Novým starostou Lovosic je Milan Dian

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novým starostou Lovosic je Milan Dian"

Transkript

1 Informační měsíčník města Lovosice náklad ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo prosince 2014 Aktuality Rozhovor Akce Akce Noví é Co plánuje nový Autobusovou dopravu Ve městě proběhly se představují 2 starosta Lovosic 3 čekají změny 4 hned dvě sbírky 5 Novým starostou Lovosic je Milan Dian Lenka Lízlová předává starostování do rukou Milana Diana. Bez sebemenších problémů proběhlo ve čtvrtek 27. listopadu ustavující jednání nového stva města. Starostou se dle očekávání stal Milan Dian, místostarostou Vladimír Šuma (oba ). V úvodu dosluhující starostka Lenka Lízlová (ČSSD) vyzvala všech 25 nově zvolených ů ke složení slavnostního slibu, který stvrdili svým podpisem. Zastupitel za ODS Jan Jakub poté navrhl tajné hlasování, které je podle něj jedinou demokratickou volbou. Tento návrh ovšem neprošel. V hlasování bylo 6 ů pro a 19 proti. Vladimír Hieke () následně navrhl na nového starostu Lovosic Milana Diana, který ve volbách získal za vítězné hnutí nejvíce preferenčních hlasů. V hlasování byl Dian do funkce schválen, proti byli pouze tři zástupci ODS. Zastupitelé poté schválili, že město Lovosice bude mít stejně jako v minulém volebním období pouze jednoho místostarostu. Jiří Puchar () navrhl na tento post Vladimíra Šumu. V hlasování bylo 19 ů pro, 6 se zdrželo. V dalším hlasování bylo schváleno, že počet radních zůstane rovněž stejný (7). Jako první navrhl František Hrdlička Milana Šramotu (oba KSČM). 18 ů bylo pro, 5 proti. Za hnutí navrhla nová ka Monika Zemanová Jana Landu (17 pro, 3 proti), Vladimíra Hiekeho (17, 3), Libuši Tomanovou (17, 1) a Jiřího Puchara (18, 2). Nový starosta poté navrhl ponechat i stejný počet členů finančního výboru (7). Zastupitel Jan Jakub ho však chtěl navýšit na 9 kvůli větší usnášeníschopnosti. V minulém období se podle něj výbor málokdy sešel v dostatečném počtu. Tento návrh prošel (14 pro, 8 proti). Jiří Puchar následně navrhl na předsedkyni Moniku Zemanovou (19, 1). V případě kontrolního výboru byla situace podobná s tím, že navýšení počtu na 9 členů rovnou navrhl Milan Dian (17, 0). Funkci předsedy následně nabídl Janu Jakubovi, který ji odmítl stejně jako další členové ODS Vojtěch Srba a Ondřej Pšenička. Dle výsledku voleb byla poté oslovena ČSSD. Funkci předsedkyně nakonec přijala Daniela Deusová (18, 1). Další členové výborů budou zvoleni na následujícím zasedání stva města, které se uskuteční ve staré radnici tentokrát netradičně v úterý 16. prosince od 16 hodin. (Text a foto: tuc) Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem bych rád touto cestou poděkoval všem, kteří mi ve volbách dali důvěru, ale i odpůrcům, neboť jejich názor je často hybnou silou, jenž může vést ke zlepšujícím snahám bez ztráty sebereflexe. Po politických peripetiích se minulý měsíc v našem městě ustanovilo i nové stvo. Věřím, že bude pracovat nadstranicky bez vysilujících a trapných bojůvek a politického hašteření, s potřebnou kooperací a úsilím za společným cílem budovat moderní, bezpečné, kulturní, vyspělé a zdravé město. Ve většině problémů si musíme pomoci sami a záleží tedy jen na nás, občanech, jakým způsobem se úkolů a řešení zhostíme. Všichni vytváříme město Lovosice svým každodenním životem a přístupem. Něco jsme v uplynulých letech získali, něco ztratili, ale jsme to stále my, kteří mohou a musejí mít snahu věci měnit, zlepšovat a představy přetvářet ve skutečnost. S blížícím se koncem roku nastává pravidelný čas osobního, pracovního i světonázorového bilancování. Přál bych si nejen do nového roku, ale i let následujících, aby toto zastavení a bilancování nebylo jen pokrčením ramen nad uplynulými událostmi, ale impulzem k dalším metám ať již v rovině osobního života či života města. Závěrem přeji všem příjemné Vánoce s klidem na rozjímání a rodinnou pohodou. Milan Dian starosta

2 Aktuality Zastupitelstvo města Lovosice pro volební období Ing. Milan Dian Ph.D. starosta Vladimír Šuma místostarosta Ing. Jan Landa radní a Vladimír Hieke radní a Mgr. Libuše Tomanová radní a ka Ing. Jiří Puchar radní a Ing. Jan Lisa Mgr. Monika Zemanová ka a předsedkyně finančního výboru Přemysl Živný František Sedláček Ing. František Zukerstein Božena Plicková ka Milan Šramota KSČM radní a František Hrdlička KSČM Josef Trefný KSČM Vojtěch Srba ODS Bc. Jan Jakub ODS Ondřej Pšenička ODS Bc. Lenka Lízlová ČSSD ka Mgr. Daniela Deusová ČSSD ka a předsedkyně kontrolního výboru Ing. Jiří Cimr ČSSD MUDr. M. Hedánková PRO Sport a Zdraví ka Ing. Marek Hřebík PRO Sport a Zdraví Jiří Motl TOP 09 Nové výběrové řízení na tajemníka je vypsáno Do 15. prosince se mohou hlásit zájemci o místo tajemníka Městského úřadu v Lovosicích. Výběrové řízení bylo sice již vyhlášeno bývalým vedením, ale na posledním zasedání před volbami ho é zrušili s tím, že si nové vedení přidá své vlastní požadavky. Došlo tedy k několika změnám. Přidali jsme například body znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy či cizího jazyka výhodou, nutná bude dále zkouška zvláštní odborné způsobilosti. Pokud ji uchazeč nebude mít, bude ji moci složit do 18 měsíců od nástupu do funkce, uvedl starosta města Milan Dian. Nový tajemník by měl do své funkce nastoupit (tuc) Vánoční kamion přijede i do Lovosic Vánoční kamion Coca Coly zavítá ve středu 10. prosince do Lovosic. Skřítci děti naučí speciální vánoční tanec, který si pak zatančí spolu se Santou. Děti i dospělí se budou moci u kamionu vyfotografovat a prohlédnout si ho. Na akci vystoupí žáci ZUŠ Lovosice. Výtěžek z akce bude věnován na Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. Akce začne na novém náměstí v 16 hodin. (tuc) Tomáš Rotbauer STAN 2

3 Rozhovor Dian: Z funkce proděkana budu na čtyři roky uvolněn Lovosický dnešek Vám blahopřeje ke zvolení starostou města Lovosice. Kdy jste se rozhodl, že se budete ucházet o tuto funkci, a jak došlo k rozhodnutí, že jste byl nasazen jako jednička kandidátky? O vstupu do politiky jsem uvažoval již delší dobu, takže když mne hnutí oslovilo, přijal jsem jeho nabídku, neboť postoje a názory hnutí jsou mi blízké. Pozice jedničky vyplynula jaksi sama po zhodnocení šancí a preferencí jednotlivých kandidátů. S návrhem na tento post v kandidátce jsem souhlasil. Skloubit Vaše dosavadní zaměstnání proděkana pro vědu a další tvůrčí činnost na UJEP v Ústí nad Labem s funkcí starosty asi nebude možné. Jak budete tuto situaci řešit? Situaci jsme spolu s mým nadřízeným, děkanem fakulty panem profesorem Holešovským již konzultovali a řešili. Fakultě rád externě vypomohu v případě potřeby, ovšem z mé dosavadní funkce budu po čtyři roky uvolněn. Co Vás čeká v nejbližších dnech a týdnech starostování? V následujících dnech v nové funkci mne čeká seznámení se s prostředím úřadu a zaměstnanci. Dalším důležitým bodem bude převzetí agendy od bývalé starostky, obeznámení se s rozpracovanými projekty, směrnicemi a postupy. Do koalice jste vstoupili s KSČM. Jak k tomuto rozhodnutí došlo? K tomuto rozhodnutí došlo, řekl bych, zcela automaticky tím, že KSČM získala druhý nejvyšší počet hlasů v letošních volbách. Respektovali jsme tedy vůli voličů. projektů? Budete se snažit všechny dotáhnout nebo některé třeba ukončíte? Mám na mysli zejména ty větší, jako je například modernizace koupaliště, autobusového nádraží nebo oprava KS Lovoš? Nejprve je nutné se se všemi projekty detailně seznámit. Nyní máme pouze kusé informace, o takové se nedá při zodpovědném rozhodování opírat. Musíme znát detaily projektů, vyhodnotit proveditelnost, zvážit všechna rizika. Nezbytné je posoudit i možnosti financování, město má v současné době bankovní závazky, které jsou převážně spojeny s opravou Pfannschmidtovy vily. Tyto se musejí splácet. Možnosti rozpočtu jsou pro budoucí léta tímto omezené. Co z Vašeho pohledu Lovosicím v současné době nejvíc chybí? V Lovosicích přes spoustu dobrých projektů toho chybí stále mnoho. Od snížení zátěže tranzitní dopravy, dostatku lékařů, pohotovostní služby, protipožární jednotky až po další možnosti volnočasových aktivit. Jednou z nejzásadnějších akcí minulého vedení byla přeměna centrálního parku v náměstí. Občany bude jistě zajímat, jak tento krok hodnotíte a jak se Vám náměstí líbí? Patrně hned v začátku této akce vznikl zásadní rozpor. Mnoho lidí včetně mne nepočítalo s tak radikálními změnami. Mnoho občanů, s nimiž jsem hovořil, počítalo s revitalizací parku a nikoliv s jeho přeměnou v náměstí. Názory obyvatelstva na současnou podobu náměstí se různí. Je ovšem pravdou, že prostor před cukrárnou lze za náměstí označit jen s dávkou velké míry optimismu či naivity. Lovosice náměstí potřebovaly, takže myšlenka na jeho vybudování je jistě správná. Jinou věcí je ovšem provedení (neboť jde skutečně o zásadní reprezentativní prostor města) a následně vynaložené náklady. Touto problematikou se po vyslechnutí dalších názorů občanů budeme dále zabývat. Je zapotřebí nově vzniklý prostor oživit, aby se stal přirozeným místem pro setkávání lidí. Dle informací Lovosického dneška chystáte pro občany několik zajímavých novinek. Například elektronickou i fyzickou schránku, kam by mohli vkládat své nápady či připomínky. Můžete Lovosičanům některé z těchto novinek přiblížit? Jedna z vizí je např. elektronické referendum. Občané, kteří budou mít zájem se zaregistrovat, by tak měli mít možnost vyjadřovat se k různým věcem, které město čekají a ke kterým chceme znát jejich názor nebo podchytit zajímavé náměty. V plánu je prý i větší informovanost občanů ohledně zadávání veřejných zakázek. Jakým způsobem hodláte toto realizovat? Rozhodně chceme jednak zveřejňovat kompletní postup jednotlivých zakázek od počátku, tj. vyhlášení zakázky, až do zrealizování včetně skutečných finančních nákladů, jednak by se mohly firmy o zakázky zajímat formou např. registrace k jednotlivým zakázkám. Tím by nejen obdržely například základní projektovou dokumentaci potřebnou pro vytvoření nabídky, ale zároveň by se vytvořila databáze firem, která by sloužila i jako podklad pro případný výběr firem pro přímé oslovení. Můžete se na závěr občanům trochu představit z lidské stránky? Jaké máte koníčky, čemu věnujete hodně svého volného času? Většinu mého volného času pohltí opět práce. Celoživotně mne však provází hudba, četba, turistika a cestování. Při těchto činnostech si nejlépe odpočinu a načerpám tak potřebnou energii pro další práci. (tuc, foto: archiv a tuc) Jak se postavíte k dokončování rozdělaných 3

