Žijeme a pracujeme strategicky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.ligavozic.cz Žijeme a pracujeme strategicky"

Transkript

1 Výroční zpráva 2008

2 Loga provázejí naší organizaci od samého začátku její existence. Stejně jako činnost Ligy, tak i loga prodělávají svůj vývoj. Jistěže ne tak překotný a košatý, ale přesto zajímavý. Konečně posuďte sami. Poslední, velmi čerstvá změna loga je provázena také změnou názvu. Z Ligy za práva vozíčkářů se stává Liga vozíčkářů. Dlouhou dobu se věnujeme poskytování služeb lidem se zdravotním postižením a pomoc při prosazování jejich práv je pouze jednou z mnoha činností, které se snažíme nabízet. Nechceme nadále budit dojem, že naším hlavním cílem je vyhrávat soudní pře našich členů nebo že jsme skupina lidí poutajících se na protest k branám ústavů sociální péče. Liga vozíčkářů tak si nás pamatuje většina uživatelů našich služeb i většina našich partnerů, dokonce i naši zaměstnanci při běžné komunikaci použijí prostě Obsah Žijeme a pracujeme strategicky... 1 Program Osobní asistence... 2 Program Poradenství a informace... 4 Program Práce, vzdělávání, integrace... 6 Program Bezbariérové divadlo Barka Program Prezentace a osvěta Podpora ze zákulisí Naše činnosti a provoz organizace podpořili Hospodářský výsledek...19 Co nového nás bude zaměstnávat Je jednoduché podpořit naši práci... 21

3 Žijeme a pracujeme strategicky Nebo lépe řečeno, snažíme se o to. Protože byloli těžké strategické plánování rozvoje organizace do roku 2013 vytvořit, tak jeho zavádění do naší každodenní praxe je neskonale těžší. Hlavním bodem naší strategie je rozdělení činnosti organizace dosud reprezentované třinácti projekty do pouhých, ale velmi přehledných pěti programů. Každý z programů se zaměřuje na jednu oblast činností a služeb ve prospěch lidí se zdravotním postižením. Osobní asistence umožňuje samostatný život v přirozeném prostředí, Poradenství a informace zajistí kompletní informační servis. Program Práce, vzdělávání, integrace nabízí aktivity v rámci služby sociální rehabilitaci, Bezbariérové divadlo Barka vás zve na integrovanou kulturu. Pátý program Prezentace a osvěta přináší celou paletu akcí pro veřejnost, aby problematika života s postižením neupadala v zapomnění. Každý z programů si vytváří do jisté míry svůj vlastní svět, má nejen vlastní barvu, ale hlavně svého vedoucího programu, svoje pracovníky, svoje poslání, cíle, cílovou skupinu a nepochybně i vlastní rozpočet. A každým dnem života tvoří svoji vlastní historii. Zabydlili jsme se v prostorách bývalé základní školy na Bzenecké ulici v brněnských Vinohradech. Při zabydlování se ovšem zjistilo, že školní budova ve svém technickém stavu skrývá mnohá nemilá překvapení, podobně jako v oblasti bezbariérovosti. Nezbylo nám tedy nic jiného než začít plánovat rozsáhlejší rekonstrukci našeho nového domečku. Podařilo se nám prosadit tento záměr do Integrovaného plánu rozvoje města Brna, a tím i zajistit potřebnou finanční podporu z tzv. Investičního projektu Evropské unie. Unijní projekty byly vůbec silným tématem roku Nečekaně dlouho jsme byli nuceni čekat na první výzvy a pak to šlo najednou, ráz na ráz. O úspěších či neúspěších jsme informováni průběžně, ale s jistotou už víme, že naprázdno rozhodně nevyjdeme. Realizace evropských projektů bude s největší pravděpodobností stěžejní činností roku 2009 a let následujících. Významným okamžikem loňského roku pro nás bylo také zařazení naší počítačové učebny do celostátní sítě učeben Konta Bariéy. V našem pracovním týmu se znovu objevilo několik nových tváří, které přinášejí odbornost, v některých případech i zkušenosti. Právě pracovní tým je tou největší hodnotou, kterou naše organizace může klientům každodenně nabízet. Zdeněk Škaroupka, ředitel organizace tel.: , mobil: , 1

4 ...žiju podle svého Osobní asistence je terénní sociální služba, která umožňuje člověku s postižením žít plnohodnotný život v okruhu svých blízkých. Člověk s postižením potřebuje různou míru pomoci další osoby ve svém soukromí nebo při doprovodu na různá místa. Osobní asistence je moderní alternativou ke službám ústavních zařízení, je připravena poskytnout pomoc v přirozeném prostředí uživatele a zlepšovat kvalitu života člověka s postižením. Liga vozíčkářů poskytuje tuto službu už osmým rokem, jako sociální služba je registrována na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Mgr. Nikol Mikušová vedoucí programu Cílem služby je umožnit lidem s postižením žít co nejvíce nezávislý život s ohledem na jejich možnosti a limity. Osobní asistent pomáhá v úkonech sebeobsluhy (hygiena, oblékání, příprava jídla, přesuny na vozík), při doprovodu např. k lékaři, do školy či zaměstnání, za kulturou i sportem, ale i při dalších úkonech dle potřeb s ohledem na typ postižení. Přístup ke každému uživateli služby je zcela individuální. Seznam prováděných úkonů a plán průběhu a přínosu služby jsou předmětem smlouvy a odráží skutečnou potřebu konkrétního uživatele. Ve druhém roce platnosti zákona o sociálních službách se služba přizpůsobila změnám podmínek pro poskytovatele i uživatele. Změny ve financování nás donutily v polovině roku zvýšit spoluúčast uživatele ze 40 Kč na 60 Kč za hodinu, což mělo za následek mírný odliv uživatelů a zájemců o službu. I nadále však tato služba patří mezi nejlevnější na území města Brna. 2

