NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla:"

Transkript

1 z obsahu čísla: Žádost občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí... str. 1 Otevřený dopis Vládě České republiky... str. 1 Nový územní plán... str. 4 Máme zdravé městské finance?... str. 5 Rozhovor... Ohlédnutí za volebním obdobím... str. 6 Kvalitní veřejnou správu?... str. 8 ČÍSLO 3 / 2010 Vydává občanské sdružení NAŠE ČELÁKOVICE registrováno u Ministerstva kultury ČR Slovo vydavatele Vážení a milí čtenáři, zdá se to téměř neuvěřitelné, ale v rukách držíte již čtvrté vydání nezávislého občasníku NAŠE Čelákovice Zpravodaj. Na tomto místě bych chtěl velice poděkovat Nadaci Open Society Fund Praha, která svým grantem vydání financuje, a která tímto podpořila náš projekt Čelákovice město, kde stojí za to žít. Stejný dík patří Nadaci VIA, jejíž příspěvek bude použit na financování projektu Občané Čelákovic za lepší životní prostředí. S oběma projekty se můžete detailněji seznámit v následujících článcích. O tom, jaké jsou základní předpoklady a jaké kroky připravujeme, aby se v Čelákovicích žilo dobře nejen nám, ale i všem dalším generacím, se dočtete v tomto vydání. Navrhujeme konkrétní kroky vedoucí k tomu, aby se naše město vymotalo ze slepé uličky a vydalo se cestou dlouhodobého a organizovaného rozvoje. 15. a 16. října 2010 se konají volby do zastupitelstev obcí. Pokud Vám není lhostejný osud našeho města, přijďte prosím volit! Do letošních voleb se přihlásil rekordní počet politických stran a volebních uskupení, takže bude jistě z čeho vybírat. Jménem redakční rady a všech, kteří se na přípravě vydání podíleli, Vám přeji klidné čtení, slunný podzim a také šťastnou ruku ve volbách do zastupitelstva města. Ing. Pavel Fišera, předseda redakční rady Žádost občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí v Čelákovicích předána zastupitelům Občanské sdružení NAŠE Čelákovice se od svého vzniku zajímá o stav životního prostředí v našem městě. Vedení města jsme trpělivě žádali o jasné postoje v této věci, ale jediného, čeho jsme se od nich dočkali, byly nekonečné tahanice o výboru pro životní prostředí, který nebyl nakonec ustaven a po roce bez jediného výsledku byl zrušen. Jak víte, ovzduší Čelákovic bylo a je znečišťováno především provozem podniků TOS-MET, spol. s r. o. (mj. emise jedovatých dioxinů) a Kovohutě Holding DT, a. s., Divize Čelákovice (spad olova, arsenu, mědi). Voda v Labi z Čelákovic teče často ve značně znečištěném stavu a podle Integrovaného registru znečišťovatelů za r si Kovohutě vydobyly 9. příčku v ČR (a 2. ve Středočeském kraji) v produkci látek ohrožujících vodní organizmy a znečištění Labe vlivem Kovohutí pokračuje i v r (norné stěny jsou v Labi již téměř trvale). Občanské sdružení NAŠE Čelákovice pořádá BESEDU O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ v Čelákovicích 8. září 2010, ve 20 hodin V Kulturním domě. Podpořeno nadací VIA Již v r na žádost občanů bylo do rozpočtu města schváleno Kč na měření kvality ovzduší, ale žádné měření neproběhlo. Ne právě lichotivé statistiky znečištění vody, ovzduší a půdy si žádají okamžitá řešení, ale Město Čelákovice prostřednictvím Odboru životního prostředí zajišťuje rozbor nárokovaný občanem v okolí Kovohutí již od a výsledek jsme se dozvěděli po několikerých urgencích teprve , tedy po více než půl roce. Rozbor je přitom finančně nenáročný (cca Kč) a renomovaná laboratoř jej provádí do 10 dnů. Výsledky jsou bohužel alarmující a blíže Vás s nimi seznámíme na besedě o životním prostředí v Čelákovicích, kterou pořádáme dne 8. září 2010 od 20 hodin v kulturním domě. Proto jsme připravili žádost 62 občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí a předali ji na městský úřad. V ní vyzýváme zastupitele o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva a zařazení zmíněných otázek životního prostředí na program jednání. Do jsme neobdrželi reakci. Protože některé problémy jsou v kompetenci České inspekce životního prostředí, žádáme, aby byl zástupce této instituce k jednání zastupitelstva pozván a veřejně se ke stavu životního prostředí v Čelákovicích vyjádřil. Bylo by vhodné, aby jednání byli přítomni odpovědní pracovníci výše uvedených průmyslových podniků a reagovali na události popsané v příloze této žádosti občanů (ve většině případů se jedná o přímé ohrožení jejich zdraví) a byla přijata usnesení řešící popsaný neuspokojivý stav. Jsou samozřejmě i další otázky životního prostředí, které je třeba neodkladně řešit, jako např. staré ekologické zátěže (možné ohrožení kvality podzemní vody atd.), ale už nelze věci odkládat. Jde o zdraví nás všech! Petr Petřík NE elektrárně v mochově Otevřený dopis Vládě České republiky V Mochově, dne Vážený pane předsedo, vážení ministři vlády České republiky, jsme koordinovaná skupina občanských sdružení a spolků, které pracují na zlepšení životního prostředí regionu: Mochov místo pro život, o.s., NAŠE Čelákovice, o.s., Bílý vrch, o.s., Jiřina, o.s. a další. Obracíme se na vás ve věci záměru společnosti RWE postavit paroplynovou elektrárnu o výkonu 1000 MW v bezprostřední blízkosti obcí Mochov, Čelákovice a Nehvizdy. Jsme velice znepokojeni signály nedemokratického postupu, jakým chce předseda představenstva RWE Martin Herrmann tuto stavbu prosadit. RWE představila svůj záměr stavby v Čelákovicích v listopadu loňského roku a dále v prosinci v Mochově na veřejném zasedání zastupitelstva. Po představení záměru stavby zastupitelé obce Mochov vydali následující usnesení č : Obec Mochov nesouhlasí s výstavbou paroplynové elektrárny ve svém katastrálním území. (pokračování na straně 2) Občanské sdružení NAŠE Čelákovice získalo podporu od nadací OSF a VIA Díky dlouhodobé aktivitě a především pro jasně stanovené cíle jsme byli úspěšní v získání finančních grantů na realizaci projektů Čelákovice město, kde stojí za to žít od nadace Open Society Fund Praha a Občané Čelákovic za lepší životní prostředí od nadace VIA. Projekt Čelákovice město, kde stojí za to žít má za cíl transparentní samosprávu především v nakládání s obecním majetkem a maximum informací pro občany o veřejném dění ve městě, včetně zavedení místní Agendy 21 pro kvalitu veřejné správy. Maximální význam je přikládán zvýšení počtu občanů se zájmem o veřejné záležitosti. (pokračování na straně 3) ZpravodajNC-zari.indd :14:11

