autocross Sedlčanská kotlina října 2008 ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "autocross Sedlčanská kotlina 4. - 5. října 2008 ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 9"

Transkript

1 ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 9 Sedlčanská kotlina října 2008 autocross Autoklub RAC Sedlčany pořádá v Sedlčanské kotlině mezinárodní závody v autocrossu. Program najdete uvnitř Radnice na str. 4. Foto: Tomáš Racek

2 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB - do Zastupitelstva Středočeského kraje - do Senátu Parlamentu České republiky Starosta města Sedlčany podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje 1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají: - v pátek 17. října 2008 od hodin do hodin a - v sobotu 18. října 2008 od 8.00 hodin do hodin 2. Místa konání voleb: Ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově radnice, náměstí T. G. Masaryka 32, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Církvičská, 28. října, Zahradní, Švermova, Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Šafaříkova, nám. T. G. Masaryka a Novoměstské náměstí, Kňovická. Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově městského muzea, Tyršova 136, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Za Nemocnicí, Sukovo nám., Novoměstská, Příční, Žižkova, Jateční, Lidická, Husova, Kodicillova, Nademlýnská. Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Kulturního domu Josefa Suka, klubovna č. 29, Havlíčkova 514, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Na Stínadlech, Pod Hřbitovem, U Kulturního domu, U Školky, U Háječku. Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Kulturního domu Josefa Suka, Červený salon, Havlíčkova 514, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Na Potůčku, Na Severním sídlišti I, II, III. Ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově domova důchodců, U Kulturního domu 746, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: pro voliče z domova důchodců. Ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Středního odborného učiliště a Učiliště Sedlčany, Petra Bezruče 364, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Petra Bezruče, Pod Pilami, Pod Cihelným vrchem, Dělnická, Olbrachtova, Seifertova, Podélná, Příkrá, Víta Nejedlého, Sokolovská, Západní, Jižní Svah. Ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově 1. Základní školy, Primáře Kareše 68, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Sedlecká, K Cihelně, Děkana Bučila, Baxova, Pod Potoky, Růžová, K. H. Máchy, Sadová, Prim. Kareše, Tyršova, část Nádražní (čp. 84, 85, 86, 91, 92, 94, 95, 98, 106, 108, 110, 113 a 295), Komenského nám., Podsadová. Ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v budově nádraží Českých drah, Nádražní 101, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Nad Přehradou, Pod Strojírnami, Etropolská, Konečná, Na Vyhlídce, Na Skalách, Na Červeném Hrádku, Průběžná, Potoční, Lhotecká, Strojírenská, Vítěžská, Zberazská, Vítěž, část Nádražní (čp. 101, 902, 903, 904, 906, 908, 912, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 924, 925, 929) Ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově MěÚ v Solopyskách, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: osada Solopysky. Ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost v budově zámku Třebnice čp. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: osada Třebnice a Štileček. Ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v budově MěÚ v Libíni čp. 6, pro voliče pode místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: osada Libíň, Doubravice, Ústupenice. Ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost v budově MěÚ v Sestrouni, čp. 10, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: osada Sestrouň, Zberaz, Hradištko. Ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost v budově MěÚ v Oříkově, čp. 37, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: osada Oříkov. 3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. 4. Volby do zastupitelstva kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a stání občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční: - dne 24. října 2008 od hodin do hodin - dne 25. října 2008 od 8.00 hodin do hodin. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 6. Pro volby do Senátu si může volič zažádat o volební průkaz, a to písemně s ověřeným podpisem do nebo osobně nejdéle do do hodin. Na voličský průkaz se volí pouze do Senátu. Ing. Jiří Burian starosta města

3 AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ, KTERÁ STAROSTA MĚSTA ING. JIŘÍ BURIAN ABSOLVOVAL V POSLEDNÍCH TÝDNECH 26. srpna 2008: Nadace Patronát Sedlčanska - Den po skončení dovolené jsem se zúčastnil zasedání dozorčí rady Nadace Patronát Sedlčanska na Vysokém Chlumci. Zde jsme projednali dva projekty. První se týká naší ZUŠ ve vazbě na národopisné kroje a druhý pak našeho GaSOŠE jako seminární práce z oblasti historie Židů na Sedlčansku. 27. srpna 2008: Jednání s 1. SČV - S ředitelem 1. SČV panem Pšeničkou jsem jednal o situaci kolem přivaděče pitné vody Benešov - Sedlčany, tentokrát na téma smluvních vztahů a provozování budoucí investice. Zatím jde o zcela otevřenou záležitost ve vazbě k podmínkám Státního fondu životního prostředí. 27. srpna 2008: Jednání s firmou Athos - Ve stejný den jsem v Praze jednal s projektantem firmy Athos o doplnění všech podkladů pro podání žádosti ke Státnímu fondu životního prostředí. Týká se to hlavně doplnění územního rozhodnutí a dalších kroků k dokončení projektu pro stavební povolení. 28. srpna 2008: Krajská komise dopravy - Byl jsem přítomen zasedání komise dopravy při radě kraje. Projednávali jsme situaci kolem připravované dálnice D3, což navazovalo na předcházející jednání starostů. Jednoznačně podporujeme stabilizovanou variantu, čili tu, která je schválená v územním plánu VÚC Benešovska. Dále jsme se zabývali studií propojení dálnic D11 a D3, což znamená dopravně obsloužit jihovýchod Středočeského kraje, kde toto propojení naprosto chybí. 28. srpna 2008: Jednání s Povodím Vltavy - Týž den proběhlo v Praze moje jednání s ředitelem pro správu Povodí Vltavy dr. Kubalou ve vztahu k úpravám vodoteče Mastník pod čistírnou odpadních vod, což navazuje na předchozí jednání. Máme zájem, aby se akce ještě letos realizovala. 29. srpna 2008: Výběrové řízení na kraji - Na krajském úřadu jsem se zúčastnil čtyř výběrových řízení na dopravní stavby. 1. září 2008: Zahájení školního roku - V tento významný den jsem navštívil 1. ZŠ Sedlčany a byl jsem přítomen spolu s panem ředitelem při přivítání prvňáčků ve dvou nových třídách. Prvňáčky jsem přivítal a popřál jim všeho dobrého do nového roku a jejich prvního vstupu do školního života vůbec. Rovněž jsem přislíbil, že město se bude o tuto školu a 2. ZŠ starat po finanční stránce na zabezpečení provozu a chodu obou zařízení a na zlepšení prostředí, v němž budou děti vyrůstat. 2. září 2008: Jednání na OO Policie ČR - Zde byly zahájeny stavební úpravy v přízemí budovy v podobě výměny oken a dohadovali jsme další akce, které by měly celé prostředí vstupního prostoru maximálně zlepšit jak pro práci policistů, tak pro případnou klientelu. 2. září 2008: Jednání se společností Roxima - Ve stejný den jsme jednal se zástupci této společnosti na přípravě žádosti ke Státnímu fondu životního prostředí na financování přivaděče pitné vody Benešov - Sedlčany s tím, že očekávaná výzva na tuto akci se přesouvá do příštího roku. Přestože budeme mít akci připravenou po stránce stavebního povolení a všech dalších dokumentů, je tady největší hrozba na financování celé investice. 2. září 2008: Opravy lesních cest - S vedením společnosti Swietelski, což je firma pro dopravní stavby, jsem jednal na téma možných oprav lesních cest v našich městských lesích. Týká se to hlavně Deštna s případnými podmínkami pro možnost získání i dotačních finančních prostředků. 3. září 2008: Výbor regionální rady - Na krajském úřadu zasedal tento výbor pro schvalování a projednávání projektů regionálního operačního programu. Schvalovali jsme revitalizace náměstí, kde jsme ze 14 projektů schválili celkem 4, přičemž náš projekt je posunut na jarní výzvu. Dále jsme schvalovali prioritní osu 3.3 volnočasových aktivit, kde jsme měli také naši žádost na rekonstrukci lehkoatletického stadionu. Také tady jsme schválili 4 projekty, které byly směrovány do kulturního života obcí. Budeme dělat vše pro to, aby jarní výzva byla zaměřena především na rekonstrukci a modernizaci sportovišť a my naši žádost uplatníme znovu. 3. září 2008: Jednání u ředitele regionální rady - Vzhledem k situaci, která se odehrála v oblasti prioritní osy 3, jsem vyvolal jednání u ředitele úřadu regionální rady Mgr. Kupsy na diskusi nad našimi dvěma projekty a žádostí s tím, že jsme si vysvětlili jejich obsah, bodové hodnocení a hlavně to, co je třeba pro jarní výzvu vylepšit a doplnit. 3. září 2008: Změna územního plánu č. 4 - Týž den jsem měl jednání s paní arch.krásovou o pokračování změny územního plánu č. 4. V této chvíli je koncept hotov a jsou shromažďována stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací, abychom vše mohli připravit pro výsledný návrh, který bych rád ještě letos projednal v zastupitelstvu města. 3. září 2008: Volby do krajského zastupitelstva - V ten samý den proběhlo na krajském úřadu jednání s hejtmanem ing. Bendlem, jako lídrem ODS do krajských voleb. Jednání se zúčastnili kandidáti - jedničky za jednotlivé oblasti, mezi které také patřím. Upřesňovali jsme zde podmínky a průběh volební kampaně. Já sám mám i nadále zájem pracovat v krajském orgánu, kde bych se zasazoval o rozvoj a rozkvět Sedlčanska a Příbramska. 4. září 2008: Prodej městských bytů - S dr. Krylovou, naší právničkou, jsem vedl jednání o problematice prodeje městských bytů. Celou záležitost připravujeme a bude předmětem jednání zastupitelstva města. Jedná se o první krok, který při neustálém zvyšování ceny nájemného, které je dáno zákonem o deregulaci a my ho můžeme ovlivnit pouze výší rozpětí, se snaží dostat bytový fond do vlastnictví současných uživatelů za celkem velmi příhodných finančních podmínek. 6. září 2008: Jazzový koncert - Na zámku Červený Hrádek se uskutečnil jazzový koncert v podání tria Františka Uhlíře a amerického černošského zpěváka Andrew Davisona. Sál byl zcela vyprodán a koncert přinesl nesmírný zážitek nejen návštěvníkům, ale hlavně mně. Letos se jednalo o 8. ročník a již teď se těším na příští rok. Ve svém uvítacím vystoupení jsem poděkoval paní baronce Mladotové nejen za zapůjčení prostor pro konání koncertu, který obohacuje náš kulturní život, ale především za výrazný finanční příspěvek. (Pokračování na další straně.) 1

