VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole Základní údaje o součástech školy ve škol. roce 2011/ Charakteristika školy 4 2. Vzdělávací program školy 5 3. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy k Údaje o pedagogických pracovnících Údaje o nepedagogických pracovnících 8 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Údaje o zápisu k povinné školní docházce Počty žáků přijatých ke studiu 9 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 10, Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2011/ , Opravné zkoušky Údaje o integrovaných žácích Zhodnocení práce výchovných poradců Snížené stupně z chování na konci školního roku 2011/ Neomluvené hodiny za školní rok 2011/ Pochvaly ředitelky školy Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení EVVO Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce pořádané školou Akce a soutěže pořádané jinými subjekty Hodnocení školního roku ve školní družině Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Údaje o spolupráci s odborovou organizací Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod sídlo školy Ledeč nad Sázavou, Nádražní ulice 780 právní forma příspěvková organizace IČ kontakt tel.: vedení školy ředitelka školy zástupce ředitelky pro I. stupeň, statutární zástupce zástupce ředitelky pro II. stupeň Mgr. Petra Vágnerová Milan Štěpánek Mgr. Ivana Drahokoupilová zřizovatel název Město Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod adresa Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí č.7 kontakt tel.: školská rada devítičlenná školská rada byla zřízena předseda pan Jaroslav Doležal, místostarosta města místopředseda pan Milan Štěpánek, zástupce ředitele ZŠ. součásti školy 1. Základní škola kapacita 1118 žáků 2. Školní družina kapacita 180 žáků 3. Školní jídelna kapacita 1300 jídel odloučená pracoviště školy Ledeč nad Sázavou, Komenského Základní údaje o součástech školy ve školním roce 2011 / 2012 Součásti školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Základní škola ,85 1. stupeň ZŠ ,07 2. stupeň ZŠ ,77 Třídy s uprav. vzdělávacími programy Počet žáků na třídu Školní druž ,8 Školní jídelna

4 1.2 Charakteristika školy Základní škola se skládá z pěti budov. Ve třech budovách se vyučují žáci, další je tělocvična a jídelna. V budově v Komenského ulici je umístěno 14 tříd.stupně a jedna třída s upravenými vzdělávacími programy. Na prvním stupni bylo 334 žáků. Školní družina zde má umístěny dvě stálé místnosti pro svoji ranní činnost. V budově je pracovna výpočetní techniky se 14 počítači připojenými na internet a s dataprojektorem, sborovna vybavená 3 počítači připojenými na internet, tiskárnou, skenerem, kopírkou pro kopírování pracovních listů a dalších materiálů pro žáky, kabinety, sklad učebnic a knihovna. Dále jsou zde dvě odborné pracovny vybavené dataprojektorem, počítačem a interaktivní tabulí. Jednu učebnu škola pronajímala ZUŠ, která si v této místnosti vytvořila sálek pro divadelní a hudební vystoupení, který využívá i naše škola. Velmi využívaná je malá tělocvična v suterénu této budovy, kterou kromě žáků naší školy navštěvují oddíly TJ Kovofiniš, SVČ Ledeč nad Sázavou a ZŠ Habrecká Ledeč nad Sázavou. V budově je speciální vchod pro žáky s pohybovými obtížemi a výtah. Ve dvou budovách v Nádražní ulici bylo umístěno 10 tříd II. stupně s 234 žáky. V těchto budovách mohou žáci využívat pracovnu fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, zeměpisu, cvičnou kuchyň, pracovna pro výuku jazyků, pracovnu s keramickou pecí a hrnčířským kruhem, dvě pracovny výpočetní techniky. V budově A jsou dvě pracovny výpočetní techniky. První pracovna je vybavena 14 počítači, tiskárnou a dataprojektorem. Druhá pracovna výpočetní techniky je vybavena 18 počítači připojenými na internet. Většina odborných pracoven je vybavena počítačem připojeným k internetu a dataprojektory. Pracovny zeměpisu a jazyková učebna jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Školní jídelna je umístěna v blízkosti školních budov v Nádražní ulici. V přízemí jídelny jsou školní dílny. Školní jídelna je ve špatném technickém stavu, co se týče pláště budovy (špatně těsnící okna, neizolovaný obvodní plášť, zatékání atd.). K evidenci strávníků a objednávání stravy je využíván čipový systém. Školní jídelna nabízí 2 krát týdně výběr ze dvou jídel. Investiční akce Ve školním roce 2011/2012 byla natřena konstrukce pod stropem tělocvičny, vymalovány vnitřní prostory tělocvičny a provedena oprava a nový nátěr podlahové krytiny. V budově v Komenského ulici byla provedena rekonstrukce rozvedení internetu do jednotlivých kmenových tříd. Kmenové třídy celé školy byly vybaveny novými učitelskými stolky, které jsou již připraveny na umístění počítače. Klecové šatny v přízemí budovy v Nádražní ulici byly nahrazeny barevnými kovovými šatními skříňkami. Během školních prázdnin byla obnovena výmalba prvních a šestých tříd, ekonomického oddělení, šaten a místnosti školní družiny v budově Komenského. V pěti třídách byla vyměněna podlahová krytina. Pro školní rok 2012/2013 byl Městem Ledeč nad Sázavou zakoupen schodolez pro zdravotně postiženého žáka druhého stupně v ceně Kč. Škola získala na schodolez dotaci ve výši Kč od Nadace Charty 77 Konta BARIÉRY

