Vyhodnocení dotazníků EVVO vyplněných regionálními pracovišti AOPK ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníků EVVO vyplněných regionálními pracovišti AOPK ČR"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníků EVVO vyplněných regionálními pracovišti AOPK ČR Praha 27

2 Obsah Úvod Personální údaje a informace o spolupráci Akce pro veřejnost Ekologické výchovné programy Informační střediska Naučné stezky Publikační a ediční činnost

3 Úvod Všechna regionální pracoviště AOPK ČR, tj. správy CHKO a krajská střediska odeslaly vyplněné dotazníky do konce roku 27. S výjimkou krajského střediska Brno, které odevzdalo zcela prázdný dotazník s komentářem, že oblastí EVVO se vůbec nezabývá, byl získán dostatečný počet odpovědi, poskytující přesnější a souhrnnější informace o aktivitách EVVO realizovaných na území jednotlivými regionálními pracovišti AOPK ČR. Při hodnocení výsledků dotazníků je nutné podotknout, že krajská střediska zcela vynechávala odpovědí na otázky týkající se programů ekologické výchovy, naučných stezek a informačních středisek. Důvody jsou pochopitelné. Střediska nespravují žádné naučné stezky ani neprovozují či téměř nespolupracují s žádnými informačními nebo návštěvnickými centry. Výsledky jsou zpracovány do několika kapitol podle rozvržení, jaké měly dotazníky určené správám CHKO a krajským střediskům.

4 Personální údaje a informace o spolupráci Personální údaje Na správách CHKO se různým aktivitám EVVO věnuje 45 pracovníků, z toho pouze přibližně 1 vykonává realizaci podobných aktivit na poloviční nebo plný úvazek a přibližně 33 plní úkoly nebo se věnuje vedle svých hlavních povinností aktivitám z oblasti práce s veřejností, osvětové činnosti atd. Informace o spolupráci Všechna regionální pracoviště spolupracují s nějakou ze 1 organizací působících zejména v oblasti EVVO. Zatímco některá krajská střediska nespolupracují s žádnou podobnou organizací, každá správa CHKO spolupracuje s alespoň jednou (průměrně 3 organizace na jednu správu CHKO). Převážně se jedná o NNO. Většinu tvoří základní organizace ČSOP, dále sdružení a společnosti působící v příslušném regionu. Jmenujme např. ČSO, SSEV Pavučina, Actaea, o.p.s. České Švýcarsko a řada dalších. Forma spolupráce je rozmanitá od spolupořádání akcí pro veřejnost, poskytování informačních materiálů a odborných konzultací až po aktivitách spojených s pořádáním přednášek, exkurzí, podílem na publikační činnosti dané organizace atd.

5 Akce pro veřejnost Téměř všechna regionální pracoviště AOPK ČR uspořádala nebo se podílela na nějaké z celkového počtu 1 31 akce pro veřejnost do konce října 26 (řada akcí proběhla po odeslání odpovědí. Podle očekávání byly oproti krajským střediskům daleko více aktivnější správy CHKO. Mezi nejaktivnější ze správ CHKO se řadí Správy CHKO Český ráj, Třeboňsko (s více než 1 akcemi) a Moravský kras. Z krajských středisek to bylo středisko Zlín s celkovým počtem 17 akcí. Počet akcí v CHKO do konce října Beskydy Bílé Karpaty Blaník Blanský les Broumovsko České středohoří Český kras Český les Český ráj Jeseníky Jizerské hory Kokořínsko Křivoklátsko CHKO Labské pískovce Litovelské Pomoraví Lužické hory Moravský kras Orlické hory Pálava Poodří Slavkovský les Třeboňsko Žďárské vrchy Železné hory

6 Akce pro veřejnost Do konce října 26 se všech uskutečněných akcí účastnilo téměř 127 osob (jedná se o odhadovaný údaj). Je nutné zmínit, že u některých akcí nebyl počet účastníků odhadnut vůbec. Jednalo se převážně o: výstavy (75, návštěva přes 8 účastníků), přednášky (419, návštěva přes 1 účastníků), semináře (27, návštěva přes 1 účastníků), exkurze či vycházky s průvodcem (366, návštěva přes 1 účastníků), případně samostatné akce (vycházky, ukázky v přírodě a jiné aktivity převážně v terénu v rámci oslav Evropského dne parků, Dne Země nebo výročí vyhlášení CHKO (7, návštěva téměř 17 účastníků).