2 ... Otevřený dopis Vládě České republiky (pokračování ze strany 1) Se stavbou kromě zastupitelů Mochova a Čelákovic dále vyjádřilo nesouhlas dalších 21 obcí v regionu a zároveň zástupci měst a obcí sdružených v MAS regionu Polabí a Pošembeří. Prakticky celý široký region tak vyslovil zásadní nesouhlas se stavbou tak významného zdroje znečištění životního prostředí v souladu s demokratickými pravomocemi svých volených zástupců. RWE však veřejně vyjádřilo vůli svůj záměr prosazovat a připravovat tuto stavbu i přes tento jasný odpor občanů, což podle našich informací dále činí. Velice nás znepokojují výroky předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti RWE Transgas, a.s. Martina Herrmanna, které pronesl na diskusním setkání, pořádaném Slovensko-českou obchodní komorou a zveřejněné dne ČTK (celé znění viz rámeček). Podle našeho názoru zásadně zpochybňuje demokratické principy naší země a útočí na její ústavní pořádek. Jeho vyjádření považujeme za zcela nepřípustné ohrožení principů, na kterých je vybudována novodobá historie naší země. Původní převzatá zpráva ČTK z Šéf RWE vyzval stát, aby umožnil stavbu elektrárny v Mochově Praha 22. července (ČTK) - Stát by měl v rámci energetické koncepce vytvořit podmínky, které energetickým firmám umožní tuto koncepci realizovat bez obstrukcí od obcí či jiných zájmových skupin. Na dnešním diskusním setkání, pořádaném Slovensko-českou obchodní komorou, to řekl předseda představenstva společnosti RWE Martin Herrmann. Nelíbí se mu především postup zastupitelů města Mochov, kteří se snaží RWE zabránit v oblasti postavit paroplynovou elektrárnu. RWE chce u Mochova postavit paroplynovou elektrárnu o výkonu 1000 megawattů. Zastupitelé města ale se stavbou nesouhlasí. Obávají se vlivu elektrárny na životní prostředí v Mochově a jeho okolí. Podle Herrmanna má RWE připravenu veškerou infrastrukturu pro stavbu elektrárny, ale projekt komplikují zástupci obce. Zákonodárci by s tím měli něco udělat, řekl. Stavba elektrárny je podle něho ve veřejném zájmu, neboť podpoří energetickou bezpečnost země a také umožní investice dalším firmám. RWE má k dispozici celkem 30 miliard korun na investice tady v Česku, ale nemůžeme tyto investice realizovat, protože nám v tom brání různá pravidla, uvedl Herrmann. S investicemi nelze čekat do nekonečna. RWE disponuje prostředky na investice v různých zemích a když v Česku nebude prostor pro investice, tak budeme investovat jinde, dodal. Podle Herrmanna by měl stát vytvořit odpovídající legislativu, která umožní firmám realizovat státní energetickou koncepci. Jestliže stát akceptuje cíle snížit emise o několik procent do roku 2020, tak je třeba stavět mimo jiné paroplynové elektrárny. Stát by nám proto měl umožnit tu stavbu realizovat, dodal o projektu v Mochově. Dovolte nám, prosím, několik konkrétních poznámek k vyjádření RWE: 1. ČTK: Stát by měl v rámci energetické koncepce vytvořit podmínky, které energetickým firmám umožní tuto koncepci realizovat bez obstrukcí od obcí či jiných zájmových skupin. Komentář: Ne elektrárně: Plánovaná elektrárna není součástí státní energetické koncepce České republiky. Obce nejsou zájmové skupiny a ani občanská sdružení, narozdíl od investora, nejsou zájmovou skupinou. Jediný zájem, který na věci máme, je dál žít v relativně čistém prostředí, které jsme si ke svému životu zvolili, a to dále zlepšovat. 2. ČTK: Nelíbí se mu (pozn.: gen. řediteli Herrmannovi) především postup zastupitelů města Mochov, kteří se snaží RWE zabránit v oblasti postavit paroplynovou elektrárnu. Podle Herrmanna má RWE připravenu veškerou infrastrukturu pro stavbu elektrárny, ale projekt komplikují zástupci obce. Komentář: Článek 2 odstavec (1) Ústavy České republiky říká: Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Zároveň článek 8 Ústavy České republiky říká: Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků. Zastupitelstva měst a obcí vyjádřila v souladu se svými pravomocemi nesouhlas s výše uvedeným záměrem. Pokud právo obcí vyjádřit se k záměrům rozvoje regionu či spravovaných území společnosti RWE nevyhovuje a v rozporu s těmito stanovisky RWE hodlá postupovat, nepodniká, dle našeho názoru, v souladu s právním řádem ČR. Žádná zvláštní dodatečná infrastruktura, vyjma potenciálního připojení do elektrické rozvodné sítě, neexistuje. Jedná se o vytváření tlaku a zastrašování občanů z pozice síly. Navíc investice, které do projektu investor vkládá, jsou jeho podnikatelským rizikem. 3. ČTK: Zákonodárci by s tím měli něco udělat řekl. Stavba elektrárny je podle něho ve veřejném zájmu, neboť podpoří energetickou bezpečnost země a také umožní investice dalším firmám. Komentář: Vyjádření pana Herrmanna je v přímém rozporu se stanoviskem českého velvyslance pro energetickou bezpečnost pana Václava Bartušky, který dne řekl: Pokud Česká republika konvertuje velkou část elektráren na plyn, kope si hrob, uvedl Bartuška. Stavět velkokapacitní plynové elektrárny je v současných podmínkách nesmysl, dodal. Jsme připraveni z oficiálních zdrojů prokázat, že tato stavba není v žádném směru vhodným řešením nejen pro energetickou bezpečnost, ale také dlouhodobě koncepčním řešením. Sami zástupci RWE uvádí, že jejich elektrárna má být náhradou končících hnědouhelných energetických zdrojů, zároveň však dodávají, že nemají zájem podílet se na revitalizaci starých elektrárenských ploch (například elektrárna Opatovice, kterou RWE mělo možnost koupit a modernizovat). Jsme přesvědčeni, že výstavba na zelené louce je výhodná pro investora, nikoli však pro naši zemi. 4. ČTK: RWE má k dispozici celkem 30 miliard korun na investice tady v Česku, ale nemůžeme tyto investice realizovat, protože nám v tom brání různá pravidla, uvedl Herrmann. Komentář: Těmi pravidly jsou zákony a Ústava České republiky. Obáváme se, že investor zneužívá svého postavení k finančnímu nátlaku a obáváme se, že především v souvislosti s celým vyzněním článku, RWE může prosazovat svůj záměr za hranicí etiky. Ve výroční zprávě RWE za rok 2009 se v kapitole 3.1 Ekonomické výsledky uvádí: Hospodářský výsledek Společnosti po zdanění dosáhl v roce 2009 výše mil. Kč, což ve srovnání s rokem 2008 představuje zvýšení o 58,3 %. Zisk před zdaněním činil mil. Kč., a to v období krize. Tudíž na jednu stranu také díky benevolentní regulaci vydělává obrovské sumy (čistá marže po zdanění na velkoobchodu a přenosu plynu nad 10 %) a na druhé straně, logicky zamýšlí umístit tyto obrovské zisky v investicích, které zajistí dlouhodobé zhodnocení. To je ale stále pouze soukromý zájem. Vážený pane předsedo vlády, vážení ministři, chtěli bychom Vás proto požádat o podporu zájmů občanů naší země. Jsme to také my, kteří vám dali tak vysoký mandát a důvěru v nebývalém rozsahu. Žádáme Vás, abyste velice pečlivě uvážili veškeré kroky, které by mohly ohrozit stávající ústavní pořádek a zákonné normy ve vztahu k této investici. Žádáme Vás, abyste ohlídali rizika korupčního jednání, které s ohledem na význam a ziskovost tohoto projektu může být poměrně vysoké. Podporujeme program vlády v oblasti životního prostředí, citujeme: Koalice si váží zájmu veřejnosti o ochranu životního prostředí a přírody. Považuje za nezbytný co nejširší přístup občanů k informacím o životním prostředí, což je důležité pro zajištění co nejprůhlednějších procesů při rozhodování o změnách v prostředí, kde lidé žijí. Je připravena zjednodušit posuzování vlivů projektů na životní prostředí v procesu EIA s cílem zvýšit efektivitu procesů a ochranu práv místních obyvatel. V žádném případě nehodláme blokovat rozvoj ekologičtějších zdrojů elektrické energie, pokud budou opravdu adekvátní náhradou i co se týká lokalit. My, jako občané České republiky, věříme naší vládě v demokratický vývoj naší společnosti, kde nebudou rozhodovat peníze nad zájmem veřejnosti. Za občanská sdružení a petiční výbor: Martin Löser, Mochov - místo pro život, o.s., Pavel Fišera, NAŠE Čelákovice, o.s., Kamil Matuška, Bílý vrch, o.s., Zbyněk Pšenička, Jiřina o.s., Miloslav Uhlíř, Petiční výbor NE! elektrárně v mochově ZpravodajNC-zari.indd :14:11

