ČERVEN Vážení rodiče, milí čtenáři!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVEN 2006. Vážení rodiče, milí čtenáři!"

Transkript

1 ČERVEN 2006 Vážení rodiče, milí čtenáři! Školní rok 2005/2006 skončil. Z pohledu výchovně vzdělávací práce školy mohu s potěšením konstatovat, že se nám v této oblasti dařilo. Všichni žáci postoupili do vyšších ročníků. Je potěšující, že jsme mohli děti více chválit, než napomínat, či sahat ke kázeňským opatřením. Jistě se zde projevuje naše dlouhodobě trpělivá práce se žákem, založená na vzájemné úctě, pochopení a toleranci. Organizovali jsme pro žáky řadu exkurzí, zájezdů, výletů, kulturních akcí, besed. Pořádali jsme soutěže, olympiády, mnohých jsme se zúčastnili i v mimoškolní úrovni. Do školní práce jsme zařadili náročné projekty na téma Vánoce a Den Země. Projekty jsme využili rovněž k prezentaci školy a žáků před veřejností, a to hlavně rodičovskou. Nadále jsme úspěšně spolupracovali s LŠU, vedli řadu kroužků dramatický, pěvecký, sportovní - zaměřený na stolní tenis, folklórní, výtvarný, zdravotnický, šití. Vydáváme školní zpravodaj, zřídili jsme webové stránky školy. Budu-li však stručně hodnotit školní rok z hlediska náročnosti práce vedení školy, pedagogů i ostatních zaměstnanců, musím přiznat, že patřil k nejsložitějšímu období, které ve škole pamatuji. A proč? Učitelský sbor posílilo na začát- Štěpánka Jedličková, 5. A ku roku několik nových pedagogů, kteří potřebovali určitý čas, aby se postupně seznámili se žáky i celkovým během školy. Čelili jsme dlouhodobé pololetní absenci jedné vyučující. Dvě kolegyně dokončovaly studium na VŠ jedna rozšiřující pro výchovné poradenství, druhá pro 1. stupeň ZŠ. To si také vyžádalo časté zastupování v průběhu celého školního roku. Téměř od začátku roku se komplikovala výuka náboženství, neboť paní katechetka ze zdravotních důvodů často absentovala, po Vánocích už nenastoupila. Pan farář nedokázal zastupování vždy zabezpečit, a proto výuka často odpadala. Z důvodu MD jsme museli od 2. pololetí najít zástup i do školní družiny. Od 1. února rozvázal se školou pracovní poměr kolega z prvního stupně. Z těchto důvodů pak došlo ke sloučení prvních tříd, které vyvolalo u některých rodičů obavy. (Velmi brzy se však ukázalo, že obavy rodičů byly zbytečné.) Časově i technicky náročná byla práce s nově zavedeným výstupním hodnocením žáků 9. tříd. Vedení školy a pedagogové se rovněž museli za plného pracovního nasazení zabývat Školním vzdělávacím programem. Aby změna vzdělávacího programu přinesla zjevný užitek, musíme se všichni správně motivovat a být přesvědčeni, že námaha vynaložená na provedení změny bude přínosná. Finanční přínos od reformy učitelé zatím nemají. Ocenění společnosti ve smyslu uznání za profesionalitu a pracovní nasazení taky ne. Co by tedy mohlo být naším hnacím motorem? U některých z nás pocit seberealizace, u dalších víra, že se nám investice do změny vrátí v podobě žáků, kteří se chtějí učit, umí prožívat radost z poznání, cítí odpovědnost za svůj rozvoj, oceňují učit se jako hodnotu, která jim přináší perspektivu. Ale o tomto přínosu znásobeném spokojeností rodičů se přesvědčíme až v delším časovém horizontu. Je pochopitelné, že i naše škola, pokud chce obstát jako škola současná, musí vědět, jaký program naši žáci potřebují. Podle toho si stanovujeme cíle vzdělávání, formulujeme soubor životních dovedností, vědomostí a postojů, klíčové kompetence, kterými má být žák vybaven na konci základního vzdělávání. Otázky a problémy se objevují, když hledáme podobu jednotlivých kroků pro dané ročníky a jejich realizaci při výuce. Stejně složité je vytvořit výukové strategie domluvit se na nich. Nejobtížnější je si uvědomit, že výsledkem celého základního vzdělávání je to, co žák zná a umí a nikoliv to, jestli my, učitelé, splníme osnovy. Je na nás, učitelích, jak vyzbrojíme naše žáky všemi kompetencemi pro jejich úspěšný život. Ale ani my nemůžeme na cestě k zvládnutí této obtížné problematiky zůstat osamoceni. Přeji vám i vašim dětem radostně strávené prázdniny a pěknou dovolenou. Jana Geržová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

