JARO Bohumila Natálie Sychrová (žákyně 1. ročníku PrŠ dvouleté)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JARO Bohumila Natálie Sychrová (žákyně 1. ročníku PrŠ dvouleté)"

Transkript

1

2 JARO Bohumila Natálie Sychrová (žákyně 1. ročníku PrŠ dvouleté) Vláda zimy už skončila, ledová paní odtančila. Aby sluníčko zas pěkně hřálo a všecičko pozvolna roztálo. Ptačí zpěv už slyšíme kolem nás, svět budí se do jarních krás. Studánky odemykají svými klíčky pramínky, potůčky, horské říčky. My všichni tušíme, že jaro je zas zpátky, začíná bujaré veselí a velikonoční svátky. Pálení čarodějnic a májové krásky nám napovídají, že se blíží měsíc lásky.

3 Důležité termíny Volby do školské rady: Velikonoční prázdniny: čtvrtek pondělí Třídní schůzky ve 3. čtvrtletí: Sběr starého papíru: a Pálení čarodějnic: čtvrtek Svátek práce: pátek Den vítězství: pátek Den matek: neděle Škola v přírodě: pondělí pátek Zlepšování materiálního vybavení školy Učební pomůcky, školní potřeby byly zakoupeny nové pracovní sešity Příprava k zápisu a Trojjazyčné pexeso Majetek za finanční podpory pana Martina Štěpánka získala škola novou hudební aparaturu, která bude využita při kulturních akcích, činnosti hudebního kroužku a v hodinách hudební výchovy. Jedná se o reproduktory, mikrofon včetně stojanu a bezdrátový mikrofon. Dále byl pořízen externí disk pro archivaci školních fotografií. Od podzimu loňského roku je škola zapojena do projektu Vzájemným učením Cool pedagogem 21. století. Z finančních prostředků získaných z tohoto projektu bylo nakoupeno 20 ks tabletů Samsung Galaxy. Údržba a opravy byla dokončena rekonstrukce cvičné kuchyně v PrŠ (malování, nátěry dveří, výměna podlahy, pořízení nové kuchyňské linky včetně spotřebičů, výměna obkladů), oprava zdiva a výmalba posilovny. V současné době probíhají přípravy realizace opravy oplocení budovy (jižní část). Dále se připravuje výměna podlah ve dvou učebnách praktické školy, pořízení stojanu na kola, zpracování hydrologického průzkumu budovy (z důvodu opakovaného vlhnutí zdiva v suterénu budovy), zpracování energetického auditu (z důvodu připravenosti v případě možnosti získání finančních prostředků z vyhlašovaných dotačních titulů), provedení parkové výsadby před hlavním vchodem do budovy). Většina plánovaných akcí se uskuteční pravděpodobně v závěru školního roku a v době hlavních letních prázdnin, aby nedocházelo k narušování výuky a běžného chodu školy.

4 Zabezpečení školní budovy Vzhledem k tomu, že v nedávné době rozvířily hladinu veřejnosti informace v masmédiích, týkající se nedostatečného zabezpečení školních budov, odcizování věcí, vnikání cizích osob do škol, napadání žáků (s následným ublížením na zdraví či dokonce tragickým úmrtím), byla ve všech školách ČR provedena opatření, vedoucí ke zvýšení bezpečnosti žáků, ochraně jejich majetku a majetku školy. Za daných okolností jsme byli nuceni zpřísnit pravidla vstupu do školní budovy také my. Oba vstupy do budovy jsou v době od 8.00 hod. do 6.00 hod. uzamčeny (zaměstnanci školy používají klíče a přidělené čipy). V době od 6.00 hod. do 8.00 hod. funguje el. vrátník a otevírání čipem, před vyučováním (od 7.00 hod. do 8.00 hod.) a po ukončení vyučování kontroluje vstup do budovy služba z řad zaměstnanců školy. Hlavní vchod do budovy je monitorován kamerovým systémem. Vstup klientů PPP do budovy je oddělený, provoz řídí pracovnice poradny. Volby do školské rady Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Její složení musí být třetinové 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé minimální počet členů rady jsou 3 osoby. Funkční období trvá 3 roky a rada zasedá minimálně 2x ročně. Jednací řád, pravomoci školské rady a další informace najdete uveřejněny na stránkách školy. Volby do školské rady se na naší škole konaly a její složení je následující: Bc. Marie Zouharová zástupce zřizovatele Dis. Andrea Pečínková zástupce zřizovatele Zuzana Langerová zástupce zřizovatele Mgr. Ivana Staffová zástupce za pedagogické pracovníky Mgr. Marie Macíková zástupce za pedagogické pracovníky Mgr. Dagmar Žáčková zástupce za pedagogické pracovníky Eva Krejčířová zástupce za zákonné zástupce Marcela Komárková zástupce za zákonné zástupce Lenka Vojtěchová zástupce za zákonné zástupce

