Život. Období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život. Období 26. 4. 2004 24. 5. 2004"

Transkript

1 Život 6/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII OBSAH 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 5 Sport 7 Škola 8 Školka 9 Vy se ptáte Příroda kolem nás 10 Od našich církví 11 Ze starých kronik 12 Zdraví 13 Informace 15 Z vašich příspěvků 16 Společenská kronika 16 Mnichovická vařečka Letošní Kramaøení se povedlo všem organizátorùm i úèinkujícím. Více v pøíštím èísle ŽM. Zpráva o činnosti města a městského úřadu Období V měsíci dubnu 2004 dne se uskutečnilo jednání ve věci organizace a zajištění historické akce Mnichovické slavnosti, která se bude konat na Masarykově nám.v Mnichovicích dne u příležitosti 870 let založení Mnichovic dne se konala porada zastupitelů města dne se uskutečnilo místní šetření za účelem zadání provizorních oprav komunikací na území města dne se uskutečnilo jednání s výrobním družstvem IGRA ve věci platebních a dalších podmínek prodeje pozemků, které jsou v majetku města a nachází se v areálu výrobního družstva dne byla zaslána na Ministerstvo vnitra ČR žádost města Mnichovice o stanovení Městského úřadu v Mnichovicích pověřeným úřadem dne byla předána městu vypracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci objektů MěÚ a zároveň byly předány technické zprávy o posouzení stavu ZŠ, MŠ a objektu Čeřovka s nutnými návrhy řešení dne se konalo vítání nových občánků našeho města dne starosta města spolu s tajemnicí MěÚ popřáli občanům města k významným životním výročím a předali jim dárky dne provedli starosta města, tajemnice a členka zastupitelstva M. Černá šetření v sociálně slabé rodině v Mnichovicích za účelem pomoci města této rodině. V měsíci květnu 2004 dne zástupci města urgovali firmu Telecom a. s. oddělení dálkových kabelů o odstranění havarijního stavu propadající se šachty na Pražské ulici v Mnichovicích v místech před kadeřnictvím dne se uskutečnila schůzka komise pro posouzení a hodnocení nabídek, která hodnotila předložené návrhy Celkové úpravy Masarykova nám. v Mnichovicích dle stanovených kritérií vyhlášených městem dne se uskutečnilo jednání na MěÚ Mnichovice se zástupcem ředitele Policie ČR správy Středočeského kraje ve věci otevření služebny Policie ČR v Mnichovicích v objektu čp. 24 Nádražní ulice v letošním roce a zároveň byl sjednán termín schůzky z důvodu stanovení nutných oprav uvedených prostor dne se uskutečnilo jednání s ředitelem Státního oblastního archivu v Praze ve věci předložení návrhů městem ke skartačnímu řízení dne se konalo slavnostní kladení věnců k pomníkům padlých obětí ve II.světové válce dne došlo k předání a převzetí staveniště v Mateřské škole v Mnichovicích za účelem výstavby plynové kotelny a plynové přípojky dne se uskutečnilo jednání na Krajském úřadě SK za účasti starosty města Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 1Only

2 Život Mnichovic a tajemnice MÚ ve věci možnosti získání dotací z fondů a grantů KÚ SK dne se uskutečnilo místní šetření v Jiráskově knihovně v Mnichovicích za účelem návrhu řešení na odstranění vlhkosti zdiva a nutných oprav dne se starosta města zúčastnil valné hromady představitelů svazku obcí Region Jih, která se konala ve Světicích dne se uskutečnilo místní šetření v Pražské a Ondřejovské ulici v Mnichovicích za účasti RNDr. Záruby, člena výboru výstavby a životního prostředí, a vedoucího veřejných služeb pana Čánského, kde byly dohodnuty postupy a termíny rekultivačních prací na zeleni v těchto ulicích dne se konala porada starosty města za účasti zastupitelů města dne se starosta města s členem výboru školství, kultury a cestovního ruchu zúčastnili setkání Ladova kraje, ve věci projednání turistické trasy Mikešova cesta, která povede přes Mnichovice dne se uskutečnilo jednání na MěÚ Mnichovice za účasti představitelů obcí: Strančice, Všestary a Mnichovice ve věci napojení těchto obcí na ČOV Mnichovice a možnosti vytvoření svazku obcí za tímto účelem dne se uskutečnilo předání a převzetí dokončeného díla Rekonstrukce plotu u MŠ, který zhotovila firma Martin Povýšil. Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků Nový plot u MŠ dne byly uzavřeny smlouvy o propagaci a reklamě na akci Mnichovické kramaření dne bylo jednáno s firmou ROPID o podmínkách uzavírky náměstí z důvodu kulturních akcí města dne byl zveřejněn na úřední desce MěÚ program mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice, které se konalo dne od hod. v restauraci M-Klub dne se uskutečnil seminář pořádaný Koordinačním centrem sociálně právní ochrany dětí, občanské sdružení Strančice k problematice dětí v ohrožení na odborné téma: Spolupráce praktického lékaře s městem Mnichovice, přednášející: MUDr. Jitka Biskupová a Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ Mnichovice dne se konala koordinační schůzka na MěÚ Mnichovice ve věci postupu rekonstrukčních prací v objektech města (ZŠ, MŠ, Čeřovka), které vyplývají z technických zpráv předmětných prostor Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Zprávy z výboru školství, kultury, cestovního ruchu Výbor se na svých posledních zasedáních věnoval zejména organizačním záležitostem nadcházejících akcí ve městě v souvislosti s kulatým výročím vzniku Mnichovic (Mnichovické kramaření, letní historické slavnosti, Mikešův pochod aj.) V souvislosti s letošním výročím města však náš výbor přichází také s návrhem hodným historického významu Mnichovic, které bezesporu patří do skupiny nejstarších sídel v naší zemi. Nejedná se o nic menšího, než o zvážení udělení staronového názvu našemu náměstí. V Mnichovicích nebyly až do konce dvacátých let minulého století tak jako ve většině srovnatelných obcí úřední názvy ulic či náměstí, užívalo se především čísla popisného. Proto i to naše bylo zváno buď prostě náměstí, nebo podle kostela v jeho čele i centrálního sloupu Mariánské náměstí. V říjnu 1928 (10 let bývalé ČSR) vyzvala sokolská župa své členy v radách menších obcí, kde dosud nebyly úřední názvy ulic a náměstí, aby požádaly jako výraz vděku, prezidentskou kancelář o souhlas s udělením jména hlavy státu. Tyto souhlasy byly pak hromadně udělovány v následujících letech. Mnichovice jej obdržely v roce Za okupace zůstalo náměstí opět bez oficiálního názvu, po zřízení menšího náměstí Jánského bylo nazýváno jako Grossplatz (Velké). V letech poválečných bylo dále přejmenováno na náměstí Rudé armády a v roce 1990 opět na Masarykovo (jak příznačné pro poslední století). Jak budeme říkat našemu náměstí? Výbor se však domnívá, že v souvislosti s letošním výročím a nadcházející komplexní přestavbou by si naše náměstí zasloužilo svůj původní, byť neoficiální název, a to zejména z těchto (a věříme, že dobrých) důvodů: dominantou Mnichovic je pro každého místního i návštěvníka náměstí s Mariánským kostelem v čele uprostřed náměstí je, a podle zveřejněných podmínek pro přestavbu i bude, Mariánský sloup náměstí má historický (barokní) ráz a název je proto charakteristický název podtrhuje historii a identitu města, i naši sounáležitost s ním (podobně Jičín má náměstí Valdštejnovo, Budějovice Přemysla Otakara II, Vrchlabí Krkonošské atd.) naše slavná Mikešova pouť je Mariánská (v září) název ladí, shodou okolností, s druhým mnichovickým Jánským náměstím nejen na turistických plánech i průvodcích (chystá se přece Městské informační středisko) náměstí nikdy nemělo k T.G.M. žádný vztah (např. návštěvou), na rozdíl od Základní školy T.G.M., která v době Masarykovy republiky opravdu vznikala (má architekturu 30. let) a město na její výstavbu od této republiky obdrželo dotace. Po zvážení výše uvedených důvodů se Výbor školství, kultury a cestovního ruchu rozhodl hlasy všech svých členů navrhnout zastupitelstvu města navrátit v rámci letošních oslav výročí 870 let Mnichovic, jejich hlavnímu náměstí historický název Mariánské náměstí. Jsme si vědomi, že k takovéto významné, a věřme, že již trvalé změně, by se měli vyjádřit právě občané Mnichovic. Proto uvítáme Váš názor, který můžete v písemné formě vhodit do schránky na MěÚ, nebo zaslat na ovou adresu Dr. Jan Zenkl člen výboru Občanské sdružení Myšlín, tedy jsem vás srdečně zve dne v hod. na zahájení výstavy obrazů ak. malíře Františka Olivy, která se bude konat v prostorách Hotelu Myšlín. Tato výstava je realizována v rámci projektu Myšlín 2004 za finanční pomoci Středočeského kraje a města Mnichovice. Compression 2 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

