Život. Období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život. Období 26. 4. 2004 24. 5. 2004"

Transkript

1 Život 6/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII OBSAH 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 5 Sport 7 Škola 8 Školka 9 Vy se ptáte Příroda kolem nás 10 Od našich církví 11 Ze starých kronik 12 Zdraví 13 Informace 15 Z vašich příspěvků 16 Společenská kronika 16 Mnichovická vařečka Letošní Kramaøení se povedlo všem organizátorùm i úèinkujícím. Více v pøíštím èísle ŽM. Zpráva o činnosti města a městského úřadu Období V měsíci dubnu 2004 dne se uskutečnilo jednání ve věci organizace a zajištění historické akce Mnichovické slavnosti, která se bude konat na Masarykově nám.v Mnichovicích dne u příležitosti 870 let založení Mnichovic dne se konala porada zastupitelů města dne se uskutečnilo místní šetření za účelem zadání provizorních oprav komunikací na území města dne se uskutečnilo jednání s výrobním družstvem IGRA ve věci platebních a dalších podmínek prodeje pozemků, které jsou v majetku města a nachází se v areálu výrobního družstva dne byla zaslána na Ministerstvo vnitra ČR žádost města Mnichovice o stanovení Městského úřadu v Mnichovicích pověřeným úřadem dne byla předána městu vypracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci objektů MěÚ a zároveň byly předány technické zprávy o posouzení stavu ZŠ, MŠ a objektu Čeřovka s nutnými návrhy řešení dne se konalo vítání nových občánků našeho města dne starosta města spolu s tajemnicí MěÚ popřáli občanům města k významným životním výročím a předali jim dárky dne provedli starosta města, tajemnice a členka zastupitelstva M. Černá šetření v sociálně slabé rodině v Mnichovicích za účelem pomoci města této rodině. V měsíci květnu 2004 dne zástupci města urgovali firmu Telecom a. s. oddělení dálkových kabelů o odstranění havarijního stavu propadající se šachty na Pražské ulici v Mnichovicích v místech před kadeřnictvím dne se uskutečnila schůzka komise pro posouzení a hodnocení nabídek, která hodnotila předložené návrhy Celkové úpravy Masarykova nám. v Mnichovicích dle stanovených kritérií vyhlášených městem dne se uskutečnilo jednání na MěÚ Mnichovice se zástupcem ředitele Policie ČR správy Středočeského kraje ve věci otevření služebny Policie ČR v Mnichovicích v objektu čp. 24 Nádražní ulice v letošním roce a zároveň byl sjednán termín schůzky z důvodu stanovení nutných oprav uvedených prostor dne se uskutečnilo jednání s ředitelem Státního oblastního archivu v Praze ve věci předložení návrhů městem ke skartačnímu řízení dne se konalo slavnostní kladení věnců k pomníkům padlých obětí ve II.světové válce dne došlo k předání a převzetí staveniště v Mateřské škole v Mnichovicích za účelem výstavby plynové kotelny a plynové přípojky dne se uskutečnilo jednání na Krajském úřadě SK za účasti starosty města Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 1Only

2 Život Mnichovic a tajemnice MÚ ve věci možnosti získání dotací z fondů a grantů KÚ SK dne se uskutečnilo místní šetření v Jiráskově knihovně v Mnichovicích za účelem návrhu řešení na odstranění vlhkosti zdiva a nutných oprav dne se starosta města zúčastnil valné hromady představitelů svazku obcí Region Jih, která se konala ve Světicích dne se uskutečnilo místní šetření v Pražské a Ondřejovské ulici v Mnichovicích za účasti RNDr. Záruby, člena výboru výstavby a životního prostředí, a vedoucího veřejných služeb pana Čánského, kde byly dohodnuty postupy a termíny rekultivačních prací na zeleni v těchto ulicích dne se konala porada starosty města za účasti zastupitelů města dne se starosta města s členem výboru školství, kultury a cestovního ruchu zúčastnili setkání Ladova kraje, ve věci projednání turistické trasy Mikešova cesta, která povede přes Mnichovice dne se uskutečnilo jednání na MěÚ Mnichovice za účasti představitelů obcí: Strančice, Všestary a Mnichovice ve věci napojení těchto obcí na ČOV Mnichovice a možnosti vytvoření svazku obcí za tímto účelem dne se uskutečnilo předání a převzetí dokončeného díla Rekonstrukce plotu u MŠ, který zhotovila firma Martin Povýšil. Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků Nový plot u MŠ dne byly uzavřeny smlouvy o propagaci a reklamě na akci Mnichovické kramaření dne bylo jednáno s firmou ROPID o podmínkách uzavírky náměstí z důvodu kulturních akcí města dne byl zveřejněn na úřední desce MěÚ program mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice, které se konalo dne od hod. v restauraci M-Klub dne se uskutečnil seminář pořádaný Koordinačním centrem sociálně právní ochrany dětí, občanské sdružení Strančice k problematice dětí v ohrožení na odborné téma: Spolupráce praktického lékaře s městem Mnichovice, přednášející: MUDr. Jitka Biskupová a Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ Mnichovice dne se konala koordinační schůzka na MěÚ Mnichovice ve věci postupu rekonstrukčních prací v objektech města (ZŠ, MŠ, Čeřovka), které vyplývají z technických zpráv předmětných prostor Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Zprávy z výboru školství, kultury, cestovního ruchu Výbor se na svých posledních zasedáních věnoval zejména organizačním záležitostem nadcházejících akcí ve městě v souvislosti s kulatým výročím vzniku Mnichovic (Mnichovické kramaření, letní historické slavnosti, Mikešův pochod aj.) V souvislosti s letošním výročím města však náš výbor přichází také s návrhem hodným historického významu Mnichovic, které bezesporu patří do skupiny nejstarších sídel v naší zemi. Nejedná se o nic menšího, než o zvážení udělení staronového názvu našemu náměstí. V Mnichovicích nebyly až do konce dvacátých let minulého století tak jako ve většině srovnatelných obcí úřední názvy ulic či náměstí, užívalo se především čísla popisného. Proto i to naše bylo zváno buď prostě náměstí, nebo podle kostela v jeho čele i centrálního sloupu Mariánské náměstí. V říjnu 1928 (10 let bývalé ČSR) vyzvala sokolská župa své členy v radách menších obcí, kde dosud nebyly úřední názvy ulic a náměstí, aby požádaly jako výraz vděku, prezidentskou kancelář o souhlas s udělením jména hlavy státu. Tyto souhlasy byly pak hromadně udělovány v následujících letech. Mnichovice jej obdržely v roce Za okupace zůstalo náměstí opět bez oficiálního názvu, po zřízení menšího náměstí Jánského bylo nazýváno jako Grossplatz (Velké). V letech poválečných bylo dále přejmenováno na náměstí Rudé armády a v roce 1990 opět na Masarykovo (jak příznačné pro poslední století). Jak budeme říkat našemu náměstí? Výbor se však domnívá, že v souvislosti s letošním výročím a nadcházející komplexní přestavbou by si naše náměstí zasloužilo svůj původní, byť neoficiální název, a to zejména z těchto (a věříme, že dobrých) důvodů: dominantou Mnichovic je pro každého místního i návštěvníka náměstí s Mariánským kostelem v čele uprostřed náměstí je, a podle zveřejněných podmínek pro přestavbu i bude, Mariánský sloup náměstí má historický (barokní) ráz a název je proto charakteristický název podtrhuje historii a identitu města, i naši sounáležitost s ním (podobně Jičín má náměstí Valdštejnovo, Budějovice Přemysla Otakara II, Vrchlabí Krkonošské atd.) naše slavná Mikešova pouť je Mariánská (v září) název ladí, shodou okolností, s druhým mnichovickým Jánským náměstím nejen na turistických plánech i průvodcích (chystá se přece Městské informační středisko) náměstí nikdy nemělo k T.G.M. žádný vztah (např. návštěvou), na rozdíl od Základní školy T.G.M., která v době Masarykovy republiky opravdu vznikala (má architekturu 30. let) a město na její výstavbu od této republiky obdrželo dotace. Po zvážení výše uvedených důvodů se Výbor školství, kultury a cestovního ruchu rozhodl hlasy všech svých členů navrhnout zastupitelstvu města navrátit v rámci letošních oslav výročí 870 let Mnichovic, jejich hlavnímu náměstí historický název Mariánské náměstí. Jsme si vědomi, že k takovéto významné, a věřme, že již trvalé změně, by se měli vyjádřit právě občané Mnichovic. Proto uvítáme Váš názor, který můžete v písemné formě vhodit do schránky na MěÚ, nebo zaslat na ovou adresu Dr. Jan Zenkl člen výboru Občanské sdružení Myšlín, tedy jsem vás srdečně zve dne v hod. na zahájení výstavy obrazů ak. malíře Františka Olivy, která se bude konat v prostorách Hotelu Myšlín. Tato výstava je realizována v rámci projektu Myšlín 2004 za finanční pomoci Středočeského kraje a města Mnichovice. Compression 2 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