5 Školní projekty Kočičí zahrada Projekt pro žáky nižšího stupně ZŠP a žáky 6. ročníku byl zahájen v únoru 2015 a rozvržen do 4 měsíců. Je zaměřen na rozvoj sociálních dovedností dětí a probíhá v rámci prevence rizikového chování. Na každém setkání se pracuje s příběhem kočičích hrdinů, v kruhu nebo ve skupinkách pak děti řeší úkoly a diskutují. Při úvodním setkání se žáci seznámili s hrdiny jednotlivých příběhů, kterými jsou kočky žijící v kočičí zahradě. Během dalších setkání pracují s 12 tématy, z nichž každé je věnováno rozboru osobnosti kočky. Podle toho, co kočky dělají, jak se chovají, jak se vyjadřují apod. jsou jim přisuzovány lidské vlastnosti. Cílem je rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy, budovat pocit sounáležitosti mezi spolužáky. Příběhy jsou o zodpovědnosti, zvědavosti, tajemství, odmítání neznámého, o strachu, o ztrátě bližního, čestnosti, přátelství, tradicích a zvycích. Projekt vznikl ve spolupráci s Klinikou adiktologie (prevence, léčby a výzkumu závislostí) 1. lékařské fakulty UK v Praze a zapojilo se do něj v ČR několik tisíc škol. Sociologický monitoring V měsíci únoru byl dokončen projekt Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci 3. a 4. ročníku byli testováni v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Nemoc bolest jménem šikana Tento jednodenní projekt v rámci MPP se uskutečnil v pátek Žákům byly vysvětleny pojmy šikana a kyberšikana. Lektor, pan Kotouček z ELIM Letovice, zajímavě prováděl žáky danou problematikou. Při besedě uváděl i příklady ze své praxe, z literatury a filmu, pouštěl krátké filmové ukázky, vedl s žáky rozhovor a společně hledali odpovědi na otázky z dané oblasti. Všichni pracovali nejprve ve třídách, aby si vyjasnili základní pojmy a mohli při besedě vhodně reagovat. Žáci vyplňovali pracovní listy a řešili modelové situace na dané téma. Nižší stupeň využíval knihu Filipova dobrodružství, starší žáci vytvářeli třídní strom a rozebírali problematiku šikany z jiného úhlu, spolupracovali ve skupinách a řešili zadané úkoly.

6 Šetříme elektrickou energií Školní projekt EVVO probíhal od 9. do a byl zaměřen na zvyšování úspor v různých oblastech využívání el. energie v naší škole. Aby byly úspory co nejvyšší, dbali žáci důsledně na dodržování následujících doporučení: 1. Zapínání svítidel podle aktuální potřeby v závislosti na množství denního světla 2. Zapínání přiměřeného počtu svítidel podle aktuální potřeby 3. Důsledně dbát na vypínání svítidel při odchodu z místnosti 4. Nesvítit zbytečně na chodbách 5. Bezprostředně po ukončení práce vypínat počítače i monitory, kopírky, tiskárny, 6. Nenechávat elektrické spotřebiče zbytečně v pohotovostním režimu Vše kontrolovaly a stav elektroměru zapisovaly určené hlídky. Zjištěné výsledky budou porovnávány i s naměřenými hodnotami z loňského roku. Noc s Andersenem H. CH. Andersen, slavný dánský pohádkář, zemřel v 19. století, ale jeho pohádky žijí dodnes a znají je děti i dospělí ve všech koutech světa. Na počest jeho narození byl na 2. dubna stanoven Mezinárodní den dětské knihy a od roku 2000 vznikla akce knihoven, podporující dětské čtenářství. Letos potřetí jsme se do celostátního projektu zapojili také my. Nocování ve škole probíhalo od do Setkání bylo tentokráte věnované nejen pohádkám H. CH. Andersena, ale také pohádkám Jana Drdy, jehož kulaté výročí narození (* ) si letos připomínáme. Ve spolupráci s dětským oddělením Městské knihovny Boskovice jsme se zúčastnili společného předčítání z pohádkových knih a vystoupení divadelní a šermířské skupiny GONFANON v tanečním a hudebním sále boskovického zámku. Potom probíhal bohatý program v prostorách naší školy a po večeři pátrání po urytém pokladu. Na stanovištích byly připraveny různé úkoly, za jejichž splnění dostávaly děti odměny. Nechyběla stezka odvahy ani večer při svíčkách. Vyprávěli jsme si o známém pohádkáři a předčítali jeho pohádky. Zakončení akce krásnými obrázky, vytvoření pohádkového leporela, předání průkazů, diplomů a sladkých odměn bylo ranní tečkou za příjemně strávenou nocí plnou kouzelných pohádek.

