PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

2 Obsah I Obsahová náplň činnosti MDDM Úvaly a hodnocení činnosti do září 2009 II. Personální a provozní zabezpečení činnosti MDDM III. Využití budovy MDDM a dalších prostor užívaných k činnosti IV. Rámcový plán činnosti a akcí pořádaných ve školním roce 2009/2010 I. Obsahová náplň činnosti MDDM Motto pro letošní školní rok: všestranný rozvoj osobnosti dítěte

3 Městský dům dětí a mládeže v Úvalech i v roce 2009 plnil funkci střediska volného času pro děti a mládež. Toto státní školské zařízení s právní subjektivitou příspěvkové organizace zřizované obcí v souladu se zákonem č.128/ 2000 Sb.,o obcích a zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zabezpečovalo v Úvalech pravidelné i příležitostné volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé. V září 2009 bylo při zápisu přijato 940 členů zájmových útvarů. Tento nárůst způsobil fakt, že byla s platností od novelizována Vyhláška č.274/2009 Sb. o školských zařízeních, která mimo jiné určuje, že se u SVČ kapacita neudává. V důsledku značné poptávky ze strany rodičů byla provozní doba MDDM rozšířena v rámci pravidelné činnosti v pondělí až čtvrtek od 8.00 do hodin a v pátek od hodin. Díky vstřícnosti majitelky úvalského fitcentra Mamut Martiny Křelinové se podařilo ředitelce MDDM vyřešit dlouhodobý problém nedostatku prostor pro činnost tanečního oddělení pronájmem prostor v tomto fitcentru. Z toho vyplývající nutná změna v zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, v souladu s 143 odst.1 a podle 149 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. byla provedena s účinností k Statistika MDDM za rok 2009 rok Počet kroužků Počet účastníků Počet pedagog. pracovníků Počet externích pracovníků Počet provoz. pracovníků 2008/ / rok Počet letních táborů Počet účastníků letních táborů Počet akcí a soutěží Počet účast. akcí a soutěží Počet účastníků spontánní činnost 2008/ Z tohoto přehledu vyplývá, že průměrný počet kroužků v r.2009 byl 67, průměrný počet členů zájmových útvarů 860. Počet stálých pedagogických pracovníků se nemění a přepočtený úvazek provozních pracovníků činí 1,8 úvazku. U externích pracovníků je také přibližně stejný. Jako značně pozitivní lze konstatovat, že rozšířenou nabídkou činností v Mateřském klubu Ouvaláček byli uspokojeni rodiče dětí, které nebyly přijaty z kapacitních důvodů do mateřských škol. Dopolední nabídka pro tyto děti zahrnuje kroužky cvičení rodičů s dětmi, zpívání s kytarou pro nejmenší, cvičení pro předškoláky, výtvarnou výchovu pro předškoláky, cvičení maminek s miminky či příležitostné akce pro rodiče děti do 6 let. Lze konstatovat, že v oddělení společenských věd byl nárůst přijatých dětí nejen z řad MK Ouvaláček, ale i dětí z kroužků vaření a turistiky. Šachový kroužek a kroužky výuky anglického jazyka mají obsazenost přibližně jako v roce V rámci činnosti tohoto oddělení se s velmi kladným ohlasem veřejnosti setkal besedy či přednášky pro rodiče na téma výchova dětí a zdravý životní styl či šachový memoriál Jaroslava Novotného. V tomto roce vedoucí oddělení SPV Olga Procházková úspěšným absolvováním pedagog. studia splnila kvalifikační požadavky. V roce 2009 byla s nástupem nové vedoucí oddělení estetiky vystudované výtvarnice Ivy Pospíšilové, která v květnu 2009 také úspěšným absolvováním pedagogického studia splnila kvalifikační požadavky, rozšířena činnost v rámci oddělení. Kromě stávajících kroužků přišlo s nabídkou navíc o 2 kroužky dramatické výchovy pro děti od tří let, 2 kroužky výuky hry na kytaru, 2 kroužky artefiletiky, kroužek lidové tvorby, kroužek výuky základů kresby a malby či kroužek výtvarných technik a jako novinku zrealizovalo i dvě mikroregionální výtvarné soutěže / Vesmír, Vodní svět/, které zaznamenaly vysokou účast i úroveň soutěžních prací. A právě díky těmto soutěžím se podařilo podchytit několik talentů. Tyto děti jsou již členy výtvarných kroužků MDDM. Oddělení estetiky uspořádalo několik výstav prací dětí z výtvarných, keramických kroužků a kroužku lidové tvorby, pořad Maminkám či hudebně-dramatickou akademii, které si získaly velké množství příznivců. Iva Pospíšilová se stará o propagační materiály MDDM, mediální prezentaci a spolu s Jakubem Procházkou tvoří www stránky MDDM Úvaly. Taneční oddělení pod vedením Aleny Navrátilové dále pokračuje v nastoupené úspěšné dráze. Vedení MDDM po mnoho let taneční aktivity podporuje. Děti se se svými

