Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 204/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV - Drahotuše 204/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 204/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva je zpracována ve smyslu zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, 10, odstavec (3) a Vyhlášky č.15/2005 Sb. ze dne 27.prosince 2004, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení, část třetí, 7. Mgr. Dagmar Pospíšilová ředitelka školy

2 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/ Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace sídlo školy: Hranická 100, Hranice IV- Drahotuše IČO: Kontaktní spojení: telefon: Fax: www. zsdrahotuse.cz b) poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č.j / ze dne Obory vzdělávání: B/01 Základní škola speciální od C/01 Základní škola identifikátor zařízení : součásti školy: základní škola: IZO: kapacita 300 žáků školní družina: IZO: kapacita 60 žáků školní jídelna: IZO: kapacita 300 stravovaných mateřská škola: IZO: kapacita 50 žáků školní jídelna výdejna: IZO: kapacita 50 stravovaných c) zřizovatel Město Hranice Právní forma: obec, IČO : d)právní forma Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. e)vedení školy ředitel školy: zástupce pro pedagog.věci: vedoucí mateřské školy: vedoucí školní jídelny: ekonomka: Mgr.Dagmar Pospíšilová PaedDr. Alena Balódyová Elsa Vinklárková Martina Martinková Anna Holinková f)vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace je základní a mateřskou školou se školní družinou a školní jídelnou. Předmět činnosti je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a provádějícími zákony k němu. Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolní a školní výchovy a vzdělávání včetně školního stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole a stravování vlastních zaměstnanců. Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení mateřská škola, základní škola, základní škola speciální, školní družina, školní jídelna a školní jídelna výdejna. 2

3 g) školská rada: Školská rada pracovala ve složení. Voleni z řad zaměstnanců : Bc. Milena Trnová PaedDr. Alena Balódyová Voleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy: Jiří Ošťádal Olga Chytrá Jmenováni zřizovatelem : Mgr. Zdeněk Jemelík Vlasta Zapatová Předsedou školské rady byla zvolena Bc.Milena Trnová Školská rada se sešla , kdy projednala a schválila : - Výroční zprávu za školní rok 2011/ Návrh rozpočtu školy na rok Seznámila se se strategií rozvoje školy - Projednala roční plán práce školy a průběh oslav stoletého výročí otevření nové školní budovy 3

4 2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,17 61 a více let ,45 celkem ,0 % 6,45 93,55 100,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,23 vyučen ,35 střední s maturitou ,25 vyšší odborné ,23 vysokoškolské ,94 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k (dle výše úvazku) odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně ,89 základní školy učitel druhého stupně ,34 základní školy učitel náboženství ,55 vychovatel ,11 asistent pedagoga ,11 celkem ,0 4

5 2.4 Přehled pracovníků k Základní škola - pedagogové aprobace 1, BALÓDYOVÁ Alena PaedDr. 1.st. 2, BERANOVÁ Alena, Mgr. N-R-Ov 3, KUČEROVÁ Hana stud. 1.st. 4, FOLTÝNKOVÁ Milena, Mgr. 1.st. 5, HRUBÁ Taťána, Mgr. Č - Hv 6, KECLÍKOVÁ Pavla, Mgr. 1.st.-A 7, SEDLÁKOVÁ Petra, Mgr. Př Vv 8, ROČŇÁKOVÁ Miroslava Vych./AP 9,POSPÍŠILOVÁ Dagmar, Mgr. Č-R -Z 10, PRAŽÁKOVÁ Eva, Mgr. 1.st. - Nj 11, ŠETINOVÁ Eliška, Mgr. 1.st. 12, TRNOVÁ Milena, Bc. 1.st. 13, URBAN Vojtěch SŠ 14,KOPŘIVOVÁ Lenka, Bc ped. volného času 15,MERTOVÁ Iveta, Mgr. I.st. 16,KROUPOVÁ Jarmila, Mgr. M - ZT 17,HLADÍKOVÁ Monika, DiS VOŠ do Základní škola správní 17, THIEL Bohumil 18, KŘÍŽOVÁ Eva 19, HOLINKOVÁ Anna 20, ZICHOVÁ Iva Mateřská škola 21,HERMANOVÁ Helena SPgŠ 22,JANOŠOVÁ Ludmila SPgŠ 23,RAJTAROVÁ Zdenka SPgŠ do ,VINKLÁRKOVÁ Elsa SPgŠ Mateřská škola - správní 25,POLIANOVÁ Hana Školní jídelna 26,DLESKOVÁ Ludmila 27,HENDRYCHOVÁ Jana 28,MARTINKOVÁ Martina 29,KOUTNÁ Zdenka 30,BARTOŠKOVÁ Jitka 5

