VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Věra TURKOVÁ

2 Výroční zprávy byly projednány pedagogickou radou dne: Mgr. Věra Turková ředitelka školy Výroční zprávy projednala a schválila Školská rada dne: Mgr. Hana Svatoňová za Školskou radu

3 Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

4 Zpracovala: Mgr. Věra TURKOVÁ OBSAH I. Základní údaje II. III. Přehled oborů vzdělání 1. Obor vzdělání 2. Přehled učebního plánu Základní škola 3. Přehled učebního plánu ŠVP 4. Přehled volitelných předmětů 5. Vyučovací proces 6. Zájmové útvary Personální zabezpečení činnosti školy 1. Pracovníci školy 2. Pedagogičtí pracovníci 3. Provozní pracovníci 4. Pracovníci školní jídelny IV. Přijímací řízení 1. Zápis do mateřské školy 2. Zápis do I. třídy 3. Přijímací řízení odcházejících žáků V. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled prospěchu podle tříd 2. Přehled chování podle tříd 3. Přehled absence 4. Integrace žáků se SVP učení a chování 5. Evaluační nástroje 6. Vzdělávací programy 7. Průřezová témata ŠVP 8. Funkční gramotnosti 9. Školní družina 10. Mateřská škola VI. VII. Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Školní aktivity 1. Aktivity školy 2. Přehled soutěží 3. Prezentace pěveckých sborů 4. Školní knihovna 5. Školní žákovská samospráva 6. Pedagogická praxe IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

5 X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů XIV. Spolupráce s veřejností, s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatele, dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XV. Závěr I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace Sídlo školy: Loučná nad Desnou 58, Zařazení do sítě škol: IZO ředitelství: Ředitelka školy: Mgr. Věra Turková Telefon: , www: zsloucnand.cz Právní forma: příspěvková organizace ( ) IČ: DIČ: CZ Zřizovatel školy: Obec Loučná nad Desnou Loučná nad Desnou 57, Součásti školy: Základní škola IZO: Kapacita: 270 žáků Mateřská škola IZO: Kapacita: 90 dětí Školní jídelna IZO: Kapacita: 590 stravovaných Školní družina IZO: Kapacita: 48 žáků Školská rada: vznik předseda Mgr. Hana Svatoňová počet členů 6

6 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 1. OBOR VZDĚLÁNÍ: C/001 Základní škola: Obor vzdělání C Základní vzdělání Studium denní Délka studia 9 let ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHLAPCI DÍVKY CELKEM PRŮMĚRNÁ NAPLNĚNOST I II III IV V I. stupeň ,4 VI VII VIII IX II. stupeň ,3 CELKEM ,8 Provoz školy: 7.30 hod hod MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTI PRŮMĚRNÁ NAPLNĚNOST 1. třída třída 21 - CELKEM Provoz mateřské školy: 6.00 hod hod ŠKOLNÍ DRUŽINA POČET ŽÁKŮ PRŮMĚRNÁ NAPLNĚNOST 1. oddělení oddělení 22 CELKEM 45 22,5 Provoz školní družiny: hod a hod

7 ŠKOLNÍ JÍDELNY ŽÁCI ZAMĚSTNANCI STRÁVNÍCI CIZÍ STRÁVNÍKŮ CELKEM Základní škola Mateřská škola CELKEM Provoz školní jídelny: 6.00 hod hod 2. UČEBNÍ PLÁN - Od labyrintu školy k ráji života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 282/07 PŘEDMĚT ROČNÍK Český jazyk Anglický jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda ,5 1, Vlastivěda ,5 1, Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Volitelné předměty Týdenní dotace PŘEHLED VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ třída Sportovní výchova, Výtvarné techniky, Hudební hrátky Anglická konverzace Praktikum z přírodopisu třída Sportovní výchova, Výtvarné techniky, Hudební hrátky 9. třída Ruský jazyk (3 hod.) 9. třída Mediální výchova Finanční gramotnost Kancelářské aplikace Konverzace z angličtiny 4. VYUČOVACÍ PROCES ročník ročník CELKEM

8 Týdenní počet hodin Počet hodin vzniklý dělením předmětů Počet hodin nepovinných předmětů Spojení hodin CELKOVÝ POČET VYUČOVACÍCH HODIN ZÁJMOVÉ ÚTVARY Název kroužku Třída Počet žáků Vedoucí kroužku Přípravný zpěv I. 10 p. uč. Lukáš Klubíčko I. IV. 34 p. uč. Lukáš, p. uč. Lukášová Loučňáček V. IX. 25 p. uč. Lukáš, p. uč. Svatoňová Pískání IV. V. 5 p. uč. Svatoňová Ranní hraní VI. IX. 20 p. uč. Lukáš Kroužek angličtiny II. 9 p. uč. Šašurová Kroužek keramiky I I. II. 12 p. uč. Turková Kroužek keramiky II. II. IX. 12 p. uč. Turková Tvořítko I. V. 17 p. uč. Svatoňová Dívčí všehochuť VI. IX. 12 p. uč. Rudolfová Kroužek florbalu I. V. 20 p. uč. Kršek Kroužek florbalu VI. IX. 12 p. uč. Kršek Název kroužku Třída Počet žáků Vedoucí kroužku Výtvarné hrátky MŠ 20 p. uč. Tomášková, sl. uč. Mlčochová Kroužek angličtiny MŠ 17 sl. uč. Mlčochová Kroužek keramiky MŠ 18 p. uč. Zouharová, p. uč. Turková Ekohrátky MŠ. 12 p. uč. Sládková

