VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole Základní údaje o součástech školy ve škol. roce 2011/ Charakteristika školy 4 2. Vzdělávací program školy 5 3. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy k Údaje o pedagogických pracovnících Údaje o nepedagogických pracovnících 8 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Údaje o zápisu k povinné školní docházce Počty žáků přijatých ke studiu 9 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 10, Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2011/ , Opravné zkoušky Údaje o integrovaných žácích Zhodnocení práce výchovných poradců Snížené stupně z chování na konci školního roku 2011/ Neomluvené hodiny za školní rok 2011/ Pochvaly ředitelky školy Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení EVVO Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce pořádané školou Akce a soutěže pořádané jinými subjekty Hodnocení školního roku ve školní družině Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Údaje o spolupráci s odborovou organizací Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod sídlo školy Ledeč nad Sázavou, Nádražní ulice 780 právní forma příspěvková organizace IČ kontakt tel.: vedení školy ředitelka školy zástupce ředitelky pro I. stupeň, statutární zástupce zástupce ředitelky pro II. stupeň Mgr. Petra Vágnerová Milan Štěpánek Mgr. Ivana Drahokoupilová zřizovatel název Město Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod adresa Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí č.7 kontakt tel.: školská rada devítičlenná školská rada byla zřízena předseda pan Jaroslav Doležal, místostarosta města místopředseda pan Milan Štěpánek, zástupce ředitele ZŠ. součásti školy 1. Základní škola kapacita 1118 žáků 2. Školní družina kapacita 180 žáků 3. Školní jídelna kapacita 1300 jídel odloučená pracoviště školy Ledeč nad Sázavou, Komenského Základní údaje o součástech školy ve školním roce 2011 / 2012 Součásti školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Základní škola ,85 1. stupeň ZŠ ,07 2. stupeň ZŠ ,77 Třídy s uprav. vzdělávacími programy Počet žáků na třídu Školní druž ,8 Školní jídelna

4 1.2 Charakteristika školy Základní škola se skládá z pěti budov. Ve třech budovách se vyučují žáci, další je tělocvična a jídelna. V budově v Komenského ulici je umístěno 14 tříd.stupně a jedna třída s upravenými vzdělávacími programy. Na prvním stupni bylo 334 žáků. Školní družina zde má umístěny dvě stálé místnosti pro svoji ranní činnost. V budově je pracovna výpočetní techniky se 14 počítači připojenými na internet a s dataprojektorem, sborovna vybavená 3 počítači připojenými na internet, tiskárnou, skenerem, kopírkou pro kopírování pracovních listů a dalších materiálů pro žáky, kabinety, sklad učebnic a knihovna. Dále jsou zde dvě odborné pracovny vybavené dataprojektorem, počítačem a interaktivní tabulí. Jednu učebnu škola pronajímala ZUŠ, která si v této místnosti vytvořila sálek pro divadelní a hudební vystoupení, který využívá i naše škola. Velmi využívaná je malá tělocvična v suterénu této budovy, kterou kromě žáků naší školy navštěvují oddíly TJ Kovofiniš, SVČ Ledeč nad Sázavou a ZŠ Habrecká Ledeč nad Sázavou. V budově je speciální vchod pro žáky s pohybovými obtížemi a výtah. Ve dvou budovách v Nádražní ulici bylo umístěno 10 tříd II. stupně s 234 žáky. V těchto budovách mohou žáci využívat pracovnu fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, zeměpisu, cvičnou kuchyň, pracovna pro výuku jazyků, pracovnu s keramickou pecí a hrnčířským kruhem, dvě pracovny výpočetní techniky. V budově A jsou dvě pracovny výpočetní techniky. První pracovna je vybavena 14 počítači, tiskárnou a dataprojektorem. Druhá pracovna výpočetní techniky je vybavena 18 počítači připojenými na internet. Většina odborných pracoven je vybavena počítačem připojeným k internetu a dataprojektory. Pracovny zeměpisu a jazyková učebna jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Školní jídelna je umístěna v blízkosti školních budov v Nádražní ulici. V přízemí jídelny jsou školní dílny. Školní jídelna je ve špatném technickém stavu, co se týče pláště budovy (špatně těsnící okna, neizolovaný obvodní plášť, zatékání atd.). K evidenci strávníků a objednávání stravy je využíván čipový systém. Školní jídelna nabízí 2 krát týdně výběr ze dvou jídel. Investiční akce Ve školním roce 2011/2012 byla natřena konstrukce pod stropem tělocvičny, vymalovány vnitřní prostory tělocvičny a provedena oprava a nový nátěr podlahové krytiny. V budově v Komenského ulici byla provedena rekonstrukce rozvedení internetu do jednotlivých kmenových tříd. Kmenové třídy celé školy byly vybaveny novými učitelskými stolky, které jsou již připraveny na umístění počítače. Klecové šatny v přízemí budovy v Nádražní ulici byly nahrazeny barevnými kovovými šatními skříňkami. Během školních prázdnin byla obnovena výmalba prvních a šestých tříd, ekonomického oddělení, šaten a místnosti školní družiny v budově Komenského. V pěti třídách byla vyměněna podlahová krytina. Pro školní rok 2012/2013 byl Městem Ledeč nad Sázavou zakoupen schodolez pro zdravotně postiženého žáka druhého stupně v ceně Kč. Škola získala na schodolez dotaci ve výši Kč od Nadace Charty 77 Konta BARIÉRY

