Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program:

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007, upravený pro žáky s lehkým mentálním postižením Mateřská škola RVP PV: č. j. 103/2007 Učitelé dětem předávají dovednosti, které jsou na celý život. Nejsou důležité známky, ale dovednost obracet se na problém ze všech stran. Naučit se spolupracovat s ostatními. Musí vědět, že to znamená najít v týmu svou roli. Vedení školy: ředitel Mgr. Milan Malý statutární zástupce ŘŠ Mgr. Marcela Hořínková Pedagogičtí pracovníci: -podle třídnictví 1.roč. Mgr. Blanka Holubářová 2.roč. Mgr. Pavla Žáková 3.roč. Mgr. Lenka Zavadilová 4.roč. Andrea Rousová 5.roč. Mgr. Blanka Hortová 6.roč. Mgr. Hana Gruntová 7.roč. Mgr. Marcel Rous 8.roč. Mgr. Renata Koprová 9.roč. Mgr. Jiří Ceral Mgr. Lenka Štěpánková Mateřská škola : vedoucí uč. Naděžda Musilová uč. Bc. Daniela Doláková uč. Mgr. Žaneta Tunkrová uč. Mgr. Leona Romanová 2

3 Úvazky pro školní rok Hol Žá Zav Rou.A. Gru Rous Kop Ce Štěp Hor Sad Hoř Ma Čj Aj Nj matematika Prvouka přírodověda 2 1 vlastivěda 2 2 chemie 2 2 fyzika přírodopis Zeměpis Dějepis OV HV Vv Pv TV Informatika Osv 1 1 Za 1 1 Vkz Dozory - Viz rozpis dozorů úvodní školení bezpečnosti práce 3

4 Školní družina: - Andrea Rousová vychovatelka ŠD - Eva Kreutzová vychovatelka ŠD - Marie Bayerová vychovatelka ŠD - Petra Hladíková vychovatelka ŠD - - -výchovné poradenství: Mgr. Marcela Hořínková metodik prevence patolog. jevů Mgr. Blanka Holubářová vycházející žáci, žáci s vývoj. poruchami učení -péče o žáky s lehkým mentálním postižením Mgr. Lenka Štěpánková (speciální pedagožka) Provozní zaměstnanci: Ing. Dagmar Dvořáčková - účetní, adm. pracovnice Stanislav Dvořáček- školník Sylva Schrollerová Zdeňka Kokojanová Jiřina Hrbková v MŠ Školní kuchyně: Dana Bělochová - Marta Pustinová - Marcela Kotenová Ivana Musilová Hana Nováková vedoucí kuchyně kuchařka v MŠ Předmětové komise a metodická sdružení (vedoucí učitelských týmů): ICT Koordinátor manažer Mgr. Koprová ICT správce/ict pedagog Metodické sdružení1.stupně Předmětové týmy 2. stupně Péče o žáky s LMP Mgr. Marcel Rous Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Renata Koprová Mgr. Lenka Štěpánková Přidělení kabinetů: 1.stupeň Jazyk český Cizí jazyky Dějepis, Ov, TV Výtvarná výchova Matematika Fyzika Chemie, přírodopis, Z Hudební výchova Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Renata Koprová Mgr. Blanka Hortová Mgr. Jiří Ceral Mgr. Lenka Štěpánková Mgr. Marcel Rous Mgr. Marcel Rous Mgr. Hana Gruntová Mgr. Blanka Holubářová 4

5 Ostatní aktivity: Výpočetní technika Rodinná výchova Knihovna Pracovní výchova Dopravní výchova Didaktická technika Zdravotní výchova Sklad učebnic Bezpečnostní technik Kulturní akce Výzdoba školy Správci sboroven Web Novinky Požární preventista, BOZP Mgr. Marcel Rous Mgr. Renata Koprová Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Jiří Ceral Mgr. Jiří Ceral Mgr. Pavla Žáková-1.stupeň Mgr. Hana Gruntová Mgr. Blanka Hortová Mgr. Jiří Ceral Mgr. Blanka Holubářová - 1.stupeň Mgr. Renata Koprová 2.stupeň Učitelky 1. stupně Mgr. Lenka Štěpánková Andrea Rousová 1 stupeň Mgr. Blanka Hortová - 2.stupeň přízemí Mgr. Lenka Štěpánková 2. stupeň 1. poschodí Mgr. Žaneta Tunkrová a Mgr. Marcel Rous Mgr. Blanka Hortová- koordinace 2. stupeň (foto ) Andrea Rousová- koordinace 1. stupeň (foto ) Mgr. Jiří Ceral Správci učeben- NJ/AJ Mgr. Blanka Hortová - Výpočet.tech. Mgr. Marcel Rous - Hudební výchovy Mgr. Blanka Holubářová - Chemie/Fyzika Mgr. Hana Gruntová - Výtvarná výchova Mgr. Lenka Štěpánková - Rodinná výchova Mgr. Renata Koprová Plán pedagogických rad- Plán třídních schůzek s rodiči zahajovací čtvrtletní pololetní čtvrtletní závěrečná Konzultace s rodiči průběžně dle domluvy Hodiny výchovných poradců pro rodiče či žákyviz plán výchovného poradce Zápis do 1. třídy:

6 pondělí ČJ TV M ČJ AJ AJ 4. M ČJ ČJ PŘ TV 5. AJ M TV ČJ ČJ 6. F ČJ AJ M PŘ D 7. ČJ M HV F VKZ AJ 8. ČJ VV CH D M TV ch TV ch 9. M AJ ČJ ČJ D úterý TV 2. TV 3. ČJ ČJ M HV PRV 4. M ČJ AJ VL VV HV 5. ČJ M PŘ HV VL 6. ČJ ČJ VKZ VV VV INF 7. Z M ČJ TV TV PŘ 8. AJ AJ NJ NJ M F AJ AJ 9. OV CH NJ ČJ M TV d TV d středa ČJ TV ČJ AJ AJ M 4. M TV ČJ ČJ PŘ 5. ČJ M AJ VV VV 6. F ČJ D M AJ AJ 7. OV D ČJ F M PV 8. ČJ CH M D PŘ Z HV 9. M AJ D ČJ PV F Z čtvrtek TV ČJ AJ AJ M ČJ VV VV 4. ĆJ M ČJ AJ VL 5. M INF ČJ PV AJ Osv 6 M PV ČJ TV TV OV 7. PŘ ČJ M VV VV AJ 8. NJ NJ M AJ AJ F ČJ D ĆJ 9. ČJ NJ CH M VKZ VV HV 6

7 pátek TV 3. ČJ PV M TV PRV 4. AJ M PV INF 5. M VL ČJ ČJ TV 6. Z PŘ AJ M HV ZA 7. D M ZA AJ ČJ Z 8. M ČJ PŘ OV OSV Pv 9. NJ OV ĆJ PŘ M AJ Rousová Holubářová Žáková Ceral Koprová Hortová Gruntová Malý Hořínková Štěpánková Rous Zavadilová Sadílková Dlouhodobý cíl školy: Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Vytváříme pohodové školní prostředí porozumíme si navzájem. Chováme se k sobě s úctou, vyžadujeme vzájemnou slušnost, dospělí a děti jsou partneři. 2. Zdravě učíme - porozumíme potřebě vzdělávat se. Bereme ohled na míru žákových schopností. Neděláme z dětí živé encyklopedievytváříme v žácích schopnosti (kompetence) užitečné ve skutečném životě. Žáci již ve škole prakticky využívají, co se naučili. 3. Vychováváme dětskou osobnost a porozumíme jí. Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude znát a umět. 4. Integrujeme porozumíme vzdělávání. Věnujeme se handicapovaným dětem, napravujeme poruchy učení, ale nikoho neizolujeme, učíme tolerantnosti a schopnosti spolupracovat. 5. Vytváříme informační prostředí porozumíme práci s informacemi. Nebiflujeme, ale učíme, kde informace vyhledat a jak je použít. Máme a stále zdokonalujeme přiměřené technické vybavení. 6. Sportujeme a pořádáme ozdravné pobyty porozumíme přírodě i sobě. Plaveme, bruslíme, lyžujeme, jezdíme na kolech. Táboříme, poznáváme se i jinak 7

8 než ve škole, 7. Máme partnery v zahraničí - porozumíme našemu postavení v Evropě. Pořádáme výměnné zájezdy, návštěvy, semináře a setkání se žáky škol z různých zemí. Zdůrazňujeme výuku cizích jazyků. 8. Praktikujeme samosprávu porozumíme pojmu demokracie. Spojujeme věkové skupiny, učíme mluvit před lidmi, pořádáme divadelní představení a hudební vystoupení. 9. Máme preventivní program porozumíme nebezpečí ulice. Organizujeme semináře pro děti i učitele, nabízíme neobvykle velký výběr programů pro volný čas. Zájemcům zprostředkujeme porady s odborníky. 10. Komunikujeme s veřejností porozumíme si s partnery školy. Vyzýváme rodiče, aby mluvili do věcí školy. Snažíme se maximálně informovat o dění ve škole, přednášíme, publikujeme. Vítáme odezvu okolí Vytváříme podmínky pro další vzdělávání porozumíme nutnosti celoživotního učení. 12. Organizujeme činnosti ve prospěch rozvoje vzájemného výchovného působení školy a rodiny. Spolupracujeme s rodinou při uspokojování každodenních přirozených potřeb dětí se zřetelem na jejich věkové a individuální zvláštnosti. 13. Vytváříme optimální podmínky pro rozvoj osobnosti dítěte, obohacujeme prožitky dětí, rozvíjíme talent a dovednosti. 14. Ve spolupráci s klinickým logopedem věnujeme zvýšenou pozornost výslovnosti dětí Zařazujeme pravidelně logopedickou preventivní péči. 15. Prioritně budeme i nadále rozvíjet : čtenářskou a informační gramotnost, cizí jazyky (výuka 2. světového jazyka), využití ICT ve výuce, finanční gramotnost 16. Zavádět klíčové kompetence do vzdělávacího systému v souladu s celoevropskými trendy Výběr kompetencí je založen na rozsáhlých průzkumech požadavků zaměstnavatelů pro trh práce (projekt EQUAL) v letech : 1) Kompetence k efektivní komunikaci 2) Kompetence ke kooperaci (týmové spolupráci). Viz také bod 1 3) Kompetence k podnikavosti 4) Kompetence k řešení problému 5) Kompetence k celoživotnímu učení 6) Kompetence k objevování a orientaci v informacích Silné stránky školy škola rodinného typu učitelé znají většinu žáků jménem (to znamená i ty, které neučí ať již jsou z I. nebo II. stupně) menší průměrný počet žáků ve třídách, z toho vyplývající možnost individuální péče práce s dětmi s poruchami učení, a to jak při reedukaci, tak při práci podle individuálních plánů menší počet pedagogů (všichni se znají a umí si většinou vyjít vstříc) dobré klima školy, vstřícný vztah mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči (i tady se výjimky najdou) přitažlivost naší školy pro rodiče a děti mimo naši spádovou oblast spousta mimotřídních a mimoškolních akcí sportovních, kulturních a znalostních 8