4 vedoucími úspěšně účastní celé řady soutěží. V prosinci 2009 bude poprvé zrealizována v úvalské sokolovně taneční soutěž Vánoční cena MDDM Úvaly 2009, která se zřejmě stane tradicí. Vedoucí oddělení se pokusí získat grant Středočeského kraje na tuto akci. Velmi pozitivní je i neutuchající zájem dětí o taneční aktivity i výchova externích lektorů z řad členů TS RYTMUS. Díky systematické práci vedoucích a dětí se i v roce 2009 opět podařilo TS RYTMUS dosáhnout mnoha úspěchů: Pohárová soutěž Let s Dance Together Tišnov : Choreografie Slavnost chryzantém TS Rytmus II. získala 2. místo v parketových kompozicích. Byl to pro tyto děti obrovský úspěch, protože získaly 1. pohár za taneční výkon. Mistrovství republiky Electric Boogie Brno : Dominikovi Matulkovi se vedlo nejlépe, vybojoval nominaci na mistrovství Evropy i mistrovství světa ziskem 5. místa. Marcel Havrda skončil na 6. místě a Andrea Malcová na 7. pozici. Oběma stačí tento výsledek k reprezentaci na ME. Start Honzy Ťoupalíka v hlavní kategorii /dospělých/ v elitní skupině závodníků mu vynesl 9. místo, které zajišťuje účast na ME. Medaile získalo duo v dospělých ve složení Dominik Matulka a Honza Ťoupalík. Bronz pro ně znamená start na ME i MS. Mistrovství republiky Show, Modern, Jazz Dance Beroun : Viktorka Vašutová a Eliška Gottwaldová se na Mistrovství republiky 2009 umístily na 2. místě. Pro obě to byla první takováto zkušenost a ze zisku stříbra měly obrovskou radost. Získaly nominaci na ME a MS do Kalifornie, kterou z finančních důvodů odmítly. Pohárová soutěž Ulita 4dance Praha : choreografie Ze života hmyzu a Slavnost chryzantém získaly 1. místo, Náš muzikál 2. místo, Pastelky a Noc a den 3. místo. Děti i rodiče měli obrovskou radost ze zisku pěti pohárů, které budou zdobit naší vitrínu trofejí. Pohárová soutěž O pohár starosty Prahy 4 Praha : TS RYTMUS získala tři zlaté a dvě stříbrné medaile a několik dalších finálových umístění v sólech, duetách a malé skupině Disco Dance Regionální soutěž formací Svazu učitelů tance Festival tanečního mládí Praha : nejúspěšnější z formací bylo disko RIII Den a noc, které obsadilo 1.místo a zlato pro ně znamenalo postup do České Lípy na mistrovství republiky. Středočeský taneční pohár regionální kolo Čelákovice děti přivezly dva poháry. HH duo skončilo na 3. a malá skupina DD Den a noc na 1.místě s postupem do Slaného. Středočeský taneční pohár krajské kolo Slaný : Ve velké konkurenci 16 skupin se v prvním ročníku streetové soutěže naše děvčata ve věkové kategorii tříd umístila na 3.místě. Pohárová soutěž Čelákovická Duběnka Čelákovice: Soutěže se zúčastnily jen mladší soubory a začátečníci. Přesto byly výsledky výborné. Na 2. místě se umístilo nejmladší disko a Větříček a vodička RI, 3.místo získala Slavnost chryzantém RII a hip hop malých dětí. Další choreografie ve svých disciplínách skončily na 4.místě Pastelky, 5.místě Touha, 6.místě Oranžáda a na 8.místě Naše disko. Pohárová soutěž Žďár tančí Žďár : choreografie Den a noc získala zlato, Náš muzikál stříbro, Pastelky a Let s Dance bronz. Mistrovství Evropy EB Koper Slovinsko : v kategorii juniorů skončil Marcel Havrda 11. a v dospělých Honza Ťoupalík ve finále na krásném 5. místě. Mistrovství světa EB Kalisz - Polsko -v kategorii juniorů skončili v sólech Marcel Havrda 20., Dominik Matulka 18. a v dospělých duu EB Honza Ťoupalík s Dominikem Matulkou v semifinále na 9. místě. Ředitelka MDDM Jana Pospíšilová je organizátorkou a garantem akcí pro mládež a širokou veřejnost, které mají kulturní či osvětový charakter nebo jsou zaměřeny na zachování lidových tradic. Mezi tradiční akce pro mládež patří Tak trochu úlet, který je prezentací