3 6/2004 Kultura v Mnichovicích LADŮV KRAJ KULTURNÍ KALENDÁŘ Informační centrum Masarykovo nám. 83, Říčany, tel.: , , K U L T U R A do Říčany Botanika Říčanska výstava Muzeum Říčany do Mnichovice Výstava o historii Základní školy v Mnichovicích ZŠ Říčany II. ZŠ Bezručova výstava prací žáků školy pasáž Staré Radnice Mnichovice Slavnostní otevření dětského hřiště u ZŠ soutěže a zábava pro děti ZŠ v Mnichovicích Kamenice Verona koncert skupiny s vystoupením Jany Fabiánové Kulturní dům Říčany Malý podvečerní koncert hraje Žákovský dechový orchestr ZUŠ, Saxofonový soubor Tomáše Remka a soubor bicích nástrojů Samba band pořádá Město Říčany Masarykovo nám Říčany Beatles Revival v podání říčanské skupiny Time Warp MěKS Klokočná Klára Stodolová výstava dřevořezů Galerie 9, každou sobotu a neděli hod. nebo po domluvě Říčany Sokolský dětský den veselé hry, závody a soutěže o sladké odměny pořádá TJ Sokol Radošovice ve spolupráci s Městem Říčany sokolské hřiště Velké Popovice XII. Den Kozla slavnosti piva Velkopopovický Kozel bohatý hudební, sportovní a zábavný program,exkurze do pivovaru, burza, tradiční historický vlak (odjezd z Prahy Hl. nádraží v 8. 00h) Říčany Taneční akademie pořádá taneční klub Fuego MěKS Říčany Holduj tanci, pohybu vystoupení žáků aerobiku A. Bardové MěKS Kamenice Škampovo kvarteto (smyčcové nástroje) koncert cyklu Sukův hudební Štiřín, Dvořák, Martinů Sukův sál zámku Štiřín Říčany Jak si rozumí květiny a včely přednáška a beseda ve spolupráci s Českým svazem včelařů Muzeum Říčany Říčany Říčanský komorní orchestr koncert MěKS Říčany Sněhurka a ti, co přežili přehrávky žáků dramatického kurzu MěKS Říčany MěKS Říčany Kde kvetou a proč přednáška Muzeum Říčany Říčany Budeme hrát Rolling Stones koncert dětí kytarového a dramatického kurzu MěKS Říčany MěKS Říčany Petropavelská pouť bohatý zábavní program pořádá Město Říčany ve spolupráci s Rádiem Blaník Mnichovice Oslava 80. let založení Sboru dobrovolných hasičů Božkov hasičské soutěže Božkov, směr k jezírku S P O R T Říčany Pytláckými roklemi 25. ročník turistického pochodu, trasy 7 50km, pořádá KČT Říčany Radošovice start na nádraží ČD Říčany Za Kozlem do Velkých Popovic turistické trasy 10, 20 a 35km, cyklotrasy 10 60km, pořádá KČT Říčany Radošovice start na nádraží ČD Mnichovice Netradiční dětská olympiáda soutěže ve sportovních disciplínách pro žáky zákl. škol hřiště Mnichovice Turnaj ve volejbale kurty v Podskalí Mnichovice O pohár města Mnichovice 2. ročník turnaje v plážovém volejbale u fotbalového hřiště K O N T A K T Y A V S T U P E N K Y: Městské kulturní středisko Říčany 17. listopadu 214, Říčany, tel Muzeum Říčany Rýdlova 14/271, Říčany, tel Biograf Říčany tel , Čajovna Paula Bruntona 17. listopadu 43, Říčany, tel Kulturní centrum Kamenice Ringhofferovo nám. 434, Kamenice, tel. /Fax Hotel Zámek Štiřín Ringhofferova 711, Štiřín, tel Mnichovice (akce Mnichovického Rynku) Pražská 323, Mnichovice, tel , Hotel Myšlín Myšlínská 30, Mnichovice, tel Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 3Only

4 Život Mnichovic Malé hudební okénko Mirka Pokorná 2. díl Její mládí, temperament, ale především nadání, z ní brzy udělaly známou pianistickou hvězdu. V 17 letech se zamilovala v té době do již známého a mimořádně nadějného skladatele Radima Drejsla pozdějšího uměleckého vedoucího armádního souboru AUS VN, který měl na její mladičký umělecký vývoj bezesporu značný vliv. V r pro ni napsal a věnoval Koncert pro klavír a orchestr. Po jejich rozchodu se velmi brzy provdala za svého spolužáka Vladimíra Sommera, významného hudebního skladatele a řádného profesora KU. Po desetiletém manželství došlo pro Mirku k tragickému rozchodu. I po tomto smutném řezu po celý svůj život jí byl oddaným přítelem, uměleckým rádcem a oporou. Ze svého díla jí věnoval několik polek, předehru k Sofoklově Antigoně a Vokální symfonii pro mezzo-soprán. V. Sommer byl velký duch své doby, který vychoval a ovlivnil mnoho žáků a svým uměním se zařadil k takovým veličinám jako byl např. jeho vzor I. Stravinsky nebo náš L. Janáček. 2. ročník Májové veselice pořádané v Hotelu Myšlín občanským sdružením Myšlín, tedy jsem neměl ani takové počasí, a proto nejspíš ani takovou účast jako loňský rok. Nabízel však ještě více možností k pobavení, zasoutěžení si v netradičních disciplínách a poslechu živé muziky různých žánrů. Tentokrát byl připraven i program pro děti. A výsledky hlavních soutěží? Nejlepší Myšlínskou buchtu upekla Hana Bartáková a největším Myšlínským frajerem se letos stal Nelehkou soutěž v házení kládou si vyzkoušel i hostitel Vlastimil Peřina Myšlínští se umí bavit Petr Kovařík. Celou akci provázel slovem Ing. Miloš Hejný. Večer se chopila mikrofonu slupina Largo, která návštěvníky roztancovala a některé i rozezpívala. Odpoledne a večer strávený toho dne v Hotelu Myšlín byl prostě půldnem setkání a pobavení se s přáteli a sousedy, kteří mají smysl pro humor a dokáží se bavit i jinak, než sledováním zábavného televizního pořadu. Skupina Fernet kvartet se moc líbila J. Š. pokračování příště Marta Marečková Skupina historického šermu připravila soutěže pro děti a předvedla své vystoupení. Soutěž v plivání peckou byla snad nejzábavnější Městské kulturní středisko Říčany program na č e r v e n Pátek 4. června, h. Beatles Revival v podání říčanské skupiny Time Warp Čtvrtek 10. června, h. Holduj tanci, pohybu vystoupení žáků aerobiku A.Bardové Středa 16. června, h. koncert Říčanského komorního orchestru Čtvrtek 17. června, h. Sněhurka a ti, co přežili přehrávky žáků dramatického kurzu MěKS Středa 23. června, h. Budeme hrát Rolling Stones koncert dětí kytarového a dramatického kurzu MěKS Říčany Změna programu vyhrazena Přijímáme přihlášky chlapců do základních tanečních kurzů Bližší informace a předprodej vstupenek v kanceláři MěKS Říčany, 17. listopadu 214, tel.: Compression 4 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

