MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM HRAJE 2010 XIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: BŘEZEN 2010 Národní divadlo v Chrudimi Bude v březnu Sugar (Někdo to rád horké) Úterý 2. března 2010 v hod. Divadlo Karla Pippicha Nositelé Ceny ARSkontakt 2009 Čtvrtek 4. března 2010 v hod. Výstavní síň Chrudim v Divadle K. Pippicha Ples hudebníků Sobota 6. března 2010 v hod. Velký sál Muzea Komorní filharmonie Pardubice diriguje Leoš Svárovský, sólistka Gabriela Demeterová Čtvrtek 18. března 2010 v hod. Velký sál Muzea Kornel Hamvai: Čas katů Pátek 19. března 2010 v hod. Divadlo Karla Pippicha Miro Gavran: Vše o ženách Neděle 21. března 2010 v hod. Divadlo Karla Pippicha NÁRODNÍ DIVADLO V CHRUDIMI William Nicholson: Na ústupu Středa 24. března 2010 v hod. Divadlo Karla Pippicha Socha Kalliopé akademického sochaře Bohuslava Schnircha byla do požáru Národního divadla v srpnu 1881 umístěna nad jeho průčelím. Poškozenou požárem ji zakoupila chrudimská Občanská záložna za 220 zl. Letošní projekt CHRUDIM HRAJE zaměřený především na divadlo, film a loutkářství se naplno rozběhl a máme za sebou už řadu akcí. Jedno z prvních vyvrcholení projektu nás přitom čeká už v polovině měsíce března. Ve středu 24. března 2010 zažije naše město malý svátek, protože v chrudimském divadle odehraje své představení Národní divadlo. Stojí to za připomenutí nejen proto, že poslední zájezd (tehdy Komorní opery) Národního divadla do Chrudimi se uskutečnil v roce Myslím, že snad pro všechny z nás je Národní divadlo nejvýznamnějším symbolem českého divadelnictví. Ale důvodů, proč jsem s panem ředitelem Národního divadla PhDr. Ondřejem Černým o zájezdu ND do Chrudimi téměř dva roky jednal, je více. Chrudim se totiž mimo jiné od roku 1851 (kdy byla zveřejněna výzva k veřejným sbírkám na výstavbu divadla) velmi štědře starala o získávání finančních Rada města Chrudim vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim. Přihlášky je možné podávat nejpozději do Tajemník Městského úřadu Chrudim vyhlásil prostředků, průvod z města se účastnil položení základního kamene k Národnímu divadlu v roce 1868, místní Občanská záložna v roce 1881 zakoupila sochu Kalliopé z vyhořelého divadla (dnes umístěnou v Městském parku). Za veškeré snažení se Chrudimi dostalo poměrně významné pocty: znak našeho města je vyobrazen na Hynaisově oponě hned vedle znaku hlavního města Prahy. V Chrudimi se navíc narodila řada osobností spjatých později s Národním divadlem, například operní pěvci Bohumil Benoni, František Mareš, Vladimír Tomš a Rudolf Vonásek (též překladatel), herečka Marie Hilbertová či dramatik a herec Jan Nepomuk Štěpánek. A tak je zájezd Národního divadla vlastně logický a pro Chrudim zasloužený a já věřím, že to bude pro Chrudim podobná událost, jakou se staly například loňské koncerty Dagmar Peckové nebo České filharmonie. Jan Čechovský, starosta Výběrová řízení CSSP Chrudim a OSVZ Městského úřadu Chrudim výběrové řízení na obsazení funkčního místa vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Přihlášky je možné podávat do Více informací na Úřední desce Městského úřadu Chrudim. Metropolitní opera New York v Chrudimi Hamlet Sobota 27. března 2010 v hod. Městské kino Více informací na Vzpomínkový akt při příležitosti 160. výročí narození prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka se bude konat u nového pomníku T. G. M. v parku Republiky v pátek 5. března 2010 v hodin. Jarní jarmark Sobota 20. března od 9 do 12 hodin Resselovo náměstí Nezapomeňte uhradit místní poplatky za komunální odpad nejpozději do 31. března 2010! Poplatky za psy uhraďte do 30. dubna XVII. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí dne 1. března 2010 v hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Příloha: Vademecum chrudimské kultury Příští uzávěrka:

2 Radní měli na svém 85. řádném jednání dne 27. ledna 2010 na programu celkem 24 bodů. Rada města mimo jiné: - schválila rozpočtové opatření č. 14/2009 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2009 (Rozpočet města se zvyšuje na celkovou výši Kč.); - schválila peněžitý dar Rady města Chrudim ve výši Kč panu Mgr. Janu Stejskalovi na částečné pokrytí nákladů spojených s výrobou knihy Cesty a návraty; - schválila prominutí vrácení peněžitého daru ve výši Kč Sdružení přátel Pardubického kraje (dar byl poskytnut na vydávání Vlastivědných listů Pk v roce 2009); - schválila realizaci projektů Zateplení ZŠ Dr. Malíka, Chrudim a Zateplení objektu denního stacionáře Chrudim pouze z vlastních zdrojů města; - schválila ceník za umístění reklamních zařízení na nemovitostech ve vlastnictví města Chrudim s platností od (Ceník se odkazuje na platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2008, o městských zónách, a zohledňuje problematiku DPH.); - schválila výpůjčku lezecké stěny pro lanové centrum Podhůra, která se nachází na pozemku společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o., na dobu neurčitou, s účinností od ; - schválila v roce 2010 nezvýšit ceny stávajícího nájemného z nebytových prostorů, které jsou v majetku města (Rada města Chrudim usnesením č. 329/2004 rozhodla, že od ceny stávajícího nájemného z nebytových prostorů se u všech smluv každým rokem povýší o průměrnou míru inflace předcházejícího roku, zjištěnou Českým statistickým úřadem); - schválila výpůjčku pozemku o výměře m 2, na kterém se nachází Michalský park, od Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní 85. a 86. jednání Rady města Chrudim lhůtou za účelem provádění běžné údržby komunikace pro pěší a zeleně na pozemku; - schválila zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce č. p. 490 v ulici Rooseveltova, Chrudim a ustanovila hodnotící komisi, která plní zároveň funkci komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace (Stavba řeší rekonstrukci stávajícího bytového domu, součástí bude půdní vestavba s jedenácti sociálními byty, dále přestavba tzv. holobytů v 1. NP na čtyři sociální byty, rekonstrukci společných prostorů domu atd.); - schválila nejvhodnějšího uchazeče o zakázku malého rozsahu Muzeum barokních soch rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi změna ocelové stropní konstrukce a provedení vnitřních změn stavby podle revize č. 3 PD, firmu PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a. s. (Nabídková cena je Kč včetně DPH.); - schválila