Z á k ladní škola a mateřská škola logopedická B r n o, Veslařská 234

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 0 1 0-2 0 1 1. Z á k ladní škola a mateřská škola logopedická B r n o, Veslařská 234"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a Z á k ladní škola a mateřská škola logopedická B r n o, Veslařská 234 Vypracovala: Mgr. Milada Kondlerová Datum: Září 2011

2 Obsah A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRÁVNICKÉ OSOBĚ... 3 B. MŠ, ZŠ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY... 4 C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ... 7 D. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY F. PŘEHLED AKCÍ MŠ a ZŠ ZAMĚŘENÝCH NA PREVENCI V ROCE 2010/ G. SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ 2010/ H. ÚDAJE O PREZENTACI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ M. ÚDAJE O PROJEKTECH N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI O. INTERNÁT P. ŠKOLNÍ JÍDELNA Q. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM R. PŘEHLED AKCÍ MŠ a ZŠ VE ŠKOLNÍM ROCE S. HODNOCENÍ Příloha 1-3 Přehled řečových vad Příloha 4 Koordinace logopedické péče ve školním roce Příloha 5 Vlastní hodnocení šoly za rok 2010/2011 (Souhrn výsledků)

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRÁVNICKÉ OSOBĚ VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOSTI ŠKOL, ŠKOL. ZAŘÍZENÍ Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Sídlo školy Brno, Veslařská 234 Právní forma příspěvková organizace IČ Zřizovatel MŠMT ČR Telefon Fax Internetové stránky Ředitel školy Titul, jméno, příjmení Mgr. Milada Kondlerová Adresa bydliště Brno, Ondrouškova 15 Statutární zástupce ředitele školy: Zástupce pro II. stupeň ZŠ: Mgr. Věra Šimečková od Mgr. Renata Mikolášková Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává Nejvyšší povolený počet Název ţáků Mateřská škola 28 Základní škola 152 Školní druţina 90 Internát 38 Školní stravování 168 stravovaných Speciálně pedagogické centrum Brno a pobočky Bystřice p/hostýnem Hodonín, Kroměříţ, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo 7000 klientů 3

4 Organizační struktura 4

5 Údaje o školské radě Členové školské rady: - Mgr. Dagmar Hřebíčková - Mgr. Marie Matošková - Stanislav Racek - Zdeňka Lambiri Jmenováni byli: - PaeDr. Zuzana Kaprová - Jaroslav Kocián V tomto školním roce projednala školská rada na svých pracovních schůzkách ve spolupráci s ÚMČ Brno Jundrov a ředitelkou školy problém s parkováním automobilů rodičů dětí a ţáků. B. MŠ, ZŠ - VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY: Mateřská škola Počet Počet z toho předškolního tříd dětí věku

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLY: Základní škola - vzdělávání podle vzdělávacího programu ZŠ Ročník Počet tříd Počet žáků z toho bez Prospěli Neprospěli Nehodnoceni postižení celkem Základní škola - vzdělávání podle vzdělávacího programu 16847/96-2 Základní škola Počet Ročník Počet tříd ţáků z toho bez Prospěli Neprospěli Nehodnoceni postiţení celkem ŠKOLNÍ DRUŢINA: Počet odd. Počet žáků Školní družina 5 65 Školní klub Vzdělávací program Název zvoleného vzděl. programu Číslo jednací ŠVP ZV "logopedická škola" 01./2007 ŠVP ŠD 02./2007 ŠVP PŠ 03./2007 Základní škola /96-2 6

7 C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE MŠ ZŠ PrŠ Př.st. ZŠ spec. Přípr. roč. ZŠ ŠD, ŠK Internát DD ŠJ ostatní Pracovníci Ředitel 1 Zástupce ředitele 2 Učitel 4,67 15,55 Vychovatel 5,21 3 Asistent ped. pro žáky se zdr. postižením 0,63 4,09 Asistent ped. pro žáky se soc. znevýhod. Školní psycholog Školní speciální pedagog Mistr odborného výcviku Učitel odborné výchovy Celkem pedag. prac. 4,67 19,18 5,21 7,09 Osobní asistent Sociální pracovník 1 Vedoucí šk. kuchyně (provozní prac.) Ekonom, účetní, ostatní THP prac. 2,33 Pradlena Švadlena Kuchař, pomocný prac.v kuchyni 4,5 Školník, domovník Údržbář, topič Uklízečka 4,5 Pracovník sociální péče (pom.vych.) ostatní pracovníci: uveďte funkci Provozní technik 3 Řidič 0,5 Celkem nepedag. pracovníků 11,33 4,5 Celkem pracovníků 4,67 30,5 5,21 7,09 4,5 Kvalifikace a aprobovanost Kvalifikace v MŠ Učitelé Odborná kvalifikace (v %) 100 Kvalifikace v ZŠ Učitelé Odborná kvalifikace (v %) 85 Další vzdělávání ped. pracovníků Jméno Forma studia Čočková Miroslava Kombinované studium PedF MU Brno Popovičová Jana Kombinované studium PedF MU Brno Kropáčková Dagmar Celoţivotní vzdělávání PedF MU Brno Mikulová Marie Kombinované studium PedF MU Brno Pivoňková Vladěna Kombinované studium PedF MU Brno 7

