2.4 Nech mě to udělat a já pochopím Popis aktivity Pracovní listy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.4 Nech mě to udělat a já pochopím 55 2.4.1 Popis aktivity 2.4.2 Pracovní listy"

Transkript

1

2

3 Obsah: strana: 1. Úvod 4 2. Mezipředmětové dny Cesta za poznáním Popis aktivity Pracovní listy 2.2 Ukaž mi a já si zapamatuji Popis aktivity Pracovní listy 2.3 Den exkurzí Popis aktivity Pracovní listy 2.4 Nech mě to udělat a já pochopím Popis aktivity Pracovní listy 3. Ten dělá to a ten zas tohle Oslava Dne Země denní terénní cvičení Workshop 122 3

4 1. ÚVOD Projekt Cesta do hlubin přírodovědných znalostí byl realizován v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost tj. ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Byl zahájen a ukončen Jeho cílem je prohloubení znalostí žáků z oblasti přírodovědných předmětů formou prožitkového učení a rozvoj teoretických znalostí aplikovaných v praxi. Dále by měl vést k rozvoji manuální zručnosti žáků a vytváření pracovních návyků. Projekt také klade důraz na mezipředmětové vztahy, na podporu týmové spolupráce, pozitivní ovlivnění sociálního klimatu v třídním kolektivu i celé školy. V jeho průběhu se nám podařilo vybudovat na školním pozemku plochu pro umístění stolů a lavic pro práci žáků. 4 2

5 2. MEZIPŘEDMĚTOVÉ DNY 2.1 CESTA ZA POZNÁNÍM Popis aktivity Jednalo se o soutěž pro žáky 2. stupně, při které plnili úkoly s přírodovědným zaměřením. Díky peněz z projektu se nám podařilo vybudovat na školním pozemku pevnou plochu, nakoupit zahradní nábytek a tím využívat tyto venkovní prostory nejen pro výuku, ale i další činnosti. Proto i část této soutěže se mohla uskutečnit na školním pozemku a jeho blízkém okolí. Žáci 2. stupně byli rozděleni do čtyřčlenných družstev (vždy po jednom zástupci z 6., 7., 8., a 9. ročníku) a plnili různě obodované úlohy z předmětů: matematika, chemie, fyzika, přírodopis a zeměpis. Nejen, že se procvičovali ve svých znalostech z těchto předmětů, ale zároveň si i vyzkoušeli týmovou spolupráci a práci s mapou při hledání jednotlivých stanovišť, které měli vyznačené v přiložené mapce. Na soutěž měli soutěžící vyhrazený čas 2,5 hodiny. Na celé trase bylo připraveno 30 různě obodovaných úkolů. Hlavním kritériem pro vítězství bylo získat co nejvíce bodů. Strategií každého družstva tedy bylo zvolit nejen co nejkratší trasu, ale i vybírat úkoly podle oblíbenosti předmětů a stanoviště s nejvyšším bodovým ohodnocením jednotlivých úkolů. Celá akce byla zakončena v naší tělocvičně vyhlášením výsledků a tří vítězná družstva obdržela drobné ceny. 35

6 2.1.1 Pracovní listy Úkol č. 1: NÁKUP V AKCI bodů Pomůcky: zalaminované obrázky výrobků Popis: 1) Nakup v akci: 4 Poděbradky 8 koláčů 5 koblih 3 tatranky 20dkg kuřecí šunky standard 1 Magnesii přírodní 1 miniroládu 2) Sečti jednotlivé ceny potravin 3) Zaokrouhli na celé koruny 4) Kolik korun ti zbude? V peněžence máš 300,- Kč Řešení: 2) 201,40 Kč 3) 201 Kč 4) 99 Kč 6 4

7 Úkol č. 2: BAZÉN - 80 bodů Pomůcky: -- Popis: Bazén má rozměry 300cm x 25dm. Hloubka naplněného bazénu po okraj je 1m. 1) Kolik litrů vody je v naplněném bazénu? 2) Kolik je to hektolitrů? 3) Bazén je tvaru. (doplň geometrické těleso). Řešení: V = a.b.c V =3.2,5.1 V= 7,5m 3 1) V = 7500dm 3 V = 7500l 2) V = 75hl 3) tvar KVÁDRU 57

8 Úkol č. 3: U TRUHLÁŘE - 30 bodů Pomůcky: -- Popis: Na zhotovení lavičky truhlář potřebuje: 3 dlouhá prkna 5 krátkých prken 14 šroubů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Ve skladu má: 15 dlouhých prken 35 krátkých prken 98 šroubů 1) Kolik laviček může vyrobit? 2) Kolik šroubů mu zbude? Řešení: 1) Může vyrobit pouze 5 laviček. 2) Zbude mu 28 šroubů. 8 6

9 Úkol č. 4: JABLKO - 40 bodů Pomůcky: jablka (počet dle počtu družstev), nůž, prkénko Popis: Rozděl jablko tak, aby každý z tvé skupiny (čtyřčlenné) dostal 3 díly. 1) Pojmenuj zlomkem jeden dílek. 2) Jakou část z jablka dostane každý. Řešení: 1) Jeden dílek je jedna dvanáctina. 2) Každý dostane jednu čtvrtinu jablka. 79

10 Úkol č. 5: KOSTKY - 50 bodů Pomůcky: 5 hracích kostek Popis: Postav komín ze 4 (5) hracích kostek a urči součet na neviditelných (vodorovných) stěnách kostek. Řešení: U hrací kostky je součet na protilehlých stranách vždy 7 Možnosti: Na vrcholu komínu stěna s: jednička 35-1 = 34 dvojka 35-2 = 33 trojka 35-3 = 32 čtyřka 35-4 = 31 pětka 35-5 = 30 šestka 35-6 =29 Obdoba se čtyřmi kostkami. 10 8

