Zprávy z Benátecké Radnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy z Benátecké Radnice"

Transkript

1 číslo 10 ročník: 35 cena: 10 Kč 7. října 2011 V tomto čísle najdete: Ze zasedání Zastupitelstva str. 4 Základní školy str Mateřská škola str. 11 Zdravotnické služby a ordinační hodiny str Historie str Sport str Zprávy z Benátecké Radnice Rekonstrukce kočárovny Zhotovitel: Dalibor Frňka, Frýdek-Místek Práce na kočárovně pokračovaly v interiéru. Ve všech třech vnitřních prostorách se opravovaly omítky stěn a stropů, provedla elektroinstalace a osazovala svítidla. Kromě toho byl z venkovní strany proveden okolo budovy odvodňovací kanálek vyplněný kačírkem a žlábek pro odvedení dešťové vody od objektu. Zámecký park Zhotovitel: Gardenline s.r.o., Litoměřice V zámeckém parku se přistoupilo k restaurování bazénku v blízkosti altánu. Bylo nutné vykopat Ve čtvrtek 22. září 2011 uspořádala ZŠ Husovo náměstí již 32. ročník Běhu zámeckým parkem. U zrodu této běžecké soutěže stál tehdejší ředitel ZŠ Husovo náměstí Václav Najman. Po prvním ročníku následovaly další, kdy každoročně v měsíci září soutěží žáci benáteckých škol a škol z okolních obcí o poháry pro nejlepší běžce. Výsledky a fota z letošního ročníku najdete na straně 8 a 9. Putovní pohár v kategorii chlapců převzal Jakub Tichý za ZŠ Pražská a v kategorii dívek za ZŠ Pražská Karolína Nešněrová (foto vlevo nahoře). Fota: František Stýblo Pohled na kočárovnu z uličky Tychona Brahe Foto: emje V kategorii Předškoláci se Johanka Sejkorová s číslem 28 umístila na 4. místě (foto nahoře) Eliška Klabanová (vlevo) a Sofie Bilsing (foto dole) dva vykloněné boční kameny a znovu je usadit na správné místo. Z celého bazénku byly odstraněny betonové vysprávky a proveden restaurátorský průzkum. Ve dně bazénku bude zřízena malá jímka pro čerpadlo k podzimnímu vypouštění vody a po provedení restaurování a doplnění chybějících částí bude celý bazének vyložen kovovou vanou k zajištění vodotěsnosti. Přístavba k domu pečovatelské služby společenský sál Zhotovitel: ZETA Benátky s.r.o.. V měsíci září pokračovaly práce na zastřešení objektu. Dále byly (Pokračování na str. 2)

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Restaurování bazénku v blízkosti altánu v zámeckém parku V ulici Wolkerova je dokončena hlavní trasa nové dešťové kanalizace (Pokračování ze str. 1) provedeny úpravy v objektu penzionu, kde došlo k vyzdění příček oddělující sociální zařízení, šatny a spojovací chodby. Dokončují se instalatérské, topenářské práce a byly provedeny veškeré nové rozvody elektro. lizace včetně zaústění dešťových svodů z jednotlivých nemovitostí. Dále byla provedena rekonstrukce dešťové kanalizace podél Mělnické ulice začínající novou horskou vpustí a navazující na stávající otevřený dlážděný příkop. Přístavba společenského sálu k budově Městského centra komplexní péče pokračuje části (ulice Soukalova) komunikace a zároveň byly vyměněny a zhutněny podkladní vrstvy nové komunikace. Ve druhé části (ulice Nad Remízkem) probíhá výměna obrubníků, instalace rozvodů nového veřejného osvětlení a rozhlasu. V posledním týdnu měsíce byl položen nový asfalt v první části komunikace (ulice Soukalova). Rekonstrukce hlavních cest na hřbitově v Benátkách nad Jizerou II Zhotovitel: ZETA Benátky s.r.o. Ve třetím týdnu měsíce září byla dokončena rekonstrukce hlavních přístupových cest na hřbitově. V rámci úprav došlo ke zpevnění povrchu cest, kdy byla použita štěrkodrť a kladecí vrstva, na kterou byla položena zámková dlažba. Rekonstrukce komunikace II/272 Benátky nad Jizerou Zdětín V současné době byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a zároveň bylo zažádáno o vydání stavebního povolení. Rekonstrukce komunikace II/610 Tuřice Kbel V současné době byla zpracována dokumentace pro stavební povolení na část opravy komunikace (I. etapa). Etapa I část opravy silnice II/610 začíná za náměstím Na Burse, vede přes Benátky nad Jizerou a končí v lokalitě Kbel. Celková délka úpravy v první etapě je cca 1700 m. O začátku až po konec úpravy je řešen celý uliční prostor, který řeší jak dopravu pěší tak dopravu v klidu. Co se týká dopravy v klidu, jsou navržena převážně parkovací stání podélná. Na základě požadavku města byla od odbočky do ulice Kalistova, až po autobusovou zastávku ve Kbele navržena smíšená komunikace pro pěší a cyklisty. Vedení smíšené komunikace pro pěší a cyklisty až z náměstí Na Burse není bohužel možné z důvodu nedostatku uličního prostoru. Chodník (smíšená trasa chodců a cyklistů) navazuje na projektovou dokumentaci Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy, kterou město nechalo zpracovat pro samotný chodník po levé straně ve směru ze Kbela V měsíci září byla zastřešena přístavba sálu Vybudování a rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Jiřího Wolkera Zhotovitel: GASTREND spol. s.r.o. V průběhu měsíce září došlo k vybudování nové dešťové kana- Rekonstrukce ulice Soukalova II. etapa Zhotovitel: COLAS a.s. Technický dozor: MB Invest s.r.o. Během měsíce září byla dokončena pokládka obrubníků v první Dokončovací práce povrchu na křižovatce ulic Soukalova a U Vodojemu

3 7. října 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Rekonstrukce hlavních přístupových cest na hřbitově v Benátkách nad Jizerou II je dokončena na Burzu, který zhruba po 100 metrech prochází mezi zahradami do ulice Pod Brdy a prochází souběžně s ulicí Pražskou až do centra Benátek. Realizace tohoto smíšeného chodníku je plánována již v roce Studijní cesta české delegace na Island v rámci grantu Finančních mechanismů EHP/Norska Osm zaměstnanců města Benátky spolu s deseti zaměstnanci města Benešov se zúčastnilo ve dnech září 2011 studijní cesty na Island. Cesta byla financována Workshop na radnici v Reykjavíku z grantu Finančních mechanismů EHP/Norska s finanční spoluúčastí účastníků zájezdu. Grant se týkal ochrany životního prostředí a tomu byl podřízen celý program. Účastníci každý den navštívili několik městských a obecních úřadů a zde byli seznámeni se způsoby ochrany životního prostředí v různých oblastech. Přednášející se ve svých prezentacích zaměřili především na ekologický provoz samotného úřadu, ekologické zadávání veřejných zakázek a s ním spojené finanční úspory v dlouhodobém hledisku. V rámci praktických ukázek byla možnost Fota na str. 2, 3: MěÚ, emje Česká delegace po příletu na Island seznámit se s provozem technických služeb s provozem šetrným k životnímu prostředí. Nechyběla také ukázka ekologických škol a školek, kde je výuka a provoz zaměřena především na ochranu životního prostředí, nebo provozu geotermálních elektráren. Zajímavé byly informace o způsobu života místních obyvatel a jejich životních nákladech. Nejmenší část nákladů tvoří energie na domácnost o rozloze 100m 2 stojí elektřina, voda a topení 50 EUR / měsíc (nízké náklady jsou způsobeny využitím geotermální energie). Velkou položkou jsou např. poplatky za umístění dítěte do mateřské školy (již od 1 roku dítěte), které činí v přepočtu Kč 5 000,- na jedno dítě za měsíc. Peněžitá pomoc v mateřství je rodiči vyplácena pouze po dobu 9 měsíců, z čehož 3 měsíce péči o dítě zajišťuje matka, 3 měsíce otec, zbývající 3 měsíce podle vzájemné dohody. Naproti tomu např. plat zaměstnance technických služeb činí v přepočtu Kč ,- za měsíc při 48 hodinové týdenní pracovní době. I další životní potřeby jako potraviny, oblečení, pohonné hmoty apod. jsou drahé, protože je většinou třeba je na Island dovážet. Je to dáno nejen polohou ostrova na severu Evropy, ale i tím, že je téměř celý ostrov pokryt neúrodnou lávou ze stále činných sopek. Island se totiž nalézá na riftovém rozhraní mezi euroasijskou a severoamerickou litosférickou deskou, které se od sebe rozestupují přibližně rychlostí 2 cm za rok, což způsobuje častá zemětřesení a výbuchy sopek. Na druhou stranu je pobřeží ostrova oteplováno Golfským proudem, díky němuž jsou průměrné teploty vyšší než na jiných místech stejné zeměpisné šířky. Účastníci cesty získali dobré náměty, jak zvýšit ochranu životního prostředí ve městě i na samotném městském úřadě jako např. využití kompostu, ekologické nákupy, omezení automobilové dopravy, využití ekologických čisticích prostředků, ocenění občanů za ekologické chování, podpora ekologické výchovy ve školách atd. -měú- Návštěva z německého Kaarst-Büttgenu Dne navštívilo město asi 45 členů Střeleckého bratrstva sv. Sebestiána z Kaarstu-Büttgenu, rodiště Jana z Werthu a z Kolína nad Rýnem. Střelecké bratrstvo udržuje památku na generála Jana z Werthu a vždy jednou za několik let uspořádá výlet do Benátek nad Jizerou, kde generál Jan z Werthu v roce 1652 zemřel a je pochován v kryptě zámeckého kostela. Po bohoslužbách v zámeckém kostele Narození Panny Marie byli přijati ke krátké návštěvě starostou města panem Jaroslavem Králem. Jako výraz přátelství i poděkování za opravu kostela obdrželo město čestnou bronzovou plaketu Střeleckého bratrstva s jezdeckou podobiznou generála Jana z Werthu. Poté si návštěvníci prohlédli muzeum s expozicí třicetileté války a muzeum hraček. Hosté při rozloučení oceňovali atraktivnost muzeí, stav celého zámeckého areálu s novým parkem i podobu Husova náměstí. Byli vděčni za setkání s představiteli města, muzeí a také se zástupci římskokatolické farnosti. RNDr. Pavel Štifter, místostarosta města Sociální reforma V souvislosti s probíhajícími jednáními o realizaci Sociální reformy I a jejích dopadech na výkon přenesené působnosti v obcích s rozšířenou působností a obcích s pověřeným úřadem se i na náš pověřený městský úřad obrátil náměstek ministra práce a sociálních věcí. Předkládané novely zákonů Sociální reforma I se odráží v návrhu zákona o státním rozpočtu, který předpokládá snížení výše příspěvku na výkon státní