4 Změny v autobusové dopravě od na Lovosicku Ve veřejné dopravě v Ústeckém kraji dojde od nového roku 2015 k velkým změnám, především v autobusové dopravě. Cestující se budou muset připravit na nové autobusové dopravce, změny v trasování linek, v číslování linek, ale i v jízdních řádech. Od bude v Ústeckém kraji zaveden nový integrovaný dopravní systém s označením Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Pro cestující to bude nově znamenat i jednotný zónově relační tarif, díky kterému budou moci cestovat na jeden jízdní doklad s přestupy mezi linkami. Nově budou zavedeny časové jízdenky na 7 dnů, 30 dní a 90 dní. Cestující bude moci ušetřit i např. zakupováním jízdenek z bezkontaktní čipové karty. Větší komfort při cestování bude zajištěn novými klimatizovanými autobusy, které budou na čele vybaveny elektronickým displejem s uvedením čísla linky a cílové zastávky. Většina autobusů bude vybavena zvedací plošinou pro vozíčkáře, bude mít nízkou nástupní hranu, umožňující pohodlný nástup rodinám s kočárky či seniorům. Nově bude i garantována minimální kapacita vozidla, tzn. tímto skončí provoz tzv. mikrobusů, které jezdí např. na linkách 663 do Milešova či 667 do Třebívlic Skalice. Zároveň vznikne v budově vlakového nádraží Lovosice informační kancelář, kde cestující obdrží veškeré informace k veřejné dopravě v Ústeckém kraji. Další novinkou bude zavedení cyklobusů v letní sezóně na vybraných linkách. Od 14. prosince 2014 vstupují v platnost nové jízdní řády. V autobusové dopravě budou platit pouze do 31. prosince 2014 pravděpodobně ve stavu z roku Výše popsané změny vstoupí v platnost až od 1. ledna Přehled změn v autobusových linkách na Lovosicku najdete na webu Dopravního podniku ÚK: Bc. Lukáš Verner Manželé Hulínkovi jsou spolu 50 let V obřadní síni Městského úřadu v Lovosicích se v pátek 14. listopadu konala oslava zlaté svatby manželů Hulínkových. K padesáti letům společného života jim blahopřál Milan Šramota a matrikářka Hana Beránková. Manželé Hulínkovi se seznámili v roce 1963 na taneční zábavě v Sulejovicích. Svatba se konala na zdejším úřadu 14. listopadu V roce 1965 se jim narodil syn Ladislav a o rok později dcera Lenka. Pan Hulínko pracoval ve Státním statku Lovosice a paní Hulínková v prodejně s klenoty, odkud odcházeli do důchodu. Manželům Hulínkovým přejeme hodně zdraví, pohody, radosti a další krásná společná léta. (Text a foto: hv) Akce Do základních škol chodí letos v Lovosicích přes tisíc dětí Blíží se čas Vánoc a na konci ledna už děti dostanou pololetní vysvědčení, některé své první. Kolik tedy máme v Lovosicích školáků a předškoláků? Do městských mateřských škol nám letos chodí 332 dětí, prozradila Alena Zelenková z ekonomického odboru Městského úřadu v Lovosicích. 101 dětí do MŠ Terezínská, 119 dětí do MŠ Sady pionýrů a 112 dětí do MŠ Resslova; dalších 15 dětí navštěvuje firemní školku Raeder&Falge. Tři lovosické základní školy přivítaly letos v září celkem 136 prvňáčků (1. ZŠ 2x1. tř. počet 26, 26, ZŠ A. Baráka 2x1. tř., počet 21, 18 a ZŠ Všehrdova 2x1. tř., počet 22, 23). ZŠ Antonína Baráka otevřela i přípravnou třídu s 10 žáky. Na ZŠ Sady pionýrů dochází celkem 496 žáků z Lovosic a okolí, na ZŠ Antonína Baráka 350 školáků a na ZŠ Všehrdova, kde se vyučují jen děti od první do páté třídy, celkem 230 dětí, uvedla Alena Zelenková. Dalších přibližně 100 dětí navštěvuje Speciální základní školu a Praktickou školu Lovosice, kterou zřizuje Ústecký kraj. Žáci i učitelé by se měli dočkat v tomto a příštím školním roce některých novinek tou hlavní bude pro učitele kariérní řád. Pilotně se odzkouší povinné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou. Ty máme v Lovosicích dvě Gymnázium Lovosice (cca 300 žáků) a SOŠ technickou a zahradnickou (kolem 470). Děti, které chodí do některého typu lovosických škol, činí více než pětinu obyvatel Lovosic. (hz) Slavnostní ocenění dárců krve V obřadní síni MěÚ v Lovosicích proběhlo 24. listopadu 2014 slavnostní ocenění zasloužilých dárců krve na Lovosicku. Toto slavnostní ocenění pravidelně pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže (OS ČČK) v Litoměřicích ve spolupráci s Městským úřadem v Lovosicích. K ocenění bylo pozváno 22 dárců. Na setkání byl předám Zlatý kříž 2. třídy a zlaté a stříbrné plakety MUDr. Janského za 40 a 20 bezplatných odběrů krve. Přítomné krátce pozdravil předseda OS ČČK Litoměřice Vladimír Valta. Plakety a dárky za odběry krve předala ředitelka OS ČČK Litoměřice Olga Šotnarová, pověřený MěÚ Lovosice Milan Šramota a matrikářka Hana Beránková. Zlatý kříž 2. třídy za 120 odběrů obdržel Libor Procházka z Lovosic. Zlaté plakety MUDr. Janského za 40 odběrů obdrželi Miluše Strnadová z Čížkovic, Jaroslav Moravec z Libochovic, Michal Puravec z Malých Žernosek, Luboš Futera z Třebenic, Karel Anton, Martin Burian, Dagmar Dedková a Pavel Kirsch z Lovosic. Stříbrné plakety za 20 odběrů obdržel Vojtěch Průša a Ivan Sunkovský z Čížkovic, Roman Laube z Klapého, Vladimír Ellmann, Antonín Hlaváček, Helena Slepičková a Miroslav Zůna z Libochovic, Martin Kočí, Petr Bartoš, Milan Hozák, Zdeňka Jasukevičová, Monika Malá a Kateřina Šípalová z Lovosic. (Text a foto: hv) Příští číslo Lovosického dneška vyjde 9. ledna