3 ... Občanské sdružení NAŠE Čelákovice získalo podporu od nadací OSF a VIA (pokračování ze strany 1) Díky podpoře od nadace jsme obnovili internetové zpravodajství Čelákovice živě s obrazovým zpravodajstvím z jednání zastupitelstva a prostřednictvím občasníku Zpravodaj NAŠE Čelákovice zajistíme možnost zveřejnění informací o veřejném životě Čelákovic, které naše radniční noviny neuvádějí. Je toho více a pro zájemce o podrobnější informace doporučujeme pozorně sledovat internetové stránky sdružení NAŠE Čelákovice Projekt Občané Čelákovic za lepší životní prostředí reaguje na zveřejněné informace o dioxinech z produkce TOS-MET a vypouštění látek škodlivých pro vodní živočichy z podniku Kovohutě. Podpora nadace VIA umožní snadněji reagovat na předložený projekt EIA o vlivech paroplynové elektrárny na životní prostředí oponentním posudkem k EIA. Nadace také podpořila besedu o životním prostředí v Čelákovicích, která se bude konat ve středu od hod. v Kulturním domě. Několik slov o nadacích: Nadace Open Society Fund Praha Nadace Open Society Fund Praha působí v České republice od roku 1992 jako součást mezinárodní sítě nadací založené a podporované americkým finančníkem a filantropem Georgem Sorosem. Během svého působení vynaložila již více než 1 miliardu korun (rozdělenou do zhruba grantů) na podporu aktivit usilujících o rozvoj otevřené společnosti a demokracie. Programy nadace jsou zaměřeny především na posílení role práva, rozvoj občanského sektoru, lidská práva, veřejné zdraví, vzdělávání a mezinárodní spolupráci. Rovněž jsou podporovány organizace zaměřené na boj proti korupci, posilování transparentnosti veřejné správy, obhajobu veřejného zájmu a usilující o rovné příležitosti pro ženy a muže a zvyšování politické participace žen. Nadace VIA Nadace VIA je soukromá nezávislá česká nadace, která vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice. Patří mezi největší a nejaktivnější české nadace od svého vzniku podpořila více než dobročinných projektů částkou přesahující 200 milionů Kč a stala se největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v Čechách a na Moravě. Více informací o výše uvedených nadacích najdete na internetových stránkách a Zpracoval: MLI Stromy v Čelákovicích. Dnes a před půl stoletím (2. díl) Na webových stránkách je možnost posoudit letecké snímky zachycující místa pod čelákovickým nádražím v roce 1954 a První, co vás asi zaujme, je úbytek velkých korun stromů jak v zahradách, tak hlavně ulicích. O osudech stromů na veřejných pozemcích rozhoduje místní orgán ochrany přírody (zde Odbor životního prostředí), který by měl mj. navrhovat novou výsadbu. Čelákovice nemají ale zpracovánu tzv. pasportizaci zeleně, tj. dlouhodobý plán péče o zeleň, který by určoval plochy k výsadbě a druhovou skladbu dřevin. Stromy v ulicích jsou dlouhodobě neošetřované a lidem často nezbývá než žádat jejich skácení jako krajní řešení. OŽP k nim vydává někdy na základě posudků doporučující další péči o stromy rozhodnutí o kácení, snad právě proto, že tím má o starost míň. V průměru posudek na zdravotní stav jednoho stromu se pohybuje kolem pěti tisíc Kč. Za podobnou částku přitom lze vysadit nový strom. Chodí nám od vás oznámení, že stromy jsou záměrně likvidovány, což lze posuzovat jako trestný čin poškozování životního prostředí. V poslední době takto musely být skáceny lípy v Sukově ulici v Nedaninách anebo i bez vydaného povolení OŽP ještě v průběhu správního řízení byl smýcen topol na pozemku TJ Spartak! Podobné praktiky jsme zaznamenali i v Lipové ul. a ještě před nedávnem zdravé lípy najednou usychají i v ul. Na Stráni. Čím to je, že se najdou lidé, kterým stojí za to, strom existující déle než oni, zlikvidovat i při vědomí, že se dopouštějí trestného činu? Prosíme všechny, kdo zaznamenají podobné případy, aby uvědomili orgán ochrany přírody ve městě a naše sdružení, které už nejednou nabídlo pracovnicím OŽP svou expertní pomoc při pasportizaci zeleně. Nechceme zasahovat státní správě do jejich kompetencí, ale v době všeobecného nedostatku nás zajímá, kolik nás stojí posudky za posouzení zdravotního stavu zeleně, smýcení, a kam putují peníze za dřevo. Petr Petřík Ulice Hany Kvapilové je příkladem péče občanů poděkování Při chůzi naším městem vnímám jeho prostředí a někde je vidět i dosti nepořádku v čistotě města, ale jsou i místa, kde se lidé z přilehlých domů ve svém volném čase starají o zeleň i před svými zahradami. Jedním z takových krásných míst je krátká ulička s názvem H. Kvapilové, kde je vzorný pořádek a péče je vidět na první pohled, viz foto. Na některých místech je také možno spatřit nádherně rozkvetlé květinové pastvy pro oči na balkonech, v oknech nebo v zahrádkách. Dobrý dojem kazí například potok protékající městem v části zvané V Rybničkách, který je v současnosti zarostlý a zanesený, jak je také patrno. Na různých místech lze zase spatřit nevyřezané náletové dřeviny. Pomalované fasády např. ZŠ v Komenského ulici nebo na vlakových zastávkách, převrácené odpadkové koše nebo vyvrácené dopravní značky také městu na krásném vzhledu nepřidají. Nebuďme lhostejní a zavolejme příslušníky policie (u nás sídlí jak městská policie tak PČR), když jsme svědky takového vandalství. V různých vitrinách, na plakátovacích plochách, nebo v tisku se dovídáme o činnosti mnoha organizací působících ve městě. Namátkou uvádím: Mateřské centrum, Junák, Výtvarná dílna Labyrint, Klub českých turistů, sportovci všeho druhu, různé spolky, kluby, ale i Dům dětí a mládeže, Městská knihovna a muzeum, školy včetně ZUŠ, školky, církve. Všude v těchto různorodých organizacích je i mnoho lidí, kteří vykonávají velice záslužnou činnost při výchově dětí a mládeže, nebo připravují různé akce i pro dospělé. Myslím, že všechna tato práce a nadšení je tím nejlepším pro vytváření dobrých vztahů mezi lidmi i k úctě k lidem a všemu, co nás obklopuje. To vše činí tito lidé úplně zadarmo a ve svém volném čase, mimo svá povolání, nebo jako placení pracují nad rámec svých povinností. Dá se očekávat, že takoví obětaví lidé určitě nebudou vést děti a mládež k ničení přírody ani majetku. Tímto chci všem výše uvedeným, za sebe i za Občanské sdružení NAŠE Čelákovice poděkovat za jejich činnost, kdy dělají něco pro druhé bez ohledu na vlastní prospěch a pohodlí. Petr Polnický ZpravodajNC-zari.indd :14:12

