BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XVIII.l Leden 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XVIII.l Leden 2012"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVIII.l Leden 2012

2 Buchlov z Chrastí tak jsme ho letošní zimu ještě neviděli (foto: -vlk-)

3 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil v novém roce Rok 2011 byl prvním rokem nového volebního období zastupitelstva městyse, ve kterém se nám společně podařilo realizovat významné investice v celkové hodnotě 15,5 milionů korun. V rámci projektu, realizovaného s podporou SFŽP ČR, Zlepšení tepelně technických vlastností základní školy, jsme vyměnili okna u přístavby, zateplili obě budovy a zhotovili nové fasády. Kuchyně základní školy prošla náročnou rekonstrukcí, kterou si vyžádal havarijní stav odpadů, v hodnotě necelých 6,5 milionu korun. Po pěti letech od rekonstrukce první etapy ulice Komenského jsme v minulém roce dokončili celkovou opravu místní komunikace vybudováním nové vozovky z asfaltobetonu a chodníků ze zámkové dlažby v úseku od bytového domu č. p. 564 po ulici Boženy Němcové. Tato stavba si vyžádala uvolnit z rozpočtu městyse 4,2 milionu korun. Připravovaný rozpočet městyse na rok 2012 musí reagovat na předpokládaný vývoj ekonomiky v České republice. Bude to pro nás znamenat přibrzdit investiční program a doplnit finanční zdroje řádným vyúčtováním dotací z realizovaného programu energetických úspor veřejných budov. Z těchto důvodů zařadíme do letošního rozpočtu investice v hodnotě do 5 milionů korun. Jedná se o rekonstrukci sociálních zařízení u tělocvičny základní školy a vybudování chodníku s cyklostezkou do průmyslové zóny. Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým i celého zastupitelstva městyse hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce Ing. Jiří Černý, starosta BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 1

4 Informace městyse Buchlovice Zastupitelstvo městyse č. 5/2011 ze dne 30. září 2011 Zastupitelstvo městyse Buchlovice schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. a) - prodej části pozemku městyse Buchlovice parcela č. 1473/3 v k.ú. Buchlovice manželům Jiřímu a Pavle Dvořáčkovým, Buchlovice, za cenu 70 Kč/m2 Zastupitelstvo městyse Buchlovice neschválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. a) - prodej pozemku městyse Buchlovice parcela č. 781 v k.ú. Buchlovice pro pana Josefa Hrušku (pro dceru Markétu Lučnou, roz. Hruškovou), Zlechov, (předmětem prodeje mezi původní majitelkou a Hruškovými byla pouze parcela č. 782 o výměře 136 m2, na které stojí nemovitost rodinný domek) a trvá na odstranění černé stavby (nedokončená stavba garáže) na části pronajatého pozemku parcela č prodej pozemků ve vlastnictví městyse Buchlovice p.č. 3243/9 o výměře 143 m2 a 3243/19 o výměře 955 m2 navazujících na žadatele pana Jana Horáka, Buchlovice Zastupitelstvo městyse Buchlovice schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. j) žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území městyse Buchlovice - Petra Holbová, Buchlovice, na rekonstrukci rodinného domu čp. 149 na stavební parcele č v k.ú. Buchlovice, Kč, - Mgr. Vít Čagánek, Buchlovice, navýšení půjčky ze SF RB o Kč, prostředky budou využity na dokončení prací spojených se zateplením a finální úpravou fasády, resp. provedení vnitřních omítek rodinného domu. Zastupitelstvo městyse Buchlovice schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění - prolongaci termínu dočerpání úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení, Dolní náměstí 192/9, Olomouc, dle úvěrové smlouvy reg. č. 243/ z na 3 miliony Kč o 1 rok a současně schválilo i změnu splátkového kalendáře (navýšení anuitní splátky). Zastupitelstvo městyse Buchlovice vzalo na vědomí - kontrolu úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 04/2011 ze dne informace o dokončených nebo současných investicích roku 2011 (Oprava ulice Komenského II. etapa, Zlepšení tepelně- technických vlastností ZŠ Buchlovice a Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Buchlovice) - žádost o poskytnutí podpory výzva č. 27. výzva OPŽP Revitalizace zeleně v Buchlovicích v rámci Operačního programu Životního prostředí prioritní osa -6- Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) a primární oblast podpory Podpora regenerace urbanizované krajiny, podáno dne BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 2

