Nový školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový školní rok 2013/2014"

Transkript

1

2 Nový školní rok 2013/2014 Školní rok jsme slavnostně zahájili v pondělí 2. září. Tento den patřil samozřejmě hlavně našim prvňáčkům. Přišlo jich v doprovodu rodičů a prarodičů rovných sedmdesát. Tradičně se scházíme ve velké tělocvičně. Velice mě potěšilo, že jsem tam neviděla žádného uplakaného školáčka, i když vím, že je to pro ně velká změna. Prvňáčkové navštěvují tři první třídy a dnes z nich už jsou velcí školáci. Poprvé k nám nastoupili i žáci do třídy 6.C. Tato třída byla vytvořena z žáků okolních málotřídních škol. Školu navštěvuje 586 žáků, které vyučuje 36 pedagogů. Učitelé jsou z 98 % plně kvalifikovaní ke své práci. Magisterské studium si dva pedagogové doplňují, tudíž je vše v souladu s platnou školskou legislativou. Jeden působí na 1. stupni a druhý na 2. stupni ZŠ. Vydatnou pomocí učitelského sboru jsou tři plně kvalifikované pedagogické asistentky, pomocí kterých je lépe zajištěna individuální péče o žáky. Ve školní družině je 7 oddělení. Největší zájem o služby ŠD jsou okolo oběda, potom řada dětí odchází domů nebo do různých kroužků. Ve školní družině se o děti stará šest vychovatelek, které jsou plně kvalifikované pro tuto práci. Pouze po dobu oběda v jednom oddělení působí vychovatelka se středoškolských vzděláním nepedagogického směru. Provoz školní družiny využívají dětí i v ranních hodinách. V této době nabízíme i služby pro všechny dojíždějící žáky za nepříznivého počasí. Druhý rok využíváme služby školní psycholožky. Ta je pro děti, učitele i rodiče důležitou pomocí. Její činnost je závislá na finančních prostředcích z projektu MŠMT. Tento projekt končí s letošním kalendářním rokem. Věříme, že MŠMT opět vypíše stejný nebo podobný dotační program a ZŠ bude moci opět zažádat o finanční prostředky na tuto službu. Školní psycholog v dnešní době má opodstatněné místo na škole a je jí velkou oporou. V tomto školním roce budeme realizovat řadu aktivit z oblasti etické výchovy. Velice nám záleží na dobrém klimatu třídy i školy, a proto jdeme touto cestou. První programy již máme za sebou, ale většina nás ještě čeká. Pro naše žáky chystáme již tradiční projekty, ale i některé nové. Z nich chci jmenovat projektový den o Indii. Již 6 let máme v adopci indickou holčičku Ruby Sheethal. Abychom jí mohli opět pomoci, chceme předat našim žákům co nejvíce poznatků o běžném životě v Indii i o Indii samotné. S výsledky našeho snažení se budete moci seznámit o lednových třídních schůzkách. Náš žákovský parlament začal nově pracovat na bázi demokratického učení. Své zástupce má od 3. ročníku. Zvoleným zástupcům bylo slavnostně předáno jmenování v Klicperově domě, kde složili slib. Záleží nám na názorech našich žáků, proto jim chceme naslouchat i touto cestou a dát jim prostor pro realizaci svých nápadů. Mgr. Jana Bernartová, ředitelka školy

3 Začít trochu jinak ŠKOLNÍ PARLAMENT V letošním školním roce jsme se pokusili o nastavení trochu jiné spolupráce a podílu žáků na činnosti naší školy v rámci školního parlamentu. Skládá se ze zástupců tříd, kteří byli vybráni a zvoleni svými spolužáky. Slavnostní jmenování členů proběhlo 6. září v Klicperově domě za účasti žáků druhého stupně, vyučujících, vedení školy a starosty města Chlumce nad Cidlinou. Zástupci tříd se budou setkávat pravidelně jednou měsíčně nebo podle potřeby. Tito zástupci přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávání, ke školnímu prostředí, aktivitám a akcím směrem k vedení školy. Činnost koordinuje Mgr. Hana Jadrná. Předsedou parlamentu byla pro školní rok 2013/2014 zvolena Lucie Panchartková, místopředsedou Martin Holman. V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách. Věříme, že takto nastavená spolupráce povede k zlepšení koordinace činnosti mezi členy parlamentu, žáky školy a jejím vedením. Doufáme, že získané zkušenosti žáci uplatní i v dalším životě. Lucie Panchartková a Martin Holman

