Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit"

Transkript

1 SPA RESORT SANSSOUCI**** U Imperialu Karlovy Vary Czech Republic Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit Tel.: Fax: E mail: GPS Blue House (Jarní 1, Karlovy Vary) Loc: N, E Green House (U Imperialu 11, Karlovy Vary) Loc: N, E GDS PEGASUS CRS #: SABRE: UZ31975 APOLLO / GALILEO: UZ89471 WORLDSPAN: UZ44061 AMADEUS: UZKLVSSR

2 Obsah Vítejte v Zahradách zdraví Když lázeňské domy vyprávějí Na světoznámém místě Komplexní lázeňská péče Pro zdraví a krásu Kuchařské árie v Opeře Ve zdravém stylu Kavárna nejen pro dospělé Kouzelné multifunkční prostory Kde nikdy nezapadá slunce Sportovní aktivity Inhalt Herzlich willkommen in den Gärten der Gesundheit Wenn Kurhäuser erzählen An einem weltbekannten Ort Komplexe Heilkur Für Gesundheit und Schönheit Kochkunstarien in der Oper Im gesunden Stil Ein Café nicht nur für Erwachsene Zauberhafte multifunktionelle Räume Wo die Sonne niemals untergeht Sportaktivitäten

3 Vítejte v Zahradách zdraví Otevřením Zahrad zdraví v roce 2009 realizovala lázeňská společnost Imperial Karlovy Vary svou ambiciózní vizi vytvořit z hotelů Sanssouci, Švýcarský dvůr a vily Mercedes moderní Spa Resort Sanssouci s širokou nabídkou špičkových lázeňských, ubytovacích, gastronomických a kongresových služeb pod jednou střechou. Dokázala to po osmi letech postupně prováděných rekonstrukcí, jejichž zásadní součástí bylo vybudování podzemního koridoru pod všemi objekty. Dnešní Blue House, Green House a Villa Varna poskytují na ploše osmi tisíc čtverečních metrů pohodlné ubytování v 360 moderně zařízených pokojích kategorií Standard, Superior, Suite a Deluxe Suite. Hotelové služby ve čtyřhvězdičkovém standardu zahrnují mimo jiné internetové připojení LAN na pokojích a WiFi ve veřejných a kongresových prostorách zdarma, večerní volný vstup do bazénu s vodními atrakcemi, společenské, kulturní, sportovní a další rozptýlení podle individuálních přání hostů, o jejichž splnění se stará hotelová concierge. Na dětské návštěvníky čekají v hernách báječné atrakce a počítačové vybavení, jejich rodiče mají k dispozici služby babysitting. Po předchozí domluvě je možné vzít s sebou i domácí mazlíčky. Spa Resort Sanssouci disponuje podle potřeby různě velkými konferenčními prostory. Perfektní servis při obchodních jednáních či soukromých oslavách poskytuje také několik reprezentativních salonků. Do všech objektů resortu je přiveden pro větší pohodlí termominerální pramen Vřídlo, který je základem karlovarské pitné kúry. K nedalekým kolonádám s vyvěrajícími prameny mohou hosté dojít procházkou nebo využít zdarma kyvadlové dopravy. Herzlich willkommen in den Gärten der Gesundheit Mit der Eröffnung der Gärten der Gesundheit im Jahre 2009 realisierte die Kurgesellschaft Imperial Karlovy Vary ihre ambitiöse Vision, aus den Hotels Sanssouci und Schweizer Hof sowie der Villa Mercedes das moderne Spa Resort Sanssouci mit einem breiten Angebot an erstklassigen Kurtherapie-, Hotel-, Gastronomie- sowie Kongressserviceleistungen unter einem Dach zu schaffen. Gelungen ist ihr dieses Vorhaben nach acht Jahren sukzessiv durchgeführter Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten, deren grundlegender Bestandteil der Bau unterirdischer Korridore unter allen Objekten war. Die heutigen Objekte Blue House, Green House und Villa Varna gewähren auf einer Fläche von achttausend Quadratmetern eine komfortable Unterkunft in 360 modern eingerichteten Zimmern der Kategorien Standard, Superior, Suite sowie Deluxe Suite. Die Hotelserviceleistungen im Viersterne-Standard beinhalten unter anderem LAN-Internetanschluss in den Zimmern sowie kostenlosen WiFi-Anschluss in den öffentlichen sowie Kongressräumen, in den Nachmittags- und Abendstunden freien Zutritt in das Schwimmbad mit Wasserattraktionen, gesellschaftliche, kulturelle sowie sportliche u.a. Erlebnisse nach individuellem Wunsch der Gäste, um deren Erfüllung der Hotelconcierge besorgt ist. Auf unsere kleinen Besucher warten in den Spielräumen verlockende Attraktionen und Computerausstattung, den Eltern steht ein Babysitting-Dienst zur Verfügung. Nach vorheriger Vereinbarung können Sie auch Ihr geliebtes Haustier mitbringen. Das Spa Resort Sanssouci verfügt je nach Bedarf über verschieden große Konferenzräume. Einen perfekten Service bei Geschäftsverhandlungen oder privaten Festen gewähren auch mehrere repräsentative Salons. In sämtlichen Objekten des Resorts gibt es für einen noch größeren Komfort den Thermomineralwasser- Direktanschluss des Sprudels, der die Basis der Karlsbader Trinkkur bildet. Zu den unweit gelegenen Kolonnaden mit ihren emporsteigenden Heilquellen gelangen die Gäste zu Fuß oder können kostenlos den Pendelverkehr nutzen.