5 Rada městyse Buchlovice č. 18/2011 ze dne Žádost o finanční dar Domov sv. Josefa v Žirči, žadatel Oblastní charita Červený Kostelec, ul. 5. května 1170, Červený Kostelec, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční dar Domov sv. Josefa v Žirči, žadatel Oblastní charita Červený Kostelec, ul. 5. května 1170, Červený Kostelec a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse v rámci rozpočtu městyse na rok Žádost o finanční dar žadatel Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Poradenské centrum, Palackého nám. 293, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční dar, žadatel Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Poradenské centrum, Palackého nám. 293, Uherské Hradiště a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse v rámci rozpočtu městyse na rok Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 4/2010 drogerie na tržnici, žadatel ing. Zdeněk Hála, Kyjov, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 4/2010 drogerie na tržnici, žadatel ing. Zdeněk Hála, Kyjov. Žádost o vybudování nových chodníků na místě stávajících před bytovým domem čp. 795 na p. č. 520/1 (majitel pozemku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), žadatel Společenství vlastníků domu, Hradišťská 795, Buchlovice (za společenství Robert Lukeštík), ze dne Rada městyse Buchlovice se seznámila s žádostí o vybudování nových chodníků na místě stávajících před bytovým domem čp. 795 na p. č. 520/1 (majitel pozemku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), žadatel Společenství vlastníků domu, Hradišťská 795, Buchlovice (za společenství Robert Lukeštík) a rozhodla následovně: Městys Buchlovice zařadí do svého plánu prací na rok 2012 opravu chodníku při ulici Hradišťská (u zastávky ČSAD), který slouží veřejnosti. Ostatní chodníky, kterých se žádost dotýká, jsou přístupy k bytovému domu čp. 795, a i když se nacházejí na pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jsou záležitostí Společenství vlastníků domu, Hradišťská 795, Buchlovice. Poděkování za poskytnutí finančního daru městysem Buchlovice, ZO Českého svazu včelařů, o.s. Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice s potěšením přijala poděkování za poskytnutí finančního daru městysem Buchlovice, ZO Českého svazu včelařů, o.s. Buchlovice. Žádost o prodej pozemku p.č. 2085/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Buchlovice ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, žadatel Alenka Kelová, Přerov, ze dne Rada městyse Buchlovice se seznámila se žádostí o prodej pozemku p.č. 2085/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Buchlovice ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, žadatel Alenka Kelová, Přerov s tím, že dotčený pozemek není majetkem městyse, jeho vlastníkem je Pozemkový fond ČR (dále jen PF). Zároveň neshledala důvod na převod tohoto pozemku, o kterém informuje žadatelka, z PF na městys Buchlovice (pozemek je pro městys nepotřebný). Rada proto žadatelce doporučila jednat o prodeji pozemku výhradně s PF. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 3

6 Oznámení kácení dřevin v rozsahu zpracované projektové dokumentace při břehu přítoku Buchlovického potoka (lokalita Zahrady p.č. 601/3 v majetku Lesů ČR) v termínu do , Lesy ČR, s.p., Správa toků oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, ze dne Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí oznámení kácení dřevin v rozsahu zpracované projektové dokumentace při břehu přítoku Buchlovického potoka (lokalita Zahrady p.č. 601/3 v majetku Lesů ČR) v termínu do , Lesy ČR, s.p., Správa toků oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín. Žádost o dar městyse Buchlovice, žadatel ZO Českého svazu ochránců přírody, p. Karel Tomešek, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční dar, žadatel ZO Českého svazu ochránců přírody, Karel Tomešek, Buchlovice, a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse v rámci rozpočtu městyse na rok Žádost o snížení poplatku za svoz odpadů na léta 2011 a 2012 pro dceru Janu, provd. Stricklandovou, bytem v USA, žadatel Oldřich Stránský, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila žádost o snížení poplatku za svoz odpadů na léta 2011 a 2012 pro dceru Janu, provd. Stricklandovou, bytem v USA, žadatel Oldřich Stránský, Buchlovice. Výše poplatku na uvedená léta bude činit 250 Kč/rok. Návrh na zvýšení registračních poplatků v místní knihovně na 100 Kč dospělí a 50 Kč důchodci a děti a zrušení poplatku za vystavení průkazů pro nové čtenáře s platností od , pí Mgr. Dagmar Možná, knihovnice Rada městyse Buchlovice schválila návrh knihovnice Mgr. Dagmar Možné na zvýšení registračních poplatků v místní knihovně na 100 Kč dospělí (dosud 60 Kč), 50 Kč důchodci a děti (dosud 30 Kč) a zrušení poplatku za vystavení průkazů pro nové čtenáře (dosud 10 Kč) s platností od Projednání aktualizovaného Operačního plánu zimní údržby místních komunikací v Buchlovicích na zimní období Rada městyse Buchlovice schválila aktualizovaný Operační plán zimní údržby místních komunikací v Buchlovicích na zimní období Projednání rozdělení dotace pro jednotlivá občanská sdružení z Buchlovic, účastníků Slováckých slavností vína v Uherském Hradišti dne Rada městyse Buchlovice schválila rozdělení dotace pro jednotlivá občanská sdružení z Buchlovic, účastníků Slováckých slavností vína v Uherském Hradišti dne dle předloženého návrhu. Oznámení o pořádání každoroční Tříkrálové sbírky a žádost o spolupráci a oznámení termínu konání sbírky Policii ČR, Oblastní charita Uh. Hradiště, Velehradská 247, Uherské Hradiště Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí oznámení o pořádání každoroční Tříkrálové sbírky a žádost o spolupráci a oznámení termínu konání sbírky Policii ČR, Oblastní charita Uh. Hradiště, Velehradská 247, Uherské Hradiště. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 4

