HC-506 GM ELECTRONIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HC-506 GM ELECTRONIC"

Transkript

1 Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli funkce prístroje. Tento prístroj se vyrábí ve 3 variantách, 504, 505, 506. Model 506 zarucuje merení skutecné efektivní hodnoty, pripojení k PC pres RS-232C a možnost podsvetlení displeje pri merení za nízkého vnejšího osvetlení. Prístroj 506 je 3 3/4 místný s mezním údajem 4.000, s automatickým prepínáním rozsahu a s analogovým bargrafem. Tabulka funkcí: c. Vlastnost RS232C - - X 2 Merení skutecné ef. hodnoty - X X 3 Podsvetlení displeje - X X 4 Duální displej X X X 5 10 pametových míst X X X 6 Casovací funkce pro alarm a zastavení hodin X X X 7 Merení db X X X 8 Merení L a C X X X 9 Merení teploty X X X 10 Merení vnitrní teploty bez termoclánku "K" X X X 11 Výstupní logický signál X X X 12 Merení logických úrovní Hi, Lo X X X 13 Merení kmitoctu do 10 MHz X X X 14 Merení úrovní 400uA X X X 15 Indikace nesprávného pripojení kabelu 20A X X X 16 Ochrana proti pretížení u všech funkcí X X X 17 Režim MAX/MIN X X X 18 Merení relativní hodnoty X X X 19 Vypnutí prístroje AUTO módem X X X 20 HOLD - podržení údaje na displeji X X X 21 Indikace vybité baterie X X X 22 Merení vodivosti a diodový test X X X 1

2 Duální displej: c. funkce hl.disp. pom.disp. 1 ACV(dB) ACV dbm 2 Hz(ACV) Hz ACV 3 teplota C F 4 vodivost Open,Shr U 5 dioda Open,... DCV 6 logika Hi,Lo,.. DCV 7 cas merení cas Hz,C,L 8 pamet merení pamet logika,signal out,dioda,vodiv. 9 hold hold prub.mer. signal out 10 MAX MAX merení logika,signal out,dioda,vodiv. 11 MIN MIN -"- -"- -"- 12 AVG AVG -"- -"- -"- 13 REL REL -"- -"- -"- Speciální znaky na displeji jsou uvedeny v tab.3 na str.7 originálního manuálu. Tabulka 4 vyjadruje pocet rozsahu pro merení jednotlivých velicin, typ rozsahu (automatické nebo manuální prepínání) a klávesu, kterou lze docílit zmeny rozsahu. 5. Klávesy urcující dané funkce pri merení 1. Spínac ON/OFF Pokud není prístroj delší dobu v cinnosti, je lepší vypnout prístroj manuelne tímto tlacítkem a nenechávat tak prístroj vypnutý režimem auto off. 2