5 6/2004 Sport v Mnichovicích Jak jsme slavili Svátek práce a vstup do EU v Mnichovicích? Na 1. máje postavená tribuna a zaplněné náměstí? To snad už ne. Ale ano! Na tribuně ovšem nejsou pánové s naučeným prvomájovým úsměvem a textem, ale hoši, kteří mixují muziku a vedle nich stupně vítězů. Náměstí není plné mávajících dětiček a průvodu s transparenty, nýbrž nedočkavých cyklistů, diváků a pořadatelů. A účast není povinná, ale čistě dobrovolná. Už asi víte, že je řeč o 2. ročníku cyklistických závodů MTB Posázavím. Ten od loňského roku změnil pořadatele tentokrát se pořadatelství ujal Petr Šimera společně s městem Mnichovice. Nezměnil však generálního sponzora, kterým zůstala firma Mountfield. Další sponzoři, kteří věnovali hlavně ceny pro vítěze i do tomboly a byli skutečně štědří, mají pod tímto článkem svá loga. Všem těmto sponzorům patří poděkování. Vždyť díky nim se vlastně celé závody mohly uskutečnit. Před startem byla na náměstí doslova helma na helmě. Závod odstartoval výstřelem starosta města, a poté se zařadil mezi více než 600 závodníků. Trať byla od loňska pozměněná jen málo a cyklisté si tak užili namáhavého stoupání, nebezpečných sjezdů, osvěžujících brodů i netradičního černého tunelu s plápolajícími svíčkami, kde byla prý ale stejně tma jak v p ytli. Hned po vyprázdnění náměstí od velkých závodníků nastoupili na start své krátké tratě děti. Závodili ve 4 kategoriích podle věku. Po dojezdu je čekala sladká odměna v podobě voňavého koláče, limonáda a poukázka od Mc Donalds. Vítězové byli odměněni ještě věcnými cenami. Po vyhlášení dětských vítězů už všichni netrpělivě čekali na prvního závodníka z 50 km tratě. Ten dorazil v čase 1h 35min 51s a měl velký náskok před ostatními. Celkovým vítězem závodu se tak stal závodník s číslem 124 Jan Šubrt z Milovic. Odměněných vítězů bylo samozřejmě více. Startovalo se v 6 kategoriích jednotlivců podle věku a pohlaví a ještě v týmech a školních týmech. I ti, kteří nestanuli na stupních vítězů, si mohli odnést hodnotné Z tratě závodu ceny, které nabízela tombola. Hlavními cenami tam byla 4 cyklistická kola. Závodníci dojížděli, dostávali tašky s tričkem, hrníčkem nebo ponožkami s logem závodu a po krátkém odpočinku snad všechny přepadl hlad. Guláš s chlebem a pivo jistě tuto potřebu uspokojily. Ohlasy na mnichovický cyklistický závod byly vesměs pozitivní a pár nedostatků, které zaznamenali více pořadatelé než závodníci, je spíš poučením pro příště, než selháním. Na úspěšnosti závodů mají velký poddíl hlavně ti, kteří ochotně kývli při požádání pořadatelů o pomoc a svého úkolu se pak svědomitě zhostili. Potěšující je to, že takto pomohli lidé a firmy výhradně domácí. Velkou měrou se podílela TJ Mnichovice: místopředseda TJ Josef Dvořák si vzal na starosti značení tratě a spolu s Petrem Doležalem zajistili lidi na problémová místa na trati Karel Bernold se svými lidmi se zas postaral o to, aby nenastal zmatek s parkováním Josef Filinger se zasloužil o hladký průběh řazení závodníků na start a o organizaci dění na náměstí Karel Špringer měl zase na starosti občerstvovačku na Ondřejově. Dalšími pomocníky byly: Karel Kučera, který měl na starosti prezentaci, si přivedl pár zodpovědných žen, a tak se i tato obávaná fáze závodu obešla bez zmatků Veřejné služby Mnichovice zajistily stavbu podia, zapůjčily ploty, postaraly se o dopravu a o závěrečný úklid náměstí do celé akce se zapojila i škola poskytla ubytování několika závodníkům z Moravy, zajistila 10 dětí z vyšších ročníků, které pomáhaly na dětské trati, a v neposlední řadě se školní jídelna zhostila nelehkého úkolu uvařit 650 porcí guláše a zajistit jeho výdej závodníkům chléb ke guláši daroval pan Maršálek, majitel místní pekárny a přidal ještě 60 kusů koláčů s náplní pro dětské cyklisty mnichovičtí hasiči poskytli zas potřebnou vodu na osvěžení cyklistů a mytí kol také předjezdci na čtyřkolkách Vít Blecha a Tomáš Drda ochotně a nezištně túrovali své stroje na trati firma JTC posekala potřebnou plochu na parkování. Všem těmto lidem a jejich pomocníkům patří veliký dík nejen za ochotu, ale i za dobře odvedenou práci, kterou ve svých ohlasech ocenili sami závodníci. Nesmíme ale zapomenout ani na ostatní vstřícné občany: pana Kopřivu, který zapůjčil stoly a lavice, pana Trnku, který měl svůj stánek na náměstí a také daroval elektřinu na ozvučení a chlazení piva. Také pan Krajňák dodal elek- Vítězové kategorie M2 se předtsavili i jako hrdí otcové Celkový vítěz závodu Jan Šubrt s číslem 124 Z trasy závodu Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 5Only

6 Život Mnichovic Děti na startu třinu ze svého bytu pro časomíru. Paní Vinklárková umožnila zas parkování na louce u hřiště. I těm patří poděkování za to, že přispěli k hladkému průběhu závodů. Poděkování si zaslouží i pořadatelé Petr Šimera a město Mnichovice (zastoupené Mgr. Jakubem Žvejkalem), kteří skočili vlastně do neznámých vod a plavali opravdu statečně. Jolana Šimerová organizátorka dětských závodů Z dětského okruhu Promočení ale šťastní kluci i ternérky po vítězném zápase s Radošovicemi Fotbal Mistrovské soutěže excelentně zakončili žáci z Přípravky A Skvělého úspěchu dosáhli naši chlapci z Přípravky A v mistrovské soutěži 2003/04, kde se umístili na příčce nejvyšší 1. místě. Stálo to ale hodně nervů celého realizačního týmu. O prvenství rozhodl až poslední zápas hraný v Radošovicích, které celou sezónu vedly. Tento zápas kluky pořádně prověřil. Zima, déšť a kluzký trávník jim ale na bojovnosti neubraly. Přidali do boje fotbalové srdce a zvítězili 2:1. Je nutné pochválit všechny hráče: Tomáše Čížka, Josefa Fouska, Petra Kačína, Petra Jandu, Františka Lána, Andyho Rosena, Patrika Řeháka, Tomáše Šafaříka, Michala Šimáčka, Jakuba Tótha, Martina Veselého, Jana Černého, Lucii Kožákovou a Michala Zídku, kteří se v sezóně 2003/2004 na tomto krásném umístění podíleli. Bez realizačního týmu, který šlapal, jak je ve fotbale třeba, by se vítězství nezrodilo. Proto dík patří nejen dětem, ale i trenérkám Vivian Bočkové a Jitce Chaloupkové, vedoucí družstva Haně Čížkové, zdravotnici Lucii Řehákové, za super občerstvení pro chlapce Ivaně Šimáčkové, rozhodčímu domácích utkání Jaroslavu Šimáčkovi a za technicko-taktickou pomoc Zdeňkovi Bočkovi. Zároveň musíme poděkovat spozorům, kteří se podíleli na akcích pořádaných Přípravkou A. Jsou to především: Vanessa club, Mountfield a.s., Roto s.r.o. a ostatní fyzické osoby, které přispěli finanční či materiální pomocí. Chlapcům byl v sobotu při Mnichovickém Kramaření slavnostně předán pohár a medaile za vítězství. Kluci skvělé, díky!! TJ Mnichovice oddíl kopané Po zápase kluci dostali volňásky na pouť Předávání poháru za vítězství Sporťáci začali budovat hřiště na plážový volejbal. Finanční situace tohoto spolku je však závislá na vlastní práci a sponzorských darech. Peníze, které vydělali svými aktivitami možná nebudou stačit k tomu, aby včas stavbu dokončili. Chcete-li pomoci a přispět alespoň malou částkou na tento projekt, zde je číslo konta: /2400 Předem děkujeme za všechny, kteří se na plážový volejbal v Mnichovicích těší. J.Š. Sporťáci Compression 6 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

7 6/2004 V současné době není naše družstvo mužů na tom nejlépe. Z počátku to po dvou vítězstvích vypadalo slibně, ale nyní jsou na osmém místě z deseti, a to by nestačilo. Ve druhé polovině extraligy se bude rozhodovat o tom, kdo v ní zůstane a kdo sestoupí. Pro nás to znamená postoupit alespoň o dvě místa výš na šesté místo a splnit si tak svůj Pozemní hokej Muži zahájili druhou polovinu extraligy úkol před začátkem sezóny. Že je to reálné, signalizuje poslední vítězství v Budějovicích 3:0 (branky Povýšil, Konrád, Musil). Takže do 7. července, kdy extraliga končí, budeme bojovat o to, zůstat mezi prvními šesti. Přejeme, aby se to povedlo! Ne tolik napínavá, ale přesto záslužná práce je činnost družstev těch nejmladších děvčat mladších žaček. Přes dvacet děvčátek postavilo pro turnaj v Mnichovicích dokonce dvě družstva, která sice turnaj nevyhrála, ale naznačila, že budou dobrým základem pro budoucnost ženského hokeje v Mnichovicích. A. Mareček Družstvo mužů před nešťastným utkáním s Hostivaří 2:3 (pol.2:0) První družstvo žaček s trenérem Müllerem Druhé družstvo žaček bez trenéra Vodenky Dětské rybářské závody 2. května se u božkovského rybníka sešli malí rybáři, aby se utkali o největší úlovek. Velcí rybáři jim připravili rybářské závody. I když počasí nebylo nijak lákavé, sešel se jich plný břeh, a jak vidíte na fotkách, neodcházeli s prázdnou. J.Š. Vítězný úlovek Honzy Vyskočila Škola informuje V tomto roce se u nás ve škole uskutečnily první oslavy Čarodějnic. Každý měl mít masku včetně učitelů. Masky byly různé, někdo byl převlečen za čarodějnice (což byla většina), dále šli i za baby s koštětem, někdo se převlékl za víly a kouzelníky, někteří i za strašidla. V některých třídách se dokonce i hlasovalo o nejhezčí masku. Pátou vyučovací hodinu se šel průvod všech dětí prvního i druhého stupně společně s učiteli projít po Mnichovicích. Paní ředitelka vybrala 8 dětí, aby šly navštívit pana starostu na Obecní úřad a předat mu žádost, aby mohl být vybudován na naší škole školní klub. Hodně dětí se hlásilo, ale paní ředitelka vybrala jen ty nejhezčí masky. Průvod potom prošel kolem Obecního úřadu a dále pokračoval směrem na fotbalové hřiště. A pak se šlo zpátky do školy, kde děti čekal čarodějný oběd (mochomůrková polévka a omáčka z hadích ocásků). Snad se to líbilo všem. Jana Nábělková žákyně 7.třídy Čarodějnice Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 7Only