3 6/2004 Kultura v Mnichovicích LADŮV KRAJ KULTURNÍ KALENDÁŘ Informační centrum Masarykovo nám. 83, Říčany, tel.: , , K U L T U R A do Říčany Botanika Říčanska výstava Muzeum Říčany do Mnichovice Výstava o historii Základní školy v Mnichovicích ZŠ Říčany II. ZŠ Bezručova výstava prací žáků školy pasáž Staré Radnice Mnichovice Slavnostní otevření dětského hřiště u ZŠ soutěže a zábava pro děti ZŠ v Mnichovicích Kamenice Verona koncert skupiny s vystoupením Jany Fabiánové Kulturní dům Říčany Malý podvečerní koncert hraje Žákovský dechový orchestr ZUŠ, Saxofonový soubor Tomáše Remka a soubor bicích nástrojů Samba band pořádá Město Říčany Masarykovo nám Říčany Beatles Revival v podání říčanské skupiny Time Warp MěKS Klokočná Klára Stodolová výstava dřevořezů Galerie 9, každou sobotu a neděli hod. nebo po domluvě Říčany Sokolský dětský den veselé hry, závody a soutěže o sladké odměny pořádá TJ Sokol Radošovice ve spolupráci s Městem Říčany sokolské hřiště Velké Popovice XII. Den Kozla slavnosti piva Velkopopovický Kozel bohatý hudební, sportovní a zábavný program,exkurze do pivovaru, burza, tradiční historický vlak (odjezd z Prahy Hl. nádraží v 8. 00h) Říčany Taneční akademie pořádá taneční klub Fuego MěKS Říčany Holduj tanci, pohybu vystoupení žáků aerobiku A. Bardové MěKS Kamenice Škampovo kvarteto (smyčcové nástroje) koncert cyklu Sukův hudební Štiřín, Dvořák, Martinů Sukův sál zámku Štiřín Říčany Jak si rozumí květiny a včely přednáška a beseda ve spolupráci s Českým svazem včelařů Muzeum Říčany Říčany Říčanský komorní orchestr koncert MěKS Říčany Sněhurka a ti, co přežili přehrávky žáků dramatického kurzu MěKS Říčany MěKS Říčany Kde kvetou a proč přednáška Muzeum Říčany Říčany Budeme hrát Rolling Stones koncert dětí kytarového a dramatického kurzu MěKS Říčany MěKS Říčany Petropavelská pouť bohatý zábavní program pořádá Město Říčany ve spolupráci s Rádiem Blaník Mnichovice Oslava 80. let založení Sboru dobrovolných hasičů Božkov hasičské soutěže Božkov, směr k jezírku S P O R T Říčany Pytláckými roklemi 25. ročník turistického pochodu, trasy 7 50km, pořádá KČT Říčany Radošovice start na nádraží ČD Říčany Za Kozlem do Velkých Popovic turistické trasy 10, 20 a 35km, cyklotrasy 10 60km, pořádá KČT Říčany Radošovice start na nádraží ČD Mnichovice Netradiční dětská olympiáda soutěže ve sportovních disciplínách pro žáky zákl. škol hřiště Mnichovice Turnaj ve volejbale kurty v Podskalí Mnichovice O pohár města Mnichovice 2. ročník turnaje v plážovém volejbale u fotbalového hřiště K O N T A K T Y A V S T U P E N K Y: Městské kulturní středisko Říčany 17. listopadu 214, Říčany, tel Muzeum Říčany Rýdlova 14/271, Říčany, tel Biograf Říčany tel , Čajovna Paula Bruntona 17. listopadu 43, Říčany, tel Kulturní centrum Kamenice Ringhofferovo nám. 434, Kamenice, tel. /Fax Hotel Zámek Štiřín Ringhofferova 711, Štiřín, tel Mnichovice (akce Mnichovického Rynku) Pražská 323, Mnichovice, tel , Hotel Myšlín Myšlínská 30, Mnichovice, tel Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 3Only

4 Život Mnichovic Malé hudební okénko Mirka Pokorná 2. díl Její mládí, temperament, ale především nadání, z ní brzy udělaly známou pianistickou hvězdu. V 17 letech se zamilovala v té době do již známého a mimořádně nadějného skladatele Radima Drejsla pozdějšího uměleckého vedoucího armádního souboru AUS VN, který měl na její mladičký umělecký vývoj bezesporu značný vliv. V r pro ni napsal a věnoval Koncert pro klavír a orchestr. Po jejich rozchodu se velmi brzy provdala za svého spolužáka Vladimíra Sommera, významného hudebního skladatele a řádného profesora KU. Po desetiletém manželství došlo pro Mirku k tragickému rozchodu. I po tomto smutném řezu po celý svůj život jí byl oddaným přítelem, uměleckým rádcem a oporou. Ze svého díla jí věnoval několik polek, předehru k Sofoklově Antigoně a Vokální symfonii pro mezzo-soprán. V. Sommer byl velký duch své doby, který vychoval a ovlivnil mnoho žáků a svým uměním se zařadil k takovým veličinám jako byl např. jeho vzor I. Stravinsky nebo náš L. Janáček. 2. ročník Májové veselice pořádané v Hotelu Myšlín občanským sdružením Myšlín, tedy jsem neměl ani takové počasí, a proto nejspíš ani takovou účast jako loňský rok. Nabízel však ještě více možností k pobavení, zasoutěžení si v netradičních disciplínách a poslechu živé muziky různých žánrů. Tentokrát byl připraven i program pro děti. A výsledky hlavních soutěží? Nejlepší Myšlínskou buchtu upekla Hana Bartáková a největším Myšlínským frajerem se letos stal Nelehkou soutěž v házení kládou si vyzkoušel i hostitel Vlastimil Peřina Myšlínští se umí bavit Petr Kovařík. Celou akci provázel slovem Ing. Miloš Hejný. Večer se chopila mikrofonu slupina Largo, která návštěvníky roztancovala a některé i rozezpívala. Odpoledne a večer strávený toho dne v Hotelu Myšlín byl prostě půldnem setkání a pobavení se s přáteli a sousedy, kteří mají smysl pro humor a dokáží se bavit i jinak, než sledováním zábavného televizního pořadu. Skupina Fernet kvartet se moc líbila J. Š. pokračování příště Marta Marečková Skupina historického šermu připravila soutěže pro děti a předvedla své vystoupení. Soutěž v plivání peckou byla snad nejzábavnější Městské kulturní středisko Říčany program na č e r v e n Pátek 4. června, h. Beatles Revival v podání říčanské skupiny Time Warp Čtvrtek 10. června, h. Holduj tanci, pohybu vystoupení žáků aerobiku A.Bardové Středa 16. června, h. koncert Říčanského komorního orchestru Čtvrtek 17. června, h. Sněhurka a ti, co přežili přehrávky žáků dramatického kurzu MěKS Středa 23. června, h. Budeme hrát Rolling Stones koncert dětí kytarového a dramatického kurzu MěKS Říčany Změna programu vyhrazena Přijímáme přihlášky chlapců do základních tanečních kurzů Bližší informace a předprodej vstupenek v kanceláři MěKS Říčany, 17. listopadu 214, tel.: Compression 4 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