11 Úkol č. 6: ROZCESTÍ - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Petr stojí na rozcestí, jehož cesty jsou na sebe kolmé. Honza stojí na jedné kolmici 30m od Petra, Kamil stojí na druhé kolmici, 40m od Petra. 1) Načrtni si obrázek. 2) Jaká je nejkratší cesta mezi Honzou a Kamilem? Řešení: Využití Pythagorovy věty. Nejkratší vzdálenost mezi Kamilem a Honzou je 50m. 11 9

12 Úkol č. 7: MAGNETISMUS - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Dostali byste za úkol zmagnetovat šroubovák. Cesta do hlubin přírodovědných znalostí a) Co k tomu budete potřebovat a jak to provedete? b) K čemu lze využít toho, že je šroubovák zmagnetován? c) Z jakého materiálu by měl být šroubovák vyroben, aby z něj mohl vzniknout magnet? Řešení: a) Šroubovák přejedeme stejným směrem od jednoho konce ke druhému několikrát stejným pólem magnetu. b) Pomocí zmagnetovaného šroubováku můžeme sbírat drobné kovové předměty vyrobené z feromagnetické látky (hřebíčky, šroubky, vruty), které nám při práci upadnou. c) Z magneticky tvrdé feromagnetické látky (oceli)

13 Úkol č. 8: HUSTOTA LÁTEK - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Máte před sebou 4 válečky z různých kovů. Všechny mají stejnou hmotnost a stejný obsah průřezu. a) Váleček ze železa má větší objem než váleček z olova. b) Měď má větší hustotu než železo. c) Železný váleček má menší výšku než váleček z hliníku. d) Olověný váleček je nejmenší. Úkol: Seřaďte kovy podle hustoty od největší po nejmenší. Názvy kovů zapište pomocí chemických značek. Řešení: ρ: Pb (olovo) > Cu (měď) > Fe (železo) > Al (hliník) Bodování: Za splněný úkol seřazení kovů podle dané podmínky 50 bodů. Za každou chybějící chemickou značku (pokud jsou však názvy kovů uvedeny slovně a ve správném pořadí) odečítáme 10 bodů

14 Úkol č. 9: POHYB A RYCHLOST TĚLES - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Vlak vyrazil z výchozí stanice v hod. Během cesty do cílové stanice vlak zastavil ve třech zastávkách, vždy na 2min. První úsek trati (mezi výchozí stanicí a 1. zástavkou) dlouhý 18km ujel vlak za 24min. Mezi 1. a 2. zastávkou jel vlak průměrnou rychlostí 45km/h a cesta trvala 36 min. Úsek mezi 2. a 3. zastávkou byl dlouhý 30km a vlak jím projel za 0,7hod. Poslední část trasy (mezi 3. zastávkou a cílovou stanicí) projel vlak průměrnou rychlostí 15m/s za 1hod. a) V kolik hodin vlak dorazil do cílové stanice? b) Jaká byla celková délka trasy vlaku? c) Jakou průměrnou rychlostí projel vlak celou trasu? (výsledek zaokrouhlete na 1 desetinné místo) Řešení: a) hod. b) 129km c) 46,1km/h Bodování: Za 1 splněný úkol 20 bodů, za 2 splněné úkoly 30 bodů, za 3 splněné úkoly 50 bodů

15 Úkol č. 10: PÁKA, ROVNOVÁHA NA PÁCE - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Na houpačce sedí ve vzdálenosti 1,2m od středu chlapec s hmotností 40kg. a) Určete moment síly na houpačce (M = F. a). b) V jaké vzdálenosti od středu houpačky musí sedět druhé dítě s hmotností 30kg, aby se obě mohla pohodlně houpat? c) Jaká musí být nejmenší možná délka takto vzniklé houpačky? Řešení: a) M = 480Nm b) 1,6m c) 3,2m Bodování: Za 1 splněný úkol 20 bodů, za 2 splněné úkoly 30 bodů, za 3 splněné úkoly 50 bodů

16 Úkol č. 11: TEPLO, VNITŘNÍ ENERGIE - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí K ohřátí 1kg vody o 10 C je třeba dodat teplo 42kJ. a) Kolik tepla přijme voda o objemu 0,25l, zvýší-li se její teplota o 10 C? b) Kolik tepla přijme voda o hmotnosti 700g, zvýší-li se její teplota z 15 C na 45 C? c) Kolik tepla odevzdá 500ml vody svému okolí, ochladí-li se o 20 C? Řešení: a) 10,5kJ b) 88,2kJ c) 42kJ Bodování: Za 1 splněný úkol 20 bodů, za 2 splněné úkoly 30 bodů, za 3 splněné úkoly 50 bodů

17 Úkol č. 12: ELEKTRICKÝ OBVOD - 50 bodů Pomůcky: -- Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí V elektrickém obvodu jsou zapojeny 3 žárovky (podle schématu). Určete, které spínače stačí uzavřít: a) aby svítily všechny žárovky b) aby svítily pouze žárovky 1 a 3 c) aby svítila pouze žárovka A B 2 1 C D 3 Řešení: a) A, B, D b) A, D c) A, C Bodování: Za 1 splněný úkol 20 bodů, za 2 splněné úkoly 30 bodů, za 3 splněné úkoly 50 bodů