9 práce na různých projektech a soutěžích velké množství zájmových kroužků početná docházka dětí do ŠD naplnění maximální kapacity pravidelný lyžařský výcvik nejen pro žáky 7. ročníku pravidelný plavecký kurz (možnost 2x za I. stupeň) ochota většiny pracovníků se na těchto akcích zdarma a v mnoha případech ve svém volném čase podílet kreativita mnoha pracovníků školy ochota učitelského sboru učit se DVPP aktivní účast pedagogů vynikající spolupráce s obcí Osová Bítýška rozsáhlé využívání počítačů ve všech předmětech ankety na různá témata mezi žáky, rodiči a učiteli využití v práci školy vnější a vnitřní informační systém školy netradiční zápis do 1. třídy tvorba školního časopisu těsná spolupráce školy a SOKOLA, MATEŘSKÉHO CENTRA A HASIČŮ velký podíl školy na akcích obce kontakty se školami v rámci e-twiningu akce školy pro žáky, jejich rodiče a širší veřejnost zájem bývalých žáků o svou školu stabilizovaný učitelský sbor výborné výsledky ve vzdělávání žáků péče o děti s mentálními a vývojovými poruchami rozvíjení talentu žáků v kroužcích zvýšená pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí práce s žáky se specifickými poruchami učení přístup k žákům a spolupráce s nimi školní projekty pro žáky, rodiče, širší veřejnost k různým příležitostem velké množství mimotřídních a mimoškolních akcí Slabé stránky klesající zájem o vzdělání ze strany některých žáků i rodičů nedostatečné autobusové spojení, zvlášť v odpoledních hodinách nedostatečná komunikace s některými rodiči nedostatečné podchycení kreativního potenciálu rodičů vzhledem k dopravnímu spojení nemůžeme přijímat více žáků z okolních obcí malá kapacita školní družiny malá kapacita mateřské školy setkávání žáků 1. a 2. stupně na WC Hrozby Přirozený úbytek školní populace (demografický vliv) Malý příspěvek státu na provozní náklady Nedostatek peněz na vzdělávání a sebevzdělávání Hrozba drogové závislosti u žáků obecně ve společnosti- špatné vzory z jiných škol Střední školy při přijímacím řízení nerespektují moderní trendy ve vzdělávání a požadují nabiflované vědomosti 9

10 Ve výuce se část žáků vzdělává pomocí osnov ZVŠ - část veřejnosti to může vnímat negativně. Příležitosti Postupné zvyšování platů ve školství Od roku 2013 změna financování obecních škol Bezproblémová integrace žáků s mentálním postižením v kontextu legislativy Dobré jméno naší školy jak v oblasti integrace, tak i studijních výsledků Možnosti přizpůsobení výuky v rámci RVP ZV Setkávání žáků 1.a 2. stupně o přestávkách Pomoc žáků 2. stupně při zajišťování akcí na 1. stupni (např. při besídce, Dni dětí, soutěžích apod.) Jakým způsobem využít silných stránek školy podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v oblasti projektového vyučování, tvořivé dramatiky a práce s dětmi s poruchami učení vzdělávat se, pracovat na sobě rozvíjet i nadále v mezích možných finančních prostředků práci s výpočetní a audiovizuální technikou, využívat při výuce nejen výukové programy, ale i internet rozvíjet budování školní studovny a její využívání žáky i učiteli mimotřídními a mimoškolními akcemi být nablízku svým žákům (i rodičům) nejen v době vyučování, budovat a udržovat u žáků vztah ke škole, pocit hrdosti na svou školu dávat o sobě víc vědět (např. tisk) nejen na místní úrovni, ale i na okresní, krajské, celorepublikové vyměňovat si zkušenosti, týkající se výchovy a vzdělávání se zahraničními školami věnovat se talentovaným dětem stavět na dobrých vztazích mezi učiteli a dětmi, pomocí dětí zapojovat i rodiče Jakým způsobem eliminovat slabé stránky školy naší kvalitní prací, otevřeností a vstřícností vzhledem k dětem i k rodičům vést žáky ke krásnu čistota, pořádek, výzdoba být v tomto ohledu všichni důslednější snažit se o propagaci naší školy i v ostatních mateřských školách v okolních obcích snažit se více zapojit rodiče Krátkodobé cíle Implementovat do výuky (plánů) změny v ŠVP od Snažíme se být školou inkluzivní pracovat na zlepšení využití internetové komunikace s rodiči dávat výsledky práce žáků na web a do Novinek zvažujeme možnost posílání omluvenek z předem známých e_mailových adres 10

