ČERVEN Vážení rodiče, milí čtenáři!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVEN 2006. Vážení rodiče, milí čtenáři!"

Transkript

1 ČERVEN 2006 Vážení rodiče, milí čtenáři! Školní rok 2005/2006 skončil. Z pohledu výchovně vzdělávací práce školy mohu s potěšením konstatovat, že se nám v této oblasti dařilo. Všichni žáci postoupili do vyšších ročníků. Je potěšující, že jsme mohli děti více chválit, než napomínat, či sahat ke kázeňským opatřením. Jistě se zde projevuje naše dlouhodobě trpělivá práce se žákem, založená na vzájemné úctě, pochopení a toleranci. Organizovali jsme pro žáky řadu exkurzí, zájezdů, výletů, kulturních akcí, besed. Pořádali jsme soutěže, olympiády, mnohých jsme se zúčastnili i v mimoškolní úrovni. Do školní práce jsme zařadili náročné projekty na téma Vánoce a Den Země. Projekty jsme využili rovněž k prezentaci školy a žáků před veřejností, a to hlavně rodičovskou. Nadále jsme úspěšně spolupracovali s LŠU, vedli řadu kroužků dramatický, pěvecký, sportovní - zaměřený na stolní tenis, folklórní, výtvarný, zdravotnický, šití. Vydáváme školní zpravodaj, zřídili jsme webové stránky školy. Budu-li však stručně hodnotit školní rok z hlediska náročnosti práce vedení školy, pedagogů i ostatních zaměstnanců, musím přiznat, že patřil k nejsložitějšímu období, které ve škole pamatuji. A proč? Učitelský sbor posílilo na začát- Štěpánka Jedličková, 5. A ku roku několik nových pedagogů, kteří potřebovali určitý čas, aby se postupně seznámili se žáky i celkovým během školy. Čelili jsme dlouhodobé pololetní absenci jedné vyučující. Dvě kolegyně dokončovaly studium na VŠ jedna rozšiřující pro výchovné poradenství, druhá pro 1. stupeň ZŠ. To si také vyžádalo časté zastupování v průběhu celého školního roku. Téměř od začátku roku se komplikovala výuka náboženství, neboť paní katechetka ze zdravotních důvodů často absentovala, po Vánocích už nenastoupila. Pan farář nedokázal zastupování vždy zabezpečit, a proto výuka často odpadala. Z důvodu MD jsme museli od 2. pololetí najít zástup i do školní družiny. Od 1. února rozvázal se školou pracovní poměr kolega z prvního stupně. Z těchto důvodů pak došlo ke sloučení prvních tříd, které vyvolalo u některých rodičů obavy. (Velmi brzy se však ukázalo, že obavy rodičů byly zbytečné.) Časově i technicky náročná byla práce s nově zavedeným výstupním hodnocením žáků 9. tříd. Vedení školy a pedagogové se rovněž museli za plného pracovního nasazení zabývat Školním vzdělávacím programem. Aby změna vzdělávacího programu přinesla zjevný užitek, musíme se všichni správně motivovat a být přesvědčeni, že námaha vynaložená na provedení změny bude přínosná. Finanční přínos od reformy učitelé zatím nemají. Ocenění společnosti ve smyslu uznání za profesionalitu a pracovní nasazení taky ne. Co by tedy mohlo být naším hnacím motorem? U některých z nás pocit seberealizace, u dalších víra, že se nám investice do změny vrátí v podobě žáků, kteří se chtějí učit, umí prožívat radost z poznání, cítí odpovědnost za svůj rozvoj, oceňují učit se jako hodnotu, která jim přináší perspektivu. Ale o tomto přínosu znásobeném spokojeností rodičů se přesvědčíme až v delším časovém horizontu. Je pochopitelné, že i naše škola, pokud chce obstát jako škola současná, musí vědět, jaký program naši žáci potřebují. Podle toho si stanovujeme cíle vzdělávání, formulujeme soubor životních dovedností, vědomostí a postojů, klíčové kompetence, kterými má být žák vybaven na konci základního vzdělávání. Otázky a problémy se objevují, když hledáme podobu jednotlivých kroků pro dané ročníky a jejich realizaci při výuce. Stejně složité je vytvořit výukové strategie domluvit se na nich. Nejobtížnější je si uvědomit, že výsledkem celého základního vzdělávání je to, co žák zná a umí a nikoliv to, jestli my, učitelé, splníme osnovy. Je na nás, učitelích, jak vyzbrojíme naše žáky všemi kompetencemi pro jejich úspěšný život. Ale ani my nemůžeme na cestě k zvládnutí této obtížné problematiky zůstat osamoceni. Přeji vám i vašim dětem radostně strávené prázdniny a pěknou dovolenou. Jana Geržová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

2 LOUČÍM SE ŠKOLIČKO, LOUČÍM SE MALIČKO,. znělo opět po roce ze zahrady mateřské školy. Dvacet budoucích prvňáčků bylo v hod. pasováno na školáky. I přes úmorné vedro přišlo téměř sto rodičů, prarodičů, rodinných příslušníků a přátel mateřské školy na Loučení s předškoláky. Hned od začátku bylo jasné, že tentokrát bude program, jak se patří. KLOTYLDA A MATYLDA, brněnské písničkové tetiny, řádily na zahradě téměř dvě hodiny. Ale pěkně po pořádku. Při nácviku programu si naši nejstarší dělali pořád legraci. Nekonečné ošívání, usmívání a všechno, co k tomu patří, vzalo za své, jen co vyšli před všechny hosty za zvuků famfár. Bylo jasné, že jde do tuhého. Přednášet, zpívat, to by šlo! Ale předstoupit před ředitelku základní školy, pokleknout a nechat se pasovat, to chce hodně odvahy. Šerpa, dárek a ten balonek, snad poletí! Najednou zaznělo zahradou AHOJ a na obloze bez mráčků se mihotaly barevné balonky předškoláků. Kam asi doletí a co je čeká za dobrodružství, nad tím už naši oslavenci neměli čas přemýšlet. Zábava začíná. Soutěže, tanec, zpěv a veselí znělo zahradou až do pozdního odpoledne. K příjemné atmosféře přispěli manželé Javorovi, kteří opět ochotně připravili bufet a k velké radosti dětí točili cukrovou vatu. Nechyběly ani špekáčky, které prostě musí být i přes velké horko. Písničkové tetiny se snažily tak, že po zahradě tancovaly i děti s plenami. Ve chvíli, kdy byla dětská volenky a děti šly pro rodiče, betonový plácek nestačil. Je milé, že na loučení s předškoláky chodí celá mateřská škola. Rodiče si spolu popovídají a děti, ty si spolu zadovádí. V takové chvíli nezáleží, jestli mají 3, 7 nebo 11 let. Na konec se ještě rozloučíme s účinkujícími, posedíme na lavičce nebo v trávě a v tuto chvíli si zavzpomínáme. Jaké byly ty tři roky v školce? Někdo si zvykal hůř a zpočátku plakal. Jiný si zvykl hned. Jeden spával, jiný si nechtěl ani lehnout, aby si chvilku odpočinul. Někdo měl kamarádů hodně, jiný jen jednoho. Jedno je však jisté: je to veselá parta předškoláků z Vlčnova. Popřejme jim společně šťastné vykročení do nového života. A rodiče, vězte! Škola není vždy jenom o jedničkách. Popřejme všem dvaceti, ať je jim ve škole dobře, ať jsou spokojeni a hlavně zdraví. Markéta Píšková Literární soutěž - Jak jsem potkal Komenského Žáci osmých a devátých tříd se zúčastnili druhého ročníku unikátní literární soutěže Jaro regionu, jejímž pořadatelem je Rotary klub Uherský Brod pod patronátem Sdružení Uherskobrodska. Ústředním tématem letos byla osobnost Učitele národů - Jana Ámose Komenského, tedy člověka, jehož myšlenky oslovují po celém světě nejen pedagogy a vychovatele, ale také žáky, kteří se s nimi v různých školních institucích seznamují. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích: osmé třídy, deváté třídy. V měsíci květnu se u nás uskutečnilo školní kolo a učitelský tým ve složení Zdenka Šmatelková - Dana Koníčková Františka Šišperová - Jan Vorba čekala nelehká práce: z mnoha skvělých prací vybrat tu NEJ. Nakonec jsme se s kolegyněmi po dlouhém váhání shodli a vyhlásili vítěze: Kategorie osmé třídy: 1. Libor Zajíc VIII. B 2. Michal Blahoňovský VIII. B 3. Lucie Rohlíková VIII. A 4. Lenka Fojtíková VIII. A Kategorie deváté třídy: 1. Klára Králíčková IX. A 2. Jitka Frayová IX. B 3. Renáta Divoká IX. B 4. Pavla Křeháčková IX. A Všechny vítězné práce jsme organizátorům zaslali do regionální kola, které bylo ohlášeno na 16. červen do Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Tento den jsme se tedy všichni vypravili na slavnostní vyhlášení, což byla mimořádná společenská událost přesahující Uherskobrodsko, neboť byli přítomni i europoslanec Tomáš Zatloukal, náměstek hejtmana zlínského kraje František Slavík, starostové z řady obcí a ředitelé zúčastněných škol. Vyhlášení začalo přivítáním přítomných a následnou zajímavou audiovizuální projekcí Via lucis, tedy prezentací tohoto Komenského díla a jeho významu pro současnost. Pak ale již začalo vlastní vyhlášení. V kategorii osmých tříd byl mezi nejlepšími pracemi ohodnocen text Libora Zajíce z VIII.B. Kategorii devátých tříd vyhrála Klára Králíčková z IX. A a Renáta Divoká z IX. B byla zařazena mezi nejlepší pisatele v téže skupině. V následných projevech zaznělo mnoho uznání na adresu naší školy, čehož si všichni velmi vážíme. Všech našich osm reprezentantů obdrželo zdarma jednodenní zájezd do Prahy, Sborník literárních prací, památeční list a ti nejlepší i knihy a finanční částku. Navíc Klára Králíčková jako absolutní vítěz pojede v říjnu na šestidenní poznávací zájezd sídel Evropské unie. Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci naší vlčnovské školy a radujeme se z jejich úspěchu. Kéž je i povzbuzením pro další děvčata a chlapce, kteří mají v dnešní době, pokud jsou opravdu svědomití, tolik možností. Jan Vorba 2 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

