A R E Á L. III. přednáška ze Zoogeografie. kosmopolitní. endemický, reliktní, refugium. + babočka bodláková, myš, potkan, člověk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A R E Á L. III. přednáška ze Zoogeografie. kosmopolitní. endemický, reliktní, refugium. + babočka bodláková, myš, potkan, člověk"

Transkript

1 A R E Á L Areál - území obývané určitým taxonem - kosmopolitní vs. endemický (reliktní) - kontinuitní vs. disjunktivní - epiareál + euareál = holoareál III. přednáška ze Zoogeografie Oldřich Kopecký kosmopolitní endemický, reliktní, refugium - Endemismus omezenost areálu + místo kde se taxon vyvinul - záleží na měřítku + babočka bodláková, myš, potkan, člověk poslední populace druhu - Reliktní výskyt ostrůvek po dřívějším rozšíření - Refugium útočiště Autochtonní výskyt = původní, místo kde se druh vyvinul Allochtonní výskyt = v dané oblasti druhotně Tetracanthella arctica - kontinuitní souvislý areál komunikace všech populací - disjunktivní dle taxonomické kategorie druhový, rodový, čeleďový, řádový - disjunktivní dle taxonomické kategorie čeleďový leguánovití (Iguanidae) řádový dvojdyšní (Dipnoi) 1

2 - sympatrický areál = překrývající se (opak meridiánní zonální allopatrický) - kuňky rodu Bombina - nejen dvourozměrné rozdíly v rozsahu areálu i altitudinální rozdíly 600 m Bombina variegata Bombina bombina Puma (Puma concolor) čolek velký (Triturus cristatus) Hranice areálů - ovlivňovány abiotickými a biotickými faktory Liebigův zákon minima teplota srážky (úhrn, pravidelnost), vlhkost osvětlení salinita četnost disturbancí (sopky, hurikány, požáry, záplavy, sesuvy, spásání, sešlapávání, pády stromů) Hranice areálů - ovlivňovány abiotickými a biotickými faktory interspecifická kompetice predace parazitismus komensalismus mutualismus vliv člověka 2

3 Obecné pravdy o areálu - záznam statický vs. reálná dynamika - rozsah areálu ovlivňuje více faktorů + často jejich interakce Lesňáček žlutý (Dendroica petechia) - potenciální abiotický vs. realizovaný biotický areál - hranice v různých částech areálu: Rozšíření v tropickém tropy biotické limitující faktory pásmu je limitováno ostatní pásy abiotické limitující faktory konkurencí ze strany - vyšší taxony: starší než kontinenty tektonika místních druhů pěvců - nižší taxony: mladší než kontinenty glaciace Zobrazení areálu Popisem Mapou - seznam lokalit - bodová - výčet států - síťová - extrémy rozšíření - obrysová BODOVÁ - plošná - kombinovaná ČR 10 v.d. x 6 s.š. = 12.0 x 11.1 km SÍŤOVÁ Mesotriton alpestris AOPK ČR 3

4 AOPK ČR Mesotriton alpestris A + B možné hnízdění C pravděpodobné D prokázané čírka modrá OBRYSOVÁ obrys rozšíření PLOŠNÁ skutečný výskyt kulík větší PLOŠNÁ - kartogram PLOŠNÁ denzitu zdůrazňující kartogram 4

5 Mesotriton alpestris KOMBINOVANÁ populace s pedomorfními jedinci KOMBINOVANÁ Zjištění rozsahu areálu - faunistický záznam (FAUNISTIKA) - kontrolovat stávající literaturu - doložit dle významu Jak na to? - při výzkumu ekologie čolka horského ropucha - Kde? zjistit faunistický čtverec - GPS - mapy.cz biolib.cz, biblioteka.cz - Už ji tam někdo našel? a.cz/pages/lokality/ MapovaPole_Mapa SiteCR.aspx?Aspx AutoDetectCookieS upport=1 Grim T. 2009: Jak (ne)napsat odborný text? Seminář , Olomouc Sepsat to! - nepublikovaný nález jakoby nebyl - úvod zasazení do kontextu, čím je příspěvek zajímavý - předchozí nálezy historický přehled nálezů, popis nejbližší lokality - vlastní pozorování okolnosti nálezu, rozmnožování, chování, B I O L I B 5