7 Žádost o prodloužení mandátu členů stávající školské rady do , žadatel Mgr. František Klvaňa, ředitel ZŠ Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila žádost o prodloužení mandátu členů stávající školské rady do , žadatel Mgr. František Klvaňa, ředitel ZŠ Buchlovice. Žádost o prodloužení mandátu se týká členů školské rady zastupujících rodiče, ing. Jaroslava Mikulíka a Zuzany Krchňavé. Způsob účtování části nákladů za energie buchlovickým občanským sdružením, které užívají prostory Československého kulturního centra čp. 16, prostřednictvím darů městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice schválila způsob účtování části nákladů za energie za kalendářní rok buchlovickým občanským sdružením, které užívají prostory Československého kulturního centra čp. 16, prostřednictvím darů městyse Buchlovice. V praxi to znamená, že náklady za energie budou vypočteny ze skutečnosti předchozího roku a příspěvek pro sdružení bude o tuto částku snížen v aktuálním roce. Toto snížení příspěvku musí být řádně zaúčtováno v účetnictví městyse. Směna pozemků městyse Buchlovice v areálu býv. ZD o výměře 938 m2 za pozemky p.č. 505/220 o výměře 59 m2, p.č. 505/221 o výměře 37 m2, p.č. 505/225 o výměře 24 m2, p.č. 505/228 o výměře 21 m2, p.č. 505/230 o výměře 23 m2, p.č. 505/232 o výměře 62 m2, p.č. 505/72 a p.č. 505/82 o výměře 36 m2 v k.ú. Buchlovice (celková výměra činí 262 m2) za pozemky ve vlastnictví MIP, spol. s.r.o., Velká nad Veličkou 628, vše v k.ú. Buchlovice, určené pro výstavbu cyklostezky Buchlovice Průmyslová zóna Buchlovice Rada městyse Buchlovice doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice směnu pozemků městyse Buchlovice v areálu býv. ZD o výměře 938 m2 za pozemky p.č. 505/220 o výměře 59 m2, p.č. 505/221 o výměře 37 m2, p.č. 505/225 o výměře 24 m2, p.č. 505/228 o výměře 21 m2, p.č. 505/230 o výměře 23 m2, p.č. 505/232 o výměře 62 m2, p.č. 505/72 a p.č. 505/82 o výměře 36 m2 v k.ú. Buchlovice (celková výměra činí 262 m2) za pozemky ve vlastnictví MIP, spol. s.r.o., Velká nad Veličkou 628, vše v k.ú. Buchlovice, určené pro výstavbu cyklostezky Buchlovice Průmyslová zóna Buchlovice. Žádost o prodej části pozemku městyse Buchlovice p.č. 234/15 o výměře 36 m2 v k.ú. Buchlovice, žadatel Daniel Rybárik, Buchlovice Rada městyse Buchlovice doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice prodej části pozemku městyse Buchlovice p.č. 234/15 o výměře 36 m2 v k.ú. Buchlovice, žadatel Daniel Rybárik, Buchlovice. Dodatek č. 1 k Pravidlům č. 5/2010 pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městysi Buchlovice podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Rada městyse Buchlovice doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice ke schválení dodatek č. 1 k Pravidlům č. 5/2010 pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městysi Buchlovice podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 5