6 2.5 Zařazení pracovníků do platových tříd k platová třída počet zařazených pracovníků Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců k nástupy a odchody počet nástupy 1 odchody 2 Komentář ředitelky školy Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Neustále přetrvává velký počet pracovníků ve věku let, který předpokládá postupné odchody do důchodu. Pracovní poměr dohodou na vlastní žádost ukončila pedagogická pracovnice v mateřské škole, vychovatelka školní družiny a pomocná pracovnice na úklid ve školní jídelně, které byly zaměstnány na dobu určitou. Velmi vysoké je zastoupení žen. Aprobovanost je na velmi dobré úrovni. 6

7 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program DRAŠKA Vzdělávací program Počet tříd Počet žáků k DRAŠKA Celkem Pozn. Z toho 2 žáci vzděláváni dle ŠVP DRAŠKA pro žáky s LMP, 1 žák dle základní školy speciální dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy čj.:13586/03-22 Ochrana člověka za mimořádných událostí byl realizován samostatně v rozsahu 6 vyučovacích hodin v každém ročníku při samostatně organizovaném dni a dále v rámci předmětů při využití k aktualizaci učiva 3.2 Volitelné předměty ve školním roce 2012/2013 Další cizí jazyk 6. tř. Rj 2 hod - Be 7. tř. Nj 2 hod - Be 8. tř. Rj 2 hod. - Be 9. tř. Nj 2 hod. - Be Informatika 7. tř. - 2 hod - Ur 8. tř. - 2 hod - Ur 9.tř.- 2 hod - Ur 3.3 Nepovinné předměty ve školním roce 2012/2013 Náboženství - 1 hod - Ing. Šidleja 7

8 3.4 Zájmové útvary ve školním roce 2012/2013 Název Vyuč. Počet žáků Hodin týdně Třída Celkový počet hodin 1. stupeň kroužky 1. Hrátky s písmenky Še 7 1 III.-VI. ZŠ 31 h. (dyslekt. péče) 2. Hrátky se slovy Fo st. ZŠ 28 h. (logopedie) 3. Flétna Fo 1 I. DDM 4. Flétna Fo 1 II., III. DDM 5. Flétna Fo 1 IV. VII. DDM 5. Keramika Se 1,5 I.-V. DDM 6. Dívčí klub Še 1 I. III. DDM 7. Dívčí klub Še 1 IV. V. DDM 8. Country tance Fo 1 1. st. DDM 10. Angličtina hrou Kří 1 I.-III. DDM 11. Angličtina hrou a Ke 1 I. ZŠ 20 h. interaktivně 12. Angličtina hrou a Ke 1 II. ZŠ 29 h. interaktivně 13. Roztleskávačky Mož 1 ZŠ 35 h. 14. Judo Chyt 1 III.,IV. ZŠ 30 h. 15. Pohybové hry Mer 1 1. st. DDM 2. stupeň kroužky 1. Klub mlad.div. Hr, Še průběžně ZŠ 2. Taneční Be 14 2 VIII., IX. ZŠ 15 h. 3. Nebojíme se češtiny (dyslekt. péče) Hr 1 VIII.,IX. ZŠ 29 h. Komentář ředitelky školy Žáci jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu DRAŠKA. Škola nabízí velké množství zájmových útvarů s pestrým zaměřením, které jsou žáky hojně navštěvovány. 8