nabídkový ceník k nařízení č. 3/2005, kterým se vymezují oblasti města Chrudim, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou (parkovné na Resselově náměstí: jedna hodina 10 Kč, každá další hodina 35 Kč, roční paušál Kč; Masarykovo náměstí a ulice Čs. partyzánů: půl hodiny 5 Kč, jedna hodina 10 Kč, dvě hodiny 20 Kč, každá další hodina 35 Kč, roční paušál Kč; roční paušál pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající Kč); - vzala na vědomí informaci vedení města Chrudim o aktuální situaci v oblasti středního školství v Pardubickém kraji a odmítla záměr Pardubického kraje (dále jen Pk) rušit počet tříd v prvních ročnících středních škol na území města Chrudim pro školní rok 2010/2011 bez předchozího řádného projednání podobného záměru s orgány města Chrudim. Radní měli na svém 86. řádném jednání dne Ze světa únorových dotací 3. února 2010 na programu celkem 8 bodů. Rada města mimo jiné: - doporučila Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku o výměře celkem cca 49 m 2 (lokalita nad náhonem za hřištěm AFK) a záměr prodat část pozemku o výměře cca 290 m 2 (stejná lokalita), a to formou výběrového řízení; RM dále nedoporučila ZM schválit prodej dvou dalších pozemků (ulice Strojařů a Jiráskova); - neschválila snížení ročního nájemného za pronájem pozemků o celkové výměře 10,5 m 2 společnosti COMBO Chrudim, s. r. o. (společnost provozuje novinové stánky) a pronájem dvou pozemků (o výměře 50 m 2 a 15 m 2 v Markovicích) za účelem parkování vozidla; - neschválila pronájem části pozemku o výměře 31 m 2 za účelem celoročního umístění venkovního posezení před hernou barem Cadillac na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 100 Kč/m 2 /rok; - doporučila Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku, orné půdy o výměře m 2, v Průmyslové zóně sever společnosti HABRA, s. r. o., Chrudim, za cenu Kč/m 2, tj. za celkovou cenu ve výši 2,615 mil. Kč, která bude navýšena o DPH; - schválila pronájem nebytových prostorů dvou místností o celkové výměře 62 m 2 v přízemí domu č. p v ulici Strojařů občanskému sdružení Altus, Chrudim, pro zřízení kanceláře a klubovny za nájemné ve výši 250 Kč/m 2 /rok, tj. za roční nájemné Kč, na dobu neurčitou; - schválila uzavření smlouvy o odvodu části výtěžku mezi městem Chrudim jako příjemcem a společností ENDL+K a. s. (společnost provozuje na území města sázkové hry, část výtěžku bude poskytnuta na kulturní programy pro nejširší veřejnost pořádané v rámci projektu Chrudim hraje ). Více informací z jednání Rady města Chrudim na sekce Aktuality. sd Únor nebyl na výzvy vůbec bohatý, protože řada dotačních titulů byla vypsána dříve, anebo již několik desítek měsíců očekáváme vypsání. Nicméně i tak přinášíme aktuální informace. Turistická ubytovna Klobásov pro zdravé a hendikepované Odbor územního plánu a regionálního rozvoje pomáhal s žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Sportovním areálům města Chrudim. Předmětem projektu podaného ke konci ledna 2010 je rekonstrukce objektu Klobásov, který se nachází v blízkosti zimního stadionu v Chrudimi. Původním cílem bylo vybudovat ubytovnu pro sportovce, turisty a návštěvníky města, kteří při svém pobytu budou mít možnost využít některého z městských sportovišť k aktivnímu odpočinku. Žádost o dotaci byla poprvé neúspěšně podána již v roce 2008 (pozn.: v té době byl schválen jiný projekt Muzeum barokních soch a Rekreační lesy Podhůra). Po konzultacích s pracovní skupinou na úřadu Pardubického kraje, složenou z odborníků na cestovní ruch, bylo žadateli doporučeno využít dispozičních možností objektu a přizpůsobit projekt tak, aby ho mohli využívat hendikepovaní turisté a sportovci. Vlastníkem objektu je město Chrudim, provozovatelem Sportovní areály města Chrudim, s. r. o., které by v případě poskytnutí dotace byly příjemcem dotace a investorem této investiční akce. Požadavek na financování z EU je ve výši 6,5 mil. Kč. Ve výzvě pro oblast podpory rozvoje základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu se ovšem sešlo velké množství projektů pro představu: celkové požadavky na dotace jsou Kč, přičemž k rozdělení je pouze Kč. Tato částka je navíc určena pro tři kraje v rámci NUTS II (Pardubický, Královéhradecký, Liberecký). Integrovaný plán rozvoje města V únoru proběhla v rámci již druhé výzvy Integrovaného plánu rozvoje města Chrudim v lokalitě pod nádražím formální kontrola a prověření souladu předložených projektů s pravidly programu. Do uzávěrky se sešly žádosti čtyř uchazečů v celkové výši Kč. Projekty se týkají celkové rekonstrukce domu, u některých dojde pouze k výměně dveří, rekonstrukci balkonů, hlavních rozvodů vody, odpadů a dalších úprav. Všechny předložené projekty splnily dané podmínky a byly doporučeny ke schválení Radě města dne Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, Koželužská, Chrudim V říjnu uplynulého roku byla dokončena revitalizace další části městského náhonu s cílem zlepšit ekologické a estetické funkce tohoto bývalého říčního ramene. V závěru roku byla dokončená stavba označena trvalou informační tabulí o finanční spoluúčasti státu a Evropské unie. Celkové uznatelné náklady na stavbu činily 2,155 mil. Kč. Město se podílelo 10 %, 85 % pokryla dotace z EU a 5 % dotace ze státního rozpočtu. Nyní probíhají činnosti spojené s vyúčtováním celé akce a jejím administrativním ukončením. Roman Málek a Odbor územního plánu a regionálního rozvoje Výzva k výměně řidičských průkazů Do se musí vyměnit všechny řidičské průkazy, které byly vydané v době od do Po tomto datu bude Váš řidičský průkaz neplatný. Na našem úřadě je nutné do konce roku 2010 vyměnit ještě řidičských průkazů, které podléhají povinné výměně. Jenom pro srovnání, k výměně zbývá 67,4 % daných řidičských průkazů na ORP Chrudim, a v současné době by již mělo zbývat k výměnám pouze cca 33 %. Pokud se chcete vyhnout dlouhé čekací době, neodkládejte Vaši návštěvu na poslední chvíli. Pro žadatele, kteří přijdou na úřad včas, je v rámci kampaně NEVYMĚNÍŠ NEPOJEDEŠ připraven malý dárek v podobě pouzdra na řidičský průkaz. Bližší informace na nebo na tel , Ing. Petra Pinkeová, oddělení evidence řidičů MěU Chrudim 2