8 Život Mnichovic Závody Příprava nového školního roku Ve čtvrtek jsme se zúčastnili atletických závodů, které se konaly ve Staré Boleslavi na atletickém stadionu Houšťka. Jeli jsme s paní učitelkou Miroslavou Moravcovou a panem učitelem Martinem Hemelíkem. Měli také za úkol vybrat děti, které budou reprezentovat naši školu. Závodů se zúčastnili žáci z 2. stupně naší školy, kteří závodili v různých disciplínách (vrh koulí, skok do výšky, skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 60 m, 400 m 800 m, 1000 m, 1500 m, štafeta 4x60 m). Celkem nás jelo 43 sportovců. Byli jsme rozděleni do 2 věkových kategorií, a ty byly dále rozděleny na žáky a žákyně. Závodilo se celé dopoledne a ve 13 hod. bylo vyhlášení výsledků. Výsledky: Ze závodů mladší žákyně 4. místo mladší žáci 6. místo starší žákyně 8. místo starší žáci 3. místo Lenka Matějovská, Lucie Karfilátová, Martin Burcev, žáci 9.A Ještě neskončil školní rok 2003 až 2004 a už se připravujeme na školní rok 2004 až Vyhodnocení toho současného roku budeme zpracovávat až v průběhu prázdnin. V měsíci červenci a srpnu nás čekají zase stavební práce a opravy budovy oprava okapů a střechy, rekonstrukce hygienického zázemí u tělocvičny, oprava šaten, rozvody teplé vody a vymalování tříd a chodeb v přístavbě. Budeme se hodně snažit, abychom v září začali zase v trošku lepších materiálních podmínkách. Ale jenom to nestačí. Připravujeme i nové aktivity v rámci školní výuky i mimoškolních činností. Od září bude v ZŠ Mnichovice pracovat pobočka Základní umělecké školy Říčany obor klavír a zpěv (v červnu proběhnou talentové zkoušky do těchto uměleckých oborů). Rozšíříme nabídku sportovních aktivit tenisová škola, sportovní hry (ve spolupráci s JUDr. Zenklem budeme využívat novou sportovní halu na Myšlíně). V rámci tělesné výchovy zařadíme do výuky kurz bruslení na zimním stadionu ve Velkých Popovicích (pro žáky 5. a 6. ročníku). Naše škola byla přijata do tříletého mezinárodního projektu Comenius partnerství škol podporovaného Evropskou unií (program Sokrates). Od října bude ve škole pracovat studentka angličtiny z Estonska v rámci asistentského pobytu hrazeného opět z EU. (Pro tuto slečnu hledáme ubytování máte-li možnost, ozvěte se prosím na tel Děkujeme). Od nového školního roku připravujeme otevření školního klubu pro žáky 2. stupně v prostorách školní jídelny. Věřím, že se mnichovická škola bude stále více a více rozvíjet v duchu moderního školství a stane se místem, kam rádi chodí nejen žáci, ale i jejich rodiče, zaměstnanci školy i ostatní obyvatelé Mnichovic. Mgr. Marcela Erbeková ředitelka školy Poděkování firmě MOUNTFIELD U příležitosti Dne dětí předala firma MOUNTFIELD základní škole vozidlo pro dovoz obědů do mateřské školy. Děkujeme za tento sponzorský dar a věříme, že bude dobře sloužit ku prospěchu našich dětí. Mgr. Marcela Erbeková Informace ze školní jídelny ZŠ TGM Školní jídelna doznává od počátku tohoto školního roku značných změn a my jsme přesvědčeni, že ku prospěchu všech našich strávníků. Byl pořízen nový výdejní pult, ohřívací zařízení pro bílé nádobí, nerezové hrnce, atd. Po vstupu do EU však dochází ke zvýšení vstupních cen velkého množství základních potravin, tedy surovin které naše kuchyň zpracovává k přípravě pokrmů. Do konce tohoto školního roku jsme schopni při maximálním ekonomickém úsilí stávající ceny jídel ještě udržet. V nových souvislostech jsme však nuceni od nového školního roku, tedy od září 2004, zvýšit konečnou cenu obědů o cca 2 3 Kč a svačinek o 1 2 Kč. Věříme, že naši strávníci, především pak jejich rodiče, sledují současný cenový vývoj, a proto tuto změnu pochopí. Je samozřejmé, že se nejedná pouze o zdražení, naopak naše služby budeme i nadále zkvalitňovat. Chystáme postupně další nákupy zařízení, odpovídající současným požadavkům na vybavení moderní školní kuchyně tak, aby žáci i ostatní strávníci byli i v příštím roce maximálně spokojeni. S přáním dobré chuti Renáta Zenklová vedoucí školní jídelny Školka informuje Jak dopadl zápis do Mateřské školy v Mnichovicích? Ve dnech 14. a proběhl řádný zápis do mateřské školy na školní rok 2004/2005. Celkem bylo zapsáno 45 dětí. Počet dětí, které lze přijmout dle vyhlášky MŠMT č. 35/1992 Sb., o mateřských školách v souvislosti s vyhláškou č. 108/2000 je 23 dětí s překročením o jedno dítě v každé třídě. Protože celkový počet zapsaných dětí překročil počet zájemců, které lze přijmout, rozhodovalo o přijetí dětí po dohodě s psychologem (dle daných kritérií) město Mnichovice (dle zákona č. 564/1990 Sb.) Daná kritéria: trvalé bydliště Mnichovice zaměstnaná matka (stálý pracovní poměr) předškolák před vstupem do 1. třídy sociální případ pravidelná docházka pořadí Celkem bylo přijato 23 dětí, z toho 4 předškoláci, ostatní děti s pravidelnou celodenní docházkou, jejichž matky již pracují, nebo budou nastupovat do zaměstnání. Ze spádové obce Hrusice, která nevlastní mateřskou školu, byly přijaty 4 děti. (2 děti na doporučení dětské lékařky, 1 dítě matky samoživitelky na doporučení sociální Compression 8 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

9 6/2004 péče, 1 dítě nástup matky do zaměstnání. Děti, jejichž matka či otec jsou na mateřské dovolené, nebyly z důvodu nedostatku míst přijaty vzhledem k požadavku nepravidelné docházky. Jsou však vedeny jako náhradníci. Dále nebyly přijaty dvě děti z Mirošovic a jeden cizí státní příslušník. Celkem nebylo přijato 22 dětí, z toho 13 dětí z Mnichovic matky na mateřské dovolené. Čekání na zápis do mateřské školy si děti s maminkami krátily v hracím koutku. Měly tak možnost seznámit se a pohrát si s oblíbenými hračkami svých budoucích kamarádů. Škoda jen, že přestože se v loňském roce otevřela nová třída, nemůžeme uspokojit všechny zájemce, ale museli jsme upřednostnit zájemce, kteří pracují, nebo budou pracovat ve stálém pracovním poměru a děti budou docházet do mateřské školy celodenně každý den. Jestliže bude příliv mladých rodin do Mnichovic pokračovat, bude se muset zvažovat otevření další třídy za předpokladu, že matky budou zaměstnané ve stálém pracovním poměru, a že budou splněny další předepsané podmínky. Provoz mateřské školy je totiž drahý a není možné, aby do mateřské školy docházely děti s nepravidelnou docházkou. Alena Hybešová ředitelka mateřské školy Jak jsme čistili studánku.. Ve studánce odjakživa, v létě v zimě voda zpívá Naše lesní studánka byla po zimě plná jehličí a listí a byla zanesena pískem a bahnem. Slibovali jsme si, že až se zlepší počasí, půjdeme studánku vyčistit. To bylo začátkem dubna. Konečně sluníčko svítilo a my jsme se vydali s lopatkami a hrabičkami tak jako každý rok studánku vyčistit. Jaké bylo ale naše překvapení, když jsme našli studánku úplně prázdnou. Snažili jsme se ji prohloubit a najít aspoň malinký pramínek. I když jsme usilovně pracovali, vodu jsme neobjevili. Byli jsme moc zklamaní. Snad se voda objeví, až přijde májový déšť! Ptáci nám za naši snahu a práci zazpívali ty nejkrásnější písničky a les nám ukázal mraveniště a slepýše, kterého vytáhlo ven jarní sluníčko. Děti 2. třídy mateřské školy Vy se ptáte, my odpovídáme V souvislosti s minulými články v této rubrice (ohledně bezpečnosti stromů v zástavbě) mě napadlo, že zřejmě též z obavy z vyvrácení a pádu stromu lidé uříznou horní část smrku nebo borovice. Často se nám tak naskytne nehezký pohled na takto zmrzačené stromy, které byly původně ozdobou celé zahrady. J. Š. RNDr. Záruby jsme se zeptali, zda tento zásah skutečně ochrání strom od vyvrácení nebo zlomení a jak je to vůbec se stříháním a ořezáváním jehličnanů? Zájemci o podrobnosti se mohou například obracet na autora tohoto příspěvku, m.j. i prostřednictvím MěÚ. RNDr. Petr Záruba K výše uvedenému dotazu je možné odpovědět následující : 1. Pokud vlastník nebo jiná osoba odřízne z různých důvodů (obava z pádu stromu, nadměrné stínění, snaha omezit výšku stromu) vrcholovou část koruny, může být sankcionován pro spáchaný přestupek poškození dřeviny, rostoucí mimo les. 2. Kromě toho se ale vystavuje praktickému a v zásadě závažnějšímu ohrožení. Pokud dojde k odstranění vrcholové části koruny stromu (velmi často je tento zákrok prováděn u smrků), tak vznikne zpravidla rozsáhlá řezná plocha, a tou se do jádrové části kmene dostává vlhkost. Postupem času dochází ke vzniku rozsáhlých hnilobných ložisek a po nějakém čase může dojít k zcela nečekanému pádu stromu se všemi možnými důsledky (ohrožení zdraví, škody na majetku). 3. Pokud má vlastník stromu zájem udržet jej v určité výšce (například jehličnan ve výšce 3-4 metry), je možné vždy na jaře opatrně odstranit čerstvé výhony. Tato drobná poškození strom zpravidla dobře snese a nevznikají hnilobná ložiska. Další dotazy směřované RNDr. Zárubovi, které vyvolaly předchozí články v této rubrice, budou zodpovězeny v příštím čísle ŽM. Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 9Only