18 Úkol č. 13: DOPLŇOVAČKA - 60 bodů Pomůcky: -- Popis: Do věty doplň vhodné slovo tak, aby věta dávala smysl. 1) jsou látky, které označují nebezpečí otravy. 2) Mosaz je slitina a zinku. 3) je životadárná kapalina. 4) Když se pálené vápno rozpustí ve vodě, vznikne vápno. 5) je žlutolesklý kov, používaný ve šperkařství. 6) Jiný název pro tuhu je. Řešení: 1) jedy 2) mědi 3) voda 4) hašené 5) zlato 6) grafit Bodování: Každá správná odpověď = 10 bodů (maximálně 60 bodů)

19 Úkol č. 14: PRAVDA LEŽ - 60 bodů Pomůcky: -- Popis: Odpovídej ANO x NE Cesta do hlubin přírodovědných znalostí 1) Je pravda, že více (běžně) používaný název pro chlorid sodný, je jedlý cukr? 2) Je pravda, že periodickou tabulku prvků sestavil D. I. Mendělejev? 3) Je pravda, že při fotosyntéze vzniká kyslík? 4) Je pravda, že chemický vzorec vody je H 2 O 2? 5) Je pravda, že při zahřívání cukru vzniká karamel? 6) Je pravda, že sádra je to samé jako cement? Řešení: 1) NE 2) ANO 3) ANO 4) NE 5) ANO 6) NE Bodování: Každá správná odpověď = 10 bodů (maximálně 60 bodů)

20 Úkol č. 15: CO PATŘÍ K SOBĚ? - 40 bodů Pomůcky: zalaminovaná karta s obrázky Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Přiřaď k sobě slovo a obrázek (např.: 1 C). 1) Uhlí 2) Bronz 3) Hliník 4) Křišťál A) B) C) D) E) F) G) H) Řešení: 1 E; 2 D; 3 A; 4 F Bodování: Za každé správné přiřazení 10 bodů

21 Úkol č:. 16: KŘÍŽOVKA bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: zalaminovaná karta s obrázky, křížovka (počet odpovídající počtu družstev) Popis: Po vyplnění křížovky nalezni tajenku. Nepiš, co je to, ale z čeho je ta věc vyrobena, popřípadě, co obsahuje

22 Řešení: 1. C U K R 2. D Ř E V O 3. S K L O 4. R T U Ť 5. Z L A T O 6. M Ě Ď 7. P L A S T 8. P O R C E L Á N 9. D I A M A N T 10 Ž E L E Z O Bodování: Za každou správnou odpověď 10 bodů

23 ÚKOL č. 17: KŘÍŽOVKA bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: křížovka (počet se odvíjí podle počtu družstev) Popis: Po vyplnění křížovky nalezni tajenku Otázky: 5) Surovina pro výrobu benzínu a nafty 7) Nejtvrdší nerost 11) Destilovaná nebo slaná 8) Název prvku, jehož chemická značka je Cu 3) Plyn potřebný k dýchání 6) Slitina mědi a cínu 4) Stejnorodá směs vzniklá rozpuštěním látky v kapalině (značí se - kolečko s tečkou) 1) Zapáchající kapalina, která se používá v domácnosti (v kuchyni) 10) Zkratka na plastových lahvích 2) Chemická značka železa 9) Materiál, ze kterého se vyrábí svíčky Řešení: tajenka = CESTA Z MĚSTA 1. O C E T 2. F E 3. K Y S L Í K 4. R O Z T O K 5. R O P A 6. B R O N Z 7. D I A M A N T 8. M Ě Ď 9. V O S K 10. P E T 11. V O D A Bodování: Za každou správnou odpověď 10 bodů

24 ÚKOL č. 18: OSMISMĚRKA - 50 bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: osmisměrka (počet se odvíjí podle počtu družstev) Popis: Vyškrtej všechna slova (ve všech směrech) a ze zbylých písmen urči tajenku. SLOVA: ŽELEZO, ZLATO, HLINÍK, CÍN, DŘEVO, VODÍK, LÍH, PVC, UHLÍ, ION, MĚĎ, LPG, GEL Ž E L E Z O K U G P L L D H K E Y Í A K L Í L H U T A I D Ř E V O O N O M Ě Ď N Í Í V M P V C? K Řešení: tajenka = KUDY KAM? Ž E L E Z O K U G P L L D H K E Y Í A K L Í L H U T A I D Ř E V O O N O M Ě Ď N Í Í V M P V C? K Bodování: Určení tajenky = 50 bodů

25 Úkol č. 19: POZOROVÁNÍ ŽÍŽALY - 60 bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: rýč (žížala), zkumavka, filtrační papír, černý papír, baterka, smotek vaty, lupa Popis: 1. Abyste mohli pozorovat žížalu a splnit tento úkol, je nutné ji nejprve mít. 2. Máte dvě možnosti: a) vyryjete si ji pomocí rýče b) vyměníte ji za 10 bodů 3. Prohlédněte si tělo žížaly a sepište jeho charakteristické znaky (tvar, barva, členění, povrch) 4. Sledujte, jak se chová žížala při podráždění světlem. a) do zkumavky umístěte navlhčený filtrační papír a konec zkumavky obalte černým papírem b) zkumavku položte vodorovně na stůl a do ní vložte žížalu předním koncem těla c) zkumavku uzavřete smotkem vaty a osvětlete nezakrytou část zkumavky d) stručně popište chování žížaly a vysvětlete důvod chování žížaly Řešení: ad 2) vyrytí žížaly 10 bodů ad 3) každá správná odpověď 10 bodů, celkem 40 bodů tvar válcovité tělo barva hnědá členění v přední části těla opasek, břišní a hřbetní céva, trávicí trubice povrch těla štětinky ad 4) žížala, která žije v půdě, bude mít tendenci po vlhkém papíře zalézt do tmavé části zkumavky 10 bodů 23 25