5 výtvarné, fotografické, hudební, literární, filmové či divadelní tvorby mladých lidí. Tento mikroregionální festiválek si našel celou řadu příznivců a v roce 2010 bude festivalem jubilejním má 10. výročí. Za uplynulých deset let se podařilo prezentovat okolo 150 tvůrců a celou řadu kapel. I v tomto případě byly objeveny talenty a mnohým tvůrcům byla uspořádána samostatná výstava. Na samostatných výstavách letos prezentovali svou fotografickou tvorbu V.Bláha a V.Šebek za značné mediální sledovanosti tisk a TV Óčko, vysokou úroveň měla beseda Peru a Venezuela s filmovou a fotografickou prezentací rodiny Vančurových, vtipná divadelní představení v podání Liduščina divadélka měla vynikající atmosféru, příležitostné kurzy lidové tvorby v prvním pololetí roku byly tak úspěšné, že od září byl utvořen pravidelný kroužek lidové tvorby. Drakiáda měla za svou desetiletou tradici největší navštívenost, Čarodějnice s country kapelou Kolegové, které jsme pořádali ve spoluprácí s komisí pro kulturu stejně jako koncert souboru Musica Dolce Vita byly veřejností velmi vřele přijaty. V příštím roce budeme v osvědčených pořadech pokračovat a přispějeme svými pořady k oslavám 710. výročí vzniku města Úvaly. Školní rok 2009/2O1O Zápis do kroužků ve školním roce 2009/2010 byl vzhledem k obrovskému zájmu veřejnosti uzavřen během týdne. Od 1. října 2009 najde uplatnění 940 klientů MDDM v 72 zájmových útvarech. Oddělení společenských věd / SPV/ 2009 vedoucí Olga Procházková Počet kroužků Počet dětí Počet externích pracovníků Akce v r.2009 Počet účastníků Letní tábory 2009 Počet účastníků Oddělení estetiky /EV/ 2009 vedoucí Iva Pospíšilová Počet kroužků Počet dětí Počet externích pracovníků Akce v r.2009 Počet účastníků Letní tábory 2009 Počet účastníků Oddělení taneční / TO/ 2009 vedoucí Alena Navrátilová Počet krouţků Počet dětí Počet externích pracovníků Akce v r.2009 Počet účastníků Letní tábory Počet účastníků