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka správy v souvislosti s plánovaným převodem agend nepojistných sociálních dávek do působnosti Úřadu práce ČR. Na základě toho nás informoval o návrhu počtu zaměstnanců, které z našeho úřadu bude požadovat Úřad práce ČR k delimitaci. V našem případě se jedná o 2 pracovní úvazky. V této záležitosti bude město jednat se zástupcem Krajské pobočky ÚP ČR. Realizace převodu výplaty dávek v hmotné nouzi z benáteckého MěÚ na pracoviště ÚP bude znamenat pro příjemce těchto dávek pouze změnu místa, kde budou o dané věci jednat stále to však bude v Benátkách nad Jizerou. Nová publikace o historii města v prodeji V sérii Benátecká knihovnička vyšly v nové publikaci dvě studie Augustina Sedláčka o historii města Benátky nad Jizerou. Majitel panství hrabě Leopold Bohumil z Thunu-Hohensteinu požádal slavného historika Augustina Sedláčka, aby zpracoval historii benáteckého panství a jeho hospodářský rozmach v letech Vznikly tak dvě drobné práce v německém jazyce, které se do dnešní doby zachovaly v několika výtiscích a byly téměř zapomenuty. Kolektiv autorů a překladatelů připravil společně s grafickým studiem a tiskárnou Studio Winter zdařilou publikaci, která je doplněna dobovými fotografiemi z hraběcí rodiny, fotografiemi zámku, hospodářských budov, železnice a dalšího obrazového materiálu, který dokumentuje historii a hospodářskou činnost v panství. Obrazová příloha je doplněna barevnými kresbami erbů všech majitelů panství, které nakreslili pánové Otokar a Jaromír Polákové. Publikace byla vydána městem Benátky nad Jizerou a bude jistě vhodným dárkem pro všechny, kteří mají rádi jeho historii. Prodává se v Informačním centru za 50,- Kč. Augustin Sedláček: Historické poznámky o panství Benátky a Patnáct let zemědělsko-průmyslového působení na panství Benátky. Benátecká knihovnička 2011, 105 stran textu a 27 stran obrazové přílohy. RNDr. Pavel Štifter, místostarosta města VÝBĚR INFORMACÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 20. ZÁŘÍ 2011 Ze zprávy starosty města Investiční akce probíhající: Výstavba technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v ulici Pickova byla dokončena. Na příštím zasedání Zastupitelstva města by měly být předloženy návrhy Kupních smluv na prodej pozemků s lidmi, kteří mají u firmy ZETA Benátky s.r.o. zaplacen podíl na vybudování technické infrastruktury. Výstavba krytého bazénu byla předložena dokumentace k územnímu rozhodnutí. Celý projekt bude předložen k vyjádření odborným orgánům města a dotčeným firmám. Investiční akce připravované: Bezpečnostní systém cyklostezek - žádost o dotaci byla podána na ROP Střední Čechy, v případě neúspěchu bude žádost podána také přes Státní fond dopravní infrastruktury. Již na minulém jednání Zastupitelstva města bylo zmíněno jednání ohledně propojení městské části Kbel a města s tím, že Středočeský kraj plánuje rekonstrukci silnice z městské části Kbel na Bursu. Tento záměr byl dle získaných informací zařazen do programu na posledním zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje (prozatím se jedná o první etapu). Vzhledem k narůstajícím stížnostem na stávající situaci v ulici Pražská a především z důvodu bezpečnosti, plánuje město v případě neuskutečnění tohoto záměru propojení ulice Pod Brdy s městskou částí Kbel, vybudováním nového chodníku v roce Do programu uvedeného zasedání krajského zastupitelstva byla taktéž zařazena rekonstrukce ulice Soumarova. Probíhá stavební řízení na přístavbu Polikliniky, ve věci získání prostor bývalého Finančního úřadu se stále jedná. Dotaci na propagaci cestovního ruchu se nepodařilo získat. Uskutečněná jednání: Proběhlo jednání s RNDr. Alexandrem Vondrou, ministrem obrany ČR, ohledně získání pozemků v katastrálním území Města Benátky nad Jizerou v rámci připravované revitalizace bývalého VVP Mladá. PODĚKOVÁNÍ V září 2011 ukončila pracovní poměr na Městském úřadu Benátky nad Jizerou paní J a r m i l a M e r t i n o v á. Při této příležitosti vyslovuje vedení města Benátky nad Jizerou paní Mertinové poděkování za její dlouholetou práci na náročném úseku činnosti městského úřadu pracovněprávní a právní záležitosti. Do dalšího života vedení města přeje hodně zdraví a štěstí. Dále bylo uskutečněno jednání s generálním ředitelem společnosti Carborundum Electrite a.s., panem Ing. Pavlem Richterem ohledně pozemků, které jsou součástí připravované cyklostezky. Návrh na prodej těchto pozemků do majetku města byl předán k projednání vedení společnosti. Informuje o předložených stížnostech na různé akce, které byly ve městě během tohoto víkendu uskutečněny. První z nich se týká akce Benátecký střevíc, druhá ohňostroje v areálu společnosti Carborundum Electrite a.s. a poslední nedodržování nočního klidu v Benátkách nad Jizerou II v ulici Lidická. Všechna uvedená témata budou řešena s vedoucím Policie ČR v Benátkách nad Jizerou, panem npor. Bc. Josefem Vaňouskem. Dále bude vytvořena nová městská legislativa a bude jednáno s vyššími představiteli Policie ČR. Ze zprávy místostarosty Revitalizace zámeckého parku stavební práce na II. etapě revitalizace zámeckého parku byly dokončeny a dílo bylo předáno. Byly podány informace o uskutečněných jednáních ohledně opravy jezírka v zámeckém parku. Po konzultacích s Ing. Evou Vyletovou z NPÚ Střední Čechy byla vybrána konečná varianta. Proběhlo jednání s panem Josefem Vitvarem, sochařem restaurátorem, který pracoval v Benátkách nad Jizerou na restaurování některých soch. Kopie andělíčků ze sochy Kojící Panny Marie byly před cca 10 lety odcizeny, proto bylo s panem Vitvarem domluveno, že kopie andělíčků vytvoří znovu a originály, podle kterých tyto kopie vytvoří a které v současné době má ve své dílně, budou umístěny do lapidária. Starosta města ukazuje dar Střeleckého bratrstva z Kaarst-Büttgenu čestnou bronzovou plaketu VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE Výběrové řízení na veřejnou zakázku Zabezpečení odpadového hospodářství a komunálních služeb na území města Benátky n. Jiz. Zasedání Zastupitelstva Zastupitelstvo města 1. bere na vědomí a) protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na služby Zabezpečení odpadového hospodářství a komunálních služeb na území města Benátky n. Jiz. ze dne Dle stanovených kritérií (nabídková cena, návrh výše smluvní pokuty za neprovedení svozu komunálních odpadů v určeném termínu a návrh doby reakce k provedení mimořádných svozů komunálních odpadů) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější nabídku firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., za cenu ve výši Kč bez DPH na dobu 10 let b) zpracovanou ekonomickou analýzu na svoz TKO prostřednictvím Technických služeb města Benátky nad Jizerou c) zápis č. 5/2011 ze společného zasedání Finančního a Kontrolního výboru 2. souhlasí na základě všech vyhodnocených podkladů s uzavřením smlouvy o dílo s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která se umístila ve výběrovém řízení na prvním místě s tím, že svoz odpadu prostřednictvím společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. bude zahájen od pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, Praha 10 za cenu ve výši Kč bez DPH na dobu 10 let s roční zkušební lhůtou (souhlasilo 16 přítomných zastupitelů, 2 zastupitelé byli proti, 3 se zdrželi hlasování, 1 zastupitel nebyl přítomen. Od pondělí 10. října 2011 bude spuštěna nová verze internetových stránek města (adresa: Doufáme, že Vám přinese větší přehlednost a vyšší informovanost. Prosíme o shovívavost při případných potížích.

5 7. října 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 Rozpočet Příjmy - změny Par. Daňové příjmy Název Schválený rozpočet 2011 Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtové opatření č. 3 změna +/- Poplatek za užívání veř. prostranství 5 000, , , , ,00 Odvod výtěžku z provozování loterií , , , , ,00 Celkem daňové příjmy , , , , ,00 Nedaňové příjmy 3392 Kulturní pořady , , , , , Příjmy bytové hospodářství , , , , , Bytové hospodářství - ostatní příjmy 0, , , , , Příjmy zpravodaj , , , , , Věcná břemena 5 000, , , , , Splátky půjček od fyzických osob 500, , , , ,00 Celkem nedaňové příjmy , , , , ,00 Kapitálové příjmy Celkem kapitálové příjmy , , , ,00 0,00 Dotace Neinvest. dotace ZŠ Husovo nám , , , , ,00 Neinvest. dotace ZŠ Husovo nám. 0,00 0,00 0, , ,00 Neinvest. dotace ZŠ Pražská 0,00 0,00 0, , ,00 Celkem dotace , , , , ,00 Celkem příjmy + dotace , , , , , Vratka z invest. fondu MŠ , , , , ,00 Financování - zůstatek , , , , ,00 Celkem rozpočet příjmy , , , , ,00 Par. Název Rozpočet Výdaje - změny Schválený rozpočet 2011 Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtové opatření č. 3 Změna +/ Útulky pro psy , , , , , Veřejné prostranství , , , , , Komunikace , , , , , Komunikace pro pěší a parkoviště , , , , , Odvodnění Obodř u čp. 20 0,00 0,00 0, , , MŠ opravy , , , , , ZŠ Husovo nám. - provozní příspěvek , , , , , ZŠ Husovo nám. - investiční příspěvek , , , , , ZŠ Husovo nám. - investice, opravy , , , , , ZŠ Husovo nám. - převod dotace , , , , , ZŠ Pražská - převod dotace 0,00 0,00 0, , , Opravy kulturních památek , , , , , Sportovní zařízení , , , , , Zájmová činnost a rekreace , , , , , Bytové hospodářství , , , , , Nebytové hospodářství , , , , , Územní rozvoj , , , , , Domov důchodců U Anežky , , , , , Azylový dům pro ženy , , , , , Správa - celkem + investice , , , , ,00 Celkem rozpočet výdaje , , , , ,00

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka ZNÁME NAŠE BENÁTECKÉ ZASTUPITELE? Benátky nad Jizerou mají cca sedm tisíc obyvatel. Voliči našeho města si zvolili 23 členů Zastupitelstva města, aby se v rámci samostatné působnosti starali o záležitosti našich občanů a našeho města, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Volby do zastupitelstev obcí v loňském roce přinesly ve složení našeho Zastupitelstva od prvních voleb po sametové revoluci v roce 1990 největší změny celkem 9 nových zastupitelů. Rozhovor s jedním z nich jste si mohli přečíst v zářijovém čísle: Jan Dibitanzl nejenže patří k novým tvářím benáteckého zastupitelstva, ale zároveň patří i k nové politické straně v Benátkách nad Jizerou a v tomto zastupitelstvu. Podařilo se mu kolem sebe shromáždit Benátčany stejného smýšlení a založit s nimi stranu TOP 09 v našem městě, ve které je předsedou. Do loňských komunálních voleb se nové straně podařilo sestavit kandidátku a získat tři mandáty v Zastupitelstvu města. V říjnovém Zpravodaji Benátecka se naši čtenáři seznámí s dalšími zastupiteli za stranu TOP 09 Ing. Janem Tichým a Marií Novotnou a za ČSSD RNDr. Milanem Procházkou. Přátelská a vstřícná atmosféra Ing. J a n T i c h ý se narodil v roce 1964 v Kolíně ženatý, 2 děti dcera Hana, studentka čtvrtého ročníku gymnázia v Nymburce, 19 let, syn Jakub, žák 9. třídy ZŠ Pražská zaměstnání: Gymnazium Čelákovice vzdělání: VŠCHT Praha (ukončení 1988) a doplňkové pedagogické studium (Ped. Fakulta UP Olomouc, 2010) kandidoval za stranu TOP 09, bezpartijní Ing. Jan Tichý, jehož jméno a činnost byly v našem městě dobře známy dlouho před jeho působením v Zastupitelstvu města, stručně o svém životě: Jsem inženýrem chemie, kterou jsem se dlouhodobě živil a snažím se jí uživit i dnes (částečně učím na gymnáziu v Čelákovicích a dále působím jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti metrologie v chemii a akreditace laboratoří). Zajímá mne příroda, sport, jsem psavec, vedl jsem dětské divadlo, kterému jsem psal hry. Ač náplava původem z Kolína, stal jsem se starostou místního Sokola. V Benátkách jsem od roku Nepatříte mezi rodilé Benátčany, co Vás přivedlo do Benátek nad Jizerou? Byl to inzerát nabízející práci v podniku Carborundum Electrite s možností získání bytu. V té době jsme bydleli v Kouřimi v rodinném domku pronajatém na dobu určitou. Z Kouřimi jsem dojížděl do zaměstnání v chemické laboratoři v podniku Sklárny Sázava přes týden jsem tam bydlel v ubytovně a na víkend dojížděl domů. Inzerát byl příležitostí vyřešit bydlení a mít zaměstnání v místě. A tak jsme se koncem roku 1992 přistěhovali do Benátek, postupně jsme se zabydlovali a žijeme tu dodnes. V podniku Carborundum Electrite již nepracujete, co bylo mezi Karbem a dnešním zaměstnáním? V Carborundu jsem pracoval v oddělení technického rozvoje, které bylo po čase zrušeno a já jsem si musel hledat jiné zaměstnání. Propouštění zaměstnanců mě postihlo i v Kovohutích Čelakovice. Nejdéle, 12 let, jsem pracoval v Českém meterologickém institutu v Praze. Založil jste v Benátkách dětské divadlo Hvězdička. Pracoval jste již dříve s dětmi? K práci s dětmi mě přivedly až moje vlastní děti. V roce 2000 přišlo při povodni benátecké Loutkové divadlo Rolnička o svoji trvalou scénu v Lázních. Začal jsem tehdy s dětmi hrát krátké činoherní a maňáskové pohádky, k mým dětem se přidaly i další děti. Scházeli jsme se nejdříve v panelákové sušárně a brzy se mi podařilo domluvit se s vedením benáteckého Sokola, kde nám poskytli prostor pro naši činnost a stali jsme se součástí TJ Sokol Benátky nad Jizerou. Tak jsem se vlastně zapojil do sokolské činnosti. Dětskému divadlu Hvězdička, ve kterém již byly herci děti, poskytlo později Město Benátky zázemí v čp. 41 na Husově náměstí. Po odchodu většiny dětí do středních a jiných škol se již nepodařilo obnovit činnost Hvězdičky. Zato se podařilo obnovit tradici benáteckého ochotnického divadla. Nově vzniklý ochotnický soubor je součástí benáteckého Sokola (patří k těm nejlepším v župě Fügnerově) a já věřím, že tento soubor nebude mít jepičí život. Co Vás vedlo k tomu, že jste se ucházel o činnost v Zastupitelstvu města Benátky nad Jizerou? Díky svému působení v Sokole a článkům ve ZB jsem byl osloven s nabídkou být na kandidátce TOP 09, kterou jsem přijal. Záměrem samozřejmě bylo ovlivňovat místní dění, protože každý, kdo se dívá, ví, co by se dalo zlepšit a co spoluobčany ve městě nejvíc trápí. V naší části města (Mladské ulici) je to nevybudování sestupné komunikace a neexistence chodníku u benzínové pumpy. Asi není náhoda, že z této části města pocházejí hned tři noví zastupitelé. Bylo to poprvé, kdy jste kandidoval do vrcholného orgánu místní samosprávy? Do Zastupitelstva města jsem kandidoval úspěšně poprvé, neúspěšně v minulém volebním období, kdy jsem byl osloven panem starostou a dostal jsem se tak poprvé na kandidátku na krásném předposledním místě, a tak jsem měl hned jasno, jak to dopadne. Ale již v předchozím volebním období jsem byl činný v kulturní komisi Rady města. V současném volebním období jsem předsedou dopravní komise Rady města a snažím se i na stránkách Zpravodaje Benátecka informovat občany o řešených záležitostech v dané oblasti. Občané se i tímto způsobem můžou přesvědčit o tom, že jejich připomínky jsou řešeny. Za mého působení to byly připomínky např. k rušení autobusových spojů. Při jednáních v této záležitosti jsem se přesvědčil, že existují dva typy lidí jedni, kteří argumentují tím, proč něco nejde a druzí, kteří hledají cesty, jak věc řešit těch je, bohužel, o hodně méně. Jinak se komise zabývá i dalšími záležitostmi např. propagací města. Jste již nyní rozhodnutý, jestli budete kandidovat i v příštím volebním období? Jistě bych se rád i nadále podílel na vytváření dobrých životních podmínek v našem městě. Máme však za sebou pouze čtvrtinu volebního období a jen těžko můžu předvídat, co přinesou zbývající roky volebního období. Jaké jsou Vaše dojmy z dosavadní činnosti? S funkcí zastupitele se teprve seznamuji a uvidím, jaký bude další vývoj. Musel jsem korigovat své původní představy, protože ne vše jde tak, jak by si člověk představoval. Na cestě k realizaci je mnoho legislativních překážek, to se projevilo např. při snaze mírnit následky hejtmanova rozhodnutí rušení spojů dopravní obslužnosti, což oblast Benátecka, podle mého soudu, hodně zasáhlo. Jinak si velmi cením přátelské a vstřícné atmosféry v zastupitelstvu, kdy tím tmelem je to, že všichni pracujeme pro Benátky. To se v jiných městech moc nenosí, a proto bychom si toho měli vážit. Děkuji Vám za poskytnutý rozhovor a přeji Vám, abyste neztratil nic ze svých životních iluzí. V Benátkách se mi žije dobře RNDr. M i l a n P r o c h á z k a pochází a žije v Benátkách nad Jizerou (rok narození 1958) ženatý, má dva syny ve věku 28 a 21 let vzdělání: vysokoškolské vzdělání získal na Matematicko -fyzikální fakultě UK v Praze (obor fyzika pevných látek) zaměstnání: po ukončení studia následoval studijní pobyt na fakultě, v roce 1987 nastoupil do a.s. Carborundum Electrite, v roce 1992 Škoda-Auto Mladá Boleslav zájmy: historie, zeměpis, rád cestuje kandidoval za stranu ČSSD, politická příslušnost: ČSSD RNDr. Milan Procházka působí v benátecké samosprávě již čtvrté volební období. Ovládá čtyři světové jazyky a pracovně se pohybuje často v zahraničí. V Zastupitelstvu města působíte od voleb 1998, kdy jste také byl na kandidátce ČSSD poprvé. Z jakých důvodů jste tehdy kandidoval? Do voleb jsem šel poprvé v roce 1998, následně kandidoval ve všech dalších volebních obdobích (volby v roce 2002, 2006, 2010). Ve všech případech jsem byl zvolen do Zastupitelstva města. Ke vstupu do komunální politiky mě přivedlo přesvědčení, že k věcem veřejným je potřeba se vyjadřovat, a to ne na úrovni hospodských řečí. Nejúčinnější možností tohoto vyjadřování je podílet se na veřejné správě. Chtěl jsem vidět zblízka, jak v praxi komunální politika probíhá a chtěl jsem mít vliv na tento průběh.