3 Březnové veletrhy cestovního ruchu Po úspěšném veletrhu Holiday World, který proběhl začátkem února a zaujal turisty zejména pivem Rychtář, bude i březen patřit veletrhům cestovního ruchu. Na nich nebude chybět ani Chrudimsko Hlinecko a to buď ve stánku Pardubického kraje či v samostatné expozici s návštěvnickou Ladou. Dovolená a region 2010 Veletrh cestovního ruchu Ostrava For travel Praha Euroregion tour Jablonec nad Nisou Infotour a cykloturistika Hradec Králové Účast na vybraných veletrzích je součástí projektu Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko Hlinecko. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Roman Málek, místostarosta Kácení topolů podél Chrudimky Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí povolil letos v lednu kácení topolů podél řeky Chrudimky v ulicích Na Ostrově a V Průhonech. Žádost podal správce toku, Povodí Labe, s. p. Důvodem pro kácení je věk stromů a jejich snížená provozní bezpečnost ze stromů začínají padat větve a ohrožují poměrně frekventovaný provoz v obou ulicích. Poraženo bude celkem 77 stromů, kácení proběhne v průběhu března a dubna. Po ukončení kácení Povodí Labe, s. p. provede na březích Chrudimky výsadbu nových stromů javorů babyka, hlohů a habrů. km Informace pro provozovatele atrakcí a provozovatele stánkového prodeje na Chrudimské pouti 2010 Chrudimská pouť v letošním roce proběhne v termínu od do Lhůta pro podání žádostí o umístění atrakcí na Chrudimské pouti 2010 se stanovuje do Lhůta pro podání žádostí o umístění prodejních stánků na Chrudimské pouti 2010 se stanovuje do Na žádosti podané či doručené po uplynutí výše stanovených termínů město Chrudim již nemusí brát zřetel. Žádosti o umístění atrakcí, resp. žádosti o umístění prodejních stánků, mohou jednotliví žadatelé zasílat do stanovených termínů Festival Jeden svět v Chrudimi bude až napřesrok Festival dokumentárních filmů Jeden svět, organizovaný společností Člověk v tísni, je největším lidsko právním filmovým festivalem v Evropě a stal se významnou kulturní událostí v rámci celé České republiky. V roce 2007 se Chrudim stala jedním z 28 měst ČR, ve kterém festival probíhá. Organizátorem festivalu v Chrudimi je občanské sdružení Šance pro Tebe. Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli tento rok festival nedělat. Důvodů je více. Jedním z nich je poměrně rychlá změna podmínek pro pořádání Jednoho světa ze strany organizátora. Zároveň nalézt finance na neziskové aktivity tohoto druhu je pro nás stále obtížnější. Dalším důvodem je také fakt, že z organizace odešel člověk, který měl festival na starost, a my nebyli schopni v krátkém čase nalézt adekvátní náhradu. Budeme se snažit festival v příštím roce opět obnovit, říká ředitel občanského sdružení Šance pro Tebe, Michal Zahradník. Martina Šťastná, Šance pro Tebe písemně na adresu: Městský úřad Chrudim Ladislava Medunová Odbor správy majetku Resselovo náněstí Chrudim, nebo elektronicky na ovou adresu: případně je mohou i osobně doručit paní Medunové na výše uvedenou adresu do kanceláře č. 111, tel redakce Půjčovna kol Chrudim Přijede Vám návštěva a chcete si s nimi vyrazit na výlet? Třeba na kole? A oni si nepřivezli anebo nechtěli přivézt na jeden-dva dny pobytu v Chrudimi kola? Nevadí, můžete si je půjčit na nádraží. Společný projekt města Chrudim a Českých drah nabídne od května 2010 možnost vypůjčit si kolo a vrátit ho třeba na jiném nádraží na Chrudimsku. Zápůjčka kola není vázána na žádné doklady ČD. Můžete si je také předem objednat, na nádraží dojet městskou dopravou nebo pěšky, vypůjčit si kola a vrátit je jinde. Anebo naopak nechat si připravit kola na některém z okolních nádraží a navrátit je jinde. Více informací se dozvíte na webových stránkách z letáčků, jež budou k projektu vydány, a v některém z příštích čísel Zpravodaje. Mnoho krásných zážitků na kole přeje Ing. Michal Štěpán, ředitel Krajského centra osobní dopravy Českých drah a Roman Málek, místostarosta Chrudimi SMS InfoKanál města Chrudim Od loňského roku máte možnost registrovat se k odběru zpráv SMS InfoKanálu města Chrudim. K odběru SMS se zaregistrovalo již 330 občanů. Neváhejte a registrujte se i Vy a zajistěte si tak odběr užitečných informací např. o plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení, o uzavírkách při blokovém čištění ulic, uzavírkách a dalších dopravních omezeních při větších rekonstrukcích silnic, případně další důležité informace spojené se životem ve městě Chrudim. Zjednodušili jsme pro Vás tvar registrační SMS (v platnosti zůstávají oba tvary): REG JMENO PRIJMENI NAZEV ULICE Tuto registrační SMS zašlete na číslo SMS Info- Kanálu města Chrudim (POZOR, NEJDE O CHYBU! Toto číslo je shodné s číslem Městského úřadu Chrudim.) Pro odhlášení odběru zpráv zašlete SMS ve tvaru ODREG na Tato služba je pro vás zdarma, jediné, co zaplatíte, je registrační SMS dle tarifu vašeho operátora, veškeré náklady hradí město a spolupracující společnosti VS Chrudim, a. s. a Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o. Pozvánka do Muzea loutkářských kultur Muzeum loutkářských kultur otevře své brány veřejnosti vernisáží nových výstav ve středu 3. března v 17 hodin. Poprvé v jeho historii je mohou navštívit i lidé, pro které byly příkré schody v Mydlářovském domě překážkou. V sousedním objektu č. p. 75, v němž jsou mimo jiné i galerie muzea pro krátkodobé výstavy a herna s loutkami, byl vybudován výtah a v každém poschodí průchod k expozicím a k výstavám. A co tedy návštěvníci uvidí? Muzeum připravuje novou stálou expozici nazvanou Putování světem loutek a v tomto roce otevírá její první část Svět na drátě a na nitích, což budou loutky voděné shora zvané marionety. Potom je k vidění pět nových celoročních výstav. Jednou z nich je výstava Od Ústředního loutkového divadla k Minoru, která mapuje šedesátiletou historii tohoto pražského divadla jeho prvním ředitelem byl prof. dr. Jan Malík, který měl velkou zásluhu i na založení našeho muzea. Další výstava nazvaná Z loutkářova pakováku představuje část inventáře jednoho kočovného divadla z jižních Čech (mimochodem, pakovákem se nazýval vůz, v němž kočovní loutkáři v 19. století přepravovali svůj divadelní fundus, zatímco vostavákem vůz, v němž bydleli). Výstava Divadélka na hraní ukazuje část produkce malých divadélek určených pro rozvoj dětské fantazie a tvořivosti. Každoroční portrét výtvarníka letos představuje tvorbu ostravského scénografa a pedagoga Václava Kábrta ( ). Proměny muzea pak zachycují vývoj muzea od jeho založení v roce 1972 do současnosti. První krátkodobou výstavou v galerii muzea je výstava k 