3 Vítězná práce v kategorii devátých tříd Jak jsem potkala Jana Amose Komenského Klára Králíčková, 9. A Otevřela jsem oči a uvědomila si, že sen, který se mi této noci zdál, skončil. Byl to překrásný sen, ve kterém jsem cestovala po světě a poznávala jiné lidi a kultury, ve kterém jsem byla samostatná a soběstačná. O to větší byl pro mě šok vrátit se do denní reality. Život na počátku 17. století byl v Uhrách obzvlášť těžký. Do školy zde chodili jenom chlapci z bohatých rodin, a tak jsem já, dcera kováře, neměla šanci se vzdělávat. Ve škole učil vysloužilý voják, který procestoval daleké kraje a dokázal poutavě vyprávět příběhy ze svých vojenských výprav. Slyšela jsem ho mluvit o vzdálených zemích, kde rostou mandlovníky a olivovníky, kde nikdy nesněží a kde lidé mluví cizí řečí. Přála jsem si tyto země navštívit a hlavně se s těmito lidmi domluvit a blíže je poznat, ale to bych musela chodit do školy. Má matka uměla číst, psát a počítat, a tak mě aspoň těmto základům naučila. Od vysloužilého vojáka jsem se dozvěděla, že za měsíc přijede do školy učitel z kraje, kde chodí do školy i chudé děti, dokonce i děvčata. A tak mi svitla naděje, že když přemluvím rodiče, tak budu moci chodit do školy i já. Sebrala jsem odvahu a poprosila je. K mému překvapení souhlasili, a tak začala nejkrásnější léta mého života. Byla jsem nadšená, když jsem poprvé usedla do lavice a do třídy vstoupil starší muž s dlouhými vousy a čepičkou na hlavě. Zářivě se na nás usmál a představil se jako Jan Amos Komenský. Když viděl, v jakých podmínkách se zde vyučuje a jaký je tu nedostatek učebnic, říkal:šťastný národ, který má hojnost dobrých knih a dobrých škol. Od prvního dne byla výuka tohoto učitele z Čech nesmírně zajímavá. Nejdřív nás učil jazyku mateřskému a potom k němu přibyla latina. Z počátku jsme se učili jednoduché výrazy a slovíčka, posléze slovní spojení a poté jsme měli překládat celé věty a souvětí. Učitel také kladl velký důraz na praxi a tělesnou výchovu. Chlapci, kteří už delší dobu navštěvovali školu, se naučili latinské texty nazpaměť, aniž by jim rozuměli. Proto když se jich učitel zeptal, co nám daný text říká, samozřejmě nedokázali odpovědět. Tyto chlapce upozorňoval:,,nerozumíš-li věcem, které se za slovy skrývají, nejsi moudrý, nýbrž jsi stále papoušek. Děti, které byly v učení pomalejší a někteří spolužáci se jim posmívali, měl Komenský rád stejně jako ostatní a utěšoval je: Nezáleží na tom, že je někdo od přírody nenadaný a hloupý. Právě ten potřebuje více pomoci a vzdělání, aby se své hlouposti zbavil. Tito lidé jsou jako děravá nádoba, často vymývaná, která neudrží žádnou vodu a přece se stává čistší a jasnější, tak i hloupí lidé, třebaže jim učení nejde, se mohou něco naučit a jak je ze zkušenosti známo, mohou i pomalejší lidé nakonec předstihnout inteligentní a talentované, kteří své schopnosti zanedbávají. Když se ho lidé ptali, jestli není zbytečné vyučovat chudé, a dokonce i dívky, hbitě jim odpovídal: Nejen dětem bohatých a vznešených lidí, nýbrž všem stejně, urozeným i neurozeným, bohatým i chudým, chlapcům i dívkám ve všech městech, městečkách a vesnicích by mělo být poskytnuto vzdělání, což dokazuji následujícím; totiž že všichni lidé se narodili hlavně k tomu účelu, aby byli lidmi, tedy tvory rozumnými, pány tvorů a věrným obrazem svého Stvořitele. A také nevidím žádný důvod, proč by nemohly být vzdělány i dívky, neboť jsou stejně tak obrazem božím, stejně inteligentní a moudré, často více než muži. Přesto zastávám názor, že učit jako muži by neměly. Jan Amos Komenský od nás vyžadoval naprostou kázeň. A přestože nikdy nikomu neudělil tělesný trest, v jeho hodinách panoval božský klid. Při učení jsme používali často názorné pomůcky a také se nám učitel snažil přiblížit probírané učivo na příkladech. V naší třídě se také našli zlobiví neposedové, kterým se nechtělo učit a byli velmi líní. Ty Komenský strašil: Zahálka je polštář Satanův. Koho Satan nezaměstnaného najde, toho sám zaměstná nejprve myšlenkami špatnými a potom i skutky zlými. Na druhou stranu tu byli i studenti, kteří se rozhodli dále studovat, a z těch měl Komenský upřímnou radost. Vždy, když se s nimi loučil, dával jim rady na cesty. Říkal jim: Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj být zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván. A někdy dodával: Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád. Možno-li celému světu. Setkání s tímto moudrým mužem mi otevřelo oči. Za tu dobu, co jsem s ním strávila, jsem ani na chvíli nelitovala, že jsem začala chodit do školy. Vytvořil nový způsob výuky, který dal základy školství i pro další století. Tak takové bylo mé setkání s tímto učitelem národů. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 3

4 Oceněná práce v kategorii devátých tříd Jak jsem potkala Jana Amose Komenského Renáta Divoká, 9. B Ležela jsem, nemohla zavřít oči. Po náročném dnu jsem přemýšlela o událostech uplynulého dne. Pomalu jsem usnula a do snu se mi vkrádala vzpomínka na Učitele národů Jana Amose Komenského, o kterém nám pan učitel četl v hodině literatury. Najednou jsem viděla samu sebe, jak jdu po náměstí v Naardenu. Neustále jsem kráčela vpřed a najednou slyším: Hej děvče, napoj pánova koně! Otočila jsem se a viděla mladou děvečku, jak v hluboké studni nabírá studenou vodu do dřevěného džberu a utíká k pánovi, který před chvílí přijel do města ke staré kapli. Nic nebylo jako dříve, obchody a vysoké panelové domy, které znám z fotografií, zmizely a místo nich tu stály pouze dřevěné chaloupky, tu a tam dům postavený z cihel. Lidé chodili bosí a oblečeni zcela v černém, na rukou měli uvázány černé stuhy, jako by jim někdo blízký zemřel. Najednou mi to došlo - ocitla jsem se v minulosti, zřejmě v 17. století. Všichni se po mně otáčeli a ukazovali na mě prstem. Asi právem, podívala jsem se na své oblečení a zjistila jsem, že je nápadně červené, což se v té době zřejmě nosit nesmělo. Šla jsem neustále dál a dál, až jsem na jednom oprýskaném domě uviděla nápis: Ode dne, kdy zemřel náš milovaný a ctěný biskup Jan Amos Komenský, nesmí nikdo v našem městě chodit oblečen jinak než v černém, jinak ho stihne krutý trest! Začala jsem panikařit, ale to už mi muži v černém oděvu zavázali oči neprůhledným šátkem. Strčili mě do odporně páchnoucí místnosti a neřekli mi ani proč. Nejspíš protože jsem nevhodně oblečená, pomyslela jsem si v duchu. Za chvíli pro mě ovšem přišel jeden z těch mužů, co mě před chvíli odvedli. Nasadil mi těžká, rezavá, ocelová pouta. A mlčky mě odvedl zpět k náměstí. Uprostřed náměstí stál kostel. Neustále jsem na sobě cítila odsuzující pohledy ostré jako břitvy. Najednou jsem si na zdi kostela všimla připnutého papíru s podobiznou Jana Amose Komenského, pod kterou bylo napsáno opravdu jsem se ocitla v 17. století, a dokonce na pohřbu Jana Amose Komenského!!! Než mě ten neznámý odvedl do kostela přeplněného lidmi, všimla jsme si na náměstí stojící šibenice. Polilo mě horko, když jsem vstoupila do kostela. Všichni byli oblečeni v tmavém a hlasitě zpívali neznámé kostelní písně, nejspíše na počest mrtvého Jana Amose Komenského. Když biskup místního kostela pomalu ukončoval mši a jeho pohřeb, šli si jej všichni ještě naposled prohlédnout. Když se dostala řada i na mě, při pohledu na něj jsem se vyděsila byl bledý a vůbec se nepodobal podobizně na kostelní vížce. Potom mě neznámý muž odvedl k šibenici. Zrovna na ní popravovali mladou dívku, která měla oblečeny modré šaty. Kníže, kterého jsem viděla hned na začátku, stál u šibenice a hlasitě volal na lid shromážděný kolem šibenice: Poprava téhle dívky je pro všechny výstrahou. Nemohla jsem se na to dívat, upřela jsem zrak na toho mladého šlechtice, v tom okamžiku dívku popravili. Ten neznámý muž v černém mě odvlekl a postavil na totéž místo, kde před chvílí stála ta nebohá dívka. Šlechtic něco vykřikoval do davu, ale ti ho nevnímali a upřeně hleděli na mě, chtěli mě také popravit, kat už mi natahoval lano kolem krku a já nesmírně brečela Najednou jsem se vzbudila celá zpocená a uvědomila si, že to všechno byl jen sen. Takové bylo mé setkání s Janem Amosem Komenským, i když jen ve snu. Přesto doufám, že se nebude opakovat. Oceněná práce v kategorii osmých tříd Jak jsem potkal Jana Amose Komenského Libor Zajíc, 8. B Jmenuji se Stanislaw Narrowski a bydlím ve městě Lešno v Polsku. Žiji v uličce blízko hradeb a mé povolání je pekař. V roce 1628 se do sousedního domu nastěhoval nějaký muž. Já jsem o něm věděl jen to, že je to nějaký Čech jménem Komenský. Brzy jsme se však spřátelili. Nebyl to jen obyčejný člověk, byl neobyčejně vzdělaný a chytrý. Vyprávěl mi, že je členem jednoty bratrské, a proto musel odejít z vlasti, kterou měl tak rád. Celým jménem se jmenoval Jan Amos Komenský a pocházel z okolí Uherského Brodu. Komenský hodně psal knihy, ukazoval mi jednu, která se jmenovala Didaktika Magna. Z jejího přečtení jsem pochopil, jak je Komenský moudrý. Pracoval na místním gymnáziu. Můj syn, který u něho měl hodiny, mi vyprávěl, že tak, jak učí Komenský, neučí žádný jiný učitel na světě. V našem městě však moc oblíbený nebyl. Většina lidí mu vytýkala jeho náboženství. Já, ač jsem katolík, jsem na tom nic špatného neviděl. Komenský za dobu svého pobytu v Lešně často cestoval. V roce 1641 odcestoval do Anglie na pozvání anglického parlamentu. Vyprávěl mi o celé této cestě i to, jak je Anglie krásná země. Měl strašně rád čerstvě upečené housky. Vždy, když jsme spolu seděli, jich spořádal alespoň pět a to mně velice těšilo. Někdy jsme spolu seděli dlouho do noci. Buď mi povídal zážitky z cest, anebo jsme si četli z nějaké jeho knihy. Nikdy nechybělo dobré jídlo a pití. Další jeho velkou poutí byla cesta do Elblogu. Zde pracoval též jako učitel. V roce 1648 zemřela Komenskému druhá manželka. Byl z toho velmi smutný a zdrcený. Brzy však byl opět sám sebou a zase ke mně chodil na své oblíbené housky. V roce 1657 se však stalo něco neočekávaného. Lešno lehlo popelem. Shořelo celé město, včetně domu mého a domu Jana Amose Komenského. Nezbylo nám skoro nic. Komenskému shořelo mnoho knih a jiných cenností. Byl rozhodnut odejít do holandského Amsterdamu. Šel jsem tedy s ním, protože naše přátelství bylo hodně velké a Komenský si to přál. Cesta byla velice dlouhá, nebezpečná a taky těžká a namáhavá, ale nakonec jsme šťastně dorazili. Bydleli jsme v jenom domě. Komenský psal opět své knihy. Bylo jich opravdu hodně. Já jsem si znovu založil pekařskou živnost. Tak plynula léta a byli z nás starci nad hrobem. Začátkem listopadu roku 1670 se Komenský velmi roznemohl. Svou pouť dokonal 15. listopadu 1670 v našem společném domě. O pár dní později se konal pohřeb. Komenský je pohřben ve vesnici Naarden blízko Amsterdamu. Rád na svého přítele vzpomínám. Dnes je rok 1675 a uplynulo přesně 5 let, co zemřel. Dej mu Bůh život věčný. 4 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