9 III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 1. PRACOVNÍCI ŠKOLY Pracovníci školy FYZICKÝ STAV PŘEPOČTENÝ STAV UČITELÉ ZŠ UĆITELÉ MŠ ,73 4,00 VYCHOVATELKY 2 1,50 PROVOZNÍ PRACOVNÍCI 8 5,15 PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ JÍDELNY 5 4,38 CELKEM 31 26,76 2. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI JMÉNO FUNKCE Mgr. Turková Věra ředitelka školy Mgr. Lukáš Petr zástupce ředitelky Ing. Rudolfová Milena výchovná poradkyně, tř. učitelka Mgr. Svatoňová Hana tř. učitelka Mgr. Lukášová Věra tř. učitelka Mgr. Chytilová Jitka tř. učitelka Mgr. Šašurová Iveta tř. učitelka Kršek Petr dipl. sociální pedagog tř. učitel Mgr. Mgr. Taklová Churavá Jitka Martina tř. učitelka tř. učitelka Ing. Dorňák Jaroslav učitel Mgr. Pěčková Anna tř. učitelka Bc. Charvátová Hoblerová Tomášková Zouharová Sládková Altmannová Mlčochová Šárka Jana Věra Věra Hana Monika Barbora 3. PROVOZNÍ PRACOVNÍCI JMÉNO vychovatelka vychovatelka vedoucí učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ FUNKCE Pavloňová Anna uklízečka Morong Pavel školník Lukáš Petr domovník, topič Chromíková Dofková Martínková Osladilová Milena Zdeňka Ivana Marcela ekonomka uklízečka školnice MŠ uklízečka MŠ, ZŠ

10 4. PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ JÍDELNY: JMÉNO FUNKCE Badal František vedoucí ŠJ Strnková Božena pomocná kuchařka Janotová Osladilová Řezníková Petra Marcela Jiřina kuchařka pomocná kuchařka v MŠ kuchařka v MŠ Přijetí do pracovního poměru Ukončení pracovního poměru: Hoblerová Jana od Šašurová Iveta k Mlčochová Barbora od Sládková Hana k Janíčková Petra Kršková Veronika Altmannová Monika od MD od MD od MD DPČ Lukáš Petr Matyášová Ludmila Nesvadba Václav

11 IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 1. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CELKEM ZAPSÁNO DĚTÍ 8 2. ZÁPIS DO I. TŘÍDY Zapsáno žáků 22 Odklad povinné školní docházky (2013) z toho 1 Dodatečný odklad povinné škol. docházky (2013) - Odklad povinné školní docházky (2014) 2 Přestup z jiné školy na jinou školu - Odstěhování - CELKEM ŽÁKŮ I. ročníku 2013/ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Počet žáků 9. ročníku 16 Střední odborné školy Odborné školy Vyšší odb. škola a střední prům. škola elektrotechnika, Šumperk Obchodní akademie, Šumperk Vyšší odb. škola a střední prům. škola - strojírenství, Šumperk Vyšší odb. škola a střední prům. škola - informační technologie, Šumperk Střední průmyslová škola požární ochrana MT, Hranice Střední odborná škola gastronomie a potravinářství - gastronomie MT, Jeseník Střední škola sociální péče a služeb sociální činnost soc. správní činnost, Zábřeh Střední škola železniční a stavební strojírenství, MT Šumperk Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní - autoelektrikář, Zábřeh Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obráběč kovů, Šumperk Střední škola sociální péče a služeb kuchař, číšník Zábřeh Střední škola železniční a stavební elektrikář silnoproud, Šumperk Střední škola železniční a stavební mechanik strojů a zařízení, Šumperk

12 V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. PŘEHLED PROSPĚCHU: I. pololetí Třída Počet žáků Vyznamenání % Prospělo % Neprospělo % Průměrný prospěch I ,008 II ,014 III ,375 IV ,282 V ,740 VI ,425 VII ,517 VIII ,779 IX ,788 CELKEM ,527 II. pololetí Třída Počet žáků Vyznamenání % Prospělo % Neprospělo % Průměrný prospěch I ,016 II ,014 III ,500 IV ,352 V ,640 VI ,475 VII ,705 VIII ,758 IX ,813 CELKEM , PŘEHLED CHOVÁNÍ: I. pololetí Třída Pochvaly Klasifikace chování Opatření k posílení kázně TU ŘŠ 2. st. 3. st. Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ I II III IV

13 V I. st VI VII VIII IX II. st CELKEM II. pololetí Třída Pochvaly Klasifikace chování Opatření k posílení kázně TU ŘŠ 2. st. 3. st. Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ I II III IV V I. st VI VII VIII IX II. st CELKEM PŘEHLED ABSENCE: I. pololetí II. pololetí CELKEM Omluvené hodiny Průměr na žáka 33,932 40,304 37,118 Neomluvené hodiny Průměr na žáka 0 0,035 0,035 Hodnocení žáků: Všichni žáci byli hodnoceni klasifikačními stupni. Výsledky závěrečného celkového hodnocení žáků jsou vcelku dobré. Z celkového počtu 117 žáků prospělo s vyznamenáním 54 žáků (tj. 55 %). Chování žáků bylo vesměs v souladu se školním řádem. Za mimořádnou iniciativu, školní i mimoškolní aktivity bylo uděleno 71 pochval (tj. 62 %). Ve 27 případech (tj. 23 %) byla udělena opatření k posílení kázně a u jednoho žáka bylo chování hodnoceno jako uspokojivé. V těchto případech se jedná o stále se opakující porušování školního řádu u stejných žáků. Výchovná opatření: S kritérii pro udělování výchovných opatření a s pravidly školního řádu je každý žák a jeho zákonný zástupce seznámen na začátku školního roku prostřednictvím textu v žákovské knížce, informace jsou zveřejněny na stránkách naší školy, podle potřeby jsou jednotlivé body konzultovány s třídním učitelem. Drobné přestupky proti školnímu řádu byly řešeny pohovorem s třídním učitelem, metodičkou prevence, výchovnou poradkyní, se zástupcem vedení školy. Následně bylo uplatněno výchovné opatření na úrovni třídního učitele. Závažnější přestupky byly projednány se zákonnými zástupci žáka za přítomnosti vedení školy a třídního učitele. V letošním školním roce se jednalo o projevy opakovaného nevhodného chování ke spolužákům, k vyučujícím, o přepis v žákovské knížce a také o opakované nevhodné chování v hodině,