6 II. Personální zabezpečení Pedagogičtí pracovníci ředitelka vedoucí odd. tanečního vedoucí odd. estetiky vedoucí odd. společenských. věd vedoucí odd. mládeže Jana Pospíšilová Alena Navrátilová Iva Pospíšilová Olga Procházková Jana Pospíšilová Zpívání s kytarou pro nejmenší Externí pracovníci Zuzana Velebová Kroužek anglického jazyka pro školáky Kateřina Vlasová DPP Šachový kroužek, kytarový a flétna Petr Nováček DPČ Lidová tvorba Jana Kubešová DPP Mateřský klub OUVALÁČEK Magda Burdová, Jana Baumruková DPP Keramika Jana Krejsová DPP Artefiletika Výtvarné kroužky Eva Šubrtová Hana Novosádová DPP Taneční kroužky - disco Kateřina Opálková DPP Mažoretky, gymnastika Míša Zahrádková DPP Moderna nesoutěžní,gymnastika Míša Řeháková DPP Break Dance Jan Ťoupalík DPP Street Dance Jakub Moulík DPP Moderna, jazz, Máša Maroušková Sarah Kubaričová, DPP Turistika-doprovod Dana Konečná DPP Gymnastika, kalanetika Lucie Hofmannová DPP R III HIP HOP Bára Zajacová DPP 0rientální tance Dana Kobrlová DPP THP Úklid Olga Procházková VPP Grafik, www stránky Iva Pospíšilová VPP Pokladní Pavla Frýdmanová VPP Vrátná Květoslava Jará VPP

7 , Městský dům dětí a mládeţe Úvaly V. Nováka 372, Úvaly tel Harmonogram školního roku 2009/ den v měsíci výkaz práce 5. den v měsíci OZ a spontánní činnost za uplynulý měsíc 8. den v měsíci akce na následující měsíc Rok září složky z letních táborů 10. září Upřesněné plány práce oddělení na školní rok hodnocení za uplynulý školní rok 15. říjen přihlášky a seznamy ZÚ 31. říjen zápisné ZÚ kontrola plateb hodnocení činnosti o podzimních prázdninách 15. prosinec ekonomické doklady, cestovné Rok leden Plán činnosti o letních prázdninách 15. únor hodnocení činnosti oddělení za 1. pololetí 28. únor zápisné na 2. pololetí v ZÚ- kontrola plateb 31. květen dokumentace k letní činnosti 27. červen dokumentace ZÚ, OZ 15.září Plán dovolených říjen únor červen 2010 ekonomické doklady, cestovné hodnocení oddělení za uplynulý školní rok Plány hospitací v ZÚ Porady Každou středu v měsíci, nebo dle potřeby porada všech interních pracovníků DDM Další pokyny: každý pracovník je povinen udržovat informační tok informace, změny, vzkazy pro ostatní pište na nástěnku nebo sdělujte přímo dotyčnému či zodpovědné osobě; denně se zapisovat do Knihy příchodů a odchodů; každý pracovník je povinen svoji nepřítomnost zaznamenávat do tabulky na nástěnku v kuchyni v případě nepřítomnosti nahlásit své ZÚ, akce, spontánní činnost, služby, atd., náhradu si zajišťujete sami; pracovník je povinen dodržovat dohodnuté termíny, harmonogram školního roku, včas odevzdávat dokumentaci. Ekonomické pokyny

8 V. cestovní příkazy účtovat do 10-dnů; VI. zálohy, paragony i příjmy z akcí vyúčtovat bezprostředně po uskutečnění akce, nejpozději do konce měsíce; VII. nákup materiálu a služeb většího rozsahu zařadit do ročního rozpočtu a předložit ke schválení Zodpovědné osoby Pedagogická činnost MDDM, ekonomika služby DDM Sklad Kostýmy Www stránky Keramická dílna Aparatura, CD přehrávače Propagace, nahrávací technika Sportovní materiál Lékárna Pokladna Jana Pospíšilová Květa Jará Olga Procházková Alena Navrátilová Iva Pospíšilová Jana Krejsová Alena Navrátilová Iva Pospíšilová Olga Procházková Alena Navrátilová Pavlína Frýdmanová