8 Díky příznivému počasí se v předvánočním čase věnovali pracovníci Služeb městyse Buchlovice několika drobnějším úkolům, na které dosud nezbyl čas. Například při silnici I/50 odstranili u zastávek černé skládky různého materiálu, mezi kterým se nacházelo i větší množství umělohmotné střešní krytiny. Při silnici na Smraďavku vyzvedli z betonových skruží šachet původní betonové kryty, jež během času naházeli neznámí (zřejmě opilí) darebáci do šachet, a tak se hluboké otevřené šachty staly nebezpečnými pro procházející výletníky a zejména děti. V současné době již žádné nebezpečí chodcům nehrozí. V neposlední řadě opět zrekultivovali posezení u sadu klenotů při silnici na Trnávkách, na něž jistý bezohledný spoluobčan navezl stavební suť s hlínou. Foto ing. Josef Motyčka BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 6

9 Jako každoročně navštívili představitelé městyse starosta ing. Jiří Černý, místostarosta Bořek Žižlavský a členky sociální komise Marie Výstupová a Mgr. Anna Petrášová naše spoluobčany Buchlovjany, žijící v buchlovickém domově seniorů. Pobesedovali s nimi a poté jim předali malé dárky a do nového roku 2012 popřáli ze všeho nejvíce hodně zdraví a spokojenosti. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 7

10 Letošní obecní vánoční strom, který je tradičně umístěn na náměstí u ganála, původně rostl na veřejném prostranství v ulici Váhovy. Protože za léta přerostl a začal být v ulici na obtíž, byl použit k tomuto krásnému účelu. Na fotografiích ing. Josefa Motyčky vidíte jeho převoz ulicemi městečka. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 8

11 V předvánočním čase navštívili Úřad městyse Buchlovice i naši malí školáčci se svojí paní učitelkou Přikrylovou, aby zazpívali milé vánoční koledy. (foto -bž-) Vánoční svátky jsou za námi a na uplynulý poklid a sváteční náladu budeme už jenom vzpomínat. Dobrý pocit z Vánoc si však neodnesou tyto vzrostlé celkem tři smrky nad Buchlovicemi, které neznámá pochybná existence zmrzačila uřezáním jejich vrcholů s největší pravděpodobností na vánoční stromek. Co popřát takovému člověku do nového roku? Asi nic dobrého (-bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 9

12 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

13 Rok na Buchlovsku Když jsme v letošním roce začali spolupracovat s redakcí časopisu TRAVEL profi, který je zaměřen na regionální cestovní ruch, hledali jsme nějaké pojítko, se kterým by si čtenář vybavil náš kraj. A tak jsme si půjčili slova písničky pro nás tolik známé Ej od Buchlova větr věje A že těch informací přivál. Jednou to byl článek o našich kulturních památkách, kterých tu máme víc než dost. Řekněte, který mikroregion se může pochlubit takovou bazilikou, která zdobí Velehrad? Nebo hrad Buchlov, který byl v letošním roce čtenáři idnes oceněn jako Nekrásnější památka ČR, a snad alespoň jednou byl každý z nás v Buchlovicích na zámku. V našem kraji najdeme řadu sakrálních staveb, které by stály za zmínku. Máme být tedy na co patřičně hrdí. Ale musíme se také postarat o to, aby se nám dařila naše hrdost a lokální patriotismus přenášet na další generace. Poté tzv. větr od Buchlova přinesl zajímavý článek o úspěšném projektu, na němž se Místní akční skupina podílela s partnery z Hornolidečska. Za nemalý objem financí se podařilo do deseti obcí mikroregionu pořídit kompletní sváteční a slavnostní kroje či krojové součástky, kterých zde bylo nedostatek. A že to byla náročná práce. O tom nejvíc ví manažerka Marta Polášková. V každé obci bylo zapotřebí najít někoho, kdo se kroji zabývá, kdo by nám poradil všechny ty fígle a záludnosti našich prarodičů, kteří kroj uměli zhotovit a denně se do něj oblékali. A zaplať pánbů, takové lidi tu ještě máme. O tom, že se dílo podařilo, přesvědčila výjimečná přehlídka, která se uskutečnila ve Slovanském sále ve Velehradě. Při té příležitosti se představilo na čtyřicet krojových párů v nové pořízených krojích ze Slovácka a minimálně stejný počet krojovaných z Hornolidečska. Nedá mi, než si zase položit otázku, máme být na co hrdí? Určitě ano. Záhy následoval příspěvek o konferenci zaměřené na cestovní ruch na Buchlovsku. Hotel U Skanzenu na Modré se této úlohy zhostil na jedničku. Účastníci zde hovořili o problémech cestovního ruchu, co je trápí, ale také zde zaznělo několik dobrých nápadů, které bychom časem mohli společnými silami realizovat. A jak manažerka říká: vše začíná a končí vždy u dobrého jídla. Protože ve všech turistických příručkách o Slovácku se dočteme, že tento kraj je typický svou gastronomií, připravili v hotelu podle starých receptur jídelníček složený ze samých dobrot, které jídali naši předkové. Měli jsme možnost ochutnat škvarkovou pomazánku, šlíšky s makem, šumajstr, boží milosti, zelňáky, zabíjačkovou máčku, drkotinu no prostě - co název, to pochoutka. Moc se jim to podařilo. Je to také výzva pro naše ostatní kuchaře a nám nezbývá, než doufat, že se s touto tradiční gastronomií začneme potkávat běžně na jídelníčcích našich restaurací. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

