KOPANINSKÉ. listy 2/2012. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOPANINSKÉ. listy 2/2012. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 KOPANINSKÉ listy 2/2012 Upozorňujeme občany, že během července a srpna se do jízdního řádu autobusů promítne prázdninový režim. Nové jízdní řády jsou k vyzvednutí na ÚMČ. Vážení spoluobčané, toto číslo Kopaninských listů se vám dostává do rukou v době, kdy většina z vás myslí a těší se na dovolenou, na nové zážitky, na změnu. Dovolte mi proto popřát následující: aby se vám dovolená vydařila, aby vám přálo počasí a abyste si užili léta. Za sebe si troufnu slíbit, že naše městská část bude po vašem návratu stejně půvabná jako předtím, než jste ji načas opustili. Že se tu nestane nic, co by vás mohlo po návratu nepříjemně překvapit. Že se prostě můžete těšit domů. Myslím si, že tak to má být. Dovolte mi ještě opakovanou prosbu. Máte-li staré fotografie, pohlednice, tiskoviny, prostě cokoli, co může být zajímavé a využitelné pro naše připravované Muzeum Přední Kopaniny, dejte nám vědět. Třeba i vám udělá radost, že v muzeu bude k vidění kupříkladu fotka hasičského sboru, ve kterém sloužil právě váš pradědeček Přeji všem krásné léto. Milan Hofman, starosta Městská policie informuje Dovolte mi krátce vyhodnotit stav veřejného pořádku ve vaší městské části, který lze označit za velmi dobrý. K tomu, aby nedocházelo k jeho zhoršení, probíhají kontroly strážníků rovněž v nočních hodinách i mimo trvale obydlené části. Strážníci nadále kontrolují chatové oblasti, restaurace, rotundu a její okolí, místa, kde není dovoleno odkládání odpadů, a v neposlední řadě věnují pozornost i bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V rámci těchto kontrol nebylo zjištěno závažnější porušení zákonných předpisů. Teplejší počasí se projevilo i na zvýšeném pohybu koní v háji sv. Juliany, bohužel často mimo povolené trasy. Proběhla preventivní návštěva chovatelů koní, kteří mají plán povolených tras k dispozici, což považuji za lepší řešení než okamžitý Foto OŘ MP Praha 6 represivní přístup. Věřím, že jezdci budou ohleduplní a k jízdě na koních budou využívat pouze trasy pro ně určené. Následovat bude zvýšený dohled na trasách, kde není jízda na koních povolena. Jedná se zejména o cestu podél Kopaninského potoka u chat v Prelátech, která již nese známky zhoršené schůdnosti v důsledku působení koňských kopyt. V době konání jezdeckých závodů je prováděn dohled zaměřený na dodržování veřejného pořádku a také parkování vozidel, aby byla přes velký počet návštěvníků a soutěžících na relativně malém prostoru zachována průjezdnost komunikací. Vzhledem k tomu, že v posledních měsících došlo v lesích u Přední Kopaniny a Nebušic k požárům, žádám zejména kuřáky o maximální opatrnost. Kamil Krupička, strážník-okrskář 2/2012 / 1

2 Vážení občané, v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb. a dalšími právními předpisy má být od 1. července 2012 spuštěn ostrý provoz základních registrů. Jejich cílem je zjednodušit vám občanům kontakt s úřady, kdy již nebudete muset neustále vyplňovat údaje (nejen) o své osobě do formulářů při vyřizování svých záležitostí na úřadech. Základní registry mají poskytovat úřadům právně závazné, tzv. referenční údaje o osobách, společnostech a adresách a zabezpečit o nich výměnu dat mezi orgány veřejné moci. Se svolením občana bude rovněž přístupná určitá skupina dat i soukromým subjektům. Budete se moci také dozvědět, kdo s vašimi údaji pracoval, a to jednou ročně zdarma přes automatickou notifikaci do vaší datové schránky či na vyžádání na CzechPOINTu za úhradu. Ačkoli je smysl i cíl projektu dobrý, bohužel se vyskytují problémy s jeho realizací. I přesto však bude nejspíše k 1. červenci 2012 spuštěn. Od tohoto data budete informováni skrze média a představiteli nejvyšších orgánů veřejné správy o tom, že základní registry jsou plně funkční, úřady je musí používat a nesmějí od vás chtít žádné nadbytečné údaje. Ovšem vzhledem k přetrvávajícím problémům, které vznikly již v loňském roce, se nebudou moci všechny úřady k základním registrům od 1. července 2012 připojit. V minulém roce totiž přestalo být důsledně plněno nařízení vlády č. 161/2011 Sb., o stanovení harmonogramu. Šlo o problémy typu výběrových řízení, jež sice byly vyřešeny, nicméně se objevují nové. Ústřední správní úřady nejsou schopny registrovat agendy tak, aby na jejich základě mohly úřady (i náš) vstupovat do základních registrů. Zatím je registrována asi třetina agend, neboť nejsou domyšleny veškeré návaznosti a vstupy jednotlivých agend do registrů. Informační systém naší městské části se bude napojovat postupně, až na vyzvání ústředních orgánů. Než dojde k úplnému napojení informačních systémů, využijeme v souladu s 63 zákona č. 111/2009 Sb. přechodné období, v němž režim základních registrů/referenčních údajů není aplikován do doby implementace změn v informačních systémech, a náš úřad tak bude pracovat jako doposud. I přesto samozřejmě naší snahou zůstává co nejrychleji začít využívat systém základních registrů a ulehčit vám kontakt s naším úřadem. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost! Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Policie ČR informuje Jako v minulých číslech, tak i v tomto mohu s potěšením konstatovat, že bezpečnostní situace v Přední Kopanině je stále více než dobrá. V posledním období evidujeme pouze jediný trestný čin. V dubnu, hned po Velikonočním pondělí, došlo k vloupání do dvou vozidel před restaurací U Drahušky v ulici Ke Goniu. Bohužel musím uvést, že majitelé těchto vozidel dost možná spoléhali právě na relativní klid v Přední Kopanině. V obou případech pachatel rozbil levá zadní okna a z interiéru vozidel odcizil volně položené tašky. V zavazadlech byly mobilní telefony, doklady, platební karty a další věci. Celková škoda se vyšplhala na zhruba korun, včetně škody na rozbitých oknech. K vloupání došlo v podvečer během několika málo vteřin. Žádný přímý svědek není. Proč to uvádím? Je to z toho důvodu, abyste si v okamžiku, kdy opouštíte své vozidlo, vždy zkontrolovali, zda jste v něm nenechali něco na viditelném místě. A může to být opravdu cokoli. Setkáváme se často s občany, kteří zapomínají ve vozidlech notebooky, mobilní telefony, navigace, autorádia, různé nářadí, bundy či kabáty, o zmíněných dokladech nemluvě. Každý darebák si pochopitelně vybere jako cíl právě to vozidlo, kde něco vidí uvnitř. Proč by se vloupával tam, kde nic není? Nicméně v tomto konkrétním případě je policie pachatelům na stopě. Díky všímavým občanům, dobré práci policistů MOP Ruzyně a zejména pak kolegů z kriminální policie Obvodního ředitelství policie Prahy 1 se podařilo zjistit konkrétní vozidlo, které se v inkriminovanou dobu nacházelo u poškozených aut. Jedná se o starší vozidlo značky BMW stříbrné barvy, v třídveřovém provedení s mimopražskou registrační značkou. Jak z dosavadního šetření vyplývá, posádka tohoto vozidla se dopouští podobné trestné činnosti na celém území Prahy 6. Rád bych nyní využil příležitosti a znovu vás požádal o spolupráci a zdravou všímavost. V případě, kdy uvidíte podezřelé vozidlo nebo osoby ve vaší blízkosti, ihned informujte policii na lince 158. Když si zapamatujete i registrační značku, typ vozidla či popis osob, bude cesta k odhalení pachatele o poznání jednodušší. Vlastní všímavostí pomáháte sobě i sousedům a známým. V popsaném případě se jedná o nejnebezpečnější pachatele, co se týče provedení takové krádeže. Tito lumpové si nedávají práci s otvíráním zámků nebo nějakým krytím rovnou rozbijí okno, sáhnou do vozidla, naskočí do připraveného auta a jsou okamžitě pryč. Je to otázka několika málo vteřin. Poslední upozornění si neodpustím právě v době nadcházejícího léta a dovolených. Když opouštíte své domy a byty, mějte vždy na paměti, že zloději nikdy nespí. Tento čas je pro ně obvykle velmi příznivý. Opatření, jak svůj majetek zabezpečit a tím zlodějům jejich práci znesnadnit, existuje velké množství. Základním pravidlem by mělo být informování o své nepřítomnosti dobrého souseda nebo příbuzné. Když vám známý bude pravidelně vybírat schránku, občas otevře okno nebo roztáhne závěsy, je větší pravděpodobnost, že si vašeho majetku nikdo cizí nevšimne. Různé rady, jak se chovat, můžete najít také na oficiálních internetových stránkách Závěrem mi dovolte, abych vám popřál klidné a sluncem zalité nadcházející období. npor. Jan Zoubek, vedoucí oddělení 2/ 2/2012