7 Přehled jarních akcí v naší škole Březen - Thajsko a Srí Lanka (cestovatelská beseda p. Strakové) - Dentální hygiena (beseda s dentální hygienistkou p. Sychrovou) - příprava zdravé svačinky - 1.pomoc v praxi (praktické ukázky studentek VOŠ zdravotnické) - Čistírna odpadních vod (exkurze ke Světovému dnu vody) - O nejzručnějšího stolaře (soutěž ve výrobě krabičky ze dřeva) - DO-RE-MI (pěvecká soutěž) - Muzikoterapie lektorů Jasanovských - pozorování částečného zatmění Slunce - Krásy jarní přírody (výtvarná soutěž) - Kytice ve váze (výtvarná soutěž ČZS) - plavání v krytém bazénu (pro žáky PrŠ) - velikonoční dílničky se studentkami SPgŠ Boskovice - jarní výzdoba školy - úklidové práce v okolí školy - sběr starého papíru Duben - dopravní soutěž spojená se zdravotní výchovou - Máme rádi přírodu (výtvarná soutěž) - jarní výstavka před ředitelnou a výzdoba tříd - Hororová povídka (literární soutěž MAS Boskovicko Plus) - beseda ve školicím středisku Lipka věnovaná oblasti EVVO - Den Země - jarní práce na školním pozemku - návštěva výstavy Boskovický poklad v Muzeu Boskovicka - Napiš, ulož, odešli (soutěž ke Dnu internetu)

8 Výtvarné soutěže a dílničky Výtvarná soutěž Malujeme do sněhu byla v letošním roce pro žáky novinkou. Všechny třídy využily sněhovou nadílku a svá dílka namalovaly do sněhu potravinářskými barvami. Protože obrázky na sněhu nemají takovou životnost jako kresba či malba na papíře, byly zvěčněny na fotografiích a vy si je můžete prohlédnout na nástěnkách nebo na stránkách školy. V únoru jsme odeslali výtvarné práce některých žáků do Prahy, kde reprezentovaly školu v celostátní soutěži Českého svazu zahrádkářů s názvem Kytice ve váze. První vyhodnocení proběhlo v naší škole, 10 nejlepších žáků bylo odměněno ovocem a kvetoucími prvosenkami, které předala p. Slámová (zástupkyně ČSZ ZO v Boskovicích). S blížícími se jarními svátky navštívily naši školu studentky SPgŠ Boskovice, které připravily pro naše žáky velikonoční dílničky, kde bylo možné si vyrobit velikonoční přáníčka, nazdobit netradičními technikami vajíčka, kreslit na vajíčka vyrobená ze sádry apod. Děkujeme studentkám SPgŠ za příjemně strávené dopoledne. A co nás čeká v dubnu? Výzdoba tříd a chodeb školy obrázky s jarní tematikou, v prostorách před ředitelnou je připravena jarní výstavka prací našich žáků. Žáci se mohou zapojit také do výtvarné soutěže Máme rádi přírodu. Každá třída odevzdá dvě výtvarné práce, které odešleme organizaci Hnutí Brontosaurus do Brna. Muzikoterapie V měsíci únoru jsme zařadili do výuky muzikoterapii, které se dlouhá léta věnují zkušení lektoři Jasanovští. Je určena žákům ZŠP, ZŠS a PrŠ. Jedná se o terapeutický přístup, který využívá jak působení hudby, tak i proces při vytváření hudby a zvuků. Je to práce výhradně s živou hudbou. V praxi používají lektoři nástroje, které jsou převážně lidové a tradiční, většinou vyrobené z přírodních materiálů: bubny (africké bubny djembe, bonga, šamanské bubny, udu), chřestidla, dřevěné flétny, tibetské mísy, didgeridoo, shanti zvonkohry atd. Hra na některé nástroje nevyžaduje velké schopnosti, a přesto má dostatečný účinek. Hraní na nástroje samo o sobě rozvíjí sluchové vnímání, jemnou motoriku, koordinaci, cit pro rytmus, cit pro melodii. Lekce muzikoterapie navštěvuje 20 žáků i někteří vyučující.