14 narušování výuky. V těchto případech bylo uplatněno výchovné opatření na úrovni ředitelky školy tj. důtka ředitelky školy. V prvním pololetí se jednalo pouze o 2 žáky, u kterých byla tato důtka uplatněna. V druhém pololetí na DŘŠ dosáhli opět oba stejní žáci a jedna žákyně na prvním stupni za opakované fyzické napadení spolužaček. Uplatnění těchto opatření bylo vždy projednáno se zákonnými zástupci žáků. Žákům, kteří příkladně plní své povinnosti, účastní se mimoškolních akcí, reprezentují školu v různých vědomostních, pěveckých a sportovních soutěžích, jsou udělovány pochvaly třídního učitele a pochvaly ředitelky školy za jejich školní iniciativu a mimoškolní aktivity. Individuální hodnocení probíhá u žáků na prvním stupni. Třídní učitelka zaznamenává úspěchy žáčků a na konci měsíce zhodnotí výsledky jejich snažení. Na konci školního roku pak vybere nejaktivnějšího žáka třídy. Pro žáky druhého stupně funguje systém celoroční práce. Žáci se snaží za své aktivity ve školní a mimoškolní práci sbírat body a na konci školního roku je vyhodnocen Aktivní žák třídy podle nejvyššího počtu dosažených bodů. Odměnou jim je kniha nebo vstupenka do kina dle vlastního výběru. Třída Počet žáků Opatření Neomluvená absence 9 3 Jednání třídní učitelky se žákem, uplatnění NTU, DTU Alkohol - 0 Kouření - 0 Drogy - podezření - 0 Gamblerství - 0 Příznaky šikany 4 1 Jednání se zákonnými zástupci, pohovory s třídním učitelem o pravidlech vzájemného chování, dohoda společných pravidel chování, řízené diskuze, testování vztahů ve třídě, uplatněna byla DŘŠ Nebezpečné látky (třaskaviny) INTEGRACE ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Jednou za týden navštěvují hodiny reedukace, plní úkoly v domácí přípravě. Využívány k nápravě výukových poruch jsou knihy, učebnice, PC programy, hry a kompenzační pomůcky doporučené speciálními pedagogy a psychology pedagogicko-psychologické poradny. Zákonný zástupce žáka požádá ředitelku školy o sestavení IVP, vyjádří písemně souhlas se speciálním vzděláváním a zaváže se ke spolupráci se školou na vzdělávání svého dítěte. Plány po schválení odbornými pracovníky pedagogicko-psychologické poradny jsou využívány jako program vzdělávání žáka. Ve školním roce 2013/2014 bylo integrováno 11 žáků, z toho 2 žáci byli z prvního stupně. Reedukační vzdělávání zajišťovalo 5 pedagogů naší školy. Hodnocení práce s IVP probíhá 2 x ročně formou pohovoru a písemným shrnutím pokroků žáka v jednotlivých předmětech. Hodnocena a kontrolována je tato práce se žáky také pracovnicemi pedagogicko-psychologické poradny. Individuální přístup a zohlednění ve výuce bylo uplatňováno také u zohledněných žáků podle platných závěrů z pedagogicko-psychologické poradny. Jednalo se o 8 žáků. Druh postižení Třída Počet žáků Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení - 0 S vadami řeči - 0 Tělesné postižení - 0 S kombinací postižení - 0 S poruchami chování - 0 S vývojovými poruchami učení Poradenské služby školy: Výchovné poradenství Poradenství k volbě povolání Spolupráce s PPP Spolupráce s SPC Spolupráce se speciálními pedagogy Ing. Milena Rudolfová Ing. Milena Rudolfová, Úřad práce Šumperk Ing. Milena Rudolfová, Mgr. Jitka Taklová, PPP Šumperk Ing. Milena Rudolfová, SPC Šumperk Ing. Milena Rudolfová, třídní učitelé (dle potřeby)