5 2. Vzdělávací program školy - Do života na vlastních nohou Ve školním roce 2011/2012 jsme učili podle vzdělávacího programu naší základní školy- Do života na vlastních nohou, Ve školním vzdělávacím programu došlo k těmto úpravám: 1) Včlenění výuky ve školním arboretu a využívání vzdělávacích materiálů, které byly vytvořeny v rámci projektu Arboretum škola v přírodě ve výuce. 2) ŠVP bylo upraveno pro potřeby projektu Moderní vyučování. 1. stupeň Vzdělávací oblasti ŠVP RVP Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk X X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Základy informatiky X X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X 6 X Vlastivěda X X X X Přírodověda X X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ X X X X X X 14.0 CELKEM V ROČNÍKU stupeň Vzdělávací oblasti ŠVP RVP Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 X X Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis 2 2 X Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova

6 Člověk, podpora a ochrana zdraví X X 3 X 3 X Rodinná výchova 1 1 X X 2 X Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty (Cj2, další viz tabulka) X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ X X X X X 24.0 CELKEM V ROČNÍKU Povinně volitelné předměty na 2. stupni ROČNÍK Název vyučovacího předmětu Německý jazyk Ruský jazyk Konverzace v Aj Výpočetní technika Digitální technologie Přírodovědný seminář Sportovní hry Výtvarný seminář Vysvětlivky: Od 7. do 9. ročníku nabízíme žákům druhý cizí jazyk - 2 hodiny týdně, pokud si ho zvolí, budou v něm pokračovat až do 9. ročníku. Žáci, kteří si nezvolí druhý cizí jazyk, si vyberou ve stejné časové dotaci jiný volitelný předmět. 3. Údaje o pracovnících školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Pedagogický sbor je v podstatě stabilizovaný, tvořený zkušenými pedagogy. Počet pracovníků celkem 57 Počet učitelů ZŠ 35 Počet vychovatelů ŠD 5 Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 Počet správních zaměstnanců ŠJ 8-6 -