4 Když lázeňské domy vyprávějí Na místě dnešního Green House v Zahradách zdraví stávalo podle záznamů z roku 1835 hrázděné stavení a poté zemědělská usedlost Schweitzer Hof. V souvislosti s rostoucí návštěvností města ve druhé polovině 19. století se z ní stala vyhledávaná restaurace a kavárna. Od roku 1937 existovala jen restaurace se jménem Švýcarský dvůr, která během války sloužila jako lazaret. Od roku 1950 se stala budova součástí státního sanatoria Imperial, byla k ní přistavěna dvě křídla, ve kterých bydlel lázeňský personál. Po stavebních úpravách v roce 1969 vzniklo lázeňské sanatorium Švýcarský dvůr, které je ve vlastnictví společnosti Imperial Karlovy Vary od roku 1999 a v rámci jejích dlouhodobých záměrů se stalo v roce 2009 součástí moderního Spa Resortu Sanssouci. Příběh Blue House je daleko mladší. Narodil se jako sanatorium Sanssouci v roce 1970 jen o několik desítek metrů výš nad Švýcarským dvorem. Jak to tak v životě bývá, kdo je mladší, bývá také bezstarostnější - sans souci totiž znamená bez starosti. Vyrostlo za pouhých 18 měsíců ve velkorysém stylu přímořských letovisek a sloužilo k léčení především československých pacientů. V roce 1999 přešlo Sanssouci do vlastnictví společnosti Imperial Karlovy Vary a jeho jméno žije dál v názvu Spa Resortu Sanssouci, kterého jsou Blue House i Green House nedílnou součástí. Wenn Kurhäuser erzählen Anstelle des heutigen Green House in den Gärten der Gesundheit standen laut Aufzeichnungen aus dem Jahre 1835 ein Fachwerkbau und später das landwirtschaftliche Anwesen Schweitzer Hof. In Zusammenhang mit der wachsenden Besucherzahl der Stadt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand aus diesem ein beliebtes Restaurant und Café. Ab 1937 existierte nur das Restaurant mit dem Namen Schweizer Hof, das während des Krieges als Lazarett diente. Ab 1950 gehörte das Gebäude dem staatliche Sanatorium Imperial an es wurden zwei Flügel angebaut, in denen das Kurpersonal wohnte. Nach weiteren Baumaßnahmen im Jahre 1969 entstand das Kursanatorium Schweizer Hof, das sich seit 1999 im Besitz der Gesellschaft Imperial Karlovy Vary befindet und im Rahmen deren langfristiger Vorhaben im Jahre 2009 Bestandteil des modernen Spa Resorts Sanssouci wurde. Die Geschichte des Blue House ist deutlich jünger. Geboren wurde es als Sanatorium Sanssouci im Jahre 1970 nur wenige Meter oberhalb des Schweizer Hofs. Wie das Leben so spielt, wer jünger ist, ist in der Regel auch sorgenloser sans souci bedeutet nämlich ohne Sorge. Es entstand innerhalb von nur 18 Monaten im großangelegten Stil eines Urlaubsortes am Meer und diente für Kuraufenthalte vor allem tschechoslowakischer Patienten. Im Jahre 1999 ging Sanssouci in den Besitz der Gesellschaft Imperial Karlovy Vary über und dessen Name lebt weiter in der Bezeichnung des Spa Resorts Sanssouci, zu dem die Objekte Blue House und Green House untrennbar gehören.

5 Na světoznámém místě Spa Resort Sanssouci se rozkládá v těsné blízkosti lázeňského centra Karlových Varů, kam přijíždějí lidé ze všech koutů světa především za vyhlášenými léčivými prameny. Město se slavnou historií, kterému dal své jméno a roku 1370 privilegia královského města český král a římský císař Karel IV., je dnes významným kulturním a společenským centrem proslaveným kromě lázeňství také mezinárodním filmovým festivalem, sklářskými výrobky značky Moser, bylinným likérem Becherovka, minerální vodou Mattoni, porcelánem Thun nebo golfovým rájem. Je hlavním městem Karlovarského kraje a důležitou dopravní tepnou s mezinárodním letištěm. Nejvíce návštěvníků se bez ohledu na roční období prochází po lázeňských kolonádách s vývěrem dvanácti termominerálních pramenů, z nichž nejvydatnější a nejteplejší je Vřídlo s teplotou 72 C, které tryská až do 12metrové výše. Kvalita těchto pramenů se během staletí nezměnila a kromě teploty se od sebe liší jen obsahem stopových prvků a oxidu uhličitého. Město již od roku 1325 obklopují romantické lázeňské lesy, ve kterých během posledních dvou století nechali bohatí mecenáši postavit množství rozhleden, vyhlídek, altánů, výletních restaurací a promenádních cest lemovaných pomníky, sochami a pamětními deskami významných návštěvníků lázní a karlovarských osobností. Většina těchto staveb včetně originální japonské zahrady se zachovala dodnes a vede k nim řada stezek a cyklotras. Z nich vybralo Kolegium karlovarských lázeňských lékařů 22 terénních tras, které doporučují lázeňským hostům v rámci pohybové léčby. Vycházky přinášejí vedle fyzického také duševní osvěžení díky malebným výhledům na lázeňské centrum s mnoha architektonickými skvosty. Jen v okolí Spa Resortu Sanssouci se nachází desítky kilometrů lázeňských stezek vhodných k provozování oblíbené chůze s hůlkami Nordic Walking. Z širokých možností sportovního a kulturního vyžití si v tomto světoznámém místě určitě vyberou i nejnáročnější návštěvníci. An einem weltbekannten Ort Das Spa Resort Sanssouci liegt in unmittelbarer Nähe des Kurzentrums von Karlovy Vary, in das Menschen aus aller Welt vor allem wegen der begehrten Heilquellen reisen. Die Stadt mit ihrer berühmten Ge-schichte, die ihren Namen und im Jahr 1370 das Privilegium als königliche Stadt von dem böhmischen König und römischen Kaiser Karl IV. erhielt, ist heute ein bedeutendes kulturelles und gesellschaftliches Zentrum, das neben dem Kurwesen auch durch das Internationale Filmfestival, die Glaserzeugnisse der Marke Moser, den Kräuterlikör Becherovka, das Mineralwasser Mattoni, das Porzellan Thun oder als Golfparadies berühmt ist. Es ist die Haupt stadt der Karlsbader Region und eine wichtige Verkehrsader mit internationalem Flughafen. Die meisten Besucher spazieren unabhängig von der Jahreszeit über die Kurkolonnaden mit den zwölf Thermomineralquellen, von denen die ergiebigste und wärmste der Sprudel mit einer Temperatur von 72 C ist, der bis in eine Höhe von 12 Metern emporsteigt. Die Qualität dieser Quellen hat sich über Jahrhunderte nicht verändert und neben der Temperatur unterscheiden sie sich nur in ihrem Gehalt an Spurenelementen sowie Kohlendioxid. Bereits seit 1325 wird die Stadt von romantischen Kurwäldern umgeben, in denen in den letzten beiden Jahrhunderten reiche Mäzen zahlreiche Aussichten, Aussichtstürme, Altane, Ausflugsrestaurants und Promenadenwege mit Gedenksteinen und -tafeln sowie Statuen bedeutender Besucher des Kurortes und Karlsbader Persönlichkeiten errichten ließen. Die Mehrzahl dieser Bauten, einschließlich des originaljapanischen Gartens, zu denen unzählige Wander- und Radwege führen, ist bis heute erhalten. Das Kollegium Karlsbader Kurärzte wählte davon 22 Terrainwanderwege aus, die sie den Kurgästen im Rahmen der Bewegungstherapie empfehlen. Diese Spaziergänge bewirken dank der malerischen Ausblicke auf das Kurzentrum mit seinen vielen architektonischen Juwelen neben der physischen auch eine psychische Erfrischung. Allein in der Umgebung des Spa Resorts Sanssouci befinden sich kilometerlange Kurwanderwege, die sich für das beliebte Laufen mit Stöcken, das Nordic Walking, besonders gut eignen. Aus den zahlreichen Möglichkeiten der sportlichen und kulturellen Betätigung werden sicher auch anspruchsvollste Besucher das Richtige für sich finden.

