Architektura jako odraz doby II.: aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní"

Transkript

1 Architektura jako odraz doby II.: aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní (slide 1; slide 2) Byla to vzrušující doba, která přinesla názorový souboj dvou generací. Zatímco starší architekti byli plně zaujati dekorativním národním stylem, nastupující generace zprvu trochu tápala: snažila se navázat na principy předválečné kotěrovské moderny, nebo se pokoušela zdynamizovat kubistické formy, či byla okouzlena moderním klasicismem Plečnikovým, aby nakonec našla své vzory v práci avantgardních architektů německého Bauhausu, ruských konstruktivistů a zejména geniálního Švýcara Le Corbusiera (Lukeš 2013b: 69). (slide 3) V říjnu 1918 vznikl nový demokratický stát Československá republika a na Pražský hrad usedl prezident Tomáš Garrigue Masaryk. (úkol 1; úkol 2) První československý prezident byl muž moudrý a prozíravý, udržoval přátelské styky s řadou intelektuálů a umělců své doby, mezi nimiž nechyběl ani zakladatel moderní české architektury Jan Kotěra. (slide 4) Ten už si v roli profesora nejprve na Uměleckoprůmyslové škole a později na Akademii výtvarných umění stihnul vychovat celou řadu žáků, z nichž někteří se měli v průběhu první poloviny dvacátého století významně zapsat do dějin české architektury. Trojici Josef Gočár, Pavel Janák a Otakar Novotný se to podařilo již před rokem V průběhu dvacátých a třicátých let se k nim pak přidávají Bohuslav Fuchs a František Lydie Gahura. První jmenovaný byl činný zejména v Brně, druhý pak především ve Zlíně. (slide 5) Se vznikem nového samostatného státu úzce souvisí nový architektonický styl, národní dekorativismus. Ten byl inspirován tehdejší dobovou světovou módou art deco. Tento nový styl měl ztělesňovat oficiální styl mladé republiky. V něm ornament secesní nahradily geometrické prvky: kruhy, oblouky, polygony. Na rozdíl od nebarevného kubismu styl art deco naopak barvami hýřil a dominovaly mu tóny československé vlajky: bílá, červená a modrá (Lukeš 2012: 8). Podobně jako kubismus měl i národní dekorativismus jen krátkého trvání a zrovna tak ho prosazovala a uplatňovala zejména dvojice architektů Pavel Janák a Josef Gočár. Z mnoha staveb postavených za krátkou dobu si uveďme alespoň tři: Gočárův palác Legiobanky v ulici Na Poříčí, podle kterého národní dekorativismus bývá mnohdy označován jako styl Legiobanky. (slide 6) Janákův palác Adria na nároží Národní třídy a Jungmannova náměstí patří také k nepřehlédnutelným pražským stavbám v tomto stylu. (slide 7) Jako mimopražskou raritu nelze nezmínit Janákovo krematorium v Pardubicích, které v roce 1968 vytvořilo působivou kulisu Rudolfu Hrušinskému ve filmu Juraje Herze Spalovač mrtvol (děj románu Ladislava Fukse se přitom odehrává v Praze). (úkol 3; úkol 4) Všechny tři zmíněné stavby jsou z první poloviny dvacátých let. Národní dekorativismus se však velmi rychle vyčerpal a i Josef Gočár s Pavlem Janákem od něj záhy upustili, aby