5 Akce V Lovosicích se vybralo 187 kilogramů potravin Potravinová sbírka byla v Lovosicích úspěšná. Celková výše váhy potravin zde byla 187 kg. Dle tabulky, kterou jsme dostali od Potravinové banky, je to nákup v hodnotě téměř korun. Rád bych prostřednictvím Lovosického dneška poděkoval všem, kteří přispěli svým darem. Velmi si toho vážíme. Děkuji také všem dobrovolníkům a v neposlední řadě Penny Marketu, že se do této akce zapojil, a dal tak sobě, lidem i nám možnost podílet se na správné a velmi potřebné činnosti. Mezi nejvíce darované potraviny patří těstoviny (56 kg), rýže (24 kg) a mouka, cukr a sůl (42 kg). Vše nyní poslouží lidem, kteří to nejvíce potřebují, tak jak bylo napsáno i na letácích, jež lidé získávali při vstupu do obchodu. Luboš Čapek, Farní charita Lovosice, foto: hv Poděkování Bílé pastelky Ve středu 15. října proběhl již 15. ročník veřejné sbírky Bílá pastelka, jejíž výtěžek je určen na služby pro lidi se zrakovými problémy. Podruhé se do ní zapojily Lovosice a opět jsme byli úspěšní. Celokrajského vítězství jsme na rozdíl od minulého roku sice nedosáhli, ale i tak byla naše nejlepší kasička o něco plnější než ta loňská vítězná. Celkem se do čtyř pokladniček vybralo korun. Největší zásluhu na tom mají žáci ZŠ Všehrdova a pochopitelně jejich rodiče, kteří na tuto solidární akci dětem peníze dali. Nemalou měrou se na úspěchu podíleli i žáci, studenti a učitelé ostatních lovosických škol, a to i přesto, že k nim v důsledku problémů s internetem dorazila zpráva o sbírce doslova na poslední chvíli a ne všichni, kteří pomoci chtěli, u sebe měli kapesné. V pátek 14. listopadu jsme uspořádali první Poděkování Bílé pastelky, a to na ZŠ Všehrdova. Spolu s nevidomou Ivou Zuchovou, bývalou žákyní této školy, a pochopitelně v doprovodu našeho vodicího psa Pluta jsme jednotlivým třídám vyprávěli, jak se žije nám, kteří se musíme obejít bez nejdůležitějšího smyslu zraku. Děti byly velmi vnímavé a zvláště ty starší měly zajímavé otázky. Nejspokojenější byl ale určitě Pluto, kterému děti k jeho nedávným šestým narozeninám přinesly spoustu dobrot. Naplněné kasičky jsou pro nás, spolupořadatele sbírky, samozřejmě velmi důležité. Ještě důležitější však je, aby co nejvíce lidí vědělo, jak se mají ke zrakově postiženým chovat, v čem jim pomoci a co jim naopak život ztěžuje. A proto k vám rádi přijdeme na besedu, ať už do tříd, školních družin nebo na jiná setkání, pozvete-li nás. Manželé Krajíčkovi Na Den zdraví přišla stovka lidí Dne 13. listopadu se konal v sále KS Lovoš další úspěšný Den zdraví, přítomno bylo 94 osob. V úvodu proběhla členská schůze spolku Úsměv pro zdraví. Jeho předsedkyně Libuše Žamberská poděkovala všem organizátorům akcí, jako jsou výlety, zájezdy do divadel, sportovní akce, zábavy a další, za jejich obětavou práci. Předala dárek paní Karfíkové za její práci v roce 2013 a paní Vildové, která nebude přítomna na výroční členské schůzi v prosinci 2014, za její práci v letošním roce. Dále seznámila členskou základnu o přípravě plánu akcí na rok Po ukončení členské schůze již byl zahájen Den zdraví, který byl pořádán i pro širokou veřejnost. Jako první byla na programu prezentace Finclubu, kterou připravil Jaroslav Horák. Představil nové přípravky k posílení zdraví a k prevenci. Další přednášející byla Viera Procházková, která ve své velice zajímavé přednášce představila léčivé bylinné oleje, jejich působení na náš organismus a naše zdraví. Kamila Šrůtová představila vzdělávací kampaň Zachraň život. Infarktu myokardu (IM) se týkala přednáška Radima Špačka kardiochirurga z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Kardiolog hovořil o příznacích rozpoznání IM a jak pokračovat při záchraně postiženého. Při obrazové prezentaci byli přítomní seznámeni s rizikovými faktory IM, jeho léčbou a chováním pacienta po propuštění z nemocnice. Poté Pavel Oliva, lektor první pomoci Magistrátu hlavního města Prahy a diplomovaný zdravotnický záchranář, přednesl referát zaměřený na poskytování první pomoci. Na teoretické úrovni bylo přítomným vysvětleno, jak se zachovat v případě, kdy např. na ulici potřebuje někdo první pomoc. Na obrázcích bylo předvedeno, jak postupovat při masáži srdce. Další částí byla praktická ukázka, kdy si přítomní mohli sami zkusit na figuríně, jak provést masáž srdce. Dle dotazů přítomných bylo patrno, jak všechny přednáška zaujala, sdělila Jiřina Kolouchová. Zájemci si mohli také nechat změřit krevní tlak, cholesterol a krevní cukr. Další Den zdraví se opět vydařil. (hz, foto: hv) 5

6 Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu v Lovosicích se uskutečnilo ve čtvrtek 13. listopadu 2014 šesté slavnostní vítání nových občánků Lovosic s jejich rodiči a příbuznými. Z patnácti pozvaných novorozenců se dostavilo devět kluků a Zleva: Tomáš Kršňák a Štefan Kočmaroš. dvě holčičky. Nové občánky mezi nás přivítal Milan Šramota a matrikářka Hana Beránková. Svým vystoupením přivítaly novorozence děti z mateřské školy z Resslovy ulice. (Text a 3x foto: hv) Zleva: Ondřej Cíl, Michal Valenta, Ondřej Štětka a Maxim Kratochvíl. Kontejnery budou přistaveny od do na vánoční svátky Servis Rozmístění kontejnerů na domovní odpad Stanoviště: Týden: Od do: Krátká - parkoviště u kostela Příčná - parkoviště u garáží Osvoboditelů - parkoviště u sídliště S. K. Neumanna - křižovatka Prokopa Holého - školka Kmochova - parkoviště u vým. stanice Palackého - parkoviště Sady pionýrů U Nadjezdu - u garáží Svatopluka Čecha Wolkerova - parkoviště Vodní - parkoviště za Besedou Přijďte si v blížícím se předvánočním čase zazpívat koledy. Unikátní projekt regionálního Deníku Česko zpívá koledy spojí ve stejném čase, a to ve středu 10. prosince v 18 hodin, při zpívání celou republiku i krajany v zahraničí. Loni na náměstích měst a obcí, v kostelích, školách a domovech pro seniory zpívali lidé na 386 místech Česka. V Lovosicích se ještě nezpívalo. Přijďte to změnit! Konkrétně v Lovosicích se ke zpívání v adventním čase přihlásily všechny lovosické základní a mateřské školy, lovosické gymnázium, ZŠ a MŠ Sulejovice a MŠ Siřejovice. Po koledách ještě zazní v podání Lovosického chrámového sboru Celé Česko bude zpívat koledy, letos poprvé i v Lovosicích další lidové koledy, které si budete moci z vytištěných letáků také zazpívat. Kromě toho vyjde zpěvník, kde budou všechny koledy. Bude vložený v Deníku v den pořádání akce, tedy 10. prosince. Zpívají s námi i krajané v sedmi evropských zemích mimo jiné ve Španělsku, Itálii, Řecku, Německu. Proč ne i vy? Stačí si naladit Český rozhlas nebo přijít na lovosické náměstí. Letos uvedeme těchto pět koled: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Den přeslavný jest k nám přišel, Pásli ovce Valaši a jako přídavek zlidovělou píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. Na zpívání vás zve sbormistr Karel Tesařík Dušičky v azylovém domě Byl to další pěkný den a děti našich uživatelek mohou vzpomínat na vaření a pečení z dýně s paní učitelkou Kazdovou. Na dlabání dýní, na tanečky nebo na stezku odvahy, kterou jsme naši dušičkovou párty ukončili. Tibor Horváth Zleva: Petr Kučera, Viktorie Filousová, Sára Havrilčová, Jakub Kocourek a Tibor Horváth. 6

7 Aktuality Betlémy kam se podíváš (Vánoční výstava v Lovoši) Betlémy jsou nedílnou součástí Vánoc a v Česku mají hluboko zakořeněnou tradici. Svátky se kvapem blíží a k vidění je v současné době pestrá paleta různých betlémů živé, vyřezávané ze dřeva, velké, malé nebo třeba vyrobené z perníku. V Lovosicích k přiblížení vánoční atmosféry určitě přispěla tradiční Vánoční výstava ve velkém sále Kulturního střediska Lovoš. Ve dnech listopadu se tam ve spolupráci neziskové organizace Šance a Kulturního střediska Lovoš uskutečnil už 11. ročník expozice betlémů, inspirace pro vánoční výzdobu v rodinách i organizacích. Dne se konalo slavnostní zahájení výstavy. Vystoupil zde sbor Koťata ze ZŠ Sady pionýrů a poté se představil divadelní soubor Klíček se svou premiérou, pohádkou Dvanáct měsíčků, tak trochu jinak. Sál Lovoše praskal ve švech, diváci stáli, kde se dalo. Soubor Koťata pod vedením paní učitelky Jitky Kočišové zazpíval několik oblíbených vánočních písní Už vánoční nastává čas, Veselé vánoční hody, Půjdem spolu do Betléma a vystoupení zakončil písní Dády Patrasové O Vánocích. Děti u klavíru doprovázela paní učitelka Daniela Vytisková. Soubor Klíček pod vedením Jany Novákové a Ivy Broukové předvedl moderní úpravu pohádky O dvanácti měsíčkách. Moderátoři ještě v úvodu poděkovali bývalé vedoucí Klíčku, Heleně Buškové, která se s činností v souboru v říjnu rozloučila, uvedla Jana Nováková, jednatelka Šance Lovosice. V moderní pohádce si bohatý ženich Karel vybíral nevěstu a ta mu měla splnit tři přání. Nebyla to nakonec ani Květulinka, ani Bětulinka, ale Maruška. Absolutně skvělá byla v úloze nafoukané, rozmazlené a přihlouplé Květky Eliška Ocetníková, takovou husu aby svět pohledal. Dozvěděli jsme se, že i měsíce si vybírají dovolenou, červenec byl na Floridě, protože mu v lednu byla v Čechách zima. Moc se to všem líbilo. Na výstavě byly k vidění betlémy z celé republiky z Těšan i z Ústí nad Orlicí. Byly z nejrůznějších materiálů: papírové, keramické, skleněné, voskové, ale i krajkové nebo háčkované a vyřezávané ze dřeva, obrázky Svaté rodiny na skle i překrásný betlém ze šustí. Výstava byla doplněna ukázkou zdobení perníčků, tvorbou adventních věnců, vizovického pečiva a postaviček z kukuřičného šustí. Výstava se letos opravdu vydařila, nabídka výrobků byla pestrá a vystavovali i klienti z denního stacionáře, uvádí Božena Plicková, předsedkyně Šance. Přišlo skutečně mnoho návštěvníků, celé třídy z lovosických škol a děti nakupovaly drobné dárečky, dodává Plicková. Výrobky se možná rovněž objeví jako výzdoba stolu při štědrovečerní večeři. (hz, foto: hv) 17. listopad si připomněli v Čajovně V pondělí 17. listopadu uplynulo už 25 let od tvrdého zásahu státní moci proti studentům na Národní třídě, od pádu totality. 17. listopad je dnes státním svátkem, Dnem boje za svobodu a demokracii a symbolem pádu totality. Symbol sametové revoluce se rozhodla oslavit i lovosická Čajovna & Vinotéka, v níž od čtvrtka 13. listopadu probíhala výstava s názvem 25 let svobody. K vidění byly dobové tiskoviny a projekce tehdy zakázaných filmů a divadelních her. Výročí 17. listopadu slavíme každý rok. Myslíme si, že je důležité připomínat pád totality a návrat svobody. Podobně si připomínáme smutné březnové výročí krvavého potlačení povstání Tibeťanů. Je smutné, že se k nim svět točí zády," řekl Miroslav Závada z Okrašlovacího kroužku Lovosicka, který akci organizoval. Další událost v tomto podniku proběhne 12. prosince, kdy zde povypráví o své letošní cestě jižní Afrikou lovosický cestovatel Jaroslav Starý. Výstava 25 let svobody v Čajovně probíhala až do konce listopadu. Čtvrtstoletí svobody oslavilo pochodem na Lovoš i Gymnázium Lovosice. Poselství událostí ze 17. listopadu 1989 si připomíná i mladá generace, která se narodila ve svobodné zemi. Jiné oslavy se v Lovosicích nekonaly. (hz) Lovosická kuchyně slaví úspěch, znojemská s noky byla nej Lovosická kuchyně slaví úspěch, znojemská s noky byla nejlepší. Ve dnech listopadu se uskutečnil v chorvatském Karlovaci mezinárodní kongres International Pasta Congress, kterého se účastnili špičkoví šéfkuchaři ze 16 zemí světa (například z Itálie, Izraele, Albánie, Tunisu či Kazachstánu, Tádžikistánu, Mongolska). V rámci kongresu prezentoval šéfredaktor La Cucina Italiana Zdeněk Reimann české regionální vaření. V něm představil i znojemskou pečeni s máslovými noky v podání šéfkuchaře Martina Tobišky z restaurace U Kašpara v Lovosicích. Ten získal diplom za nejlepší noky a uznání za okurkovou omáčku. Jedl jsem snad všechny noky na světě, ale tak chutné ještě ne. Pan Tobiška je v pánvi prohodil se slaninou a na talíři ozdobil natí mladé cibulky. Dal tomu opravdové požehnání mistra, řekl ředitel soutěže Stjepan Odobašič. Někteří čeští velvyslanci z okolních zemí si objednali české reprezentanty jako cateringovou firmu při prezentaci svých obchodních oddělení; prý taková dobrota snad i pomůže získat nějaké obchodní kontrakty. AKC ČR děkuje majitelce restaurace Lence Fundové a šéfkuchaři Martinu Tobiškovi za perfektní prezentaci české gastronomie v Chorvatsku. M. Vondrová, AKC ČR 7