6 Komplexní lázeňská péče Hlavním léčebným produktem Spa Resortu Sanssouci je komplexní lázeňská péče založená na využívání karlovarských přírodních zdrojů termominerální vody, přírodních plynů a peloidů rašeliny, slatiny a bahna. Karlovarská léčebná metoda je zaměřená především na nemoci trávicího a pohybového ústrojí a poruchy metabolismu a jejím základem je pitná kúra a používání termominerální vody k vodoléčebným procedurám. Doplňuje ji léčebná rehabilitace, fyzikální a pohybová léčba, zdravotní výchova a dietní stravování. Celý proces léčení probíhá ideálně při 21 až 28denním pobytu, který pak přináší zaručené výsledky dlouhodobého charakteru. Týmy lékařů a fyzioterapeutů věnují hostům maximální péči ti mohou kdykoliv využít 24hodinové služby zdravotní sestry, požádat o svolání konzilia, domluvit si další konzultace a nechat si poradit třeba s výběrem wellness a trendy procedur, aby se vyvarovali zdravotních komplikací během léčení. O počtu a typu procedur, které host absolvuje v rámci komplexní lázeňské péče, rozhoduje vždy na základě vstupního vyšetření lékař, který podle laboratorních výsledků doporučí také typ dietního stravování. V tomto směru se pak dále hostům věnuje nutriční terapeut. Součástí komplexní lázeňské péče i kratších relaxačních programů jsou pohybové aktivity jako je plavání, aqua aerobik, pilates a řada dalších. Veškeré potřebné informace o průběhu komplexní lázeňské léčby, typech poskytovaných procedur a jejich působení na lidský organismus, hosté najdou také v brožuře Průvodce lázeňského hosta, kterou speciálně pro ně vydává lázeňská společnost Imperial Karlovy Vary. Brožuru mají hosté k dispozici v ordinacích lázeňských lékařů nebo na recepci balneocentra. Komplexe Heilkur Das Hauptprodukt des Spa Resorts Sanssouci ist die komplexe Heilkur, die auf der Nutzung natürlicher Karlsbader Heilmittelquellen beruht des Thermomineralwassers, natürlicher Gase sowie Peloide des Torfs und Moors. Die Karlsbader Heilmethode richtet sich vor allem auf Erkrankungen des Verdauungs- und Bewegungsapparates sowie auf Stoffwechselstörungen, deren Basis die Trinkkur sowie die Nutzung des Thermomineralwassers zu hydrotherapeutischen Behandlungen ist. Ergänzt wird dieses durch Heilrehabilitation, physikalische und Bewegungstherapie, Heilgymnastik sowie Diätverpflegung. Der gesamte kurtherapeutische Prozess erfolgt in idealer Weise während eines tägigen Aufenthaltes, der dann Ergebnisse langzeitlichen Charakters gewährleistet. Die Teams der Ärzte und Physiotherapeuten widmen den Gästen maximale Fürsorge genutzt werden kann jederzeit der 24-Stundenbereitschaftsdienst der Krankenschwestern, man kann ein Konsilium einberufen, weitere Konsultationen vereinbaren oder sich beraten lassen in der Auswahl von Wellness- und Trendbehandlungen, um gesundheitlichen Problemen während des Aufenthalts aus dem Weg zu gehen. Über Anzahl und Art der Anwendungen, die der Gast im Rahmen der Komplexkur absolviert, entscheidet stets auf Grundlage einer Antrittsuntersuchung der Arzt, der je nach Laborergebnissen auch eine geeignete Diätverpflegung empfiehlt. Hierbei steht auch der Ernährungstherapeut unseren Gästen zur Verfügung. Bestandteil der komplexen Heilkur sowie kürzerer Relaxaufenthalte sind Bewegungsaktivitäten wie Schwimmen, Aquaaerobic, Pilates u.v.a. Sämtliche notwendige Informationen über den Ablauf einer komplexen Heilkur, über gewährte Anwendungen und deren Wirkung auf den menschlichen Organismus finden die Gäste auch in der Broschüre Begleiter des Kurgastes, welche die Kurgesellschaft Imperial Karlovy Vary speziell für ihre Gäste herausgibt. Die Broschüre steht auch in den Sprechzimmern der Kurärzte oder an der Rezeption des Balneozentrums zur Verfügung.