15 Spolupráce s psychology Spolupráce s Policií ČR Spolupráce se sociálními odbory Spolupráce s rodiči Spolupráce s jinými subjekty 5. EVALUAČNÍ NÁSTROJE: Ing. Milena Rudolfová Mgr. Petr Lukáš, Mgr. Věra Turková Mgr. Věra Turková, Ing. Milena Rudolfová, třídní učitelé Všichni pedagogičtí pracovníci dle potřeby Mgr. Věra Turková Obecní úřad Loučná nad Desnou, Městský úřad Šumperk, Krajský úřad Olomouc, ČŠI Olomouckého kraje Milena Rudolfová V letošním školním roce byli žáci 8. třídy testování v rámci KEA v projektu Dovednosti pro život. Cílem ověřovacího testování Dovednosti, oproti běžným srovnávacím testům, bylo objektivní zhodnocení schopností žáka. Toto ověřovací testování zjišťovalo absolutní znalosti žáka. Test si kladl za cíl postihnout několik úrovní klíčových kompetencí a práce s informacemi. Od žáků se neočekávalo vyřešení všech úloh testu, neboť cílem bylo nalézt nejobtížnější úlohy, které je žák ještě schopen řešit. Výsledky testovaných žáků byly rozděleny do pěti úrovní. V testování práce s informacemi dosáhlo 40% žáků úrovně profík a specialista, 10% nejnižší úrovně. V testování žáků při řešení problémů se na nejvyšší úroveň dostalo 5% žáků a nejnižší úrovně dosáhlo 30% žáků, totožné výsledky dosáhli žáci i při testování vztahů a komunikace. V novém školním roce se budeme muset zaměřit na sledování rozvoje těchto kompetencí. Pro zkvalitnění vzdělávací práce a zefektivnění práce žáka a učitele proběhlo v 5. ročníku mapování stylu žákova učení jako nástroje k rozvoji klíčové kompetence k učení a průřezového tématu Osobnostní a sociální výchovy. Osobnostní testy mapují počáteční fázi učení převažující učební styl žáka. Pro samotného žáka je to nástroj pro jeho sebepoznání. Ve ročníku proběhlo vlastní sebehodnocení žáků sledovaných oblastí klíčových kompetencí s následným vyhodnocením vyučujícího, jak žáka vidí on. Žáci 3. třídy provádí toto hodnocení na samostatných listech a žáci třídy své dovednosti hodnotí v žákovské knížce v předtištěných tabulkách. 6. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY: a) Ochrana člověka za mimořádných situací Témata OČZMS byla průběžně zařazována do vyučovacích hodin přírodovědných předmětů a předmětů výchovných. Na prvním stupni si žáci v rámci prvouky opakovali důležitá telefonní čísla a postupy při ohlašování různých krizových situací. V přírodovědných předmětech se žáci druhého stupně věnovali tématům o nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zásadám poskytnutí první pomoci. V rámci fyziky a chemie žáci řešili vhodné postupy při jaderné katastrofě či chemickém poplachu, opakovali si obsah evakuačního zavazadla, chování v úkrytu apod. V zeměpise a přírodopise byly nastiňovány situace ochrany člověka při přírodních katastrofách jako např. zemětřesení, povodně, větrná smršť, změny klimatu a další. V měsíci květnu proběhla na naší škole cvičná evakuace. Žáci si vyzkoušeli, jakým způsobem se mají zachovat např. při vypuknutí požáru a jak v co nejkratším čase opustit školu podle evakuačního plánu. Jaroslav Dorňák b) Dopravní výchova V průběhu školního roku se žáci první až třetí třídy seznámili s pravidly silničního provozu z pohledu chodce. Vše probíhalo v rámci tématu prvoučného učiva Místo, kde žijeme a Člověk a jeho zdraví. Čtvrtá a pátá třída pak rozvíjela své znalosti a dovednosti z pohledu cyklisty. Na podzim a na jaře žáci čtvrté třídy absolvovali výcvik na dopravním hřišti v Zábřehu na Moravě. Při druhé návštěvě dopravního hřiště museli prokázat své znalosti v testových otázkách a praktické jízdě. Všichni byli úspěšní a získali průkaz cyklisty. Ostatní žáci již tyto získané dovednosti uplatňují v silničním provozu samostatně nebo s rodiči. Petr Kršek c) Volba povolání Volba povolání je zařazována pravidelně od 8.do 9. třídy do tematického plánu pracovní výchovy. Zařazena jsou témata poznávání osobních předpokladů, sebepoznávání, přehled možností sebevzdělávání, plánování s ohledem na své možnosti, orientace na trhu práce, volba profesní orientace.

16 Výchovně vzdělávací strategií byla samostatná i skupinová práce, prezentace vlastní osoby, hraní rolí, řízená diskuse. Využívány byly testy, pracovní listy, zpracovávání informací z internetu, samostatně vytvořené pracovní listy, hry. Žáci 9. třídy navštívili na podzim 2013 prezentační výstavy středních škol a učilišť SCHOLARIS v Šumperku využívali Dnů otevřených dveří ve středních školách a učilištích. Mnohé informace získali i přímo ve škole od zástupců jednotlivých škol, z informací na webu naší školy sekce výchovné poradenství, pohovorem s výchovnou poradkyní, třídním učitelem, samostatným vyhledáváním informací. Pomocníkem při výběru škol se stal jako každoročně Sborník oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje a pro rodiče Průvodce přijímacím řízením v Olomouckém kraji v roce Již tradičně se žáci 9. třídy zúčastnili kurzu netradiční výuky na SPŠ z oblasti finanční gramotnosti pod vedením p. uč. J. Dorňáka. Přijímací řízení mělo stejné podmínky jako v minulých letech. Žáci 9. třídy měli možnost podat 2 přihlášky na střední školu nebo odborné učiliště. Přihlášky podávali na vybrané školy zákonní zástupci. Po přijetí potvrdili zákonní zástupci žáků zájem o studium odesláním zápisového lístku na danou školu. Téměř všichni žáci 9. třídy se umístili do zvolených škol v prvním kole přijímacího řízení. Dvě žákyně na odvolání. Milena Rudolfová d) Tělovýchovné kurzy Žáci 2. a 3. třídy se v rámci vzdělávání účastnili plaveckého výcviku v rámci tělesné výchovy. Kurz trvá 20 hodin a zabezpečuje ho Plavecká škola Aquatoll Šumperk. Žáci překonávají strach z vody a získávají první plavecké základy. V závěru kurzu se setkávají s vodníkem a účastní se plaveckých závodů dle výkonnosti. Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám v letošním školním roce neproběhly lyžařské výcvikové kurzy pro 1., 4., 6. a 7. třídu. Za poznáním svého okolí podnikali turistické poznávací výlety žáci II. stupně. Starší žáci zpracovávali itinerář cest, orientovali se v přírodě. Věra Turková e) Ovoce do škol Problematika významu ovoce pro zdravou výživu se prolíná předměty prvouka a přírodověda ve všech ročnících prvního stupně. V 1. třídě ji obsahují témata Podzim v sadu (říjen), Člověk a jeho zdraví (leden), Jaro a Léto (květen). V červnu žáci vypracovali projekt Ovoce, ve kterém pracovali s básní Vitamínová od Dagmar Vysoké, trénovali čtení s přednesem, vyhledávali rýmy (Čt), doplňovali vynechaná slova (orientace, porozumění textu, Ps), posilovali zrakovou percepci při řešení písmenkového rébusu, vyhledávali a přepisovali názvy ovoce z textu (Čt, Ps), řešili slovní úlohu o jablkách (M) a v hudební výchově se naučili píseň Pod naším okýnkem. Žáci druhé třídy se zabývali prvoučnými tématy Význam ovoce (listopad), Naše zdraví a životospráva člověka (leden). Vypracovali projekt Vím, co jím, ve kterém se zabývali správnou životosprávou a jídelníčkem (Prv), vyluštili matematickou barevnou hádanku a řešili slovní úlohy o ovoci (M), vyrobili jablíčka, která vyzdobili tupováním hustou barvou ( Pv, Vv). Prvouka třetí třídy vyzdvihuje význam ovoce v tématu Pečujeme o své zdraví (květen). V červnu vytvořili projekt s názvem S vitamíny v těle, žije se nám skvěle, ve kterém žáci vyhledávali a třídili informace, uváděli věci do souvislostí a rozšiřovali si slovní zásobu. Výtvarně doplnili text, ve skupinách vytvořili model svého těla a do něj nalepili obyvatele vitamíny. Na závěr proběhla diskuse o zdravém životním stylu. Čtvrťáci mají v přírodovědě téma Druhy plodů a jejich význam pro zdravou výživu. Bavili se projektem Ovocný salát. Ve slohu napsali pracovní postup přípravy ovocného salátu, v angličtině si obohatili slovní zásobu o potřebná slovíčka, v pracovním vyučování si salát připravili a na závěr si všichni moc pochutnali. Páťáci si v přírodovědě vytvořili potravinovou pyramidu, diskutovali o zdravé výživě a o zpracování potravy v trávicí soustavě. Velmi je bavil projekt Zdravý salát, který zpracovali na základě praktické přípravy a vlastní výroby zeleninového a ovocného salátu v pracovním vyučování. Vše potom popsali ve slohovém cvičení. Projekt Ovoce do škol, kterého se naše škola účastní již čtvrtým rokem, umožnil také žákům a učitelům, aby si jednou měsíčně na ovoci dodaném do školy společně pochutnali. Věra Lukášová 7. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ŠVP a) Osobnostní a sociální výchova