26 Úkol č. 20: CHRÁNĚNÝ STROM - 70 bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: zalaminované popisy stromů, hřebenovka Popis: 1. Stojíte před chráněným stromem. Určete jeho název. Pokud nevíte, máte k dispozici obrázky a podle nich určete název stromu. 2. Z druhé strany obrázku je popis základních vlastností stromů a na jejich základě vyplňte hřebenovku Řešení: 1 Jaké je druhové jméno našeho opadavého jehličnanu 2 Jaký typ květenství vytváří platan 3 Jak se nazývá společenstvo buků 4 Jedovatá jehličnatá dřevina 5 Jaké pohlaví mají jehnědy u habru 6 Co je plodem javoru 1) Platan javorolistý 10 bodů 2) Charakteristika stromů s obrázkem: 60 bodů 3) 1 o p a d a v ý 2 h l á v k a 3 b u č i n a 4 t i s 5 s a m č í 6 d v o u n a ž k y 26 24

27 Úkol č. 21: URČOVÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH ROSTLIN POMOCÍ BOTANICKÉHO KLÍČE - 50 BODŮ Pomůcky: botanické klíče, 6 předložených rostlin Popis: 1. Nastudujte si v botanickém klíči postup k určování názvu známé rostliny. Podle barvy květů nalistujte stejně barevně orámovanou stránku a začnete s určováním vlastností Příklad a ukázka zápisu: 1 a, 2 b, 4 c, 5 b, 6 a jitrocel prostřední 2. Nyní si vyberte z nabízených rostlin jednu a stejným způsobem jako v bodě 1. ji určete a postup zapište. Řešení: - správný postup - 60 bodů název - 10 bodů hluchavka bílá 1b, 13a, 14b, 15b, 19 b, 20 b, 22 b, 23 b, 24 b jetel plazivý 1b, 13 a, 14 b, 15 a, 16 b, 17 b, 18 b jetel luční 1b, 15 a, 16 b, 17 b, 18 a, 19 c, 20 a kopřiva dvoudomá 1 b, 2 a, 3 b, 4 b, 5 a, 6 a máta 1b, 3b, 22 b, 28 a, 29 a, 30 a divizna 1b, 31 b, 51 c, 54 b, 56 b, 57 b, 59 b, 64 c, 72 b, 73 b, 74 b, 75 a 25 27

28 Úkol č. 22: PŘIŘAĎ PLODY K VĚTVIČKÁM, NA KTERÝCH ROSTOU - 90 bodů Pomůcky: větvičky stromů a jim příslušné plody, tabulka pro zápis výsledků Popis: 1. Vaším úkolem je prohlédnout si jednotlivé předložené větvičky a k nim přiřadit příslušné plody 2. Pro lepší kontrolu a také proto, pokud by jste neznali přesný název rostliny nebo plodu, je rostlinám přiřazeno číslo a plodům písmeno. Názvy rostlin a názvy jejich plodů zapište do tabulky Číslo Větvička rostliny (název rostliny rodové i druhové jméno) Písmeno Plod Řešení: Číslo Větvička rostliny Písmeno Plod (název rostliny rodové i druhové jméno) 1 Dub zimní E žalud (nažka) 2 Habr obecný G oříšek v trojlaločnatém listenovém obalu 3 Ořešák královský F vlašský ořech (oříšek obalený zdužnatělou češulí) 4 Růže šípková CH šípek (souplodí nažek) 5 Líska obecná A oříšek 6 Jasan ztepilý B křídlatá nažka 7 Bez černý C bezinky (bobule) 8 Lípa srdčitá D oříšek 9 Buk letní H bukvice Body se řídí správným určením názvu rostliny 28 26

29 Úkol č. 23: ROZHÁZENÝ ATLAS - 60 bodů Pomůcky: 2 obálky s rozstříhanými obrázky organismů Popis: 1. V obálce najdete 2 rozstříhané obrázky. Z jednotlivých dílků složte 2 obrázky. 2. Sestavené organismy pojmenujte (rodové i druhové jméno) Řešení: Mák vlčí správné složení obrázku 10 bodů, název 20 bodů Čáp bílý správné složení obrázku 10 bodů, název 20 bodů 27 29

30 Úkol č. 24: HLEDEJ NÁZVY ROSTLIN - 90 bodů Pomůcky: tabulka pro zápis odpovědí Popis: Cesta do hlubin přírodovědných znalostí 1. Ve větách jsou ukryté názvy rostlin, najděte je a zapište do připravené tabulky. 2. Rostliny rozdělte na dřeviny (D) a byliny (B) VĚTY: 1. Ta šikmá tabule se musí opravit 2. Pomoc u nás nehledej (bez diakritiky) 3. Prsten se dědí z pokolení na pokolení 4. Darů žena dostala k narozeninám hodně 5. Silní lidé mívají obří zadek 6. V dílně budu brousit židle 7. Zazvonil jsem na zvonek 8. Každý někdy musí brzo vstávat 9. Dobrák osel táhl těžký náklad Pořadí věty Název rostliny D/B Řešení: 1. Máta - B 2. Ocún - B 3. Len - B 4. Růže - D 5. Bříza - D 6. Dub - D 7. Zvonek - B 8. Dýně - B 9. Rákos - B 30 28