2 LOUČÍM SE ŠKOLIČKO, LOUČÍM SE MALIČKO,. znělo opět po roce ze zahrady mateřské školy. Dvacet budoucích prvňáčků bylo v hod. pasováno na školáky. I přes úmorné vedro přišlo téměř sto rodičů, prarodičů, rodinných příslušníků a přátel mateřské školy na Loučení s předškoláky. Hned od začátku bylo jasné, že tentokrát bude program, jak se patří. KLOTYLDA A MATYLDA, brněnské písničkové tetiny, řádily na zahradě téměř dvě hodiny. Ale pěkně po pořádku. Při nácviku programu si naši nejstarší dělali pořád legraci. Nekonečné ošívání, usmívání a všechno, co k tomu patří, vzalo za své, jen co vyšli před všechny hosty za zvuků famfár. Bylo jasné, že jde do tuhého. Přednášet, zpívat, to by šlo! Ale předstoupit před ředitelku základní školy, pokleknout a nechat se pasovat, to chce hodně odvahy. Šerpa, dárek a ten balonek, snad poletí! Najednou zaznělo zahradou AHOJ a na obloze bez mráčků se mihotaly barevné balonky předškoláků. Kam asi doletí a co je čeká za dobrodružství, nad tím už naši oslavenci neměli čas přemýšlet. Zábava začíná. Soutěže, tanec, zpěv a veselí znělo zahradou až do pozdního odpoledne. K příjemné atmosféře přispěli manželé Javorovi, kteří opět ochotně připravili bufet a k velké radosti dětí točili cukrovou vatu. Nechyběly ani špekáčky, které prostě musí být i přes velké horko. Písničkové tetiny se snažily tak, že po zahradě tancovaly i děti s plenami. Ve chvíli, kdy byla dětská volenky a děti šly pro rodiče, betonový plácek nestačil. Je milé, že na loučení s předškoláky chodí celá mateřská škola. Rodiče si spolu popovídají a děti, ty si spolu zadovádí. V takové chvíli nezáleží, jestli mají 3, 7 nebo 11 let. Na konec se ještě rozloučíme s účinkujícími, posedíme na lavičce nebo v trávě a v tuto chvíli si zavzpomínáme. Jaké byly ty tři roky v školce? Někdo si zvykal hůř a zpočátku plakal. Jiný si zvykl hned. Jeden spával, jiný si nechtěl ani lehnout, aby si chvilku odpočinul. Někdo měl kamarádů hodně, jiný jen jednoho. Jedno je však jisté: je to veselá parta předškoláků z Vlčnova. Popřejme jim společně šťastné vykročení do nového života. A rodiče, vězte! Škola není vždy jenom o jedničkách. Popřejme všem dvaceti, ať je jim ve škole dobře, ať jsou spokojeni a hlavně zdraví. Markéta Píšková Literární soutěž - Jak jsem potkal Komenského Žáci osmých a devátých tříd se zúčastnili druhého ročníku unikátní literární soutěže Jaro regionu, jejímž pořadatelem je Rotary klub Uherský Brod pod patronátem Sdružení Uherskobrodska. Ústředním tématem letos byla osobnost Učitele národů - Jana Ámose Komenského, tedy člověka, jehož myšlenky oslovují po celém světě nejen pedagogy a vychovatele, ale také žáky, kteří se s nimi v různých školních institucích seznamují. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích: osmé třídy, deváté třídy. V měsíci květnu se u nás uskutečnilo školní kolo a učitelský tým ve složení Zdenka Šmatelková - Dana Koníčková Františka Šišperová - Jan Vorba čekala nelehká práce: z mnoha skvělých prací vybrat tu NEJ. Nakonec jsme se s kolegyněmi po dlouhém váhání shodli a vyhlásili vítěze: Kategorie osmé třídy: 1. Libor Zajíc VIII. B 2. Michal Blahoňovský VIII. B 3. Lucie Rohlíková VIII. A 4. Lenka Fojtíková VIII. A Kategorie deváté třídy: 1. Klára Králíčková IX. A 2. Jitka Frayová IX. B 3. Renáta Divoká IX. B 4. Pavla Křeháčková IX. A Všechny vítězné práce jsme organizátorům zaslali do regionální kola, které bylo ohlášeno na 16. červen do Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Tento den jsme se tedy všichni vypravili na slavnostní vyhlášení, což byla mimořádná společenská událost přesahující Uherskobrodsko, neboť byli přítomni i europoslanec Tomáš Zatloukal, náměstek hejtmana zlínského kraje František Slavík, starostové z řady obcí a ředitelé zúčastněných škol. Vyhlášení začalo přivítáním přítomných a následnou zajímavou audiovizuální projekcí Via lucis, tedy prezentací tohoto Komenského díla a jeho významu pro současnost. Pak ale již začalo vlastní vyhlášení. V kategorii osmých tříd byl mezi nejlepšími pracemi ohodnocen text Libora Zajíce z VIII.B. Kategorii devátých tříd vyhrála Klára Králíčková z IX. A a Renáta Divoká z IX. B byla zařazena mezi nejlepší pisatele v téže skupině. V následných projevech zaznělo mnoho uznání na adresu naší školy, čehož si všichni velmi vážíme. Všech našich osm reprezentantů obdrželo zdarma jednodenní zájezd do Prahy, Sborník literárních prací, památeční list a ti nejlepší i knihy a finanční částku. Navíc Klára Králíčková jako absolutní vítěz pojede v říjnu na šestidenní poznávací zájezd sídel Evropské unie. Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci naší vlčnovské školy a radujeme se z jejich úspěchu. Kéž je i povzbuzením pro další děvčata a chlapce, kteří mají v dnešní době, pokud jsou opravdu svědomití, tolik možností. Jan Vorba 2 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