5 V roce 2008 jsme poskytli službu osobní asistence 26 uživatelům. Poměr rozložení mezi muže a ženy byl 12:14. Významnou skupinu uživatelů (7 dětí, tj. 27%) tvořily děti do 18 let. Zaměstnali jsme 44 osobních asistentů, z toho 21 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 23 zaměstnanců ve vedlejším pracovním poměru. Stejně jako v uplynulých letech pokračovala spolupráce s pečovatelskou službou v bezbariérovém domě v Brně Vinohradech. Tam poskytujeme službu osobní asistence v době, kdy nepracuje pečovatelská služba. Ve všední dny jsou to noční služby a o víkendech a svátcích celodenní služby. Tuto službu jsme poskytovali 6 uživatelům. V polovině roku jsme zahájili jednání o nové koncepci služeb v tomto domě. Službu osobní asistence chceme i nadále poskytovat tak, aby pomohla co nejvíce lidem s postižením uspořádat si život podle svých představ, žít v přirozeném prostředí a přiblížit se co nejvíce k běžnému životu bez omezení a bariér. Nikol Mikušová , Lenka Hegrová sociální pracovnice Program podpořili dotací: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno grantem: Lesy České republiky, s. p., Nadace Jedličkova ústavu, Nadace Naše dítě, Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci. Mgr. Lukáš Poláček sociální pracovník 3

6 ...žiju s přehledem Program poradenství a informace usiluje o zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením prostřednictvím informačního a poradenského servisu. Maximální informovanost přispívá k úspěšnému řešení každodenních situací v životě s postižením. Nabízíme nejen poskytnutí odborné rady a pomoci, ale také možnost samostatně si vyhledat potřebné informace. Odborné sociální poradenství Poradna pro život s postižením zahájila svou činnost již v roce Poskytuje odborné poradenství pro občany se zdravotním postižením v rozsahu celé České republiky. Bezplatná služba nabízí pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, poskytuje poradenství v oblastech orientace v sociálních sys- Bc. et Mgr. Lucie Teresa Figurová vedoucí programu témech, legislativy, sociálního zabezpečení, nabídky kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zaměstnávání zdravotně postižených a v dalších problémech života se zdravotním postižením. Poradna neposkytuje poradenství z oblasti práva a daní ani lékařské konzultace a posuzování zdravotního stavu. V těchto případech jsou klienti odkázáni na jinou kvalifikovanou občanskou poradnu. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje je služba registrována podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 jako sociální služba. Pracovníci poradny po celý rok zajišťovali aktuálnost poskytovaných informací a sledovali změny v rámci legislativy. Ke všem klientům bylo přistupováno Počet intervencí v letech 2005, 2006, 2007, 2008 s ohledem na jejich individuální potřeby. Klienti i v roce 2008 využívali 7031 pro získání informací více možností. Stále 6125 nejoblíbenější zůstalo zadávání dotazů do internetové poradny na webu www ligavozic.cz a vyřizování telefonických hovorů na bezplatné zelené lince Někteří kontaktovali poradnu em, poštou či osobně Ostatní Telefonicky Internet Celkem Zaznamenaný pokles počtu dotazů byl způsoben nadměrným zájmem klientů o poradenské služby u příležitosti ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních

7 službách v lednu V dalších letech se proto dá předpokládat pokračující trend v navyšování dotazů v poradně. V roce 2008 se největší množství dotazů týkalo problematiky důchodů celkem 1207 dotazů. Tak jako v poslední dvou letech i nyní bylo také množství dotazů směřováno na zákon o sociálních službách 771 a příspěvky pro postižené 736. Časté byly i dotazy týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením celkem 505 dotazů. K dalším frekventovaným oblastem poradenství patřily výhody pro postižené, kompenzační pomůcky, daně a poplatky a oblast státní sociální podpory. Poradenské služby byly poskytovány jak v sídle organizace, tak rovněž na akcích pro veřejnost. Mezi ně patří každoroční účast na akci Pro Váš úsměv v rámci veletrhu Medical Fair na brněnském Výstavišti v měsíci říjnu a pravidelné setkávání v Café Práh v brněnské Vaňkovce každou první středu v měsíci. Nápadník Publikace s podtitulem Sborník informací a rad pro život s postižením vyšla v loňském roce již potřetí, tentokrát v nákladu 5000 kusů. Sborník byl distribuován do nemocnic, rehabilitačních ústavů a samozřejmě přímo k zájemcům z řad fyzických osob. Cílem je vydávat publikaci, která zajistí informovanost lidí po úraze či nemoci a nabídne jim možnost zorientovat se v nastalé životní situaci. Pro osoby dlouhodobě zdravotně postižené má být Nápadník praktickou příručkou, zajišťující jejich celkový rozhled a orientaci v problematice života s postižením. Mgr. Leoš Spáčil poradenský pracovník Ing. Milena Antonovičová konzultantka pro oblast bariér Informační portál Informační samoobsluha na nabízí rychlou a do stupnou orientaci v mnoha oblastech života s postižením. V roce 2008 jsme na portálu zaregistrovali návštěv. Konzultace odstraňování bariér Konzultační centrum vykonávalo bezplatnou poradenskou aktivitu zaměřenou na problematiku přístupnosti prostředí, staveb a dopravy z hlediska osob s postižením, a to v prvé řadě osob s pohybovými problémy. V rámci projektu probíhá i dlouhodobé mapování přístupnosti budov v městě Brně. Získané informace jsou k dispozici na našem Informačním portále. Lucie Teresa Figurová , Program podpořili dotací: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Městský úřad Orlová 5