9 III. Využití prostor pro činnost MDDM a/ hlavní budova MDDM vila se zahradou v Úvalech, V. Nováka 372 b/ sálek MAMUTU nájem pro TS RYTMUS c/ sokolovna nájem na AKADEMIE, karnevaly, pohádky d/ sálek v DPS bezplatný pronájem na kulturní akce pro veřejnost e/ na plavání vozíme děti do Akvaparku Kladno, Kolín nebo do bazénu v Neratovicích f/ akce turistického kroužku a dalších ZÚ o víkendech probíhají ve spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi a školskými zařízeními, někdy využíváme jejich prostor g/ na letní tábory si pronajímáme areál koupaliště v Cholticích, základny dle aktuální nabídky, příměstský tábor má základnu v MDDM Školení pracovníků MDDM BOZP - vstupní školení zaměstnanců: ihned při nástupu - periodická školení : vedoucí odd. 1x za 3 roky ostatní 1x za rok Proškoluje akreditovaný bezpečnostní technik pan Pavel Soukup PO - vstupní školení ihned při nástupu - periodická školení: vedoucí odd. 1x za 3 roky ostatní Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kvalifikační studium pro pedagogy SVČ - O.Procházková a I.Pospíšilová Artefiletika Eva Šubrtová Dle aktuální nabídky MŠMT a NIDM

10 IV. Pravidelná činnost

11

12 IV. Příležitostná činnost akce jednotlivých oddělení Měsíc Akce Organizátor Oddělení září Tak trochu úlet Jana Pospíšilová mládež Konkurz do TS Rytmus Alena Navrátilová TO Vystoupení TS Rytmus v Přišimasech Alena Navrátilová TO MS EB Polsko Alena Navrátilová TO říjen Island objektivem Václava Šebka Jana Pospíšilová mládež Vodní svět - VV soutěž Iva Pospíšilová EV Z Vyšehradu do Podskalí Olga Procházková SPV Podzimní hrátky Olga Procházková SPV Podzimní hrátky vyhodnocení a výstava Olga Procházková SPV Nešťastný šafářův dvoreček - divadlo Pospíšilová J a I ml. A EV listopad Drakiáda Pospíšilová J a I ml. A EV Aromaterapie Olga Procházková SPV Pochod Košíře Olga Procházková SPV Cena TŠ Duha Česká Lípa Alena Navrátilová TO Cesta Drahaňským údolím Olga Procházková SPV Výroba adventních věnců v MK Ouvaláček Olga Procházková SPV Vánoční jarmark Jana Pospíšilová mládež prosinec Mikuláš v MDDM Olga Procházková SPV Přednáška na téma dětský vzdor Olga Procházková SPV Vánoční výstava dětských prací Iva Pospíšilová EV Dny otevřench dveří v TO Alena Navrátilová TO Království železnic Olga Procházková TO Vánoční cena - taneč.soutěž MDDM Úvaly Alena Navrátilová TO Hudebně-dramatická akademie Pospíšilová J a I EV Vánoční pohádky ze zahrádky Jana Pospíšilová mládež leden Vyhlášení výtvarné soutěže Iva Pospíšilová EV Předtančení na plesech Alena Navrátilová TO Roztoky - Výstava z pohádky do pohádky Olga Procházková SPV Koncert žíků ZUŠ v MDDM Jana Pospíšilová mládež Zimní procházka Prahou Olga Procházková SPV Předtančení na plesech Alena Navrátilová TO únor Pranice s Ďulíkem a Kokoláčem Jana Pospíšilová mládež Kino Čes.Brod Artur a Maltardzar Olga Procházková SPV MČR Break Dance Ostrava Alena Navrátilová TO MČR Jablonec Electric Boogie Alena Navrátilová TO Karneval pod mořem Iva Pospíšilová EV Muzeum hl.m.prahy - MEKUR Olga Procházková SPV Měsíc Akce Organizátor oddělení březen Povídání s porodní bábou Olga Procházková SPV