3 Vítězná práce v kategorii devátých tříd Jak jsem potkala Jana Amose Komenského Klára Králíčková, 9. A Otevřela jsem oči a uvědomila si, že sen, který se mi této noci zdál, skončil. Byl to překrásný sen, ve kterém jsem cestovala po světě a poznávala jiné lidi a kultury, ve kterém jsem byla samostatná a soběstačná. O to větší byl pro mě šok vrátit se do denní reality. Život na počátku 17. století byl v Uhrách obzvlášť těžký. Do školy zde chodili jenom chlapci z bohatých rodin, a tak jsem já, dcera kováře, neměla šanci se vzdělávat. Ve škole učil vysloužilý voják, který procestoval daleké kraje a dokázal poutavě vyprávět příběhy ze svých vojenských výprav. Slyšela jsem ho mluvit o vzdálených zemích, kde rostou mandlovníky a olivovníky, kde nikdy nesněží a kde lidé mluví cizí řečí. Přála jsem si tyto země navštívit a hlavně se s těmito lidmi domluvit a blíže je poznat, ale to bych musela chodit do školy. Má matka uměla číst, psát a počítat, a tak mě aspoň těmto základům naučila. Od vysloužilého vojáka jsem se dozvěděla, že za měsíc přijede do školy učitel z kraje, kde chodí do školy i chudé děti, dokonce i děvčata. A tak mi svitla naděje, že když přemluvím rodiče, tak budu moci chodit do školy i já. Sebrala jsem odvahu a poprosila je. K mému překvapení souhlasili, a tak začala nejkrásnější léta mého života. Byla jsem nadšená, když jsem poprvé usedla do lavice a do třídy vstoupil starší muž s dlouhými vousy a čepičkou na hlavě. Zářivě se na nás usmál a představil se jako Jan Amos Komenský. Když viděl, v jakých podmínkách se zde vyučuje a jaký je tu nedostatek učebnic, říkal:šťastný národ, který má hojnost dobrých knih a dobrých škol. Od prvního dne byla výuka tohoto učitele z Čech nesmírně zajímavá. Nejdřív nás učil jazyku mateřskému a potom k němu přibyla latina. Z počátku jsme se učili jednoduché výrazy a slovíčka, posléze slovní spojení a poté jsme měli překládat celé věty a souvětí. Učitel také kladl velký důraz na praxi a tělesnou výchovu. Chlapci, kteří už delší dobu navštěvovali školu, se naučili latinské texty nazpaměť, aniž by jim rozuměli. Proto když se jich učitel zeptal, co nám daný text říká, samozřejmě nedokázali odpovědět. Tyto chlapce upozorňoval:,,nerozumíš-li věcem, které se za slovy skrývají, nejsi moudrý, nýbrž jsi stále papoušek. Děti, které byly v učení pomalejší a někteří spolužáci se jim posmívali, měl Komenský rád stejně jako ostatní a utěšoval je: Nezáleží na tom, že je někdo od přírody nenadaný a hloupý. Právě ten potřebuje více pomoci a vzdělání, aby se své hlouposti zbavil. Tito lidé jsou jako děravá nádoba, často vymývaná, která neudrží žádnou vodu a přece se stává čistší a jasnější, tak i hloupí lidé, třebaže jim učení nejde, se mohou něco naučit a jak je ze zkušenosti známo, mohou i pomalejší lidé nakonec předstihnout inteligentní a talentované, kteří své schopnosti zanedbávají. Když se ho lidé ptali, jestli není zbytečné vyučovat chudé, a dokonce i dívky, hbitě jim odpovídal: Nejen dětem bohatých a vznešených lidí, nýbrž všem stejně, urozeným i neurozeným, bohatým i chudým, chlapcům i dívkám ve všech městech, městečkách a vesnicích by mělo být poskytnuto vzdělání, což dokazuji následujícím; totiž že všichni lidé se narodili hlavně k tomu účelu, aby byli lidmi, tedy tvory rozumnými, pány tvorů a věrným obrazem svého Stvořitele. A také nevidím žádný důvod, proč by nemohly být vzdělány i dívky, neboť jsou stejně tak obrazem božím, stejně inteligentní a moudré, často více než muži. Přesto zastávám názor, že učit jako muži by neměly. Jan Amos Komenský od nás vyžadoval naprostou kázeň. A přestože nikdy nikomu neudělil tělesný trest, v jeho hodinách panoval božský klid. Při učení jsme používali často názorné pomůcky a také se nám učitel snažil přiblížit probírané učivo