17 Letošní rok jsme opět zahájili společnou akcí 1. a 9. třídy nazvanou Pohádkové TOKUY. Jde o kurz osobnostně sociální výchovy, který nastupující prvňáčci společně s rodiči prožívají na chatě Pelikán pod vedením učitelů a spolužáků z 9. třídy. Na cestě Všeználka je čekala spousta úkolů i pohádkových postav Mařenka s Jeníčkem, Karkulka s babičkou, Sněhurka s macechou, Šmoulové, trpaslíci, Bob a Bobek, Pat a Mat, Robin Hood. Důvtip, znalosti, dovednosti a schopnost pracovat v týmu ověřovaly další pohádkové bytosti Zlatovláska (zručnost, trpělivost, pečlivost), Kocourek Modroočko (nová výtvarná technika), Saxana (kuchařské dovednosti), Šeherezáda (literární tvořivost), Nebojsa (odvaha), Mydlidub (síla a taktika), Ferda Mravenec a Brouk Pytlík (tvořivost, zručnost, spolupráce), Plaváček (spolupráce, zručnost, taktika a schopnost se rozhodnout). Každý deváťák prošel sám rytířskou stezku, která prověřila jeho důvtip, schopnost orientovat se v prostoru, rozhodnost a statečnost. Jako odměnu si všichni odnesli řadu společných zážitků, tričko a zlatou rybku. Následující měsíc někteří deváťáci asistovali při stužkování prvňáků a v prosinci pomáhali při organizaci Čertovské diskotéky. 6. třídu čekal v úvodu školního roku Adaptační kurz, ve kterém se děti vzájemně poznávaly s novou třídní učitelkou. Šesťáci i sedmáci se vypravili do Šumperku na prezentačně propagační akci na podporu zdraví a aktivního života. Formou tvořivých, poznávacích i sportovních her žáci plnili různé úkoly. Ani tento rok jsme nevynechali besedy poradny zdraví Šumperk. Prvňáci si v besedě Úraz není náhoda vysvětlili, jak se vyhnout úrazu, případně jak se zachovat v rizikové situaci. Druháci a třeťáci si hravou formou objasnili potřebu pohybu, zdravé výživy a pitného režimu v besedě Proč je pohyb důležitý. Děti ze 4. a 5. třídy získaly znalosti a praktické zkušenosti, jak se správně chovat při střetu se psem v besedě Aby pes nekousl. Zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky z 5. a 6. třídy byla připravena beseda na téma Dospívání. Sedmáci společně s osmáky probírali problematiku pití alkoholu v besedě Opilý pozemšťan. Na téma hospodaření s penězi byla zaměřena beseda 9. třídy Počítadlo aneb Prachy v prachu. V březnu jsme jeden den v třídě věnovali kurzům OSV. Šesťáci se zaměřili na téma Vztahy ve třídě. Prostřednictvím různých her a aktivit pracovali na upevnění pozitivních vztahů mezi spolužáky. Sedmá třída byla obohacena o znalosti a dovednosti na téma Jak si zdravým způsobem zlepšit náladu a být svěží. Osmáci se seznámili s několika postupy, které jim mohou usnadnit práci při učení. Téma jejich kurzu znělo Efektivní učení. Žáci I. stupně se zapojili do projektu Zdravé zuby. Jedná se o komplexní výukový program, jehož cílem je uvědomění si důležitosti zubní hygieny. Téma péče o chrup bylo probíráno jednotlivými učiteli v hodinách prvouky a přírodovědy. Ve škole se snažíme o to, aby mezi sebou vycházeli a dokázali spolupracovat žáci nejen v rámci třídy, ale i v rámci různých ročníků. K tomu patří i Den Země, který byl letos zaměřen na zpracování a třídění odpadů. Některé děti chystaly úkoly a ty pak plnily skupiny žáků z různých ročníků. Součástí výuky je prezentace vlastní práce. Probíhá v rámci různých předmětů a vrcholem je vypracování a obhajoba absolventské práce na vybrané téma v 9. třídě. Ve všech ročnících se děti učí hodnotit vlastní práci v rámci sebehodnocení. Rozlišují, co se jim povedlo, co by šlo zlepšit. Na II. stupni sebehodnocení probíhá čtvrtletně, na I. stupni jsou tyto intervaly kratší, většinou měsíční. Martina Churavá b) Výchova demokratického občana Výchova demokratického občana je zařazena do všech tříd I. a II. stupně. Žáci jsou seznamováni s problematikou vlastenectví, národnosti, náležitosti k národu, s problematikou správného vztahu k domovu, k vlasti. Na I. stupni jsou témata zařazena v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda. V předmětech občanské výchovy, dějepisu a výchovy ke zdraví na II. stupni byla průběžně zařazována témata, která se zaměřují na výchovu ke spolupráci, toleranci, správnému vnímání okolního světa, postavení člověka ve společnosti, na výchovu k občanství, k demokracii demokratickému způsobu myšlení, k otázkám práv a svobod. V českém jazyce byla posilována tato témata formou hodnocení vybraných literárních úryvků, také pomocí vlastní tvorby při písemných pracích. V jednotlivých třídách školy se po celý rok pracovalo s třídními pravidly, pomocí kterých se učily vnímat školu jako otevřené partnerství. Třídy zažívaly demokratické principy a hodnoty v každodenním fungování školy. Žáci se rovněž účastnili mnoha společenských akcí školy a obce. Žáci I. stupně se svými učiteli diskutovali o naší zemi, státních symbolech, znacích, o národní hrdosti, vlastenectví, o státním zřízení ČR, způsobu vlády, dále o rozdělení na kraje a pochopení ČR jako součásti EU, o potřebě demokratického fungování společnosti. Žáci II. stupně dokáží rozeznat a popsat státní demokratické zřízení, problematiku národnostních menšin, rasismu, vlastenectví. Orientují se v otázkách netolerantních, rasistických a extremistických projevů chování, rozpoznání projevů záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých, uplatňování svých práv a