5 6/2004 Sport v Mnichovicích Jak jsme slavili Svátek práce a vstup do EU v Mnichovicích? Na 1. máje postavená tribuna a zaplněné náměstí? To snad už ne. Ale ano! Na tribuně ovšem nejsou pánové s naučeným prvomájovým úsměvem a textem, ale hoši, kteří mixují muziku a vedle nich stupně vítězů. Náměstí není plné mávajících dětiček a průvodu s transparenty, nýbrž nedočkavých cyklistů, diváků a pořadatelů. A účast není povinná, ale čistě dobrovolná. Už asi víte, že je řeč o 2. ročníku cyklistických závodů MTB Posázavím. Ten od loňského roku změnil pořadatele tentokrát se pořadatelství ujal Petr Šimera společně s městem Mnichovice. Nezměnil však generálního sponzora, kterým zůstala firma Mountfield. Další sponzoři, kteří věnovali hlavně ceny pro vítěze i do tomboly a byli skutečně štědří, mají pod tímto článkem svá loga. Všem těmto sponzorům patří poděkování. Vždyť díky nim se vlastně celé závody mohly uskutečnit. Před startem byla na náměstí doslova helma na helmě. Závod odstartoval výstřelem starosta města, a poté se zařadil mezi více než 600 závodníků. Trať byla od loňska pozměněná jen málo a cyklisté si tak užili namáhavého stoupání, nebezpečných sjezdů, osvěžujících brodů i netradičního černého tunelu s plápolajícími svíčkami, kde byla prý ale stejně tma jak v p ytli. Hned po vyprázdnění náměstí od velkých závodníků nastoupili na start své krátké tratě děti. Závodili ve 4 kategoriích podle věku. Po dojezdu je čekala sladká odměna v podobě voňavého koláče, limonáda a poukázka od Mc Donalds. Vítězové byli odměněni ještě věcnými cenami. Po vyhlášení dětských vítězů už všichni netrpělivě čekali na prvního závodníka z 50 km tratě. Ten dorazil v čase 1h 35min 51s a měl velký náskok před ostatními. Celkovým vítězem závodu se tak stal závodník s číslem 124 Jan Šubrt z Milovic. Odměněných vítězů bylo samozřejmě více. Startovalo se v 6 kategoriích jednotlivců podle věku a pohlaví a ještě v týmech a školních týmech. I ti, kteří nestanuli na stupních vítězů, si mohli odnést hodnotné Z tratě závodu ceny, které nabízela tombola. Hlavními cenami tam byla 4 cyklistická kola. Závodníci dojížděli, dostávali tašky s tričkem, hrníčkem nebo ponožkami s logem závodu a po krátkém odpočinku snad všechny přepadl hlad. Guláš s chlebem a pivo jistě tuto potřebu uspokojily. Ohlasy na mnichovický cyklistický závod byly vesměs pozitivní a pár nedostatků, které zaznamenali více pořadatelé než závodníci, je spíš poučením pro příště, než selháním. Na úspěšnosti závodů mají velký poddíl hlavně ti, kteří ochotně kývli při požádání pořadatelů o pomoc a svého úkolu se pak svědomitě zhostili. Potěšující je to, že takto pomohli lidé a firmy výhradně domácí. Velkou měrou se podílela TJ Mnichovice: místopředseda TJ Josef Dvořák si vzal na starosti značení tratě a spolu s Petrem Doležalem zajistili lidi na problémová místa na trati Karel Bernold se svými lidmi se zas postaral o to, aby nenastal zmatek s parkováním Josef Filinger se zasloužil o hladký průběh řazení závodníků na start a o organizaci dění na náměstí Karel Špringer měl zase na starosti občerstvovačku na Ondřejově. Dalšími pomocníky byly: Karel Kučera, který měl na starosti prezentaci, si přivedl pár zodpovědných žen, a tak se i tato obávaná fáze závodu obešla bez zmatků Veřejné služby Mnichovice zajistily stavbu podia, zapůjčily ploty, postaraly se o dopravu a o závěrečný úklid náměstí do celé akce se zapojila i škola poskytla ubytování několika závodníkům z Moravy, zajistila 10 dětí z vyšších ročníků, které pomáhaly na dětské trati, a v neposlední řadě se školní jídelna zhostila nelehkého úkolu uvařit 650 porcí guláše a zajistit jeho výdej závodníkům chléb ke guláši daroval pan Maršálek, majitel místní pekárny a přidal ještě 60 kusů koláčů s náplní pro dětské cyklisty mnichovičtí hasiči poskytli zas potřebnou vodu na osvěžení cyklistů a mytí kol také předjezdci na čtyřkolkách Vít Blecha a Tomáš Drda ochotně a nezištně túrovali své stroje na trati firma JTC posekala potřebnou plochu na parkování. Všem těmto lidem a jejich pomocníkům patří veliký dík nejen za ochotu, ale i za dobře odvedenou práci, kterou ve svých ohlasech ocenili sami závodníci. Nesmíme ale zapomenout ani na ostatní vstřícné občany: pana Kopřivu, který zapůjčil stoly a lavice, pana Trnku, který měl svůj stánek na náměstí a také daroval elektřinu na ozvučení a chlazení piva. Také pan Krajňák dodal elek- Vítězové kategorie M2 se předtsavili i jako hrdí otcové Celkový vítěz závodu Jan Šubrt s číslem 124 Z trasy závodu Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 5Only

6 Život Mnichovic Děti na startu třinu ze svého bytu pro časomíru. Paní Vinklárková umožnila zas parkování na louce u hřiště. I těm patří poděkování za to, že přispěli k hladkému průběhu závodů. Poděkování si zaslouží i pořadatelé Petr Šimera a město Mnichovice (zastoupené Mgr. Jakubem Žvejkalem), kteří skočili vlastně do neznámých vod a plavali opravdu statečně. Jolana Šimerová organizátorka dětských závodů Z dětského okruhu Promočení ale šťastní kluci i ternérky po vítězném zápase s Radošovicemi Fotbal Mistrovské soutěže excelentně zakončili žáci z Přípravky A Skvělého úspěchu dosáhli naši chlapci z Přípravky A v mistrovské soutěži 2003/04, kde se umístili na příčce nejvyšší 1. místě. Stálo to ale hodně nervů celého realizačního týmu. O prvenství rozhodl až poslední zápas hraný v Radošovicích, které celou sezónu vedly. Tento zápas kluky pořádně prověřil. Zima, déšť a kluzký trávník jim ale na bojovnosti neubraly. Přidali do boje fotbalové srdce a zvítězili 2:1. Je nutné pochválit všechny hráče: Tomáše Čížka, Josefa Fouska, Petra Kačína, Petra Jandu, Františka Lána, Andyho Rosena, Patrika Řeháka, Tomáše Šafaříka, Michala Šimáčka, Jakuba Tótha, Martina Veselého, Jana Černého, Lucii Kožákovou a Michala Zídku, kteří se v sezóně 2003/2004 na tomto krásném umístění podíleli. Bez realizačního týmu, který šlapal, jak je ve fotbale třeba, by se vítězství nezrodilo. Proto dík patří nejen dětem, ale i trenérkám Vivian Bočkové a Jitce Chaloupkové, vedoucí družstva Haně Čížkové, zdravotnici Lucii Řehákové, za super občerstvení pro chlapce Ivaně Šimáčkové, rozhodčímu domácích utkání Jaroslavu Šimáčkovi a za technicko-taktickou pomoc Zdeňkovi Bočkovi. Zároveň musíme poděkovat spozorům, kteří se podíleli na akcích pořádaných Přípravkou A. Jsou to především: Vanessa club, Mountfield a.s., Roto s.r.o. a ostatní fyzické osoby, které přispěli finanční či materiální pomocí. Chlapcům byl v sobotu při Mnichovickém Kramaření slavnostně předán pohár a medaile za vítězství. Kluci skvělé, díky!! TJ Mnichovice oddíl kopané Po zápase kluci dostali volňásky na pouť Předávání poháru za vítězství Sporťáci začali budovat hřiště na plážový volejbal. Finanční situace tohoto spolku je však závislá na vlastní práci a sponzorských darech. Peníze, které vydělali svými aktivitami možná nebudou stačit k tomu, aby včas stavbu dokončili. Chcete-li pomoci a přispět alespoň malou částkou na tento projekt, zde je číslo konta: /2400 Předem děkujeme za všechny, kteří se na plážový volejbal v Mnichovicích těší. J.Š. Sporťáci Compression 6 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

7 6/2004 V současné době není naše družstvo mužů na tom nejlépe. Z počátku to po dvou vítězstvích vypadalo slibně, ale nyní jsou na osmém místě z deseti, a to by nestačilo. Ve druhé polovině extraligy se bude rozhodovat o tom, kdo v ní zůstane a kdo sestoupí. Pro nás to znamená postoupit alespoň o dvě místa výš na šesté místo a splnit si tak svůj Pozemní hokej Muži zahájili druhou polovinu extraligy úkol před začátkem sezóny. Že je to reálné, signalizuje poslední vítězství v Budějovicích 3:0 (branky Povýšil, Konrád, Musil). Takže do 7. července, kdy extraliga končí, budeme bojovat o to, zůstat mezi prvními šesti. Přejeme, aby se to povedlo! Ne tolik napínavá, ale přesto záslužná práce je činnost družstev těch nejmladších děvčat mladších žaček. Přes dvacet děvčátek postavilo pro turnaj v Mnichovicích dokonce dvě družstva, která sice turnaj nevyhrála, ale naznačila, že budou dobrým základem pro budoucnost ženského hokeje v Mnichovicích. A. Mareček Družstvo mužů před nešťastným utkáním s Hostivaří 2:3 (pol.2:0) První družstvo žaček s trenérem Müllerem Druhé družstvo žaček bez trenéra Vodenky Dětské rybářské závody 2. května se u božkovského rybníka sešli malí rybáři, aby se utkali o největší úlovek. Velcí rybáři jim připravili rybářské závody. I když počasí nebylo nijak lákavé, sešel se jich plný břeh, a jak vidíte na fotkách, neodcházeli s prázdnou. J.Š. Vítězný úlovek Honzy Vyskočila Škola informuje V tomto roce se u nás ve škole uskutečnily první oslavy Čarodějnic. Každý měl mít masku včetně učitelů. Masky byly různé, někdo byl převlečen za čarodějnice (což byla většina), dále šli i za baby s koštětem, někdo se převlékl za víly a kouzelníky, někteří i za strašidla. V některých třídách se dokonce i hlasovalo o nejhezčí masku. Pátou vyučovací hodinu se šel průvod všech dětí prvního i druhého stupně společně s učiteli projít po Mnichovicích. Paní ředitelka vybrala 8 dětí, aby šly navštívit pana starostu na Obecní úřad a předat mu žádost, aby mohl být vybudován na naší škole školní klub. Hodně dětí se hlásilo, ale paní ředitelka vybrala jen ty nejhezčí masky. Průvod potom prošel kolem Obecního úřadu a dále pokračoval směrem na fotbalové hřiště. A pak se šlo zpátky do školy, kde děti čekal čarodějný oběd (mochomůrková polévka a omáčka z hadích ocásků). Snad se to líbilo všem. Jana Nábělková žákyně 7.třídy Čarodějnice Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 7Only