9 4. Počty žáků 4.1 počty tříd Počet tříd 1.stupeň 2.stupeň celkem k k počty žáků Počet žáků 1.stupeň 2.stupeň celkem K K Komentář ředitelky školy Počet žáků drahotušské školy se postupně navyšuje, oproti roku 2010 navštěvuje školu o 43 žáků více. Tento stav je výsledkem jednak dočasného pozitivního demografického vývoje, ale bezpochyby také větší otevřeností školy vůči veřejnosti a kvalitou její práce. 4.3 počet žáků na třídu k Třída Celkem žáků Dívky Chlapci Třídní učitel Umístění třídy Počet hodin I Mertová 2. patro 21 II.A Šetinová přízemí 22 II.B Foltýnková přízemí 22 III Pražáková 1.patro 22 IV Balódyová 2.patro 11 V Trnová 2.patro 22 VI Kroupová 1.patro 22 VII Urban 1.patro 22 VIII Sedláková 2.patro 22 IX Beranová 2.patro h. Stav na 1. stupni Stav na 2. stupni Celkem

10 4.4 individuálně integrovaní žáci k celkem integrovaných žáků 12 z toho druhy postižení : SPU Zrakové Sluchové Řeči Tělesné Více vad Mentální Komentář ředitelky školy Integrovaní žáci byli vzděláváni podle individuálních výchovně vzdělávacích plánů. Vyučující spolupracovali se zákonnými zástupci, pedagogicko psychologickou poradnou a školou prof. Matějčka v Olomouci. Individuální vzdělávací plány vycházely ze závěrů speciálně pedagogického vyšetření, případně psychologického vyšetření školského poradenského zařízení a ZŠ prof. Matějčka. Zkušenosti s integrací jsou pozitivní, individuální přístupy vyučujících usnadňují začleňování žáků do běžného procesu. Velký podíl na plnění těchto cílů má práce asistentů pedagoga. Práce s integrovanými dětmi na naší škole je pozitivně hodnocena jednotlivými SPC. Dva integrovaní žáci se vzdělávají dle ŠVP DRAŠKA pro žáky s LMP, jeden dle vzdělávacího programu PŠ, č.j /97-22 ( ZŠS) Zápis do první třídy Výsledky zápisu do první třídy Počet prvních tříd Počet nově přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2013/2014 Počet nepřijatých pětiletých dětí Počet opakujících první ročník chlapců 11 dívek 2 chlapci 2 dívky 1 dívka 4 chlapci 1 chlapec 10

11 Komentář ředitelky školy Zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2013/14 proběhl 8. a 9. února Ze spádového obvodu Drahotuš přišlo 19 dětí, zbývající z Hrabůvky, Hranic, Klokočí, Středolesí,Radíkova, Milenova, Bystřice pod Hostýnem. I v letošním školním roce byl o přijetí dětí do drahotušské školy velký zájem, což je dáno jednak rostoucí demografickou křivkou, jednak i svědomitou a nadstandardní prací celé školy Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přihlášeno a přijato: Gymnázia Počet přihlášek Přijatých po 1.kole Přijatých celkem z 5.ročníku krajská soukromá církevní Gymnázia Počet přihlášek Přijatých po 1.kole Přijatých celkem ze 7.ročníku krajská soukromá církevní b) žáci přijatí na střední školy Střední Gymnázia Konzervatoř Střed.odb Stř.odbor. Neumístěni celkem školy školy učiliště krajské církev c) celkový počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 15 v devátém ročníku: 12 z toho v nižším ročníku: 3 Komentář ředitelky školy Všichni žáci byli umístěni dle svých zájmů a požadavků, nadále roste zájem o technické obory. 11