18 respektování práv a zájmů druhých a také objasnění významu právní úpravy důležitých vztahů jako jsou vlastnictví, manželství, pracovní poměr. Milena Rudolfová c) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, prohlubuje u žáků poznatky a umožňuje uplatnit jejich dovednosti, které si osvojili, protože řeší aktuální problémy současného světa. Téma je integrováno především do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů prvouka, vlastivěda, zeměpis, občanská výchova, dějepis. Ale i do ostatních předmětů vyučující zařazovali související témata (jazyk český, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, hudební výchova). Deváťáci zažívali Kvízovou evropskou horečku. V rámci projektu Evropa kolem nás poznávali osmáci blíže naše sousedy a zvyky v jednotlivých zemích Evropy. V závěru roku hledali souvislosti, které ovlivňují chod naší planety.. Věra Turková d) Multikulturní výchova Témata multikulturní výchovy jsou zařazována do běžné výuky. Na prvním stupni se orientují tato témata především na vysvětlení otázek života v určité dané skupině, uvědomění si jaký jsem a kam patřím. Do vyučovacích hodin 6. ročníku byla zahrnuta témata o rasách člověka, tradicích v anglicky mluvících zemích, poznání vlastního kulturního zakotvení, uplatňování principů slušného chování a respektování zvláštností různých etnik. Sedmý ročník měl do výuky zařazena témata o náboženství světa, křížových výpravách, objevných plavbách, tradicích anglicky mluvících zemích, toleranci k národnostním menšinám, soužití etnických skupin. Pro žáky tohoto ročníku byla uspořádána beseda KPPP na téma,,výchova k toleranci. V osmém ročníku se multikulturní výchova týkala témat tradic anglicky mluvících zemí, významu užívání cizích jazyků jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání, osídlování mimoevropských území (USA, Asie), rozlišování spisovného českého jazyka a jiných slovanských jazyků. Devátý ročník se zabýval tématy o antisemitismu, rasismu v Evropě 20. století, tradicích anglicky mluvících zemí, významu užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání, rozlišování spisovného jazyka, nářečí a obecné češtiny, významu kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, důležitosti integrace jedince v rodinných vrstevnických a profesních vztazích, toleranci, empatii a umění vžít se do role druhého, nekonfliktním životě v multikulturní společnosti, nesnášenlivosti a toleranci různých etnických skupin. Žáci druhého stupně se zúčastnili velmi poutavé besedy s cestovatelem a fotografem Tomášem Kubešem na téma,,život a kultura Indie. S panem Kocůrkem besedovali žáci v anglickém jazyce o životě na západě USA. Věra Turková e) Environmentální výchova Environmentální výchova je začleněna do výukových plánů prvouky, přírodovědy a přírodopisu. Účastníme se ekoprogramů SVČ Doris Šumperk a Dne s Lesy ČR. V rámci hodin realizujeme různé projekty s environmentální tematikou. Také pořádáme celoškolní projektový den Den Země. Organizujeme sběr papíru, kaštanů a žaludů a PET víček. Třídíme opad - papír, plasty, nápojové kartony a elektroodpad. V rámci sponzorství jsme uspořádali sbírku na krmivo pro surikaty v ZOO Olomouc. Spolupracujeme také s ekologickým centrem Tereza na projektu Les ve škole, škola v lese. Podrobnější přehled jednotlivých aktivit viz. Přírodovědná gramotnost. Petr Kršek f) Mediální výchova Zachovali jsme osvědčené postupy z roku minulého. Do Vánoc jsme se věnovali především poznávání svých silných a slabých stránek a následné sebeprezentaci prostřednictvím různých médií. Po vánocích jsme se zabývali mediálními technikami, prací s informacemi a jejich zpracováním. Seznámili jsme se s manipulativními technikami médií a vyzkoušeli si mediální praxi (tvorba plakátů na Rockový dýchánek a prezentací pro Olympijský víceboj). Naše společné snažení vyvrcholí veřejnou obhajobou vlastní absolventské práce. Nejstarší ročníky v předmětu jazyk český využívaly médií jako zdroje informací, hodnotily mediální sdělení, vybíraly hodnotnou literaturu. Ve slohových pracích žáci zaujímali kritický postoj k rozpoznaným manipulativním technikám. Ročníky mladší byly poučeny o tom, jak je důležité chránit osobní údaje a v čem spočívá nebezpečí tzv. sociálních sítí.