11 Ve vyučovacích hodinách v co nejširší míře využíváme formy práce spojené s aktivním zapojením dětí do osvojování vědomostí a tvůrčí činnosti skupinovou práci, propojení předmětů, hravé činnosti učení, využívání situací z reálného života, úkoly směřující k řešení problémů, průběžnou motivaci a pochvalu, často zařazujeme relaxační chvilky atd. Využíváme v přiměřené míře programy na PC a internet. - Naší prioritou je stále kvalitní čtení s důrazem na porozumění čtenému textu, rozšiřujeme slovní zásobu a vedeme děti k vyjadřování vlastních myšlenek a k vzájemné komunikaci. rozvoj osobních portfolií,v příštím školním roce budou třídní učitelé odpovědni za veškeré zařazení písemných prací, (vyučující jednotlivých předmětů je předají třídnímu učiteli). - Žáci si na konci školního roku opět zpracují sebehodnocení a zařadí je do portfolií -. - Literárně výtvarný seminář se v příštích letech bude více zaměřovat na zpracování literatury a prohlubování poznatků z českého jazyka. - Ve výtvarné výchově se budou žáci 8. a 9. ročníku více zaměřovat na výuku dějin umění. - Všichni učitelé se ve svých předmětech více soustředí na využívání map a vyhledávání v nich. - zadávání domácích úkolů četnost, rozsah a kontrola, společná strategie - kontrolní čtvrtletní práce do 3. vyučovací hodiny - zapracování standardů vzdělávání do výuky matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. - revize a úprava ŠVP, návrhy na nabídku nových disponibilních hodin, náplň vyučovacích hodin. - principy tradičního a nového učení využívání interaktivních tabulí, tvorba nových DUMů, webové stránky s nabídkou vypracovaných DUMů. - úprava výuky literární výchovy a procvičování čtenářské gramotnosti. Od příštího zrušíme čtenářské deníky. V každém ročníku vytvoříme nabídku asi 20 literárních ukázek z obvykle čtených knih a žáci s nimi budou pracovat na základě četby doma. Ve škole budou zpracovávat úkoly, které budou hodnoceny. Povedeme diskuze o textech, které žáci doma přečetli za určité období. Texty žákům vybereme a poskytneme. (Štěpánková, Koprová) - exkurze do EKO centra Velké Meziříčí si organizují třídní učitelé. - úpravy ŠVP jednotlivé úkoly plní učitelé, kterých se to týká český jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví Koprová anglický jazyk Hortová německý jazyk Malý zeměpis, chemie Gruntová dějepis a tělesná výchova Ceral Úpravy budou zpracovány do konce května. - celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku zajistí Rous, Koprová 11

12 zadávání kontrolních prací, testů a opakování učiva jednoznačnost odpovědí, motivace k výkonu, četnost písemných prací, důraz na správné vyjadřování v mluvených projevech Prioritně budeme i nadále rozvíjet : čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využití ICT, přírodní vědy, finanční gramotnost Průběžně sledujeme níže uvedené oblasti: Zajištění rovného přístupu ke vzdělání. Kritérium : Škola pravdivě informuje o vzdělávací nabídce a postupu při přijímání ke vzdělávání způsobem dostupným všem uchazečům, Úkol: Zpracovat informaci pro použití v propagačních materiálech školy, na webových stránkách školy. Odpovídá: Kariérový poradce Termín: říjen 2013 Kritérium : Škola má účinné preventivní systémy zaměřené na omezení rizikového chování (zejména šikany, zneužívání návykových látek, záškoláctví), školních úrazů a školní neúspěšnosti a sleduje jejich naplňování Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností představuje Minimální preventivní program. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu náleží v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. ke standardním činnostem školního metodika prevence. Efektivní programy zaměřené na prevenci rizikového chování ve školách a školských zařízeních jsou i nadále podporovány z dotací MŠMT (bližší informace o podpořených projektech a vyhlašovaných programech naleznete na Úkol: zpracovat (zkontrolovat) směrnice školy, zpracovat Školní preventivní strategii a Minimální preventivní program, zahrnout do nich všechny oblasti uvedené Odpovídá: metodik prevence sociálně patologických jevů Termín: průběžně Školní vzdělávací program Kritérium : Škola identifikuje silné a slabé stránky v souvislosti s přípravou a realizací ŠVP v praxi Úkol: Provést SWOT analýzu Odpovídá: vedoucí předmětových komisí Termín: pedagogická rada za 4. čtvrtletí školního roku, červen 2014 Kritérium : Vedení školy průběžně hodnotí a inovuje strategie a plány pro realizaci ŠVP Úkol: provést vyhodnocení v rámci výroční zprávy Odpovídá: ředitel školy 12