13 Aquapark kladno Olga Procházková SPV Sklárna Nenačovice Olga Procházková SPV Správná výživa vašich dětí Olga Procházková SPV Českolipský zvoneček Alena Navrátilová TO Diskodrom MR NTA Alena Navrátilová TO Scénická regionální soutěž Roztoky Alena Navrátilová TO Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Prales Iva Pospíšilová EV Řemesla Polabí Jana Pospíšilová mládež Výstava Prales Iva Pospíšilová EO Hrnečku vař - výstava ker. Prací Iva Pospíšilová EO Alenka v říši divů - výstava Jana Pospíšilová mládež Velikonoční jarmark v MDDM Jana Pospíšilová mládež duben Velikonoční tvoření v MDDM Jana Pospíšilová mládež Zelené potraviny Olga Procházková SPV Výstava G.L.Cornelia Jana Pospíšilová mládež Konzert Musica Dolce Vita Jana Pospíšilová mládež Okoř Olga Procházková SPV Zookoutek Radonice Olga Procházková SPV Kudy chodil Karel IV Olga Procházková SPV Šachový memoriál Jaroslava Novotnéo Olga Procházková SPV Čarodějnice Jana Pospíšilová mládež Baroko v Úvalech Jana Pospíšilová mládež Čáslavský čtyřlístek Alena Navrátilová TO Květen Showdance a Moderndance Beroun Alena Navrátilová TO Čeklákovická Duběnka Alena Navrátilová TO MR Formace PLZEŇ Alena Navrátilová TO Maminkám Pospíšilová J a I EV Výstava Šídlová,Vajgl Jana Pospíšilová mládež MR Formace Česká Lípa Alena Navrátilová TO Indická kuchyně - kurz vaření Olga Procházková SPV Jak si Kuba Marjánku zasloužil - divadlo Jana Pospíšilová mládež Ten dělá to a ten zas tohle Iva Pospíšilová EV Pochod Z DEVÍTKY DO DEVÍTKY Olga Procházková spv Cesta pohádkovým lesem Praha Olga Procházková SPV K pramenům Rokytky Olga Procházková SPV Soutěž mažoretekrychnov nad Kněžnou Alena Navrátilová TO červen Taneční akademie Alena Navrátilová TO Premiéra filmu MDDM během desetiletí Iva Pospíšilová EV Koncert žáků hdeb.krouků v MDDM Iva Pospíšilová EV Prales výstava Iva Pospíšilová EV Úvaly, město, ve kterém žiji Fot.soutěž Iva Pospíšilová EV Koncert žáků ZUŠ Jana Zacha Jana Pospíšilová mládež Sobě pro radost, druhým pro potěšení Jana Pospíšilová mládež Divokej Bill "vokem" V.Šebka Jana Pospíšilová mládež

14 Pobytové a příměstské tábory a PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TURISTICKÝ I PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TURISTICKÝ II PROCHÁZKOVÁ POBYTOVÝ TÁBOR HUDEBNĚ DRAMATICKÝ CHOLTICE POSPÍŠILOVÁ J. POBYTOVÝ TANEČNÍ FESTIVAL KALABRIE NAVRÁTILOVÁ PROCHÁZKOVÁ POBYTOVÝ TÁBOR VIKINGOVÉ V JINDROVĚ JINDROV NAVRÁTILOVÁ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LIDOVÁ TVORBA POBYTOVÝ TÁBOR CYKLISTICKO- TURISTICKÝ CHOLTICE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VÝTVARNÝ Celkem POBYTOVÝ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ LAŢÁNKY 5X POBYTOVÝ, 4X PŘÍMĚSTSKÝ POSPÍŠILOVÁ J. PROCHÁZKOVÁ POSPÍŠILOVÁ I. NAVRÁTILOVÁ V.Práce s talentovanou mládeží a dětmi Dlouholeté zkušenosti prokázaly, že MDDM může být odrazovým můstkem pro mladé talenty z oblasti taneční, výtvarné, dramatické, fotografické, literární tvorby apod. Z toho vyplývá, že je třeba: - vytváření speciálních zájmových útvarů pro talentované jedince - organizování akcí pro děti s vyhraněnými zájmy - organizování vzdělávacích akcí pro mladé maminky rozšířit činnost mateřského klubu Ouvaláček VI. Soutěže a přehlídky A/pořádané MDDM: v rámci MDDM soutěže výtvarné, taneční a literární B/Naše děti se zúčastňují soutěží vyhlášených MŠMT, ARTAMOU,ČMTO apod.

