2. Základní údaje o škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Základní údaje o škole"

Transkript

1 OBSAH: 1. Úvod Základní údaje o škole Přehled oborů v rejstříku vzdělání Počty žáků ve školním roce 2013/ k Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hospitační činnost a její závěry Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Hlavní cíle a úkoly školy ve školním roce 2013/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o předložených a školou realizovaných projektech a dotacích Činnost předmětových komisí, preventisty a výchovné poradkyně Závěrečná zpráva o učební praxi ve školním roce 2013/ Závěrečná zpráva o odborné praxi žáků školy Závěr

2 1. Úvod Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školským zákonem ve znění novely č 472/2011 Sb., vyhláškou č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Při vytváření image školy vycházíme z Dlouhodobého záměru rozvoje Moravskoslezského kraje z roku 2008 a máme snahu naplnit jeho jednotlivé cíle. V rámci podpory kurikulární reformy pracujeme se školními vzdělávacími programy a průběžně je inovujeme, pro pedagogy vytváříme podmínky pro zvyšování profesionality a růstu odbornosti v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Našim cílem je vychovávat co nejlepší odborníky, modernizovat školu, zavádět nové metody práce s ohledem na rámcové vzdělávací programy a jejich začleňování do školských vzdělávacích programů, efektivně využívat inovativní výukové metody. Pro veřejnost prezentovat na veřejnosti tak, aby si upevňovala své dobré jméno v rámci AHOL - škol a všech středních škol nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v rámci celé republiky. AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství vznikla 1. září 2007 tím, že se z původní AHOL - Střední odborné školy vyčlenily obory gastronomické, a to obor vzdělání M/004 Hotelnictví a turismus, denní forma vzdělávání a obor vzdělání L/504 Společné stravování, denní a dálková forma vzdělávání. 2

3 2. Základní údaje o škole Název školy: AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství Adresa školy: Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice, IČ: IZO: Bankovní spojení: KB, pobočka Ostrava-Hrabůvka, Telefon: č. ú /100 Adresa internetové stránky: Právní forma: školská právnická osoba Den zápisu do rejstříku škol: , č. j /06-21 Název zřizovatele: AHOL - SOŠ, s. r. o, Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Ostrava - Vítkovice, Orgány školské právnické osoby: Předseda rady školské právnické osoby: Členové: ředitel rada JUDr. Josef Holík Ing. Pavel Fojtík, Ing. Jaroslav Černík 3

4 Statutární zástupce: Ředitelka: ředitel školské právnické osoby Mgr. Pavla Sztulová Školská rada: zvolena Předseda: Členové jmenováni ředitelkou: Mgr. Jana Horáková Mgr. Miriam Lacinová Členové zvoleni ze zástupců rodičů: Z. Štecová, MUDr. Horáková, J. Borovec, Členové zvoleni ze zástupců žáků: A. Tunyanová, O. Ohanka, L. Zemba, A. Lukáč, B. Davidová, M. Francková Vystoupení kuchařů na zahájení gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUPu

5 3. Přehled oborů rejstříku vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělání Obory vzdělání vyučované dle ŠVP: M/01 Hotelnictví ŠVP: Moderní hotelové služby denní forma vzdělávání, délka 4 roky M/02 Cestovní ruch ŠVP: Provoz cestovní kanceláře Steward v dopravních službách Zážitkový cestovní ruch denní forma vzdělávání, délka 4 roky H/01 Kuchař - číšník ŠVP: Kuchař - číšník denní forma vzdělávání, délka 3 roky L/51 Gastronomie ŠVP: Moderní gastronomie denní forma vzdělávání, délka 2 roky 5

6 4. Počty žáků ve školním roce 2013/ k P. č. Obor vzdělání Délka Forma vzdělávání 1. Hotelnictví 4 roky Denní Kód oboru M/01 Ročník Celkem žáků Cestovní ruch 4 roky Denní M/ Gastronomie 2 roky Denní L/ Kuchař - číšník 3 roky Denní H/ AHOL - SŠ GTL celkem Žáci v akci 6

7 Přehled počtu žáků podle oborů od roku vzniku školy Obory vzdělání Forma vzdělávání Školní rok 2007/ / / / / / /14 Hotelnictví Denní Cestovního ruch Denní Společné stravování Nástavba - de Společné stravování Nástavba - dá Hotelnictví Denní Cestovní ruch Denní Kuchař - číšník Denní Gastronomie Nástavba - de Celkem žáků Stavy k Hotelnictví a turismus Služby cestovního ruchu Společné stravování Společné stravování Hotelnictví Cestovní ruch Kuchař - číšník Gastronomie 7

8 5. Přehled pracovníků školy Úvazky učitelů ve školním roce 2013/2014 A: Interní učitelé: Příjmení a jméno Celkem týdenní úvazek Celkem hodin/ 1. Boháčová Karin, Bc. 20 AJ, 3 BEK, Bradáč Martin, Bc 13 IT, 4 ICR, 2 TEV, Elbelová Jarmila, Mgr 11 EKO, 3 EMCR, 2TEA, 4 OBK, 1 KOM, 2 MAMG 23 Grygarová Alena, Mgr. 6 ZCR, 2 LRT, 2 TEV, 2CR, 1 SCR 13 5 Grygarová Kateřina, Mgr. 16 MAT, 2 ZPV, 2 CHEM, 2 FYZ, Kučerová Dagmar 6 OPX 6 7. Kowalská Dana, Mgr. 9 TOS, 4 PAV, 3 MGA, 2 UPX, 2 PRA, 4 HRP Lacinová Miriam, Mgr. 6 DEJ, 2 DEK, 7 CJL Ondrušová Ingrid 15 ODV, 4 TPP, 4 TOS Radičová Libuše, Mgr. 22 CJL, 2 DEK Skupienová Lenka, Mgr. 20 NJ, 1 KOM, 2 UPX Sztulová Pavla, Mgr. 3 MAZCR, 2 SVSP, 1 UPX Šnaurová Irena, Mgr 15 ODV, 4 TPP, 3 MGA Urbánková Helena, Mgr. 10 NJ, 9 ZSV, 2 SZSV, 2 APSY 23 8

9 B: Externí učitelé: Příjmení a jméno Celkem týdenní úvazek Celkem hodin/t 1. Guzdek Jiří, Ing, 3 MGA Hofman Michal, Mgr. 10 TEV 10 3 Oudjehani Cherif 4 TPP 8 4. Kolková Anna, Ing. 10 UCE Martinásková Yveta, Mgr MvDS 3 6. Špirková Stanislava, Mgr. 2 TSCR, 3 CR, 2 PRU 7 7. Peterson Lauren 3AJ, 1SAJ seminář AJ 4 8. Pospěchová Yvonna 14AJ 14 Třídní učitelé v jednotlivých třídách Jméno vyučujícího denní Počet žáků Mgr. H. Urbánková 1 KČ 29 Mgr. K. Grygarová 1 H, 1 CR 23 Mgr. L. Skupienová 1G 21 Bc. K. Boháčová 2H, 2CR 27 Mgr. L. Radičová 2 KČA, 2KČB 30 Mgr. J. Elbelová 2 G 5 Mgr. A. Grygarová 3 H, 3 CR 12 Pí I. Ondrušová 3 KČ 12 Mgr. D. Kowalská 4 H 11 Celkem 168 9

10 Předmětové komise pro školní rok 2013/2014 Jméno vyučujícího Mgr. H. Urbánková Mgr. A. Grygarová Mgr. Grygarová K. Mgr. K. Boháčová Mgr. L. Radičová Mgr. D. Kowalská Mgr. M. Lacinová Mgr. J. Elbelová Bc. M. Bradáč Název komise Metodická komise VPK PV, TV, Environmentální výchova Výchovná poradkyně, školní metodik PSPJ VPK JČ, SV VPK GASTRO VPK CZJ VPK EKO Bakalář Adaptační hry na soustředění 1. ročníků 10

11 Interní a externí zaměstnanci Ředitelka školy 1 Zástupkyně ředitelky školy 1 Pedagogičtí pracovníci: 12 Fyzický stav interních zaměstnanců celkem: 14 Fyzický stav externích zaměstnanců celkem 8 Asistentka: 1 Učitelé podle předmětů Počet celkem Z toho ženy Z toho muži Interní pro všeobecně vzdělávací předměty pro odborné předměty Externí pro všeobecně vzdělávací předměty pro odborné předměty Pedagogičtí pracovníci školy jsou vedeni ke splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon pedagogické činnosti v souladu se zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a vyhláškou č.412/2006sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Pedagogové si rozšiřují svou kvalifikaci dalším akreditovaným vzděláváním jazyková vzdělávání ICT kompetence sledování nových trendů v oblasti pedagogiky a metodiky středoškolského vzdělávání vzdělávání v daném oboru vzdělávání k nové maturitní zkoušce na pozici komisaře, zadavatele nebo hodnotitele. 11

12 6. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu vzdělávání probíhalo v AHOL- Střední škole gastronomie, turismu a lázeňství 22. dubna 2013 v souladu s vyhláškou 394/2008 Sb. Další termíny byly vyhlašovány průběžně a kdykoliv na základě zájmu ze strany uchazečů. Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 pro formu nástavbovou probíhalo 23. dubna Uchazeči o vzdělávání byli přijímání na základě řádně došlých přihlášek na formulářích SEVT. Na webových stránkách školy a informační nástěnce ve škole byli uchazeči seznámeni s termíny a kritérii přijímacího řízení. Přijímací řízení organizovala a řídila zástupkyně ředitelky školy a probíhalo podle stanoveného programu. Při zahájení rodiče s jejich dětmi přivítala ředitelka školy, která je seznámila se strategií a cíli školy a s nadstandardy, které jim poskytuje vzdělávání na soukromé škole. Po vyplnění dotazníku byl s uchazeči uskutečněn motivační pohovor. Na základě splnění kritérií přijímacího řízení bylo předáno žákům rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Zároveň žáci obdrželi tyto informace v písemné podobě: - Etický kodex žáka AHOL - SŠ gastronomie, turismu a lázeňství. - Seznam učebnic pro teoretické vyučování. - Informace k praktickému vyučování - šití oblečení na obsluhu a vaření. - Pozvánka k zahájení školního roku. - Informace k adaptačnímu pobytu žáků 1. ročníku. Kritéria pro přijetí uchazeče ke vzdělávání v oborech poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou: a) ukončena školní docházka, b) údaje získané vykonáním přijímacího motivačního pohovoru. Kritéria pro přijetí uchazeče ke vzdělávání v oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem: a) ukončena školní docházka. b) údaje získané vykonáním přijímacího motivačního pohovoru. c) dobrý zdravotní stav a vyjádření lékaře ke zvolenému oboru. 12

13 Podkladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání v oboru Gastronomie, nástavbová forma byly tyto skutečnosti: a) předložení výučního listu. b) předložení vysvědčení za 3. ročník ukončeného oboru s výučním listem v oborech: kuchař, číšník, cukrář. Pro školní rok 2014/2015 byl přijat podle oborů níže uvedený počet žáků se stavem k : Obor vzdělání Dívky Chlapci Celkem Hotelnictví Cestovní ruch Kuchař - číšník Gastronomie - denní nástavba Celkem Dívky Chlapci Celkem Hotelnictví Cestovní ruch Kuchař - číšník Gastronomie - denní nástavba Celkem Informace o přijímacím řízení: termín konání, přijímací motivační pohovor, předpokládané počty přijímaných žáků byly uvedeny na v informační brožuře vydané Úřadem práce v Ostravě, v příručce Kam po základní škole, na stránkách KÚ Moravskoslezského kraje. 13