3 Výběr ze zápisů zasedání ZMČ Výběr z 19. zasedání ZMČ ze dne Schválení úpravy směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci rozpočtu a účtu hospodářské činnosti MČ Praha-Přední Kopanina v souvislosti se změnou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zastupitelstvo Usnesení č. 29 o změně znění směrnice schválilo (hlasování 8-0-0). Směrnice vejde v platnost dnem Výběr z 20. zasedání ZMČ ze dne Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Přední Kopanina za rok Starosta informoval, že MČ hospodařila dle schválených zásad. Poté seznámil zastupitelstvo jak se Závěrečným inventarizačním zápisem za rok 2011, tak i se Zprávou o hospodaření Městské části Praha-Přední Kopanina za rok Zastupitelstvo předložené dokumenty schválilo bez připomínek (hlasování 7-0-0). Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Praktický lékař MUDr. Lenka Fejfarová oznamuje DOVOLENÁ LÉTO ZÁSTUP: MUDr. Sylva Kohoutová Lužná 591/4, Praha 6 tel ZÁSTUP: MUDr. Světla Sikulová Vítězné náměstí 829/10, Praha 6 tel MUDr. Magdalena Zýmová Hermelínská 1203/6, Praha 6 tel ! SLUŽBA OBČANŮM POKRAČUJE MČ Praha-Přední Kopanina zahájila novou službu občanům. Do vašich ových schránek rozesíláme informace týkající se událostí na území MČ Praha-Přední Kopanina. Všichni, kdo ještě máte o tuto službu zájem, prosím zašlete na ovou adresu žádost o zařazení do adresáře a tyto informace vám budou zasílány. Marcela Filippi, referentka ÚMČ ZÁSTUP: MUDr. Michaela Formánková José Martího 31, Praha 6 tel Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohodovou dovolenou. Nezapomeňte na hrozbu onemocnění přenášených klíšťaty a nechte se včas očkovat. Očkování je možné celoročně. Ordinace MUDr. Lenky Fejfarové K Šedivce 406, Praha 6 Kam za senátorem? Archiv P. Bratského Rád bych využil možnosti zveřejnit pro občany Přední Kopaniny adresy mých dvou senátorských kanceláří: Objekt Delta, Žukovského 887/ Praha 6-Dědina Makovského 1223/23, Praha 17-Řepy Kontakt na sjednání schůzky: Petr Bratský, senátor 2/2012 / 3

4 Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské, zaparkovaném na parkovišti u nájezdové rampy obchodu v ulici K Padesátníku, č. p Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu a ÚMČ Praha-Přední Kopanina nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Stanislav Paclík, Pražská plynárenská Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu vyřizování změn smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) převzetí reklamace výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru podávání informací k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu vydávání tiskopisů a informačních brožur TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE od 8.00 do hod od do hod od do hod od 8.00 do hod od do hod. Bližší informace na telefonních číslech a nebo na Rozmístění kontejnerů v roce 2012 Kontejnery budou umístěny současně na stanovištích v ulicích K Padesátníku a K Prelátům ve dnech Kontejner bude umístěn pouze na jednom stanovišti ve dnech a V termínu bude kontejner umístěn pouze v ulici K Prelátům a bude umístěn pouze v chatové osadě Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57). Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků, stavební sutě a veškerých odpadů z podnikatelské činnosti. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů. Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy. Proboštská 1, Praha 6-Dejvice tel Otevírací doba: Po Pá od 8.30 do hod.* So od 8.30 do hod. * V ZIMNÍM ČASE DO HOD. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 4/ 2/2012

