Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1"

Transkript

1 Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1 8. PREZENTACE DAT Jakými prostředky sdělujeme informace, údaje, účetní a statistické charakteristiky? Používáme tyto prostředky sdělování informací a prezentace dat: slovní popis (text), tabulky, grafy. V praxi používáme vhodnou kombinaci tabulek, slovního popisu a grafů. Nyní si o jednotlivých prostředcích povíme podrobněji. 8.1 SLOVNÍ POPIS Text (slovní popis): je nejčastějším sdělovacím prostředkem. Jednoduše se tvoří. Tvoří základ většiny sdělení. Ovšem jakmile máme sdělit v textu množství číselných údajů, je to méně přehledné. Například: V roce 2012 byl ve firmě Alfa Blatná průměrný roční stav zaměstnanců 60. Z toho bylo 48 mužů a 12 žen. Tržba firmy byla 170 miliónů korun. Náklady činily 120 miliónů korun. Nebo: Některé ukazatele firmy Alfa Blatná v roce 2012: Průměrný roční stav zaměstnanců: 60. Z toho bylo 48 mužů a 12 žen. Tržba firmy byla 170 miliónů korun. Náklady činily 120 miliónů korun.

2 Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 2 Ke zvýraznění textu můžeme použít tučné písmo, nadpisy, podnadpisy, odrážky, tak, jak to vidíme v předchozím příkladu i v celé této učebnici. Přesto je výhodné množství číselných informací zvýraznit do přehledné vhodné tabulky nebo grafu. O tabulkách je následující kapitola. 8.2 TABULKY Užití: Do textu (slovního popisu) vkládáme tabulky vždy, je-li to vhodné. Tabulky zvýší přehlednost sdělovaných informací. Tabulky členíme na 3 druhy, a to: tabulky prosté, tabulky skupinové, tabulky kombinační. Nyní prostudujeme jednotlivě uvedené druhy tabulek.

3 Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana TABULKA PROSTÁ Užití: Pro přehled různorodých údajů bez hlubší analýzy. Například v úvodu odborné práce, žákovského projektu apod. kdy popisujeme charakteristiku podniku (viz tabulka 8.1). Tabulka obsahuje netříděné informace, přímo se nevyskytuje se řádek Celkem, třídění je podle 0 znaků. (Řádek celkem se někdy může vyskytovat skrytě, jako např. v tabulce 8.1 je řádek Průměrný stav pracovníků a následně z toho ženy a z toho muži.) Příklad 8.1: V tabulce 8.1 uvádíme přehled některých ukazatelů fiktivní firmy Alfa Blatná. Tabulka 8.1 je prostá, je v ní navíc časové srovnání hodnot v roce 2011 a v roce a) Samostatně dopočítejme chybějící údaje. b) U dvou libovolných ukazatelů uveďme slovní popis. Tab. 8.1: Některé ukazatele firmy Alfa Blatná v r a 2012 Ukazatel Jednotka Průměrný stav pracovníků osoby z toho ženy osoby z toho muži osoby Tržby tis Plánované tržby tis Náklady tis ,3 Mzdové náklady tis ,1 Řešení: Z podkapitoly Indexy při časovém srovnání víme: Hodnota veličiny v nižším roce je vždy ve jmenovateli, a proto se pokládá 1 neboli 100 % ve srovnání s hodnotou veličiny ve vyšším roce, která je v čitateli. Některé výpočty: Počet mužů v r. 2011: = 30 Počet mužů v r. 2012: = 38 Tržby v r. 2012: tis tis. = tis. (tj. 170 mil. ).

4 Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 4 Náklady v r lze spočítat z trojčlenky: tis ,3 % x tis ,0 % tis..100 % x tis. 133,3 % Mzdové náklady v r lze spočítat z trojčlenky: tis ,0 % x tis ,1 % tis..142,1% x tis..1, tis. 100 % Doplněná tabulka prostá je 8.2. Tab. 8.2: Některé ukazatele firmy Alfa Blatná v r a 2012 Ukazatel Jednotka Průměrný stav pracovníků osoby ,4 z toho ženy osoby ,7 z toho muži osoby ,0 Tržby tis ,1 Plánované tržby tis ,3 Náklady tis ,3 Mzdové náklady tis ,1 Odpověď (slovní popis) na některé ukazatele: Stav mužů v r stoupl o 18 oproti r. 2011, tj. stoupl na 160 %, neboli o 60 %, tj. 1,6. Stav žen v r klesl o 2 ženy oproti r. 2011, tj. klesl na 85,7 %, neboli o 14,3 %.