na příkladech. V naší třídě se také našli zlobiví neposedové, kterým se nechtělo učit a byli velmi líní. Ty Komenský strašil: Zahálka je polštář Satanův. Koho Satan nezaměstnaného najde, toho sám zaměstná nejprve myšlenkami špatnými a potom i skutky zlými. Na druhou stranu tu byli i studenti, kteří se rozhodli dále studovat, a z těch měl Komenský upřímnou radost. Vždy, když se s nimi loučil, dával jim rady na cesty. Říkal jim: Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj být zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván. A někdy dodával: Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád. Možno-li celému světu. Setkání s tímto moudrým mužem mi otevřelo oči. Za tu dobu, co jsem s ním strávila, jsem ani na chvíli nelitovala, že jsem začala chodit do školy. Vytvořil nový způsob výuky, který dal základy školství i pro další století. Tak takové bylo mé setkání s tímto učitelem národů. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 3

4 Oceněná práce v kategorii devátých tříd Jak jsem potkala Jana Amose Komenského Renáta Divoká, 9. B Ležela jsem, nemohla zavřít oči. Po náročném dnu jsem přemýšlela o událostech uplynulého dne. Pomalu jsem usnula a do snu se mi vkrádala vzpomínka na Učitele národů Jana Amose Komenského, o kterém nám pan učitel četl v hodině literatury. Najednou jsem viděla samu sebe, jak jdu po náměstí v Naardenu. Neustále jsem kráčela vpřed a najednou slyším: Hej děvče, napoj pánova koně! Otočila jsem se a viděla mladou děvečku, jak v hluboké studni nabírá studenou vodu do dřevěného džberu a utíká k pánovi, který před chvílí přijel do města ke staré kapli. Nic nebylo jako dříve, obchody a vysoké panelové domy, které znám z fotografií, zmizely a místo nich tu stály pouze dřevěné chaloupky, tu a tam dům postavený z cihel. Lidé chodili bosí a oblečeni zcela v černém, na rukou měli uvázány černé stuhy, jako by jim někdo blízký zemřel. Najednou mi to došlo - ocitla jsem se v minulosti, zřejmě v 17. století. Všichni se po mně otáčeli a ukazovali na mě prstem. Asi právem, podívala jsem se na své oblečení a zjistila jsem, že je nápadně červené, což se v té době zřejmě nosit nesmělo. Šla jsem neustále dál a dál, až jsem na jednom oprýskaném domě uviděla nápis: Ode dne, kdy zemřel náš milovaný a ctěný biskup Jan Amos Komenský, nesmí nikdo v našem městě chodit oblečen jinak než v černém, jinak ho stihne krutý trest! Začala jsem panikařit, ale to už mi muži v černém oděvu zavázali oči neprůhledným šátkem. Strčili mě do odporně páchnoucí místnosti a neřekli mi ani proč. Nejspíš protože jsem nevhodně oblečená, pomyslela jsem si v duchu. Za chvíli pro mě ovšem přišel jeden z těch mužů, co mě před chvíli odvedli. Nasadil mi těžká, rezavá, ocelová pouta. A mlčky mě odvedl zpět k náměstí. Uprostřed náměstí stál kostel. Neustále jsem na sobě cítila odsuzující pohledy ostré jako břitvy. Najednou jsem si na zdi kostela všimla připnutého papíru s podobiznou Jana Amose Komenského, pod kterou bylo napsáno opravdu jsem se ocitla v 17. století, a dokonce na pohřbu Jana Amose Komenského!!! Než mě ten neznámý odvedl do kostela přeplněného lidmi, všimla jsme si na náměstí stojící šibenice. Polilo mě horko, když jsem vstoupila do kostela. Všichni byli oblečeni v tmavém a hlasitě zpívali neznámé kostelní písně, nejspíše na počest mrtvého Jana Amose Komenského. Když biskup místního kostela pomalu ukončoval mši a jeho pohřeb, šli si jej všichni ještě naposled prohlédnout. Když se dostala řada i na mě, při pohledu na něj jsem se vyděsila byl bledý a vůbec se nepodobal podobizně na kostelní vížce. Potom mě neznámý muž odvedl k šibenici. Zrovna na ní popravovali mladou dívku, která měla oblečeny modré šaty. Kníže, kterého jsem viděla hned na začátku, stál u šibenice a hlasitě volal na lid shromážděný kolem šibenice: Poprava téhle dívky je pro všechny výstrahou. Nemohla jsem se na to dívat, upřela jsem zrak na toho mladého šlechtice, v tom okamžiku dívku popravili. Ten neznámý muž v černém mě odvlekl a postavil na totéž místo, kde před chvílí stála ta nebohá dívka. Šlechtic něco vykřikoval do davu, ale ti ho nevnímali a upřeně hleděli na mě, chtěli mě také popravit, kat už mi natahoval lano kolem krku a já nesmírně brečela Najednou jsem se vzbudila celá zpocená