13 Termín: září 2013, při předložení výroční zprávy Kritérium : Změny ŠVP jsou odůvodněné a přijímaná opatření vycházejí z vlastního hodnocení školy, ze zásad a cílů platného školského zákona a priorit rozvoje vzdělávání Úkol: zpracovat dlouhodobý plán rozvoje školy, toto téma projednat na ped. radě Vcházíme z vlastního hodnocení školy z června 2011 a z průběžného hodnocení v metodických týmech v roce 2013 Odpovídá: ředitel školy Nově se sleduje viz česká školní inspekce - zda - Škola/školské zařízení splňuje požadavky na odbornou a pedagogickou úroveň poskytovaného vzdělávání a školských služeb. - Školní systém DVPP prioritně podporuje osvojení metod hodnocení. - Pedagogický pracovník diferencuje nároky a požadavky podle schopností a možností dětí nebo žáků, vede děti nebo žáky k samostatné práci a uplatňuje individualizovanou výuku. - Škola vytváří podmínky pro práci školské rady, pokud je podle školského zákona zřízena, a umožňuje jí podílet se na správě školy. - Pedagogové, zákonní zástupci dětí a ţáci jsou správně a včas informováni o průběhu a požadovaných výstupech v jednotlivých oblastech vzdělávání podle ŠVP a RVP. - Škola dosahuje požadovaných výstupů ve vybraných povinných vyučovacích předmětech (ČJ, AJ, M) podle RVP Gramotnost Schopnost číst, psát a zvládat základní početní úkony. Při absenci těchto schopností hovoříme o analfabetismu nebo negramotnosti. O pologramotnosti hovoříme v případě, že člověk umí číst, ale neumí psát. Konzumní životní přístup vede u lidí s nižším vzděláním k pasivnímu vztahu ke čtení a psaní. Zapomínáním dochází k tzv. druhé negramotnosti. V přeneseném smyslu (ve smyslu něco umět, znát) se používá i pojem funkční gramotnost, jazyková gramotnost (schopnost číst a psát v cizím jazyce), informační gramotnost apod. Funkční gramotnost (angl.: functional literacy) 1. Znalosti, dovednosti a postoje, které jsou potřebné k plnému zapojení a účasti člověka v hospodářském, společenském a kulturním životě společnosti, ve které žije. Označení určitého způsobu chování, jmenovitě schopnost rozumět tištěným informacím a využívat je v každodenních činnostech, v osobním životě, v zaměstnání a v komunitě k tomu, aby jednotlivec dosáhl svých cílů, rozvinul svoje znalosti a potenciál. V mezinárodním výzkumu funkční gramotnosti dospělých (Literacy, Economy and Society, 1955) je tato gramotnost členěna do tří složek: literární, dokumentové a numerické. Opakem je funkční negramotnost (angl.: functional illiteracy). 2. V užším pojetí: schopnosti, znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému vykonávání pracovní činnosti (funkce). Čtenářská gramotnost Porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu za účelem aktivní účasti ve společnosti. Literární gramotnost je schopnost nalézt a porozumět informaci z textů, které nejsou přímo určeny pro sdělení nějaké jednoduché informace. Dokumentová gramotnost je schopnost potřebná k vyhledávání a využití přesné informace obsažené v nějakém dokumentu. Matematická gramotnost 13

14 Schopnost jedince identifikovat a pochopit úlohu, kterou matematika hraje ve světě, dělat dobře podložené matematické soudy a zabývat se matematikou způsobem, který bude splňovat potřeby současného a budoucího života jedince jako konstruktivního, zainteresovaného a přemýšlivého občana. Numerická gramotnost je dovednost manipulovat s čísly, aplikovat aritmetické operace na údaje obsažené často v různých složitých materiálech, grafech, tabulkách apod. Informační gramotnost Soubor základních znalostí a dovedností, které umožňují používat informační a komunikační technologie. Podle koncepce státní informační politiky sem patří: schopnost používat počítač a jeho základní periferie jako pracovní nástroj s použitím aplikačního programového vybavení; schopnost vytvořit multimediální dokument (tj. dokument, v němž je spojen textový, statický či pohyblivý grafický a zvukový záznam); schopnost používat počítač v rámci sítě ( , web); schopnost orientovat se ve vlastním počítačovém systému (práce s operačním systémem, se soubory atp.); schopnost vyhledávat a filtrovat informace. Přírodovědná gramotnost Schopnost využívat přírodovědné vědomosti, klást otázky a na základě důkazů vyvozovat závěry vedoucí k porozumění a usnadňující rozhodování týkající se přirozeného světa a změn, které v něm nastaly v důsledku lidské činnosti. Pěstovat prioritně získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně, které vycházejí ze zásad trvale udržitelného rozvoje a bezpečnosti a ochrany zdraví Sociální gramotnost Z hlediska společenského musíme gramotnost posuzovat v širších souvislostech, které zvýrazňují rozsah sociálních rolí hovoříme o sociální gramotnosti. Jedná se o širší pozadí hodnot, znalostí i zcela konkrétních univerzálních, obecných dovedností. Můžeme hovořit o čtyřech základních typech gramotnosti, které spolu úzce souvisí: demokratická gramotnost (schopnost občanů chápat podstatu demokracie, pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu se zodpovědností a smyslem pro sociální soudržnost); tržní gramotnost (znalosti a dovednosti nutné pro zvládání osobního i profesního života v tržních vztazích); metodologická gramotnost (zvládnutí základních operací klasické logiky a obecné metodologie řešení problémů, práce s daty, informacemi, výběr variant, týmová práce, elementární statistické metody atp.); existenciální gramotnost (schopnost klást si základní otázky smyslu a hodnoty lidské existence, hledat řešení, akceptovat toleranci, umění plánovat svůj život, nalézat vztah k okolí, budování osobní a společenské odpovědnosti atd.). Evaluace vzniká na základě rozborů práce během školního roku: Metodické sdružení vypracovává plán akcí 1. stupně na celý školní rok. Členky metodického sdružení se sejdou čtyři až pětkrát ve školním roce a tyto schůzky jsou plánovány na srpen a listopad 2013, duben a červen Zvýšenou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami s SPU a LMP, neméně také žákům talentovaným, kterým umožňujeme účast v soutěžích a olympiádách a ve vyučování úkoly navíc. Podle možností rozvrhu vyučovacích hodin využijeme osvědčených vzájemných hospitací k informovanosti o dětech 1. stupně a zkvalitňování vyučovacích forem práce. Dbáme na to, abychom znali děti ve škole jménem a vytvářeli tak rodinnou atmosféru a vstřícné vztahy mezi učiteli a dětmi. Vzájemně se informujeme o vyzkoušených postupech a metodách ve vyučovacím procesu. 14