7 7. října 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 To byly mé důvody pro první vstup do komunální politiky a jsou stejné dosud. Jste činný i v komisích Rady města a výborech Zastupitelstva města? V současném volebním období působím jako předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města a pracuji v komisi Rady města pro vnější vztahy, informatiku a propagaci. V rámci kontrolního výboru kontrolujeme dodržování zákonných norem v činnosti městských orgánů a spolupracujeme v případě potřeby s Finančním výborem. Komise pro vnější vztahy, informatiku a propagaci se podílí např. na zajišťování průběhu návštěv partnerských zahraničních měst či přijetí zahraničních delegací v našem městě. Možností navázání nových partnerských vztahů byla např. moje poslední služební cesta do polského města Skarbimierz, uskutečněná v srpnových dnech byla určena k prověření možnosti spolupráce v kulturní oblasti. Jste činný i v některých jiných, mimoměstských orgánech? Ano, jsem předseda výboru Společnosti vlastníků bytových jednotek v domě, kde bydlím. Jsem věřící, podílím se na životě sboru Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou. Patříte k zastupitelům, kteří za dobu své působnosti v samosprávě získali dobrou orientaci v činnosti městských orgánů. Jak byste hodnotil úroveň této činnosti z pohledu letité praxe? Nelze přehlédnout zlepšování úrovně v této činnosti po stránce technické i věcné. Např. materiály pro jednání Zastupitelstva a Rady města a jejich cesta k zastupitelům a radním. Ještě před časem se materiály jednotlivým členům jmenovaných orgánů rozvážely, nyní si je každý zastupitel může vyzvednout kdykoli a kdekoli pomocí internetu. Zavádění a využívání nových technických možností umožňuje větší výkonnost i kvalitu a dostupnost připravovaných materiálů. Promítání materiálů k projednávaným věcem se stalo samozřejmostí, promítán je i zápis a usnesení vznikající průběžně při jednání daných orgánů to umožňuje při veřejných zasedáních i přítomné veřejnosti sledovat, co se zapisuje. Čím se řídíte při rozhodování o projednávaných záležitostech? Rozbor k předložené věci obsahuje materiál k této věci, mnohé objasní diskuse, upřesnění odborníků, někdy je potřeba osobně získat a vyhledat další informace. Někdy se těžko hledá to správné rozhodnutí. Vždy se však snažím posuzovat vše nestranně, podle svého nejlepšího vědomí. Volby v roce 2010 přivedly do Zastupitelstva dost nových tváří, jaký to má vliv na činnost Zastupitelstva? Podle mého názoru, je v tomto případě příliš brzy na hodnocení vlivu. Podstatné ale je, že věcný, dělný přístup v Zastupitelstvu i nadále převažuje. Obracejí se na Vás občané se svými záležitostmi, stížnostmi či podněty? Dá se říci, že ne často. A pokud ano, danou záležitostí se zabývám. Jako občan, a jako zastupitel o to více, sám si všímám, co se v našem městě děje. Na posledním jednání Zastupitelstva jsem upozornil na skutečnost, že přes platnost vyhlášky a osazení vjezdů do města dopravním značením se zákazem parkování nákladních automobilů, není toto ustanovení v nočních hodinách dodržováno. Uvažujete o své kandidatuře i v příštích volbách? Při svém časovém vytížení budu ještě tuto možnost zvažovat. Je ještě příliš brzy na nějaké rozhodnutí v této věci. Na závěr bych se ráda zeptala na to, jak se Vám v Benátkách žije? Benátky jsou takovým kompromisem mezi venkovem a metropolí a mně se tady žije opravdu dobře a nemám v úmyslu žít někde jinde. To platí i pro mou manželku, která pochází z metropole Lotyšska Rigy, města se stokrát více obyvateli než mají Benátky a odpovídajícím zázemím. I jí se tu žije dobře a až na blízkost moře, které jí, bohužel, nemůžeme nabídnout, jí nic v Benátkách neschází. Děkuji Vám za poskytnutí rozhovoru a přeji Vám, aby Vám i Vaší ženě i nadále v Benátkách nic nescházelo. Úcta ke stáří M a r i e N o v o t n á se narodila v roce 1966, pochází a žije v Benátkách nad Jizerou vdaná, 2 dcery ve věku 23 a 20 let vzdělání: maturita (obor oděvnictví) zaměstnání: ekonom informační soustavy - Carborundum Electrite a.s. MěCKP Benátky nad Jizerou (od r. 1994) Domov U Anežky (od r. 2011) kandidovala za stranu TOP 09, bezpartijní V benáteckém Zastupitelstvu je celkem šest žen, z nichž polovina vykonává svoji funkci ve svém prvním volebním období Maruška Novotná je jednou z nich. Usměvavá, příjemná, pohodová mladá žena, která přistupuje ke své činnosti v Zastupitelstvu města velmi odpovědně a stejně odpovědně vykonává svoje zaměstnání. Co Vás vedlo ke kandidování do Zastupitelstva našeho města? Byla to oslovení v Benátkách nad Jizerou novou politickou stranou TOP 09. Vždy jsem se snažila pomáhat lidem v mém okolí, když to bylo potřeba. A nabídku TOP 09 jsem brala jako příležitost dělat toho pro lidi a pro život v našem městě něco víc než dosud. Voleb jsem se účastnila poprvé a přiznám se, že jsem moc nevěřila tomu, že budu do Zastupitelstva města zvolena. Přesto jsem svoji představu o své činnosti v Zastupitelstvu měla. A jaké byly Vaše představy o své činnosti jako zastupitelky a jaká je stávající skutečnost? Moje představy? Snažit se přispět k řešení městských záležitostí tak, aby závěr řešení vycházel z rozumných názorů, aby rozhodnutí tohoto orgánu nezklamala důvěru těch, kteří mě zvolili. Tím rozhodně nemám na mysli to, že za každou cenu musí být ve všem každému vyhověno. A skutečnost mé představy nezklamala. Veškeré projednávané záležitosti jsou podrobně projednávány, prověřovány a každý zastupitel má příležitost vyjádřit svůj názor, který ne vždy musí být totožný s názorem většiny. S projednávanou věcí se seznamuji prostřednictvím materiálů k dané záležitosti, který mám k dispozici s časovým předstihem před projednáváním v Zastupitelstvu. Zaslaný materiál s informacemi si můžu popřípadě rozšířit o informace získané osobním zjišťováním a jednáním. Oceňuji to, že jsem se dosud nesetkala s prosazováním osobních či stranických zájmů, všem jde o jediné a tím je rozhodnutí ve prospěch našeho města a jeho obyvatel. Zkušenosti v oblasti veřejné správy jako začínající v této oblasti postupně získávám. Určitou orientaci mi daly zkušenosti z mého zaměstnání. Pro hlubší proniknutí do problematiky samosprávy a státní správy dobře posloužilo školení, které jsme s ostatními zastupiteli na začátku volebního období absolvovali. Pracujete ještě v jiném orgánu města? Ano, ještě to je komise sociální a zdravotní. Řešíme tam pomoc potřebným v oblasti samosprávy, v poslední době to bylo např. i obsazení nového Azylového domu. Problematiku týkající se zdravotnických služeb v našem městě jsme za mého působení zatím neřešili. Obracejí se Vás lidé s žádostí o pomoc při řešení různých záležitostí, stížnostmi či různými podněty? Ano, odpovídala jsem např. na dotazy týkající se vybudování chodníků mezi Benátkami a Kbelem, výstavby bazénu apod. Mluvila jste o určitých zkušenostech získaných díky svému zaměstnání. Co Vás vlastně přivedlo k nelehké práci v Domovech seniorů? Životním vzorem mi byla moje babička, která mi vštípila úctu ke stáří. A to mě vlastně přivedlo v době, když jsem přišla o pracovní místo v podniku Carborundum Electrite k rozhodnutí, využít pro mě zajímavé nabídky, pracovat v benáteckém Městském centru komplexní péče. Je to práce s lidmi starší generace, kterým je potřeba vytvořit prostředí, kde budou spokojeni a budou nacházet potřebný klid pro svůj život. A nelitovala jsem, čas postupně potvrdil správnost mého rozhodnutí. Od letošního roku pracuji v krajském Domově U Anežky, kde jsem na pozici vedoucí přímé péče tady přicházejí zaměstnanci nejvíce do styku s klienty. Tráví s námi více času než s rodinou, svěřují se nám s problémy, které by neřešili ani s rodinou, jsme s nimi ve dne i v noci. Tady je velmi důležité vytvořit jim pocit jistoty, stabilní prostředí, ve kterém se budou dobře cítit, budou se cítit jako doma. Můžu říct, že se všechny věnujeme klientům s patřičnou úctou a láskou. Není to lehká práce, je to práce náročná po psychické i fyzické stránce. A já věřím, že přes všechna úskalí této práce, se daří vytvářet klientům našeho domova pocit, že jsou tady doma. A věřte mi, že když přijdu na pokoj a vidím na tváří klienta úsměv a radost z toho, že mě vidí, je mi to tou největší odměnou. Můžete již nyní odpovědět na otázku, zda budete kandidovat i v příštích komunálních volbách? Nevím co bude za tři roky, ale činnost v Zastupitelstvu města mě zajímá a ráda bych se podílela na této práci i v příštím volebním období, dají-li mi naši voliči svoji důvěru. Děkuji Vám za to, že jste si udělala čas pro naše čtenáře a přeji ve Vaší činnosti hodně úspěchů.