10 Život Mnichovic Příroda kolem nás Motýlice obecná Dendrotelmy a jejich výzkum Motýlice obecná (Calopteryx virgo) patří do řádu vážek. Jedná se o poměrně citlivý druh, který žije především u čistých tekoucích vod. Je zajímavé, že tuto vážku (sameček a samička se zbarvením poněkud odlišují) můžeme vidět u Mnichovky, i přímo v centru Mnichovic. V letních měsících je možné vidět poletující vážku tohoto druhu nad Mnichovkou hlavně v úseku od mostu v Pražské ulici po ústí Struhařovského potoka do Mnichovky, ale i v Potočinách. Motylák Motýlice Termínem dendrotelmy jsou označována zcela specifická stanoviště vodních druhů bezobratlých živočichů. Jedná se o dutiny v pařezech, nebo ve vykotlaných kmenech stromů, které jsou naplněné srážkovou vodou. Patří sem i vodou zaplněné prohlubně v rozsochách silných větví zpravidla starých, mohutných stromů. V těchto malých nádržích vody se vyvíjí a žije velmi specifický a zvláštní soubor druhů drobných živočichů. Patří mezi ně různí prvoci, hlístice, vodule, larvy komárů, pakomárů, pakomárců, koutulí, pestřenek a dalších pro běžného člověka záhadných druhů živočichů. Pozoruhodnou zajímavostí je například to, že obsah vody v některých dendrotelmách je velmi malý (v některých sledovaných dendrotelmách byl obsah vody 0,1 litru, což je méně než v šálku na kávu), a přesto v tak malé vodní nádrži bují čilý život. Navíc v těchto nádržkách jsou velmi nehostinné životní podmínky je zde nedostatek světla, nedostatek živin, málo kyslíku ve vodě a podobně. Mezi další z mnoha zajímavostí patří i to, že vývojová stadia živočichů, obývajících dendrotelmy, jsou schopna přežít i dlouhodobější vyschnutí po opětovném zaplnění dutiny vodou se zde opět po krátké době hemží množství drobných živočichů. Jak z předchozího textu vyplývá, jedná se o velmi zajímavý mikroekosystém, o kterém však dosud mnohé nevíme. Některé druhy, které se v dendrotelmách vyvíjejí, nebyly dosud zjištěny v žádných jiných typech vod, než právě v dendrotelmách. Mnohé z těchto živočichů patří navíc mezi velmi vzácné a významné tvory fauny. Pro poměrnou nenápadnost a vzácný výskyt jsou tyto velmi specifické ekosystémy přehlíženy a neprávem unikají pozornosti jak běžných návštěvníků lesa, tak mnohých biologů. V současné době probíhá speciálně zaměřený výzkum řady dendrotelm po celém území České republiky. Je milou povinností autora poděkovat touto cestou Ing. Ivanu Drbohlavovi a firmě Mountfield, díky jejichž finanční pomoci je možné ve výzkumu pokračovat. Několik monitorovaných dendrotelm se nachází i v Mnichovicích nebo v jejich okolí (například v lesích v Jidáškách, u Myšlína, na Božkově, ve Strančicích či u Senohrab. Dále je pak možné vidět je i ve Voděradských bučinách. RNDr. Petr Záruba Příspěvky od našich církví Ze života římskokatolické mnichovické farnosti Mnichovice navštívili v posledních desítkách let různé osobnosti. Mezi nimi jako vzácné návštěvy byli i biskupové. Přehled jejich návštěv za poslední roky: v roce 1981 arcibiskup kardinál Frant. Tomášek a 1993 biskup Jar. Škarvada přijeli udílet svátost biřmování. Roku 1994 biskup Jar. Škarvada světil Mariánský sloup na náměstí. V roce 2000 zde byla opět udílena svátost biřmování, a to apoštolským nunciem arcibiskupem Giovanni Coppou. Na postní návštěvu přijel v březnu 2001 arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, letos biskup Karel Herbst a nedávno byl uveřejněn v našich novinách rozhovor s biskupem Václavem Malým. Nyní se připravujeme v jubilejním roce mnichovického kostela (250 let od jeho posvěcení) na návštěvu arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. Nebude to návštěva politická, ale duchovní. Dá-li Pán Bůh, bude udělovat svátost biřmování. Podobně jako Svatý Otec navštěvuje různé země jako pastýř své ovečky, navštěvuje pan kardinál svoje farnosti v celé diecézi. Mnichovická farnost patří nyní do pětice farností spravované 1 farářem a jeho pomocníkem, kaplanem. Těch pět farností patří do vikariátu Jílové. 14 vikariátů tvoří pražskou arcidiecézi, které jsou podřízené další české diecéze: České Budějovice, Plzeň, Litoměřice a Hradec Králové. Všechny diecéze patří do církve katolické. Viditelná hlava církve, Svatý Otec, sídlí ve Vatikánu v Římě. Je nástupce sv. Petra, nejvyšší zástupce P. Ježíše zde na zemi. Patříme do Evropy, tj. pro nás letos novinka. Ale jinak celou historií, třeba jen Mnichovic patříme do církve, která je po celém světě. O to víc jsme rádi, když si udělá pan kardinál čas na malé Mnichovice ve velké církvi.sv. křtem jsme vstoupili do rodiny církve. Když v rodině někdo nežije pohromadě, tak je to divné. Tak i ve farnosti je divné, když pokřtění nechodí do kostela, aby se setkávali s ostatními křesťany, nežijí křesťansky. Aby naše křesťanství nebylo jen pasivní, ale aktivní, k tomu přijímáme svátost biřmování. V síle Ducha Svatého pak máme hlásat evangelium nejen slovy, ale celým životem. Proto i svátost biřmování, kterou bude, dá-li P. Bůh, pan kardinál udělovat, je veliká věc. Ale kromě toho se vždy rád setkává i s představiteli státní správy či jinými občany Mnichovic. Kéž se na toto setkání s ním těšíme a dobře jej využijeme. P. Ivan Kudláček farář Compression 10 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