8 Dušičkový koncert při svíčkách nahradí koncert adventní Co nebylo Mnoho občanů se mě ptalo, proč letos poprvé po deseti letech nebyl nejoblíbenější koncert v kostele, a to Dušičkový koncert při svíčkách s lovosickými protagonisty (vždy bylo plno). Jedna známá dokonce říkala, že tam chodí vzpomínat na zemřelou maminku, že je to lepší než na hřbitově. Koncerty začaly z podnětu varhaníka Stýbla v roce 2005, pokračoval varhaník Kaiser a předloni sbormistr Karel Tesařík. Koncert při svíčkách je určitou lovosickou zvláštností a tradicí. Letošní koncert měl být desátý jubilejní bohužel nebyl. Koncert vznikl tak, že si místní muzikanti chtěli bez nároku na honorář zahrát pro potěchu duše. Vznikly nádherné koncerty v období dušiček (s těmi však nemá nic společného, pouze jsme nechtěli lepit koncert k adventní době). Letošní koncert nevznikl z prostého důvodu. Lidé, na kterých koncert stál, jsou v současné době časově velmi vytížení. Takže jsme ho letos neuspořádali, protože dělat ho za každou cenu by bylo na úkor kvality. Mrzí nás to, ale věříme, že v příštím roce se nám ho podaří uskutečnit jako obvykle, právě v tom dušičkovém období, kdy se vzpomíná na blízké a přátele, kteří už nejsou mezi námi, uvedl sbormistr Tesařík, spoluorganizátor koncertů při svíčkách. Co bude Lovosický pěvecký sbor KS Lovoš se rozhodl uspořádat 14. prosince alespoň adventní koncert pojatý jako klasický vánoční se mší Jakuba Jana Ryby. V programu zaznějí také pastorely Milí synáčkové J. J. Ryby a Aj radost velikou (sólo M. Warneke) J. Michaličky. Účinkují: Pěvecký sbor Kulturního střediska Lovoš, Pěvecký sbor Melodie z Libochovic a komorní orchestr pod vedením Karla Tesaříka. Vystoupení se uskuteční v kostele svatého Václava v Lovosicích dne 14. prosince 2014 v 17 hodin. Na závěr koncertu proběhne společné zpívání tradičních koled. Při vstupu do kostela obdrží každý návštěvník text koled a poukaz na svařené víno na zahřátí, které dostane při odchodu z koncertu. Vstupné je 75 korun, svařené víno je v ceně. Letos si celý adventní koncert pořádá náš sbor ve vlastní režii, dodal sbormistr Tesařík. Program se bude odehrávat dole v chrámové lodi, takže není možné osvětlit jednotlivě všechny stojany muzikantů, dál musí vidět do not sbor a také musí všichni vidět na dirigenta. Museli jsme proto upustit od nápadu svítit svíčkami a při koncertu se bude muset normálně svítit. Přijďte si nás přesto poslechnout, těšíme se na vás, uzavřel sbormistr. (hz) Aktuality Národní večer Maďarů měl opět úspěch V pátek 28. listopadu se uskutečnil v KS Lovoš už 2. maďarský Národní večer, který uspořádal Svaz Maďarů žijících v Českých zemích pobočka Lovosice. Večer byl opět spojen s maďarskou hudbou, tedy převážně s operetními a muzikálovými melodiemi a s tříchodovou večeří v maďarském dobovém stylu. Zájemců bylo mnoho, bezmála 150. Nejprve přednesla Kateřina Kecskés, členka ZO Praha, báseň Soumrak básníka Miklóse Radnótyho. Poté přítomné seznámila předsedkyně lovosické pobočky Iveta Pospíšilová s její historií. 4. organizace Svazu v pořadí byla původně založena v roce 1995 v Litoměřicích, ale v roce 2007 tam svou činnost ukončila. Poté navázala činnost pobočka v Lovosicích, která byla zaregistrována při ministerstvu kultury ; v současnosti má 35 členů. Nosným programem činnosti je hudba koncerty, folklorní festivaly, operetní večery, atd. Ve středu zájmu je i gastronomie. Na druhém večeru vystoupili dva členové Budapešťského divadla operety, půvabná blondýnka Szilvi Szandy a talentovaný maďarský umělec Dénes Kocsis. Oba umělci často hostují ve Vídni či Berlíně. Přednesli několik árií z maďarských operet (nezapomněli ani na tu nejslavnější Čardášovou princeznu), blok písní o Budapešti i maďarské písně národní (umělci měli i maďarský kroj). Svým vystoupením skutečně návštěvníky oslnili a dostalo se jim bouřlivých ovací. Národního večera se zúčastnila konzulka maďarského velvyslanectví v Praze Andrea Fülöp, tajemnice celostátního svazu Maďarů Éva Farkas, předsedové pražské a plzeňské organizace i nové vedení města Lovosice, starosta Milan Dian, místostarosta Vladimír Šuma a radní Vladimír Hieke. Maďarská kuchyně všem přítomným velmi chutnala. Jako předkrm byla podána budapešťská pomazánka s maďarskou klobásou, následovala vepřová panenka s restovanou zeleninou s uzenou paprikou, bramborovými noky a večeři zakončily punčové řezy. Na konci proběhly gratulace k 5. výročí pobočky. Významným dárkem se stala vlajka s maďarským nadpisem Maďarská organizace v Lovosicích od zástupce maďarského ministerstva veřejné správy a spravedlnosti Daniela Kocsise. Byl to nezapomenutelný večer. (hz, foto: archiv Svazu) Pracovníci úřadu prošli školeními V rámci naplňování klíčové aktivity č. 03 Profesní rozvoj zaměstnanců orgánu sociálněprávní ochrany dětí Městského úřadu Lovosice projektu Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Lovosice (registrační číslo: CZ.1.04/ /C ), na který získalo město Lovosice finanční prostředky z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, proběhlo zvyšování odborné úrovně jeho zaměstnanců. Ti byli vzděláváni v oblasti standardizace postupů a používání metod sociální práce prostřednictvím čtyř akreditovaných kurzů. Vzděláváni byli na tato témata: Vedení rozhovoru s dětským klientem, Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem, Speciální techniky při práci s dětským klientem I. a Případové konference I. Součástí školení jsou i supervizní setkání sociálních pracovníků pod vedením odborného lektora supervizora, která probíhají v tříměsíčních intervalech. Město Lovosice chce prostřednictvím realizace tohoto projektu dosáhnout naplnění vybraných standardů kvality sociálně-právní ochrany, kterými jsou orgány sociálně-právní ochrany povinny se nejpozději od 1. ledna 2015 při výkonu své činnosti řídit. Bc. Eva Rudiková, MěÚ Lovosice Vánoce v knihovně V úterý 9. prosince od 18 hodin se uskuteční v sále Vánoční koncert sboru VOCAL FRIENDS vedeného sbormistrem Jakubem Kochem. Knihovna bude otevřena již od 17 hodin pro zájemce o prohlídku. Ve středu 17. prosince od 14 hodin zveme děti do dětského oddělení na předvánoční odpoledne, v rámci Vánoční dílny si mohou vyzkoušet např. výrobu vánočních ozdob, svícnů nebo krabiček na dárky, dále budou probíhat vědomostní soutěže o ceny a chybět nebude ani malé občerstvení. Upozornění pro čtenáře knihovna bude ve dnech 29. prosince 2014 až 2. ledna 2015 zavřena. Naposledy si tedy vypůjčíte knihy 23. prosince a potom až 5. ledna! Zdeňka Černá, vedoucí knihovny 8