7 Pro zdraví a krásu Vzhledem k tomu, že komplexní karlovarská lázeňská léčba trvá minimálně 21 dnů, nabízí Spa Resort Sanssouci také kratší wellness programy, které jsou příjemnou formou prevence vzniku civilizačních onemocnění. Mezi zajímavé procedury patří například floating, při němž se host vznáší v roztoku slané vody jakoby ve stavu beztíže, suchá uhličitá koupel, která v těle probouzí samoléčebné mechanismy nebo pobyt v solné jeskyni s unikátním mikroklimatem, příznivě ovlivňujícím lidský organismus. Vyzkoušet si můžete harmonizující koupele s přísadami podle vlastního přání syrovátkou, koupelovou solí Blue Harmony, pivním nebo vinným extraktem které navozují vnitřní rovnováhu, vyživují a zvláčňují pokožku. Velmi příjemnou kúrou je třeba čokoládový zábal, jenž pomáhá detoxikaci organismu a zmírňuje projevy celulitidy. Celá řada relaxačních metod, jako jemná indická masáž hlavy, shiatsu masáž nebo masáž lávovými kameny probouzí v těle regenerační procesy a působí antistresově. Po skončení procedur si můžete zaplavat v bazénu s vodními atrakcemi nebo se procházet po takzvaném Kneippově chodníku. Oblázky na dně umělého potůčku s teplou nebo studenou vodou skvěle masírují chodidla a střídavá teplota vody zlepšuje prokrvení organismu.ve volných chvílích mezi procedurami, procházkami nebo sportovními aktivitami jistě nejedna žena využije lákavé nabídky místního salonu krásy. Moderní muži ale vědí, že zkrášlující procedury nejsou už dávno jen pro ženy. Für Gesundheit und Schönheit Angesichts dessen, dass die komplexe Karlsbader Heilkur mindestens 21 Tage dauert, bietet das Spa Resort Sanssouci auch kürzere Wellnessprogramme an, die eine angenehme Form der Prävention von Zivilisationskrankheiten sind. Zu den interessanten Behandlungen gehört zum Beispiel das Floating, bei dem der Gast in einer Salzwasserlösung in einer Art Schwerelosigkeit auf der Wasseroberfläche getragen wird, das trockene Kohlensäurebad, das im Körper selbstheilende Mechanismen erweckt, oder der Aufenthalt in der Salzgrotte mit ihrem einzigartigen, den menschlichen Organismus positiv beeinflussendem Mikroklima. Ausprobieren können Sie harmonisierende Bäder mit Badezusatz nach eigenem Wunsch mit Molke, Badesalz Blue Harmony, Bier- oder Weinextrakt die ein inneres Gleichgewicht herbeiführen und der Haut wichtige Nährstoffe und Geschmeidigkeit verleihen. Eine sehr angenehme Behandlung ist zum Beispiel der Schokoladenwickel, der hilft, den Organismus zu entgiften und Zellulitis-Erscheinungen zu mindern. Zahlreiche entspannende Methoden, wie die zarte indische Kopfmassage, die Shiatsu-Massage oder eine Massage mit Lavasteinen erwecken im Körper Regenerierungsprozesse und wirken stressabbauend. Nach Absolvierung der Kurbehandlungen können Sie im Schwimmbad mit Wasserattraktionen schwimmen oder im so genannten Kneipp schen Fußgang spazieren gehen. Die runden Steine am Boden des künstlichen Flüsschens mit warmem und kaltem Wasser massieren die Fußsohlen intensiv und das Wechseln der Wassertemperatur verbessert die Durchblutung des Organismus. In der Freizeit zwischen Kuranwendungen, Spaziergängen oder sportlicher Betätigung nutzen vor allem Damen die verlockenden Angebote des hiesigen Schönheitssalons. Moderne Männer wissen jedoch, dass Schönheitsbehandlungen schon lange nicht mehr nur etwas für Damen sind.

8 Kuchařské árie v Opeře V restauraci Opera se podává zdravá a vyvážená strava formou nabídkových stolů, ze kterých si hosté mohou vybírat s ohledem na doporučený druh diety. Lákavé speciality mezinárodní kuchyně je možné si objednávat také z jídelního lístku. Hosté Opery mají díky takzvané show kitchen jedinečnou příležitost sledovat, jak jimi vybrané jídlo mistři kuchaři finálně upraví přímo před nimi podle jejich přání. Tyhle skvělé kuchařské árie v Opeře přináší nejen skvělou zábavu, ale umí také dokonale povzbudit chuť k jídlu. Jídla z kvalitních čerstvých surovin připravuje kuchařský tým skutečných odborníků, kteří na mezinárodních gastronomických soutěžích získali již nejedno ocenění. Oddávat se kouzlu kuchařských árií v Opeře můžete kdykoliv také ve společnosti svých přátel, blízkých nebo obchodních partnerů, co říkáte? Kochkunstarien in der Oper Im Restaurant Opera wird gesunde und ausgewogene Verpflegung in Form von Büffettischen angeboten, an denen die Gäste mit Rücksicht auf die empfohlene Diät auswählen können. Verlockende Speisen der internationalen Küche können auch von der Speisekarte bestellt werden. Die Gäste der Opera haben dank der sogenannten Showküche die einzigartige Gelegenheit zu verfolgen, wie ihnen die Meisterköche die auserwählte Speise nach Wunsch direkt vor ihren Augen fertigstellen. Diese hervorragenden Kochkunstarien sind nicht nur eine angenehme Unterhaltung, sondern wecken in perfekter Art und Weise auch den Appetit zum Essen. Die Speisen aus qualitativ hochwertigen frischen Zutaten werden zubereitet von einem Küchenteam mit echtem Fachpersonal, das auf internationalen Gastronomiewettbewerben nicht nur eine Auszeichnung erhielt. Dem Zauber der Kochkunstarien hingeben können Sie sich jederzeit auch in Gesellschaft mit Freunden, Verwandten oder Geschäftspartnern. Was meinen Sie?