5 Dyslektická poradna Opět jeden rok za námi. Zda byl úspěšný, či ne, to ukáže čas. V každém případě jsou jasná fakta, která již dnes můžeme hodnotit. V letošním školním roce prošlo Dyslektickou poradnou při Základní škole a Mateřské škole Vlčnov celkem 24 žáků 1. stupně. Poprvé byla do reedukace zařazena žákyně 1. třídy již při přestupu z MŠ na ZŠ. Poprvé jsme také v tomto školním roce zařazovali i žáky, kterým byla navržena reedukace, nicméně jim nebyla vystavena integrační doložka. Tzn., že jsme zařazovali žáky, na které naše ZŠ nedostává finanční prostředky na nápravu. S tímto, v případě přípustných počtů žáků, uvažujeme a počítáme i do roku příštího. Spolupráce s rodiči, kterým byly doporučeny konzultace s dyslektickou asistentkou, je velmi často opakované téma. Mrzí mě, že spousta rodičů bere tuto spolupráci lehkovážně, doporučení PPP i dyslektické asistentky někdy nebere v úvahu a naopak vše zlehčuje. Tak ovšem svým dětem příliš neulehčí jejich boj s vývojovými poruchami. Záleží na nich, jak se rozhodnou a do jaké míry nechají zápolení pouze na bedrech svých dětí. O které rodiče jde, ví oni sami, bohužel jsem jich v tomto školním roce měla ve své poradně více. Zamyslete se nad svými dětmi a tím, zda Vám nestojí za to, pomoci svému dítěti s háčky, tvrdým y a měkkým i. Na druhé straně však musím jiné rodiče pochválit a poděkovat jim za jejich svědomitou práci, která přinesla svou odměnu. Já sama mám ve třídě, kde jsem třídní učitelkou, dyslektických dětí několik. A mezi nimi jsou i samí jedničkáři. Já vím, teď může napadnout leckoho, že jsem mírná, nadržují, protože jsou to, jak já ráda říkám, přece moje ovečky. Není tomu tak. Kdo mě zná, ví své. Jsem ke všem spravedlivá, každý jedinec dostává šanci, pomocnou ruku, možnost poprat se s nástrahami svými silami a ode mne je na tu cestu naváděn. V žádném případě ale žádné dítě tuto cestu nezmůže samo, bez podpory a pomoci rodičů. Vy, kteří je znáte, víte o jejich radostech i strastech, o tom, co jim udělá potěšení, či je naopak rozesmutní. Bez vás je pro ně ta cesta velmi složitá a těžká. A já rodičům za to, že dětem pomáhají, jak zní v jedné písni, tu káru tlačí spolu, velmi děkuji. Buďte tím správným příkladem nejen pro děti, ale právě pro rodiče, kteří se pro tento směr zatím ještě nerozhodli.. Příjemné prožití prázdnin a mým páťákům, kteří po prázdninách vstoupí do stavu druhostupňových přeji, ať vkročí tou správnou nohou a jsou tak pilní a draví jako doposud. Laďka Holáňová Logopedická prevence v mateřské škole Je závěr školního roku. Nastává i pro nás v mateřské škole čas bilancování a hodnocení. V oblasti logopedické prevence jsem začátkem školního roku vyzvala rodiče ke spolupráci. Spousta rodičů si moji výzvu vzala k srdci. Obrnila se velkou trpělivostí a intenzivně se věnovala dětem zejména v oblasti zkvalitnění výslovnosti, což potvrzuje i následující výsledek. K bylo z individuální logopedické péče vyřazeno 13 dětí pro správnou výslovnost.všem gratuluji. Ze své praxe vím, že mnoho dětí má nedostatečnou slovní zásobu, neumí samostatně vyprávět a velké procento dětí má potíže s výslovností. Postup nápravy totiž nezáleží pouze na způsobilosti a praxi logopedického asistenta, ale na spoustě vnějších vlivů včetně podnětného rodinného prostředí. V mateřské škole jsme si vědomi, že náprava vad výslovnosti je nejvhodnější a také nejdůležitější v předškolním věku, neboť dítě by mělo nastoupit do 1. třídy základní školy bez větších problémů. Praxe však ukazuje, že na počátku školní docházky mají někteří žáci vadnou výslovnost jedné i více hlásek. Obtíže ve smyslu poruchy výslovnosti /artikulační neobratnost, specifické asimilace, obtíže při mluvení apod./ jsou provázeny vesměs také poruchami učení. Většinou se tyto negativní jevy promítají i do pravopisu, neboť dítě píše tak, jak mluví a slyší. Proto se snažme být dítěti dobrým pomocníkem. Mějme na paměti, že dítě potřebuje svůj individuální přístup. Didaktický materiál, který využíváme, to vůbec nejsou jen pracovní listy, takto označené knížky a texty. Například o prázdninách příležitost k procvičování komunikační schopnosti ve všech čtyřech jazykových rovinách najdeme v dětských časopisech a knížkách. Krásným příkladem mohou být Čapkovy pohádky. Jen si zkusme kolika slovesy dovede Čapek vyjádřit tok vody ve Velké vodnické pohádce nebo kolik /půvabných/ nadávek spustí na Lotranda trhovnice ve Druhé loupežnické pohádce. Vážení rodiče, dítě s narušenou komunikační schopnosti má jako vitamínovou léčbu zažívat pocity radosti z řeči, chvíle úspěchů, ne zklamání. Věřím, že se nám společně podaří takovou terapii dětem naordinovat. Jarmila Podškubková Ani školáci v logopedickém kroužku nezaháleli Pravidelně každý čtvrtek a pátek jsme se setkávali se školáky ZŠ v příjemném prostředí mateřské školy, v prostředí plném her a vzpomínek žáků na léta strávená ve školce. Kroužek byl zahajován zdánlivě všedním rozhovorem, který byl pro mne velmi přínosným aktem. Obyčejný lidský rozhovor není vůbec bez významu. Naopak. Hodně prozradí o řeči žáka a také pomáhá navozování vzájemně otevřeného vztahu žáka a logopedického asistenta. Jak je pro psaní nutná uvolněná ruka, tak jsou pro čistou řeč nutná uvolněná mluvidla. Žáci, kteří neovládají svá mluvidla, mívají potíže s výslovností hlásek. Proto byla zařazována taková cvičení, která napomáhají rozvoji obratnosti mluvidel. V našem kroužku nechyběla ani práce s pracovními listy, cvičení, která přispívají k rozvoji sluchového vnímání, zrakové orientace, sluchové a zrakové paměti. Většina žáků se velmi snažila. Někteří udělali takový pokrok, že již v příštím roce nebudou kroužek navštěvovat. Všem jim i rodičům gratuluji. S některými se budeme i nadále setkávat v příštím školním roce. Budeme pilně cvičit a trénovat mluvidla. Chce to však velkou trpělivost, neboť Trpělivost růže přináší. S přáním pěkných prázdnin Jarmila Podškubková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 5

6 Obec Vlčnov očima dětí Jedním z celé řady významných úspěchů ZŠ Vlčnov v letošním roce je schválení projektu Obec Vlčnov očima dětí. Tento projekt rozpracovala už v minulém školním roce bývalá učitelka naší školy Kateřina Šáchová, ale bohužel byl tehdy Ministerstvem školství vyřazen. Proto na počátku letošního školního roku doporučila ředitelka školy projekt přepracovat, čehož se ujali učitelé Antonín Zeller a Jan Vorba. Schválením projektu Ministerstvem školství naše škola získala nemalou finanční částku, která bude využita k zajištění a realizaci nových forem a metod vzdělávání žáků. Projekt byl vybrán s ohledem na nadcházející rámcový vzdělávací program (RVP). Naším cílem je prověřit si propojení reálného života s teorií výuky a ověření vhodnosti tématu regionu pro RVP. Celý projekt je složen z několika částí, ve kterých se prolíná většina předmětů vyučovaných na druhém stupni ZŠ. Jednotlivé části využívají digitálního fotoaparátu, internetu a různých knih s regionální tématikou. Projekt je úzce provázán s mnohými organizacemi (OÚ, ekologické organizace, informační centra) a lidmi z obce Vlčnov. Každá část projektu bude mít svůj výstup. Tyto jednotlivé výstupy se po zhodnocení získaných informací zastřeší vytvořením prezentace školy a obce Vlčnov (viz cz, Snahou je zapojit do výuky počítač jako prostředek vzdělávání a základní možnost zpracování informací, ukázat práci s prezentační technikou jako prostředek pro uzavření koloběhu práce. Naším záměrem je naučit žáky a pedagogy pracovat s výpočetní technikou a umožnit jim tak větší rozhled v metodách, způsobech výuky a využít pro mezipředmětové vztahy. Následně seznámit žáky s regionální tématikou. Hlavním cílem je vyzvednout jedinečnost regionu, a to hlavně z pohledu historického, přírodovědného a folklorního. Žákům má tento projekt přinést další možnosti ve vzdělávání a pomoc při orientaci v informacích z různých zdrojů, pomoci žákům naučit se jednat s odborníky a zástupci rozličných institucí, prezentovat své znalosti a dané výstupy své práce. Snahou je zapojit dění ve Vlčnově do běhu školy a propojit jednotlivé předměty s životem a prostředím obce. Antonín Zeller Jak dopadly přijímací zkoušky na střední školy? Dá se říci, že vše proběhlo bez větších problémů. Nejméně nervozity s podáváním přihlášek zažili ti, kteří se hlásili do učebních oborů, protože školy přijímají uchazeče formou výběrového řízení. Z celkového počtu 46 deváťáků se do učebních oborů hlásilo 18 chlapců a dívek, což je asi 39%. Zbylých 61% si vybralo školy, na kterých zakončí své studium maturitní zkouškou. V jednom případu žák využil odvolací řízení, ve dvou případech byly žákyně přijaty na jiné střední školy v rámci druhého kola přijímacího řízení. Ačkoliv se dá říci, že žáci byli 100% úspěšní, smutným faktem zůstává, že někteří po úspěšně složených přijímačkách polevují v dosavadním studijním výkonu. Asi si neuvědomují, že dlouhé období nicnedělání a následné letní odpočívání jim může ztížit start na nové škole. Proto vám radím nepolevujte a trénujte svůj mozek neustále, lépe si budete zvykat na režim, který na středních školách panuje. Přeji všem deváťákům, ať se jim při dalším studiu daří! Darina Vaňková Střední škola a SOU chlapci dívky 4-letý obor 3-letý obor 4-letý obor 3-letý obor Stojanovo gymnázium Velehrad 1 SPŠ Uh. Hradiště 3 SZŠ Uh. Hradiště 2 SOŠ Uh. Brod 2 1 OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště 1 2 SŠ hotelová a obch. Uh. Hradiště SPŠ Uh. Brod SŠ - COPt Uh. Brod 1 SŠ MESIT Uh. Hradiště 1 SOU Uh. Brod 2 SPŠ Zlín 3 1 SPŠ a VOŠ Zlín 1 SŠ oděvní a služeb Vizovice 1 SOŠ Otrokovice 1 SOŠ Luhačovice 1 ISŠ - COP Zlín 1 SŠ gastronomie a obch. Zlín 1 VOŠ a SPgŠ Kroměříž 2 SOŠ Strážnice 1 Konzervatoř Brno 1 Celkem Martin Jakubčík, 2. B 6 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

7 Exkurze v rámci Volby povolání Na naší škole je dlouholetou tradicí, že žáci druhého stupně jezdí na exkurze do škol a podniků, aby se mohli blíže seznámit s některými profesemi, pracovním prostředím a s pracovními prostředky, které se jednotlivých profesí týkají. Šesťáci letos cestovali do Kunovic, kde navštívili SOU letecké, podniky Evektor a Ramet. Pro sedmáky byla připravena prohlídka skláren ve Květné a návštěva dřevovýroby ( Lidová tvorba) v Uherském Brodě. Osmáci zavítali do Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Uherském Hradišti, navštívili SPŠ Kollárova a SŠ hotelovou a obchodní (Jiřího z Poděbrad), kde je zaujaly praktické ukázky přípravy různých pokrmů. A deváťáci? Samozřejmě navštívili Burzu středních škol, SŠ MESIT v Uherském Hradišti a SPŠ v Uherském Brodě. Dovoluji si tímto poděkovat paní Barčíkové, která se nabídla, že nám domluví exkurzi v podniku, kde pracuje díky její ochotě mohli žáci zavítat do Evektoru. P.S.: Vážení rodiče, pokud máte zajímavý tip ohledně nějakého provozu, který by stál za zhlédnutí, ozvěte se, prosím. Chci také oslovit ty, kteří by byli ochotni pohovořit o své profesi v rámci besedy pro žáky. V případě zájmu kontaktujte vedení školy nebo mne. Těším se na spolupráci. Darina Vaňková Povedený comeback V loňkém školním roce vstoupila naše škola do celorepublikového projektu s názvem Paragraf 11/55 jako nezkušený nováček. (Název soutěže skrývá důrazné upozornění nám všem, že je za pět minut dvanáct, tedy nejvyšší čas začat dodržovat zákony.) Žáci naší školy v této soutěži obstáli hned napoprvé na výbornou a obsadili v oblastní soutěži třetí místo. V letošním volebním roce je tato problematika nanejvýš aktuální a žhavá. Zatímco na televizních obrazovkách probíhaly před očima nás, diváků, nechutné tahanice, urážky a vzájemné osočování velevážených poslanců a politiků, žáci ze základních škol po celé republice se učili řešit modelové situace, jak by se rozhodovali, kdyby byli v rolích starostů obcí, krajských hejtmanů, poslanců a jiných vlivných osob veřejného života. Vedle teoretických vědomostí z oblasti práva, které žáci načerpali ve školní výuce předmětů Občanská výchova a Rodinná výchova, si také vyzkoušeli své řečnické dovednosti, využili informace získané samostudiem a při práci na internetu. Každé družstvo bylo hodnoceno jako realizační a spolupracující tým. Ryze teoretická oblast byla doplněna i zábavnějšími disciplinami. Např. při stavění co nevyšší věže se nejlépe ukázala schopnost spolupráce, rychlost, důvtip a dokonalá souhra celého družstva. Snahou tohoto a jemu podobných žákovských projektů, je vtáhnout mladé lidi do záležitostí věcí veřejných, naučit je obhajovat své názory ve smyslu široce fungujících zásad demokracie. To, jak mladí lidé obratně dokáží řešit zadané úkoly a kultivovaně vystupovat dává naději, že až oni jednou nastoupí na tyto společenské posty, budou na své role lépe připraveni než současná vládní garnitura.snad se jim podaří zlepšit nedobrou situaci, kdy reprezentanti naší společnosti nejsou schopni tolerovat názorovou pluralitu, a rozdílnost názorů je staví proti sobě jako nepřátele. V letošním roce postoupilo do oblastního kola pětičlenné družstvo třídy 9. A v tomto zastoupení: Lucie Úškrtová, Klára Králíčková, Michal Švadleňák, David Hořejší a Aleš Marta. Společně se svým celotřídním fanklubem vytvořili na hlucké Tvrzi s dalšími soutěžními týmy neopakovatelnou a bouřlivou atmosféru. V těžké konkurenci obsadilo naše družstvo vynikající druhé místo a do školy se žáci vrátili bohatší o spoustu zážitků, zkušeností a s odhodláním v tomto projektu pokračovat i v dalších letech. Všem zúčastněným děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. Jitka Kučerová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 7