8 Život Mnichovic Závody Příprava nového školního roku Ve čtvrtek jsme se zúčastnili atletických závodů, které se konaly ve Staré Boleslavi na atletickém stadionu Houšťka. Jeli jsme s paní učitelkou Miroslavou Moravcovou a panem učitelem Martinem Hemelíkem. Měli také za úkol vybrat děti, které budou reprezentovat naši školu. Závodů se zúčastnili žáci z 2. stupně naší školy, kteří závodili v různých disciplínách (vrh koulí, skok do výšky, skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 60 m, 400 m 800 m, 1000 m, 1500 m, štafeta 4x60 m). Celkem nás jelo 43 sportovců. Byli jsme rozděleni do 2 věkových kategorií, a ty byly dále rozděleny na žáky a žákyně. Závodilo se celé dopoledne a ve 13 hod. bylo vyhlášení výsledků. Výsledky: Ze závodů mladší žákyně 4. místo mladší žáci 6. místo starší žákyně 8. místo starší žáci 3. místo Lenka Matějovská, Lucie Karfilátová, Martin Burcev, žáci 9.A Ještě neskončil školní rok 2003 až 2004 a už se připravujeme na školní rok 2004 až Vyhodnocení toho současného roku budeme zpracovávat až v průběhu prázdnin. V měsíci červenci a srpnu nás čekají zase stavební práce a opravy budovy oprava okapů a střechy, rekonstrukce hygienického zázemí u tělocvičny, oprava šaten, rozvody teplé vody a vymalování tříd a chodeb v přístavbě. Budeme se hodně snažit, abychom v září začali zase v trošku lepších materiálních podmínkách. Ale jenom to nestačí. Připravujeme i nové aktivity v rámci školní výuky i mimoškolních činností. Od září bude v ZŠ Mnichovice pracovat pobočka Základní umělecké školy Říčany obor klavír a zpěv (v červnu proběhnou talentové zkoušky do těchto uměleckých oborů). Rozšíříme nabídku sportovních aktivit tenisová škola, sportovní hry (ve spolupráci s JUDr. Zenklem budeme využívat novou sportovní halu na Myšlíně). V rámci tělesné výchovy zařadíme do výuky kurz bruslení na zimním stadionu ve Velkých Popovicích (pro žáky 5. a 6. ročníku). Naše škola byla přijata do tříletého mezinárodního projektu Comenius partnerství škol podporovaného Evropskou unií (program Sokrates). Od října bude ve škole pracovat studentka angličtiny z Estonska v rámci asistentského pobytu hrazeného opět z EU. (Pro tuto slečnu hledáme ubytování máte-li možnost, ozvěte se prosím na tel Děkujeme). Od nového školního roku připravujeme otevření školního klubu pro žáky 2. stupně v prostorách školní jídelny. Věřím, že se mnichovická škola bude stále více a více rozvíjet v duchu moderního školství a stane se místem, kam rádi chodí nejen žáci, ale i jejich rodiče, zaměstnanci školy i ostatní obyvatelé Mnichovic. Mgr. Marcela Erbeková ředitelka školy Poděkování firmě MOUNTFIELD U příležitosti Dne dětí předala firma MOUNTFIELD základní škole vozidlo pro dovoz obědů do mateřské školy. Děkujeme za tento sponzorský dar a věříme, že bude dobře sloužit ku prospěchu našich dětí. Mgr. Marcela Erbeková Informace ze školní jídelny ZŠ TGM Školní jídelna doznává od počátku tohoto školního roku značných změn a my jsme přesvědčeni, že ku prospěchu všech našich strávníků. Byl pořízen nový výdejní pult, ohřívací zařízení pro bílé nádobí, nerezové hrnce, atd. Po vstupu do EU však dochází ke zvýšení vstupních cen velkého množství základních potravin, tedy surovin které naše kuchyň zpracovává k přípravě pokrmů. Do konce tohoto školního roku jsme schopni při maximálním ekonomickém úsilí stávající ceny jídel ještě udržet. V nových souvislostech jsme však nuceni od nového školního roku, tedy od září 2004, zvýšit konečnou cenu obědů o cca 2 3 Kč a svačinek o 1 2 Kč. Věříme, že naši strávníci, především pak jejich rodiče, sledují současný cenový vývoj, a proto tuto změnu pochopí. Je samozřejmé, že se nejedná pouze o zdražení, naopak naše služby budeme i nadále zkvalitňovat. Chystáme postupně další nákupy zařízení, odpovídající současným požadavkům na vybavení moderní školní kuchyně tak, aby žáci i ostatní strávníci byli i v příštím roce maximálně spokojeni. S přáním dobré chuti Renáta Zenklová vedoucí školní jídelny Školka informuje Jak dopadl zápis do Mateřské školy v Mnichovicích? Ve dnech 14. a proběhl řádný zápis do mateřské školy na školní rok 2004/2005. Celkem bylo zapsáno 45 dětí. Počet dětí, které lze přijmout dle vyhlášky MŠMT č. 35/1992 Sb., o mateřských školách v souvislosti s vyhláškou č. 108/2000 je 23 dětí s překročením o jedno dítě v každé třídě. Protože celkový počet zapsaných dětí překročil počet zájemců, které lze přijmout, rozhodovalo o přijetí dětí po dohodě s psychologem (dle daných kritérií) město Mnichovice (dle zákona č. 564/1990 Sb.) Daná kritéria: trvalé bydliště Mnichovice zaměstnaná matka (stálý pracovní poměr) předškolák před vstupem do 1. třídy sociální případ pravidelná docházka pořadí Celkem bylo přijato 23 dětí, z toho 4 předškoláci, ostatní děti s pravidelnou celodenní docházkou, jejichž matky již pracují, nebo budou nastupovat do zaměstnání. Ze spádové obce Hrusice, která nevlastní mateřskou školu, byly přijaty 4 děti. (2 děti na doporučení dětské lékařky, 1 dítě matky samoživitelky na doporučení sociální Compression 8 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

9 6/2004 péče, 1 dítě nástup matky do zaměstnání. Děti, jejichž matka či otec jsou na mateřské dovolené, nebyly z důvodu nedostatku míst přijaty vzhledem k požadavku nepravidelné docházky. Jsou však vedeny jako náhradníci. Dále nebyly přijaty dvě děti z Mirošovic a jeden cizí státní příslušník. Celkem nebylo přijato 22 dětí, z toho 13 dětí z Mnichovic matky na mateřské dovolené. Čekání na zápis do mateřské školy si děti s maminkami krátily v hracím koutku. Měly tak možnost seznámit se a pohrát si s oblíbenými hračkami svých budoucích kamarádů. Škoda jen, že přestože se v loňském roce otevřela nová třída, nemůžeme uspokojit všechny zájemce, ale museli jsme upřednostnit zájemce, kteří pracují, nebo budou pracovat ve stálém pracovním poměru a děti budou docházet do mateřské školy celodenně každý den. Jestliže bude příliv mladých rodin do Mnichovic pokračovat, bude se muset zvažovat otevření další třídy za předpokladu, že matky budou zaměstnané ve stálém pracovním poměru, a že budou splněny další předepsané podmínky. Provoz mateřské školy je totiž drahý a není možné, aby do mateřské školy docházely děti s nepravidelnou docházkou. Alena Hybešová ředitelka mateřské školy Jak jsme čistili studánku.. Ve studánce odjakživa, v létě v zimě voda zpívá Naše lesní studánka byla po zimě plná jehličí a listí a byla zanesena pískem a bahnem. Slibovali jsme si, že až se zlepší počasí, půjdeme studánku vyčistit. To bylo začátkem dubna. Konečně sluníčko svítilo a my jsme se vydali s lopatkami a hrabičkami tak jako každý rok studánku vyčistit. Jaké bylo ale naše překvapení, když jsme našli studánku úplně prázdnou. Snažili jsme se ji prohloubit a najít aspoň malinký pramínek. I když jsme usilovně pracovali, vodu jsme neobjevili. Byli jsme moc zklamaní. Snad se voda objeví, až přijde májový déšť! Ptáci nám za naši snahu a práci zazpívali ty nejkrásnější písničky a les nám ukázal mraveniště a slepýše, kterého vytáhlo ven jarní sluníčko. Děti 2. třídy mateřské školy Vy se ptáte, my odpovídáme V souvislosti s minulými články v této rubrice (ohledně bezpečnosti stromů v zástavbě) mě napadlo, že zřejmě též z obavy z vyvrácení a pádu stromu lidé uříznou horní část smrku nebo borovice. Často se nám tak naskytne nehezký pohled na takto zmrzačené stromy, které byly původně ozdobou celé zahrady. J. Š. RNDr. Záruby jsme se zeptali, zda tento zásah skutečně ochrání strom od vyvrácení nebo zlomení a jak je to vůbec se stříháním a ořezáváním jehličnanů? Zájemci o podrobnosti se mohou například obracet na autora tohoto příspěvku, m.j. i prostřednictvím MěÚ. RNDr. Petr Záruba K výše uvedenému dotazu je možné odpovědět následující : 1. Pokud vlastník nebo jiná osoba odřízne z různých důvodů (obava z pádu stromu, nadměrné stínění, snaha omezit výšku stromu) vrcholovou část koruny, může být sankcionován pro spáchaný přestupek poškození dřeviny, rostoucí mimo les. 2. Kromě toho se ale vystavuje praktickému a v zásadě závažnějšímu ohrožení. Pokud dojde k odstranění vrcholové části koruny stromu (velmi často je tento zákrok prováděn u smrků), tak vznikne zpravidla rozsáhlá řezná plocha, a tou se do jádrové části kmene dostává vlhkost. Postupem času dochází ke vzniku rozsáhlých hnilobných ložisek a po nějakém čase může dojít k zcela nečekanému pádu stromu se všemi možnými důsledky (ohrožení zdraví, škody na majetku). 3. Pokud má vlastník stromu zájem udržet jej v určité výšce (například jehličnan ve výšce 3-4 metry), je možné vždy na jaře opatrně odstranit čerstvé výhony. Tato drobná poškození strom zpravidla dobře snese a nevznikají hnilobná ložiska. Další dotazy směřované RNDr. Zárubovi, které vyvolaly předchozí články v této rubrice, budou zodpovězeny v příštím čísle ŽM. Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 9Only