5 VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME Od 1. září 2012 má dojít ke zrušení autobusové linky 254. V této souvislosti jsme oslovili Martina Jareše, vedoucího odboru plánování Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID), s dotazem, z jakého důvodu k tomuto opatření dochází a zda jsou k dispozici údaje o pravděpodobném počtu cestujících v nástupní stanici Dejvická pro jednotlivé spoje linky 161. Šlo nám o zjištění, jestli sloučený spoj a jeho kapacita odpovídá počtu cestujících, respektive zda počet cestujících není vyšší než kapacita této linky. Důvodem jsou finanční úspory a nízká vytíženost linky 254 v úseku na Letiště Ruzyně. Sloučení linek 161 a 254 přináší zjednodušení vedení linek v oblasti Dejvic a Nebušic, protože všechny spoje stávajících linek 161 a 254 budou nově uvedeny v jednom jízdním řádu linky 161. K návrhu nové sítě linek PID doplňuji, že spoje linky 254 budou pouze převedeny na linku 161, celková nabízená kapacita tedy zůstane zachována. K redukci dochází pouze v úseku Přední Kopanina Letiště Ruzyně, kde je linka 254 dlouhodobě málo vytížená, což představuje jediné úsporné opatření v rámci sloučení obou linek. Dle přepravního průzkumu linek 161 a 254 z nástupní stanice Dejvická je patrné, že nabízená kapacita navrhovaného stavu je dostatečná a splňuje schválené standardy obsaditelnosti vozidel. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Výkopové práce na Kopanině Upozorňujeme občany, že ve druhé polovině července budou v naší městské části v souvislosti se stavbou Optická a metalická trasa GONIO, ŘLP ČR, s. p., k. ú. Přední Kopanina, Tuchoměřice, Kněžívka, na pozemcích parcel č. 420/5, 708, 709, 719/1, 726, 728/1, 729/1, 731/1, 749, 750, 751, 752/1 a 755 zahájeny výkopové práce. Předpokládaný termín ukončení prací je stanoven na polovinu září tohoto roku. O dalším průběhu a případných změnách budete průběžně informováni. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Ze života... NARODILI SE: Skůrová Daniela JUBILEA: DUBEN Militká Věra Wilczková Alena Štefanová Růžena ČERVEN Fiedler Zdeněk 75 let 75 let 80 let 75 let Marcela Filippi, referentka ÚMČ Knihovna má co nabídnout V naší kopaninské knihovně se rozrostl knihovní fond o knihy, které se pravidelně umisťují v žebříčcích nejprodávanějších titulů, tedy knihy oceňované nejen čtenáři, ale i pochvalně hodnocené literárními kritiky. Jedná se například o knihu Michala Viewegha Mafie v Praze, Zdeňka Svěráka Povídky, Nové povídky, Simony Monyové Srdceboly, Utrhnout se ze řetězu, Já o koze, on o voze, Evy Urbaníkové Vztahová níže a další. Tímto všechny srdečně zvu k návštěvě naší knihovny a přeji hezké chvíle s dobrou knihou. Dana Beranová, knihovnice 2/2012 / 5

