Z á k ladní škola a mateřská škola logopedická B r n o, Veslařská 234

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 0 1 0-2 0 1 1. Z á k ladní škola a mateřská škola logopedická B r n o, Veslařská 234"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a Z á k ladní škola a mateřská škola logopedická B r n o, Veslařská 234 Vypracovala: Mgr. Milada Kondlerová Datum: Září 2011

2 Obsah A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRÁVNICKÉ OSOBĚ... 3 B. MŠ, ZŠ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY... 4 C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ... 7 D. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY F. PŘEHLED AKCÍ MŠ a ZŠ ZAMĚŘENÝCH NA PREVENCI V ROCE 2010/ G. SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ 2010/ H. ÚDAJE O PREZENTACI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ M. ÚDAJE O PROJEKTECH N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI O. INTERNÁT P. ŠKOLNÍ JÍDELNA Q. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM R. PŘEHLED AKCÍ MŠ a ZŠ VE ŠKOLNÍM ROCE S. HODNOCENÍ Příloha 1-3 Přehled řečových vad Příloha 4 Koordinace logopedické péče ve školním roce Příloha 5 Vlastní hodnocení šoly za rok 2010/2011 (Souhrn výsledků)

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRÁVNICKÉ OSOBĚ VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOSTI ŠKOL, ŠKOL. ZAŘÍZENÍ Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Sídlo školy Brno, Veslařská 234 Právní forma příspěvková organizace IČ Zřizovatel MŠMT ČR Telefon Fax Internetové stránky Ředitel školy Titul, jméno, příjmení Mgr. Milada Kondlerová Adresa bydliště Brno, Ondrouškova 15 Statutární zástupce ředitele školy: Zástupce pro II. stupeň ZŠ: Mgr. Věra Šimečková od Mgr. Renata Mikolášková Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává Nejvyšší povolený počet Název ţáků Mateřská škola 28 Základní škola 152 Školní druţina 90 Internát 38 Školní stravování 168 stravovaných Speciálně pedagogické centrum Brno a pobočky Bystřice p/hostýnem Hodonín, Kroměříţ, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo 7000 klientů 3

4 Organizační struktura 4

5 Údaje o školské radě Členové školské rady: - Mgr. Dagmar Hřebíčková - Mgr. Marie Matošková - Stanislav Racek - Zdeňka Lambiri Jmenováni byli: - PaeDr. Zuzana Kaprová - Jaroslav Kocián V tomto školním roce projednala školská rada na svých pracovních schůzkách ve spolupráci s ÚMČ Brno Jundrov a ředitelkou školy problém s parkováním automobilů rodičů dětí a ţáků. B. MŠ, ZŠ - VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY: Mateřská škola Počet Počet z toho předškolního tříd dětí věku

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLY: Základní škola - vzdělávání podle vzdělávacího programu ZŠ Ročník Počet tříd Počet žáků z toho bez Prospěli Neprospěli Nehodnoceni postižení celkem Základní škola - vzdělávání podle vzdělávacího programu 16847/96-2 Základní škola Počet Ročník Počet tříd ţáků z toho bez Prospěli Neprospěli Nehodnoceni postiţení celkem ŠKOLNÍ DRUŢINA: Počet odd. Počet žáků Školní družina 5 65 Školní klub Vzdělávací program Název zvoleného vzděl. programu Číslo jednací ŠVP ZV "logopedická škola" 01./2007 ŠVP ŠD 02./2007 ŠVP PŠ 03./2007 Základní škola /96-2 6

7 C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE MŠ ZŠ PrŠ Př.st. ZŠ spec. Přípr. roč. ZŠ ŠD, ŠK Internát DD ŠJ ostatní Pracovníci Ředitel 1 Zástupce ředitele 2 Učitel 4,67 15,55 Vychovatel 5,21 3 Asistent ped. pro žáky se zdr. postižením 0,63 4,09 Asistent ped. pro žáky se soc. znevýhod. Školní psycholog Školní speciální pedagog Mistr odborného výcviku Učitel odborné výchovy Celkem pedag. prac. 4,67 19,18 5,21 7,09 Osobní asistent Sociální pracovník 1 Vedoucí šk. kuchyně (provozní prac.) Ekonom, účetní, ostatní THP prac. 2,33 Pradlena Švadlena Kuchař, pomocný prac.v kuchyni 4,5 Školník, domovník Údržbář, topič Uklízečka 4,5 Pracovník sociální péče (pom.vych.) ostatní pracovníci: uveďte funkci Provozní technik 3 Řidič 0,5 Celkem nepedag. pracovníků 11,33 4,5 Celkem pracovníků 4,67 30,5 5,21 7,09 4,5 Kvalifikace a aprobovanost Kvalifikace v MŠ Učitelé Odborná kvalifikace (v %) 100 Kvalifikace v ZŠ Učitelé Odborná kvalifikace (v %) 85 Další vzdělávání ped. pracovníků Jméno Forma studia Čočková Miroslava Kombinované studium PedF MU Brno Popovičová Jana Kombinované studium PedF MU Brno Kropáčková Dagmar Celoţivotní vzdělávání PedF MU Brno Mikulová Marie Kombinované studium PedF MU Brno Pivoňková Vladěna Kombinované studium PedF MU Brno 7