4 AKTUALITY Z RADNICE - RM v působnosti valné hromady STS s.r.o. schválila výsledky hospodaření společnosti za rok Rozdělení hospodářského výsledku ve výši ,57 Kč bylo schváleno takto: a) reservní fond ,93 Kč b) nerozdělený zisk ,64 Kč. - RM bere na vědomí navýšení měsíčních úplat za vzdělávání v ZUŠ Sedlčany od září 2008 dle rozhodnutí ředitelky školy. - RM doplňuje komisi pro výběrové řízení na rekonstrukci 1. ZŠ jmenovanou usnesením č. 12/2008 o členy: Ing. Zikmund, Ing. Trunda ENVI Olomouc a jmenuje náhradníky: Dr. Nádvorník, Z. Šimeček, Ing. Hölzel, J. Kolský a Ing. Hodys zastupitelé města. - doplňuje náhradníky komise pro výběrové řízení na Překládací stanice TKO o p. Ing. Dvořáka, p. Šimečka a Ing. Scharfa. - RM schvaluje uzavření smlouvy o vypůjčce s občanským sdružením Našlose, dle které bude toto občanské sdružení bezplatně užívat nebytové prostory o rozměrech 83,63 m 2 v č.p. 482 v ulici Havlíčkova v Sedlčanech, a to s účinností od 1. září CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED... (dokončení z předchozí strany) 8. září 2008: Setkání s poslankyní Dundáčkovou - V Příbrami jsem se setkal s poslankyní sněmovny Parlamentu ČR paní dr. Dundáčkovou, která je naším zástupcem ve sněmovně. Projednávali jsme řešení naší žádosti pro rok 2009 ohledně rekonstrukce fotbalového stadionu včetně zajištění finančních prostředků. Dále jsme jednali o majetkovém vypořádání tzv. obecního domu čp. 417 v Havlíčkově ulici, který je z roku 1956 zapsán ve vlastnictví ministerstva dopravy. Hovořili jsme také o našich dalších připravovaných projektech, které by mohly být podpořeny i ze strany paní poslankyně. 9. září 2008: Jednání v Sedlčanských strojírnách - S panem ředitelem Filipem jsme se vzájemně informovali - z mé strany o městě a z jeho strany o rozvoji Strojíren. Jsem velmi potěšen, že tato firma je stabilizovaná co do areálu, úrovně, čistoty prostředí, kvality všech objektů, ale i z hlediska našich vzájemných vztahů. Důvodem jednání bylo napojení naší městské ubytovny na některé sítě v areálu Strojíren a upřesnění vztahů do budoucna. 9. září 2008: Návštěva u diabetiků - Ještě ten den v odpoledních hodinách jsem navštívil v Janských Lázních členy rekondičního pobytu naší MO svazu diabetiků. Měl jsem možnost po dlouhé době toto město vidět, ale také jsem se zúčastnil odpoledního programu diabetiků, kterým byl rehabilitační pobyt v bazénu. V podvečerních hodinách jsem absolvoval besedu s účastníky rekondičního pobytu diabetiků, kterých letos bylo šedesát, a to nejen ze Sedlčan, ale i ze širokého okolí celého regionu. Myslím si, že to, co vedení této organizace pro svoje členy dělá, je velice pozitivní. 10. září 2008: Zastupitelstvo kraje - Na zasedání krajského zastupitelstva jsme přijali 125 usnesení, z toho 47 bylo majetkových. Probírali jsme finanční záležitosti, které jsou uvedeny i na webových stránkách krajského úřadu, ale také záležitosti ze zdravotnictví, školství a podobně. Pro Sedlčany jsme schválili 640 tisíc Kč jako dotaci kraje na vyprošťovací techniku pro likvidaci nehod a jiných krizových situací. 11. září 2008: Rekonstrukce autobusového nádraží - V Praze jsem jednal s arch. Pýchou a ing. Přikrylem na téma připravovaného projektu a žádosti pro regionální operační program na rekonstrukci autobusového nádraží, což bude nyní předmětem jednání městské dopravní komise a především rady a zastupitelstva. Rádi bychom žádost uplatnili ještě v podzimní výzvě, která bude končit v listopadu, a šlo by o akci připravovanou na rok Cílem je změnit celý dopravní systém, který je zcela jiný než v minulosti, ale hlavně maximálně zlepšit prostředí a parter tohoto území z obrovské asfaltové plochy na něco mnohem příjemnějšího. 11. září 2008: Jednání se společností Trigad - Týž den se v Praze konalo jednání se společností Trigad na téma zpracování studie využitelnosti jednotlivých komponentů odpadového hospodářství z titulu města a celého mikroregionu s cílem minimalizovat množství odpadu, který se odváží, a naopak maximalizovat využitelnost jednotlivých druhů odpadů pro jejich recyklaci včetně využití bioodpadů a jejich následného energetického zpracování. 12. září 2008: Městská komise dopravy - Na zasedání komise, která slouží jako poradní orgán starosty, jsme projednali navržená řešení rekonstrukce a úpravy autobusového nádraží, dopravní situaci Na Potůčku, v Luční a Nádražní ulici. Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 14/2008 ze dne RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Miroslavem Votrubou, Polesí Svatý Jan, trvale bytem Svatý Jan 32, na základě které město prodává speciální stroj na přibližování dřeva, tzv. železný kůň za cenu Kč. - RM schvaluje záměr města odprodat společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pozemky parc. č. 606 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m 2, parc. č. 974/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m 2 a parc. č. 1926/148 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m 2 v k. ú. Sedlčany, a to za cenu 400 Kč/m 2. - RM schvaluje v souladu s pořadníkem na rok 2008 přidělení bytu 1+1 (č. bytu 29) na adrese U Školky 739, Sedlčany, a to paní Haně Zburníkové, dosud trvale bytem Strojírenská 791, Sedlčany. - RM schvaluje v souladu s ust. 700 občanského zákoníku žádost paní Zdeňky Žáčkové o odsouhlasení společného nájmu bytu 2+1 na adrese Havlíčkova 880, Sedlčany, a to společně s dosavadním nájemcem paní Zdeňkou Hermovou. - RM bere na vědomí přechod nájmu bytu 2+1na adrese Za Nemocnicí 1059, Sedlčany, a to z paní Zdeňky Balíkové na syna pana Ladislava Balíka. - RM revokuje své původní usnesení č. 10 ze dne 28. května 2008, kterým byl schválen podnájem městského bytu 1+1 na adrese Na Severním sídlišti 676, Sedlčany, mezi nájemcem bytu Gymnáziem a Střední odbornou školou ekonomickou Sedlčany a podnájemcem Mediterrou, s. r. o., resp. zaměstnancem MUDr. Petrem Osangem, a to z důvodu, že podnájem nebyl ve skutečnosti realizován. - RM v návaznosti na výše uvedenou revokaci usnesení č. 10/2008 schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu městského bytu 1+1 na adrese Na Severním sídlišti 676, Sedlčany, která byla uzavřena mezi nájemcem bytu Gymnáziem a SOŠE Sedlčany a podnájemcem paní Ivou Novákovou, trvale bytem Horní Maršov 131, a to na dobu určitou od 20. července 2008 do 30. června RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu městského bytu 1+1 na adrese U Školky 738, Sedlčany, která byla uzavřena mezi nájemcem bytu Lenkou Markovou a podnájemcem slečnou Barborou Jatiovou, trvale bytem Družební 1323, Ostrov, a to na dobu určitou od 1. září do 31. prosince 2008.