8 ...žiju s vámi Seberealizace a pracovní uplatnění jsou hlavními tématy našeho programu. Společně s uživateli pracujeme na obnovení jejich samostatnosti, na prohloubení jejich dovedností, schopností i pracovních návyků. Právě tudy vede cesta, znemožňující vyloučení ze společnosti. V rámci programu Práce, vzdělávání, integrace byly v roce 2008 realizovány tři projekty: Centrum sociální rehabilitace, Agentura podporovaného zaměstnávání a Poradenství pro zaměstnavatele. Centrum sociální rehabilitace Sociální rehabilitace je registrovanou sociální službou. Centrum sociální rehabilitace (CSR) realizovalo v průběhu roku 2008 řadu činností. Jejich cílem byla především podpora a rozvoj schopností a dovedností lidí se zdravotním postižením tak, aby se zvýšila jejich samostatnost a kvalita života. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně. V rámci CSR byly realizovány tyto aktivity: individuální konzultace, PC kurzy, PC klub, tranzitní program Ze školy do práce, speciální osobní doprava, neformální setkávání S Ligou ve středu. Služeb CSR využilo v roce 2008 celkem 448 příslušníků cílové skupiny, tj. osob se zdravotním postižením, kteří bydlí v lokalitě Brno město a Brno venkov nebo těch, kteří zde chtějí pracovat. V rámci Individuálních konzultací jsme od ledna do prosince 2008 spolupracovali s 98 uživateli. Uživatelé docházeli na individuální schůzky pravidelně jedenkrát týdně nebo jedenkrát za 14 dní v průměru po dobu 4 5 měsíců. Při individuálním plánování si uživatelé volí svůj hlavní cíl, který by měl být při spolupráci naplněn. Ve většině případů bylo tímto cílem nalezení vhodného zaměstnání. Díky spolupráci s CSR se podařilo najít práci 21 uživatelům a dalších 6 uživatelů nastoupilo do zaměstnání v průběhu března Mgr. Šárka Mikulková vedoucí programu

9 Tranzitní program Ze školy do práce je určen studentům středních speciálních škol a učebních oborů. Snaží se usnadnit těmto studentům přechod ze školy do zaměstnání především prostřednictvím seminářů, zaměřujících se na pracovní uplatnění. V rámci seminářů jsou studentům poskytovány informace z oblasti sebepoznání, vyhledávání pracovních nabídek, přípravy životopisu, přípravy na výběrové řízení. V roce 2008 byl Tranzitní program realizován ve spolupráci se Střední školou F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11. Proběhl formou čtyř seminářů pro studenty všech oborů, kteří v daném školním roce končili, případně budou ukončovat studium (školní rok 2006/7 a 2007/8). Celkový počet studentů, kteří Tranzitní program v roce 2008 absolvovali, je 159. Praktická realizace probíhala tak, aby maximální počet studentů ve skupině při jednom semináři nepřesáhl 15. V průběhu roku 2008 se v rámci centra uskutečnilo 6 běhů počítačových kurzů, kterých se zúčastnilo 55 osob z cílové skupiny. Všechny kurzy byly realizovány v bezbariérové počítačové učebně. PC kurzy pro začátečníky se uskutečnily ve 3 bězích, dále byl realizován jeden PC kurz pro mírně pokročilé. Z důvodu velkého zájmu ze strany účastníků proběhl v průběhu letních prázdnin opakovací PC kurz, kterého se zúčastnilo a úspěšně ho ukončilo 8 klientů. Ve druhé polovině roku probíhal také poprvé kurz tvorby HTML stránek. Veškeré získané znalosti a dovednosti mohou účastníci využívat při hledání zaměstnání či již na samotném pracovišti. Pro počítačový kurz pro začátečníky a pro kurz Technika administrativy (realizován od roku 2009) se nám podařilo získat akreditaci MŠMT. Cílem aktivity PC klub je umožnit uživatelům samostatnou práci na PC a přístup k internetu, procvičování dovedností v práci s počítačem a získávání nutných informací. Počítačová učebna byla pro zájemce v rámci PC klubu otevřena dvakrát týdně po dobu 2 hodin. Služby využívali především účastníci PC kurzů a také uživatelé, kteří docházeli na Individuální konzultace. Uživatelům nabízíme také službu s názvem Speciální osobní doprava. Účelem této služby je umožnit uživatelům dopravu do lokalit, které jsou těžko přístupné pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Mimo různých výletů mohou zájemci tuto službu využít Bc. Jaroslav Šrámek lektor programu Andrea Slavíčková, DiS. sociální pracovnice Mgr. Dana Sklenářová sociální pracovnice 7

10 ...žiju s vámi také při dopravě na Individuální konzultace nebo PC kurzy. Speciálně upraveným mikrobusem s plošinou jsme v roce 2008 s uživateli navštívili například Český Krumlov, divadelní představení Její pastorkyňa v Bezbariérovém divadle Barka a s velkým ohlasem se setkal výlet na předvánoční trhy do Vídně. Každou první středu v měsíci mají uživatelé služeb CSR, ale i dalších programů Ligy vozíčkářů či přátelé organizace, možnost zúčastnit se neformálního setkávání v Café Práh, které bylo v měsících září až prosinec obohaceno o zajímavé přednášky a besedy. Tuto aktivitu jsme nazvali S Ligou ve středu. Stanislav Švábenský řidič V roce 2009 chystáme rozšíření svých služeb v rámci Individuálních konzultací o oblast podpory při hledání bydlení a dalšího vzdělání, a také připravujeme novinky v počítačových kurzech. Šárka Mikulková , Program podpořili dotací: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno aktivním partnerstvím: Úřad práce Brno-město, Úřad práce Brno-venkov, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené Brno, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Sdružení Práh. 8