9 Ve zdravém stylu Restaurace Charleston a Melody nadchnou svou nabídkou všechny hosty, kteří si rádi notují nad vyváženou a hodnotnou stravou připravenou podle nejmodernějších kulinářských trendů. Uspokojení mnoha strávníků současně probíhá formou nabídkových stolů, které udržují jídla připravená z prvotřídních surovin vždy čerstvá a svěží. Hosté nemusejí čekat a mohou si vybrat pokrm přímo podle své chuti. Vytříbené prostředí obou restaurací je pro hosty také estetickým zážitkem, který se významným způsobem podílí na jejich tělesné i duševní relaxaci. Dále už záleží jen na nich, zda se budou řídit doporučeními lázeňských lékařů a vybírat si z mnoha variant jídel označených číslem diety nebo jej ponechají jen na preferencích svých chuťových pohárků. Vyvážená strava je základem zdraví, jak konstatoval už před lety praotec medicíny Hippokrates. Jeho známá věta Tvoje výživa budiž tvým lékem a tvůj lék budiž tvou výživou platí dodnes a kuchaři Spa Resortu Sanssouci se tímto moudrem také poctivě řídí. Im gesunden Stil Die Restaurants Charleston und Melody begeistern mit ihrem Angebot all diejenigen Gäste, die eine ausgewogene und vollwertige, nach modernsten kulinarischen Trends zubereitete Nahrung bevorzugen. Die Befriedigung vieler Kostgänger gleichzeitig erfolgt in Form von Speisebüffets, an denen die Speisen aus erstklassigen Zutaten stets frisch und warm gehalten werden. Die Gäste müssen nicht warten und können sich das Essen nach eigenem Wunsch auswählen und zusammenstellen. Das kultivierte Ambiente beider Restaurants ist für die Gäste auch ein ästhetisches Erlebnis, das sich in bedeutender Art und Weise an deren körperlicher und seelischer Entspannung beteiligt. Im Weiteren liegt es dann am Jedem selbst, ob er sich nach den Empfehlungen des Kurarztes richtet und von den zahlreichen Speisevarianten der nummerierten Diäten das Richtige für sich auswählt oder dies lieber den Präferenzen seiner Geschmackszellen überlässt. Eine ausgewogene Ernährung bildet die Grundlage für die Gesundheit, was vor mehr als 2500 Jahren bereits der Urvater der Medizin, Hippokrates, behauptete. Sein bekannter Satz: Deine Ernährung möge deine Medizin sein und deine Medizin deine Ernährung gilt bis in die heutige Zeit und auch die Köche des Spa Resorts Sanssouci richten sich gewissenhaft nach dieser Weisheit.

10

11 Kavárna nejen pro dospělé Blues Café s barem a letní terasou v budově Blue House není jen místem pro setkávání lidí a odpočinek, ale dopřává hostům také dostatek zábavy a skvělých pochutin. Nabídka teplých i studených nápojů je skutečně široká stejně jako nabídka pokrmů z jídelního lístku připravených s ohledem na nejmodernější gastronomické trendy a zdravý životní styl. Vybírat si můžete také z bohaté nabídky čerstvých moučníků, kávových specialit a míchaných nápojů, včetně proslulé karlovarské becherovky a českého piva. Blues Café pořádá pravidelné taneční večery a jiné společenské akce. Každý měsíc tady hostí malé diváky s rodiči a děti z dětského domova při tradičních představeních Divadélka na Sanssouci. Další odpočinkovou zónu Spa Resortu Sanssouci tvoří v budově Green House lobby bar Atrium s letní terasou. Můžete si tady posedět v příjemném moderním prostoru s prosklenou střechou a vybírat si z nabídky teplých a studených nápojů, lehkých pokrmů a lahodných moučníků. V prostorách Atria je možné se také seznámit se zajímavou historií vzniku Spa Resortu Sanssouci, zapůjčit si noviny a časopisy nebo využít wifi připojení k internetu. V Atriu je lázeňským hostům kdykoliv k dispozici minerální pramen Vřídlo, který je základem karlovarské pitné kúry. Ein Café nicht nur für Erwachsene Das Blues Café mit Bar und Sommerterrasse im Blue House ist nicht nur ein Ort, um Menschen zu treffen und zu entspannen, sondern gewährt seinen Gästen auch ausreichend Unterhaltung und erstklassige, schmackhafte Speisen und Getränke. Das Angebot an warmen und kalten Getränken ist wirklich breit, ebenso das Angebot an Speisen von der Speisekarte, die im Sinne modernster gastronomischer Trends und gesunden Lebensstils zubereitet werden. Auswählen können Sie auch von dem breiten Angebot an frischen Desserts, Kaffeespezialitäten sowie Mixgetränken, einschließlich des berühmten Karlsbader Becherovka und tschechischen Biers. Das Blues Café veranstaltet regelmäßig Tanzabende und andere gesellschaftliche Veranstaltungen. Jeden Monat lädt es kleine Zuschauer mit ihren Eltern sowie die Kinder aus dem Kinderheim ein zu den traditionellen Vorstellungen des Kleintheaters im Sanssouci. Eine weitere Relaxzone im Spa Resort Sanssouci befindet sich im Green House die Atrium-Lobbybar mit Sommerterrasse. Hier finden Sie ein angenehmes, modernes Ambiente mit Glasdach, wo Sie ein breites Angebot an warmen und kalten Getränken, leichten Speisen und schmackhaften Desserts erwartet. In den Räumlichkeiten des Atriums können Sie sich auch mit der interessanten Geschichte der Entstehung des Spa Resorts Sanssouci vertraut machen, Tagespresse und Zeitschriften ausleihen oder den Wifi-Internetanschluss nutzen. Im Atrium steht den Kurgästen jederzeit die Mineralquelle Sprudel zur Verfügung, welche die Grundlage der Karlsbader Trinkkur bildet.

