PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

2 Obsah I Obsahová náplň činnosti MDDM Úvaly a hodnocení činnosti do září 2009 II. Personální a provozní zabezpečení činnosti MDDM III. Využití budovy MDDM a dalších prostor užívaných k činnosti IV. Rámcový plán činnosti a akcí pořádaných ve školním roce 2009/2010 I. Obsahová náplň činnosti MDDM Motto pro letošní školní rok: všestranný rozvoj osobnosti dítěte

3 Městský dům dětí a mládeže v Úvalech i v roce 2009 plnil funkci střediska volného času pro děti a mládež. Toto státní školské zařízení s právní subjektivitou příspěvkové organizace zřizované obcí v souladu se zákonem č.128/ 2000 Sb.,o obcích a zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zabezpečovalo v Úvalech pravidelné i příležitostné volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé. V září 2009 bylo při zápisu přijato 940 členů zájmových útvarů. Tento nárůst způsobil fakt, že byla s platností od novelizována Vyhláška č.274/2009 Sb. o školských zařízeních, která mimo jiné určuje, že se u SVČ kapacita neudává. V důsledku značné poptávky ze strany rodičů byla provozní doba MDDM rozšířena v rámci pravidelné činnosti v pondělí až čtvrtek od 8.00 do hodin a v pátek od hodin. Díky vstřícnosti majitelky úvalského fitcentra Mamut Martiny Křelinové se podařilo ředitelce MDDM vyřešit dlouhodobý problém nedostatku prostor pro činnost tanečního oddělení pronájmem prostor v tomto fitcentru. Z toho vyplývající nutná změna v zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, v souladu s 143 odst.1 a podle 149 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. byla provedena s účinností k Statistika MDDM za rok 2009 rok Počet kroužků Počet účastníků Počet pedagog. pracovníků Počet externích pracovníků Počet provoz. pracovníků 2008/ / rok Počet letních táborů Počet účastníků letních táborů Počet akcí a soutěží Počet účast. akcí a soutěží Počet účastníků spontánní činnost 2008/ Z tohoto přehledu vyplývá, že průměrný počet kroužků v r.2009 byl 67, průměrný počet členů zájmových útvarů 860. Počet stálých pedagogických pracovníků se nemění a přepočtený úvazek provozních pracovníků činí 1,8 úvazku. U externích pracovníků je také přibližně stejný. Jako značně pozitivní lze konstatovat, že rozšířenou nabídkou činností v Mateřském klubu Ouvaláček byli uspokojeni rodiče dětí, které nebyly přijaty z kapacitních důvodů do mateřských škol. Dopolední nabídka pro tyto děti zahrnuje kroužky cvičení rodičů s dětmi, zpívání s kytarou pro nejmenší, cvičení pro předškoláky, výtvarnou výchovu pro předškoláky, cvičení maminek s miminky či příležitostné akce pro rodiče děti do 6 let. Lze konstatovat, že v oddělení společenských věd byl nárůst přijatých dětí nejen z řad MK Ouvaláček, ale i dětí z kroužků vaření a turistiky. Šachový kroužek a kroužky výuky anglického jazyka mají obsazenost přibližně jako v roce V rámci činnosti tohoto oddělení se s velmi kladným ohlasem veřejnosti setkal besedy či přednášky pro rodiče na téma výchova dětí a zdravý životní styl či šachový memoriál Jaroslava Novotného. V tomto roce vedoucí oddělení SPV Olga Procházková úspěšným absolvováním pedagog. studia splnila kvalifikační požadavky. V roce 2009 byla s nástupem nové vedoucí oddělení estetiky vystudované výtvarnice Ivy Pospíšilové, která v květnu 2009 také úspěšným absolvováním pedagogického studia splnila kvalifikační požadavky, rozšířena činnost v rámci oddělení. Kromě stávajících kroužků přišlo s nabídkou navíc o 2 kroužky dramatické výchovy pro děti od tří let, 2 kroužky výuky hry na kytaru, 2 kroužky artefiletiky, kroužek lidové tvorby, kroužek výuky základů kresby a malby či kroužek výtvarných technik a jako novinku zrealizovalo i dvě mikroregionální výtvarné soutěže / Vesmír, Vodní svět/, které zaznamenaly vysokou účast i úroveň soutěžních prací. A právě díky těmto soutěžím se podařilo podchytit několik talentů. Tyto děti jsou již členy výtvarných kroužků MDDM. Oddělení estetiky uspořádalo několik výstav prací dětí z výtvarných, keramických kroužků a kroužku lidové tvorby, pořad Maminkám či hudebně-dramatickou akademii, které si získaly velké množství příznivců. Iva Pospíšilová se stará o propagační materiály MDDM, mediální prezentaci a spolu s Jakubem Procházkou tvoří www stránky MDDM Úvaly. Taneční oddělení pod vedením Aleny Navrátilové dále pokračuje v nastoupené úspěšné dráze. Vedení MDDM po mnoho let taneční aktivity podporuje. Děti se se svými