11 Poradenství pro zaměstnavatele Ve druhé polovině roku 2008 jsme i po ukončení projektu Agentura podporovaného zaměstnávání spolupracovali se zaměstnavateli, kteří měli zájem zaměstnat pracovníky se zdravotním postižením. Také jsme se snažili cíleně oslovovat firmy, kde by uživatelé Centra sociální rehabilitace mohli najít pracovní uplatnění. Zaměstnavatelům jsme nabízeli podporu při vyhledání pracovníků, poradenství v oblasti legislativy, podporu při vyřizování formalit souvisejících s nástupem pracovníka do nového zaměstnání a dále například pomoc při zapracování nového zaměstnance. Během šesti měsíců jsme úzce spolupracovali s 12 firmami a organizacemi a díky této kooperaci získalo zaměstnání 6 uživatelů. Mgr. Zuzana Brodová sociální pracovnice Agentura podporovaného zaměstnávání Projekt Agentura podporovaného zaměstnávání, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, jsme realizovali od 1. ledna 2007 do 30. června Jeho hlavním cílem bylo podpořit vytváření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, které byly registrovány na Úřadech práce Brno-město nebo Brno-venkov jako uchazeči či zájemci o zaměstnání. V rámci projektu bylo osloveno více než 200 zaměstnavatelů. Za celou dobu trvání projektu se nám podařilo zaměstnat 23 osob se zdravotním postižením. Firmám, které se rozhodly zaměstnat člověka s postižením, pomohla Agentura podporovaného zaměstnávání najít vhodného pracovníka a případně ho i zaučit. V případě, že firma vytvořila nové pracovní místo pro některého z klientů, získala finanční podporu v podobě úhrady 75% mzdových nákladů. Tuto finanční podporu mohli zaměstnavatelé čerpat po dobu 6-9 měsíců od vzniku pracovního poměru. Také pro klienty byla spolupráce s Agenturou podporovaného zaměstnávání přínosná. Mohli využít komplexního pracovního poradenství, které zahrnovalo např. pomoc s vytvořením vlastního životopisu, průvodního dopisu, vyhledávání pracovních nabídek, informace o výběrovém řízení, výhodách a podmínkách zaměstnávání osob s postižením nebo např. bilanční diagnostiku. Děkujeme těmto zaměstnavatelům, kteří se do projektu zapojili: BASS, s.r.o., CEET, s.r.o., Craftwork s.r.o., i4next finance s.r.o., Domov pro mne, o.s., Jarkuliš s.r.o., Ink-Jet Recycling s.r.o., Sansimon, s.r.o., Sdružení Filia, o.s., Umělý kámen, s.r.o. Šárka Mikulková Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9

12 ...žiju svou roli Bezbariérové divadlo BARKA sídlí v Brně na ulici Svatopluka Čecha 35a. Divadelní sál a jeho příslušenství s kapacitou 150 diváckých míst a jevištěm o rozměrech 9 x 9 metrů slouží svým zázemím zhruba čtyřiceti souborům ročně. Již čtrnáctým rokem provozuje Liga vozíčkářů tento motivační prostor pro menšinové, integrované, amatérské a studentské kulturní aktivity. Celoroční provoz amatérského alternativního divadelního prostoru umožnilo během roku 2008 celkem 101 představení a hodin zkoušek. Z celkového počtu představení bylo 15 premiér; 10 představení, v nichž hráli postižení účinkující a 3 benefiční představení. Trvá zvýšený zájem médií o program divadla, i když jde o amatérská představení. Celý provoz divadla zajišťuje ředitelka a jeden technik na stálý úvazek. Zbytek obsluhy technickými profesemi musíme zajišťovat externími spolupracovníky a dobrovolníky, což je samozřejmě velice náročné, ale finanční situace nám jiný způsob práce neumožňuje. Díky všem, kteří nám pomáhají! Nejlepší zprávou o naší činnosti jsou realizovaná představení a koncerty v prostorách našeho divadla: Představení, ve kterých účinkují handicapovaní: Blaník (Divadlo Jaroslava Pokojského Archa comunity), Najde se Nemo?, Vizualizace literárních žánrů (Divadlo Neslyším), Židlení (Cyranovy boty Integra). Benefiční představení: Benefiční představení Sdružení APLA JM, Divadlo Jaroslava Pokojského 2x Amatérská a studentská divadla: Vraždičky, Muriel (SUUD-soubor unikátně unylých divadelníků), Mistr zloděj (HISDRUŽAK Poustevník), Vydrž miláčku (Divadelní soubor Tak jo), Jdeme do sklepa (Divadelní spolek Fenek), 1+1=3, Autobus sebevrahů (Brnkadla). Alternativní divadelní a hudební představení: Vojtěch Dlask: Missa parodia, Edgar Mojdl: Dnes pomaleji než jindy (absolventské představení posluchačů doktorandského studia kompozice Hudební fakulty JAMU v Brně), Martin Mazánek: 600 holubiček (Komorní orchestr Filozofické fakulty MU v Brně), Kampak běžíš ježku (Collegia pro vita Creante). Představení v angličtině: You re crazy, who s nut? (Pedagogická fakulta MU Brno). Představení v němčině: Drenbűhne Brno (Mezinárodní festival studentského divadla v německém jazyce); Strib, Wassermann, strib! (Lepzig / D), Variationnen zum Thema limbe (Wroclav / PL), Artur Miller Hexenjagd (Berlín / D), Shakespeares sämtliche Werke (Sien / A), Die Hinrichtung und der Löffel (Lepzig / D), Hind und her (Brno /CZ). Taneční představení a rytmoprojekty: O jablko (TD Kookaburra a Clawed Forehead), Gala večer orientálního tance Únos z harému tak trochu jinak (Zafirah, Shadiyah), Irský večer, Večer irských tanců (La Quadrila), Kapky bolavé naděje, A mám to za 50! (TD Mimi Fortunae), Večer současného tance (Filigrán), Tanec 1001 noci (Studio 10 Ing. Zdeňka Vlachovská vedoucí programu