5 2. Vzdělávací program školy - Do života na vlastních nohou Ve školním roce 2011/2012 jsme učili podle vzdělávacího programu naší základní školy- Do života na vlastních nohou, Ve školním vzdělávacím programu došlo k těmto úpravám: 1) Včlenění výuky ve školním arboretu a využívání vzdělávacích materiálů, které byly vytvořeny v rámci projektu Arboretum škola v přírodě ve výuce. 2) ŠVP bylo upraveno pro potřeby projektu Moderní vyučování. 1. stupeň Vzdělávací oblasti ŠVP RVP Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk X X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Základy informatiky X X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X 6 X Vlastivěda X X X X Přírodověda X X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ X X X X X X 14.0 CELKEM V ROČNÍKU stupeň Vzdělávací oblasti ŠVP RVP Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 X X Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis 2 2 X Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova

6 Člověk, podpora a ochrana zdraví X X 3 X 3 X Rodinná výchova 1 1 X X 2 X Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty (Cj2, další viz tabulka) X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ X X X X X 24.0 CELKEM V ROČNÍKU Povinně volitelné předměty na 2. stupni ROČNÍK Název vyučovacího předmětu Německý jazyk Ruský jazyk Konverzace v Aj Výpočetní technika Digitální technologie Přírodovědný seminář Sportovní hry Výtvarný seminář Vysvětlivky: Od 7. do 9. ročníku nabízíme žákům druhý cizí jazyk - 2 hodiny týdně, pokud si ho zvolí, budou v něm pokračovat až do 9. ročníku. Žáci, kteří si nezvolí druhý cizí jazyk, si vyberou ve stejné časové dotaci jiný volitelný předmět. 3. Údaje o pracovnících školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Pedagogický sbor je v podstatě stabilizovaný, tvořený zkušenými pedagogy. Počet pracovníků celkem 57 Počet učitelů ZŠ 35 Počet vychovatelů ŠD 5 Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 Počet správních zaměstnanců ŠJ 8-6 -