4 vedoucími úspěšně účastní celé řady soutěží. V prosinci 2009 bude poprvé zrealizována v úvalské sokolovně taneční soutěž Vánoční cena MDDM Úvaly 2009, která se zřejmě stane tradicí. Vedoucí oddělení se pokusí získat grant Středočeského kraje na tuto akci. Velmi pozitivní je i neutuchající zájem dětí o taneční aktivity i výchova externích lektorů z řad členů TS RYTMUS. Díky systematické práci vedoucích a dětí se i v roce 2009 opět podařilo TS RYTMUS dosáhnout mnoha úspěchů: Pohárová soutěž Let s Dance Together Tišnov : Choreografie Slavnost chryzantém TS Rytmus II. získala 2. místo v parketových kompozicích. Byl to pro tyto děti obrovský úspěch, protože získaly 1. pohár za taneční výkon. Mistrovství republiky Electric Boogie Brno : Dominikovi Matulkovi se vedlo nejlépe, vybojoval nominaci na mistrovství Evropy i mistrovství světa ziskem 5. místa. Marcel Havrda skončil na 6. místě a Andrea Malcová na 7. pozici. Oběma stačí tento výsledek k reprezentaci na ME. Start Honzy Ťoupalíka v hlavní kategorii /dospělých/ v elitní skupině závodníků mu vynesl 9. místo, které zajišťuje účast na ME. Medaile získalo duo v dospělých ve složení Dominik Matulka a Honza Ťoupalík. Bronz pro ně znamená start na ME i MS. Mistrovství republiky Show, Modern, Jazz Dance Beroun : Viktorka Vašutová a Eliška Gottwaldová se na Mistrovství republiky 2009 umístily na 2. místě. Pro obě to byla první takováto zkušenost a ze zisku stříbra měly obrovskou radost. Získaly nominaci na ME a MS do Kalifornie, kterou z finančních důvodů odmítly. Pohárová soutěž Ulita 4dance Praha : choreografie Ze života hmyzu a Slavnost chryzantém získaly 1. místo, Náš muzikál 2. místo, Pastelky a Noc a den 3. místo. Děti i rodiče měli obrovskou radost ze zisku pěti pohárů, které budou zdobit naší vitrínu trofejí. Pohárová soutěž O pohár starosty Prahy 4 Praha : TS RYTMUS získala tři zlaté a dvě stříbrné medaile a několik dalších finálových umístění v sólech, duetách a malé skupině Disco Dance Regionální soutěž formací Svazu učitelů tance Festival tanečního mládí Praha : nejúspěšnější z formací bylo disko RIII Den a noc, které obsadilo 1.místo a zlato pro ně znamenalo postup do České Lípy na mistrovství republiky. Středočeský taneční pohár regionální kolo Čelákovice děti přivezly dva poháry. HH duo skončilo na 3. a malá skupina DD Den a noc na 1.místě s postupem do Slaného. Středočeský taneční pohár krajské kolo Slaný : Ve velké konkurenci 16 skupin se v prvním ročníku streetové soutěže naše děvčata ve věkové kategorii tříd umístila na 3.místě. Pohárová soutěž Čelákovická Duběnka Čelákovice: Soutěže se zúčastnily jen mladší soubory a začátečníci. Přesto byly výsledky výborné. Na 2. místě se umístilo nejmladší disko a Větříček a vodička RI, 3.místo získala Slavnost chryzantém RII a hip hop malých dětí. Další choreografie ve svých disciplínách skončily na 4.místě Pastelky, 5.místě Touha, 6.místě Oranžáda a na 8.místě Naše disko. Pohárová soutěž Žďár tančí Žďár : choreografie Den a noc získala zlato, Náš muzikál stříbro, Pastelky a Let s Dance bronz. Mistrovství Evropy EB Koper Slovinsko : v kategorii juniorů skončil Marcel Havrda 11. a v dospělých Honza Ťoupalík ve finále na krásném 5. místě. Mistrovství světa EB Kalisz - Polsko -v kategorii juniorů skončili v sólech Marcel Havrda 20., Dominik Matulka 18. a v dospělých duu EB Honza Ťoupalík s Dominikem Matulkou v semifinále na 9. místě. Ředitelka MDDM Jana Pospíšilová je organizátorkou a garantem akcí pro mládež a širokou veřejnost, které mají kulturní či osvětový charakter nebo jsou zaměřeny na zachování lidových tradic. Mezi tradiční akce pro mládež patří Tak trochu úlet, který je prezentací