13 Slunce), Long Wafle, Ve tmě jas a v tichu zvuk, Vlak, Rejže, Větve téhož stromu (Cyranovy boty), Dětská taneční country show 2008 (Virginia Brno), Setkání mezi městy Malé taneční seskupení (Brno), Fim a Fárum (Brno), GEN (Žďár nad Sázavou); Festival Tanec Praha 2008 Kdy víly přestávají čarovat ( CZ / RO ), Reflex-Chu-Hsien Wu and Chrystel Guillebeaud (TWN), Ready Modern made-florin Fieoriu (RO), Hlbinné porušeni epidermy-petra Fornayová (SK), Svatojánská noc v Barce, Status Quiorfano (Quiorfano), První recesisticko taneční večer skupiny výrazového orientálního tance (Mahleesh). Odborné přednášky z oblasti kultury: Trendy v současném tanci (Elvíra Němečková, Divadelní ústav Praha) Komorní opera Hudební fakulty JAMU: Leoš Janáček: Její pastorkyňa (1904) Představení Konzervatoře Brno: Henry Purcell: Dido a Aeneas ZUŠ: Slezeš Kačo z té hrušky? žáci literárně dramatického oddělení, Taneční koncert žáci tanečního oddělení (ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno -Židenice). Představení pro seniory, vystoupení žáků literárně dramatického oddělení (ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno-Královo Pole). Představení literárně dramatického oddělení ze třídy Jany Faitové. Vystoupení žáků literárně dramatického a tanečního oddělení (ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno). Vánoční koncert tanečního oddělení (ZUŠ Charbulova, Brno-Černovice). Pohádky: O neposlušných kůzlátkách, O třech prasátkách, O Budulínkovi, O Smolíčkovi, Dvanáct měsíčků, Jak švec napálil čerta, O veliké řepě, O kohoutkovi a slepičce, Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Jak Kašpárek s kobylkou Rozárkou zachránili princeznu před zlým kouzelníkem, (Loutkové divadlo Vrati Schildera a Olgy Markové), Pohádky ze Špalíčku, Vánočníček (Divadlo Paravánek, Kateřina Rakovčíková a Pavel Putna). Hudební pořady: Mamina Gospel (Břeclav), Jako ryba ve vodě festival Rádia Proglas Lucrezia Borgis (Znojmo), Pavel Helan, Petr Linhart, Adam Katona, předkolo soutěžního festivalu Brána (ČTU), Festival Folkový oříšek Hluboké nedorozumění (Praha), Jen tak tak (Jindřichův Hradec), Jauvajs (Praha), Ořešák (Brno), Pocity (Brno). Cestopisy: Norsko za polární kruh na Lofoty (Jaromír Novák), Nepál pěšky okolo Annapúren (Jan Synak), Čína krásy a kontrasty současnosti a minulosti (Robert Číhal), Ladak západní výspa Himalájí (Jaroslav Najdeme), Indický Kašmír přes horské průsmyky na kole (Josef Honz, Martin Vejmělka), Chile kraj sopek (Miloslav Druckmüller), Jihovýchodní Asie stopem, lodí, vlakem (Václav Pokorný); Aljaška mystérium řeky (Marek Srba), Kuba pohledem ze sedla kola (Martin Sklenský). Provoz divadla podpořili dotací: Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Brno David Fadinger divadelní technik Zdeňka Vlachovská

14 ...žiju pro vás XVII. ROÈNÍK bezplatné, neprodejné 12 Nejsilnějším argumentem musí být sportovní výkony Národní rada podá ústavní stížnost proti plošnému zavedení poplatků ve zdravotnictví Účast na paralympijských hrách 2008 Časopis vychází s podporou MZ ČR Eva Bartusková koordinátorka projektu Vydávání časopisu Vozíčkář Časopis Vozíčkář začal vycházet v roce 1986 jako občasník ve formátu A5. Jeho vydavatelem byl Oldřich Pechar, jeden ze zakládajících členů naší organizace. Protože bylo zřejmé, že lidé se zdravotním postižením nejsou dostatečně informováni o tom, co by mohlo kladně ovlivnit jejich život, časopis sloužil jako tištěné médium jeho vozíčkářské poradny. Poskytoval údaje týkající se nejen kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, sociálních dávek či legislativy; ale i sportovních, kulturních a pobytových akcí. Byl zdarma rozesílán na konkrétní adresy osob se zdravotním postižením. Zásadu rozesílání časopisu osobám se zdravotním postižením zdarma se nám daří dodržovat dodnes. Do nemocnic, rehabilitačních a lázeňských zařízení, léčeben dlouhodobě nemocných, ordinací specializovaných lékařů atd. jej zasíláme za roční poplatek 225 Kč. Liga vozíčkářů v tomto časopise nabízí poradenství, informace o akcích, které pořádá; o situaci v odstraňování bariér, o zaměstnávání osob se zdravotním postižením a představuje i svoje pracovníky. V rubrice zdravotnictví vycházejí články MUDr. Lii Vašíčkové o problematice sezení na vozíku. Svými texty z oboru sexuologie ji doplňuje MUDr. Taťána Šrámková. Snažíme se také podávat informace z kultury, sportu, tipy na dovolenou a různé společenské akce. Formou rozhovorů a reportáží představujeme čtenářům zajímavé osobnosti z řad zdravotně postižených. Rubrika Osobní inzerce nabízí možnost něco prodat nebo koupit, vyměnit, najít si Věra Rudolfová přátele nebo partnera a podobně. Rubrika Názory, postřehy poskytuje prostor pro vyjádření našich čtenářů. V čem se časopis liší oproti začátkům, je změna jeho rozměru na dnešní formát A4 a barevnost. V roce 2008 vycházel šestkrát ročně v nákladu cca 8000 kusů. Jedno z čísel byl tzv. Speciál. Jde o rozšířené číslo, které vychází ve vyšším nákladu než běžná čísla. Přináší informace o výstavě Pro Váš úsměv, která je doprovodným programem veletrhu Medical Fair a každoročně probíhá na podzim na brněnském Výstavišti. Vozíčkář vychází s legislativní přílohou SKOK do reality, která je vydávaná ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, o. Zdeněk Škaroupka s.