12 4.7 Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU Počet žáků v ZŠ a MŠ 1 0 počet žáků ve ŠD 0 0 počet žáků ve ŠJ 1 0 počet žáků celkem 1 0 ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 5. Hodnocení žáků, průběh a výsledky vzdělávání A) I.pololetí 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnoceni 1.A A B A A A A A A A celkem Celkové hodnocení žáků chování třída velmi dobré uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A A B A A A A A A A celkem

13 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A A B A A A A A A A celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 1.A A B A A A A A A A 0 0 celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A A B A A A A A A A celkem

14 5.6 Počet omluvených / neomluvených hodin třída B) II.pololetí počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A , A , B , A , A , A , A ,90 4 0,20 7.A , A , A , celkem ,88 4 0, Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1.A A B A A A A A A A celkem Celkové hodnocení žáků chování třída velmi dobré uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A A B A A A A A A A celkem

15 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A A B A A A A A A A celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 1.A A B A A A A A A A 2 0 celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A A B A A A A A A A celkem

16 5.6 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení neprospívající po opravných zkouškách plnění školní docházky v zahraničí 1.A A B A A A A A A A celkem Nehodnocení žáka třída žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A A B A A A A A 1 52 z.č.561/2004 Sb A A celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A , A , B , A , A , A , A ,85 9 0,45 7.A ,14 4 0,18 8.A ,24 2 0,12 9.A , celkem , ,08 16

17 Komentář ředitelky školy: Výsledky celkového hodnocení žáků lze hodnotit jako dobré. Udržel se přibližný počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním a podařilo se eliminovat počet neprospívajících žáků. V porovnání s loňským rokem se však zvýšil počet zameškaných hodin. I nadále vyšší číslo způsobuje dlouhodobá absence žáků. Ve všech případech byla dlouhodobá nemocnost doložena ošetřujícím lékařem. Výchovné problémy byly řešeny zejména v oblasti nerespektování školního řádu, prohřešky typu nevhodného chování vůči spolužákům i vůči dospělým. Ověřování úrovně znalostí žáků projektu KALIBRO Určeno : žákům 5. třídy Český jazyk Psalo 17 žáků, 3 nepsali (celkem ve třídě 20 žáků). Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2001/ ,3% 64,3% 2002/ ,8% 60,7% 2003/ ,2% 66,5% 2004/ ,7% 71,1% 2005/ ,9% 57,0% 2006/ ,6% 61,3% 2007/ ,4% 61,7% 2008/ ,7% 58,4% 2009/ ,8% 64,3% 2010/ ,4% 70,3% 2011/ ,4% 68,1% 2012/ ,4% 65,9% 17

18 Matematika Psalo 19 žáků, 1 žák nepsal ( celkem 20 žáků ) Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2001/ ,8% 48,8% 2002/ ,5% 54,3% 2003/ ,8% 56,7% 2004/ ,9% 51,8% 2005/ ,7% 47,7% 2006/ ,2% 44,6% 2007/ ,9% 57,1% 2008/ ,5% 43,4% 2009/ ,3% 45,3% 2010/ ,9% 46,0% 2011/ ,2% 51,7% 2012/ ,1% 47,0% Anglický jazyk Psalo 19 žáků, nepsal 1 žák ( celkem 20 žáků ) Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2007/ ,2% 61,0% 2008/ ,4% 59,6% 2009/ ,9% 60,7% 2010/ ,7% 67,4% 2011/ ,2% 64,1% 2012/ ,4% 64,5% Určeno : žákům 9. třídy ČESKÝ JAZYK Psalo 12 žáků (celkem 12 žáků ) Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2001/ ,6% 67,4% 2002/ ,9% 51,0% 18