2 udrželi krok s mladší generací architektů reprezentovanou mimo jiné např. právě Františkem Lydia Gahurou nebo Bohuslavem Fuchsem. (slide 8) Mladší generace architektů totiž od samého začátku považovala dekorativismus za omyl a zradu odkazu Jana Kotěry, který v roce 1923 sotva padesátiletý zemřel. Orientovala se na purismus švýcarského architekta Le Corbusiera ( ), ruský konstruktivismus, holandskou racionální modernu a posléze zejména na funkcionalismus, který se ve dvacátých a třicátých letech stal dominantním mezinárodním stylem. (slide 9) Vedle těchto nových stylů u nás byla jakási alternativa moderního klasicismu, kterou prosazoval Janem Kotěrou do Prahy pozvaný slovinský architekt Jože Plečnik ( ). Ten v roce 1910 vystřídal Jana Kotěru ve vedení ateliéru dekorativní architektury na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a v letech zastával funkci architekta Pražského hradu. Kromě celé řady četných realizací v interiérech i exteriérech hradního areálu postavil na přelomu 20. a 30. let na pražských Vinohradech kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. (slide 10) V duchu moderního klasicismu se pak nese i poslední velká stavba Jana Kotěry, budova Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. (úkol 5) (slide 11) S úmrtím svého učitele Jana Kotěry jakoby si jeho žáci vzpomněli na estetický účinek odhalené cihly, jejíž krásu pro ně a potažmo pro nás objevil právě Jan Kotěra, když se před první světovou válkou inspiroval holandskou architekturou. (slide 12) Pavel Janák v letech postavil sousedící vily pro sochaře Bohumila Kafku a výtvarníky Emila Fillu a Vincence Beneše v pražských Střešovicích, které nedaleko doplnil také Otakar Novotný stejně laděnou vilou pro malíře Václava Špálu. (slide 13) K již tak velké kráse města Hradce Králové přidal několik svých cihel i Josef Gočár, který ve východočeském městě převzal štafetu městského architekta po Janu Kotěrovi. Výrazně se tak podepsal nejen jako architekt, ale i coby urbanista na tváři toho času velmi vzkvétajícího města, kterému se přezdívá Salon republiky. Hradec Králové tak může posloužit jako živé muzeum nejen Josefa Gočára, ale společně se stavbami Kotěrovými a dalších více i méně známých architektů jako expozice architektury první poloviny dvacátého století vůbec. (slide 14) Čeští architekti udržovali vzájemné styky a kontakty se zahraničními architekty. Snad nejvlivnějším architektem té doby byl švýcarský architekt Le Corbusier. Jím prosazovaný purismus pracoval se základními geometrickými tvary a dekorativnost zcela odmítal. Ke kráse celkového účinku měla postačit čistota konstrukce, barva a sktruktura stavebního materiálu. Jako příkladná ukázka tohoto stylu v české architektuře může posloužit budova krematoria v Nymburce od Bedřicha Feursteina. Ta je také příkladnou reakcí na přezdobené Janákovo pardubické krematorium. (úkol 6) (slide 15) Slavný architekt Le Corbusier přijížděl i do Československa, jehož architektonickým počinům se obdivoval a s českými architekty, umělci a osobnostmi se přátelil. Byl si blízký s Karlem Teigem, teoretikem architektury a vůdčí osobností uměleckého svazu Devětsil. (slide 16) Přál si projektovat pro zlínského podnikatele Jana Antonína Baťu, proto do Zlína několikrát zavítal, ale z užší spolupráce nakonec sešlo.

3 Ve Zlíně se ještě za působení předčasně tragicky zesnulého Tomáše Bati stihnul uplatnit Jan Kotěra, později i Josef Gočár, ale za dvorní architekty impéria Baťa můžeme označit Františka Lydie Gahuru a Vladimíra Karfíka. (slide 17) Vedle purismu u nás také získával ohlas ruský konstruktivismus, který se ve své domovské vlasti prosadil po Říjnové revoluci roku 1917 a byl zde dominantním stylem do začátku třicátých let. Kladl důraz na technickou dokonalost a obnaženost staveb bez zbytečného luxusu. Příkladem tohoto stylu u nás je Husův sbor na pražských Vinohradech od Pavla Janáka. (slide 18) Ve druhé polovině dvacátých let se již plně začíná prosazovat funkcionalismus, který byl jako mezinárodní styl vyústěním purismu a konstruktivismu. Přihlásil se k němu i Le Corbusier a postupně i čeští architekti napříč generacemi. Zázemí měl tento styl v německé škole Bauhaus, kterou založil a od roku 1919 vedl Walter Gropius, a kterou někteří čeští architekti navštívili. Bauhaus nejprve sídlil ve Výmaru, od roku 1924 v Desavě a v roce 1932 byl zavřen nacisty jako příklad zvrhlého umění. Stihl ho tedy stejný osud jako ruský konstruktivismus, který byl v roce 1932 zamítnut Ústředním výborem Komunistické strany Sovětského svazu na úkor socialistického realismu. U nás však funkcionalismus mohl sílit až do roku 1939 a krátce doznívat i po druhé světové válce. V přítomný okamžik nevyzpytatelné dějiny tomu chtěly, že po roce 1948 byl funkcionalismus vystřídán socialistickým realismem, totalitním stylem importovaným k nám z Ruska. To je však jiná kapitola (úkol 7; úkol 8) (slide 19) K charakteristickým rysům funkcionalismu patří skeletová konstrukce, nejčastěji železobetonová nebo ocelová, na kterou bylo možné zavěsit lehký obvodový plášť s okenními pásy. Obvodové stěny tak již nebyly nosnými, a proto nemusely být z větší části těžkopádně vyzděné. To způsobilo odlehčení staveb. Typické pro tento styl byly ploché střechy, což ještě donedávna bylo z technických důvodů také nemožné. Tím si architekti mohli dovolit navrhovat rozměrné terasy, což společně s prosklenými zimními zahradami způsobilo propojení interiéru domu s jeho vnějším exteriérem, ideálně se zahradou. V oblibě se také měla kulatá okna a zaoblená nároží, inspirovaná tvarem zaoceánských parníků. Tato inspirace s sebou do architektury přinesla tzv. nautické prvky. Některé stavby byly z neomítaných režných cihel, ale častěji se na fasádě uplatňovala bílá omítka. Základní teze funkcionalismu forma následuje funkci dává jasně najevo, že forma stavby musela vycházet jedině z funkcí, nesměla být dána předem (Švácha 1995: 263). (Slide 20) Funkci, účelu budovy tedy podléhá její konstrukce a celková podoba. Nejčastěji to byly krabicovité, avšak otevřené stavby, až v pozdějších třicátých letech se jim dostávalo zaoblených organických tvarů. (slide 21) Do jisté míry stavění ve stylu funkcionalismu zavánělo spíše čistou vědou nežli uměním. O to se také ve dvacátých letech vedly spory. Architekturu za vědu považoval Karel Teige ( ), což byl velmi vlivný a průbojný teoretik a duchovní vůdce mladé generace. Architektura v jeho pojetí neměla být nositelem estetické funkce, ale funkcí ryze praktických. Dům jako stroj na bydlení, jak si žádal Le Corbusier, který samotný ovšem na estetickou funkci architektury zcela nezanevřel. Podle Teigeho měla být architektura exaktně stanoveným výsledkem několika vyabstrahovaných funkcí - obytné, pracovní,