8 Seznam pracovníků škola + SPC školní rok Příjmení Jméno Titul vzdělání funkce Adámková Marie Bc. VŠ uč.mš-zástup za DPN Benešové Alexová Danuše Z kuchařka Belániová Michala Mgr. VŠ učitelka Benešová Dana Bc. VŠ učitelka MŠ Berkyová Miroslava SO kuchařka Bezděková Zdeňka PhDr. VŠ psycholožka Břínková Hana Z uklízečka Bučková Anna VŠ vychovatelka Černohlávková Jana Mgr VŠ učitelka Černochová Gabriela Mgr. VŠ učitelka MŠ Čočková Miroslava Mgr. VŠ učitelka Davidová Renata Mgr. VŠ učitelka Dostálová Anna Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Fiala Milan Mgr. VŠ ved.vychovatel Hanáková Naděžda Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Hellmanová Andrea Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Horáková Alena Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Hortová Eva USO účetní,rozpočtář Hřebíčková Dagmar Mgr. VŠ učitelka Hudcová Tereza Mgr. VŠ uč.mš zást.dpn Krejčí Chudobová Iva Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Klempová Zdeňka Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Kolářová Martina Mgr. VŠ učitelka Kolbábková Helena Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Kondlerová Milada Mgr. VŠ ředitelka školy Koudelová Kateřina SO uklízečka Krejčí Ingrid Mgr. VŠ učitelka MŠ Krejčová Soňa USO vychovatelka Kristková Alice ing. VŠ učitelka Kropáčková Dagmar SŠ asistent pedagoga Krýsová Dagmar Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Křesal Tomáš Bc VŠ IT technik Kumstát Michal Mgr. VŠ učitel Kumstátová Monika Mgr VŠ učitelka Kunovská Irena PhDr. VŠ psycholog Kuthanová Božena PaedDr VŠ spec.pedagog-učitel-spc Lauermannová Ivana VŠ učitelka Lévová Alena SO uklízečka Machýčková Kristýna USO asistent pedagoga Málková Martina SO uklízečka Mášová Martina Bc VŠ asistent pedagoga Matejkovič Vlastimil SO provozář-údržbář Matlochová Andrea USO soc.prac.školy Matošková Marie Mgr. VŠ vychovatelka,vých.poradce Mikolášková Renata Mgr. VŠ učitelka,zást.řed.ii stupeň Mikulová Marie USO vychovatelka Mlčochová Petra USO soc.prac.spc 8

9 Molišová Eva Mgr. VŠ učitelka Ondáková Lenka Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Palánková Darina Mgr VŠ spec.pedagog-učitel-spc Páníková Irena Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Pechová Jahodová Martina Mgr VŠ spec.pedagog-učitel-spc Pivoňková Vladěna Bc,DiS VŠ vychovatelka Popovič Radomír SO provozář,údržbář Popovičová Jana USO vychovatelka Pospíchalová Jana Mgr. VŠ učitelka MŠ Procházka Roman Mgr. VŠ učitel Radová Markéta Bc VŠ vychovatelka Reitterová Leona VŠ učitelka Rejdová Milada Mgr. VŠ psycholožka Samešová Radoslava USO finanč.ref.-hospodářka Skoupá Hana USO asistent pedagoga Smejkalová Eva Mgr. VŠ učitelka Šafránková Lea Mgr. VŠ učitelka Šimečková Věra Mgr. VŠ učitelka, stat.zást.ředitelky Škaroupková Iveta USO ved.školní kuchyně Šmídová Lenka Mgr VŠ učitelka Vaňková Světlana Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Vrátníček Přemysl ing. VŠ tech.pracovník Zajíčková Věra Z kuchařka Zdražilová Bohumíra Z kuchařka/uklízečka Zubková Dana USV asistent pedagoga PPM,RD Hrtánková Milada Mgr VŠ učitelka Krejčíková Gabriela Dis VO soc.prac. Lauermannová Eva Dis VO soc.prac. Adámková Olga Mgr VŠ vychovatelka Vaňková Baxantová Ivana Mgr VŠ učitelka Halámková Jana Mgr VŠ učitelka Hrouzková Petra Mgr VŠ spec.pedagog-učitel Nečesánková Soňa Mgr VŠ koordinátor logopedické péče 9

