Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program:

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007, upravený pro žáky s lehkým mentálním postižením Mateřská škola RVP PV: č. j. 103/2007 Učitelé dětem předávají dovednosti, které jsou na celý život. Nejsou důležité známky, ale dovednost obracet se na problém ze všech stran. Naučit se spolupracovat s ostatními. Musí vědět, že to znamená najít v týmu svou roli. Vedení školy: ředitel Mgr. Milan Malý statutární zástupce ŘŠ Mgr. Marcela Hořínková Pedagogičtí pracovníci: -podle třídnictví 1.roč. Mgr. Blanka Holubářová 2.roč. Mgr. Pavla Žáková 3.roč. Mgr. Lenka Zavadilová 4.roč. Andrea Rousová 5.roč. Mgr. Blanka Hortová 6.roč. Mgr. Hana Gruntová 7.roč. Mgr. Marcel Rous 8.roč. Mgr. Renata Koprová 9.roč. Mgr. Jiří Ceral Mgr. Lenka Štěpánková Mateřská škola : vedoucí uč. Naděžda Musilová uč. Bc. Daniela Doláková uč. Mgr. Žaneta Tunkrová uč. Mgr. Leona Romanová 2

3 Úvazky pro školní rok Hol Žá Zav Rou.A. Gru Rous Kop Ce Štěp Hor Sad Hoř Ma Čj Aj Nj matematika Prvouka přírodověda 2 1 vlastivěda 2 2 chemie 2 2 fyzika přírodopis Zeměpis Dějepis OV HV Vv Pv TV Informatika Osv 1 1 Za 1 1 Vkz Dozory - Viz rozpis dozorů úvodní školení bezpečnosti práce 3

4 Školní družina: - Andrea Rousová vychovatelka ŠD - Eva Kreutzová vychovatelka ŠD - Marie Bayerová vychovatelka ŠD - Petra Hladíková vychovatelka ŠD - - -výchovné poradenství: Mgr. Marcela Hořínková metodik prevence patolog. jevů Mgr. Blanka Holubářová vycházející žáci, žáci s vývoj. poruchami učení -péče o žáky s lehkým mentálním postižením Mgr. Lenka Štěpánková (speciální pedagožka) Provozní zaměstnanci: Ing. Dagmar Dvořáčková - účetní, adm. pracovnice Stanislav Dvořáček- školník Sylva Schrollerová Zdeňka Kokojanová Jiřina Hrbková v MŠ Školní kuchyně: Dana Bělochová - Marta Pustinová - Marcela Kotenová Ivana Musilová Hana Nováková vedoucí kuchyně kuchařka v MŠ Předmětové komise a metodická sdružení (vedoucí učitelských týmů): ICT Koordinátor manažer Mgr. Koprová ICT správce/ict pedagog Metodické sdružení1.stupně Předmětové týmy 2. stupně Péče o žáky s LMP Mgr. Marcel Rous Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Renata Koprová Mgr. Lenka Štěpánková Přidělení kabinetů: 1.stupeň Jazyk český Cizí jazyky Dějepis, Ov, TV Výtvarná výchova Matematika Fyzika Chemie, přírodopis, Z Hudební výchova Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Renata Koprová Mgr. Blanka Hortová Mgr. Jiří Ceral Mgr. Lenka Štěpánková Mgr. Marcel Rous Mgr. Marcel Rous Mgr. Hana Gruntová Mgr. Blanka Holubářová 4

5 Ostatní aktivity: Výpočetní technika Rodinná výchova Knihovna Pracovní výchova Dopravní výchova Didaktická technika Zdravotní výchova Sklad učebnic Bezpečnostní technik Kulturní akce Výzdoba školy Správci sboroven Web Novinky Požární preventista, BOZP Mgr. Marcel Rous Mgr. Renata Koprová Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Jiří Ceral Mgr. Jiří Ceral Mgr. Pavla Žáková-1.stupeň Mgr. Hana Gruntová Mgr. Blanka Hortová Mgr. Jiří Ceral Mgr. Blanka Holubářová - 1.stupeň Mgr. Renata Koprová 2.stupeň Učitelky 1. stupně Mgr. Lenka Štěpánková Andrea Rousová 1 stupeň Mgr. Blanka Hortová - 2.stupeň přízemí Mgr. Lenka Štěpánková 2. stupeň 1. poschodí Mgr. Žaneta Tunkrová a Mgr. Marcel Rous Mgr. Blanka Hortová- koordinace 2. stupeň (foto ) Andrea Rousová- koordinace 1. stupeň (foto ) Mgr. Jiří Ceral Správci učeben- NJ/AJ Mgr. Blanka Hortová - Výpočet.tech. Mgr. Marcel Rous - Hudební výchovy Mgr. Blanka Holubářová - Chemie/Fyzika Mgr. Hana Gruntová - Výtvarná výchova Mgr. Lenka Štěpánková - Rodinná výchova Mgr. Renata Koprová Plán pedagogických rad- Plán třídních schůzek s rodiči zahajovací čtvrtletní pololetní čtvrtletní závěrečná Konzultace s rodiči průběžně dle domluvy Hodiny výchovných poradců pro rodiče či žákyviz plán výchovného poradce Zápis do 1. třídy:

6 pondělí ČJ TV M ČJ AJ AJ 4. M ČJ ČJ PŘ TV 5. AJ M TV ČJ ČJ 6. F ČJ AJ M PŘ D 7. ČJ M HV F VKZ AJ 8. ČJ VV CH D M TV ch TV ch 9. M AJ ČJ ČJ D úterý TV 2. TV 3. ČJ ČJ M HV PRV 4. M ČJ AJ VL VV HV 5. ČJ M PŘ HV VL 6. ČJ ČJ VKZ VV VV INF 7. Z M ČJ TV TV PŘ 8. AJ AJ NJ NJ M F AJ AJ 9. OV CH NJ ČJ M TV d TV d středa ČJ TV ČJ AJ AJ M 4. M TV ČJ ČJ PŘ 5. ČJ M AJ VV VV 6. F ČJ D M AJ AJ 7. OV D ČJ F M PV 8. ČJ CH M D PŘ Z HV 9. M AJ D ČJ PV F Z čtvrtek TV ČJ AJ AJ M ČJ VV VV 4. ĆJ M ČJ AJ VL 5. M INF ČJ PV AJ Osv 6 M PV ČJ TV TV OV 7. PŘ ČJ M VV VV AJ 8. NJ NJ M AJ AJ F ČJ D ĆJ 9. ČJ NJ CH M VKZ VV HV 6

7 pátek TV 3. ČJ PV M TV PRV 4. AJ M PV INF 5. M VL ČJ ČJ TV 6. Z PŘ AJ M HV ZA 7. D M ZA AJ ČJ Z 8. M ČJ PŘ OV OSV Pv 9. NJ OV ĆJ PŘ M AJ Rousová Holubářová Žáková Ceral Koprová Hortová Gruntová Malý Hořínková Štěpánková Rous Zavadilová Sadílková Dlouhodobý cíl školy: Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Vytváříme pohodové školní prostředí porozumíme si navzájem. Chováme se k sobě s úctou, vyžadujeme vzájemnou slušnost, dospělí a děti jsou partneři. 2. Zdravě učíme - porozumíme potřebě vzdělávat se. Bereme ohled na míru žákových schopností. Neděláme z dětí živé encyklopedievytváříme v žácích schopnosti (kompetence) užitečné ve skutečném životě. Žáci již ve škole prakticky využívají, co se naučili. 3. Vychováváme dětskou osobnost a porozumíme jí. Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude znát a umět. 4. Integrujeme porozumíme vzdělávání. Věnujeme se handicapovaným dětem, napravujeme poruchy učení, ale nikoho neizolujeme, učíme tolerantnosti a schopnosti spolupracovat. 5. Vytváříme informační prostředí porozumíme práci s informacemi. Nebiflujeme, ale učíme, kde informace vyhledat a jak je použít. Máme a stále zdokonalujeme přiměřené technické vybavení. 6. Sportujeme a pořádáme ozdravné pobyty porozumíme přírodě i sobě. Plaveme, bruslíme, lyžujeme, jezdíme na kolech. Táboříme, poznáváme se i jinak 7

8 než ve škole, 7. Máme partnery v zahraničí - porozumíme našemu postavení v Evropě. Pořádáme výměnné zájezdy, návštěvy, semináře a setkání se žáky škol z různých zemí. Zdůrazňujeme výuku cizích jazyků. 8. Praktikujeme samosprávu porozumíme pojmu demokracie. Spojujeme věkové skupiny, učíme mluvit před lidmi, pořádáme divadelní představení a hudební vystoupení. 9. Máme preventivní program porozumíme nebezpečí ulice. Organizujeme semináře pro děti i učitele, nabízíme neobvykle velký výběr programů pro volný čas. Zájemcům zprostředkujeme porady s odborníky. 10. Komunikujeme s veřejností porozumíme si s partnery školy. Vyzýváme rodiče, aby mluvili do věcí školy. Snažíme se maximálně informovat o dění ve škole, přednášíme, publikujeme. Vítáme odezvu okolí Vytváříme podmínky pro další vzdělávání porozumíme nutnosti celoživotního učení. 12. Organizujeme činnosti ve prospěch rozvoje vzájemného výchovného působení školy a rodiny. Spolupracujeme s rodinou při uspokojování každodenních přirozených potřeb dětí se zřetelem na jejich věkové a individuální zvláštnosti. 13. Vytváříme optimální podmínky pro rozvoj osobnosti dítěte, obohacujeme prožitky dětí, rozvíjíme talent a dovednosti. 14. Ve spolupráci s klinickým logopedem věnujeme zvýšenou pozornost výslovnosti dětí Zařazujeme pravidelně logopedickou preventivní péči. 15. Prioritně budeme i nadále rozvíjet : čtenářskou a informační gramotnost, cizí jazyky (výuka 2. světového jazyka), využití ICT ve výuce, finanční gramotnost 16. Zavádět klíčové kompetence do vzdělávacího systému v souladu s celoevropskými trendy Výběr kompetencí je založen na rozsáhlých průzkumech požadavků zaměstnavatelů pro trh práce (projekt EQUAL) v letech : 1) Kompetence k efektivní komunikaci 2) Kompetence ke kooperaci (týmové spolupráci). Viz také bod 1 3) Kompetence k podnikavosti 4) Kompetence k řešení problému 5) Kompetence k celoživotnímu učení 6) Kompetence k objevování a orientaci v informacích Silné stránky školy škola rodinného typu učitelé znají většinu žáků jménem (to znamená i ty, které neučí ať již jsou z I. nebo II. stupně) menší průměrný počet žáků ve třídách, z toho vyplývající možnost individuální péče práce s dětmi s poruchami učení, a to jak při reedukaci, tak při práci podle individuálních plánů menší počet pedagogů (všichni se znají a umí si většinou vyjít vstříc) dobré klima školy, vstřícný vztah mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči (i tady se výjimky najdou) přitažlivost naší školy pro rodiče a děti mimo naši spádovou oblast spousta mimotřídních a mimoškolních akcí sportovních, kulturních a znalostních 8