15 Vedeme děti k poznávání smyslu učení a k tomu, aby si ke škole a k učení vybudovaly pozitivní vztah. Ve vyučovacích hodinách v co nejširší míře využíváme formy práce spojené s aktivním zapojením dětí do osvojování vědomostí a tvůrčí činnosti skupinovou práci, propojení předmětů, hravé činnosti učení, využívání situací z reálného života, úkoly směřující k řešení problémů, průběžnou motivaci a pochvalu, často zařazujeme relaxační chvilky atd. Využíváme v přiměřené míře programy na PC a internet. Naší prioritou je stále kvalitní čtení s důrazem na porozumění čtenému textu, rozšiřujeme slovní zásobu a vedeme děti k vyjadřování vlastních myšlenek a k vzájemné komunikaci. Proto jsme také využili možnosti disponibilních hodin k rozšíření dotace českého jazyka. Upozorňujeme děti na zásady slušné komunikace a slušného chování mezi sebou i k dospělým osobám. Zařazujeme do vyučování modelové situace a hru v rolích. Snažíme se udržovat ve třídách příjemnou a přátelskou atmosféru, pěstovat v dětech zdravou sebedůvěru, ale také dodržovat s dětmi předem stanovená pravidla. Vedeme děti k sebehodnocení i k hodnocení práce ostatních, zpočátku pomocí obrázků, později pomocí jednoduchých sdělení. Na základě plnění MPP a krizového plánu školy zařazujeme do předmětů témata stanovená tímto plánem. Termíny jsou zapisovány do třídních knih. Pracujeme s programem Normální je nekouřit. Promyšlené plánování hodin a učiva jednotlivých ročníků konzultujeme mezi sebou, rovněž mezipředmětové vztahy, plnění průřezových témat a kompetencí v jednotlivých ročnících. Dvakrát ročně listopad a duben společná i individuální příprava na třídní schůzky. Přibližně od ledna do března připravuje učitelka 1. ročníku ukázkové vyučování pro předškolní děti z okolních mateřských škol. Děti z MŠ mají možnost prohlédnout si školu, navštíví i jiné třídy 1. stupně. Termínově vycházíme z požadavků MŠ. Každá učitelka vede letos alespoň jeden zájmový kroužek. Informace ze seminářů dalšího vzdělávání učitelů si předáváme průběžně, každá učitelka absolvuje dle svého výběru 2 vzdělávací programy ročně. Zapojili jsme se do projektu Peníze školám. Očekávané výstupy nebyly při úpravách RVP ZV navýšeny, ale pouze upraveny nebo změněny. Školy tedy nebudou muset provádět žádné velké zásahy do stávajících ŠVP, kromě vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk, jejichž úpravy jsou rozsáhlejší. Všechny případné úpravy však mohou začlenit formou jednoho dodatku ke stávajícímu ŠVP Mateřská škola v souladu s níže uvedenými dokumenty jsme zapracovali do dodatku ŠVP pro MŠ níže uvedené aktivity Vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání MŠMT připravilo Konkretizované očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), které budou přílohou RVP PV s účinností od Tyto konkretizované očekávané výstupy stanovují minimální úroveň znalostí a dovedností, kterých by měly děti dosáhnout při 15

16 vstupu do základního vzdělávání. Učitelům v mateřských školách pomohou při naplňování vzdělávacích cílů a mohou poskytnout oporu pro hodnocení dětí. Doporučení k některým oblastem RVP PV MŠMT doporučuje zaměřit se na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti dětí v mateřských školách a na logopedickou prevenci. Výuka cizích jazyků v předškolním vzdělávání Výuka cizího jazyka v mateřské škole může být součástí školního vzdělávacího programu mateřské školy, Formou metody clil viz loňský školní rok.. Při raném seznamování dítěte se základy cizího jazyka jde o přípravu dítěte k budoucímu osvojování jazyků. Tyto aktivity je třeba vnímat především jako příležitost dítěte nahlédnout do jiných kultur, jako možnost uvědomit si existenci různých jazyků, jako podnět k tomu, aby dítě vnímalo znalost více jazyků jako samozřejmost a bylo tak k jejich učení přirozeně motivováno. Informace o změnách v rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole Novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) omezuje bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy na 12 měsíců. Děti, které v období kalendářního roku 2012 vyčerpaly 12 měsíců bezúplatné docházky do mateřské školy, budou mít povinnost od 1. ledna 2013 hradit úplatu ve výši stanovené ředitelem mateřské školy. Bližší informace jsou uvedeny na le/ Připravované metodické a informační materiály Revize Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Konkretizované očekávané výstupy RVP PV Desatero pro rodiče dětí předškolního věku Pokusné ověřování provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při MŠ Semínko, o.p.s. Řízení školy Kritérium : Rozhodovací pravomoci jsou sladěny s následnými výkonnými kompetencemi a příslušnými zdroji, organizační struktura podporuje aktuální potřeby a strategické záměry rozvoje školy Úkol: Kompetence pracovníků jsou stanoveny viz zde plán práce. Hlavní část na průběžné vyhodnocování výchovně-vzdělávací práce školy. Koordinaci v rámci předmětových týmů. Zápisy z porad předmětových týmů Koprová a Holubářová Odpovídá: Ředitel školy Termín: průběžně Kritérium : Ve vnitřních normách (např. školní řád) jsou dobře popsány práva a povinnosti všech účastníků vzdělávání, jejich dodržování se pravidelně monitoruje a vyhodnocuje (např. pedagogická rada) Úkol: Kontrola ustanovení školního řádu, prokazatelné seznámení žáků, informování zákonných zástupců, vyvěšení na webových stránkách a v prostorách školy. Odpovídá: Zástupce ředitele, třídní učitelé. Termín: Kritérium : Výroční zprávy škol jsou v požadované struktuře Úkol: Zpracovat výroční zprávu podle nové osnovy, viz vyhláška č. 15/2005 Sb. Odpovídá: ředitel školy Termín: září 2013 Kritérium : DVPP podporuje zlepšení informační gramotnosti a schopnosti komunikace v CJ, zaměřuje se na rozšíření specializací PP (např. VP, koordinátor ICT, koordinátor ŠVP, speciální pedagog, školní metodik prevence Úkol: sestavit dlouhodobý plán DVPP s cíli pro jednotlivé školní roky 16