5 výtvarné, fotografické, hudební, literární, filmové či divadelní tvorby mladých lidí. Tento mikroregionální festiválek si našel celou řadu příznivců a v roce 2010 bude festivalem jubilejním má 10. výročí. Za uplynulých deset let se podařilo prezentovat okolo 150 tvůrců a celou řadu kapel. I v tomto případě byly objeveny talenty a mnohým tvůrcům byla uspořádána samostatná výstava. Na samostatných výstavách letos prezentovali svou fotografickou tvorbu V.Bláha a V.Šebek za značné mediální sledovanosti tisk a TV Óčko, vysokou úroveň měla beseda Peru a Venezuela s filmovou a fotografickou prezentací rodiny Vančurových, vtipná divadelní představení v podání Liduščina divadélka měla vynikající atmosféru, příležitostné kurzy lidové tvorby v prvním pololetí roku byly tak úspěšné, že od září byl utvořen pravidelný kroužek lidové tvorby. Drakiáda měla za svou desetiletou tradici největší navštívenost, Čarodějnice s country kapelou Kolegové, které jsme pořádali ve spoluprácí s komisí pro kulturu stejně jako koncert souboru Musica Dolce Vita byly veřejností velmi vřele přijaty. V příštím roce budeme v osvědčených pořadech pokračovat a přispějeme svými pořady k oslavám 710. výročí vzniku města Úvaly. Školní rok 2009/2O1O Zápis do kroužků ve školním roce 2009/2010 byl vzhledem k obrovskému zájmu veřejnosti uzavřen během týdne. Od 1. října 2009 najde uplatnění 940 klientů MDDM v 72 zájmových útvarech. Oddělení společenských věd / SPV/ 2009 vedoucí Olga Procházková Počet kroužků Počet dětí Počet externích pracovníků Akce v r.2009 Počet účastníků Letní tábory 2009 Počet účastníků Oddělení estetiky /EV/ 2009 vedoucí Iva Pospíšilová Počet kroužků Počet dětí Počet externích pracovníků Akce v r.2009 Počet účastníků Letní tábory 2009 Počet účastníků Oddělení taneční / TO/ 2009 vedoucí Alena Navrátilová Počet krouţků Počet dětí Počet externích pracovníků Akce v r.2009 Počet účastníků Letní tábory Počet účastníků

6 II. Personální zabezpečení Pedagogičtí pracovníci ředitelka vedoucí odd. tanečního vedoucí odd. estetiky vedoucí odd. společenských. věd vedoucí odd. mládeže Jana Pospíšilová Alena Navrátilová Iva Pospíšilová Olga Procházková Jana Pospíšilová Zpívání s kytarou pro nejmenší Externí pracovníci Zuzana Velebová Kroužek anglického jazyka pro školáky Kateřina Vlasová DPP Šachový kroužek, kytarový a flétna Petr Nováček DPČ Lidová tvorba Jana Kubešová DPP Mateřský klub OUVALÁČEK Magda Burdová, Jana Baumruková DPP Keramika Jana Krejsová DPP Artefiletika Výtvarné kroužky Eva Šubrtová Hana Novosádová DPP Taneční kroužky - disco Kateřina Opálková DPP Mažoretky, gymnastika Míša Zahrádková DPP Moderna nesoutěžní,gymnastika Míša Řeháková DPP Break Dance Jan Ťoupalík DPP Street Dance Jakub Moulík DPP Moderna, jazz, Máša Maroušková Sarah Kubaričová, DPP Turistika-doprovod Dana Konečná DPP Gymnastika, kalanetika Lucie Hofmannová DPP R III HIP HOP Bára Zajacová DPP 0rientální tance Dana Kobrlová DPP THP Úklid Olga Procházková VPP Grafik, www stránky Iva Pospíšilová VPP Pokladní Pavla Frýdmanová VPP Vrátná Květoslava Jará VPP