15 XVII. ROÈNÍK Časopis Vozíčkář i jeho legislativní příloha jsou v elektronické podobě ve formátu pdf umístěny na webových stránkách Zrakově postižené osoby ho zde naleznou v textovém formátu. Časopis Vozíčkář je možné objednat na adrese: Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, Brno, tel.: , Zde můžete podat bezplatně i osobní inzerát. Firemní inzerci můžete sjednat na tel. č , , nebo na u Ceník firemní inzerce a harmonogram výroby časopisu najdete na Vydavatelem časopisu Vozíčkář je občanské sdružení Liga vozíčkářů, realizátorem tisku je Brněnská agentura speciálních služeb, spol. s r.o., která prostřednictvím inzerce zajišťuje podstatnou část finančních prostředků na realizaci časopisu. Redakční rada: Zdeněk Škaroupka, Věra Rudolfová, Miloš Bob Pelikán, Jan Nouza, Martin Císař, Eva Bartusková ; redakce a grafická úprava: Eva Bartusková; sazba: Vladimír Ludva; korektura: Marie Fišerová; obsahová korektura: Hana Valová; dopisovatelé: Roman Baláž, MUDr. Taťána Šrámková; odborná garance: MUDr. Lia Vašíčková; spolupracující fotograf: Marta Hynková; tisk: Tiskárna Helbich, a.s., Brno; rozesílání časopisu: BM Marketing, s. r. o., Brno. Miloš Bob Pelikán Jan Nouza Časopis Vozíčkář podpořili dotací: Ministerstvo zdravotnictví ČR firemní inzercí: ALTECH, spol. s r. o.; API CZ, s. r. o, Athamas, spol. s r. o.; Car Club, s. r. o.; Centrum Paraple; Coloplast A/S; CREATIVE BAZAAR, s. r. o.; CZ Tech Čelákovice, a. s.; České dráhy, a.s. ; Český svaz tělesně postižených sportovců; DMA Praha, s. r. o.; ERILENS, s. r. o.; Hana Gümplová Sivak, privátní podnik pro obchodní a servisní činnost; HORIZONT-NARE, s. r. o.; Ing. Hana Petruželová; INTER META Ostrava, s. r. o.; INVACAR, s. r. o.; IROA HDC s. r. o.; ITS Praha, spol. s r. o.; Jan Píbal JP SERVIS; Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola; Josef Hurt; Ing. Pavel Jenčovský; Martin Císař Kalpe; KURY, spol. s r. o.; Laureta auto, a. s.; Le Pont INTERNATIONAL, s. r. o.; MANUS Prostějov, spol. s r. o.; Maxima pojišťovna, a. s.; META Plzeň, s. r. o.; MEYRA ČR, s. r. o.; Mobil & CO, spol. s r. o.; Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o. s.; o. s. Handisport; PATRON Bohemia, a. s.; Petr Mikeš AUTO TREND; Pomocné tlapky, o. p. s.; REPO, s. r. o.; REPO-RECK, spol. s r. o.; SOA, s.r.o.; Srba servis, Autorizovaný koncesionář Opel C & S; Stannah s.r.o. ; VECOM zdvíhací zařízení, s. r. o.; Veletrhy Brno, a.s. ; Vladyka, s. r. o.; Vlasta Veselíková & M.; Zdravotní pomůcky Selichar SETRANS; Život bez bariér o.s. Eva Bartusková, , Kampaň, která vhodně upozornila na výhodu pro znevýhodněné Informace z České správy sociálního zabezpečení Časopis vychází s podporou MZ ČR 13

16 ...žiju pro vás Pro Váš úsměv Tato akce je již po 13 let doprovodným programem veletrhu Medical Fair Brno. V loňském roce probíhala tato akce pro téměř 70 organizací pod taktovkou Ligy, zejména v pavilonu C. Ve stánku Ligy vozíčkářů se mohli návštěvníci veletrhu poradit v oblasti právní, a také v oblasti odstraňování či prevence bariér. V sousedící Internetovně se seznámili s problematikou počítačů a komunikací přes internet. Na pódiu se konala různá kulturní představení, například Hrátky s klaunem Šamšulou, Pohádky ze Špalíčku, a pro návštěvníky byla připravena také řada zajímavých přednášek, například Raná péče-terénní sociální služba, Jak pracovat se zážitkem integrované skupiny v dětském kolektivu, Jak pomáhá tísňová péče AREÍON a další. Hlavně děti si užívaly příjemné pocity při kontaktu s pejsky formou canisterapie. Obdivovaly poslušnost vodicích psů a projely se na koni. Poznaly tak, jak snadná a příjemná může být hipoterapie. Loňské prezentace se zúčastnilo 67 neziskových organizací. Převládaly mezi nimi chráněné dílny, které nabízely svůj sortiment nebo předváděly svou výrobu. Další organizace poskytovaly spe cializované poradenství nebo se podílely na seminářích a workshopech, zaměřených například na oblast volnočasových aktivit, vzdělávání, zaměstnávání či sociálně právních Lenka Hegrová záležitostí lidí a dětí se zdravotním postižením. Semináře byly rozděleny pracovnice projektu podle tematických dnů. V úterý 21. října se uskutečnil Den pro děti, kterému dominovala témata osobní asistence a rané péče. Středa byla Dnem pro seniory a zdravý životní styl, ve čtvrtek bylo možné navštívit semináře týkající se sociálních služeb, zatímco studium, práce a volný čas byly na programu v pátek. Na výstaviště také přijel bezbariérový Vlak plný úsměvů, který ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno a Ligou vozíčkářů vypravily České dráhy. Akci podpořili: Úřad vlády ČR, BVV, a.s., Autodoprava Akr, Creative World & Workshop LTD, Ikea, Illy Cafe, Karlova pekárna, s. r. o., SASTA CZ, a. s., Sony Centrum, Učebnice a knihy Mgr. Jitka Spiesová. 14 Mgr. Radka Bartoňová koordinátorka projektu Mgr. Radka Bartoňová,