14 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Počet tříd ve školním roce 2013/2014 Třída Třídní učitel/ka Počet žáků ve třídě Kmenová učebna 1. 1KČ Mgr. Urbánková H Mgr. Grygarová K CR Mgr. Grygarová K G Mgr. Skupienová KČ Mgr. Radičová H Bc. Boháčová CR Bc. Boháčová H Mgr. Grygarová CR Mgr. Grygarová KČ p. Ondrušová H Mgr. Kowalská G Mgr. Elbelová Celkem žáků - k Zpracovala: Ing. Barbora Čadilová 14

15 Celkový prospěch tříd ve školním roce 2013/2014 Třída Počet žáků k k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Odešlo během roku Přistoupilo během roku Průměr třídy 2. pololetí 2. pol. 2. pol. 2. pol. 2. pol. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 1KČ , H , CR , G , KČ ,44 2, H ,39 2, CR ,25 2, G ,46 2, H ,35 2,08 1, KČ ,47 2,25 2, CR ,77 2,17 1, H ,35 2,04 2,37 2,57 Celkem ,32 2,21 2,16 2,57 Údaje o prospěchu jsou vztaženy ke dni pedagogických porad ke 4. čtvrtletí. Zpracovala: Ing. Barbora Čadilová Vzdělávání s Asociací hotelů a restaurací ČR 15

16 8. Celkové hodnocení maturitních zkoušek na AHOL - SŠ GTL ve školním roce 2013/2014 Předmět Konalo celkem žáků Uspělo ústní Neuspělo ústní Uspělo písemné Neuspělo písemné Uspělo celkem Neuspělo celkem žáků Český jazyk a literatura /83% 2 Anglický jazyk /78% 2 Německý jazyk /66% 1 1. odborný předmět - ekonomické předměty /100% 0 2. odborný předmět - gastro /100% 0 Matematika /50% 1 Maturitní práce /100% 0 Konalo celkem žáků 14 Prospělo celkem 10 71% Neprospělo celkem 4 29% Neprospělo z 1 předmětu 2 14% Neúspěšnost podle tříd: 4H 2 žáci 2G 2 žáci 16

17 Ve školním roce2013/2014 konalo maturitní zkoušku v obou termínech celkem 14 maturantů. Tento celkový počet zahrnuje i dva neúspěšné maturanty ze školního roku 2011/2012 a školního roku 2012/2013, kteří opakovali didaktický test z matematiky. Z celkového počtu žáků maturitní zkoušku úspěšně složilo 10 žáků, 1 žák opakovaně neprospěl z matematiky, další dva žáci nebyli úspěšní v jedné ze tří částí komplexní zkoušky (didaktický test z anglického jazyka, písemná práce z německého jazyka) a čtvrtý žák neuspěl v jedné z dílčích zkoušek u dvou předmětů (didaktický test z českého i anglického jazyka) Hodnocení maturitních zkoušek na AHOL - SŠ GTL jarní termín 2014 Předmět Konalo celkem žáků Uspělo ústní Neuspělo ústní Uspělo písemné Neuspělo písemné Uspělo celkem Neuspělo celkem žáků Český jazyk a literatura /83% 2 Anglický jazyk /78% 2 Německý jazyk /66% 1 1. odborný předmět - ekonomické předměty /100% 0 2. odborný předmět - gastro /100% 0 Maturitní práce /100% 0 Konalo celkem žáků 14 Prospělo celkem 10 72% Neprospělo celkem 4 28% Neprospělo z 1 předmětu 2 14% Neúspěšnost podle tříd: 4H 2 žáci 2G 2 žáci Z toho jarní termín 2014 jako opravný termín pro neúspěšné maturanty ze školního roku 2011/2012 a školního roku 2012/2013: 17

18 Předmět Konalo celkem žáků Uspělo ústní Neuspělo ústní Uspělo písemné Neuspělo písemné Uspělo celkem Neuspělo celkem žáků Matematika /50% 1 V řádném i opravném jarním termínu 2014 konalo maturitní zkoušku celkem 14 žáků, z toho 10 žáků (tj. 72%) složilo maturitní zkoušku úspěšně, 4 žáci (14%) neprospěli z jednoho předmětu a další dva žáci (14%) nebyli úspěšní v jedné ze tří částí komplexní zkoušky u dvou předmětů. Nejméně úspěšným předmětem byla matematika, kterou úspěšně složilo 50% maturantů. Hodnocení maturitních zkoušek na AHOL - SŠ GTL podzimní termín 2014 Předmět Konalo celkem žáků Uspělo ústní Neuspělo ústní Uspělo písemné Neuspělo písemné Uspělo celkem Neuspělo celkem žáků Český jazyk a literatura /100% 0 Anglický jazyk /100% 0 Německý jazyk /100% 0 Konalo celkem žáků 3 Neprospělo celkem 3 Neprospělo z 1 předmětu 2 Neprospělo ze 2 předmětů 1 Neúspěšnost podle tříd: 4H 2 žáci 2G 1 žáci V opravném podzimním termínu 2014 konali maturitní zkoušku celkem 3 žáci, z toho jeden opakoval písemnou práci z německého jazyka a dva žáci psali didaktické testy z českého i anglického jazyka. Úspěšně didaktický test z českého jazyka zvládl jeden žák, zbývající žáci pak byli neúspěšní ve všech výše uvedených dílčích písemných zkouškách. Zpracovala: Mgr. Miriam Lacinová 18

19 Hodnocení praktických závěrečných zkoušek 2. ročníku oboru Hotelnictví Žáci připravili dvě slavnostní tabule se čtyřchodovým menu pro 12 osob na téma Ostrava!!! Evropské město sportu a AHOL škola roku Odborná komise: Mgr. Dana Kowalská, Mgr. Irena Šnaurová, p. Cherif Oujehani, rodiče a prarodiče žáků, představitelé veřejného života města. Datum: 13. a Nástup žáků: 7.00 hod Příchod hostů: hod. Obsluha: Patrik Borovec Matěj Krejčí Loan Trang Nguyenová Lukáš Raděnta Barbora Schmidková Veronika Schmidková Tuyanová Anush Sára Menšíková Známky: výborný výborný výborný výborný chvalitebný výborný výborný výborný Kuchaři: Tereza Pěkníková Adam Oujehani Gabriela Procházková Jana Kočárková Denisa Brusová Kristýna Klimundová Francesca Cavalcante Klára Dobiášová Natálie Janotová výborný výborný výborný chvalitebný výborný výborný výborný výborný výborný Zpracovala: Mgr. Dana Kowalská 19

20 Hodnocení Jednotné závěrečné zkoušky pro učební obor Kuchař číšník Předsedkyně komise: Mgr. Irena Víchová Místopředsedkyně komise: Mgr. Alena Grygarová Odborná komise: Mgr. Karin Boháčová, Bc. Svatoslava Barošová, pí Bohumila Bajgarová, Mgr. Dana Kowalská, Mgr. Lenka Skupienová, pí. Ingrid Ondrušová Ve školním roce 2013/2014 se ve dnech konaly závěrečné zkoušky žáků oboru Kuchař číšník podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek pro daný školní rok. Těchto zkoušek se celkem zúčastnilo 10 žáků, přičemž všichni žáci vykonali závěrečnou zkoušku úspěšně a získali výuční list ve svém oboru. Dva žáci složili závěrečnou zkoušku s vyznamenáním. Třída Počet žáků Počet úspěšně Počet žáků s přihlášených k JZZ vykonaných JZZ vyznamenáním 3KČ V náhradním termínu ve dnech konalo závěrečnou zkoušku celkem 6 uchazečů, držitelů osvědčení o získání profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací. I v tomto termínu vykonali všichni uchazeči závěrečnou zkoušku úspěšně a získali výuční list. Třída Počet žáků Počet úspěšně Počet žáků s přihlášených k JZZ vykonaných JZZ vyznamenáním NSK Celkově prospělo 16 uchazečů, z toho 4 s vyznamenáním. Zpracovala: Mgr. Miriam Lacinová 20

21 Hodnocení splnění kritérií odborného výcviku v učebním oboru Kuchař - číšník k postupu do 2. ročníku V rámci školního vzdělávacího programu Kuchař - číšník vykonávají žáci postupovou zkoušku z oboru kuchař a číšník. Cílem je zjistit odbornou připravenost žáků v praktickém vyučování a jeho zařazení na odborný výcvik smluvních partnerů. Příjmení a jméno číšník kuchař 1 Adamčík Tomáš Balogh Jakub Bednářová Lucie Davidová Kristýna Domesová Kristýna Dolejší Nikola Effenbergerová Natálie Gilarová Vendula Golíková Kristýna Chvostkjevičová Zuzana

22 11 Hylová Kateřina Macháč Petr Píšečný Lukáš Štubendeková Pavla Nguyen Pavel Koňaříková Barbora N 1 17 Konvičková Veronika Mačugová Lucie Paličková Karolína Plný Oldřich Praženková Pavlína Rauch Daniel Rybářová Linda

23 24 Sipiorovská Karin Skupienová Andrea Smyček Jan Štefková Karin Vavrečka Pavel Magnusová Nikola Pernická Karolína N 2 Zpracovala: Mgr. Irena Šnaurová Žáci oboru Kuchař číšník při obsluze na ostravském Karnevalu chutí

24 8. Hospitační činnost a její závěry Interní hospitační činnost Cíle hospitační činnosti Ve školním roce 2013/14 byla hospitační činnost zaměřena na tyto oblasti vzdělávání: - připravenost maturitních ročníků ke státní maturitní zkoušce, - připravenost a realizace praktického vyučování, - realizace učební a odborné praxe, - soulad výuky se školními vzdělávacími programy, - koordinace a úpravy ŠVP. Hospitující Hospitační činnost byla realizována: - ředitelkou školy - ekonomické předměty, praktické vyučování, učební a odborná praxe, - zástupkyni ředitelky školy - humanitní předměty, jazykové vzdělávání, kontrola maturitní připravenosti žáků, - vedoucí předmětových komisí - uplatňování aktivizačních metod, soulad výuky se školními vzdělávacími programy, - vedoucí metodické komise - koordinace a úpravy ŠVP. 24

25 Přehled uskutečněných hospitací Jméno hospitovaného předmět hospitující funkce R. Filip ICT Mgr. P. ŘŠ Sztulová Mgr. Šnaurová ODV Mgr. P. ŘŠ Sztulová Pí. D. Kučerová OPXA Mgr. P. ŘŠ Sztulová Mgr. L. Skupienová UPXA Mgr. P. ŘŠ Sztulová Mgr. D. Kowalská TOS Mgr. M. ZŘŠ Lacinová Mgr. L. Skupienová UPXA Mgr. M. ZŘŠ Lacinová Mgr. Grygarová K. MAT Mgr. M. ZŘŠ Lacinová Bc. K. Boháčová AJ Mgr. M. ZŘŠ Lacinová Mgr. H. Urbánková NJ Mgr. M. ZŘŠ Lacinová Mgr. L. Skupienová NJ Mgr. M. ZŘŠ Lacinová Mgr. N. Stašová AJ Mgr. M. ZŘŠ Lacinová Ing. M. Bradáč ICT Mgr. J. Elbelová VPK Závěry hospitačních zjištění Z hospitačních zjištění jsme vyvodili tato konkrétní opatření: - maturitní okruhy profilové MZ (odborné předměty gastronomické a ekonomické) upravit k potřebám praxe, - aktivity v rámci učební praxe - projektové dny, soutěže, přednášky a besedy realizovat podle plánu práce školy s důrazem na systematickou, odbornou a aktivizující přípravu žáků a průběh jednotlivých aktivit učební a odborné praxe, - v odborném výcviku kuchařů - číšníků být náročný, důsledný, výchovně oceňovat aktivního žáka, - aktivizovat žáky k účasti ve školních olympiádách a odborných soutěžích gastronomického zaměření, - pro jazykovou výuku metodou CLIL pokračovat v přípravě pracovních listů s důrazem na připravenost žáků k ústní maturitní zkoušce a zkvalitnění učební praxe, - z odůvodněných hospitačních záznamů uskutečnit pohovor s nastupujícími pedagogy. 25