10 PORADENSKÉ SLUŢBY NA ŠKOLE Údaje o pracovnících školy výchovný poradce školní metodik prevence fyzický dosaţené věková struktura kvalifikace, specializace počet vzdělání do 35 let let nad 50 let 1 VŠ, spec. ped. - poradenstvi VŠ 1 1 VŠ, spec. ped. - poradentsvi VŠ 1 D. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Dle 165 z. č. 561/2004 Sb, např.: Zamítnutí ţádosti o povolení individuálního vzděl. plánu 18 0 Přijetí k předškolnímu vzdělávání Ukončení předškolního vzdělávání 35 0 Zařazení do přípravného stupně ZŠ speciální 48a 0 Zařazení do přípravné třídy ZŠ 47 0 Zamítnutí ţádosti o odklad povinné školní docházky 37 0 Přijetí k základnímu vzdělávání Přestup ţáka 49 0 Převedení ţáka do jiného vzděl. programu 49 Zamítnutí ţádosti o povolení pokrač. v zákl. vzdělávání 55 Přijetí ke vzdělávání ve střední škole Zamítnutí ţádosti o pokračování v základním vzdělávání 55 Podmíněné vyloučení a vyloučení ţáka 31 Povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání ţáka 41 Dle 24 z. č. 109/2002 Sb., např.: O úhradě nákladů na zdrav. péči O umístění dítěte O přemístění dítěte O zrušení pobytu O zamítnutí ţádosti o povolení pobytu Celkem 43 MŠ - Počet nově přijatých ţáků Září Během roku Celkem

11 ZŠ - Počet nově přijatých ţáků Září Během roku Z jin. typu šk.* Ze stej.typu šk Celkem F. PŘEHLED AKCÍ MŠ a ZŠ ZAMĚŘENÝCH NA PREVENCI V ROCE 2010/2011 Minimální preventivní program je součástí výchovy a vzdělávání ţáků po celou dobu školní docházky. Vzhledem k efektivnosti programu je velmi důleţitá úzká spolupráce všech článků, a to jak pedagogického sboru, tak i ţáků, rodičů a dalších odborníků. Je velmi důleţité poskytování informací v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zároveň je nutné zaměřit se na oblasti zdravého ţivotního stylu a aktivního sociálního učení. Tento program musí brát ohledy na věk a osobnost jednotlivých ţáků. Především snaha pravdivě informovat, ochota vyslechnout druhého a volba vhodné cesty v případě pomoci jsou základem tohoto MPP. Letos proběhly následující besedy např.: Záchranáři, Pravidla třídy, Záţitky na dluh, Kdyţ ve třídě není bezpečno, Den prevence na škole, Bezpečně na internetu, Třída jako tým, Umíme se domluvit, Konflikty a jak na ně, Má mě rád, nemá mě rád. 11