8 strana 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAŽSKÁ Spolupráce mezi 9. A a 1. A Dne 8. září, což byl čtvrtek, jsme se třídou se rozhodli zajít za svými prvňáky. Když jsme k nim přišli, seděli už na svých místech a čekali na nás. Jestlipak se poznáme? Kdo ke komu patří? Dopadlo vše dobře. Poznali jsme se. Každý si sedl vedle svého prvňáka. Paní učitelka Teplá nás poprosila, abychom se navzájem představili, ale ne jen tak, nýbrž vytleskáváním. Naše třída to pojala formou hudební výchovy. Když už jsme se znali jménem, tak si každý z nás prohlížel se svým prvňáčkem přírodovědu, ve které byla spousta informací o škole. Pěkně jsme si spolu povídali, čímž jsme se více s prvňáky sblížili, také musíme p. uč. Teplé pochválit hezkou třídu. Druhý den jsme šli za prvňáky znovu, to už jsme se poznali perfektně. Tentokrát jsme je vzali k nám, na druhý stupeň, a ukázali jsme jim, kde sídlí pan ředitel a paní sekretářka, jak pěkná je naše třída i ty všechny ostatní, kde je sportovní hala. Nakonec, když jsme se vrátili s prvňáky do jejich třídy, tak jsme jim zkontrolovali pomůcky na výtvarnou výchovu. Tímto naše návštěva u prvňáků skončila a zase někdy AHÓÓJ. Petr Bayer Exkurze na Sněžku Fota poskytla ZŠ Pražská EXKURZE NA LETIŠTI PRAHA-RUZYNĚ Dne 22. září, jsme my, deváťáci a někteří osmáci, jeli na letiště Praha-Ruzyně, kde jsme měli již objednanou exkurzi. Na terminálu 3 se nás ujal náš průvodce Martin, který je původem z Kanady, ale češtinu ovládá výborně. Začali jsme zhlédnutím části videa o letišti a pokračovali na bezpečnostní prohlídku, naštěstí jsme všichni prošli vcelku bez problému. Nastoupili jsme do autobusu a začali projížďku po letišti. Nejdříve jsme jeli kolem hangárů a poprvé jsme spatřili letadla. Dále nás autobus dovezl blízko k runwayi a my viděli přistávat letadla. Po přejetí ze starého letiště na nové, byla vidět letadla stojící na stojánkách a shluk kolem nich. Všechny úkony na letadle nám Martin vysvětlil. Zhlédli jsme vyndávání kontejnerů z letadla, vytlačování či dokování letadel. Prohlídku jsme zakončili návštěvou hasičské stanice, ve které byla vidět speciální letištní hasičská technika a tím naše prohlídka skončila. Tato exkurze se nám všem velmi líbila. Matěj Jakubčo Spolupráce 9. A a 1. A Exkurze na Sněžku 7. A a 7. B dne 13. září vyrazily na výlet na naši nejvyšší horu Sněžku. Cesta autobusem byla příjemná oproti tomu, když jsme vystoupili z autobusu v Peci pod Sněžkou a jen koukali na ty kopce před námi, které máme zdolat. Cesta z Pece nebyla náročná, ale bylo znát, jak už se s postupně přibývající nadmořskou výškou ochlazuje. Nejhorším úsekem cesty byla asi cesta od dolu Kovárna až k vodárně pro Sněžku tzv. Trkač. Po výstupu na Obří důl začalo pořádně foukat, až tak, že se nám rukavice a čepice hodily. Deset vybraných dětí spolu s panem učitelem Nejedlým zdolalo Sněžku. Zbytek šel hned k Luční boudě. Cestou na Sněžku jsme se drželi za ruce jak z polské strany fičel vítr. Když jsme se později sešli a odpočinuli si, zanedlouho jsme už scházeli dolů do Špindlerova Mlýna přes Kozí hřbety. To už jsme se zase těšili, až se pohodlně uvelebíme na sedadla v autobuse. Celý výlet se vydařil. Tereza Uřidilová Chemický jarmark Dne 23. září 2011 jeli žáci 9. ročníku ze ZŠ Pražská s přírodovědnými praktiky do Prahy 6 Dejvic, kde se konal první ročník Chemického jarmarku. Ve stáncích, které tvořily jarmark, bylo mnoho zajímavých pokusů, ukázek a v jednom nich byla dokonce ochutnávka a porovnávání čokolády, pečiva, sýrů a salámů. Od našich učitelek jsme dostali rozchod, a když jsme se vrátili, měl už každý z nás nějaký ten leták ze stánků. Také jsme navštívili ČVUT (Fakultu elektrotechnickou) a VŠCHT (Vysokou školu chemicko-technologickou). V ČVUT nám ukazovali jejich přístroje a jak pomáhají letectví, ale všechny nás nejvíce zaujal jejich výtah, kterým jsme se k naší radosti nakonec svezli. Zato ve VŠCHT jsme viděli laboratoře, sklady a dozvěděli jsme se, že si jejich studenti mohou sami

9 7. října 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 9 vyrábět termix. Ještě před odjezdem jsme se na chvilku rozešli po stáncích na jarmarku a pak už šli na metro. Protože nám zbývalo ještě trochu času do příjezdu autobusu, tak jsme naše paní učitelky přemluvili a šli jsme do KFC. Tam jsme se najedli, pak jsme šli na autobus a hurá domů! Jakub Tichý Atletický čtyřboj V pondělí a v úterý se konal tradiční atletický čtyřboj v Mladé Boleslavi na Základní škole Jilemnického. Soutěž se skládá vždy z běhu na 60 metrů, skoku vysokého, skoku dalekého, hodu kriketovým míčkem, vrhu koulí a běhu na dlouhou trať, která je odstupňována podle věku závodníků. V pondělí soutěžili dívky a chlapci ze šestých a sedmých ročníků. Školu reprezentovali tito žáci a žákyně Nikola Hollová, Eliška Spanilá, Milada Došlá, Denisa Jelínková, Kačka Matějková, Robert Dančo, Filip Haspeklo, Adam Mansfeld, Radek Šimek a Honza Urban. Výsledky byly následující: kluci obsadili čtvrté místo a dívky celou soutěž vyhrály. V úterý jeli tito sportovci Míša Sejpalová, Tereza Uřidilová, Denisa Šikalová, Bára Hrušková, Jakub Plášil, David Prokop, Lukáš Šípek, Jakub Tichý a Patrik Kubík. Kluci si vedli stejně jako mladší a získali čtvrté místo a dívky po bojovném výkonu obsadily druhé místo. Všem závodníkům patří dík za vzornou reprezentaci školy a dík patří také fotografu Matěji Jakubčovi. Jana Nejedlá Pořadí škol v kategorii POŘ. ŠKOLA BODY 1 ZŠ Čachovice 5 2 ZŠ Předměřice 4 3 ZŠ Pražská 3 4 ZŠ Husovo nám. 3 I. KATEGORIE - DÍVKY POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ČÍSLO ŠKOLA BODY 1 Fialová Martina 3 ZŠ Husovo nám. 5 2 Sovová Kateřina 4 ZŠ Husovo nám. 4 3 Junková Eliška 24 ZŠ Pražská 3 4 Louková Eliška 2 ZŠ Husovo nám. 2 5 Jeníčková Kristýna 13 ZŠ Husovo nám. 1 Pořadí škol v kategorii POŘ. ŠKOLA BODY 1 ZŠ Husovo nám ZŠ Pražská 3 3 ZŠ Předměřice 0 I. kategorie - chlapci: s číslem 6 Miroslav Kříž - ZŠ Husovo nám. (17. místo), s číslem 44 Robin Žigala - ZŠ Husovo nám. (10. místo) ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ BĚH ZÁMECKÝM PARKEM 32. ROČNÍK I. KATEGORIE - CHLAPCI POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ČÍSLO ŠKOLA BODY 1 Bednář Michal 23 ZŠ Čachovice 5 2 Šubrt David 50 ZŠ Předměřice 4 3 Malý Ondřej 13 ZŠ Pražská 3 4 Adámek Jan 22 ZŠ Husovo nám. 2 5 Vesecký Jakub 32 ZŠ Husovo nám. 1 I. kategorie: dívky s číslem 15 Aneta Hráská - ZŠ Pražská (9. místo), s číslem 2 Eliška Louková - ZŠ Husovo nám. (4. místo) IV. kategorie-dívky: s číslem 196 Petra Kovářová - ZŠ Husovo nám. (11. místo), s číslem 164 Nikola Kredbová - ZŠ Husovo nám. (13. IV. kategorie - chlapci: s číslem 140 Jan Kohl - ZŠ Husovo nám. (5. místo), s číslem 138 Adam Mansfeld - ZŠ Pražská (1. místo) místo) II. KATEGORIE - CHLAPCI POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ČÍSLO ŠKOLA BODY 1 Závora Jan 1 ZŠ Pražská 5 2 Růžička Petr 9 ZŠ Pražská 4 3 Kotalík Milan 3 ZŠ Pražská 3 4 Čečetka Adam 15 ZŠ Husovo nám. 2 5 Hladík Štěpán 2 ZŠ Pražská 1 Pořadí škol v kategorii POŘ. ŠKOLA BODY 1 ZŠ Pražská 13 2 ZŠ Husovo nám. 2 3 ZŠ Předměřice 0 4 ZŠ Čachovice 0 II. KATEGORIE - DÍVKY POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ČÍSLO ŠKOLA BODY 1 Kadlecová Hana 24 ZŠ Pražská 5 2 Jíchová Kateřina 33 ZŠ Husovo nám. 4 3 Zalabáková Adéla 43 ZŠ Předměřice 3

10 strana 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY / ZUŠ J. A. BENDY Zpravodaj Benátecka I. kategorie - dívky: zleva Kateřina Sovová ZŠ Husovo nám., Martina Fialová ZŠ Husovo nám., Eliška Junková ZŠ Pražská. Ceny předává starosta města Jaroslav Král 4 Horáková Lucie 25 ZŠ Pražská 2 5 Trnková Šárka 32 ZŠ Pražská 1 Pořadí škol v kategorii POŘ. ŠKOLA BODY 1 ZŠ Pražská 8 2 ZŠ Husovo nám. 4 3 ZŠ Předměřice 3 III. KATEGORIE - CHLAPCI POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ČÍSLO ŠKOLA BODY 1 Michálek Ondřej 12 ZŠ Husovo nám. 5 2 Čermák Michal 1 ZŠ Pražská 4 3 Bayer Lukáš 22 ZŠ Předměřice 3 4 Šípek Jakub 2 ZŠ Pražská 2 5 Špringl Jakub 13 ZŠ Husovo nám. 1 Pořadí škol v kategorii POŘ. ŠKOLA BODY 1 ZŠ Pražská 6 2 ZŠ Husovo nám. 6 3 ZŠ Předměřice 3 4 ZŠ Čachovice 0 III. KATEGORIE - DÍVKY POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ČÍSLO ŠKOLA BODY 1 Šulcová Lucie 24 ZŠ Pražská 5 2 Kučerová Aneta 39 ZŠ Husovo nám. 4 3 Pavlíková Anna 26 ZŠ Pražská 3 4 Kolářová Lenka 33 ZŠ Husovo nám. 2 5 Kubová Anežka 35 ZŠ Husovo nám. 1 Pořadí škol v kategorii POŘ. ŠKOLA BODY 1 ZŠ Pražská 8 2 ZŠ Husovo nám. 7 IV. KATEGORIE - CHLAPCI POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ČÍSLO ŠKOLA BODY 1 Mansfeld Adam 138 ZŠ Pražská 5 2 Mocek Václav 141 ZŠ Husovo nám. 4 3 Rokos Jaroslav 122 ZŠ Husovo nám. 3 4 Šimek Ondřej 193 ZŠ Pražská 2 5 Kohl Jan 140 ZŠ Husovo n 1 Pořadí škol v kategorii POŘ. ŠKOLA BODY 1 ZŠ Husovo nám. 8 2 ZŠ Pražská 7 IV. KATEGORIE - DÍVKY POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ČÍSLO ŠKOLA BODY 1 Došlá Milada 144 ZŠ Pražská 5 2 Hollová Nikola 134 ZŠ Pražská 4 3 Zuzáková Adéla 117 ZŠ Pražská 3 4 Roudnická Denisa 149 ZŠ Husovo nám. 2 5 Erbenová Magdalena 198 ZŠ Husovo nám. 1 Pořadí škol v kategorii POŘ. ŠKOLA BODY 1 ZŠ Pražská 12 2 ZŠ Husovo nám. 3 V. KATEGORIE - CHLAPCI POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ČÍSLO ŠKOLA BODY 1 Tichý Jakub 147 ZŠ Pražská 5 2 Hladík Václav 189 ZŠ Husovo nám. 4 3 Plášil Jakub 163 ZŠ Pražská 3 4 Kubík Patrik 187 ZŠ Pražská 2 5 Šípek Lukáš 177 ZŠ Pražská 1 Pořadí škol v kategorii POŘ. ŠKOLA BODY 1 ZŠ Pražská 11 2 ZŠ Husovo nám. 4 V. KATEGORIE - DÍVKY POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ČÍSLO ŠKOLA BODY 1 Kohlová Tereza 172 ZŠ Husovo nám. 5 2 Sejpalová Michaela 125 ZŠ Pražská 4 3 Nešněrová Karolína 120 ZŠ Pražská 3 4 Šikalová Denisa 173 ZŠ Pražská 2 5 Uřidilová Tereza 124 ZŠ Pražská 1 Pořadí škol v kategorii POŘ. ŠKOLA BODY 1 ZŠ Pražská 10 2 ZŠ Husovo nám. 5 II. kategorie-dívky, zleva: Kateřina Jíchová ZŠ Husovo nám., Hana Kadlecová ZŠ Pražská, Adéla Zalabáková ZŠ Předměřice. Ceny předává Mgr. Radek Dostál, ředitel ZŠ Husovo nám. CELKOVÉ POŘADÍ ŠKOL - BZP 2011 POŘ. ŠKOLA CHLAPCI DÍVKY CELKEM 1 ZŠ Pražská ZŠ Husovo nám ZŠ Předměřice ZŠ Čachovice 5 5 Fota z Běhu zámeckým parkem: František Stýblo ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J. A. BENDY Začátek školního roku v ZUŠ První zářijový týden v Základní umělecké škole proběhl zápis do všech čtyř nabízených oborů - hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. K zápisu přišlo celkem 62 dětí, což je oproti minulým rokům Taneční obor Foto poskytla ZUŠ J. A. Bendy

