ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti"

Transkript

1 ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti Strakonice, duben 2011

2 Společnost ELEKTROSTAV Strakonice byla založena v právní formě : Společnost s ručením omezeným Základem společnosti byla montážní část bývalé společnosti JČE, a.s. České Budějovice, Rozvodný závod Strakonice, která byla vyčleněna v rámci outsourcingu elektromontážních činností. Název společnosti : ELEKTROSTAV Strakonice, s.r.o. Sídlo společnosti : Písecká 283, Strakonice, PSČ Jednatelé společnosti : Ing. Vladimír Vlček (mobilní telefon : ) František Křišťan Kontakty: Telefon : , Fax : , Po celou dobu existence společnosti trvale roste rozsah činnosti a územní působnost se rovněž rozšiřuje. ROČNÍ OBRAT poslední 3 roky : mil. Kč mil. Kč mil. Kč

3 A. ČINNOST SPOLEČNOSTI 1. Montážní činnost v oblasti komlexních dodávek energetických zařízení oblast NN kabelové rozvody, venkovní vedení oblast VN kabelové rozvody včetně kabelových souborů, venkovní vedení rozvody 22 kv distribuční trafostanice 22/0,4 kv oblast VVN 110 kv venkovní vedení, rozvodny 110/22 kv (zajišťovány smluvními partnery) montáž, údržba, oprava dálkově ovládaných úsečníků montáž, údržba, opravy samonosných optických kabelů výroba rozvaděčů pro distribuční a odběratelské trafostanice, výroba průmyslových rozvaděčů doprava a mechanizace zemní práce pronájem montážních plošin provádění průseků a oklesťování stromů podél elektrovodů likvidace poruch na elektrickém zařízení pro západní část působnosti E.ON a.s. včetně zajištění mechanizačních a dopravních prostředků. inženýrské činnosti, věcná břemena, kolaudace staveb apod. geodetická činnost mandátní služby

4 2. Ostatní energetické služby poradenská a inženýrská činnost v elektroenergetických službách výstavba, provoz a údržba veřejného osvětlení výstavba a provoz průmyslových rozvodů NN, VN a odběratelských trafostanic výstavba a provoz energetických zařízení (rozvody VN, NN, trafostanice) pro výrobu elektrické energie (bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny)

5 3. Stavby na klíč Společnost provádí realizace staveb na klíč. Jedná se o zajištění celého souboru činností provázejících vznik, průběh a ukončení stavby pracovníky společnosti Elektrostav Strakonice. V praxi to znamená, že po převzetí požadavku následuje vypracování projektu, získání rozhodnutí stavebního úřadu opravňující k provedení stavby, přípravu a realizaci stavby, následně zdokumentování stavby, kolaudace až po předání stavby objednateli. 4. Projekční činnost Je zajišťována samostatnou organizační jednotkou s působností po celém území České republiky. Inženýrská činnost je zajišťována z jednotlivých středisek společnosti, která jsou z důvodu usnadnění styku se státní správou a veřejností rozšířena o pracoviště v Praze a Táboře. Kvalitní inženýrská činnost opřená o správnou aplikaci současně platné legislativy vede k úspěšnému dotažení jednotlivých projektů u stavebních úřadů a především při majetkoprávním projednání s majiteli dotčených pozemků. Komplexnost a zkušenost jsou základními přednostmi, které jsou podporovány moderním softwarem, přičemž některé programy jsou vyvíjeny přímo ve firmě. Dále úzká specializace jednotlivých projektantů na určité segmenty činnosti a zpětná vazba na montážní činnost, jsou zárukou kvalitních projektů. Projekční skupina vypracovává dokumentace na úrovni napětí 0,4 ; 22 kv včetně trafostanic a veřejného osvětlení. Nejvíce jsou poptávány: výstavba a rekonstrukce venkovních vedení 22 kv jednoduchých i vícenásobných. vývody 22 kv z nových a rekonstruovaných rozvoden VVN/VN. rekonstrukce rozvodů 0,4 kv venkovních i kabelových. výstavba nových investičních celků (ZTV, výrobní provozy atd.).

6 5. Geodetické služby Pro zajištění geodetického zaměření, vytýčení stavby a dalších geodetických prací má společnost vlastní geodetické středisko. Na území ČEZ a.s. jsou prováděny vklady věcných břemen do katastru nemovitostí. B. ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SPOLEČNOSTI Působení společnosti je v podstatě po celém území ČR Sídlo společnosti : STRAKONICE V sídle společnosti je správní budova, sklady, středisko těžké mechanizace, čerpací stanice PHM. Montážní střediska a stavební dvory: STRAKONICE PÍSEK ČESKÉ BUDĚJOVICE JINDŘICHŮV HRADEC DOBŘÍŠ STŘÍBRO Každý stavební dvůr má potřebné technické zázemí, dopravní a mechanizační prostředky a skladové prostory. Projekční kanceláře, inženýring a geodetické služby : STRAKONICE TÁBOR PRAHA