10 Život Mnichovic Příroda kolem nás Motýlice obecná Dendrotelmy a jejich výzkum Motýlice obecná (Calopteryx virgo) patří do řádu vážek. Jedná se o poměrně citlivý druh, který žije především u čistých tekoucích vod. Je zajímavé, že tuto vážku (sameček a samička se zbarvením poněkud odlišují) můžeme vidět u Mnichovky, i přímo v centru Mnichovic. V letních měsících je možné vidět poletující vážku tohoto druhu nad Mnichovkou hlavně v úseku od mostu v Pražské ulici po ústí Struhařovského potoka do Mnichovky, ale i v Potočinách. Motylák Motýlice Termínem dendrotelmy jsou označována zcela specifická stanoviště vodních druhů bezobratlých živočichů. Jedná se o dutiny v pařezech, nebo ve vykotlaných kmenech stromů, které jsou naplněné srážkovou vodou. Patří sem i vodou zaplněné prohlubně v rozsochách silných větví zpravidla starých, mohutných stromů. V těchto malých nádržích vody se vyvíjí a žije velmi specifický a zvláštní soubor druhů drobných živočichů. Patří mezi ně různí prvoci, hlístice, vodule, larvy komárů, pakomárů, pakomárců, koutulí, pestřenek a dalších pro běžného člověka záhadných druhů živočichů. Pozoruhodnou zajímavostí je například to, že obsah vody v některých dendrotelmách je velmi malý (v některých sledovaných dendrotelmách byl obsah vody 0,1 litru, což je méně než v šálku na kávu), a přesto v tak malé vodní nádrži bují čilý život. Navíc v těchto nádržkách jsou velmi nehostinné životní podmínky je zde nedostatek světla, nedostatek živin, málo kyslíku ve vodě a podobně. Mezi další z mnoha zajímavostí patří i to, že vývojová stadia živočichů, obývajících dendrotelmy, jsou schopna přežít i dlouhodobější vyschnutí po opětovném zaplnění dutiny vodou se zde opět po krátké době hemží množství drobných živočichů. Jak z předchozího textu vyplývá, jedná se o velmi zajímavý mikroekosystém, o kterém však dosud mnohé nevíme. Některé druhy, které se v dendrotelmách vyvíjejí, nebyly dosud zjištěny v žádných jiných typech vod, než právě v dendrotelmách. Mnohé z těchto živočichů patří navíc mezi velmi vzácné a významné tvory fauny. Pro poměrnou nenápadnost a vzácný výskyt jsou tyto velmi specifické ekosystémy přehlíženy a neprávem unikají pozornosti jak běžných návštěvníků lesa, tak mnohých biologů. V současné době probíhá speciálně zaměřený výzkum řady dendrotelm po celém území České republiky. Je milou povinností autora poděkovat touto cestou Ing. Ivanu Drbohlavovi a firmě Mountfield, díky jejichž finanční pomoci je možné ve výzkumu pokračovat. Několik monitorovaných dendrotelm se nachází i v Mnichovicích nebo v jejich okolí (například v lesích v Jidáškách, u Myšlína, na Božkově, ve Strančicích či u Senohrab. Dále je pak možné vidět je i ve Voděradských bučinách. RNDr. Petr Záruba Příspěvky od našich církví Ze života římskokatolické mnichovické farnosti Mnichovice navštívili v posledních desítkách let různé osobnosti. Mezi nimi jako vzácné návštěvy byli i biskupové. Přehled jejich návštěv za poslední roky: v roce 1981 arcibiskup kardinál Frant. Tomášek a 1993 biskup Jar. Škarvada přijeli udílet svátost biřmování. Roku 1994 biskup Jar. Škarvada světil Mariánský sloup na náměstí. V roce 2000 zde byla opět udílena svátost biřmování, a to apoštolským nunciem arcibiskupem Giovanni Coppou. Na postní návštěvu přijel v březnu 2001 arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, letos biskup Karel Herbst a nedávno byl uveřejněn v našich novinách rozhovor s biskupem Václavem Malým. Nyní se připravujeme v jubilejním roce mnichovického kostela (250 let od jeho posvěcení) na návštěvu arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. Nebude to návštěva politická, ale duchovní. Dá-li Pán Bůh, bude udělovat svátost biřmování. Podobně jako Svatý Otec navštěvuje různé země jako pastýř své ovečky, navštěvuje pan kardinál svoje farnosti v celé diecézi. Mnichovická farnost patří nyní do pětice farností spravované 1 farářem a jeho pomocníkem, kaplanem. Těch pět farností patří do vikariátu Jílové. 14 vikariátů tvoří pražskou arcidiecézi, které jsou podřízené další české diecéze: České Budějovice, Plzeň, Litoměřice a Hradec Králové. Všechny diecéze patří do církve katolické. Viditelná hlava církve, Svatý Otec, sídlí ve Vatikánu v Římě. Je nástupce sv. Petra, nejvyšší zástupce P. Ježíše zde na zemi. Patříme do Evropy, tj. pro nás letos novinka. Ale jinak celou historií, třeba jen Mnichovic patříme do církve, která je po celém světě. O to víc jsme rádi, když si udělá pan kardinál čas na malé Mnichovice ve velké církvi.sv. křtem jsme vstoupili do rodiny církve. Když v rodině někdo nežije pohromadě, tak je to divné. Tak i ve farnosti je divné, když pokřtění nechodí do kostela, aby se setkávali s ostatními křesťany, nežijí křesťansky. Aby naše křesťanství nebylo jen pasivní, ale aktivní, k tomu přijímáme svátost biřmování. V síle Ducha Svatého pak máme hlásat evangelium nejen slovy, ale celým životem. Proto i svátost biřmování, kterou bude, dá-li P. Bůh, pan kardinál udělovat, je veliká věc. Ale kromě toho se vždy rád setkává i s představiteli státní správy či jinými občany Mnichovic. Kéž se na toto setkání s ním těšíme a dobře jej využijeme. P. Ivan Kudláček farář Compression 10 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