7 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících k Pedagogičtí Stupeň Aprobace pracovníci Funkce Úvazek vzdělání 1 Ředitelka 1 VŠ M,Ov 2 Zástupce řed. 1 VŠ M,Tv 3 Zástupce řed. 1 VŠ D,Rj 4 Učitelka 1 VŠ I.st 5 Učitelka 1 VŠ I.st. 6 Učitelka 1 VŠ I.st. 7 Učitel 1 VŠ M,Tv 8 Učitelka 1 VŠ I.st 9 Učitelka 1 VŠ I.st. 10 Učitelka 1 VŠ D, Rj 11 Učitel 1 VŠ I.st. 12 Učitel 1 VŠ M,Př 13 Učitelka 0,6 VŠ I.st. 14 Učitelka 1 VŠ M, Př 15 Učitelka 1 VŠ I. stupeň 16 Učitel 1 ÚS X 17 Učitelka 1 VŠ I.st. 18 Učitelka 1 VŠ I.st. 19 Asistentka 0,6 VŠ pedagoga 20 Učitelka 1 ÚS X 21 Učitelka 1 VŠ M,Ch 22 Učitel 1 VŠ Př,Z,Inf 23 Učitelka 1 VŠ M,Ch 24 Učitelka 1 VŠ I. stupeň 25 Učitelka 1 VŠ M,Vv 26 Učitel 1 VŠ Př,Ch 27 Učitelka 1 VŠ Čj,Ov 28 Učitelka 1 VŠ I.st. 29 Učitelka 1 VŠ I. stupeň, spec. pedagogika 30 Učitelka 1 VŠ I.st. 31 Učitelka 1 VŠ Př,Ch 32 Učitelka 1 VŠ Speciální pedagogika 33 Učitelka 1 VŠ I.st. 34 Učitelka 0,7 ÚS X 35 Učitelka 1 VŠ ČJ, Ov 36 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 37 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 38 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 39 Vychovatelka 1 ÚSO Vych

8 40 Vychovatelka 0,5 VŠ Vych. 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících k : Ostatní Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání pracovníci funkce 1 Ekonomka 1 ÚSO 2 Fakturantka 1 ÚSO 3 Školník 1 ÚSO 4 Uklízečka 1 základní 5 Uklízečka 1 základní 6 Uklízečka 1 SO 7 Uklízečka 1 základní 8 Uklízečka 1 SO 9 Uklízečka 1 SO Školní jídelna 1 Vedoucí ŠJ 1 ÚSO 2 Vedoucí kuchařka 1 SO 3 Kuchařka 1 SO 4 Kuchařka 1 SO 5 Kuchařka 1 SO 6 Kuchařka 1 SO 7 Kuchařka 0,75 SO 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Údaje o zápisu k povinné školní docházce počet prvních tříd Do prvních tříd počet odkladů pro školní nastoupilo rok 2011/ Počty žáků přijatých ke studiu a) na víceletá gymnázia z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem

9 b) na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia zdravotní školy ostatní střední školy střední odb.učiliště c) do učebních oborů z devátých ročníků z nižších ročníků 21 1 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

10 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2011/2012:

11 - 11 -

12 5.2 Žáci s alespoň jednou nedostatečnou Ročník Na konci roku neprospělo Postoupili do dalšího ročníku po opravných zkouškách Celkem Údaje o integrovaných žácích a) I. stupeň Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 1 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 15 Celkem 16 b) II. stupeň Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 21 Celkem

13 5.4 Hodnocení práce výchovných poradců Na škole pracují dvě výchovné poradkyně, p. učitelka Irena Doležalová pro II. stupeň a p. učitelka Jana Čuchalová pro I. stupeň. Oblast vzdělávání: Na všechny individuálně integrované žáky vypracovávají učitelé individuální vzdělávací plány. Škola spolupracuje s PPP v Havl. Brodě, SPC pro sluch. postižené v Praze, dr. Radosovou a SPC v Havlíčkově Brodě. Ve škole byly otevřeny dvě třídy s upravenými vzdělávacími programy pro žáky zdravotně postižené. Jedna třída byla otevřena na I. stupni pro 3. a 4. ročník. Tuto třídu navštěvovalo 11 žáků. Druhá třída byla otevřena pro 8. ročník a navštěvovalo ji 10 žáků. Oblast volba povolání: Žáci 9. ročníku navštívili Burzu škol v Havlíčkově Brodě. V listopadu se uskutečnila schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku k volbě povolání, které se zúčastnili zástupci středních škol z našeho regionu. Na našich webových stránkách je odkaz pod názvem výchovné poradenství, kam výchovné poradkyně umisťují aktuální informace týkající se této oblasti. Oblast řešení výchovných problémů: Výchovné poradkyně pomáhají třídním učitelům s řešením výchovných problémů jejich žáků a navrhují učitelům optimální postup při řešení těchto problémů. Výchovní poradci spolupracují s vedením školy při řešení závažných výchovných problémů a zajišťují součinnost s OSPOD Světlá nad Sázavou, metodikem primární prevence (řešení šikany, užívání omamných látek atd.) a zákonnými zástupci žáků, zároveň se účastní výchovných komisí. Výchovné poradkyně mají také konzultační hodiny pro žáky a jejich zákonné zástupce a nabízejí pomoc v oblastech vzdělávání, volby povolání a řešení výchovných problémů Snížené stupně z chování na konci školního roku 2011/2012: Počet 2 uspokojivé 4 3 neuspokojivé 0 Snížené známky z chování byly uděleny především za soustavné hrubé porušování školního řádu (neplnění školních povinností, neomluvenou absenci, ničení školního majetku, podvod se žákovskou knížkou, vulgární vyjadřování). V loňském školním roce bylo uděleno 49 důtek ředitelky školy nejčastěji za vulgární vyjadřování vůči učiteli či spolužákům, soustavné neplnění školních povinností, podvody, neomluvené hodiny, hrubé chování ke spolužákovi atp Neomluvené hodiny za školní rok 2011/2012: Počet 1. pololetí pololetí 30 Za školní rok Pochvaly ředitelky školy Ředitelka školy udělila 6 pochval ředitelky školy za úspěšnou reprezentaci školy na krajské či celostátní úrovni