9 Školní karneval Masopustní tradice je stará jako lidstvo samo. Lidé se rádi převlékali do roztodivných masek a za doprovodu harmoniky a bujarého veselí procházeli vesnicí. Také my jsme se letos poprvé rozhodli v tělocvičně uspořádat školní karneval, kterého se mohli zúčastnit děti, rodiče i zaměstnanci školy, kteří dokázali změnit svůj vzhled k nepoznání. Po tanečním parketu kroužili hrdinové z pohádek, zvířátka, zaměstnanci z různých povolání i bytosti zcela neidentifikovatelné. Karnevalové odpoledne strávily všechny masky zpěvem, tancem, hrami a soutěžemi, při kterých se dokázaly zasmát a pobavit. Moc děkujeme kapele Mariachi Espuelas za pěvecké karnevalové překvapení!!! Pěvecká soutěž DO-RE-MI Tradiční jarní pěvecká soutěž se letos konala již posedmé a většina tříd v ní měla své zastoupení v podobě zpěváka-sólisty nebo pěveckého dua. Někteří účinkující se při zpěvu doprovázeli na housle nebo el. klávesy, jiní využili kytary paní asistentky, zvukového doprovodu z CD nebo zpívali bez doprovodu. Do soutěže bylo přihlášeno 15 pěveckých čísel, která hodnotila učitelská porota ve složení: I. Staffová, J. Kiršnerová, I. Růžičková, čtvrtý porotce byl střídán z řad rodičů. Pěvecké výkony byly velmi vyrovnané a všichni soutěžící předvedli svá vystoupení na výbornou. 1. místo (20 bodů) T. Kraisl, A. Štěpánková, M. Charvátová a D. Podloucký 2. místo (19 bodů) V. Němec, K. Audová, A. Peštová, Ž. Dosedlová 3. místo A. Klusáčková a K. Geršlová, S. Adlerová, J. Ožvoldík, A. Murinová, T. Hasoň a B. N. (18-16 bodů) Sychrová Soutěž mladých redaktorů Na jaře jsme obdrželi radostnou zprávu o vítězství žáků PrŠ v celorepublikové soutěži mladých redaktorů, kterou vyhlásilo vydavatelství Mladá fronta. Za originální literární časopis pro mládež získali žáci PrŠ 1. místo a s ním i knihy dle vlastního výběru v hodnotě Kč. Začátkem března jsme obdrželi zásilku s vybranými tituly a nyní se v hodinách literatury seznamujeme s -náctiletými hrdiny knih a jejich životními osudy.