3 2. Klávesa MENU Jedním stlacením klávesy se dostanete do módu menu. Pokud klávesu podržíte stisknutou déle než 1 sek., tento mód zrušíte. Prvním stlacením klávesy se dostanete do nabídky funkcí, pricemž kurzorem vybraná funkce bliká. Pohyb kurzoru zajištuje rovnež klávesa MENU. 3. Klávesa ENTER Slouží pro zadání dané funkce vybrané v módu MENU. Po tomto zadání zustane na displeji zobrazen symbol této funkce. 4. Klávesa TIME Složí pro nastavení casové funkce. Jestliže tuto klávesu stlacíte je ukázán na pomocném displeji údaj 0:00.00 (voz. obr. na str.10 orig. man.). Opetovné stlacení této klávesy tento mód ruší. Klávesy UP a DOWN slouží k nastavení casového údaje. Zvuková signalizace upozornuje na koncový stav cítání (9:59.59). Stlacení klávesy TIME zamezí zvukovou signalizaci. Tato klávesa má rovnež blokovací a nulovací funkci. Jestliže stisknete po prvním stlacení klávesy TIME klávesu pro vstup, levá císlice na casového údaje zacne blikat. Pomocí kláves UP a DOWN mužete nastavit požadovaný údaj. Po jeho nastavení a opetovném stisknutí klávesy pro vstup zacne blikat následující místo casového údaje. Tímto zpusobem mužete nastavit celý casový údaj. 5. Klávesa FUNC Funkci této klávesy plne vystihuje tab. na str.11 orig. man.. Levý sloupec oznacuje polohu otocného prepínace, sloupce 1,2,3 navolenou funkci bez stlacení klávesy a po 1. a 2. stlacení klávesy FUNC. 6. Klávesa RANGE Tato klávesa slouží k prechodu z auto módu do manuálního módu nastavení rozsahu. Pokud jste v režimu TIME nebo MEMORY, slouží tato klávesa k výberu funkcí, které byly popsány v predchozích bodech manuálu. Tento merící prístroj umožnuje merení s použitím automatického prepínání rozsahu nebo s možností tento rozsah navolit manuálne (po stisknutí klávesy RANGE). Po první stlacení této klávesy dojde jednak k prechodu do manuálního módu a jednak k prepnutí rozsahu o rád výše, než je rozsah, z nehož byl manuální mód volen. Po každém stlacení klávesy se rozsah posune o rád výše a to až do nejvyššího rozsahu, pak se celý retezec opakuje od nejnižšího rozsahu. Pokud klávesu podržíte stlacenou déle než 1 sek., dostanete se opet do módu auto. 7. Klávesa HOLD Tato klávesa má 2 funkce. 1. HOLD - podržení údaje na displeji, 2. funkci UP. Funkce UP je používána pro nastavení casu a pro urcení císla pametového místa, a již byla popsána v predchozím textu. Funkce HOLD slouží k podržení údaje na displeji, i když je merená velicina odpojena od merících hrotu. Tento "zmrazený" údaj je zobrazen na pomocném displeji, viz. obr. na str.12 orig. man.. 8. Klávesa BACK LIGHT Slouží k uvedení do cinnosti podsvetlení displeje. Po prvním stlacení klávesy se podsvetlení aktivuje, po druhém se ruší. Pokud podsvetlení nevypnete manuálne, vypne se automaticky po 2 min.. Toto 3

4 autovypnutí šetrí vaše baterie, nebot odber proudu LED je cca 20mA, takže doporucujeme tuto funkci používat na dobu nezbytne nutnou. 9. Funkce MENU 1) MAX/MIN/AVG Tyto funkce umožnují zaznamenat maximální, minimální a prumernou hodnotu merené veliciny. Tato je zobrazována na hlavním displeji, na pomocném je zobrzován aktuální údaj. Pri použití techto funkcí musí být navolen rozsah, na nemž je merení provádeno, v manuálním módu nastavení rozsahu. V opacném prípade je nastaven stále rozsah Pri prekrocení této hodnoty je indikován stav "pretecení". 2) REL Tato funkce umožnuje eliminovat zbytkové hodnoty na displeji a vztahovat tak merenou velicinu k této hodnote. Hlavní displej pak zobrazuje hodnotu relativní, zatímco pomocný displej hodnotu referencní. Funkci vyjadrují obr. na str. 14 orig. man.. 1. Stlacte klávesu MENU a vyberte funkci REL 2. Stlacte klávesu ENTER. Zobrazí se blikající symbol relativní hodnoty a stálý symbol %. 3. Stlacením klávesy MENU si mužete zvolit, zda chcete odchylku vyjádrit absolutne nebo relativne (procentuelne). 4. Po každém stlacení klávesy ENTER se pak prepíše vztažná hodnota (referencní) na pomocném displeji. Mód REL nelze použít pri merení kontinuity, logiky a pri generaci výstupního signálu. 3) MEM 10 merení je možné uložit a kdykoli vyvolat z pameti, a to pomocí kláves MENU, ENTER, UP a DOWN. Stlacte klávesu MENU a vyberte funkci MEM. Pak prostrednictvím klávesy MENU vyberte mód STORE nebo RECALL, pro uložení nebo zobrazení obsahu pameti. Mód STORE pro uložení informace. Pametové místo 0 má speciální funkci. Pod nej je možné uložit libovolnou hodnotu manuálne nastavitelnou pomocí kláves ENTER, UP a DOWN. Po vstupu do módu STORE stisknete klávesu DOWN a dostanete se tak na pametové místo 0. 0 pritom bliká. Stlacením klávesy ENTER se dostanete na 1. místo císelného údaje a je možné prostrednictvím kláves UP a DOWN nastavit polaritu císelného údaje. Na další místa císelného údaje se dostanete opet pomocí klávesy ENTER a císelný údaj nastavíte pomocí kláves UP a DOWN. Klávesou ENTER se dostante zpet na blikající symbol pametového místa 0. Pak mužete prejít na pamet s poradovým císlem 1,2,....Na tato místa se ukládají pouze hodnoty merené a to na príslušná pametová místa prostrednictvím klávesy ENTER. Tato pametová místa se nevymaží ani pri vypnutí prístroje automódem. Jejich vymazání docílíte bud prepsáním nebo manuálním vypnutím prístroje. 4) KEEP ON Pokud je prístroj používán nepretržite po dobu delší než 30 min., mužete touto funkcí zamezit automatické vypnutí prístroje. 1. Stisknete MENU 2. Kurzor nastavte na KEEP ON 3. Stisknete ENTER 4. Pokud zustane symbol KEEP ON na displeji, jste v KEEP ON módu. 4