19 Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2003/ ,1% 57,1% 2004/ ,1% 70,6% 2005/ ,7% 68,4% 2006/ ,3% 54,9% 2007/ ,4 % 63,1% 2008/ ,1% 58,9% 2009/ % 58,6% 2010/ ,9% 49,6% 2011/ ,6% 57,2% 2012/ ,8% 67,1% MATEMATIKA Psalo 10 žáků, 2nepsali ( celkem 12 žáků ) Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2001/ ,8% 47,2% 2002/ ,3% 49,8% 2003/ ,1% 50,6% 2004/ ,6% 45,2% 2005/ ,4% 44,6% 2006/ ,1% 47,6% 2007/ ,7% 40,8% 2008/ ,0% 37,5% 2009/ ,3% 39,5% 2010/ ,0% 38,0% 2011/ ,9% 55,6% 2012/ ,5% 49,5% Psalo 12 žáků ( celkem 12 žáků ) Anglický jazyk Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2007/ ,2% 57,5% 2008/ ,4% 56,4% 2009/ ,4% 56,5% 2010/ ,5% 59,3% 2011/ ,1% 60,7% 2012/ ,5% 57,1% 19

20 Německý jazyk Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2007/ ,4% 53,1% 2008/ ,4% 52,8% 2009/ ,0% 53,7% Komentář ředitelky školy: Testy KALIBRO vychází z filozofie, že nejde o klasický test znalostí, ale o možnost posoudit schopnosti žáků aplikovat poznatky v rámci republiky. Z dlouhodobého pohledu jsou výsledky, kterých žáci dosahují, srovnatelné s průměrem v rámci republik. V letošním roce však došlo k mírnému propadu, zejména u žáků 5.třídy, která je prospěchově celkově slabší. Při rozkódování výsledků jednotlivých žáků je prokazatelná shoda klasifikace s procentuální úspěšnosti v textu; je to potvrzení objektivního hodnocení pedagogů. Dle vyučujících je tento test pro žáky přínosem porovnají své znalosti se spolužáky i v celostátním měřítku. Výsledky testů KALIBRO jsou jedním z podkladů pro autoevaluaci školy. V letošním roce se žáci 5.a 9.ročníků zúčastnili druhého ročníku celoplošného testování ČŠI, prošli taktéž testováním společnosti Pro školy a tzv. Průřezovými tématy. Prospěchové výsledky jsou však i nadále úspěšně srovnatelné s žáky s ostatních škol. Nebylo možno srovnat výsledky v německém jazyce, jelikož KALIBRO tyto testy ani v letošním roce nenabízelo. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP bylo realizováno v rámci vyhlášky MŠMT č. 317 ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a na základě vyhlášky č. 412/2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb, v platném znění. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili vzdělávacích akcí vybraných zejména na základě programových nabídek vzdělávacích center, zejména pak SCHOLA SERVIS centra v Přerově a Národního institutu dalšího vzdělávání v Praze, pracoviště Olomouc. Vzdělávání bylo organizováno formou seminářů či kurzů v návaznosti na strukturu programové nabídky. 20

21 Přehled DVPP 2012/13 Říjen Keclíková Sem. k projektu Aj Přerov CZ.1.07/1.1.00/ Listopad ,- 0,- 0,- 71,- 71,- 0,- 0,- 71,- Prosinec 2012 Leden 2013 Únor 2013 Březen Keclíková Metodický seminář Aj 97,- 66,- 100,- 263,- Olomouc Kučerová Sem. AP 76,- 0,- 0,- 76, Kopřivová Sem. AP 76,- 0,- 0,- 76, Beranová Sem. preventistů Přerov 67,- 66,- 0,- 133, Martinková Sem. vedoucích ŠJ Přerov 76,- 66,- 400,- 542,- 392,- 198,- 500, ,- Duben Balódyová Sem. Úpravy RVP ZV 160,- 66,- 200,- 426,- Olomouc K / Hermanová Sem. Rozvoj grafomot. 76,- 0,- 600,- 676,- schopností Přerov MŠMT 1569/ Balódyová Sem. Změny v právních 156,- 66, , ,- předpisech Přerov MŠMT č.j / Pospíšilová Sem. Změny v právních 100,- 66, , ,- předpisech Přerov MŠMT č.j / Pražáková Sem. kin-ballu Hradec 493,- 100,- 200,- 793,- Králové Sedláková Studium koordinátora 100,- 169,- 0,- 269,- EVVO Brno Mertová Sem. kin-ballu Hradec Králové 470,- 100,- 200,- 770, ,- 567, , ,- Květen Sedláková Studium koordinátora 100,- 255,- 0,- 355,- EVVO Vysočina 100,- 255,- 0,- 355,- celkem 2 118, , , ,- 21