17 Život nejen na kolech V roce 2008 se uskutečnil už dvanáctý ročník fotografické soutěže, tématicky zaměřené na život lidí se zdravotním postižením. Obdrželi jsme celkem 306 snímků od 40 autorů. Novinkou byla možnost zasílat fotografie v digitální podobě, čímž se fotosoutěž stala přístupnější a otevřenější širší skupině zejména amatérských fotografů. Ke dvěma známým kategoriím PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAF a AMATÉRSKÝ FOTOGRAF letos přibyla novinka: FOTOGRAF NEZISKOVÉ ORGANIZACE, DOKUMENTARISTA ČIN- NOSTÍ. Prostřednictvím této nové kategorie například občanské sdružení Nedoklubko upozornilo na problematiku rodičů nedonošených dětí a především na nedostatek psychosociální podpory těmto rodičům. Petra Kyselková koordinátorka projektu O tom, že porota měla nelehkou práci, co se týká kvantity i kvality zaslaných fotografií, svědčí množství ocenění: Vítězem kategorie P PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAF, které se zúčastnili 3 autoři, se stal Jan Povýšil s cyklem fotografií Dvě cesty k Pekingu. Vítězem kategorie N FOTOGRAF NEZISKOVÉ ORGANIZACE, DOKUMENTARISTA ČINNOSTÍ, kterou obeslali 3 autoři, se stal Zdeněk Dvořák s cyklem fotografií Z našeho domova. V kategorii A AMATÉRSKÝ FOTOGRAF soutěžilo 34 autorů s následujícím výsledkem: 1. místo obdržel Roman Barák za fotografii On the Road. 2. místo získali dva fotografové Petr Jandora za cyklus fotografií Ragby a Martin Kučera za cyklus fotografií Bez názvu. 3. místo bylo rovněž rozděleno mezi dva autory Jiří Martínek s fotografií S větrem o závod a Jaroslava Raunerová za cyklus fotografií Tanec na kolech. Porota udělila Zvláštní cenu za poezii Bronislavě Frýdkové za cyklus fotografií CAMERA OBSCURA. Všech 25 fotografií (soubory fotografií, které postoupily do 2. kola), si mohli návštěvníci prohlédnout v rámci doprovodného programu Pro Váš úsměv, pořádaného k veletrhu Medical Fair. Ve dnech října byly fotografie vystaveny na panelech, umístěných v pavilonu C u pódia. Diváci si mohli vyzkoušet roli porotců. Téměř pětina z celkového počtu 65 hlasujících se shodla: Cenu diváka obdržel amatérský fotograf Roman Barák za fotografii On the Road. Poslední novinkou byla prezentace všech zaslaných fotografií na velkoplošných obrazovkách ve stánku Ligy vozíčkářů, v čajovně a na pódiu. Na pódiu také byli vyhlášeni vítězové a předány ceny. 15

18 ...žiju pro vás Putovní výstava Výběr vítězných fotografií z uplynulých ročníků je možné shlédnout díky stejnojmenné putovní výstavě. V roce 2008 jsme ji představili v těchto prostorách: Kavárna Krmítko, Fakulta sociálních studií MU Brno, Galerie u Mloka Olomouc, Městský úřad Kyjov, Městská knihovna Hodonín, Regionální muzeum v Mikulově, Muzeum Vyškovska, Alternativa kulturní institut Zlín, Městská knihovna Rosice Za plotem Zdeněk Dvořák vítěz kategorie N Akci podpořili: Časopis FotoVideo, mediální partner; Electroworld s.r.o., zapůjčení velkoplošných obrazovek; Olympus C & S, spol. s r.o., Praha; Novaservis spol. s r.o., Brno; Atlantis spol. s r. o., Brno; Libor Kučera, Distribuce Indies Happy Trails, Brno; Elektro Kurimai, Pohořelice; FotoVideo ATEMI s.r.o, Praha; Starling, s.r.o., Brno; Online nákupy a.s., Ostrava-Poruba; Obchodní dům.cz, Brno; Hodinářství Sarah v.o.s., Brno; Video klinik spol. s r.o., Brno; Hodinářství Paravan, Brno; Fotex plus a. s.; Fotografie magazín; Fotoobchod.cz; Fotopartner, s. r. o. ; Obchody 24, s. r. o. ; Vltava Stores, a. s. Petra Kyselková,