6 Opukáček Přiznám se, že když jsem slyšel tento název poprvé, evokoval mi představu něčeho takového, čím by byl Otesánek v místním provedení. Zvědav na to, zašel jsem na jeho pěvecké vystoupení Zpíváme jaru a maminkám, na koncert, který se konal 13. května. K mému překvapení se nejednalo o žádný soubor nedosytitelných chlapečků. Byl to sextet drobných děvčátek: Klárka Kosinová, Eliška Nováková, Julinka Polčarová, Pavlínka Šafářová, Helenka Vacovská a Anička Vondráčková. Tyto, pod zkušeným vedením a za precizního klavírního doprovodu Markéty Paulové, nejenže zazpívaly několik písní, ale dokonce stále zpívajíce, k některým i zatančily. Obzvláště pamětihodný byl tanec se šátečky Když jaro přichází polehoučku, jenž si právem zasloužil potlesk, ostatně právě tak jako veškerá snaha tohoto dětského uskupení. Představení se konalo v sále restaurace U housliček a ani ony nechyběly. Bravurně na ně zahrál coby další doprovod mladý Jan Hofman. Upřímné poděkování za zdařilý průběh tohoto koncertu patří nejen jeho malým Foto Martin Šafář protagonistkám a dospělým organizátorům, ale také maminkám, které přispěly svým kuchařským umem k pestrému pohoštění všech přítomných. S díky za toto příjemné odpoledne nelze zapomenout ani na úřad MČ Praha-Přední Kopanina, jenž vše zaštítil a podporoval. Ivo Medek (Kopaninský) Divadlo na Kopanině? Stálo by to zato Divadelní recenze se zatím v Kopaninských listech neobjevila. A není divu, vždyť zdejší ochotnický soubor zanikl v éře normalizace už před více než třiceti lety. Proto když se na Kopanině počátkem dubna objevila nenápadná reklama na komediální hru Štěňátko je mrtvé, byl jsem na jednu stranu potěšen. Na druhou stranu mne název souboru Krvik Totr silně odpuzoval svou nesrozumitelností, až příliš připomínající nesdílnost sprejerských nápisů či křečovitou snahu o originalitu názvů rockových skupin. Nechuť jsem překousl a představení navštívil, ač se konalo ve vzdáleném Divadle Kampa. Nelituji toho, dobře jsem udělal, neb bylo velmi kvalitní. Tento soubor podal výkon na profesionální úrovni, hra neměla hluchých míst. Svým obsahem, parodicky prezentujícím současností převzaté nešvary první republiky, měla publiku co říci. Něco málo anachronismů, které se do textu vloudily, nepůsobilo až tak rušivě, spíše komičnost situace podtrhovaly. K úspěchu hry zajisté přispěly i kvalitní písně, snažící se svým duchem postihnout kolorit masarykovské republiky. Ač je autorova snaha o jejich uplatnění zcela pochopitelná a nelze proti ní ničeho namítnout, přeci jenom se domnívám, že by tomuto představení ještě více prospěly originální dobové nahrávky. Hudební archivy z té doby nabízejí netušeně skvostné absurdity. (Pokud by byl ze strany divadelního souboru zájem, mohu mu je poskytnout.) Předchozí připomínka není až tak podstatná. Zdaleka více mne iritovalo použití rozloženého jména TGM pro mužské protagonisty hry. Ten starý pán měl samozřejmě také své mouchy a já sám nemám ze subjektivních důvodů sebemenší snahu jej nekriticky zbožňovat, ale přeci jenom Vždyť objektivně vzato jsou jeho zásluhy o vznik ČSR natolik zásadní, že bychom i po letech na něj mohli vzpomínat s úctou a ze svých legrácek jej vynechat. Zcela jiné je to s oběma protagonistkami hry. Jednou z nich je naše sousedka Zita Patíková. Její vystoupení nemělo jedinou chybičku. Nebylo v něm naprosto nic, co by se dalo vytknout. Zasvěcenější sousedky a sousedé, kteří nelenili též představení navštívit, to přičítají jejímu odbornému školení. Těm však oponuji staročeským úslovím, že komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Neboť neobyčejná kultura pohybu a střídmá, ale o to působivější práce s mimikou obličejových svalů v dokonalé souhře s přirozenými, úměrnými gesty v hereckém projevu paní Patíkové je něco, co se nedá naučit. O to víc si je nutno tohoto jejího výkonu cenit, uvědomíme-li si, že komediální charakter hry naopak svádí ke křečovitějšímu přehnanému projevu. Přesto stylizace jmenované herečky komičnosti hry nejen že neubírá, ale posouvá její úroveň nejméně o příčku výše. Závěrem bych paní sousedce Patíkové velice upřímně přál k tomuto úspěchu, aby brzo následovaly četné další. I když nepochybuji, že jako mladá maminka bude mít s nastudováním dalších rolí nemalé problémy. Bylo by však obrovskou škodou, kdyby kvůli nim musela svůj nesporný talent nechat ležet ladem. Znám však z obdobných případů hereček v Dejvickém divadle či Divadle v Dlouhé, že s chápajícím a vstřícným domácím zázemím se tato náročná úloha zvládnout dá. A já paní Patíkové ze srdce přeji, aby nic nestálo v cestě jejímu nevšednímu talentu, a nám všem vděčným divákům, aby nám její hraní v budoucnu poskytlo ještě mnohou radost a potěšení. A když už jsme u budoucnosti, jako spoluobčan bych si velice přál, aby v budoucí budově MÚ se společenský sál stal spolehlivým útočištěm pro začátek třeba jenom místního dětského divadelního souboru, vedeného kupříkladu právě paní Patíkovou. Útočištěm, které by nepodléhalo rozmarům hospodského provozu, jako je tomu v sále bývalé školy. O tom, že takový soubor se zajištěným zázemím by byl nepochybným přínosem pro výchovu našich dětských spoluobčánků, snad se mnou budete všichni souhlasit. Kdyby pak taková činnost s dětmi vyburcovala po více než třech dekádách dospělé spoluobčany z televizní dřímoty No, to už by bylo příliš krásné, než aby to byla pravda. Ivo Medek (Kopaninský) 6/ 2/2012

7 Jak se na Kopanině ochotničilo Začátek divadelních ochotníků spadá do období po 1. světové válce, kdy došlo k založení spolku J. K. Tyl. Nedochoval se ale žádný záznam o hrách, které se tehdy hrály. První konkrétní zmínka o tomto souboru se objevuje po 2. světové válce, kdy spolek uvedl 6. dubna 1946 u Vosků pietní Hašlerův večer. Šlo o posmrtnou vzpomínku na tohoto herce, zpěváka a spisovatele, který zemřel v koncentračním táboře. Dne 3. května následovala s velkým úspěchem hra Paní Marjánka, matka pluku, 18. prosince pak hra Poslední muž. Na Silvestra byl předveden silvestrovský program. Dne 8. března 1947 spolek uvedl u Vosků hru Frantovo III. poschodí, 14. dubna 1948 potom hru Románek na horách. Konec spolku J. K. Tyl nastal v souvislosti s neblahými poúnorovými událostmi. Nová éra ochotnického divadla se začala psát v roce 1968 za časů tzv. Pražského jara, kdy parta mladých nadšenců pod vedením Karla Holečka obnovila činnost. Na pomoc si přibrali pana Branta z Tuchoměřic, který už dříve ochotničil, a začali zkoušek pohádku pro děti O Honzovi a princezně Zlatovlásce. Kulturní život v obci se začal slibně rozvíjet, obnovují se tradice, jako je průvod masek a Masopust, máje nebo čarodějnice. Další pohádku O Kašpárkovi, Honzovi a zakleté princezně uvedli ochotníci 15. prosince 1968 a reprízovala se také v sousedních Nebušicích, 17. května 1969 pak následovala pohádka Medvěd a víla. Na těchto pohádkách se zdokonalili a následně si už 24. ledna 1970 troufli na hru Jana Drdy Dalskabáty, hříšná ves, kterou pro velký úspěch třikrát reprízovali. Téhož roku 13. a 14. června se jednalo o hru J. K. Tyla Tvrdohlavá žena, před Vánocemi pak o povídku pro děti Zahrada víl. Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert (zleva Miroslav Novotný a Miroslav Hošek Dne 8. května 1971 ochotníci uvedli s velkým úspěchem hru Jana Drdy Hrátky s čertem, kterou zhlédli i pracovníci kultury z okresu Praha-západ a navrhli ochotníkům vystoupení na Jiráskově Hronově. Dne 3. a 4. června 1972 představili hru A. Jiráska Lucerna, jež byla pro velký úspěch opakována čtyřikrát. Poté si ochotníci dali pauzu, aby 1. května 1976 uvedli hru L. Stroupežnického Naši furianti, mimochodem opět s velkým úspěchem. Následně se začalo se zkouškami hry Jak přišla basa do nebe, ale kvůli rozpadu souboru už nebyla zrealizována. Někteří členové se přestali o divadlo zajímat, dívky se provdaly. Byla to velká škoda, neboť soubor fungoval deset let. Pro zajímavost uvedu jména členů souboru, kterými byli Karel Holeček, jeho bratr Vlastimil, dále pak Karel Veselý, Zdeňka Trojnová, Marie Micková, Zdena Černá, Božena Vosková, Antonín Martínek, Josef Toth, Antonín Malý, Vladislav O Honzovi a princezně Zlatovlásce (Karel Veselý a Marie Micková) Archiv Miroslava Novotného Pek, Ladislav Černý, Ladislav Kocourek, Karel Lejček, Miroslav Hošek, Václava Hošková, Vlasta Micková, Alena Peková, Josef Micka, Václav Rákosník, Božena Malá, Josef Bouška, Bedřich Horák a Miroslav Novotný. Paní Kasnerová a pan Rákosník starší pomáhali jako nápovědy. Všem je nutno vyslovit velký dík za jejich práci a bezvadný kolektiv. Rozhodně by stálo za zvážení, zda na Kopanině opět nevzkřísit toto ochotnické nadšení. Miroslav Novotný, místostarosta a kronikář INZERCE Praní a žehlení přímo na Kopanině tel /2012 / 7