4 Odpovídáme na dotazy čtenářů Co máte pořád s tou elektrárnou, vždyť už je to hotový, byla odmítnuta. Neznámý odesilatel K elektrárně toho bylo již napsáno mnoho, ale tím celá záležitost ještě neskončila. Jak je zmíněno v úvodu zpravodaje, RWE i nadále pokračuje v přípravě výstavby elektrárny a to velmi razantním způsobem, pokud apeluje na vládu ČR k přijmutí zákonů, které budou investorovi vyhovovat. Tím by totiž došlo k umožnění výstavby a rozhodnutí o nás bez nás. Sdružení NAŠE Čelákovice jednoznačně odmítá výstavbu paroplynové elektrárny a aktivně dělá veškeré možné kroky, aby této výstavbě zabránilo. Bohužel ne všichni, co elektrárnu odmítají, dělají vše pro to, aby zde postavena nebyla, a to je hlavní důvod, proč se této kauze tolik věnujeme, včetně pořádání demonstrace, petice, besedy atd. Nechceme celou kauzu politizovat, ale bohužel zde nevidíme nikoho jiného, kdo by aktivně bránil této výstavbě a odmítal veškerá jednání s RWE. Na našich web stránkách je této problematice věnován velký prostor a doporučuji všem, kteří mají zájem se dozvědět vice o elektrárně, sdružení či jiných kauzách, se na tyto stránky podívat. Jsou zde umístěny informace k elektrárně, včetně článků a video záznamů. Všem, kteří elektrárnu odmítají, doporučuji dění sledovat, včetně plnění slibů a prohlášení osob, které mají možnost kauzu ovlivnit. Václav Vlasák Sdružení NAŠE Čelákovice PRO PÁNY NAD NÁMI Radši budu krutě bit a zmazán krví k tomu, než-li drát se v cizí řiť a smrdět na sto honů! Nikdy ten co zlé trousí, co nenasbírá slávy, i kdyby měl metr vousy, se nedobere pravdy. Takovému já chci říct, tu pravdu co je prostá, ať jsi mocný sebevíc, to Boží ruka ztrestá! INTERNETOVÁ Vzdálené světy Za obzorem všedních dnů Tajené věty Posílané pavučinou snů Tvé obrazy I tvá tajná přání Mé vzkazy A touha jet za ní Naše sblížení Naše splývání... Po netu Ladislav Čermák Sdružení NAŠE Čelákovice AKTUÁLNĚ Z MĚSTA Městská rada se důrazně ohradila v usnesení z proti nepodloženému nařčení, uvedeném v dopise nového ředitele muzea Mgr. Eisnera, že RM má mimořádný zájem významně redukovat stav zaměstnanosti v příspěvkové organizaci, který objektivně hrozí vyústit v ochromení chodu muzea a jeho poslání. Poznámka redakce: je zajímavé, že se oba ředitelé muzea shodují v názoru. Městská rada schvaluje nabídku firmy zahradnické a lesní služby Hauk-Štěpán-Ustohal na realizaci střešní zahrady v mateřské školce v ulici J. A. Komenského za Kč. Poznámka redakce: věříme, že kytičky budou na střeše stejně dobře ošetřeny jako ostatní zeleň ve městě. Pravidelné dávky porna najdete již 1 rok na městských internetových stránkách v diskuzním foru. Nejvíce sexu si užijete při snaze přečíst si informace v sekci AKTUÁLNĚ na téma paroplynová elektrárna Mochov. Redakce blahopřeje provozovateli k ročnímu jubileu zpestření diskuze. Jistě je zde porno na přání občanů!! Nebo se snad postaral někdo z vedení města? Městská rada schvaluje mimořádnou odměnu pro ředitele TS za zajištění technického dozoru investičních akcí výstavba komunikací U kovárny, Masarykova, K. Otty a kanalizace v Kostelní ulici. Poznámka redakce: mimořádná odměna za mimořádnou kvalitu? Aktuality sestavil M. Iglo Nový územní plán Čelákovic Vážení spoluobčané, v nadcházejícím volebním období nás čeká jedna z významných věcí pro budoucnost našeho města tvorba nového územního plánu Čelákovic. Ten je totiž dokumentem, který bude po dlouhou dobu závazným herním plánem nejen pro rozvoj, ale i každodenní život města. Důležitost dokumentu si je možno představit na příkladu možnosti blokace záměru soukromého investora vystavět paroplynovou elektrárnu v katastru obce Mochov právě díky jeho územnímu plánu, který dotčené pozemky vede jako ornou půdu. Správné nastavení a především respektování územního plánu může zamezit nevhodné výstavbě, která není v souladu se zájmem města Čelákovic a potažmo jeho obyvatel. Prioritními cíly každého územního plánu je vytvoření plnohodnotného městského prostředí, rozvoj kvalitního bydlení, rozvoj kultury, sportu a rekreace a v neposlední řadě umožnit vznik pracovních míst a vhodnou přeměnu jejich struktury. Územní plán není nástrojem, který by mohl splnění konkrétních cílů zajistit, ale musí připravit podmínky pro to, aby jejich dosažení bylo v řešeném území možné. Mezi naléhavé úkoly pro nový územní plán řadíme vytvoření dopravní koncepce města. Tím máme především na mysli odklon tranzitní dopravy z centra města, které by mělo být maximálně otevřené a bezpečné pro pohyb pěších a cyklistů. Těmto účastníkům provozu chceme nabídnout možnost bezpečně se dopravit i do vzdálenějších částí Čelákovic, jakými jsou například Záluží nebo Sedlčánky. Jako jeden z nejpalčivějších problémů pociťujeme nedořešené parkování automobilů i autobusů pravidelných linek a návštěvníků na území města Čelákovic. Při velikosti, jakou naše město má, věnujme městské jádro s převážně bytovými prostory především pro pěší a cyklisty. Znamená to zároveň, že současné kvalitní železniční spojení s Prahou podpoříme výstavbou záchytných parkovišť pro občany, kteří železnici využívají. V době nedostatku prostředků na rozvoj základní infrastruktury současné vedení města sní o výstavbě pěší lávky v nejširším místě na Labi, což si vyžádá vysoké náklady. Uvažujme i o jiných neotřelých řešeních, možná méně okázalých, ale stejně efektivních. Pamětníci jistě vzpomenou na přívozy na Jiřině, v Sedlčánkách i pod čelákovickým zdymadlem Myslíme si, že podobné podnikatelské záměry do našeho města přivedou nové návštěvníky, obyvatele i turisty, ale také budou atraktivní pro nás, občany. Nadále pečujme o turistické trasy a dejme i šanci osobní lodní dopravě na dnes již opuštěném Labi. Hlavním problémem v oblasti životního prostředí pro naše město a okolí nadále zůstávají průmyslové areály v intravilánu města. Územní plán má za povinnost regulovat aktivity stávajících podniků, které naše životní prostředí poškozují, a v tomto duchu regulovat i budoucí možnou výstavbu nových průmyslových zón. Chápeme, že na průmyslovou oblast je vázáno svým zaměstnáním mnoho našich obyvatel, bude tedy vždy nutné zvážit, co nám nové záměry přinesou, ale také čeho se budeme muset kvůli nim vzdát. Ale aktivity, které by zhoršily stav životního prostředí našeho města, zůstanou nepřípustné. Ve velmi krátké době budeme muset také přemýšlet o rozsahu a umístění nových obytných zón, jejichž výstavbu nyní přibrzdila finanční krize. Otázkou zůstává, zda kapacity naší krajiny, technické a dopravní infrastruktury již nejsou za hranou proveditelnosti připravovaných projektů. Z důvodu úspor místa není možné se zde rozepisovat o všech problémech, které se za toto volební období v oblasti rozvoje Čelákovic nahromadily, a kterými se bude nutné zabývat. Ale rádi bychom, jak věříme, spolu s Vámi viděli v blízké budoucnosti Čelákovice jako město zeleně. Atraktivní město v blízkosti Prahy s velkým sportovně-rekreačním potenciálem. Zároveň však město s odpovídající vybaveností a pracovními příležitostmi pro všechny místní i obyvatele v okolí. Rozhodně nedopustíme návrat města do let minulých, kdy byly Čelákovice průmyslovým centrem regionu. Proto i vytrvale odmítáme záměr výstavby paroplynové elektrárny, jejíž realizace by zcela pohřbila vizi Čelákovic jako atraktivního místa k životu i rekreaci. Elektrárna by kromě radikálního zhoršení životního prostředí vedla také k fatálnímu propadu cen nemovitostí jak v držení města, tak těch vlastněných obyvateli Čelákovic. Otázku nového územního plánu vnímáme jako jeden z nejvýznamnějších pilířů práce občanského sdružení NAŠE Čelákovice a věříme, že i díky Vaší podpoře bude možné tento záměr prosadit. Ing. arch. Renata Fialová ZpravodajNC-zari.indd :14:12