10 Čajovna V zimních a jarních měsících se u většiny lidí objevuje rýma, kašel a únava. Žáci naší školy se rozhodli těmto příznakům nachlazení předejít, a proto navštívili čajovnu. Nemuseli ani opustit budovu školy, protože nabídka byla sestavena z čajů, které žáci připravili v jednotlivých třídách a přinesli k ochutnání do nazdobené jídelny. Převažovaly čaje bylinkové. Každá třída také krátce informovala ostatní kamarády o příznivých účincích svého čaje. Nechybělo ani čajové pečivo, aromatické lampičky a relaxační hudba. Mohli jsme ochutnat čaj lipový, zázvorový, ibiškový, mátový Ochutnávka čajů se konala v rámci akcí EVVO. Zimní spáči a nespáči Některá zvířata jsou aktivní po celý rok, jiná se na podzim ukládají k zimnímu spánku a na jaře procitají. Žáci naší školy se v rámci akce EVVO zajímali o způsob života některých živočichů. Jejich pracovní materiály a pracovní listy se týkaly způsobu života těchto živočichů: veverka obecná, netopýr velký, srnec lesní, slunéčko sedmitečné, Zapojily se všechny třídy a nejlepší pracovní listy jsou vystaveny na nástěnce v chodbě školy. Beseda s dentální hygienistkou V pátek 6. března 2015 přijala naše pozvání na besedu s dětmi dentální hygienistka Kamila Sychrová, Dis. Nejprve se žáci dozvěděli, kdo je to vlastně dentální hygienistka. Dále se během besedy učili správnou techniku čištění zubů, zopakovali si, z čeho se zub skládá, jak často bychom měli zuby čistit a připomenuli si, které nápoje a potraviny zoubkům škodí. Téměř všichni si přinesli svůj vlastní zubní kartáček, který jim paní Sychrová prohlédla a všem ochotně poradila se správným výběrem pomůcek dentální hygieny. Děkujeme paní Sychrové za příjemnou a užitečnou besedu, která se konala v rámci akcí Zv. Praktické ukázky 1. pomoci Jako každý rok navštívily naši školu studentky VOŠ zdravotnické z Boskovic, které během 2 vyučovacích hodin zopakovaly se žáky základy poskytování 1. pomoci. Po krátké přednášce si všechny děti vyzkoušely obvazovou techniku, masáž srdce a ukládání spolužáka do stabilizované polohy. Beseda z oblasti Zv se dětem líbila a nám nezbývá než doufat, že získané dovednosti nebudeme muset v praxi použít.

11 Exkurze do Čistírny odpadních vod v Boskovicích Na 22. březen byl stanoven Světový den vody (od roku 1993). Hlavním důvodem, proč Spojené národy takovýto den navrhly, je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody nebo nemá přístup k vodě. Za dostatečný přístup k pitné vodě je považován zdroj vzdálený do 1 km od místa bydliště a spotřeba nejméně 20 litrů vody na osobu a den. Přestože my Češi zatím nedostatkem pitné vody netrpíme, dokážeme znečištěnou vodu upravit a znovu využít. Víte, jak a kde takové čištění odpadní vody probíhá? Všichni žáci naší školy měli možnost si prohlédnout tento náročný proces i s odborným výkladem pana inženýra Havíře v Čistírně odpadních vod, která se nachází na okraji Boskovic směrem na Blansko. Exkurze byla velmi zajímavá a my se budeme do budoucna snažit zbytečně neplýtvat pitnou vodou, jejíž proces čištění je časově i finančně velmi náročný. Témata, probíraná se žáky v rámci prevence nežádoucích projevů chování Březen Mladší žáci: Všichni jsme stejní a přesto různí (xenofobie a rasismus) Starší žáci: Xenofobie a rasismus Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace Duben Mladší žáci: Náš volný čas (zájmová činnost) Starší žáci: Sekty a sociálně patologická náboženská hnutí Mezinárodní romský den Evropský den akcí proti rasismu Dopravní výchova Březen - opakování zásad 1. pomoci, ošetření běžného poranění, obvazová technika - praktická ukázka 1. pomoci ve spolupráci s VOŠ zdravotnickou - cestování dopravními prostředky (chování na zastávce, chování v dopravních prostředcích, ohleduplnost, nástup a výstup)

