INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD"

Transkript

1 INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA ČERVEN 2011 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...6 LIDÉ KOLEM NÁS FRANTIŠEK GREGOR...7 AKCE V RAJHRADĚ...8 ZPRÁVY Z FARNOSTI...10 SPORTOVNÍ INFORMACE...11 UŽITEČNÉ INFORMACE...13 INZERCE...14 FOTOKRONIKA a už se blížíme k Rajhradu VII. RAJHRADSKÝ VÝŠLAP IVANČICE-RAJHRAD Krajina nad Novými Bránicemi Tentokrát se vydáváme z Rajhradu autobusem do Ivančic. Nemohl jsem dospat, a tak přicházím již před osmou hodinou k radnici a vidím, že již nepojedu sám. U parkoviště vidím staré známe, a tak usedám a dělám prezentaci. Před osmou hodinou přijíždí autobus a kolem mne již stojí 32 lidí, kteří si oblíbili naše výšlapy. Vidím spoustu starých známých, a těší mne, že přichází i spousta nových lidí. Jediného koho nevidím, je starosta. Nakonec přichází i on s paní starostovou a můžeme vyrazit. Do Ivančic přijíždíme v Dáváme si malý rozchod a poté míříme k místní rozhledně na Réně, ze které je krásný pohled na řeku Jihlavku a celé město. Zde se nám skupina roztrhla, a tak letos nemáme skupinovou fotku. Cestu do Dolních Kounic nám značí červená značka. Cesta je dobře značená a vede příjemnou lesní krajinou podél řeky Jihlavky. Za Novými Bránicemi procházíme již mezi vinicemi do Dolních Kounic. Zde si dáváme přestávku na oběd a někteří zde již končí a čekají na autobus do Rajhradu. Udivilo mne, kolik lidí se s námi vydává pěšky do Rajhradu. Nejdříve pokračujeme podél řeky do Pravlova a zde odbočujeme do polí, kterými dojdeme až do Rajhradu. Po cestě mne překvapují sestry sokolky z Věrné gardy, které nám udávají tempo a jdou celou cestu s námi. Mírně si zacházíme v Syrovicích z trasy a odpočíváme u rybníka. Do Rajhradu přicházíme okolo a rozcházíme se k domovu. Kratší trasa měřila 15 km, delší 26 30km. Tak ahoj, nazdar nebo nashledanou na dalším výšlapu. JaŠ 1

2 AKTUALITY Pietní vzpomínka U příležitosti 66. výročí ukončení II. světové války a osvobození našeho města dne položil starosta města František Ondráček u pomníků rajhradských občanů, kteří zemřeli v době bojů o Rajhrad, odbojářů a u pomníků padlých příslušníků Rudé armády pietní věnce, připomínající čest jejich památce. budou průběžně ukládány na webové stránky, by měly být mnohem přehledněji uspořádány pro jejich následné snadné a rychlé využití. Rekonstrukce povrchu komunikací a veřejných ploch Informace k plánované výstavbě obchodního domu Na mimořádném zasedání zastupitelstva města dne , kterého se zúčastnili zástupci obchodních řetězců Billa a Tesco Stores ČR, a. s. a rovněž i veřejnost, byla zastupiteli schválena výstavba obchodního domu prodejny potravin Tesco. Do územního řízení byly podány námitky, které byly postoupeny odvolacímu orgánu Krajskému úřadu Jihomoravského Kraje. Po jejich vyřešení bude možno realizovat vlastní výstavbu. Nové úřední tabule V měsíci květnu byly pořízeny na budovu městského úřadu nové úřední tabule. Specifikou těchto tabulí je součást elektrického nasvícení, jež je u dnešních úředních tabulí standardní samozřejmostí. Občané si tak budou moci přečíst informace a sdělení vyvěšené na těchto tabulích v kteroukoliv denní dobu. Rajhradské sousedské trhy S malou nadsázkou lze říci, že obnovené Rajhradské (dnes označeny jako sousedské) trhy se uskutečnily v sobotu 16. dubna 2011 na místě nejvhodnějším na Městečku u kašny. Nabídka byla bohatá: jarní květinové vazby, truhlíkové a okrasné rostliny, keramika, zdobené perníky, medovina, včelí výrobky, likéry, tradiční dřevěné výrobky a mnoho dalších zajímavých věcí. Přiložené fotografie (u článku a ve fotokronice na zadní straně zpravodaje) dokazují, že se prohlíželo, rokovalo, vysvětlovalo a také nakupovalo. Věřme, že obnovená tradice má dobře našlápnuto. Nové webové stránky města Od 1. června 2011 bude spuštěna pro veřejnost nová verze webové stránky města Rajhradu. Informace, které Zastupitelé města při schvalování rozpočtu města pro letošní rok pamatovali na provedení nutných rekonstrukcí a oprav u některých vedlejších komunikací a ploch veřejného prostranství využívaných rajhradskými občany, a proto v měsíci květnu v době příhodných klimatických podmínek mohlo dojít k těmto plánovaným úpravám povrchů. Zrekonstruována byla příjezdová cesta ke sběrnému dvoru v ulici Tovární, dále povrch vjezdu do mateřské školy, který slouží především jako příchozí cesta pro děti a rodiče do MŠ v ulici Husova, a současně byla provedena pokládka nového asfaltového povrchu u plochy veřejného prostranství, využívané jako parkoviště pro osobní vozidla, v ulici Dobrovského Opravy a rekonstrukce chodníků Na Masarykově ulici v místech u hřbitovní zdi byl opraven povrch chodníku resp. dlažba, která byla poškozena v průběhu let zejména působením přírodních vlivů a dále v ulici Zeleného byla provedena rekonstrukce povrchu chodníku. WC pro handicapované občany Od počátku měsíce dubna letošního roku mohou zdravotně postižení občané využívat nově zřízené wc pro handicapované lidi nacházející se v budově na ul. Masarykova 459, jež je ve vlastnictví města, v prostorách využívaných jako restaurační zařízení a kde rovněž sídlí městská knihovna. 2