a uvědomila si, že to všechno byl jen sen. Takové bylo mé setkání s Janem Amosem Komenským, i když jen ve snu. Přesto doufám, že se nebude opakovat. Oceněná práce v kategorii osmých tříd Jak jsem potkal Jana Amose Komenského Libor Zajíc, 8. B Jmenuji se Stanislaw Narrowski a bydlím ve městě Lešno v Polsku. Žiji v uličce blízko hradeb a mé povolání je pekař. V roce 1628 se do sousedního domu nastěhoval nějaký muž. Já jsem o něm věděl jen to, že je to nějaký Čech jménem Komenský. Brzy jsme se však spřátelili. Nebyl to jen obyčejný člověk, byl neobyčejně vzdělaný a chytrý. Vyprávěl mi, že je členem jednoty bratrské, a proto musel odejít z vlasti, kterou měl tak rád. Celým jménem se jmenoval Jan Amos Komenský a pocházel z okolí Uherského Brodu. Komenský hodně psal knihy, ukazoval mi jednu, která se jmenovala Didaktika Magna. Z jejího přečtení jsem pochopil, jak je Komenský moudrý. Pracoval na místním gymnáziu. Můj syn, který u něho měl hodiny, mi vyprávěl, že tak, jak učí Komenský, neučí žádný jiný učitel na světě. V našem městě však moc oblíbený nebyl. Většina lidí mu vytýkala jeho náboženství. Já, ač jsem katolík, jsem na tom nic špatného neviděl. Komenský za dobu svého pobytu v Lešně často cestoval. V roce 1641 odcestoval do Anglie na pozvání anglického parlamentu. Vyprávěl mi o celé této cestě i to, jak je Anglie krásná země. Měl strašně rád čerstvě upečené housky. Vždy, když jsme spolu seděli, jich spořádal alespoň pět a to mně velice těšilo. Někdy jsme spolu seděli dlouho do noci. Buď mi povídal zážitky z cest, anebo jsme si četli z nějaké jeho knihy. Nikdy nechybělo dobré jídlo a pití. Další jeho velkou poutí byla cesta do Elblogu. Zde pracoval též jako učitel. V roce 1648 zemřela Komenskému druhá manželka. Byl z toho velmi smutný a zdrcený. Brzy však byl opět sám sebou a zase ke mně chodil na své oblíbené housky. V roce 1657 se však stalo něco neočekávaného. Lešno lehlo popelem. Shořelo celé město, včetně domu mého a domu Jana Amose Komenského. Nezbylo nám skoro nic. Komenskému shořelo mnoho knih a jiných cenností. Byl rozhodnut odejít do holandského Amsterdamu. Šel jsem tedy s ním, protože naše přátelství bylo hodně velké a Komenský si to přál. Cesta byla velice dlouhá, nebezpečná a taky těžká a namáhavá, ale nakonec jsme šťastně dorazili. Bydleli jsme v jenom domě. Komenský psal opět své knihy. Bylo jich opravdu hodně. Já jsem si znovu založil pekařskou živnost. Tak plynula léta a byli z nás starci nad hrobem. Začátkem listopadu roku 1670 se Komenský velmi roznemohl. Svou pouť dokonal 15. listopadu 1670 v našem společném domě. O pár dní později se konal pohřeb. Komenský je pohřben ve vesnici Naarden blízko Amsterdamu. Rád na svého přítele vzpomínám. Dnes je rok 1675 a uplynulo přesně 5 let, co zemřel. Dej mu Bůh život věčný. 4 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

5 Dyslektická poradna Opět jeden rok za námi. Zda byl úspěšný, či ne, to ukáže čas. V každém případě jsou jasná fakta, která již dnes můžeme hodnotit. V letošním školním roce prošlo Dyslektickou poradnou při Základní škole a Mateřské škole Vlčnov celkem 24 žáků 1. stupně. Poprvé byla do reedukace zařazena žákyně 1. třídy již při přestupu z MŠ na ZŠ. Poprvé jsme také v tomto školním roce zařazovali i žáky, kterým byla navržena reedukace, nicméně jim nebyla vystavena integrační doložka. Tzn., že jsme zařazovali žáky, na které naše ZŠ nedostává finanční prostředky na nápravu. S tímto, v případě přípustných počtů žáků, uvažujeme a počítáme i do roku příštího. Spolupráce s rodiči, kterým byly doporučeny konzultace s dyslektickou asistentkou, je velmi často opakované téma. Mrzí mě, že spousta rodičů bere tuto spolupráci lehkovážně, doporučení PPP i dyslektické asistentky někdy nebere v úvahu a naopak vše zlehčuje. Tak ovšem svým dětem příliš neulehčí jejich boj s vývojovými poruchami. Záleží na nich, jak se rozhodnou a do jaké míry nechají zápolení pouze na bedrech svých dětí. O které rodiče jde, ví oni sami, bohužel jsem jich v tomto školním roce měla ve své poradně více. Zamyslete se nad svými dětmi a tím, zda Vám nestojí za to, pomoci svému dítěti s háčky, tvrdým y a měkkým i. Na druhé straně však musím jiné rodiče pochválit a poděkovat jim za jejich svědomitou práci, která přinesla