7 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících k Pedagogičtí Stupeň Aprobace pracovníci Funkce Úvazek vzdělání 1 Ředitelka 1 VŠ M,Ov 2 Zástupce řed. 1 VŠ M,Tv 3 Zástupce řed. 1 VŠ D,Rj 4 Učitelka 1 VŠ I.st 5 Učitelka 1 VŠ I.st. 6 Učitelka 1 VŠ I.st. 7 Učitel 1 VŠ M,Tv 8 Učitelka 1 VŠ I.st 9 Učitelka 1 VŠ I.st. 10 Učitelka 1 VŠ D, Rj 11 Učitel 1 VŠ I.st. 12 Učitel 1 VŠ M,Př 13 Učitelka 0,6 VŠ I.st. 14 Učitelka 1 VŠ M, Př 15 Učitelka 1 VŠ I. stupeň 16 Učitel 1 ÚS X 17 Učitelka 1 VŠ I.st. 18 Učitelka 1 VŠ I.st. 19 Asistentka 0,6 VŠ pedagoga 20 Učitelka 1 ÚS X 21 Učitelka 1 VŠ M,Ch 22 Učitel 1 VŠ Př,Z,Inf 23 Učitelka 1 VŠ M,Ch 24 Učitelka 1 VŠ I. stupeň 25 Učitelka 1 VŠ M,Vv 26 Učitel 1 VŠ Př,Ch 27 Učitelka 1 VŠ Čj,Ov 28 Učitelka 1 VŠ I.st. 29 Učitelka 1 VŠ I. stupeň, spec. pedagogika 30 Učitelka 1 VŠ I.st. 31 Učitelka 1 VŠ Př,Ch 32 Učitelka 1 VŠ Speciální pedagogika 33 Učitelka 1 VŠ I.st. 34 Učitelka 0,7 ÚS X 35 Učitelka 1 VŠ ČJ, Ov 36 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 37 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 38 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 39 Vychovatelka 1 ÚSO Vych

8 40 Vychovatelka 0,5 VŠ Vych. 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících k : Ostatní Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání pracovníci funkce 1 Ekonomka 1 ÚSO 2 Fakturantka 1 ÚSO 3 Školník 1 ÚSO 4 Uklízečka 1 základní 5 Uklízečka 1 základní 6 Uklízečka 1 SO 7 Uklízečka 1 základní 8 Uklízečka 1 SO 9 Uklízečka 1 SO Školní jídelna 1 Vedoucí ŠJ 1 ÚSO 2 Vedoucí kuchařka 1 SO 3 Kuchařka 1 SO 4 Kuchařka 1 SO 5 Kuchařka 1 SO 6 Kuchařka 1 SO 7 Kuchařka 0,75 SO 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Údaje o zápisu k povinné školní docházce počet prvních tříd Do prvních tříd počet odkladů pro školní nastoupilo rok 2011/ Počty žáků přijatých ke studiu a) na víceletá gymnázia z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem

9 b) na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia zdravotní školy ostatní střední školy střední odb.učiliště c) do učebních oborů z devátých ročníků z nižších ročníků 21 1 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

10 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2011/2012:

11 - 11 -

12 5.2 Žáci s alespoň jednou nedostatečnou Ročník Na konci roku neprospělo Postoupili do dalšího ročníku po opravných zkouškách Celkem Údaje o integrovaných žácích a) I. stupeň Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 1 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 15 Celkem 16 b) II. stupeň Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 21 Celkem

13 5.4 Hodnocení práce výchovných poradců Na škole pracují dvě výchovné poradkyně, p. učitelka Irena Doležalová pro II. stupeň a p. učitelka Jana Čuchalová pro I. stupeň. Oblast vzdělávání: Na všechny individuálně integrované žáky vypracovávají učitelé individuální vzdělávací plány. Škola spolupracuje s PPP v Havl. Brodě, SPC pro sluch. postižené v Praze, dr. Radosovou a SPC v Havlíčkově Brodě. Ve škole byly otevřeny dvě třídy s upravenými vzdělávacími programy pro žáky zdravotně postižené. Jedna třída byla otevřena na I. stupni pro 3. a 4. ročník. Tuto třídu navštěvovalo 11 žáků. Druhá třída byla otevřena pro 8. ročník a navštěvovalo ji 10 žáků. Oblast volba povolání: Žáci 9. ročníku navštívili Burzu škol v Havlíčkově Brodě. V listopadu se uskutečnila schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku k volbě povolání, které se zúčastnili zástupci středních škol z našeho regionu. Na našich webových stránkách je odkaz pod názvem výchovné poradenství, kam výchovné poradkyně umisťují aktuální informace týkající se této oblasti. Oblast řešení výchovných problémů: Výchovné poradkyně pomáhají třídním učitelům s řešením výchovných problémů jejich žáků a navrhují učitelům optimální postup při řešení těchto problémů. Výchovní poradci spolupracují s vedením školy při řešení závažných výchovných problémů a zajišťují součinnost s OSPOD Světlá nad Sázavou, metodikem primární prevence (řešení šikany, užívání omamných látek atd.) a zákonnými zástupci žáků, zároveň se účastní výchovných komisí. Výchovné poradkyně mají také konzultační hodiny pro žáky a jejich zákonné zástupce a nabízejí pomoc v oblastech vzdělávání, volby povolání a řešení výchovných problémů Snížené stupně z chování na konci školního roku 2011/2012: Počet 2 uspokojivé 4 3 neuspokojivé 0 Snížené známky z chování byly uděleny především za soustavné hrubé porušování školního řádu (neplnění školních povinností, neomluvenou absenci, ničení školního majetku, podvod se žákovskou knížkou, vulgární vyjadřování). V loňském školním roce bylo uděleno 49 důtek ředitelky školy nejčastěji za vulgární vyjadřování vůči učiteli či spolužákům, soustavné neplnění školních povinností, podvody, neomluvené hodiny, hrubé chování ke spolužákovi atp Neomluvené hodiny za školní rok 2011/2012: Počet 1. pololetí pololetí 30 Za školní rok Pochvaly ředitelky školy Ředitelka školy udělila 6 pochval ředitelky školy za úspěšnou reprezentaci školy na krajské či celostátní úrovni