6 Naleziště - místo pozorování taxonu - erratický výskyt sovice sněžní brkoslav severní iruptivní výskyt křivka bělokřídlá Stanoviště - vhodné ekologicky - pravidelný výskyt spojené s nedostatkem potravy a vysokou populační hustotou malíř Karel Purkyně "Létha pánie 1862 na začátku měsíce dubna byla tato sova střelena na stráni proti Niemeřicům v Kraji Boleslawském." OBECNĚ - intenzita a kvalita mapovacího úsilí - variabilita rozšíření v prostoru - variabilita rozšíření v čase - zaokrouhlování obrysových map podle možného výskytu (vhodné podmínky) - vliv měřítka (velikost mapovacího čtverce) - taxonomické změny u známých taxonů - objevy nových taxonů 100 % Problémy při mapování 11 % 2005 T. Grim PRAKTICKY podhodnocení výskytu: - absence pozorování - chybí zvíře nebo chyběl pozorovatel? - problém mapovacího úsilí: i) nikdo tam nešel ii) zvíře viděno, ale nepoznáno iii) zvíře viděno, poznáno, neuvěřeno iv) zvíře viděno, ale nezapsáno v) zvíře viděno, ale nepublikováno nadhodnocení výskytu: - chyby při determinaci - faunistická komise - fotodokumentace - průmět dat z více let do jedné roviny - překryv teritoria vs. hranice kvadrátu Problémy při mapování T. Grim Dynamika areálu Areály taxonů se v průběhu času různě rychle mění Změny v rozsahu areálu 1. Přirozené zvětšení rozsahu areálu P E J U S Volavka rusovlasá Cattle Egret 6

7 hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) labuť velká (Cygnus olor) - v Evropě původní - velký úbytek - polodivoce - Zoo, zámecké parky - od 50.let 20.stol. labutě na tahu využívají nezamrzlé úseky některé zahnízdí - šíření od SZ - do 20.stol max. J Balkán - Kanárské ostrovy, Maroko, Egypt koncem 20 stol. - důvodem zřejmě mutace toulavost los (Alces alces) 2. Antropogenní zvětšení rozsahu areálu A) Záměrná introdukce - v ČR vyhuben v 14.stol. i) domestikované zvíře ii) lovné zvíře iii) pro biologický boj iv) sentiment - ochrana nárůst populace ve zbytku areálu rozptyl juvenilů z Polska - nyní cca 10 jedinců i) koza - Galapágy Domácí úkol: zopakovat druhy živočichů introdukované do ČR!!! kočka - Austrálie pokřovník ostrovní (Stephens island wren) - druh vyhuben 1 jedincem kočky ii) Ondatra Evropa Psík mývalovitý Evropa ii) Králík Austrálie 1930 Rusko EU část 1959 ČR 7

8 iii) Ropucha obrovská (Rhinella marinus) Austrálie iv) Špaček USA Veverka šedá Velká Británie , Queensland, 3000 jedinců - pro boj s polními škůdci - dnes 200 mil. jedinců - 40 km/rok - přímé požírání domácích druhů - interspecifická kompetice - otrávení místních predátorů vs. 2. Antropogenní zvětšení rozsahu areálu B) Neúmyslé zavlečení Krysa Včely A.m. scutellata x A.m. ligustica pokusy v Brazílii Mandelinka bramoborová - únik křížení šíření USA - panika (2 úmrtí/rok) - Římské impérium - lodní doprava Francie - 1 stol. Anglie ČR celá EU - propaganda - dnes biol.boj Projekt DAISIE Bekyně velkohlavá Krab říční Slávička mnohotvárná Plzák španělský v EU nepůvodních druhů až 15 % - negativní ekologické a ekonomické dopady 8

9 nosorožec indický Antropogenní zmenšení rozsahu areálu Bizon $ nosorožec jávský 50 květen 2010 Bison bison bison současné rozšíření Bison bison nosorožec sumaterský 275 některé vyhubené druhy let / cca 800 druhů ostrovy přímé pronásledování 2) zavlečení nepůvodních druhů 3) degradace prostředí 3) 2)+3) )+3) +3) ) Opatrný ) +3) ) ) ) ) 1936 subs. 9

Rozšíření organismů. areál - území rozšíření určitého rodu nebo druhu (taxonu) Jeho vymezení je problematické u zvířat : celkové rozšíření druhu

Rozšíření organismů. areál - území rozšíření určitého rodu nebo druhu (taxonu) Jeho vymezení je problematické u zvířat : celkové rozšíření druhu Rozšíření organismů Citlivost na vnější faktory je hlavním důvodem geografického rozšíření (tam kde je mi dobře). Pojmy: naleziště - výskyt přesně definovaný souřadnicemi stanoviště - soubor podmínek a

Více

Rozšíření organismů. areál - území rozšíření určitého rodu nebo druhu (taxonu) Jeho vymezení je problematické u zvířat : celkové rozšíření druhu

Rozšíření organismů. areál - území rozšíření určitého rodu nebo druhu (taxonu) Jeho vymezení je problematické u zvířat : celkové rozšíření druhu Rozšíření organismů Citlivost na vnější faktory je hlavním důvodem geografického rozšíření (tam kde je mi dobře). Pojmy: naleziště - výskyt přesně definovaný souřadnicemi stanoviště - soubor podmínek a

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

Invazní druhy a invaze

Invazní druhy a invaze Invazní druhy a invaze Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu OP VK Inovace výuky geografických studijních oborů (CZ.1.07/2.2.00/15.0222) Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

Mgr. Kateřina Poledníková

Mgr. Kateřina Poledníková ALKA Wildlife, o.p.s. Výroční zpráva 2011 Posláním společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. je přispět objektivním výzkumem k efektivní, kvalitními odbornými znalostmi podložené ochraně a péči o volně žijící

Více

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA. Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA. Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost. 1 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost. Tato brožura hodnotí dopady ekologického zemědělství na biodiverzitu ve srovnání s konvenčním

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Stanislav Petr

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Stanislav Petr UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Stanislav Petr Vymezení, specifika a současné problémy tropických deštných lesů Bakalářská práce Zásady pro vypracování: Cílem práce

Více

ZPRAVODAJ. ZO 59/11 Českého svazu ochránců přírody Jihlava. Ročník III / číslo 2 Září 2004. http://csop-jihlava.euweb.cz/zpravodaj.