7 C. PRACOVNÍCI, PROFESE, KVALIFIKACE Počet vlastních pracovníků s kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb Počet vlastních revizních techniků s kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb pracovníků 4 pracovníci Počet vlastních pracovníků s certifikací pro montáž kabelových souborů VN a NN 12 pracovníků Autorizace 3 pracovníci Počet vlastních pracovníků vyškolených na práce PPN NN 4 pracovníci Počet kompletně vybavených stavebně-montážních čet 24 čet Počet kvalifikovaných projektantů dle Vyhlášky č. 50/78 Sb (včetně smluvního subdodavatele) 28 pracovníků Počet pracovníků pro inženýrské činnosti 19 pracovníků

8 D. DOPRAVA A MECHANIZACE Firma disponuje velkým potenciálem moderní techniky na velmi vysoké úrovni. Firma je rovněž vybavena technikou pro zdolávání náročných horských a podmáčených terénů. Pro rychlý přesun techniky jsou trvale k dispozici 3 ks návěsů (podvalníků) pro přepravu rypadel, techniky a stožárů. Nákladní automobily MAN mají vybavení systému ADR (přeprava nebezpečných nákladů) pro výměnu havarovaných olejových transformátorů. Rypadla kolová CAT 428, čelní nakladač 12 ks Rypadlo pásové1,5; 2,5; 3,5 tuny 14 ks Nákladní automobily : - VOLVO + hydraulický jeřáb 1 ks - MAN 3S + hydraulický jeřáb 3 ks - TATRA hydraulický jeřáb 3 ks - MERCEDES + hydraulický jeřáb 1 ks Malé nákladní automobily do 7,5 tuny - AVIE 3S + hydraulický jeřáb 2 ks - MAN 3S sklápěč 1 ks Montážní vozidla VW transportér 28 ks Traktor včetně mechanizace (naviják + čelní nakladač) 20 ks Montážní plošiny - terénní : - MERCEDES MP 26m - nosnost koše 480kg 1 ks - STAYER + MP 16m 1 ks - AVIE + MP 16m 2 ks - silniční : - AVIE MP 16m 6 ks Jeřáby - hydraulické na nákladních automobilech 8 ks - speciální do nejnáročnějších terénů - MERCEDES UNIMOG ks - terénní PV3 AD ks

9 Dále firma disponuje velkým potenciálem drobné mechanizace, brzděné a nebrzděné kabelové a vodičové podvozky, zatahovače, motorové pěchy, vibrační desky, řezače, elektrická sbíjecí kladiva, vrtačky apod.

10 E. VZDĚLÁVÁNÍ, PODPORA SPORTU A KULTURY Velký důraz je ve společnosti kladen na celoživotní vzdělávání našich pracovníků. Tuto činnost zajišťujeme i pro smluvní partnery a subdodavatele. Organizujeme : - školení Vyhlášky č.50/1978 Sb. - přezkoušení Vyhlášky č.50/1978 Sb. - profesní přezkoušení dalších souvisejících činností včetně školení nových technologií Nedílnou součástí podpory vzdělávání je vlastní výchova řídících pracovníků (2 zaměstnanci studují distanční studium na ZČU Plzeň a 1 pracovník na ČVÚT Praha). Společnost Elektrostav úzce spolupracujeme s SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou v oblasti vzdělávání a zajištění odborného výcviku studentů. Společnost podporuje své zaměstnance v mimopracovních aktivitách, například formou podpory sportovního oddílu ve stolním tenise TJ ČZ ELEKTROSTAV STRAKONICE. Snímek z utkání II. ligy stolního tenisu Zcela běžným jevem je firemní podpora sportovních a kulturních akcí v místech působení společnosti

11 F. POTENCIÁL FIRMY bohaté zkušenosti v oblasti elektromontážních činností ve výstavbě, provozu a údržbě elektroenergetických zařízení zkušenosti se zajišťováním pracoviště a s manipulacemi na zařízení NN a VN vysoký potenciál odborně vyškolených pracovníků vysoká operativnosti firmy, minimalizace doby a počtu bezproudí moderní technické vybavení v oblasti mechanizace a pracovního nářadí vlastní výroba rozvaděčů NN, možnost okamžitého dodání a osazení náhradního rozvaděče pro případ havárií monitorování kvality pracovních procesů vyhodnocování efektivního využívání pracovní doby prostředky GPS vysoká úroveň v oblasti kvality, dodržování technologické kázně a předpisů BOZP vlastní projekční střediska, inženýrská činnost, geodetické práce zpracován jednotný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci velké zkušenosti s výběrem a řízením subdodavatelů pro zajišťování subdodavatelských činností vlastní stavební dvory, skladové hospodářství, operativnost při odstraňování poruch

12 G. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZÁKAZNÍCI E.ON Česká republika,s.r.o. E.ON Servisní,s.r.o. ČEZ Distribuce, a.s. PRE distribuce, a.s H. SOUDNÍ ŘÍZENÍ Se společností ELEKTROSTAV není vedeno žádné soudní řízení. Společnost plní své smluvní závazky. Zpracoval: Ing. Vladimír Vlček

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows Honorář: Úvod Program Honorář Program Honorář Vám umožní provést pro libovolný počet objektů sdružených do tzv. akce výpočty nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. Pro každý objekt

Více

KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb

KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb V současné době se už na většině nově budovaných objektů setkáváme s kotvícími zařízeními využívanými zejména pro bezpečnou údržbu plochých střech. Taková zařízení je ale možné používat také v průběhu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více