8 V TROPICKÉM VEDRU ZA ORCHIDEJEMI MÍRNÉHO PÁSU V pátek 16. června se uskutečnila přírodovědná exkurze do CHKO Bílé Karpaty. Zúčastnili se jí vybraní žáci (tedy ti, kteří projevili zájem a sami se dobrovolně přihlásili) 6. a 7. tříd, k jejichž učivu přírodopisu se exkurze vztahovala. Po příjezdu do Horního Němčí se skupinka 37 dětí vydala pod vedením p.uč. Leblocha a pí.uč. Hrabovské do přírodní rezervace Drahy. Tam proběhla krátká botanická zastávka s pozorováním tuzemských orchidejí, jejichž květy, ač mnohem menší, jsou stejně krásné, ne li krásnější než květy orchidejí tropických. Z těchto vzácných rostlin měli žáci možnost se seznámit s druhy vstavač vojenský, vstavač osmahlý, vemeník zelenavý, vemeník dvoulistý, pětiprstka žežulník a hlístník hnízdák. Poznáváme ale i další vzácné a krásné byliny hořec, kozí brada, koulenka, záraza, třeslice. Další zastávkou byl potok Okluky. V proudu mezi kameny žije velké množství bezobratlých, ale i zajímavých obratlovců. Do našich pozorovacích misek jsme nachytali ploštěnky, larvy pošvatek a chrostíků, blešivce, dokonce i hbité larvy čolků se žloutkovými váčky. Naše další cesta vedla karpatskou bučinou. V kalužích cesty chytáme drobné žáby kuňky žlutobřiché. Na suché cestě potkáváme velkou ropuchu obecnou s vypouklými výběžky jedových žláz za očima, kterým se říká parotidy. Ve stínu lesa zase poskakuje dlouhonohý skokan hnědý. Mezi stromy v tzv. bylinném patře jsou ještě patrné zbytky česneku medvědího. Oklikou se dostáváme do horní části PR Drahy a scházíme dolů. Ještě se zastavíme u svahového prameniště plného suchopýrů. Ve velkém vedru scházíme zpět do Horního Němčí, nasedáme do autobusu a plni zážitků z poznávání drobných částí naší přírody, které často úplně přehlížíme, se vracíme do Vlčnova. Břetislav Lebloch Zeměpisné exkurze V letošním roce byli žáci z Vlčnova na 3 zeměpisných exkurzích v Brně. Žáci VI. ročníku zhlédli pořad Záludná astronomická proč. Součástí programu je zeměpisná soutěž o znalostech vesmíru. Naši žáci porazili školu ze Strání a z Boskovic a tak jako v předcházejícím školním roce se umístili na 1. místě. Žáci VII. tříd zhlédli program Jak je to doopravdy VI. A VII. třídy pak navštívily Botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pro žáky VIII. ročníků byl objednán náročnější program Sedmý kontinent v Hvězdárně a planetárium M. Koperníka, pak prohlídka Mohyly míru v Prace a kopce Žuráň, odkud Napoleon Bonaparte řídil před 200 lety bitvu v Slavkova. Jarmila Štefaníková BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA NA NAŠÍ ŠKOLE Ve čtvrtek 25. května proběhlo školní kolo biologické olympiády. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 dětí ze 6.a 7. tříd. Olympiáda se skládala ze 2 částí. První částí bylo poznávání vybraných druhů rostlin a živočichů (celkem 30 položek), v části druhé se žáci museli potýkat s 30 testovými otázkami. Rozsah poznávací části i testů přesahoval učivo přírodopisu 6. a 7. ročníku. I přesto se děti s nástrahami poznávačky i teorie vyrovnaly poměrně dobře. Výsledky celkem: 1. Zuzana Straňáková 7.A 2. Kateřina Pijáčková 7.A 3. Eva Přerovská 6.B 6. ročník: 1. Eva Přerovská 2. Monika Trávníčková 3. Jan Moštěk (všechny 6.B) 7. ročník: 1. Zuzana Straňáková 2. Kateřina Pijáčková 3. Marika Mlýnková (všechny 7.A) Břetislav Lebloch 8 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

9 ZEMĚPISNÉ SOUTĚŽE ve školním roce Uplynulý školní rok byl velmi úspěšným, zejména v zeměpisné olympiádě. Školního kola se zúčastnilo 107 žáků. Do okresního kola postoupil Jan Moštěk ze VI. B a umístil se na 15. místě, dále postoupil Patrik Podškubka z IX. A, který byl na pěkném 7. místě. Nejlépe reprezentovala naši školu Zuzana Straňáková ze VII. A. V okresním kole obsadila II. místo a postoupila do krajského kola, kde byla na IV. místě. Všem žákům gratulujeme k jejich pěkným výsledkům. Co nás čeká v příštím roce? Tři třídy budou pracovat podle nového projektu nakladatelství ALTER, se kterým je navázána spolupráce. Pěkné učebnice a materiály jsou už ve škole a myslím si, že žákům se budou líbit a budou s nimi rádi pracovat. Jarmila Štefaníková Je nám zima,sluníčko, posviť na zem maličko. Jsi náš velmi známy host, přesto nikdy nemáme tě dost. Doufám, že nás nezklameš a zítra se na obloze zase ukážeš. Máme velmi velké štěstí, ale kazí ním ho smetí. Každým dnem ho přibývá a příroda se na to nerada dívá. Trápí nás tím problémy, které způsobují mimo jiné ekzémy. Trápíme se zbytečně, ale politikové se k zákonům o ochraně přírody staví netečně. Máme spousty zlozvyků, třeba strkat odpadky do jednoho pytlíku. Kazit ozónovou díru, to ním jde, k tomu používáme spreje. Ozónová vrstva je čím dál tenčí, paprsky slunce jsou tím víc nebezpečnější. Přírodu musíme respektovat a ne ji jen využívat a okrádat. K. Králíčková, 9. A ENGLISH COMPETITIONS aneb SOUTĚŽÍME V ANGLIČTINĚ Máme před sebou poslední dny školního roku. Čas, kdy se těšíme na prázdniny a zároveň hodnotíme, co se nám letos povedlo, jakých úspěchů jsme dosáhli a v čem se chceme příští rok zlepšit. Během roku jsme se v angličtině nejen učili slovíčka, psali gramatická cvičení, četli a překládali, ale také jsme si zkusili vytvořit projekty. Žáci je vypracovávali rádi. Mohou si tak ověřit, že dovedou použít cizí jazyk v praxi. Mezi nejzdařilejší projekty můžeme zařadit: Plány na prázdniny, Moje rodina, Naše škola, Můj svět, Počasí, Ohrožená zvířata, Česká republika, Místo, kde žiji a další. Každoročně také mají zájemci možnost zúčastnit se školních soutěží. Stalo se už tradicí, že pro žáky šestých tříd připravujeme soutěž o vánočních zvycích Christmas in Britain. Letos se jí zúčastnilo 14 žáků. Soutěž vyhrál Michal Mareš, 2. místo získala Jana Lekešová a na 3. místě byl Jakub Velecký. Soutěžící si zasloužili malou odměnu a pochvalu. Pro osmáky tématicky zařazujeme soutěž o Londýně. V prvním kole soutěžilo 16 žáků. Polovina z nich postoupila do druhého kola. Nejlepší byli tito žáci: 1. místo Libor Zajíc 2. místo Vendula Hanusová 3. místo Patrik Plesner Úspěšní soutěžící byli odměněni drobnou pomůckou do angličtiny a pochvalou. Účastníkům soutěží děkujeme, že si našli čas udělat pro své jazykové znalosti něco navíc. Vítězům blahopřejeme a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce. Do té doby přejeme všem krásné prázdniny. Dana Koníčková Matematické soutěže V letošním školním roce se opět žáci mohli zapojit do několika soutěží. Musím konstatovat, že ubývá zájemců o matematickou olympiádu. Důvodem je zřejmě časová náročnost a obtížnost příkladů, které málokterý žák zvládne. Pythagoriáda 6. a 7. ročník Školního kola se účastnilo celkem 18 žáků a žádný nebyl úspěšný řešitel nedosáhl požadovaných 9 bodů z 15 bodů. Přesto byli dva žáci pozvání do okresního kola. Lukáš Martinák ze 6. A se umístil na výborném místě. Zuzana Straňáková ze 7. A na místě. Olympiáda 6., 7., 8. a 9. ročník Školního kola se účastnili pouze žáci 6. ročníku. Ze šesti žáků byli čtyři úspěšní řešitelé a tři z nich postoupili do okresního kola s těmito výsledky: L. Martinák 6. A místo J. Moštěk 6. A místo K. Huňková 6. A 37. místo Klokan 6., 8. a 9. ročník Koná se pouze školní kolo, účastnilo se ho 63 žáků. NEJLEPŠÍ ŘEŠITELÉ: Kategorie Benjamín (6., 7. třída) M. Straňák 6. A 69 bodů L. Martinák 6. A 69 bodů Kategorie Kadet (8., 9. třída) L. Šobáň 9. B 61 bodů Všem úspěšným žákům gratulujeme a přejeme hodně dalších matematických úspěchů. Alena Zemková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 9