14 Nedávno jsme také psali o jiném neméně zajímavém projektu, který vzniká v současné době. Příběhy z Pohádek a pověstí Buchlovských hor a Hornolidečska, tak se totiž projekt jmenuje, nás zavedou na zajímavá místa čtrnácti obcí mikroregionu Buchlov. Herce Vladimíra Doskočila a Martina Vrtáčka mnozí z vás znají ze Slováckého divadla. V rodícím se filmu je můžeme potkat na toulkách mikroregionem, slyšet, co mnozí z nás ještě neslyšeli a vidět, co jsme také možná ještě neviděli. Ale nechme se překvapit. Film bude hotov na jaře roku 2012 a určitě se ještě o něm dočteme. A protože je v názvu zmiňován také mikroregion Hornolidečska, je potřeba říci, že tento projekt vzniká opět ve spolupráci těchto dvou Místních akčních skupin. A že vám ještě něco schází? Určitě ano. Je to zdejší specifická příroda, která nás obklopuje. Můžeme si ji prohlédnout při pěších procházkách, při výšlapech na kole po husté síti místních cyklostezek, ze hřbetu koně, kterého si můžeme půjčit ve stájích, ale také z ptačí perspektivy v horkovzdušném balonu. Na své si přijdou také milovníci rybaření i adrenalinových sportů. A myslíte, že v zimě se tu ukládáme k zimnímu spánku? Kdepak, máme tady hned tři sjezdovky, což je na tak malou rozlohu nevídané. A když už nás budou bolet nohy nebo celé tělo, tak se nabízí zajít si do lázní Smraďavka, kde si můžeme udělat příjemnou chvilku dobře vybranou procedurou, masáží, relaxací, které nás zase postaví na nohy Putování můžeme zakončit tam, kde jsme jej začali. Ptáte se kde? No přeci u vinaře ve vinném sklepě. Vždyť náš kraj je porostlý vinicemi, o které je třeba se po celý rok dobře starat. A když se rok jako ten letošní vydaří, odměna je více než zasloužená. Pak nezbývá, než vzít do ruky koštovačku, nechat si nalét červené či bílé, maličko upít, a vychutnat si tu vůni, barvu a chuť, která je u každého vinaře jiná, nenapodobitelná. Jste sami překvapeni, co všechno tady u nás máme? Když jsme naše pozvánky přenesli na papír, překvapilo to i nás. Uvědomili jsme BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

15 si, že drobnými články a statěmi přispíváme do časopisů, které vycházejí v celé republice, ale tak trošku zapomínáme na ty domácí. A to bychom chtěli změnit, protože hlavně ti, kteří zde žijí a kteří se o toto všechno starají, si zaslouží, aby se o nich vědělo. A také si v rámci našich možností můžeme navzájem pomáhat. Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov pracuje metodou LEADER, která je určena právě pro rozvoj venkova. Podporuje projekty v oblasti tradiční řemeslné výroby, zemědělství, cestovního ruchu i rozvoji obcí. Nezapomínáme ale ani na různé spolky, které se rovněž mohou o dotaci, ze které si třeba opraví prostory nebo nakoupí pomůcky, přihlásit. Tak co, že Vás právě tato informace zaujala? Zastavte se za námi v Buchlovicích na kus řeči nebo si otevřete naše webové stránky, které vám zprostředkují další užitečné rady. Marta Polášková Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov Náměstí Svobody 800, Buchlovice Manažerka Marta Polášková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