9 práce na různých projektech a soutěžích velké množství zájmových kroužků početná docházka dětí do ŠD naplnění maximální kapacity pravidelný lyžařský výcvik nejen pro žáky 7. ročníku pravidelný plavecký kurz (možnost 2x za I. stupeň) ochota většiny pracovníků se na těchto akcích zdarma a v mnoha případech ve svém volném čase podílet kreativita mnoha pracovníků školy ochota učitelského sboru učit se DVPP aktivní účast pedagogů vynikající spolupráce s obcí Osová Bítýška rozsáhlé využívání počítačů ve všech předmětech ankety na různá témata mezi žáky, rodiči a učiteli využití v práci školy vnější a vnitřní informační systém školy netradiční zápis do 1. třídy tvorba školního časopisu těsná spolupráce školy a SOKOLA, MATEŘSKÉHO CENTRA A HASIČŮ velký podíl školy na akcích obce kontakty se školami v rámci e-twiningu akce školy pro žáky, jejich rodiče a širší veřejnost zájem bývalých žáků o svou školu stabilizovaný učitelský sbor výborné výsledky ve vzdělávání žáků péče o děti s mentálními a vývojovými poruchami rozvíjení talentu žáků v kroužcích zvýšená pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí práce s žáky se specifickými poruchami učení přístup k žákům a spolupráce s nimi školní projekty pro žáky, rodiče, širší veřejnost k různým příležitostem velké množství mimotřídních a mimoškolních akcí Slabé stránky klesající zájem o vzdělání ze strany některých žáků i rodičů nedostatečné autobusové spojení, zvlášť v odpoledních hodinách nedostatečná komunikace s některými rodiči nedostatečné podchycení kreativního potenciálu rodičů vzhledem k dopravnímu spojení nemůžeme přijímat více žáků z okolních obcí malá kapacita školní družiny malá kapacita mateřské školy setkávání žáků 1. a 2. stupně na WC Hrozby Přirozený úbytek školní populace (demografický vliv) Malý příspěvek státu na provozní náklady Nedostatek peněz na vzdělávání a sebevzdělávání Hrozba drogové závislosti u žáků obecně ve společnosti- špatné vzory z jiných škol Střední školy při přijímacím řízení nerespektují moderní trendy ve vzdělávání a požadují nabiflované vědomosti 9

10 Ve výuce se část žáků vzdělává pomocí osnov ZVŠ - část veřejnosti to může vnímat negativně. Příležitosti Postupné zvyšování platů ve školství Od roku 2013 změna financování obecních škol Bezproblémová integrace žáků s mentálním postižením v kontextu legislativy Dobré jméno naší školy jak v oblasti integrace, tak i studijních výsledků Možnosti přizpůsobení výuky v rámci RVP ZV Setkávání žáků 1.a 2. stupně o přestávkách Pomoc žáků 2. stupně při zajišťování akcí na 1. stupni (např. při besídce, Dni dětí, soutěžích apod.) Jakým způsobem využít silných stránek školy podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v oblasti projektového vyučování, tvořivé dramatiky a práce s dětmi s poruchami učení vzdělávat se, pracovat na sobě rozvíjet i nadále v mezích možných finančních prostředků práci s výpočetní a audiovizuální technikou, využívat při výuce nejen výukové programy, ale i internet rozvíjet budování školní studovny a její využívání žáky i učiteli mimotřídními a mimoškolními akcemi být nablízku svým žákům (i rodičům) nejen v době vyučování, budovat a udržovat u žáků vztah ke škole, pocit hrdosti na svou školu dávat o sobě víc vědět (např. tisk) nejen na místní úrovni, ale i na okresní, krajské, celorepublikové vyměňovat si zkušenosti, týkající se výchovy a vzdělávání se zahraničními školami věnovat se talentovaným dětem stavět na dobrých vztazích mezi učiteli a dětmi, pomocí dětí zapojovat i rodiče Jakým způsobem eliminovat slabé stránky školy naší kvalitní prací, otevřeností a vstřícností vzhledem k dětem i k rodičům vést žáky ke krásnu čistota, pořádek, výzdoba být v tomto ohledu všichni důslednější snažit se o propagaci naší školy i v ostatních mateřských školách v okolních obcích snažit se více zapojit rodiče Krátkodobé cíle Implementovat do výuky (plánů) změny v ŠVP od Snažíme se být školou inkluzivní pracovat na zlepšení využití internetové komunikace s rodiči dávat výsledky práce žáků na web a do Novinek zvažujeme možnost posílání omluvenek z předem známých e_mailových adres 10