26 9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje průběžně a je plně v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje Moravskoslezského kraje a jeho cíli prioritně zaměřeno na zvyšování profesionality pedagogických pracovníků, na podporu, zkvalitnění a modernizaci výuky cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, proškolení pedagogů k realizaci státní maturitní zkoušky V průběhu roku se vyučující účastnili seminářů a školení ke státní maturitní zkoušce pro funkci: I. Hodnotitel pro ZU a VU, PUP II. Zadavatel III. Komisař IV. Školní prevence a VP V. Odborné profesní kurzy - carving, sommeliér, finanční gramotnost VI. Odborná stáž v GH PUPP VII. Vzdělávání AHR VIII. ECDL IX. ICT X. Odborné konference v gastronomii a cestovním ruchu XI. Semináře k SMZ XII. Seminář a exkurze v profesním vzdělávání XIII. Účast na jednáních a VH Sdružení pro rozvoj MSK, Unihostu, AHR, HK XIV. Jazykové kurzy XV. BOZP 26

27 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Interní pedagogové IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 1. Boháčová Karin, Bc. XV VIII XIV XIV XIV XIV XIV VIII IV 2 Bradáč Martin Ing XV VIII 3. Elbelová Jarmila, Mgr. XV VIII 4. Grygarová Alena, Mgr. XV VIII 5 Grygarová Kateř., Mgr. X, VIII 6 Kowalská Dana, Mgr. XV VIII 7 Kučerová Dagmar XV VIII 8. Lacinová Miriam, Mgr. Bc. XV VIII 9 Ondrušová Ingrid XV VIII 10 Radičová Libuše, Mgr. XV VIII 11. Skupienová Lenka, Mgr. XV VIII 12 Sztulová Pavla, Mgr. XV VIII 1š. Šnaurová Irena, Mgr XV VIII 14 Urbánková Helena, Mgr. XV VIII IX VIII V V III VIII XIII V V VIII V V V V XIV XIV XIV XIV V V VIII XIV XIII I XIV XIV VIII XIV VI VIII XII III VIII VIII XIII XIII XIII XI XIII V V V VIII VIII XIV XIV XIN Zahraniční studenti na škole v rámci projektu EDISON 27

28 10. Hlavní cíle a úkoly školy ve školním roce 2013/2014 Realizaci hlavních cílů a úkolů školy v minulém období, především v oblasti odborného vzdělávání v gastronomii, zahraniční spolupráce, pořádání ojedinělé gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUPu, vybudování Gastronomického studia AHOL sloužícího ke vzdělávání v gastronomii, organizování autorizovaných zkoušek NSK a následně možnost přihlášení k závěrečné učňovské zkoušce, zahraniční stáže žáků školy a celkovou angažovanost v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu ocenila Hospodářská komora MSK nominací na získání titulu udělovaného Asociací hotelů a restaurací ČR,, Škola roku Po doporučení a výběru vzdělávací komise AHR ČR jsme na 5. Výroční konferenci převzali ocenění, které nás opravňuje k užívání titulu,,škola roku Ocenění předává prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. Václav Stárek a předseda vzdělávací sekce Ing. P. Hlinka 28

29 Podpora jazykového vzdělávání. Realizace: V předmětech společenskovědních a základů přírodních věd byla realizována výuka metodou CLIL v 1. a 2. ročníku maturitních oborů. Jazyk anglický vyučovala rodilá mluvčí, zaměřovala se na konverzační témata. Taktéž probíhala jazyková příprava v AJ pro žáky, kteří se zúčastnili zahraniční stáže v Londýně v rámci naší účasti v projektu Leonardo mobility.. V jiných cizích jazycích (ruský a francouzský jazyk) měli žáci možnost rozvíjet svůj zájem ve volnočasových aktivitách FIDESU pod vedením zkušených pedagogů školy. Rozšíření spolupráce se sociálními partnery školy, významnými subjekty v oblasti hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu Realizace: K dalším sociálním partnerům přibyla Dolní oblast Vítkovice pro obor Cestovní ruch, kavárny, restaurace, kde žáci vykonávají odbornou nebo učební praxi. Rozšířili jsme spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR, která v rámci projektu,,vzdělávejte se s námi proškolila celkem 60 žáků v oblasti měkkých odborných gastronomických dovedností. Žáci získali certifikát do svého portfolia. Pokračovalo se ve spolupráci se společností MAKRO, která realizovala v Gastronomickém studiu AHOL kurzy zaměřené na regionální kuchyni, ryby, saláty a netradiční úpravy masa. Žáci využili možnosti zúčastnit se kurzu a taktéž obdrželi certifikát. Projekty mezinárodní spolupráce Realizace: Ve vzdělávacím programu EU Leonardo da Vinci jsme realizovali zahraniční odbornou praxi ve Velké Británii v Londýně, kde deset žáků školy absolvovalo odbornou stáž ve firmách z oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Pro partnerskou školu z Francie jsme zajišťovali stáž pro 8 studentů v CCH Ostrava a Park Inn Ostrava. V rámci spolupráce se zahraničními školami jsme zajistili na AHOL CUP 2014 soutěžní družstva ze zahraničí z Polska, Slovenska, Anglie a Francie. Odbornými porotci pro gastronomii byli p. B. Schmidt z Německa, S. Guest z Anglie a R. Florek ze Slovenska. Prohloubili jsme spolupráci s AISEC Ostrava a v rámci projektu EDISON na škole pobývalo osm studentů ze zahraničí, kteří naše žáky seznamovali s kulturou své země. Taktéž s Allianz Frances pokračovala spolupráce v rámci Dnů Francie a společně jsme realizovali gastronomickou soutěž pro žáky středních škol v přípravě dezertu z čokolády. 29

30 Marketingová strategii vzdělávací instituce Realizace: Zabezpečovali jsme propagaci výsledků činnosti AHOL - SŠ GTL v masmédiích a na webových stránkách školy. Články o škole a jejich aktivitách byly otištěny v těchto celostátních médiích - Zpravodaj AHR, COT Business, Sommeliér, Všudybyl, Právo, Moravskoslezský deník, Mladá fronta Dnes, regionální zpravodaje - obvodu Vítkovic, Jižní listy a Zpravodaj Unihostu. Připravili jsme pro žáky 9. tříd základních škol města Ostravy AHOL CUP junior s cílem přiblížit žákům gastronomii. Realizovali jsme Dny otevřených dveří s ukázkou výuky v odborných učebnách. V rámci výuky odborných předmětů a projektových dnů jsme připravili a realizovali odborné přednášky pod vedením lektorů - odborníků z praxe. Zaměřili jsme se na regionální potraviny, zvyky a tradice, nové trendy v gastronomii a řízení hotelu. Žáci se zúčastnili: odborných přednášek o finanční gramotnosti, zúčastnili se konferencí o podnikání, regionálním rozvoji, životním prostředí, rezervačním systému pro obor Cestovní ruch, zúčastnili se aktivně Karnevalu chutí na Černé louce, festivalu Kolem světa, EKOFESTIVALU k životnímu prostředí Odborných gastronomických seminářů AHR Gastronomických kurzů pořádaných školou pro žáky v Gastronomickém studiu AHOL kurz výroby sýrů, nové trendy v gastronomii, úprava tradičních jídel, Vaření s Allianz Frances Inspirace francouzskou gastronomií Přenášení aktuálních trendů a nových poznatků do výuky, zvyšování zapojení žáků do soutěží vyhlašovaných MŠMT. Realizace: Připravovali jsme žáky k zapojení do soutěží v gastronomických dovednostech a znalostech a soutěžím s jazykovou, ekonomickou a společenskovědní orientací. Umístění v soutěžích: AHOL CUP místo v kategorii barman Gastrojunior Bidvest CUP 16. místo v kategorii kuchař z 74 soutěžících, Gastrofestival 5. Místo v čepování piva Ekonomické soutěže: - Finanční gramotnost umístění, Labyrintem ekonomie 2. místo Karneval chutí 2. Místo založení tabule k významné regionální příležitosti 30

31 Technická podpora odborného vzdělávání a kvalitního vybavení školy Realizace: Ve spolupráci se sociálními partnery, profesními sdruženími, dodavateli a rodiči jsme realizovali v Gastronomickém studiu AHOL odborné kurzy, přednášky, zážitkové aktivity pro žáky, odbornou veřejnost a rodiče i prarodiče žáků v celkovém počtu 28 aktivit. Zavedli jsme v systému Bakalář - rozvrh hodin, suplování a zkušební zapisování do elektronické třídní knihy. Zvyšování kvality pedagogického sboru Realizace: V průběhu školního roku si pedagogové zvyšovali pedagogickou a odbornou způsobilost v rámci DVPP, individuálním studiem cizích jazyků, doplňovali si nutnou kvalifikaci k připravenosti školy ke státní maturitě jako zadavatelé a hodnotitelé. Realizovali jsme proškolení a následně zkoušky ECDL pro pedagogy školy, kterých se zúčastnilo 12 pedagogů školy. Pedagogové odborných gastronomických předmětů se vzdělávali v kurzech pořádaných AHR ČR, společností MAKRO, CBA, AKC ČR. Maturitní zkoušky a závěrečná učňovská zkouška Realizace: Pro rodiče jsme uskutečnili v měsíci říjnu schůzku se zaměřením na přípravu jejich dětí k maturitní a učňovské zkoušce. Cílem bylo seznámení rodičů s harmonogramem přípravy k MZ a JZZZ, přípravou žáků ze strany školy. Naší snahou bylo zajištění větší informovanosti rodičů o přípravě a průběhu všech aktivit k úspěšnému ukončení vzdělávání a možnosti nástavbového studia na škole AHOL a VOŠ AHOL. Zabezpečili jsme po obsahové a materiální přípravu maturitních zkoušek v náhradním a opravném termínu ve školním roce 2013/2014 podle novelizované vyhlášky. Aktualizovali jsme témata MP se zaměřením na nové trendy v gastronomii. Připravili jsme po obsahové a metodické stránce závěrečnou učňovskou zkoušku pro žáky oboru Kuchař - číšník a absolventy kurzu Národní soustavy kvalifikací. Absolventka ročníku 2014 Kateřina Hudečková přebírá plaketu,,nejlepší absolventky školy 31

32 Praxe žáků Realizace: V tomto školním roce jsme se zaměřili na kontrolu a dodržování směrnice pro učební a odbornou praxi, vyhledávání nových sociálních partnerů, důslednou kontrolu docházky žáků na praxi. I přesto, že nastala určitá stabilita v realizaci odborného výcviku. Navrhujeme zřízení odloučeného pracoviště v CCH s odborným učitelem pro obor Kuchař, číšník. Předpokládáme zkvalitnění odborného výcviku pod vedením našeho pedagoga a kontrolou dosáhnout zlepšení docházky a výkonnosti odborné přípravy žáků na jejich budoucí povolání. Rezervu vidíme v realizaci zasedání poradního sboru školy pro obory Hotelnictví a Cestovní ruch, který se nám nepodařilo uskutečnit z časových a personálních důvodů. Náborové aktivity a propagace školy Realizace: Od září 2013 byl zahájen nábor žáků ZŠ do prvního ročníku pro školní rok 2014/2015. Pověření pedagogové realizovali návštěvy ve školách, kde informovali o škole, předávali výukovou nabídku a informovali o Dnech otevřených dveří. Uskutečnili jsme ve spolupráci s AHOL SOŠ pětidenní prohlídky obou škol pro žáky Ostravy a okolí. Celkem se zúčastnilo 850 žáků s doprovodem. Náborové aktivity jsme realizovali i v přilehlých městech Havířově, F. Místku, Orlové na veletrzích vzdělávání, které organizuje Úřad práce. I na veletrhu vzdělávání na Černé louce jsme aktivně oslovili budoucí žáky s výukovou nabídkou. Dále jsme individuálně zvali rodiče s žáky na DOD ve škole, kde jsme jim ukázali prostory a v Gastronomickém studiu AHOL připravili ukázku a ochutnávku vaření. V průběhu školního roku v tisku vyšlo celkem 12 zpráv o činnosti školy - viz kopie v příloze. O škole byly natočeny reportáže z AHOL CUP 2014 a samostatná videa,,ze života školy. Žáci si samostatně natočili reportáž z pečení netradičního dortu, která je umístěna na web. Stránkách školy s názvem,,jdeme na to. Do propagace školy byli zapojení interní vyučující - návštěva základních škol s předáním výukové nabídky a letáku k DOD. Školu reprezentují ke vztahu s veřejností i web stránky www. ahol.cz, kde jsou informace o dění ve škole, aktivitách školy, povinná dokumentace, fotogalerie, aktuální informace pro žáky, taktéž mají žáci svůj facebook, který spravují a předávají si informace. Stážisté z Francie v Clarion Congres Hotelu a při ukázce vaření v Gastronomickém studiu 32