7 , Městský dům dětí a mládeţe Úvaly V. Nováka 372, Úvaly tel Harmonogram školního roku 2009/ den v měsíci výkaz práce 5. den v měsíci OZ a spontánní činnost za uplynulý měsíc 8. den v měsíci akce na následující měsíc Rok září složky z letních táborů 10. září Upřesněné plány práce oddělení na školní rok hodnocení za uplynulý školní rok 15. říjen přihlášky a seznamy ZÚ 31. říjen zápisné ZÚ kontrola plateb hodnocení činnosti o podzimních prázdninách 15. prosinec ekonomické doklady, cestovné Rok leden Plán činnosti o letních prázdninách 15. únor hodnocení činnosti oddělení za 1. pololetí 28. únor zápisné na 2. pololetí v ZÚ- kontrola plateb 31. květen dokumentace k letní činnosti 27. červen dokumentace ZÚ, OZ 15.září Plán dovolených říjen únor červen 2010 ekonomické doklady, cestovné hodnocení oddělení za uplynulý školní rok Plány hospitací v ZÚ Porady Každou středu v měsíci, nebo dle potřeby porada všech interních pracovníků DDM Další pokyny: každý pracovník je povinen udržovat informační tok informace, změny, vzkazy pro ostatní pište na nástěnku nebo sdělujte přímo dotyčnému či zodpovědné osobě; denně se zapisovat do Knihy příchodů a odchodů; každý pracovník je povinen svoji nepřítomnost zaznamenávat do tabulky na nástěnku v kuchyni v případě nepřítomnosti nahlásit své ZÚ, akce, spontánní činnost, služby, atd., náhradu si zajišťujete sami; pracovník je povinen dodržovat dohodnuté termíny, harmonogram školního roku, včas odevzdávat dokumentaci. Ekonomické pokyny

8 V. cestovní příkazy účtovat do 10-dnů; VI. zálohy, paragony i příjmy z akcí vyúčtovat bezprostředně po uskutečnění akce, nejpozději do konce měsíce; VII. nákup materiálu a služeb většího rozsahu zařadit do ročního rozpočtu a předložit ke schválení Zodpovědné osoby Pedagogická činnost MDDM, ekonomika služby DDM Sklad Kostýmy Www stránky Keramická dílna Aparatura, CD přehrávače Propagace, nahrávací technika Sportovní materiál Lékárna Pokladna Jana Pospíšilová Květa Jará Olga Procházková Alena Navrátilová Iva Pospíšilová Jana Krejsová Alena Navrátilová Iva Pospíšilová Olga Procházková Alena Navrátilová Pavlína Frýdmanová

9 III. Využití prostor pro činnost MDDM a/ hlavní budova MDDM vila se zahradou v Úvalech, V. Nováka 372 b/ sálek MAMUTU nájem pro TS RYTMUS c/ sokolovna nájem na AKADEMIE, karnevaly, pohádky d/ sálek v DPS bezplatný pronájem na kulturní akce pro veřejnost e/ na plavání vozíme děti do Akvaparku Kladno, Kolín nebo do bazénu v Neratovicích f/ akce turistického kroužku a dalších ZÚ o víkendech probíhají ve spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi a školskými zařízeními, někdy využíváme jejich prostor g/ na letní tábory si pronajímáme areál koupaliště v Cholticích, základny dle aktuální nabídky, příměstský tábor má základnu v MDDM Školení pracovníků MDDM BOZP - vstupní školení zaměstnanců: ihned při nástupu - periodická školení : vedoucí odd. 1x za 3 roky ostatní 1x za rok Proškoluje akreditovaný bezpečnostní technik pan Pavel Soukup PO - vstupní školení ihned při nástupu - periodická školení: vedoucí odd. 1x za 3 roky ostatní Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kvalifikační studium pro pedagogy SVČ - O.Procházková a I.Pospíšilová Artefiletika Eva Šubrtová Dle aktuální nabídky MŠMT a NIDM