11 Ve vyučovacích hodinách v co nejširší míře využíváme formy práce spojené s aktivním zapojením dětí do osvojování vědomostí a tvůrčí činnosti skupinovou práci, propojení předmětů, hravé činnosti učení, využívání situací z reálného života, úkoly směřující k řešení problémů, průběžnou motivaci a pochvalu, často zařazujeme relaxační chvilky atd. Využíváme v přiměřené míře programy na PC a internet. - Naší prioritou je stále kvalitní čtení s důrazem na porozumění čtenému textu, rozšiřujeme slovní zásobu a vedeme děti k vyjadřování vlastních myšlenek a k vzájemné komunikaci. rozvoj osobních portfolií,v příštím školním roce budou třídní učitelé odpovědni za veškeré zařazení písemných prací, (vyučující jednotlivých předmětů je předají třídnímu učiteli). - Žáci si na konci školního roku opět zpracují sebehodnocení a zařadí je do portfolií -. - Literárně výtvarný seminář se v příštích letech bude více zaměřovat na zpracování literatury a prohlubování poznatků z českého jazyka. - Ve výtvarné výchově se budou žáci 8. a 9. ročníku více zaměřovat na výuku dějin umění. - Všichni učitelé se ve svých předmětech více soustředí na využívání map a vyhledávání v nich. - zadávání domácích úkolů četnost, rozsah a kontrola, společná strategie - kontrolní čtvrtletní práce do 3. vyučovací hodiny - zapracování standardů vzdělávání do výuky matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. - revize a úprava ŠVP, návrhy na nabídku nových disponibilních hodin, náplň vyučovacích hodin. - principy tradičního a nového učení využívání interaktivních tabulí, tvorba nových DUMů, webové stránky s nabídkou vypracovaných DUMů. - úprava výuky literární výchovy a procvičování čtenářské gramotnosti. Od příštího zrušíme čtenářské deníky. V každém ročníku vytvoříme nabídku asi 20 literárních ukázek z obvykle čtených knih a žáci s nimi budou pracovat na základě četby doma. Ve škole budou zpracovávat úkoly, které budou hodnoceny. Povedeme diskuze o textech, které žáci doma přečetli za určité období. Texty žákům vybereme a poskytneme. (Štěpánková, Koprová) - exkurze do EKO centra Velké Meziříčí si organizují třídní učitelé. - úpravy ŠVP jednotlivé úkoly plní učitelé, kterých se to týká český jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví Koprová anglický jazyk Hortová německý jazyk Malý zeměpis, chemie Gruntová dějepis a tělesná výchova Ceral Úpravy budou zpracovány do konce května. - celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku zajistí Rous, Koprová 11

12 zadávání kontrolních prací, testů a opakování učiva jednoznačnost odpovědí, motivace k výkonu, četnost písemných prací, důraz na správné vyjadřování v mluvených projevech Prioritně budeme i nadále rozvíjet : čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využití ICT, přírodní vědy, finanční gramotnost Průběžně sledujeme níže uvedené oblasti: Zajištění rovného přístupu ke vzdělání. Kritérium : Škola pravdivě informuje o vzdělávací nabídce a postupu při přijímání ke vzdělávání způsobem dostupným všem uchazečům, Úkol: Zpracovat informaci pro použití v propagačních materiálech školy, na webových stránkách školy. Odpovídá: Kariérový poradce Termín: říjen 2013 Kritérium : Škola má účinné preventivní systémy zaměřené na omezení rizikového chování (zejména šikany, zneužívání návykových látek, záškoláctví), školních úrazů a školní neúspěšnosti a sleduje jejich naplňování Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností představuje Minimální preventivní program. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu náleží v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. ke standardním činnostem školního metodika prevence. Efektivní programy zaměřené na prevenci rizikového chování ve školách a školských zařízeních jsou i nadále podporovány z dotací MŠMT (bližší informace o podpořených projektech a vyhlašovaných programech naleznete na Úkol: zpracovat (zkontrolovat) směrnice školy, zpracovat Školní preventivní strategii a Minimální preventivní program, zahrnout do nich všechny oblasti uvedené Odpovídá: metodik prevence sociálně patologických jevů Termín: průběžně Školní vzdělávací program Kritérium : Škola identifikuje silné a slabé stránky v souvislosti s přípravou a realizací ŠVP v praxi Úkol: Provést SWOT analýzu Odpovídá: vedoucí předmětových komisí Termín: pedagogická rada za 4. čtvrtletí školního roku, červen 2014 Kritérium : Vedení školy průběžně hodnotí a inovuje strategie a plány pro realizaci ŠVP Úkol: provést vyhodnocení v rámci výroční zprávy Odpovídá: ředitel školy 12