3 Vítání dětí do života Město Rajhrad pořádá dvakrát ročně v obřadní síni městského úřadu vítání rajhradských novorozených dětí do života. Na letošním jarním setkání bylo místostarostou města Romanem Svorou a kolektivem stálých pracovníků vítacího ceremoniálu přivítáno mezi nové rajhradské občany celkem 13 chlapečků a 8 děvčátek. Při této příležitosti bývá zvykem, že hlavní slovo má představitel obce, který děti vítá do života v městě, v němž mají trvalý pobyt a ve kterém žijí, a následně školáci, kteří svým kulturním vystoupením děkují rodičům za to, že tyto nové děti přivedli na svět. Tentokrát tomu však bylo trošku jinak. Hlavní slovo si hned od začátku vzali samotní novorozenci, kteří svým hlasitým křikem doplňovali a provázeli nejenom místostarostův proslov, ale i převážnou část kulturního vystoupení. Doufáme, že i přes hlasitou produkci našich nejmenších si jejich rodiče a blízcí příbuzní z této slavnosti, kromě kytičky, dárečku a sady fotografií, odnesli i pěknou vzpomínku. Státní okresní archiv Brno-venkov informuje Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, který je v areálu benediktinského kláštera (vlevo před průjezdem do kláštera), pořádá ve čtvrtek 9. června 2011 od do hodin Den otevřených dveří pro veřejnost. Návštěvníci budou provedeni odbornými pracovišti, depozitáři a trezory, kde jsou uloženy jedinečné archivní dokumenty od konce 12. století do počátku 21. století. Doprovodný program bude upřesněn (barokní koncert atd.). Vstup zdarma. OS Kalamajka informuje OS Kalamajka Rajhrad srdečně zve na osmý Pohádkový les, který proběhne v Rajhradské bažantnici v sobotu 4. června 2011 od Bližší informace budou na plakátech. Dvě rajhradská výročí V rajhradském benediktinském klášteře zemřel 3. května 1871 Řehoř Volný, kněz, středoškolský profesor, který se věnoval historickému bádání. Jeho hlavní dílo se jmenuje Markrabství moravské. Pro rajhradskou klášterní knihovnu získal proslulý žaltář královny vdovy Elišky Rejčky. Tento významný badatel se narodil v Příboře 20. prosince Od úmrtí Řehoře Volného, kterého si příborští velmi váží, uplynulo již 140 let. Před čtyřiceti lety byl na fotbalovém hřišti RAFK Rajhrad uskutečněn první ročník filmového festivalu, který se po několik roků stal cílem obdivovatelů filmového umění z Rajhradu a širokého okolí. Specialitou festivalu byla možnost sledovat filmovou projekci ze zaparkovaného automobilu. Rajhrad, jako první v republice, uvedl do života autokino. V Babicích byla vysvěcena socha z Rajhradu V neděli 15. května 2011 byla v Babicích nad Svitavou slavnostně požehnána obnovená socha sv. Jana Nepomuckého. Autorem nové sochy světce je rajhradský výtvarník Mgr. Ivo Durec. Socha je 157 cm vysoká, umístěná v typickém výklenku tak, jak tomu bylo v minulosti zvykem. Sochař Durec vytvořil plastiku světce v neobarokním stylu. V tváři Nepomuckého se zrcadlí pokora a oddanost. Po Benediktu z Nursie (Rajhrad, nádvoří okresního archivu, 165 cm, 1997) a Karlu Boromejském (Opatovice, před kostelem, výška 220 cm, 2009) je to třetí Durcova socha světce. pž 3

4 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů zveřejňujeme upravenou verzi usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Rajhradu a nejdůležitější projednávané záležitosti na schůzích Rady města Rajhradu Zastupitelstvo města Rajhradu na svém IV. zasedání konaném dne schválilo zprávu o činnosti rady města za období od do rozpočet města Rajhradu na rok 2011 v závazných ukazatelích na paragrafy, jehož příjmy činí Kč, výdaje Kč, financování v příjmech Kč (z prostředků města přebytek hospodaření minulých let), ve výdajích Kč a fond zaměstnavatele na rok 2011 Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rajhrad a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 21581/6, České Budějovice, na stavbu realizovanou pod názvem Rajhrad, T-spojka + SO100, Sapák M. na pozemku p.č. 593/17 v k.ú. Rajhrad. Jedná se o nové kabelové vedení NN a pojistkové skříně. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení stavby pro 15RD a 30BJ v lokalitě Ostrůvek, mezi městem Rajhrad a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno jednací řád kontrolního výboru prodej pozemku p.č. dle KN 574/3 o výměře 25 m 2 v k.ú. Rajhrad, Monice Mecové, Dis, za cenu 80 Kč/m² prodej pozemku p.č. dle KN 574/4 o výměře 25 m 2 v k.ú. Rajhrad, Pavlu a Zdeňce Veithovým, za cenu 80 Kč/m² Kupní smlouvu o převodu spoluvlastnického podílu ku id. 1/48, budovy č.p. 173, stavba technického vybavení, postavené na pozemku p.č. 442/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236 m 2 a pozemku p.č. 442/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236 m 2, mezi městem Rajhrad a Jiřím Bucharem, za dohodnutou cenu Kč umístění fotografií zastupitelů města pro funkční období na stránky města zvolilo za člena Rady města Rajhradu Ing. Ahmeda Salima pověřilo zastupitele města Rajhradu Lukáše Vágnera obřadníkem pro svatbu konanou dne určilo jako určeného zastupitele dle 6 odst. 5 písmene f) stavebního zákona Bc. Romana Svoru, který bude spolupracovat s pořizovatelem dle 47 odst. 1 a 4, 49 odst. l a 53 odst. 1 stavebního zákona na pořízení změny č. 2 územního plánu zmocnilo radu města provádět rozpočtová opatření v plném rozsahu s tím, že jsou tato provedená rozpočtová opatření dodatečně schvalována na nejbližším zasedání zastupitelstva města uložilo radě města připravit modifikované návrhy smluv ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu města sportovním a kulturním organizacím Rada města na své 6. schůzi konané dne Za přítomnosti Ing. Marka Bělehrada, předsedy komise pro výstavbu a rozvoj města, projednala materiály týkající se stavebních akcí schválila uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava parkoviště, pokládka živičného povrchu u bytovek v Dobrovského ul. s M-SILNICE a. s., Husova 1697, Pardubice, za cenu díla Kč bez DPH, jako nejvýhodnější předloženou nabídku uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava komunikace ke sběrnému dvoru Rajhrad, pokládka živičného povrchu s M-SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, za cenu díla Kč bez DPH, jako nejvýhodnější předloženou nabídku uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava vjezdu do Mateřské školy Rajhrad s M-SILNICE a. s., Husova 1697, Pardubice, za cenu díla ,50 Kč bez DPH, jako nejvýhodnější předloženou nabídku s tím, že před realizací stavby je nutno zjistit v jakém stavu je kanalizace a kudy vedou dešťové svody podání Žádosti o dotaci z OPŽP oblast 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny cenovou nabídku Ing. Jany Richterové na zpracování žádosti včetně příloh o dotaci na projekt výsadby zeleně na veřejném prostranství města do Operačního programu Životní prostředí ve výši Kč a na administraci projektu v době realizace a následných 2 let péče ve výši Kč (pouze v případě získání dotace). cenovou nabídku ve výši celkem Kč Ing. Martina Dratvy na projekt obnovy zeleně pro žádost o dotaci z OPŽP oblast zakoupení 3 ks venkovních vitrín vč. osvětlení pro účely veřejné vývěsky, umístěných do fasády budovy městského úřadu, náhradou za staré nevyhovující vývěsky, od firmy pontte. E-obchod za cenu Kč vč. DPH stavbu vodovodní přípojky k objektu Městečko 29, Rajhrad, provést Vodárenskou akciovou společností a.s., divize Brnovenkov, Soběšická 156, Brno, za cenu díla Kč bez DPH stavbu kanalizační přípojky k objektu Městečko 29, Rajhrad, provést Vodárenskou akciovou společností a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 156, za cenu Kč Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rajhrad doplnit v bodu III o text: Příjemce se zavazuje použít dotaci pouze k účelům prezentovaným ve schválené žádosti, která je nedílnou přílohou smlouvy. 4