5 USNESENÍ / SPORT - RM stanovuje veřejné zasedání zastupitelstva města na den od hod. v Kulturním domě Josefa Suka. - RM bere na vědomí zprávu ředitele MTS, s.r.o. Václava Calty o činnosti MTS, s.r.o. za období leden - srpen RM doporučuje ZM zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 33/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu oprav bytového fondu na území města. Zbývající finanční prostředky pak doporučuje převést na rezervní fond havarijních oprav bytového fondu města. - RM ukládá starostovi a řediteli MTS, s.r.o. zajistit posouzení možnosti vybudovat přístřeší pro neplatiče v přízemí ubytovny ve Strojírenské ul. čp RM bere na vědomí výsledky hodnotící komise z na veřejnou zakázku zhotovení díla Překládací stanice Sedlčany. - RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s hodnocením výběrové komise z RM rozhodla o přidělení veřejné zakázky (stavební část) na zhotovení díla Překládací stanice Sedlčany uchazeči S-B s.r.o., Církvičská 1, Sedlčany , IČ v pořadí se umístila Votická stavební, spol. s r.o., Husova 804, Votice , IČ: Nabídky podali pouze tito dva uchazeči. U části veřejné zakázky Dodávky zařízení a vybavení Překládací stanice Sedlčany. - RM rozhodla o vyloučení všech uchazečů (PANAV, a.s., MEVATEC, s.r.o., EVERLIFT, spol. s r.o. LIEBHERR STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.) z důvodu nesplnění podmínek nabídky. - RM pověřuje starostu, aby zajistil vyhotovení příslušných rozhodnutí a jejich odeslání uchazečům výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že z výběrového řízení vyplývá výběr nejvhodnější nabídky pouze na stavební části veřejné zakázky, rozhodla RM, že po uplynutí zákonných lhůt pro podání případných opravných prostředků bude část veřejné zakázky Dodávky zařízení a vybavení zrušena a vypsáno nové výběrové řízení. - RM schvaluje nabídku Ing. Jana Přikryla, CSc., PROODOS Praha na zpracování projektové žádosti k projektu ROP soudržnosti Střední Čechy Modernizace dopravního terminálu autobusové nádraží Sedlčany za cenu 168 tis. Kč s termínem dokončení do RM schvaluje akad. arch. Vladimíra Pýchu - ateliér ARCO, jako zpracovatele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci autobusového nádraží v Sedlčanech za celkovou cenu Kč. Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 15/2008 ze dne RM bere na vědomí výsledky hodnotící komise z na veřejnou zakázku Rekonstrukce objektu 1. ZŠ Sedlčany. - RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s hodnocením výběrové komise RM rozhodla o přidělení veřejné zakázky Rekonstrukce objektu 1. ZŠ Sedlčany uchazeči S-B s. r. o., Církvičská 1, Sedlčany , IČ: v pořadí se umístila F.P.S. ARCO spol. s r.o., Sokolovská 205/194, Praha , IČ Nabídky podali pouze tito dva uchazeči. - RM schvaluje nabídku Ing. Jana Přikryla, CSc. PROODOS Praha na zpracování projektové žádosti k projektu Územně analytické podklady ORP Sedlčany za cenu Kč s termínem dokončení RM schvaluje v souladu s pořadníkem na rok 2008 přidělení bytu 3+1 (č. bytu 15) na adrese U Školky 738, Sedlčany, a to manželům Ludmile a Miroslavu Maškovým, dosud trvale Sokolovská 508, Sedlčany, RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu městského bytu 2+1 na adrese Komenského náměstí 877, Sedlčany, mezi nájemcem bytu panem Jiřím Nýdrem a podnájemci Davidem Boumou, trvale bytem U Kulturního domu 585, Sedlčany a Františkou Klysákovou, trvale bytem Hlavní 20, Záhornice, na dobu určitou do RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky č. 11 ve IV. patře na městské ubytovně č. p. 791 v ul. Strojírenské, Sedlčany, a to panu Tomáši Janouškovi, dosud trvale bytem Vítěžská 958, Sedlčany. - RM na základě zákona 107/2006 Sb. stanovuje s účinností od zvýšené měsíční nájemné v městských bytech za 1 m 2 podlahové plochy: - byty označované dříve jako 1. kategorie 32 Kč/m 2 - byty označované dříve jako 2. kategorie 30 Kč/m 2 - RM schvaluje nařízení města č. 2/2008, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkoviště (cena za stání vozidla do 1 hodiny je 10 Kč a za každou další i započatou hodinu 10 Kč). Hokejová soutěž O pohár starosty města Sedlčan ST ve 20 hod.: Neveklov STROS PÁ v 18 hod.: STROS Draci Hrabří PÁ ve 20 hod.: Drásov Neveklov PÁ ve 22 hod.: Zvírotice Nový Knín SO ve 14 hod.: Dal. Dušníky Chlum SO ve 20 hod.: Rožmitál Domino NE v hod.: Hrabří Drásov NE v hod.: HC Hrádek STROS PO v hod.: Medvědi Solopysky PO ve h.: Olbramovice Příčovy ST ve 20 h.: Štětkovice Tatran Stars PÁ v 18 hod.: Black Milk Zvírotice PÁ ve 20 hod.: Votice Kňovice PÁ ve 22 hod.: Cetos Křepenice SO v hod.: Rovina Rumola SO v hod.: Stars Old Boys SO ve h.: Příčovy Štětkovice NE v h.: Domino Olbramovice NE v hod.: Kňovice Cetos NE ve hod.: Žabáci Votice PO v hod.: Křepenice Rovina PO ve hod.: Chlum Rožmitál ST ve 20 hod.: Nový Knín Dušníky PÁ v 18 hod.: Old Boys Matadores PÁ ve 20 hod.: STROS Medvědi PÁ ve 22 hod.: Drásov HC Hrádek SO ve 20 hod.: Neveklov Hrabří NE v hod.: Dušníky Black Milk NE v h.: Rožmitál Nový Knín NE ve h.: Olbramovice Chlum PO v hod.: Hrádek Neveklov PO ve hod.: Medvědi Drásov ST ve 20 hod.: Rovina Kňovice PÁ v 18 hod.: Štětkovice Domino PÁ ve 20 hod.: Old Boys Příčovy PÁ ve 22 hod.: Matadores Stars SO v hod.: Cetos Solopysky SO v hod.: Votice - STROS SO ve h.: Rumola Křepenice NE v hod.: Příčovy Matadores NE v hod.: Domino Old Boys NE ve hod.: Chlum Štětkovice PO v hod.: Kňovice - Rumola PO ve hod.: Solopysky Rovina ST ve 20 hod.: STROS Cetos PÁ v 18 h.: Nový Knín Olbramovice PÁ ve 20 hod.: Black Milk Rožmitál PÁ ve 22 hod.: Zvírotice Dušníky Případné nenadálé změny, výsledky, soupisky jednotlivých týmů, střelce, tabulky a další zajímavosti z dění na zimním stadionu najdete na internetu: Veřejné bruslení Od října je veřejné bruslení na zimním stadionu vždy ve středu, sobotu a neděli v čase 14 až 16 hodin. 3