19 Součástí mediální výchovy je také veřejná prezentace našich žáků. Ta se týká v podstatě všech ročníků, protože děti pracují v pěveckých sborech a navíc v rámci hudební výchovy pořádáme tzv. Rockový dýchánek, na kterém žáci vystupují pro své blízké a známé. Školní web je i nadále zdrojem velkého množství informací (aktuality, kroniky jednotlivých webových sekcí ZŠ, MŠ a SB), podporuje výuku (rozjíždíme produkt Úkolníček) a prezentuje práci žáků naší školy. Protože naše škola spolupracuje s řadou významných osobností, připravujeme doplnění webu o prezentaci uvedených osob). Petr Lukáš 8. FUNKČNÍ GRAMOTNOSTI a) Čtenářská gramotnost V 1. třídě se zaměřujeme především na výuku správné techniky čtení. Už od prvních slov klademe důraz na čtení s porozuměním. Žáci např. rádi hrají hry, při kterých řeší hádanky, hledají, doplňují chybějící písmena a slova. Po čtení článků pak ve všech ročnících následuje tvořivá práce s textem např. odpovědi na otázky učitele (i žáků), dramatizace, vyhledávání a doplňování slov, informací, popisů apod. Na práci s textem zaměřili učitelé i čtenářské projekty: Učím se číst, Části lidského těla, Veselé zoubky, Ovoce (1. třída), Drak, Na planetě měkkých a tvrdých souhlásek, Čtvero ročních dob, Já a můj svět, Zdravé zuby, Projekt o spisovatelích a ilustrátorech, Vím, co jím (2. třída), Děti v dopravním provozu, Naše obec, ZOH, Zdravé zuby, S vitamíny v těle, žije se nám skvěle (3. třída), O dvanácti měsíčkách, O svatém Václavovi, Učíme se číst s porozuměním, Zdravé zuby, Ovocný salát (4. třída), Vesmír, Podnebné pásy, Zdravé zuby, Zdravý salát (5. třída). V jednotlivých ročnících také žáci dle svých schopností prezentují před třídou své přečtené knížky. Třeťáci a čtvrťáci si o svých přečtených knížkách vedli čtenářské deníky. Každý žák páté třídy odprezentoval během roku čtyři knížky, písemně je zpracoval a vytvořil Čtenářské listy. Knížky si žáci mohou půjčovat ve školní knihovně a přímo ve škole mohou využít i nabídky výhodných cen z katalogu nakladatelství Fragment a Mladá fronta. Každá třída také odebírá časopis - Báječná školka (1. třída), Sluníčko (2. třída), Čtyřlístek (3. třída), Mateřídouška (4. třída), Junior (5. třída). Dobrý ohlas měla dramatizace pohádky O dvanácti měsíčkách, kterou si žáci čtvrté třídy připravili jako divadelní představení pro své mladší spolužáky. V březnu proběhly velmi zajímavé besedy se spisovatelkou J. Vítovou. Žáky první, druhé, třetí a čtvrté třídy seznámila s procesem tvorby a vzniku své knihy O Květušce a tesaříkovi. Čtvrťáci a páťáci besedovali s autory knih Děsivé dějiny. Setkání s Vladimírou Krejčí se jim velmi líbilo. V únoru proběhla pro žáky třídy soutěž Rozumbrada. Tři týdny řešili jazykové a čtenářské úkoly, vyhledávali, třídili, zapisovali požadované informace a nejúspěšnější řešitelé postoupili do školního kola. Celý rok se žáci také setkávají s poezií. Všichni se zúčastnili třídních kol recitační soutěže, která pro nejúspěšnější recitátory prvního stupně vyvrcholila slavnostním školním kolem, které proběhlo v příjemné předvánoční atmosféře. Učitelé prvního stupně využívají k posílení čtenářské gramotnosti i pracovní listy vypracované v rámci šablon. Na 2. stupni žáci mívají problém s obecným porozuměním textu, vystihnutím hlavní myšlenky a s vysvětlením účelu textu. Proto byly hodiny českého jazyka a literatury zaměřeny na porozumění textu, hodnocení jeho kvality, posuzování stavby textu, žánru i jazyka autora. Zvláštní pozornost byla věnována úlohám, které vyžadují tvoření úsudku, zapojení vlastních zkušeností a znalostí. I letos se některé děti zapojily do projektu Čtení pomáhá. V průběhu roku měli žáci možnost seznámit se s nabídkou knižního klubu Fragment a vybrané tituly si koupit. Knihy k přečtení nabízíme i v naší školní knihovně. Svůj hodnotící pohled na přečtené knihy pak žáci vyjadřovali ve svých Čtenářských listech. Vzájemně si knihy mohli doporučit, konfrontovat své pochopení textu s ostatními. V každém ročníku 2. stupně proběhlo umělecké čtení poezie. 8. třída vytvořila, zahrála a natočila komiksový příběh, který je k vidění na webových stránkách školy. Žáci 9. ročníku vypracovali absolventské práce, ve kterých dokazovali svou schopnost zpracovat vyhledané informace k tématu, který si vybrali. Na základě připravené prezentace tuto práci obhajovali před spolužáky a veřejností. Zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti je úkol všech pedagogů ve škole. Vyhledání, třídění, zpracování informací, jejich následná prezentace, argumentace a obhajoba názoru se stala trvalou součástí hodin zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, mediální výchovy, aj.