31 Úkol č. 25: POZNEJ ČESKOU REPUBLIKU - 60 bodů Pomůcky: zalaminovaná mapa České republiky Popis: 1. K číslům 1-6 přiřaď správné názvy měst. 2. K písmenům A, B, C, D, E přiřaď správné názvy řek. 3. Spoj správně dvojice, které k sobě patří: A Krkonoše B Šumava C Hrubý Jeseník D Krušné hory E Moravskoslezské Beskydy F Jizerské hory a Lysá hora b Klínovec c Sněžka d Smrk e Plechý f Praděd Řešení: 1. Praha 4. Brno 2. Plzeň 5. Ostrava 3. Hradec Králové 6. České Budějovice A Berounka B Vltava C Labe D Morava E Orlice Ac, Be, Cf, Db, Ea, Fd 29 31

32 Úkol č. 26: MĚŘÍTKO MAPY práce s mapou - 90 bodů Pomůcky: zalaminovaná mapa, pravítko, atlas Popis: 1. Který kontinent je na mapě. 2. Urči jaké měřítko má mapa, když 1cm na mapě odpovídá ve skutečnosti 220km. 3. Napiš názvy vyznačených měst. 4. Spočítej přímou vzdušnou vzdálenost mezi městy. a - b, e -c, a - f, c - d,a - d, a - f, f - c, b - d. 5. Jak se nazývá hlavní město tohoto území? 6. Jak se nazývá souostroví na JV? Řešení: 1. Austrálie 2. 1 : A) PERTH B) SYDNEY C) BRISBANE D) HOBART E) ADELAIDE F) MELBOURNE 4. a-b e-c a-f c-d a-d přibližně 1694km přibližně 770km přibližně 1430km přibližně 770km přibližně 1606km 5. CANBERRA 6. NOVÝ ZÉLAND

33 Úkol č. 27: DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ ÚDAJE, UTVOŘ DVOJICE - 30 bodů Pomůcky: -- Popis: 1. Doplň chybějící údaje Hlavní poledník rozděluje Zemi na a polokouli, Země je rozdělena na časových pásem. Hlavní rovnoběžka se jmenuje 2. Utvoř dvojice: března A podzimní rovnodennost 2. střídání ročních období B letní slunovrat září C jarní rovnodennost června D otáčení Země kolem své osy 5. střídání dne a nocí E sklon zemské osy Země, obíhání Země kolem Slunce Řešení: VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ polokouli 24 časových pásem ROVNÍK 1C, 2E, 3A, 4B, 5D 31 33

34 Úkol č. 28: URČOVÁNÍ ČASOVÝCH PÁSEM, ZEMĚPISNÉ POLOHY - 80 bodů Pomůcky: atlas světa Popis: 1. V České republice je 9 hodin. Kolih hodin je v následujících státech (městech)? VELKÁ BRITÁNIE (Londýn) NĚMECKO (Berlín) AUSTRÁLIE (Canberra) USA (New York) EGYPT (Káhira) JAPONSKO (Tokio) 2. Na mapě Evropy najděte místa podle těchto souřadnic. 40 s.š., 10 v.d. 41 s.š., 4 z.d. 55 s.š., 8 v.d. 60 s.š., 11 v.d. 60 s.š., 25 v.d. 46 s.š., 6 v.d. Řešení: Velká Británie 8 hod USA 3 hod Německo 9 hod Egypt 10 hod Austrálie 18 hod Japonsko 16 hod Sardinie Irsko Helsinky Madrid Oslo Mt. Blanc 34 32

35 Úkol č. 29: VÝŠKOPIS - 70 bodů Pomůcky: zalaminovaná mapa Popis: 1. Jak se nazývají čáry na mapě, které popisují členitost reliéfu? Jaká je jejich vzdálenost? 2. Urči mezi kterými body jdeš do kopce, z kopce či po rovině: A - B C - D E - F B - D 3. Který z bodů má nejnižší nadmořskou výšku. Jaká je to hodnota. 4. Který z bodů má nejvyšší nadmořskou výšku. Jaká je to hodnota. Řešení: 1. VRSTEVNICE 10m 3. nejnižší E m 2. A - B z kopce 4. nejvyšší A m C - D do kopce E - F do kopce B - D po rovině A - 730m, B - 700m, C - 670m, D - 700m (710m), E - 600m, F - 640m 33 35

36 Úkol č. 30: OSMISMĚRKA - 50 bodů Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Pomůcky: nakopírovaná osmisměrka (počet se odvíjí podle počtu družstev) Popis: S A H A R A T G O B I C G R I Z Z L Y V R N A A M A Z O N I E D D M O L E V S I B I Ř O P R O V N Í K L I S N O N O S O R O Ž E C É S E R E N G E T T I S A N T A R K T I D A I T V E L B L O U D Ý E Souostroví v Asii, v němž najdeme tropický deštný les. Jiný název pro medvěda šedého, který žije v severní Americe. Král zvířat. Místní název pro savanu v Brazílii. Nejchladnější světadíl světa. Rovnoběžka rozdělující zeměkouli na dvě poloviny. Největší asijská poušť. Velký savec podobný hrochovi s velkým rohem (žije v Africe). Africký národní park, na jehož území najdeme savanu. Oblast v Asii, kde najdeme jehličnatý les (tajgu). Největší tropický deštný les nacházející se v jižní Americe. Největší poušť světa nacházející se v Africe. Živočich žijící na poušti, v hrbech si nese zásoby vody a tuku. Řešení: INDONESIE GRIZZLY LEV CAMPOS ANTARKTIDA ROVNÍK GOBI NOSOROŽEC SERENGETTI SIBIŘ AMAZONIE SAHARA VELBLOUD Tajenka: tvrdolistý 36 34