11 6/2004 Ze starých kronik Jaké mělo následky pouštění draků v roce 1914 Jako každého roku na podzim si mnichovická mládež i ve válečném roce 1914 nenechala ujít svou oblíbenou zábavu pouštění draků. V této chlapecké zábavě se zvláště vyznamenával Antonín Santorcl z č.p. 76, který si tehdy vyrobil zvlášť pěkného draka za pomoci kamarádů Aloise Šubrta z č.p.86 a Eduarda Žvejkala z č.p Kamarádi se dohodli, že si svého draka vyzkoušejí k večeru. Aby rozeznali, jak vysoko za tmy vzlétne, připevnili pod něj lampión s hořící svíčkou. K této produkci si zvolili místo pod dráhou u Halašova mlýna. Dne 10. října 1914 po 18. hodině večer vznesl se velký drak s ohnivou koulí do značné výše. Chlapci vida, že světlo ve výši pěkně hoří, povolili u draka celou šňůru. Bylo právě k 19. hodině, kdy do Mnichovic vjížděl osobní vlak od Benešova. Než zastavil, zjistili cestující ve značné výšce světlo. Upozornili na to ve vlaku jedoucího poručíka Sumu, který ve své horlivosti usoudil, že to bude nepřátelské letadlo. Hned převzal velení vlaku, nařídil zhasnout všechna světla a strojvedoucí musel pískáním vyzývat občany k ostražitosti. Chlapci pozorovali, že se něco zvláštního děje, ale neuvědomili si, že jsou toho příčinou oni. Bylo jim divné, že tu vlak stojí tak dlouho. Mezitím jim svíčka v lampiónu dohořela a oni stáhli draka dolů. Vlak, když se světlo ztratilo z oblohy, odjel. Poručík Suma vystoupil ve Strančicích a hned telegraficky vyrozuměl vojenskou stráž v Čerčanech, hlídající železniční most přes Sázavu. Byl jejich velitelem a vydal rozkaz most okamžitě hlídat před poletujícím nepřátelským letadlem. Další hlášení provedl na vojenské velitelství v Praze. Toto zařídilo ihned další opatření, vyrozumělo vojenskou posádku v Benešově, že v našem kraji létá nepřátelský výzvědný letoun. Obě posádky měly celou noc pohotovost. Že tomu tak opravdu bylo, potvrdil Čeněk Kropáček z č.p. 40, který v té době u pražské posádky stál na stráži. Že to byl papírový drak, který zdejší občany tolik vystrašil, žádného nenepadlo. Ani četnictvo nemělo zdání, že původci tohoto vzrušení jsou osmnáctiletý klempířský učeň Antonín Santorcl, sedmnáctiletý truhlářský učeň Alois Šubrt a školák Eduard Žvejkal. Po čase, když si ještě lidé o této příhodě vyprávěli, podřekl se otec Eduarda Žvejkala. Nato se uchopil vyšetřování strážmistr Bohm, viníky zjistil a drakovou záležitost předal okresnímu soudu v Říčanech. Trestní oznámení bylo učiněno na A. Santorcla a A. Šubrta, Žvejkal nebyl uveden, protože mu nebylo ještě 14 let. 21. října 1914 byli předvoláni k soudu. Na dotaz soudce JUDr. Nováka, co tím vlastně mysleli, odpověděli, že jej takto pouštějí každý rok a že tím nic nezamýšleli. Soudce s úsměvem oba chlapce propustil domů. Osvobozující rozsudek byl také oznámen vojenskému velitelství v Praze. Tam však nebyli spokojeni, zvláště poručík Suma, který požadoval viníky předvést k okresnímu hejtmanství v Praze na Žižkově. Vyšetřování se ujal sám hejtman Přibyl a původce této aféry si nechal předvolat do Říčan. Odsuzující trestní výměr zněl: Dne 19. listopadu Provedeným trestním řízením a vlastním Vaším doznáním jest zjištěno, že jste dne 10. října 1914 v hodinách večerních pouštěli pod železniční zastávkou v Mnichovicích draka, na němž byl připevněn barevný lampión s hořící svíčkou, kterýmžto jednáním jste jmenovitě v obecenstvu, večerním vlakem z Benešova do Prahy jedoucího a zjev ten si vysvětliti nemohoucím, vyvolal značný rozruch. Tímto dopustili jste se přestupku 11 císařského nařízení ze dne 20. dubna 1854 a proto odsuzuji Vás dle téhož zákonného ustanovení ku pokutě 5 korun ve prospěch fondu chudých města Mnichovic, v případu nezaplacení této pokuty do vězení na dobu 12 hodin. Z nálezu tohoto můžete se odvolati k c.k. místodržitelství v Praze. Odvolání takové podati by bylo ve lhůtě do 3 dnů ode dne doručení počínajíc u c.k. okresního hejtmanství na Žižkově. Pokuta od jmenovaných na obecním úřadě byla zapravena. O celém případu byl uveřejněn článek v novinách Národní politika dne 25. října Karel Dražil kronikář města Opět přišly slavné májové dny, dny, ve kterých vzpomínáme osvobození naší země od fašistické poroby. V květnu 1945 skončila druhá světová válka a osvobozením Prahy a středních Čech se dovršil proces, na který se většina našich obyvatel těšila více než šest let. Konečně jsme byli svobodni a nacistická moc se se svou krutostí ztratila navždy. Připomeňme si některá fakta z posledních dní 2. světové války. V Praze se bojovalo ještě 9. května a z jižní části města byli nacisté vytlačeni až v odpoledních hodinách tohoto dne a po podepsání dohody s německou stranou padlo ještě čtyřicet devět praž- Vzpomeňte s námi konec 2. světové války Odbojová skupina květen 1945 Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 11 Only

12 Život Mnichovic ských občanů. A část jich byla zvěrsky umučena. Při Pražském povstání bylo zabito 2316 obránců Prahy a ve stejné době padlo 435 sovětských vojáků. Jen minimálně se hovoří o osvoboditelské misi Rudé armády, ale je známo, že od září r. 1944, kdy byla osvobozena první východoslovenská obec Kalinovo, do poslední bitvy u středočeského Milína 11. května 1945, padlo nebo na následky zranění zemřelo na našem území 144 tisíc rudoarmějců. Je třeba si dále připomenout, že na československém území padlo 60 tisíc rumunských, 1200 polských a 2500 československých vojáků. Naproti tomu v době Pražské operace bylo v Čechách v plné bojové pohotovosti 900 tisíc nacistických vojáků vyzbrojených 2200 tanky a útočnými děly, 9700 děly a minomety a 1000 bojových letadel, k jejichž porážce muselo být nasazeno sovětských a rumunských, polských a československých vojáků. Připomeňme si též osvoboditelskou misi US Army, která osvobodila Aš, o čtyři dny později Cheb, vstoupila do Domažlic a Klatov a do Plzně a Strakonic. Při osvobozovacích bojích na tomto území padlo 200 amerických vojáků. Den osvobození v současné době slavíme 8. května a v ten den jsme také v Mnichovicích položili věnečky k pomníčkům padlých bojovníků a věnce k památníku na Masarykově náměstí, u Požárního domu a na hřbitově. Karel Dražil kronikář města Zdraví Občas se některým z nás stane, že nemůžeme usnout ihned po večerním ulehnutí. A když už se nám konečně podaří zabrat, opakovaně se probouzíme během spánku anebo se ráno budíme dříve, než jsme plánovali. A přitom máme za sebou takový těžký den, únavou už jsme k večeru nemohli vydržet a tak jsme se do postele těšili! Jestliže některé z výše uvedených poruch spánku trvají déle než měsíc a objevují se častěji než 3 dny v týdnu, hovoříme o nespavosti. V Čechách trpí nespavostí 35% obyvatel. Podle příčiny, která k ní vedla, se přistupuje k léčbě. Pokud se lékař rozhodne pro medikamentosní therapii, podávají se tzv. hypnotika ( Hypnos = řecký Bůh spánku a snů). Dnes se podávají léky na spaní, při jejichž užívání už člověk nebývá druhý den ráno ospalý, obluzený či nevýkonný. Snažíme se je užívat kratší dobu několik týdnů jako pomoc k navození správného spánkového režimu. Poté je zvolna vysazujeme. Nespavost Jestliže se projeví závažnější porucha spánku, je vhodné i odborné vyšetření neurologem či psychiatrem a stanovení dalšího postupu léčby. Příčinou nespavosti může být například změna prostředí, psychické problémy, stres, bolest a v neposlední řadě nevhodný spánkový režim. Dlouhodobý nedostatek spánku může způsobovat zvýšení krevního tlaku, bolest hlavy, poruchy soustředění, zhoršení obtíží u kardiaků. Chceme-li lépe spát, měli bychom učinit opatření, která vedou ke zlepšení spánkového režimu: a) Každý den vstávejte a uléhejte ke spaní přibližně ve stejnou dobu a na stejné lůžko. Neměňte režim spánku ani o svátcích a dovolených. b) Během dne nespěte, do postele si večer nelehejte dříve, než jste ospalí. V posteli není vhodné jíst, telefonovat, sledovat TV. c) Vaše ložnice má být tichá, spíše chladnější dobře provětraná místnost, ve které je tma. Odstraňte hlasitě tikající hodiny, zavřete dveře, aby vás nerušil třeba kapající vodovod z koupelny. d) Před spaním nejezte a nepijte povzbuzující nápoje jako kávu, kolu, černý čaj, bezprostředně před spaním necvičte. e) Vhodná je tělesná aktivita během dne, můžeme si dopřát večerní koupel v teplé vodě a těsně před spaním třeba i sklenici mléka. V neposlední řadě lze spánek přivolat i tzv. metodami relaxace a nacvičováním správné techniky dýchání. f) Jestliže po ulehnutí nemůžete usnout, vstaňte z postele a věnujte se nějaké činnosti, než se vám opět začne chtít spát. Lékař by měl jít pacientovi vždy příkladem jelikož je právě 1 hod 30 minut po půlnoci, tak si říkám, že dnes už nastolit správný spánkový režim nestihnu, ale zítra začnu opravdu!!... Tak dobrou noc! MUDr. Magda Jiráková Lidové léčitelství známe od pradávna. Léčení pomocí baněk pro nás není také nic nového, i když to zavání šarlatánstvím. Staronový způsob tzv. vakuové léčby se osvědčuje i v našem století elektroniky. Baňková masáž je založená na posouvání baňky po tkáni podle určitých ověřených metod. Její původ spadá do starověké Číny. Číňané měli blízko k přírodě a velice dobře znali své tělo. Proto se z nich stali vynikající lékaři a vytvořili si vlastní čínskou medicínu. Baňkování prováděli již ve 3. století našeho letopočtu. Používali dokonce i tzv. krvavé baňky tkáň se narušila vpichem, aby mohly škodlivé látky lépe z těla ven. Pomocí ohně se v baňce vypálil vzduch, čímž vznikl podtlak, který napomohl jejímu přisátí na kůži. Silný podtlak nasál část kůže i podkoží do baňky a zároveń způsobil silné krvácení z poraněného místa. U nás se tato krvavá metoda nepoužívá. Jak se u nás léčilo a zase se léčí? Paracelsus v 16. století prohlásil: Kde příroda způsobila bolest, tam nahromadila škodlivé látky. Pokud je není sama schopna odstranit, musí jí pomoci lékaři. Baňkovalo se doslova vším, co bylo po ruce. Bambusem, rohy zvířat, hlínou, sklem a v poslední době i pryží (gumou). Dnes se vzduch z baňky odsává například pomocí gumového balonku nebo přímo odsávacím zařízením, jako je Vacupress. Vakuová léčba se uplatňuje při onemocnění pohybového aparátu jako dodatková léčba a v kosmetice při boji s celulitidou. Pročišťuje lymfatický systém řečiště našich odpadních látek, zrychluje odplavení škodlivin z těla, silně tonizuje metabolismus vlivem silného prokrvení a okysličení daného místa a zpevňuje ochablé podkožní vazivo. Trochu rozdílné je přikládání baněk staticky na určité místo. Buď na body maximální citlivosti nebo na gelosy- ztvrdlinky nejčastěji kolem kloubů. Dopad je téměř okamžitý úleva od bolesti a uvolnění partie. Odborná aplikace někdy i upraví funkci vnitřních orgánů. Ne vždy mají totiž bolavá záda původ v pohybovém aparátu. Účinnost metody je závislá především na šikovnosti, znalostech a praxi léčitele. Jako taková má svoje indikace ale i kontraindikace, a tak určitě nepatří do rukou laikům. Při kombinaci se zdravým životním stylem (s omezením živočišných tuků) a zejména dostatečným pitným režimem se mohou dostavit překvapivé výsledky v podobě úbytku tukové tkáně na problematických partiích stehen a boků a zmírnění poruchy ukládání tuků v podkoží (celulitida). S pozdravem Vaše Zdravíčko Libuše Zacharová fyzioterapeut Compression 12 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