5 RAJHRADSKÉ ŠKOLY O případné změny ve využití dotace oproti schválené žádosti je příjemce povinen v průběhu roku písemně požádat radu města nebo zastupitelstvo města a teprve v případě schválení těchto změn radou města nebo zastupitelstvem města, může dojít k čerpání finančních prostředků na realizaci těchto změn v případě, že si město vymíní podporu pouze některých aktivit prezentovaných v žádosti o příspěvek od města, musí být tyto aktivity vyjmenovány, a to včetně sjednaných částek podpory a tím upraven bod III. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města následné rozdělení dotací neziskovým organizacím pro rok 2011: Myslivecká společnost Kalamajka Orel Sportovní klub Judo a Ju-jutsu Rajhrad Záchranná stanice pro dravé ptáky Rajhrad Kynologický klub Rajhrad ASMODEUS Římsko katolická farnost Rajhrad, Rajhradský pěvecký sbor Klub Vodáků v. o. r. Rajhrad OS Music senior club Rajhrad Rajhradský rybářský spolek o. s. Český svaz chovatelů poštovních holubů Rajhrad Český svaz včelařů o. s., z. o. Rajhrad Pěvecký sbor Skřivánek Restaurace na Kině Rajhrad motors racing team o. s. ROSKA EFFETA Fond ohrožených dětí Luděk Černý motokros souhlasila Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč s umístěním stavby Expediční sila na budově sladovny, Palackého 135, Rajhrad se zveřejněním výzvy na přijetí pracovníka na úklid města povolila Mateřské škole Rajhrad výjimku z počtu dětí ve třídě na 27 pro školní rok 2011/12 neměla námitek k provedení opravy oplocení na p.č. dle KN 543 k.ú. Rajhrad, před objektem Štefáníkova 950, na náklady Davida Kamenického ke stavebnímu záměru výstavby čtyř řadových rodinným domů na parcele č. 593/1 v k.ú. Rajhrad, předloženému Bc. Tomášem Matějekem, za předpokladu že bude uhrazen městu poplatek za připojení na ČOV ve výši Kč za každou bytovou jednotku k připravované výstavbě skladu ovoce a zeleniny při ul. Stará pošta v Rajhradě, dle žádosti Agroprojektu Brno s.r.o., Slavíčkova 827/1a, Brno, ze dne , doplněné dne , s tím, že konkrétní podmínky budou stanoveny před vyjádřením ke stavebnímu řízení ke stavbě rodinného domu v ul. Husova, Rajhrad, na p.č. 442/17, 436/8, manž. Aloisem Chlupem, DiS a Ing. Zdeňkou Chlupovou, dle projektové dokumentace Ing. Karla Duchoně z 01/2011 ke stavbě rodinného domu v ul. Jiráskova, Rajhrad, na p. č. 269/1, Ing. Václavem Böhmem, dle projektové dokumentace 01/2011, a k napojení na vodovodní a kanalizační řad s tím, že narušený povrch komunikace a pozemků musí být uveden do původního stavu odborným způsobem (zářez do stávající komunikace plus doplnění vrstev odpovídajícího složení) ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu Rebešovice, Zahrádky Rozš. DS kab. NN, dle žádosti E-ON Servisní, s.r.o., Středisko projekce, Hády 2, Brno k dokumentaci pro územní řízení ke stavbě Prodloužení komunikace a inženýrských sítí, lokalita výstavby RD Rajhrad- Čtvrtě, p.č. 593/1, dle výkresové dokumentace Ing. Tomáše Racka z ledna 2011, na základě žádosti A77 Architekti, Dukelská 89, Brno. Dále rada města upozorňuje, že musí být městu uhrazen poplatek za připojení na ČOV ve výši Kč za každou bytovou jednotku. ke stavbě zahradního domku včetně přípojek a oplocení v zahradě domu Úvoz 672, Rajhrad, Ing. Karlem Zubalíkem k přístavbě hospodářského objektu a jeho využití k bydlení na pozemku p.č. 1789/3 v k.ú. Rajhrad, na základě žádosti Vladimíra Bernata provedla rozpočtové opatření č. 1/2011 dle návrhu, který tvoří přílohu originálu zápisu nesouhlasila s předloženou architektonickou studií Novostavba viladomů obytná zóna Rajhrad, předloženou dne RECYDO ULEHLA, s. r. o., Moravanská 263/87, Brno-Přízřenice, zpracovanou ATELIER X, Ing. arch. Ladislav Zeman, Gorkého 11, Brno, v březnu 2011, a dále ukládá starostovi vyzvat Recydo Ulehla, s. r. o., k provedení opravy povrchu komunikace v areálu Recydo Úlehla, která je v majetku města s předloženým návrhem provedení stavební úpravy, nástavby a přístavby rodinného domu Masarykova 231, Rajhrad, ClassInvest s.r.o., Rozdrojovice 310, z důvodu vzniku nových bytových jednotek vzala na vědomí že města a obce, v jejichž městě nebo obci jsou trvale hlášeni žáci, kteří navštěvují ZŠ v Rajhradě, nebudou přispívat na neinvestiční výdaje ZŠ Rajhrad za tyto žáky, což je v souladu se školským zákonem, a schvaluje vypočtené náklady za žáky ve výši Kč uhradit z přebytku hospodaření z minulých let uložila starostovi vyzvat FINE LINE DEVELOP s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha, k vyčlenění prostoru uvnitř areálu bytového komplexu Klášterní dvůr Rajhrad, který bude oddělen od veřejného prostranství a který bude sloužit k venčení velkého množství psů patřících obyvatelům bytového komplexu Klášterní dvůr 5