12 G. SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVACÍ PEDAGOG. PROGRAMY 2010/2011 číslo Jméno prac.zařazení název kurzu dne 1117 Alexová Danuše kuchařka 1170 Belániová Michala Mgr. učitelka Učíme jinak. Hodnotíme jinak? 10,11,2010 Interaktivně?...nejen s interaktivní tabulí 05,04, Benešová Dana Bc. učitelka MŠ Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a spék.skla Výtvarná dílna-jaro,velikonoce Berkyová Miroslava kuchařka-tech Bezděková Zdeňka 1141 PhDr. psycholog Škola lásky v rodině Spolupráce pedopsychiatra s PPP a se školou Konference psychologická diagnostika dětí a dosp Břínková Hana uklízečka Černohlávková Jana 1133 Mgr. učitelka Základní norma zdravotnických znalostí pro PP Volejbal jako součást školní a zájmové TV Hodnocení v TV (hodno.sebe průn.hry a hraní) Černochová Gabriela 1042 Mgr. učitelka MŠ 1152 Čočková Miroslava Mgr. učitelka Moderní vzdělávání s Googlem Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a spék.skla Matematika a její aplikace EU peníze školám - seminář pro příjemce Praktická výchova ČJ na 1.st. ZŠ podle 1142 Davidová Renata Mgr. učitelka ŠVP Dostálová Anna Mgr. spec.ped. SPC 1153 Fiala Milan Mgr. vev.vychovatel 1002 Floriánová Olga as.pedagoga Hanáková Naděžda 1035 Mgr. spec.ped. SPC Odb.workshop logopedické sekce Hellmanová Andrea 1114 Mgr. spec.ped. SPC Poruchy sluchu , Vrozené vývojové vady-palatolalie 1096 Horáková Alena Mgr. spec.ped. SPC 1104 Hortová Eva ekonom,rozpoč Zadávání veřejných zakázek Změny zákona o nemocenském pojištění České účetní standardy pro vybrané úč.jednotky Hřebíčková Dagmar Mgr. učitelka 1165 Hudcová Tereza Mgr. vychovatelka 1084 Chudobová Iva Mgr. spec.ped. SPC 1058 Klempová Zdeňka Mgr. spec.ped. SPC Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a spék.skla 04,11,2010 EU peníze školám - seminář pro příjemce

13 1045 Kolářová Martina Mgr. učitelka Kolbábková Helana 1068 Mgr. spec.ped. SPC 1006 Kondlerová Milada Mgr. ředitelka školy Zadávání veřejných zakázek Odměňování PP prac. a problematika ve škol Aktuální a očkávané změny ve školské leg Koudelová Kateřina uklízečka 1082 Krejčí Ingrid Mgr. učitelka MŠ 1047 Krejčíková Jarmila Mgr. učitelka 1008 Krejčová Soňa vychovatelka 1172 Kristková Alice Ing. učitelka Úvodní seminář k ekoškole Ve zdravém těle zrdavý duch Kropáčková Dagmar as.pedagoda Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a spék.skla Krýsová Dagmar Mgr. spec.ped. SPC Čeština pro nečeštináře Vrozené vývojové vady-palatolalie Kumstát Michal Mgr. učitel Kumstátová Monika 1160 Mgr, učitelka Hrajeme si v matematice (nejen)na I.stupni Komunikace mezi učiteli a rodiči Kunovská Irena PhDr. psycholog Spolupráce pedopsychiatra s PPP a se školou Konference psychologická diagnostika dětí a dosp Kuthanová Božena PaedDr. spec.ped. SPC 1059 Lauermannová Ivana učitelka Tvoříme vlastní výukové materiály na interakt.tabuli Lévová Alena ukízečka 1125 Málková Martina uklízečka 1176 Mášová Martina Bc as.pedagoga 1143 Matejkovič Vlastimil provoz.- údržbář Odborná příprava preventistů PO 1,2, Matlochová Andrea soc.prac.školy 1098 Matošková Marie Mgr. vych;vých.por. Mikolášková Renata 1118 Mgr. uč,zást. II. st Psaní podle ŠNN (úprava písemností) 22,10,2010 Poskytování první pomoci 17,4,2011 Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a spék.skla Vzdělávání žáků se spec, vzdělávacími potř Etická výchova a její začlenění do ŠVP Učíme jinak - hodnotíme jinak? Interkativně?...nejen s intraktivní tabulí Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a 1156 Mikulová Marie vychovatelka spék.skla Mlčochová Petra soc.prac.spc Virtuální komunikace 5; Molišová Eva Mgr. učitelka Zásady publikační činnosti 11.4; Nečesánková Soňa Mgr. koordin.spc 13