4 hygienické, komunikační, k nimž teprve ve třicátých letech Teige rozpačitě připojil i funkci estetickou (Švácha 1995: 276), kterou lidským potřebám neupíral, ale měly ji suplovat volné druhy umělecké tvořivosti jako poezie a malířství. Karel Teige si pro svůj vědecký funkcionalismus získal stoupence, mnozí architekti mu však také oponovali a byli toho názoru, že i přes nespornou vědeckou stránku funkcionalismu by si měly stavby uchovat umělecký, estetický či poetický aspekt. Stál tak vedle sebe vědecký funkcionalismus reprezentovaný teoretikem Karlem Teigem a architekty Oldřichem Tylem či Ludvíkem Kyselou a funkcionalismus emocionální, který prosazovali Vít Obrtel, Karel Honzík, Josef Havlíček nebo paradoxně i blízký Teigeho přítel Jaromír Krejcar. (úkol 9) (slide 22) V Praze se funkcionalismus poprvé výrazně projevil ve stavbě Veletržního paláce od Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla z roku 1928 nebo u Lindtova domu od Ludvíka Kysely na Václavském náměstí. V jeho sousedství pak ve stejné době (mezi léty ) vyrostl obchodní dům firmy Baťa. (slide 23) Na počátku třicátých let pak Václavské náměstí ozdobil Pavel Janák stavbou hotelu Juliš. (slide 24) Významnou typologickou položkou funkcionalistického stylu se staly rodinné domy a vily. Pavel Janák byl na počátku třicátých let iniciátorem výstavby osady Baba, kolonie funkcionalistických vil v pražských Dejvicích. Navrhoval urbanistický koncept a sám si zde postavil vlastní vilu. Vedle něj tady navrhli vily Josef Gočár, Ladislav Žák, Evžen Linhart, Oldřich Starý, holandský architekt Mart Stam a další. (slide 25) Vedle Prahy se funkcionalismus podepsal na tváři rozvíjejícího se Brna. Bohuslav Fuchs s Ernstem Wiesnerem postavili na náměstí Svobody budovu Moravské banky. (slide 26) Bohuslav Fuchs pak samostatně palác Alfa, městské lázně nebo (slide 27) z hlediska architektury slavný, avšak dnes chátrající hotel Avion. (slide 28) Ernst Wiesner je známý zejména díky stavbě krematoria na brněnském ústředním hřbitově nebo nedávno zrekonstruované vile rodiny Stiassny. Ernst Wiesner ovšem u svých staveb nebyl poplatný jen funkcionalistickému stylu. V Brně se však sešlo více talentovaných architektů. Jan Víšek je autorem Husova sboru církve československé, patrně vůbec prvního funkcionalistického kostela. (slide 29) Při procházce moravskou metropolí nemůžeme minout stavby Jindřicha Kumpošta a posezení v nedávno zrekonstruované kavárně Era od Josefa Kranze je estetickým zážitkem. Všichni zmínění brněnští architekti v Brně postavili četné vily a rodinné domy, samozřejmě pak projektovali i po celé Moravě. Vrcholem tohoto brněnského architektonického rozmachu se stala výstavba Brněnského výstaviště při příležitosti deseti let vzniku republiky, tedy v roce (slide 30) Funkcionalismus se ovšem uplatnil snad ve všech městech republiky. Nejenom v Praze, Brně, Hradci Králové či ve Zlíně. Na Moravě a ve Slezsku byli velmi aktivní bratři dvojčata Lubomír a Čestmír Šlapetové. (slide 31) Pomyslnou korunu či třešničku na již tak mnohapatrový dort na přelomu dvacátých a třicátých let nasadili architekt Mies van der Rohe stavbou vily pro rodinu Tugendhatových v Brně a v Brně narozený světoběžník Adolf Loos vilou pro rodinu Františka Müllera v Praze. Po pohnutých osudech rodin původních majitelů i obou vil a několikaletém chátrání ve druhé