6 VZPOMÍNKY SPORTOVNÍ VZPOMÍNKY NA VÁLEČNÉ SEDLČANY 9. část: Sedlčanský hokej za války V době od počátku 2. světové války (1939) měl sedlčanský hokej již svá začátečnická léta za sebou. Oddíl byl založen současně s tenisovým odborem v roce 1933, kdy byly na sokolském hřišti vybudovány dva tenisové dvorce. Vedení Sokola tehdy rozhodlo, aby kurty byly využívány celoročně. Proto výbor nově vytvořeného oddílu dostal za úkol upravovat kurty v zimním období na kluziště. Tenisové kurty se tak staly prvním hokejovým hřištěm a většina tehdejších tenistů - J. Rambousek, St. Skrbek, Vl. Stibor, Z. Vyhnal, J. Počepický, V. Jiráček, V. Havel, J. Zajíček a M. Buzek v čele s vedoucím oddílu Karlem Vystydem - se stala prvními sedlčanskými hokejisty a reprezentovala náš hokej až do začátku války. Na konci 30. a na počátku 40. let vstupovala do oddílu řada nadějných zájemců, většinou studentů benešovského gymnázia - Vl. Špale, J. Kuthan, Z. Kratochvíl, M. Stibor, F. Jabůrek, L. Smetana a kromě nich i další - J. Jindrák, K. Vacek, P. Tůma, K. Vodňanský, P. Chodounský, M. Bouček, J. Řezníček, J. Děd, B. Metzger a o něco později i J. Lehovec, A. Chvátal a F. Šuman. Příchod všech jmenovaných znamenal citelné oživení činnosti oddílu. Tato převážně studentská parta se stala v období války kádrem, který nahradil prvotní hráčskou skupinu. Standa Srbek, všestranný sedlčanský sportovec ve 30. a 40. letech. 4 Už z výčtu dlouhé řady jmen je patrné, že období let bylo obdobím poměrně dobré úrovně hokeje v Sedlčanech. Přispěly k tomu i příhodné povětrnostní podmínky; mrazivé zimy umožňovaly udržet kluziště na poměrně dlouhou dobu. Naše mužstvo tehdy nastupovalo vetšinou v této sestavě: M. Stibor, Rambousek - Smetana, Kuthan - Špale, Tůma, Jindrák - Vacek Kratochvíl, Chodounský - Vodňanský. Někdy se v sestavě objevovali i Metzger, Chvátal, Šuman a jiní. K. Vodňanský, A. Chvátal, P. Tůma (1942). V uvedené době nehrálo naše mužstvo žádnou hokejovou soutěž, hrávalo jen zápasy přátelské, převážně se soupeři z blízkého okolí - z Kosovy Hory, Votic, Neveklova a Milevska. Občas přijížděli i soupeři vzdálenější - z Benešova a Bystřice. Nejvýznamnějším zápasem tohoto období bylo utkání s mužstvem HC Stadion Praha, ve kterém hrál J. Plocek, tehdy hráč národního mužstva. Dorostenecké družstvo oddíl neměl. Protože však byl značný zájem o hokej mezi žáky, bylo jim vedením oddílu občas umožněno (většinou Mužstvo Sedlčan v roce Zleva: Rambousek, Kratochvíl, Děd, Smetana,?, J. Kuthan, Špale, Srbek. v neděli dopoledne) sehrát na kluzišti zápas mezi sebou, bez výstroje. Několikrát našim žákům byli soupeři chlapci z Kňovic. Výstroj hráčů byla skromná. Jen někteří měli hokejové chrániče nohou, někteří užívali chrániče fotbalové. Ostatní části výstroje byly podle toho, jaké si kdo sehnal. Hokejky si rovněž opatřovali sami za své. Používali fotbalové dresy, modré nebo červené. A jak vypadalo hřiště na tenisových dvorcích? Mělo neobvyklé rozměry (asi 62 x 22 m), mělo nízké (asi cm) dřevěné mantinely s drátěným oplocením a po obvodu byly rozmístěny sloupy s osvětlením. O kluziště a celkový pořádek se staral placený správce - ledař (ve vzpomínkách pamětníků zůstává velmi oblíbený p. Jindřich Plachý), který také vybíral vstupné od bruslících. O přípravu hřiště k zápasům (lajnování, branky atd.) se starali hráči sami. U kluziště stála jednoduchá dřevěná bouda (rozměrů asi 8 x 5 m), která sloužila jako kabina pro převlékání hráčů, jinak jako šatna a ohřívárna pro bruslící veřejnost. Kluziště na sokolském hřišti bylo velmi oblíbeným místem sportování a bylo hojně navštěvováno. V odpoledních (v době prázdnin i dopoledních) hodinách bruslily děti, večer při osvětlení, pokud netrénovali hokejisté, patřilo kluziště dospělým. Jiří Chvátal Zveme vás na autocross Autoklub RAC Sedlčany pořádá v Sedlčanské kotlině o víkendu října 2008 BRESSON Mezinárodní mistrovství ČR, Mistrovství ČR a Česká trofej v autocrossu. Pojďme vytvořit jezdcům tu správnou závodní atmosféru, hlasitou diváckou kulisu a potěšit se nelítostnými souboji. Vyražte s rodinou či přáteli do Sedlčanské kotliny! Už v sobotu v 11 hodin začínají měřené tréninky a první rozjížďky. Hlavní program se pak uskuteční v neděli. V 9 hodin startují druhé a třetí rozjížďky, po nichž bude následovat finále. Zveme všechny současné i budoucí motoristické fanoušky. Autoklub RAC Sedlčany