14 1110 Ondáková Lenka Mgr. spec.ped. SPC Poruchy sluchu 1173 Palánková Darina Ing. spec.ped. SPC 1080 Páníková Irena Mgr. spec.ped. SPC Pechová Jahodová 1171 Martina Mgr Pivoňková Vladěna, Bc, 1167 DiS vychovatelka 1016 Popovič Radomír provoz-údržbář 1154 Popovičová Jana vychovatelka Vrozené vývojové vady-palatolalie 1003 Pospíchalová Jana Mgr. učitelka MŠ MS Office PowerPoint Procházka Roman Mgr. učitel 1051 Radová Markéta Bc. vychovatelka 1091 Reitterová Leona učitelka 1113 Rejdová Milada Mgr. psycholog 1151 Samešová Radoslava fin.ref.-hospod Osvědčení o způsobilosti k obsluze nízkotl.kotlů 7,7,2010 Odborná příprava preventistů PO 1,2,2011 Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a spék.skla a Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a spék.skla Inovační kurz v gestalt přístupu v psychoterapii G-4 v Gestalt psychoterapii Odněňování PP a pracovněprávní probl.ve školství Změny zákona o nem.poj.,změny zák. o poj.na soc 21,01,2011 Daň z příjmu za záv.činnosti-změny ve zdanění Platové přepisy ve školství Pracovník ve víru paragrafů /Invent.a BOZP) Skoupá Hana as.pedagoga 1052 Smejkalová Eva Mgr. učitelka 1174 Šafránková Lea Mgr. učitelka Aktivní učení v matematice 5,10,2010 Praktická výuka ČJ na 1. st. ZŠ podle ŠVP Tvoříme vlastní výukové programy na interaktiv+e42.tab 1,11,2010 Už se těšíme, ja to bude dál 10,11,2010 Aktivní učení v matematice 28,03,2011 Důležité je správně začít 24,8, Šimečková Věra Mgr. stat.zást.ředit. Integrovaná přírodověda-jezdíme autem Vzdělávání žáků se spec, vzdělávacími potř Odměňování PP a pracovněprávní probl.ve šk Aktuální a očekávané změny ve šk.legislativě Škaroupková Iveta Mgr. ved.stravování Krajská konference hromadného stravování Příběhy a vyprávění: zpestření do každé 1175 Šmídová Lenka Mgr, učitelka hodiny Výuka cizího jazyka žáků s ADHD a žáků znev Vaňková Světlana Mgr. spec.ped. SPC 14

15 tech.prac; 1157 Vrátníček Přemysl Ing. BOZP 1089 Zajíčková Věra kuchařka 1120 Zdražilová Bohumíra pom.kuch/uklíz 1022 Zubková Dana as.pedagoga Osvědčení o způsobilosti k obsluze nízkotl.kotlů H. ÚDAJE O PREZENTACI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ - Účast na výzkumu: Význam druhého cizího jazyka ve speciální škole (VUP) - Odborná spolupráce s plastickou chirurgií v oblasti rozštěpových vad - Účast v pořadu Sama doma na téma význam logopedické péče ve školství. - Spolupráce s městskou částí Brno Jundrov - účast na akcích jejich MŠ a ZŠ a UMČ - Prezentační tiskový materiál v českém a anglickém jazyce - Skupinky - psychoterapeutický výcvik pro rodiče s dětmi (psycholoţky) - Spolupráce s D.F.N. & Neurologickým oddělením - Společné vzdělávání s Asociací logopedů ve školství - Prezentace diagnostické práce pro Asociaci logopedů ve školství - Úzká spolupráce s Pedagogickou fakultou MU Brno - jsme fakultní škola (výzkum nových metod v diagnostice) - Vzdělávání učitelů MŠ a ZŠ v péči SPC v rámci ČR (vybraní pracovníci SPC) - Zahradní slavnost pro rodiče a děti - Prezentace prostřednictvím internetu (www stránek) - Prezentace naší školy a ŠVP pro VÚP Praha - Přednáškové a školící akce akreditované MŠMT pro učitele MŠ a ZŠ v ČR I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 1. Ve dnech 5. aţ 7. dubna 2011 proběhla kontrola ČŠI na vyuţívání finančních prostředků státního rozpočtu na kalendářní rok Shrnutí výsledků kontroly V oblasti vyuţívání kontrolovaných finančních prostředků poskytnutých v roce 2010 ze státního rozpočtu nebylo touto kontrolou zjištěno závaţné pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny viz. inspekční protokol ze dne Další kontroly: Krajská hygienická stanice Brno, dne Zjištěné nedostatky: Všechny dveře a zárubně v bazénové hale, šatnách, umývárnách a WC je třeba vyměnit. Úřad práce kontrola dodrţování právních předpisů o zaměstnanosti, dne Nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění, dne Nebyly zjištěny ţádné nedostatky. 15