60 letům kladenského Divadla Lampion nazvaná Zkus si s námi divadlo. Už sám název naznačuje, že jde o výstavu interaktivní, na níž si děti (ale nejen ony!) budou moci vyzkoušet jak hraní s loutkami, tak i výrobu vlastní jednoduché loutky. Tato výstava potrvá do 16. května. Následovat bude výstava věnovaná 20 letům festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem, který se koná každoročně na podzim v Praze a představuje výběr z nejlepších inscenací profesionálních divadel, amatérských souborů i nezávislých skupin. Pak budou následovat výstavy, které jsme museli z důvodu uzavření muzea pro vybudování výtahu odložit výstava Hrajeme si se zvířaty hračky inspirované čínským horoskopem (vystavovat budou členové Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR a jejich hosté) a Dřevěná výstava Jiřího Rückera. Již několik let je 21. březen Světovým dnem loutkového divadla. Letos vychází toto datum na neděli a do muzea bude volný vstup. Těšíme se na vaši návštěvu! Alena Exnarová 3

4 Město Chrudim je organizací, která dlouhodobě zvyšuje kvalitu veřejné správy Během 6. Národní konference kvality ve veřejné správě proběhl v Táboře ceremoniál udělování cen Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě. Mezi oceněnými bylo i letos také město Chrudim, které získalo ocenění za realizaci místní Agendy 21, tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadu s veřejností, a za model CAF sebehodnocení organizace za účelem zvyšování její výkonnosti, efektivnosti a kvality. Ceny za kvalitu ve veřejné správě v táborském společenském centru Střelnice za účasti ministra vnitra Martina Peciny přebírali starosta města Chrudim Jan Čechlovský a tajemník úřadu František Chmelík. Městu Chrudim se tak podařilo v letošním roce obhájit stříbrnou cenu za aplikaci obou těchto metod. Díky tomuto ocenění získáváme zpětnou vazbu od nezaujatých hodnotitelů. Pozitivně bylo hodnoceno zapojení veřejnosti, nastavené formy komunikace, spolupráce s partnery, pořádání osvětových kampaní apod. Aplikace modelu CAF vypovídá o neustálé snaze zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb pro klienty. Místní Agenda 21 je mezinárodní program, který je velkou příležitostí, jak dosáhnout lepší kvality života obyvatel města s dlouhodobou perspektivou rozvoje za účasti veřejnosti (veřejná projednávání Plánu zdraví a kvality života, setkávání pracovních skupin, sběr připomínek a námětů občanů, kulaté stoly, dotazníky, ankety, plánovací setkání apod.). Společný hodnotící rámec (model CAF) je nástroj, který napomáhá organizacím veřejného sektoru využívat metody řízení kvality ke zlepšování výkonnosti a efektivnosti. Použitím modelu CAF organizace na základě sebehodnocení identifikuje své silné a slabé stránky a tím získá výkonný rámec pro iniciování procesu neustálého zlepšování (objednávací a vyvolávací systém, zveřejňování investičních záměrů a veřejných zakázek, dotazy na odpovědi na www stránkách, zasílání SMS zpráv apod.). št Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim březen 2010 Ochutnávka jídel ve hodin v Klubu seniorů v Městském parku Seznamte se, prosím v hodin v Měšťanské restauraci k tanci a poslechu Vám zahraje pan Zdeněk Škvařil se svou skupinou. Labuť na vajíčka paní Alena Kindlová ve hodin v pracovní terapii Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Zájemci si přinesou vyfouknuté vajíčko. Chrudimská univerzita třetího věku: Výuka počítačů pod vedením pana Martina Kellera v Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi první skupina 2. a v hodin druhá skupina 3. a v hodin Výuka anglického jazyka vedená paní Eliškou Machačovou v Klubu seniorů v Městském parku první skupina 1., 8., 15., 22. a v 9.00 hodin druhá skupina 2., 9., 16., 23. a v 9.00 hodin třetí skupina 3., 10., 17., 24. a v 9.00 hodin Zdravý životní styl přednáší paní Mgr. Petra Bártová a Mgr. Hana Truncová ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. první skupina 8. a ve hodin Imunitní systém a Osteoporóza, inkontinence druhá skupina 1., 15. a ve hodin Infarkt myokardu, Imunitní systém a Osteoporóza, inkontinence Antonín Dvořák přednáší RNDr. Jana Procházková. první skupina 16. a ve hodin druhá skupina 16. a v hodin Kavárničky ve hodin nám v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici zazpívají děti z MŠ v ulici Dr. Malíka ve hodin nám v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského zpříjemní odpoledne děti z MŠ v ulici Na Valech ve hodin nás svým vystoupením potěší v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů děti z MŠ v ulici Strojařů a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků děti z MŠ v ulici Víta Nejedlého. Základní organizace neslyšících a nedoslýchavých Tichý svět, o. s. v Chrudimi zve své členy i širokou veřejnost na tyto akce: od hodin v salonku restaurace Alfa na přednášku MUDr. Mrzenové o ušních šelestech (vždy přítomna tlumočnice znakového jazyka). Do pronajatých prostor v Široké ulici (dům chránců přírody) 1 v měsíci dojíždí odborník na opravu sluchadel, který zajišťuje také prodej součástek a baterií do sluchadel a poradenství o kompenzačních pomůckách. Nejbližší termíny: 2. 3., 6. 4., a vždy od do hodin. V Chrudimi probíhá kurz znakového jazyka pro začátečníky i pro pokročilé. Koná se 1 týdně v prostorách Mama klubu. Zájemci se mohou hlásit u paní Alinčové (tel ). Ing. Hana Vohradníková, Tichý svět, o. s. Druhé pololetí začalo v naší škole činorodě. Sedmý ročník ZŠ praktické se v mrazivém počasí na nepříliš kvalitním sněhu učil základy běžeckého a sjezdového lyžování. Využil sněhovou přikrývku v okolí Chrudimi, běžecké stopy na Podhůře a mírnou sjezdovku v Trhové Kamenici. I starší žáci oprášili své běžkařské dovednosti v rámci tělesné výchovy. N. Mižikar a M. Štangl dokonce běžkovali v rámci týdenního sportovního soustředění širší reprezentace ČSMPS v rakouském St. Gilgenu poblíž Salzburgu. Malí školáčci radši stavěli sněhuláky. Jeden vítal rodiče budoucích prvňáčků v den zápisu přímo u vchodu do školy. Speciální základní škola Chrudim Vycházející žáci se zúčastnili projektového dne v OU Chroustovice. Prakticky si vyzkoušeli činnosti svého vybraného budoucího povolání zajímali se především o kuchaře, cukráře a zámečníky. Bylo to velice poučné, zvláště, když týden nato vyplňovali přihlášky do odborných učilišť. Téměř všechny ročníky ZŠ praktické v únoru navštívily vzdělávací