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2008 Pondělí 6. října v hodin Předplatné poezie Neděle 12. října v 15 hodin Pro rodiče a děti Úvodní pořad na předplatné večerů poezie přivede na jeviště koncertního sálu opravdu prvotřídní herce. V rámci 11. ročníku Mezinárodního festivalu koncertního melodramu bude uveden pořad Od Fibicha k Sukovi Účinkují přední pražští herci a umělci: PETR KOSTKA BOŘIVOJ NAVRÁTIL CARMEN MAYEROVÁ Miroslav Sekera (klavír) Věra Šustíková (úvodní slovo) V pořadu zazní nádherné melodramy - např. Štědrý den, Balada česká, Všichni svatí tancovali, Romance o Karlu IV. a další. Zbývající volné vstupenky je možno zakoupit v kanceláři předprodeje na radnici nebo před pořadem přímo v pokladně kulturního domu. DAP - Divadelní agentura Praha uvede na zahájení oblíbeného cyklu nedělních pohádek pro rodiče a děti pohádkový muzikál, který podle klasické pohádky Boženy Němcové napsal Jiří Žák a hudbu složili Pavel a Štěpán Eliášovi - O CHYTRÉ PRINCEZNĚ Hlavní hrdinka Lenka je více veselá a energická holka než vznešená princezna a normální kluk je i její po uši zamilovaný Jiřík. Čert je sebejistý pán, přesvědčený o své převaze nad lidmi, ale v závěru je směšně zaskočen Lenčiným důvtipem. Humor do pohádky vnášejí postavy dobráckého tatíčka krále a dvorní dámy, kteří se marně snaží střežit důstojnost královského domu. V režii Miroslava Pokorného v alternacích hrají: KRISTINA KUDRNÁČOVÁ/PAVLA DRTINOVÁ LUKÁŠ KRÁL/GUSTAV HAŠEK ZDENĚK KOŠATA/PETR TAKÁČ MILADA BEDNÁŘOVÁ RADEK VALENTA/IVAN ČERMÁK. Vstupenky na tuto krásnou a veselou pohádku si zakupte v našem předprodeji nebo půl hodiny před začátkem hry v pokladně KDJS. Úterý 14. října v hodin Koncertní sál Středa 8. října v 18 hodin Koncertní sál V koncertním sále KDJS vystoupí tento večer známý kytarista a zpěvák Druhá výstava obrazů v koncertním sále v této kulturní sezóně nese název ZRCADLO RYB Výstava bude prodejní a se svými díly se v koncertním sále bude prezentovat výtvarnice z našeho regionu Mgr. ALENA STIBOROVÁ Slavnostní vernisáž uvede Vladimír Voráč a o hudební vystoupení se postarají Jan Pačes (pozoun) a Natálie Kořánová (klavír). Výstava bude otevřena ve všední dny od 8 do 16 hodin a před každým večerním pořadem. Potrvá až do 10. listopadu Zveme vás srdečně k její návštěvě! ŠTĚPÁN KOJAN Po úspěšném vystoupení v dubnu loňského roku se vrací do našeho kulturního domu frontman skupiny Keks - Štěpán Kojan. V podání akustické kytary jsou jeho romantické písně ještě měkčí. A jistě si je všichni s chutí zazpíváme... Na koncert si můžete zajistit vstupenky v kanceláři v přízemí radnice nebo před začátkem také v pokladně KDJS. 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2008 Úterý 21. října v hodin Předplatné divadla Předplatitelský cyklus divadelních her má v říjnu na programu představení Městského divadla Mladá Boleslav, které k nám přijede s nejznámější a ve světě nejhranější hrou Guy de Maupassanta Neděle 2. listopadu v 15 hodin Pro rodiče a děti MILÁČEK Režii představení má PAVEL KHEK. V titulní roli se představí PETR MIKESKA Dále hrají: JANA KOVALČÍKOVÁ, ROMAN TEPRT, KAROLI- NA FRYDECKÁ, OTA JIRÁK, DAGMAR TEICHMANNOVÁ, PETRA NAKLÁDALOVÁ, NATÁLIE KOPČANOVÁ, ALŽBĚTA MATOUŠ- KOVÁ, PETR HALÍČEK, IVO THEIMER, PETR PROKEŠ, PETR BUCHÁČEK, MILAN KONÍČEK, PAVLÍNA JURKOVÁ, VERONIKA KUBAŘOVÁ, MIROSLAV BABUSKÝ, DÁŠA BĚLANSKÁ, MICHAL KOPČAN. Paříž konce 19. století je sladkou dobou nevázané zábavy, kabaretů na Montmartru, absintu, barových tanečnic. A současně je doupětem nevěry, intrik, kariérismu, špinavé politiky, touhy po moci, cesty nahoru přes ložnice bankéřů. Při sledování Miláčka budete překvapeni, kolik má Paříž před 123 roky společného s naší současností. Absolvujte s námi lekci kurzu cesty nahoru s Georgem Duroyem v prostředí pařížské bohémy a smetánky. Volné vstupenky v obvyklém předprodeji na radnici. Našim nejmenším a nejmilejším návštěvníkům v doprovodu rodičů či babiček a dědečků jsme nachystali i v listopadu na nedělní odpoledne krásnou pohádku. Divadelní soubor Tábor jim zahraje veselou pohádku od Zdeňka Kozáka: O ŠEVCI ONDROVI A KOMTESCE JULINCE Pohádka o ševci hledajícím nevěstu a tancechtivé komtesce, která hledá muže, jenž jí přinese střevíce, které se nikdy neprotancují. Do písničkového příběhu se zapojí i čerti hledající ženu pro Lucipera... Hrají: J. Stránská, M. Kropáček, V. Chroňáková, A. Beck, J. Nováková, V. Novák ml., V. Novák st., K. Jandáčková. Také na pohádku O ševci Ondrovi a komtesce Julince si můžete zakoupit vstupenky v kanceláři předprodeje na radnici, telefon číslo Středa 29. října v hodin Mimo předplatné Zveme vás na slavnostní koncert, který u příležitosti 30. výročí od svého založení připravila populární českobudějovická folková skupina NEZMAŘI Pavel Jim Drengubák, šéf skupiny Nezmaři, ke koncertu řekl: V tomto roce oslaví skupina Nezmaři 30 let od svého vzniku. Protože si myslíme, že je za čím se ohlédnout, připravili jsme k tomuto jubileu zvláštní koncertní program, ve kterém zazní to nejlepší z celé naší hudební éry. Kromě písniček uslyší diváci i různé veselé historky z natáčení a filmové zdravice našich bývalých členů - Pavlína Jíšová, Lenka Slabá, Jaroslav Matějů a další. Během večera tak návštěvníci koncertu spolu s kapelou projdou celou historií a budou si moci zazpívat písničky, z nichž mnohé už zlidověly. NEZMAŘI vystupují v tomto složení: PAVEL ZAJÍC - kytara, zpěv, TONDA HLAVÁČ - kytara, zpěv, ŠÁRKA BENETKOVÁ - zpěv, PAVEL JIM DRENGUBÁK - kontrabas, mluvené slovo. Zakupte si vstupenky co nejdříve v předprodeji na náměstí TGM. Oblíbená jihočeské folková skupina Nezmaři slaví letos své 30. výročí a jeden z jejích jubilejních koncertů mohou diváci navštívit také v našem kulturním domě ve středu 30. října v hodin. 2

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2008 ALENA STIBOROVÁ Zveme vás na poetickou výstavu Zrcadlo ryb Aleny Stiborové (rozené Štemberkové). Vynikající herec Petr Kostka, člen Vinohradského divadla, vystoupí v KDJS na předplatné poezie v pořadu Od Fibicha k Sukovi v pondělí 6. října v hodin. Alena Stiborová se narodila v Benešově, dětství a dospívání prožila v Sedlčanech, s Benešovem ji provází pobyt v porodnici. Jedná se o její pátou samostatnou výstavu, avšak první v Sedlčanech. V červenci 2008 byla část této výstavy k vidění v Galerii M v jihočeském Milevsku. Alena Stiborová téměr tři roky působila v Sedlčanech jako učitelka výtvarné výchovy. Díky setkání s manželem - básníkem Vladimírem Stiborem - se v posledních letech věnovala knižní ilustraci. Dosud ilustrovala 19 knih. Nejvíce si cení spolupráce s doktorem a spisovatelem Jaroslavem Hovorkou, který pečoval o Jana Wericha. Bylo pro mne vyznamenáním, svěřuje se autorka, že takováto osobnost mě požádala o ilustrace pro knihu básnířky Václavy Eiblové a Jaroslava Hovorky nazvané pozdravů z Kampy. Nitro výstavy tvoří několik abstraktních maleb technikou akrylu, dále se autorka inspirovala přírodními motivy a má blízko k tvorbě pro děti. Známou pohádku Boženy Němcové O chytré princezně uvede Divadelní agentura Praha pro rodiče a děti v neděli odpoledne dne 12. října v 15 hodin. Světoznámá hra Miláček od Guy de Maupassanta je na předplatné divadla na programu v úterý 21. října od hodin. Na snímku Petr Mikeska a Jana Kovalčíková. 3