13 Termín: září 2013, při předložení výroční zprávy Kritérium : Změny ŠVP jsou odůvodněné a přijímaná opatření vycházejí z vlastního hodnocení školy, ze zásad a cílů platného školského zákona a priorit rozvoje vzdělávání Úkol: zpracovat dlouhodobý plán rozvoje školy, toto téma projednat na ped. radě Vcházíme z vlastního hodnocení školy z června 2011 a z průběžného hodnocení v metodických týmech v roce 2013 Odpovídá: ředitel školy Nově se sleduje viz česká školní inspekce - zda - Škola/školské zařízení splňuje požadavky na odbornou a pedagogickou úroveň poskytovaného vzdělávání a školských služeb. - Školní systém DVPP prioritně podporuje osvojení metod hodnocení. - Pedagogický pracovník diferencuje nároky a požadavky podle schopností a možností dětí nebo žáků, vede děti nebo žáky k samostatné práci a uplatňuje individualizovanou výuku. - Škola vytváří podmínky pro práci školské rady, pokud je podle školského zákona zřízena, a umožňuje jí podílet se na správě školy. - Pedagogové, zákonní zástupci dětí a ţáci jsou správně a včas informováni o průběhu a požadovaných výstupech v jednotlivých oblastech vzdělávání podle ŠVP a RVP. - Škola dosahuje požadovaných výstupů ve vybraných povinných vyučovacích předmětech (ČJ, AJ, M) podle RVP Gramotnost Schopnost číst, psát a zvládat základní početní úkony. Při absenci těchto schopností hovoříme o analfabetismu nebo negramotnosti. O pologramotnosti hovoříme v případě, že člověk umí číst, ale neumí psát. Konzumní životní přístup vede u lidí s nižším vzděláním k pasivnímu vztahu ke čtení a psaní. Zapomínáním dochází k tzv. druhé negramotnosti. V přeneseném smyslu (ve smyslu něco umět, znát) se používá i pojem funkční gramotnost, jazyková gramotnost (schopnost číst a psát v cizím jazyce), informační gramotnost apod. Funkční gramotnost (angl.: functional literacy) 1. Znalosti, dovednosti a postoje, které jsou potřebné k plnému zapojení a účasti člověka v hospodářském, společenském a kulturním životě společnosti, ve které žije. Označení určitého způsobu chování, jmenovitě schopnost rozumět tištěným informacím a využívat je v každodenních činnostech, v osobním životě, v zaměstnání a v komunitě k tomu, aby jednotlivec dosáhl svých cílů, rozvinul svoje znalosti a potenciál. V mezinárodním výzkumu funkční gramotnosti dospělých (Literacy, Economy and Society, 1955) je tato gramotnost členěna do tří složek: literární, dokumentové a numerické. Opakem je funkční negramotnost (angl.: functional illiteracy). 2. V užším pojetí: schopnosti, znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému vykonávání pracovní činnosti (funkce). Čtenářská gramotnost Porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu za účelem aktivní účasti ve společnosti. Literární gramotnost je schopnost nalézt a porozumět informaci z textů, které nejsou přímo určeny pro sdělení nějaké jednoduché informace. Dokumentová gramotnost je schopnost potřebná k vyhledávání a využití přesné informace obsažené v nějakém dokumentu. Matematická gramotnost 13

14 Schopnost jedince identifikovat a pochopit úlohu, kterou matematika hraje ve světě, dělat dobře podložené matematické soudy a zabývat se matematikou způsobem, který bude splňovat potřeby současného a budoucího života jedince jako konstruktivního, zainteresovaného a přemýšlivého občana. Numerická gramotnost je dovednost manipulovat s čísly, aplikovat aritmetické operace na údaje obsažené často v různých složitých materiálech, grafech, tabulkách apod. Informační gramotnost Soubor základních znalostí a dovedností, které umožňují používat informační a komunikační technologie. Podle koncepce státní informační politiky sem patří: schopnost používat počítač a jeho základní periferie jako pracovní nástroj s použitím aplikačního programového vybavení; schopnost vytvořit multimediální dokument (tj. dokument, v němž je spojen textový, statický či pohyblivý grafický a zvukový záznam); schopnost používat počítač v rámci sítě ( , web); schopnost orientovat se ve vlastním počítačovém systému (práce s operačním systémem, se soubory atp.); schopnost vyhledávat a filtrovat informace. Přírodovědná gramotnost Schopnost využívat přírodovědné vědomosti, klást otázky a na základě důkazů vyvozovat závěry vedoucí k porozumění a usnadňující rozhodování týkající se přirozeného světa a změn, které v něm nastaly v důsledku lidské činnosti. Pěstovat prioritně získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně, které vycházejí ze zásad trvale udržitelného rozvoje a bezpečnosti a ochrany zdraví Sociální gramotnost Z hlediska společenského musíme gramotnost posuzovat v širších souvislostech, které zvýrazňují rozsah sociálních rolí hovoříme o sociální gramotnosti. Jedná se o širší pozadí hodnot, znalostí i zcela konkrétních univerzálních, obecných dovedností. Můžeme hovořit o čtyřech základních typech gramotnosti, které spolu úzce souvisí: demokratická gramotnost (schopnost občanů chápat podstatu demokracie, pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu se zodpovědností a smyslem pro sociální soudržnost); tržní gramotnost (znalosti a dovednosti nutné pro zvládání osobního i profesního života v tržních vztazích); metodologická gramotnost (zvládnutí základních operací klasické logiky a obecné metodologie řešení problémů, práce s daty, informacemi, výběr variant, týmová práce, elementární statistické metody atp.); existenciální gramotnost (schopnost klást si základní otázky smyslu a hodnoty lidské existence, hledat řešení, akceptovat toleranci, umění plánovat svůj život, nalézat vztah k okolí, budování osobní a společenské odpovědnosti atd.). Evaluace vzniká na základě rozborů práce během školního roku: Metodické sdružení vypracovává plán akcí 1. stupně na celý školní rok. Členky metodického sdružení se sejdou čtyři až pětkrát ve školním roce a tyto schůzky jsou plánovány na srpen a listopad 2013, duben a červen Zvýšenou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami s SPU a LMP, neméně také žákům talentovaným, kterým umožňujeme účast v soutěžích a olympiádách a ve vyučování úkoly navíc. Podle možností rozvrhu vyučovacích hodin využijeme osvědčených vzájemných hospitací k informovanosti o dětech 1. stupně a zkvalitňování vyučovacích forem práce. Dbáme na to, abychom znali děti ve škole jménem a vytvářeli tak rodinnou atmosféru a vstřícné vztahy mezi učiteli a dětmi. Vzájemně se informujeme o vyzkoušených postupech a metodách ve vyučovacím procesu. 14