5 5. Z tohoto módu vystoupíte bud opetným stisknutím kláves MENU a ENTER nebo manuálním vypnutím prístroje. Tento mód zustává v cinnosti i pri prepnutí otocného prepínace. 5) RS232 Pracuje ve všech režimech prístroje. Podrobnejší informace ctete v odstavci Použití funkcí v ruzných režimech prístroje vyjadruje tab. na str. 18 orig. man.. Základní specifikace 1. Merící metoda 1. A/D prevodník: údaj do Digitální údaj: rozlišitelnost Displej 1. LCD 2. Velikost 47x62 mm 3. Segmenty: celkove bargraf 10 menu indikátor 14 veliciny 25 jednotky 31 v hlavním displeji 39 v pomocném displeji 2 polarita 4. Podsvetlení LED Funkce automatického vypnutí podsvetlení po 2 min. 3. Pracovní a skladovací podmínky: Teplota: 0-50 C, skladovací: C Vlhkost: 80% max., skladovací: 95% max. Teplotní koeficient: 0,1 x presnost/ C v rozmezí od 0 do 18 C a od 28 do 50 C. 4. Maximální vstupní hodnoty a ochrany v jednotlivých režimech vyjadruje tab. na str. 20 orig. man.. 5. Napájení 1. Typ: 9V baterie 2. Spotreba: 30 mw (3,5 ma) 60 hod. nepretržité práce, 120 hod. pri použití alkalické baterie 3. Automatické vypnutí: po 30 min., není-li stisknuta žádná klávesa po min. pri Hz,C,L 4. Indikace slabé baterie: pri úrovni 6,9V 6. 1.Rozmery: 88 x 37 x 199 mm 5

6 2. Váha: 410g 7. Bezpecnost Podle norem UL1244 a IEC Príslušenství: 1. Základní: Merící kabely (pár) Krokosvorky (pár) Baterie 9V Pojistka 0,5A/250V Návod k použití Kabel RS232 Disketa 2. Doplnkové: pouzdro termoclánek "K" typu adapter pro teplotní sondu Elektrická specifikace Uvedena v prehledných tabulkách v orig. man. na str Bezpecnostní opatrení 1. Nemerte nikdy vyšší napetí než 1000V. 2. Maximální vstupní hodnoty dodržujte dle manuálu. 3. Pokud meníte režim prístroje nebo rozsah, vždy odpojte merící kabely od mereného obvodu. 4. Nedotýkejte se vodivých cástí merících kabelu pri merení nad 60V DC nebo 25V AC. 5. Tento prístroj je konstruován podle UL1244 nebo IEC1010. Merení 1. ss napetí (DCV) 1. Nastavte otocným prepínacem rozsah V/Logic 2. Pripojte merící kabely do napetových zdírek dle obr. na str.28 orig. man. 3. Na LCD je zobrazen císelný i analogový údaj 4. Pokud meríte napetí vyšší než je rozsah, zobrazí se "OL" 2. str. napetí (ACV) 1. Otocným prepínacem nastavte V/dB 2. Pripojte merící kabely do napetových zdírek dle obr. na str.29 orig. man. 3. Velikost napetí je zobrazena na displeji 4. Bargraf ukazuje analogový údaj 5. Rozsah se prepíná automaticky, pokud nestací nejvyšší, zobrazí se "OL" 6