6 RAJHRADSKÉ ŠKOLY Zprávy z naší mateřské školy Krátce k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2011/2012 Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2011/2012 se uskutečnil 19. dubna V řádném termínu bylo podáno celkem 70 žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Přijato bylo celkem 31 nových dětí tím je kapacita MŠ zcela naplněna. Jaké opravy a úpravy se v MŠ uskutečnily V tomto kalendářním roce 2011 se uskutečnilo v MŠ spousta drobných i větších oprav. Bylo vyměněno osvětlení ve dvou třídách a jejich přilehlých prostorách, byly zabezpečeny všechny skleněné výplně v MŠ tak, aby splňovaly bezpečnostní normy, bylo doplněno vybavení pro hygienické ukládání lůžkovin a částečně doplněno vybavení školní kuchyně. Ve spolupráci se zřizovatelem Městem Rajhrad byl proveden odborný posudek technického stavu budovy MŠ Husova 509 a byly zahájeny značné opravy kanalizace a příjezdové cesty k budově. Z důvodů stavebních prací byl asi týden částečně omezený přístup do MŠ Husova. Tímto děkujeme všem rodičům za pochopení. Jako odměna za toto omezení však děti čeká určitě pěkný rovný povrch cesty, kterou budou využívat pro své hry a pohybové aktivity. V krátkosti o akcích, které v MŠ proběhly Tak dlouho očekávané jaro jsme oslavili společným tvořením s rodiči Vstávej sluníčko a hřej. Druhé společné tvořivé odpoledně s rodiči s názvem Hody, hody doprovody bylo plné slepiček a zajíčků, zajíčků a kytiček. Děti se mohly také těšit z divadelních vystoupení, ze kterých si odnesly plno pěkných písniček. Postavy čarodějů a čarodějnic zaplnily MŠ poslední týden v dubnu. Prožili jsme den plný kouzel a zaklínadel. V květnu jsme navštívili koncert žáků v Základní umělecké škole v Rajhradě. Děti poznávaly písničky a seznamovaly se s hudebními nástroji. Společně jsme také oslavili svátek maminek. Na třídních besídkách děti hrály pohádky, tancovaly, zpívaly. Podle vydatného potlesku věříme, že rodičům se vystoupení dětí líbilo. Akce, které nás čekají V měsíci červnu proběhne oslava Dne dětí a Zahradní muzikál. Blíží se závěr školního roku a s tím i loučení s předškoláky. Stejně jako každý rok bude pozdní odpoledne do večera plné dobrodružství táborák, písničky, hledání pokladu. Prázdninový provoz V době letních prázdnin od do bude provoz MŠ zajištěn na pracovišti MŠ Husova 509, Rajhrad. Od bude MŠ uzavřena. Nový školní rok bude zahájen dne Na závěr mi dovolte poděkovat zřizovateli Městu Rajhrad za finanční podporu a aktivní účast na opravách budovy a okolí MŠ, rodičům za pomoc škole během celého školního roku a všem sponzorům, především panu Sedláčkovi, za pěkné věcné dary, které udělaly radost dětem a zároveň přispěly ke zkvalitnění předškolního vzdělávání. Celý kolektiv zaměstnanců MŠ Rajhrad přeje všem dětem, rodičům i ostatním spoluobčanům města krásné slunečné prázdniny a příjemnou dovolenou. Za kolektiv zaměstnanců MŠ Rajhrad Mgr. Hana Tesaříková, ředitelka školy Pozvánka základní umělecké školy Učitelé a žáci všech oborů naší ZUŠ vás zvou na akce pořádané v Židlochovicích a Rajhradě června Zápis nových zájemců o výuku hudebního oboru pro školní rok 2011/2012, budova ZUŠ v Rajhradě, v době hod. 14. června Koncert v Kapitulní síni kláštera Benediktinů v Rajhradě, začátek v 18 hodin. 16. června Koncert v sále Masarykova kulturního domu v Židlochovicích, začátek v 18 hod. 20. června Malování v zahradě a zápis zájemců o výuku výtvarného oboru pro školní rok 2011/2012, zahrada Robertovy vily v Židlochovicích, v době hod. 22. června Zápis nových zájemců o výuku hudebního oboru pro školní rok 2011/2012, budova Robertovy vily v Židlochovicích, v době hod. SOŠ a SOU Rajhrad v soutěži Držme si klobouky 27. dubna 2011 se konala pro juniory i seniory zajímavá soutěž ve vazbě. Soutěžním úkolem bylo vytvořit vhodný klobouk pro muzikálovou nebo filmovou postavu. Studentka 1. NS Petra Kolíšková vytvořila v rámci zadání klobouk pro postavu Robina Hooda. Hodnocení vytvořených děl probíhalo v pavilonu A na výstavišti FLORA Olomouc. V kategorii JUNIOR soutěžilo 28 prací, naše studentka obsadila hezké 7. místo. Klobouk pro Robina Hooda 6

7 LIDÉ KOLEM NÁS Na ulicích Rajhradu je denně a rádi potkáváme. Jsou totiž milí a přátelští, navíc, velmi skromní. Svou výjimečnost nám ovšem nedávají poznat. To proto, že se za výjimečné nepokládají. František Gregor, dlouholetý člen Sokola Rajhrad, neúnavný obětavý cvičitel sokolských žáků Se sestrou Jiřinou při oslavě 100. výročí založení Sokola Rajhrad Když v roce 1945 vstupoval do TJ Sokol Rajhrad, určitě netušil, že jeho život bude tak úzce spjat s touto jednotou. Konečně, není to vskutku divné, vždyť vyrůstal v rodině, která celý svůj život prožila v rajhradské sokolovně. Když v roce 1948 cvičí žákovská prostná na XI. všesokolském sletu, určitě netuší, že se za pár let postaví před žáky jako cvičitel. A stalo se. Píše se rok 1952 a z někdejšího žáka Františka Gregora se stává cvičitel žáků František Gregor. Tuto činnost vykonává bez přestávky až do dnešních dnů a lze ji takto popsat: dvakrát týdně jde za svými žáky do sokolovny, bez ohledu na rodinu či na domácí práce. Celkem je to (zatím) cvičebních hodin, se vší odpovědností za náplň cvičební hodiny a bezpečnost cvičenců. Když se po listopadu 1989 obnovila činnost České obce sokolské, žáci Františka Gregora cvičí na XII. a XIII. všesokolském sletu v Praze na Strahově. Můžeme tedy spolehlivě tvrdit, že kdo chodil cvičit do Sokola a je mu méně než 65 let, tak pod Františkovým vedením určitě cvičil. František Gregor přebírá Pamětní list města Rajhradu Od roku 1952 byl členem výboru jednoty a v letech byl starostou TJ Sokola Rajhrad. Když slavil rajhradský Sokol 100. výročí svého založení v roce 2005, byl mu V sokolovně se svými cvičenci udělen Pamětní list obce Rajhradu a Pamětní list TJ Sokola Rajhrad. Zda je v naší republice ještě někdo s porovnatelnou délkou aktivního cvičitele nevíme. S určitostí ale víme, že za tuto činnost nikdy nedostal ani korunu. Spíše se mu dostalo výčitek z různých stran, protože vždy každému řekl přímo do očí svůj názor. Ve cvičebním roce má ve svém oddíle 23 žáků. Františku, děkujeme a přejeme pevné zdraví, elán a trpělivost. Petr Žižka LITERATURA, HUDBA, VÝTVARNÉ UMĚNÍ Městská knihovna Rajhrad informuje Z nabídky nových knih vybíráme: Kateřina Tučková, Vyhnání Gerty Schnirch strastiplná cesta hrdinky odsunuté s ostatními brněnskými Němci končí v Pohořelicích; román o jednom osudu zlomeném dějinami, o vině Čechů a Němců, o tom, zda je možno odpustit a porozumět Oceněno Magnesia Litera 2010 Renata Laxová, Dopis Alexandrovi podobný námět; napínavý příběh židovské dívky z Brna Vlastimil Vondruška, Klášterní madrigal, Prokletí brněnských řeholníků novinky z pera oblíbeného autora historického románu Lars Keller, Hypnotizér další z řady mimořádně úspěšných severských thrillerů Melichor Hala, Pohřben zaživa román o E.A. Poeovi C.S. Lewis, Kosmická triologie 1 3, Letopisy Narnie 1 7 stále oblíbená, dnes již klasická díla britského univerzitního profesora 7