22 Komentář ředitelky školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků je součástí personálního rozvoje a kariérního růstu. Veškeré poznatky, které byly získány dalším vzděláváním a mají obecnější charakter, jsou předávány kolegům na poradních schůzkách a setkáních metodických orgánů. Kvalita, obsahová nabídka a množství akcí vedoucích k prohloubení znalostí a vědomostí ne vždy uspokojuje požadavky pedagogů, bohatá je nabídka v oblasti cizích jazyků a výtvarné výchovy. Málo je zastoupena čeština a matematika pro II.stupeň, fyzika, chemie. Řada seminářů byla zrušena. Velkým problémem v prvním pololetí školního roku bylo výrazné ponížení ONIV, ve druhém pololetí- po navýšení ONIV - již proběhly semináře v obvyklé četnosti. Prioritou bylo vzdělávání koordinátora environmentální výchovy a učitelek mateřské školy. Hlavním cílem DVPP je však samostudium pedagogů, práce s technologiemi ICT atd., kdy intenzivně pracují na tvorbě digitálních učebních materiálů v rámci projektu EU OPVK peníze školám. 7. Školní družina Počet oddělení Počet žáků Počet vychovatelek Školní družina Komentář ředitelky školy Školní družina plní dobře svoji funkci, pro kterou byla zřízena. I v letošním roce byla otevřena dvě oddělení, dochází k postupnému dovybavování prostor ŠD. Její vybudování v přízemí v prostotu školní družiny se osvědčilo. Rodiče - zejména dojíždějících žáků ŠD - práci oceňují, zvláště pak tzv. ranní družinu i dobu ukončení provozu, která je přizpůsobena potřebám rodičů dětí. Přetrvávajícím problémem je časová nepravidelnost odchodů žáků ze ŠD z důvodu velkého množství dojíždějících dětí, které brání pravidelné a koncepční práci. Školní družina je aktivním článkem školy, podílí se na výzdobě prostor, účastní se soutěží a různých vystoupení. 22

23 8. Akce školy 8.1. Soutěže, kterých se škola účastnila Hustopečské hry Kdo si hraje, nezlobí Chyt Pohár ministra školství - florbal Mer Počítačové dovednosti SPŠ Hranice Ur Orion florbal cup ZŠ Šromotovo 6., 7. Pra Hranice Soutěž v Aj ZŠ 1. Máje Hranice Ke D. Vašinka, T. Pepernik, Z. Pchálková Okresní kolo ve florbalu 6., 7. Pra Všechovická laťka Mer Dějepisná olympiáda Přerov Zdeňka Be Pchálková Okresní kolo olympiády v českém Hr jazyce Nejlepší chemik regionu - Hranice Fo Okresní kolo recitační soutěže Přerov J. Jahnová, H. Jahnová, M. Kučerová, Z. Pchálková Okresní divadelní přehlídka Přerov 1. místo Hr, Fo Soutěž Naší přírodou Atlas a BIOS Se Přerov Turnaj ve florbale Struhlovsko Hranice 1.místo Lyžařské závody Hlubočky Pra, Mer Pěvecká soutěž O zámecký klíč Fo V. Ondrová, M. Holubová, V. Klvaňová Krajské kolo přehlídky divadelních Fo, Hr souborů (Přišlo jaro do vsi) Florbal ČEZ Aréna Ostrava Mer Krajské kolo recitační soutěže Hr H. Jahnová, Z. Pchálková Zelená stezka Hranice Se Oblastní kolo dopravní soutěže v Hranicích 1.kategorie M. Hluchý, V. Klvaňová, K. Machancová, V. Matějíček (2.místo) 2.kategorie M. Koutná, N. Šnejdrlová, T. Beran, J. Šrom (4.místo) Hla OVOV SK Hranice - postup 6.,7. Mer Okresní kolo dopravní soutěže v Lipníku n. Beč. M. Hluchý, V. Klvaňová, K. Machancová, V. Matějíček (3.místo) Ko Malá chemická olympiáda Přerov D.Vašinka, R.Částečka, Z.Pchálková Krajské kolo OVOV SK Hranice T.Gruščíková, A.Malenovský, R.Částečka + družstvo) Ko Mer 23