11 6/2004 Ze starých kronik Jaké mělo následky pouštění draků v roce 1914 Jako každého roku na podzim si mnichovická mládež i ve válečném roce 1914 nenechala ujít svou oblíbenou zábavu pouštění draků. V této chlapecké zábavě se zvláště vyznamenával Antonín Santorcl z č.p. 76, který si tehdy vyrobil zvlášť pěkného draka za pomoci kamarádů Aloise Šubrta z č.p.86 a Eduarda Žvejkala z č.p Kamarádi se dohodli, že si svého draka vyzkoušejí k večeru. Aby rozeznali, jak vysoko za tmy vzlétne, připevnili pod něj lampión s hořící svíčkou. K této produkci si zvolili místo pod dráhou u Halašova mlýna. Dne 10. října 1914 po 18. hodině večer vznesl se velký drak s ohnivou koulí do značné výše. Chlapci vida, že světlo ve výši pěkně hoří, povolili u draka celou šňůru. Bylo právě k 19. hodině, kdy do Mnichovic vjížděl osobní vlak od Benešova. Než zastavil, zjistili cestující ve značné výšce světlo. Upozornili na to ve vlaku jedoucího poručíka Sumu, který ve své horlivosti usoudil, že to bude nepřátelské letadlo. Hned převzal velení vlaku, nařídil zhasnout všechna světla a strojvedoucí musel pískáním vyzývat občany k ostražitosti. Chlapci pozorovali, že se něco zvláštního děje, ale neuvědomili si, že jsou toho příčinou oni. Bylo jim divné, že tu vlak stojí tak dlouho. Mezitím jim svíčka v lampiónu dohořela a oni stáhli draka dolů. Vlak, když se světlo ztratilo z oblohy, odjel. Poručík Suma vystoupil ve Strančicích a hned telegraficky vyrozuměl vojenskou stráž v Čerčanech, hlídající železniční most přes Sázavu. Byl jejich velitelem a vydal rozkaz most okamžitě hlídat před poletujícím nepřátelským letadlem. Další hlášení provedl na vojenské velitelství v Praze. Toto zařídilo ihned další opatření, vyrozumělo vojenskou posádku v Benešově, že v našem kraji létá nepřátelský výzvědný letoun. Obě posádky měly celou noc pohotovost. Že tomu tak opravdu bylo, potvrdil Čeněk Kropáček z č.p. 40, který v té době u pražské posádky stál na stráži. Že to byl papírový drak, který zdejší občany tolik vystrašil, žádného nenepadlo. Ani četnictvo nemělo zdání, že původci tohoto vzrušení jsou osmnáctiletý klempířský učeň Antonín Santorcl, sedmnáctiletý truhlářský učeň Alois Šubrt a školák Eduard Žvejkal. Po čase, když si ještě lidé o této příhodě vyprávěli, podřekl se otec Eduarda Žvejkala. Nato se uchopil vyšetřování strážmistr Bohm, viníky zjistil a drakovou záležitost předal okresnímu soudu v Říčanech. Trestní oznámení bylo učiněno na A. Santorcla a A. Šubrta, Žvejkal nebyl uveden, protože mu nebylo ještě 14 let. 21. října 1914 byli předvoláni k soudu. Na dotaz soudce JUDr. Nováka, co tím vlastně mysleli, odpověděli, že jej takto pouštějí každý rok a že tím nic nezamýšleli. Soudce s úsměvem oba chlapce propustil domů. Osvobozující rozsudek byl také oznámen vojenskému velitelství v Praze. Tam však nebyli spokojeni, zvláště poručík Suma, který požadoval viníky předvést k okresnímu hejtmanství v Praze na Žižkově. Vyšetřování se ujal sám hejtman Přibyl a původce této aféry si nechal předvolat do Říčan. Odsuzující trestní výměr zněl: Dne 19. listopadu Provedeným trestním řízením a vlastním Vaším doznáním jest zjištěno, že jste dne 10. října 1914 v hodinách večerních pouštěli pod železniční zastávkou v Mnichovicích draka, na němž byl připevněn barevný lampión s hořící svíčkou, kterýmžto jednáním jste jmenovitě v obecenstvu, večerním vlakem z Benešova do Prahy jedoucího a zjev ten si vysvětliti nemohoucím, vyvolal značný rozruch. Tímto dopustili jste se přestupku 11 císařského nařízení ze dne 20. dubna 1854 a proto odsuzuji Vás dle téhož zákonného ustanovení ku pokutě 5 korun ve prospěch fondu chudých města Mnichovic, v případu nezaplacení této pokuty do vězení na dobu 12 hodin. Z nálezu tohoto můžete se odvolati k c.k. místodržitelství v Praze. Odvolání takové podati by bylo ve lhůtě do 3 dnů ode dne doručení počínajíc u c.k. okresního hejtmanství na Žižkově. Pokuta od jmenovaných na obecním úřadě byla zapravena. O celém případu byl uveřejněn článek v novinách Národní politika dne 25. října Karel Dražil kronikář města Opět přišly slavné májové dny, dny, ve kterých vzpomínáme osvobození naší země od fašistické poroby. V květnu 1945 skončila druhá světová válka a osvobozením Prahy a středních Čech se dovršil proces, na který se většina našich obyvatel těšila více než šest let. Konečně jsme byli svobodni a nacistická moc se se svou krutostí ztratila navždy. Připomeňme si některá fakta z posledních dní 2. světové války. V Praze se bojovalo ještě 9. května a z jižní části města byli nacisté vytlačeni až v odpoledních hodinách tohoto dne a po podepsání dohody s německou stranou padlo ještě čtyřicet devět praž- Vzpomeňte s námi konec 2. světové války Odbojová skupina květen 1945 Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 11 Only

12 Život Mnichovic ských občanů. A část jich byla zvěrsky umučena. Při Pražském povstání bylo zabito 2316 obránců Prahy a ve stejné době padlo 435 sovětských vojáků. Jen minimálně se hovoří o osvoboditelské misi Rudé armády, ale je známo, že od září r. 1944, kdy byla osvobozena první východoslovenská obec Kalinovo, do poslední bitvy u středočeského Milína 11. května 1945, padlo nebo na následky zranění zemřelo na našem území 144 tisíc rudoarmějců. Je třeba si dále připomenout, že na československém území padlo 60 tisíc rumunských, 1200 polských a 2500 československých vojáků. Naproti tomu v době Pražské operace bylo v Čechách v plné bojové pohotovosti 900 tisíc nacistických vojáků vyzbrojených 2200 tanky a útočnými děly, 9700 děly a minomety a 1000 bojových letadel, k jejichž porážce muselo být nasazeno sovětských a rumunských, polských a československých vojáků. Připomeňme si též osvoboditelskou misi US Army, která osvobodila Aš, o čtyři dny později Cheb, vstoupila do Domažlic a Klatov a do Plzně a Strakonic. Při osvobozovacích bojích na tomto území padlo 200 amerických vojáků. Den osvobození v současné době slavíme 8. května a v ten den jsme také v Mnichovicích položili věnečky k pomníčkům padlých bojovníků a věnce k památníku na Masarykově náměstí, u Požárního domu a na hřbitově. Karel Dražil kronikář města Zdraví Občas se některým z nás stane, že nemůžeme usnout ihned po večerním ulehnutí. A když už se nám konečně podaří zabrat, opakovaně se probouzíme během spánku anebo se ráno budíme dříve, než jsme plánovali. A přitom máme za sebou takový těžký den, únavou už jsme k večeru nemohli vydržet a tak jsme se do postele těšili! Jestliže některé z výše uvedených poruch spánku trvají déle než měsíc a objevují se častěji než 3 dny v týdnu, hovoříme o nespavosti. V Čechách trpí nespavostí 35% obyvatel. Podle příčiny, která k ní vedla, se přistupuje k léčbě. Pokud se lékař rozhodne pro medikamentosní therapii, podávají se tzv. hypnotika ( Hypnos = řecký Bůh spánku a snů). Dnes se podávají léky na spaní, při jejichž užívání už člověk nebývá druhý den ráno ospalý, obluzený či nevýkonný. Snažíme se je užívat kratší dobu několik týdnů jako pomoc k navození správného spánkového režimu. Poté je zvolna vysazujeme. Nespavost Jestliže se projeví závažnější porucha spánku, je vhodné i odborné vyšetření neurologem či psychiatrem a stanovení dalšího postupu léčby. Příčinou nespavosti může být například změna prostředí, psychické problémy, stres, bolest a v neposlední řadě nevhodný spánkový režim. Dlouhodobý nedostatek spánku může způsobovat zvýšení krevního tlaku, bolest hlavy, poruchy soustředění, zhoršení obtíží u kardiaků. Chceme-li lépe spát, měli bychom učinit opatření, která vedou ke zlepšení spánkového režimu: a) Každý den vstávejte a uléhejte ke spaní přibližně ve stejnou dobu a na stejné lůžko. Neměňte režim spánku ani o svátcích a dovolených. b) Během dne nespěte, do postele si večer nelehejte dříve, než jste ospalí. V posteli není vhodné jíst, telefonovat, sledovat TV. c) Vaše ložnice má být tichá, spíše chladnější dobře provětraná místnost, ve které je tma. Odstraňte hlasitě tikající hodiny, zavřete dveře, aby vás nerušil třeba kapající vodovod z koupelny. d) Před spaním nejezte a nepijte povzbuzující nápoje jako kávu, kolu, černý čaj, bezprostředně před spaním necvičte. e) Vhodná je tělesná aktivita během dne, můžeme si dopřát večerní koupel v teplé vodě a těsně před spaním třeba i sklenici mléka. V neposlední řadě lze spánek přivolat i tzv. metodami relaxace a nacvičováním správné techniky dýchání. f) Jestliže po ulehnutí nemůžete usnout, vstaňte z postele a věnujte se nějaké činnosti, než se vám opět začne chtít spát. Lékař by měl jít pacientovi vždy příkladem jelikož je právě 1 hod 30 minut po půlnoci, tak si říkám, že dnes už nastolit správný spánkový režim nestihnu, ale zítra začnu opravdu!!... Tak dobrou noc! MUDr. Magda Jiráková Lidové léčitelství známe od pradávna. Léčení pomocí baněk pro nás není také nic nového, i když to zavání šarlatánstvím. Staronový způsob tzv. vakuové léčby se osvědčuje i v našem století elektroniky. Baňková masáž je založená na posouvání baňky po tkáni podle určitých ověřených metod. Její původ spadá do starověké Číny. Číňané měli blízko k přírodě a velice dobře znali své tělo. Proto se z nich stali vynikající lékaři a vytvořili si vlastní čínskou medicínu. Baňkování prováděli již ve 3. století našeho letopočtu. Používali dokonce i tzv. krvavé baňky tkáň se narušila vpichem, aby mohly škodlivé látky lépe z těla ven. Pomocí ohně se v baňce vypálil vzduch, čímž vznikl podtlak, který napomohl jejímu přisátí na kůži. Silný podtlak nasál část kůže i podkoží do baňky a zároveń způsobil silné krvácení z poraněného místa. U nás se tato krvavá metoda nepoužívá. Jak se u nás léčilo a zase se léčí? Paracelsus v 16. století prohlásil: Kde příroda způsobila bolest, tam nahromadila škodlivé látky. Pokud je není sama schopna odstranit, musí jí pomoci lékaři. Baňkovalo se doslova vším, co bylo po ruce. Bambusem, rohy zvířat, hlínou, sklem a v poslední době i pryží (gumou). Dnes se vzduch z baňky odsává například pomocí gumového balonku nebo přímo odsávacím zařízením, jako je Vacupress. Vakuová léčba se uplatňuje při onemocnění pohybového aparátu jako dodatková léčba a v kosmetice při boji s celulitidou. Pročišťuje lymfatický systém řečiště našich odpadních látek, zrychluje odplavení škodlivin z těla, silně tonizuje metabolismus vlivem silného prokrvení a okysličení daného místa a zpevňuje ochablé podkožní vazivo. Trochu rozdílné je přikládání baněk staticky na určité místo. Buď na body maximální citlivosti nebo na gelosy- ztvrdlinky nejčastěji kolem kloubů. Dopad je téměř okamžitý úleva od bolesti a uvolnění partie. Odborná aplikace někdy i upraví funkci vnitřních orgánů. Ne vždy mají totiž bolavá záda původ v pohybovém aparátu. Účinnost metody je závislá především na šikovnosti, znalostech a praxi léčitele. Jako taková má svoje indikace ale i kontraindikace, a tak určitě nepatří do rukou laikům. Při kombinaci se zdravým životním stylem (s omezením živočišných tuků) a zejména dostatečným pitným režimem se mohou dostavit překvapivé výsledky v podobě úbytku tukové tkáně na problematických partiích stehen a boků a zmírnění poruchy ukládání tuků v podkoží (celulitida). S pozdravem Vaše Zdravíčko Libuše Zacharová fyzioterapeut Compression 12 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