5 Máme zdravé městské finance? Město Čelákovice hospodaří s rozpočtem ve výši okolo 200 milionů korun. Pokud chceme znát odpověď na to, zda hospodaření našeho města je zdravé, potřebujeme se podívat na strukturu tohoto hospodaření. Tuto strukturu si můžeme rozdělit na dvě části, a to příjmy a výdaje města. Příjmy města se skládají z daňových a nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a dotací. V posledních sedmi letech vyjma roku 2009, kdy Česká republika byla zasažena hospodářskou krizí, stabilně rostly příjmy města z daní, a to z 81 mil. Kč v roce 2003 až na 110 mil. Kč v roce V roce 2009 potom tyto příjmy klesly na 104 mil. Kč. Nedaňové příjmy města také rostly z 31 mil. Kč v roce 2003 na 49 mil. Kč. Nejdůležitější položkou nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu městského majetku, hlavně městských bytů. Další velkou položkou jsou dotace města, které mají opačný trend, tedy klesající. Z 56 mil. Kč v roce 2003 klesly dotace městu na 21 mil. Kč v roce Poslední velkou kapitolou z pohledu příjmů města je kapitola kapitálových příjmů. Jedná se o dodatečné příjmy města vyplývající z prodeje městského majetku. Tyto příjmy dosahují v letech 2003 až 2009 vysokých 200 mil. Kč. V průměru byl tedy ročně prodáván majetek města v hodnotě 30 mil. Kč, aby se pokryl rozdíl mezi příjmy a plánovanými výdaji. Je důležité si uvědomit, že kapitálové příjmy města jsou jednorázovými příjmy města, které není možné do budoucna neustále opakovat na rozdíl od opakovatelných příjmů města vyplývajících z daňových a nedaňových příjmů. Opakovatelné příjmy by měly pokrývat veškeré výdaje města včetně základních investic tak, aby byl zajištěn standardní chod města. Pokud tato rovnováha neexistuje, může se stav projevit například tím, že bankovní domy nebudou chtít poskytovat městu dlouhodobé půjčky. Samotný prodej majetku není nic neobvyklého, záleží však na co jsou získané prostředky použity. Pro zjednodušení tohoto tématu abstrahuji od polemiky nad prodejními cenami za majetek města a pořizovacími cenami investic města, což je tématem pro samostatný článek. Výdaje města pro zjednodušení rozdělme do tzv. běžných provozních nákladů města zahrnujících mzdy, služby, provoz městských zařízení atd. a investičních nákladů spojených s investicemi do městského majetku. V roce 2009 tak město vykázalo cca 135 mil. Kč provozních nákladů a 95 mil. Kč investovalo do majetku města. Z výše uvedeného vidíme, že město investuje do svého majetku násobně více prostředků než získává z prodeje, což naznačuje, že majetek města roste. Z pohledu zdravých financí je ale důležité, jaký majetek město prodává a do jakého majetku město investuje. Tady však již situace tak dobrá není. Prodávají se především byty a pozemky, jejichž pronájem je opakovatelným nedaňovým příjmem města a tyto prostředky jsou investovány do majetku, který městu nepřináší další dodatečné příjmy z pronájmu, např. rekonstrukce škol, výstavba bazénu, komunikace. Tímto nechci ani v nejmenším tvrdit, že investice do škol a komunikací jsou špatnými investicemi, ale město tímto způsobem ztrácí budoucí možné příjmy, které by mohlo investovat do svého rozvoje. Investice do škol, komunikací atd. musí být zajištěny z opakovatelných příjmů. Pokud na takovéto investice nemá město prostředky, nemělo by investovat do zařízení typu městského bazénu. Tyto dodatečné příjmy města by měly být směřovány opět do investic, které městu přinášejí příjmy např. z tepelného hospodářství, vodního hospodářství nebo pronájmu. Abychom tedy mohli naším příštím generacím předat správu města ve stavu trvale udržitelného rozvoje, měli bychom tyto principy ctít a dodržovat. Pokud město bude hospodařit jako doposud, tak náklady na správu městského majetku stále porostou, ale příjmy z něj budou nadále klesat, což povede k neudržitelnosti tohoto stavu a rostoucímu zadlužování města. Závazky města k datu činily již 78 mil. Kč (viz závěrečná zpráva hospodaření města). V současné době je ještě čas s tímto trendem něco udělat a bude nutné, aby nové vedení města, které vzejde z podzimních komunálních voleb, věnovalo tomuto problému patřičnou pozornost. Ing. Miloslav Uhlíř Nejsme malí ufňukanci aneb jak jsme letos tábořili Skauti a skautky (děti od 11 do 15 let) přijali celý letošní tábor jako výzvu. Přijeli na louku, sami si postavili svá týpí, kuchyň s jídelnou a vše, co pro tři týdny společného táboření potřebovali (včetně houpačky). Nejen, že tábor postavili a na konci zase uklidili, ale zajistili i jeho provoz. Podíleli se na jeho řízení, vařili, nakupovali, zásobovali dřevem postavená kamna z cihel a jílu prostě to byl jejich tábor a dospěláci jim jen kryli záda pro případ potíží. Děti příjemně překvapili sebe i nás. Dokázali, že když dostanou prostor, důvěru a zodpovědnost, úspěšně to ve své většině zvládnou. Řeči o líné, neschopné a rozmazlené mládeži u našich skautů a skautek určitě neplatí (i když jistě se i oni běžně schovávají do pozic, ve kterých je chce jejich okolí vidět). Opět jsme si v praxi ověřili, že skautská výchovná metoda je i přes svou stoletou tradici stále efektivním nástrojem a celoroční výchovná práce našich oddílů přináší své ovoce. Děti si osvojují v rámci hry dovednosti a zkušenosti, které jsou užitečné pro jejich budoucí rodinný, profesní i společenský život. Možná si toho ani nevšimnou. Spolupráce, vedení týmu, smysl a hodnota práce a zodpovědnost za ni, umění hledat řešení problému, vedení a učení ostatních vlastním příkladem, motivace, prezentace vlastního názoru a vnímání názorů ostatních, umění diskuze, demokratického rozhodování, ale i vaření a množství vysloveně praktických dovedností. To, co firmy draze platí na outdoorových akcích pro své manažery, vstřebávají děti přirozeně v rámci skautských aktivit. A čelákovickým skautům to jde. Vždyť se od roku 2006 probojovali ve všech ročnících přes náročnou konkurenci okresu i kraje až do celostátního kola Svojsíkova závodu. Ten prověřuje právě schopnosti Skautské klobouky a dovednosti užitečné pro současný život. Mnozí dospělí přiznali, že by v tak náročném závodě asi neuspěli. Všechno dění je samozřejmě zabaleno do symbolického rámce a hry. I letošní tábor. Sluneční soustavě totiž hrozí nyní, po roce 2029, sebedestrukce v důsledku výbuchu Slunce. To pro Zemi znamená zánik. Vědci však nalezli v jiné galaxii planetu PX7 Oosféru, která má podmínky umožňující lidstvu další život. Velmoci tedy vyslaly své týmy k průzkumu a osídlení planety. Nebyla to snadná mise. Zejména po zjištění, že planeta je již obydlena. Nakonec se úkol podařil a ve spojení s domorodci Oosféry má lidstvo zajištěnu budoucnost. Tři týdny utekly jako voda. Většina dětí chtěla tábořit dál, ale všechno má svůj konec. Vrátili jsme se tedy do reality a zjistili jsme, že přes všechny táborové aktivity byl pro děti největší zážitek: Dokázali jsme to sami!. Již nyní uvažujeme nad příštím táborem. Motivací nám jsou i děkovné SMSky a y od rodičů. Jsi pořádný kluk nebo holka a žádná ubrečená bábovka? Je ti 11 nebo 12 let? Chceš také zkusit dobrodružství, výpravy, tábor, zjistit, co dokážeš bez mámy? A nejen virtuálně u počítačové hry, ale skutečně. Máš do toho odvahu? Můžeš se k nám přidat. Skautky i skauti mají v oddílech ještě několik málo míst pro takové kamarády. Zkus se podívat na Je tam spousta fotografií z našich aktivit i kontakty na naše oddíly pro zaslání přihlášky. Václav Špaček Štip, vůdce tábora PX7 Oosféra ZpravodajNC-zari.indd :14:13