10 O Dni Země po roce I když by se mohlo zdát, že při několikamiliardovém stáří naší rodné planety je zbytečné o jejím svátku psát ve školním zpravodaji každý rok, myslím si, že opak je pravdou. Je to právě rok, kdy jsem se rozepsal o oslavách Dne Země na naší škole a věřil jsem, že budou rok od roku kvalitnější. No a kdy jindy než teď je možnost ohlédnout se poprvé, jak se nám, pedagogům i žákům podařilo svá předsevzetí naplnit. U nás na prvním stupni to probíhalo asi takto: zima: Zaznívají první nesmělé hlasy, že i když ještě není ani po Vánocích, je už nejvyšší čas spustit přípravy, rozmýšlení si necháváme na dlouhé vánoční večery. leden: Celkem jednoznačně je přijat návrh, že bychom měli zpracovat pouze jedno téma, ale věnovat se mu ze všech možných stran a důkladně. Po pár dnech je jasno i díky nočním snům se chceme věnovat tématu Strom!. únor: Jsme až překvapeni velmi mile, kolik možností nám strom dává. Začíná rozdělování úkolů, které si vezmou jednotlivé třídy na starost. A vzhůru do práce. Začínáme tvořit projekty o životě stromů, jejich vlivu na životní prostředí, o souvislostech z historií, z ručního papíru vznikají listy stromů, jazyk český se prolíná s výtvarnou i pracovní výchovou a encyklopedie vydávají svá tajemství. březen: Přípravy finišují, v každém koutě leží nebo visí projekt, šiška, kůra, žáci si vzájemně kolaudují své práce a mnozí vylepšují svá dílka, aby nezůstali pozadu za ostatními. Prvostupňová budova připomíná spíš les, chybí jen nějaký ten zajíc, srna, liška duben: Měsíc M je tu. Teď zbývá jen všechny práce tématicky roztřídit, vše nainstalovat a hlavně vyrobit zhmotnělý sen paní učitelky Holáňové strom z drátu a pletiva obsypaný listím z ručního papíru co žák, to jeden list. A v životní velikosti (poděkování patří mnoha rodičům, kteří poslali spoustu materiálu). Na konci příprav je vestibul školy připraven na slavnostní vernisáž. To by o přípravách mohlo stačit, teď vzhůru na vernisáž! Říci, že letošní připomenutí si Dne Země bylo jen o vernisáži a pracích žáků a učitelů, by bylo velmi nepřesné. Celá akce začala už v ranních hodinách doprovodným programem pro žáky prvního stupně a právě tomu bych chtěl věnovat následující řádky. Kromě osazenstva školy totiž přispěli ke zdárnému průběhu nemalou měrou i pánové A. Mikulec a V. Kovář. Pan Antonín Mikulec dodal do školy část své rozsáhlé sbírky zvířecích preparátů, atlasů, encyklopedií a trofejí, které tvořily atraktivní část expozice, navíc se celé dopoledne Blanka Pavelčíková, 3. A věnoval výkladu o své zajímavé práci, odpovídal trpělivě na desítky dotazů žáků a předvedl své praktické i teoretické dovednosti a znalosti o přírodě. Podobným způsobem připravil zajímavou přednášku a výstavu o včelách i pan Vlastimil Kovář, díky němuž jsme měli třeba možnost pozorovat na vlastní oči zrození včely, vyzkoušet si včelařskou kuklu Oběma za to patří náš dík. Samotná vernisáž a zahájení výstavy proběhlo v odpoledních hodinách s bohatým kulturním programem, ve kterém vystoupila C.M. Vlčci (vedoucí Jitka Kučerová), dívčí pěvecký sbor školy (vedoucí Darina Kundratová), zazpívala Petra Hrubošová a Katka Koníčková. Slavnostního zahájení se ujala paní ředitelka Jana Geržová a průvodní slovo patřilo paní zástupkyni Jitce Kučerové a žákům obou stupňů. Mimoto zaznělo v podání autorů i několik velmi zdařilých slohových prací a byla vyhlášena celoškolní soutěž s ekologicko - přírodní tématikou. Nechci závěrem působit samolibě, ale myslím, že jsme od loňska udělali zase jeden velký krok. Za rok se opět těší Zdeněk Stašek P.S. Všem zainteresovaným ještě jednou děkujeme za jejich podíl na společné práci. Bohdana Šobáňová, 2. B 10 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

11 DEN ZEMĚ Tak jako v minulém roce se naše škola i letos připojila k oslavám Dne Země. Pro žáky byla v rámci výuky připravena celá řada aktivit, kterými si rozšířili informace získané v rámci vyučování. V 6. ročníku se děti v přírodopisu zabývaly výrobou modelů ptačích vajec vybraných druhů v reálné velikosti. 7. ročníky sbíraly a zpracovávaly informace o ptačích druzích a v pracovních činnostech vyráběly komín na expozici čapího hnízda. 8. ročníky se zhostily výtvarného zpracování ptáků a své umělecké nadání mohly zúročit při psaní volného literárního útvaru na téma: Cesta na jih a zpět. Nejlepšími vyhodnocenými byli Libor Zajíc z 8. B a Jitka Mikuláštíková ze 7. B. Žáci z 9. ročníků vyrobili model čapího hnízda, v hodinách zeměpisu se zamýšleli nad stromy, jak je nechceme a psali stromům sliby zavazující žáky k ohleduplnosti vůči nim. Dále vyráběli mapu s cílovými destinacemi stěhovavých ptáků. Také přírodopisný kabinet se podílel trochou své tvůrčí schopnosti a vyrobil ze zbytků pletiva a novinového papíru model čápa bílého. Součástí školních aktivit byly také doprovodné soutěže. Soutěž O nejzelenější třídu vyhrály děti z 2. A s pí. uč. Mouralovou, protože se dokázaly ozdobit největším množstvím zelených svršků, spodního prádla, šperků, ozdůbek,.( a věřte, že žáci byli velmi vynalézaví a zabíhali i do největších detailů). Druhou soutěží vyhodnocenou na slavnostní vernisáži byl vědomostní kvíz Znáš nejen přírodní rekordy?. Nejlepšími soutěžícími byli : 1. stupeň 1. místo - Barbora Dacíková 5. B 1. místo - Klára Solařová 5. B 2. místo - Lucie Romanová 5. B 3. místo - Roman Hruboš 2. B 2. stupeň 1. místo Petra Solařová 6. B 2. místo Zuzana Straňáková 7. A 3. místo Tereza Mošťková 6. A Celkově se kvízu zúčastnilo 65 žáků. Závěrečný dojem z odvedené práce žáků předčil očekávání jak učitelů, tak samotných žáků a rodičů, kteří měli možnost se s výstavou seznámit v prostorách školy. Petra Hrabovská, Břetislav Lebloch Soutěž hlídek mladých zdravotníků Dokážete poskytnout první pomoc při bezvědomí, zástavě dechu, žilního nebo tepenného krvácení, popálenině či zlomenině? Toto všechno a mnoho dalšího musí zvládat mladé zdravotnice, žákyně 4. a 5. třídy, aby dobře uspěly v soutěži HMZ, kterou pořádá každoročně v květnu ČČK. Ve středu jsme odjely do Uherského Hradiště na Oblastní soutěž hlídek mladých zdravotníků ověřit si své znalosti s jinými družstvy. Naše škola, zastoupena dvěma pětičlennými hlídkami, se umístila na prvních místech. Kdo za nás soutěžil? I. hlídka: Katka Mošťková, Šárka Jedličková, Jitka Mošťková, Petra Junaštíková, Andrea Nevařilová II. hlídka: Petra Kovářová, Štěpánka Jedličková, Viola Balajková, Silvie Navláčilová, Alžběta Vlachynská Vítězné družstvo postoupilo do Regionálního kola soutěže HMZ, které se konalo stejně jako vloni ve Znojmě. V areálu Louckého kláštera nás čekalo 7 disciplin zaměřených hlavně na praktickou dovednost žáků v poskytování první pomoci. Velmi záleží na spolupráci, postoji k problematice zranění a rozhodování celé hlídky. Přísní rozhodčí ostřížím zrakem sledovali přesný postup při ošetřování všech poranění. A protože si hlídky vedly skvěle, můžeme se pochlubit, že z celkového počtu 11-ti družstev se děvčata umístila na pěkném třetím místě. Děkujeme vedení školy za podporu v našem soutěžení, Místní organizaci ČČK ve Vlčnově za uspořádání sobotního výletu na Mysliveckou chatu a všem soutěžícím za jejich pěkný přístup a úspěšnou reprezentaci naší školy. Anna Mošťková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 11

12 Vyhodnocení školní výtvarné soutěže kategorie I. třída Lidové tradice 1. T. Slunečková 1. A 2. L. Bilavčík 1. A 3. D. Sagula 1. A Moje největší záliba 1. A. Stojaspal 1. A 2. D. Sagula 1. A 3. V. Šnajdara 1. A Cestománie -- Máme rádi zvířata 1. L. Chvílová 1. A 2. V. Stuchlíková 1. A 3. V. Šnajdara 1. A Sport 1. D. Ševčíková 1. A 2. M. Šmídová 1. A 3. T. Slunečková 1. A Proměny přírody 1. V. Stuchlíková 1. A 2. D. Ševčíková 1. A 3. D. Plesl 1. A Svět fantazie 1. K. Kadlčková 1. A 2. V. Šnajdara 1. A 3. L. Chvílová 1. A, K. Kadlčková 1. A 2. kategorie II. a III. třída Lidové tradice 1. B. Šobáňová 2. B 2. M. Jakubčík 2. B 3. M. Remešová 3. B, D. Janča 3. B Moje největší záliba 1. K. Koníčková 2. A 2. M. Flasar 2. B 3. M. Remešová 3. B Cestománie 1. J. Vozár 3. A 2. D. Vozárová 3. B 3. M. Bařina 2. B Máme rádi zvířata 1. E. Painterová 2. B 2. V. Milošová 2. A 3. D. Chvilíčková 3. B, D. Navláčilová 3. A Sport 1. P. Kroupa 2. A 2. M. Jurák 3. B 3. M. Javorová 3. B Proměny přírody 1. V. Milošová 2. A 2. D. Vozárová 3. B 3. N. Zimčíková 2. A Svět fantazie 1. A. Moštěk, Z. Ondrůšková, D. Navláčilová, A. Mikuláštíková, S. Kuželová 3. A 2. M. Jurák 3. B 3. S. Kuželová 3. A 3. kategorie IV. a V. třída Lidové tradice 1. L. Straňáková 5. B Moje největší záliba 1. M. Přerovská 4. A 2. P. Lekeš 4. A 3. O. Podškubka 4. A Cestománie 1. I. Leško 5.A 2. K. Úškrtová 4. A 3. K. Šabršula 5. A Máme rádi zvířata 1. K. Mošťková 5. A 2. P. Rybnikářová 5. B 3. L. Straňáková 5. A, K. Šabršula 5. A Sport 1. J. Zemánková 5. B 2. P. Lekeš 4. A 3. V. Balajková 4. A Proměny přírody 1. P. Šobáň 5. B 2. J. Zemánková 5. B 3. A. Zajícová 5. B Svět fantazie 1. L. Straňáková 5. A 2. L. Straňáková 5. A 3. J. Zemánková 5. B Porota: M. Křapová, K. Tykalová, V. Kubalová, V. Hanusová, J. Stuchlík, P. Soukeník, L. Rohlíková, V. Vozárová, P. Kovářová, L. Straňáková, P. Rybnikářová, H. Eliášová, (Pozn. Žáci 5. tříd nehodnotili práce ve 3. kategorii). Všem zúčastněným děkuji za ochotu a elán. L. Holáňová Zdeněk Horenský, 5. A Andrea Nevařilová, 5. A 12 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