33 11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Září Zahájení školního roku pro 1. ročníky v Clarion Congress Hotelu Gastronomické studio AHOL semináře AKC ČR Adaptační kurz pro 1. ročníky - Horizont Resort Návštěva vědecké knihovny 1. ročník Dny Evropy projekt EDISON Stáž studentů z Francie Prezentace UC Birmingham Říjen Exkurze 2CR, 3CR do Památníku II. světové války v Hrabyni Interaktivní soutěž ČNB k výročí ČNB EKOfilm, kino Vesmír, třídy 1CR,2CR,3CR Zahraniční stáž Vídeň Tvorba jídelního lístku - kurz AHRČR obor Hotelnictví a Gastronomie Profesionální obsluha - kurz AHRČR obor Hotelnictví a Gastronomie Jazykové dovednosti pro Gastronomii kurz AHRČR obor Hotelnictví a Gastronomie ročník 33

34 Exkurze 4H do Prahy Gastronomické muzeum, InterContinental Gastronomické inspirace s ALLIANCE FRANÇAISE Listopad,,Normandský koláč Zahájení hry "Finanční svoboda" Učební praxe 3H + 3CR Trh vzdělávání 2013 Frýdek Místek Výstava Informa 2013 Opava Výstava Volba povolání Karviná Turistický kurz Zahájení přípravného kurzu pro účastníky praxe v Londýně Seminář Asociace hotelů a restaurací Otevřené dveře pro žáky 9. ročníků ZŠ Ostrava Výstava,,Volba povolání Havířov Den otevřených dveří pro veřejnost ukázka vaření, příprava slavnostní tabule v Gastronomickém studiu AHOL GASTRO JUNIOR BIDVEST CUP Exkurze Slezské muzeum Opava Výstava,,Volba povolání Orlová Prezentace školy na,,dnech řemesel ZŠ Volgogradská Baristický kurz pro žáky školy Výroční konference Asociace hotelů a restaurací ČR Prosinec Brněnský šejkr účast barmanek Exkurze žáků do Osvětimi a Krakova Jeden den v Evropě ukončení projektu 34

35 Den otevřených dveří na AHOL Střední škole gastronomie Veletrh Učeň, středoškolák, vysokoškolák na Výstavišti Černá louka Náslechy studentů Ostravské univerzity v hodinách anglického jazyka Kulinářská akademie Asociace hotelů a restaurací ČR Dámský klub Exkurze do sídla OSN Vídeň Inspirace francouzskou gastronomií -,,LA BÛCHE DE NOËL Náslechy studentů Ostravské univerzity v hodinách anglického jazyka Anglické divadlo - 2H, 2CR, 3H, 3CR, 2G Exkurze třídy 1.B K-Č do Makra Renarkon - přednášky Leden Okresní kolo soutěže v jazyce německém Den otevřených dveří na AHOL Střední škole gastronomie, turismu a lázeňství GASTRO JUNIOR BIDVEST CUP AHOL CUP 2014 regionální kolo pro Moravu a Slezsko AHOL CUP 2014 regionální kolo pro Čechy Krajské kolo soutěže v jazyce německém Únor Olympiáda z českého jazyka okresní kolo Výjezd žáků oborů Hotelnictví a Cestovní ruch na učební praxi do Londýna Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce XXII. reprezentační ples škol AHOL ve foyer Multifunkční auly GONG, Dolní oblast Vítkovice XVI. ročník AHOL CUP Projekt Poznáváme své sousedy aneb rodilí mluvčí ve výuce 35

36 Den otevřených dveří na AHOL Střední škole gastronomie, turismu a lázeňství Březen Lyžařský kurz Kurz LATTE ART techniky malování na kávu Gastronomické studio AHOL seminář AKC Exkurze do Makra Mezinárodní ekonomická soutěž Havířov "Labyrintem ekonomie" Náslechy studentů Ostravské univerzity ve výuce předmětu ZCR Makro kuchařský pětiboj Náslechy studentů Ostravské univerzity ve výuce předmětu ZCR Barmanský kurz Duben 2. 4.,,Den Francie ve spolupráci s Alliance Francaise Náslechy studentů Ostravské univerzity ve výuce předmětu ZCR Interaktivní německé divadlo Sprechen Sie Deutsch? Mezinárodní konference - AHOL VOŠ Ostrava ,,Indonésie - po stopách lidojedů pro žáky CR a H Náslechy studentů Ostravské univerzity ve výuce předmětu MAT Den Země Kurz,,Příprava pokrmů pro děti MŠ s dietou pro Mě. Ú. Ostrava - Poruba ,,Hravý dezert v molekulární gastronomii pro žáky školy a veřejnost vede p. Simon Guest Květen Přednáška Filipíny 36

37 ,,Karneval chutí Černá louka H - závěrečné ročníkové zkoušky z TPP a TOS Odborná praxe oboru Hotelnictví, Cestovní ruch a Gastronomie Kulatý stůl AHR ČR Makro v Gastronomickém studiu AHOL Turistický kurz 1H, 1CR Seminář AKC ČR Červen Midsummer night s dream anglické divadlo Vodácký kurz Slavnostní vyřazení absolventů Garden Party Něžná matematika Landek Park Michal FEST Ostrava Michálkovice Chemie na hradě Slezskoostravský hrad Červenec - Srpen Odborná praxe v GRAND HOTELU PUPP Karlovy Vary Odborná praxe Penzion Pohoda, Krušetnica na Oravě, Slovensko Odborná praxe Bad Neustadt, Německo Hotel a kavárna v Le Bourget du Lac, Bourdeau - Francie 37

38 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech a dotacích Projekt:,,Zefektivnění výuky žáků Realizace: 7/2012-6/2014 Projekt je zaměřen na tyto oblasti: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti II/1 Individualizace výuky cizích jazyků II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách 38

39 II/5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků SŠ IV/3 Vzdělávání ped. pracovníků ve formách a metodách výuky finanční gramotnosti V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků Zhodnocení úspěšnosti projektu,,zefektivnění výuky žáků Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání a vzdělání žáků školy. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění a zefektivnění výuky. Bylo realizováno další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti finanční gramotnosti a cizojazyčných inovativních metod ve vzdělávání žáků. Pedagogové se zaměřili na tvorbu a využívání vytvořených učebních materiálů ve výuce. Ke zlepšení kvality vzdělávání došlo při individualizaci výuky prostřednictvím dělených hodin. Zpracované vzdělávací sady, digitální učební materiály byly ověřovány a využívány ve vzdělávání napříč školními vzdělávacími programy. Klíčové aktivity vedly ke zvyšování dynamiky, originality názornosti a interakci mezi pedagogem a žákem. V oblasti ICT byly podporovány aktivity, které směřovaly ke zveřejňování a publicitě výsledků vzdělávání a jejich sdílení s žáky, veřejností, rodičů i návštěvníků www. stránek školy. Vytýčených cílů bylo dosaženo prostřednictvím realizace klíčových aktivit v těchto oblastech: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Byly vytvořeny vzdělávací materiály zaměřené na funkční styly a umělecké texty, které rozšiřují žákovy vědomosti a dovednosti v čtenářské a informační dovednosti. Žáci se podíleli na přípravu textů pro školní časopis, organizovali literární soutěže, besedy, navštěvovali divadelní představeni. Individualizace výuky Dělením hodin v anglickém jazyce, aktivizujícími metodami vzdělávání byly vytvořeny podmínky podporující rozvoj individuálních dovedností a schopností žáků. Cizí jazyk AJ, NJ v 1. ročníku oboru Hotelnictví, oboru Cestovní ruch. Cílem v této aktivitě bylo v 1. ročnících obou oborů sjednocení vědomostí, jazykové schopnosti a následně ve druhém ročníku došlo k individualizaci výuku s cílem zaměřit se na nadané a jazykově vybavené žáky. Svou jazykovou vybavenost si žáci ověřili ve druhém ročníku na zahraniční stáži v Londýně. V matematických znalostech ve 3. ročníku oboru Hotelnictví byla podpořena příprava žáků v matematické gramotnosti k maturitní zkoušce a následně k dalšímu vysokoškolskému studiu. 39

40 Informační technologie v 1. ročníku oboru Hotelnictví a Cestovní ruch. Seznámení žáků s novou digitální technologií a jejím využitím k tvorbě sdílené mediální komunikaci byl podporován zájem o ICT s cílem připravovat žáky k maturitní zkoušce a především využívání získaných ICT dovedností ve své profesi. Finanční podpora vzdělávání pedagogů v oblasti finanční gramotnosti a cizojazyčných inovativních metod ve výuce. Počet učitelů, kteří se zapojili do klíčových aktivit. Do klíčových aktivit bylo zapojeno 14 učitelů naší školy. Účast vyučující školy v semifinále soutěže pořádané MŠMT ve tvorbě VZM. Výsledkem projektu je:- zkvalitnění výuky- zlepšení materiálního vybavení školy- vytvoření nových moderních vzdělávacích materiálů v tištěné i digitální podobě- absolvování odborných kurzů pedagogických pracovníků podporující finanční gramotnost žáků a inovativní jazykové metody vedly k prohloubení kvality vyučovacího procesu. Celkem bylo vytvořeno 8sad po 32 vzdělávacích materiálech a 6 sad po 20 digitálních učebních materiálech, které byly ověřeny a dále budou využívány ve vzdělávání žáků školy. Lyžařský výcvik žáků na Slovensku 40