5 polovině dvacátého století jsou dnes obě vily obnoveny a zpřístupněny veřejnosti. Zájem návštěvníků svědčí o tom, že veřejnost má o architekturu a období tzv. První republiky zájem. Obě vily byly postaveny na konci dvacátých let dvacátého století a jejich stavba nebyla provázena jednohlasným nadšením, s jakým jsou obě přijímány dnes. (slide 32) Mies van der Rohe a rodina Tugendhatových byli kritizováni za přílišnou rozmařilost v době ekonomické krize. Ostrou kritikou nešetřil Karel Teige, který se vyjádřil, že brněnská vila je stroj na reprezentaci, na nádheru, na bezpracný, lenošný život pánů, hrajících golf a dam nudících se v budoárech (Sedlák 2004: 24). Teigemu blízký architekt Jaromír Krejcar mínil, že ze stanoviska technického pokroku a hygieny jsou tyto stavby mnohem méně významné, než jednání obecní rady v Zapadlé Lhotě o zřízení primitivní kanalizace (Sedlák 2004: 24). Dnes je však svého času kritizovaná vila po zásluze zapsána na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO, což se z meziválečných staveb podařilo už jen komplexu školy Bauhaus v Desavě od Waltera Gropia a Schröderově domu v Utrechtu od Gerita Rietvelda. (slide 33) Brněnský rodák, avšak spíše vídeňák či světoběžník Adolf Loos musel se stavitelem Františkem Müllerem několikrát žádat o stavební povolení, jelikož mu úřady nechtěly do původní zástavby takto navrženou vilu povolit. Adolf Loos ve vile dokonale rozpracoval své pojetí raumplanu, tj. prostorového plánu, kdy do kubusu, krychle domu umístil několik místností bez ohledu na tradiční členění na patra. Každý pokoj, každá místnost mají jinu výšku. Adolf Loos byl se svojí prací velmi spokojený a se stavebníkem si natolik porozuměl, že v roce 1930 ve vile se svými přáteli a rodinou Františka Müllera oslavil své šedesáté narozeniny. (úkol 10) (slide 34) Třicátá léta byla obdobím, kdy bylo dostatek dobrým vkusem obdařených objednavatelů, kteří k architektům chovali úctu. Tento zlatý věk čisté a elegantní architektury však skončil příchodem nacistů, kteří funkcionalismus smetli z projekčních stolů jako něco židovsky bezduchého, krabicovitého bez špetky krásy a nároku na další podporu. Po druhé světové válce pak historie a s ní i česká architektura nabrala takový směr, o jakém na konci třicátých let nemohl mít nikdo ani nejmenší tušení. (slide 35) V roce 1945 umírá Josef Gočár. Jeho dílo, čítající desítky realizací od Paříže až po podkarpatský Užhorod a další desítky neprovedených projektů, tady však zůstává jako memento. V každém stylovém období té neklidné první poloviny dvacátého století vznikla alespoň jedna jeho stavba, nad níž i po tolika letech stojíme v úžasu (Lukeš 2013b: 189). Následujících více než čtyřicet let nemělo na klidu dějinám přidat. Pokud se historie vyvíjí jako na houpačce nahoru a dolů, ve druhé polovině dvacátého století se z vrcholu dostane na samé dno. Tohoto nemilého svědectví měl být pravděpodobně nejvýznamnější architekt jeho první poloviny ušetřen (úkol 11; úkol 12; úkol 13)

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní (slide 1; slide 2) Byla to vzrušující doba, která přinesla názorový souboj dvou generací. Zatímco starší architekti byli

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 18. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní metody zdokonalující

Více

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Adolf Loos (* 1870 Brno 1933 Kalksburg u Vídně) syn brněnského kameníka Adolfa Loose st. (jeho dílna sídlila na Kounicově 20 a 22) studium:

Více

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 Úkol 1, tzv. historicko-politický Připomeňte si historické události, které vedly ke vzniku samostatné Československé republiky. Co víte o osobě Tomáše Garrigua Masaryka? Kdo

Více

Bytová kultura a nábytek v

Bytová kultura a nábytek v Bytová kultura a nábytek v meziválečném č období bí Proměna bytové kultury a nábytku v souvislosti s počátky průmyslové výroby 20. 30. léta 20. století zdůraznění funkce a funkčních vlastností první polovina