16 J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč - z hlavní činnosti ,00 - z jiné činnosti ,00 Celkem k před zdaněním ,00 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) ,00 Poloţky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) v tom: - úhrada ztráty z minulých let celkem - další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) ,00 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč Ukazatel Stav k Stav k Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010 Stav fondu po přídělu =2+3 Fond odměn , ,00 0, ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb , ,00 0, ,00 Rezervní fond , , , ,00 Fond reprodukce majetku , ,00 0, ,00 Celkem , , , ,00 V roce 2010 jsme hospodařili se ziskem v MP. Pokud nám MŠMT ČR tento zisk schválí, bude pouţit na dofinancování budoucích let. K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V loňském školním roce se naše škola nezapojila do těchto programů. 16

17 L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Vzdělání si doplňuje šest pracovnic školy. Jedna učitelka kombinované studium spec. ped., dvě vychovatelky studují na Pedagogické fakultě Brno v kombinované formě studia spec.ped., jedna vychovatelka byla účastníkem programu celoţivotní vzdělávání, jedna asistentka pedagoga byla taktéţ zapojena do programu celoţivotního vzdělávání a jedna sociální pracovnice studovala VOŠ sociální. Pracovnice SPC jsou zapojeny do "Specializovaného vzdělávání logopedů ve školství" v rozsahu 250 hodin v průběhu tři let. Vzdělávání zajišťuje ALOŠ v rámci akreditovaného programu MŠMT, financovaného z ESF OP VK jako pilotní projekt pro zvyšování odborné přípravy magistrů - logopedů ve školství. M. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaţeno metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným pouţíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se ţáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání ţáků se SVP a ţáků mimořádně nadaných. Tento projekt by měl podpořit následující oblasti (témata), a to čtenářskou a informační gramotnost, finanční gramotnost, cizí jazyk a vyuţívání ICT (viz. následující tabulka klíčových aktivit). Dosaţení cíle na úrovni školy bude zajištěno kladnou zpětnou vazbou na základě výsledků dotazníků, které budou zpětnou vazbou na hodiny realizované pomocí nových učebních materiálů. Dosaţení cíle absolvování DVPP na úrovni školy bude zajištěno splněním nastavených indikátorů (např. 2 certifikáty/osvědčení + realizace 2 ukázkových hodin u finanční gramotnosti) u dalších klíčových aktivit vţdy vytvoření poţadovaného počtu vzdělávacích materiálů či digitálních učebních materiálů dle daných nastavených poţadavků klíčových aktivit. Do projektu se v období od zapojilo celkem 17 vyučujících, kteří se aktivně zapojili do tvorby vzdělávacích materiálů, jejichţ tvorbou chtějí zvýšit zájem ţáků o výuku zaměřenou na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti či vyuţití ICT. Vyučující jsou jak z prvního, tak z druhého stupně ZŚ, kde aktivně pracují na tvorbě a ověřování vytvořených materiálů. N. Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Významné je zapojení pedagogických pracovníků do různých společenských organizací a asociací. Pracovníci SPC i některé učitelky jsou členy Asociace logopedů ve školství, o.s. /ALOŠ/ a Asociace pracovníků SPC /APSPC/ a aktivně se zapojují zejména do vzdělávacích akcí ALOŠ. Ředitel školy je místopředsedou ALOŠ. V rámci ALOŠ ve 17

18 spolupráci MŠMT a IPPP je členem pracovní skupiny na vytvoření systému logopedické péče v jednotlivých krajích ČR. Organizuje a zajišťuje "Specializované vzdělávání logopedů ve školství", ve spolupráci se spolupracovníky organizuje pro učitelky MŠ vzdělávání pod názvem "Logopedická prevence". Organizuje a pořádá pravidelné porady ředitelů MŠ na pobočkách a brněnském SPC. Ředitel je současně členem pracovní skupiny při MŠMT ČR pro vypracování stanovisek a připomínek k vytvářeným vyhláškám pro odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy pro SPC. Členové SPC se pravidelně vzdělávají v rámci prevence vad řeči, učitelky MŠ a ZŠ v rámci ČR. Ředitel školy se aktivně podílí na transformaci SPC v Jihomoravském kraji. Škola vypomáhá Ústeckému kraji lektory z našeho SPC v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, Oblast podpory Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací logopedů ve školství, o.s. Projekt je dvouletý, probíhá od do V průběhu tohoto období proběhne 6 vzdělávacích kurzů "Logopedická prevence". Kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. stupně ZŠ v Ústeckém a Pardubickém kraji. Velmi dobrá je spolupráce s FDN v Brně s klinikou neurologie. Škola je zapojena do projektů VÚP, který ověřuje vhodnost zařazení druhého světového jazyka ţákům s logopedickou vadou. Projekt je plánován od roku 2009 do roku Do projektu je zapojen ředitel školy a vyučující anglického jazyka. Škola udrţuje dlouhodobě dobré vztahy s MČ Brno-Jundrov a ředitelstvím ZŠ a MŠ. Vzájemně se setkáváme na společenských akcích pořádaných radnicí a školskými zařízeními. Společně je řešena i problematika průchodnost a průjezdnost ulice Veslařská a moţnosti parkování na ní. Velice dobrá je spolupráce s odborem školství Jihomoravského kraje i města Brna. 18