8 LITERATURA, HUDBA, VÝTVARNÉ UMĚNÍ Philipp Vandenberg, Faraonka ze života královny Hatšepsut Daisy Meadows, kolekce tzv. vílích pohádek, velmi oblíbených zvláště holčičkami Catherine Coulter, Vysněný dům, Pán ostrova něco pro romanticky laděné čtenářky Karel Klatovský, 333 tipů a triků pro Windows 7, MS Excel 2010, MS Word 2010, MS PowerPoint 2010 užitečné příručky nejen pro školy Andersenovy pohádky, Pohádky bratří Grimmů, Perraultovy pohádky tradiční pohádky v exkluzivním vydání Dalších více než padesát titulů oblíbených spisovatelů si můžete vypůjčit prostřednictvím tzv. výměnného fondu regionální knihovny Brno-venkov Kompletní přehled nových knih najdete na webu knihovny Tradiční BŘEZEN MĚSÍC KNIHY završila Městská knihovna pozváním brněnské spisovatelky Věry Řeháčkové. Paní Řeháčková píše romány pro ženy a dívky a také dobrodružné a fantasy příběhy pro děti (děj několika je zasazen do prostředí Rajhradu). Omračující je počet jejích vydaných knih s posledním románem Dívka s cizí tváří je jich přesně 116! Letos jí vyjde ještě sedm titulů. Osobní setkání bylo velmi příjemné. Paní Řeháčková je milá dáma, která v sobě nezapře temperamentní děvče z Moravy. S přehledem si poradila s oběma třídami rajhradských šesťáků, jimž v dvouhodinových! besedách podrobně odpovídala na dotazy týkající se spisovatelské činnosti i soukromého života. V půjčovně potom ochotně podepsala všechny své knihy, které máme ve fondu. Podvečerní pohodové besedování se čtenářkami v knihovně uzavřelo zajímavý a podnětný den, strávený ve společnosti této obdivuhodné ženy. SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE PRO ŽENY O VTIPNOU POVÍDKU ZE ŽIVOTA proběhlo v pátek 8. dubna. V průběhu soutěže se ukázalo, že zadání nebylo až tak jednoduché. Ono něco jiného je vtipnou situaci zažít a úplně jiné je dát příběhu formu, styl, pointu a hodit to na papír ( technicky vybavené dámy rovnou do počítače). Do zdárného konce to dotáhly jen čtyři neohrožené vtipné ženy, které se nebály svůj výtvor předložit širokému čtenářstvu webových stránek rajhradské knihovny a ve výrazně zkrácené podobě též konzumentům Rajhradského zpravodaje. Vystaveny jsou také v knihovně (čímž myslím samozřejmě dílka). Kvůli nízkému počtu příspěvků jsem se rozhodla, že nebudu uvádět pořadí jednotlivých povídek. Myslím, že náš obdiv zaslouží každá z nich. Velkou statečnost prokázal rovněž starosta Rajhradu pan František Ondráček, když se nezalekl dámské přesily a odvážně pozval na občerstvení všechny čtyři dámy, jmenovitě paní Růženu Vondráčkovou, Libuši Hochmanovou, Helenu Brzobohatou a Helenu Zedkovou. Libuška Hochmanová se bohužel pro náhlé zdravotní potíže nemohla akce zúčastnit, čímž přišla o mnoho, neboť příjemné a pohodové povídání a vtipné historky pana starosty stylově zakončily tuto soutěž, jež byla svého druhu v Rajhradě první a pevně doufám, že ne poslední. Lada Hamerníková, ved. MěK Rajhrad Malý úryvek z vánoční povídky H. Zedkové na Štědrý den se budíme v 8 hodin. Jak to, že nás nevzbudil Bohoušek? Ten vstává přeci každý den nejpozději v půl 7. Vejdeme do obýváku a záhada se objasní. Bohoušek blaženě dospává pod stromečkem, který z poloviny očesal. Nejbarevnější čokoládu a cukroví, které sám zdobil. Jdou na mě mdloby. Díkybohu za vaječný koňak, říkám si, když si nalívám třetí sklenku, čímž přeskočím body číslo 5 a 6, přípravu štědrovečerní večeře a samotnou večeři s nadílkou. Až v bodě 7 teprve přichází volná zábava spojená se sklenkou něčeho ostřejšího. Myslím na tátu, co by asi říkal na naše letošní Vánoce. Nezkrácené příspěvky a fotodokumentaci najdete na Noc s Andersenem 2011 Tato celostátně vyhlašovaná noc letos připadla na 1. dubna. Účel akce je jednouchý představit dětem knihovnu jako přátelské a hravé prostředí. S dětmi jsme vyrazili strávit noc plnou kouzel do elegantní náruče nově zrekonstruované ořechovské knihovny. Letošní téma Harry Potter účastníky potěšilo. Knihovna se hemžila malými kouzelníky, nechyběly ani čarodějnice v podání obou knihovnic a vypomáhajících rodinných příslušníků. Zahájení obstaral starosta Ořechova pan Brabenec. A pak už se děly věci! Mladí čarodějové rozdělení do čtyř skupin podle kolejí známé školy v Bradavicích (Nebelvír, Zmijozel, Havraspár, Mrzimor) nadšeně míchali kouzelné lektvary (které následně utěšeně zkonzumovali), vymýšleli čarovné formule, malovali strašidelné živočichy z říše pohádek. Potom přišel i kouzelník. Svými triky děti velmi zaujal pan Ludin z Holasic. Malé obecenstvo ochotně asistovalo při 8

9 První obrazy vystavila v Malé galerii rajhradské knihovny v roce Současná, v pořadí druhá výstava, je námětově rozmanitější. Autorka se nám představuje lyricky sukování šátků, rozvazování uzlů, vytahování cigaret z nosů a uší, čepování limonády odtamtéž. Není divu, že mládeži pořádně vyhládlo. Po vydatné večeři nastala chvíle, na niž se někteří těšili, jiní se jí báli stezka odvahy. Projít temnou budovou včetně divadelního sálu s dlouhými černými závěsy, naslouchat zlověstným skřekům a utíkat divokým příšerám (místní ochotníci si to vysloveně užívali) to nebylo vůbec snadné, a tak mnohdy kouzelníčci pelášili do bezpečí knihovny ostrým tempem. Ale všechno dobře dopadlo, příšery se odmaskovaly a děti se odebraly do půjčovny na zklidňující pohádku. Loutkář Honza Hrubec předvedl klasickou pohádku H.CH. Andersena Princezna na hrášku netradičně a s humorem, za což byl odměněn velkým potleskem. A byla tu půlnoc, čas ke spánku. Příběhy Harryho Pottera z úst Jiřího Lábuse ale jako uspávadlo nezafungovaly. Kouzelníčci plní dojmů běhali po knihovně ještě ve dvě ráno. Nazítří ráno si děti pochutnaly na čaji a buchtě, pak nastal čas loučení s novými kamarády, předání upomínkových průkazů a hurá zpět do Rajhradu! LH V příštím roce si Městská knihovna Rajhrad připomene 90. výročí svého založení, které chce také náležitě oslavit, mimo jiné, výstavou nejrůznějších dokumentů. Obracíme se na Vás, vážení občané, s malou prosbou. Pokud máte (vy, dříve narození) nějaké dokumenty staré čtenářské legitimace, fotografie z různých akcí knihovny, či vzpomínky na minulé knihovníky, nebo kde byla knihovna v době, když jste ji navštěvovali jako čtenáři. Budeme vděčni za jakoukoliv informaci. Fotografie, vzpomínky, či jiné dokumenty po výstavě vrátíme. Vaše knihovna Obrazy Libuše Hochmanové V Malé galerii Městské knihovny Rajhrad vystavuje od 21. dubna 2011 svoje obrazy Libuše Hochmanová. Dnes již poučená malířka je absolventkou strojní fakulty VUT v Brně, obor ekonomika a řízení strojírenské výroby (1985) a dvouletého doplňujícího studia na katedře pedagogiky při VUT v Brně, které dokončila v roce Od tohoto roku až do současnosti je učitelkou Základní školy TGM Rajhrad. Výtvarně se vzdělávala v Základní umělecké škole v Rajhradě v oddělení paní učitelky Hany Faltýnkové. pojatou krajinomalbou. Drobná, komorně laděná zátiší, jsou doplněna portrétní malbou a jemnou malbou figurální. Je třeba zdůraznit, že námětovou rozmanitost podtrhují i zvolené výtvarné techniky (akvarel, kvaš, pastel, olej a techniky kombinované). Autorka, poučená českou modernou 20. a 30. let minulého století, se rajhradské veřejnosti představila velmi sympaticky. Kdo výstavu navštíví, určitě odejde s velmi příjemnými pocity. Výstava je otevřena v půjčovní době knihovny do 25. června Památník písemnictví na Moravě informuje Vyhlášení výsledků V. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Slavnostní finále se tradičně uskuteční v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památce Ohlédnutí za pěti ročníky soutěže Skrytá paměť Moravy. Putovní výstava věnovaná literární soutěži pro mládež Do 28. srpna 2011 probíhá v Památníku písemnictví na Moravě výstava Musilové Alois a Robert, orientalista a spisovatel. Poprvé se tak ve výstavním projektu setkávají dva vzdálení bratranci, osobnosti světového významu první poloviny dvacátého století, reprezentující dvě národní kultury. Čech Alois Musil vešel do světového povědomí jako jeden z nejvýznamnějších orientalistů a současně jeden z posledních reprezentantů dobrodružného cestovatelství. Výstava je zajímavou konfrontací dvou výrazných a svérázných osobností. pž 9