akce Ekocentra Chrudim. Devátý ročník absolvoval besedu s pamětnicí druhé světové války, osmý ročník besedu na Úřadu práce Chrudim a sedmý ročník prošel programem Odboru prevence kriminality MÚ Chrudim. ZŠ speciální se kromě zimních radovánek věnovala péči o zvířata v městském útulku. I žáci s těžšími formami postižení se zúčastnili sportovní akce s názvem Zimní sportování, kterou pořádala ZŠ v Chrudimi U Stadionu. Autistická třída by chtěla touto cestou poděkovat manželům Havlovým za sponzorský dar a dramatickému kroužku Rozmarýn za výtěžek divadelního představení. Z těchto peněžních prostředků byly zakoupeny nové didaktické pomůcky žákům s kombinovaným postižením, kteří se vzdělávají na naší škole.věříme, že Vás příspěvky v Chrudimském zpravodaji zajímají a zůstanete našimi čtenářskými příznivci i nadále. Příště se dozvíte více o probíhajícím projektu Stimulace, příležitost, úspěch a o dalších pracovních a sportovních aktivitách naší školy. Za celý sbor SpZŠ Mgr. Iva Holubcová 4

5 Letní kino Mír zahájilo provoz v roce 1958 Chrudim hraje Chrudim filmová IV. chrudimská stálá kina v letech Poválečný vývoj vnesl do československé kinematografie podstatné změny. Již v roce 1945 byl československý film znárodněn a stát převzal monopol na výrobu, distribuci a promítání filmů. Film se totiž stal významným ideologickým nástrojem. Bezpochyby k tomu přispěl někdejší Leninův výrok: Ze všech umění pro nás nejdůležitější je film. Tato věta se dostala nejen do záhlaví dopisních papírů Ústředního ředitelství čs. filmu, ale také způsobila, že kinematografie dostala zelenou. Byla to ovšem zelená pro propagandu a filmy většinou nevalné hodnoty. Přesto i v této éře vznikaly kvalitní snímky. Nebylo to však díky, ale navzdory oficiálnímu politickému dohledu nad kinematografií, nebo také našt ěstí díky jeho nedůslednosti. A jak se tento trend podepsal na chrudimských kinech? Městské kino fungovalo po válce pod názvem Beseda, resp. Oko až do roku Téhož roku bylo Lido-Bio přejmenováno na kino Svět a tento název mu vydržel až do konce roku 2007, kdy správa tohoto zařízení přešla pod Chrudimskou besedu. V roce 1949 tedy v Chrudimi ubylo sedadel v kinech, resp. zmizelo celé jedno kino, byť provozované v nepříliš vhodném prostoru velkého sálu Muzea. Ovšem ne nadlouho. Poválečný rozvoj přinesl nový fenomén letní kina. Výstavba letních kin byla jednodušší, levnější a přestože kina pod širým nebem nemohla být provozována celoročně, vyvažovala tento nedostatek vyšší kapacitou hledišť. A mimo to v 50. až 70. letech byla v provozu po delší část roku, než jen ve dvou letních měsících, jak je tomu v současnosti. V Chrudimi se pod hvězdami poprvé promítalo v roce 1957 v improvizovaném malém zahradním kině vedle kina Svět. O rok později, přesně 31. května 1958, se však chrudimští občané dočkali skutečného letního kina nazvaného Mír v areálu za Muzeem s kapacitou cca 1200 diváků. Poprvé tu chrudimští uviděli širokoúhlou projekci systému CinemaScope. O jedenáct let později bylo letní kino Mír adaptováno na 70mm projekci typu Todd-AO, Super Panavision 70 apod., byla zvětšena promítací plocha a stávající technické vybavení nahradily univerzální promítací stroje Meopta UM 70/35. Od června roku 1969 tak mohli chrudimští filmoví diváci, do té doby odkázaní na pardubický Jas 70, vychutnávat 70mm velkofilmy s kvalitním šestikanálovým stereofonním zvukem přímo v Chrudimi. Kino Svět se v roce 1960 dočkalo zásadní rekonstrukce. Původní klasický provoz (obraz s poměrem stran 1: 1,37 s monofonním zvukem) byl nahrazen širokoúhlou projekcí rovněž typu CinemaScope, jakou již v té době disponovalo letní kino Mír. Větší a širší promítací plocha si vyžádala vybudování stupňovitě se svažujícího hlediště, tzv. elevace. Do té doby mělo hlediště kina Svět vodorovnou podlahu. V důsledku toho bylo zapotřebí zcela přestavět a posunout výše i promítací soubor (promítací kabinu a její zázemí), který se tak přibližně dostal do úrovně 1. nadzemního podlaží. Po dobu této náročné přestavby se promítalo v náhradním prostoru v budově Okresního soudu. Do modernizovaného širokoúhlého kina se diváci vrátili v lednu roku Další modernizace zejména interiéru kina Svět proběhla v polovině 80. let minulého století, kdy bylo upraveno proscénium, kinosál obložen dřevem a původní strohá dřevěná sedadla nahradil pohodlnější a modernější typ. V důsledku této rekonstrukce byla snížena kapacita hlediště na 250 diváků (z původních asi 360 míst). Po dobu této adaptace se promítalo v náhradním sále tehdejšího divadélka Mír. Pro úplnost zbývá ještě uvést, že náš seriál se zabývá stálými profesionálními kiny schopnými uvádět 35mm a v případě letního kina i 70mm filmy. V 50. a 60. letech se ale také promítalo v jiných příležitostných prostorách, vesměs z přenosných 16mm projektorů, a byla to občasná představení především pro děti: takto se například konala filmová představení v Pionýrském domě na Tyršově náměstí, v závodní jídelně Tramontáže i jinde. Zvláštní postavení mezi touto kategorií příležitostných projekcí a stálými kiny mělo již zmíněné divadélko Mír, které bylo vybavené stabilním 16mm projektorem Meopton II a dětská filmová představení se tu v 60. letech konala pravidelně. Své 16mm promítací vybavení pro projekce výukových filmů měly i školy, a to jak základní, tak střední. Nakolik se této příležitosti ve školách využívalo, však záleželo na osobním zaujetí pro věc jednotlivých vyučujících, což bylo velmi odlišné, škola od školy. Stálé 16mm kino bylo v Medlešicích. Bude v dubnu Vesele i nevesele o tanečním studiu Věry Veselé Taneční studio Věry Veselé přes svou relativně krátkou kariéru proslavilo v 80. letech Chrudim doma i v zahraničí. Studio mělo lepší pověst než balet Československé televize, v jejíchž pořadech několikrát účinkovalo. Mezi jeho členy patřil například Petr Kotvald či Martin Dejdar. Málokdo však ví, jakou cenu zaplatilo za své úspěchy a jak dramatický osud jej čekal. Využijte ojedinělou příležitost setkat se s Věrou Veselou, vyslechnout zajímavé vyprávění a zhlédnout unikátní dokumenty. V pátek 16. dubna 2010 v hodin ve Spolkovém domě. Pozor! Pozor! Natáčení davových scén v Chrudimi V sobotu 15. května 2010 se budou v Chrudimi natáčet davové scény filmu, v němž bude naše město hrát jednu z hlavních rolí. Pokud se chcete objevit na stříbrném plátně a vyprávět o tom svým dětem a vnoučatům, neplánujte