13 6/2004 Informace... od MěÚ Vítání nových občánků města narozených v roce 2003 Dne 29. dubna 2004 se konalo slavnostní přivítání 22 nových občánků města Mnichovice v obřadní síni Městského úřadu v Mnichovicích. Nové občánky slavnostně přivítal starosta města Mgr. Jakub Žvejkal, každé dítě obdrželo hračku a na památku keramickou plaketu vyrobenou ku příležitosti 870 let založení Mnichovic. Děti z mateřské školy vystoupily na vítání občánků s pěkným pásmem písniček a básniček věnovaných přítomným novým občánkům, jejich rodičům a prarodičům. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Informace o internetových stránkách Mnichovic a příležitosti pro místní podnikatele Na internetových stránkách Mnichovic je nově zprovozněna mapa Mnichovic. Je to mapa, která vám ukáže, kde se nachází vámi zadaná ulice, zajímavost nebo instituce. V odkazu na váš konkrétní objekt zájmu se dozvíte ještě více informací. Na mapě je připraven vyhledávací seznam firem působících v Mnichovicích a okolí, kde budou uvedeny základní informace o firmě s kontaktem. Zároveň se na mapě zobrazí místo sídla firmy. Tento seznam velmi pomůže při orientaci v nabízených službách u nás v Mnichovicích jak místním občanům, tak i těm, kteří do Mnichovic jezdí jen občas. To je příležitost pro ty z vás, kteří chcete, aby o vás bylo v Mnichovicích vědět. Zaregistrovat se můžete přímo na internetových stránkách města v rubrice firmy, v odkazu na mapě Mnichovic nebo písemnou formou na adresu MěÚ Mnichovice. Zaregistrování je zcela zdarma. Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Vítězný návrh úpravy Masarykova náměstí Foto Zdena Koèová Během měsíce června bude probíhat celková oprava ulice pod nádražím a části ulice Jiráskova. Během oprav bude provoz v těchto ulicích omezen. Respektujte, prosím, značení a pokyny zhotovitele. Děkujeme za pochopení. Město Mnichovice Vítězný návrh úpravy Masarykova nám. od Ing. arch. Maška, který byl vybrán jmenovanou komisí pro hodnocení nabídek, a pro který se vyslovila nadpoloviční většina občanů na MěÚ Mnichovice. Tento návrh bude dále zpracováván a doplňován o další požadavky města. S konečnou podobou návrhu úpravy mnichovického náměstí budou občané seznámeni. Informace o volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 Vážení občané, v minulých dvou číslech Života Mnichovic jsme Vás průběžně informovali o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu v roce 2004, které se uskuteční v naší republice v pátek 11. června a v sobotu 12. června Informovali jsme Vás, kdy se budou volby konat, kde, za jakých podmínek má občan ČR právo volit ve volbách do Evropského parlamentu, jak a kde může občan požádat o voličský průkaz. Nyní Vás seznámíme s tím, jak se bude hlasovat. Co učiní volič po příchodu do volební místnosti? Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 13 Only

14 Život Mnichovic volební místnosti totožnost a občanství jiného členského státu EU. Neprokáže-li shora uvedený volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz. Jak volič hlasuje? občané členských států EU, kteří hlasují na území ČR, volí kandidáty ČR do Evropského parlamentu. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo proto, že nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková komise hlasování neumožní. Vaše případné dotazy k nadcházejícím volbách Vám ochotně zodpoví tyto pověřené pracovnice MěÚ Mnichovice: Ivana Kuklová tel.: , Eva Kerbicová tel.: Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Informace Informace... od policie ČR Pozvánka na Den záchranářů v Čelákovicích dne Pořadatelé: Policie ČR Praha východ, Sbor dobrovolných hasičů z Čelákovic, Brandýsa nad Labem a Káraného, Rychlá záchranná služba Pragomedica, Městský dům dětí a mládeže v Čelákovicích a Besip Mediální partner: Český rozhlas Region 100,7 fm Místo a doba konání: sobota od 9 hodin na městském stadionu v Čelákovicích Výběr z programu: výcvik služebních psů PČR, zadržení pachatele vyprošťování zraněného z havarovaného automobilu jízdní policie, ukázka výcviku koní PČR potápěči z poříčního oddílu a zákrok ze člunu na Labi hasební práce ve speciálním obleku proti sálavému teplu, vysokozdvižná plošina pro děti: laserová střelnice, jízda zručnosti, snímání otisků prstů aj. Každé dítě dostane drobný dárek, pro vítěze soutěží jsou připraveny speciální ceny. Program je doplněn o výstavu techniky, výstroje, zbraní aj. Vstup zdarma. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé... z místní knihovny Moje kniha Vyhlášení výsledků ankety bude v kavárně Astra Dům knihy Kanzelsberger na Václavském náměstí v Praze ve čtvrtek 17. června v 17 hodin. Nové knihy v Jiráskově knihovně: Allan Peas: Proč muži lžou a ženy pláčou, volně navazuje kniha Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách - psychologické studie A. a B. Peasových Wilbur Smith: Volání na ďábla - dobrodružný román Václav Větvička: Moje krásná květinová jitra - mnozí znáte tato vyprávění z rozhlasu Michal Viewegh: Vybíjená - román našeho nejpopulárnějšího spisovatele Antonín Bajaja: Zvlčení - kniha dostala cenu Litera za prózu za r Lenka Lanczová: Srdcový kluk - zase něco pro děvčata Těším se nashledanou v knihovně... od koordinačního centra SPOD Cyklus seminářů o rodině a problematice ohroženého dítěte, které pořádá o.s. Koordinační centrum sociálně právní ochrany dětí (K.C.SPOD) při Dětském domově ve Strančicích, pokračoval dne 20. května 2004 v ordinaci praktické lékařky pro děti a dorost MUDr. Jitky Biskupové v Mnichovicích. Ve spolupráci s paní Miroslavou Vojtíškovou, tajemnicí Městského úřadu v Mnichovicích, připravily modelový panel, ve kterém demonstrovaly klíčové okamžiky a důležitost spolupráce mezi lékařem a samosprávou. Všichni účastníci semináře se seznámili s denní pracovní náplní praktického lékaře pro děti a dorost v moderně vybavené ordinaci s prostornou a útulnou čekárnou a s postupy Městského úřadu v Mnichovicích při řešení sociálně právní ochrany dětí. Do následné diskuse se zapojili pedagogové, kteří většinou jako první signalizují podezření z poruch chování dítěte na základě jeho zhoršeného prospěchu, absencí ve škole či záškoláctví. Ila Žáková knihovnice Všichni zúčastnění ocenili, že ti, kteří znají neblahé životní osudy některých dětí, se na pořádaných seminářích osobně poznávají a mohou si navzájem vyměňovat zkušenosti. Výsledkem je profesionální spolupráce při řešení problémů dětí, které se ne svou vinou dostávají do obtížných životních situací. Eva Vodičková K.C.SPOD Compression 14 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

15 6/2004 a rr bb aa r r n á b y t ek nábytek Velká celodenní narozeninová oslava Speci lní akční Speciáln ak nab nabídka dka zboží zboží! Tel /4 grilovaného kuřete + 0,5 l piva nebo kofoly ZDARMA*. spousta atrkcí nejen pro děti soutěže o hodnotmé ceny překvapení v podobě vystoupení české populární superstar spojené s autogramiádou a rozdáváním CD zdarma! Nově otevřeno! EXIT 6 PRŮHONICE z D1 k. z. PRŮHONICE - ČESTLICE U Makra 130, Tel.: STAVEBNINY NAKLÁDAC NAKL DACÍ ZZÓNA NA ZAHRADNÍ ZAHRADN CENTRUM PŘÍŘ PŘÍŘEZ EZ ROZVOZ ZBOŽÍ ZBOŽÍ Otevírací doba: Po So 8-20, Ne 9-19 hod. 00 Koupím stavební pozemek nebo RD před rekonstrukcí v Mnichovicích. Pouze od přímého majitele Pro řemeslníky a velkoodběratele Po Pá již od 7 hod.! + Snídaně zdarma 7-9 hod.!!! Martínek - Novotný elektrostavební práce počít. syst, rozvody NN, zabezp. syst. anténní s satelitní rozv., revize elektro, minerály, sádrokartony, zedn. a obkl. práce, plastová a euro okna tel.: na elektro práce tel.: na stavební práce Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