11 7. října 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLY / MATEŘSKÁ ŠKOLA / ZPRAVODAJSTVÍ strana 11 značný nárůst. Největší zájem je tento rok o hru na klavír, hru na klávesy a hru na kytaru. Z tohoto důvodu škola přijala další pedagogy. Paní MgA. Sylvii Georgievu PhDr. - klavír a pana Alexandra Wittlicha kytara. Ke studiu se přihlásilo i několik dospělých. Je dobrým znamením, že část žáků jsou dojíždějící, a to nejen z Předměřic, Chotětova nebo Mečeříže, ale také z Luštěnic, Milovic, Lysé nad Labem a Prahy. Zdá se, že po letech, kdy umění bylo v ústraní, se začíná blýskat na lepší časy. Věříme, že umělecké nadšení vydrží nejen žákům, ale i jejich rodičům. A pro ty, kteří přijímací zkoušky nestihli... nebojte se a přijďte. Stále přijímáme studenty všech věkových kategorií a do všech oborů. MATEŘSKÁ ŠKOLA Zářijové fotookénko do MŠ Mateřídouška Prázdniny utekly jako voda a v naší MŠ Mateřídouška jsme přivítali další nové kamarády. Hned od začátku jsme si vesele zpívali a hráli, a tak ani nebyl čas na nějakou tu slzičku. Vždyť kdo by se mračil třeba u této písničky: My jsme chytré dětičky, poznáme i barvičky. Žlutá to je sluníčko, modré bývá nebíčko. Červená je kytička, zelená zas travička, černou vidím celou noc, bílá sluší sněhu moc. Hezké a ještě stále slunečné podzimní dny přejí čtenářům benáteckého zpravodaje děti a paní učitelky z MŠ Mateřídouška! Na naší školní zahradě bylo ještě hezky a zářijové sluníčko nás příjemně šimralo ve tvářích Na písku je to stejně nejlepší Možná z nás jednou budou řidiči nebo stavitelé dálnic Ta děvčátka mají o své budoucnosti jasno! Fota poskytla MŠ Mateřídouška SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ Tak jako každoročně je od října organizováno bruslení pro veřejnost, které bude opět probíhat o víkendech. Naší snahou je dodržovat o sobotách i nedělích pravidelné časy. Někdy to ale i při nejlepší vůli a snaze není možné zajistit, a to většinou z důvodu sehrávání mistrovských zápasů mládeže. Za to se všem zájemcům o veřejné bruslení předem omlouváme a raději všem doporučujeme sledovat webové stránky města nebo vývěsku na recepci zimního stadionu v Benátkách, kde je vždy vyvěšen aktuální časový rozpis na daný měsíc. VEŘEJNÉ BRUSLENÍ ŘÍJEN 2011 Den Datum Hod. neděle sobota neděle neděle sobota neděle sobota neděle V sobotu bruslení pro veřejnost odpadá! na ZS probíhají mistrovské zápasy mladších a starších žáků Od čtvrtka 15. září se na benáteckém zimním stadionu rozeběhla další, už několik let dobře zavedená akce, a to Školička bruslení pro děti předškolního věku, kterou organizuje a vede p. Jana Pucandlová. Už tradičně je o tuto akci, která probíhá každý čtvrtek od 8.00 do 9.00 hodin, mezi rodiči obrovský zájem a ani letošní rok není výjimkou. Výuku základů bruslení navštěvuje letos zhruba 40 dětí a my vám v příštím čísle Zpravodaje přineseme o tomto dění podrobnější informace a rozhovor s vedoucí trenérkou p. Janou Pucandlovou. H. Sloupová MUZEUM BENÁTKY Namibie V benáteckém muzeu proběhla výstava fotografií Jiřího Zejvala s názvem Namibie krásná a bez kompromisů, ve které autor přibližuje nádheru tamní krajiny. Výstava byla otevřena dne souběžně se Zámeckými slavnostmi, v jejichž rámci bylo muzeum zpřístupněno, a trvala do Pan Zejval je amatérský cestovatel a fotograf. Má rád přírodu, zvláště pak tu, která je co nejméně poznamenána činností lidí a rád navštěvuje vzdálené končiny naší planety. Tuto zálibu u něho odstartovala sametová revoluce, kdy padly bariéry a cizina otevřela svoji náruč. Tehdy se poprvé se skupinou přátel vydal do Jihoafrické republiky, zájezd si naplánoval podél východního pobřeží od mysu Dobré naděje až do Krugrova národního parku, navštívil celou řadu národních parků jako Addo Elefant, Tsitsikama, Itala, Dračí hory, Blyde River Canon a jiné. Při plánování této a dalších výprav se setkal se skupinou lidí, kteří měli podobný zájem jako

12 strana 12 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka on fotografování divoké přírody. Tento zájem ho jeho cestami provází a nyní vznikla i pěkná výstava z jedné ze zemí, které navštívil z Namibie. Podle slov pana Zejvala je život v Africe docela jiný než v Evropě. Lidé jsou stále zvyklí na silné sepětí s přírodou a přistupují k ní s velkým respektem. Na cestě africkými pláněmi je více než nutné, umět se správně chovat a nepodléhat iluzi toho, že člověk je pánem tvorstva, protože to tak nejen v Africe prostě není. Televize často vyvolává u lidí klamný dojem, že je možné přiblížit se k divokým zvířatům a zvláště k šelmám téměř na dosah. Mnoho lidí, kteří porušili pravidla chování v divoké přírodě, skončilo s vážnými poraněními nebo smrtí. Je to skutečná divočina a právě v tom je její krása. Cestujete-li africkými národními parky, cestujete zpravidla vždy s průvodcem, který vás seznámí s tím, co se smí a co se nesmí. Někdy možná dostanete soupis pravidel, abyste věděli, kam můžete zajít a čeho se poznává domorodé obyvatele a domorodé vesnice. Himbské ženy jsou známé svým hrdým a vznešeným vystupováním (vidět jste je mohli na fotografiích). Fotografování v domorodé vesnici vám umožní za dar v podobě potravin, nejčastěji rýže. I v tom je trochu cítit silný euroamerický kulturní vliv, jež s přílivem globalizace pomalu ale jistě prosakuje Africkým kontinentem, který je jinak divoký, krásný a bez kompromisů. LK Fota poskytl Ing. Jiří Zejval mateřské centrum Mateřské centrum na podzim zdržet. Průvodce bývá zároveň řidičem automobilu, který vás veze vstříc vašemu dobrodružství. Tento automobil ale není tak docela normální - nemá totiž střechu; a vlastně nemá ani žádnou jinou výztuž nebo klec, za kterou byste se schovali do bezpečí tak, jako to vidíme v dokumentech na TV. Je to obyčejné vozítko typu kabrioletu, pomalounku polehounku projíždějící krajinou, abyste mohli dobře vidět a kochat se jejím bohatstvím. Tato výhoda v sobě samozřejmě skrývá ono nebezpečí toho, že pakliže se nebudete správně chovat, může si pro vás kdejaký kolemjdoucí slon sáhnout a správnému chování vás naučit. Rozhodně se nesmíte chovat rušivě, vystrkávat ruce ven a chtít si zvíře pohladit, protože tady vládne příroda a ta je prostě divoká. Dokud vás vnímá jako součást automobilu, nebude si vás příliš všímat a prostě si půjde za svým. Pan Zejval na svých cestách po Africe procestoval vícero zemí, mezi nimi Tanzanii se spoustou jejích národních parků a rezervací (Mont Meru, Lake Manyara, Tarangire, Serengeti, Ngorongoro aj.), navštívili mimo jiné i základní školu v Moshi a přivezli dar pro místní děti v podobě školních pomůcek, kterých je tu nedostatek. Další byla Zambie a její Viktoria Falls, Souths Luangwa, Lower Zambezi, Keňa (jezero Baringo, Nakuru, Maasai Mara), Botswana a Namibie. Právě z posledně jmenované země je k vidění výstava fotografií. Po Namibii cestovali po boku vynikajícího a dnes již světově proslulého fotografa divoké přírody Václava Šilhy. Při jejich fotosafari procestovali část Namibie od Sossusvlei s dunami vysokými až 300 metrů (jedny z vůbec nejvyšších na světě) přes Swakopmund a Walvis Bay s velkými koloniemi lachtanů, navštívili oblast s výskytem jedné z nejstarších rostlin na této planetě Welwitchia mirabilis a cestu dokončili v národním parku Etosha. Protože při cestách Afrikou rád V září se znovu po prázdninách otevřelo mateřské centrum, a to bohatým pravidelným programem i speciálními akcemi. V sobotu 17. září proběhl Kurz první pomoci zážitkovou metodou; ti, kteří se nemohli zúčastnit tohoto termínu, budou mít v nejbližší době novou možnost. Zájemci, hlaste se, prosím, na našem u: V září se také rozběhl cyklus plavání, následující termíny Benáteckého plaváčka v mladoboleslavském Delfínku jsou: , , Míváme volná místa pro náhradníky, rezervace jsou možné na u: cena za lekci s lektorkou 120 Kč. Od středy 5. října začínáme s programem s prvky Montessori pedagogiky, kapacita je omezena, svůj zájem hlaste na: PROGRAM ÚTERÝ Pohádka a výtvarná dílna Babyton Svačinka a volná herna ČTVRTEK Hudební škola Yamaha: Robátka pro děti od 4 do 18 měsíců a První krůčky k hudbě pro děti od 18 měsíců do 4 let PÁTEK Cvičení pro děti od 4 do 15 měsíců 9.45 Cvičení s chodícími dětmi v tělocvičně Hudební škola Yamaha oznamuje, že také během října, a to 13. a 20., se lze zúčastnit hodiny Robátek (9.00) i Prvních krůčků k hudbě (11.00) a případně se do nich ještě přihlásit. Na 1. listopad a 6. prosinec 2011 plánujeme dva celodenní kurzy ( ) semináře Respektovat a být respektován pod vedením dr. Jany Nováčkové. Jedná se o velmi užitečný seminář s ohledem na přístup ke komunikačnímu partnerovi v nejrůznějších situacích. Podařilo se nám získat jinak zcela vyprodané termíny, pokračování plánujeme na začátek nového roku. Díky dotaci od města zaručujeme velmi příznivou cenu: kurzovné za 1. seminář (1. 11.: Jak sdělovat oprávněné požadavky) nebo za 2. seminář (6. 12.: Vytváření návyků. Řešení konfliktů mezi dětmi. Emoce a empatická reakce) samostatně 750 Kč,

13 7. října 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 13 kurzovné za účast na obou seminářích 900 Kč! Počet míst je omezený, přihlášky posílejte na uveďte prosím své jméno, telefon a datum žádaného semináře. Další akce: od 10:00 hodin Jak podpořit zdraví svých dětí od 20:00 hodin Aloe vera pro Vaše zdraví a krásu Těšíme se na setkání s novými i s těmi stávajícími účastníky našich programů. Kontakty: nám. 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou (u internátu), Daniela Chaloupková městská knihovna Knižní novinky Vážení čtenáři, na říjen jsme pro Vás do rubriky Knižní novinky Městské knihovny Benátky nad Jizerou vybrali titul Místo na slunci od Elizabeth Haran. Tato spisovatelka se narodila v Zimbabwe. Později se s rodinou odstěhovala do Velké Británie a odtud do Austrálie. Dnes žije v jižní Austrálii. Je vdaná a má dva syny. V mládí se věnovala profesi modelky, také byla majitelkou zahradnictví. Psát začala po třicítce. Z fondu Městské knihovny Benátky nad Jizerou můžeme nabídnout i další knihy této autorky, např. velmi oblíbený román Sluncem spálená země nebo Západ slunce nad Edenem. Hlavní postavou knihy Místo na slunci je mladá žena, Američanka Jacqueline, která v roce 1964 opouští USA a těší se na nový život se svým mužem v Austrálii. Ještě na lodi však zjišťuje, že ji manžel podvádí a chystá se s ní rozvést. Šokované Jacqueline se podaří hned v prvním přístavu v Austrálii z lodi vystoupit a manželovi utéct, bohužel bez většiny svých zavazadel a také bez větší finanční částky. Ve městě, kde se mladá žena ubytuje, s hrůzou zjišťuje, že postarat se sama o sebe nebude vůbec jednoduché. Proto využije náhlé nabídky a pod novým jménem Jackie nastoupí na místo hospodyně na farmě kdesi v divočině. Následující dny a týdny přinášejí nešťastné Jackie jedno překvapení za druhým. Byla zvyklá na New York a na život téměř v luxusu, a nyní musí čelit nepohodlí, těžké práci, naschválům od dětí majitele domu i drsné přírodě a rozmarům počasí. Přesto po nějaké době zjišťuje, že si toto místo oblíbila a také už není osamělá Z novinek můžeme dále nabídnout např.: Kobra (Frederick Forsyth), Nebezpečná zóna (Joy Fieldingová), Červená královna (Philippa Gregory), Duhový most (Táňa Keleová-Vasilková). Přejeme příjemný podzimní čas ve společnosti knih! MěK PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti Pondělí Pondělí Úterý Úterý 3-17 Čtvrtek Čtvrtek Žáci ze ZŠ Husovo nám. si mohli vyzkoušet vyhledávání v knižních katalogu na internetu potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Na webových stránkách děti najdou seznam krásných knih ke čtení, které jsou rozděleny do tří kategorií podle věku čtenářů. Až některou z knih čtenář přečte, vrátí se zpět na webové stránky projektu. Poté, co odpoví na pár otázek vztahujících se ke knize, získá 50 korun. Tuhle odměnu si nemůže vyzvednout v hotovosti, může ji však věnovat někomu, kdo čeká na pomoc. Třeba na výcvik pejska, který pomůže postiženému člověku, na speciální kolo pro maminku, která nemůže chodit, nebo na operace, které vrátí zrak africkým dětem. Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro čtenáře i pro ty, kterým pomůže. Internet a služby pro veřejnost Po Út, Čt St zavřeno Pá V úterý 20. září naši knihovnu navštívily děti z 5. tříd ZŠ Husovo náměstí Benátky nad Jizerou Nejprve jsme se společně seznámili s MěK Benátky nad Jizerou. Povídali jsme si o její historii, funkci, členění knih a službách, které jsou v knihovně v současnosti poskytovány. Formou projekce byl dětem představen elektronický knižní katalog na webových stránkách MěK a jeho možnosti například zveřejňování knižních novinek, rezervování knih a sledování čtenářského konta z pohodlí domova. Žáci měli možnost si sami vyzkoušet, jak on-line katalog funguje. Chlapci i děvčata byli knihovním systémem nadšeni a knihy horlivě vyhledávali. Děti, které měly zájem, se mohly zaregistrovat jako noví čtenáři a ihned si vypůjčit knihy. Všem nově registrovaným čtenářům přejeme, aby se jim v knihovně líbilo a aby se k nám rádi vraceli. Naším dalším tématem bylo seznámení s velmi zajímavým internetovým projektem Čtení pomáhá. Cílem tohoto projektu je umožnit spojit Děti ze ZŠ Husovo nám. se seznamují s fondem knihovny Seznámení s projektem Čtení pomáhá Fota: MěK