7 Akce pro veřejnost Správy CHKO se zaměřovaly zejména na přednášky a exkurze, které jsou velmi navštěvované. K vůbec nejnavštěvovanějším akcím však patří výstavy, které nejsou oproti přednáškám, seminářům či exkurzím tak časově vázané. Akce pořádané v rámci Evropského dne parků lze považovat za o něco málo atraktivnější než akce u příležitosti Dne Země či oslav výročí vyhlášení CHKO Počet akcí a účastníků podle typu akcí - správy CHKO do října Výstavy Semináře Přednášky Exkurze Den Země EDP Výročí CHKO Ostatní akce

8 Akce pro veřejnost Krajská střediska se rovněž zaměřila především na přednášky, semináře a exkurze. Společně s výstavami je jejich návštěvnost velmi podobná. Akce pořádané v rámci Evropského dne parků a Dne Země jsou z pochopitelných důvodů mnohem atraktivnější než akce u příležitosti oslav výročí CHKO. Počet akcí a účastníků podle typu akcí - krajská střediska do října Výstavy Semináře Přednášky Exkurze Den Země EDP Výročí CHKO Ostatní akce

9 Ekologické výchovné programy Regionální pracoviště AOPK ČR do konce října 26 uspořádala nebo spolupracovala na uspořádání výukových programů s jinými organizacemi, a to v celkovém počtu 561, z toho 541 správy CHKO a 2 krajská střediska. Z programů, které prováděla jednotlivá pracovitě, se většina 363 uskutečnila v interiérech. Zbývajících 114 probíhalo v přírodě. Z celkem 24 CHKO se uskutečnily výukové programy v 16 oblastech (nejvíce v CHKO Bílé Karpaty a České středohoří). Mezi 13 krajskými středisky zaznamenalo největší počet výukových programů středisko Olomouc (z šesti středisek, která se programům věnovala). Nejvíce programů se v případě správy CHKO pořádá pro žáky základních škol. V případě krajských středisek jsou programy určeny převážně studentům středních škol. Nejméně programů se dělá pro studenty škol vysokých Počet programů podle typu školy 48 Správy CHKO Krajská střediska MŠ ZŠ SŠ VŠ

10 Ekologické výchovné programy Komunikace se zájemci o výukové programy vychází především z vlastního zájmu škol. Jiné způsoby, tj. pravidelná nabídka, nepravidelná nabídka ze strany daného pracoviště, prostřednictvím koordinátorů ekologické výchovy na školách při oslovení zájemců o pořádání výukových programů jsou velmi vyrovnané. Jiné způsoby Správy CHKO: nabídka exkurzí a přednášek je součástí informací rozesílaných školám ze strany NNO; k oslovení dochází na začátku školního roku ( ); nabídka a realizace je založena na vzájemném dialogu, spolupráci s NNO. Krajská střediska: Zatím nemáme tuto komunikaci stanovenou ani zaběhnutou K pravidelné nabídce dochází prostřednictvím jiných organizací (Divadlo Olomouc) Způsoby oslovení zájemců o výukové programy 7 pravidelná nabídka 8 nepravidelná nabídka 1 14 zájem ze škol 6 6 prostřednictvím koordinátorů 1 Správy CHKO Krajská střediska 6 jiný způsob 2

11 Ekologické výchovné programy Při ekologických výukových programech se nejčastěji používají ukázky v terénu, následované názornými ukázkami např. v učebnách a vlastní pracovní listy. Často se rovněž využívají pracovní listy jiných organizací Používané materiály a pomůcky při realizaci programů Správy CHKO Krajská střediska 11 vlastní pracovní listy 2 9 pracovní listy jiných organizací 1 13 názorné ukázky 2 19 ukázky v terénu 4 16 jiné formy 4 Jiné prezentační prostředky: promítání powerpointových prezentací, fotografií, filmů a snímků přes dataprojektor (případně jinou techniku); procházení naučné stezky; fotografie známých druhů a míst, ukázky výsledků práce pracoviště (management, tabulky, rozhodnutí správních řízení), a to s doplňkovým výkladem a vždy pro odpovídající věku a zaměření; šátky, provázky (vnímání přírody všemi smysly), projektor foto, video, obrázky, kartičky, pastelky atd.