10 PROGRAM NA ŘÍJEN 2008 středa 1. října ve 20 hodin film USA - akční (2008) TEMNÝ RYTÍŘ - Batmanův boj se zločinem je čím dál riskantnější, a proto se spojí s poručíkem Gordonem a právníkem Dentem, aby spolu s nimi zbavil město několika nebezpečných zločineckých organizací. Jejich tajné spojenectví začne přinášet hmatatelné výsledky. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 3. a 4. října ve 20 hodin film USA - dobrodružný (2008) SPEED RACER - Bratři Wachowští se chopili japonského animovaného seriálu a předělali jej do hrané akce, v níž mladý talentovaný automobilový závodník musí bojovat jak se sportovními soupeři, tak se zákulisními machinacemi mocného magnáta. Mládeži přístupné úterý 7. října ve 20 hodin film USA - akční komedie (2008) HANCOCK - Na světě jsou hrdinové, superhrdinové - a pak je tu Hancock. Hancockovy dobře myšlené hrdinské činy možná končí úspěchem, ale zdá se, že po nich zůstává neuvěřitelná spoušť. Veřejnost toho má už dost. Napraví mu reputaci odborník na styk s veřejností? Mládeži do 12 let nevhodné středa 8. října ve 20 hodin film USA - mysteriózní thriller (2008) SLÍDIL - Remak stejnojmenného filmu z roku 1972, v němž si též zahrál sám M. Caine. Tentokrát se vrací v roli opačné, v roli autora detektivních románů, který si měří schopnosti s nezaměstnaným hercem ve smrtelně vážné a zamotané hře s hrozivými důsledky. Mládeži přístupné pátek a sobota 10. a 11. října ve 20 hodin film USA - dobrodružný (2008) MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE - Zlo se právě probudilo. Mumie se vrací. Už zase. Tentokrát ale opustila vyhřáté písečné duny a vynořila se v Číně. Dobrodružný velkofilm je pokračováním minulých snímků v režii R. Cohena. V hlavních rolích B. Fraser, M. Beloová, Jet Li, M. Yeoh a další. Mládeži přístupné středa 15. října ve 20 hodin film USA - komedie (2008) DOSTAŇTE AGENTA SMARTA - Jednoho dne je napadeno velitelství americké zpravodajské tajné služby a identita zaměstnanců je prozrazena. Nezbývá než poslat do akce horlivého analytika Smarta, který je neschopný jen místy a svou krásnou kolegyni, agentku 99, dokáže i překvapit... Mládeži do 12 let nevhodné pátek 17. října ve 20 hodin film F/L - povídkový (2008) PAŘÍŽI, MILUJI TĚ - Osmnáct zastavení lásky a město světel očima elitního klubu režisérů. Dvacet režisérů vesměs zvučných jmen (Coenové, Payne..) se spojilo v rámci projektu, který na půdorysu osmnácti povídek mapuje Paříž z předvídatelných i velmi originálních pohledů. Mládeži přístupné sobota 18. října ve 20 hodin film GB - muzikál (2008) MAMMA MIA! - Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak se to rýmuje? Dobře. To je základní situace, s níž lze strávit pohodový večer. Hrají M. Streep, A. Seyfried, P. Brosnan a další. Mládeži přístupné středa 22. října ve 20 hodin film GB/B - tragikomedie (2008) V BRUGGÁCH - Po jedné akci jsou nájemní zabijáci Ray a Ken svým drsným šéfem pověřeni, aby se schovali v Bruggách. Dovolená se zkomplikuje, když Ray zjistí, že šéf ho chce mrtvého a Ken má tuto prácičku udělat. Hraje C. Farrell a další. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 24. a 25. října ve 20 hodin USA - dobrodružný, rodinný (2008) ZAPOMENUTÝ OSTROV - Malá Nim žije se svým otcem Jackem na ostrově v Pacifiku. Při bouři se však Jack ztratí. Nim se rozhodne napsat spisovatelce své oblíbené knihy, aby ji přijela zachránit. Alex nechce pomoc Nim odmítnout, a tak se za ní na ostrov vypraví... Mládeži přístupné středa 29. října ve 20 hodin film USA - akční (2008) WANTED - Adaptace nehrdinského a nemorálního comicsu, jehož hrdina, nenápadný úředníček Wesley Gibson dostane nabídku, jež posune jeho život zcela novým směrem - stane se z něj nájemný vrah. Režie: T. Bekmambetov. V hlavních rolích J. McAvoy, A. Jolieová, M. Freeman a další. Mládeži do 15 let nepřístupné pátek 31. října a sobota 1. listopadu ve 20 hodin film ČR/SR/H/GB - historický thriller (2008) BATHORY - Historický film, který režíroval Juraj Jakubisko. Milostný thriller o nenaplněné lásce čachtické paní, hraběnky Bathoryové. V hlavních rolích Anna Frielová, V. Regan, K. Roden, B. Polívka, J. Mádl, L. Vondráčková, F. Nero a další. Mládeži do 12 let nepřístupné úterý 7. října v 16 hodin film USA - dobrodružný, fantasy (2008) LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN - V pokračování se vracíme do tajemné říše Narnie. V našem světě uběhl rok, ale v Narnii uběhla staletí a současnost je neutěšená. úterý 21. října v 16 hodin film Itálie - animovaný, akční, dobrodružný (2008) WINX CLUB - VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ - Šestice přítelkyň z vílí akademie se vydá na nebezpečnou výpravu za zmizelými rodiči a tajemstvím původu. čtvrtek 2. října ve 20 hodin PERSEPOLIS film F/USA - (2007), režie V. Parnnaud, M. Satrapi čtvrtek 23. října ve 20 hodin DECH film J. Korea - (2007), režie Kim Ki-Duk

11 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Sedlčany po 1. srpnu 1943 Dne 28. července 1943 převzal správu města vládní komisař D. Wildner. Úřední den v Sedlčanech bude míti vždy ve čtvrtek, po dobu jeho nepřítomnosti je jeho zástupcem Julie Schöniger. V neděli dne 1. srpna 1943 verbovalo SS- Komm. lidi po hostincích na odnášení a skládání svých zavazadel. (Již po druhé.) Náměstí bylo jako vymetené. Jsou žně, hrozná vedra, obyvatelstvo je již vystěhováno a zbytek se bojí totálního nasazení. Městský rozhlas, 2. srpna 1943 Městská spořitelna oznamuje svoje přesídlení do Prčice, kde začíná úřadovati v pondělí dne 9. srpna. Pro klienty ze Sedlčan a okolí bude spořitelna úřadovati každý pátek v místnostech radnice v I. poschodí (bývalé místnosti zásobovacího oddělení městského úřadu). Kdo potřebuje hrách k setí na vyhynulý jetel na zelené krmení, nechť se přihlásí u pobočky vládního komisaře v Sedlčanech. Upozorňujeme všechny obyvatele města na stávající nařízení okresního úřadu o úspornézacházení s vodou. Spotřebitelé buďte přidrženi k tomu, aby veškerá čerpadla vody byla uvedena do pořádku, by bylo zabráněno veškerým ztrátám vody. Přestupky vodoprávních předpisů jsou trestné. Z přesídlovací kanceláře, 5. srpna 1943 Všichni zemědělci III. a IV. etapy se tímto vybízejí, aby po ukončení žní pole obdělali, t.j. provedli podmítku a orbu půdy. Při provádění těchto prací musí býti dbáno toho, aby menší hraniční meze mezi jednotlivými spolu sousedícími pozemky byly zaorány. Všichni správci dosazení oddělením Zemědělství SS-Standortverwaltung Beneschau byli vybídnuti, aby dozírali nad prováděním těchto prací a rolníky patřičně poučili. Zemědělci jsou pak povinni přesně dbáti pokynů dosazených správců. Každé zanedbání udělených pokynů se strany jednotlivých zemědělců musí býti ihned hlášeno obecním starostou a správcem dvora velitelství SS. -jip- Lidová hvězdárna Říjnová večerní obloha nabízí pestrou směs objektů blízkého i vzdáleného vesmíru. Kulové hvězdokupy nalezneme v zapadajícím souhvězdí Herkula i vycházejícím Perseu. Dvě planetární mlhoviny nabídne souhvězdí Lyry se souhvězdím Lištičky. Galaktické objekty vzdáleného vesmíru nalezneme v Andromedě, Honicích psech a také ve Velké medvědici poblíž seskupení hvězd Velkého vozu. Nejnápadnější hvězdy Persea a Andromedu spolu tvoří jakoby zvětšeninu známého Velkého vozu. Oj tvoří trojice hvězd Andromedy Alamak, Mirach a Sirrah. Jestliže zrakem postupujeme od prostředního Mirachu k nadhlavníku narazíme na mlhavý obláček galaxie M31. Při tmavé obloze je dobře viditelná i bez dalekohledu. První záznam pochází z 10. století n. l. Ve skutečnosti to je obří galaxie asi dvakrát větší než naše Mléčná dráha. Průměr dosahuje ly (světelných let) a její světlo k nám putuje téměř 3 miliony roků. M31 vynikne v malých dalekohledech s větším zorným polem než 3 stupně. Poblíž nalezneme dva menší průvodce M32 a M110. V dalekohledu hvězdárny je nápadné jasné jádro, v němž se nachází v oblasti několika tisíc sv. let mnoho milionů hvězd. V samotném centru pravděpodobně leží galaktická černá díra podobně jako v centru naší Mléčné dráhy. Ta se nachází ve směru zapadajícího souhvězdí Střelce. Samotnou černou díru nelze spatřit, avšak dalekohledy pracující v infračerveném úseku spektra sledují vlastní pohyb hvězd v blízkosti tohoto objektu. Rychlost je tak vysoká, že zákony gravitace určují hmotnost na 3 miliony hmotností Slunce. Přitom oblast černé díry nezabírá větší prostor než je prostor vymezený vnitřní částí sluneční soustavy. Pro větší dalekohledy jsou dostupné menší a vzdálenější galaxie ve Velké medvědici. Zde leží poblíž sebe galaxie M81 a M82 ve vzdálenosti 12 milionů ly. M81 má průměr ly a v centru je nápadně jasná. Druhá M82 má pouze milionů ly v průměru avšak centrální část je zacloněna tmavšími pruhy. Galaxie se navzájem gravitačně ovlivňují a těsnější přiblížení před asi 600 miliony let ovlivnilo jejich současnou podobu. Jihozápadně ležící souhvězdí Střelce kromě zmíněné neviditelné černí díry nabízí naopak velmi dobře viditelnou Lagunu. Mlhovina M8 zabírá na obloze plochu 0,5 stupně. Ve skutečnosti je vzdálena ly a má průměr 50 ly. Svému názvu vděčí temnému průlivu, který Lagunu rozděluje na dvě části. Všechny popsané objekty jsou dobře zachytitelné novou kamerou ST200XM osazenou buď v třímetrovém ohnisku velkého dalekohledu hvězdárny, nebo v metrovém ohnisku zrcadlového zapůjčeného dalekohledu. Snímky jsou souběžně exponovány s vlastním vizuálním sledováním objektů. Pozorovací program pro veřejnost na říjen: (Hvězdárna je otevřena každý pátek od 18 hod. do 21 hod.) Měsíc Na páteční večerní obloze 3. X., 10. X. a 17. X. První čtvrt 7. X. Planety Na večerní obloze Venuše, Jupiter, Uran a Neptun. Ostatní objekty Galaxie, kulové hvězdokupy, otevřené hvězdokupy a další. Pozorovací program pro pokročilé: Barevná fotografie objektů noční oblohy. Fotometrie proměnných hvězd. Sledování objektů programů BRNO, TRESCA, HERO a MEDUZA. František Lomoz 5