14 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů (SPJ) Na podzimních třídních schůzkách byli zákonní zástupci seznámeni s Minimálním preventivním programem (dále MPP) a s postupy školy při řešení sociálně patologických jevů (dále SPJ), které jsou součástí MPP a byly aktualizovány na základě potřeb školy. Na začátku školního roku byla žákům připomenuta možnost využívání schránek důvěry a jejich význam. Nově naše škola navázala spolupráci s panem Křoustkem, který vedl diskuzi s žáky 9. ročníků na téma: právní vědomí a kyberšikana. Jeho přístup a zkušenosti z praxe byly pro žáky velkým přínosem. Pokračovali jsme v získávání informací o SPJ na škole prostřednictvím dotazníků a realizovali jsme anketu týkající se kouření Řetěz. Výsledek ankety Řetěz : z celkového množství 232 žáků druhého stupně se do ankety zapojilo 215, 17 žáků chybělo. V 6. ročníku byl realizován dotazník zaměřený na agresivní chování dětí. Během školního roku jsme žákům nabízeli pestrou škálu školních i mimoškolních aktivit. ( viz. kapitoly číslo 9.1, 9.2 a 10). Asi největším úspěchem tohoto školního roku byla realizace dvoudenního adaptačního kurzu pro 6. ročník. Kurz proběhl 8. a 9. září v prostorách školy a v okolí Ledče a měl velký ohlas u žáků i třídních učitelů. Celý školní rok jsme opět spolupracovali s PhDr. Petrem Mokrejšem, který vedl komunitní kruhy ve třídách II. stupně v rámci prevence SPJ a v jedné třídě I. stupně, kde byly zachyceny závažné SPJ s cílem zlepšit sociální klima v této třídě. V dubnu proběhla na naší škole přednáška pana PhDr. Petra Mokrejše na téma Šikana, která byla určena zákonným zástupcům žáků. Policie ČR uskutečnila na I. st. besedy pro žáky 4. a 5. ročníku na téma nebezpečí používání návykových látek, kontakt s cizími osobami a bezpečí při pohybu v silničním provozu. Nadále spolupracujeme s OSPOD (orgán péče o dítě) Světlá n. S. 7. Hodnocení EVVO ve školním roce 2011/2012 V průběhu celého školního roku se naše škola aktivně zapojovala do celorepublikového projektu Recyklohraní sběr starých elektrospotřebičů a baterií. Celý školní rok také naše škola pokračovala v činnosti v rámci celosvětového projektu GLOBE koordinového pražským sdružením TEREZA. Letošní rok jsme se zabývali výzkumem klimatu. Za aktivní zapojení do tématu roku bylo naší škole uděleno ocenění od sdružení TEREZA. Na chodby školy umístil Měú Ledeč nad Sázavou koše na tříděný odpad. Tonda obal na cestách 20. a 21. ledna 2012 navštívili naši školu zaměstnanci firmy EKO-KOM, kteří připravili pro všechny žáky naší školy velmi zajímavý program o třídění odpadů