14 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů (SPJ) Na podzimních třídních schůzkách byli zákonní zástupci seznámeni s Minimálním preventivním programem (dále MPP) a s postupy školy při řešení sociálně patologických jevů (dále SPJ), které jsou součástí MPP a byly aktualizovány na základě potřeb školy. Na začátku školního roku byla žákům připomenuta možnost využívání schránek důvěry a jejich význam. Nově naše škola navázala spolupráci s panem Křoustkem, který vedl diskuzi s žáky 9. ročníků na téma: právní vědomí a kyberšikana. Jeho přístup a zkušenosti z praxe byly pro žáky velkým přínosem. Pokračovali jsme v získávání informací o SPJ na škole prostřednictvím dotazníků a realizovali jsme anketu týkající se kouření Řetěz. Výsledek ankety Řetěz : z celkového množství 232 žáků druhého stupně se do ankety zapojilo 215, 17 žáků chybělo. V 6. ročníku byl realizován dotazník zaměřený na agresivní chování dětí. Během školního roku jsme žákům nabízeli pestrou škálu školních i mimoškolních aktivit. ( viz. kapitoly číslo 9.1, 9.2 a 10). Asi největším úspěchem tohoto školního roku byla realizace dvoudenního adaptačního kurzu pro 6. ročník. Kurz proběhl 8. a 9. září v prostorách školy a v okolí Ledče a měl velký ohlas u žáků i třídních učitelů. Celý školní rok jsme opět spolupracovali s PhDr. Petrem Mokrejšem, který vedl komunitní kruhy ve třídách II. stupně v rámci prevence SPJ a v jedné třídě I. stupně, kde byly zachyceny závažné SPJ s cílem zlepšit sociální klima v této třídě. V dubnu proběhla na naší škole přednáška pana PhDr. Petra Mokrejše na téma Šikana, která byla určena zákonným zástupcům žáků. Policie ČR uskutečnila na I. st. besedy pro žáky 4. a 5. ročníku na téma nebezpečí používání návykových látek, kontakt s cizími osobami a bezpečí při pohybu v silničním provozu. Nadále spolupracujeme s OSPOD (orgán péče o dítě) Světlá n. S. 7. Hodnocení EVVO ve školním roce 2011/2012 V průběhu celého školního roku se naše škola aktivně zapojovala do celorepublikového projektu Recyklohraní sběr starých elektrospotřebičů a baterií. Celý školní rok také naše škola pokračovala v činnosti v rámci celosvětového projektu GLOBE koordinového pražským sdružením TEREZA. Letošní rok jsme se zabývali výzkumem klimatu. Za aktivní zapojení do tématu roku bylo naší škole uděleno ocenění od sdružení TEREZA. Na chodby školy umístil Měú Ledeč nad Sázavou koše na tříděný odpad. Tonda obal na cestách 20. a 21. ledna 2012 navštívili naši školu zaměstnanci firmy EKO-KOM, kteří připravili pro všechny žáky naší školy velmi zajímavý program o třídění odpadů