19 Podpora ze zákulisí Aby procesy mohly nerušeně probíhat, je třeba zametat jim usilovně cestičku. Proto v zákulisí naší organizace pracuje několik šikovných kolegů, které nemáte příležitost poznávat z činností jednotlivých programů. Hana Valová, DiS. Hanku nemůžete minout, neboť nejen že zastupuje ředitele, ale hlavně vládne všem provozním záležitostem. Největší díl svého pracovního času vynaloží na vytváření co nejlepších a nejúčelnějších podmínek pro práci všech zaměstnanců. Ing. Tereza Živná Ve světě plném informací, možností a příležitostí, hledá Terezka ty správné, které můžeme pro zajištění naší činnosti využít. Ty nadějné pak využívá, tedy připravuje žádost, shromažďuje veškeré povinné i nepovinné přílohy a snaží se dodržovat předepsané termíny. Je vytrvalou, klidnou a důslednou silou, která umožňuje Lize finanční nádech nad hladinou výdajů a závazků. Lenka Vlachová Těšíme se z práce v uklizeném a voňavém prostředí. Pilně na něm pracuje naše paní uklízečka. RNDr. Pavel Minařík Jsme generace choulící se pod nepřetržitým přívalem informací, údajů a dat. Čelit tomuto přívalu se nám daří jen díky informačnímu systému modularis, který každodenně prokazuje svoji nezahltitelnost. Jeho otcem je Pavel Minařík, který stíhá udržovat v kondici také naše počítače a tiskárny. Milan Tomášek Vytočíte-li telefonní číslo Ligy, ozve se vám s největší pravděpodobností hlas Milana Tomáška. Přijdete-li do našeho sídla, narazíte zpravidla nejdříve na něj, pošlete-li nám dopis nebo fax, nejprve projde právě jeho rukama. Milan svými silami nabízí podporu a pomoc všem programům a projektům, co jich jen máme. Martin Zemánek, DiS. Martin je odborníkem na výdaje, snaží se čelit jejich zběsilému tempu, třídí je a dělí mezi jednotlivé zdroje. Nejčastěji si povídá s účetními, s auditorem nebo s kontrolními orgány všeho druhu. Přitom neztrácí dobrou náladu, tedy aspoň většinou. 17

20 Naše programy a provoz organizace podpořili dotací: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo kultury ČR, Úřad vlády ČR, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Úřad městské časti Brno-Vinohrady, Městský úřad Orlová grantem: Lesy České republiky, s. p., Nadace Jedličkova ústavu, Nadace Naše dítě, Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci, Nadace Charty 77 Konto Bariéry, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Nadace ČEZ, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, finančním či hmotným darem: Ano nábytek, Autodoprava Akr, AVG Technologies CZ, s.r.o., Brněnský Metropolitan, Brno International Business School, BVV, a.s., CZ Lom Družec s. r. o., Creative World & Workshop LTD, Dopravní podnik města Brna, a.s., Fugasoft, Global Tele Sales a Lufthansa Company Brno, s. r. o., Hayes Lemmerz Autoškola, a. s., HM Catering, s. r. o., Hortim International, s. r. o., HVM Plasma, a.s., Ikea, Illy Cafe, Interhotel Voroněž, I-Service, Karlova pekárna, s. r. o., Microsoft CZ, Motorola, s. r. o., Pivovar Černá hora, a. s., RONELA spol. s r. o., SASTA CZ, a. s., Skynet, a. s., Sony Centrum, Šmidrkal Milan, Templářské sklepy Čejkovice, Tiskárna Helbich, a. s., Učebnice a knihy Mgr. Jitka Spiesová, VECOM zdvíhací zařízení s. r. o., Voštěp spol. s r. o., Wannieck Gallery... a stovky občanů ČR, kteří nás podpořili vhozením příspěvku do kasičky nebo zasláním DMS aktivní spoluprací: Úřad práce Brno-město, Úřad práce Brno-venkov, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené Brno, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební Děkujeme! 18 Sdružení Práh

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

KAF A IRA A o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

KAF A IRA A o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 Základní údaje o organizaci 5 Poslání organizace 6 Cíle organizace 6 Komu jsou služby určeny 6 Poskytované služby 6 Další činnosti a aktivity organizace

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Zdeněk Dvořák Radost z medaile (vítězná fotografie fotosoutěže Život nejen na kolech 2009)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Zdeněk Dvořák Radost z medaile (vítězná fotografie fotosoutěže Život nejen na kolech 2009) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zdeněk Dvořák Radost z medaile (vítězná fotografie fotosoutěže Život nejen na kolech 2009) Liga vozíčkářů je občanským sdružením, které už dvacet let poskytuje informace a služby osobám

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA Od roku 1995 poskytujeme služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem ve polečnosti. Podnětem ke vzniku sdružení

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Pro Váš úsměv 2007 Plocha pavilonu C

Pro Váš úsměv 2007 Plocha pavilonu C Pro Váš úsměv 2007 Plocha pavilonu C Stánek Ligy otevřený dokořán Tentokrát na novém místě v centru pavilonu C ve stánku č. 12. Zde jsou vám k dispozici zaměstnanci Ligy, aby vás přivítali, informovali,

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Další činnosti a aktivity

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Akce celý rok aktualizace srpen 2007 Zpracovatel: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha

Akce celý rok aktualizace srpen 2007 Zpracovatel: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha Kalendář kulturních akcí PODPOŘENÝCH DOTACÍ MK ČR v programu podpory kulturních aktivit zdravotně postižených občanů pro rok 2007 Akce celý rok aktualizace srpen 2007 Zpracovatel: Národní informační a

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Úvod Stěžejní aktivity v roce 2011 Členství ve sdruženích Valná hromada Finanční zpráva Poděkování Úvod Lehký společenský optimismus, který na tomto místě zazněl v minulé

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR Nadační fond Veselý senior a společnost FOXMARTS a.s. společně s partnery vyhlašují v roce 2014 2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz Pořadatelé

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více