16 Život Mnichovic Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

17 6/2004 Informace Z vašich příspěvků... od Osadního výboru Myšlín Jsme tu pro lepší Myšlín Osadní výbor městské části Myšlín zve své občany na veřejné zasedání, které se koná Žižkův dub Neviděl ale jen těžké dny s bídou, věřil i v lepší dny, co jistě přijdou, dočkal se, jiný že život je v sázce, život ve víře, přátelství, lásce Díval se na děti, od malin rtíky, milence v objetí, za lásku díky, přivítal stáda srn u lesní tůně, pasáčky u ohňů a brambor vůně. v sobotu od 19 hod. v Hotelu Myšlín Picek Petr SERVIS ELEKTRO PLYN elektroinstalace, kotle, hořáky, měření emisí Weishaupt, ČKD, PBS, Buderus, Protherm, Dakon, Vaillant, Viadrus, Therm, Immergas, Qvantum, Všestary Strančice picek.petr cbox.cz tel: fax: mobil: Jak svědek staletí zakrytý dvorem, zjevem svým upoutá, kdo půjde kolem, má sedm metrů pas, dutinu v těle, se zbytkem větví však tváří se směle. To je ten Žižkův dub, hrdě to nese, mohutněji tyčil se v husitském čase, kdy táhly zástupy táborských sborů, přes klášter Sázavský na Kutnou Horu. V duchu zřím hejtmana, jak povel dává, jak vozy zastaví, sám pod dub usedává, ostatní přisednou s pokrmem chudým, vlní se korouhve s kalichem rudým. Když palcát zavelí, konec je míru, vozy se rozjíždí hájit svou víru. Dub tu zas osaměl, rachot zní zdáli, ztracená podkova v prachu se válí. Dub všechny požáry Mnichovic viděl, na lidskou bolest už dívat se styděl, kolik už chudáků kolem něj přešlo, kolik vojsk do malých Čech už se vešlo. Po věky v listí mu vítr zpívá, sníh staré jizvy na čas zakrývá, sýkorky pečují o větve v zeleni, kéž lidé dbali by víc kolem na zemi. Kdo někdy procházkou na Myšlín půjdeš, možná tam ke dvoru za dubem zajdeš, nemusíš modlit se, stačí postát, očima pohladit, úctu mu vzdát. A. Mareček PLOTY Výstavba nových a rekonstrukce stávajících. Materiál: dřevo, pletivo, ocel, KB blok a další. Natahování pletiva. Dodávka, montáž a nátěry dřevěných plotových polí. Výroba a montáž vrat a vrátek Prodej ocelových sloupků Zemní a výkopové práce Zámkové dlažby Poradenství Martin Povýšil, Jiráskova 547, Mnichovice Tel.: , GSM: Dovolená NA POSLEDNÍ CHVÍLI! Pro milovníky rychlého rozhodování máme pro Vás od května do listopadu rozsáhlou nabídku zájezdů Na poslední chvíli Španělsko Itálie Chorvatsko Řecko Kypr Egypt Tunis Bulharsko Turecko od cestovních kanceláří Exim Tours, Blue Style, VTT, Alexandria, Canaria travel, C. K. Společnost a dalších Denně aktualizováno. Přijďte si vybrat! Prodej: CESTOVNÍ AGENTURA V. Mikolášová, MNICHOVICE ÚTERÝ PÁTEK a hod., SOBOTA hod Telefon: , mobil: Prodám rekreační chatu v Mnichovicích na Budíkově kolna, vrtaná studna, 3fáz. proud vjezd na pozemek m 2, vzrostlé stromy a množství okras. dřevin chata dřevěná obíjená s podez. omítnutou a kabřincem kuchyň, 2 pokoje, komín, plech. střecha, WC venku cena dohodou rychlé jednání tel.: Compression by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes 15 Only

18 Život Mnichovic Společenská kronika Naše jubilanty, kteří v dubnu oslavili 80 let, osobně navštívili a poblahopřáli pan starosta s tajemnicí MěÚ. Srnová Jarmila 80 let Macháček Václav 80 let Mareček Antonín 80 let K životnímu jubileu 80 let bylo poblahopřáno představiteli města též Milušce Kočové. Mnichovická vařečka Recept od sousedky si opíšeme, až když jídlo ochutnáme a něčím nás zaujme. Cikánské řízky zaujaly celou mou rodinu: mě jednoduchostí přípravy, ostatní vynikající chutí. Potřebujeme: 60 dkg vepřové kýty nebo jiného libového masa 2 lžíce oleje, 2 lžíce sojové omáčky 1 lžička soli, pepře, kari, papriky 5 lžiček solamylu 5 celých vajec, 3 cibule (nakrájené) Postup: Maso pokrájíme na nudličky a smícháme s ostatními přísadami. Necháme uležet v lednici. Opékáme po obou stranách na oleji. Nejvíc chutná s chlebem. Cikánské řízky J. Š. NAŠI JUBILANTI OD 70 LET Červen Teršová Věra Čížek Oldřich Barták Oldřich Rodová Milena Chaloupka Karel Mikoláš Otta Nováková Marie Mašek Václav Kačínová Hana Podholová Slavomila Marečková Eva Hyndrák Milan Poslušná Hana Martínková Jiřina Horáčková Anna Lacina Václav Slavíčková Jarmila Polesná Alena Springerová Danuše Lacinová Libuše Štorc Karel Coňk Jiří Kočí Karel Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti. NAROZENÍ únor Lucie Klimentová Šimon a Anna Rálkovi duben Václav Brůna Dětem přejeme hodně zdraví a štěstí do života. SŇATEK duben Petra Svejkovská - Petr Petrák Marcela Antonů - Lukáš Kliment Veronika Škvorová - Jan Veverka květen Magdalena Ericssonová - Filip Klinecký Novomanželům přejeme hodně štěstí a lásky. ÚMRTÍ duben Miroslav Chvojka, Jarmila Jordánová Josef Povýšil Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast. Život Mnichovic, časopis pro obyvatele města Mnichovice a okolí, vydává a distribuuje MěÚ Mnichovice, reg. č. MK ČR E Uzávěrka tohoto čísla Vedoucí redakční rady: Ing. Ivan Drbohlav, šéfredaktorka: Jolana Šimerová, členové: Mgr. Jakub Žvejkal, Veronika Veverková, Linda Vrbíková Skoumalová, RNDr. Petr Záruba, Karel Dražil, Antonín Mareček, Gabriela Jiráková, Mgr. Lenka Klechová, Mgr. Marcela Erbeková, Mgr. Jana Velebová. Kresby zhotovil Antonín Mareček. Foto: J. Žvejkal, J. Šimerová, A. Mareček, M. Krejča, K. Kučerová, P. Záruba, Z. Blechová, děti ze ZŠ, archiv Ve spolupráci s MěÚ Mnichovice a zastupitelstvem města vytiskl PEMATISK, s.r.o., Nad Primaskou 45, Praha 10, Inzerci přijímá v úředních hodinách sekretariát MěÚ, paní Kuklová. Kontaktní adresa: Compression 16 by CVISION Technologies PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Sport 8 Škola 9 Školka. Pohled na Mnichovice z r. 1908. Období 23. 2. 2003 21. 3.

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Sport 8 Škola 9 Školka. Pohled na Mnichovice z r. 1908. Období 23. 2. 2003 21. 3. mnichovice04.qxd 1.4.2004 13:00 StrÆnka 1 Život 4/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII OBSAH Slovo starosty Vážení občané, v letošním roce uplyne 870 let od první

Více

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH.

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH. Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 9/2005 OBSAH 3 Rozhovor s 3 Zpráva o činnosti města 5 Zprávy z výborů 6 Kultura 10 Informační centrum 11 Škola informuje 12 Školka

Více

Život. Po stopách kocoura Mikeše

Život. Po stopách kocoura Mikeše Život 9/2008 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník IL OBSAH 1. Po stopách kocoura Mikeše...1 2. Slovo redakce...4 3. Mnichovický Oktoberfest...4 4. Mistrovství Evropy v DOGFRISBEE...5

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

Život MNICHOVIC 8/2008. Zahájení nového školního roku ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH. 1. Zahájení školního roku...

Život MNICHOVIC 8/2008. Zahájení nového školního roku ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH. 1. Zahájení školního roku... Život 8/2008 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník IL OBSAH Zahájení nového školního roku 1. Zahájení školního roku...1 2. Po stopách kocoura Mikeše...2 3. Slovo redakce...3 4.

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Den dětí Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Technický odbor informuje... MP informuje... Na slovíčko... Nový koncept dopravní obslužnosti...

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

3/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

3/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 3/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty ZNEČIŠŤOVÁNÍ KANALIZACE Foto na titulní stránce: Jana Králová Foto na této straně: Ing. Jaroslav Kreml

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 7 10. července 2014. Fotostrana

Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 7 10. července 2014. Fotostrana Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 7 10. července 2014 Aktuality Aktuality Fotostrana Sport Kraj městu nedal Lovosice mají nové Červnové festivaly

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více