10 IV. Pravidelná činnost

11

12 IV. Příležitostná činnost akce jednotlivých oddělení Měsíc Akce Organizátor Oddělení září Tak trochu úlet Jana Pospíšilová mládež Konkurz do TS Rytmus Alena Navrátilová TO Vystoupení TS Rytmus v Přišimasech Alena Navrátilová TO MS EB Polsko Alena Navrátilová TO říjen Island objektivem Václava Šebka Jana Pospíšilová mládež Vodní svět - VV soutěž Iva Pospíšilová EV Z Vyšehradu do Podskalí Olga Procházková SPV Podzimní hrátky Olga Procházková SPV Podzimní hrátky vyhodnocení a výstava Olga Procházková SPV Nešťastný šafářův dvoreček - divadlo Pospíšilová J a I ml. A EV listopad Drakiáda Pospíšilová J a I ml. A EV Aromaterapie Olga Procházková SPV Pochod Košíře Olga Procházková SPV Cena TŠ Duha Česká Lípa Alena Navrátilová TO Cesta Drahaňským údolím Olga Procházková SPV Výroba adventních věnců v MK Ouvaláček Olga Procházková SPV Vánoční jarmark Jana Pospíšilová mládež prosinec Mikuláš v MDDM Olga Procházková SPV Přednáška na téma dětský vzdor Olga Procházková SPV Vánoční výstava dětských prací Iva Pospíšilová EV Dny otevřench dveří v TO Alena Navrátilová TO Království železnic Olga Procházková TO Vánoční cena - taneč.soutěž MDDM Úvaly Alena Navrátilová TO Hudebně-dramatická akademie Pospíšilová J a I EV Vánoční pohádky ze zahrádky Jana Pospíšilová mládež leden Vyhlášení výtvarné soutěže Iva Pospíšilová EV Předtančení na plesech Alena Navrátilová TO Roztoky - Výstava z pohádky do pohádky Olga Procházková SPV Koncert žíků ZUŠ v MDDM Jana Pospíšilová mládež Zimní procházka Prahou Olga Procházková SPV Předtančení na plesech Alena Navrátilová TO únor Pranice s Ďulíkem a Kokoláčem Jana Pospíšilová mládež Kino Čes.Brod Artur a Maltardzar Olga Procházková SPV MČR Break Dance Ostrava Alena Navrátilová TO MČR Jablonec Electric Boogie Alena Navrátilová TO Karneval pod mořem Iva Pospíšilová EV Muzeum hl.m.prahy - MEKUR Olga Procházková SPV Měsíc Akce Organizátor oddělení březen Povídání s porodní bábou Olga Procházková SPV

13 Aquapark kladno Olga Procházková SPV Sklárna Nenačovice Olga Procházková SPV Správná výživa vašich dětí Olga Procházková SPV Českolipský zvoneček Alena Navrátilová TO Diskodrom MR NTA Alena Navrátilová TO Scénická regionální soutěž Roztoky Alena Navrátilová TO Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Prales Iva Pospíšilová EV Řemesla Polabí Jana Pospíšilová mládež Výstava Prales Iva Pospíšilová EO Hrnečku vař - výstava ker. Prací Iva Pospíšilová EO Alenka v říši divů - výstava Jana Pospíšilová mládež Velikonoční jarmark v MDDM Jana Pospíšilová mládež duben Velikonoční tvoření v MDDM Jana Pospíšilová mládež Zelené potraviny Olga Procházková SPV Výstava G.L.Cornelia Jana Pospíšilová mládež Konzert Musica Dolce Vita Jana Pospíšilová mládež Okoř Olga Procházková SPV Zookoutek Radonice Olga Procházková SPV Kudy chodil Karel IV Olga Procházková SPV Šachový memoriál Jaroslava Novotnéo Olga Procházková SPV Čarodějnice Jana Pospíšilová mládež Baroko v Úvalech Jana Pospíšilová mládež Čáslavský čtyřlístek Alena Navrátilová TO Květen Showdance a Moderndance Beroun Alena Navrátilová TO Čeklákovická Duběnka Alena Navrátilová TO MR Formace PLZEŇ Alena Navrátilová TO Maminkám Pospíšilová J a I EV Výstava Šídlová,Vajgl Jana Pospíšilová mládež MR Formace Česká Lípa Alena Navrátilová TO Indická kuchyně - kurz vaření Olga Procházková SPV Jak si Kuba Marjánku zasloužil - divadlo Jana Pospíšilová mládež Ten dělá to a ten zas tohle Iva Pospíšilová EV Pochod Z DEVÍTKY DO DEVÍTKY Olga Procházková spv Cesta pohádkovým lesem Praha Olga Procházková SPV K pramenům Rokytky Olga Procházková SPV Soutěž mažoretekrychnov nad Kněžnou Alena Navrátilová TO červen Taneční akademie Alena Navrátilová TO Premiéra filmu MDDM během desetiletí Iva Pospíšilová EV Koncert žáků hdeb.krouků v MDDM Iva Pospíšilová EV Prales výstava Iva Pospíšilová EV Úvaly, město, ve kterém žiji Fot.soutěž Iva Pospíšilová EV Koncert žáků ZUŠ Jana Zacha Jana Pospíšilová mládež Sobě pro radost, druhým pro potěšení Jana Pospíšilová mládež Divokej Bill "vokem" V.Šebka Jana Pospíšilová mládež