15 V měsíci říjnu se třída V.C zúčastnila projektu s názvem Lidské tělo. Ve čtyřech vyučovacích dnech žáci postupně poznávali taje lidského organismu. K hledání informací používali nejrůznější dostupné zdroje encyklopedie, učebnice, internet atd. V dubnu se žáci II. stupně zapojili do projektu Čistá Vysočina. Úkol pro všechny skupiny zněl jasně: zbavit odpadků některé lokality našeho města a okolí (silnice směrem na Kozlov, Sechov a Bohumilice, okolí školy, podél řeky směrem k zimnímu stadionu). Projekt Jaro ožívá Jaro ožívá je jednoduchý projekt sledování ptáků. Vše, co museli žáci udělat, bylo zaznamenat on-line jejich první pozorování vlaštovky, čápa bílého, kukačky, rorýse a vlhy. Arboretum Žáci II. stupně v rámci pěstitelských prací aktivně pomáhali při realizaci arboreta (vysazovaní, pletí, zakůrování). Někteří žáci a učitelé se podíleli na výsadbě arboreta i ve svém volném čase. Učitelé vytvořili sady vzdělávacích materiálů, které budeme využívat při výuce v arboretu. Sběr starého papíru Někteří žáci z I. st. i z II. stupně se zapojili do sběru starého papíru a víček od PET lahví. Stanice ochrany fauny v Pavlově I letošní rok jsme spolupracovali se Stanicí ochrany fauny v Pavlově (exkurze a brigády). Biologická olympiáda a další přírodovědné soutěže Soustavně jsme se s žáky připravovali na přírodovědné soutěže a výsledkem bylo výborné umístění žáků I. stupně v okrskovém kole (dvě 1. místa, jedno 2. místo a jedno 3. místo). ZOO koutek v pracovně přírodopisu V letošním roce jsme rozšířili náš zoo koutek o krajtu královskou, užovku červenou a blavora žlutého. Náš zoo koutek se rozšířil i mimo učebnu přírodopisu a to do školní družiny, kde chovají pakobylky a želvu nádhernou. S našimi zvířecími svěřenci jsme se na konci měsíce června zúčastnili Dne zvířat, kde hlavně hadí chovanci sklidili velký úspěch. V loňském roce se uskutečnila exkurze do Podblanického ekocentra ČSOP ve Vlašimi, ZOO Praha a Jihlava, veterinární ambulance a čističky odpadních vod v Ledči n. S. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Naplňování dlouhodobých cílů školy v oblasti DVPP: 1) Dosažení plné kvalifikovanosti pedagogického sboru: paní učitelka Soňa Nulíčková (I. stupeň) dokončila vysokoškolské studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogiky. 2) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních informačních technologií zvyšování počítačové gramotnosti členů pedagogického sboru: V rámci projektu Učíme interaktivně, který je financován z fondů EU, pokračovalo proškolování našich pedagogů v práci s interaktivní tabulí a tvorbě výukových programů. Tohoto školení se účastnilo 10 našich pedagogů (J. Pešek, L. Dvořáková, J. Čáp. M. Simandl, E. Stránská, S. Kroutilová, J. Zatloukalová, D. Důbravná, B. Šrůtková, V. Bělohradská) 3) Vzdělávání řídících pracovníků školy: Petra Vágnerová (ředitelka školy) a Milan Štěpánek (statutární zástupce) se zúčastnili seminářů: BOZ žáků, aktuální stav školské legislativy. Zdenka Urbanová pokračovala ve studiu výchovného poradenství