7 6. Pomocný displej zobrazuje úroven v db dle vztahu dbm=log(v/0,7746) 3. ss proud TA 1. Otocným prepínacem navolte rozsah TA 2. Prerušte obvod, v kterém chcete merit proud 3. Merící kabely zapojte do tohoto rozpojeného obvodu 4. Je-li merený proud príliš velký, zobrazí se "OL" 5. Bargraf indikuje analogove merenou hodnotu 4. Merení ss produ ma 1. Otocným prepínacem navolte ma 2. Merící kabely pripojte do zdírek ma 3. Merící postup je shodný s merením TA 5. Merení ss proudu 20A 1. Navolte 20A 2. Pripojte merící kabely do zdírek 20A 3. Merení je shodné s merením ma Merící zdírka je opatrena zvukovou signalizací. Jestliže pripojíte kabel do této zdírky a máte nastavený jiný rozsah než 20A, signalizace indikuje nesprávné pripojení. 6. Merení str. TA (AC) 1. Navolte príslušný rozsah otocným prepínacem a stisknete jednou tlacítko FUNC. Zobrazí se symbol AC. 2. Merení je shodné s merením ss hodnot. 7. Merení str. ma 1. Navolte AC ma a tlacítkem FUNC zvolte AC 2. Merení je stejné jako u DC ma 8. Merení str. 20A 1. Navolte rozsah 20A a tlacítkem FUNC zvolte AC 2. Merení je shodné s merením DC 20A 9. Merení odporu 1. Nastavte otocným prepínacem rozsah U 2. Pri rozpojených kabelech je indikován symbol "OL" 3. Pri zkratovaných kabelech je zobrazen údaj 0, pricemž muže být zobrazen zbytkový odpor merících kabelu (desetiny ohmu) 4. Pri merení velmi malých odporu korigujte výsledek o hodnotu odporu merících kabelu. 10. Merení "vodivosti" 7

8 1. Navolte rozsah U 2. Stisknete jednou klávesu FUNC 3. Zobrazí se symbol zvukové signalizace v levém horním rohu displeje. Na hlavním displeji je zobrazen údaj "OPEn" pro rozpojený obvod nebo "Shrt" pro zkratovaný obvod. Na pomocném displeji je zobrazena ohmická hodnota spoje. Mezí indikace rozpojeného nebo propojeného obvodu je hodnota 100U. 11. Merení diod 1. Otocným prepínacem navolte symbol diody 2. Tento symbol je zobrazen na displeji 3. Na hlavním displeji mohou být zobrazeny následující symboly: OPEn: napetí na prvku vetší než 1,0V Shrt: napetí na prvku menší než 0,5V 9ood: napetí na prvku mezi 0,5 a 1,0 V 4. Pomocný displej zobrazuje hodnoty napetí na mereném prvku 12. Logika 1. Navolte rozsah V/Logic a stisknete jednou FUNC 2. Je zobrazen symbol "Logic" 3. Hlavní displej zobrazuje: Hi: úroven nad 2,0V Lo: úroven pod 0,8V ---: neurcitá úroven mezi obema hranicemi 4. Pomocný displej zobrazuje hodnotu úrovne 13. Merení kmitoctu 1. Navolte rozsah Hz 2. Merící kabely pripojte ke zdroji signálu 3. Hlavní displej zobrazuje kmitocet 4. Pomocný displej zobrazuje úroven signálu (V) 14. Výstupní signál 1. Navolte rozsah "generátor obdélníkového prubehu" 2. Výstupní signál má parametry 2,048kHz, 5V 3. Stlacením klávesy FUNC je možné prepnout výstupní kmitocet na 4,096kHz a na 8,096kHz. Pri tretím stisknutí má opet generovaný signál kmitocet 2,048kHz. 15. Merení kapacity 8

9 1. Navolte rozsah se symbolem kapacity/indukcnosti 2. Pred merením kondenzátor dukladne vybijte 3. Merící kabely pripojte na merený kondenzátor 16. Merení indukcnosti 1. Navolte rozsah kapacita/indukcnost 2. Stisknete jednou tlacítko FUNC 3. Symbol indukcnosti se zobrazí na displeji 4. Namerená hodnota je zobrazena na hlavním displeji 17. Merení teploty 1. Navolte rozsah Temp 2. Hlavní displej zobrazí teplotu, merenou vnitrním cidlem, ve stupních C, pomocný displej ve stupních F. Toto merení probíhá bez pripojení kabelu a sondy. 3. Sonda typu "K" je využitelná pro merení od -20 do 1200 C RS Interface RS Propojte vaše PC a multimetr kabele RS Propojení kabelu: str.42 orig. man. 3. Specifikace: rychlost prenosu: 1200 datové bity: 7 stop bit: 2 parita: žádná 4. Instalace softwaru Je kompatabilní s IBM PC Vložte disketu a prekopírujte ji na HD 5. Komunikace s PC 1.Klávesou MENU navolte RS Stisknete ENTER 3. Spustte program 4. ENTERem na PC se dostante do nabídky výberu režimu a funkcí Údržba Výmena baterií 1. Odpojte merící kabely a prístroj vypnete 2. Odendejte kryt baterie na zadní strane prístroje (uchycen šroubkem) 3. Vymente baterii 4. Baterii opet zakryjte krytem a zajistete šroubkem 9