9 Seriály V hudbě život Čechů Představuje se pěvecký sbor LETUŠKY Sbor na naší ZŠ Antonína Baráka funguje od školního roku 2011/2012. Název vznikl podle letadla (byl to MIG 17), které stálo na pozemku školy. Ještě nyní někteří říkají škole stále U letadla. V letadle se můžeme setkat s milými a šikovnými letuškami, tak proto tento název. Jsme mladým sborem, který získává stále nové zkušenosti, a každé vystoupení je pro nás obohacujícím zážitkem. Sbor vedou společně tři učitelky: Monika Brandýská, Zuzana Kuchařová, Lenka Černá (všechny tři jsou učitelky 1. stupně ZŠ). Zkoušíme ve třídách, kde je k dispozici piano, a zkouška probíhá každou středu. V případě potřeby pořádáme zimní a letní soustředění, které je u dětí velice oblíbené. Za odměnu, na konci školního roku, je pro všechny letušky uspořádán víkendový výlet do Úštěku spojený s výlety a večerním posezením a zpíváním u ohně, uvádí ředitelka Skautské okénko V uplynulých dvou měsících oddíl Šipka podnikl několik výprav do blízkého, ale i vzdálenějšího okolí. První z těchto výprav byla na Hazmburk, a to netradičně ve středověkých kostýmech, které si měly děti za úkol vyrobit. Až na všudypřítomnou mlhu, kterou ovšem my nemůžeme ovlivnit, se akce vydařila. Dva týdny na to naše kroky směřovaly na hrad Helfenburk u Úštěku, kde jsme se setkali s pražskými skauty, s nimiž jsme měli předem domluvený program. Jelikož pražští skauti přinesli s sebou na hrad i dřevěné, měkkými materiály potažené středověké zbraně, mohli jsme s nimi podniknout dobývání hradu, přičemž jsme si několikrát prohodili strany útočníků a obránců. Další velice pěknou lokalitou, kterou jsme navštívili a rád bych ji doporučil všem, co v podzimních či jarních měsících nevědí, kam vyrazit, byl okruh vedoucí z Liběchova a zpět po modré značce. Na přibližně 13kilometrové trase lesem a přilehlými vesnicemi potkáte stejně jako my mnoho soch vytesaných do pískovcových skal. Autorem těchto soch byl umělec Václav Levý. Díky němu můžete na trase potkat tři čertovy hlavy, kapličku vytesanou do pískovcové skály, sochu hada a školy Daniela Deusová. Počet zpěváků a zpěvaček se pohybuje mezi Tento rok se do sboru přihlásilo 27 žáků. Nemáme určenou věkovou hranici. Žáci chodí od 1. třídy do 9. třídy. Máme zpěvačky, které sbor navštěvují již čtvrtým rokem. Doprovod mnohé další výjevy. Zatím naší poslední výpravou byla ta na Děčínský sněžník. Jako každý rok jsme využili lanovou dráhu na vrchol, což už samo o sobě bylo velkým zážitkem. Jelikož je prosinec, tak naše skautské oddíly čeká mnoho tradičních akcí. Oddíl světlušek a vlčat dozajista navštíví na oddílové schůzce jako každý rok v prosinci Mikuláš s čertem a andělem. Pro nás druhou největší akcí ve skautském roce je tradiční vánoční schůzka, která proběhne poslední víkend před Štědrým dnem. Na vánoční schůzce si každý rok dáváme pod stromeček dárky, hrajeme nacvičené scénky, hry, zpíváme při kytaře koledy a další písně z oddílových zpěvníků a v neposlední řadě pořádáme přespávání v klubovně. Betlémské světlo 24. prosince proběhne jako už tradičně rozdávání Betlémského světla. Při něm vyrazí lovosičtí skauti a skautky do ulic s lucerničkami, v nichž bude plápolat plamínek světla přivezený až z města Betléma. Každoročně se skauti z celého křesťanského světa snaží přivézt tento symbol Vánoc do všech měst. Proto každý rok všemi možnými dopravními prostředky zajišťují učitelky Z. Kuchařová, L. Černá nebo žáci naší školy. (Např.: Michal Šlégr harmonika, Kateřina Šloserová housle). Nemáme určený žádný styl hudby. Zpíváme písně dle druhu vystoupení a příležitostí. Žáci si oblíbili více písní, takže nemůžeme říct, která je pro nás ta nej. Nejčastěji vystupujeme na akcích školy, jako jsou vánoční besídka, karneval, školní akademie, dále pro radost obyvatelům v DPS. Každý rok vystupujeme také v kostele v době Vánoc. A pak také ve školkách, kdy máme vždy pro malé děti připravený program. Minulý rok jsme byli také pozváni na vánoční trhy v Lovosicích. Letos v září jsme vystupovali na prezentaci škol. Nedávno jsme měli vánoční vystoupení na jarmarku ve Vchynicích (29. listopadu). Nyní nás čeká vystoupení na vánoční besídce 17. prosince pro školky i rodiče v budově naší základní školy. Jako poslední vystoupení v tomto roce, na které se velmi těšíme, nás čeká zpívání v kostele svatého Václava, jež se uskuteční 18. prosince. Na všechny akce našeho pěveckého sboru vás všechny srdečně zveme. Vedoucí sboru Letušky z Betléma, přes Vídeň a Prahu až k nám do Lovosic doráží onen vánoční plamínek. Skauti ručí za to, že plamínek pochází výhradně z Betléma. Každý, kdo si o něj řekne, si jej může na Štědrý den umístit do jakékoliv svíčky s pocitem poselství Vánoc, jež tento plamínek symbolizuje. Z tohoto důvodu i naše oddíly tuto akci pořádají a připojují se ke stovkám dalších českých oddílů a tisícům oddílů po celém světě. Jak je možné plamínek získat? První možností je, že si pro plamínek přijdete do průchodu před potravinami Krátký a spol., kde budou k dispozici naši skauti. Druhým způsobem je možnost vyzvednutí plamínku u nás ve skautské klubovně, která se nachází na Václavském náměstí ve druhém patře šedivé budovy nad akvaristikou. Vchod do budovy je z ulice směřující k Penny Marketu. Plamínek zde bude k dispozici od 9 do cca 11 hodin. A poslední možností je připálení si plamínku z našich lucerniček, když potkáte naše skauty ve městě, kde budou Betlémské světlo roznášet. O akci budeme v předvánočním čase informovat veřejnost ještě jednou rozhlasem. Pokud si pro Betlémské světlo přijdete, vezměte si s sebou vlastní lucerničku nebo svíčku v něčem, v čem ji můžete donést domů. Závěrem vám všem přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků a rodinné pohody. Skautské oddíly Šipka, Vlčata a světlušky a Oldskauti Lovosice 9

10 Dobří andělé se slétli na ZŠ Všehrdova V pondělí 10. listopadu se naše škola s potěšením zapojila do oslavy 3. výročí vzniku nadace Dobrý anděl. Každý, kdo mohl, přišel ve žlutém tričku. Vyučování se neslo v duchu seznámení žáků nejen s činností nadace, ale i s příběhy jednotlivých dětských pacientů prostřednictvím interaktivních tabulí. Žáci si vyráběli odznáčky s logem Dobrého anděla a plnili různé úkoly, které pro ně učitelky připravily. Po velké přestávce se všichni žluťásci sešli na školním hřišti, kde vytvořili tvar anděla. Děti mají vždy rády, když se ve škole běžné vyučování změní na něco jiného a myslíme, že touto akcí jsme jim ukázali význam charity, která je dnes naštěstí již pro spoustu lidí běžnou a samozřejmou záležitostí. Tímto bych chtěla poděkovat nejen dobrým andělům, kteří pracují na naší škole, ale všem, kteří se této akce zúčastnili, za ochotu udělat něco, co má smysl. Martina Provinská, ZŠ Všehrdova Školáci Filmová Doba křemíková z dílny lovosických gymnazistů získala ocenění Na velmi pěkný i ceněný úspěch dosáhl kombinovaný školní tým kvarty a tercie lovosického gymnázia, který se nedávno v aktivní podobě zapojil do premiérového ročníku soutěže s názvem AI 2024: Škola základ života. Za účasti téměř padesátky různých škol z celé ČR jejich film Doba křemíková totiž nejprve uspěl v úvodním kvalifikačním kole a následně byl vybrán mezi postupovou patnáctku snímků do národního finále. To se uskutečnilo v minulých dnech v pražském kině Bio Oko. Samotný film je možné vidět na: watch?v=mbsus-on0-o. Tematicky při soutěži nechybělo cestování v čase, všudypřítomné klony ani studenti teleportující se z postele rovnou do školních lavic. Porota hodnotila komediálně laděný snímek se skvělými hereckými výkony jako velmi zdařilý, vedoucí učitelka projektu z lovosického gymnázia ocenila i jeho propojení s výukou. K práci přistupovali tvůrci filmu s nadšením v rámci semináře Člověk a média i mimo výuku. Pracovali na filmu sami bez zásahu vyučujících a námět dali dohromady přes víkend, uvedla Vlasta Karfíková, profesorka školy. Zapojení praktické části natáčení do semináře mediální výchovy považuje za výborný nápad. A právě perspektivu obohacení výuky o praktickou část natáčení viděl i organizátor soutěže, vedle samotných filmů, jako největší zisk prvního ročníku. Více než dvě stě žáků druhého stupně ZŠ a studentů odpovídajících ročníků víceletých gymnázií jako přímých účastníků se nechalo inspirovat výzvou a s pomocí tabletů natočili svou představu, jak bude vypadat škola za deset let. Studenti se s nadšením proměnili ve scénáristy, kameramany a střihače. A motivací jim nebyla účast ve finále, kde šlo mj. také o zajímavé ceny, ale především atmosféra festivalu s velkým plátnem, moderátorem Lukášem Hejlíkem a dalšími mediálně známými osobnostmi v porotě. ZŠ A. Baráka má další partnerskou školu v zahraničí V září a říjnu se naše škola účastnila mezinárodního projektu nazvaného Záložka do knihy spojuje školy, který vyhlásil Ústav pro informace ve vzdělávání Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven. Cílem projektu byla podpora dětského čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím záložek do knih. Partnerem naší školy se stala slovenská Základní škola Skároš. Děti ze 2. B, 3. A, 3. B a 4. B vytvořily pod vedením učitelů různými výtvarnými technikami záložky do knih na téma Moje oblíbená kniha a vyměnily si je s partnerskou školou. Po vzájemné dohodě se slovenskou školou byly z naší školy poslány vybrané nejhezčí záložky. Doufáme, že se budou našim slovenským kamarádům líbit, a na jejich záložky se moc těšíme. Mgr. Lenka Nerglová koordinátorka projektu Výtvarná dílna na 1. ZŠ Lovosice Ve čtvrtek 6. listopadu odpoledne se sešli tvořiví žáci z jedničky a zahájili sérii výtvarných dílen. První tvoření nabídlo seznámení s technikami Decoupage a Window art. Během hodinového tvoření si žáci ozdobili předměty ubrousky a vybarvili si předlohy okenními barvami. V další dílně si žáci omalovávali hrneček a vytvořili přívěšky na krk. Mgr. Jana Chlupsová 10