12 Kouzelné multifunkční prostory Rozlehlý Spa Resort Sanssouci dokáže díky svému multifunkčnímu uspořádání vykouzlit podle potřeby různě velké prostory, které jsou vhodné pro pořádání malých i velkých konferencí. Je vyhledávaným hostitelem rodinných a společenských akcí, firemních školení a nejrůznějších incentivních programů a aktivit. Spa Resort Sanssouci disponuje velkým počtem sálů a salonků. Některé z nich lze variabilně propojit s dalšími prostory a některé jsou zase zcela oddělené, aby poskytovaly dostatek soukromí. Zkrátka lze vykouzlit, co kdo potřebuje. Spa Resort Sanssouci může nabídnout komfortní ubytování, veškeré gastronomické služby včetně cateringu, lázeňské a wellness služby, pestrou paletu sportovních aktivit, zajištění výletů a exkurzí a mnoho dalších doplňkových služeb, aby bylo jasné, proč se stává první volbou pro řadu firem pořádajících firemní akce. Denní osvětlení ve všech prostorách je samozřejmostí stejně jako možnost pronájmu kongresové techniky a asistence odborně školeného personálu při jejím využívání. High speed WiFi internet je ve všech konferenčních prostorech zdarma. Co myslíte, kde lépe vám připraví banket, raut, oběd či večeři pro účastníky akce podle nejnáročnějších měřítek kladených na zdravou a vyváženou stravu? K dispozici je 10 různých konferenčních prostor od těch nejmenších, ideálních pro komorní jednání a společenské akce, až po ty největší, kde je možné s veškerým komfortem a zázemím pořádat velké konference. Salonky Tango, Jive, Waltz, restaurace Opera, Melody a Charleston, Atrium lobby bar, Blues Café a kongresové sály Rumba a Samba jsou prostě dokonale připraveny pro každého, kdo si zvolí Karlovy Vary za své Meeting Place. Zauberhafte multifunktionelle Räume Das großräumige Spa Resort Sanssouci ist in der Lage, dank seiner multifunktionellen Anordnung je nach Bedarf verschieden große Räume hervorzuzaubern, die sich für das Veranstalten kleiner und großer Konferenzen eignen. Es ist ein begehrter Gastgeber für Familien- und Gesellschaftsveranstaltungen, Firmenschulungen sowie verschiedenste Incentive-Programme und -Aktivitäten. Das Spa Resort Sanssouci verfügt über eine große Anzahl an Sälen und Salons. Einige von ihren können variabel miteinander verbunden werden, andere wieder sind völlig separat und bieten so ausreichend Privatsphäre. Kurzum, es kann hergezaubert werden, was benötigt wird. Das Spa Resort Sanssouci bietet komfortable Unterkunft, sämtliche gastronomischen Serviceleistungen inkl. Catering, Kur- und Wellnessleistungen, eine breite Palette an Sportaktivitäten, vermittelt Ausflüge und Exkursionen sowie zahlreiche weitere ergänzende Seviceleistungen, um klar zu zeigen, warum das Resort bei zahlreichen Firmen, die Firmenveranstaltungen organisieren, die Nummer Eins bei deren Wahl ist. Tageslicht in allen Räumen ist Selbstverständlichkeit, ebenso die Mög-lichkeit der Pacht von Kongresstechnik sowie die Assistenz fachgeschulten Personals bei deren Nutzung. High-speed-WiFi-Internet gibt es in allen Konferenzräumen gratis. Was glauben Sie wer wohl wird Ihnen ein Bankett, einen Empfang, ein Mittag- oder Abendessen für Ihre Veranstaltungsteilnehmer nach anspruchsvollsten Maßstäben, die an gesunde und ausgewogene Ernährung gestellt werden, besser zubereiten? Zur Verfügung stehen 10 verschiedene Konferenzräume von den kleinsten, die ideal für eher kammerartige Sitzungen und gesellschaftliche Veranstaltungen sind, bis hin zu den größten, in denen mit sämtlichem Komfort große Konferenzen veranstaltet werden können. Die Salons Tango, Jive und Waltz, die Restaurants Opera, Melody und Charleston, die Atrium-Lobbybar, das Blues Café sowie die Konferenzsäle Rumba und Samba sind einfach perfekt für Jeden, der Karlovy Vary als sein Meeting Place wählt.

13 Kde nikdy nezapadá slunce Krásné, barvami zářící Zahrady zdraví lákají hosty podobně jako květiny motýly. Všechno živé ale potřebuje sluneční svit. A tak hotelovou halu s výstavním prostorem SunGallery v Blue House prosvětlují paprsky slunce, které nikdy nezapadá. Nevěříte? Tak se přijeďte někdy podívat na krásnou skleněnou plastiku slunce a mnoho dalších kreací předních českých sklářů, kteří zde vystavují po celý rok. SunGallery svou výstavní činnost zaměřila na přímý kontakt hostů s českým autorským uměleckým sklem. Spa Resort Sanssouci ve své volně přístupné galerii hostí každý rok mezinárodní soutěžní přehlídky tvorby sklářských škol z České republiky i ze zahraničí. Velký zájem studentů a rozmanitost jejich sklářských kreací je důkazem, že tento tradiční obor má stále co nabídnout. Každoročně zde také probíhá za velkého zájmu veřejnosti sklářský festival jako součást doprovodného programu karlovarského mezinárodního filmového festivalu. Wo die Sonne niemals untergeht Die schönen, farbenfreudigen Gärten der Gesundheit locken die Gäste ähnlich wie Blumen die Schmetterlinge an. Alles Lebende benötigt jedoch auch Sonnenstrahlen. Und so wird die Hotelhalle mit ihrem Ausstellungsraum SunGallery im Blue House von einer Sonne erhellt, die nie untergeht. Sie glauben es nicht? Dann kommen Sie einmal und besichtigen Sie die Glasplastik sowie viele andere Kreationen führender tschechischer Glaskünstler, die hier ganzjährig ausstellen. Die SunGallery orientiert ihre Ausstellungstätigkeit auf den direkten Kontakt der Gäste mit tschechischem Autoren-Kunstglas. Das Spa Resort Sanssouci lässt in seiner frei zugängigen Galerie jedes Jahr internationale Wettbewerbsausstellungen des Schaffens in- und ausländischer Glaskunstschulen gastieren. Das enorme Interesse der Studenten und die Vielfältigkeit deren Kunstglaskreationen sind Beweis dafür, dass dieses traditionelle Gewerbe nach wie vor etwas zu bieten hat. Jährlich findet hier auch mit großem Interesse der Öffentlichkeit das Glaskünstlerfestival als Begleitveranstaltung im Rahmen des Internationalen Filmfestivals statt.