14 strana 14 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka klub pro seniory Klub pro seniory náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou II Klub pro seniory v Benátkách nad Jizerou zahájil svoji činnost v úterý 6. záři zdravotním cvičením. Samotné zahájení probíhalo tradičně při grilování a hudbě ve čtvrtek 8. září úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Grafologie II úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Bylinné produkty úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Hrátky s pamětí nedala odejít. Pohovořila jsem s přítomnými, trochu potancovala a byla ráda, že jsem zůstala. Bylo mi opět v jejich středu dobře. Ovšem pak jsem se doplahočila domů, musela ulehnout a začít s pitím čajíčků s medem a tím vším okolo. Ale nelitovala jsem pro mne jsou to neopakovatelné chvíle. Děkuji Vám za NĚ! Milena Vraníková Z další zářijové činnosti Klubu pro seniory S informacemi o některých přírodních výživových doplňcích přišli do Klubu pro seniory paní M. Hendrychová a D. Klabanová, kterou doprovázela její fenka Amy. Amy je canisterapeut - má na tento druh pomoci psa člověku výcvik a složila příslušné zkoušky. L I S T O P A D 2011 úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Něco málo o pilných včelkách úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Fyziognomie - poznejte sebe a své blízké z rysů tváře Svoz na úterý a čtvrtek nahlásit den předem do hodin do podatelny MěÚ Benátky n. J. I na tel. č Přírodní doplňky pro zdraví Péče o zdraví byla námětem i dalšího programu v Klubu pro seniory paní Takačová přijela vybavená dostatečným množstvím nordic walkingových holí, poučila přítomné o jejich správném používání, které si prakticky vyzkoušeli. A pak už mohli přistoupit k vycházce po náměstí 17. listopadu. Všichni si procházku s s nordic walkingovými holemi moc pochvalovali. Zahájení čtvrtečních programů po prázdninách Zahájení klubové činnosti v Klubu pro seniory Čas letí a jelikož je tu již září, zahajujeme činnost v Klubu pro seniory. V úterý 6. září 2011 proběhlo cvičení pro seniory. Dva měsíce bez cvičení jsou znát. Jsme rozlámané, zadýchané, ale to po pár hodinách bude pryč a zase budeme v kondici. Ve čtvrtek 8. září 2011 bylo oficiální zahájení při tradičním grilování s hudbou. No, tentokráte nám vůbec nepřálo počasí. Chladno a deštík si zařádily. Když ne venku, tak tedy v klubovně. Buřty nebyly grilované, ale uvařené. Nikomu to však nevadilo a hlavně neubralo na náladě a chuti se bavit. Náš pan muzikant nás nenechal ani vydechnout. Písnička za písničkou, a to že venku prší a je chladno, je všem fuk. Přiznám se, přišla jsem se pouze pozdravit s ženskými, nebylo mi dobře, ale ta nálada v klubu mi Závěrečný tanec první schůzky seniorů po letních prázdninách Chůze pro zdraví za pomoci nordic walkingových holí Do programu Klubu pro seniory patří i návštěva pravidelných Přátelských posezení seniorů ve společenském sále Záložna i v zářijovém Ruční práce byly v září také zahájeny Fota: emje

15 7. října 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 15 Přátelském posezení ve společenském sále Záložna návštěvníci Klubu pro seniory nechyběli. Zahájeny byly také ruční práce. Paní R. Dibitanzlová, pod jejímž vedením ruční práce probíhají, připravila náměty a ukázky výrobků, které si budou moct ženy v průběhu sezony vyrobit. A také hned se zahájila práce na prvním výrobku ježkovi. Do zářijového programu se vešly i Hrátky s pamětí s potěšením jsme mohli konstatovat, že v průběhu letních prázdnin senioři nezapomněli na zadaný prázdninový domácí úkol. Zářijové setkání seniorů Příjemný den babího léta lákal k procházce v přírodě nebo jen tak po městě. Přesto se ve čtvrtek 22. září ve společenském sále města Záložna sešli v hojném počtu benátečtí senioři na přátelském posezení se svými známými a přáteli, a aby se dozvěděli, co nového se děje v Benátkách nad Jizerou. S těmito informacemi mezi seniory přišel tradičně starosta města Jaroslav Král. Příležitost slyšet podrobné informace o životě v našem městě a dostat odpovědi na vznesené dotazy mají ti, kteří přicházejí na přátelská posezení, Starosta města pan Jaroslav Král čtyřikrát v roce. V programu mohli přítomní tentokrát sledovat taneční vystoupení dívek, které si říkají Kbelské kočky. Dívky nejen tančí, ale také si samy připravují program, včetně návrhu i zhotovení kostýmů. V zářijovém setkání seniorů vystoupily jako mažoretky a břišní tanečnice. Vystupovaly již také např. při slavnostním zahájení nového školního roku v ZŠ Pražská a na Posvícení v Domově U Anežky. V jejich zájmové činnosti jim jménem všech, které svým vystoupením potěšily, přejeme mnoho úspěchů. Kbelské kočky jako mažoretky Připraveno bylo jako vždy dobré pohoštění, obsluha se snažila, také jako vždy, o spokojenost všech návštěvníků. Co trošku mohlo některým přítomným narušit příjemné okamžiky, byl neplánovaný náhradní hudební doprovod, který byl podle mínění některých přítomných až příliš hlučný narušoval popovídání si mezi sebou. Před sebou mají senioři v tomto roce již poslední přátelské setkání, a to v měsíci prosinec, kdy je navštíví možná i Mikuláš se svým doprovodem. Tanec je seniory velmi oblíben domov U ANEŽKY Fota a text: emje Posvícení U Anežky V Benátkách nad Jizerou se v jednom areálu nacházejí dva Domovy pro seniory. Jeden je městský a zřizovatelem toho druhého je Středočeský kraj a to je domov pro seniory U Anežky. Naše čtenáře jsme již několikrát a z různých pohledů o tomto zařízení informovali, ať už to bylo třeba otevření nové kavárny v prostorách bývalé recepce, nebo naposledy při vybavení domova novou moderní vanou Parker Bath a slavnostní zahájení jejího provozu. Na webových stránkách Domova U Anežky, poskytovatele sociálních služeb se, samozřejmě kromě spousty dalších zajímavých a potřebných informací, můžeme dočíst, že: klienti domova mají možnost navštěvovat různé zájmové kroužky, relaxovat v klubovnách při rozmanitých drobných činnostech, zacvičit si, zazpívat, trénovat paměť, vyrobit si různé hezké dekorativní i užitkové předměty, chodit a jezdit na výlety, návštěvy a kamkoliv dle vlastního zvážení, pokud jim to jejich zdravotní stav dovolí a umožní. V dnešním čísle Zpravodaje bychom vás rádi informovali o další nápadité, milé a pohodové akci, kterou vedení a celý personál Domova U Anežky pro své klienty zorganizoval a zajistil. Bylo to v sobotu 17. září a v celém areálu Domova probíhalo Anežské posvícení. Ve slovníku se pod heslem posvícení můžeme kromě jiného dočíst, že obvyklými atributy posvícení jsou hlavně posvícenské koláče, různé místní speciality, radovánky, průvody, zábavy. A téměř toto všechno Anežské posvícení nepostrádalo! Navíc se ideálně vydařilo i počasí, a tak si klienti i jejich hosté většinou z řad rodinných příslušníků, mohli tento den opravdu užít tak, jak to k posvícení patří. Břišní tanec v podání Kbelských koček Příjemné posezení na terase Domova

16 strana 16 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Prodejní stánek s vlastnoručními výrobky klientů Zábavné rodinné hry - malování křídou Ředitelka Domova Ing. Eva Rovná předává Řád zlaté vařečky Text: H. Sloupová, fota: Z. Sloupová Posvícenské odpoledne úvodním slovem zahájila, všechny přítomné přivítala a popřála příjemnou zábavu a aktivní odpočinek paní ředitelka Domova U Anežky ing. Eva Rovná. Potom už plynule probíhaly jednotlivé body připraveného programu. Celým odpolednem zněly známé písničky a melodie, o které se skvěle postarala kapela sester Svárovských z Dobrovice, různé tanečky a vystoupení předvedla skupina děvčat Kbelské kočky mažoretky. Nechyběla ani prohlídka Domova, velký zájem byl rovněž o zábavné rodinné hry. Ty si hojně užívaly některé babičky se svými vnoučátky a poctivě společně plnily jednotlivé disciplíny hod míčkem, kresba, kuželky, paměťová cvičení, malování křídou Bylo připraveno také posvícenské překvapení předání Řádu zlaté vařečky, poděkování a taneční sólo pro celý kuchařský personál Domova. Takže už nejenom kuchtík z pohádky Princezna se zlatou hvězdou, ale i všichni ti, kteří se vzorně starají o žaludky a o spokojenost klientů v tomto směru, se stali čerstvými majiteli vzácného vyznamenání. A když jsme u toho jídla, tak rovněž posvícenské občerstvení nemělo chybu. Usměvavý a ochotný personál roznášel pivo, různé nealko nápoje, kávu a zákusky. Nechyběly samozřejmě ani posvícenské koláče, u grilu se zkušeně otáčel Arnošt Beran a klobásky byly také výborné. A na závěr jenom tolik. Není zřejmě jednoduché takovouto akci zorganizovat a po všech stránkách zajistit. Není to asi otázka dnů a možná ani týdnů. Určitě to vedení a celý personál stojí spoustu úsilí, času a starostí kolem. Pak ale mají všichni radost z vydařeného a příjemně stráveného odpoledne, ze spokojených klientů i všech ostatních hostů. Díky za vše. klub dětí a mládeže ŘÍJEN V BENÁTECKÉM KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE Milada Trnková, DiS., Jaroslava Mincbergerová tel.: Středa Korálkování Přijďte si v rámci výtvarné dílny vyzkoušet různé techniky výroby šperků z korálků. Naučíte se základním postupům a technikám a odnesete si domů vlastnoručně vyrobený šperk. Přihlášky do Cena: 80 Kč Sobota Výroba bylinkových pytlíčků Vyrobte si voňavý pytlíček plný léčivých bylinek. Během programu se dozvíte více o bylinkách, které nás obklopují. Přihlášky do Cena: 40 Kč Středa Keramická dílna pro veřejnost Tvoření z keramické hlíny pod vedením pedagoga podle vlastní fantazie nebo podle předlohy. V ceně je materiál a 2x výpal. Druhá hodina glazování zdarma. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Pátek sobota Noc v klubu Holky a kluci, přijďte přespat do Klubu dětí a mládeže, kde si užijete spoustu legrace. Zahrajeme si zajímavé hry, něco si vyrobíme a uvaříme společnou večeři. S sebou si vezměte spacák, karimatku, přezůvky a dobrou náladu. Přihlášky do Cena: 150 Kč Středa a čtvrtek 26. a Podzimní prázdniny v KDM KDM je otevřen i během podzimních prázdnin. Pokud nevíte co s volným časem, přijďte nás navštívit. Vstupné: 10 Kč Sobota Klub Loděnice BnJ Halloween - stezka odvahy Opět se blíží halloweenská noc plná duchů a bytostí ze záhrobí. Pojďte se s nimi potkat a společně s nimi plnit tajemné a strašidelné úkoly. Vyzkoušejte si, zda dokážete překonat vlastní strach. Akce proběhne tradičně na Loděnici, která zajistí i občerstvení. Akci finančně podporuje město Benátky nad Jizerou. Vstupné: 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč (2 dospělí děti) Připravujeme listopad 2011 Středa Keramická dílna pro veřejnost Tvoření z keramické hlíny pod vedením pedagoga podle vlastní fantazie nebo podle předlohy. V ceně je materiál a 2x výpal. Druhá hodina glazování zdarma. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Kouzelná zrcadla Vytvořte si u nás v rámci výtvarné dílny kouzelné dekorační zrcadlo. S pomocí akrylových barev a přízdob z FIMO hmoty vytvoříte neotřelou dekoraci do vaší domácnosti. Přihlášky do Cena: 90 Kč