11 Kultura Spisovatele Vondrušku mají lovosičtí čtenáři rádi V pondělí 3. listopadu se pro čtenáře poprvé otevřela městská knihovna v novém působišti v zrekonstruované Pfannschmidtově vile. Hned 4. listopadu se zde v obřadním sále uskutečnila přednáška Vlastimila Vondrušky, jednoho z nejoblíbenějších autorů současnosti. Na ni přišlo nečekané množství posluchačů, přes 120. Mnozí si některou z jeho knih zakoupili k dispozici byly oblíbené historické detektivky, Letopisy královské komory i Hříšní lidé Království českého, Přemyslovská epopej i nejnovější I. díl Husitské epopeje. Poté lidé poslušně stáli ve frontě na Vondruškův autogram. Spisovatel zpočátku zmínil, jak se dostal ke psaní a jak velmi ho sbírání pramenů i samo psaní baví. Hlavně ale srovnával náš dnešní život se životem našich předků. Ten jejich se od toho našeho velmi lišil. Prostí lidé žili neustále pod hrozbou hladomoru, černého moru, války. Klid neměli ani panovníci, i oni se museli strachovat o svůj život. Možná ještě více, protože už středověk znal politické atentáty. Všichni museli cítit všudypřítomnou nejistotu. A přece se lidé dokázali smát, ctili pravdu a měli život rádi. Neskuhrali. Bojovali s nepřízní, protože věřili, že mají s boží pomocí osud ve svých rukách, uvedl spisovatel. Naši předkové si nemohli dovolit snít. Byli pragmatičtí, nežili s hlavou v oblacích. Nehledali v životě to, co nemohli dostat. Měli jednoduché cíle, kterých dosáhnout mohli. Většina lidí byla spokojená, pokud měla co jíst, ubránila se proti nepřátelům, žena nezemřela při porodu, děti byly zdravé a rodiče udrželi svůj majetek a ten dětem po smrti předali. Ctili elementární lidské hodnoty, kterých se dalo dosáhnout. A protože většina těchto hodnot dosáhla anebo se tomu blížila, byli spokojení. Naplnili smysl svého života, pokračoval Vondruška. Přednáška byla zajímavá, došlo i na některé soudní kauzy, přednášející byl vtipný a měl kultivovaný projev. Návštěvníci by ho poslouchali mnohem déle. Po velkém potlesku mu vedoucí knihovny Zdeňka Černá předala jako upomínku na Lovosice knihu Lovosické ulice v proměnách času. Doufejme, že oblíbený spisovatel nebyl v Lovosicích naposledy. (hz, foto: hv) Proč navštěvovat geografické přednášky aneb Cestování učí snášenlivosti Přes 40 let se v Lovosicích konají zeměpisné a jiné naučné přednášky organizované Jaroslavem Lískou. I když dnes je cestování téměř samozřejmostí, nejsou přednášky předních českých i světových odborníků z různých exotických koutů světa méně zajímavé. Dokonalá úroveň diapozitivů či filmových snímků ukazujících barevnost přírody přímo autenticky posluchače vtahuje do míst děje. V poslední době ale zájem poklesl. Přednášky se obvykle konají v klubovně Kulturního střediska Lovoš a sál bývá zaplněn, jen pokud přednáší nějaká osobnost, vloni například oblíbený farář Dr. Zbigniew Jan Czendlik, nebo někdo známý z televize např. herečka Jana Paulová. Je to škoda. Kvalitní naučné pořady jsou sice na mnoha televizních kanálech, ale s televizí nemůžete besedovat. Nedozvíte se, co měl cestovatel k jídlu nebo jak složitě se v exotické krajině domlouval. V Lovosicích jsme jen v posledním roce besedovali o ostrovu Jamajka, se Slávkou Chrpovou jeli na kole poutní cestou do Santiaga de Compostela, navštívili Francii mezi Lyonem, Ženevským jezerem a Mont Blankem nebo se brodili se Sašou Ryvolovou bahnem mezi domorodci v Baliemu. Všichni nám ochotně zodpovídali dotazy o tom, jaké měli problémy, zda byli očkováni, prostě, co koho napadlo. Dne 15. prosince nás čeká poslední letošní přednáška, a to Labe od pramene v Krkonoších až po Severní moře. Cyklistickou stezkou dlouhou kilometrů projel s tisíci cyklisty senior Ivo Petřík. Přednáška bude zajímavá už tím, že fotograf Petřík představí i důmyslný a komplikovaný systém protipovodňových hrází, který chrání německá města. Určitě je přednáška vhodná pro školáky, kteří právě probírají ve škole Českou republiku. Ale školních dětí chodí málo, na minulé přednášce byly tři. Domnívám se, že by si naučné přednášky zasloužily větší zájem veřejnosti, témata jsou pestrá a přednášející na úrovni. (hz) Geografické přednášky v Lovosicích se pořádají v KS Lovoš v ulici 8. května 13 vždy v pondělí od do hodin. Barevné digitální fotografie nebo videofilmy jsou doplněny besedou. Vstupné je pouhých 20 korun. Koncert šansonu a populární hudby Ve velkém sále Kulturního střediska Lovoš se v úterý 11. listopadu uskutečnil Koncert šansonu a populární hudby, druhý komponovaný koncert Jakuba Kocha. První se konal loni pod názvem Vánoční koncert a jedním z hostů byl tehdy Richard Tesařík (YO-YO Band). Letos byla hlavním hostem večera šansoniérka a herečka Renata Drössler, jinak také česká Marlen Dietrich. Stejně jako loni byl sál plný na koncert těšících se posluchačů, tak vysoká návštěvnost není v Lovosicích zcela obvyklá. Lovosický zpěvák Jakub Koch v červnu absolvoval Mezinárodní konzervatoř v Praze, vyučuje zpěv na Základní umělecké škole Lovosice, vede pěvecké sbory, je sólistou i v některých hudebních formacích. Na klavír zpěváky doprovázel Petr Ožana, klavírista roku 2013 a kamarád Jakuba z konzervatoře. Koncert otevřel několika písněmi Jakub Koch (Já žil, jak jsem žil, Chci Tě líbat) a poté přizval na pódium prvního hosta Josefa Feča, který se představil Písní hraboše. Po dalším Kochově songu Stokrát chválím čas se v delším bloku představila Renata Drössler (v současnosti ji můžete vidět jako markýzu de Tourzel v muzikálu Antoinetta královna Francie a brzy i v Draculovi). Jak jsem se dostala k šansonu? Studovala jsem herectví na DAMU a chtěla jsem sdělovat text a emoce. To je úloha šansonu, sdělila úvodem svého vystoupení paní Renata. A dokázala to i písní Ráda zpívám, ráda tančím. Dále zazpívala skladbu Petra Ožany Vím, že, slova jí napsala kamarádka. V bloku šansonů nechyběly ani písně Non, je ne regrette rien či Mylord, které proslavila Edith Piaf. Po přestávce vystoupil opět s několika písněmi Jakub Koch. Slovo dostala i mladičká zpěvačka Natálka Procházková s písní Don t You Remember z repertoáru Adele. Poté následoval druhý blok paní Renaty, kde se dostalo i na židovské songy (Hava nagila aj.), Opilou balerínu či Černou Jessii. Jakub Koch se s obecenstvem rozloučil svou oblíbenou písní Feeling Good. Nakonec se ještě představili všichni účinkující a paní Renata dostala krásnou kytici a polibek na rozloučenou od organizátora večera Miroslava Šandy z KS Lovoš. Kulturní středisko mělo tentokrát s výběrem koncertu opravdu šťastnou ruku, za což je nutno řediteli Martinovi Kohlovi poděkovat. Návštěvníci se plni dojmů pomalu rozcházeli domů. (hz) 11