41 Dotace: Realizátor: Dotační program na podporu rozvoje volnočasových aktivit ve školách se sídlem na území statutárního města Ostrava pro rok 2013 AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství Název aktivity: Jeden den v Evropě Termín: 2013 Projekt byl určen žákům druhého stupně základních škol Ostravy a okolí. Skládal se z deseti jednodenních samostatných akce, pravidelně se opakujících s tematikou věnovanou jednotlivým evropským zemím jejich gastronomii, literatuře, historii, geografii a turistickým atraktivitám po dobu celého roku Jednotlivé dny probíhaly v objektu školy a na školní zahradě. Na jednotlivých stanovištích se žáci rozdělili do skupinek a postupně procházeli aktivitami zaměřenými k jednotlivým státům Evropy: prezentace k tradicím a zvykům dané země prezentace související se zdravým životním stylem znalostní soutěže vycházející z místních tradic, zásad zdravého životního stylu, poznávání bylinek, květin, plodů která bude vyhodnocena a vítězové byli odměněni kuchařskou show, která představila některý z nových gastronomických trendů workshopem, kde si žáci ve skupinkách připravili pod odborným vedením tradiční pokrm nebo si vyrobili typický předmět, přání vztahující se k zemím Evropy, mini vernisáž zajímavých míst a akcí, které mohou navštívit se svými rodiči všichni účastníci obdrželi bulletin k daným zemím s radami vztahující se k zemím Evropy, propagační materiály, drobné upomínkové předměty, - seznámení s geografii, historii, kulturou, sportem a zajímavosti dané země (prezentace, přednáška, kvíz, soutěž, slepá mapa, výstavka lidové tradice, umění, jazyk základní slovíčka a fráze - literatura pro mládež autorů dané země spojena s předčítáním ukázek, diskuse o knihách pro mládež, kvíz, zfilmovaná literární díla - gastronomie dané země spojená se společnou přípravou národního pokrmu v gastronomickém centru (tradiční pokrmy, společné znaky české kuchyně + kuchyně dané země, jejich srovnání, týmová práce při přípravě jídla, diskuse, příprava slavnostní tabule) - kromě jídel, které si sami v rámci workshopů vyrobili, bylo připraveno i malé občerstvení Cíl projektu bylo: Rozšíření informací a poznatků dospívající mládeži zážitkovou formou znalosti o evropských zemích, jejich tradicích, minulosti i současnosti, literatuře i gastronomii v souladu s průřezovými tématy Výchova občana, Svět práce a ŠVP základní školy konkretizovány v předmětech český jazyk a literatura, zeměpis, dějepis, rodinná výchova, pracovní výchova. Posílit týmovou práci žáků. Využít moderní metody předávání informací interaktivní hry, aktivizující činnosti. 41

42 Rozšířit jazykové znalosti žáků. Seznámit mládež se zajímavými místy v Evropě, jako vhodnými cíli rodinných výletů a upevnit tak rodinnou soudržnost Záměr a způsob realizace: Projekt vycházel z pedagogických zásad upevňování, rozšiřování zážitkového vzdělávání. Účelného trávení volného času. Podpory vztahů v kolektivu v rodině. Projekt byl určen pro žáky druhého stupně všech základních škol z Ostravy a blízkého okolí. Program jednotlivých akcí bude do škol rozeslán em, či v rámci osobních návštěv.,,jeden den v Evropě byl věnován těmto evropským zemím: Itálie, Francie, Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Bulharsko, Litva, Norsko, Španělsko Cílová skupina, která se zúčastnila aktivit v rámci,,jeden den v Evropě počet účastníků 80, hosté 8, počet účastníků 50, hosté 2 počet účastníků 67, hosté 3 počet účastníků 64, hosté 3 Celkem se zúčastnilo 261 žáků, 16 hostů, organizátorů - žáků Statutární město Ostrava bylo prezentováno logem města na čelním místě, informační tabulí o záštitě náměstka statutárního města Ostrava, dále bylo logo použito na propagačních materiálech, které obdrželi účastníci soutěže. kavárny a další aktivity města - Zážitkové balíčky). Mediálními partnery konference byli: Fabex, Česká televize, Moravskoslezský deník, Právo, Vítkovický zpravodaj. Za Úřad městského obvodu Ostrava-Vítkovice přišel pozdravit a popřát úspěšný průběh starosta obvodu p. Petr Dlabal. Mezi významné přítomné hosty patřili: PhDr. Magda Habrmanová, CSc., ředitelka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, MMO - vedoucí odboru školství Ing. Marta Szücsová, Starosta Ostravy- Vítkovice p. P. Dlabal, zástupce ŠR Ing. P. Lošák, 42

43 Základním cílem bylo: - aktivizovat žáky škol - multikulturní výchova - přátelské vztahy napříč Evropou Přínos projektu spatřujeme v: - předávání odborných poznatků a informací odborníků z dané oblasti všem cílovým skupinám, - objasnění zejména mladým posluchačům, co musí udělat pro to, aby uspěli na mezinárodním trhu práce, - prezentaci úspěšných barmanů, kuchařů - tím se mnohým divákům (žákům) dostane inspirace pro další podobné aktivity, - přínosu akce zvýšením povědomí mladých lidí o nových možnostech uplatnění ve specifických formách hotelnictví, ale také o významu tolerance a přizpůsobování se životu ve společné Evropě, znalosti norem a podmínek vedoucích ke zvýšení mobility pracovní síly v rámci Evropy. - AHOL - Střední škola gastronomie a lázeňství organizovala tuto aktivitu v návaznosti na projekt,,čtvero ročních období a můžeme konstatovat, že informace, výměna zkušenosti, přehlídka dovedností a znalostí žáků byla odbornou veřejností, žáky a pedagogy škol hodnocena jako přínosná a inspirující. Realizujeme projekty 43

44 Leonardo da Vinci - Projekty mobility, Výzva Grantová smlouva č CZ1 LEO Název projektu: Za zkušenostmi da Londýna ČG: CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství Monitorovací zpráva byla zpracována a odeslána. Do projektu "Za zkušenostmi do Londýna" se zapojilo celkem 10 žáků, z toho 5 žáků druhého a čtvrtého ročníku oboru Hotelnictví a 5 žáků druhého a třetího ročníku oboru Cestovní ruch. Tito žáci ve dnech absolvovali odbornou praxi v hotelích, cestovních kancelářích a cestovních agenturách na území města Londýna, které jim byly vybrány na základě požadavků AHOL - Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství zprostředkující organizací ADC College. Hlavním cílem tohoto projektu bylo, aby si vybraní účastníci odborné stáže v praxi ověřili úroveň svých dosavadních odborných znalostí a dovedností, jazykovou připravenost a získali také první zkušenosti se zahraničním pracovním trhem. Žáci oboru Cestovní ruch se dále měli podrobněji seznámit se strukturou a organizací cestovního ruchu v Anglii, s chodem konkrétní cestovní kanceláře či agentury, s odlišnostmi v provozu cestovních kanceláří, agentur a dalších subjektů na poli CR, zorientovat se v nabídce dané cestovní kanceláře či agentury, zvládnout techniku jednání s klienty, naučit se pracovat s tamními rezervačními systémy, prohloubit své odborné jazykové znalosti. Ve svém volném čase se žáci oboru Cestovní ruch věnovali formou řetězového průvodcování poznávání turisticky atraktivních míst a pamětihodností v centru Londýna. Toto řetězové průvodcování si připravili pro své spolužáky z oboru Hotelnictví a pro doprovázející pedagogy. Žáci oboru Hotelnictví se měli seznámit s chodem jednotlivých úseků středně velkých hotelů, poznat organizaci práce na jednotlivých úsecích a zapojit se do ní, dále poznat tradiční anglickou kuchyni i místní speciality, moderní trendy v anglické gastronomii, odlišnosti v komunikaci s hostem či v technikách obsluhy. Všichni účastníci projektu "Za zkušenostmi do Londýna" byli ubytováni v rodinách, takže měli příležitost poznat i všední život anglické rodiny a zapojit se do něj. Obsah a program stáže byl sestaven individuálně pro každého účastníka zvlášť, zohledňoval jeho znalosti, dovednosti i požadavky konkrétní vybrané přijímající organizace tak, aby byly naplněny cíle projektu. Jejich naplňování průběžně monitorovali manageři přijímajících organizací, pracovníci ADC College i pedagogický doprovod. Každý účastník obdržel Europass mobility, certifikát ADC College a 6 účastníků si ze svých přijímajících organizací odvezlo i reference. Hodnocení jejich stáže se promítlo do klasifikace předmětu Učební praxe. Stanovené cíle projektu podařilo zcela naplnit. 44

45 Projekt "Za zkušenostmi do Londýna" dal všem účastníkům možnost poprvé získat zkušenosti na pracovním trhu v anglicky mluvící zemi, kde si žáci ověřovali své odborné i jazykové znalosti, dovednosti a kov mezinárodních pracovních týmech v hotelích, cestovních kancelářích a cestovních agenturách. Jako nesporný přínos odborné praxe hodnotí všichni účastníci fakt, že po celou dobu stáže byli nuceni každodenně používat v praxi výhradně anglický jazyk a museli komunikovat s rodilými mluvčími nejen na pracovištích, ale také v rodinách, kde byli ubytováni, čímž si zlepšili komunikační schopnosti i schopnost navazovat sociální kontakty. Mnozí z nich - např. František Lukáč, Radka Frydová, Barbora Davidová či Pavla Havlínová si zlepšili i své vědomosti a dovednosti v oblasti písemného styku, neboť v rámci své praxe psali obchodní maily, obchodní dopisy, vytvářeli nabídky pro klienty nebo sestavovali balíčky služeb. Všichni účastníci odborné stáže si dále rozšířili a fixovali odbornou slovní zásobu svého oboru, naučili se postupně pracovat samostatně na určených úsecích, seznámili se s novými programy a naučili se užívat ICT na svém pracovišti, pohybovali se v multikulturních pracovních týmech, kde jim byla neustále vštěpována hodnota týmové práce a kde se museli učit řešit dílčí problémy s ohledem na pracovní tým a zohlednit při při tom i interkulturní odlišnosti. Pro ilustraci uvádíme dva příklady. Pavla Havlínová pracovala v hotelu Jurys Inn Chelsea, kde se jí ujal manager Joseph Maguire. Ten jí ukázal všechny úseky hotelového provozu a předal pracovnici recepce, na které pak Pavla Havlínová převážně pracovala. Na recepci se Pavla naučila pracovat s rezervačním systémem, postupně zvládla i všechny činnosti spojené s přihlašováním a odhlašováním hostů, vyřizovala požadavky hostů, nabízela hotelové služby, informovala o aktuálních balíčcích služeb, sledovala vytíženost hotelu, připravovala písemné nabídky pro klienty atd. V průběhu prvního týdne se Pavla seznámila i s úsekem house keepingu, osvojila si vysoké standardy úklidu i hygienických předpisů a ve druhém týdnu mohla samostatně kontrolovat připravenost pokojů pro nové hosty. František Lukáč pracoval v cestovní kanceláři HF Holidays, která se právě naplno připravovala na nadcházející sezónu. Po zapracování František sestavoval balíčky služeb podle přání klientů, rozesílal je, připravoval vouchery, zážitkové balíčky, podílel se na realizaci reklamní kampaně, kopíroval a skenoval podklady pro klienty atd. Finanční částky vyčleněné pro hodnocený projekt byly použity podle znění smlouvy, která je k dispozici na ekonomickém úseku školy. Zpracovala: Mgr. Miriam Lacinová 45

46 13. Nejvýznamnější aktivita školy Závěrečná hodnotící zpráva gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUP 2014 pořádané XVI. ročník AHOL CUP 2014 pětičlenných družstev v gastronomických dovednostech a znalostech, tříčlenných družstev v gastronomických dovednostech a znalostech - junior, barman - Junior Cocktail Competition, mistr kávy junior, mistr kávy profi 46