svou odměnu. Já sama mám ve třídě, kde jsem třídní učitelkou, dyslektických dětí několik. A mezi nimi jsou i samí jedničkáři. Já vím, teď může napadnout leckoho, že jsem mírná, nadržují, protože jsou to, jak já ráda říkám, přece moje ovečky. Není tomu tak. Kdo mě zná, ví své. Jsem ke všem spravedlivá, každý jedinec dostává šanci, pomocnou ruku, možnost poprat se s nástrahami svými silami a ode mne je na tu cestu naváděn. V žádném případě ale žádné dítě tuto cestu nezmůže samo, bez podpory a pomoci rodičů. Vy, kteří je znáte, víte o jejich radostech i strastech, o tom, co jim udělá potěšení, či je naopak rozesmutní. Bez vás je pro ně ta cesta velmi složitá a těžká. A já rodičům za to, že dětem pomáhají, jak zní v jedné písni, tu káru tlačí spolu, velmi děkuji. Buďte tím správným příkladem nejen pro děti, ale právě pro rodiče, kteří se pro tento směr zatím ještě nerozhodli.. Příjemné prožití prázdnin a mým páťákům, kteří po prázdninách vstoupí do stavu druhostupňových přeji, ať vkročí tou správnou nohou a jsou tak pilní a draví jako doposud. Laďka Holáňová Logopedická prevence v mateřské škole Je závěr školního roku. Nastává i pro nás v mateřské škole čas bilancování a hodnocení. V oblasti logopedické prevence jsem začátkem školního roku vyzvala rodiče ke spolupráci. Spousta rodičů si moji výzvu vzala k srdci. Obrnila se velkou trpělivostí a intenzivně se věnovala dětem zejména v oblasti zkvalitnění výslovnosti, což potvrzuje i následující výsledek. K bylo z individuální logopedické péče vyřazeno 13 dětí pro správnou výslovnost.všem gratuluji. Ze své praxe vím, že mnoho dětí má nedostatečnou slovní zásobu, neumí samostatně vyprávět a velké procento dětí má potíže s výslovností. Postup nápravy totiž nezáleží pouze na způsobilosti a praxi logopedického asistenta, ale na spoustě vnějších vlivů včetně podnětného rodinného prostředí. V mateřské škole jsme si vědomi, že náprava vad výslovnosti je nejvhodnější a také nejdůležitější v předškolním věku, neboť dítě by mělo nastoupit do 1. třídy základní školy bez větších problémů. Praxe však ukazuje, že na počátku školní docházky mají někteří žáci vadnou výslovnost jedné i více hlásek. Obtíže ve smyslu poruchy výslovnosti /artikulační neobratnost, specifické asimilace, obtíže při mluvení apod./ jsou provázeny vesměs také poruchami učení. Většinou se tyto negativní jevy promítají i do pravopisu, neboť dítě píše tak, jak mluví a slyší. Proto se snažme být dítěti dobrým pomocníkem. Mějme na paměti, že dítě potřebuje svůj individuální přístup. Didaktický materiál, který využíváme, to vůbec nejsou jen pracovní listy, takto označené knížky a texty. Například o prázdninách příležitost k procvičování komunikační schopnosti ve všech čtyřech jazykových rovinách najdeme v dětských časopisech a knížkách. Krásným příkladem mohou být Čapkovy pohádky. Jen si zkusme kolika slovesy dovede Čapek vyjádřit tok vody ve Velké vodnické pohádce nebo kolik /půvabných/ nadávek spustí na Lotranda trhovnice ve Druhé loupežnické pohádce. Vážení rodiče, dítě s narušenou komunikační schopnosti má jako vitamínovou léčbu zažívat pocity radosti z řeči, chvíle úspěchů, ne zklamání. Věřím, že se nám společně podaří takovou terapii dětem naordinovat. Jarmila Podškubková Ani školáci v logopedickém kroužku nezaháleli Pravidelně každý čtvrtek a pátek jsme se setkávali se školáky ZŠ v příjemném prostředí mateřské školy, v prostředí plném her a vzpomínek žáků na léta strávená ve školce. Kroužek byl zahajován zdánlivě všedním rozhovorem, který byl pro mne velmi přínosným aktem. Obyčejný lidský rozhovor není vůbec bez významu. Naopak. Hodně prozradí o řeči žáka a také pomáhá navozování vzájemně otevřeného vztahu žáka a logopedického asistenta. Jak je pro psaní nutná uvolněná ruka, tak jsou pro čistou řeč nutná uvolněná mluvidla. Žáci, kteří neovládají svá mluvidla, mívají potíže s výslovností hlásek. Proto byla zařazována taková cvičení, která napomáhají rozvoji obratnosti mluvidel. V našem kroužku nechyběla ani práce s pracovními listy, cvičení, která přispívají k rozvoji sluchového vnímání, zrakové orientace, sluchové a zrakové paměti. Většina žáků se velmi snažila. Někteří udělali takový pokrok, že již v příštím roce nebudou kroužek navštěvovat. Všem jim i rodičům gratuluji. S některými se budeme i nadále setkávat v příštím školním roce. Budeme pilně cvičit a trénovat mluvidla. Chce to však velkou trpělivost, neboť Trpělivost růže přináší. S přáním pěkných prázdnin Jarmila Podškubková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 5