16 Přes silnici I/50 již bezpečně V první polovině prosince 2011 byla otevřena nová, téměř čtyřicetimetrová dřevěná lávka nad frekventovanou silnicí I/50 u motorestu Samota ve Chřibech. Turisté, cyklisté a lyžaři tak dostali od Lesů ČR krásný dar v místě jednoho z nejnebezpečnějších přechodů této silnice, která rozděluje naše pohoří. Lávka spojuje hřebenovou chřibskou trasu od Bunče, Brda, Vlčáku ke Ctiborovu dubu, Stříleckému hradu a na Koryčansko. (foto -bž-) Rodiče, dědové či strýcové podpořte nové včelaříky... ZO ČSV Buchlovice pro malé žáky i odrostlejší studenty obnovila VČELAŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE BUCHLOVICE. Jeho aktivní činnost bude zahájena první schůzkou 12. ledna 2012 v učebně přírodopisu ZŠ Buchlovice. Prozatím o kroužek projevilo zájem 11 dětí ve věku od 6 do 12 let. Přesněji řečeno o jejich zájem se postarali samotní rodiče. Je pochopitelné, že malé dítko většinou nemá představu, co bude v kroužku dělat, a spojení se včelami pro děti nezní příliš bezpečně a lákavě. Je však potřeba je trošku popostrčit. Proto se obracím zejména na dospělé příznivce myšlenky omlazení včelařství v Buchlovicích a nejenom na ty, co mají v rodině včelaře. Zmiňte a pohovořte o této možnosti s Vašimi malými či mladými potomky a příbuznými; a společně navštivte internetovou stránku s informacemi, nebo mě kontaktujte jiným způsobem. Miroslav Smatana, mob.: , Včelaření podobá se čtení krásné knihy, která se každou stránkou stává zajímavější a napínavější. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

17 Adventní doba v MŠ Přichází Mikuláš: Vždy na konci roku na nás čeká čas adventní. Měl by to být čas klidu odpočinku, ale většinou to tak nebývá. A co prožily děti v naší mateřské škole? Každoročně 4. prosince děti vystupují na Mikulášském jarmarku, ale přípravy začínají už o něco dřív. Paní učitelky připraví pro děti pásmo básniček a písniček, které pak poctivě nacvičují. Letos vystoupily nejmenší děti Kuřátka jako mrazíci, Berušky jako sněhové vločky a Sluníčka jako čerti. Nutno říci, že děti se pásma naučily velmi hravě také díky paním učitelkám, které je sestavily veselé, hravé a pro děti zábavné. Vystoupení pro většinu nejmenších dětí bylo premiérou a tak se z mrazíků stali zamrzlíci. Berušky měli krásně dojemné pásmo z básniček a písniček o vločkách, vánocích a snech. Ti nejstarší jako čertíci na pódiu pěkně zatopili pod kotlem čertovským pásmem. Velké poděkování patří rodičům, kteří opět potvrdili skvělou spolupráci a dětem připravili krásné kostýmy. I letos 5. prosince přišla Mikulášská družina ze ZŠ pod vedením paní učitelky Janíkové. Družina byla opravdu početná s velkou převahou čertů. Děti se zprvu hodně bály hlavně ty nejmenší a ty co,,zlobily, možná ale i ty, které byly celý rok hodné. Čerti jsou prostě čerti a nikdo neví, co od nich může čekat. Zkusili odnést paní učitelku! Neměli tak velký pytel a děti ji stejně nechtěly pustit. Tak si všichni společně zazpívali písničky o čertech a čerti se hned přidali a tancovali s dětmi. Nakonec Mikuláš všechny děti odměnil sladkým balíčkem. Koledování: 8. prosince dopoledne přišly děti koledovat do Domova seniorů v Buchlovicích s přáním pokoje, radosti a pěkných chvil při zaslouženém odpočinku.vystoupení sklidilo velký potlesk a dojetí bylo oboustranné. Velkým zážitkem pro všechny bylo společné zpívání koled Nesem vám noviny, Štědrý večer nastal a Narodil se Kristus Pán. Na závěr děti všem rozdaly připravené dárečky v podobě perníčků a andělíčků. Obyvatelé domova se na děti také velmi těšili a připravili jim malé občerstvení a sladkosti. Koledování děti zakončily 9. prosince na Úřadu městyse Buchlovice s díky svému zřizovateli a s přáním PF Ježíškova dílna a návštěva výstavy betlémů: Dne navštívily děti Ježíškovu dílnu v Uherském Hradišti, kterou pořádá DDM Šikula. Děti si zde měly možnost vyrobit několik vánočních výrobků. Byly zde k vidění zajímavé výtvarné nápady od různých přáníček, přes veselá zvířátka, až po náročnější zdobení baněk či stromečků z novinového papíru. Nápadů zde bylo opravdu dost. Pěkným zážitkem byla návštěva Galerie Slováckého muzea s výstavou betlémů. K vidění byly betlémy z papíru, keramiky, vyřezávané ze dřeva, z různých odpadových materiálů, pletené z příze a dokonce i z těstovin, které byly inspirací pro děti i dospělé. Štědrý den: Všechny akce jsou už minulostí a teď nás čeká ten nejkrásnější den v roce, Štědrý den. My si ho, ale ve školce uděláme o něco dřív. Děti si zkusí lidové zvyky jako je házení botou, rozkrojení jablíčka nebo pouštění ořechových skořápek. Ježíšek má i pro děti ze školky připravené dárečky. Jsou ještě zabalené, tak nesmím nic prozradit. Věřím, že všem dětem udělají radost. Nakonec jedno přání pro malé i velké: Hodně zdraví, štěstí a krásných společných chvil přeje kolektiv MŠ BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