16 4) Vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti řešení problematiky sociálně patogenních jevů: Paní učitelky L. Olišarová a Z. Urbanová navštívily seminář týkající se primární prevence sociálně patologických jevů. 8) Oborové vzdělávání P. Holatová a M. Simandl - semináře GLOBE. H. Mikulová (účetní školy) semináře: aktualizace mezd, účetní závěrka, DPH, mzdový program, roční zúčtování daní, ELDP, problematika školského stravování S. Kroutilová a J. Čáp doškolovací kurz lyžování a snowboard P. Holatová a R. Melicharová konference pro učitele Aj R. Melicharová metodický seminář pro učitele Aj DVPP probíhalo v souladu se zájmem a potřebami školy a také jejich zaměstnanců. 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola prezentuje své aktivity v Ledečských novinách, Deníku Vysočina a na internetových stránkách školy, kde je většina akcí doplněna fotodokumentací. Škola se v loňském školním roce veřejnosti prezentovala tradiční akcí pro rodiče a veřejnost, kterou bylo v červnu 2011 Vyřazování deváťáků, výstavou fotografií a výtvarných prací žáků na téma Ledeč nad Sázavou, slavnostním otevřením arboreta, dnem otevřených dveří a školním jarmarkem (podrobnosti o výše zmíněných akcích jsou v bodě 9.1.). 9.1 Akce pořádané školou Vyřazování deváťáků 27. června 2012 proběhlo 5. Slavnostní vyřazování deváťáků. Tento den se s žáky 9. ročníku přišli do místní sokolovny rozloučit jejich mladší spolužáci, kteří si pro ně připravili bohatý program, ani samotní žáci 9. ročníku nezůstali pozadu a připravili si pro své rodiče a spolužáky divadelní představení Dívčí válka. Plavecký výcvik Od září do listopadu 2011 byl organizován plavecký výcvik pro žáky II.A, II.B, III.A a III.B prostřednictvím plavecké školy v Havlíčkově Brodě. Plaveckého výcviku se zúčastnilo 92 žáků. Adaptační kurz Ve dnech 8. a 9. září 2011 třídní učitelé 6. ročníku uspořádali pro své žáky adaptační kurz, který probíhal převážně v prostorách naší školy. První den byl ve znamení seznamovacích her, sportovních klání a večerního táboráku. Druhý den po přenocování ve škole vyrazili žáci na turistický pochod, v rámci kterého hledali schované zprávy. Projektový den pro mateřskou školu rozloučení s podzimem Pro žáky Mateřské školy na Pláckách připravili žáci 9. ročníku pod vedením paní učitelky Mgr. Zdenky Urbanové pohádkové loučení s podzimem. Lyžařský kurz v Čenkovicích v Orlických horách Pro žáky 7. ročníku byl v lednu 2012 uspořádán lyžařský kurz v Čenkovicích. Kurzu ze zúčastnilo 43 žáků. Vedoucím kurzu byl Mgr. J. Čáp, jako instruktoři pracovali Mgr. M

17 Simandl, Mgr. S. Kroutilová. Zdravotníkem kurzu byl O. Semrád. Pedagogem pro volný čas byla Mgr. E. Stránská. Vánoční besídka pro II. st. v tělocvičně školy Na poslední prosincový předvánoční den připravila žákovská rada spolu s Mgr. Z. Urbanovou pro své spolužáky společnou vánoční besídku. V rámci besídky soutěžily jednotlivé třídy v nejrozmanitějších disciplínách, jako jsou vědomostní kvízy, taneční soutěže, sportovní soutěže atp. Studijní zájezd do Anglie 2012 Ve dnech až se uskutečnil šestidenní studijní a poznávací zájezd do Londýna a jižní Anglie, kterého se zúčastnilo 11 žáků. Vedoucím zájezdu byl Mgr. M. Simandl. Jak čarodějnice učily angličtinu Dne se žáci šestých ročníků účastnili o hodinách anglického jazyka projektového vyučování na téma Halloween. Paní učitelky (Mgr. L.Dvořáková, R. Melicharová a Mgr. P. Holatová) se na dvě hodiny proměnily v čarodějnice a snažily se dětem vykouzlit tu pravou halloweenskou atmosféru. Žáci vyráběli masky, přáníčka, závěsné mobily, učili se anglickou halloweenskou koledu, dlabali dýně, kreslili podle instrukcí v anglickém jazyce a také soutěžili. Výtvarná soutěž Vytvoř si svého čerta V týdnu od do vyhlásila třída IV.C pro žáky prvního stupně výtvarnou soutěž Vytvoř si svého čerta. Do soutěže se celkem přihlásilo okolo 100 žáků, kteří zhotovili 50 čertů. Masopust žáků II. stupně (projektový den) proběhl na II. stupni projektový den. Žáci měli za úkol během tří vyučovacích hodin vyrobit tradiční masopustní masku. Porota potom v tělocvičně vybírala nejzdařilejší masky. Výstava fotografií, výtvarných prací žáků a slavnostní otevření arboreta 5. června 2012 se za účasti zástupců zřizovatele, Městského úřadu Světlá n. S. a dalších hostů uskutečnilo slavnostní otevření výstavy fotografií Ledeč dříve a nyní, výtvarných prací žáků školy a školní družiny a slavnostní otevření školního arboreta. Projektový den Tvořivé dílničky žáci a učitelé I. i II. stupně společně vyráběli výrobky na červnový školní jarmark. Školní jarmark 6. června 2012 se před budovou školy v Komenského ulici konal školní jarmark, na kterém jednotlivé třídy naší školy prodávaly své výrobky. Na materiál určený k výrobě prodávaného zboží poskytlo finanční prostředky SRPŠ. 50% z výtěžku bude využito na nákup laviček do arboreta a 50% z výtěžku obdrží jednotlivé třídy, které tyto finanční prostředky použijí na financování svých školních aktivit. Návštěvníci jarmarku mohli navštívit výstavu fotografií a výtvarných prací na téma Ledeč, nově otevřené arboretum a budovu základní školy v Komenského ulici. Přednáška MUDr. Klatovského se uskutečnila přednáška gynekologa MUDr. Klatovského pro žáky 8. ročníku. Sportovní akce Sportovní den na I. stupni V pátek proběhl na prvním stupni naší školy turnaj ve vybíjené. Zúčastnili se ho žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd. Žáci z prvních a druhých ročníků soutěžili v nejrůznějších disciplínách o poklad