12 MUZEUM V říjnu zve muzeum veřejnost na výstavy i cestopisné přednášky Ve čtvrtek 30. října v 18 hodin se ve výstavní síni muzea uskuteční vernisáž výstavy renomovaného fotografa Jana Reicha, který na svých snímkách už desítky let mimo jiné zachycuje Sedlčansko. Výstava prodloužena Městské muzeum Sedlčany upozorňuje návštěvníky, že výstava Lidé bez domova je prodloužena do neděle 26. října Výstava připomíná období 2. světové války a vysídlení Sedlčan a okolí nacisty. Využijte prodloužení výstavy k její návštěvě... Ukázka z tvorby Jana Reicha: Vrbice. Snímek z roku Pátek 3. října v hodin: Lukáš Synek: Jemen divoká země kávy a kátu (cestopisná přednáška sedlčanského cestovatele doprovázená projekcí fotografií) Jemen předchází špatná pověst vyvolaná ojedinělými teroristickými útoky a někdejšími únosy cizinců. Země je sice dost divoká, ale k cizincům velmi přívětivá. Unikátní zážitek představuje už samotné hlavní město San a díky svým vysokým hliněným domům s elegantní výzdobou a díky nákupnímu ruchu ve starých uličkách. Jemen jsou ale hlavně hory: prošel jsem nádherná pohoří Haraz a Bura, kde se pěstuje vynikající káva a zlomocný kát, kde kamenné vesnice stojí vždy na samotných vrcholcích hor a kde se každý cizinec stává středem pozornosti. Rybí trh v rudomořském přístavu Al Hodejda skýtá pastvu oči každého návštěvníka. 6 Pátek 31. října v hodin: Lukáš Synek: Jemen ostrov Sokotra a mrakodrapy pouště (cestopisná přednáška sedlčanského cestovatele s projekcí fotografií) Naprosto ojedinělé zážitky nabízí ostrov Sokotra utopený v Indickém oceánu, na němž se doslova zastavil čas. Díky své izolovanosti se zde vyvinula unikátní fauna a flóra připomínající třetihory. Kromě několika větších vesnic na pobřeží zůstává vnitrozemí a jih ostrova nedotčené civilizací: fascinující přírodní scenérie, život rybářů a pastevců jako ve středověku. Podíváme se také na nebližší jemenskou pevninu do barevného přístavu Al Mukalla a do obrovského pouštního wádí Hadramaut, které dokonale ztělesňuje naše představy o Arábii: palmové háje, velbloudi, hliněné vesnice a také slavné pouštní mrakodrapy v Šibámu. Připomenutí významného výročí republiky 28. října 2008 si připomínáme 90. výročí vzniku Československé republiky. T. G. Masaryk, první prezident ČSR, navštívil naše město 3. a 4. září 1922 u příležitosti manévrů čsl. armády. Na sedlčanském náměstí uvítala vzácného hosta žákyně 3. třídy Otilka Tůmová, jejíž otec padl na frontě v Srbsku. -jip-