4

5 Zajímá vás, jak tráví čas vaši spolužáci - sedmáci? Domča chodí se psem na procházky, sedí u počítače a kouká na televizi. Také sportuje, poslouchá písničky, čte si, hraje a zpívá, občas si kreslí. Matěj přijde domů, dá tašku do kouta a jde se učit. Pak, když může, jde na počítač, ale po chvilce ho to přestane bavit a jde s kamarády ven. Když přijde domů, kouká na televizi. Martin ve svém volném čase sportuje. Chodí na JUDO. Učí se tam nové chvaty, techniky, kombinace Jezdí také na závody, to ho baví. Lukáš rád jezdí na kole, hraje na počítači a trénuje fotbal. Fotbal je pro něho nejlepší hra na světě. Ve volném čase se vůbec neučí, protože ho to nebaví. Často je venku. Pavel se zajímá o letadla. Modelaří. Vymýšlí, jak modely vylepšit, aby létay co nejlépe a hlavně nekřáply o zem. Tereza svůj volný čas netráví nějak zvláštně. Asi jako všichni buď sedí u počítače, nebo je venku, ale teď, když je venku zima, spíš sedí jen u počítače.

6 Rozhovor se školní psycholožkou Petrou Mackovou Skončily prázdniny a začal nový školní rok. Jak jste si prázdniny užila? - Byla jsem na horách na Slovensku a plavila se po divoké řece. Jak jste se připravila na nový školní rok? - Přemýšlela jsem o tom, co se mi v minulém roce povedlo, a tím jsem se připravila na nový. Co děláte během měsíce září? - V 1. třídách si povídáme o vztazích mezi žáky a v 6. ročníku dělám adaptační kurz. Vím dobře, že pomáháte ve škole učitelům, rodičům i dětem. Jak taková pomoc vypadá? - Po dohodě probíhá vše u mě ve třídě, trvá cca 1, 5 hodiny a je to důvěrné setkání. S jakým problémem se na vás žáci mohou obrátit? - Když někomu někdo ubližuje, když má někdo problém s učením, a mohou se na mě obrátit i kvůli rodinným vztahům. Co byste popřála žákům do nového školního roku? - Hodně kamarádů a úspěšný školní rok. Děkuji za váš čas a přeji vám hodně úspěchů. Na shledanou. Barbora Kulačová

7 Preventivní program Etické dílny V letošním školním roce probíhá ve všech třídách na druhém stupni a ve čtvrtém ročníku na prvním stupni naší školy preventivní program Etické dílny, který navazuje na projekt Kompásek. Jedná se o besedy, které zážitkovou formou dětem přibližují základní etické zásady a přispívají k formování pohledu chlapců a děvčat na důležité životní hodnoty. Žáci mají možnost vyjádřit svůj názor, dostanou mnoho zajímavých informací, které lektorka doplňuje audiovizuálními a literárními ukázkami, interaktivními prezentacemi a četbou příběhů ze života vrstevníků dětí. Chlapci a děvčata pracují samostatně i ve skupinách, vyplňují pracovní listy a poté o problému diskutují. Cílem Etických dílen není identifikovat konkrétní problémy jednotlivce, ale jde o primární prevenci, kdy děti samy nacházejí správné odpovědi na mravní a hodnotové otázky a tvořivě se podílejí na jejich řešení. K zajímavým tématům patří vztahy, dospívání, média, finance, rodina. Mgr. Marie Horynová, metodička prevence VOLBA POVOLÁNÍ Volba povolání je záležitostí, která se týká všech vycházejících žáků. Myslím si, že je pro mě důležité, abych v budoucnu vykonával takovou práci, která mě bude bavit. Rád bych se dostal na školu do Pardubic, která je zaměřená na počítače a programování. Doma si zkouším různé programy na programování a na zakládání webových stránek. Ve škole je můj nejoblíbenější předmět informatika. No, uvidím, kde v budoucnu budu opravdu pracovat. David Halberštát Přijímací řízení ve šk. roce 2013/2014 V prvním kole je možno podat dvě přihlášky. Veškeré podrobnosti stanovuje 60 školského zákona. Podrobnosti najdete i na stránkách Termín pro odevzdání přihlášek a další informace se rodiče se svými dětmi dozví na schůzce 28. listopadu 2013 v hodin konané v učebnách Vv. Mgr. Hana Kuchařová, výchovná poradkyně