37 2.2 UKAŽ MI A JÁ SI ZAPAMATUJI Popis aktivity Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Tato aktivita v sobě zahrnuje celkem 8 přednášek, při kterých zástupci různých profesí seznámili žáky s náplní své činnosti nebo zájmu. Přednáška s panem Stanislavem Pecháčkem chovatelem drobného hmyzu a majitelem Teracentra v Dolní Čermné byla doplněna výstavkou drobného hmyzu. Žáci viděli a dozvěděli se různé zajímavosti např. o kudlance, strašilkách, švábech, cvrčcích, mnohonožkách, zákeřnici. Na vlastní oči si také prohlédli sklípkana. Přednáška s panem Václavem Matějkou vambereckým kronikářem a znalcem hub byla také velmi zajímavá. Zúčastnili se jí žáci 6. ročníku, kteří houby probírali v rámci výuky přírodopisu. Přednáška byla doplněna PowerPointovými prezentacemi s fotografiemi hub. Žáci se seznámili s houbami, které rostou v okolí jejich bydliště. Získali informace o správném způsobu sběru hub a jejich zpracovávání. Dále proběhla přednáška s panem Jaroslavem Drbálkem majitelem firmy Deratex, která zajišťuje v našem okolí deratizaci, dezinfekci a dezinsekci. Během přednášky žáci slyšeli o škodlivých hlodavcích jako je potkan, myš, hraboš, hryzec atd., o správné volbě a umístění nástrahy, viděli deratizační staničku. Dále pan Drbálek vysvětlil žákům, jakým způsobem se provádí dezinsekce (hubení obecně škodlivých a epidemiologických členovců) a dezinfekce (ničení mikroorganismů pomocí chemických postupů). Před Velikonocemi jsme pro žáky domluvili s paní Ivetou Janebovou majitelkou Květinářství U veselého sluníčka přednášku o prodávaných rostlinách a způsobech aranžování. Ke konci přednášky si žáci sami nebo za pomoci paní Kozlové a Janebové naaranžovali misku na velikonoční stůl. Paní Janebové patří velké poděkování, protože veškerý materiál poskytla žákům jako sponzorský dar. Přednáška s praktickou ukázkou úpravy vlasů s paní Petrou Kolečkovou, majitelkou Kadeřnictví Petra byla také pro žáky zajímavá. Kromě péče o vlasy, používání různých nových přístrojů se žáci mohli zeptat na zkušenosti se zakládáním firmy. V pracovním ruchu probíhala i přednáška o stolování s představením oboru Kuchař číšník, vyučovaném na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou. Paní M. Koucká a J. Skoupá nám nejprve představily tento obor. Hovořily o průběhu studia, vyučovaných předmětech, uplatnění v praxi. Předvedly slavnostní prostření stolu a naučily žáky různé techniky skládání ubrousků. Kartografie se může někomu zdát oborem nudným, ale žáci 9. roč. se přesvědčili, že tomu tak není. Pan Ing. Vladimír Kotlář, který pracuje ve Vojenském a hydrometeorologickém ústavu v Dobrušce, žákům popsal vznik mapy od samého začátku až po její vytištění dříve a dnes, ukázal práci s mapou na internetových stránkách. Při přednášce o minerálech s paní Monikou Jungovou se z žáků na chvíli stali aktivní amatérští mineralogové. Žáci viděli ukázky mnoha minerálů a dozvěděli se o nich různé zajímavosti. Kdo měl zájem, dostal štěrkopísek, ze kterého si mohl vybrat české granáty (pyropy)

38 2.2.2 Pracovní listy Přednáška č. 1 - CHOVATEL DROBNÉHO HMYZU Vizitka: Stálá expozice plazů + koutek se zvířaty Po Čt hod. Pá Ne hod. Dolní Čermná 135 Tel: Popis besedy: Beseda, které jsme se zúčastnili se uskutečnila v učebně a byla doplněna výstavkou různých druhů hmyzu. Nejprve se p. Pecháček představil, stručně nás seznámil s obsahem přednášky. Poté nám začal ukazovat jednotlivé druhy hmyzu. O každém druhu nám řekl stručnou charakteristiku kde žije, čím se živí, co je potřeba k jeho chovu a další zajímavosti. Protože každý druh jsme si mohli zblízka prohlédnout, vzít do ruky a ještě se dozvěděli mnoho informací, byla tato přednáška velmi zajímavá. Na závěr nám p. Pecháček zodpověděl všechny naše dotazy. Viděli jsme: moučné červy, cvrčky, sarančata, šváby, strašilky, kudlanku, pakobylku, mnohonožku, štíra, zákeřnici, zlatohlávka a sklípkana. Jaká je náplň Vaší práce? Chov exotických zvířat, pořádání putovních výstav. Jaké materiální vybavení je potřeba k výkonu tohoto povolání? K besedám mobilní terária, vlastní zvířata, povolení k pořádání výstav. Jaké je potřeba mít vzdělání? Středoškolské s maturitou (nejlépe přírodovědného zaměření). Kde se Vaše povolání dá provozovat? Besedy se dají v podstatě uskutečnit kdekoliv v místnosti s menším prostorem pro výstavu. Jak velká je Vaše firma? (počet zaměstnanců + prostory) Podnikám v jedné osobě s občasnou výpomocí, jedná se o soukromé terárium umístěné zatím v jedné místnosti (druhá ve výstavbě) s dětským zookoutkem s výběhem alpak, holandských koz, ovcí ouessantských a göttingenských prasat. Jakým způsobem prezentujete Vaši činnost? (reklama, www stránky, ) Nahodilá reklama, předávání referencí mezi školami, www. teracentrum.cz. Jste spokojen s finanční stránkou Vašeho podnikání? Besedy s ukázkami různých druhů živočichů pomáhají p. Pecháčkovi financovat koutek se zvířaty. Říká, že je možné sloučením těchto aktivit se v tomto oboru uživit