15 Vedeme děti k poznávání smyslu učení a k tomu, aby si ke škole a k učení vybudovaly pozitivní vztah. Ve vyučovacích hodinách v co nejširší míře využíváme formy práce spojené s aktivním zapojením dětí do osvojování vědomostí a tvůrčí činnosti skupinovou práci, propojení předmětů, hravé činnosti učení, využívání situací z reálného života, úkoly směřující k řešení problémů, průběžnou motivaci a pochvalu, často zařazujeme relaxační chvilky atd. Využíváme v přiměřené míře programy na PC a internet. Naší prioritou je stále kvalitní čtení s důrazem na porozumění čtenému textu, rozšiřujeme slovní zásobu a vedeme děti k vyjadřování vlastních myšlenek a k vzájemné komunikaci. Proto jsme také využili možnosti disponibilních hodin k rozšíření dotace českého jazyka. Upozorňujeme děti na zásady slušné komunikace a slušného chování mezi sebou i k dospělým osobám. Zařazujeme do vyučování modelové situace a hru v rolích. Snažíme se udržovat ve třídách příjemnou a přátelskou atmosféru, pěstovat v dětech zdravou sebedůvěru, ale také dodržovat s dětmi předem stanovená pravidla. Vedeme děti k sebehodnocení i k hodnocení práce ostatních, zpočátku pomocí obrázků, později pomocí jednoduchých sdělení. Na základě plnění MPP a krizového plánu školy zařazujeme do předmětů témata stanovená tímto plánem. Termíny jsou zapisovány do třídních knih. Pracujeme s programem Normální je nekouřit. Promyšlené plánování hodin a učiva jednotlivých ročníků konzultujeme mezi sebou, rovněž mezipředmětové vztahy, plnění průřezových témat a kompetencí v jednotlivých ročnících. Dvakrát ročně listopad a duben společná i individuální příprava na třídní schůzky. Přibližně od ledna do března připravuje učitelka 1. ročníku ukázkové vyučování pro předškolní děti z okolních mateřských škol. Děti z MŠ mají možnost prohlédnout si školu, navštíví i jiné třídy 1. stupně. Termínově vycházíme z požadavků MŠ. Každá učitelka vede letos alespoň jeden zájmový kroužek. Informace ze seminářů dalšího vzdělávání učitelů si předáváme průběžně, každá učitelka absolvuje dle svého výběru 2 vzdělávací programy ročně. Zapojili jsme se do projektu Peníze školám. Očekávané výstupy nebyly při úpravách RVP ZV navýšeny, ale pouze upraveny nebo změněny. Školy tedy nebudou muset provádět žádné velké zásahy do stávajících ŠVP, kromě vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk, jejichž úpravy jsou rozsáhlejší. Všechny případné úpravy však mohou začlenit formou jednoho dodatku ke stávajícímu ŠVP Mateřská škola v souladu s níže uvedenými dokumenty jsme zapracovali do dodatku ŠVP pro MŠ níže uvedené aktivity Vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání MŠMT připravilo Konkretizované očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), které budou přílohou RVP PV s účinností od Tyto konkretizované očekávané výstupy stanovují minimální úroveň znalostí a dovedností, kterých by měly děti dosáhnout při 15

16 vstupu do základního vzdělávání. Učitelům v mateřských školách pomohou při naplňování vzdělávacích cílů a mohou poskytnout oporu pro hodnocení dětí. Doporučení k některým oblastem RVP PV MŠMT doporučuje zaměřit se na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti dětí v mateřských školách a na logopedickou prevenci. Výuka cizích jazyků v předškolním vzdělávání Výuka cizího jazyka v mateřské škole může být součástí školního vzdělávacího programu mateřské školy, Formou metody clil viz loňský školní rok.. Při raném seznamování dítěte se základy cizího jazyka jde o přípravu dítěte k budoucímu osvojování jazyků. Tyto aktivity je třeba vnímat především jako příležitost dítěte nahlédnout do jiných kultur, jako možnost uvědomit si existenci různých jazyků, jako podnět k tomu, aby dítě vnímalo znalost více jazyků jako samozřejmost a bylo tak k jejich učení přirozeně motivováno. Informace o změnách v rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole Novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) omezuje bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy na 12 měsíců. Děti, které v období kalendářního roku 2012 vyčerpaly 12 měsíců bezúplatné docházky do mateřské školy, budou mít povinnost od 1. ledna 2013 hradit úplatu ve výši stanovené ředitelem mateřské školy. Bližší informace jsou uvedeny na le/ Připravované metodické a informační materiály Revize Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Konkretizované očekávané výstupy RVP PV Desatero pro rodiče dětí předškolního věku Pokusné ověřování provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při MŠ Semínko, o.p.s. Řízení školy Kritérium : Rozhodovací pravomoci jsou sladěny s následnými výkonnými kompetencemi a příslušnými zdroji, organizační struktura podporuje aktuální potřeby a strategické záměry rozvoje školy Úkol: Kompetence pracovníků jsou stanoveny viz zde plán práce. Hlavní část na průběžné vyhodnocování výchovně-vzdělávací práce školy. Koordinaci v rámci předmětových týmů. Zápisy z porad předmětových týmů Koprová a Holubářová Odpovídá: Ředitel školy Termín: průběžně Kritérium : Ve vnitřních normách (např. školní řád) jsou dobře popsány práva a povinnosti všech účastníků vzdělávání, jejich dodržování se pravidelně monitoruje a vyhodnocuje (např. pedagogická rada) Úkol: Kontrola ustanovení školního řádu, prokazatelné seznámení žáků, informování zákonných zástupců, vyvěšení na webových stránkách a v prostorách školy. Odpovídá: Zástupce ředitele, třídní učitelé. Termín: Kritérium : Výroční zprávy škol jsou v požadované struktuře Úkol: Zpracovat výroční zprávu podle nové osnovy, viz vyhláška č. 15/2005 Sb. Odpovídá: ředitel školy Termín: září 2013 Kritérium : DVPP podporuje zlepšení informační gramotnosti a schopnosti komunikace v CJ, zaměřuje se na rozšíření specializací PP (např. VP, koordinátor ICT, koordinátor ŠVP, speciální pedagog, školní metodik prevence Úkol: sestavit dlouhodobý plán DVPP s cíli pro jednotlivé školní roky 16