15 VII. Spontánní činnost provoz klubovny dle aktuálního rozpisu volné využití tanečního sálu zvláště před soutěžemi poradenskou a konzultační činnost dělají všechny interní zaměstnankyně průběžně VIII. Odborná pomoc V rámci odborné pomoci spolupracovat s organizacemi, které se zabývají volným časem dětí a mládeže. Metodicky jim pomáhat, naopak využívat jejich zkušenosti, zapůjčovat jim vybavení, speciální pomůcky, pořádat pro ně různé akce. I nadále spolupracovat s leteckými modeláři, házenkáři, fotbalisty, mladými rybáři, Hasítky, Junákem apod. Podporovat mladé talenty v oblasti literární, výtvarné i taneční a umožňovat jim prezentaci jejich tvorby. Pro mladé maminky pořádat odborné přednášky.snažit se podchytit více klientů z řad problémové mládeže a nabídnout jim aktivity, které přispějí k jejich pocitu seberealizace. Podporovat aktivity zabývající se arteterapií. Jana Pospíšilová ředitelka MDDM

16

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 1 1. Identifikační údaje Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly IČO: 43754791 IZO: 108003973 Zřizovatel: Město Úvaly MDDM Úvaly je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014 V Chebu 20. 10. 2014 Adresa: Goethova 26, 350 02 Cheb Tel/fax: 3544321 77-8 e-mail: ddmcheb@ddmcheb.cz www.ddmcheb.cz Ing. Miloslav Šverdík ředitel DDM Koncepce činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Dům dětí a mládeže, Orlová příspěvková organizace Masarykova 958, 735 14 Orlová Lutyně www.ddm-orlova.cz HODNOCENÍ ČINNOSTÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Dům dětí a mládeže, Orlová příspěvková organizace Masarykova 958, 735 14 Orlová Lutyně www.ddm-orlova.cz HODNOCENÍ ČINNOSTÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Dům dětí a mládeže, Orlová příspěvková organizace Masarykova 958, 735 14 Orlová Lutyně www.ddm-orlova.cz HODNOCENÍ ČINNOSTÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr.Jana Šertlerová, ředitelka DDM Pedagogickou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Hospodářský rok 2012 Moravské Budějovice 30.09.2013... František Dostál, ředitel

Více

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary 1 Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary Plán zájmového vzdělávání 2013 2014 Plán vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace VÁŠ PŘÍTEL VE VOLNÉM ČASE Středisko volného času Opava zná za jeho šedesátiletou existenci v Opavě snad každý. Slavnostně bylo otevřeno 31. 12. 1953

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže Čelákovice Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice Identifikátor: 600 052 478 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více

LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Lidická 50, 658 12 Brno, tel.: 549 524 111, e-mail: luzanky@luzanky.cz, www.luzanky.cz bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 2100163623/2010 Fakultní školské zařízení

Více

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji nabídka využití volného času dětí a mládeže středisky volného času, vybranými nestátními neziskovými organizacemi a informačními centry pro mládež v Olomouckém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ Kde nás najdete BRNO - SEVER Lesná Slovinská Lata ŽABOVŘESKY VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ LÍSKOVEC Lyska Lampa Linka Labyrint Lány STARÝ LÍSKOVEC BOHUNICE

Více

PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011

PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TÝN NAD VLTAVOU www.ddmtyn,cz PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 Obsah : 1. Úvod 2. Zájmové vzdělávání 3. Personální zabezpečení 4. Materiální a technické

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen 2011 1 OBSAH 0 ÚVOD... 4 1 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky:

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více