8 Prostě supééér Jelikož o letošním dětském dnu, který se konal 3. června na kopaninském hřišti, jsem měl pouze mlhavou představu (jedno dítě po odstranění nosních mandlí nemohlo ven a druhé odpoledne prospalo), uchýlil jsem se k anketě. Položil jsem pár otázek maminkám a jejich ratolestem, které se nacházely přímo v centru dění a atmosférou odpoledne věnovaného dětem byly nasáklé skrz naskrz. Nejdřív si shrňme, co se to tam u U Drahušky vlastně dělo: 13 stanovišť, na kterých se soutěžilo o drahoušky, tedy peníze, za něž si pak děti mohly ledacos koupit. Kromě toho každý capart dostal nějakou tu sladkost. Ve vystoupil míčový kouzelník Václav Klouda, osminásobný mistr světa v žonglování s hakysakem a fotbalovým míčem. Pořád si hraje s vrtulkou Klárce Kosinové se líbil celý dětský den. Kromě zmiňovaného nakupování ji potěšilo, že se tam potkala se spoustou kamarádů. A příště by si přála ještě víc soutěží. Zprávy od Šafářů jsou následující: Ruda si pořád hraje s vrtulkou, co lítá. Dobré podle něj bylo skákání v pytli, hasiči, líbila se mu trampolína (ale byla moc tvrdá) a policajti, ale prý to bylo jen jako. Zloděje nezastřelili, protože nebyl dovopravdickej. Pája nedal dopustit na malování a taky trampolínu. Ale úplně nejlepší bylo koulení kuličkou v takovém obdélníku. Z odměn obě děti nejvíc nadchl míč s Medvídkem Pú a žlutý pytel. Elišce Novákové se nejvíc líbilo veškeré soutěžení na stanovištích. A Mireček, také Novák, odpověděl, že nejlepší Foto 6 Filip Lukeš V předvedli hasiči z Nebušic společně s Městskou policií výjezd k požáru. Policie zatkla žháře a hasiči uhasili oheň. V hodin příslušníci Policie ČR dopadli pachatele, který se snažil vyloupit auto. Dokonce po něm stříleli. (Stále se bavíme o atrakcích v rámci dětského dne.) V děti pod vedením pana Medka kreslili Přední Kopaninu. V byla vyhlášena taneční soutěž. Hrál DJ Patrik Rokl (celý den) a vyhlašoval se nejlepší tanečník a nejlepší tanečnice. A zhruba v pak nastal konec. A jaký měla tato akce úspěch u dětí a jejich rodičů? Tak například dvouapůlletý syn Mirky Tiché takhle hezky zorganizovaný dětský den ještě neviděl. Jeho maminka při té příležitosti zavzpomínala na své dětství: Měli jsme poníka, kterého děda vzal na hřiště jako jednu z atrakcí a vozil děti. Možná by také dětem příště dopřála delší diskotéku, protože si to viditelně užívaly. Za trhák pak označila stánek, kde mohly děti nakupovat. bylo skákání v pytlích. Prý proto, že tuto soutěž obhospodařovala jeho maminka (jak galantní už v tak útlém věku). Vzpomínka na vzduchovku Aničce Hrubé se také líbilo všechno. A představte si, že její maminka jako malá střílela na dětském dni ze vzduchovky a vyhrála! Příště by prý byl bezva skákací hrad. Dušánek Kníže byl u vytržení z nebušických hasičů a jeho tatínkovi se nejvíc ze všeho zamlouvalo kreslení, protože rozvíjí dětskou fantazii. Julinka a Jiřík Polčarovi na otázku, jak se jim líbilo na dětském dni, odpověděli bez zaváhání: Líbilo, bylo to supééér!!! A co nejvíc? Všechnóóó!!! Závěrem je nutno dodat, že celou akci zorganizovala naše zastupitelka přes kulturu Markéta Paulová, na jejíž adresu prosím zasílejte všechny děkovné dopisy. Pokud by vás přece jen ještě zajímalo, jak jsem si dětský den užil já, tak jsem pomáhal policistům stavět trampolínu. A můj dojem? Policajti, trubky, pružiny, plachta, sítě, supééér! Filip Lukeš 8/ 2/2012

9 Na Okoř se putovalo už podvanácté Dne 9. června se uskutečnil již 12. (!) ročník pochodu Od rotundy na Okoř. Poté, co byli účastníci orazítkováni unikátním razítkem pochodu a obdrželi drobné dárky, které poskytlo Letiště Praha (děkujeme!), byl pochod po 9. hodině ranní odstartován. Potěšila rekordní účast téměř 80 pochodníků, které na zámku v Tuchoměřicích, kde se konala osvěžující zastávka, přivítal otec Alain. Hrozící déšť se pochodníkům nakonec vyhnul, nálada byla skvělá, oběd na Okoři chutnal... V podhradí Okoře byly rozdány diplomy za účast na pochodu i dárky pro nejmladšího a nejstaršího účastníka. Objednaný (a přeplněný) autobus, který zajistila naše městská část, následně všechny odvezl zpátky do Přední Kopaniny. Ať žije pochod Od rotundy na Okoř 2013! Milan Hofman, starosta 2/2012 / 9