14 Sportovní aktivity Fitcentrum Spa Resortu Sanssouci je hostům k dispozici zdarma, stejně jako v odpoledních a večerních hodinách bazén s vodními atrakcemi. Po kondičním cvičení můžete využít whirlpool nebo si zajít do sauny či parní lázně. Firemní klientele rádi zprostředkujeme také řadu doplňkových služeb, například teambuildingové aktivity, adrenalinové sporty, bungee-jumping, lanovou akrobatickou dráhu a zorbing. Concierge pro vás ochotně zajistí další hotelové i outdoor aktivity: stolní tenis, petanque, nordic walking, jízdu na koni, střelbu, rybolov, lyžování nebo vyhlídkové lety. Pokud hrajete golf, tak budete určitě nadšení množstvím kvalitních hřišť v okolí. Kromě toho Spa Resort Sanssouci nabízí v rámci Imperial Karlovy Vary Group služby moderně vybaveného Sportcentra Imperial. Udržovat nebo zlepšovat fyzickou kondici si můžete ve fitness, kde vám na přání sestaví individuální tréninkový plán a poradí ohledně doplňků sportovní výživy. Ve sportovním sále se celoročně provozuje aerobik, pilates, powerjóga, bodystiling, spinning a břišní tance. Tenis je tady možné hrát i v zimě v kryté nafukovací hale na kurtech s umělým povrchem. Trenérské služby a potřebné vybavení poskytuje Sportcentrum Imperial ke všem nabízeným sportovním aktivitám a je jen na vás, jestli se chcete zrovna prohánět s fotbalovým míčem, na kole nebo třeba s raketou v ruce. Sportaktivitäten Das Fitnesszentrum des Spa Resorts Sanssouci steht den Gästen gratis zur Verfügung, ebenso wie in den Nachmittags- und Abendstunden das Schwimmbad mit seinen Wasserattraktionen. Nach dem Konditionssport können Sie das Whirlpool oder die Sauna bzw. das Dampfbad nutzen. Der Firmenklientel vermitteln wir gerne auch viele weitere ergänzende Leistungen, wie zum Beispiel Teambuildingsaktivitäten, Adrenalinsportarten, Bungee-Jumping, Hochseilgarten und Zorbing. Unser Concierge besorgt Ihnen gerne auch weitere Hotel- und Outdooraktivitäten: Tischtennis, Petanque, Nordic-Walking, Reiten, Schießen, Fischfang, Skifahren oder Rundflüge. Falls Sie Golf spielen, werden Sie von den zahlreichen und guten Golfplätzen in der Umgebung begeistert sein. Das Spa Resort Sanssouci bietet außerdem im Rahmen der Imperial Karlovy Vary Group die Serviceleistungen des modern eingerichteten Sportcentrums Imperial an. Ihre physische Kondition erhalten oder verbessern können Sie im Fitnesszentrum, wo Ihnen auf Wunsch ein individuelles Trainingsprogramm zusammengestellt wird und Sie bezüglich sportlicher Nahrungsergänzung beraten werden. Im Sportsaal finden ganzjährig Aerobic, Pilates, Powerjoga, Bodystyling, Spinning und Bauchtanz statt. Tennis kann hier auch im Winter gespielt werden in der überdachten Traglufthalle mit künstlicher Oberfläche. Zu sämtlichen Sportaktivitäten gewährt das Sportcentrum Imperial Trainerservice und notwendige Ausstattung. Somit bleibt es allein Ihnen überlassen, ob Sie mit dem Fußball oder dem Tennisschläger in der Hand laufen oder lieber Fahrrad fahren möchten.

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701 PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER Tradition and Hospitality since 1701 2 PUPPJOURNAL Historické okamžiky Historie Grandhotelu Pupp začíná jako pohádkový příběh o chudém chlapci, jenž se výhodným

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

Česko-německý katalog sociálních služeb

Česko-německý katalog sociálních služeb Česko-německý katalog sociálních služeb Deutsch-Tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen Tento produkt vznikl za finanční podpory Evropské unie, v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Za

Více

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary 2 Obsah Proč jet do lázní? 4 Proč jet do Karlových Varů? 4 A proč právě společnost Imperial Karlovy Vary? 5 Co určuje kvalitu lázeňského

Více

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com LÉTO I SOMMER I SUMMER Pupp Journal 2 / 2009 www.pupp.cz www.summithotels.com EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení hosté Grandhotelu Pupp, léto se v Karlových Varech dělí na před- a po- festivalové.