19 O. INTERNÁT (stav k ) Počty dětí v zařízení Údaje o ubytování na internátu Pokojů Z toho Skupinové Skupinové Obývací celkem jednolůţk. dvoulůţk. třílůţk. čtyřlůţk. pětilůţk. šestilůţk. sedmilůţk. osmilůţ. vícelůţ. byty kuchyňky místnosti Pokoje Metrů čtverečních 1. 13,26 38,89 x x 42, ,92 x x 18,15 3. x x 4. x x 5. x x Celkem 36,18 38,89 x x 60,41 19

20 P. ŠKOLNÍ JÍDELNA Počet zapsaných strávníků (podle stavu k ) Školní jídelna Výdejna Náhradní stravování Ţáků školy 139 Ţáků jiných škol 0 Pracovníků školy 59 Cizích strávníků 1 Celkem

21 Q. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM Název zařízení SPC při ZŠ a MŠ logopedické, Brno, Veslařská 234 Pobočky: Bystřice pod Hostýnem Hodonín Kroměříž Uherské Hradiště Vyškov Znojmo I. Odborní pracovníci Pracovníci (ve fyzických osobách) v tom se vzděláním Přepoč. Celkem vysokoškolským úpl.stř. na plně psycholog. spec.ped.* jiným a vyšším jiným zaměst. Speciální pedagogové ,017 Psychologové Sociální pracovníci 2 2 1,326 Ostatní - koordinátor II. Výjezdy Celkem v Celkem okrese sídla Celkem SPC mimo Blansko Brno v okrese Brnovenk. jiný kraj* Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Vysočina 743/32 B Počet dětí Počet výjezdů /9 B Počet škol /4 B III. SPC vlastní dopravní prostředky Ano 21

22 IV. Klienti, jimţ byla poskytnuta péče ve školním roce 2010/2011 Klienti z toho z toho celkem jednoráz. mentálně sluchově zrakově vady tělesně s více lék.diag. ostatní ošetřeni postiţení postiţeni postiţ. řeči postiţ. vadami autismus Integrováni do MŠ ZŠ G,SOŠ,SOU Ze speciálních škol MŠ ZŠ 5 5 ZŠ s programem ZvŠ ZŠ speciální G,SOŠ,SOU OU, PrŠ Ostatní zařízení Rodiny, školsky nezařazení Klienti ze zřizující školy Činnost SPC ve školním roce 2010/2011 Počet z toho v celkem ambulant. terénu Individuální činnost pro klienty z toho komplexní vyšetření z toho ostatní individuální péče z ostatní individuální péče - psychologická vyšetření z ostatní individuální péče - speciálně ped. vyšetření z ostatní individuální péče - sociálně právní poradenství Skupinové činnosti s klienty 8/120 8/120 Služby pedagogům 1143 Ostatní odborné činnosti 43 Stáže studentů 26 Počet pobytových akcí 0 Odborné podklady pro vzdělávací opatření 3247 z toho doporučení k integraci 1369 Individuální výchovně vzdělávací plány 651 Telefonické odborné konzultace