6 Obec Vlčnov očima dětí Jedním z celé řady významných úspěchů ZŠ Vlčnov v letošním roce je schválení projektu Obec Vlčnov očima dětí. Tento projekt rozpracovala už v minulém školním roce bývalá učitelka naší školy Kateřina Šáchová, ale bohužel byl tehdy Ministerstvem školství vyřazen. Proto na počátku letošního školního roku doporučila ředitelka školy projekt přepracovat, čehož se ujali učitelé Antonín Zeller a Jan Vorba. Schválením projektu Ministerstvem školství naše škola získala nemalou finanční částku, která bude využita k zajištění a realizaci nových forem a metod vzdělávání žáků. Projekt byl vybrán s ohledem na nadcházející rámcový vzdělávací program (RVP). Naším cílem je prověřit si propojení reálného života s teorií výuky a ověření vhodnosti tématu regionu pro RVP. Celý projekt je složen z několika částí, ve kterých se prolíná většina předmětů vyučovaných na druhém stupni ZŠ. Jednotlivé části využívají digitálního fotoaparátu, internetu a různých knih s regionální tématikou. Projekt je úzce provázán s mnohými organizacemi (OÚ, ekologické organizace, informační centra) a lidmi z obce Vlčnov. Každá část projektu bude mít svůj výstup. Tyto jednotlivé výstupy se po zhodnocení získaných informací zastřeší vytvořením prezentace školy a obce Vlčnov (viz cz, Snahou je zapojit do výuky počítač jako prostředek vzdělávání a základní možnost zpracování informací, ukázat práci s prezentační technikou jako prostředek pro uzavření koloběhu práce. Naším záměrem je naučit žáky a pedagogy pracovat s výpočetní technikou a umožnit jim tak větší rozhled v metodách, způsobech výuky a využít pro mezipředmětové vztahy. Následně seznámit žáky s regionální tématikou. Hlavním cílem je vyzvednout jedinečnost regionu, a to hlavně z pohledu historického, přírodovědného a folklorního. Žákům má tento projekt přinést další možnosti ve vzdělávání a pomoc při orientaci v informacích z různých zdrojů, pomoci žákům naučit se jednat s odborníky a zástupci rozličných institucí, prezentovat své znalosti a dané výstupy své práce. Snahou je zapojit dění ve Vlčnově do běhu školy a propojit jednotlivé předměty s životem a prostředím obce. Antonín Zeller Jak dopadly přijímací zkoušky na střední školy? Dá se říci, že vše proběhlo bez větších problémů. Nejméně nervozity s podáváním přihlášek zažili ti, kteří se hlásili do učebních oborů, protože školy přijímají uchazeče formou výběrového řízení. Z celkového počtu 46 deváťáků se do učebních oborů hlásilo 18 chlapců a dívek, což je asi 39%. Zbylých 61% si vybralo školy, na kterých zakončí své studium maturitní zkouškou. V jednom případu žák využil odvolací řízení, ve dvou případech byly žákyně přijaty na jiné střední školy v rámci druhého kola přijímacího řízení. Ačkoliv se dá říci, že žáci byli 100% úspěšní, smutným faktem zůstává, že někteří po úspěšně složených přijímačkách polevují v dosavadním studijním výkonu. Asi si neuvědomují, že dlouhé období nicnedělání a následné letní odpočívání jim může ztížit start na nové škole. Proto vám radím nepolevujte a trénujte svůj mozek neustále, lépe si budete zvykat na režim, který na středních školách panuje. Přeji všem deváťákům, ať se jim při dalším studiu daří! Darina Vaňková Střední škola a SOU chlapci dívky 4-letý obor 3-letý obor 4-letý obor 3-letý obor Stojanovo gymnázium Velehrad 1 SPŠ Uh. Hradiště 3 SZŠ Uh. Hradiště 2 SOŠ Uh. Brod 2 1 OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště 1 2 SŠ hotelová a obch. Uh. Hradiště SPŠ Uh. Brod SŠ - COPt Uh. Brod 1 SŠ MESIT Uh. Hradiště 1 SOU Uh. Brod 2 SPŠ Zlín 3 1 SPŠ a VOŠ Zlín 1 SŠ oděvní a služeb Vizovice 1 SOŠ Otrokovice 1 SOŠ Luhačovice 1 ISŠ - COP Zlín 1 SŠ gastronomie a obch. Zlín 1 VOŠ a SPgŠ Kroměříž 2 SOŠ Strážnice 1 Konzervatoř Brno 1 Celkem Martin Jakubčík, 2. B 6 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