8 Seznam pracovníků škola + SPC školní rok Příjmení Jméno Titul vzdělání funkce Adámková Marie Bc. VŠ uč.mš-zástup za DPN Benešové Alexová Danuše Z kuchařka Belániová Michala Mgr. VŠ učitelka Benešová Dana Bc. VŠ učitelka MŠ Berkyová Miroslava SO kuchařka Bezděková Zdeňka PhDr. VŠ psycholožka Břínková Hana Z uklízečka Bučková Anna VŠ vychovatelka Černohlávková Jana Mgr VŠ učitelka Černochová Gabriela Mgr. VŠ učitelka MŠ Čočková Miroslava Mgr. VŠ učitelka Davidová Renata Mgr. VŠ učitelka Dostálová Anna Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Fiala Milan Mgr. VŠ ved.vychovatel Hanáková Naděžda Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Hellmanová Andrea Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Horáková Alena Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Hortová Eva USO účetní,rozpočtář Hřebíčková Dagmar Mgr. VŠ učitelka Hudcová Tereza Mgr. VŠ uč.mš zást.dpn Krejčí Chudobová Iva Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Klempová Zdeňka Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Kolářová Martina Mgr. VŠ učitelka Kolbábková Helena Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Kondlerová Milada Mgr. VŠ ředitelka školy Koudelová Kateřina SO uklízečka Krejčí Ingrid Mgr. VŠ učitelka MŠ Krejčová Soňa USO vychovatelka Kristková Alice ing. VŠ učitelka Kropáčková Dagmar SŠ asistent pedagoga Krýsová Dagmar Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Křesal Tomáš Bc VŠ IT technik Kumstát Michal Mgr. VŠ učitel Kumstátová Monika Mgr VŠ učitelka Kunovská Irena PhDr. VŠ psycholog Kuthanová Božena PaedDr VŠ spec.pedagog-učitel-spc Lauermannová Ivana VŠ učitelka Lévová Alena SO uklízečka Machýčková Kristýna USO asistent pedagoga Málková Martina SO uklízečka Mášová Martina Bc VŠ asistent pedagoga Matejkovič Vlastimil SO provozář-údržbář Matlochová Andrea USO soc.prac.školy Matošková Marie Mgr. VŠ vychovatelka,vých.poradce Mikolášková Renata Mgr. VŠ učitelka,zást.řed.ii stupeň Mikulová Marie USO vychovatelka Mlčochová Petra USO soc.prac.spc 8

9 Molišová Eva Mgr. VŠ učitelka Ondáková Lenka Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Palánková Darina Mgr VŠ spec.pedagog-učitel-spc Páníková Irena Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Pechová Jahodová Martina Mgr VŠ spec.pedagog-učitel-spc Pivoňková Vladěna Bc,DiS VŠ vychovatelka Popovič Radomír SO provozář,údržbář Popovičová Jana USO vychovatelka Pospíchalová Jana Mgr. VŠ učitelka MŠ Procházka Roman Mgr. VŠ učitel Radová Markéta Bc VŠ vychovatelka Reitterová Leona VŠ učitelka Rejdová Milada Mgr. VŠ psycholožka Samešová Radoslava USO finanč.ref.-hospodářka Skoupá Hana USO asistent pedagoga Smejkalová Eva Mgr. VŠ učitelka Šafránková Lea Mgr. VŠ učitelka Šimečková Věra Mgr. VŠ učitelka, stat.zást.ředitelky Škaroupková Iveta USO ved.školní kuchyně Šmídová Lenka Mgr VŠ učitelka Vaňková Světlana Mgr. VŠ spec.pedagog-učitel-spc Vrátníček Přemysl ing. VŠ tech.pracovník Zajíčková Věra Z kuchařka Zdražilová Bohumíra Z kuchařka/uklízečka Zubková Dana USV asistent pedagoga PPM,RD Hrtánková Milada Mgr VŠ učitelka Krejčíková Gabriela Dis VO soc.prac. Lauermannová Eva Dis VO soc.prac. Adámková Olga Mgr VŠ vychovatelka Vaňková Baxantová Ivana Mgr VŠ učitelka Halámková Jana Mgr VŠ učitelka Hrouzková Petra Mgr VŠ spec.pedagog-učitel Nečesánková Soňa Mgr VŠ koordinátor logopedické péče 9