12 Praktická škola - turnaj žáků, rodičů a učitelů v bowlingu - obchod v praktické škole (učíme se nakupovat) - plavání v krytém bazénu - pozorování částečného zatmění Slunce - vybudování nové cvičné kuchyně pro žáky - příprava svačin a 1-2krát do měsíce příprava jednoduchého oběda - velikonoční pečení (mazance, kuřátka z lineckého těsta aj.) - jarní narozeninová oslava + příprava pokrmů a slavnostní tabule - exkurze na ovčí farmu na Bělé - exkurze do Lebišova zahradnictví - návštěva Muzea Boskovicka (expozice Boskovický poklad) - dubnové přijímací řízení do praktické školy Jarní úklid v okolí školy Pěkné jarní počasí je v každé domácnosti spojeno s pořádným úklidem. Ani škola není v tomto ohledu výjimkou; po zimě bude co dělat na hřišti, v parku, v zahradě, před školou i ve dvoře prostě všude. Úklid budou provádět provozní zaměstnanci i učitelé. Protože budování pěkného prostředí a jeho údržba neodmyslitelně patří k základnímu vzdělání, počítáme s tím, že se do jarního úklidu zapojí v rámci výchovných předmětů také žáci (vítána je i pomoc ze strany zákonných zástupců). Z tohoto důvodu je dobré děti do školy vybavit vhodným pracovním oblečením a obuví, které bude možné použít i v chladnějších jarních dnech a které bude splňovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

13 Školní družina Březen - jarní tvoření - velikonoční tradice a zvyky - vycházky po okolí Boskovic - vycházka a na hřiště Na Chmelnici - soutěž ve znalosti dopravních značek - hry a sporty na hřišti a v tělocvičně Duben - Den Země - pálení čarodějnic - vycházka na hřiště Na Chmelnici - příprava zdravé svačinky - jarní piknik na zahradě - spousta her na hřišti a v tělocvičně Internát Březen - návštěva městské knihovny (Měsíc knihy - oblíbený literární hrdina) - jarní výzdoba internátu - Velikonoce a jejich tradice - velikonoční tvoření - Prostřeno: mazanec s rozinkami Den učitelů (výročí narození J. A. Komenského) Duben - Den Země (jarní úklid internátu a školní zahrady) - výroba čarodějnice (vznik tradice, pověry) - pálení čarodějnic a opékání špekáčků - Prostřeno: plněné papriky s bagetkou Velikonoční pondělí

14 Vítání jara v mateřské škole při JDL V březnu jsme začali vyhlížet první projevy jara. Uspořádali jsme výtvarnou soutěž pod názvem Hřej, sluníčko, hřej, při vycházkách do okolí mateřské školy jsme pozorovali tající sníh, sněženky na zahrádkách, rašící pupeny na keřích a stromech. Nyní se již připravujeme na Velikonoce čeká nás výroba velikonočních dekorací a přáníček, vysévání obilí a výzdoba třídy. Po Velikonocích uspořádáme soutěž Malí zpěváčci, do které se děti zapojí zpěvem, rytmizací a určováním známých písniček podle melodie. Na konci dubna se budeme věnovat bezpečnosti v dopravním provozu, kdy budeme s dětmi při vycházkách pozorovat dopravní prostředky a situace, které poté ztvární v navazující výtvarné soutěži. MŠ při dětském oddělení boskovické nemocnice Březen - Dlaně (haptická hra) - zpěv písní pro radostnou náladu - Třídění odpadů (beseda v rámci EVVO) - Jarní probouzení (koláž při hudbě) - 1. jarní den (vítání jara) - soutěživé dopoledne (hry na rozvoj představivosti a fantazie) Duben - zpěv jarních písní za doprovodu harmonia - Velikonoční jarmark - Jarní strom (výtvarná činnost při hudbě v rámci EVVO) - Třída plná pohody (pantomima se jmény) Ve třídě MŠ při nemocnici společně s dětmi vítáme příchod jara zpěvem písní za doprovodu harmonia. Děti volají sluníčko, nechť přijde mezi nás a prozáří nás svými paprsky. Pozorujeme probouzející se přírodu, její barevnost a rozmanitost... Děti se seznamují s tradicemi a zvyky Velikonoc prostřednictvím literatury, básniček, písniček a různých činností. Společně vyrábíme různé velikonoční dekorace, které si jako vzpomínku na společně prožité hezké chvíle děti odnášejí do svých domovů.