24 8.2. Soutěže organizované školou Datum Akce Dozor Vybíjená nejen s míčem (ZŠ Drahotuše, Hustopeče, Pra Potštát, Střítež) 3. místo Zeměpisná soutěž Zeměkoule pod lupou Se 1.místo ZŠ Struhlovsko, 2.místo ZŠ 1. Máje, 3.místo ZŠ Šromotovo, 4.místo ZŠ Drahotuše, 5.místo ZŠ Hustopeče Přírodopisná soutěž Příroda kolem nás 2.st. Se 1.místo: T Peperník, Z. Pchálková, O. Míček, K. Kučerová Školní kolo recitační soutěže Den Země 4.,5. Se Školní kolo dopravní soutěže Školní masters 1.,2., Konverzační soutěž v anglickém jazyce Ke 8.3. Akce organizované školou Datum Akce Třída Dozor 13., Tvořivé dílny výroba ručního papíru Kuč Oslavy 100. výročí otevření nové školní budovy vernisáž výstavy J. Vojzoly Světový sport objektivem Jiřího Vojzoly 21., Oslavy 100. výročí otevření nové školní budovy den otevřených dveří, akademie žáků školy, Studio Bez Kliky, ABBA Revival, výstava historie školy, concert Hradišťanu, Ochrana člověka za mimořádných událostí Divad. Předst. Nový Jičín Ferda 2.A,B,3. Še,Fo,Pra Mravenec Beseda BESIP 3.,4. Pra,Bal Předtaneční žáků 8.,9.tř. 8.,9. Be SPŠ Hranice - Strojírenství 9. Be Slavnostní vyhlášení nejlepších tříd ve 4. Bal sběru starého papíru dvorana MÚ Hranice Činohra Sázky z lásky Ostrava KMD SPŠ Hranice - Chemie 9. Ur Návštěva MŠ v ZŠ Drahotuše Valšovické polesí 4.,5. Tr,Bal Mauzoleum Hranice 8.,9. Be,Se Opera Armida Ostrava KMD Činohra K. Čapek Bílá nemoc Nový Jičín 8.,9. Hr SPŠ Hranice - Dřevo 9. Kr Sběr starého papíru 24