17 Odpovídá: ředitel školy, předsedové předmětových týmů Termín: srpen 2013 Finanční předpoklady Kritérium : Koncepční záměry rozvoje jsou schváleny zřizovatelem a školskou radou Úkol: Předložit dlouhodobý plán rozvoje školy školské radě a zřizovateli Odpovídá: ředitel školy Termín: říjen 2013 Partnerství Kritérium : Škola spolupracuje se zákonnými zástupci nezletilých dětí a žáků Úkol: naplánovat termíny třídních schůzek, hovorových hodin, konzultačních hodin jednotlivých pedagogů Odpovídá: předsedové předmětových týmů, třídní učitelé Termín: září 2013 Kritérium : Škola spolupracuje se školskou radou Úkol: požádat školskou radu vyjádření k ŠVP, schválení výroční zprávy, schválení pravidel pro hodnocení, podíl na zpracování koncepčních záměrů Odpovídá: zástupce ředitele školy/ předseda školské rady Termín: říjen 2013 Účinná podpora rozvoje funkčních gramotností dětí/žáků/studentů Kritérium : Škola hodnotí výsledky a podporuje rozvoj vědomostí, dovedností a postojů v sociální, přírodovědné, čtenářské, matematické, jazykové, informační gramotnosti Úkol: zpracovat systém hodnocení této oblasti Odpovídá: předsedové předmětových týmů Termín: červen 2014 Mateřská škola základní okruhy bereme zřetel na: Výuka cizího jazyka v mateřské škole může být součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP) mateřské školy, nebo může být realizována formou kroužků. Při raném seznamování dítěte se základy cizího jazyka jde o přípravu dítěte k budoucímu osvojování jazyků. Tyto aktivity je třeba vnímat především jako příležitost dítěte nahlédnout do jiných kultur, jako možnost uvědomit si existenci různých jazyků, jako podnět k tomu, aby dítě vnímalo znalost více jazyků jako samozřejmost a bylo tak k jejich učení přirozeně motivováno. Novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) omezuje bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy na 12 měsíců. Děti, kterým bude pro školní rok 2013/2014 povolen odklad školní docházky a které již vyčerpaly 12 měsíců bezúplatné docházky do mateřské školy, budou mít povinnost hradit úplatu ve výši stanovené ředitelem mateřské školy. Bližší informace jsou uvedeny na Základní škola: 17

18 Standardy základního vzdělávání MŠMT s účinností od 1. září 2013 doplní do RVP ZV Standardy pro základní vzdělávání. Standardy budou připraveny pro všechny vzdělávací obory RVP ZV, platného od 1. září Budou konkretizovat obsah a náročnost závazných očekávaných výstupů a stanovovat minimální úroveň znalostí a dovedností, kterých by měli žáci dosáhnout na konci 1. a 2. stupně základního vzdělávání. Budou připraveny pro 5. a 9. ročník. Standardy pomohou učitelům při naplňování vzdělávacích cílů. Nyní platné Standardy budou upraveny a doplněny ve shodě s upraveným RVP ZV. Standardy základního vzdělávání MŠMT s účinností od 1. září 2013 doplní do RVP ZV Standardy pro základní vzdělávání. Standardy budou připraveny pro všechny vzdělávací obory RVP ZV, platného od 1. září Budou konkretizovat obsah a náročnost závazných očekávaných výstupů a stanovovat minimální úroveň znalostí a dovedností, kterých by měli žáci dosáhnout na konci 1. a 2. stupně základního vzdělávání. Budou připraveny pro 5. a 9. ročník. Standardy pomohou učitelům při naplňování vzdělávacích cílů. Nyní platné Standardy budou upraveny a doplněny ve shodě s upraveným RVP ZV. Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel ). 3.4 Informace a doporučení k některým oblastem RVP ZV a průřezovým tématům Cizí jazyk Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech (např. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nedostatečné personální a organizační zajištění výuky apod.) pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. Na žáky 9. ročníků se toto opatření ve školním roce 2013/2014 nevztahuje. Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na Informace o studijních programech vysokých škol, kterými lze získat kvalifikaci učitele cizího jazyka je možné najít na webových stránkách MŠMT Samotný vyhledavač akreditovaných studijních programů je dostupný přímo pod odkazem: Kurzy celoživotního vzdělávání jsou aktuálně uváděny na webových stránkách vysokých škol, obvykle na stránkách pedagogických fakult. Výuka dějin Výuka dějin druhé poloviny 20. století je nezanedbatelnou součástí vzdělávání žáků. Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století č.j: / je zveřejněno v aktualizovaném znění na webových stránkách MŠMT. Jeho přílohy pak budou jako doposud aktualizovány průběžně. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí V RVP ZV byla rozšířena témata ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v několika vzdělávacích oblastech a oborech. Metodická podpora k tomuto rozšíření je 18