10 PORADENSKÉ SLUŢBY NA ŠKOLE Údaje o pracovnících školy výchovný poradce školní metodik prevence fyzický dosaţené věková struktura kvalifikace, specializace počet vzdělání do 35 let let nad 50 let 1 VŠ, spec. ped. - poradenstvi VŠ 1 1 VŠ, spec. ped. - poradentsvi VŠ 1 D. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Dle 165 z. č. 561/2004 Sb, např.: Zamítnutí ţádosti o povolení individuálního vzděl. plánu 18 0 Přijetí k předškolnímu vzdělávání Ukončení předškolního vzdělávání 35 0 Zařazení do přípravného stupně ZŠ speciální 48a 0 Zařazení do přípravné třídy ZŠ 47 0 Zamítnutí ţádosti o odklad povinné školní docházky 37 0 Přijetí k základnímu vzdělávání Přestup ţáka 49 0 Převedení ţáka do jiného vzděl. programu 49 Zamítnutí ţádosti o povolení pokrač. v zákl. vzdělávání 55 Přijetí ke vzdělávání ve střední škole Zamítnutí ţádosti o pokračování v základním vzdělávání 55 Podmíněné vyloučení a vyloučení ţáka 31 Povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání ţáka 41 Dle 24 z. č. 109/2002 Sb., např.: O úhradě nákladů na zdrav. péči O umístění dítěte O přemístění dítěte O zrušení pobytu O zamítnutí ţádosti o povolení pobytu Celkem 43 MŠ - Počet nově přijatých ţáků Září Během roku Celkem

11 ZŠ - Počet nově přijatých ţáků Září Během roku Z jin. typu šk.* Ze stej.typu šk Celkem F. PŘEHLED AKCÍ MŠ a ZŠ ZAMĚŘENÝCH NA PREVENCI V ROCE 2010/2011 Minimální preventivní program je součástí výchovy a vzdělávání ţáků po celou dobu školní docházky. Vzhledem k efektivnosti programu je velmi důleţitá úzká spolupráce všech článků, a to jak pedagogického sboru, tak i ţáků, rodičů a dalších odborníků. Je velmi důleţité poskytování informací v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zároveň je nutné zaměřit se na oblasti zdravého ţivotního stylu a aktivního sociálního učení. Tento program musí brát ohledy na věk a osobnost jednotlivých ţáků. Především snaha pravdivě informovat, ochota vyslechnout druhého a volba vhodné cesty v případě pomoci jsou základem tohoto MPP. Letos proběhly následující besedy např.: Záchranáři, Pravidla třídy, Záţitky na dluh, Kdyţ ve třídě není bezpečno, Den prevence na škole, Bezpečně na internetu, Třída jako tým, Umíme se domluvit, Konflikty a jak na ně, Má mě rád, nemá mě rád. 11