47 1. Hodnotící zpráva o uskutečnění gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUP 2014 pořádané AHOL - Střední školou gastronomie, turismu a lázeňství. Letošní 16. ročník gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUP 2014 byl uskutečněn v Clarion Congress Hotelu za účasti představitelů veřejného a společenského života v Ostravě, pod odbornou záštitou Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace barmanů ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, odborné veřejnosti a zahraničních soutěžících, porotců z Německa, Polska, Slovenska, Francie a Anglie. Realizace probíhala za finanční podpory Statutárního města Ostravy. KÚ MSK a MŠMT k přípravě, průběhu a zajištění gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUP Statutární město Ostrava bylo prezentováno logem města na čelním místě, dále bylo logo použito na propagačních materiálech, které obdrželi účastníci soutěže. V průběhu AHOL CUPu byly v powerpointové prezentaci reprezentovány aktivity města Ostravy v oblasti cestovního ruchu a gastronomie (vyhlídková věž, Slezskoostravský hrad, náměstí T. G. Masaryka, významné stavby Ostravy,). Mediálními partnery konference byli: Fabex, Česká televize, Moravskoslezský deník, Právo, Mladá fronta dnes, Zpravodaj AHR, TTG, Všudybyl, Jížní listy a Vítkovický zpravodaj. AHOL CUP 2014 svou přítomností podpořili tito hosté: 1. Náměstkyně MSK Mgr. V. Palková 2. Náměstek MSK Ing. I. Strachoň 3. Náměstek primátora města Ostravy Ing. Petr Štěpánek, Ph. D., 4. Úřad městského obvodu Ostrava-Vítkovice - starosta obvodu, p. Petr Dlabal 5. Úřad městského obvodu Ostrava Jih, Mgr. K. Sibinský 6. PhDr. Magda Habrmanová, CSc., ředitelka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, zastupoval Ing. L. Kozák 7. Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. V. Stárek, 8. Prezident České barmanské asociace Bc. A. Svojanovský 9. Prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR Bc. M. Kubec 10. Ing. M. Szücsová, - vedoucí odboru školství MMO 11. Ing. R. Nešporková, MBA, prorektorka VŠP, Ostrava 12. Mgr. A. Koutný, člen Rady města Ostravy a předseda školské rady 13. Předseda MS sekce AHR p. L. Bárta 14. Předseda MS sekce AKC 1ng. V. Forman 15. Předseda MS sekce CBA p. T. Zahradil 16. Ředitel CCH Ing. R. Beneš 17. Ředitel Hotelové akadémie L. Wintera Piešťany Mgr. L. Blaškovič 18. Ředitel SŠ SČMSD Znojmo Mgr. M. Hanzal 19. Ředitelka Albrechtovy střední školy Ing. V. Palkovská 20. Ředitelka SŠ SČMSD Šilheřovice Mgr. M. Měchová 21. Ředitelka MŠ a ZŠ Krestova Mgr. V. Měchová 22. Ředitelka MŠ a ZŠ Junácká Mgr. J. Poledníková 23. Ředitel - zástupce MŠ a ZŠ Volgogradská Mgr. P. Poláš 24. Zakladatel škol AHOL JUDr. J. Holík 25. Ředitelka AHOL SOŠ Ing. R. Sosnová 26. Ředitelka AHOL VOŠ Mgr. M. Drozdová, Ph.D. 27. Ředitelka CCU Mgr. P. Masnikosová 47

48 AHOL - Střední škola gastronomie a lázeňství pořádala již 16. ročník. Můžeme konstatovat, že informace, výměna zkušenosti, přehlídka dovedností a znalostí žáků byla odbornou veřejností, žáky a pedagogy škol hodnocena jako přínosná a inspirující. Základním cílem bylo: - aktivizovat žáky hotelových škol, odborných škol s obory vzdělání Hotelnictví, Kuchař, Kuchař - číšník k přípravě na soutěž podle nejnovějších metod a forem výuky v odborných předmětech, - zapojit co největší počet soutěžících do 2 regionálních kol (v Plzni a v Ostravě) a ústřední kolo zajistit s mezinárodní účastí a porotou, - naučit žáky při soutěži používat nejmodernější přístroje a gastronomická zařízení, se kterými se setkávají po absolvování střední školy u zaměstnavatelů, - prezentovat AHOL SŠ gastronomie turismu a lázeňství směrem k odborné veřejnosti, k budoucím žákům školy a především ukázat školu otevřenou, přátelskou, moderní, která má své místo v ostravském regionu. Vedle své odborné soutěžní náplně měl AHOL CUP v neposlední řadě i společenský význam. Na soutěži se setkali zástupci škol, podnikatelské sféry v cestovním ruchu se zástupci orgánů státní správy, regionálních orgánů, podnikatelských asociací, vzdělávacích institucí. Setkání tváří v tvář obvykle podporuje vznik příznivější atmosféry pro vzájemnou komunikaci. Přínos projektu spatřujeme v: - předávání odborných poznatků a informací odborníků z dané oblasti - objasnění zejména mladým posluchačům, co musí udělat pro to, aby uspěli na mezinárodním trhu práce, - prezentaci úspěšných barmanů, baristů a kuchařů - tím se mnohým divákům (žákům) dostane inspirace pro další podobné aktivity, - přínosu akce zvýšením povědomí mladých lidí o nových možnostech uplatnění ve specifických formách hotelnictví, ale také o významu tolerance a přizpůsobování se životu ve společné Evropě, znalosti norem a podmínek vedoucích ke zvýšení mobility pracovní síly v rámci Evropy. Cílová skupina, která se zúčastnila AHOL CUPu: - žáci z regionu MSK, - žáci hotelových škol z celé republiky, - profesionálové v gastronomii - zahraniční soutěžící - Polsko, Slovensko, Anglie, Francie - zahraniční komisaři Anglie, Slovensko, Německo - odborná veřejnost z řad podnikatelů, zástupci hotelů a restaurací, - odborní vyučující gastronomických předmětů, - zástupci pedagogů a studentů našich spolupracujících škol, - Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych Cieszyn, Polsko - Stredná odborná škola obchodu a služieb v Žilině, Slovensko, - Hotelová akadémia, Nitra, Slovensko - Hotelová akadémia L. Wintera, Piešťany, Slovensko - Lyceum gastronimi, Braseula, Francie - UCB, Birmingham 48

49 AHOL CUPu se zúčastnilo v regionálním kole: 70 soutěžících AHOL CUPu se zúčastnilo v ústředním kole: 50 žáků v kategorii gastronomických dovedností a znalostí 15 žáků v kategorii gastronomických dovedností a znalostí - junior 40 žáků v kategorii Barmanů Junior Cocktail Competition 20 žáků v kategorii Mistr kávy junior 6 soutěžících v kategorii Mistr kávy profi Celkový počet 131soutěžících v ústředním kole Celkový počet účastníků AHOL CUPu 2014 je 201 soutěžících. Součástí AHOL CUPu 2014 byl i doprovodný program, který probíhal v prostorách CCH. Prezentace: SAHM gastronomické vybavení ukázka slavnostní tabule U6 Dolní Vítkovice možnosti interaktivního technického vzdělávání. Účastnící využili možnosti shlédnutí expozice v průběhu AHOL CUPu 2014 Makro prezentace nabídky služeb této firmy Doprovodný program: 9:30 hod. - setkání s náměstky MSK Mgr. V. Palkovou, Ing I. Strachoňem, ředitelkou HK PhDr. M. Habrmanovou, prezidenty odborných asociací AHR ČR Ing. V. Stárkem, AKC ČR Bc. M. Kubecem, CBA Bc. A. Svojanovským, ředitelem CCH Ing. R. Benešem s řediteli a a zástupců zúčastněných škol, zahraničními hosty a organizátory AHOl CUPu :30 hod. - setkání s prorektorkou VŠP Ing. R. Nešporkovou Ph.D., MBA a Mgr. M. Drozdovou, Ph. D. o možnostech vzdělávání absolventů středních škol v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. 11:00 hod. - jednání s hoteliérem p. L. Delaport z Francie o další spolupráci při zahraniční praxi žáků ve Francii. 13:00 hod. prohlídka Clarion Congress Hotelu Ostrava pro zájemce provázel ředitel CCH Ing. R. Beneš. 13:30 hod. jednání se školskou komisí Magistrátu města Ostravy pod vedením Mgr. A. Koutného, předsedy komise a člena rady statutárního města Ostravy za přítomnosti vedoucí oddělení školství, sportu a mládeže Ing. M. Szücsové. 15:30 hod. ukázka,,technika LATTÉ ART malování na kávu předvede juniorský mistr Slovenska pan Roman Florek, penzion POHODA Krušetnica. 49

50 Účastníci shlédli přípravu a techniku lití pro srdíčko, rozetu, tulipán, indiána a některých dalších vzorů. 15: 50 hod - Molekulární gastronomie zajímavé zpestření pro milovníky nových trendů předvedl pan Simon Guest, Head Chef at Guest Restaurant Français. 16:00 hod. schůzka se zahraničními spolupracujícími školami. Součástí doprovodného programu byla i soutěž v gastronomických znalostech. Výherci obdrželi hodnotné dary. V průběhu AHOL CUPu 2014 byly uskutečněny rozhovory s významnými hosty, komisaři i soutěžícími našimi redaktory školního zpravodaje. Mediální podpora O AHOL CUPu 2014 informovala tato média: Moravskoslezský deník 2 zprávy, Právo 2 zprávy, Mladá fronta dnes 1 zpráva. Tisková zpráva byla předána Zpravodaji AHR, měsíčníku Všudybyl, Jižním listům, Vítkovickému zpravodaji. Byla natočena televizní reportáž televizí FABEX. Závěr: Pořadatelé konstatují, že odborná příprava a přehlídka gastronomických dovedností a znalostí žáků škol - mladých odborníků oslovila a uspokojila všechny, jimž další rozvoj hotelnictví a gastronomie v Moravskoslezském kraji není lhostejný. AHOL CUP se stal významnou odbornou i společenskou aktivitou, který svou účastí podpořili náměstci Moravskoslezského kraje, náměstek Statutárního města Ostravy, prezidenti odborných profesních asociací, ředitelé základních a středních odborných škol z České republiky a zahraničí, profesních sdružení a podnikatelé z oblasti hotelnictví a gastronomie. 16. ročník měl nejvyšší účast soutěžících z tuzemska a zahraničí. V hodnotitelských komisích zasedali přední odborníci z ČR a ze zahraničí Německa, Slovenska a Anglie. Po celou dobu AHOL CUPu 2014 vládla příjemná soutěžní atmosféra. 50

51 Fotodokumentace z AHOL CUPu 2014 Náš favorit Jan Růžička a nezklamal Na stupních vítězů ti nejlepší!!! 51

52 14. Činnost předmětových komisí, preventisty a výchovné poradkyně Hodnocení činnosti předmětové komise cizích jazyků Členové komise: Bc. Karin Boháčová, Mgr. Jana Janáková, Mgr. Yvonne Pospěchová, Mgr. Lenka Skupienová, Ing. Natálie Stašová, Mgr. Helena Urbánková Vedoucí PK: Mgr. Miriam Lacinová Ve školním roce 2013/2014 se členky komise podílely na následujících aktivitách: - vypracování, předložení a kontrola tematických plánů - spoluzajišťování opravných a komisionálních zkoušek - spolupráce při přípravě a realizaci projektu EDISON - zvyšování kvalifikace Bc. Boháčová pokračovala v rozšiřujícím studiu aprobačního předmětu anglický jazyk - spolupráce na projektu Peníze středním školám tvorba digitálních učebních materiálů - příprava a realizace školního kola olympiády v anglickém a německém jazyce - účast Denise Draštíka v okresním kole olympiády v anglickém jazyce v kategorii III.A - účast Jakuba Podoláka v okresním kole olympiády v německém jazyce v kategorii III.A - účast Angelique Turpel v krajském kole olympiády v německém jazyce v kategorii III.B - Angelique Turpel obsadila 3. místo - výběrové řízení pro účast na praxi v Londýně v rámci projektu Za zkušenostmi do Londýna v rámci programu Leonardo da Vinci Projekty mobility 52