10 Doba železná a Keltové na Kopanině Bohatý komorový hrob bylanské kultury obsahující zbraně, zbroj, koňské postroje či koně a bohaté vozy Zástupy Keltů na cestě Doklad nejmladšího osídlení z období zemědělského pravěku pochází z přelomu starší a mladší doby železné (nejspíše mezi př. n. l.). Při západním okraji obce (po severní straně ulice Do Roklí) nalezl na ploše zrušeného sadu Jan Frolík (Archeologický ústav ČSAV) v rámci povrchových sběrů na počátku 80. let 20. století keramické zlomky a hrudky mazanice z pozdní doby halštatské. Mladší časně laténské sídliště bylo následně potvrzeno J. Musilem západně odtud v bezprostředním okolí mostu poblíž příjezdové komunikace k dálnici, kde byly nalezeny časně laténské zlomky keramiky i nálezy z pozdního halštatu. Počátek doby železné (doba halštatská podle hornorakouského naleziště v Hallstattu; cca př. n. l.) je spojován s ochlazením a zvýšeným nebezpečím nájezdů nomádů z východu (Kimmeriové, Skytové). Vznikají mobilní bojové družiny orientované na dobytkářství. Objevuje se kur a kůň se stává symbolem reprezentace muže-bojovníka. V 6. století př. n. l. roste hustota osídlení, rozšiřují se zemědělské osady a vznikají kmenová knížectví s opevněnými hradišti a pohřebišti místních kmenových vládců s bohatými knížecími hroby bylanské kultury. Ženské hroby jsou naopak velice chudé. V závěru halštatského období se vůdčí skupinou obyvatel stávají Keltové, osedlí od Čech přes jižní Německo až po Francii. V následném období mladší doby železné (doba laténská podle naleziště La Tène ve Švýcarsku; př. n. l.) se objevují opevněná hradiště (sídla územních vládců) s honosnými paláci, kultovními okrsky Pohled do domu keltské rodiny a bohatými pohřebišti. Četná rozsáhlá kostrová plochá pohřebiště s pohřbenými bojovníky a jejich ženami dokumentují keltskou expanzi jižním směrem (severní Řecko, Itálie), doprovázenou demokratizací společnosti. Profesionalitu prokázali Keltové při výrobě keramických nádob, ve šperkařství, v železářství a kovářství i ve zdokonalení technologie zemědělství (železné radlice oradel, železné srpy, rotační kamenné mlýnky na mouku). V nejmladším období laténu pak vznikají rozsáhlá, hradbou opevněná sídliště městského charakteru (oppida) a objevují se první mince (tzv. duhovky). Kmenové vládce doplňovala vrstva kněží druidů. Vojtěch Kašpar, společnost Archaia Foto a repro Archaia Halštatský dvorec ze starší doby železné 10 / 2/2012

11 Račte vstoupit Uprostřed Přední Kopaniny a na jejím znaku se nachází rotunda sv. Maří Magdaleny. V noci je osvětlena, ale bohužel málokdy si ji lze prohlédnout zevnitř. Jednou z příležitostí k návštěvě byla Noc kostelů, která se uskutečnila 1. června. Další možnost se naskytne 22. července na svátek sv. Maří Magdaleny, a tento den zde proběhne od 9 hodin poutní mše svatá. Na jaře a na podzim se bude také pravidelně v rotundě konat modlitba se zpěvy z Taizé každý první pátek v měsíci. Příští termíny jsou 7. září a 5. října. V rotundě lze zhlédnout patnáctiminutový dokumentární film o rotundě a okolních kostelích ( Jezuitskou stezkou ). Neváhejte o to požádat. P. Alain Cleyssac, Komunita Chemin Neuf Rotunda sv. Maří Magdaleny v Přední Kopanině Poutní mše v neděli 22. července v 9 hodin V rotundě bude pravidelně modlitba se zpěvy Taizé vždy první pátek v měsíci od 19 hodin. Příští termíny 7. září a 5. října. 2/2012 / 11

12 Ruzyňské letiště se stane Letištěm Václava Havla Praha Na základě usnesení Vlády České republiky dojde k přejmenování mezinárodního civilního letiště v Praze-Ruzyni na Letiště Václava Havla Praha. Jako anglický ekvivalent byl vybrán název Václav Havel Airport Prague. Slavnostní akt je naplánován na 5. října, tedy na den, kdy se Václav Havel narodil. Primárně bude s ohledem na mezinárodní charakter letiště využíván anglický název. V angličtině bude například označení budov. Český název bude používán ve vztahu k tuzemské veřejnosti, například v textech o letišti, tiskových zprávách, hlášeních na letišti i v dopravních prostředcích. Letiště Praha v současné době realizuje konkrétní aktivity související s jeho přejmenováním, tedy vhodné doplnění současného loga, dále pak přípravu změny označení budov, tištěných materiálů, hlášení atd. Vyšla nová kniha o ruzyňském letišti U příležitosti 75. výročí byla vydána fotografická kniha Herberta Slavíka, která v sobě skloubila zajímavé momenty historie ruzyňského letiště prostřednictvím archivních fotografií s originálním pohledem na současný svět letecké dopravy. Fotografie v knize i doplňující text mapují vznik, rozvoj letiště a významné události v jeho historii. Zajímavostí jsou časové řady s dobovými fotografiemi, připomínající návštěvy známých osobností. Kniha je volně v prodeji. Až do vyprodání zásob ji lze zakoupit na informacích v Terminálu 3. Letiště Praha vás zve na film do CINEMA TIME Aktuální program promítací místnosti CINEMA TIME na Letišti Praha nabízí zajímavé filmy z české a slovenské kinematografie. Promítá se denně od 10 do 23 hodin a k vidění je vždy sedm filmů. Můžete se těšit třeba na tematicky laděný snímek Ztracená dovolená od Lucie Králové, na film Hranica od Jaroslava Vojtka nebo snímek Pod sluncem tma od Martina Marečka. Na své si přijdou i rodiče s dětmi při sledování rodinných filmů Hačikó příběh psa či Já, padouch. Kino naleznete v odletové hale Terminálu 2 v blízkosti vyhlídkové terasy. Kompletní program najdete na v sekci Kino na letišti. Vstup je zdarma. Navštivte na letišti výstavu FIGURAMA12 Od začátku června do konce září 2012 můžete v moderním prostoru Letiště Praha navštívit výstavu s názvem FIGU- RAMA12. Jedná se o mezinárodní projekt zaměřený na figurální tvorbu. Kresby, malby a sochy zobrazují různé přístupy ke ztvárnění lidského těla. Výstavní projekt FIGURAMA má za sebou už dvanáctiletou tradici a zapojují se do něj umělecké školy z Evropy i z Ameriky. A na co se můžete těšit přímo na letišti? Kromě velkoformátových kreseb je zde k vidění historický sádrový odlitek alegorie Náboženství, ústřední sochy z Braunovy světoznámé sochařské galerie Ctností a neřestí. Výstavu dále reprezentuje socha svatého Kryštofa nesoucí Ježíška od Mariuse Kotrby a řada dalších děl uznávaných umělců. Expozice je volně přístupná v odletové hale Terminálu 2. Marika Janoušková, Letiště Praha Foto Letiště Praha 12 / 2/2012