18 Turnaj ve stolním tenisu žáci II. stupně 9.2 Akce a soutěže pořádané jinými subjekty Slovo má Hurvínek se v tělocvičně v Komenského ulici uskutečnila komentovaná výstava Divadla Spejbla a Hurvínka Slovo má Hurvínek pro žáky I. stupně. Den se zvířaty naše škola společně s dalšími subjekty účastnila Dne se zvířaty. Návštěvníci mohli shlédnout nejrůznější zvířata (lesní, domácí či exotická). Naši školu zastupoval Mgr. Michal Simandl. Přehled soutěží a olympiád Výtvarné soutěže: U Trolů v domečku (nakladatelství Pierot) Sběrný dvůr Hudební soutěže Ledečský slavíček 1. místo + 3. místo v celostátním kole Sportovní soutěže Florbal starších žáků 1. místo v okrskovém kole Olympiády a vědomostní soutěže Přírodovědná soutěž žáků I.st. Zeměpisná olympiáda Pythagoriáda Matematická olympiáda Biologická olympiáda Školní kolo olympiády v anglickém jazyce v okrskovém kole - dvě 1. místa, jedno 2. místo a jedno třetí místo 1. místo v okresním kole + 8. místo v krajském kole 1. místo v okresním kole (I.st.) 1. místo v okresním kole (I. st.) bez umístění v okresním kole 1 účastník okresního kola + okresní kolo bez umístění Ostatní soutěže Recitační soutěž 3 postupující do okresního kola Mladý Démosthenes