10 Výmena pojistky 1. Odpojte merící kabely 2. Odejmete kryt baterie a vyšroubujte 3 šrouby uchycující zadní kryt (viz. obr. na str.47 orig. man.) 3. Nadzdvihnete telo prístroje z vrchního krytu tak, aby bylo možné vyjmout pojistky ze stran vrchní desky 4. Vymente vadnou pojistku 5. Zkontrolujte, zda nová pojistka je dobre uložena v držácku 6. Pripevnete zpet zadní kryt Kalibrace 1. Odejmete zadní kryt postupem viz. výmena pojistky 2. V tabulce na str. 48 orig. man. jsou uvedeny veliciny a jim príslušné ladící prvky. Pozn.: V kapitolách o merících postupech je dobré si doplnit text obrázky uvedenými u každé merící metody v originálním manuálu. 10

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

RLC můstek Model 380193

RLC můstek Model 380193 Návod k obsluze RLC můstek Model 380193 Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení RLC můstku firmy Extech, modelu 380193. Tento přístroj umožňuje přesné měření kapacity, indukčnosti a odporu při měřicích kmitočtech

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T 4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR True RMS Model : DM-9027T Symboly Výstraha : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : * Nepřetěžujte vstupní napětí! * Odstraňte testovací vodiče před otevřením

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

KERN DBS-A01 Verze 1.1 02/2013 CZ

KERN DBS-A01 Verze 1.1 02/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k obsluze sady pro kalibraci teploty KERN DBS-A01

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

OMEGA HH507R. Digitální teploměr

OMEGA HH507R. Digitální teploměr OMEGA HH507R Digitální teploměr Úvod Tento kompaktní 4 ½ místný digitální teploměr je konstruován pro externí připojení termočlánkových sond typu K/J/T/E/R/S/N. Přístroj využívá referenčních tabulek převodu

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

OMEGA HH505. Digitální teploměr

OMEGA HH505. Digitální teploměr OMEGA HH505 Digitální teploměr Úvod Tento kompaktní 4 ½ místný digitální teploměr je konstruován pro externí připojení odporových teplotních sond Pt100. Přístroj využívá referenčních tabulek pro odporové

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Patentově chráněno Úvod Blahopřejeme k zakoupení klešťového měřiče True RMS Extech EX623. Tento měřič umožňuje provádět

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem.

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. HC-DT-9121 Ruční zkoušečka napětí Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

R174 DIGITÁLNÍ MULTIMER VA38 NÁVOD K OBSLUZE

R174 DIGITÁLNÍ MULTIMER VA38 NÁVOD K OBSLUZE R174 DIGITÁLNÍ MULTIMER VA38 NÁVOD K OBSLUZE -22- -1- Obsah: 1 Bezpečnostní instrukce... 3 2 Základní popis... 4 2.1 Rozmístění jednotlivých částí... 5 2.2 Prvky na displeji... 7 2.3 Popis vybraných režimů

Více

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz LCR MULTIMETR Model : LCR-9184 Nákup tohoto LCR multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah Všeobecně. 1 Prohlídka Balení 1 Bezpečnostní informace 2 Přístrojový panel a popis tlačítek Funkcí. 4 Ostatní Funkce. 5 Vlastnosti.. 6 Údržba Přístroje.

Více

Uživatelský manuál DIGITÁLNÍ MULTIMETR D610 D620 D710 D720

Uživatelský manuál DIGITÁLNÍ MULTIMETR D610 D620 D710 D720 Uživatelský manuál DIGITÁLNÍ MULTIMETR D610 D620 D710 D720 V tomto přeloženém návodu je zachována indexace stránek z původního návodu, aby měl uživatel vodítko při vyhledávání na základě originálního návodu.