Více

XVII. Seznam ilustrací

XVII. Seznam ilustrací XVII. Seznam ilustrací 1) Le Corbusier na Athénské Akropoli, stojí u Parthenónu, Athény, září 1911 2) Le Corbusier na Athénské Agoře, Athény, září 1911 3) Le Corbusier na Athénské Akropoli, Athény, září

Více

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Zadavatel: Obec Všechovice Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Ing. Marcela Tomášová Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581 626 202 e-mail: agentura@regionhranicko.cz

Více

Komňa čp.109 a Šumice čp.156 dvě stodoly s dřevěnou drážkovou konstrukcí J. Bláha, M. Kloiber, M. Rybníček 9

Komňa čp.109 a Šumice čp.156 dvě stodoly s dřevěnou drážkovou konstrukcí J. Bláha, M. Kloiber, M. Rybníček 9 Obsah Komňa čp.109 a Šumice čp.156 dvě stodoly s dřevěnou drážkovou konstrukcí J. Bláha, M. Kloiber, M. Rybníček 9 Oplakávání Krista z Napajedel M. Hamsíková 15 Příspěvek k poznání historických rozvodů

Více

ARCHITEKTURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Medova vila a architektonické a prostorové koncepty Josefa Gočára

Medova vila a architektonické a prostorové koncepty Josefa Gočára MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Seminář dějin umění Medova vila a architektonické a prostorové koncepty Josefa Gočára Diplomová práce Iveta Randová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Více

Galerie a pamětní síně

Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně 1 Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Bohatství kraje Vysočina spočívá nejen v jeho přírodě a malebné krajině, ale také v rozsáhlých historických a uměleckých

Více

František Lýdie Gahura: architekt, urbanista, sochař

František Lýdie Gahura: architekt, urbanista, sochař František Lýdie Gahura: architekt, urbanista, sochař Author: Ladislava Horňáková Published: 12.03.2008 František Gahura se narodil ve Zlíně 10. října 1891. Vyučil se u sochaře a štukatéra Aloise Amorta

Více

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pro potřeby

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : leden 2013 Určení: dějepis, žáci 9.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : leden 2013 Určení: dějepis, žáci 9.ročníku KULTURA A UMĚNÍ VE 20. A 30. LETECH 20. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_03 Tématický celek: Umění a

Více

Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce

Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění Bakalářská diplomová práce 2013 Alena Smutná 1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění Dějiny umění Alena Smutná Kremerova

Více

ý sk z e sl o vsk Mora

ý sk z e sl o vsk Mora Moravskoslezský BRUNTÁL 16 17 18 OSTRAVA KARVINÁ NOVÝ JIČÍN FRÝDEK-MÍSTEK SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Prioritní osa

Více

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví je odrazem kulturního života našich předků, který se projevil formováním hmotných struktur

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

v moderním duchu Osvědčená kvalita stavba návštěva

v moderním duchu Osvědčená kvalita stavba návštěva stavba návštěva Osvědčená kvalita v moderním duchu Maloměstská vilka z třicátých let 20. století po rekonstrukci prokoukla novou fasádou a moderně řešeným interiérem. Celková stavebně-technická obnova

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 9. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz říjen 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

ČÁST 1 - KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ

ČÁST 1 - KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ ČÁST 1 - KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ 1) Tolerování délkových rozměrů soustava tolerancí a uložení ISO, mezní úchylky, rozměrová tolerance, soustava jednotné díry, soustava jednotného hřídele, pravidla pro stanovení

Více

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů.

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Otto Gutfreund málo známý a nezvěstný Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Na bechyňské keramické i na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studuje bez jakýchkoli úspěchů,

Více

Centrum Tvých stavebních aktivit je ovšem jinde, o sotva deset minut pěší chůze dál, v okolí ulice Na Vozovce.

Centrum Tvých stavebních aktivit je ovšem jinde, o sotva deset minut pěší chůze dál, v okolí ulice Na Vozovce. Šlapetání Šlapeta Lubomír čistota, klid a mír. Lubomír ovšem nemá zdání, že Zlo přidupe bez pozvání. Lubomír zdá se netuší, že klid Kazisvět přehluší. Svou roli v tom jistě sehrála láska, co taky jiného?

Více

Oáza na vsi. 58 rodinné domy

Oáza na vsi. 58 rodinné domy 58 rodinné domy Oáza na vsi Úzkou dlouhou parcelu lemuje podél jižní strany bariéra, kterou tvoří skalka, zídka ze štípaného místního kamene, opěrná betonová stěna a plné dřevěné oplocení. Kompaktní hmota

Více

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA Čermáková, Bohdálková, Březinová, Ziková, Valášková, Holcmannová ZNOJMO Město Znojmo vzniklo na skalnatém ostrově nad řekou Dyjí v podhradí slavného Břetislavova hradu.