5 Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 5 Náležitosti tabulky Aby tabulka plnila svoji sdělovací funkci, musí mít předepsané náležitosti a vhodnou úpravu. Tabulka obsahuje řádky a sloupce. Průnikem řádku a sloupce je buňka tabulky (políčko). Náležitosti tabulky si ukážeme na příkladu tabulky 8.2a, která vznikla rozšířením tabulky 8.2 o číslování řádků a sloupců. Tab. 8.2a: Některé ukazatele firmy Alfa Blatná v r a 2012 Ukazatel Řádek Jednotka a b c 1 2 3=2-1 4=2/1 Průměrný stav pracovníků 11=12+13 osoby ,4 z toho ženy 12 osoby ,7 z toho muži 13 osoby ,0 Tržby 14 tis ,1 Plánované tržby 15 tis ,3 Náklady 16 tis ,3 Mzdové náklady 17 tis ,1 Poznámka: Průměrný stavy pracovníků je průměrný roční stav zaokrouhlený na celá čísla Tabulka má mít následující náležitosti: Název tabulky je u nás Tab. 8.2a: Některé ukazatele firmy Alfa Blatná. o Název tabulky by měl obsahovat věc (ukazatele), místo (firma Alfa Blatná) a čas, pokud nevyplývá z kontextu, jako u nás je čas (rok 2011 a 2012) v legendě tabulky. První sloupec tabulky obvykle tvoří legendu tabulky. o Název legendy je u nás Ukazatel o Vlastní legenda je u nás Průměrný stav pracovníků, z toho muži, z toho ženy, Tržby, Plánované tržby, Náklady, Mzdové náklady o Nepovinné označení sloupce legendy je u nás a. První řádek tabulky obvykle tvoří hlavičku tabulky. o Hlavička tabulky je Ukazatel, Řádek, Jednotka, Hodnota v. r. 2011, 2012,,. Nepovinný sloupec s číslováním řádků je u nás nazván Řádek. o Nepovinné číslování řádků je u nás 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17. o Je-li mezi řádky jednoduchý vztah, může se naznačit symbolicky, u nás 11= Nepovinný řádek s označením sloupců obsahuje u nás označené sloupce a, b, c, 1, 2, 3, 4. o Je-li mezi sloupci jednoduchý vztah, může se naznačit symbolicky, u nás 3=2-1 a 4=2/1.

6 Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 6 Je-li v každém řádku jiná jednotka, je doporučeno vytvořit sloupec s názvem Jednotka. Políčka, která jsou nositelem informace, jsou 44, 60, 16 až 142,1. Informace sdělované tabulkou může doplnit poznámka umístěná pod tabulkou. Příklad 8.2: Do tabulky 8.3 spočítáme přehled některých poměrných a rozdílových ukazatelů fiktivní firmy Alfa Blatná. Tabulka 8.3 je také prostá, je v ní navíc časové srovnání hodnot v roce 2011 a v roce a) Samostatně dopočítejme chybějící údaje. Vycházíme z tabulky 8.2. b) U dvou libovolných ukazatelů uveďme slovní popis. Tab. 8.3: Některé poměrné a rozdílové ukazatele firmy Alfa Blatná v r a 2012 Ukazatel Jednotka Tržba na pracovníka tis. /os. Náklady na pracovníka tis. /os. Mzdové náklady na prac. tis. /os. Měsíční hrubá mzda tis. /os. Splnění plánu tržeb % Hrubý zisk tis. Hrubý zisk na pracovníka tis. /os. Řešení: Poměrní ukazatelé jsou vlastně poměrná čísla intenzity (hustoty), viz příslušná kapitola. Několik si spočítáme: Tržba na pracovníka (na osobu) v r se počítá jako podíl tržeb a počtu pracovníků: tis. 44 osob tis. / osobu Roční mzdové náklady na pracovníka (na osobu) v r se počítají jako podíl mzdových nákladů a počtu pracovníků (osob): tis. 432 tis. / osobu 44 osob