13 Školní výtvarná soutěž na 2. stupni 27. dubna 2006 byla vyhodnocena porotou ve složení: 6. třídy: T. Beňovská, P. Solařová, L. Míšková 7. třídy: K. Pavelčíková, J. Mikuláštíková 8. třídy: L. Rohlíková, V. Hanusová, V. Kubalová, E. Vozárová 9. třídy: J. Barčík, učitel Vv : Mgr. Ivan Jurčička Kategorie I/ 2 1. P. Solařová 6. B K. Marášková 6. A K. Pavelková 6. A P. Bičan 6. B 4. T. Beňovská 6. B 5. M.Mareš 6. B 6. P. Hrubešová 6. B 7. T. Beňovská 6. B 8. T. Beňovská - L. Míšková 6. B 9. V. Vozárová 6. B 9. J. Lukešová 6. A 9. L. Bednaříková 6. A 10. L. Bednaříková - K. Pavelková 6. A Kategorie II/ I. Bujáčková 7. B K.Knotková - R.Trtková 7. B K. Pavelčíková - A. Koníčková 7. B Šárka Kovářová 7. B 5. B. Procházková 7. A 6. M. Mikuláštíková 7.A 7. B. Procházková 7. A 7. D. Srncová 7. A 7. A. Koníčková 7. B Kategorie III/2 1. V. Hanusová 8. B L. Rohlíková 8. A M. Kuželová 8. A 4. V. Hanusová 8. B 4. E. Vozárová 8. A 5. V. Hanusová 8. B 6. P. Pešlová 8. A 7. E. Vozárová 8. A 8. P. Chvílíčková 8. A 9. P. Pešlová 8. A Kategorie IV/2 1. K. Králíčková 9. A 2. J. Beňovský 9. A 3. P. Kuželová 9. B 4. M. Šimková 9. A 5. M. Šimková 9. A 5. J. Barčík 9. B 6. J. Beňovský 9. A 7. J. Míšková 9. B 8. K. Králíčková 9. A 8. P. Podškubka 9. A 8. P. Hladiš 9. A 9. J. Frayová 9. B Vítězové do místa obdrželi diplom a věcnou cenu, vítězové místa diplom. Vyhodnocené práce byly vystaveny ve vestibulu školy, část je prezentována na internetových stránkách školy, část bude případně vystavena v Uh. Hradišti. Školní výtvarná soutěž má několikaletou tradici. Náměty jsou vybírány z učiva výtvarné výchovy pro daný ročník, takže ukazují, co je ve kterém ročníku hlavní náplní práce. Vybrané práce ze soutěže slouží též jako ilustrační doprovod Zpravodaje. Ivan Jurčička GRAFICKÁ SOUTĚŽ Dne 21. května jsme se zúčastnily soutěže v počítačové grafice na Gymnáziu v Uherském Hradišti. Jelikož se na tamní škole konalo poslední zvonění, skončily jsme s obarvenými vlasy a pomalovanými tvářemi. Naštěstí jsme nevyčnívaly z davu, protože tak vypadal každý druhý člověk. Soutěžící byli rozděleni na dvě skupiny a každý obdržel své číslo. Všichni dostali předlohu, podle níž měli za 50 minut nakreslit úplně stejnou kopii. Dalších 50 minut jsme obdrželi na volné téma plakát sportovního utkání. Tohle byl již těžší oříšek, ale i s tím jsme se vypořádaly. Nakonec se Kateřina Pavelčíková ze 7. B umístila na 6. místě s 25 body a Jana Lekešová ze 7. B na 9. místě s 24 body. Kateřina Pavelčíková 7.B Jana Lekešová 7.B ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 13

14 Závody v plavání Plavecká škola Uherské Hradiště ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Uherském Brodu uspořádala dne 31. května 2006 plavecké závody pro žáky tříd. Závody se konaly v CPA Delfín v Uherském Brodu. Z naší školy se zúčastnilo 19 žáků. Z 1. třídy Karolína Kadlčková, Lucie Lagová, Ondřej Pechal a David Sagula. Z 2. tříd Lenka Knotková, Ondřej Lekeš, Michal Minařík a Ondřej Strapina. Z 3. tříd Simona Kuželová, Denisa Navláčilová, Radek Harman a Marek Lekeš. Z 4. třídy Kateřina Uškrtová, Marek Bednářík a Pavel Kubal. Z 5. tříd Barbora Dacíková, Zdeněk Horenský, Dušan Chvilíček a Vít Zemánek. Soutěžilo se v těchto disciplinách: 1. třídy 25m plaveckým způsobem prsa, 2. a 3. třídy 50m plaveckým způsobem prsa, 4. a 5. třídy 50 m volný způsob. Po té následovaly smíšené štafety 3 x 25 m. Z každé třídy plavali 3 žáci, děvčata a chlapci. Žáci naší školy dosáhli velkého úspěchu: 1. místo Barbora Dacíková z 5. B, 2. místo Denisa Navláčilová ze 3. A, 3. místo štafeta 3. tříd ve složení Denisa Navláčilová ze 3. A, Radek Harman ze 3. B a Marek Lekeš ze 3. B. Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří se zúčastnili, za reprezentaci naší školy. Byli dobrými soupeři ostatním školám. Věřím, že se v příštím roce opět závodů zúčastníme. Anna Lamačová Plavecký výcvik 2. tříd 14 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

15 Ke sportovním soutěžím na 2. stupni Dne se konaly ve Strání lyžařské závody ve slalomu na 16 branek. Žáci startovali ve 4 kategoriích: mladší žáci, mladší žačky (6.,7. třída), starší žáci a starší žačky (8., 9. třída). Nejlepšího výsledku dosáhla Kateřina Knotková ze 7. B, která v kategorii mladších žaček obsadila vynikající 2. místo. Dalšího úspěchu dosáhl Josef Knotek, který se v kategorii starších žáků umístil na 4. místě. Žákům gratulujeme! Dne se v Uherském Brodě konaly atletické závody Pohár rozhlasu. Závodilo se ve 4 kategoriích: starší žáci, starší žačky, mladší žáci a mladší žačky. Vynikajícího výkonu dosáhlo družstvo starších žaček ve složení: Jitka Frayová 9. B, Lucie Rohlíková 8. A, Šárka Nevařilová 8. A, Kateřina Navláčilová 8. B, Magdaléna Křapová 8. B, Vendula Hanusová 8. B, Klára Tykalová 8. B, Zuzana Kuželová 7. A, Adéla Červenová 7. A, Marika Mlýnková 7. A, Kateřina Knotková 7. B, Šárka Kovářová 7. B. Děvčata v konkurenci 14 družstev obsadila 5. místo. Družstvo starších žáků ve složení: David Hořejší 9. A, Pavel Kašpařík 9. A, Jan Knotek 9. A, Aleš Marta 9. A, Patrik Podškubka 9. A, Jakub Mikel 9. B, Ondřej Vítek 9. B, obsadilo 9. místo. Žákům gratulujeme! Dne ZŠ Vlčnov uspořádala pro žáky 6. a 7. tříd brannou stezku. (Plán stezky připojen dále.) Byly vytvořeny dvě kategorie: chlapci a děvčata. Žáci startovali ve dvojicích. Po startu je čekalo sedm stanovišť, na nichž plnili úkoly. 1. stanoviště obsahovalo orientaci mapy buzolou 2. stanoviště plížení 3. stanoviště otázka ze zdravotnické přípravy 4. stanoviště hod kriketovým míčkem na kužely 5. stanoviště otázka ze zeměpisu 6. stanoviště střelba na kruhový terč 7. stanoviště otázka ze sportu Po absolvování všech stanovišť žáci běželi do cíle. Za každý nesplněný úkol na stanovišti se žákům přičítalo sekund. Závodu se zúčastnilo celkem 17 dvojic. Z toho 7 v kategorii chlapců, 9 v kategorii děvčat a 1 smíšená dvojice. V kategorii chlapců zvítězili: 1. místo: Plachý Ondřej, Kovář Adam, 7. třída (13 min, 57 s) 2. místo: Velecký Jakub, Míšek Lukáš, 6. třída (17 min, 30 s) 3. místo: Vlk Martin, Jurák Marek, 7. třída (20 min, 14 s) V kategorii dívek zvítězily: 1. místo: Mlýnková Marika, Vozárová Andrea, 7. třída (15 min, 55 s) 2. místo: Solařová Petra, Míšková Leona, 6. třída (17 min, 22 s) 3. místo: Tykalová Kateřina, Vozárová Veronika, 6. třída (17 min, 27 s) Žákům gratulujeme! Děkujeme žákům 9. tříd za pomoc při organizaci závodu. Štěpánka Pospíšková Plán branné stezky Zahájení nástupem v 9,40 hd. na hřišti ZŠ - seznámení s organizací a bezpečností akce / startují dvojice žáků v jednotlivých hlídkách, na lístcích mají seznam stanovišť s úkoly a časovým hodnocením /. Trasa měří cca 2 km,vede od školního hřiště kolem koupaliště a potoka ke žlebu pod Hluckým hájem. Hlídky budou vypouštěny asi po třech minutách. 1. stanoviště start, pí. uč. J. Štefaníková, pomocník ze žáků 9. tříd 2. stanoviště plížení, pomocník ze žáků 9. tříd 3. stanoviště hod kriketovým míčkem na kužely, 4 hody každý člen hlídky, za neúspěšný zásah se přičítá 15 sekund, pí. uč. Šmatelková, pomocník ze žáků 9. tříd 4. stanoviště otázky ze zdravotnické přípravy, chybná odpověď přičítá se 30 sekund, pomocník ze žáků 9. tříd 5. stanoviště střelba ze vzduchovky na kruhový terč, 2 rány každý člen hlídky, neúspěšný zásah přičítá se 30 sekund, p. uč. Jurčička, pomocník ze žáků 9. tříd 6. stanoviště otázka ze zeměpisu, chybná odpověď, přičítá se 30 sekund, pomocník ze žáků 9. tříd 7. stanoviště orientace mapy buzolou, chybné určení přičítá se 30 sekund, pomocník z 9. třídy a učitel 8. stanoviště otázka ze sportu, chybná odpověď - přičítá se 30 sekund, pomocník ze žáků 9. tříd 9. stanoviště cíl, pí. uč. Š. Pospíšková, pomocníci ze žáků 9. tříd Změna programu, příp. trasy a jednotlivých úkolů v případě nepříznivého počasí vyhrazena. Po ukončení akce odchází žáci od cíle společně do školy na oběd. Předpokládané ukončení asi kolem hod. Tři vítězné hlídky z 6. tříd a tři vítězné hlídky ze 7. tříd budou odměněny. Pozn.: U cíle se shromáždění žáci mohou věnovat zábavným aktivitám. Pozn.: V případě, že se na jednom stanovišti setkají dvě hlídky, pak se druhé odečítají sekundy čekání na plnění úkolu. Branné stezky se zúčastní žáci 6., 7. tříd, kteří se nepojedou na exkurzi za orchidejemi Bílých Karpat. Š. Pospíšková, I. Jurčička ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 15

16 Ten žák, který nemůže dosáhnout úspěchu, je jeden z tisíce. Nejen školou žije dítě. Každý je v něčem dobrý. Ve škole se toto projeví známkou, hodnocením a ve volném čase výsledky v kroužcích, sportech, apod. V každé třídě vynikají děti v různých předmětech. Dnes Vám předávám prožitky z mimoškolních aktivit v rozhovoru s dětmi. Radek: Hraji za Vlčnov mladší přípravku. Martin: Hraji za Vlčnov mladší přípravku. 5. Marek a Radek: Při zápase s Nivnicí jsme prohráli 5:2, ale zápas byl výborný. Martin: Když jsem dal gól. Děti odpovídaly na stejné otázky o sportu: 1. Čím tě tento sport zaujal? Kdo ti jej doporučil? 2. Není tento sport pro mladší školní věk příliš drsný? 3. Byl jsi zraněný při sportu? 4. Tvoje největší úspěchy? 5. Kdy to bylo nejtěžší? 6. Čeho bys chtěl dosáhnout? 7. Doporučuješ tento sport svým spolužákům? David Frýba sport JUDO Spolu s Jakubem Dostálkem a bratrem Tomášem dosahují vynikajících výsledků. Ze zápasů si odnáší zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Odpovědi: 1. Mám tam spoustu kamarádů a baví mě pohyb. Naučím se sebeobraně. Tento sport podporuje pružnost, obratnost a postřeh. Chodíme tam s bratrem, Kubou a Eliškou. Ta nás na sport zavedla. 2. Ono to jen tak vypadá. Krev nikdy neteče, spíš se naučíme padat. 3. Nic vážného, jen spálený od žíněnky na koleně. 4. Máme žlutý pás. - Co to znamená?- Znamená to, že umíme určitý počet chvatů, které musíme ukázat rozhodčímu. Získal jsem dvě stříbrné medaile při zápasech ve Veselí nad Moravou a v Uh. Hradišti. Tady je mám. 5. V Uh. Brodě jsem vyhrál nad soupeřem s oranžovým pásem. To jsem byl velice šťastný. 6. Budu trénovat, abych získal i zlatou. Ta mě chybí. 7. Doporučuji všem klukům i holkám. Nám se tam strašně líbí. Trenér je super. Marek Flasar sport FOTBAL Nejlepší fotbalista ze třídy. Tomuto sportu se aktivně věnují také Radek Polanský, Martin Hladiš, Roman Hruboš. Máte nějaký vzor? Marek: Tomáš Rosický - dává góly. Radek: THERI HENRY - umí kličky, prudce střílí. Martin: Já také THERI HENRY. Martin Jakubčík sport STOLNÍ TENIS Je to lehká hra. Taťka hrával a tak mi pomohl s vybavením. Hrajeme občas doma spolu. Uvažuješ i o intenzivnějším tréninku? Chtěl bych začít hrát ve Vlčnově a soupeřit s jinými hráči. Další záliby: Kryštof Polášek počítače jsou moje velká záliba. Chodím do kurzů na Dům dětí v Uh. Brodě. Co dokážeš? Pracovat s internetem, vytisknout si zajímavosti, psát a ukládat zprávy. Marek Bařina, Eva Painterová, Martina Ondrůšková, Veronika Galušková, Roman Hruboš všechny sdružil zájem o hru na hudební nástroj. Proč chceš umět hrát? Jak dlouho denně cvičíš? Marek: Kvůli dýchání na doporučení doktorky, abych byl zdravější a neměl už problémy. Eva: Budu si umět zahrát písničky i podle not. Cvičím podle toho, jak se mi chce. Martina: Líbí se mi zvuk flétny, zahraji už písničky. Později budu hrát na kytaru, asi už příští rok. Roman: Přihlásila mě tam mamka. Už mě to začalo bavit. Denně hraji tři čtvrtě hodiny. Děkuji vám všem za interwiew, odpovědi a ostatním dětem přeji, aby si brzy našly také svého KONÍČKA. Určitě Vám pak bude ještě veseleji. Jana Štěrbová a žáci Odpovědi: 1. Marek: Že dávám góly. Taťka taky hraje fotbal. Radek: Můžu kličkovat, běhat. Taťka taky hrával fotbal. Martin: Chci se tuto hru naučit. 3. Roman: Měl jsem po zákroku spoluhráče natažený sval v koleně. M.+R.+M.: Nám se nic nestalo. 4. Marek: Hraji za družstvo Boršice a Vlčnov starší přípravku a dostal jsem pozvánku na zkoušky na sportovní školu v Uh. Brodě. 16 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