ZPRAVODAJ. ZO 59/11 Českého svazu ochránců přírody Jihlava. Ročník III / číslo 2 Září 2004. http://csop-jihlava.euweb.cz/zpravodaj. ZPRAVODAJ ZO 59/11 Českého svazu ochránců přírody Jihlava http://csop-jihlava.euweb.cz/zpravodaj.htm Ročník III / číslo 2 Září 2004 2 ZPRAVODAJ ČSOP JIHLAVA ZÁŘÍ 2004 Z našich akcí od jara do podzimu :

Více

1.1 Městské prostředí jako nový typ ekosystému

1.1 Městské prostředí jako nový typ ekosystému 1 ÚVOD Městské prostředí bývá v podvědomí lidí chápáno jako protiklad přírodního prostředí. Některé jeho aspekty - vysoká koncentrace obyvatel, dopravy, průmyslu, vysoký podíl zpevněných ploch, spolu se

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Sborník referátů účastníků projektu

Sborník referátů účastníků projektu Sborník referátů účastníků projektu CZ.1.07/1.3.10/02.0012 Výukové moduly EVVO v JMK z grantového programu OP VK 1.3 Jihomoravského kraje. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Seznam

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky

Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky Potenciální přínosy a perspektivní lokality ODBORNÁ STUDIE Listopad 2012 Návrat zubrů (Bison bonasus) do České republiky Česká krajina 2012 Dalibor

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost

Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost Příspěvek Pracovní skupiny II ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNU KLIMATU. Dopady, adaptace a zranitelnost

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNU KLIMATU. Dopady, adaptace a zranitelnost MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNU KLIMATU Dopady, adaptace a zranitelnost Příspěvek Pracovní skupiny II k Páté hodnoticí zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) Shrnutí pro politické představitele

Více

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY Ústřední komise biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2002/2003 37. ROČNÍK ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY přípravný text kategorie A, B Jiří HÁJEK Petr KOUTECKÝ Jiří LIBUS Jana LIŠKOVÁ Miroslav SRBA Vendula

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE Výukové programy: TROPICKÝ DEŠTNÝ LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY, MOŘSKÉ ŽELVY Závěrečná práce Hana

Více

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 ÚVOD Vážení přátelé, máme zde třetí ročník seminářů Lesník 21.století. Nosná myšlenka letošního semináře je: Lesník musí vědět, jak svým hospodařením zajistit žádoucí

Více

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 Lenka Reiterová a Martin Škorpík (editoři) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, ZNOJMO 2012 Kolektiv autorů: Veronika Dubovská Markéta Frindová

Více

. c,;,,\,;,,.č::~'" ..'<...«tý. Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY;

. c,;,,\,;,,.č::~' ..'<...«tý. Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY; Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY; IMISE viz EXHALACE. INSITU / EXSITU. "ill situ" znamená, že organismus žije ve svém přirozeném prostředí;

Více

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. VLS 2 Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. ročník VII červen 2012 Slovo má... Ing. Zdeněk Mocek Ekonomický náměstek ředitele VLS ČR, s. p. Milé dámy a vážení pánové, jarní měsíc, ve

Více

âasopis âhs, Vol. 5. (1), ISSN 1213-7782 âeská herpetologická spoleãnost, Praha 2006 âeská HERPETOLOGICKÁ SPOLEâNOST

âasopis âhs, Vol. 5. (1), ISSN 1213-7782 âeská herpetologická spoleãnost, Praha 2006 âeská HERPETOLOGICKÁ SPOLEâNOST HERPETOLOGIC ETOLOGICKÉ INFORM ACE âasopis âhs, Vol. 5. (1), ISSN 1213-7782 âeská herpetologická spoleãnost, Praha 2006 âeská HERPETOLOGICKÁ SPOLEâNOST HERPETOLOGICKÉ INFORMACE Časopis České herpetologické

Více

OBYVATELSTVO, REGION A BEZPEČNOST

OBYVATELSTVO, REGION A BEZPEČNOST OBYVATELSTVO, REGION A BEZPEČNOST Sborník referátů z odborné konference REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 2013 U N I V E R Z I T A P A R D U B I C E / C I V I T A S P E R P O P U L I Univerzita Pardubice

Více