17 7. října 2011 ZPRAVODAJSTVÍ / HISTORIE strana 17 Říjen v KDM Po letních prázdninách, během kterých jsme v rámci Domu dětí a mládeže realizovali spoustu letních táborů, začal nový školní rok. KDM Benátky opět přichystal pro děti a rodiče širokou nabídku zájmových útvarů. Řada z nich je již zcela naplněna, v některých kroužcích zbývají poslední volná místa. Pokud se tedy všichni rodiče ještě nerozhodli, kde a jak mohou jejich děti trávit volný čas, můžete se informovat o volných místech v některých zájmových útvarech ještě dnes. O volných místech v zájmových útvarech se můžete informovat osobně v KDM, nebo na našich webových stránkách Tradičně naše činnost nezůstává pouze u zájmových útvarů. Během školního roku pořádáme celou řadu výtvarných dílniček. Např. každých 14 dní ve středu probíhá Keramická dílna pro veřejnost. Během října proběhne kurz korálkování, výroba bylinkových pytlíčků si v našem KDM můžete vytvořit kouzelné zrcadlo, které si příchozí mohou upravit pomocí akrylových barev i okrášlit ozdobami z Fima. Během podzimních prázdnin navíc můžou Vaše děti trávit volný čas v našem Klubu, který bude pro všechny zájemce otevřen od hodin. První velkou akcí v novém školním roce bude Halloween stezka odvahy. Proběhne tradičně na Loděnici v sobotu Všechny děti a dospělé na tuto akci srdečně zveme, neboť bude opět nabízet bohatý program plný strašidelných a autentických rekvizit a úkolů pro příchozí všech věkových kategorií. Nebude chybět ani bohaté občerstvení včetně nápojů na zahřátí pro malé i velké. Nenechte se tedy odradit jakýmkoliv sychravým počasím, které k této akci vlastně i patří a snad i umocňuje její atmosféru. Podrobné informace o všech připravovaných programech opět naleznete na webových stránkách, plakátech či přímo v KDM. SKAUTI Příměstský tábor Dva tisíce pokladů Není nic lepšího než prožít poslední prázdninové dny se skauty. Dne 29. a se v blízkosti skautské klubovny konal příměstský tábor s krycím názvem Dva tisíce pokladů. Tábor byl vlastně takovou nenásilnou náborovou akcí, při které si nováčci mohli vyzkoušet, jaké to u nás je a následně se rozhodnout, jestli od září chtějí patřit do naší party. Název táboru vycházel z celorepublikové náborové kampaně a vyjadřuje skutečnost, že v naší české zemi je na dva tisíce skautských středisek. Děti, lovci pokladů, se sešly před klubovnou v devět hodin. Následovalo rozdělení do skupin a seznámení se s ostatními. Když už se všichni navzájem znali, mohli se vydat na cestu. Na začátku každá ze skupin dostala CD, na kterém byly všechny potřebné informace, k dosažení pokladu. Cesta byla dlouhá a náročná a disciplíny, které měli lovci plnit, nepatřily mezi nejlehčí. Veškeré překážky nakonec všichni zdárně překonali. Dopolední cesta skončila vynikajícím obědem, po němž se děti směle vrhly na disciplíny, které dopoledne nestihly splnit. Například dobrodružná plavba na raftu, hledání zlata, výroba tužek, prusíkování, jízda na netradičních dopravních prostředcích, atd. Čas utíkal a najednou bylo šest hodin. Nezbývalo nic jiného, než říci: Ahoj zítra! A předat děti rodičům. Druhý den mohla cesta k pokladu pokračovat. Naši lovci plnili další úkoly, po jejichž úspěšném splnění dostali kousek mapy, která je měla dovést na místo, kde byl ukryt poklad. Po získání všech částí mapy mohli naši lovci vyrazit k vytouženému cíli. Objevený poklad si mezi sebe spravedlivě rozdělili a postupně se vraceli do klubovny, kde byl již připraven malý táborák, při kterém jsme se najedli, zazpívali, zasmáli, zahráli pár her a poté jsme se s radostí nad vydařenou akcí rozešli do svých domovů. Hana Nata Tichá Fota poskytlo Skautské středisko Povodeň v Benátkách nad Jizerou Pokud i vy přemýšlíte o tom, že chcete mezi nás, níže najdete časy pravidelných setkávání, na kterých jsme se při zahájení letošního skautského roku domluvili. Přijďte se na nás osobně podívat. Světlušky (dívky 6-10 let) - úterý 16:30 až 18:30 Vlčata (chlapci 6-10 let) - úterý 16:30 až 18:30 Skautky (dívky let) - pondělí 17:15 až 19:15 Skauti (chlapci let) - pondělí 17:30 až 19:30; středa 17:00 až 19:00 Fotky nejen z táborů, informace o plánovaných akcích, časy schůzek a další užitečné informace o našem středisku se můžete dozvědět z našich střediskových stránek Cesta džunglí Rozhýbání těl před cestou k pokladu Prusíkování Závěrečný táborák

18 strana 18 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka INFOCENTRUM Zdravotní služby a ordinační hodiny Poliklinika Osvobozených politických vězňů 241, Benátky nad Jizerou II Zdravotní laboratoř Zdravotní laborantka: Dana Dvořáková tel.: Příjem materiálu Po-Pá 6:30-11:00 Diabetologická poradna Po, Út 6:30-7:30 Vyšetření OGTT-odběry Čt 7:00 Urologická ambulance - vyšetření moče pro urol. poradnu Út 6:30-11:00 Pracoviště RTG tel.: Snímkování na průvodní list od lékaře Po, Čt 8:00 14:00 dále v MB v nemocnici Dětský lékař MUDr. Volfová Osvobozených politických vězňů 302 t.: Pondělí 8:00-11:00 nemoc 13:00-16:00 prevence 11:00-12:00 prevence 16:00-18:00 nemoc Úterý 8:00-11:00 nemoc 11:00-12:00 prevence 13:00-15:00 prevence Středa 8:00-11:00 nemoc 13:00-15:00 prevence Čtvrtek 8:00-10:00 nemoc 10:30-11:30 Kropáčova Vrutice Pátek 8:00-11:00 nemoc 11:00-12:00 prevence 13:00-15:00 prevence MUDr. Lojdová Osvobozených politických vězňů 302 tel.: Pondělí 8:00-12:00 pro nemocné Úterý 8:00-12:00 pro nemocné 13:00-15:00 pro zvané Středa 8:00-12:00 pro nemocné 13:00-16:30 pro zvané 16:30-18:00 pro nemocné Čtvrtek 8:00-12:00 pro nemocné 13:00-15:00 pro zvané Pátek 8:00-12:00 pro nemocné 13:00-14:00 pro zvané 14:30-15:00 pro nemocné Nové registrace na tel. čísle MUDr. Horálková Zámek 50 tel.: , Po 8:00-10:00 nemocní 10:00-12:00 pozvaní 13:00-15:00 nemocní Út 8:00-10:00 pozvaní 10:00-12:00 nemocní 13:00-14:00 nemocní St 8:00-10:00 nemocní 11:00-12:00 Chotětov 14:00-15:00 nemocní Čt 8:00-10:00 pozvaní 10:00-12:00 nemocní 15:00-16:00 nemocní 16:00-18:00 po telefonické domluvě Pá 8:00-10:00 nemocní 10:00-12:00 pozvaní 13:00-14:00 nemocní Praktický lékař v Benátkách nad Jizerou MUDr. Setunská ordinace: Vágnerova 83 tel.: Pondělí 7:30-8:00 odběry, 8:00-12:00 ordinace 15:00-18:00 objednaní Úterý 7:30:-8:00 odběry, 8:00-12:00 ordinace 14:00-16:00 domov pro seniory Středa 7:30-8:00 odběry, 8:00-10:00 ordinace 10:00-12:00 objednaní Čtvrtek 10:00-12:00 domov pro seniory 13:30-15:00 Kochánky Pátek 7:30-8:00 odběry, 8:00-12:00 ordinace ordinace: Domov pro seniory MUDr. Jana Stehlíková, MUDr. Petr Votruba Poliklinika Osvobozených pol. vězňů 241 tel./fax.: Pondělí 7:00-13:00 MUDr. Stehlíková Úterý 7:00-13:00 MUDr. Stehlíková Středa 7:00-13:00 MUDr. Stehlíková Čtvrtek 12:00-18:00 MUDr. Votruba Pátek 7:00-13:00 MUDr. Stehlíková Možnost objednání pacientů: úterý a pátek MUDr. Květoslava Cyrany, MUDr. Igor Karen ordinace: Kbel 163, BnJ ordinace: Přeměřice tel.: , Úterý 10:00-17:00 Předměřice MUDr. Karen Čtvrtek 6:00-10:00 Předměřice MUDr. Karen Pondělí 6:30-13:00 Kbel MUDr. Cyrany Středa 12:00-18:00 Kbel MUDr. Cyrany Pátek 6:30-13:00 Kbel MUDr. Cyrany Možnost objednání pacientů úterý a středa. MUDr. Kadlecová Horky Brodce n. J. 314 tel.: , Pondělí 8:30-11:30 12:00-15:00 Úterý 8:30-11:30 12:00-14:00 Středa 8:30-12:30 Čtvrtek 9:30-11:30 pouze preventivní prohlídky 12:00-14:00 14:00-18:00 Pátek 8:30-11:30 12:00-14:00 Odběry: Po, Út, St, Pá: 7:30-8:30 Nutno objednat předem MUDr. Karychová ordinace: Karbo, Benátky nad Jizerou tel.: Pondělí 8:00-12:00 Karbo Benátky Úterý 8:00-14:00 Mečeříž Středa 14:00-18:00 Karbo Benátky Čtvrtek 8:00-12:00 Karbo Benátky Pátek 7:00-10:00 Karbo Benátky Pátek 11:00-14:00 Mečeříž Odborné ambulance Oční ambulance Osvobozených politických vězňů 407 tel.: MUDr. Vedralová Po 8:00-14:00 MUDr. Kučerová Út 8:00-14:00 MUDr. Hron Pá 8:00-14:00 Interní ambulance Vaněčkova 79 tel.: MUDr. Hricková Po 7:00-15:00 Čt 7:30-15:00 Rehabilitace Zámek 50 tel.: rehabilitace: cvičení a fyzikální terapie, masáže, parafín Po 7:30-12:00 12:30-18:30 Út 7:30-12:00 12:30-15:30 St 7:30-12:00 12:30-18:00 Čt 7:30-12:00 12:30-16:00 Pá 7:30-12:00 12:30-15:30 MUDr. Viták Po 8:30-14:00 vyšetřování pacientů Fyzioterapie Pražská 679/Benátky nad Jizerou II, Blanka Šmehlíková, DiS., Bc. Lenka Brynychová, DiS. tel.: Pondělí 7:00-12:00 12:30-17:00 Úterý 7:00-12:00 12:30-17:00 Středa 7:00-12:00 12:30-17:00 Čtvrtek 7:00-12:00 12:30-17:00 Pátek 7:00-12:00 12:30-17:00 Zubní lékař MUDr. Štifterová ordinace: Smetanova 25 tel.: Pondělí 7:30-12:00 12:30-15:00 Úterý 7:30-12:00 12:30-15:00 Středa 7:30-12:00 sestra Čtvrtek 7:30-12:00 12:30-14:00 Pátek 7:30-12:00 MUDr. Draková Poliklinika Osvobozených pol. vězňů 241 tel.: Benátky nad Jizerou Pondělí 7:00-7:30 bolesti Úterý 7:00-7:30 bolesti 7:30-11:30 12:00-17:00

