 žáků 43 žáků 41 žáků 40 žáků 12

13 Karneval Vtipnější vyhrává Dětský milionář Dětský kufr Akce ve ŠJ: Vaření s kuchařem Dopravní výchova na dopr. hřišti Atletická olympiáda Hlucká laťka Lyžařský zájezd 2x Bruslení v Uh. Ostrohu 2x Turnaj v přehazované 6. a 7. tř. Turnaj ve volejbalu 8. a 9. tř. Anonymní testy sociálně patologické jevy Testování 3., 5., 7. a 9. ročníky 60 žáků 60 žáků 60 žáků 60 žáků 30 žáků 124 žáků 80 žáků 300 žáků Exkurze:? Památník Velké Moravy Slovácké muzeum Praha 9. třídy Návštěva Úřadu práce 9. roč. Návštěva SOŠ a SOU v Uh. Brodě 9. roč. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Žáci i učitelé školy se podíleli na řadě kulturních akcí města. Byla to zejména divadelní představení dramatického kroužku, vystoupení pěveckého sboru a folklórního souboru Hluboček. Pro veřejnost jsme uspořádali řadu akcí. Dny otevřených dveří, Velikonoční dílničky, besídky, výstavy žákovských prací i prezentace projektů. Naši žáci vystupovali nejen na kulturních akcích ve městě, ale i mimo naše město. V Uh. Hradišti na Slavnostech vína, v charitních domech a sociálních ústavech. Společně s DDM jsme zapojeni do charitativní akce Den, kdy září Světlušky. O dění ve škole je veřejnost pravidelně informována v Hluckém zpravodaji, v regionálním tisku a na internetových stránkách školy i města. Spolupráce se zřizovatelem školy je velmi kvalitní. Společná jednání vždy vedou k prospěchu školy. Rovněž jednání se členy Rodičovského sdružení jsou vždy přínosem pro naše žáky. Dalšími partnery školy jsou Městská knihovna, MěDDM, TJ Spartak a ZUŠ. Naše spolupráce se všemi subjekty je velmi vstřícná. 13

14 Údaje o významných mimoškolních aktivitách -- Dokončili jsme projekt Peníze EU - Modernizujeme školu - Dokončili jsme práci na projektu Školy pro venkov. Výstupem projektu byly učebnice a pracovní listy o našem městě a o dalších 7 obcích Ostrožska a Horňácka. - Jsme jednou ze škol zapojených do projektu Gymnázia v Uherském Hradišti Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ - Třídní učitelky I. stupně pokračují v projektu Zavedení informačního systému do venkovských škol - Škola je zapojena do realizace projektu s názvem Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v třídách ZŠ, který realizuje společnost NOVÁ ŠKOLA - Škola je zapojena do projektu Adopce na dálku. Žáci přispívají na vzdělání indického chlapce. - Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví - S partnerskou školou v Nemšové pořádáme mezinárodní soutěž v recitaci v anglickém a mateřském jazyce. Žáci se utkávají v míčových hrách. Údaje o výsledcích inspekce provedených ČŠI V uplynulém školním roce nebyla ČŠI provedena žádná kontrola. Základní údaje o hospodaření školy Škola hospodaří s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu a od zřizovatele, dále získanými ze sponzorských příspěvků a z vlastní doplňkové činnosti (stravování cizích strávníků, nájmy). Státní příspěvek pro rok 2013 činil ,- Kč. Byl čerpán na 100%. V roce 2013 jsme obdrželi od zřizovatele provozní příspěvek včetně odpisů ve výši ,- Kč. Hospodářský výsledek ,63 Kč byl převeden do rezervního fondu a následně do fondu investičního. Bude použit na stavbu spojovacího krčku mezi budovou školy a školní tělocvičnou, jehož výstavba bude realizována na podzim. Kontroly hospodaření ze strany zřizovatele neshledaly v hospodaření žádné nedostatky. 14

15 Závěr výroční zprávy Úkoly stanovené v jednotlivých oblastech školy se nám dařilo s úspěchem plnit. 1. Výchovně vzdělávací proces Osnovy zpracované do časových plánů byly ve všech předmětech splněny. Velmi se nám osvědčilo projektové vyučování. Přínosem bylo využívání techniky a vytvořených digitálních učebních materiálů. Pracujeme v duchu požadavků vytyčených v RVP. V průběhu školního roku jsme zapracovali požadované změny do ŠVP. Zavedli jsme výuku druhého cizího jazyka jako povinného předmětu. Žáci 9. tříd úspěšně obstáli v přijímacích řízeních na střední školy a odborná učiliště. Účast žáků v okresních i krajských soutěžích byla úspěšná. Působení na žáky v oblasti chování je stále náročnější. Na škole se zvýšil počet problémových žáků, tím přibývají problémy s chováním a záškoláctvím. Klima ve škole je příznivé, atmosféra přátelská. 2. Personální oblast Všichni vyučující jsou plně kvalifikovaní. Aprobovanost v tomto školním roce byla na poměrně vysoké úrovni. Na I. stupni 96,7 % na 2. stupni 81, 5 %. Částečně neaprobovaně byl vyučován anglický jazyk, výtvarná výchova a pracovní činnosti. Všechny ostatní hlavní předměty byly vyučovány stoprocentně aprobovaně. Na konci školního roku ukončila pracovní poměr jedna vyučující. Důvodem je odchod do starobního důchodu. Pro příští školní rok byl za ni přijat pan učitel s aprobací český a anglický jazyk. 15

16 3. Oblast ekonomická a materiální V uplynulém školním roce jsme se nepotýkali s nedostatkem finančních prostředků v žádné oblasti. Přispěla k tomu možnost čerpání hospodářského výsledku z rezervního fondu. Podle požadavků vyučujících jsme modernizovali pomůcky. Postupně pořizujeme nové učebnice odpovídající našemu ŠVP. Pokračujeme ve výměně nábytku ve třídách i kabinetech. Jsou průběžně opravovány žákovské stolky a židle. Ve všech prostorách školních budov byla opravena malba a nátěry. Byly dokončeny veškeré přípravy pro započetí výstavby spojovacího krčku mezi hlavní budovou školy a školní tělocvičnou. Orientace práce školy pro příští školní rok Hlavní priority: Zaměřit se na zkvalitnění čtenářské a informační gramotnosti žáků Příznivé klima ve škole. Výchova ke zdraví, prevence patologických projevů Péče integrovaným žákům Péče nadaným žákům Účast v rozvojových projektech Pokračování mezinárodní spolupráce - etwinning Spolupráce s rodiči Prezentace školy na veřejnosti Datum zpracování zprávy: 25. srpen 2014 Schváleno pedagogickou radou: 29. srpna 2014 Školskou radou schváleno: Zpracovala Mgr. Marie Galdová 16

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o pracovnících školy str. 4 4. údaje o nepedagogických

Více

výroční zpráva o činnosti školy

výroční zpráva o činnosti školy výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1. 2. třídy), nám. Komenského

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2015/2016

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2015/2016 Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 1 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o pracovnících školy str. 4 4. Další vzdělávání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Základní škola Chromeč, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy 1. Základní škola Chromeč, okres Šumperk Chromeč 12, PSČ 78901 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2011-2012 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90,

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, 675 76 Motto: V každém člověku je skryta rolnička, která zazní třeba nesměle,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více