17 Odpovídá: ředitel školy, předsedové předmětových týmů Termín: srpen 2013 Finanční předpoklady Kritérium : Koncepční záměry rozvoje jsou schváleny zřizovatelem a školskou radou Úkol: Předložit dlouhodobý plán rozvoje školy školské radě a zřizovateli Odpovídá: ředitel školy Termín: říjen 2013 Partnerství Kritérium : Škola spolupracuje se zákonnými zástupci nezletilých dětí a žáků Úkol: naplánovat termíny třídních schůzek, hovorových hodin, konzultačních hodin jednotlivých pedagogů Odpovídá: předsedové předmětových týmů, třídní učitelé Termín: září 2013 Kritérium : Škola spolupracuje se školskou radou Úkol: požádat školskou radu vyjádření k ŠVP, schválení výroční zprávy, schválení pravidel pro hodnocení, podíl na zpracování koncepčních záměrů Odpovídá: zástupce ředitele školy/ předseda školské rady Termín: říjen 2013 Účinná podpora rozvoje funkčních gramotností dětí/žáků/studentů Kritérium : Škola hodnotí výsledky a podporuje rozvoj vědomostí, dovedností a postojů v sociální, přírodovědné, čtenářské, matematické, jazykové, informační gramotnosti Úkol: zpracovat systém hodnocení této oblasti Odpovídá: předsedové předmětových týmů Termín: červen 2014 Mateřská škola základní okruhy bereme zřetel na: Výuka cizího jazyka v mateřské škole může být součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP) mateřské školy, nebo může být realizována formou kroužků. Při raném seznamování dítěte se základy cizího jazyka jde o přípravu dítěte k budoucímu osvojování jazyků. Tyto aktivity je třeba vnímat především jako příležitost dítěte nahlédnout do jiných kultur, jako možnost uvědomit si existenci různých jazyků, jako podnět k tomu, aby dítě vnímalo znalost více jazyků jako samozřejmost a bylo tak k jejich učení přirozeně motivováno. Novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) omezuje bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy na 12 měsíců. Děti, kterým bude pro školní rok 2013/2014 povolen odklad školní docházky a které již vyčerpaly 12 měsíců bezúplatné docházky do mateřské školy, budou mít povinnost hradit úplatu ve výši stanovené ředitelem mateřské školy. Bližší informace jsou uvedeny na Základní škola: 17

18 Standardy základního vzdělávání MŠMT s účinností od 1. září 2013 doplní do RVP ZV Standardy pro základní vzdělávání. Standardy budou připraveny pro všechny vzdělávací obory RVP ZV, platného od 1. září Budou konkretizovat obsah a náročnost závazných očekávaných výstupů a stanovovat minimální úroveň znalostí a dovedností, kterých by měli žáci dosáhnout na konci 1. a 2. stupně základního vzdělávání. Budou připraveny pro 5. a 9. ročník. Standardy pomohou učitelům při naplňování vzdělávacích cílů. Nyní platné Standardy budou upraveny a doplněny ve shodě s upraveným RVP ZV. Standardy základního vzdělávání MŠMT s účinností od 1. září 2013 doplní do RVP ZV Standardy pro základní vzdělávání. Standardy budou připraveny pro všechny vzdělávací obory RVP ZV, platného od 1. září Budou konkretizovat obsah a náročnost závazných očekávaných výstupů a stanovovat minimální úroveň znalostí a dovedností, kterých by měli žáci dosáhnout na konci 1. a 2. stupně základního vzdělávání. Budou připraveny pro 5. a 9. ročník. Standardy pomohou učitelům při naplňování vzdělávacích cílů. Nyní platné Standardy budou upraveny a doplněny ve shodě s upraveným RVP ZV. Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel ). 3.4 Informace a doporučení k některým oblastem RVP ZV a průřezovým tématům Cizí jazyk Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech (např. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nedostatečné personální a organizační zajištění výuky apod.) pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. Na žáky 9. ročníků se toto opatření ve školním roce 2013/2014 nevztahuje. Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na Informace o studijních programech vysokých škol, kterými lze získat kvalifikaci učitele cizího jazyka je možné najít na webových stránkách MŠMT Samotný vyhledavač akreditovaných studijních programů je dostupný přímo pod odkazem: Kurzy celoživotního vzdělávání jsou aktuálně uváděny na webových stránkách vysokých škol, obvykle na stránkách pedagogických fakult. Výuka dějin Výuka dějin druhé poloviny 20. století je nezanedbatelnou součástí vzdělávání žáků. Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století č.j: / je zveřejněno v aktualizovaném znění na webových stránkách MŠMT. Jeho přílohy pak budou jako doposud aktualizovány průběžně. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí V RVP ZV byla rozšířena témata ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v několika vzdělávacích oblastech a oborech. Metodická podpora k tomuto rozšíření je 18