14 Pobytové a příměstské tábory a PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TURISTICKÝ I PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TURISTICKÝ II PROCHÁZKOVÁ POBYTOVÝ TÁBOR HUDEBNĚ DRAMATICKÝ CHOLTICE POSPÍŠILOVÁ J. POBYTOVÝ TANEČNÍ FESTIVAL KALABRIE NAVRÁTILOVÁ PROCHÁZKOVÁ POBYTOVÝ TÁBOR VIKINGOVÉ V JINDROVĚ JINDROV NAVRÁTILOVÁ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LIDOVÁ TVORBA POBYTOVÝ TÁBOR CYKLISTICKO- TURISTICKÝ CHOLTICE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VÝTVARNÝ Celkem POBYTOVÝ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ LAŢÁNKY 5X POBYTOVÝ, 4X PŘÍMĚSTSKÝ POSPÍŠILOVÁ J. PROCHÁZKOVÁ POSPÍŠILOVÁ I. NAVRÁTILOVÁ V.Práce s talentovanou mládeží a dětmi Dlouholeté zkušenosti prokázaly, že MDDM může být odrazovým můstkem pro mladé talenty z oblasti taneční, výtvarné, dramatické, fotografické, literární tvorby apod. Z toho vyplývá, že je třeba: - vytváření speciálních zájmových útvarů pro talentované jedince - organizování akcí pro děti s vyhraněnými zájmy - organizování vzdělávacích akcí pro mladé maminky rozšířit činnost mateřského klubu Ouvaláček VI. Soutěže a přehlídky A/pořádané MDDM: v rámci MDDM soutěže výtvarné, taneční a literární B/Naše děti se zúčastňují soutěží vyhlášených MŠMT, ARTAMOU,ČMTO apod.

15 VII. Spontánní činnost provoz klubovny dle aktuálního rozpisu volné využití tanečního sálu zvláště před soutěžemi poradenskou a konzultační činnost dělají všechny interní zaměstnankyně průběžně VIII. Odborná pomoc V rámci odborné pomoci spolupracovat s organizacemi, které se zabývají volným časem dětí a mládeže. Metodicky jim pomáhat, naopak využívat jejich zkušenosti, zapůjčovat jim vybavení, speciální pomůcky, pořádat pro ně různé akce. I nadále spolupracovat s leteckými modeláři, házenkáři, fotbalisty, mladými rybáři, Hasítky, Junákem apod. Podporovat mladé talenty v oblasti literární, výtvarné i taneční a umožňovat jim prezentaci jejich tvorby. Pro mladé maminky pořádat odborné přednášky.snažit se podchytit více klientů z řad problémové mládeže a nabídnout jim aktivity, které přispějí k jejich pocitu seberealizace. Podporovat aktivity zabývající se arteterapií. Jana Pospíšilová ředitelka MDDM

16

Městský dům dětí a mládeže Úvaly. V.Nováka 372, 250 82 Úvaly, telefon 281981934, fax 281981934, Email: mddmuvaly@seznam.cz

Městský dům dětí a mládeže Úvaly. V.Nováka 372, 250 82 Úvaly, telefon 281981934, fax 281981934, Email: mddmuvaly@seznam.cz Městský dům dětí a mládeže Úvaly V.Nováka 372, 250 82 Úvaly, telefon 281981934, fax 281981934, Email: mddmuvaly@seznam.cz HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2009 Název: Adresa: Městský dům dětí a mládeže Úvaly V. Nováka

Více

PLÁN PRÁCE 2010/2011

PLÁN PRÁCE 2010/2011 PLÁN PRÁCE 2010/2011 Obsah I Identifikační údaje SVČ II: Obsahová náplň činnosti MDDM Úvaly a hodnocení činnosti do září 2010 III. Personální a provozní zabezpečení činnosti MDDM IV. Využití budovy MDDM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah: 1. Základní údaje o MDDM 2. Charakteristika MDDM 3. Statistika 4. Řídící a kontrolní činnost 5. Struktura a personální obsazení MDDM 6. Programy a projekty 7. Hlavní činnost