6 ROZHOVOR V sousedním Mochově vzniklo občanské sdružení Mochov místo pro život a jelikož jeho členové jsou velmi aktivní v odporu proti plánované paroplynové elektrárně, požádali jsme předsedu sdružení Martina Lösera o rozhovor. NAŠE Čelákovice (NČ): Pane Lösere, co dalo podnět ke vzniku sdružení? Martin Löser (ML): K rozhodnutí založit občanské sdružení Mochov místo pro život nás vedlo počínání investora paroplynové elektrárny a v neposlední řadě také nešťastné rozhodnutí obecního úřadu v Mochově, které vyslovilo souhlas se záměrem výstavby paroplynové elektrárny. Tento souhlas, který je dokumentovaný v Usnesení z mimořádného jednání zastupitelstva obce Mochov, dne , v některých z nás vyvolal zděšení a zdravý zájem o dění v obci. Po zjištění základních informací o plánované stavbě jsme nezávisle na sobě vydali několik informačních letáků o tomto problému. Přirozeně tak vznikla skupina lidí, kteří začali debatovat, získávat další informace, koordinovat svou činnost a cíleně jednat s obecním úřadem v Mochově. Založení sdružení už byl pro nás jen přirozený následný krok. Díky této horečné činnosti, důkladné přípravě a také pomoci dalších sdružení a aktivistů se nám podařilo na veřejném jednání zastupitelstva obce Mochov za přítomnosti investora stavby souhlasné stanovisko zvrátit. NČ: V čem vidíte největší nebezpečí realizace projektu paroplynové elektrárny? ML: Stavba takového gigantu by nepříznivě změnila celkový ráz našeho regionu, který vnímám jako dobré místo pro život všech generací. Dá se očekávat, že elektrárna by s sebou přinesla velký tlak na vznik zón s těžkým energeticky náročným průmyslem. Ekologická zátěž elektrárny by podle dostupných údajů byla obrovská. Nebezpečí vnímám také v následném dožití elektrárny. Co bude s takovým gigantem za šedesát let, až skončí jeho životnost a plyn bude nedostatkové zboží? Zvyšování naší závislosti na labilních dodávkách plynu z Ruska je také velmi nebezpečné. Stavba samotná by přinesla také mnoho problémů. Ubytování až 400 pracovníků na dva roky je možná pro někoho zajímavé z hlediska zisku, ale pro obec s 957 obyvateli to může být katastrofické. Investor ve svém materiálu uvádí, že trvale zaměstná pouze několik desítek zaměstnanců. Domníváme se, že zisk půjde do zahraničí, ale ekologická zátěž zůstane u nás. NČ: Co říkáte názoru starosty Čelákovic, že s ohledem na velikost a význam firmy RWE je nutné s ní dále jednat? ML: Jednat se dá vždy, ale aby jednání mělo smysl, je potřeba jednat otevřeně a s respektem k protistraně. Jednání investora tak však nepůsobí. Prohlášení šéfa skupiny RWE pana Herrmanna (ČTK: Stát by měl v rámci energetické koncepce vytvořit podmínky, které energetickým firmám umožní tuto koncepci realizovat bez obstrukcí od obcí či jiných zájmových skupin. ) vyvolává dojem objednávky změny zákonů na míru RWE na úkor občanů České republiky. Chce snad pan Herrmann od vlády bianko šek pro další projekty? Tady chceme stavět a lidé okolo mají smůlu? O čem tedy jednat. Pro nás znamená elektrárna novou a obrovskou ekologickou zátěž. Jednáním ani slibováním jakýchkoliv náhrad nezměníme fakt, že případná stavba ovlivní zdraví nás a hlavně našich potomků. Takovýto projekt patří na místo, kde naopak pomůže ekologickou zátěž snížit. Pokud by chtěl soukromý investor skutečně řešit problematiku energetiky a její zátěže na životní prostředí, odkoupil by již dosluhující uhelnou elektrárnu odpovídající svou velikostí té plánované a na jejím místě by postavil paroplynovou. Zdá se však, že pro investora je jediným kritériem stavby jen výhodnost investice. Jako jedny z hlavních argumentů uvádí dostupnost plynovodu, vody a rozvodny, tedy jen ekonomické a technické výhody pro investora. Zapomíná však na lidi, na nás, kterým chce stavět takřka na zahradách domů. NČ: Jakou máte podporu od ostatních občanů Mochova? ML: Dle stavu podpisů na arších první i druhé petice proti elektrárně se domníváme, že je velká část občanů Mochova proti této stavbě, a proto věříme, že máme podporu velké části obce. V debatách respektujeme názory protistrany a snažíme se vysvětlovat náš pohled na věc. Nedostal se k nám však ještě jediný argument, který by podle nás stavbu ospravedlňoval. NČ: Zúčastní se sdružení komunálních voleb? ML: Postavili jsme celou jedenáctičlennou kandidátku pod jménem Volba pro Mochov a pokusíme se dostat do zastupitelstva obce. Kandidátka je sestavena z členů sdružení, ale také z dalších aktivních lidí, kterým není osud Mochova a okolí lhostejný. Naším motivem není jen zabránit výstavbě elektrárny, chceme se věnovat rozvoji obce v moderní, otevřené a přívětivé místo pro život. Věříme, že pokud budou v zastupitelstvu ve většině lidé, kteří jasně deklarovali svůj nesouhlas s touto stavbou, tak paroplynová elektrárna v katastru obce stát nebude! NČ: Budeme Vám držet palce, ať ve volbách uspějete. Děkujeme za rozhovor. Za NAŠE Čelákovice se ptal Mirek Iglo. Ohlédnutí za volebním obdobím Co se v Čelákovicích udělalo za uplynulé 4 roky, to každý vidí a není k tomu potřeba žádný komentář. Většině z nás však uniká srovnání práce našich zastupitelů se zastupiteli okolních měst. Připravili jsme tabulku názorně vypovídající o tom, kolikrát se sešla městská rada (dále MR) a zastupitelstvo (dále MZ) a v závěru si pokládáme několik nezodpovězených otázek. Srovnání je provedeno dle údajů zveřejněných na internetových stránkách Čelákovic a okolních měst. MR MZ Čelákovice Český Brod Brandýs Stará Boleslav Říčany Lysá nad Labem Průměr v okolí 95,4 28,8 Jak geniální musí být vedení města, které stihne to, co jinde za mnohem menšího počtu svých zasedání? Možná také nestihne. Dává takové vedení možnost občanům jiným způsobem ventilovat jejich náměty a požadavky? Nevíme o tom. Jak dlouho musí čekat na projednání běžná záležitost, která má být schválená při zasedání MR v Čelákovicích a třeba v Brandýse? Pokud se rada v Brandýse sešla 158x a v Čelákovicích jen 56x pak je zřejmé, že si náš občan musí počkat podstatně déle. Mají za svou práci naši radní stejnou odměnu jako v Říčanech a Českém Brodě? Zřejmě ano, protože vychází z tabulkových čísel a ty jsou pro ně stejné. Odvádějí stejnou práci? Jak vypadá zápis z jednání městské rady v Čelákovicích a v Brandýse? V Čelákovicích se o existenci zápisu ani mnoho lidí nedozví neboť možnost získat zápis je jen po zažádání podle zákona o svobodném přístupu k informacím včetně zaplacení poplatku a v Brandýse je zápis na internetových stránkách města zcela veřejně ke stažení. Vůbec nemluvě o tom, jak je zápis napsaný. Co se asi občan dozví při přečtení věty: městská rada schválila vyjádření města č. 18? To vše jsou otázky, které pokládejme před volbami kandidátům do zastupitelstva. Jsou přesvědčení, že stávající systém je správný, anebo chtějí moderní veřejnou správu a budou riskovat trochu více ošoupané kalhoty a častější zasedání zastupitelstva. Budou nás chtít poslouchat, anebo opět budeme dostávat na své náměty limit 1 minuty, jako je tomu v některých případech nyní, případně ukončí rozpravu, aniž byly všechny náměty vyčerpány? Pokud přijde v budoucnu občan s námětem, dostane svůj prostor na presentaci, nebo na něho bude pohlíženo jako na prudiče a otravný hmyz, který nemá nárok na svůj názor? Jak je patrné ze zápisů zastupitelstva města Čelákovice, někteří ze zastupitelů za 4 roky ani nepromluvili. Kdo to byl? Najdete to v zápisech z jednání MZ snadno. Budou opět sedět v zastupitelstvu a vytvářet křoví? Ptejme se. Jste to vy občané Čelákovic, kteří určují, jak bude vypadat naše město, přejeme Vám šťastnou ruku v komunálních volbách. Ing. Václav Vlasák ZpravodajNC-zari.indd :14:13