19 k dispozici na webových a na metodickém portále (http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/16451/podklady-k-vyuce-temat-ochrany-cloveka-zabeznychrizik-a-mimoradnych-udalosti-v-zakladnich-skolach.html/). Obrana vlasti Vzhledem ke zrušení povinné vojenské přípravy a nedostatečné informovanosti občanů o jejich povinnostech týkajících se obrany vlasti, bylo toto téma v souladu s 52 odst. 5 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, začleněno do RVP ZV. Metodická podpora a bližší informace lze najít na webových stránkách: Korupce Při zpracování Strategie vlády v boji proti korupci na léta 2013 a 2014 vyplynulo z revize Strategie na léta 2006 až 2011, že byl MŠMT uložen úkol týkající se zapracování problematiky boje s korupcí do rámcových vzdělávacích programů. Požadavek MŠMT byl částečně akceptován při této revizi Strategie s tím, že Úřad vlády (odbor pro koordinaci boje s korupcí) bude spolugestorem tohoto úkolu a v období navrhovaná témata připraví komplexně pro začlenění do všech vzdělávacích dokumentů v příštích letech. Bližší informace na webových stránkách: Finanční gramotnost Do RVP ZV bylo začleněno téma finanční gramotnost, a to za účelem vybavení žáka takovými znalostmi, dovednostmi a hodnotovými postoji, aby byl schopen v budoucnu finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb. Jako finančně gramotný občan by měl být schopen orientovat se v problematice peněz a cen a měl by být schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Metodická podpora je k dispozici na webových stránkách VYUKUFINANCNI-GRAMOTNOSTI.html/, výročí příchodu slovanské mise na Velkou Moravu Rok 2013 je rokem od příchodu sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje na Moravu. MŠMT doporučuje školám účast na celonárodních aktivitách vzdělávacích a kulturních, zejména na výtvarné, literární a historické soutěži pro žáky a na letních školách pro učitele. Průběžné informace pro školy k cyrilometodějskému výročí jsou zveřejňovány na stránkách MŠMT. 1. Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami pro práci ve školním roce 2013/2014 Evaluace: pokračovat ve zpracování plánů tak, aby byly doplněním či rozpracováním ŠVP (osnov ZŠ) hlavně v oblasti metod a forem práce udržet dostatečnou nabídku volitelných i nepovinných předmětů 19

20 učitelé vypracovávají tématické plány v souladu s učebním plánem jednotlivých tříd a v souladu osnovami vzdělávacího programu v učebních plánech se budeme snažit obsáhnout témata volby povolání, environmentální výchovy, zdraví, tématika ochrany člověka za mimořádných událostí - projektově do výuky zařazujeme v dostatečné míře programy orientované na multikulturní výchovu dějiny romské kultury v odpovídajících hodinách dějepisu a literatury tématické plány podléhají kontrole vedením školy velkou pozornost věnujeme problematice negativních jevů mezi žáky každodenní režim školy se řídí Řádem školy, se kterým budou seznámení učitelé, žáci i rodiče podpisy zákonných zástupců Termín: výchovný poradce zajišťuje koordinaci aktivit souvisejících s výchovou k volbě povolání, ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky zpracuje konkrétní tématický plán, který stanoví způsob začlenění vymezených obsahových okruhů do odpovídajících vyučovacích předmětů. Tyto jsou uloženy v TK a učitelé doplňují podpis a datum dle probraného tématu. výuku zajistit v maximálně možné míře aprobovanými učiteli k výuce využívat jazykových učeben, audiovizuální a výpočetní techniku - v MŠ zařazování polytechnické výchovy, podpora výchovy ke zdraví, předčtenářských a matematických dovedností, opatření ke snižování odkladů povinné školní docházky, - v ZŠ zavádění standardů, - v oblasti podpory učitelům věkové složení sborů, informační gramotnost a znalost AJ, - systému školního poradenství, - zpracování témat romské kultury a dějin v ŠVP. 2. Soustavně usilujeme o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků Evaluace: využíváme efektivních forem a metod práce, hledáme nové přístupy a pozitivní motivace. vytvoříme prostor pro aktivní, samostatnou a tvořivou práci žáků využíváme i projektové vyučování vedeme žáky k tomu, aby se naučili orientovat v informacích, které jim škola poskytuje, aby nové a rozšiřující informace uměli sami vyhledat, zpracovat a vyhodnocovat a spolupracovat spolu v co největší míře Z.: vyučující T: průběžně 3. Nadaní žáci Doporučení MŠMT pro střední škol (naše škola na vědomí): Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích Excelence středních škol 2013 Základním cílem programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. 20

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Osová Bítýška ze dne 16.12.2009. Plán akcí na školní rok 2009/2010

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Osová Bítýška ze dne 16.12.2009. Plán akcí na školní rok 2009/2010 Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Osová Bítýška ze dne 16.12.2009 1. Zahájení, přivítání 2. Program: Plán akcí školy Dlouhodobé cíle školy 3. Závěr 2. stupeň Plán akcí na školní rok 2009/2010 Září

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

na školní rok 2012/2013 Přílohy Seznam příloh

na školní rok 2012/2013 Přílohy Seznam příloh Seznam příloh Příloha č. 1 Povinné ukazatele pro hodnocení škol ve školním roce 2012/2013 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Příloha č. 3 Základní pojmy

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více