53 - jazyková a kulturní příprava účastníků stáže v rámci programu Leonardo da Vinci Projekty mobility (N. Zajíčková, R. Frydová, K. Klimundová, F. Lukáč, P. Havlínová, B. Davidová, A. Oudjehani, A. Tunyanová, J. Brázdová, K. Hudečková) - realizace odborné praxe žáků v Londýně v rámci projektu Za zkušenostmi do Evropy v programu Leonardo da Vinci Projekty mobility ( , doprovod Bc. Boháčová, Bc. Bradáč) - 2x návštěva divadelního představení v anglickém jazyce - návštěva divadelního představení v německém jazyce - plnění úkolů při zajištění AHOL CUPu 2014 dle pokynů ŘŠ - vypracování 3. částí pracovních listů k maturitní zkoušce z AJ, NJ pro maturanty všech oborů - vypracování a podání projektu Evropou za poznáním v rámci Výzvy 2014 programu Erasmus+ - zajištění a vedení kroužku ruského a německého jazyka - zpracování Závěrečné zprávy projektu Za zkušenostmi do Londýna v rámci programu Leonardo da Vinci Projekty mobility - rozvoj spolupráce se zahraničními partnery Městský úřad Bad Neustadt an der Saale, hoteliér Manfred Griebel Bad Neustadt an der Saale, Lycée des métiers de Bazeilles, Zespol Szkol Ekonomiczno-Gastronomicznych v Cieszynie, Hotelová škola L. Wintera v Piešťanech a Univerzita Birmingham - spolupráce při zajišťování odborné praxe v zahraničí (Bad Neustadt, Francie, Slovensko, Londýn) v době hlavních prázdnin - vypracování posudků a doporučení pro žáky ucházející se o studium či odbornou praxi v zahraničí Zpracovala: Mgr. Miriam Lacinová 53

54 Hodnocení činnosti předmětové komise humanitních předmětů Členové komise: Mgr. Sztulová Pavla, Mgr. Lacinová Miriam, Radičová Libuše, Mgr. Urbánková Helena, Mgr. Skupienová Lenka, Mgr. Elbelová Jarmila Vedoucí PK: Radičová Libuše Ve školním roce 2013/2014 se členové komise podíleli na těchto aktivitách: návštěva Vědecké knihovny 1. ročník literární exkurze Praha 4. ročník kulturně historické památky Prahy exkurze do Památníku II. světové války v Hrabyni exkurze Slezské muzeum Opava tematický zájezd do Vídně s návštěvou sídla OSN seznámení s mezinárodní světovou organizací a historií Vídně. exkurze do Osvětimi a Krakova školní kolo Olympiády z českého jazyka okresní kolo Olympiády z českého jazyka maturita nanečisto cvičná maturita 4. ročník v průběhu roku Pracovní listy k maturitní zkoušce z českého jazyka tematické plány pro školní rok 2013/2014 konzultační seminář k CJL seminář k výuce moderních dějin Zpracovala: Mgr. Libuše Radičová 54

55 Hodnocení činnosti preventisty sociálně-patologických jevů Preventistka: Bc. Karin Boháčová Preventivní program školy na školní rok 2013/2014 vychází z: - dlouhodobých a střednědobých cílů a filozofie školy - finančních a materiálních možností - odborné literatury - kompetencí Realizovali jsme tyto aktivity: - rozpracování a vyhodnocení preventivní aktivity s pedagogy, kteří konají preventivní aktivity v rámci výuky průřezovými předměty - písemné vypracování, která témata, v kterém ročníku a v kterém předmětu - informování pro pedagogické pracovníky, správní zaměstnance v problematice rizikového chování žáků - diagnostika, řešení a prevence: drogy (alkohol, cigarety) šikana, vztahy v kolektivu extremismus, rasismus, sekty trestná činnost netolismus, kyberšikana, patologické hráčství, záškoláctví, rizikové chování v dopravě rizikové chování ve výuce některých předmětů - proběhlo proškolení rodičů v problematice rizikového chování žáků - aktuální situace, diagnostika, řešení a prevence - v průběhu školního roku probíhaly, ve spolupráci s třídními učiteli a ředitelkou školy, konzultace, které jsem poskytovala žákům a jejich rodičům v problémech rizikového chování žáků - individuálně bylo realizováno poradenství žákům na základě úředních hodin, které platily po celý školní rok 55

56 - proběhly přednášky na naší škole ve spolupráci s Renarkonem na aktuální témata národnostních menšin, šikany, drogové prevence apod. - aktivity zaměřené na spolupráci s rodiči s cílem zlepšení vzájemné komunikace - školní ples, Garden party, Dny otevřených dveří, Třídní schůzky s rodiči - aktivity pro žáky - specifická a nespecifická prevence - na příští rok se chystáme spolupracovat s panem bakalářem Veličkou a budeme společně pracovat na aktuálních tématech, která budou přínosem nejen pro naše studenty, ale i pro naše pedagogy. Zpracovala: Bc. Karin Boháčová Hodnocení činnosti předmětové komise ekonomických předmětů Členové komise: Mgr. Dana Kowalská, Ing. Martin Bradáč, Ing. Anna Kolková, Mgr. Iveta Martinásková Vedoucí PK: Mgr. Jarmila Elbelová Ve školním roce 2013/2014 se členové komise podílely na následujících aktivitách: - vypracování, předložení a kontrola tematických plánů - příprava odborných témat k písemné maturitní zkoušce z EKO a gastro předmětů - zorganizována exkurze do sídla OSN ve Vídni, které se zúčastnilo 37 žáků ze všech ročníků v rámci tematického celku světové organizace. - účast na elektronické soutěži vyhlášené Ministerstvem školství a tělovýchovy z Finanční gramotnosti a Sapere. - uskutečněno školní kolo ekonomické soutěže. - účast na mezinárodní ekonomické soutěži v Havířově Labyrintem ekonomie 2. místo žák Dymanus Dominik. - účast Mgr. J. Elbelové na dvou odborných školení k finanční gramotnosti, zakoupena hra Finanční samostatnost, která bude využívána k výuce finanční gramotnosti. - účast žáků na celorepublikové elektronické soutěži z výpočetní techniky. Zpracovala: Mgr. Jarmila Elbelová 56

57 Hodnocení činnosti metodické komise Členové komise: Mgr. Kateřina Grygarová, Mgr. Lenka Skupienová, Bc. Karin Boháčová, Mgr. Jarmila Elbelová, Mgr. Libuše Radičová, Ingrid Ondrušová, Mgr. Alena Grygarová, Mgr. Dana Kowalská Vedoucí PK: Mgr. Helena Urbánková Ve školním roce 2013/2014 se členky komise podílely na následujících aktivitách: - založení třídního výkazu, popř. aktualizace dat žáků ve třídním výkazu (změny adres a telefonních kontaktů ) - dokončení dokumentace o prospěchu a chování u žáků, kteří měli prodloužené klasifikační období - pravidelná aktualizace zápisů třídních učitelů do programu bakalář - aktualizace údajů na kartách žáků - pravidelné kontrola všech zápisů ve třídní knize - vedení omluvené i neomluvené absence žáků ve třídní knize - zápisy ve třídní knize o provedených školeních - pravidelný kontakt s rodiči žáků, kteří vykazují vysokou absenci, výchovné a vzdělávací problémy - vedení třídních konzultací s rodiči žáků v listopadu, lednu a dubnu - vedení konzultací rodičů podle potřeby i mimo termíny uvedených pravidelných konzultací - řešení konkrétních problémů žáků na pravidelných schůzkách popř. na měsíčních poradách - jednotný postup všech třídních učitelů při upevňování návyků společenského chování a jednání žáků, pozornost byla zaměřena také na oblečení žáků ve výuce a nutnost společeského oděvu v době významných událostí jako jsou učňovské a maturitní zkoušky - zajištění jednotného postupu třídních učitelů při řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáků - konzultace třídních učitelů s vedoucí metodické komise Mgr. Helenou Urbánkovou Zpracovala: Mgr. Helena Urbánková 57

58 Hodnocení činnosti předmětové komise tělesné výchovy Členové komise: Mgr. Alena Grygarová, Mgr. Michal Hofman, Ing. Martin Bradáč Vedoucí PK: Mgr. Alena Grygarová Ve školním roce 2013/2014 se členky komise podílely na následujících aktivitách: - členové plnili plán předmětové komise - vypracovali tematické plány pro školní rok 2013/ organizovali jsme adaptační kurz pro 1. ročníky - v hodinách Tv se pořádaly soutěže a turnaje mezi třídami - uskutečnili jsme lyžařský kurz Krušetnica (Slovensko) - uskutečnil se turistický kurz na Lysé hoře - pořádal se pro žáky vodácký kurz (Baťův kanál - Morava) Zpracovala: Mgr. Alena Grygarová Hodnocení činnosti výchovného poradce Výchovná poradkyně: Bc. Karin Boháčová Cíle činnosti výchovného poradce: - minimalizace sociálně patologických jevů ve spolupráci se školní metodičkou prevence - poradenství žákům při řešení individuálních problémů - informovali jsme žáky o možnostech dalšího vzdělávání - zamezování projevů nežádoucí absence především prevencí Metody: - spolupracovali jsme s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Ostravě-Porubě, v Ostravě-Zábřehu a ostatními orgány řešícími negativní projevy dětí a mládeže 58

59 - podchycovali jsme a vedli problémové žáky v kartotéce a ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy a rodiči sledovali jejich další vývoj. Žáci posledního ročníku se zúčastnili podrobného vyšetření, na jehož základě byli přiřazeni do kategorie PUP u státních maturitních zkoušek - trvale jsme řešili nežádoucí absence žáků, probíhala jednání s rodiči s cílem řešení této absence. Pravidelně jsme svolávali výchovnou komisi a řešili kázeňské problémy žáků s rodiči a s vedením školy - žákům, kteří potřebovali péči či pomoc psychologů nebo jiných odborníků, byly doporučeny vhodné poradny a s žáky pohovory k řešení jejich problémové situace - uskutečnili jsme poradenství pro žáky vyšších ročníků při výběru povolání s cílem naučit je orientovat se v možnostech dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách - individuálně a citlivě jsme řešili problémy všech žáků, kteří přišli s žádostí o pomoc či radu za výchovnou poradkyní - aktualizování evidence žáků se specifickými poruchami učení - bez závad proběhla kontrola evidence žáků se specifickými poruchami učení Pravidelně jednou měsíčně výchovná poradkyně navštěvovala semináře pro výchovné poradce, které se konaly v Ostravě - Porubě na SŠ 17. listopadu. Postupně byly předávány nově nabyté informace kolegům na škole - informace, které se týkaly nové maturity a žáků se specifickými poruchami učení. Výchovná poradkyně se také zúčastnila semináře orientovaného na vývojovou psychologii (mládež), který byl pořádán OU. Nové informace se výchovná poradkyně snažila využívat při jednání se studenty či rodiči. Podobné semináře do budoucna se jeví velkým přínosem. Zpracovala: Bc. Karin Boháčová, výchovný poradce Exkurze do hlavního města po stopách gastronomie 59