12 Informační střediska Odpovědi z oblasti informačních středisek (IS) zasílaly jen správy CHKO. Výjimku tvořil dotaz, zda by bylo vhodné zřídit vlastní nebo spolupracovat s partnerskými IS. Ve všech CHKO funguje přibližně 81 IS, z nichž 4 provozují správy CHKO a u zbývajících se na provozu podílí či jinak s nimi spolupracují. Jedná se o Správy CHKO České středohoří, Jeseníky (omezeně), Labské pískovce, Žďárské vrchy. Způsoby podílu a spolupráce jsou velmi rozmanité. Převážně se jedná o poskytování informací, tiskových materiálů, odborných konzultacích atd. Nejčastěji mají návštěvníci zájem o obecné informace o CHKO a turistických trasách (pěší, cyklo, stezky pro koně). O něco méně, avšak téměř ve stejném poměru, se dotazují na možnosti ubytování a kulturní památky. Jako největší problém při provozu IS byl shledán nedostatek finančních prostředků na provoz, následovaný nedostatkem tiskových a jiných prezentačních materiálů. Téměř okrajově lze za problémy označit nezájem návštěvníků, špatné nebo nedostatečné informace či potíže s vandalismem. Celkem 23 regionálních pracovišť by dalo přednost spolupracovat s nějakým IS před variantou provozu vlastního střediska, pro kterou se vyjádřilo 14 pracovišť (převážně správy CHKO 13). Jedenáct pracovišť by uvítalo obě varianty, tj. provozovat vlastní IS i více spolupracovat s jiným IS.

13 Informační střediska Informace, o které návštěvníci IS převážně zájem informace o kulturních památkách 8 Správy CHKO informace o ubytování v CHKO 8 jiné informace 9 informace o turistických trasách 13 obecné informace o CHKO Jiné informace: informace o kulturních a folklorních akcích v regionu vlastní ekoporadenství speciální informace o lokalitách, chráněných druzích, fenoménech, geologii apod. dopravní spojení lyžařské trasy, doporučené trasy další vhodná místa v okolí CHKO

14 Informační střediska Problémy spojené s provozem informačních středisek v CHKO nedostatek poskytovaných informací 1 nezájem návštěvníků 1 poničení z důvodu vandalství 2 jiné problémy 4 nedostatek prezentačních materiálů nedostatek fin. prostředků na provoz 5 Správy CHKO Jiné problémy: nedostatečný odborný potenciál pracovníků IS, který by mohl postihnout přírodovědné hodnoty oblasti = nepochopení opatření ochrany přírody mezi návštěvníky oblasti. umístění IS v nevhodném místě vzhledem k turistické trase neposkytování finančních prostředků ze strany ředitelství AOPK ČR nedostatečné vybavení objektu

15 Naučné stezky Správy CHKO spravují celkem 89 naučných stezek (NS), průměrně 3 na jednu správu. Do konce října 26 bylo zprovozněno osm nových NS: jedna v CHKO Beskydy, Blanský les, Český ráj, dvě v CHKO Český kras a tři v CHKO Orlické hory. Počet NS v regionech do konce října 26 Beskydy Bílé Karpaty Blaník Blanský les Broumovsko České středohoří Český kras Český les Český ráj Jeseníky Jizerské hory Kokořínsko Křivoklátsko Labské pískovce Litovelské Pomoraví Lužické hory Moravský kras Orlické hory Pálava Poodří Slavkovský les Třeboňsko Žďárské vrchy Železné hory CHKO

16 Naučné stezky 35 3 V loňském roce správy CHKO odhadly do konce října 26, že na naučné stezky navštívilo téměř 1,4 mil. osob. Je však nutné podotknout, že u některých NS nelze nebo nebyla návštěvnost přesně odhadnuta. Jedná se například o NS, které provozují Správy CHKO Bílé Karpaty, Český kras, Litovelské Pomoraví a Pálava. Lze tedy předpokládat, že celková návštěvnost je o několik desítek tisíc osob vyšší. 332 Návštěvnost NS v CHKO do konce října Beskydy Bílé Karpaty Blaník Blanský les Broumovsko České středohoří Český kras Český les Český ráj Jeseníky Jizerské hory CHKO Kokořínsko Křivoklátsko Labské pískovce Litovelské Pomoraví Lužické hory Moravský kras Orlické hory Pálava Poodří Slavkovský les Třeboňsko Žďárské vrchy Železné hory

17 Naučné stezky Většina NS se nachází v dobrém, vyhovujícím stavu. U některých stezek došlo k obměně tabulí. Mnohé však vyžadují změnu, ať již opravu vlastních panelů či úpravu obsahu na tabulích Počet NS z hlediska stavu panelů CHKO dobrý, vyhovující, udržovaná NS zcela nová nebo po rekonstrukci nutná (celková) oprava, zastaralá

18 Naučné stezky nedostatek finančních prostředků na údržbu 2 Nejčastější problémy při provozu NS jiné problémy 7 poničení z důvodu klimatických podmínek 11 poničení z důvodu vandalství Za nejčastější problém z hlediska provozu NS bylo shledáno poničení z důvodu vandalství či klimatických podmínek. Za méně častější, avšak neméně důležité jsou považovány nedostatek finančních prostředků na údržbu či celkovou rekonstrukci a problém odpadků, které návštěvníci na stezkách zanechávají.