Více

I. Obsahová náplň činnosti MDDM

I. Obsahová náplň činnosti MDDM Obsah I Obsahová náplň činnosti MDDM Úvaly a hodnocení činnosti do září 2007 II. Personální a provozní zabezpečení činnosti MDDM III. Využití budovy MDDM a dalších prostor užívaných k činnosti IV. Rámcový

Více

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V.NOVÁKA 372, 250 82 ÚVALY PLÁN PRÁCE na školní rok 2006/07 Vypracoval: Jana,ředitelka MDDM Schváleno pedagogickou radou dne: 11.9.2006 obsah I Obsahová náplň činnosti MDDM Úvaly

Více

PLÁN PRÁCE 2013/2014

PLÁN PRÁCE 2013/2014 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Obsah I Identifikační údaje SVČ II: Obsahová náplň činnosti MDDM Úvaly a hodnocení činnosti do září 2013 III. Personální a provozní zabezpečení činnosti MDDM IV. Využití budovy MDDM

Více

PLÁN PRÁCE 2011/2012

PLÁN PRÁCE 2011/2012 PLÁN PRÁCE 2011/2012 Obsah I Identifikační údaje SVČ II: Obsahová náplň činnosti MDDM Úvaly a hodnocení činnosti do září 2011 III. Personální a provozní zabezpečení činnosti MDDM IV. Využití budovy MDDM

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 PLÁN PRÁCE 2014/2015 Obsah I Identifikační údaje SVČ II: Obsahová náplň činnosti MDDM Úvaly a hodnocení činnosti do září 2014 III. Personální a provozní zabezpečení činnosti MDDM IV. Využití budovy MDDM

Více

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech Městský dům dětí a mládeže v Úvalech V.Nováka 372, Úvaly IČO 43754791 je středisko volného času pro děti a mládež,státní školské zařízení s právní subjektivitou příspěvkové organizace zřizované obcí v

Více

PLÁN PRÁCE 2012/2013

PLÁN PRÁCE 2012/2013 PLÁN PRÁCE 2012/2013 Obsah I Identifikační údaje SVČ II: Obsahová náplň činnosti MDDM Úvaly a hodnocení činnosti do září 2012 III. Personální a provozní zabezpečení činnosti MDDM IV. Využití budovy MDDM

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Obsah: Úvaly, říjen 2014. Předkládá: Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM Úvaly

Obsah: Úvaly, říjen 2014. Předkládá: Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM Úvaly VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o MDDM 2. Charakteristika MDDM 3. Statistika 4. Řídící a kontrolní činnost 5. Struktura a personální obsazení MDDM 6. Programy a projekty 7. Hlavní činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MDDM ÚVALY 2005/2006

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MDDM ÚVALY 2005/2006 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MDDM ÚVALY / Městský dům dětí a mládeže v Úvalech příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1.4.1994 adresa: IČ: ředitel: zřizovatel: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly 437 54 79 Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC - 2016 - PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE - TANCE Vyhlašovatel soutěže: Pionýr, z. s. Pořadatelé soutěže: Pionýr, z. s. Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka Sokolská 70, 769 01

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Cena TŠ Duha Děti - Plesová předtančení

Cena TŠ Duha Děti - Plesová předtančení Protokol o výsledcích soutěže ve společenském tanci Cena TŠ Duha Děti - Plesová předtančení Místo konání: Česká Lípa Datum: 14.11.2009 Typ soutěže: Formace - pohárová Věk: bez omezení Místo Start. č. Suma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly V. Nováka 372, 250 82 Úvaly (dále jen MDDM) je vydán na základě zákona č. 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3., v souladu s vyhláškou č. 74/2004

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Mini Festival Dětského Tance Miniděti Parketové taneční kompozice

Mini Festival Dětského Tance Miniděti Parketové taneční kompozice Protokol o výsledcích soutěže ve společenském tanci Mini Festival Dětského Tance Miniděti Parketové taneční kompozice Místo konání: Česká Lípa Datum: 14.5.2011 Typ soutěže: Formace - pohárová Věk: bez

Více

Zájmové útvary DDM Osek školní rok 2008/2009 Časový rozvrh rozdělení dle dnů a učeben

Zájmové útvary DDM Osek školní rok 2008/2009 Časový rozvrh rozdělení dle dnů a učeben Zájmové útvary DDM Osek školní rok 2008/2009 Časový rozvrh rozdělení dle dnů a učeben PONDĚLÍ učebna č. 1 - malá tělocvična 1 Jóga pro dospělé - začátečníci muži, ženy od 18 let 17.00 hod.-19.00 hod. DDM,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