39 Přednáška č. 2 - HOUBY Vizitka: Václav Matějka Mykologická poradna Po - Pá Vamberk - po domluvě, v Ne v Rychnově n. Kn. Klub zahrádkářů - květen - říjen hod. Žamberecká 109, Vamberk Tel: , Popis besedy: Pan V. Matějka není mykolog, ale amatér. Přesto má velké zkušenosti s hledáním a fotografováním hub. Jeho přednáška byla velmi zajímavá, byla doplněna PowerPointovými prezentacemi, také nám přinesl ukázat 3 atlasy hub. Dozvěděli jsme se o rozdělení hub (stejným způsobem jsme si houby dělili při hodině přírodopisu), dále hovořil o otravách houbami, jakým správným způsobem houby sbírat a jakým způsobem je lze upravovat. Zajímavé bylo i vypravování o svítících a léčivých houbách, o lanýžích a jejich sběru, o tom, co se dá z hub i vyrábět. Na fotografiích nám ukazoval i vzácné houby, které našel v blízkém okolí Vamberka. Také nám řekl o existenci a práci Mykologického klubu v Rychnově nad Kněžnou. Na stránkách (www.mkrychnov.estranky.cz) tohoto klubu najdeme informace o houbařské poradně, jsou zde pozvánky na akce a výstavy, fotoalbum. 39 4

40 Přednáška č. 3 - DDD Vizitka: Ing. Jaroslav Drbálek - DERATEX Po Pá dle potřeby a na základě domluvy Pozďatín 67, Budišov u Třebíče Tel: Popis besedy: Při besedě jsme se dozvěděli význam slov deratizace, dezinsekce a dezinfekce. Pan Drbálek nás seznámil se škůdci, které ničí. Patří mezi ně hlavně potkan, krysa, myš, hraboš a hryzec. Ukázal nám deratizační staničku s nástrahou. Vysvětlil nám, jaký je rozdíl mezi potkanem a krysou, že nástrahu tvoří návnada a jed, s jakými škůdci ze třídy hmyzu se nejčastěji setkávají, zmínil také dezinfekční prostředky se kterými se setkáváme v domácnosti. Zodpověděl nám i naše otázky týkající se např. ničení plevelů nebo jak se zbavit kuny. Na závěr besedy jsme dostali podložku pod myš s reklamou této firmy. V jakém roce jste firmu založil? V roce Sídlo má firma v Pozďatíně, okres Třebíč. Tady ve Vamberku máme provozovnu. Jaké materiální vybavení je potřeba k výkonu tohoto povolání? Vlastníme několik automobilů, které slouží k přepravě pracovníků a potřebného materiálu. Dále musíme mít sklady na materiál a chemické přípravky, které používáme k DDD. Z dalších pomůcek to jsou např. krumpáče, postřikovačky, krabičky na nástrahy nebo deratizační staničky. Jaké je potřeba mít vzdělání? Já mám vysokoškolské vzdělání se zaměřením na chemii, další zaměstnanci musí absolvovat školení ukončené zkouškou. Kde se Vaše povolání dá provozovat? Poskytujeme služby DDD po celém území České republiky. Jak velká je Vaše firma? (počet zaměstnanců + prostory) V současnosti firma zaměstnává 7 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, máme přibližně 650 stálých zákazníků (obchodní řetězce, obce, občany, ) Protože naše hlavní činnost probíhá u zákazníků, kromě skladů nepotřebujeme žádné další prostory. Jakým způsobem prezentujete Vaši činnost? (reklama, www stránky, ) Máme auta polepená reklamou, sponzorujeme různé akce,

41 Přednáška č. 4 - ARANŽOVÁNÍ Vizitka: KVĚTINÁŘSTVÍ U VESELÉHO SLUNÍČKA Iveta Janebová - majitelka Po - Pá hod. So hod. Radniční Vamberk Tel: , Cesta do hlubin přírodovědných znalostí Popis besedy: Beseda o provozu květinářství a aranžování se uskutečnila v učebně výtvarné výchovy. Přišla mezi nás paní Janebová a Kozlová. Paní Janebová je majitelkou obchodu s květinami a proto nás také seznámila s chodem obchodu. Dozvěděli jsme se, jak nakupují květiny, jak se o ně starají, že musí umět latinské názvy rostlin, ale také např. co je to rabat. V obchodě vedle řezaných květin prodávají i pokojové rostliny v květináčích, na jaře sadbu do pařeniště nebo na záhony, umělé květy a pomůcky na aranžování. V každém ročním období se prodávají jiné druhy květin, jejich prodané množství je ovlivněno i různými svátky. K různým příležitostem (např. Vánoce, Velikonoce, Valentýn, Den matek) vyrábějí různé dekorace z živých i umělých květin. Dále dělají vazby květin např. na svatby, pohřby. Dále jsme se dozvěděli, které květiny jsou typické pro jednotlivá roční období. V druhé části přednášky jsme si sami vyzkoušeli aranžování. Dostali jsme připravené mističky s kouskem aranžovací hmoty Florex. Do hmoty jsme zapíchali větvičky Buxusu. Celou velikonoční dekoraci jsme si za pomoci paní Kozlové dozdobili mašličkami, kuřátky, vajíčky, peříčky a dalším dekorativním materiálem. Paní Kozlová použila lepidlo ve spreji, které nastříkala na náš výrobek a posypala polystyrenovými kuličkami. Jaká je náplň Vaší práce? Řídit obchod, nakupovat pokojové, řezané i sušené květiny, dekorativní materiál, substráty, hnojiva a různé druhy květináčů. Jaké druhy řezaných květin nakupujete nejčastěji? Záleží na ročním období, ale nejvíce to jsou růže, karafiáty, gerbery, chryzantémy, tulipány, Dendrobium. Kde nakupujete květiny? Máme asi 9 stálých dodavatelů. Řezané květiny nakupujeme každý den a uchováváme je ve sklepě, kde je asi 18 C. Nejvíce řezaných květin se k nám dováží z Holandska, ale růže např. až z Kolumbie. Kdy prodáte nejvíce květin? Poslední den školního roku. Jaký zajímavý druh rostliny prodáváte? Např. masožravé rostliny