19 7. října 2011 ZPRAVODAJSTVÍ / HISTORIE strana 19 Středa 7:00-7:30 bolesti 7:30-13:30 Čtvrtek 7:00-7:30 bolesti Pátek 7:00-7:30 bolesti 7:30-12:00 Brodce Pondělí 8:00-11:30 12:00-15:00 Čtvrtek 7:30-11:30 12:00-17:00 MUDr. Závorová ordinace: Husovo náměstí 41 tel.: Úterý 7:30-17:00 Čtvrtek 7:30-17:00 Pátek 7:30-12:00 MUDr. Závora ordinace: Husovo náměstí 41 tel.: Pondělí 7:30-17:00 Středa 7:30-17:00 MUDr. Cerhová ordinace: Husovo náměstí 41 tel.: Benátky nad Jizerou Pondělí 9:30-14:00 Úterý 9:30-14:00 Středa 9:30-14:00 Čtvrtek 9:30-14:00 Pátek 9:30-12:00 DENTÁLNÍ HYGIENA Lenka Zimová DiS, Smetanova 25/Benátky nad Jizerou v ordinaci MUDr. Štifterové tel.: Pondělí 7:30-12:00 12:30-15:00 Úterý 7:30-12:00 12:30-15:00 Středa 7:30-12:00 Odborní lékaři a ambulance v poliklinice Chirurgická ambulance lékaři na střídání tel.: Pondělí 8:00-12:00 Pátek 8:00-12:00 Ortopedická ambulance MUDr. Mužíček tel.: Čtvrtek 9:00-14:00 Objednání nutné! Akutní stav bez objednání. Urologie MUDr. Pabišta Richard, MUDr. Zaplatílek Jan tel.: Úterý 7:30-13:00 Objednání nutné! Akutní stav bez objednání. Psychiatrická ambulance MUDr. Široká tel.: Pondělí 8:00-12:00 13:00-15:00 Úterý 7:30-12:00 12:30-16:30 Středa 7:30-12:00 12:30-16:00 Čtvrtek 8:00-12:00 12:30-16:00 Pátek domov důchodců Gynekologie MUDr. Koutník Dobroslav tel.: Pondělí 7:00-12:00 Sestra v přípravně 6:30-12:00, 13:00-18:00 Středa 11:00-12:00, 13:00-18:00 Sestra v přípravně 6:30-12:00, 13:00-18:00 Pátek 7:00-12:00 Sestra v přípravně 6:30-12:00,13:00-15:00 Odběry Po, St, Pá 6:30-8:00 Na vyšetření nutno objednat. Kožní ambulance MUDr. Marčeková Jana tel.: Středa 7:30-14:00 ORL ambulance MUDr. Blažek tel.: Úterý 8:00-12:00 13:00-14:30 Pátek 8:00-13:00 Interní ambulance EKG MUDr. Jampílková Ivana tel.: Čtvrtek 7:30-12:00 12:30-15:00 Diabetologická ambulance MUDr. Mináriková Andrea tel.: Pondělí 7:30-12:30 13:00-15:00 Úterý 7:30-12:30 13:00-15:00 Veterinární lékař MVDr. Votoupal ordinace: Bratří Bendů 416 tel.: Pondělí, Středa, Pátek 13:00-15:00 Úterý, Čtvrtek 15:00-18:00 Dle dohody, možnost objednání Lékárny Lékárna Na náměstí, Husovo náměstí 41 tel.: Pondělí 7:30-17:00 Úterý - Pátek 7:30-16:00 Lékárna Viola Poliklinika Osvobozených politických vězňů 241 tel.: Pondělí - Pátek 8:00-12:00 13:00-17:00 HISTORIE Jindřich a Marie Soukalovi Jen málokdy se stane, aby dva životní partneři vykonali pro město, ve kterém žijí, ale také pro lidi kolem sebe tolik, jako tomu bylo v případě manželů Soukalových. Navíc se tak dělo v několika různých oborech a životních periodách tak, jak je ovlivnily převratné a často tragické dějinné události. Většinu práce a díla vykonali Soukalovi společně, přesto však je potřeba popisovat jejich životní osudy alespoň zčásti odděleně. Neboť až do své smrti byl oním spiritus agens zcela jednoznačně Jindřich Soukal, zatímco Marie Soukalová po odchodu svého muže na jeho práci ve značné míře navázala. Jindřich Soukal se narodil 6. října 1895 v Hrobech u Duchcova v rodině drážního úředníka. Jeho otec byl díky svému povolání často překládán z místa na místo, a tak malý Jindřich poznal během několika málo let Zruč nad Sázavou, Rakovník a delší dobu i Ratboř u Kolína. Zde navštěvoval obecnou školu, odtud jezdil krátce studovat reálku do Kolína. Protože však jeho otce opět přeložili, tentokrát Manželé Soukalovi Jindřich Soukal do Prahy, absolvoval Jindřich Soukal zbytek středoškolských studií na žižkovské reálce. Přes skromné majetkové poměry jej rodiče dle svých možností podporovali i při dalším studiu na pražské technice. Státní závěrečná zkouška a titul inženýra znamenaly přechod do praktického života, v Soukalově případě konkrétně do firmy Konstruktiva, pobočném závodě plzeňské Škodovky, jež se zabývala stavbou silničních komunikací. Působil na mnoha stavebních akcích, z nichž nejvýznamnější probíhaly u Českého Brodu, Stříbra a Lovosic. Od roku 1930 organizoval firemní geometrovskou kancelář ve Starých Benátkách. V tomtéž roce, 30. dubna, se oženil s Marií, která se ihned stala jeho pilnou spolupracovnicí. V roce 1933 se manželé přestěhovali do Nových Benátek. Na novém působišti Soukal nejprve pracoval pro pražskou inženýrskou kancelář, později se osamostatnil. Od počátku svého benáteckého pobytu se velice aktivně zapojil do zdejšího veřejného a kulturního života, obzvláště do činnosti řady místních spolků. Mimořádnou pozornost věnoval přípravným pracím pro založení městského muzea, k němuž skutečně došlo v roce 1937, kdy byly již několik let shromažďované sbírky poprvé představeny veřejnosti v Krohově městském domě na Husově náměstí. Soukal pak vedl muzeum jako správce a muzejní spolek jako předseda až do svého zatčení. Zároveň vyvíjel i literární aktivity, mnoho článků k historii města a jeho okolí a k významným stavebním památkám publikoval v regionálních časopisech, různých ročenkách a obecních kronikách. Samostatně byla v roce 1937 vydána brožura Dům U ryby v Nových Benátkách: Umělecko-historická studie, kterou sepsal spolu s Václavem Wagnerem. Materiálově měl připraveny dějiny

20 strana 20 HISTORIE / DOPISY Zpravodaj Benátecka Nových Benátek, slovník kulturních pracovníků Benátecka a soupis kulturních a literárních prací o Benátecku, jejich zveřejnění však znemožnila 2. světová válka. Ano, válka a nacistická okupace naprosto změnily osud Jindřicha Soukala. Téměř od jejího počátku se aktivně zapojil do protinacistického odboje. Nejprve ve spojení s ilegální skupinou bývalých plukovníků, která organizovala odchody československých vojáků do zahraničí, opatřování potravin a peněz pro rodiny zatčených, rozšiřování ilegálních tiskovin, převádění uprchlých zajatců a jejich opatřování potravinami a dalšími životními potřebami a konečně i dodávání informací vojenského Marie Soukalová a hospodářského charakteru. Brzy začal Soukal spolupracovat také s organizací Stráž obrany státu, které velel z Krnska Ing. Miloš Mejsnar a jež se po počáteční přípravě na vojenské povstání, které včas uznala za nereálné, věnovala především ukrývání a podpoře uprchlých, zejména ruských zajatců. Po zradě několika členů byla organizace na počátku roku 1944 gestapem prakticky zlikvidována. 12. února byl zatčen také Jindřich Soukal, přes kruté výslechy a mučení však nic o své odbojové činnost neprozradil. 5. prosince byl odvlečen do Malé pevnosti v Terezíně, kde na jaře 1945 onemocněl břišním tyfem. Zákeřné chorobě podlehl na samotném prahu svobody, 8. května Štafetu po něm převzala vdova a věrná životná družka Marie Soukalová. Připomeňme si, že se narodila 13. září 1886 v Lysé nad Labem, vyučila se dámskou krejčovou a řadu let pracovala u svých příbuzných v obchodě s oděvy ve Kbelu. Svému manželovi pomáhala od počátku při muzejních aktivitách a byla tedy plně povolána k tomu, aby městské muzeum sama vedla. Zvládala to ještě dalších devatenáct let, přičemž během tohoto období dosáhla přenesení muzejních sbírek i výstavních sálů do druhého poschodí benáteckého zámku (1955) i realizace pamětních síní Tychona Brahe a bratří Bendů a otevření stálé expozice k dějinám regionu (1959). Teprve v 78 letech(!) opustila ředitelský post, až do své smrti, která ji zastihla 5. ledna 1969, však do muzea docházela a pomáhala svému nástupci Čeňkovi Podanému. PhDr. Luděk Beneš Fota poskytlo Muzeum Benátky nad Jizerou dopisy DETOXIKACE Měření toxinů jedů V Benátkách nad Jizerou, na Husově náměstí, se v září otevřela nová provozovna Detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše. Co je to detoxikace? Přístrojem Salvia Vám změříme toxiny (jedy) v těle. Pomocí preparátů Joalis pak, s nadsázkou řečeno, vymydlíme (odstraníme) tyto toxiny (bakterie, viry, plísně, parazity) z těla. Joalis je dnes už na takové úrovni, že si poradí téměř s každým problémem, ať se jedná o alergie, astma, ekzémy, opary, bradavice, problémy se zažíváním, bolest kloubů, gynekologické problémy, průdušky, únavu, častou nemocnost, problémy s imunitou nebo třeba s otěhotněním apod. Detoxikací řešíme také prevenci, je vhodná např. před otěhotněním nebo když je potřeba posílit proti-nádorovou imunitu, což je dnes velice důležité. Jedna kůra na 6 týdnů stojí od 1200 Kč a preparáty Joalis jsou vyrobeny na čistě přírodní bázi. Zveme Vás poznat tajemství detoxikační medicíny a její obrovskou moudrost. Otevřeno pro Vás máme každé pondělí a úterý od 14 do hodin a každý čtvrtek od 9 do 11 hodin. Těší se! Naďa Krýdová DETOXIKACE Otevírací doba: MĚŘENÍ TOXINU Naďa Krýdová Po: Husovo nám. 60 Út: Benátky nad Jizerou Čt: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL V á ž e n í p ř á t e l é, děti mé sestry milují jídlo z fast foodů, jak jim vysvětlit, že to není správné? Děti často podléhají nejen reklamním trikům v médiích, ale i vlivu svých vrstevníků. Je stále častější, že oběd dětí, které jedí v restauracích rychlého občerstvení, je složen ze smažených, přesolených a nezdravých jídel, sladkých nápojů s nedostatkem zeleniny a ovoce. Děti si neumí udělat na nabízená jídla svůj vlastní názor a ve snaze vyrovnat se svým vrstevníkům jedí stravu zcela nevhodnou. Pokud navštíví restauraci rychlého občerstvení občas a vyberou si vhodnější variantu pokrmu, lze to považovat za občasné zpestření jejich běžného stravovacího režimu. Pokud ale jedí v restauracích rychlého občerstvení pravidelně, není to z hlediska zdravé výživy vhodné. Časem se může jejich zdravotní stav zhoršovat, může dojít např. ke zvyšování tělesné hmotnosti, vzniku obezity, zvyšování hladiny cholesterolu v krvi a dalším závažnějším onemocněním, která se mohou v důsledku nevhodných stravovacích zvyklostí časem projevit. Udržování optimální hmotnosti dítěte je třeba věnovat čas a péči již od raného dětství. Dnes je už přežitkem kulaťoučké dítě, jehož rodiče a prarodiče se pyšně chválí před přáteli, že ke snídani spapá jejich miláček smaženici ze čtyř vajec. Dítě je třeba odmalička učit dodržovat hranice i v jídle. Je nemyslitelné, aby spořádal na posezení tři koblihy?! Musíme ho učit, že zákusek nebo sladkost je jen třešničkou na dortu. Něco, co je dobré a chutné nemusí mít dítě každý den, a tak to získá hodnotu slavnostní chvíle a výjimečnosti. Narážíme však na problém hodnotového žebříčku v rodinách. Pokud je jídlo jedinou hodnotou neděle, jestliže se rodina setkává pouze u jídelního stolu a jí až do večera, těžko si dítě vytvoří představu o jiném trávení volného času. Ideální situace může nastat tehdy, když se po společném obědě vyrazí do přírody, sportovat, nebo jen na nenáročnou procházku, aby se jídlo lépe strávilo. Pravidelnými aktivitami, ať už procházkami, sportováním, či jinou činností dáváme dítěti vzor aktivního trávení volného času. Individuální kurzy snižování nadváhy a zdravého životního stylu v Lysé n/l Kurzy vedené speciální metodikou STOB (stob obezitě) Lekce Nordic Walking Redukčně-kondiční pobyty Individuální přístup Vhodné pro všechny věkové kategorie Čas je přizpůsoben klientovi 10 dvouhodinových lekcí Helena Takačová-Šnajdrová tel: PŘIJÍŽDÍ K NÁM BUČÍCÍ DODÁVKY PLNÉ ČERSTVÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Dobrý den, dovoluji si Vás jménem farmářů Stanislava Němce a Jana Millera informovat, že i do vaší městské části přijíždí originální mlékárenské vozy z projektu Mléko z farmy. Znělkou s cinkotem kravských zvonců a bučením ohlašují svůj příjezd do měst a obcí originální mlékárenská auta z projektu Mléko z farmy sedláků Stanislava Němce a Jana Millera. Veselí mlékaři prodávají přímo z chladícího vozu selské mléko, sýry, jogurty, tvaroh a jogurtové nápoje. Zájemci o nefalšované farmářské pochoutky z mléka se mohou o jízdním řádu a zastávkách netradičních dodávek informovat na internetové adrese Pokud lidé v blízkosti svého bydliště prodejní místo nenajdou. Mohou nám bez obav napsat a pokusíme se jim vyhovět. Často nás s žádostí, abychom si je přidali na rozvozové trasy, kontaktují městské a obecní úřady, informoval majitel Němcovy selské mlékárny Radonice a spoluautor projektu Mléko z farmy Stanislav Němec. Právě z mlékárny v Radonicích vyráží od pondělí do soboty každý den sedm bučících aut. Při jedné jízdě prodá řidič výrobky zhotovené přibližně z osmi set litrů mléka. Největší oblibě se těší Selské mléko balené do ekologických PET lahví. Jeho po-

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE PO STOPÁCH BRATŘÍ ČAPKŮ 19. 9. 2013 Realizační tým v rámci projektu

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis. o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitavka, konaného dne 19. března 2012 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitavka, konaného dne 19. března 2012 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zápis o průběhu zasedání

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.03.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky:

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: 24 let s ODS Benátky nad Jizerou Vážení občané, vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: a) seznámení s kandidáty b) předložením

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

R O Z P O Č E T NA ROK 2009

R O Z P O Č E T NA ROK 2009 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 47 165,56 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 38 039,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 7 284,36 tis. Kč 3. kapitálové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Obec Horní Maršov Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítomno: 10 členů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více