7 Nekonečný příběh aneb rozkopaná silnice, díl nevím už kolikátý Bylo to někdy začátkem prázdnin. Přijela za mnou do Čelákovic na návštěvu kamarádka. Tak, popít kávu a poklábosit. Nakonec ale z návštěvy bylo safari po městských haldách, výmolech a dírách. Kamarádka se střídavě smála a ne zrovna vybranými výrazy hodnotila stav čelákovických silnic a chodníků, zatímco já jen rezignovaně krčila rameny asi už jsem si za ta léta zvykla. Ty hele, zeptala se, poté, co si už potřetí během pár minut vysypala písek z boty, a kudy má jako člověk jít, když jsou rozkopané oba chodníky i střed ulice? Předpokládá váš starosta, že lidé umí létat? Jen jsem pokrčila rameny a odevzdaně se jala přeskakovat téměř metr hlubokou jámu, abych se dostala z oblasti jílu aspoň na haldu štěrku. Kamarádka, teď už nepokrytě nadávající jako špaček na neblahý osud svých zbrusu nových lodiček, které po pár krocích připomínaly spíš holínky po procházce polem, za mnou poněkud zaostávala. A hele, zaslechla jsem kdesi za sebou ve chvíli, kdy jsem míjela párek osamělých dělníků, pokuřujících cigaretu a popíjející cosi z plastového kelímku, vy jste tak bohaté město, že si můžete dovolit obrubníky ze žuly? Škoda, že o kousek dál už jsou zase betonové, to spíš někde někomu zbyly Au, sakra! Kamarádka zmizela v zákopu, aby se za chvíli zase objevila z podvrtnutým kotníkem. Na její žulovou etudu jsem pokrčila rameny podruhé, ale to už jsme z Sedláčkovy ulice zabočovaly do Kostelní. Čekala jsem, kdy se kamarádka zeptá, zda tady se kope ještě nebo už zase a přemýšlela, co jí odpovím. Upřímně už totiž ani nevím. Dnes už je Masarykova ulice při troše snahy průchozí bez vyvrtnutých kotníků a likvidace bot, Kostelní vypadá jako starý kabát plný záplat, ale není ještě všem dnům konec. Nebude trvat dlouho, a Kostelní údajně bude rozkopaná znova. Už dávno na pochůzkách městem nenosím lodičky a o normálních ulicích se mi může jen zdát. Když jsem byla včera nakupovat v drogérii v Husově ulici (do potravin už musím jinam, neboť ty v Husově ulici už nekonečné výkopy nadobro pohřbily), vyslechla jsem vyprávění jedné paní, budeme jí třeba říkat paní Vomáčková. Vyprávěla, jak onehdá pozorovala cizokrajné dělníky v Husově ulici. Byli tam prý jen dva. Ráno přišli, lopatou (!) vykopali díru v chodníku skoro metr hlubokou a šli domů. V díře nic nebylo. Následující den přišli znova a díru bez jakýchkoliv dalších úkonů zase zahrnuli. Pokud se dá podle stylu práce odhadovat její výsledek, přes výkopy budou skákat ještě moje děti. Málokdo z občanů Čelákovic dnes ví, co a proč se v Husově ulici a jinde vlastně děje. A že mnozí občané dávno ztratili přehled, kolik to všechno asi stojí, o tom raději úplně pomlčím. Že by to byl účel? Proč dělat něco koordinovaně a za méně peněz, když se to dá dělat roky a za více peněz? Sama se nabízí otázka, kdo z této práce ve stylu A je to! profituje a kdo to platí. Hádejte třikrát. Normálně uvažujícího občana by nejspíš nenapadlo rozkopat si zahrádku, vykopat čtvrt studny a díru zase zahrabat, aby se k práci vrátili na jaře, případně napřesrok a tak dále. Normální občan si totiž peníze netiskne. Ovšem možná že naše radnice v čele s panem starostou je na tom jinak. Kostelní ulice je plná nebezpečí pro chodce Ulice U Stabenovky nemá již dlouho dokončené teréní úpravy Helena Babická Kuriozita našeho náměstí ZpravodajNC-zari.indd :14:14