17 Konečně jsou tu prázdniny A je to tady, poslední zvonění! Zejména prvňáčci udělali kus práce a už netrpělivě čekají na 2 měsíce bez povinností. Vždyť naučit se číst a psát, to není přece maličkost! Čeká je zasloužený odpočinek, hraní s kamarády, první tábory, více času stráveného s rodiči, babičkou a dědečkem,. Děti přicházejí do družiny s dobrou náladou a rozzářenýma očima. Sedíme na molitanových podložkách a s nadšením si vyprávíme, na co se těší nejvíce. Tato doba je vhodná k bližšímu poznávání dětí, k navazování kontaktů s uzavřenými a ostýchavými jedinci. Děti si kreslí obrázky, tvoří různé výrobky nebo hrají hry podle vlastního výběru. Učí se nové, dosud nepoznané techniky, pracují s různým materiálem. Jejich nadšení a radost při realizaci výrobku je pro nás odměnou. Děti si vyráběly z papíru zvířátka, letadla, květiny, malovaly vajíčka, dělaly různá blahopřání a dárky. ŠD pořádala jako každoročně i v letošním roce Dětský karneval originální masky, veselá nálada, soutěže, hudba a tanec, to vše k dobré karnevalové náladě patřilo. Za zmínku stojí i účasti na okrskových soutěžích ŠD Brodska, kde se naše děti velmi dobře umístily. Vynikajícím úspěchem byl brodský Slavíček, kde se Kateřině Koníčkové podařilo vyzpívat 1. místo a Andrei Slavotínkové cenu poroty s knižní odměnou. Neopomeňme účast našich dětí na atletické olympiádě v Uh. Brodě, odkud si rovněž přivezl medaili David Sagula za 3. místo za skok daleký. Spoustě jiných kamarádů se podařilo získat tzv. bramborovou medaili. Naše děti se zúčastnily v rámci Zlínského kraje výtvarné soutěže Krásné je žít. Děvčata Veronika Galušková a Blanka Pavelčíková postoupila svými pracemi až do celostátní soutěže. Nerady bychom zapomněly na Dětský den. Nechyběly zde samozřejmě nejrůznější soutěže, opékání špekáčků a tajemná stezka odvahy, kterou všichni zvládli na výbornou. Večer se vydařil a pak nás čekala noc ve spacácích ve ŠD. Ráno se spokojené děti rozutekly domů. Chtěly bychom poděkovat všem sponzorům, rodičům i žákyním a žákům 8. a 9. tříd za jejich pomoc, bez které by se akce nedaly uskutečnit. Poslední odměnou dětí ze ŠD za jejich celoroční práci byl výlet do Kroměříže. Všem malým i velkým přejeme příjemně prožité prázdniny a vycházejícím žákům hodně úspěchů ve školách, které si sami zvolili. Jana Mouralová a Jitka Milošová ZUŠ Uherský Brod pracoviště Vlčnov Vážení přátelé, školní rok utekl velmi rychle, jsou před námi prázdniny, na které se jistě /zvláště vy, školou povinní/ těšíte. Dělat si těžkou hlavu z toho, co bude po prázdninách, se Vám možná zdá předčasné. Přesto mi dovolte několik poznámek a připomínek. ZUŠ v těchto dnech pořádá zkoušky postupové do dalších ročníků studia ale i přijímací. Ve svém minulém příspěvku jsem psala o možnosti otevřít ve Vlčnově kromě stávajících oddělení také třídu tanečního oboru. Případní zájemci o výuku se mohou informovat přímo u paní učitelky Jany Joskové, vedoucí tanečního oboru ZUŠ Uherský Brod, v odpoledních hodinách na Panském domě, telefonní kontakt Veškeré informace můžete získat rovněž u ředitelky školy, Dominikánský klášter, telefon Naše škola ještě přijme žáky do výtvarného a literárně dramatického oboru, také je několik volných míst ve výuce zpěvu. Tato nabídka se týká přímo školy v Uherském Brodě. V červnu 2006 jsme zahájili rok oslav 60. výročí založení naší školy. Věřím, že si některou z akcí, které budeme k výročí pořádat, vyberete a tím také podpoříte naši činnost. Za Vaši přízeň děkuji. Mgr. Hana Mahdalová Údělem muzikantů je rozdávat lidem radost Kdosi moudrý řekl, že muzikanti jsou Bohem požehnaní lidé a jejich životním údělem je šířit hudbu dál do světa a rozdávat kolem sebe radost. Muzikantem se musí člověk narodit. Bez potřebného nadání je každá snaha marná. Naštěstí na naší škole je spousta talentovaných mladých muzikantů, kteří na svém talentu pracují a rozvíjejí ho i ve svém volném čase. Jedním z kroužků školy je cimbálová muzika Vlčci. Veřejnosti se už několikrát s úspěchem představil a svým hraním doprovodil převážnou část školních akcí, které v tomto roce na škole probíhaly. Lidová muzika v podání dětské cimbálové muziky nechyběla ani při prezentaci projektu Vánoční dílna, ani na akcích spojené se slavnostním otevření výstavy ke Dni Země. Poslední akcí CM Vlčci bylo muzicírování při Jízdě králů před domem letošního mladého krále Přemysla Křeháčka. Věřím, že právě dětský zpěv a hraní alespoň trošku vylepšilo pokleslou náladu, kterou způsobilo nevyzpytatelné počasí, které letošním oslavám moc nepřálo. A snad se mladým muzikantům podařilo zahřát u srdce všechny své posluchače a předat jim alespoň část své radosti, kterou při hraní prožívají. Příjemnou změnou v poslední době bylo navázání spolupráce s výbornými zpěvačkami naší školy Kateřinou Koníčkovou ze 2. B a Petrou Hrubošovou ze 6. B. Obě děvčata se už účastnila v minulosti řady pěveckých soutěží a vždy si s sebou domů přivezla uznání a významná ocenění. Petře Hrubošové se letos podařilo v celostátní soutěži dětských zpěváků lidových písní ve Velkých Losinách Zpěváček 2006 přesvědčit porotu o jedinečnosti svého hlasu a v obrovské konkurenci získala 1. místo. Petru nyní čeká řada vystoupení na nejrůznějších přehlídkách a festivalech. Společně s jejími rodiči se ve škole těšíme z velkého úspěchu Petry a přejeme jí, aby svůj talent dál úspěšně rozvíjela. Jitka Kučerová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 17

18 Pěvecký kroužek Pěvecký kroužek začal svoji činnost na podzim roku 2005 a je zaměřen na lidové písně. S děvčaty ze ročníků se pravidelně setkáváme v úterý ráno, podle potřeby i častěji. Před vánočními prázdninami jsme si připravily vystoupení koledování pro žáky 1. stupně. Další naší akcí byla účast na Přehlídce zpěváčků lidových písní, která se konala na staré škole. Někteří z Vás mohli děvčata slyšet při výstavě ke Dni Země (při posledně dvou jmenovaných akcích s námi zpívali i chlapci ze 3. B a 6. B). 12. dubna před Velikonocemi, jsme opět žákům 1. stupně připomněly některé zvyky, které jsou s těmito svátky a s jarem vůbec spojené. A samozřejmě jsme naše kamarády také naučily pěknou písničku o jaru. Chtěla bych poděkovat pí. uč. Janě Mouralové, Renatě Divoké a Petře Viktorinové (obě 9. B) za to, že nám nabatikovaly a ušily pěkné sukýnky. A co současnost? Právě dopilováváme karičky (dívčí lidový kolový tanec, který má původ na Slovensku). A v příštím roce se zaměříme na dívčí sbory a lidové balady. Darina Vaňková Překvapivé ko-ko-ko Pokud teď někdo čeká veselou školní historku, ve které hraje hlavní roli koktání, bude asi zklamán. Nepůjde totiž o koktání, ale o kokání, či spíše o kokodákání. Ale pěkně popořádku. Hudební výchova patří mezi předměty, které mnozí považují za obtěžující, jiní za nedůležité, někteří za odpočinkové,. prostě nic moc terno. Když se k tomu připočte nějaká ta teorie noty, skladatelé, křížky a béčka, sem tam stupnice, už tak mizerná bilance se ještě zhorší. Naštěstí je ale hudebka hlavně o zpěvu, který ji zase posunuje spíš do horních pater žebříčku oblíbenosti. Zvlášť, když se učebnicový repertoár rozšíří o pár atraktivních písní nejrůznějších žánrů, které dostanou třídu do varu a vztah ke zpěvu posílí. A tak nějak začal můj letošní drobný příběh s překvapivým koncem. Každá třída má totiž svůj překvapivě vyhraněný vkus, a tak se jeden rok zpívají víc spíš lidovky, další rok country a jindy pohádkové melodie. Proto se už od září snažím zjistit, co novou třídu baví nejvíc. I letos to nebylo jiné, čtvrťáci zpívali rádi, s chutí, dobře a celkem bez žánrových preferencí prostě všechno. Když se po pololetí dostalo i na novinky, které v učebnici nenajdete, zdálo se, že jsem měl ve výběru šťastnou ruku a dovolil jsem si vynechat pár písniček, které se mi zdály vzhledem k obsahu na čtvrťáky velmi dětské. A čas plynul, jaro se téměř přehouplo do léta, my jsme začali víc opakovat naučený repertoár, když se při procházení učebnicového zpěvníčku ozval z první lavice hlas: Zazpívejme si Kvočnu! A protože ty nejvíc pošetilé nápady si vždy najdou ve vteřině několik dalších přizvukujících příznivců, k Ondrovi se v mžiku přidalo pár spoluvtipálků. Ano, Kvočnu, pane učiteli, Kvočnu! V té chvíli mi přišlo, že nejlepší obranou není někoho napomenout nebo uzemnit, ale praktickou ukázkou dokázat, že jde o ztrátu času. Zvlášť, když iniciátor vzápětí požádal o dovolení zajít si na WC. Po jeho odchodu jsme s třídou tichoučce a rychle vyzkoušeli třítaktovou melodii a po návratu jsme mu ji pěkně hlasitě a svižně premiérově přezpívali. Od té doby se Kvočna k mému němému úžasu těší neskutečné oblibě, zpíváme ji na začátku každé hudební výchovy a kdyby to bylo možné, mohli bychom ji s velkým nasazením zpívat asi celé pondělí. Se stejným nadšením si ji nechává doma zpívat i moje roční dcerka, kdykoliv někde uvidí slepici a já marně přemýšlím, v čem je ukryto kouzlo megahitu 4.A. P.S. Pro zájemce o hlubší zkoumání přikládám text a akordy s upozorněním: POZOR, VYSOCE NAKAŽLIVÉ! Zdeněk STAŠEK 18 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