12 G. SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVACÍ PEDAGOG. PROGRAMY 2010/2011 číslo Jméno prac.zařazení název kurzu dne 1117 Alexová Danuše kuchařka 1170 Belániová Michala Mgr. učitelka Učíme jinak. Hodnotíme jinak? 10,11,2010 Interaktivně?...nejen s interaktivní tabulí 05,04, Benešová Dana Bc. učitelka MŠ Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a spék.skla Výtvarná dílna-jaro,velikonoce Berkyová Miroslava kuchařka-tech Bezděková Zdeňka 1141 PhDr. psycholog Škola lásky v rodině Spolupráce pedopsychiatra s PPP a se školou Konference psychologická diagnostika dětí a dosp Břínková Hana uklízečka Černohlávková Jana 1133 Mgr. učitelka Základní norma zdravotnických znalostí pro PP Volejbal jako součást školní a zájmové TV Hodnocení v TV (hodno.sebe průn.hry a hraní) Černochová Gabriela 1042 Mgr. učitelka MŠ 1152 Čočková Miroslava Mgr. učitelka Moderní vzdělávání s Googlem Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a spék.skla Matematika a její aplikace EU peníze školám - seminář pro příjemce Praktická výchova ČJ na 1.st. ZŠ podle 1142 Davidová Renata Mgr. učitelka ŠVP Dostálová Anna Mgr. spec.ped. SPC 1153 Fiala Milan Mgr. vev.vychovatel 1002 Floriánová Olga as.pedagoga Hanáková Naděžda 1035 Mgr. spec.ped. SPC Odb.workshop logopedické sekce Hellmanová Andrea 1114 Mgr. spec.ped. SPC Poruchy sluchu , Vrozené vývojové vady-palatolalie 1096 Horáková Alena Mgr. spec.ped. SPC 1104 Hortová Eva ekonom,rozpoč Zadávání veřejných zakázek Změny zákona o nemocenském pojištění České účetní standardy pro vybrané úč.jednotky Hřebíčková Dagmar Mgr. učitelka 1165 Hudcová Tereza Mgr. vychovatelka 1084 Chudobová Iva Mgr. spec.ped. SPC 1058 Klempová Zdeňka Mgr. spec.ped. SPC Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a spék.skla 04,11,2010 EU peníze školám - seminář pro příjemce

13 1045 Kolářová Martina Mgr. učitelka Kolbábková Helana 1068 Mgr. spec.ped. SPC 1006 Kondlerová Milada Mgr. ředitelka školy Zadávání veřejných zakázek Odměňování PP prac. a problematika ve škol Aktuální a očkávané změny ve školské leg Koudelová Kateřina uklízečka 1082 Krejčí Ingrid Mgr. učitelka MŠ 1047 Krejčíková Jarmila Mgr. učitelka 1008 Krejčová Soňa vychovatelka 1172 Kristková Alice Ing. učitelka Úvodní seminář k ekoškole Ve zdravém těle zrdavý duch Kropáčková Dagmar as.pedagoda Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a spék.skla Krýsová Dagmar Mgr. spec.ped. SPC Čeština pro nečeštináře Vrozené vývojové vady-palatolalie Kumstát Michal Mgr. učitel Kumstátová Monika 1160 Mgr, učitelka Hrajeme si v matematice (nejen)na I.stupni Komunikace mezi učiteli a rodiči Kunovská Irena PhDr. psycholog Spolupráce pedopsychiatra s PPP a se školou Konference psychologická diagnostika dětí a dosp Kuthanová Božena PaedDr. spec.ped. SPC 1059 Lauermannová Ivana učitelka Tvoříme vlastní výukové materiály na interakt.tabuli Lévová Alena ukízečka 1125 Málková Martina uklízečka 1176 Mášová Martina Bc as.pedagoga 1143 Matejkovič Vlastimil provoz.- údržbář Odborná příprava preventistů PO 1,2, Matlochová Andrea soc.prac.školy 1098 Matošková Marie Mgr. vych;vých.por. Mikolášková Renata 1118 Mgr. uč,zást. II. st Psaní podle ŠNN (úprava písemností) 22,10,2010 Poskytování první pomoci 17,4,2011 Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a spék.skla Vzdělávání žáků se spec, vzdělávacími potř Etická výchova a její začlenění do ŠVP Učíme jinak - hodnotíme jinak? Interkativně?...nejen s intraktivní tabulí Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a 1156 Mikulová Marie vychovatelka spék.skla Mlčochová Petra soc.prac.spc Virtuální komunikace 5; Molišová Eva Mgr. učitelka Zásady publikační činnosti 11.4; Nečesánková Soňa Mgr. koordin.spc 13