10 INFORMACE Z FARNOSTI POMOC POTŘEBNÝM V postních pokladničkách, do kterých farníci ze všech přifařených obcí v postní době pro Oblastní charitu v Rajhradě střádali, bylo Kč. Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli. POUTNÍ ZÁJEZD Břevnov V sobotu 7. května jsme putovali autobusem do Prahy a Počapel u Terezína. Nejdříve jsme zastavili v benediktinském klášteře na Břevnově, kde jsme navštívili kostel sv. Markéty, kryptu, konvent a zámeček Vojtěšku. Navštívili jsme též zdejší hřbitov, kde kromě zemřelého arciopata P. Anastázie Opaska OSB leží též rajhradský rodák a farář u sv. Markéty P. František Jedlička ( ) a další významné osobnosti jako např. Jan Patočka, Ivan Medek a Karel Kryl. Druhým zastavením byl klášter sester benediktinek na Bílé Bilá Hora Hoře s kostelem Panny Marie Vítězné. Je to první místo P. Augustina OSB, na kterém působil jako farář. Poslední zastavení bylo v Počaplech. Ve zdejším kostele sv. Vojtěcha nám sloužil mši svatou P. Radim Valík OSB. Po mši svaté jsme mu popřáli k jeho osmdesátinám a strávili pěkné chvíle s ním a místními farníky. Po krátké pobožnosti jsme potom odjeli domů. P. Radim HODY V LOUČCE V neděli 8. května oslavila Loučka své Stanislavské hody. Hodovou mši svatou v opatském chrámu sv. Petra a Pavla sloužil P. Pavel Hruška. ZÁSVĚTNÁ POUŤ DO TUŘAN k Panně Marii v trní byla letos v sobotu 4. června. MŠE SVATÉ PRO DĚTI V kostele Božského Srdce Ježíšova jsou vždy v sobotu v hod. slouženy mše svaté pro děti. Připravujeme: PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V neděli 19. června přistoupí děti z naší farnosti ke svému prvnímu svatému přijímání. Mše svatá pro ně bude v opatském chrámu sv. Petra a Pavla v 9 hod. Podporujme, prosím, tyto děti modlitbou. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ bude ve čtvrtek 23. června v hod. v klášteře sester Těšitelek BSJ. Mši svatou bude celebrovat P. Augustin OSB. HLAVNÍ RAJHRADSKÁ POUŤ k sv. Petru a Pavlovi se bude letos slavit v neděli 26. června. Ranní mše svatá v opatském chrámu bude v 8.00 hod. a hlavní poutní mše, kterou bude celebrovat P. Augustin OSB, začne v hod. PATROCINIUM KOSTELA A KONGREGACE SESTER TĚŠITELEK BSJ V pátek 1. července v hod. oslaví sestry Těšitelky BSJ patrocinium kostela Božského Srdce Ježíšova a své kongregace. PŘÍŠTÍ POUTNÍ ZÁJEZD plánovaný na středu 6. července bude do premonstrátského kláštera v Želivi a poutního kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku u Pelhřimova. HANA A PETR ULRYCHOVI vystoupí v neděli 12. června v hod. v benediktinském klášteře se skupinou Javory. Srdečně zvou Benediktinské opatství, Město Rajhrad a Nadace ora et labora. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použitý na opravy kláštera. Další informace o dění ve farnosti sledujte při ohláškách, na plakátcích a na webových stránkách jm 10