19 Opět se sešel rok s rokem a my můžeme bilancovat. V letošním školním roce 2005/2006 navštěvovalo folklorní soubor Čerešničky celkem 26 dětí z Mateřské školy ve Vlčnově. 20 děvčátek a 6 chlapců společně se svými vedoucími H. Plachou a D. Mikulcovou trávilo páteční odpoledne ve společnosti lidových písní, popěvků, říkadel a tanečků. Počáteční kruhové tance, pomocí kterých jsme se společně seznamovali a navazovali první kontakty s kamarády z ostatních tříd později vystřídaly vánoční písně a koledy. To abychom mohli v charitním domě ve Vlčnově všem starým, nemocným a opuštěným babičkám a dědečkům rozbalit náš předvánoční dárek. K tónům koled a písní přidal každý malý dáreček a velkou gratulaci. S nástupem nového roku 2006 začala Čerešničkám perná práce. Připravit se na Dětský krojový ples není vůbec jednoduchá věc a my jako Malí řemeslníci jsme to zvládli na jedničku. Toužebně očekávané jaro jsme začali přivolávat ve svých písních, tanečcích i říkadlech o jarních kytičkách, o zahradnících i jarní zelené travičce. Úvodní veršík našeho letošního programu: Jarní brána zelená sa, jarní brána otvírá sa a píseň Přišlo jaro se sluníčkem nás zahřívala až do , kdy jsme poprvé veřejně vystoupili se svým programem na ČEREŠNIČKY oslavě Dne matek. Ostudu jsme si určitě neudělali. Byla to poslední prověrka před blížícími se Vlčnovskými slavnostmi, které měly naše hudební a taneční dovednosti nejvíce prověřit. Odpolední sobotní vystoupení zahřívalo přítomné diváky stejně jako krásný sluneční jarní den. Už tradiční večerní sobotní Jízda králů našich malých legrůtů sklidila zasloužené ovace. Ovšem ani uplakaná neděle nás neodradila a všichni v hale KSK tancovali jako o život. I přes nepřízeň počasí jsme statečně celý průvod vesnicí prozpívali a byli jsme šťastni, že je konec a že můžeme konečně na kolotoče a cukrovou vatu. V Luhačovicích jsme si zase po vystoupení před Společenským domem pochutnávali na lázeňských oplatcích. A na co jsme se těšili na konci roku? Přece na každoroční zasloužený výlet do ZOO Lešná, na který jsme pozvali i 5 moc šikovných muzikantek ze 7. B třídy, které naše vystoupení doprovázely na rytmicko-melodické nástroje. Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům našich dětí, zástupkyni MŠ pí. M.Píškové, KSK ve Vlčnově, děvčatům ze 7. B a pí. zást. ZŠ J. Kučerové za jejich přípravu i p. starostovi J. Pijáčkovi za dárky. Dana Mikulcová UŽ MÁME I WEBOVÉ STRÁNKY! Kdo? No přece my volejbalisté! Zásluhou Patrika Podškubky z 9. A a Jožky Knotka z 8. A má vlčnovský mládežnický volejbal své webové stránky. Internetová adresa: wz.cz. Na těchto stránkách najdete veškeré informace o trénincích, turnajích i fotodokumentaci. Můj článek by vlastně mohl končit odkazem vše najdete na internetu! Přesto, že vše najdete na internetu, bych Vás chtěla seznámit s činností našeho oddílu ve 2. pololetí tohoto školního roku. V tomto půlroce trénují 3 družstva: starší žáci, starší žákyně a přípravka. Hlavním trenérem je Ing. Michael Kudláček, kterému nadále v trénování a organizování akcí pomáhám. Od jara nám pomáhají s vedením tréninků starších žaček Jindřich a Michal Kvasničkovi, kteří se zaměřili na zlepšení techniky a fyzické zdatnosti u děvčat. Za jejich pomoc jim moc děkujeme a doufáme, že i nadále budou s námi spolupracovat. Hlavní náplní naší činnosti byla účast v okresní volejbalové soutěži, ve které jsme jarní kolo zvládli stejně dobře jako kolo podzimní. Obě družstva starší žáci i starší žákyně se umístila na pěkném 3. místě. Dva naši hráči Jožka Knotek z 8. A a Radek Hauerland z 9. A hrají krajský přebor za TJ Nivnice spolu s hráči ze Strání, Nivnice a Uh.Brodu. Letošní soutěž Zlínského kraje vyhráli a koncem dubna reprezentovali náš region na mistrovství České republiky v Ostravě. Zde se umístili na slušném 12. místě ze 16 družstev. V tomto půlroce se můžeme pochlubit několika pěknými akcemi. Úspěch měl tradiční Velikonoční turnaj o putovní pohár, který se konal 21. dubna v KSK ve Vlčnově. Po dlouhém zápolení skončil s následným umístěním: 1. místo starší žáci, 2. místo děvčata A, 3. místo rodiče, 4. místo učitelé a 5. místo děvčata B. Cenný pohár tak přešel z rukou rodičů do rukou starších žáků. Zklamal nás pouze malý zájem ze strany SR, kdy se rodiče nedokázali sami domluvit a sestavit šestičlenné družstvo. V sobotu 27. května, kdy ve Vlčnově probíhala Jízda Králů, jsme se vypravili na Turnaj trojic do Nivnice. Dračice v sestavě Monika Hauerlandová z 5. B, Tereza Kašpaříková a Kateřina Knotková ze 7. B, obsadily 3. místo. Družstvo s krycím názvem Vlčnov v sestavě Radomír Křapa z 5. B, Adéla Koníčková a Radka Trtková ze 7. B, obsadilo čestné 10. místo. Všichni si ale výborně zahráli a z turnaje jsme odjížděli spokojení. Vlčnovskou akcí bylo uspořádání Festivalu žákyň, který proběhl 11. června v KSK. Tohoto festivalu se zúčastnila vždy dvě družstva z Nivnice, Uh. Brodu a Vlčnova. Šanci si zahrát dostala tedy i děvčata, která se volejbal teprve učí. Naše děvčata A získala 3. místo a děvčata B 5. místo. Odměnou všem byl keramický pohár a diplom se znakem Vlčnova, který opět vytvořili naši počítačoví pracovníci a autoři webových stránek. V neděli 25. června proběhla v KSK obdobná akce a to Festival žáků, kam byla pozvána družstva z Nivnice, Uh. Brodu, Strání a z Uh. Hradiště. Vyvrcholením celoročního snažení bylo uspořádání výletu pro naše volejbalisty. Přihlásilo se 18 odvážlivců. Náplní výletu bylo totiž sjíždění Moravy na trase Vnorovy Rohatec. Nafasovali jsme 3 kanoe, 3 gumové čluny, 1 kajak a 1 raft. Ze sjíždění jsem měla trochu obavy, ale díky slunečnému počasí nikomu nevadilo, když spadl do vody. Všichni měli samozřejmě záchranné vesty a po cestě se na jednotlivých lodích střídali. Myslím si, že všem se tento výlet velmi líbil už jenom proto, že jsme na něm zažili spoustu legrace. Zde chci moc poděkovat rodičům, kteří nás pěti auty ráno zavezli do Vnorov a odpoledne pro nás přijeli do Rohatce. Bez jejich pomoci bychom tento výlet nemohli uspořádat. Po příjezdu z Moravy byl pro všechny volejbalisty a volejbalistky, rodiče a příznivce volejbalu připraven na koupališti táborák na ukončení sezony. Zpívalo se při kytaře, pinkalo se, hrál se volejbal. No a v příštím školním roce opět pokračujeme dál. Takže, děcka, pěkné prázdniny! Kateřina Knotková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 19

20 SVÁTEK MATEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE Jednoho květnového dne jsme pro maminky všech našich dětí ze školky připravili pěkný den, abychom mohli společně oslavit jejich svátek. Protože je děvčátka i chlapci chtěli především potěšit, tak pilně trénovali básničku, písničku a chystali přáníčko. Mezitím co děti s radostí v očích sledovaly maňáskové divadlo s pohádkou PEJSKOVY SNY, maminky si už ve vedlejší místnosti vyhrnovaly rukávy. Čekala je totiž práce s keramickou hlínou. Slečna Julie Grulíková, která absolvovala střední školu obor keramika a je v MŠ na stáži, byla pro všechny výbornou poradkyní. Práce s hlínou není snadná, ale maminky byly opravdu velmi, velmi šikovné. Využily zejména své trpělivosti, zručnosti, fantazie a vyrobily si stojánek na ubrousky. Každý výrobek byl naprostý originál. Věřím, že zdobí nejeden stůl. Po divadélku a příjemném tvoření jsme se sešli na školní zahradě, kde naši nejmenší už očima hledali tu svoji maminku, neboť píseň Mám tě ráda, mámo,. a báseň s názvem Mamince, byla pouze jen a jen pro ně. Ivana Večeřová NA NÁVŠTĚVĚ U LESNÍCH SKŘÍTKŮ Když se řekne DEN DĚTÍ, všem klukům i holkám z naší mateřské školy se jistě vybaví krásné zážitky z pohádkového lesa, který každoročně navštěvujeme. V letošním školním roce nám chladné a deštivé počasí čekání na výlet do přírody o týden prodloužilo. Ale v pátek 9. června už od rána svítilo sluníčko a nic nám nebránilo vydat se za dobrodružstvím. Po svačině přijeli do mateřské školy hasiči, aby děti po třídách dopravili do lesa. Tam nás čekal lesní skřítek se špatnou zprávou: sladký poklad ukradl zlý loupežník Sarkafarka. Zpět jej vydá pouze za zlato, které má nejraději. Ještě štěstí, že v lese je spousta skřítků, kteří potřebují od dětí pomoc. Za každý splněný úkol dostanou zlatý kámen. A tak děti luští hádanky, třídí šišky a kaštany, staví skřítkům domečky, sbírají to, co do lesa nepatří. Kouzelný strom Slaďour je odmění dobrotou, která se ještě ani nestihla rozplynout na jazyku, když z houští vyskočí strašlivý loupežník. Jak už to v pohádkách bývá, všechno nakonec dobře dopadne, takže k myslivecké chatě se vracíme s pokladem. Tam na nás čekají manželé Knotkovi, aby nám povyprávěli zajímavosti o lesní zvěři a ukázali, co můžeme v lese uvidět, když se budeme pozorně dívat. U ohně jsme si při kytaře zazpívali a zatančili, opekli si špekáčky a zahráli hry. Hasiči dětem ukázali vybavení požárního vozu a všechny děti si vyzkoušely porazit proudem vody kuželky. Na závěr předškoláci za povzbuzování ostatních kamarádů zdárně uhasili ohniště. To už byl ale nejvyšší čas vydat se zpět do mateřské školy, kde na zahradě čekali rodiče na své unavené, ale spokojené ratolesti. Velký dík patří všem, kdo se na této zdařilé akci podíleli!!! Jaroslava Michalcová 20 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Audiovizuální opora je

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne.

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne. Listopad Literární soutěž Dne 7.11. proběhla na naší škole tradiční literární soutěž. Žáci soutěžili v několika kategoriích podle věku: Žáci 1.stupně soutěžili ve dvou skupinách I. kategorie 2. a 3. třída

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi Dedy Ludy dodů aneb jak se dorozumět s dětmi Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název rozvojového programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině Výtvarný projekt Můj životní cíl pro děti z dětských domovů na Vysočině Projekt Můj životní cíl Určený pro děti z dětských domovů: DD Jemnice, DD Hrotovice, DD Senožaty, DD Náměšť nad Oslavou Seznam výtvarných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY Toto téma jsme si z nabídky projektů Malého zahradníka vybrali proto, že naše zahrada nabízí mnoho druhů rostlin, ať už na potěšení oka a nebo na léčení. S dětmi často

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Koncepce rozvoje školy v letech 2011-2016 Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více