Středisko: Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1

Středisko: Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1 Středisko: Karlínské Spektrum hl. m. Prahy Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet ZÚ Sportovní 34 Hudební 25 Keramické 27 Taneční 35 Předškoláci 9 Výtvarné 18 Dramatické 12 Vodácké, turistické

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

DDM hl. m. Prahy - Klub Klamovka název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Lukáš Šulc

DDM hl. m. Prahy - Klub Klamovka název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Lukáš Šulc DDM hl. m. Prahy - Klub Klamovka název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Lukáš Šulc PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ zaměření ZÚ členů sportovní (florbal, aerobic

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Cena TŠ Duha Děti Parketové taneční kompozice

Cena TŠ Duha Děti Parketové taneční kompozice Protokol o výsledcích soutěže ve společenském tanci Cena TŠ Duha Děti Parketové taneční kompozice Místo konání: Česká Lípa Datum: 17.11.2012 Typ soutěže: Formace - pohárová Věk: bez omezení Místo Start.

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, Okříšky. OKŘÍŠKY 12.listopadu 2011

Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, Okříšky. OKŘÍŠKY 12.listopadu 2011 Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, 675 21 Okříšky Oblastní kolo přehlídky hudební, taneční, výtvarně-rukodělné a fotografické soutěže Sedmikvítku SOUTĚŽNÍ ŘÁD OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti DDM Bystřice za školní rok 2014 2015 dle zákona č. 561/ 2004 Sb., 10 165 V Bystřici dne 2. 9. 2015

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Cena TŠ Duha Děti - Parketové taneční kompozice

Cena TŠ Duha Děti - Parketové taneční kompozice Protokol o výsledcích soutěže ve společenském tanci Cena TŠ Duha Děti - Parketové taneční kompozice Místo konání: Česká Lípa Datum: 20.11.2010 Typ soutěže: Formace - pohárová Věk: bez omezení Místo Start.

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

O putovní pohár primátorky města Děčín Mgr. Marie Blažkové DANCE DĚČÍN

O putovní pohár primátorky města Děčín Mgr. Marie Blažkové DANCE DĚČÍN Název soutěže: O putovní pohár primátorky města Děčín Mgr. Marie Blažkové DANCE DĚČÍN Druh soutěže: Účast: Otevřená nepostupová soutěž pro taneční a mažoretkové kolektivy Soutěže se smí zúčastnit každý

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

1. Činnost ANA za rok 2010

1. Činnost ANA za rok 2010 1. Činnost ANA za rok 2010 Dny otevřených dveří (11.-13.2.) Herní víkendový pobyt Věšín I (11.-13.6.) Herní víkendový pobyt Věšín II (24.-28.9.) Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou (4.-11.7.) Víkendový

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC - 2014 -

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC - 2014 - PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC - 2014 - SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Obecná pravidla soutěže - 1.1. Obecná pravidla soutěže - 1.2. Disciplíny - 1.3. Věkové kategorie - 1.4. Doplňky choreografií rekvizity, kulisy, světelné

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky!

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Název kroužku Den Čas ZS/výuka místo poznámka Aerobik - mladší 3.10. 16:00

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Tematické zařazení projektu: 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

O rtyňskou zvonici 2014

O rtyňskou zvonici 2014 Dovolujeme si Vás pozvat na šestý ročník taneční přehlídky O rtyňskou zvonici 2014 Druh soutěže: nepostupová přehlídka AMATÉRSKÝCH kroužků a dětských kolektivů v tancích lidových, moderních, společenských,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Nepostupová soutěžní přehlídka tanečních skupin, tanečních škol, souborů ZUŠ, kroužků ZŠ, SŠ, DDM, a jiných tanečních kolektivů

Nepostupová soutěžní přehlídka tanečních skupin, tanečních škol, souborů ZUŠ, kroužků ZŠ, SŠ, DDM, a jiných tanečních kolektivů 2016 propozice Nepostupová soutěžní přehlídka tanečních skupin, tanečních škol, souborů ZUŠ, kroužků ZŠ, SŠ, DDM, a jiných tanečních kolektivů TERMÍN: SOBOTA 5. března 2016 (přihlášky zašlete do 21. 2.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Září 24.9.2012 Zájezd VO na výstavu J. Lady do Holešova Říjen 13.10.2012 Vystoupení cimbálové muziky Malina Mysločovice 23.10.2012

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Lenka

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více