15 V měsíci říjnu se třída V.C zúčastnila projektu s názvem Lidské tělo. Ve čtyřech vyučovacích dnech žáci postupně poznávali taje lidského organismu. K hledání informací používali nejrůznější dostupné zdroje encyklopedie, učebnice, internet atd. V dubnu se žáci II. stupně zapojili do projektu Čistá Vysočina. Úkol pro všechny skupiny zněl jasně: zbavit odpadků některé lokality našeho města a okolí (silnice směrem na Kozlov, Sechov a Bohumilice, okolí školy, podél řeky směrem k zimnímu stadionu). Projekt Jaro ožívá Jaro ožívá je jednoduchý projekt sledování ptáků. Vše, co museli žáci udělat, bylo zaznamenat on-line jejich první pozorování vlaštovky, čápa bílého, kukačky, rorýse a vlhy. Arboretum Žáci II. stupně v rámci pěstitelských prací aktivně pomáhali při realizaci arboreta (vysazovaní, pletí, zakůrování). Někteří žáci a učitelé se podíleli na výsadbě arboreta i ve svém volném čase. Učitelé vytvořili sady vzdělávacích materiálů, které budeme využívat při výuce v arboretu. Sběr starého papíru Někteří žáci z I. st. i z II. stupně se zapojili do sběru starého papíru a víček od PET lahví. Stanice ochrany fauny v Pavlově I letošní rok jsme spolupracovali se Stanicí ochrany fauny v Pavlově (exkurze a brigády). Biologická olympiáda a další přírodovědné soutěže Soustavně jsme se s žáky připravovali na přírodovědné soutěže a výsledkem bylo výborné umístění žáků I. stupně v okrskovém kole (dvě 1. místa, jedno 2. místo a jedno 3. místo). ZOO koutek v pracovně přírodopisu V letošním roce jsme rozšířili náš zoo koutek o krajtu královskou, užovku červenou a blavora žlutého. Náš zoo koutek se rozšířil i mimo učebnu přírodopisu a to do školní družiny, kde chovají pakobylky a želvu nádhernou. S našimi zvířecími svěřenci jsme se na konci měsíce června zúčastnili Dne zvířat, kde hlavně hadí chovanci sklidili velký úspěch. V loňském roce se uskutečnila exkurze do Podblanického ekocentra ČSOP ve Vlašimi, ZOO Praha a Jihlava, veterinární ambulance a čističky odpadních vod v Ledči n. S. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Naplňování dlouhodobých cílů školy v oblasti DVPP: 1) Dosažení plné kvalifikovanosti pedagogického sboru: paní učitelka Soňa Nulíčková (I. stupeň) dokončila vysokoškolské studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogiky. 2) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních informačních technologií zvyšování počítačové gramotnosti členů pedagogického sboru: V rámci projektu Učíme interaktivně, který je financován z fondů EU, pokračovalo proškolování našich pedagogů v práci s interaktivní tabulí a tvorbě výukových programů. Tohoto školení se účastnilo 10 našich pedagogů (J. Pešek, L. Dvořáková, J. Čáp. M. Simandl, E. Stránská, S. Kroutilová, J. Zatloukalová, D. Důbravná, B. Šrůtková, V. Bělohradská) 3) Vzdělávání řídících pracovníků školy: Petra Vágnerová (ředitelka školy) a Milan Štěpánek (statutární zástupce) se zúčastnili seminářů: BOZ žáků, aktuální stav školské legislativy. Zdenka Urbanová pokračovala ve studiu výchovného poradenství