25 Předtaneční 8., 9. Be Galerie M+M 8. Hr Pohodáři TU Exkurze v Schafferu 8., 9. Be Zpívání u vánočního stromu, vánoční jarmark - Drahotuše Divadlo Ostrava Zázrak v tichu KMD Mikulášská nadílka ŽR Mikulášská škola + dílničky Plavecký výcvik Plovárna Hranice 3., 4. Pra, Tr Náměšť na Hané Kouzlo adventu 4., 5. Tr,Bal, Kuč Náměšť na Hané Kouzlo adventu 1., 2.A,B Mer,Fo,Še Přátelské utkání ve florbalu v ZŠ Potštát Závěrečná kolona taneční v Hrabůvce 8., 9. Be Zpívání u vánočního stromu Přednáška o zubní hygieně Exkurze v České televizi Ostrava 4., 5. Bal, Ko, Kuč Den otevřených dveří + dílničky Lyžařský výcvikový kurz 7., 8. Pra, Be SPŠ a SOU Hranice Strojírenství naše 8., 9. Kuč priorita Beseda pro rodiče předškoláků v MŠ Karneval 1. St. Ko+ŽR Návštěva MŠ Drahotuše v ZŠ 8., Zápis dětí do 1. třídy (zapsáno 32 dětí) Přednáška o Austrálii Stará střelnice Hranice 6.,7. Kr, Po Pohádka pana Prokeše Knihovna 1.,2A,B Drahotuše Lyžařský kurz 1.st Pra, Mer Preventivní program 2.st Divadlo Ostrava Čardášová princezna KMD Den otevřených dveří MŠ Matematický klokan Pásmo Přišlo jaro do vsi + velikonoční dílny Animační program v Muzeu Komenského Přerov Lovci mamutů Beseda s Městskou policií Hranice 1.,2., KAPPA Přerov 6., KAPPA Přerov 8., Animační program v Muzeu Komenského 6.,7. Přerov Opera Káťa Kabanová divadlo Ostrava KMD BESIP Kulturní vystoupení při oslavách 660 let Slavíče 4.,5. Bal,Tr,Kuč Fo,Mer,Pra GAP Synagoga Hranice 8. Hr Dopravní hřiště Hranice 4. Bal,Kuč Konkurz POP NOTA 2013 v Zámeckém Bal klubu Hranice Beseda s Městskou policií Hranice 1.,2.,3. 25

26 ŠvP hotel Srdce Beskyd Čeladná 4.,5. Bal,Tr,Kuč Květen, Testování žáků 5.,9.třídy červen zkouška Pop Noty 2013 Po Lohengrin divadlo Ostrava KMD Plavecký výcvik Plovárna Hranice 1., Výlet Týn nad Bečvou + spaní ve škole 1. Mer Výlet Týn nad Bečvou 2.A,B Fo,Še zkouška Pop Noty 2013 Bal Finále Pop Noty Focení škola Ur trénink dračích lodí Výchovný koncert ZUŠ Hranice 1.,2.,3. Mer,Še,Fo,Pra Výstava ke 100.výročí objevení ZAJ Výstava Doba měst a hradů Hranice 7. Be trénink dračích lodí Hranické hry bez hranic Výlet do Rožnova pod Radhoštěm (lanové 6.,8. Kr,Se centrum) trénink dračích lodí Animační program Příkazy u Olomouce 2.,3. Še,Fo,Pra Polesí Valšovice enviromen.program 5.,6.,7. Tr,Kr Zábavné odpoledne pro předškoláčky MS trénink dračích lodí Školní pohár dračích lodí 2.místo Výstava Doba hradů a měst Hranice 3. Pra Slavnostní předávání vysvědčení deváťákům MÚ Hranice Slavnostní ocenění úspěšných žáků MÚ Hranice Běh kolem rybníka Kuč Beseda s Městskou policií 2.st. Komentář ředitelky školy: Žákům drahotušské školy je nabízena kvalitní výuka dle vzdělávacího programu DRAŠKA stejně jako široká nabídka mimoškolních aktivit. Tyto aktivity jsou možné také díky spolupráci s Domem dětí a mládeže v Hranicích a Základní uměleckou školou v Hranicích. Společně otevíráme výstavy, loučíme se s deváťáky, organizujeme malé koncerty, pořádáme akademie ke Dni matek, naše vystoupení jsou nedílnou součástí společenského života nejen Drahotuš, ale také okolních obcí. Příkladem mohou sloužit Oslavy 660.let obce Slavíč či vystoupení pro seniory v okolních obcích Tradičně velkému zájmu se těší kurz předtanečních zakončený kolonou, která je slavnostním místem setkání rodičů, zaměstnanců školy i bývalých žáků. 26

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více