13 Výběr z nových knih v Městské knihovně Sedlčany NOVÉ KNIHY Beletrie pro dospělé ATKINSON, Patricia: Tekuté slunce. Praha, Olympia s. Autobiografický příběh o pěstování vína v Provenci. BALOGH, Mary: Trochu v pokušení: Praha, Baronet s. Romantický historický román pro ženy z počátku 19. století. BEAUMONT, Matthew: Jak nepřežít vlastní smrt. Praha, Knižní klub s. Anglický humoristický román. BLAKE, Jennifer: Mistrova pocta. Praha, Baronet s. Americký romantický historický román pro ženy z 1. poloviny 19. století. BOROVIČKA, V. P.: Pařížská Sureté pátrá. Praha, Baronet s. Skutečné kriminální případy. BOUČKOVÁ, Tereza: Rok kohouta. Praha, Odeon s. Autobiografický román. BRADBURY, Ray: Tudy přijde něco zlého. Praha, Baronet s. Vědecko-fantastický román. BUKOWSKI, Charles: Nejkrásnější ženská ve městě. Praha, Argo s. Autobiografické povídky. CARTER, Robert: Tanec obrů. Kniha 2. Praha, Baronet s. Fantastický fiktivní historický román z 15. století. COELHO, Paulo: Brida. Praha, Argo s. Brazilský román. DEVERAUX, Jude: Milovat. Praha, Baronet s. Americký romantický román. EVANS, G. S.: Tajný (český) deník Fredericka Barona a jiné texty. Praha, Aequitas Fiktivní deník Američana v Praze v 90. letech 20. stol. GRANT, Rob: Špeky. Praha, Argo s. Anglický humoristický příběh o nadváze. HAKL, Emil: Let čarodějnic aneb Civilní dobrodružství. Praha, Argo s. Český román. HASSEL, Swen: Komisař. Praha, Baronet s. Válečný román z 2. světové války. HERRIOT, James: Zvěrolékař má namále. Praha, Baronet s. Pokračování humorných příběhů zvěrolékaře v Yorkshiru. HOEG, Peter: Až nadejde čas. Praha, Argo s. Psychologický román. HŮLOVÁ, Petra: Stanice tajga. Praha, Torst s. Román o dobrodružství na Sibiři. CHRISTIE, Agatha: Záhadný pan Quin. Praha, Knižní klub s. Detektivní povídky. JÍLEK, Jan: Milování s hudbou. Řitka, Daranus s. Generační román. JOHNSTON, Paul: Temný odstín modři. Praha, Maldá fronta s. Anglická detektivka. KÖRNEROVÁ, Hana Marie: Nevěsta ze zámoří. Praha, Ikar s. Český román pro ženy. LANSENS, Lori: Děvčata. Praha, BB art s. Kanadský román o siamských dvojčatech. MCBAIN, Ed: Dej mládencům ruku jako lopatu. Praha, BB art s. Americká detektivka. NEFF, Ondřej: Tma. Praha, Albatros s. Sci-fi román. NESVADBOVÁ, Barbara: Pohádkář. Praha, Motto s. Román o partnerských vztazích. PAMUK, Orhan: Jmenuji se Červená. Praha, Argo s. Turecký historický román z Osmanské říše v 16. stol. PEKÁRKOVÁ, Iva: Láska v Londýně. Jihlava, Listen s. Povídky o lásce. STEEL, Danielle: Její královská výsost. Praha, Ikar s. Americký román pro ženy. ŠIKTANC, Karel: Vážná známost. Praha, Karolinum s. Básně z let ŽÁČEK, Jiří: Život je boj. Praha, Šulc Švarc s. Bajky v próze. Naučná literatura pro dospělé BOWIE, Fiona: Antropologie náboženství. Praha, Portál s. Učebnice. CICCOTTI, Serge: Lépe porozumět sobě i ostatním. Praha, Portál s. Psychologické experimenty chování. ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt. 3. díl Praha, Laguna s. Fotografické dokumenty z československého domácího i zahraničního protifašistického odboje ECO, Umberto: Umění a krása ve středověké estetice. Praha, Argo s. Výtvarné umění a filozofie v století. DREEMAN, Michael: DSRL. Naučte se fotografovat digitální zrcadlovkou. Brno, Zoner Press s. Příručka o fotografování. JANKA, Otto: Malíř Českého Meránu Karel Chaba. Pelhřimov, Nová tiskárna Pelhřimov s. Vzpomínky malíře Karla Chaby. KAPLAN, Karel: Druhý proces. Praha, Karolinum s. Rehabilitační řízení politického procesu s Miladou Horákovou v letech KELBY, Scott: Digitální fotografie. Brno, Zoner Press s. Příručka o digitální fotografii. MOTL, Stanislav: Oběti a jejich vrazi. O tom, jak Česká republika pomáhala unikat válečným zločincům Praha, Rybka s. Rozšířené a doplněné vydání knihy Nacisté pod ochranou. NÁVRATY Viktora Fischla. Hradec Králové, Garamon s. Vzpomínky přátel a blízkých spolupracovníků na V. Fischla. PAWLOWSKÁ, Halina: Moc se nekasej, sukni vykasej! Praha, Motto s. Životní moudrosti a aforismy. PETERSON, Bryan L.: Naučte se používat expoziční čas kreativně. Brno, Zoner Press s. Fotografická příručka. Beletrie pro děti BAUER, Insa: Dinosauři. Praha, Thovt s. Dobrodružný příběh o setkání dětí a dinosaurů. BREZINA, Thomas: Zpěvákův amulet. Praha, Albatros s. Napínavý příběh z edice Čtyři kamarádi v akci. COLFER, Eoin: Detektivní agentura Půlměsíc. Praha, Albatros s. Detektivní příběh. FISHEROVÁ, Daniela: Pohádky z Větrné Lhoty. Praha, Albatros s. Televizní pohádky. FUNKE, Cornelia: Příšerky a jejich historky. Praha, Thovt s. Humorné pohádky o dětech, strašidlech a příšerkách. OBRIST, Jürg: Papoušek Pepper zasahuje. Praha, Thovt s. Kriminální minipříběhy k rozluštění s pomocí angličtiny. OBRIST, Jürg: Věštkyně Stella Bella a ukradená opička. Praha, Thovt s. Kriminální minipříběhy k řešení. TESINGEROVÁ, Zdenka: Človíčkova dobrodružství a nové objevy. Praha, Albatros s. Televizní pohádky. ULLRICH, Hortense: Pusa je jen začátek. Praha, Albatros s. Příběh pro dívky. ULLRICH, Hortense: 1000 důvodů, proč se netrápit láskou. Praha, Albatros s. Příběh pro dívky. VERNE, Jules: Dvacet tisíc mil pod mořem. Praha, Albatros s. Převyprávěný dobrodružný příběh o kapitánu Nemovi a ponorce Naučná literatura pro děti NEJKRÁSNĚJŠÍ filmové písničky. Praha, Albatros s. Zpěvník. POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Vyber si hru podle jména. Praha, Portál s. Slovní, jazykové, logické, pohybové a výtvarné hry. SCHNEIDEROVÁ, Eva: Gramatika a diktáty. Praha, Albatros s. Rychlá pomoc pro žáky a studenty od 12 do 16 let. SCHNEIDEROVÁ, Eva: Kuna nese nanuk aneb Zábavná cvičení z češtiny. Praha, Albatros Kdy hraje hokejové áčko? Přijďte povzbudit sedlčanské hokejisty. V říjnu se utkají s následujícími soupeři. SO v 17 hod.: Tatran Sedlčany - HC Roudnice B SO : Spartak Příbram - Tatran Sedlčany SO v 17 hod.: Tatran Sedlčany - HC Benátky B SO : Sokol Řendějov - Tatran Sedlčany 7

14 RŮZNÉ Rozpis fotbalových utkání TJ Tatran Sedlčany I. A třída - muži NE v 16 hod.: SK LHOTA - TJ TATRAN SEDLČANY A (odjezd ve hod.) NE v 16 hod.: TJ TATRAN SEDLČANY A - FK KNĚŽEVES SO v hod.: TJ SLOVAN HRADIŠŤSKO - TATRAN SEDLČANY A (odjezd ve hod.) NE ve hod.: TJ TATRAN SEDLČANY A - ČECHIE VELKÁ DOBRÁ Okresní přebor NE v 16 hod.: TJ TATRAN SEDLČANY B - SOKOL DALEKÉ DUŠNÍKY NE v 16 hod.: SOKOL JESENICE - TJ TATRAN SEDLČANY B NE v hod.: TJ TATRAN SEDLČANY B - VLTAVAN BOROTICE SO ve hod.: TJ BŘEZNICE - TJ TATRAN SEDLČANY B (odjezd ve hod.) I. A třída - starší dorost SO v hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - FK METAZ TÝNEC SO v hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - VŠENORSKÝ SK Okresní soutěž - mladší dorost SO ve hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - SOKOL DUBLOVICE SO ve hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - TJ KRÁSNÁ HORA Krajský přebor - starší a mladší žáci SO v 9.30 a hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - SK UNION ČELÁKOVICE SO v 9.30 a hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - SK KLADNO B Okresní přebor - mladší žáci NE v hod.: TJ TATRAN SEDLČANY B - SK PYŠELY ÚT v hod.: TJ TATRAN SEDLČANY B - SOKOL TEPLÝŠOVICE Kamerový systém byl uveden do provozu Na přelomu měsíců srpna a září byl v Sedlčanech instalován kamerový systém, který bude monitorovat okolí Kulturního domu Josefa Suka a náměstí T. G. Masaryka. Kamery a monitorovací systém instalovala renomovaná firma DCS SYSTEMS, s.r.o. Praha v hodnotě více než Kč, které byly vyčleněny z rozpočtu města pro povýšení pořádku a bezpečnosti v uvedených lokalitách. Na stávající systém provozovaný strážníky MP, bude možné napojit monitoring dalších lokalit města i jednotlivých provozoven. Úprava ceny parkovného Na placených parkovištích v Sedlčanech na náměstí T. G. Masaryka, Komenského náměstí a v ulici 28. října je od změněna sazba poplatku za stání zaparkovaného vozidla. Poplatek činí 10 Kč za každou započatou hodinu. Srovnáme-li tuto novou cenu např. s Příbramí, je parkovné v Sedlčanech poloviční. 8 Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma SAMBA servis, spol. s r.o., Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci.

15

16

VŠECHNOPARTIČKA. 16. října MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD. s Karlem Šípem a Josefem Náhlovským. Začátek je v 19:30 hodin. vás zve na zábavný pořad

VŠECHNOPARTIČKA. 16. října MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD. s Karlem Šípem a Josefem Náhlovským. Začátek je v 19:30 hodin. vás zve na zábavný pořad MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD vás zve na zábavný pořad s Karlem Šípem a Josefem Náhlovským VŠECHNOPARTIČKA Improvizovaný pořad vycházející z principu pořadu Všechnopárty, kde hostem je Josef Náhlovský.

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA v MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, v \I, POZARNlRAD Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 27.2.2012 usnesením č.120 /2012 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Vítejte v Sedlčanech Na samé hranici středních a jižních Čech se rozkládá osmitisícové město Sedlčany. Jeho pány v minulosti byli

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Senátu PČR

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Senátu PČR O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Senátu PČR Starosta města Dolní Benešov podle 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky Starostka města Hlinska podle ~ 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezi denta republiky a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 04.11.2013

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Oznámení. o době a místě konání volby prezidenta České republiky. o z n a mu je:

Oznámení. o době a místě konání volby prezidenta České republiky. o z n a mu je: Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky Starosta městského obvodu Pardubice I dle 34 odst. 1 zákona č. 257/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, o z

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program:

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž, Mareš,Navrátilová,Roubal, Smola, Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: Lehká, Papež, Sekyra A., Sekyra

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více