16 4) Vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti řešení problematiky sociálně patogenních jevů: Paní učitelky L. Olišarová a Z. Urbanová navštívily seminář týkající se primární prevence sociálně patologických jevů. 8) Oborové vzdělávání P. Holatová a M. Simandl - semináře GLOBE. H. Mikulová (účetní školy) semináře: aktualizace mezd, účetní závěrka, DPH, mzdový program, roční zúčtování daní, ELDP, problematika školského stravování S. Kroutilová a J. Čáp doškolovací kurz lyžování a snowboard P. Holatová a R. Melicharová konference pro učitele Aj R. Melicharová metodický seminář pro učitele Aj DVPP probíhalo v souladu se zájmem a potřebami školy a také jejich zaměstnanců. 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola prezentuje své aktivity v Ledečských novinách, Deníku Vysočina a na internetových stránkách školy, kde je většina akcí doplněna fotodokumentací. Škola se v loňském školním roce veřejnosti prezentovala tradiční akcí pro rodiče a veřejnost, kterou bylo v červnu 2011 Vyřazování deváťáků, výstavou fotografií a výtvarných prací žáků na téma Ledeč nad Sázavou, slavnostním otevřením arboreta, dnem otevřených dveří a školním jarmarkem (podrobnosti o výše zmíněných akcích jsou v bodě 9.1.). 9.1 Akce pořádané školou Vyřazování deváťáků 27. června 2012 proběhlo 5. Slavnostní vyřazování deváťáků. Tento den se s žáky 9. ročníku přišli do místní sokolovny rozloučit jejich mladší spolužáci, kteří si pro ně připravili bohatý program, ani samotní žáci 9. ročníku nezůstali pozadu a připravili si pro své rodiče a spolužáky divadelní představení Dívčí válka. Plavecký výcvik Od září do listopadu 2011 byl organizován plavecký výcvik pro žáky II.A, II.B, III.A a III.B prostřednictvím plavecké školy v Havlíčkově Brodě. Plaveckého výcviku se zúčastnilo 92 žáků. Adaptační kurz Ve dnech 8. a 9. září 2011 třídní učitelé 6. ročníku uspořádali pro své žáky adaptační kurz, který probíhal převážně v prostorách naší školy. První den byl ve znamení seznamovacích her, sportovních klání a večerního táboráku. Druhý den po přenocování ve škole vyrazili žáci na turistický pochod, v rámci kterého hledali schované zprávy. Projektový den pro mateřskou školu rozloučení s podzimem Pro žáky Mateřské školy na Pláckách připravili žáci 9. ročníku pod vedením paní učitelky Mgr. Zdenky Urbanové pohádkové loučení s podzimem. Lyžařský kurz v Čenkovicích v Orlických horách Pro žáky 7. ročníku byl v lednu 2012 uspořádán lyžařský kurz v Čenkovicích. Kurzu ze zúčastnilo 43 žáků. Vedoucím kurzu byl Mgr. J. Čáp, jako instruktoři pracovali Mgr. M

17 Simandl, Mgr. S. Kroutilová. Zdravotníkem kurzu byl O. Semrád. Pedagogem pro volný čas byla Mgr. E. Stránská. Vánoční besídka pro II. st. v tělocvičně školy Na poslední prosincový předvánoční den připravila žákovská rada spolu s Mgr. Z. Urbanovou pro své spolužáky společnou vánoční besídku. V rámci besídky soutěžily jednotlivé třídy v nejrozmanitějších disciplínách, jako jsou vědomostní kvízy, taneční soutěže, sportovní soutěže atp. Studijní zájezd do Anglie 2012 Ve dnech až se uskutečnil šestidenní studijní a poznávací zájezd do Londýna a jižní Anglie, kterého se zúčastnilo 11 žáků. Vedoucím zájezdu byl Mgr. M. Simandl. Jak čarodějnice učily angličtinu Dne se žáci šestých ročníků účastnili o hodinách anglického jazyka projektového vyučování na téma Halloween. Paní učitelky (Mgr. L.Dvořáková, R. Melicharová a Mgr. P. Holatová) se na dvě hodiny proměnily v čarodějnice a snažily se dětem vykouzlit tu pravou halloweenskou atmosféru. Žáci vyráběli masky, přáníčka, závěsné mobily, učili se anglickou halloweenskou koledu, dlabali dýně, kreslili podle instrukcí v anglickém jazyce a také soutěžili. Výtvarná soutěž Vytvoř si svého čerta V týdnu od do vyhlásila třída IV.C pro žáky prvního stupně výtvarnou soutěž Vytvoř si svého čerta. Do soutěže se celkem přihlásilo okolo 100 žáků, kteří zhotovili 50 čertů. Masopust žáků II. stupně (projektový den) proběhl na II. stupni projektový den. Žáci měli za úkol během tří vyučovacích hodin vyrobit tradiční masopustní masku. Porota potom v tělocvičně vybírala nejzdařilejší masky. Výstava fotografií, výtvarných prací žáků a slavnostní otevření arboreta 5. června 2012 se za účasti zástupců zřizovatele, Městského úřadu Světlá n. S. a dalších hostů uskutečnilo slavnostní otevření výstavy fotografií Ledeč dříve a nyní, výtvarných prací žáků školy a školní družiny a slavnostní otevření školního arboreta. Projektový den Tvořivé dílničky žáci a učitelé I. i II. stupně společně vyráběli výrobky na červnový školní jarmark. Školní jarmark 6. června 2012 se před budovou školy v Komenského ulici konal školní jarmark, na kterém jednotlivé třídy naší školy prodávaly své výrobky. Na materiál určený k výrobě prodávaného zboží poskytlo finanční prostředky SRPŠ. 50% z výtěžku bude využito na nákup laviček do arboreta a 50% z výtěžku obdrží jednotlivé třídy, které tyto finanční prostředky použijí na financování svých školních aktivit. Návštěvníci jarmarku mohli navštívit výstavu fotografií a výtvarných prací na téma Ledeč, nově otevřené arboretum a budovu základní školy v Komenského ulici. Přednáška MUDr. Klatovského se uskutečnila přednáška gynekologa MUDr. Klatovského pro žáky 8. ročníku. Sportovní akce Sportovní den na I. stupni V pátek proběhl na prvním stupni naší školy turnaj ve vybíjené. Zúčastnili se ho žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd. Žáci z prvních a druhých ročníků soutěžili v nejrůznějších disciplínách o poklad