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 011 Kategorie A okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu 1. Na obrázcích je zachycen stejný kostel kdesi v České republice vždy v

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695 Téma: Aranžérské materiály 1 Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.02 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě PORTFOLIO Název MŠ: MŠ Ratměřice Jméno: Alena Benáková Název výukové jednotky: Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě Projekt ŠIKULA podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách č. projektu

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Celkem 30 bodů. Vyberte (podtrhni), ve kterých pěti Afrických státech se na úřadech dobře domluvíte portugalsky?

Celkem 30 bodů. Vyberte (podtrhni), ve kterých pěti Afrických státech se na úřadech dobře domluvíte portugalsky? Celkem 30 bodů 1 5 bodů Tatínek odletěl 15. 3. na služební cestu do Austrálie do města Melbourne. Domluvili jste se, že zavolá domů ihned po příletu v 19:30 Melbournského času. V kolik hodin Středoevropského

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích Ekosystémy Země Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

EKOKLUB GYMNÁZIA CHOTĚBOŘ

EKOKLUB GYMNÁZIA CHOTĚBOŘ EKOKLUB GYMNÁZIA CHOTĚBOŘ Mgr. Eva Jirsová Koordinátorka EVVO Gymnázia Chotěboř EKOKLUB GCH Založen 1.11.2008 faktická činnost od r. 2002 55 členů od 13 do 19 let; účast i další ších studentů na různých

Více

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0 Seznámení se zlomky Pro lidi s krví Rh je riskantní cestovat do jiných částí světa, kde jsou zásoby krve Rh jen malé. Vybarvi podle hodnot uvedených v tabulce dané části. Ve kterých oblastech mají málo

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Katalog produktů. S námi jdete správným směrem

Katalog produktů. S námi jdete správným směrem Katalog produktů Popisné štítky Braillovo písmo Toalety Variant 1 Plast 1,6 mm samolepící štítek (3M páska), hmatový piktogram, popis v Braill.písmu, různé barevné kombinace, kuličky mohou být plastové

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

www.advertech.cz Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

www.advertech.cz Všechny ceny jsou uvedené bez DPH. Všechny ceny jsou uvedené bez DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny nebo druhu zboží v případě výrazných kurzových změn nebo dodacích podmínek výrobců. Ceny za potisk, výšivku, gravír předmětů

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

Central Store s.r.o.

Central Store s.r.o. SÍDLO: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 PROVOZOVNA: Pivovarská 1820, 509 01 Nová Paka IČ: 01697595 DIČ: ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WEBOVÁ PREZENTACE: CZ01697595 bxsuwdf http://www.central-store.cz

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Identifikátor materiálu: EU - 3-31 Člověk a příroda. Povrch ČR - prezentace. Anotace. Mgr. Iveta Havlová. Autor. Čeština. Jazyk

Identifikátor materiálu: EU - 3-31 Člověk a příroda. Povrch ČR - prezentace. Anotace. Mgr. Iveta Havlová. Autor. Čeština. Jazyk Identifikátor materiálu: EU - 3-31 Člověk a příroda Anotace Povrch ČR - prezentace Autor Mgr. Iveta Havlová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák přiřadí správně názvy pohoří na slepou mapu, přiřadí k sobě

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

Mineralogický systém skupina I - prvky

Mineralogický systém skupina I - prvky Mineralogický systém skupina I - prvky Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 11. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými nerosty, které

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE Materiál pro domácí VY_03_Z6E_52 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 NÁZEV PROJEKTU: SAD DĚTEM KONEČNÝ PŘÍJEMCE: SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADÉLKA, O.P.S. DATUM:

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

10. Řezivo. 10.2 Hoblované dřevo

10. Řezivo. 10.2 Hoblované dřevo 10. Řezivo 10.2 Hoblované dřevo Kategorie hoblovaného dřeva zahrnuje výrobky a polotovary z masivu. Podstatná část sortimentu je vyrobena ze smrkového dřeva (palubky, plotovky aj.). V menší míře jsou zastoupeny

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! 119 299,- Ubrus odolný vůči skvrnám s vánočním vzorem, 110 x 155 cm Talíře se zlatým vzorem: dezetrní 29 Kč hluboký 42 Kč velký 59 Kč 24 dílná sada příborů pro každou příležitost Více za méně každý den!

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

Snažme se ukázat dětem, jak je zeměpis zajímavý, užitečný i zábavný

Snažme se ukázat dětem, jak je zeměpis zajímavý, užitečný i zábavný Snažme se ukázat dětem, jak je zeměpis zajímavý, užitečný i zábavný Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji I oživit výuku odstranit jednotvárnost, nudu zapojit žáky

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více