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-6046 DCA/ACA

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-6046 DCA/ACA DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DM-6046 Nákup tohoto klešťového DCA/ACA multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

Digitální multimetr METEX M-3890D s automatickou volbou rozsahů a trojitým displejem

Digitální multimetr METEX M-3890D s automatickou volbou rozsahů a trojitým displejem GM electronic s.r.o. Metex 3890 D 1/1 Digitální multimetr METEX M-3890D s automatickou volbou rozsahů a trojitým displejem Obr. originální návod str. 2 1. LCD displej (3 % místa, max. 3999) 2. Tlačítko

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka SS760 Zvukoměr Uživatelská příručka Nákupem tohoto digitálního zvukoměru jste zvýšili přesnost svých měření. Ačkoliv je tento zvukoměr složitý a citlivý přístroj, jeho robustnost umožňuje dlouhodobé využití.

Více

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE IDENTIFIER CABLE IDENTIFIER KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE TESTER CABLE TESTER Vcheck OP ON OBSAH 1. APLIKACE VŠEOBECNĚ. 3 2. POPIS ČELNÍHO

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU PU 182.1 METRA Blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu Automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce MS5308 Uživatelský manuál 1. Obecné instrukce Děkujeme Vám za zakoupení MS5308 digitálního LCR měřiče. Jedná se o profesionální nástroj pro indukčnosti, kapacity a odporu. Má mnoho funkcí, jako je například

Více

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D)

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) M505_CZ_1214 PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) Uživatelská příručka 2 Uživatelská příručka v5 Před zapnutím Einschalten Ujistěte se, že zásilka obsahuje neporušený přístroj model M505 včetně návodu k jeho použití.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití COMMETER C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0111 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD H61.0.12.6B-02 Návod k obsluze pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4 pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD OBSAH 1 VŠEOBECNĚ...2 1.1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...2 1.2 PROVOZNÍ POKYNY...2

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

UT71A. Návod k obsluze

UT71A. Návod k obsluze UT71A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

XL-FMS130D. Měřidlo a zdroj pro měření v optických sítích CATV / HFC. Uživatelský manuál

XL-FMS130D. Měřidlo a zdroj pro měření v optických sítích CATV / HFC. Uživatelský manuál XL-FMS130D Měřidlo a zdroj pro měření v optických sítích CATV / HFC Uživatelský manuál Obsah I. Popis... 3 II. Funkce... 4 III. Technická specifikace... 4 IV. Popis přístroje... 6 V. Ovládání... 7 VI.

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí topení vhodné pro přímotopy, el. podlahové topení, sálavé panely a infrapanely vysílač k přijímačům PH-BP7-P,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

MS-9160. Univerzální měřící systém

MS-9160. Univerzální měřící systém MS-9160 Univerzální měřící systém Popis k obr. na str.2 orig. návodu: 1.) Displej čítače 2.) Resetovací tlačítko 3.) Tlačítko zachycení údaje 4.) Tlačítko "gate" 5.) P řepínač kanálů 6.) Tlačítko dolní

Více

DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : CM A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms. Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru

DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : CM A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms. Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru 2000 A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : CM-9930 Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka MATRIX Napájecí zdroj DC Uživatelská příručka Obsah Kapitola Strana 1. ÚVOD... 2 2. MODELY... 2 3 SPECIFIKACE... 3 3.1 Všeobecná... 3 3.2 Podrobná... 3 4 REGULÁTORY A UKAZATELE... 4 a) Čelní panel... 4

Více

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití COMMETER C0311 Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0311 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou termočlánkovou

Více

Multimetr MS8233D R115A

Multimetr MS8233D R115A Multimetr MS8233D R115A Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpečnostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvků a indikátorů...5 3-1. Popis přístroje... 5 3-2. Popis tlačítek... 6 3-3. LCD displej. 7

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál Přehled Tento uživatelský manuál obsahuje potřebné informace týkající se bezpečnosti. Přečtěte si jej, prosím, a dávejte pozor na relevantní

Více

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594 Návod k obsluze Obsah 1. Úvod...3 2. Odbalení a kontrola...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Bezpečnostní symboly...4 5. Popis čelního panelu...5 6. Parametry...6

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný zesilovač Avant 7 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). 1.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko magnetických polí Napájení

Více

Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE. Model KX-A272

Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE. Model KX-A272 Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE Model KX-A272 Přečtěte si prosím tento Návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití Zařízení lze provozovat na základě Generální licence GL-23/R/2001 Obsah Přehled...3

Více