18 Turnaj ve stolním tenisu žáci II. stupně 9.2 Akce a soutěže pořádané jinými subjekty Slovo má Hurvínek se v tělocvičně v Komenského ulici uskutečnila komentovaná výstava Divadla Spejbla a Hurvínka Slovo má Hurvínek pro žáky I. stupně. Den se zvířaty naše škola společně s dalšími subjekty účastnila Dne se zvířaty. Návštěvníci mohli shlédnout nejrůznější zvířata (lesní, domácí či exotická). Naši školu zastupoval Mgr. Michal Simandl. Přehled soutěží a olympiád Výtvarné soutěže: U Trolů v domečku (nakladatelství Pierot) Sběrný dvůr Hudební soutěže Ledečský slavíček 1. místo + 3. místo v celostátním kole Sportovní soutěže Florbal starších žáků 1. místo v okrskovém kole Olympiády a vědomostní soutěže Přírodovědná soutěž žáků I.st. Zeměpisná olympiáda Pythagoriáda Matematická olympiáda Biologická olympiáda Školní kolo olympiády v anglickém jazyce v okrskovém kole - dvě 1. místa, jedno 2. místo a jedno třetí místo 1. místo v okresním kole + 8. místo v krajském kole 1. místo v okresním kole (I.st.) 1. místo v okresním kole (I. st.) bez umístění v okresním kole 1 účastník okresního kola + okresní kolo bez umístění Ostatní soutěže Recitační soutěž 3 postupující do okresního kola Mladý Démosthenes