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Alice Hladíková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Alice Hladíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Alice Hladíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: ARTS management Název bakalářské

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

Budeme velice potěšeni, když se našich akcí zúčastníte. Informace získáte na nástěnce v přízemí u míst. č. 33 a také na přednáškách U3V.

Budeme velice potěšeni, když se našich akcí zúčastníte. Informace získáte na nástěnce v přízemí u míst. č. 33 a také na přednáškách U3V. KLUB POSLUCHAČŮ A ABSOLVENTŮ U3V FF UK Klub vznikl dne 26. února 2009 a je volným sdružením osob zapsaných do kurzů pořádaných Filozofickou fakultou pro Univerzitu třetího věku a jejich absolventů. Garantkou

Více

Budeme velice potěšeni, když se našich akcí zúčastníte. Informace získáte na nástěnce v přízemí u míst. č. 33 a také na přednáškách U3V.

Budeme velice potěšeni, když se našich akcí zúčastníte. Informace získáte na nástěnce v přízemí u míst. č. 33 a také na přednáškách U3V. KLUB POSLUCHAČŮ A ABSOLVENTŮ U3V FF UK Klub vznikl dne 26. února 2009 a je volným sdružením osob zapsaných do kurzů pořádaných Filozofickou fakultou pro Univerzitu třetího věku a jejich absolventů. Garantkou

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

Budeme velice potěšeni, když se našich akcí zúčastníte. Informace získáte na nástěnce v přízemí u míst. č. 33 a také na přednáškách U3V.

Budeme velice potěšeni, když se našich akcí zúčastníte. Informace získáte na nástěnce v přízemí u míst. č. 33 a také na přednáškách U3V. KLUB POSLUCHAČŮ A ABSOLVENTŮ U3V FF UK Klub vznikl dne 26. února 2009 a je volným sdružením osob zapsaných do kurzů pořádaných Filozofickou fakultou pro Univerzitu třetího věku a jejich absolventů. Garantkou

Více

Valašská trefa. Originální vila vypadá futuristicky, ale s krajinou ladí

Valašská trefa. Originální vila vypadá futuristicky, ale s krajinou ladí Společnost AVG group dodala ORIGINÁLNÍ DESIGNOVOU FASÁDU AVG z hliníkových materiálů. Originální fasáda byla vyrobená z hliníkových kompozitních materiálů na CNC technologii a designových hliníkových panelů

Více

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach Obytný dům na českém venkově moderní bydlení Ing. arch. Viktor Vlach Dům na návsi - Pod starou lípou Na návsi malebné vesnice na českomoravské vrchovině původně stály vesnické budovy. Byly však v natolik

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Umění na čokoládových obalech

Umění na čokoládových obalech Umění na čokoládových obalech Obaly lze rozdělit do řady kategorií, které kupodivu velmi dobře odrážejí také volnou Rykrovu tvorbu. Vedle zaujetí orientem a orientalismy (Kofila) na obalech čokolád (motivy

Více

Ústí nad Labeme 40. Ústí nad Labem Centrum Vila Kind č. p. 1535 Adresa. Krajská majetková, příspěvková organizace Vila

Ústí nad Labeme 40. Ústí nad Labem Centrum Vila Kind č. p. 1535 Adresa. Krajská majetková, příspěvková organizace Vila Ústí nad Labeme 40 Název objektu Ústí nad Labem Centrum Vila Kind č. p. 1535 Adresa Ústí nad Labem - Centrum, Na Schodech 4, č. p. 1535 K.ú./parcela č. Architekt St. p. č. 2383 Hartwig Fischel, Vídeň Stavitel

Více

Životní styl a kultura v ČSR mezi válkami

Životní styl a kultura v ČSR mezi válkami Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Životní

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

Design tužkou a ve 3D

Design tužkou a ve 3D Design tužkou a ve 3D Design ve 20. století VY_32_ZAZNAM_Design1r0103 Hana Děcká Kubismus v českém designu a 1. desetiletí 20. stol. architektuře Racionální princip tvorby (vymezení se vůči secesi) Motto:

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Studium: Stavební průmyslová škola v Plzni, Akademie výtvarných umění ve Vídni u profesora Otto Wagnera

Studium: Stavební průmyslová škola v Plzni, Akademie výtvarných umění ve Vídni u profesora Otto Wagnera Jméno: Jan Kotěra Otec: Antonín (nár. česká) Matka: Marie (rozená Voglová; nár. německá) Datum narození: 18. 12. 1871 Místo narození: Brno Datum úmrtí: 17. 4. 1923 Místo úmrtí: Praha Studium: Stavební

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Oheň ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ. POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.

Oheň ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ. POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu. Oheň ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.cz Oheň pekelný Jižní vstup do katedrály sv. Víta na Pražském

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE ODĚVŮ 1. Oděvní techniky 2. Ruční šití a žehlení 3.