si na tento den žádnou akci a přijďte se zúčastnit. Podrobné pokyny budou uveřejněny v květnovém Chrudimském zpravodaji a na začátku května i na webových stránkách Máte informace či dokumenty k filmovému a televiznímu dění na Chrudimsku? Neváhejte a ozvěte se. Kontaktní osoby: Stanislav Novotný, Městský úřad Chrudim, tel , stanislav. Petr Boček a Ivo Šulc, Státní okresní archiv Chrudim, tel , Za realizační tým Ivo Šulc, Petr Boček a Stanislav Novotný Výročí měsíce Oldřich Sýkora Před 65 lety, 20. března 1945, zemřel v Chrudimi (pohřben byl na hřbitově U Kříže) středoškolský pedagog a odborný spisovatel Oldřich Sýkora. Narodil se v našem městě , vystudoval zde gymnázium (maturoval v roce 1880), absolvoval pražskou univerzitu (studoval češtinu, francouzštinu a němčinu) a své jazykové znalosti si rozšířil ve 2. polovině 80. let studijními pobyty v Paříži. Pedagogicky působit začal na reálce v Pardubicích, poté učil tři desetiletí na chrudimské obchodní akademii (v letech byl ředitelem), v roce 1918 se stal inspektorem pro cizí jazyky na obchodních akademiích. Profesor Sýkora byl předsedou chrudimské odbočky Aliance française, aktivním členem okrašlovacího spolku a Klubu turistů, do pozdního věku bruslil, hrál tenis a jezdil na kole (byl spoluzakladatelem Klubu velocipedistů v roce 1887). Přispíval do známých Pelclových Rozhledů (vycházely od roku 1892 v Chrudimi), několik literárních a pedagogických statí uveřejnil také ve Výročních zprávách chrudimské obchodní akademie. Společně s prof. K. Regalem vydal Francouzskou učebnici pro obchodní školy a napsal knihy Humor Nerudových fejetonů, O praktickém směru vyučování, J. J. Rousseau a jeho Nová Heloisa, Příručka občanské výchovy pro obchodní akademie (z jeho podnětu byl tento předmět včleněn do učebních osnov obchodních akademií). Překládal z Taina, Lansona a Sullyho. Trvalou památkou na profesora Oldřicha Sýkoru a jeho rodinu v Chrudimi je secesní vila č. p. 27/ III ve Fibichově ulici postavená v roce 1907 podle plánů Jana Šachla, jednoho z žáků architekta Jana Kotěry. Pavel Kobetič Vítání občánků 8. února 2010 Elen Štrbíková, Kristýna Kučerová, Daniel Kučera, Veronika Mikanová, Daniel Rybišár, Kateřina Toušková, David Tichý a Štěpán Chvojka. 15. února 2010 Vladimír Janeček, Adéla Hromková, Jiří Sodomka, Martin Hunka, Zuzana Borovanská, Petr Piňos, Kristýna Medlíková, Pavlína Durayová, Kristýna Boušková, Daniel Hochman, Valérie Šmahelová, Natálie Němcová, Alexandr Sládek a Barbora Kyselová. av 5

6 Občanské sdružení Palučiny Chrudim Svěchyňova č. p. 257 klubovna Akce v březnu 2010 Pondělí* hod. Keramika pro MŠ, 1. a 2. třídu Úterý* hod. Keramika pro třídu hod. Keramika pro dospělé Středa* hod. Dělání od 3. třídy lidová tvorba, práce s přírodními materiály Čtvrtek* hod. Keramika pro třídu Pátek* hod. Indiáni tábornické dovednosti Výtvarníci kresba, malba, grafika * jedná se o každé pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek. Víkendová akce: Vítání jara v Palučinách března první jarní oheň, spaní v týpí Informace ke všem činnostem na nebo na tel , p. Hlaváčová. Přehlídkou jarního aranžmá a vynesením Moreny se v březnu rozloučíme se zimou Zatímco v únoru se snad mnozí těšili pořádnou nadílkou sněhu v ulicích Chrudimě, v březnu bude na čase zimu z města již vyhnat. A na to bude třeba se připravit. Chrudimské mateřské centrum proto chystá v tomto měsíci hned dvě akce. Tou první bude přehlídka jarní a velikonoční výzdoby pod názvem Jaro už je tu!, druhou akcí pak již tradiční Vynášení Moreny. Výstavu jarního aranžmá pořádá Mama klub ve spolupráci s MŠ v ulici Dr. J. Malíka. Všichni, kdo chtějí do této akce přispět, mohou své výtvory přinášet od pondělí 15. března zmíněné MŠ nebo do Mama klubu, kde nám tak na čas ozdobí prostory před zastřešeným vstupem do mateřského centra. Závěrečným dnem této přehlídky bude sobota 20. března, kdy bude výzdoba vystavena na náměstí při Jarním jarmarku. Potom již bude na čase, aby jednotlivé aranže zdobily domy svých autorů, kteří si je opět odnesou. Stalo se již obnovenou tradicí, že před Velikonocemi vynášíme společně Morenu coby symbol zimy a vhazujeme ji do řeky. Ve spolupráci s Chrudimskou besedou, která organizuje Jarní jarmark, proběhne letošní Vynášení Moreny právě v rámci tohoto jarmarku. Budeme vás zde čekat ve stánku, kde si návštěvníci budou moci například vyrobit vlastní Morenku, ozdobit perníček či podpořit naši činnost zakoupením některého z našich výrobků. Mimo jiné se letos můžete nechat potěšit vystoupením dětí z MŠ v ulici Dr. J. Malíka, z MŠ v ulici Na Valech, chrudimského folklórního souboru Kuřátka a zahanbit se jistě nedají ani ti nejmenší z Mama klubu. Jarmark bude probíhat od 8 do 12 hodin, program na pódiu od 10 hodin. Na závěr společně vyneseme v průvodu Morenu, Mařenu, smrt, smrtholku, či jak se jí v různých koutech naší země říkalo, do řeky. Přijďte se tedy s námi v sobotu 20. března dopoledne na Resselovo náměstí v Chrudimi rozloučit se zimou. 3. dubna nás pak v rámci oslav Dne země čeká v lese na Podhůře sázení nových stromků. O této akci se více dočtete v dubnovém čísle Zpravodaje. Věra Kuzmová, MC Mama klub DDM Chrudim únor 2010 Dům dětí a mládeže, Palackého Chrudim tel., fax , Akce v březnu března Keramický kurz hod. 2. března OK basketbal, dívky ZŠ, SŠ 2. března Soutěž recitátorů 2. 3., třída 3. března Soutěž recitátorů 6. 7., třída 3. března OK basketbal, chlapci SŠ 3. března Keramický kurz hod. 4. března OK Preventan Cup, dívky ZŠ 8. března Keramický kurz hod. 9. března Plavecké závody Skuteč 10. března Keramický kurz hod. 11. března Dětská scéna ZŠ, ZUŠ, SVČ 13. března Papírový lampion pro štěstí 15. března Keramický kurz hod. 15. března Olympiáda v ČJ ZŠ I. 16. března Olympiáda v ČJ SŠ II. 17. března Zeměpisná olympiáda, kat. A, B, C, D 17. března Keramický kurz hod. 18. března Matematický klokan ZŠ, SŠ 20. března Výlet Museum Karlova mostu+ plavba lodí 22. března Keramický kurz hod. 24. března Keramický kurz hod března Noc s Andersenem 29. března Keramický kurz hod. 31. března Keramický kurz hod. 31. března OK Fyzikální olympiáda ZŠ, E, F 9. Chrudimská Mateřinka svátek předškolní výchovy v Chrudimi 17. března 2010 se opět rozsvítí chrudimské Divadlo dětskými hlásky a úsměvy. Oblastní kolo celostátního festivalu mateřských škol Mateřinka bude hostit čtyři sta dětí z Chrudimi, Pardubic, Hlinska, Třemošnice, Skutče, Dříteče, Rosic, Lukavice, Luže