8 ŽENY V NAŠICH SRDCÍCH Letos v dubnu vyhlásila Oblastní charita Hradec Králové již třetí ročník výtvarné soutěže. Se svými kresbami se zapojilo přes 200 dětí z 18 škol, školek, oddílů, domovů. Vyhlášení výsledků a slavnostní vernisáž se uskutečnila v rámci oslav Dne charity na Krajském úřadě v Hradci Králové. Chlumecká škola se jako každoročně zúčastnila a z vernisáže si přivezla několik cen: dvě první místa Lucie Rozumová z 5. A, Kristýna Hladíková s Veronikou Vancovou z loňské 7. A druhé místo Juliána Svatošková ze 7. A šest třetích míst Lada Mrňáková z 5. A, Anna Doležalová z 5. A, Denisa Novotná z 6. A, Simona Ocelníková z 8. B, Andrea Burešová s Barborou Švecovou z loňské 7. A a Lucie Borková z loňské 9. C. Mgr. Eva Řezáčová

9 Jak to tenkrát běžel Zátopek? I letos se naši žáci snažili překonat legendu Emila Zátopka a jeho čas v maratónu 2 hodiny 23 minut. I když každý ze 42 žáků běží štafetou pouze 1 km, v součtu 2 hodiny a 42 minut se ani tentokrát Zátopka nepodařilo doběhnout. Mgr. Eva Lochmanová, Mgr. Martina Pšeničková a host Hana Dostálová Běháme pro radost První říjnový den jsme se vydali na závody v přespolním běhu do Hradce Králové. Tratě byly vyměřeny v délce od 1,5 km do 3 km podle věku závodníků. Přesto, že jsme nebyli nejlepší, jsme si to náramně užili. Mgr. Šárka Martinů Okresní finále v minikopané vyhráli hoši ze ZŠ Chlumec n. C. Deštivý čtvrtek jsme na hřišti pod sokolovnou odehráli okresní finále chlapců 8. a 9. tříd. Už v základním kole podávali naši kluci solidní výkony a dařilo se jim i ve finále proti hradeckým školám. Bez jediné prohry vybojovali krásný pohár a postup do krajského finále, které se odehraje na jaře v Jičíně. Budeme držet palce, aby se v konkurenci neztratili. Mgr. Vladan Kárník

10 Smích je zdravý, kouření škodí a my se chceme líbit Nový módní hit jsou pastelky zastrkané do drdolu. Samozřejmostí jsou syté barvy. Hodně dlouhá a pruhovaná kravata je taky in. I bílá košile, tygrované legíny, baleríny a šála zajistí pozornost obdivovatelů. Tereza Čonková Kouření škodí zdraví. Kouření má přímou souvislost s rozvojem nádorového onemocnění (a to nejen nádorů plic), ale také je spolu s vysokou hladinou cholesterolu, vysokým krevním tlakem a cukrovkou hlavní příčinou srdečních a cévních onemocnění. Navíc, kdo kouří, nevoní. Normální je přece nekouřit! Natálka Petružálková Myslím si, že si lidé málo uvědomují, jak je smích pro lidský organismus prospěšný. Smích pozitivně ovlivňuje psychiku člověka, dostává ho ze stresu a tím pomáhá udržovat lidské tělo zdravé a obranyschopné. Lidé by se měli obecně více smát, obzvláště ve škole. Každý smích by zasloužil místo trestu pochvalu. Nebojme se toho a smějme se dál. Čtete? Co nám vyšlo? Nejvíc se mi líbila knížka Škola noci je to boží, nemohu si pomoci. Prvně vyšel jeden díl, neznám zatím autorky cíl. Potom vyšel díl druhý, ví, jak vytrhnout člověka z nudy. Jako další vyšel třetí, pak čtvrtý, který byl opravdu krutý. Hned potom pátý a šestý, za nimi sedmý a osmý. Pak vyšel devátý, což bylo prima, byla to velká hlína. Nedávno vyšel desátý, to budem zase vysmátý. Budou ještě další, na které se těším. Co nám ještě vyšlo? Každé ráno vyjde slunce. Dneska vyšlo. Včera vyšlo také. Pak zapadlo a vyšel měsíc. Předevčírem vyšlo taky. To budete valit zraky. Barbora Šťastná