13 POJĎTE SI ZASOUTĚŽIT! MČ Praha-Přední Kopanina vyhlašuje soutěž O nejhezčí předzahrádku, zahrádku, okno a balkon v Přední Kopanině Soutěž pro občany bude probíhat od do Podstatou soutěže je motivovat občany v péči o předzahrádky, zahrádky a okolí domů, stejně jako ve zkrášlování svých oken a balkonů květinami. PODMÍNKY SOUTĚŽE Soutěž se vyhlašuje ve dvou kategoriích: 1. kategorie Rozkvetlé okno a balkon 2. kategorie Úprava předzahrádky či zahrádky domu PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE Do soutěže se lze přihlásit v termínu od do prostřednictvím u: poštou na adrese MČ Praha-Přední Kopanina, K Padesátníku 10, Praha 6-Přední Kopanina nebo osobně na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, K Padesátníku 10, Praha 6-Přední Kopanina. ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ Soutěžící vyplní přihlášku. Ta je dostupná na stránkách MČ Praha-Přední Kopanina nebo v listinné formě v kanceláři MČ Praha-Přední Kopanina. V ní uvede, do které kategorie se hlásí, a připojí název ulice s určením čísla popisného (soutěžního objektu), svoji adresu a kontaktní telefon, případně , a dále předloží fotografii (nebo fotografie) objektu soutěže. ZE SOUTĚŽE JSOU VYLOUČENI ZAMĚSTNANCI ÚŘADU, ZASTUPITELÉ A ČLENOVÉ HODNOTÍCÍ KOMISE. Po skončení soutěže, tj. po , se sejde hodnotící komise, která vybere v každé kategorii vítěze. Vítězům (první tři místa v každé kategorii) budou po vyhodnocení soutěže předány starostou MČ Praha-Přední Kopanina ceny (poukázky v hodnotách 1000, 500 a 250 korun na nákup zahradnických potřeb). Věříme, že se přihlásí hodně našich spoluobčanů a že tato soutěž bude pro všechny inspirací k lepšímu vzhledu naší městské části. Přihlášením do soutěže jsou jednotliví účastnící srozuměni s tím, že v případě výhry budou jejich jména zveřejněna v místním periodiku Kopaninské listy. PODMÍNKY SOUTĚŽE 1. Rozsah druhové pestrosti rostlin, barevnost květu či skladba jsou plně v kompetenci soutěžícího. 2. Občan může podat přihlášku (foto) do obou kategorií. 3. V každé kategorii může být přihlášenému udělena pouze jedna cena. 4. Fotografie musí být pořízena z veřejného prostranství (z chodníku, z ulice před domem), tj. květinová výzdoba musí být viditelná z veřejně přístupného místa. SLOŽENÍ ODBORNÉ KOMISE PRO HODNOCENÍ SOUTĚŽE 1. Komise ochrany životního prostředí a sportovní a kulturní komise MČ Praha-Přední Kopanina. 2. Zástupce odborné firmy Rajtr Lukáš. ZPŮSOB HODNOCENÍ Komise bude hodnotit zejména celkový vzhled, dojem a nápaditost. Hodnocení bude prováděno na základě předložených fotografií a následným hodnocením komise na místě. Komise si vyhrazuje právo vybrat menší počet výherců, případně nevybrat výherce žádného. Vyhodnocení bude zveřejněno do konce listopadu 2012 a jednotliví výherci budou s výsledky seznámeni. Předání cen pak proběhne v prosinci 2012 starostou MČ Praha- -Přední Kopanina. Milan Hofman, starosta 2/2012 / 13

14 Foto TJJ Přední Kopanina Kopaninští se v sedle koní neztratili Tělovýchovná jezdecká jednota (TJJ) Přední Kopanina uspořádala v březnu Velikonoční drezurní závody, které byly určeny hlavně pro začínající mladé závodníky. Nutno zdůraznit, že kopaninští soutěžící se mezi konkurencí rozhodně neztratili. To ostatně platí i o dubnových závodech s mezinárodní účastí pod názvem Cena Astora. Na nich se závodníci z celé republiky snažili získat kvalifikaci pro účast na Mistrovství ČR, které se koná letos 6. až 8. července v Karlových Varech. Naše jezdkyně Aneta Havlíčková, Lucie Fridrichová a Kateřina Havlíčková zde splnily první část kvalifikace a na závodech v Plzni a Karlových Varech pak získaly její druhou část. Poslední víkend v květnu pořádala TJJ Přední Kopanina tradiční, již 34. ročník soutěže Cena Rotundy, a to i za účasti závodníků z Německa a Polska. Jezdci našeho klubu získali nejen prvenství, ale i další pěkná umístění. V současné době vrcholí příprava pro odjezd na Mistrovství ČR v Karlových Varech, na něž jsme se kvalifikovali v kategoriích děti, mladší junioři a senioři. Zájem o závody, které jsou pořádány na Přední Kopanině, je patrný nejen v ČR, ale i v zahraničí. Bohužel kapacitní prostory našeho sportovního areálu nedovolují uspokojit všechny zájemce, přestože v současné době disponujeme dvanácti turnajovými boxy pro ustájení koní cizích závodníků. Naše kapacita ustájení se nicméně díky podpoře Letiště Praha podstatně zvýšila. Mimo tyto sportovní aktivity, jež jsou velmi náročné na čas všech našich členů, je nutno pro zimní období zajistit stelivo i krmivo a dále pak provést různé opravy ve sportovním areálu. V létě zajišťujeme akci Léto pražských dětí, kdy náš klub mohou navštěvovat přes den děti rodičů, které nemají možnost odjet na prázdniny mimo Prahu. Vlasta Kadlecová, TJJ Přední Kopanina Tělovýchovná jezdecká jednota Přední Kopanina uspořádá 15. září 2012 drezurní závod Cena Verony Srdečně zveme všechny příznivce! Kopanina divizi udržela Foto Pavel Jiřík 1. SK Viktorie Jirny SK Zápy SK Motorlet Praha FK Meteor Praha VIII Sokol Brozany FK Slavoj Žatec FK Slavoj Vyšehrad SK Stap Tratec Vilémov FK Baník Souš FK Neratovice FK Litol FK Teplice B SK Union Čelákovice FCPK PFC Český Dub FK Chmel Blšany 6 14 / 2/2012