8 Kvalitní veřejnou správu? Veřejná správa je velkým konzumentem našich daní. Pochopitelně se proto zajímáme, jak se s našimi penězi nakládá. Občanské sdružení NAŠE Čelákovice navrhuje pro zkvalitnění veřejné správy čtyři zcela konkrétní kroky: zavedení místní Agendy 21, promyšlené komunitní plánování, vypracování dlouhodobého plánu rozvoje města a změnu zásad pro vydávání Zpravodaje města Čelákovice. Proč by právě toto mělo pomoci? Volební sliby nesmí být jen proklamací bez prokazatelného výsledku. Pokud něco slibujeme, měli bychom si být jisti, že víme, jak dané sliby splnit. V tomto ohledu je například rozumné využít metod, které se osvědčily jinde. Od počátku 90. let minulého století se již mnoho měst po celém světě přihlásilo k tzv. místní Agendě 21. (Název programu je z anglického Local Agenda 21 a týká se budování veřejné správy odpovídající požadavkům 21. století.) V jeho rámci je organizována i celosvětová soutěž, do níž se kupodivu úspěšně zapojila i některá česká města. Jde o systém zkvalitňování veřejné správy, ve kterém se dosažený stupeň kvality pravidelně hodnotí, každoročně se povinně obhajuje, a nemůže tak být voličům předhazován jen před volbami. Kvalitní veřejná správa kromě jiného také znamená, že město má zpracovanou vizi svého udržitelného rozvoje a na jejím vytvoření se mohl podílet každý z aktivních občanů. K jakému cíli bude město směřovat, je důležité právě v těchto dnech i u nás v Čelákovicích, kde momentálně řešíme, zda rezignujeme na kvalitu bydlení a budeme zvětšovat průmyslové zóny díky zbytečné elektrárně. Zpracování tzv. strategického plánu rozvoje je podporováno z úrovně ministerstva životního prostředí. Na zavedení pravidel místní Agendy 21 jsou poskytovány nemalé dotace a mnoho měst v našem okolí je již delší čas využívá v každodenní praxi. Sousední Český Brod a nedaleké Říčany již evropský certifikát kvality místní Agendy 21 obdrželi. Našemu městu ovšem v kvalitě veřejné správy ujíždí vlak. Bude-li Vám například někdo slibovat, že se postará o staré lidi, matky s dětmi, mimoškolní činnost atd., měl by vycházet z jasně formulovaných cílů a ty by měly být veřejně známy. A na jejich stanovení by se opět měla podílet širší veřejnost. Komunitní plánování zahrnující mj. i péči o staré lidi již Čelákovice schválily, ovšem jeho zpracování ponechaly v péči sousedního Brandýsa, který od tohoto nakonec ustoupil. Jediné, co zatím existuje, je dva roky staré schválení zastupitelstva pořídit komunitní plán. Chceme-li změny k lepšímu, pak si musíme zpracování plánu zajistit sami a musíme jej také neprodleně začít i realizovat. Jsme dostatečně velké město (s přibližně občany), aby naše veřejná správa mohla pracovat samostatně a nedelegovala odpovědnost na jiné. Veřejná správa podávající jen kusé, neobjektivní informace, anebo dokonce uplatňující cenzuru je další velkou překážkou úspěšného rozvoje města. Je proto třeba stanovit jasná, veřejně známá pravidla pro práci redakční rady Zpravodaje města Čelákovice, který vzniká a je distribuován do každé domácnosti na náklady města. Internetové stránky města musí být maximálně využity jako zdroj informací pro občany. Na internetu mnoha měst můžete například shlédnout obrazový záznam jednání zastupitelů. Takový záznam je k dispozici komukoliv a kdykoliv a zastupitelé pak musí být např. schopni vysvětlit, jak jejich jednání souvisí s veřejnými zájmy. Máme-li být moderním městem bez korupce ve veřejné správě, pak se naši zastupitelé musí řídit jasně určenými pravidly jednání. Ty lze vymezit tzv. Etickým kodexem zastupitele, který v našem městě již několik let platí pro úředníky státní správy. Jaká etická pravidla však platí pro naše zastupitele, starostu a místostarosty? Pro ně zatím žádná neexistují, což je dle mého názoru více než nutné změnit. Usnesením zastupitelstva se rozhoduje o mnoha důležitých věcech, jako je např. prodej městského majetku, a špatná rozhodnutí přinášejí velké ztráty. Změnu v tomto směru přináší prohlášení nové vlády, která ve svém protikorupčním balíčku naznačila nové postupy, např. při informování o veřejných zakázkách a o tom, jak kdo hlasoval. V Čelákovicích jsou až dosud jednání městské rady natolik utajovaná, že jsou záznamy o jejich průběhu nebo jejich závěry někdy těžko dostupné i pro zastupitele nečleny rady. Hledáme dobrovolníky pro práci v občanském sdružení. Staňte se členem občanského sdružení NAŠE Čelákovice. Kontaktujte nás na: nebo telefonicky na: Pro zajištění podpory činnosti sdružení (nákup papíru, tisk, noviny, besedy) hledáme sponzory. Číslo účtu: /2010 ZA PODPORU PŘEDEM DĚKUJEME Suché necháme, zdravé pokácíme Před volbami by měli kandidáti stran prokázat i odolnost vůči korupci a přihlásit se k protikorupčnímu minimu, které zpracovalo občanské sdružení Oživení. Jasné prokázání výše majetku před volbami může zabránit mnoha překvapením po skončení volebního období, kdy úspěšný politik získal rozsáhlý majetek a je nabíledni, že samotný plat k tomu stačit nemohl. To vše by se mělo změnit, a tak pokud uvidíte ve volebním programu mimo jiné i hesla jako etický kodex, plán strategického rozvoje, místní Agenda 21, komunitní plánování, pravidla pro vydávání Zpravodaje města Čelákovice či protikorupční minimum, jste na správné adrese. Zde je naznačena cesta vedoucí ke zkvalitnění veřejné správy a možná i úspěchu Čelákovic v soutěži. Současné vedení města se dnes však pro jistotu do žádné ani nehlásí. Bude se říkat naše Čelákovice město, kde stojí za to žít? Mirek Iglo 08/2010 NAŠE ČELÁKOVICE ZPRAVODAJ vytiskl BOFTISK, Nymburk, náklad výtisků Vydalo Občanské sdružení NAŠE ČELÁKOVICE, o.s., Na Stráni 673, Čelákovice REDAKČNÍ RADA tel.: Ing. Pavel Fišera, předseda RNDr. Petr Petřík, Ph.D. Miroslav Leypold Iglo Redakční rada neodpovídá za obsah zveřejněných článků vyjadřujících názory jejich autorů. ZpravodajNC-zari.indd :14:15

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice říjen 2011 Obsah... Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti...2 Informace z rady městské části / Zastávka v novém

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2010 Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 14 konferencí Vize 2020 str. 6 9 ODS v 21. století str. 12 Masopustní zvyky str. 30 31 "Dopisy čtenářů

Více

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážení čtenáři, Vesnice roku - městyse ano, či ne? dovolte, abych Vám

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Nemocnice Na Františku

Nemocnice Na Františku Občan Klade Otázky Témata, která hýbou Prahou 1 Výtisk ZDARMA Prosinec 2012 Krásné prožití Vánoc a vše nejlepší do nového roku Vám přejí Vaši zastupitelé ČSSD Praha 1 Nemocnice Na Františku AKTUALITY ze

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Obsah. Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku...4. Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti...

Obsah. Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku...4. Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti... Obsah Úvod...2 Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku....4 Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti...9 Aleš Řezáč Na úředníky je potřeba tvrdě udeřit...13 Milada

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

3 Hospodaření s majetkem obce

3 Hospodaření s majetkem obce Hospodaření s majetkem obce Ing. Jan Kerner Bohatá nevěsta je poměrně jasný pojem. Taková nevěsta vlastní dům se zahradou a bazénem, pěkné auto a k tomu ještě kulatou sumičku na kontě. Ale bohatá obec?

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Korupce v Liberci skutečnost nebo chiméra? Z OBSAHU Ať se kluci nažerou Co si myslí spisovatel a bývalý novinář Jan Šebelka

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více