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence na návštěvě v roubence Kanada pod Třemšínem Josef rozhodně není nezkušený stavebník postavil už několik rodinných domů, dřevostavba, do které nás pozval, je zatím jeho poslední prací. Ačkoliv se příjemný

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

NÁVŠTĚVA. Důraz. na kvalitu 76 DŮM & ZAHRADA

NÁVŠTĚVA. Důraz. na kvalitu 76 DŮM & ZAHRADA REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVA Důraz na kvalitu 76 DŮM & ZAHRADA www.dumazahrada.cz 77 NÁVŠTĚVA Rozhodnutí rekonstruovat rodinný dům je obvykle vyvoláno novými požadavky uživatelů v důsledku změněné rodinné situace.

Více

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL. 558 630 051-3 558 628 001, 628 003,

Více

Typový rodinný dům v 70. letech 20. stol. a v současnosti

Typový rodinný dům v 70. letech 20. stol. a v současnosti Typový rodinný dům v 70. letech 20. stol. a v současnosti Abstrakt Ing. arch. Jana Děnge Fakulta architektury ČVUT v Praze Dnešní záplava rodinných kolonií v příměstských lokalitách a vesnicích České republiky

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Českolipský deník Dobré rozhodnutí... 2 21.3.2014 Českolipský deník str. 2 Českolipsko Lípa dá milion porodnici, aby vytvořila pocit domova... 2 21.3.2014 Českolipský

Více

Samostatné Československo

Samostatné Československo Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_14 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

Pravda nové značky. Protektor Husákových dětí. Napsal uživatel Josef Brož Úterý, 10 Listopad 2009 08:54 - Aktualizováno Pátek, 04 Prosinec 2009 14:45

Pravda nové značky. Protektor Husákových dětí. Napsal uživatel Josef Brož Úterý, 10 Listopad 2009 08:54 - Aktualizováno Pátek, 04 Prosinec 2009 14:45 Co si myslíte o protektorátu? Pokud to zrovna nevíte, zajděte si na film Marka Najbrta s názvem Protektor. Dozvíte se, co všechno jsou filmoví tvůrci, narozeni v normalizační éře Gustáva Husáka, ochotni

Více

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století Tisková zpráva V rámci volné řady výstavních projektů v Clam-Gallasově paláci, věnovaných kulturní historii Prahy, se pořadatelé Archiv hl. m. Prahy a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Fakulta architektury ČVUT 2007/2008 2.semestr

Fakulta architektury ČVUT 2007/2008 2.semestr Fakulta architektury ČVUT 2007/2008 2.semestr Základní ateliér Ústav památkové péče a renovací prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, Csc. Ing. arch. Jan Kazimour 2. semestr 2007/08 JAN HARCINÍK 1 OBSAH Zadání

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů. Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů. Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby Daniel Veselý, 3.ročník SOŠ a SOU stavební Kolín Pražská 112, Kolín okres Kolín Středočeský kraj Anotace

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

Průmyslová revoluce v 19. století

Průmyslová revoluce v 19. století Na českém trhu funguje mnoho polistopadových firem, které sázejí na dnešní či včerejší zkušenosti a žijí budoucností. Hrstka společností navázala na prvorepublikovou tradici a oprášila masarykovský ideál.

Více

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443 5. třída Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011 VY_32_Inovace/8_443 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s dobou a významem osvícenství, vládou Marie Terezie. Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Gymnázium Přírodní škola Kubismus v Praze Autor: Jiří Slapnička Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Datum odevzdání: 27. 2. 2015 Za cenné rady děkuji panu Mgr. Štěpánu Macháčkovi a panu Josefu Alblovi

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

URBANISTICKÝ PLÁN PŘEDPOKLAD SPOKOJENÉHO BYDLENÍ

URBANISTICKÝ PLÁN PŘEDPOKLAD SPOKOJENÉHO BYDLENÍ URBANISTICKÝ PLÁN PŘEDPOKLAD SPOKOJENÉHO BYDLENÍ Neodmyslitelnou součástí všech spisů o moderním urbanismu je nejen líčení stále se zhoršujícího životního prostředí dnešních měst, ale i velký počet často

Více

VY_12_INOVACE_97/I. Národní obrození. Pro žáky 8. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Modernizace společnosti

VY_12_INOVACE_97/I. Národní obrození. Pro žáky 8. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Modernizace společnosti VY_12_INOVACE_97/I Národní obrození Pro žáky 8. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Modernizace společnosti Říjen 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k rozšíření učiva. Rozvíjení čtenářské gramotnosti.