11 SPORT, TURISTIKA, TĚLOVÝCHOVA Sokolské srdce Jiřiny Srncové dotlouklo... V sobotu 9. dubna 2011 zemřela významná členka TJ Sokol Rajhrad sestra Jiřina Srncová. Téměř 70 let svého aktivního života strávila Jiřina Srncová v rajhradské sokolovně a na rajhradském sokolském hřišti. Narodila se v roce 1924 a do Sokola vstoupila jako čtyřletá žákyně. V letech byla náčelnicí jednoty a vedoucí dorostenek. V tomto období byla též náčelnicí VII. okrsku a členkou župního náčelnictva Sokolské župy Jana Máchala. X. všesokolského sletu se zúčastnila jako dorostenka, na XI. sletě vedla dorostenky a cvičila s ženami. Normalizační zásahy v 70. letech minulého století na čas narušily její sokolskou činnost, ale v roce 1984 do rajhradské sokolské jednoty opět aktivně vstupuje. Do pilné práce se s plným nasazením pustila po roce 1989, kdy podstatnou měrou přispěla k obnově rajhradského Sokola pod křídly ČOS. V té době pracovala v kontrolní a revizní komisi Sokolské župy Jana Máchala. Sedmdesátku oslavila v kruhu Věrné gardy na XII. sletu, s Věrnou gardou cvičila na župních sletech v Ostravě, Liberci, Kroměříži a v Košicích, nechyběla na XIII. všesokolském sletu v Praze v roce Po zásluze jí byla Českou obcí sokolskou udělena medaile Za věrnost, která jí byla slavnostně předána na IV. zasedání Obecního zastupitelstva 23. června Její jméno se objevilo mezi oceněnými sokolskými pracovníky 9. listopadu 2002, kdy jí byla, při příležitosti 110. výročí založení Sokolské župy Jana Máchala, předána pamětní župní medaile. Zastupitelstvo města Rajhradu ocenilo sokolskou práci Jiřiny Srncové udělením Čestného občanství města Rajhradu. Toto ocenění převzala Jiřina Srncová 4. března 2005 při příležitosti oslav 100. výročí založení TJ Sokol Rajhrad. V sobotu 16. dubna 2011 jsme se s Jiřinou Srncovou rozloučili. Jiřinko, děkujeme, vzpomínáme... Petr Žižka Valná hromada TJ Sokol Rajhrad Ve středu se konala v rajhradské sokolovně pravidelná Valná hromada TJ Sokol Rajhrad za účasti hostů starosty města Rajhrad pana Františka Ondráčka a předsedy RAFK o.s. pana Vladimíra Štěpánka. V úvodu zasedání byla uctěna památka zesnulé sestry Jiřiny Srncové povstáním a minutou ticha. Valné hromady se zúčastnilo 28 delegátů zastupujících jednotlivé odbory, oddíly a výbor tělocvičné jednoty. Starosta TJ br. Vladimír Ohlídal přednesl zprávy o stavu členské základny, o činnosti výboru TJ Sokol za rok 2010, o hospodaření TJ v roce 2010 a návrh rozpočtu na letošní rok. Ze zpráv mimo jiné vyplynulo, že máme registrováno celkem 265 členů, z toho ale jen 38 dorostenců a žáků a 17 dorostenek a žákyň, že stále probíhají opravné a rekonstrukční práce v sokolovně (např. oprava parket v přísálí, výměna oken v budově, přebudování posilovny na barové zázemí pro společenské akce atd.) a že velké úkoly nás ještě čekají, zejména zateplení a fasáda budovy a také oprava střechy. Poté zástupci oddílů a odborů přednesli své zprávy o činnosti, ve kterých hodnotili své oddílové úspěchy, ale i nezdary. Za nadprůměrnou aktivitu zaslouží pochvalu především Věrná garda, oddíl historického šermu, oddíl šachů a vodácký oddíl. Na závěr rokování vystoupili oba hosté, kteří ocenili významný sportovní a společenský přínos Sokola pro město Rajhrad a vzájemnou spolupráci a vyjádřili pochopení pro časově náročnou a obětavou práci v dobrovolné občanské organizaci. Memoriál Jana Krejčího Zahájení Memoriálu Jana Krejčího Jiří Žampach, místostarosta TJ Sokol 105 mladých šachistů od 6 do 18 let přilákal XXV. ročník memoriálu Jana Krejčího v Rajhradě ve třech samostatných turnajích zvítězilo celkem suverénně trio nejvýše nasazených hráčů z Lokomotivy Brno Martin Hošek Martin Blahynka Vojtěch Jurásek. Prezence se jako obvykle v Rajhradě vyřídila bez problémů, kromě překročení magické stovky účastníků potěšila pořadatele zejména bohatá účast děvčat v nejmladší kategorii do 10 let, kde tvořila téměř třetinu účastnického pole. Na zahájení do školní tělocvičny přišel mládež pozdravit i starosta Rajhradu František Ondráček. Mladý šachista Vojta Jurásek 11

12 SPORT, TURISTIKA, TĚLOVÝCHOVA A jaké byly výsledky letošního turnaje? V nejmladší kategorii zvítězil Vojta Jurásek z Lokomotivy Brno. Nejlepší dívčinou se podle očekávání stala nedávná medailistka MČR Petra Masáková z Adamova. V prostřední kategorii starších žáků byl suverénem Martin Blahynka z Lokomotivy Brno, který pokračoval ve svém přístupu z Mistrovství ČR remízy neexistují a vyhrál s plným počtem 7 bodů. V uctivém Petra Masáková z Adamova odstupu přišli do cíle další účastníci Mistrovství ČR Adam Dvořák a Radek Zeman. Hrou i umístěním na 4. místě překvapil Martin Kladňák z Ratíškovic hájící barvy Durasu Brno. I v nejstarší kategorii bylo občas na zvýšeném ruchu cítit jaro, hlavně mezi některými dorostenci a dorostenkami. Přesvědčivým vítězem se ztrátou jediné půlky se stal Martin Hošek. Jeho soupeře v této partii, Ondřeje Šaršona, si někteří všimli i na školní chodbě, totiž na tabuli cti s popiskem Výborné výkony v matematických soutěžích. Skvěle se dařilo děvčatům Nataše Richterové a Veronice Bartošové. Až za Natašou skončil Eda Meduna Celkově se jednalo o zdařilou akci, na kterou mohou být rajhradští pořadatelé ze Sokola Rajhrad právem hrdi. M.H. Malé V.O.R.ácké zprávičky 6 Ahoj, hlásí se vám vodácko-turistický oddíl. A je to tady, začala nám závodní sezóna, a to velice pěkně. Naši žáci přivezli první zlaté medaile a ani druhá posádka, která již závodí v kategorii kadetů, nezahálí a umísťuje se na předních pozicích. První závod pramic odstartoval Český pohár P5 v Kolíně. Dále na přelomu dubna a května jsme uspořádali vodácké závody v Rajhradě. S potěšením jsme na naší Svratce přivítali posádky z celé České republiky. Další víkend zavítal náš oddíl do Cvrčovic, koncem května závodíme na Berounce a znovu se vracíme do Cvrčovic. Část vodáckého oddílu se zúčastnila Rajhradského výšlapu z Ivančic do Rajhradu. Kdo by měl zájem, může se podívat na některý z našich tréninků, které máme každý čtvrtek od Více informací najdete na našich vodáckých stránkách A nyní co nás ještě čeká: 5. června volné splutí Jihlavky, června Mistrovství ČR P5 a hlídek v Čelákovicích a ve dnech července vodácký tábor pro děti řeka Sázava. Za vodácký oddíl děkuji všem, kteří naši činnost podporují. První vodácké závody v Rajhradě JaŠ I když je náš oddíl velice mladý, nebojí se ani velkých akcí, a tak jsme uspořádali první vodácké závody Rajhradě. Tato akce byla hlavně pod patronací Sladovny Bernard v Rajhradě, se kterou již dlouhou dobu spolupracujeme a za veškerou pomoc jí děkujeme. V rajhradské aleji vznikl provizorní kemp, kde spalo asi 200 lidí. U Staré pily byla zbudovaná slalomová dráha a jezdil se zde i sprint. Závod ve sjezdu začínal nad splavem v Rajhradicích na řece Svratce a končil na náhoně u vojkovického mlýnu Na závod se sjely kluby z Lovosic, Čelákovic, Plzně, Kolína, Starého Kolína, Náchoda, Cvrčovic a účastnil se i náš Klub vodáků V.O.R. Rajhrad. Celkem závodilo 125 závodníků v 25 družstvech. Vítězství v kategorii muži i ženy patří Starému Kolínu. V kategorii kadeti zvítězil Náchod a v kategorii dorostenky Kolín. Jedno vítězství bylo i naše a to v kategorii žáci. Akce byla kladně hodnocena účastníky a předsednictvem Svazu vodáků ČR. Tato akce by nemohla vzniknout bez podpory města Rajhrad a všech sponzorů. Děkujeme všem za podporu a těšíme se na další společnou spolupráci. JaŠ Včelaři se vzdělávají Snad žádný obor lidské činnosti se neobejde bez toho, aby se zainteresovaní lidé průběžně vzdělávali a seznamovali s moderními poznatky a metodami. A n i včelaři nejsou výjimkou. V neděli 8. května 2011 proběhl ve včelařském středisku v Rosicích u Brna vzdělávací seminář o chovu včelích matek. Z naší Základní organizace Rajhrad dorazily dva plně obsazené minibusy. Přítel Janoušek dané problematice věnoval téměř celé dopoledne a účastníci tohoto semináře odcházeli naplnění a uspokojení. Škoda jen, že počasí nevyšlo tak, jak mělo. I tak se celá akce vydařila a byla ku prospěchu našeho včelařství. Petr Opletal, ZO ČSV Rajhrad 12