15 INZERCE 2/2012 / 15

16 INZERCE grafické zpracování KALENDÁŘŮ VIZITEK POZVÁNEK OZNÁMENÍ BROŽUR KNIH PAVLÍNA PITROVÁ RESTAURACE denně hodin, polední menu i bohatý stálý jídelní lístek, víkendové grilování SPORTCENTRUM stolní tenis, ricochet, sauna, trénink & relaxace rezervace na čísle FOTBALOVÝ KLUB tradice od roku 1934, muži v divizi a 10 mládežnických týmů, sledujte DĚTSKÉ HŘIŠTĚ prolézačky, houpačky, kolotoč občerstvení pro rodiče KONTAKT AREÁL U DRAHUŠKY, Ke Goniu 123, Praha 6-Přední Kopanina telefon restaurace ( ) telefon sportcentrum ( ) web: K PADESÁTNÍKU PRAHA 6 PŘEDNÍ KOPANINA TEL./FAX: VÝROBA PONOŽEK Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, tel. č.: , případně na ové adrese ceny jsou uvedeny bez DPH. Čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina, ročník 3 Vychází 4 ročně Místo vydání Praha Registrace MK ČR E Šéfredaktor: Martin Pitro Redakční rada: Petr Vokáč (předseda), Milan Hofman, Markéta Paulová, Barbora Ježková, Alena Kovářová, Marcela Filippi (členové) Grafická úprava: Pavlína Pitrová Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu Tisk: Tygr U Stromovky, s. r. o. Čtvrtletník slouží k informování občanů MČ Praha-Přední Kopanina a není periodikem žádného politického subjektu Náklad 300 výtisků Uzávěrka: Tištěno na recyklovaném papíru. 16 / 2/2012

KOPANINSKÉ. listy 4/2012. Základní informace k volbě prezidenta České republiky. Vážení spoluobčané, Číslo vašeho okrsku:

KOPANINSKÉ. listy 4/2012. Základní informace k volbě prezidenta České republiky. Vážení spoluobčané, Číslo vašeho okrsku: KOPANINSKÉ listy 4/2012 Vážení spoluobčané, rád bych využil této příležitosti a poděkoval každému, kdo během letošního roku pro Kopaninu nezištně pracoval, ať už to byl zastupitel, místní podnikatel, soused,

Více

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané,

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané, KOPANINSKÉ listy 2/2010 Vážení spoluobčané, od prvního vydání Kopaninských listů proteklo naším potokem již mnoho vody a odehrála se řada událostí. Dokonce se v posledních dnech zdá, že léto se neusídlilo

Více

KOPANINSKÉ. listy 2/2014. Vážení spoluobčané, Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové

KOPANINSKÉ. listy 2/2014. Vážení spoluobčané, Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové KOPANINSKÉ listy 2/2014 Vážení spoluobčané, věřím, že Přední Kopanina díky úsilí nás všech roste do krásy. Proběhly náročné úpravy kolem rotundy, po letech průtahů se pracuje i na dokončení revitalizace

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

KOPANINSKÉ. listy 3/2011. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané,

KOPANINSKÉ. listy 3/2011. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané, KOPANINSKÉ listy 3/2011 Vážení spoluobčané, uplynul rok od chvíle, kdy jste si zvolili současné zastupitelstvo, dali hlas sdružení Za Kopaninu krásnější. Rok je poměrně dlouhá doba v životě lidském, ale

Více

KOPANINSKÉ1/2015. a knihovnou. Pokud se nestane nic mimořádného,

KOPANINSKÉ1/2015. a knihovnou. Pokud se nestane nic mimořádného, KOPANINSKÉ1/2015 listy Vážení spoluobčané, po letech stavební stagnace vznikají v Přední Kopanině nové obytné projekty. Na Hokešově náměstí plánuje developer výstavbu 22 bytů, v ulici K Padesátníku se

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Květen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz TÉMA MĚSÍCE Letňanské stavební projekty str. 4-5 SPORT Luděk Zelenka - z trávníku na led str. 15 ROZPOČET Nejvíce

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

Cesta na konec světa.

Cesta na konec světa. 5. února 2015 Ročník 24 Číslo 3 Cena 9 Kč Kulinářský ráj Tesco benzin Legenda Tvrdí chlapi Podkroví Labenky se proměnilo v moderní vzdělávací studio mladých kuchařů a číšníků. Vyroste u obchodního domu

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda ostatních, sly- -šel jsem kdysi dávno. Ten, kdo takto výstižně formuloval

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010 Masopust na sněhu FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

ÚOHS rozhodl: Město může stavět!

ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. dubna 2011 číslo 4 - ročník 21 zdarma - neprodejné Krizové SMS ohlásí požár či povodeň strana 5 ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Pantheři jsou v extralize! V rámci

Více

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 5 KVĚTEN 2008 ZDARMA DOPRAVA... na téma metro Strana 3 ROZHOVOR... s poslancem Tomášem Kladívkem Strana 3 SPORT Zkušenosti se mají předávat

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více