18 Adventní doba v MŠ obrazem BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

19 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

20 Vernisáž výstavy Kropenky BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

21 pátek 2. prosince 2011 Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

22 Veliký mikulášský jarmark Dne 4. prosince 2011 proběhl na náměstí v Buchlovicích Veliký mikulášský jarmark, který byl připravován ve spolupráci Místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov, Mikroregionu Buchlov, Folklorního studia Buchlovice, Děcek z Buchlovic a Městyse Buchlovice. I zpočátku deštivé počasí se umoudřilo, jeho občasná nevlídnost návštěvníky neodradila, a na náměstí bylo po celý den živo a rušno. Lidé si přijeli nejen nakoupit, ale především povzbudit své děti, které vystupovaly v dopoledním programu. Vystřídaly se tu děti z mateřské školy, folklorních kroužků Buchlovjánek a Děcka z Buchlovic, letošními hosty se staly děti ze souborů Štěpnička z Veselí nad Moravou a Leluja z Luhačovického Zálesí. V poledne přilákalo návštěvníky svou vůní maso z kotla, u kterého se tvořila dlouhá řada, úspěch zaznamenával stánek se slivovicí, v němž bylo připraveno 25 výborných vzorků, a místní i přespolní koštovači hodnotili tu svou, ale hlavně tu sousedovu. Hospodyně bylo vidět spíše u stánku s Regionální potravinou, kde zase ony ochutnávaly a hodnotily koláčky, valašské frgály nebo třeba staročeský medovník. Odpolední blok zahájila dechová hudba Buchlovjané, a pak už do samého večera patřilo pódium tónům cimbálových muzik, zpěvákům i tanečníkům. Návštěvníci mohli vidět Buchlovjánek, Polešovjánek, Folklorní studio Buchlovice a CM Rubáš, mužský sbor Míkovjan a CM Slačáci, Old Stars Hradišťan a CM Ohnica. S příchodem setmění už děti i dospělí netrpělivě čekali, zda se i letos podaří rozsvítit nádherný vánoční strom, pod kterým své poselství pronesl otec Rudolf Chmelař a do nového roku popřál starosta Ing. Jiří Černý. Podařilo se, svítil nejenom stromeček, ale zářily všechny dětské oči, kterých v tu chvíli bylo na náměstí opravdu hodně. A to ještě nebylo všechno. Na své kouzelné show veselého Toma se za pódiem připravoval Tomáš Šulaj, jeden z čelních představitelů hereckého souboru Slováckého divadla v Uherském Hradišti, který dokázal děti i starší přihlížející rozparádit tak, že když konečně přijel na povoze Mikuláš se svou družinou, který přivezl spoustu dárečků, zněla po náměstí jedna básnička i písnička za druhou. Děti se předháněly, aby už už nějaký dáreček dostaly. Byl to opravdu příjemný, zajímavý a pro některé i náročný den plný tónů, vůní, čertů i andělů, kteří pomyslným klíčem otevřeli nadcházející předvánoční období. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, realizaci, ale i ukončení, protože v pondělí ráno není na náměstí po Velikém Mikulášském jarmarku ani stopy. Marta Polášková, manažer MAS BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