a Slatiňan. Děti budou tančit, zpívat, cvičit, hrát divadlo, připravily si malou zimní olympiádu, orientální pohádku i operku, diváci se jistě mají na co těšit. Mateřinka je vždy nejkrásnější výkladní skříní české předškolní výchovy, na kterou můžeme být právem pyšní. Při každém dalším ročníku si říkáme, že lepší už to být nemůže, že už se nemohou vylíhnout originálnější nápady, a vždy znovu jsme překvapeni. Devátá chrudimská Mateřinka určitě zase tu pomyslnou laťku posune výš. 17. března v 9 hodin začne první část a v 15 hodin druhá část této oslavy šikovných dětí a tvořivých učitelek, vstupenky dostanete v předprodeji divadla. A pospěšte si, o Mateřinku je v našem městě vždy velikánský zájem. Celý výtěžek z prodeje vstupenek i z dobročinného bazárku ČČK v předsálí věnujeme na veřejnou sbírku Konto Míša. Tuto sbírku vyhlásil oblastní spolek Českého červeného kříže v Chrudimi na nákup kompenzačních pomůcek pro děti ze speciální třídy MŠ v ulici Sv. Čecha. Víme, že naši Chrudimští dětem rozumějí a rádi pomáhají těm, kdo to moc potřebují. Všechny děti, učitelky i pořadatelé město Chrudim a občanské sdružení Přátelé Chrudim se na Vás těší. Využijme příležitosti setkat se s krásnými dětmi a s lidmi, kteří si dokázali uchovat kousek dětské duše v sobě. Radujme se, že je ještě tolik lidí ochotných dělat mnoho a mnoho navíc, i když jejich odměna není v penězích. O to je ale hezčí rozzářené oči, šťastné děti a spokojení rodiče. Na shledanou na Chrudimské Mateřince. Iva Malinová, ředitelka MŠ v ulici Svatopluka Čecha Masopustní rej v Medlešicích V úterý 16. února ráno bylo v mateřské škole v Medlešicích neobvykle rušno. Začínal den, na který se děti už dlouho těšily. Konečně je tady masopust! Děti i paní učitelky na sebe oblékly barevné masky a za chvíli už se rozléhalo po vesnici: Dneska je úterý, masopust veselý. Žádné dveře, u kterých jsme zazvonili, nezůstaly zavřené. Zpívali jsme, tancovali a také si pochutnávali na výborných koblížkách a koláčích, které pro nás maminky napekly. A když jsme kolem poledne pochovali basu a ozvalo se: Jemine, domine masopust pomine, všem nám bylo líto, že masopust končí. Tak zase až příští rok! Klára Fidlerová, učitelka Už to víte? Letošní březen je vyhlášen Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR jako Březen měsíc čtenářů a navazuje tím na Březen měsíc knihy (akce druhé poloviny 20. století) a Březen měsíc internetu (akce posledních let). Městská knihovna Chrudim se samozřejmě k této akci připojuje. V centru našeho zájmu bude čtenář a čtení. Ať již je to aktivní uživatel knihovny nebo ten, který do ní teprve cestu hledá. Proto malou pozorností odměníme tři nejstarší z našich současných čtenářů a pro ty nové chystáme Den pro nečtenáře. Každý nově přihlášený čtenář obdrží čtenářský průkaz a roční registraci zdarma. Rádi bychom také čtenáře pozvali na plánovanou foto výstavku s názvem Čtení sluší každému. Uvítáme Vaše fotografie, které zachycují Vás nebo Vaše blízké při čtení (fotografie vrátíme na konci března). Další pozvánka je na pátek do Čajovny Luna, kde Literární klub PSAhlaVCI působící při Městské knihovně spolupořádá od hod. literární pořad Kaničkárna. Další pokračování jsou plánována vždy na poslední pátek v měsíci. Ani letos nebude chybět oblíbená akce Noc s Andersenem. Jaké je to v knihovně v noci si s dětmi, které se zúčastnily literární soutěže Kde končí svět, vyzkouší také spisovatelka Renata Štulcová. Během celého března mohou všechny děti hlasovat o nejoblíbenější dětskou knihu vydanou v roce 2009 v 17. ročníku ankety dětí, knihovníků a učitelů SUK V Týdnu čtení organizujeme předčítání konané v Denním stacionáři a také na dětském oddělení v nemocnici. Spolu s žáky ZŠ v ulici Sladkovského také připravujeme projekt Vendulčiny oříšky k poctě chrudimské spisovatelky Marie Kornelové. Plánujeme pro vás také nový Kurz práce s počítačem. Jednotlivé lekce budou ušity na míru malým skupinám. Již nyní se můžete hlásit v informačním oddělení. A protože do knihovny se dnes nechodí jen pro knihy, ale také pro informace, nabízíme Vám na závěr dva tipy na zajímavé internetové projekty. Ten první Vám nabízí přehled knih vhodných pro biblioterapeutickou praxi léčbu knihou. Knihy zařazené do této databáze se svým zaměřením snaží pokrýt širokou škálu životních zátěžových situací, které se mohou v průběhu života vyskytnout u každého člověka. Naopak tedy ČTEnářův SYmpatický RÁDce poradí každému: přesvědčenému nečtenáři, který ve skutečnosti jen ještě neví co číst, bloudícímu čtenáři, který už neví co by, dokonce i knihovnici, která si předsevzala být svým čtenářům dobrou průvodkyní ve světě plném knih. O to se budeme snažit nejen v měsíci březnu. Těšíme se na Vás čtenáře i nečtenáře. Romana Šonská, Městská knihovna Chrudim 6

7 KČT Chrudim Vejšlapy v březnu 2010 Sobota Lysá nad Labem Čelákovice nad Labem (10 km) Sraz v 6.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.41 hod. Vedoucí: Ing. S. Kučera, tel Neděle lyže běžky, Škrdlovice Čachnov (30 km) Sraz v 6.45 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 7.00 hod. do Škrdlovic Vedoucí: V. Písař, tel Středa Pardubice soutok Labe a Chrudimky (10 km) Sraz v 8.20 na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.32 hod. Vedoucí: L. Machová, H. Línková, tel Sobota Opatovice nad Labem Hradec Králové (12 km) Sraz v 6.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.41 hod. Vedoucí: manželé Hurtovi, tel Čtvrtek Kukátko restaurace Bowling od hod. Sobota Zahájení jarní turistické sezóny Pořádá KČT Ústí nad Orlicí (bude upřesněno na letáčcích) Vedoucí: J. Jahnický, tel Středa Rudoltice Lanškroun (10 km) Sraz v 7.20 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.32 hod. Vedoucí H. Rýzová, J. Slaninová, tel Sobota Vítání jara na Monacu (14 km) Sraz v 9.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v 9.15 hod. Vedoucí: V. Písař, J. Jahnický, tel Sobota Čelákovice nad Labem Stará Boleslav (12 km) Sraz v 6.25 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.41 hod. Vedoucí: Ing. S. Kučera, tel Změny po uzávěrce vyhrazeny! Aktuální informace na tel. číslech, uvedených u každé akce, na na našich vývěskách a v chrudimském Informačním centru. Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Jiří Jahnický, předseda klubu, tel Treking Chrudim akce v březnu Zájezd na Zahájení jarní turistické sezóny v Ústí nad Orlicí, BUS pěší turistika (17 km), Vlastimil Škvára, tel , Vlastimil Škvára Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v bžeznu 2010 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. po Muži 2. út Ženy 3. st Muži 4. čt Ženy 5. pá Spol. 6. so Spol. 7. ne Spol. 8. po Muži 9. út Ženy 10. st Muži 11. čt Ženy 12. pá Spol. 13. so Spol. 14. ne Spol. 15. po Muži 16. út Ženy 17. st Muži 18. čt Ženy 19. pá Spol. 20. so Spol. 21. ne Spol. 22. po Muži 23. út Ženy 24. st Muži 25. čt Ženy 26. pá Spol. 27. so Spol. 28. ne Spol. 29. po Muži 30. út Ženy 31. st Muži Pozn. Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Dne se na zimním stadionu v Chrudimi pořádá Karneval na ledu. Spolupořadatelem je rádio OK. V týdnu od do probíhá v rámci Světového dne vody program zaměřený k tomuto tématu. Celá akce vyvrcholí v sobotu prodloužením plavání do pozdních nočních hodin. Pro návštěvníky je připraven doprovodný program. Pozor změna: Od března se plave o víkendech bez poledních přestávek viz rozpis. Sauna je ve středu otevřena od hodin. Oddíl basketbalu TJ Sokol BC DARREN Chrudim zve své příznivce v březnu do sportovní haly II. LIGA mužů TJ Sokol BC DARREN Chrudim Spartak Rychnov n. Kn TJ Sokol BC DARREN Chrudim TJ Tesla Pardubice LIGA U TJ Sokol BC DARREN Chrudim BSK České Budějovice OP U TJ Sokol BC DARREN Chrudim BK Holice a Desková a karetní herna Hrajeme si s Chrudimkou V našem světě plném aut, televizí, mobilních telefonů a počítačů je čí dál tím těžší najít si chvilku k odpočinku a posezení s přáteli nebo rodinou. Jednou z možností, kterou lidé volí stále častěji, je návrat ke kouzlu společenských her. Karty, figurky a kostky nejenže zaženou dlouhou chvíli, ale současně procvičují logické myšlení, taktické a strategické dovednosti, boří přirozenou bariéru mezi dospělými a dětmi a upevňují přátelské vztahy. Přijďte si s námi zahrát deskové a karetní hry do naší herny Hrajeme si s Chrudimkou v pátek, 12. března 2010 od 15 do 18 hodin v ZŠ v ulici Dr. J. Malíka v Chrudimi. Více informací o herně získáte na informačním portále Těšíme se na vás a pamatujte Kdo si hraje, nezlobí! Jaromír Zajíček, organizátor herny Hrajeme si s Chrudimkou 7

8 V týdnu od 22. do 28. března 2010 proběhne v bazénu v Chrudimi první ročník multižánrového projektu AQUA UNITED 2010, který je českou variantou akcí pořádaných ke Světovému dni vody v zahraničí. AQUA UNITED 2010 se zařadila jako první v České republice do seznamu oficiálních akcí pořadatelů Světového dne vody, kterými jsou UN WATER, FAO WATER a UNEP. Pojďte přispět k úspěchu města v plavecké štafetě V sobotu se mezi a hod. ve všech bazénech a aquaparcích zapojených do projektu AQUA UNITED 2010 uskuteční štafeta, jejímž vítězem se stane ten bazén, ve kterém se jeho návštěvníkům podaří během hodinového časového limitu zaplavat větší vzdálenost. Nenechte Váš oblíbený bazén ve štychu a zaplavte si společně s celou rodinnou a přáteli pro vítězství. Vodní noc Vodní noc proběhne v sobotu 27. března. Otevřeno bude až do půlnoci a můžete se těšit na zvýhodněné vstupné i na celou řadu zajímavých akcí. O této akci se dozvíte v druhé polovině března na výlepových plochách ve městě další informace. AQUA UNITED 2010 v Chrudimi Výtvarná soutěž pro děti Pořadatel v rámci projektu AQUA UNITED 2010 vyhlašuje výtvarnou soutěž pro dětské domovy a školy na téma: Co pro mne znamená voda? Své práce o velikosti formátu A4 předejte do 10. března 2010 v Informačním centru města Chrudim nebo do pokladny bazénu. Jeden regionální vítěz získá vstup pro sebe a své kamarády na hodinu do dětského bazénu a navíc se v celostátním kole zúčastní soutěže o zajímavé ceny například mininotebook v hodnotě Kč, hry a hlavolamy v ceně Kč či knihy v hodnotě Kč. Soutěž o skútr Yamaha Ve spolupráci s republikovým pořadatelem je vyhlášena soutěž pro návštěvníky bazénu. Přijďte do bazénů a aquaparků s přáteli na AQUA UNITED 2010 a vyhrajte skútr Yamaha Neo s. Pravidla soutěže jsou jednoduchá: - Skútr Yamaha Neo's vyhraje ten, kdo v průběhu Vodního týdne přijde do některého z bazénů a aquaparků zapojených do projektu s nejvíce přáteli - Při vstupu do bazénu si jen vyžádáte příslušný formulář, kam vyplníte jméno své a svých přátel. - Formulář s přiloženou hromadnou vstupenkou do bazénu zašlete ihned po ukončení týdne na adresu Dobročovická 4, Praha 10, obálku označte heslem SKÚTR. AQUA UNITED 2010 se koná jako součást Světového dne vody, který vyhlásilo Valné shromáždění OSN na 22. března. Abychom uspokojili své potřeby, potřebujeme denně 120 litrů čisté vody. Ale zhruba šestina světového obyvatelstva tuto možnost nemá. Projekt AQUA UNITED 2010 má za cíl nejen vážnou, ale i zábavnou formou připomenout, že tekoucí voda a sanitární zařízení není všude samozřejmostí. Aktuální program hledejte na portálech či www. navstevnik.cz. Věříme, že se vám program a doplňkové akce budou líbit a že přijdete podpořit naše město. Luděk Marousek a Roman Málek Chrudimská dřevina 2010 Ekoncetrum ČSOP Zelený dům Chrudim hledá tipy do ankety Chrudimská dřevina 2010 určené pro širokou veřejnost ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi. Akce probíhá za podpory města Chrudim probíhá nominace kandidátů na Chrudimskou dřevinu Své tipy zasílejte na Prosíme o uvedení názvu stromu nebo keře a místa, kde v Chrudimi, nebo v blízkém okolí města roste. Fotografie stromu jsou vítány. Bližší informace na tel a na Tibor Schwarz, Ekocentrum ČSOP Zelený dům PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL LETNÍ PROVOZNÍ DOBA OD 15. BŘEZNA 2010 Pondělí Pátek Sobota 8 11 Telefon: , , Chrudim, Spojovací ul. 50 m od restaurace Kleopatra č. 3/2010 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Josef Štěpánek. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 10. února

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

DĚTSKÁ SCÉNA 2013 Přehlídka dětských recitátorů Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů

DĚTSKÁ SCÉNA 2013 Přehlídka dětských recitátorů Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů DĚTSKÁ SCÉNA 2013 Přehlídka dětských recitátorů Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů propozice 42. ročník 2012/2013 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ OBLASTNÍHO (OKRESNÍHO)

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 6. březnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více