Více

Č E S K Y. Stopovačka ÚKOL ZA ÚKOLEM SOKOLOVEM

Č E S K Y. Stopovačka ÚKOL ZA ÚKOLEM SOKOLOVEM Č E S K Y 18 Stopovačka ÚKOL ZA ÚKOLEM SOKOLOVEM 1 Poznejte Sokolov hrou. Dospělí i děti si zahrají na putování N 50 10.69V Sokolovem, E 012 38.3V5 v němž postup do dalšího kola vyžaduje 2. vyřešení úkolu,

Více

Meziválečná architektura v kraji Vysočina

Meziválečná architektura v kraji Vysočina Meziválečná architektura v kraji Vysočina 1 2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Regulační plán centra města Zlína

Regulační plán centra města Zlína Akce: Fáze: Regulační plán centra města Zlína Návrh 1. Etapa Evidenční číslo: 1510070004 Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města Zlín středisko územního plánování Náměstí Míru 12, Zlín 761 40 Ing. arch.

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Sloupce Autor: Ing. Silvana Žárská Číslo: VY_32_INOVACE_37

Více

SE PŘEDSTAVUJE. Dlouholeté působení nakladatelství na knižním trhu je spojeno zejména s

SE PŘEDSTAVUJE. Dlouholeté působení nakladatelství na knižním trhu je spojeno zejména s SE PŘEDSTAVUJE Patří mezi nejstarší nakladatelské domy v České republice Založena bylo v roce 1954 jako sportovní a turistické nakladatelství Transformována na akciovou společnost v roce 1991 Dlouholeté

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Pro potřeby této práce jsem pozorovala dvě vyučovací hodiny ve dvou třídách

Více

Pod šikmou střechou. bydlení. 8 www.casopishome.cz. n á v š t ě v a v d o m ě. TEXT: Andrea Mičková FOTO: Jiří Vaněk, Jana Labuťová

Pod šikmou střechou. bydlení. 8 www.casopishome.cz. n á v š t ě v a v d o m ě. TEXT: Andrea Mičková FOTO: Jiří Vaněk, Jana Labuťová Pod šikmou střechou TEXT: Andrea Mičková FOTO: Jiří Vaněk, Jana Labuťová 01 Rodinný dům je situovaný v satelitním komplexu na okraji Prahy, přesto však z toho nemá komplex. Od okolní zástavby se odlišuje

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Naše Sokolská župa nese název Župa plk. Švece. Kdo vlastně byl Josef Jiří Švec /1883-1918/? Ano, skoro zapomenutý plukovník československých legií v

Více

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/14 Obrazová dokumentace, základní charakterizace CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY RENESANČNÍ ARCHITEKTURY Zdivo

Více

Název kubismus poprvé použil francouzský kritik Louis Vauxcelles roku 1908 při popisu jednoho z Braqueových obrazů

Název kubismus poprvé použil francouzský kritik Louis Vauxcelles roku 1908 při popisu jednoho z Braqueových obrazů Kubismus obecně Jako avantgarní umělecký směr vznikl roku 1906 v experimentech v ateliérech Picassa a Braquea (jsou považováni za jeho průkopníky) Přinesl s sebou zcela nové pojetí malířství i sochařství,

Více

Co nám říká definice Karla Čapka, že architektura je obrazem mysli společnosti?

Co nám říká definice Karla Čapka, že architektura je obrazem mysli společnosti? Úkol 1 Zamyslete se individuálně i ve skupině nad tím, co je to architektura? Zkuste ji definovat. Může vám pomoci metoda brainstorming nebo myšlenková mapa. Poté vyhledejte definice architektury v encyklopediích

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Úprava prostoru před budovou Husova sboru s památným kamenem

Úprava prostoru před budovou Husova sboru s památným kamenem Pořadové číslo projektu: 9 Název projektu: Úprava prostoru před budovou Husova sboru s památným kamenem Popis projektu: Návrh komplexně řeší úpravu prostoru na rohu ulic Dikova a U vodárny před budovou

Více

ŠEST OBYTNÝCH PROJEKTŮ

ŠEST OBYTNÝCH PROJEKTŮ Kapitola 5 ŠEST OBYTNÝCH PROJEKTŮ ožná jste už postavili desítky různých srubů nebo čtvercových Mdomků. Protože však existuje spousta architektonických stylů, v případě, že byste rádi udělali něco nového,

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE PONDĚLÍ 11. 7. 2016 AŽ NEDĚLE 17. 7. 2016 PROGRAM Informační centrum Jilemnice, Masarykovo náměstí 140, 514 01 Jilemnice tel.: 481 541 008 e-mail: info@jilemnice.cz PUTOVÁNÍ PO

Více

Oslavy TGM v Hradci Králové. Několik ohlédnutí za léty 1918 1935

Oslavy TGM v Hradci Králové. Několik ohlédnutí za léty 1918 1935 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav Oslavy TGM v Hradci Králové Několik ohlédnutí za léty 1918 1935 (magisterská diplomová práce) Bc. Petra Jeníková Vedoucí práce: Mgr. Denisa Nečasová,

Více