14 1110 Ondáková Lenka Mgr. spec.ped. SPC Poruchy sluchu 1173 Palánková Darina Ing. spec.ped. SPC 1080 Páníková Irena Mgr. spec.ped. SPC Pechová Jahodová 1171 Martina Mgr Pivoňková Vladěna, Bc, 1167 DiS vychovatelka 1016 Popovič Radomír provoz-údržbář 1154 Popovičová Jana vychovatelka Vrozené vývojové vady-palatolalie 1003 Pospíchalová Jana Mgr. učitelka MŠ MS Office PowerPoint Procházka Roman Mgr. učitel 1051 Radová Markéta Bc. vychovatelka 1091 Reitterová Leona učitelka 1113 Rejdová Milada Mgr. psycholog 1151 Samešová Radoslava fin.ref.-hospod Osvědčení o způsobilosti k obsluze nízkotl.kotlů 7,7,2010 Odborná příprava preventistů PO 1,2,2011 Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a spék.skla a Regulátory hobby pecí a zákl.keramiky a spék.skla Inovační kurz v gestalt přístupu v psychoterapii G-4 v Gestalt psychoterapii Odněňování PP a pracovněprávní probl.ve školství Změny zákona o nem.poj.,změny zák. o poj.na soc 21,01,2011 Daň z příjmu za záv.činnosti-změny ve zdanění Platové přepisy ve školství Pracovník ve víru paragrafů /Invent.a BOZP) Skoupá Hana as.pedagoga 1052 Smejkalová Eva Mgr. učitelka 1174 Šafránková Lea Mgr. učitelka Aktivní učení v matematice 5,10,2010 Praktická výuka ČJ na 1. st. ZŠ podle ŠVP Tvoříme vlastní výukové programy na interaktiv+e42.tab 1,11,2010 Už se těšíme, ja to bude dál 10,11,2010 Aktivní učení v matematice 28,03,2011 Důležité je správně začít 24,8, Šimečková Věra Mgr. stat.zást.ředit. Integrovaná přírodověda-jezdíme autem Vzdělávání žáků se spec, vzdělávacími potř Odměňování PP a pracovněprávní probl.ve šk Aktuální a očekávané změny ve šk.legislativě Škaroupková Iveta Mgr. ved.stravování Krajská konference hromadného stravování Příběhy a vyprávění: zpestření do každé 1175 Šmídová Lenka Mgr, učitelka hodiny Výuka cizího jazyka žáků s ADHD a žáků znev Vaňková Světlana Mgr. spec.ped. SPC 14

15 tech.prac; 1157 Vrátníček Přemysl Ing. BOZP 1089 Zajíčková Věra kuchařka 1120 Zdražilová Bohumíra pom.kuch/uklíz 1022 Zubková Dana as.pedagoga Osvědčení o způsobilosti k obsluze nízkotl.kotlů H. ÚDAJE O PREZENTACI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ - Účast na výzkumu: Význam druhého cizího jazyka ve speciální škole (VUP) - Odborná spolupráce s plastickou chirurgií v oblasti rozštěpových vad - Účast v pořadu Sama doma na téma význam logopedické péče ve školství. - Spolupráce s městskou částí Brno Jundrov - účast na akcích jejich MŠ a ZŠ a UMČ - Prezentační tiskový materiál v českém a anglickém jazyce - Skupinky - psychoterapeutický výcvik pro rodiče s dětmi (psycholoţky) - Spolupráce s D.F.N. & Neurologickým oddělením - Společné vzdělávání s Asociací logopedů ve školství - Prezentace diagnostické práce pro Asociaci logopedů ve školství - Úzká spolupráce s Pedagogickou fakultou MU Brno - jsme fakultní škola (výzkum nových metod v diagnostice) - Vzdělávání učitelů MŠ a ZŠ v péči SPC v rámci ČR (vybraní pracovníci SPC) - Zahradní slavnost pro rodiče a děti - Prezentace prostřednictvím internetu (www stránek) - Prezentace naší školy a ŠVP pro VÚP Praha - Přednáškové a školící akce akreditované MŠMT pro učitele MŠ a ZŠ v ČR I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 1. Ve dnech 5. aţ 7. dubna 2011 proběhla kontrola ČŠI na vyuţívání finančních prostředků státního rozpočtu na kalendářní rok Shrnutí výsledků kontroly V oblasti vyuţívání kontrolovaných finančních prostředků poskytnutých v roce 2010 ze státního rozpočtu nebylo touto kontrolou zjištěno závaţné pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny viz. inspekční protokol ze dne Další kontroly: Krajská hygienická stanice Brno, dne Zjištěné nedostatky: Všechny dveře a zárubně v bazénové hale, šatnách, umývárnách a WC je třeba vyměnit. Úřad práce kontrola dodrţování právních předpisů o zaměstnanosti, dne Nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění, dne Nebyly zjištěny ţádné nedostatky. 15