23 Hodnocení činnosti SPC Brno za školní rok 2010/2011 V průběhu školního roku SPC Brno pokračovalo v diagnostické činnosti a v kontrolních vyšetřeních na pracovišti i v terénu (logopedické třídy, individuální intergace, depistáţe a garance logopedické péče v běţných třídách MŠ, ZŠ). Konzultace byly poskytovány rodičům i pedagogům. Kaţdá logopedka vedla 1x týdně individuální terapii a intervenci na ambulanci SPC. Působnost SPC Brno se v letošním roce rozšířila o školu samostatně zřízenou pro děti, ţáky se zdravotním postiţením - MŠ, ZŠ a DD, Široká 42, Ivančice. Mgr. Soňa Nečesánková pokračovala v práci logopedického koordinátora pro Jihomoravský kraj. V předešlém období došlo ke zmapování a následnému vytvoření logopedické sítě v rámci celého Jihomoravského kraje. Na základě získaných informací byl vytvořen adresář škol s logopedickým pracovníkem. Z údajů vyplývající z dotazníkového šetření byli kontaktování zástupci odboru školství ve vybraných trojkových obcích. Logopedický koordinátor byl pozván na několik schůzek ředitelů škol, které zorganizovala daná trojková obec. Účast byla vţdy za přítomnosti zástupců odboru školství našeho kraje (Mgr. Jonášová). Proběhly 2- denní pracovní schůzky koordinátorů (Olomouc, Praha). V tomto roce se uskutečnilo evaulační šetření o práci a poskytování sluţeb v SPC Brno, včetně všech poboček. Probíhaly informační schůzky, proškolení k realizaci, sbírání dat, pohovory. V červnu nás pracovnice firmy Mansio seznámil s celkovým vyhodnocením. Z pravidelných i mimořádných akcí SPC Brno ve školním roce 2010/11: Září 2010: Mgr. Hanáková se účastnila dvoudenní konference k projektu inovace činnosti SPC konané v Bzenci Mgr. Rejdová absolvovala workshop Gestalt terapie v Přerově a pokračovala v dlouhodobém výcviku Gestalt terapie Mgr. Dostálová byla konzultantkou studentky spec. pedagogiky logopedie k diplomové práci zaměřené na rozvíjení jazykových schopností podle Elkonina pracovní porada SPC v Brně Říjen 2010: psycholoţky PhDr. Kunovská, Mgr. Rejdová uskutečnily přednášku pro začínající učitele ZŠ a MŠ logopedické, Veslařská o diagnostice vývojové dysfázie pracovní porada SPC Brno Listopad 2010: PaedDr. B. Kuthanová se zúčastnila pravidelného sněmu ALOŠ v Praze, v rámci něhoţ proběhla přednáška Doc. Neuabauera zaměřená na rozvoj artikulace z vývojového hlediska 23

24 Mgr. Rejdová měla další běh výcviku Gestalt-terapie a seminář Pesso-Boyden terapie PaedDr. Kuthanová vydala doporučení pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky studentovi s vadou řeči pracovní porada SPC Brno Prosinec 2010 proběhla pracovní návštěva psycholoţky- kolegyně z SPC při ZŠ a SŠ Březejc ve Velkém Meziříčí konala se porada se zástupkyněmi odboru školství KÚ Jihomoravského kraje Ing. Neubauerovou a Nečasovou pracovní porada SPC Brno Leden 2011: logopedky i psycholoţky SPC se podílely na zápisu a následném vyšetřování ţáků do ZŠ logopedické pracovní porada SPC v Uherském Hradišti Únor 2011: uskutečnila se pravidelná schůzka učitelek logopedických tříd,byla zaměřena na rozvoj gramatické roviny řeči Mgr. Nečesánková na schůzce učitelek logopedických tříd prezentovala moţnosti počítačového logopedického programu Boardmaker pracovní a provozní porada SPC Brno, školení první pomoci Březen: 2011: v SPC se uskutečnily dvě týdenní praxe studentek 5. ročníku psychologie proběhl zápis a vyšetření dětí do MŠ logopedické Mgr. Rejdová pokračovala ve výcviku v Gestalt terapii pracovní porada SPC Brno Duben 2011: začal dvouletý projekt EU školám, do kterého se v oblasti logopedie zapojila Paed.Dr. Kuthanová 24

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola logopedická. Brno, Veslařská 234. Mgr. Milada Kondlerová Září 2012. Vypracovala: Datum:

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola logopedická. Brno, Veslařská 234. Mgr. Milada Kondlerová Září 2012. Vypracovala: Datum: Výroční zpráva 2 22, Brno, Veslařská 234 Vypracovala: Datum: Mgr. Milada Kondlerová Září 22 2-22 Obsah A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRÁVNICKÉ OSOBĚ B. MŠ, ZŠ - VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Č.j.: SPC.ZR- 686/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Č.j.: SPC.ZR-573/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 Letní škola projektu Metodologická podpora v oblasti práce se ţáky 16. 20. 8. Sloup Š. Šulcová S. Klimková Projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, LIBEREC, JUGOSLÁVSKÁ 28/, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpráva o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více