13 6/2004 Informace... od MěÚ Vítání nových občánků města narozených v roce 2003 Dne 29. dubna 2004 se konalo slavnostní přivítání 22 nových občánků města Mnichovice v obřadní síni Městského úřadu v Mnichovicích. Nové občánky slavnostně přivítal starosta města Mgr. Jakub Žvejkal, každé dítě obdrželo hračku a na památku keramickou plaketu vyrobenou ku příležitosti 870 let založení Mnichovic. Děti z mateřské školy vystoupily na vítání občánků s pěkným pásmem písniček a básniček věnovaných přítomným novým občánkům, jejich rodičům a prarodičům. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Informace o internetových stránkách Mnichovic a příležitosti pro místní podnikatele Na internetových stránkách Mnichovic je nově zprovozněna mapa Mnichovic. Je to mapa, která vám ukáže, kde se nachází vámi zadaná ulice, zajímavost nebo instituce. V odkazu na váš konkrétní objekt zájmu se dozvíte ještě více informací. Na mapě je připraven vyhledávací seznam firem působících v Mnichovicích a okolí, kde budou uvedeny základní informace o firmě s kontaktem. Zároveň se na mapě zobrazí místo sídla firmy. Tento seznam velmi pomůže při orientaci v nabízených službách u nás v Mnichovicích jak místním občanům, tak i těm, kteří do Mnichovic jezdí jen občas. To je příležitost pro ty z vás, kteří chcete, aby o vás bylo v Mnichovicích vědět. Zaregistrovat se můžete přímo na internetových stránkách města v rubrice firmy, v odkazu na mapě Mnichovic nebo písemnou formou na adresu MěÚ Mnichovice. Zaregistrování je zcela zdarma. Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Vítězný návrh úpravy Masarykova náměstí Foto Zdena Koèová Během měsíce června bude probíhat celková oprava ulice pod nádražím a části ulice Jiráskova. Během oprav bude provoz v těchto ulicích omezen. Respektujte, prosím, značení a pokyny zhotovitele. Děkujeme za pochopení. Město Mnichovice Vítězný návrh úpravy Masarykova nám. od Ing. arch. Maška, který byl vybrán jmenovanou komisí pro hodnocení nabídek, a pro který se vyslovila nadpoloviční většina občanů na MěÚ Mnichovice. Tento návrh bude dále zpracováván a doplňován o další požadavky města. S konečnou podobou návrhu úpravy mnichovického náměstí budou občané seznámeni. Informace o volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 Vážení občané, v minulých dvou číslech Života Mnichovic jsme Vás průběžně informovali o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu v roce 2004, které se uskuteční v naší republice v pátek 11. června a v sobotu 12. června Informovali jsme Vás, kdy se budou volby konat, kde, za jakých podmínek má občan ČR právo volit ve volbách do Evropského parlamentu, jak a kde může občan požádat o voličský průkaz. Nyní Vás seznámíme s tím, jak se bude hlasovat. Co učiní volič po příchodu do volební místnosti? Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 13 Only

14 Život Mnichovic volební místnosti totožnost a občanství jiného členského státu EU. Neprokáže-li shora uvedený volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz. Jak volič hlasuje? občané členských států EU, kteří hlasují na území ČR, volí kandidáty ČR do Evropského parlamentu. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo proto, že nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková komise hlasování neumožní. Vaše případné dotazy k nadcházejícím volbách Vám ochotně zodpoví tyto pověřené pracovnice MěÚ Mnichovice: Ivana Kuklová tel.: , Eva Kerbicová tel.: Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Informace Informace... od policie ČR Pozvánka na Den záchranářů v Čelákovicích dne Pořadatelé: Policie ČR Praha východ, Sbor dobrovolných hasičů z Čelákovic, Brandýsa nad Labem a Káraného, Rychlá záchranná služba Pragomedica, Městský dům dětí a mládeže v Čelákovicích a Besip Mediální partner: Český rozhlas Region 100,7 fm Místo a doba konání: sobota od 9 hodin na městském stadionu v Čelákovicích Výběr z programu: výcvik služebních psů PČR, zadržení pachatele vyprošťování zraněného z havarovaného automobilu jízdní policie, ukázka výcviku koní PČR potápěči z poříčního oddílu a zákrok ze člunu na Labi hasební práce ve speciálním obleku proti sálavému teplu, vysokozdvižná plošina pro děti: laserová střelnice, jízda zručnosti, snímání otisků prstů aj. Každé dítě dostane drobný dárek, pro vítěze soutěží jsou připraveny speciální ceny. Program je doplněn o výstavu techniky, výstroje, zbraní aj. Vstup zdarma. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé... z místní knihovny Moje kniha Vyhlášení výsledků ankety bude v kavárně Astra Dům knihy Kanzelsberger na Václavském náměstí v Praze ve čtvrtek 17. června v 17 hodin. Nové knihy v Jiráskově knihovně: Allan Peas: Proč muži lžou a ženy pláčou, volně navazuje kniha Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách - psychologické studie A. a B. Peasových Wilbur Smith: Volání na ďábla - dobrodružný román Václav Větvička: Moje krásná květinová jitra - mnozí znáte tato vyprávění z rozhlasu Michal Viewegh: Vybíjená - román našeho nejpopulárnějšího spisovatele Antonín Bajaja: Zvlčení - kniha dostala cenu Litera za prózu za r Lenka Lanczová: Srdcový kluk - zase něco pro děvčata Těším se nashledanou v knihovně... od koordinačního centra SPOD Cyklus seminářů o rodině a problematice ohroženého dítěte, které pořádá o.s. Koordinační centrum sociálně právní ochrany dětí (K.C.SPOD) při Dětském domově ve Strančicích, pokračoval dne 20. května 2004 v ordinaci praktické lékařky pro děti a dorost MUDr. Jitky Biskupové v Mnichovicích. Ve spolupráci s paní Miroslavou Vojtíškovou, tajemnicí Městského úřadu v Mnichovicích, připravily modelový panel, ve kterém demonstrovaly klíčové okamžiky a důležitost spolupráce mezi lékařem a samosprávou. Všichni účastníci semináře se seznámili s denní pracovní náplní praktického lékaře pro děti a dorost v moderně vybavené ordinaci s prostornou a útulnou čekárnou a s postupy Městského úřadu v Mnichovicích při řešení sociálně právní ochrany dětí. Do následné diskuse se zapojili pedagogové, kteří většinou jako první signalizují podezření z poruch chování dítěte na základě jeho zhoršeného prospěchu, absencí ve škole či záškoláctví. Ila Žáková knihovnice Všichni zúčastnění ocenili, že ti, kteří znají neblahé životní osudy některých dětí, se na pořádaných seminářích osobně poznávají a mohou si navzájem vyměňovat zkušenosti. Výsledkem je profesionální spolupráce při řešení problémů dětí, které se ne svou vinou dostávají do obtížných životních situací. Eva Vodičková K.C.SPOD Compression 14 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