12 Mladí karatisté vybojovali několik medailí Lovosičtí karatisté bodovali na Vánočním poháru mládeže v Mladé Boleslavi. Neztratili se mezi 220 závodníky z celé ČR a přivezli si řadu ocenění. Tereza Filipová vybojovala stříbrnou medaili v kategorii starších žákyň, kdy byla poražena až ve finálovém souboji v bojových sestavách. Stejnou medaili překvapivě vybojoval, na své první velké soutěži, i Ladislav Husák mezi mladšími žáky. I on našel přemožitele až ve finálovém duelu. Další medailové místo v kumite patřilo bronzové Elišce Krobové (na snímku vlevo) v kategorii žákyň do 11 let nad 35 kg. Ostatní závodníci klubu byli rozprostřeni na dalších důležitých akcích klubu po celé ČR. V Mladé Boleslavi jsme měli i další úspěšná umístění malých závodníků, ale nebylo to ještě na medailové pozice. Přesto hodnotím velmi kladně nabyté zkušenosti, shrnul výsledek kouč Patrik Zeman. Josef Rajchert Zlatý hattrick šachistů ZŠ Sady pionýrů Sport Dne 21. listopadu se konalo v Litoměřicích okresní kolo přeboru škol v šachu. Naše zkušené družstvo ve složení Eliška Mrišová (8. A), Lukáš Kopáček (6. B), Andrej Lizoň (7. B) a Matěj Tomášek (4. A) předvedlo své šachové kvality a na velmi pěkném turnaji ani jednou neprohrálo. Již potřetí za sebou tak vyhrálo svou kategorii. Postupuje tedy opět z prvního místa do krajského kola, které se uskuteční 28. ledna 2015 ve Štětí. Věřme, že naši mladí borci úspěšně zasáhnou i do bojů o postupová místa na mistrovství České republiky. Miloš Mrišo, trenér Tradiční Noční výstup lovosického gymnázia na Lovoš se líbil Informační měsíčník města Lovosice vydává Kulturní středisko Lovoš, 8. května 13, Lovosice, IČ: Zodpovědný zástupce vydavatele: Ing. Martin Kohl. Šéfredaktor: Radim Tuček (tuc). Redaktoři: Ing. Eva Hozmanová (hz), Miroslav Hvorka (hv), Patrik Pátek (pp). Inzerci a články přijímá redakce na u: Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Tisk: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o. Povoleno MK ČR pod č. E Basketbalistky se drží u čela Aby bylo ukončeno první kolo základní části krajského přeboru žen, zbývaly sehrát dva zápasy. Do Lovosic zajížděly minulý víkend Benešov a Čelákovice, tedy družstva, která se drží spolu s domácími na čele. V sobotu Lovosice prokázaly lepší formu než Benešov a vyhrály o 17 bodů. Vrchol přišel v neděli, kdy přijely Čelákovice v čele s bývalou dlouholetou reprezentantkou Uhrovou. I tentokrát Lovosice uspěly. Druhá část soutěže začíná za týden. 1. Čelákovice ASK Lovosice Benešov B Slaný Ústí n. L Nymburk "C" Dobřichovice "A" Brandýs n. L. "B" 9 9. Brandýs n. L. "C" 8 V důstojné atmosféře a za příznivého počasí se odehrál šestnáctý ročník tradičního Nočního výstupu na Lovoš, který nejen pro své studenty, ale i pro širokou veřejnost každoročně pořádá lovosické gymnázium. Koná se vždy pravidelně v polovině listopadu jako symbolická oslava Dne boje za svobodu a demokracii ( ). V páteční podvečer tak na jednu z dominant Středohoří (570 metrů nad mořem) opět stoupaly celé zástupy zpravidla rozvícených čelovek, svítidel či jiných podobných luceren. Odměnou byl všem nejen hřejivý pocit z dobře odvedeného výkonu, ale mj. také pamětní list, stylová hudební produkce, obligátní tatranka s čajem a jistě i atraktivní pohled na noční rozzářené Lovosicko. Reportážní fotografie postoupil člen školské rady Ivan Kožíšek z Bohušovic, který na Lovoš osobně vedl skupinu čítající více než čtyřicet osob dětí i dospělých v rámci turistického kroužku při tamní základní škole. Vedení gymnázia děkuje všem příchozím za aktivní účast a podporu školy, pedagogům pak za přípravu a organizační zajištění povedené a oblíbené akce. Marek Bušek, ředitel gymnázia Noviny jsou vytištěny na recyklovanou alternativu ke křídovým papírům zn. REVIVE.

13 Město Lovosice Přehled kulturních a sportovních akcí Prosinec 2014 Březen 2013 KS Lovoš ZUŠ RC Mozaika Sport Sdružení Úsměv pro zdraví Vánoce Kulturní středisko Lovoš Sobota 6. a neděle 7. prosince VÁNOČNÍ TRHY Navození vánoční atmosféry pohádkou, hudbou, dobovými a řemeslnými stánky. Vystoupí ZUŠ Lovosice, DO KS Lovoš, Trubači, Lovosický kvintet, Dramatický kroužek Klíček, Podřipský žesťový kvintet, Lovosický žesťový kvintet, Vocal Friends, Jakub Koch, Pěvecký sbor Koťata, Polabská sluníčka a Dračí dechovka. Václavské náměstí, od 11 hodin. Středa 10. prosince SVÁŤOVO DIVIDLO JAK PEJSEK S KOČIČKOU SLAVILI VÁNOCE Vánoční pohádka pro děti v podání Sváťova loutkového dividla. Sál KS Lovoš, od 15 hodin, vstupné 20 Kč. Sobota 13. prosince VĚNEČEK Závěrečný ples tanečního kurzu. Společenský večer absolventů tanečního kurzu. Ukázky tanců a soutěže, večerem provází Karel Zima s partnerkou. K tanci i poslechu hraje skupina COLOR. Sál KS Lovoš, od 19 hodin, vstupné 100 Kč. Akce ZUŠ Lovosice Přívozní 1036/9, Lovosice, Středa 17. prosince Vánoční koncert komorní hudby V sále Bratrské jednoty baptistů, od 17 hodin. RC Mozaika o.s. Rodinné centrum Mozaika a obec Malé Žernoseky zve všechny příznivce přírody, adventních tradic na Vánoční zdobení jablůňky, které se bude konat od 14 hodin v Ekosadu v Malých Žernosekách (Ekosad je na konci Družstevní ulice). Akce je určena pro rodiny s dětmi, nejen pro děti bude připraven program plný tvoření a zábavy (zdobení stromečku pro ptactvo, chytání zlaté rybky, zimní táborák apod.). Uvítáme, jestliže návštěvníci přinesou jedlé ozdoby na stromeček např. semínka, lojové koule. Zapomeňte na předvánoční shon a přijďte strávit krásný předvánoční čas se svými dětmi do přírody. Budeme se těšit! Více informací na Pondělí 15. prosince GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA Labe od pramene v Krkonoších až po Severní moře v Cuxhavenu. Přednáší Ing. Ivo Petřík, diplomat a fotograf. Cyklistickou stezkou dlouhou kilometrů každoročně projedou desetitisíce cyklistů. Krajinově nejkrásnější část je v Čechách, především v Českém středohoří, které je vám velmi blízké. Ale i v Německu Labe protéká velkými a pěknými městy, jako jsou Drážďany a Míšeň, nejsevernějšími vinicemi v Evropě, Magdeburgem a Hamburkem, ale i mnoha malými středověkými městy jako je Jork, Glückstadt, Dessau se známou školou Bauhaus, Lutherův Wittenberg s pozoruhodnou historií a architekturou. U moře je pak v ústí řeky Labe v Cuxhavenu chráněno město mohutnými betonovými zdmi a ocelovými uzavíratelnými vraty. Klubovna KS Lovoš, od hodin, vstupné 20 Kč. Středa 17. prosince VÁNOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH Hraje orchestr ROSTISLAVA PECHOUŠKA. Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 100 Kč. Čtvrtek 18. prosince SWINGOVÁ KAVÁRNA Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních světových a českých orchestrů a zpěváků. Sál KS Lovoš vchod průjezdem z ulice 8. května, od 15 hodin, vstup volný. Pátek 19. prosince VÁNOČNÍ KONCERT Kostel Sv. Václava, od 17 hodin, vstupné dobrovolné. Úterý 31. prosince SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ROKU 2014 Silvestrovský ohňostroj. Václavské náměstí, od 17 hodin, vstup volný. Akce Sdružení Úsměv pro zdraví Skupinová relaxace každé pondělí od 8.30 hod. Cvičení s lany úterý a čtvrtek odpoledne Zdravotní cvičení pondělí od 10.00, úterý od 8.30 a DDM Elko, LTM pondělí od DsPs Kosmonautů, DsPs Lovosice úterý od 13: Vánoční výzdoba DDM Elko od 9.00 hodin Zájezd do Seiffenu Vánoční průvod řemesel. Odjezd LTM 10.30, Lovo z náměstí Výroční členská schůze s vánočním posezením KS Lovoš od 9 hodin, cukroví na ochutnávku s sebou Vánoční procházka po Praze a Mini Golf Praha O2 Aréna od 10.00, odjezd vlakem v 7.58, cena 85 Kč, přihlášky s platbou Miková a Samuelová Vánoční turnaj v Bowlingu LTM Luna od 13 hodin, přihlášky Hojdarová, cena 20 Kč Vánoční turnaj v Bowlingu Lovosice Beseda od 15 hodin, přihl. Samuelová, cena 20 Kč. PŘIPRAVUJEME Mšené-lázně Desetidenní pobyt, dvojlůžkové pokoje, plná penze, procedury, cvičení atd. cena Kč, přihlášky s platbou Žamberská. Pod Palu bo u RESTAURACE MUSIC BAR Pátek 12. prosince PLEXIS, APPLE JUICE, LOUTY, ŠVINDL Od 21:00 hodin, vstup 100 Kč. Pátek 19. prosince Tipgames extraliga mužů Sobota 13. prosince od hodin HK.A.S.A. Město Lovosice HBC Jičín Ulice 8. května 155/13, Lovosice telefon: , web: Pátek 26. prosince Sobota 13. prosince ANIMAL HATE death metal / Domažlice DISCO NIGHT 100 LEGS CAROOZER Dj s: The Zedrals Od 21:00 hodin, vstup zdarma. Vánoční koncert Od 21:00 hodin, vstup 30 Kč. groove metal / Lipsko (De) SIXTH DIMENSION thrash metal / Most