7 Exkurze v rámci Volby povolání Na naší škole je dlouholetou tradicí, že žáci druhého stupně jezdí na exkurze do škol a podniků, aby se mohli blíže seznámit s některými profesemi, pracovním prostředím a s pracovními prostředky, které se jednotlivých profesí týkají. Šesťáci letos cestovali do Kunovic, kde navštívili SOU letecké, podniky Evektor a Ramet. Pro sedmáky byla připravena prohlídka skláren ve Květné a návštěva dřevovýroby ( Lidová tvorba) v Uherském Brodě. Osmáci zavítali do Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Uherském Hradišti, navštívili SPŠ Kollárova a SŠ hotelovou a obchodní (Jiřího z Poděbrad), kde je zaujaly praktické ukázky přípravy různých pokrmů. A deváťáci? Samozřejmě navštívili Burzu středních škol, SŠ MESIT v Uherském Hradišti a SPŠ v Uherském Brodě. Dovoluji si tímto poděkovat paní Barčíkové, která se nabídla, že nám domluví exkurzi v podniku, kde pracuje díky její ochotě mohli žáci zavítat do Evektoru. P.S.: Vážení rodiče, pokud máte zajímavý tip ohledně nějakého provozu, který by stál za zhlédnutí, ozvěte se, prosím. Chci také oslovit ty, kteří by byli ochotni pohovořit o své profesi v rámci besedy pro žáky. V případě zájmu kontaktujte vedení školy nebo mne. Těším se na spolupráci. Darina Vaňková Povedený comeback V loňkém školním roce vstoupila naše škola do celorepublikového projektu s názvem Paragraf 11/55 jako nezkušený nováček. (Název soutěže skrývá důrazné upozornění nám všem, že je za pět minut dvanáct, tedy nejvyšší čas začat dodržovat zákony.) Žáci naší školy v této soutěži obstáli hned napoprvé na výbornou a obsadili v oblastní soutěži třetí místo. V letošním volebním roce je tato problematika nanejvýš aktuální a žhavá. Zatímco na televizních obrazovkách probíhaly před očima nás, diváků, nechutné tahanice, urážky a vzájemné osočování velevážených poslanců a politiků, žáci ze základních škol po celé republice se učili řešit modelové situace, jak by se rozhodovali, kdyby byli v rolích starostů obcí, krajských hejtmanů, poslanců a jiných vlivných osob veřejného života. Vedle teoretických vědomostí z oblasti práva, které žáci načerpali ve školní výuce předmětů Občanská výchova a Rodinná výchova, si také vyzkoušeli své řečnické dovednosti, využili informace získané samostudiem a při práci na internetu. Každé družstvo bylo hodnoceno jako realizační a spolupracující tým. Ryze teoretická oblast byla doplněna i zábavnějšími disciplinami. Např. při stavění co nevyšší věže se nejlépe ukázala schopnost spolupráce, rychlost, důvtip a dokonalá souhra celého družstva. Snahou tohoto a jemu podobných žákovských projektů, je vtáhnout mladé lidi do záležitostí věcí veřejných, naučit je obhajovat své názory ve smyslu široce fungujících zásad demokracie. To, jak mladí lidé obratně dokáží řešit zadané úkoly a kultivovaně vystupovat dává naději, že až oni jednou nastoupí na tyto společenské posty, budou na své role lépe připraveni než současná vládní garnitura.snad se jim podaří zlepšit nedobrou situaci, kdy reprezentanti naší společnosti nejsou schopni tolerovat názorovou pluralitu, a rozdílnost názorů je staví proti sobě jako nepřátele. V letošním roce postoupilo do oblastního kola pětičlenné družstvo třídy 9. A v tomto zastoupení: Lucie Úškrtová, Klára Králíčková, Michal Švadleňák, David Hořejší a Aleš Marta. Společně se svým celotřídním fanklubem vytvořili na hlucké Tvrzi s dalšími soutěžními týmy neopakovatelnou a bouřlivou atmosféru. V těžké konkurenci obsadilo naše družstvo vynikající druhé místo a do školy se žáci vrátili bohatší o spoustu zážitků, zkušeností a s odhodláním v tomto projektu pokračovat i v dalších letech. Všem zúčastněným děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. Jitka Kučerová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 7

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 PROSPĚCH A DOCHÁZKA 3 ÚSPĚCHY - VÝSLEDKY OLYMPIÁD ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ PEDAGOGICKÝ SBOR 26 ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU 27 OZNAČTE SI V KALENDÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNA

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola červen 2015 Aneta Svobodová, 7.A Z Mateřské PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČILI SE ŠKOLKOU NEBO ŠKOLKA S PŘEDŠKOLÁKY? Jak to vlastně je? V každém případě to bylo príma.

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více