Více

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ Pupp JARO FRÜHLING Journal 1/2008 WWW.PUPP.CZ EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení a milí hosté Grandhotelu Pupp, vítejte v prostorách jednoho z nejstarších a nejkrásnějších hotelů ve střední Evropě,

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE AGS SVOBODA Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM VYSOČINA 2012 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE

Více

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland 2013 Centrum pro komunitní práci (Zentrum für kommunale Arbeit) ISBN 978-80-87809-02-0 Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland Obsah Úvod 6 Sociologická

Více

LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIOR

LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIOR LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIOR 2012 Vážení klienti, právě jste obdrželi nabídkový katalog Lázeňských pobytů pro rok 2012 se širokou škálou poskytovaných služeb prestižních lázeňských subjektů České republiky

Více

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO NĚMECKO LÁZNĚ TERMÁLY NEJZNÁMĚJŠÍ LÁZNĚ A TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO NĚMECKO LÁZNĚ TERMÁLY NEJZNÁMĚJŠÍ LÁZNĚ A TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY NĚMECKO ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO LÁZNĚ TERMÁLY NEJZNÁMĚJŠÍ LÁZNĚ A TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY 2013 2 NĚMECKO Bad Füssing str. 2 MAĎARSKO Bükfürdö str. 3-4 Hevíz

Více

MĚSTSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBOŇ. www.berta.cz www.aurora.cz

MĚSTSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBOŇ. www.berta.cz www.aurora.cz MĚSTSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBOŇ KATALOG 2015 www.berta.cz www.aurora.cz 3 KATALOG POBYTŮ 2015 Vítejte CZ Kino Světozor Světozor Cinema Atmosféra pohody a načerpání nové energie to jsou Městské slatinné lázně

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

MĚSTSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBOŇ. www.aurora.cz

MĚSTSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBOŇ. www.aurora.cz MĚSTSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBOŇ KATALOG 2015 3 KATALOG POBYTŮ 2015 Vítejte CZ Kino Světozor Světozor Cinema Atmosféra pohody a načerpání nové energie to jsou Městské slatinné lázně Třeboň se specializací

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I Central Bohemia: from Prague, the city of a hundred spires, to Tabor, the

Více

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz Pupp Journal JARO I FRÜHLING I SPRING 1 I 2010 3 www.summithotels.com Golfová sezóna začíná... v Golf Resortu Karlovy Vary Die Golfsaison beginnt... im Golf Resort Karlsbad The Golf Season Starts... in

Více

MUDr. Eduard Bláha generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s.

MUDr. Eduard Bláha generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s. Vážení hosté, milí čtenáři, dostala se Vám do rukou nabídka pobytů a služeb Lázní Luhačovice, a.s. pro rok 2014. Při pohledu na její rozsah a formu si mnozí z Vás pomyslí, že v době elektronické komunikace,

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

německo lázně termály nejznámější lázně a termální koupaliště

německo lázně termály nejznámější lázně a termální koupaliště německo ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO lázně termály nejznámější lázně a termální koupaliště LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY 2014 2 NĚMECKO Bad Füssing str. 2 MAĎARSKO Bükfürdö str. 3-4 Hevíz

Více

Pf 2011. Pupp Journal

Pf 2011. Pupp Journal Pište s námi příběh Grandhotelu Pupp i v roce 2011! Schreiben Sie mit uns die Geschichte des Grandhotels Pupp auch im Jahre 2011! Write the Story of the Grandhotel Pupp with us again in 2011! Pf 2011 Pupp

Více

Ubytovací a stravovací služby v lázních Luhačovice a Ostrožské Nové Vsi. Veronika Tomšů

Ubytovací a stravovací služby v lázních Luhačovice a Ostrožské Nové Vsi. Veronika Tomšů Ubytovací a stravovací služby v lázních Luhačovice a Ostrožské Nové Vsi Veronika Tomšů Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje charakteristiku lázeňství a lázeňských služeb. Je především

Více

JÁCHYMOV. Designed by: FORNICA GRAPHICS, tel.: +420 352 624 908 JÁCHYMOVSKÁ CESTA ZA ZDRAVÍM. Műnchen

JÁCHYMOV. Designed by: FORNICA GRAPHICS, tel.: +420 352 624 908 JÁCHYMOVSKÁ CESTA ZA ZDRAVÍM. Műnchen JÁCHYMOV Műnchen Designed by: FORNICA GRAPHICS, tel.: +420 352 624 908 JÁCHYMOVSKÁ CESTA ZA ZDRAVÍM LÉâEBNÉ LÁZNù JÁCHYMOV, a. s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov Tel: +420 353 833 333, fax: +420 353

Více

Lázně 2012. Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty. Sleva na 1. chvíli. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah. www.cdtravel.

Lázně 2012. Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty. Sleva na 1. chvíli. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah. www.cdtravel. Lázně 2012 Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty 46 Vážení přátelé, milí klienti, novým způsobem trávení dovolené je lázeňská turistika a wellness. Lázeňské, rekondiční a wellness pobyty mají

Více

Czech holidays. Několik praktických rad před cestou: www.wellness-hotel.cz. Obsah. Vážení a milí zákazníci, Váš partner pro lázně a wellness

Czech holidays. Několik praktických rad před cestou: www.wellness-hotel.cz. Obsah. Vážení a milí zákazníci, Váš partner pro lázně a wellness Czech holidays Váš partner pro lázně a wellness Několik praktických rad před cestou: Obsah Vážení a milí zákazníci, připravili jsme pro Vás poptávaný katalog lázeňských pobytů a wellness pobytů pod označením

Více

Czech holidays. Několik praktických rad před cestou: www.wellness-hotel.cz. Obsah. Vážení a milí zákazníci, Váš partner pro lázně & wellness

Czech holidays. Několik praktických rad před cestou: www.wellness-hotel.cz. Obsah. Vážení a milí zákazníci, Váš partner pro lázně & wellness Czech holidays Váš partner pro lázně & wellness Vážení a milí zákazníci, dovolujeme si Vám tímto prezentovat katalog Lázně & Wellness 2014, který obsahuje širokou nabídku lázeňských pobytů a wellness pobytů

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více