19 Publikační a ediční činnost Regionální pracoviště AOPK ČR, zejména správy CHKO se věnovala publikační činnosti také v roce 26, kdy do konce října bylo vydáno celkem 19 časopisů, brožur, letáků a jiných publikací Počet vydaných publikací vlastní vs. cizí a periodické vs. neperiodické Správy CHKO Krajská střediska Vlastní Cizí Periodické Neperiodické

20 Publikační a ediční činnost Do konce října roku 26 vydala regionální pracoviště celkem 9 vlastních periodik. Dalších téměř 2 periodik, na kterých spolupracovala nebo se nějakým způsobem podílela.. Za správy CHKO: Beskydy - zpravodaj CHKO Český les UPOLÍN Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích Listy entomologického klubu při Labských pískovcích Carex informační občasník Stráže přírody LP Za krajská střediska: Práce a studie Natura Pragensis Bohemia centralis V jednotlivých oblastech vychází další periodické publikace, na kterých pracoviště spolupracují nebo se podílí psaním článků. Jmenujme například: Arnika Fragmenta Ioannea Jesenický měsíčník KrkonošeJizerské hory Plšíkovy listy Pod Blaníkem Poodří Sborník prací Železné hory Země děda Praděda SOSNA Zpravodaj Šípek Správy CHKO a krajská střediska dále vydaly 81 brožur, letáků, skládaček a jiných rozsáhlejších či méně obsáhlých publikací.

21 Shrnutí Výzkum podává komplexní obraz jednotlivých aktivit EVVO, prováděných regionálními pracovišti. Odhalil rovněž řadu obtíží, se kterými se pracoviště setkávají a která musí řešit. Obecně lze říci, že správy CHKO i krajská střediska jsou velmi aktivní v případě pořádání akcí pro veřejnost (přednášky, semináře, exkurze aj) a také v případě vydávání publikací různých formátů. Správy CHKO navíc v rámci možností (finančních i personálních) provozují velké množství naučných stezek a provozují nebo se alespoň podílí na provozu informačních středisek na území, kde mají vymezenu působnost. Je však otázka, zda je současný stav dostačující jak z hlediska posuzování potřeb návštěvníka IS nebo NS, tak potřeb AOPK ČR (poskytování informací o činnosti, o ochraně přírody a krajiny jako celku atd.). Na nutnost zlepšení poukazovaly komentáře respondentů u jednotlivých tématických celků i v závěrečných doplňujících informací či sdělení.

22 Další kroky na základě vyhodnocení všech aktivity EVVO vybrat prioritně ty, které je potřeba zlepšit (naučné stezky, informační střediska) najít možnosti řešení zlepšení (získat finanční prostředky z jiných zdrojů, než jsou provozní rozpočty pracovišť) zhodnotit průzkum jako způsob zjišťování informací ze strany regionálních pracovišť (forma dotazníku, dotazy, proces a způsob vyhodnocení)... Dělat vše srdcem a rozumem.

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR PRAHA, PROSINEC 2003 Obsah strana: Úvod 3 I. Otevírací doba ICM a průměrná denní návštěvnost 5 II. Technické

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY Autorka: Marie Petrů, DiS. Veselí nad Moravou, prosinec 2010 Prohlašuji,

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h A n a l ý z a m a n a g e m e n t u c e s t o v n í h o r u c h u a v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h Č e s k é r e p u b l i k y. Obsah ÚVOD V REGIONECH.

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

ANALÝZA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH A PORADENSKÉ PÉČE O NADANÉ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ANALÝZA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH A PORADENSKÉ PÉČE O NADANÉ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH ANALÝZA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH A PORADENSKÉ PÉČE O NADANÉ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH Obsah Úvodem... 2 (Mimořádné) nadání a vzdělávání (mimořádně) nadaných

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 8 Výchozí stav 10 Popis plánování

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 Mgr. Roman Barták PhDr. Pavel Bureš Mgr. Václav Izák Mgr. Miroslav Janík Martin Klaudys Mgr. Michal Krátký organizace (členství v Radě) ÚVR ČSOP Národní památkový

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více