15 Betany Březen - vytvoření a organizace dopolední aktivizační hry na motivy pohádky Tři bratři pro celé zařízení - výroba měsíčního kalendáře, přání, dárků a diplomů, oslava narozenin - stravujeme se zdravě (příprava celozrnných palačinek) - stezka zdraví (údolí říčky Bělé) - účast ve výtvarné soutěži ČZS "Kytice ve váze" - zvířátka naší přírody (pečujeme o krmítko, přikrmujeme před hnízděním, poznáváme ptactvo) - MDŽ (vysévání řeřichy pro maminky do ozdobených misek) - předvelikonoční tradice v postní době (setí osení, výzdoba prostor, vynášení Morany) - muzikohraní - Ovoce do škol (celoroční projekt) - Měsíc knihy (naše knihovnička) - Náš svět (promítání fotografií z cest po severní Indii) - bezpečné sledování zatmění Slunce - návštěva Diakonie v Letovicích (Den otevřených dveří) Duben - beseda o Velikonocích s p. Sekničkou a jeho harmonikou - prohlídka interiérů kostela sv. Jakuba v Boskovicích - návštěva divadelního představení - muzikohraní - jarní přírodou (návštěva Arboreta Šmelcovna) - receptíky pro kuchtíky (připravujeme pokrmy z vajec) - Ovoce do škol (celoroční projekt) - návštěva Městské knihovny v Boskovicích

16 Kalendář velikonočních svátků v roce 2015 aneb jaké obyčeje který den dodržovat Popeleční středa (18.2.) - znamenání popelem, přísný půst Květná = Pašijová neděle (29.3.) - při bohoslužbách se předčítá zpráva o umučení J. Krista, tzv. Pašije. Květy v kostelech mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše. Modré pondělí = Žluté pondělí (30.3.) - je zakázáno vykonávat jakoukoliv práci a kostely se zdobí modrým nebo žlutým suknem Šedivé = Tlusté úterý (31.3.) - poslední možnost se dosyta najíst, uklízení a vymetání pavučin Sazometná = Škaredá středa (1.4.) - mají se vymetat komíny a lidé by se neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce. Tento den zradil Jidáš Krista škaredil se na něj. Zelený čtvrtek (2.4.) - jí se zelená strava (špenát, zelí), aby byl člověk po celý rok zdravý Velký pátek (3.4.) - je to den ukřižování J. Krista a přísného půstu, otevírají se hory s poklady, nemá se nic půjčovat (půjčená věc může být očarovaná), nesmí se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo (bylo by namáčené do Kristovy krve) Bílá sobota (4.4.) - konec postní doby, nekonají se obřady ani mše svaté Boží hod velikonoční (5.4.) - zmrtvýchvstání Páně Velikonoční pondělí (6.4.) - chození s pomlázkou, malování kraslic Bílá neděle (12.4.) Nanebevstoupení Páně (14.5.) - vstoupení J. Krista na nebesa 40 dnů po jeho vzkříšení Boží hod svatodušní (24.5.) - oltáře se bohatě zdobí růžemi, lidé dávají do váz větvičky, aby se v nich mohl usadit duch svatý. Čerstvé ratolesti přinášejí do domu štěstí, posvěcené větvičky ochrání před pohromou. Bujaré oslavy, hostiny, tanec a zpěv, zápas proti nečistým silám čarodějnicím. Svatodušní pondělí (25.5.) - jízdy králů Veselé prožití jarních svátků, co nejméně únavy a nachlazení přejí malým i velkým všichni zaměstnanci MŠ, ZŠ a Prš Boskovice.

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZŠ Speciální 2012/2013

ZŠ Speciální 2012/2013 měsíc třída aktivita popis zodpovídá hodnocení září 2012 říjen 2012 podzimní čas - barevný den 23.9. ZŠ Speciální 2012/2013 poučení o změnách v přírodě (oranžová, hnědá, červená) listopad 2012 5.11.2012

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, odloučené pracoviště Zámek Vedoucí vychovatelka : Blanka Kupcová Vychovatelka : Mgr. Radka Müllerová Motto : Různé

Více

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Pardubický kraj (30.11.2013 http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy ) Norské fondy http://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/podpora-ze-zahranici OP ŽP

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň 10. základní škola, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň IČO: 70879320 Zpracovala: Z. Krausová, M. Kinkorová Platnost: od 1. 9. 2009 Datum vydání:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Údaje o škole Název: Sídlo: Internetové stránky: Základní škola, Nový Hrádek,

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2014/2015

Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více