16 J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč - z hlavní činnosti ,00 - z jiné činnosti ,00 Celkem k před zdaněním ,00 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) ,00 Poloţky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) v tom: - úhrada ztráty z minulých let celkem - další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) ,00 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč Ukazatel Stav k Stav k Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010 Stav fondu po přídělu =2+3 Fond odměn , ,00 0, ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb , ,00 0, ,00 Rezervní fond , , , ,00 Fond reprodukce majetku , ,00 0, ,00 Celkem , , , ,00 V roce 2010 jsme hospodařili se ziskem v MP. Pokud nám MŠMT ČR tento zisk schválí, bude pouţit na dofinancování budoucích let. K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V loňském školním roce se naše škola nezapojila do těchto programů. 16

17 L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Vzdělání si doplňuje šest pracovnic školy. Jedna učitelka kombinované studium spec. ped., dvě vychovatelky studují na Pedagogické fakultě Brno v kombinované formě studia spec.ped., jedna vychovatelka byla účastníkem programu celoţivotní vzdělávání, jedna asistentka pedagoga byla taktéţ zapojena do programu celoţivotního vzdělávání a jedna sociální pracovnice studovala VOŠ sociální. Pracovnice SPC jsou zapojeny do "Specializovaného vzdělávání logopedů ve školství" v rozsahu 250 hodin v průběhu tři let. Vzdělávání zajišťuje ALOŠ v rámci akreditovaného programu MŠMT, financovaného z ESF OP VK jako pilotní projekt pro zvyšování odborné přípravy magistrů - logopedů ve školství. M. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaţeno metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným pouţíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se ţáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání ţáků se SVP a ţáků mimořádně nadaných. Tento projekt by měl podpořit následující oblasti (témata), a to čtenářskou a informační gramotnost, finanční gramotnost, cizí jazyk a vyuţívání ICT (viz. následující tabulka klíčových aktivit). Dosaţení cíle na úrovni školy bude zajištěno kladnou zpětnou vazbou na základě výsledků dotazníků, které budou zpětnou vazbou na hodiny realizované pomocí nových učebních materiálů. Dosaţení cíle absolvování DVPP na úrovni školy bude zajištěno splněním nastavených indikátorů (např. 2 certifikáty/osvědčení + realizace 2 ukázkových hodin u finanční gramotnosti) u dalších klíčových aktivit vţdy vytvoření poţadovaného počtu vzdělávacích materiálů či digitálních učebních materiálů dle daných nastavených poţadavků klíčových aktivit. Do projektu se v období od zapojilo celkem 17 vyučujících, kteří se aktivně zapojili do tvorby vzdělávacích materiálů, jejichţ tvorbou chtějí zvýšit zájem ţáků o výuku zaměřenou na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti či vyuţití ICT. Vyučující jsou jak z prvního, tak z druhého stupně ZŚ, kde aktivně pracují na tvorbě a ověřování vytvořených materiálů. N. Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Významné je zapojení pedagogických pracovníků do různých společenských organizací a asociací. Pracovníci SPC i některé učitelky jsou členy Asociace logopedů ve školství, o.s. /ALOŠ/ a Asociace pracovníků SPC /APSPC/ a aktivně se zapojují zejména do vzdělávacích akcí ALOŠ. Ředitel školy je místopředsedou ALOŠ. V rámci ALOŠ ve 17

18 spolupráci MŠMT a IPPP je členem pracovní skupiny na vytvoření systému logopedické péče v jednotlivých krajích ČR. Organizuje a zajišťuje "Specializované vzdělávání logopedů ve školství", ve spolupráci se spolupracovníky organizuje pro učitelky MŠ vzdělávání pod názvem "Logopedická prevence". Organizuje a pořádá pravidelné porady ředitelů MŠ na pobočkách a brněnském SPC. Ředitel je současně členem pracovní skupiny při MŠMT ČR pro vypracování stanovisek a připomínek k vytvářeným vyhláškám pro odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy pro SPC. Členové SPC se pravidelně vzdělávají v rámci prevence vad řeči, učitelky MŠ a ZŠ v rámci ČR. Ředitel školy se aktivně podílí na transformaci SPC v Jihomoravském kraji. Škola vypomáhá Ústeckému kraji lektory z našeho SPC v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, Oblast podpory Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací logopedů ve školství, o.s. Projekt je dvouletý, probíhá od do V průběhu tohoto období proběhne 6 vzdělávacích kurzů "Logopedická prevence". Kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. stupně ZŠ v Ústeckém a Pardubickém kraji. Velmi dobrá je spolupráce s FDN v Brně s klinikou neurologie. Škola je zapojena do projektů VÚP, který ověřuje vhodnost zařazení druhého světového jazyka ţákům s logopedickou vadou. Projekt je plánován od roku 2009 do roku Do projektu je zapojen ředitel školy a vyučující anglického jazyka. Škola udrţuje dlouhodobě dobré vztahy s MČ Brno-Jundrov a ředitelstvím ZŠ a MŠ. Vzájemně se setkáváme na společenských akcích pořádaných radnicí a školskými zařízeními. Společně je řešena i problematika průchodnost a průjezdnost ulice Veslařská a moţnosti parkování na ní. Velice dobrá je spolupráce s odborem školství Jihomoravského kraje i města Brna. 18