23 Mikulášská družina navštívila úřad V předvánočním čase navštívila tradičně Úřad městyse Buchlovice družina Mikulášů, čertů a andělů složená z žáků naší základní školy. Tentokrát vedená paní učitelkou Janíkovou. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

24 Křest nové knihy o Chřibech Křest nové knihy Jiřího Jilíka a Bořka Žižlavského proběhl 16. prosince v přátelské a uvolněné atmosféře ve zcela zaplněném obchůdku Rámařství Petry Havlíkové Jilíkové v Uh. Hradišti. Samotného křtu se ujal kmotr knihy otec Petr Kliment Koutný, který je správcem pravoslavné církve ve Střílkách. Autory přišli podpořit i ostatní členové Expedice Chřiby, příbuzní a přátelé. Mnozí návštěvníci si na místě zakoupili tuto knížku jako vánoční dárek pro své blízké. Kniha je rovněž k dostání v buchlovickém informačním centru. J. Vráblová Poděkování Buchlovická jednotka Sboru dobrovolných hasičů děkuje Zlínskému kraji za finanční dar za rok 2011 ve výši Kč Kč, který byl použit jak na provozní účely, tak na pořízení materiálu neinvestičního charakteru. Hasiči si tak pořídili mj. nové vysokotlaké proudnice, zásahové hadice se spojkami, koš na hadice a několik kusů kompletních pracovních a vycházkových stejnokrojů. Z daru byla v neposlední řadě financována i revize dýchacích přístrojů a plicních automatik. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ČSKC Buchlovice. město Odry

ČSKC Buchlovice. město Odry název datum pořadatel místo popis akce Dětský krojový ples 18.1.2015 Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka Rašticová, tel. Boršice 737 285 333 Beseda o Izraeli - Mgr. Helena 21.1.2015 Československé kulturní centrum,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005

Výroční zpráva. Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005 Výroční zpráva Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005 z přípravy na březnovou Noc s Andersenem 2005 Akce roku 2005 leden : 1. zahájen cyklus literárních přednášek POČÁTKY NAŠÍ LITERATURY DO 14. STOLETÍ

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze ročník XXV., číslo 6/2013 Čí to lúčka nekosená Duchovní obnova Denní stacionář Pietní vzpomínka Zdravotnická soutěž JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ soutěž o nejlepšího

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis z jednání č. 07 Zastupitelstva města ze dne 25.06.2001

Zápis z jednání č. 07 Zastupitelstva města ze dne 25.06.2001 Město Králíky Zápis z jednání č. 07 Zastupitelstva města ze dne 25.06.2001 Přítomní členové ZM: Ing. Zima, Ing. Tóth, Ing. Šašek, Ing.Dostálek, Ing. Strnad, pí Ettelová, p.juránek, p.škarka, p.macko, p.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Usnesení. ze zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 03/2010 ze dne 29. března 2011

Usnesení. ze zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 03/2010 ze dne 29. března 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse č. 03/2010 ze dne 29. března 2011 Zastupitelstvo městyse schvaluje ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích dle 85, písm. a) a) prodej pozemků městyse v

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

KDYŽ V LEDNU MNOHO PRŠÍ, MÁLO SNĚŽÍ, Z POLÍ, LUK A ZAHRAD SE MÁLO TĚŽÍ ŽIVÝ BETLÉM

KDYŽ V LEDNU MNOHO PRŠÍ, MÁLO SNĚŽÍ, Z POLÍ, LUK A ZAHRAD SE MÁLO TĚŽÍ ŽIVÝ BETLÉM ročník XXVI., číslo 1/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva Zápis do MŠ Významná výročí obce Novoroční volejbalový turnaj KDYŽ V LEDNU MNOHO PRŠÍ, MÁLO SNĚŽÍ, Z POLÍ, LUK A ZAHRAD SE MÁLO TĚŽÍ ŽIVÝ BETLÉM

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

číslo 10 prosinec 2013

číslo 10 prosinec 2013 číslo 10 prosinec 2013 Krásné Vánoce 2013 Opět se nám přiblížil nejhezčí čas roku. Ano, opět jsou Vánoce. Vánoce, čas radosti, veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více