19 V pátek 20. ledna se dva žáci naší školy zúčastnili regionálního kola celostátní soutěže v umění komunikace Mladý Démosthenes, které se konalo v Jihlavě. Do této soutěže jsme zapojeni již třetím rokem a letos nás reprezentovala Barbora Wolfová z 9.A a Ladislav Vacek ze 7.B. Oba dva se ve svých věkových kategoriích umístili na výborném 3. místě. 10. Hodnocení školního roku ve školní družině Školní družinu navštěvovalo 169 dětí, které byly rozděleny do pěti oddělení. Za docházku dětí do školní družiny byl vybírán poplatek 400 Kč, získané finance byly využity na nákup pomůcek, nábytku pro školní družinu a provoz školní družiny. Školní družina využívá ke své činnosti pavilon A v Nádražní ulici, keramickou dílnu s hrnčířským kruhem, školní zahradu, školní hřiště, tělocvičnu a cvičnou kuchyňku. V budově školy v Komenského ulici používá 2 učebny a tělocvičnu pro ranní provoz. Školní družina nabízela dětem tyto kroužky: divadelní, výtvarný, disco-tance, vaření, anglický jazyk, gymnastika, atletika, míčové hry, cyklistika, florbal, turistika, keramika. Akce pořádané školní družinou: a) Kulturní a společenské akce: koncert ZUŠ, kroužky disco-tance a divadelní - vystoupily s představením pro rodiče a pro 1.stupeň ZŠ a pro MŠ, vánoční besídky, karneval, návštěva městské knihovny, návštěva výstav, ledečského hradu, sběrného dvora, čističky odpadních vod, výstava drobného zvířectva, den se zvířaty, účast na školním jarmarku, cirkus. b) Sportovní akce: plavání v Havlíčkově Brodě, školní kolo dopravní soutěže, okresní kolo dopravní soutěže, místní a okresní atletické závody, soutěže v přehazované, ve vybíjené a ve štafetových hrách. c) Soutěže: Bingo, Kufr, Šikovné děvče, Šikovný chlapec, pěvecké soutěže, Den dětí, šipkovaná, přírodovědné soutěže, soutěže na školní zahradě a hřišti, výtvarné soutěže, soutěže ke Dni Země, hádankové odpoledne, Talentmánie, Cesta pohádkovým lesem, Lovecké safari, Šouparáda. d) Turistické výlety: celodružinový výlet do Žlebů - obory, turistické výlety do okolí, tábornické činnosti. Každý měsíc ŠD pravidelně informuje veřejnost o své činnosti na internetových stránkách ZŠ, včetně fotografií z pořádaných akcí. 11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 neprobíhala ve škole inspekční činnost ČŠI. 12. Základní údaje o hospodaření školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Základní škola hospodaří od jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je Město Ledeč nad Sázavou. Finanční prostředky škola dostává prostřednictvím zřizovatele-města Ledeč nad Sáz. na provozní výdaje, z rozpočtu Kraje Vysočina na přímé náklady. V tomto roce pokračovaly projekty "Arboretum" a "Interaktivní tabule", které jsou financovány

20 z fondů Evropské unie na investice do rozvoje vzdělávání. Další finannční prostředky jsou z vedlejší hospořáské činnosti. VÝNOSY CELKEM Kč Přij. příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele Kč Ost. příjmy-strav., úroky, ostatní Kč Přij. příspěvky z rozpočtu kraje Vysočina na: - mzdové prostředky Kč - ostatní neinv. náklady Kč Příspěvky od rodičů na školní družinu Kč Z EU Kč Z vedlejší hosp. činnosti Kč NÁKLADY CELKEM Provozní náklady Mzdové náklady Kč Kč Kč Rekapitulace: Příjmy Kč Výdaje Kč Hosp. výsledek-zisk Kč, z toho Kč hlavní činnost Kč vedlejší hosp. činnost Zastupitelstvo Města Ledče n. Sáz. schválilo v souladu s 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 S. o rozpočtových pravidlech v platném znění převod zisku do rezervního fondu školy a do fondu odměn. 13. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Na vlastních nohou Stonožka V minulém školním roce pokračovala naše škola v činnosti pro mezinárodní hnutí "Na vlastních nohou", které je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Získané finanční prostředky pravidelně využívají příslušníci jednotek Armády České republiky působící v zahraničních operacích k realizaci nejrůznějších humanitárních projektů, především na pomoc dětem. Hnutí bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen. Jako každý rok jsme malovali vánoční a novoroční přání. Finanční prostředky získané jejich prodejem jsou zasílány na konto Stonožky. 21. června 2012 byly v pražském Národním divadle již podvanácté uděleny Ceny Ď. Prestižní ocenění se uděluje v různých kategoriích jednotlivcům, sponzorům i organizacím za všeobecně prospěšnou, často nezištnou činnost, za morální postoj či mimořádný čin. Nositelem Ceny Ď v kategorii pro mecenáše nebo dobrodince Hnutí na vlastních nohou se v letošním roce stala naše základní škola. Cenu ředitelce školy Petře Vágnerové společně s Bělou Jensen předal první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více