11

12 Výtvarné soboty ve školní družině I v letošním školním roce probíhají již tradiční kurzy určené jak pro širokou veřejnost, tak pro žáky naší školy. Začínají vždy od 8.30 v budově školní družiny. Cena 180,- Kč (žáci ZŠ 90,- Kč) zahrnuje materiál a kurzovné. Přihlásit se můžete nejlépe elektronicky na adrese V listopadu to bude: práce v keramické dílně na téma adventní světýlka adventní svícny z váleného plátu, věnec litý do sádrové formy, svítící betlém výroba dárků z pedigu košíčky pletené na pevné dno jako základ vánočních balíčků, pedigové zvonečky, andílci, jehelníčky a další drobnosti. V neděli bude od hod. na chlumeckém náměstí opět probíhat akce Zahájení adventu". Ani letos zde nebude chybět stánek s výrobky žáků naší školy. Výtěžek z prodeje poslouží charitativním účelům (školné pro Ruby v rámci projektu Adopce na dálku...). Ftipe vyskoč Stonožka-samička a stonožka-sameček si dohodnou rande v parku. Setkají se, on ji políbí a potom ji chytí za ruku, za ruku, za ruku, za ruku, za ruku... Je slon a na něm je tisíc mravenců. Slon se otřese a všichni mravenci spadnou, jen jeden mu zůstane u krku. A ostatní mravenci na něj ze zdola řvou... Uškrť ho!" A ještě jeden: Přijde naštvaný zajíc do baru, vykasá si rukávy a zařve: Kdo mi zmlátil bráchu?!" Já," zvedne se medvěd, a co jako má být?" Ále, nic, dobře jsi udělal." Toto číslo školního časopisu dle grafického návrhu Barbory Kulačové sestavil z příspěvků kolegů a žáků Mgr. Vladan Kárník a korektury provedla Mgr. Milena Komárková. Zájemci o práci v časopise, hlaste se osobně či em, jste vítáni.

Konec školního roku. V pondělí 23. 6. probíhá naposledy výuka podle rozvrhu a proběhne pedagogická rada.

Konec školního roku. V pondělí 23. 6. probíhá naposledy výuka podle rozvrhu a proběhne pedagogická rada. Konec školního roku Máte v ruce poslední číslo letošního ročníku našich Perliček. Zbývá opravdu jen pár dnů a já se zde chci trochu ohlédnout za uplynulým rokem a podat vám pár informací pro ty poslední

Více

Priority tohoto školního roku:

Priority tohoto školního roku: Skolske_listy_11_2012.indd 1 26.11.2012 21:52:12 2 Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy, připravili jsme pro Vás Školské listy. Chceme jejich prostřednictvím zlepšit Vaši informovanost o dění ve škole.

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 18. 9. 2014 OBSAH 1.

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62. za školní rok 2010-11. Pedagogická rada schválila dne 1.9.2011

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62. za školní rok 2010-11. Pedagogická rada schválila dne 1.9.2011 Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2010-11 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2011 Školská rada schválila dne 19.10.2011 1 Obsah Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE. Nová učebna fyziky

Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE. Nová učebna fyziky Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Nová učebna fyziky Když jsem nastupoval na post ředitele, vytkl jsem si za cíl zmodernizovat učebnu fyziky tak, aby vyhovovala požadavkům na moderní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE. Změna financování regionálního školství jako klíč k úspěchu

Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE. Změna financování regionálního školství jako klíč k úspěchu Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Změna financování regionálního školství jako klíč k úspěchu Financování našeho regionálního školství je věc, o které se hovoří již dlouho. Po svých

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

4/2011. www.obecsemice.cz NOVĚ V SEMICÍCH! Usnesení ze zasedání ZO Semice dne 19.10. 2011. strana 1

4/2011. www.obecsemice.cz NOVĚ V SEMICÍCH! Usnesení ze zasedání ZO Semice dne 19.10. 2011. strana 1 4/2011 SEMICKÝ ZPRAVODAJ strana 1 www.obecsemice.cz S lovo starosty obce Czech POINT Zápis do 1. ročníku ZŠ Vzpomínka na Ing. Josefa Jungra Změny v jízním řádu ROPID Halloween Nábor do AFK Semice Aerobic

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 PROSPĚCH A DOCHÁZKA 3 ÚSPĚCHY - VÝSLEDKY OLYMPIÁD ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ PEDAGOGICKÝ SBOR 26 ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU 27 OZNAČTE SI V KALENDÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNA

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 V Roudnici nad Labem dne 15. října 2009 Zpracovala: Mgr. Radka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Zpracovala: Mgr.Irena Hubrtová ředitelka školy Mgr. Věra Adamcová výchovný

Více