19 O. INTERNÁT (stav k ) Počty dětí v zařízení Údaje o ubytování na internátu Pokojů Z toho Skupinové Skupinové Obývací celkem jednolůţk. dvoulůţk. třílůţk. čtyřlůţk. pětilůţk. šestilůţk. sedmilůţk. osmilůţ. vícelůţ. byty kuchyňky místnosti Pokoje Metrů čtverečních 1. 13,26 38,89 x x 42, ,92 x x 18,15 3. x x 4. x x 5. x x Celkem 36,18 38,89 x x 60,41 19

20 P. ŠKOLNÍ JÍDELNA Počet zapsaných strávníků (podle stavu k ) Školní jídelna Výdejna Náhradní stravování Ţáků školy 139 Ţáků jiných škol 0 Pracovníků školy 59 Cizích strávníků 1 Celkem

21 Q. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM Název zařízení SPC při ZŠ a MŠ logopedické, Brno, Veslařská 234 Pobočky: Bystřice pod Hostýnem Hodonín Kroměříž Uherské Hradiště Vyškov Znojmo I. Odborní pracovníci Pracovníci (ve fyzických osobách) v tom se vzděláním Přepoč. Celkem vysokoškolským úpl.stř. na plně psycholog. spec.ped.* jiným a vyšším jiným zaměst. Speciální pedagogové ,017 Psychologové Sociální pracovníci 2 2 1,326 Ostatní - koordinátor II. Výjezdy Celkem v Celkem okrese sídla Celkem SPC mimo Blansko Brno v okrese Brnovenk. jiný kraj* Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Vysočina 743/32 B Počet dětí Počet výjezdů /9 B Počet škol /4 B III. SPC vlastní dopravní prostředky Ano 21

22 IV. Klienti, jimţ byla poskytnuta péče ve školním roce 2010/2011 Klienti z toho z toho celkem jednoráz. mentálně sluchově zrakově vady tělesně s více lék.diag. ostatní ošetřeni postiţení postiţeni postiţ. řeči postiţ. vadami autismus Integrováni do MŠ ZŠ G,SOŠ,SOU Ze speciálních škol MŠ ZŠ 5 5 ZŠ s programem ZvŠ ZŠ speciální G,SOŠ,SOU OU, PrŠ Ostatní zařízení Rodiny, školsky nezařazení Klienti ze zřizující školy Činnost SPC ve školním roce 2010/2011 Počet z toho v celkem ambulant. terénu Individuální činnost pro klienty z toho komplexní vyšetření z toho ostatní individuální péče z ostatní individuální péče - psychologická vyšetření z ostatní individuální péče - speciálně ped. vyšetření z ostatní individuální péče - sociálně právní poradenství Skupinové činnosti s klienty 8/120 8/120 Služby pedagogům 1143 Ostatní odborné činnosti 43 Stáže studentů 26 Počet pobytových akcí 0 Odborné podklady pro vzdělávací opatření 3247 z toho doporučení k integraci 1369 Individuální výchovně vzdělávací plány 651 Telefonické odborné konzultace