13 UŽITEČNÉ INFORMACE Benefiční koncert Martin Chodúr pěvecký soubor Pasqil , KC Semilasso, Brno Ve čtvrtek v 18 hodin vystoupí v Kulturním centru Semilasso v Brně Martin Chodúr a pěvecký soubor Pasqil v rámci benefičního koncertu, který se koná na podporu Domu léčby bolesti s hospicem svatého Josefa v Rajhradě. Hospic sv. Josefa je charitní neziskové církevní zdravotnické zařízení, které již od roku 1999 poskytuje komplexní odbornou paliativní péči nevyléčitelně nemocným a lidem trpícím chronickými bolestmi. Cílem zařízení je zajistit zachování důstojnosti, příjemné domácí prostředí, atmosféru klidu a porozumění pro umírající a jejich blízké, včetně možnosti nepřetržitého pobytu příbuzných u nemocného. Naší snahou je informovat o tom, co hospicová péče nabízí, neboť ze strany veřejnosti bývá tato péče obestřena řadou předsudků a falešných představ, ke škodě nemocných a jejich rodin. Srdečně Vás zveme na koncert. Vstupenky můžete zakoupit v Brně v KC Semilasso, KIC Dům pánů z Lipé, BKC na Běhounské a v Regionálním turistickém centru v Židlochovicích. Kalendář akcí v roce 2011 (září říjen) Kdy Akce Kde Pořadatel 3. září Neckyáda loučení s prázdninami U staré pily VOR, Vodácký klub Rajhrad a Město Rajhrad 3. září, v hod. Zahájení zpěvácké sezóny Rajhradského pěveckého sboru Zahrada v benediktinském klášteře Farnost Rajhrad 3. září Volejbalový turnaj Tenisové kurty TJ Sokol Rajhrad 4. září Koncert Felixe Slováčka Benediktinský klášter Benediktinské opatství 8. září Rajhrad v kontrastu století, výstava fotografií (do ) Malá galerie 8. září 1. ledna 2012 Moravské mýty, pohádky a pověsti Areál benediktinského kláštera MěK Rajhrad Památník písemnictví na Moravě září Tradiční rajhradské krojované hody Sokolovna Rajhrad Město Rajhrad 17. září Tenisový turnaj Tenisové kurty TJ Sokol Rajhrad 21. září Lucerničkový průvod Rajhrad OS Kalamajka Rajhrad 25. září, v hod. Září, říjen Koncert violoncellisty Františka Brikcia Podzimní přednáškový cyklus. Pohádky a pověsti z Moravy. Benediktinský klášter Areál benediktinského kláštera Benediktinské opatství Památník písemnictví na Moravě 3. října Týden knihoven října Knihovna MěK Rajhrad 8. října, v hod. Screamers Travesti show nový program Restaurace Na kině Restaurace Na kině 15. října Kácení Máje Sokolovna Rajhrad Město Rajhrad 28. října Rajhradský výšlap Bude na plakátech Město Rajhrad 28. října Ať žije republika! Areál benediktinského kláštera 29. října Zavírání šoupátek, taneční zábava rajhradských motorkářů Sokolovna Rajhrad Památník písemnictví na Moravě MOTOČUndRÁCI Z RAJHRADU Říjen Podzimní Rajhradské trhy Městečko Město Rajhrad 13

14 INZERCE zaměření na problematiku práva občanského, obchodního, rodinného a trestního právní konzultace č tvrtek hod. v ostatní dny dle telefonické domluvy mobil: Rajhrad, Bezruč ova 211 zakázková výroba nábytku kuchyňské linky 3D návrhy schodiště (možnost i kovové konstrukce) dveře a obložkové zárubně z masivu (zaměření, návrh, montáž) vestavěné skříně, koupelnový nábytek a ostatní výroba kastlových oken (repliky a opravy oken i dveří na historických budovách) oprava starožitného nábytku Stolařství Pavel Prokeš Najdete nás v areálu Benediktinského kláštera v Rajhradě mobil: e mail: PŮJČKY půjčíme až Kč zaměstnancům, důchodcům, osobám na MD půjčíme až Kč OSVČ, podnikatelům, firmám půjčíme až Kč bez dokládání příjmu, s ručením nemovitostí VOLEJTE Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru. kosmetick salon Monica Monika Jano ková Komenského 165, Rajhrad tel.: mob.: Nová sluïba MEZOTERAPIE Vpravování úãinn ch látek (hlavnû kyseliny hyaluronové a azelaové) do pokoïky pomocí dermarolleru, velmi etrné a bezbolestné. ZpÛsobuje vyhlazování vrásek, bûlení pigmentov ch skvrn, hydrataci pokoïky, stimuluje rûst vlasû, zvy uje odbourávání tukû a celulitidy. Certifikované kolení Hledám rodinný dům se zahradou v obci Rajhrad a okolí. Děkuji za nabídky. Tel.: Půjčka od Kč. Bez poplatku předem, bez volání na drahé linky. Brno, Rajhrad a okolí tel.:

15 15

16 FOTOKRONIKA Autogramiáda spisovatelky Řeháčkové 24. března 2011 Takové byly sousedské trhy 16. dubna 2011 Vítání občánků 26. března 2011 Výstava Musilové v Památníku písemnictví Noc s Andersenem 1. dubna 2011 Šermířská show 14. května 2011 RAJHRADSKÝ ZPRAVODAJ Informace o dění ve městě Rajhrad 21. ročník Vydavatel: město Rajhrad, Masarykova 32, Rajhrad, Redakční rada: Bc. Roman Svora předseda, PhDr. Dagmar Malotová, Lada Hamerníková, Redaktor: Petr Žižka, Grafické zpracování: Roman Halouzka, CGS reklamní studio, Uzávěrka 15. dne předcházejícího měsíce Vychází zdarma každý sudý měsíc Náklad kusů Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí Registrační číslo MK ČR E Nabízíme inzerci za 8 Kč za čtvereční centimetr dle platného ceníku (nutno dodržet předepsané rozměry a orientace inzerátů). Objednávky inzerce na u: V případě potřeby výroby inzerátu kontaktujte prosím přímo CGS reklamní studio, telefon: , 16

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis á pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení Městský obvod Pardubice II Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení 1. Program ZMO Pardubice II dne 29.3. 2007 Usnesení č. 75 navrhuje program zasedání ZMO Pardubice

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí: v tomto roce bude probíhat po dohodě s Povodím Odry odtěžování nánosu toku Sezina

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více