19 V pátek 20. ledna se dva žáci naší školy zúčastnili regionálního kola celostátní soutěže v umění komunikace Mladý Démosthenes, které se konalo v Jihlavě. Do této soutěže jsme zapojeni již třetím rokem a letos nás reprezentovala Barbora Wolfová z 9.A a Ladislav Vacek ze 7.B. Oba dva se ve svých věkových kategoriích umístili na výborném 3. místě. 10. Hodnocení školního roku ve školní družině Školní družinu navštěvovalo 169 dětí, které byly rozděleny do pěti oddělení. Za docházku dětí do školní družiny byl vybírán poplatek 400 Kč, získané finance byly využity na nákup pomůcek, nábytku pro školní družinu a provoz školní družiny. Školní družina využívá ke své činnosti pavilon A v Nádražní ulici, keramickou dílnu s hrnčířským kruhem, školní zahradu, školní hřiště, tělocvičnu a cvičnou kuchyňku. V budově školy v Komenského ulici používá 2 učebny a tělocvičnu pro ranní provoz. Školní družina nabízela dětem tyto kroužky: divadelní, výtvarný, disco-tance, vaření, anglický jazyk, gymnastika, atletika, míčové hry, cyklistika, florbal, turistika, keramika. Akce pořádané školní družinou: a) Kulturní a společenské akce: koncert ZUŠ, kroužky disco-tance a divadelní - vystoupily s představením pro rodiče a pro 1.stupeň ZŠ a pro MŠ, vánoční besídky, karneval, návštěva městské knihovny, návštěva výstav, ledečského hradu, sběrného dvora, čističky odpadních vod, výstava drobného zvířectva, den se zvířaty, účast na školním jarmarku, cirkus. b) Sportovní akce: plavání v Havlíčkově Brodě, školní kolo dopravní soutěže, okresní kolo dopravní soutěže, místní a okresní atletické závody, soutěže v přehazované, ve vybíjené a ve štafetových hrách. c) Soutěže: Bingo, Kufr, Šikovné děvče, Šikovný chlapec, pěvecké soutěže, Den dětí, šipkovaná, přírodovědné soutěže, soutěže na školní zahradě a hřišti, výtvarné soutěže, soutěže ke Dni Země, hádankové odpoledne, Talentmánie, Cesta pohádkovým lesem, Lovecké safari, Šouparáda. d) Turistické výlety: celodružinový výlet do Žlebů - obory, turistické výlety do okolí, tábornické činnosti. Každý měsíc ŠD pravidelně informuje veřejnost o své činnosti na internetových stránkách ZŠ, včetně fotografií z pořádaných akcí. 11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 neprobíhala ve škole inspekční činnost ČŠI. 12. Základní údaje o hospodaření školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Základní škola hospodaří od jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je Město Ledeč nad Sázavou. Finanční prostředky škola dostává prostřednictvím zřizovatele-města Ledeč nad Sáz. na provozní výdaje, z rozpočtu Kraje Vysočina na přímé náklady. V tomto roce pokračovaly projekty "Arboretum" a "Interaktivní tabule", které jsou financovány

20 z fondů Evropské unie na investice do rozvoje vzdělávání. Další finannční prostředky jsou z vedlejší hospořáské činnosti. VÝNOSY CELKEM Kč Přij. příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele Kč Ost. příjmy-strav., úroky, ostatní Kč Přij. příspěvky z rozpočtu kraje Vysočina na: - mzdové prostředky Kč - ostatní neinv. náklady Kč Příspěvky od rodičů na školní družinu Kč Z EU Kč Z vedlejší hosp. činnosti Kč NÁKLADY CELKEM Provozní náklady Mzdové náklady Kč Kč Kč Rekapitulace: Příjmy Kč Výdaje Kč Hosp. výsledek-zisk Kč, z toho Kč hlavní činnost Kč vedlejší hosp. činnost Zastupitelstvo Města Ledče n. Sáz. schválilo v souladu s 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 S. o rozpočtových pravidlech v platném znění převod zisku do rezervního fondu školy a do fondu odměn. 13. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Na vlastních nohou Stonožka V minulém školním roce pokračovala naše škola v činnosti pro mezinárodní hnutí "Na vlastních nohou", které je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Získané finanční prostředky pravidelně využívají příslušníci jednotek Armády České republiky působící v zahraničních operacích k realizaci nejrůznějších humanitárních projektů, především na pomoc dětem. Hnutí bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen. Jako každý rok jsme malovali vánoční a novoroční přání. Finanční prostředky získané jejich prodejem jsou zasílány na konto Stonožky. 21. června 2012 byly v pražském Národním divadle již podvanácté uděleny Ceny Ď. Prestižní ocenění se uděluje v různých kategoriích jednotlivcům, sponzorům i organizacím za všeobecně prospěšnou, často nezištnou činnost, za morální postoj či mimořádný čin. Nositelem Ceny Ď v kategorii pro mecenáše nebo dobrodince Hnutí na vlastních nohou se v letošním roce stala naše základní škola. Cenu ředitelce školy Petře Vágnerové společně s Bělou Jensen předal první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2092/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více