60 Hodnocení činnosti předmětové komise gastronomických předmětů Členové: pí. Ingrid Ondrušová, Mgr. Irena Šnaurová, Ing. Jiří Guzdek, p. Cherif Oudjehani Vedoucí PK: Mgr. Dana Kowalská Ve školním roce 2013/2014 se členové komise podíleli na následujících aktivitách: exkurse do pivovaru pro 2. ročník Hotelnictví a 2. ročník Gastronomie v rámci předmětu Technika obsluhy a služeb exkurze do Muzea Gastronomie v Praze pro 4. ročník Hotelnictví exkurze do hotelu InterConinental v Praze pro 4. ročník Hotelnictví exkurze do pivovaru U Fleku v Praze pro 4. ročník Hotelnictví DNY EVROPY Prezentace české gastronomie zahraničním účastníkům a typicky českých míchaných nápojů GASTRO JUNIOR BIDVEST CUP kuchařská soutěž Ondřej Ohanka - Bronzové pásmo a postup do celonárodního kola GASTRO JUNIOR BIDVEST CUP soutěž číšníků Francesca Cavalcante - Bronzové pásmo a postup do celonárodního kola GASTRO FESTIVAL 2013 Frenštát pod Radhoštěm soutěž v čepování piva Memoriál Zdeňka Kopky Lukáš Raděnta 10. Místo, Nikola Štefanová místo, Tereza Pěkníková místo vzdělávání AHR na téma Jídelní lístek a Složitá obsluha pro žáky oboru Hotelnictví DOMINO - přehlídka výukových objektů postup Mgr. Dany Kowalské do semifinálového kola CINESTAR - prezentační akce v rámci dámských klubů - příprava vánočního punče, míchání nápojů BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ POHÁR barmanská soutěž Anush Tunyanová 10. místo, Kristýna Klimundová 19. místo (z 60 účastníků) exkurze do hotelu Zámek v Ostravě - Zábřehu pro 3. ročník Hotelnictví a 1. ročník Gastronomie v rámci předmětu Hotelový a restaurační provoz zpracování učebních materiálů pro oblast Gastronomie workshop pro pedagogické pracovníky škol s gastronomickým zaměřením v Brně v hotelu Santon - pí Ingrid Ondrušová, Mgr. Dana Kowalská a Mgr. Irena Šnaurová zajištění Výstavy Učeň, středoškolák, vysokoškolák - příprava dětského punče prezentace gastronomických oborů základním školám příprava Vánočního punče Dámský klub pro maminky žáků a spolupracující firmy 60

61 regionální kolo AHOL CUP 2014 pro Moravu a Slezsko regionální kolo AHOL CUP 2014 pro Čechy ročníkové praktické zkoušky pro 1. ročník oboru Kuchař číšník GASTRO JUNIOR BIDVEST CUP - kuchařská celonárodní soutěž v Brně Ondřej Ohanka - bronzové pásmo GASTRO JUNIOR BIDVEST CUP - celonárodní soutěž číšníků v Brně Francesca Cavalcante - bronzové pásmo AHOL CUP 2014 Barmanská soutěž J. Růžička - 5. místo a 3. místo v Sparkling cocktailu, Marcela Danyiová místo AHOL CUP 2014 Baristická soutěž junior Nikola Štefanová místo AHOL CUP 2014 Pětičlenná družstva - žáci a žákyně oboru Hotelnictví a Kuchař - číšník 9. a 10. místo XXII. reprezentační ples škol AHOL v multifunkční hale GONG v Dolní oblasti Vítkovic baristický kurz s Tomášem Zahradilem O POHÁR NÁMĚSTKYNĚ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE barmanská soutěž Jan Růžička 15. místo barmanský kurz s Jaroslavem Labounkem exkurze do Makra pro 1. ročník Kuchař - číšník spolupráce s Moravskoslezským deníkem Junior, zveřejnění receptů s fotografiemi žáků a pokrmů seminář Hravý dezert v molekulární gastronomii pro žáky oboru Hotelnictví a Kuchař - číšník DNY FRANCIE pomoc při organizaci a zajištění kavárny s prezentací kávy a čokolády zajištění semináře pro kuchařky z mateřských školek na téma Dietní stravování u dětí 3 6 let účast na semináři AHR na téma Recepce absolvování kurzu Poradce pro výživu Mgr. Dana Kowalská školní soutěž o nejhezčí velikonoční tabuli pro 1. ročník oboru Hotelnictví KARNEVAL CHUTÍ - Gastronomické dovednosti pro veřejnost, obsluha a konferování o kuchařských přehlídek soutěž o nejhezčí slavnostní tabuli v rámci výstavy Karneval chutí 2. místo závěrečné ročníkové praktické zkoušky 2. ročníku oboru Hotelnictví příprava tabule a menu na téma AHOL škola roku 2013 a Ostrava evropské město sportu jednotná závěrečná učňovská zkouška Garden Party účast žáků třídy 1G s Mgr. Irenou Šnaurovou na cateringu hudebního festivalu Michalfest 2014 v NKP Důl Michal v Ostravě - Michálkovicích 61

62 praxe žáků v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech Zpracovala: Mgr. Dana Kowalská Prezentace školy na Karnevalu chutí náš stánek navštívil prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. V. Stárek a zakladatel škol AHOL JUDr. J. Holík 62

63 15. Závěrečná zpráva o učební praxi ve školním roce 2013/2014 Žáci 1. až 4. ročníku oboru Hotelnictví v průběhu roku odpracovali 42 hodin na cateringových akcích a na akcích ve spolupráci s hotely Park Inn, s Clarion Congress Hotelem, restaurací Barborka. Žáci se aktivně účastnili na prestižních akcích, jako např.: FED Cup, DAVIS CUP či Zlatá tretra. Žáci 3. a 4. ročníku oboru Hotelnictví a Cestovní ruch vykonávají soustředěnou praxi. Žáci mají možnost vyjádřit se k průběhu praxe, k přípravě na budoucí povolání, k využití dosavadních teoretických znalostí, sdělit své připomínky a náměty. Každý žák byl hodnocen za docházku, aktivitu a produktivní činnost. Učební praxi žáci vykonávali takto: Obor Hotelnictví Park Inn Ostrava Clarion Congres Hotel Ostrava Bowling park Zuzana Restaurace Zámeček Zábřeh Kavárna Segafredo Steak Bar Havířov Hotel Rudolf Restaurace Lotos Obor Cestovní ruch TV Fabex CK Čedok CK New Travel Slezskoostravský hrad Dolní oblast Vítkovice, U6 CK Rekrea Památník 2. světové války Hrabyně 63

64 Zahraniční prázdninová praxe Liberdová Šárka Ahol Rhodos service Hudečková Kateřina Ahol Rhodos service Štěpánek Matěj Ahol Francie service Podolák Jakub AHOL Německo service Růžička Jan AHOL Německo service Zpracovala: Mgr. Lenka Skupienová Barbora Davidová na zahraniční praxi v rámci projektu Leonardo da Vinci 64

65 16. Závěrečná zpráva o odborné praxi a odborném výcviku žáků školy V období vykonávalo odbornou praxi 36 žáků 2H, 3H, 2CR a 3CR. V období žáků 1. ročníku oboru vzdělávání Gastronomie. Odborná praxe 2. pololetí 2. pololetí Celkem % za 2. pololetí Celkem tříd Celkem žáků Celkem odpr. hodin Neodpr. hodiny (nemoc, lékař) ,26 % Zapl. produktivní činnost (žáci)* ,64% Odborný výcvik 1. pololetí 2. pololetí Celkem % Kuchař, číšník Celkem tříd 2 2 Celkem žáků Celkem odpr. hodin ** Celkem zameškaných hodin ,76 % Zapl. produktivní činnost (Kč) *** ** 98,84 %** Odpr. hod. na akcích školy * Na formuláři Hodnotící kritéria odborné praxe, který žáci odevzdávají po vykonání odborné praxe, zaškrtávají organizace, že žákům byla nebyla vyplacena produktivní činnost, proto nelze určit, kolik hodin produktivní činnosti organizace žákům zaplatila. Zde vyčteme, kolika žákům byla produktivní činnost zaplacena. ** údaje bez 6/14 *** zde produktivní činnost udávána v Kč, u učebního oboru Kuchař, číšník udávají organizace částku, kterým je žák odměněn bez udání hodin produktivní činnosti. 65

66 Odbornou praxí si prošlo celkem 55 žáků výše uvedených oborů vzdělání, celkem odpracováno hod., neodpracováno 158 hod, tj. 3,26 %. 13 žákům byla proplacena produktivní činnost, tj. 23,64 %. U odborného výcviku dostali žáci za ** odpr. hodin ,- Kč**, tj 15,02 Kč/1 hod. Celkem zameškali hodin, tj. 24,76 %. Jejich produktivní činnost činila 98,84 %* z odpr. hodin. Odborná praxe probíhala u následujících organizací: ČEDOK a.s. Slezskoostravský hrad Dolní oblast Vítkovice Park Inn Ostrava Guest Restaurant Franceis VÍTKOVICE TOURS s.r.o. SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Jihočeská restaurace a pizzerie Rabat consulting, rest. Parlament, Ostrava-Poruba Zlatý Dragon, Ostrava Bellavue, Havířov Penzion U Lesa, Ostrava Restaurace Na Střelnici, Opava Pizza Coloseum, Nová Karolina Restaurace Rajka, Valašské Meziříčí Hotel Praha, Nový Jičín Pellegrino Ristorante, Ostrava Prosper Horse Ranch, Čeladná ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky ZŠ T. G. Masaryka Krmelín LIBROS, atd. Odborný výcvik probíhal u těchto organizací: Park Inn Clarion Congress Hotel Ostrava IKEA Mercure Ostrava Center Restaurace Viktoria KFC Guest Restaurant Franceis Horský hotel Sepetná Restaurace Pod Věží Restaurace Tyršova AHOL Střední odborná škola, s.r.o. 66

67 Srovnání dat odborného výcviku ve školním roce 2012/13 se školním rokem 2013/ Počet žáků 2. ročník Počet žáků 3. ročník Odpr. hodiny Zamešk. hodiny Odpr. hod. na akcích školy Školní rok 2013/2014 Školní rok 2012/2013 Počet žáků 2. Počet žáků 3. Odpr. hod. na Odpr. hodiny Zamešk. hodiny ročník ročník akcích školy Školní rok 2012/ Školní rok 2013/ Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Z výše uvedeného vyplývá, že počet žáků ve šk. roce 2013/14 se oproti roku 2012/2013 navýšil o 1 žáka. Ve šk. roce 2013/2014 žáci na odborném výcviku odpracovali hod., tj. o 2,87 % více než ve šk. roce 2012/2013. Ve školním roce 2013/2014 se snížil počet zameškaných hodin oproti roku 2012/2013 o 321 hod., tj. 7,03 %. Na akcích školy se odpracovalo hod. tj. o 13,92 % méně oproti školnímu roku 2012/2013. Závěr: Důsledně kontrolovat docházku žáků na pracoviště odborného výcviku. Okamžitá opatření vůči nepřítomnosti žáků na pracovišti (telefonáty rodičům atd.). Upozorňuji na povinné lékařské prohlídky žáků v rámci odborného výcviku. Naši sociální partneři, mezi které patří státní instituce, příspěvkové organizace, apod. nehradí produktivní činnost žáků na odborné praxi či odborném výcviku. Někteří z nich naopak požadují úhradu mzdy zaměstnanci, který se žákům věnuje. Některé organizace, u kterých probíhá odborná praxe, tvrdí, že odborná praxe v rozsahu 3 týdnů je nedostačující na to, aby se žáci něco naučili a byly pro ně přínosem. Z tohoto důvodu jim nehradí produktivní činnost. Zpracovala: pí. Dagmar Kučerová 67

68 17. Závěr Výroční zpráva dokumentuje, že škola splnila základní cíle a programové záměry za školní rok 2013/2014. Udělení ocenění Asociace hotelů a restaurací České republiky,,škola roku 2013 nás zavazuje k dalším inovačním aktivitám v oblasti odborného gastronomického vzdělávání a nacházení cesty k rozvíjení komplexních kompetencí našich absolventů. Současně lze konstatovat, že škola má vytvořeny podmínky pro rozvoj a úspěšné plnění vzdělávacích cílů na další období. JSME AHOL!!! 68

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 let škol AHOL Autor: Mgr. Pavla Sztulová ředitelka školy 1 Výroční zpráva o činnosti AHOL - Střední školy, gastronomie, turismu a lázeňství za

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán činnosti na školní rok 2015/2016 QI 54-01-07

Plán činnosti na školní rok 2015/2016 QI 54-01-07 Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. List číslo: 1 / 20 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 54-01-07 Výtisk číslo: QI 54-01-07 Tato směrnice je majetkem

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0040 Název projektu: Komplexní gastronomicko-obchodně podnikatelské vzdělávací centrum Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Časový sled Podzim

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více