15 6/2004 a rr bb aa r r n á b y t ek nábytek Velká celodenní narozeninová oslava Speci lní akční Speciáln ak nab nabídka dka zboží zboží! Tel /4 grilovaného kuřete + 0,5 l piva nebo kofoly ZDARMA*. spousta atrkcí nejen pro děti soutěže o hodnotmé ceny překvapení v podobě vystoupení české populární superstar spojené s autogramiádou a rozdáváním CD zdarma! Nově otevřeno! EXIT 6 PRŮHONICE z D1 k. z. PRŮHONICE - ČESTLICE U Makra 130, Tel.: STAVEBNINY NAKLÁDAC NAKL DACÍ ZZÓNA NA ZAHRADNÍ ZAHRADN CENTRUM PŘÍŘ PŘÍŘEZ EZ ROZVOZ ZBOŽÍ ZBOŽÍ Otevírací doba: Po So 8-20, Ne 9-19 hod. 00 Koupím stavební pozemek nebo RD před rekonstrukcí v Mnichovicích. Pouze od přímého majitele Pro řemeslníky a velkoodběratele Po Pá již od 7 hod.! + Snídaně zdarma 7-9 hod.!!! Martínek - Novotný elektrostavební práce počít. syst, rozvody NN, zabezp. syst. anténní s satelitní rozv., revize elektro, minerály, sádrokartony, zedn. a obkl. práce, plastová a euro okna tel.: na elektro práce tel.: na stavební práce Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

16 Život Mnichovic Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

17 6/2004 Informace Z vašich příspěvků... od Osadního výboru Myšlín Jsme tu pro lepší Myšlín Osadní výbor městské části Myšlín zve své občany na veřejné zasedání, které se koná Žižkův dub Neviděl ale jen těžké dny s bídou, věřil i v lepší dny, co jistě přijdou, dočkal se, jiný že život je v sázce, život ve víře, přátelství, lásce Díval se na děti, od malin rtíky, milence v objetí, za lásku díky, přivítal stáda srn u lesní tůně, pasáčky u ohňů a brambor vůně. v sobotu od 19 hod. v Hotelu Myšlín Picek Petr SERVIS ELEKTRO PLYN elektroinstalace, kotle, hořáky, měření emisí Weishaupt, ČKD, PBS, Buderus, Protherm, Dakon, Vaillant, Viadrus, Therm, Immergas, Qvantum, Všestary Strančice picek.petr cbox.cz tel: fax: mobil: Jak svědek staletí zakrytý dvorem, zjevem svým upoutá, kdo půjde kolem, má sedm metrů pas, dutinu v těle, se zbytkem větví však tváří se směle. To je ten Žižkův dub, hrdě to nese, mohutněji tyčil se v husitském čase, kdy táhly zástupy táborských sborů, přes klášter Sázavský na Kutnou Horu. V duchu zřím hejtmana, jak povel dává, jak vozy zastaví, sám pod dub usedává, ostatní přisednou s pokrmem chudým, vlní se korouhve s kalichem rudým. Když palcát zavelí, konec je míru, vozy se rozjíždí hájit svou víru. Dub tu zas osaměl, rachot zní zdáli, ztracená podkova v prachu se válí. Dub všechny požáry Mnichovic viděl, na lidskou bolest už dívat se styděl, kolik už chudáků kolem něj přešlo, kolik vojsk do malých Čech už se vešlo. Po věky v listí mu vítr zpívá, sníh staré jizvy na čas zakrývá, sýkorky pečují o větve v zeleni, kéž lidé dbali by víc kolem na zemi. Kdo někdy procházkou na Myšlín půjdeš, možná tam ke dvoru za dubem zajdeš, nemusíš modlit se, stačí postát, očima pohladit, úctu mu vzdát. A. Mareček PLOTY Výstavba nových a rekonstrukce stávajících. Materiál: dřevo, pletivo, ocel, KB blok a další. Natahování pletiva. Dodávka, montáž a nátěry dřevěných plotových polí. Výroba a montáž vrat a vrátek Prodej ocelových sloupků Zemní a výkopové práce Zámkové dlažby Poradenství Martin Povýšil, Jiráskova 547, Mnichovice Tel.: , GSM: Dovolená NA POSLEDNÍ CHVÍLI! Pro milovníky rychlého rozhodování máme pro Vás od května do listopadu rozsáhlou nabídku zájezdů Na poslední chvíli Španělsko Itálie Chorvatsko Řecko Kypr Egypt Tunis Bulharsko Turecko od cestovních kanceláří Exim Tours, Blue Style, VTT, Alexandria, Canaria travel, C. K. Společnost a dalších Denně aktualizováno. Přijďte si vybrat! Prodej: CESTOVNÍ AGENTURA V. Mikolášová, MNICHOVICE ÚTERÝ PÁTEK a hod., SOBOTA hod Telefon: , mobil: Prodám rekreační chatu v Mnichovicích na Budíkově kolna, vrtaná studna, 3fáz. proud vjezd na pozemek m 2, vzrostlé stromy a množství okras. dřevin chata dřevěná obíjená s podez. omítnutou a kabřincem kuchyň, 2 pokoje, komín, plech. střecha, WC venku cena dohodou rychlé jednání tel.: Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 15 Only

18 Život Mnichovic Společenská kronika Naše jubilanty, kteří v dubnu oslavili 80 let, osobně navštívili a poblahopřáli pan starosta s tajemnicí MěÚ. Srnová Jarmila 80 let Macháček Václav 80 let Mareček Antonín 80 let K životnímu jubileu 80 let bylo poblahopřáno představiteli města též Milušce Kočové. Mnichovická vařečka Recept od sousedky si opíšeme, až když jídlo ochutnáme a něčím nás zaujme. Cikánské řízky zaujaly celou mou rodinu: mě jednoduchostí přípravy, ostatní vynikající chutí. Potřebujeme: 60 dkg vepřové kýty nebo jiného libového masa 2 lžíce oleje, 2 lžíce sojové omáčky 1 lžička soli, pepře, kari, papriky 5 lžiček solamylu 5 celých vajec, 3 cibule (nakrájené) Postup: Maso pokrájíme na nudličky a smícháme s ostatními přísadami. Necháme uležet v lednici. Opékáme po obou stranách na oleji. Nejvíc chutná s chlebem. Cikánské řízky J. Š. NAŠI JUBILANTI OD 70 LET Červen Teršová Věra Čížek Oldřich Barták Oldřich Rodová Milena Chaloupka Karel Mikoláš Otta Nováková Marie Mašek Václav Kačínová Hana Podholová Slavomila Marečková Eva Hyndrák Milan Poslušná Hana Martínková Jiřina Horáčková Anna Lacina Václav Slavíčková Jarmila Polesná Alena Springerová Danuše Lacinová Libuše Štorc Karel Coňk Jiří Kočí Karel Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti. NAROZENÍ únor Lucie Klimentová Šimon a Anna Rálkovi duben Václav Brůna Dětem přejeme hodně zdraví a štěstí do života. SŇATEK duben Petra Svejkovská - Petr Petrák Marcela Antonů - Lukáš Kliment Veronika Škvorová - Jan Veverka květen Magdalena Ericssonová - Filip Klinecký Novomanželům přejeme hodně štěstí a lásky. ÚMRTÍ duben Miroslav Chvojka, Jarmila Jordánová Josef Povýšil Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast. Život Mnichovic, časopis pro obyvatele města Mnichovice a okolí, vydává a distribuuje MěÚ Mnichovice, reg. č. MK ČR E Uzávěrka tohoto čísla Vedoucí redakční rady: Ing. Ivan Drbohlav, šéfredaktorka: Jolana Šimerová, členové: Mgr. Jakub Žvejkal, Veronika Veverková, Linda Vrbíková Skoumalová, RNDr. Petr Záruba, Karel Dražil, Antonín Mareček, Gabriela Jiráková, Mgr. Lenka Klechová, Mgr. Marcela Erbeková, Mgr. Jana Velebová. Kresby zhotovil Antonín Mareček. Foto: J. Žvejkal, J. Šimerová, A. Mareček, M. Krejča, K. Kučerová, P. Záruba, Z. Blechová, děti ze ZŠ, archiv Ve spolupráci s MěÚ Mnichovice a zastupitelstvem města vytiskl PEMATISK, s.r.o., Nad Primaskou 45, Praha 10, Inzerci přijímá v úředních hodinách sekretariát MěÚ, paní Kuklová. Kontaktní adresa: Compression 16 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA 17. 5. 2012 Sportovní hry zaměstnanců ČZU v Praze. Termín: čtvrtek 17. května 2012 Místo: sportovní areál ČZU v Praze Suchdole Garant akce: Prof.Ing. Jiří Balík, CSc., rektor

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice

Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice Pořadatel Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky T.J. Sokol Kolín-atletika Datum Neděle 7. září 2014 Místo Atletický stadion Mirka

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Senátu PČR

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Senátu PČR O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Senátu PČR Starosta města Dolní Benešov podle 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Propozice - MČR mužů a žen na dráze 2015

Propozice - MČR mužů a žen na dráze 2015 Propozice - MČR mužů a žen na dráze 2015 Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub AK ŠKODA Plzeň. Datum Sobota 27. června a neděle 28. června 2015. Místo Plzeň - atletický stadion města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Lobbying. Pavel Čech Učo:18093

Lobbying. Pavel Čech Učo:18093 Lobbying Pavel Čech Učo:18093 Úvod Prezentovaný projekt již úspěšně 15 let funguje. Vše se povedlo, ale jak to začalo. Na počátku byl internet v plenkách a nebyl Facebook Historie Začalo to u piva, kde

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006 M í s t n í o r g a n i z a c e Č R S B í l i n a O b e c n í ú ř a d K o s t o m l a t y p o d M i l e š o v k o u K l u b r y b o l o v n é t e c h n i k y B í l i n a Důlní 85, 418 01 Bílina z pověření

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více