20 b) Přírodovědná gramotnost Přírodovědná gramotnost je rozvíjena především v předmětech prvouka, přírodověda, přírodopis a praktikum z přírodopisu v 6. a 7. třídě. Součástí hodin prvouky jsou prvoučné vycházky, kde žáci sledují jevy týkající se daného učiva. Učivo učitelé obohacují i projekty: Zavařujeme podzim, zimu, jaro a léto, Části lidského těla (1. třída), Já a můj svět, Čtvero ročních dob (2. třída), Naše obec, Děti v dopravním provozu (3. třída). Přínosné jsou ekoprogramy Vily Doris. V tomto roce žáci navštívili tyto programy: Včelí medvídci (2. a 4. třída), Sedlařina to je dřina (3. třída), Zlatonoš (4. třída), Kde se bereš, komunální odpade?, Riskuj! (5. třída). Žáci 4. a 5. třídy se v září zúčastnili Dne s LČR, kde plnili různé vědomostní úkoly, poznávali přírodniny, dřeviny, ptáky, stopy. V rámci doprovodného programu vyráběli ptačí budku. Na následné přírodovědné vycházce pak vyrobené budky umístili v okolí. Žáci 2. a 4. třídy si v rámci ekoprogramu Včelí medvídci vyrobili čmelín, který umístili na zahradu, kde ho budou dlouhodobě pozorovat. Žáci 4. třídy sbírali listy a plody rostlin v zámeckém parku. Vyrobili naučné archy a vytvořili nástěnku. Pracovali s literaturou, zapisovali názvy rostlin a hotovou práci prezentovali před třídou. Přírodovědnou tématiku mělo také divadelní představení Pohádky z našeho statku, kterou žáci se zájmem zhlédli v místním kulturním domě. V rámci školního výletu putovali žáci 4. a 5. třídy za lesním dobrodružstvím po lesní ekostezce na Švagrově. V krásné přírodě plnili různé přírodovědné úkoly. Den Země byl na naší škole zaměřen na obaly, odpady a jejich ekologické zpracování a využití. Během roku jsou ve škole umístěny nádoby na třídění odpadu (plast, nápojové kartóny, papír) a 2x za rok je organizován sběr papíru. Máme ve škole i sběrné místo pro vyřazený elektroodpad. Žáci II. stupně se také účastnili ekoprogramu Eko riskuj. V soutěži zúročili své znalosti z předchozích ekoprogramů. Týkalo se to např. témat: třídění odpadů, hospodaření s vodou a energiemi, ochrana přírody. 12 žáků ze třídy změřilo své síly s jinými školami v soutěži Zlatý list ve znalostech ze zoologie, botaniky, ochrany přírody, geologie, meteorologie. Šesťáci a osmáci společně absolvovali ekostezku na Švagrově. Sedmáci si své praktické dovednosti se sběrem a určováním rostlin vyzkoušeli v dlouhodobém úkolu při tvorbě herbáře. V hodinách přírodopisu zejména v 6. a 7. třídě, kde se probírá botanika a zoologie, se snažíme maximálně využít příznivých podmínek v okolí školy. Na vycházkách určujeme pomocí atlasů rostliny a bezobratlé živočichy. c) Matematická gramotnost Matematická gramotnost je rozvíjena především v hodinách matematiky, kde klademe důraz na aplikaci získaných matematických dovedností při řešení a tvoření praktických slovních úloh, matematických hádanek, rébusů apod. Na 2. stupni je součástí také hodin fyziky a chemie. Důležitým prvkem rozvoje této gramotnosti je i účast v soutěžích s matematickým zaměřením. V listopadu proběhla pro žáky třídy matematická soutěž Logik. Po tři týdny plnili žáci zajímavé matematické úkoly a nejlepší řešitelé z jednotlivých tříd postoupili do školního kola. Čtvrťáci se zapojili do školního kola matematické soutěže pro žáky čtvrtých tříd. Žáci páté třídy se zúčastnili Pythagoriády. V rámci předmětů matematika a informatika sestavili páťáci sbírku slovních úloh. Žáci 2. stupně se letos zapojili do Pythagoriády a Matematické olympiády. V této soutěži se dvěma žákům podařilo dostat do okresního kola. d) Komunikace v cizích jazycích Ve 3. a 5. třídě se učí anglický jazyk v hodinové dotaci 3 hodiny týdně, ve čtvrté je posílen o jednu hodinu na čtyři hodiny týdně, aby měli žáci více prostoru pro procvičení a upevnění učiva. Žáci třetí třídy rádi dramatizují komiksové příběhy a zpívají anglické písničky. Hodiny si obohatili miniprojekty: Barvy, Tělo, Jídlo. V hodinách anglického jazyka ve 4. a 5. ročníku převažuje složka komunikativní. Důraz je kladen na poslech a mluvení. Žáci se učí zachytit základní údaje slyšeného textu, umět na ně reagovat, zafixovat si nejfrekventovanější fráze a umět je použít v jednoduché konverzaci. Osvědčuje se užívání říkanek, jazykolamů, básniček, písniček, dramatické improvizace. Nenásilně si tak žáci procvičují i gramatiku, slovní zásobu, utvrzují si správný přízvuk. Ve čtvrté třídě žáci vypracovali projekty: Můj dům/byt, Halloween, Sporty, Velikonoce, Hodiny a Mazzy v Gondolandu. V třídě mají žáci 3 hodiny anglického jazyka týdně a k tomu v 6., 7., 9. třídě přibyla hodina anglické konverzace. V letošním roce byl povinně zaveden od 8. třídy druhý cizí jazyk. Na naší škole je to ruský jazyk, který je dotován 3 hodinami týdně. I na 2. stupni je v jazycích často využívána projektová výuka. Jde například o projekty s těmito tématy: Poznáváme Evropu, Západ USA, Jídlo Fastfood x Tradice, Kalifornie, Moje škola, Můj ostrov, Životní prostředí a budoucnost.

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012 Charakteristika školy a hlavní cíle MPP ZŠ Pňovice je úplná základní škola. Na 1. stupni je 51 žáků. Spojeny do jedné třídy jsou 1. a 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více