19 k dispozici na webových a na metodickém portále (http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/16451/podklady-k-vyuce-temat-ochrany-cloveka-zabeznychrizik-a-mimoradnych-udalosti-v-zakladnich-skolach.html/). Obrana vlasti Vzhledem ke zrušení povinné vojenské přípravy a nedostatečné informovanosti občanů o jejich povinnostech týkajících se obrany vlasti, bylo toto téma v souladu s 52 odst. 5 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, začleněno do RVP ZV. Metodická podpora a bližší informace lze najít na webových stránkách: Korupce Při zpracování Strategie vlády v boji proti korupci na léta 2013 a 2014 vyplynulo z revize Strategie na léta 2006 až 2011, že byl MŠMT uložen úkol týkající se zapracování problematiky boje s korupcí do rámcových vzdělávacích programů. Požadavek MŠMT byl částečně akceptován při této revizi Strategie s tím, že Úřad vlády (odbor pro koordinaci boje s korupcí) bude spolugestorem tohoto úkolu a v období navrhovaná témata připraví komplexně pro začlenění do všech vzdělávacích dokumentů v příštích letech. Bližší informace na webových stránkách: Finanční gramotnost Do RVP ZV bylo začleněno téma finanční gramotnost, a to za účelem vybavení žáka takovými znalostmi, dovednostmi a hodnotovými postoji, aby byl schopen v budoucnu finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb. Jako finančně gramotný občan by měl být schopen orientovat se v problematice peněz a cen a měl by být schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Metodická podpora je k dispozici na webových stránkách VYUKUFINANCNI-GRAMOTNOSTI.html/, výročí příchodu slovanské mise na Velkou Moravu Rok 2013 je rokem od příchodu sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje na Moravu. MŠMT doporučuje školám účast na celonárodních aktivitách vzdělávacích a kulturních, zejména na výtvarné, literární a historické soutěži pro žáky a na letních školách pro učitele. Průběžné informace pro školy k cyrilometodějskému výročí jsou zveřejňovány na stránkách MŠMT. 1. Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami pro práci ve školním roce 2013/2014 Evaluace: pokračovat ve zpracování plánů tak, aby byly doplněním či rozpracováním ŠVP (osnov ZŠ) hlavně v oblasti metod a forem práce udržet dostatečnou nabídku volitelných i nepovinných předmětů 19

20 učitelé vypracovávají tématické plány v souladu s učebním plánem jednotlivých tříd a v souladu osnovami vzdělávacího programu v učebních plánech se budeme snažit obsáhnout témata volby povolání, environmentální výchovy, zdraví, tématika ochrany člověka za mimořádných událostí - projektově do výuky zařazujeme v dostatečné míře programy orientované na multikulturní výchovu dějiny romské kultury v odpovídajících hodinách dějepisu a literatury tématické plány podléhají kontrole vedením školy velkou pozornost věnujeme problematice negativních jevů mezi žáky každodenní režim školy se řídí Řádem školy, se kterým budou seznámení učitelé, žáci i rodiče podpisy zákonných zástupců Termín: výchovný poradce zajišťuje koordinaci aktivit souvisejících s výchovou k volbě povolání, ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky zpracuje konkrétní tématický plán, který stanoví způsob začlenění vymezených obsahových okruhů do odpovídajících vyučovacích předmětů. Tyto jsou uloženy v TK a učitelé doplňují podpis a datum dle probraného tématu. výuku zajistit v maximálně možné míře aprobovanými učiteli k výuce využívat jazykových učeben, audiovizuální a výpočetní techniku - v MŠ zařazování polytechnické výchovy, podpora výchovy ke zdraví, předčtenářských a matematických dovedností, opatření ke snižování odkladů povinné školní docházky, - v ZŠ zavádění standardů, - v oblasti podpory učitelům věkové složení sborů, informační gramotnost a znalost AJ, - systému školního poradenství, - zpracování témat romské kultury a dějin v ŠVP. 2. Soustavně usilujeme o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků Evaluace: využíváme efektivních forem a metod práce, hledáme nové přístupy a pozitivní motivace. vytvoříme prostor pro aktivní, samostatnou a tvořivou práci žáků využíváme i projektové vyučování vedeme žáky k tomu, aby se naučili orientovat v informacích, které jim škola poskytuje, aby nové a rozšiřující informace uměli sami vyhledat, zpracovat a vyhodnocovat a spolupracovat spolu v co největší míře Z.: vyučující T: průběžně 3. Nadaní žáci Doporučení MŠMT pro střední škol (naše škola na vědomí): Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích Excelence středních škol 2013 Základním cílem programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. 20

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více