7 Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 7 Roční mzdové náklady na pracovníka (na osobu) v r se počítají jako podíl mzdových nákladů a počtu pracovníků (osob): tis. 60 osob 450 tis. / osobu Index ročních mzdových nákladů na pracovníka (na osobu) se počítají jako podíl mzdových nákladů a počtu pracovníků (osob): Odpověď (slovní popis): 450 tis. / osobu 1, ,2 % 432 tis. / osobu Mzdové náklady na pracovníka (osobu) v r stouply na 104,2 % oproti roku 2011, tj. stouply o 4,2 %, neboli 1,042. Průměrné měsíční mzdové náklady na pracovníka (na osobu) v r se počítají jako jednu dvanáctinu ročních mzdových nákladů na pracovníka: 432 tis. / osobu 36 tis. / osobu 12 Hrubý zisk v r se počítá jako tržby v r mínus náklady v r. 2011: tis tis tis. Hrubý zisk na pracovníka v r se počítá jako: tis. 44 osob 655 tis. / osobu Poměrné číslo splnění plánu tržeb v r se počítá jako skutečné tržby v r lomeno plánované tržby v r krát 100: tis tis. Odpověď (slovní popis): V r byl splněn plán tržeb na 99 %, nesplněn o 1 %. 0,99 99 %

8 Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 8 Poměrné číslo splnění plánu tržeb v r se počítá jako skutečné tržby v r lomeno plánované tržby v r krát 100: tis tis. Odpověď (slovní popis): 1, ,3 % V r byl splněn plán tržeb na 106,3 %, překročen o 6,3 %, neboli 1,063. i podíl mezi splněním plánu tržeb v roce 2012 (106,3 %) a splněním plánu tržeb v roce 2011 (99 %) je nelogický, neboť jednotky jsou sice procenta, ale každé procento má jiný základ, jak vidíme ve dvou výše uvedených vzorcích. Proto je v tabulce uveden křížek. Ostatní výpočty jsou jednoduché, zvládne je každý sám. Vyplněná tabulka prostá vypadá takto: Tab. 8.4: Některé poměrné ukazatele firmy Alfa Blatná Ukazatel Jednotka Tržba na pracovníka tis. /os ,9 Náklady na pracovníka tis. /os ,8 Mzdové náklady na prac. tis. /os ,2 Měsíční hrubá mzda tis. /os ,2 Splnění plánu tržeb % 99,0 106,3 x x Hrubý zisk tis ,6 Hrubý zisk na pracovníka tis. /os ,3

9 Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 9 PŘÍKLADY V EXCELU Propočítejte si příklady: 16PrezentaceDatTabulkyProsteNeresene.xlsx zde je neřešený příklad. 16PrezentaceDatTabulkyProsteResene.xlsx zde je ten samý příklad řešený. 16PrezentaceDatTabulkyProsteUkol.xlsx zde je nový neřešený příklad. OPAKOVACÍ OTÁZKY 1. Jakými prostředky prezentujeme data? 2. Jaké jsou výhody a omezení slovního popisu? 3. Jaké jsou náležitosti tabulky? Ukažte je na tabulce Jaké 3 druhy tabulek známe? 5. K čemu slouží tabulka prostá? Co obsahuje?

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

Statistická prezentace je umění vytvořit dobrou tabulku nebo graf, které přitáhnou oko k tomu, co je zajímavé. Mgr. Ing.

Statistická prezentace je umění vytvořit dobrou tabulku nebo graf, které přitáhnou oko k tomu, co je zajímavé. Mgr. Ing. 1.2 Prezentace statistických dat Statistická prezentace je umění vytvořit dobrou tabulku nebo graf, které přitáhnou oko k tomu, co je zajímavé. Mgr. Ing. Jan Spousta Co se dozvíte Statistické ukazatele.

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1 Shrnutí Studie pro potřeby ERAK Očekávané dopady změn sazeb na rozpočty krajů 1 20.4. 2012 LIBOR DUŠEK, PETR JANSKÝ Předložená studie byla vypracována pro potřeby Ekonomické rady Asociace krajů, na základě

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty Libor Dušek, Ph. D., Petr Janský, M. Sc. 24.

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT Zjednodušené importy z Excelu, Inteligentní importy a kontroly importovaných dat, uživatelská poznámka položek, vylepšení při tvorbě výkazů

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Město Mikulov Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let (Zkráceně: Strategie školství ) Říjen 2011 Zhotovitel: CS-PROJECT spol. s r. o. Ing. Ondřej Antoš,

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci. Ing. Martin Holub

Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci. Ing. Martin Holub Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci Ing. Martin Holub březen 2004 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1 Definice nepříspěvkových dob... 4 2 Metodika... 6 2.1 Příjmová strana...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Úvod...3 2. Souhrn...4 3. Zadání šetření...6 3. 1 Zpracování zadání...6

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více