14 Bohoslužby a další aktivity církví v prosinci 2014 Vánoce, Vánoce přicházejí BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ Modlitebna Sboru, Dlouhá 84, kazatel Václav Chumchal V adventním období se uskuteční bohoslužby každou neděli od 9.30 hod. V tomto období budou zaznívat koledy na Václavském náměstí s pozvánkami na vánoční akce sboru BJB. So Vánoční besídka od 14 hod s programem pro spolužáky dětí a ne jen pro ně, na tuto akci srdečně zveme děti i s rodiči. Ne Adventní benefiční koncert dívčího pěveckého sboru Od 17 hodin, dobrovolné vstupné bude věnováno nadaci Krmte hladové. St Dětská vánoční slavnost od 15 hodin Čt Bohoslužby na Boží hod vánoční od 9.30 hodin St Silvestrovské shromáždění s programem mládeže od 18 hodin Čt Slavnostní novoroční bohoslužby od 9.30 hodin Přehled vánočních akcí lovosických škol pro občany města. Všechny koncerty jsou zdarma. ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ Modlitebna Sokolská 89, Třebenice a Mírový kostel v ulici Karla Maličkého, Lovosice, farář Filip Ženatý Ne Adventní koncert Jaroslav Hutka 15.00, Sál ČCE Třebenice, Sokolská 89 Ne adventní neděle Bohoslužby 8.30 Třebenice, Sál ČCE, Sokolská 89, Lovosice, Mírový kostel, K. Maličkého St Dětská vánoční hra Putování do Betléma Vydejte se s sámi na cestu časem, Třebenice, Sál ČCE, Sokolská 89 Čt Boží hod vánoční Vánoční bohoslužby s večeří Páně 8.30 Třebenice, Sál ČCE, Sokolská 89, Lovosice, Mírový kostel, K. Maličkého Ne Bohoslužba, 8.30 Třebenice, Sál ČCE, Sokolská 89 Čt Ekumenické bohoslužby sboru Českobratrské církve evangelické Třebenice baptistického sboru Petra Chelčického Lovosice 9.30 Třebenice, Sál ČCE, Sokolská 89 Ne Rodinné bohoslužby Kostel pro všechny generace 8.30 Třebenice, Sál ČCE, Sokolská 89 CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ Mírový kostel, Karla Maličkého, farářka Libuše Mikušková. Dne se od mimořádně konají bohoslužby v Domě s pečovatelskou službou v ulici 28. října. Vánoční bohoslužby CČH se uskuteční v Mírovém kostele v hodin. Novoroční bohoslužby se konají od Adventní koncerty vstup volný od hod. SEBRANCI od hod. IN FLAGRANTI (sbor gymnázia Lovosice) od hod. KARAVANA (country skupina) ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEV HUSITSKÁ A EVANGELIKÁLNÍ SVOBODNÁ CÍRKVEV, SBOR ICHTHYS společně pořádají: Půlnoční bohuslužbu Středa od 22 hodin v Mírovém kostele v Lovosicích Každý je srdečně vítán, pastor Pavel Kalous. CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ Kostel sv. Václava a kostely na Lovosicku (Farář Roman Karol Depa). Štědrý den 24. prosince, bohoslužby: Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice od 16 hodin Velemín, kostel sv. Martina od 20 hodin Medvědice, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské od 22 hodin Lovosice od 24 hodin Vánoční mše s Rybovou mší Hej, mistře Čt Slavnost narození Páně, kostel sv. Václava od 10 hodin Pá Svátek sv. Štěpána, kostel sv. Václava od 9 hod., Sulejovice St Závěr občanského roku, Lovosice od hodin Nový rok Slavnost Matky Boží Panny Marie, Den modliteb za mír Kostel sv. Václava od 10 hodin Adventní koncerty: Čt kostel sv. Václava koncert ZŠ Sady pionýrů od 17 hodin So koncert sboru IN FLAGRANTI, Domov důchodců Milešov Ne kostel sv. Václava Sbor pod vedením Karla Tesaříka od 17 hodin, Rybova mše a společný zpěv koled Po kostel sv. Václava, koncert ZŠ Všehrdova od 18 hodin Čt kostel sv. Václava, koncert ZŠ Antonína Baráka od 18 hodin Po Vánoční koncert ZUŠ, kostel sv. Václava, sbor a trubači 17 hodin MŠ Sady pionýrů Po Vánoce,Vánoce přicházejí Pěvecký sbor Skřítci zpívá koledy v aule MěÚ, od hodin Út Půjdem spolu do Betléma Zpívání koled na Václavském náměstí všemi dětmi MŠ, od hodin ZŠ Lovosice Sady pionýrů St Vánoční jarmark program: prodej výrobků, stánky před hlavním vchodem školy; od i třídy v přízemí, vánoční výstava v přízemí školy slavnostní zahájení prodeje výrobků pro širokou veřejnost společné vánoční zpívání Koťat a učitelů (Výtěžek z prodeje výrobků bude použit pro adopci na dálku.) Čt od 17 hod. Vánoční koncert v kostele sv. Václava Vystoupí pěvecký sbor Koťata a sbor učitelů s doprovodem hudební skupiny Karavana ZŠ Antonína Baráka Vánoční výstava ve vestibulu školy pro rodiče a občany Lovosic St Vánoční prodejní jarmark, od 14.30, vestibul školy St Vánoční odpoledne, od v tělocvičně školy, akce je určena nejen pro rodiče a předškoláčky, ale i pro ostatní občany Lovosic Čt Vánoční zpívání v kostele sv. Václava Od hodin, sbor Letušky SOŠ technická a zahradnická pořádá ve dnech Vánoční prodejní výstavu v hotelu Salva Guarda v Litoměřicích. Na této výstavě jsou prezentovány výrobky žáků především zahradnických oborů zaměřených na vazačství a aranžérství, ale i truhlářských a kuchařských. Vánoce na gymnáziu So od 16 hod. Koncert IN FLAGRANTI v kostele v Mukově So od 15 hod. Koncert IN FLAGRANTI v Milešově v zámecké kapli od 17 hod. Koncert IN FLAGRANTI v Mírovém kostele v Lovosicích Út od 15 hod. Vánoční jarmark před budovou školy od hod. Koncert pěveckých sborů IN FLAGRANTI a ŠKOLÁČEK ve vestibulu školy Speciální ZŠ Lovosice Út Vánoční jarmark s možností zakoupit si práce žáků se koná ve škole od hod. ZŠ Všehrdova Čt Putování adventem Vánoční výstava + výtvarné dílny, od 15 do 17 hodin Pá Školou chodí Mikuláš Po Vánoční koncert Školáčku a učitelského sboru Od 18 hodin v kostele sv. Václava v Lovosicích Út Koncert Školáčku, na jarmarku gymnázia Pá Interní školní vánoční besídka (jen pro žáky a učitele) SBOR PETRA CHELČICKÉHO V LOVOSICÍCH Kazatel sboru Pavel Výchopeň do , poté odchází do důchodu. Nově zvolený kazatel pan Petr Červinský se ujme služby v neděli St od 14 hodin Dětská bohoslužba s nadílkou V modlitebně ČCE v Třebenicích Čt od 10 hodin Slavnostní bohoslužby na Boží hod vánoční V modlitebně ČCE St od 9.30 hodin Společné bohoslužby se sborem ČCE v Třebenicích Další aktivity probíhají v Lovosicích, Školní ulice č. 6 (biblická hodina ve čtvrtek od 18.30, letos naposledy a nedělní bohoslužby v Třebenicích od 10 hodin). Stránku připravila: Eva Hozmanová

15 Tradice české prodejny od roku 1993 Velký výběr kvalitních školních potřeb za super ceny Velký výběr vánočního zboží největší výběr kalendářů balící papíry dárkové tašky dárkové psací soupravy vánoční řetězy Chovatelské potřeby pro psy, kočky, a další stovky výrobků na skladě, odborná obsluha V obou prodejnách možnost platby kartou AKVA TERA HOBBY hlodavce, exoty a ostatní Těšíme se na Vás v novém interiéru! AKCE VÁNOČNÍ ODPOČÍTÁVÁNÍ: Kolik dnů do Vánoc, tolik procent sleva na veškeré zboží Václavské nám. 176/1, Lovosice, Tel.: Otevírací doba: Po - Pá 8:30-17 h, So 8:30-11 h VĚTŠINU BRÝLÍ druhého dne E APLIKUJEčoM čky Terezínská Nám. 6. května ke každému nákupu nad Kč dostanete poukázku na další nákup v hodnotě 250 Kč. AKCE 1+1 NA MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY kontaktní Libochovice ještěři A technika Jezírkové ryby a technika m u c o n á v k k Dáre Také v prosinci pr Pondělí - Pátek 8:30-12:00 13:00-17:00 rostliny a technika Teraristika: hadi, pavouci, o ž ovádíme ka Lovosice Akvaristika: ryby, obojživelníci, Nelákáme vás do optiky na soutěže a slevy Chceme, abyste s brýlemi od nás dobře viděli a rádi se k nám vraceli. U K A R Z Í N MĚŘE dý den zhotovíme do Zakázková výroba akvárií a terárií (brýle na všechny vzdálenosti) Pondělí 8:30-11:30 12:30-15:45 Čtvrtek 8:30-11:30 12:30-15:45 JEN DO KONCE PROSINCE Přijďte se informovat, rádi vám vše vysvětlíme. Krásné Vánoce preje firma OPTIK PRUDKÝ

16 Příjem inzerce na tel.:

17 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o. Střední škola Zahájení kurzů V Lovosicích od 16 hodin v KS Lovoš Nabízíme obory: V Libochovicích od hodin v sídle firmy Čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou: Tříleté, ukončené závěrečnou zkouškou: Předškolní a mimoškolní pedagogika Mechanik opravář motorových vozidel Sociální činnost Instalatér Pedagogické lyceum Zedník Hotelnictví a turismus Kuchař číšník Obchodní a podnikatelská činnost Informatika v ekonomice Nově otevíráme obory: Provádíme výcvik na sk. AM, A1, A2, A bez omezení a na sk. B, BE, C, CE, T. V akreditovaném školicím středisku školíme profesní způsobilost řidičů a provádíme poradenskou činnost v autodopravě. Krejčí Malířské a natěračské práce Pečovatelské služby Dny otevřených dveří: a Komenského 3, Litoměřice , Kurzy i na automobily s automatickou převodovkou Mobil ŘP sk. B 8000 Kč (osobní automobil)

18 Děkujeme všem zákazníkům za přízeň Restaurace U Kašpara Terezínská 150 tel.: , mob.: Inzerujte v Lovosickém dnešku! Vaše reklamní sdělení se dostane do každé lovosické domácnosti. Ceník inzerce: Celá strana Kč/měsíčně 1/2 strany Kč/měsíčně 1/4 strany Kč/měsíčně 1/8 strany Kč/měsíčně Ceny jsou uvedeny bez DPH Měsíční náklad Lovosického dnešku činí výtisků a je distribuován ZDARMA do každé lovosické domácnosti. Inzerci přijímá: Radim Tuček - šéfredaktor Lovosického dnešku Telefon: Příjem inzerce na tel.: Pf 2015 Město Lovosice přeje všem svým občanům šťastný a úspěšný rok 2015

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ 11/2014

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 Úvodní slovo nového starosty Martina Exnera Vážení spoluobčané, milí sousedé, jsou za námi volby, byly vytvořeny nové kandidátky, vyměnila se více než polovina členů zastupitelstva,

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více