23 Hodnocení činnosti SPC Brno za školní rok 2010/2011 V průběhu školního roku SPC Brno pokračovalo v diagnostické činnosti a v kontrolních vyšetřeních na pracovišti i v terénu (logopedické třídy, individuální intergace, depistáţe a garance logopedické péče v běţných třídách MŠ, ZŠ). Konzultace byly poskytovány rodičům i pedagogům. Kaţdá logopedka vedla 1x týdně individuální terapii a intervenci na ambulanci SPC. Působnost SPC Brno se v letošním roce rozšířila o školu samostatně zřízenou pro děti, ţáky se zdravotním postiţením - MŠ, ZŠ a DD, Široká 42, Ivančice. Mgr. Soňa Nečesánková pokračovala v práci logopedického koordinátora pro Jihomoravský kraj. V předešlém období došlo ke zmapování a následnému vytvoření logopedické sítě v rámci celého Jihomoravského kraje. Na základě získaných informací byl vytvořen adresář škol s logopedickým pracovníkem. Z údajů vyplývající z dotazníkového šetření byli kontaktování zástupci odboru školství ve vybraných trojkových obcích. Logopedický koordinátor byl pozván na několik schůzek ředitelů škol, které zorganizovala daná trojková obec. Účast byla vţdy za přítomnosti zástupců odboru školství našeho kraje (Mgr. Jonášová). Proběhly 2- denní pracovní schůzky koordinátorů (Olomouc, Praha). V tomto roce se uskutečnilo evaulační šetření o práci a poskytování sluţeb v SPC Brno, včetně všech poboček. Probíhaly informační schůzky, proškolení k realizaci, sbírání dat, pohovory. V červnu nás pracovnice firmy Mansio seznámil s celkovým vyhodnocením. Z pravidelných i mimořádných akcí SPC Brno ve školním roce 2010/11: Září 2010: Mgr. Hanáková se účastnila dvoudenní konference k projektu inovace činnosti SPC konané v Bzenci Mgr. Rejdová absolvovala workshop Gestalt terapie v Přerově a pokračovala v dlouhodobém výcviku Gestalt terapie Mgr. Dostálová byla konzultantkou studentky spec. pedagogiky logopedie k diplomové práci zaměřené na rozvíjení jazykových schopností podle Elkonina pracovní porada SPC v Brně Říjen 2010: psycholoţky PhDr. Kunovská, Mgr. Rejdová uskutečnily přednášku pro začínající učitele ZŠ a MŠ logopedické, Veslařská o diagnostice vývojové dysfázie pracovní porada SPC Brno Listopad 2010: PaedDr. B. Kuthanová se zúčastnila pravidelného sněmu ALOŠ v Praze, v rámci něhoţ proběhla přednáška Doc. Neuabauera zaměřená na rozvoj artikulace z vývojového hlediska 23

24 Mgr. Rejdová měla další běh výcviku Gestalt-terapie a seminář Pesso-Boyden terapie PaedDr. Kuthanová vydala doporučení pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky studentovi s vadou řeči pracovní porada SPC Brno Prosinec 2010 proběhla pracovní návštěva psycholoţky- kolegyně z SPC při ZŠ a SŠ Březejc ve Velkém Meziříčí konala se porada se zástupkyněmi odboru školství KÚ Jihomoravského kraje Ing. Neubauerovou a Nečasovou pracovní porada SPC Brno Leden 2011: logopedky i psycholoţky SPC se podílely na zápisu a následném vyšetřování ţáků do ZŠ logopedické pracovní porada SPC v Uherském Hradišti Únor 2011: uskutečnila se pravidelná schůzka učitelek logopedických tříd,byla zaměřena na rozvoj gramatické roviny řeči Mgr. Nečesánková na schůzce učitelek logopedických tříd prezentovala moţnosti počítačového logopedického programu Boardmaker pracovní a provozní porada SPC Brno, školení první pomoci Březen: 2011: v SPC se uskutečnily dvě týdenní praxe studentek 5. ročníku psychologie proběhl zápis a vyšetření dětí do MŠ logopedické Mgr. Rejdová pokračovala ve výcviku v Gestalt terapii pracovní porada SPC Brno Duben 2011: začal dvouletý projekt EU školám, do kterého se v oblasti logopedie zapojila Paed.Dr. Kuthanová 24

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola logopedická. Brno, Veslařská 234. Mgr. Milada Kondlerová Září 2012. Vypracovala: Datum:

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola logopedická. Brno, Veslařská 234. Mgr. Milada Kondlerová Září 2012. Vypracovala: Datum: Výroční zpráva 2 22, Brno, Veslařská 234 Vypracovala: Datum: Mgr. Milada Kondlerová Září 22 2-22 Obsah A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRÁVNICKÉ OSOBĚ B. MŠ, ZŠ - VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více