Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín. str.3. je k nahlédnutí Prázdninová dopravní škola. str.6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín. str.3. je k nahlédnutí Prázdninová dopravní škola. str.6"

Transkript

1 MĚSTO DĚČÍN Z PRAVODAJ Ifrmčí čtráctidí pr bčy ttutáríh mět áld dmáctí ZDARMA rčí 10 9 číl 14/ áld ddšch šch dmáctí ZDARMA rčí číl 22/ VFtutěž prici bud 10 ltm pr dbru ciálích ěcí p pdi drtictí 3 Lbi... tr. tr.3 Dty pždy imí údržbu dipčri tr.3 Oddělíljt urlgi ršiřuj... tr. 4 Trhy Mryě tr.3 ámětí prčují tr.13 tr.3 itrí i Od éh Záěrčý účtru mětč Sriál:Ná Cylýlt... tr. 6 ciálí dáy ypláct j hlédutí úřd wbuprác... tr. 4 Prádiá dprí šl tr. 7 ě... tr.3 Omí pru tr.13 Pá Rybu pldlích mgitrátu mši áčí Ltí i V mětých ámu... tr. 10 prběhl udit... tr. 5 Cu mět íly tr.14 O Vácích ám tr.6 dě bti Stb é ihy j dč Tpí pr Vyáší imyyrtl d hr N mítě býléh plčéh dmu Atlti á bud měté ihy. Půdí Sttutárí bud byl čátčě dmlá rpu Pr čtář ih tř áří. Prjt mět PF 2012 á Splčt pr přpru byl rliá pdpry Erpérčích ui. bdbí dí ctu přádá, j ždrčě, pr é příic širu děčíu řjt, dě trdičí c pjé áčím čm. N Štědrý d, 24. pric 11 m Byě, dud yrím hdi, jdm u Zámcéh pěšy ěžicu rhldu. rybí, d uutčí 14. rčí Kždý účtí bdrží rchlý Tpí áčíh pr Ště- diplm učií t mximum pr pá, 26. pric, budm pět y- é těl přcpé áčími dbé ihy j dč ášt imu dstb hr, pr lý úpěch rtmi. pět Sěží. Sr účtíů 17. N hju účt těší dí N mítě býléh plčéh dmu Atlti yrtl á bud měté ihy. Půdí rčíu j ámčsplčti. (pprc) budhd bylpřd čátčě dmlá rpu Pr čtář ih tř áří. Prjt byl Bud býléh pl. dmu Atlti. rliá pdpry Erpé ui. Žlbtá tb Atltiu byl čátčě rá mí jjím mítě il pdl árhu Prjtéh tliéru pr rchitturu pmí tby,.r.. litérí bud ihy. Multimdiálí ctrum ihu mžtí ltrtiíh dělááí ulturíh yžití, ifctrm řjými tltmi j jdím prjtů Itgréh pláu rj mět ó Ctrum. Prjt byl rliá pdpry Erpé ui prtřdictím Rgiálíh prčíh prgrmu NUTS 2 Srápd té pdpry Útcéh rj. Sdruží Atlti Vimt DSP Zmpr DC.r.. tbu prdl dbě d d , jjí c yšplhl ,- Kč, th dtc rpých fdů byl ,- Kč. Dufám, ž é prtry měté ihy budu čtářům dbř lužit. Těší mě té, ž mět bud čě mít ltí ifrmčí ctrum, tré yužijí j turité, řl Frtiš Plt, primátr mět. Ftgrfi: Zdě Ččr Mětá ih, trá ídlil půdí budě 30. lt Pdmlch, p íc j mdáti ltch tb těhuj Atltiu prý břh Lb. Přtěháí šch íž br byl mětcům ihy šptém Žlbtá ifrmčí ctrum, tré yužijí přd dmlicí d měíc. jm čtář, byřl ámfrtiš těháím pmhli prádiy i půjčili byl čátčěbližě rá mí Vyli j turité, Plt, tchicém tu ytářl c jíc ih. Běžě j mi lidmi dct tiíc ů, yí j t djáb, řl Ldil Zub, jjím mítě il pdl árhu primátr mět. gtiíh djm llity. P řditl ihy. Ná bud měté ihy pr řjt tř čátm áří. fic chálé tupitltm mět bídu Hryh tčily. T upil pmy tím, ž by rád d éh mjtu íl i chátrjící Atlti. Mět š jh žádt dmítl žil ít ěcé břm přítupu bjtu udí ctu. V učé dbě ju již pmy mjtu mět, tré j d Hryh dupil áěru ru (m) Prjtéh tliéru pr rchitmětá ih, trá ídlil pdé pritici ltím turu pmí tby,.r.. litér- půdí budě 30. lt Pd- Atltiu tl rc 2002 mět Půdí bjt ulturíh říí ČSPL.. ( liidci) čátu šdátých lt miuléh tltí byl í bud ihy. Multimdiálí mlch, p íc urméh j mdáti 4,6 mil. Kč. Pmy lm bprdá ddátých lt dltictí ubjtu (LIMMA...), trý Octrum třtí dtí děli pčátu mžtí ámu uutčil trdičí přdáčí trh, jtu ihu těhuj prý břh Lb. byly učátí urí pdrlil áměr přtbyltch bchdí říí. Nmitt byl přd dmlicí šptém trý ttrát lál rrdí mžtí áštěíů. ltrtiíh dělááí šch íž br tty plčti ČSPLO létě tchicém tu ultur ytářl Přtěháí gtiíh djm llity. P pdé pritici ltím íh yžití, ifctrm řjýmětcům ihy 2002 držbě upil pditl Atltiu tl rc 2002 mět 4,6 mil. Kč. Pmy bližě lm bjtu byly j učátí urí mi tltmipdtty j jdím prjtů měíc. jm čtář, JDid Did Hrý. Thdjší dí plčti ČSPLO d létě 2002 j Vyli držbě upil pditl J Hrý. Thdjší Itgréh pláu rj měttéby ám pmhli mět mět držby té účtil, l dí mět držby účtil, l těháím fic chálé tupitltm bídu Bc. Pl Krňá Hryh tčily. upil pmy tím, žibypůjčili rád d c éh mjtu íl i chátrjící Atlti. ó Ctrum. Prjt byl T rliprádiy jíc Mět š jh žádt dmítl žil ít ěcé břm přítupu bjtu udí ctu. árgitrý pdpry Erpé ui ih. Běžě j Č. mi lidmi dct Tř. lgií 1083/10 ptmtrit V učé dbě jupjiž pmy ů, mjtu yí mět,j tré j d Hryh dupil áěru ru prtřdictím Rgiálíh tiíc t djá IV ttut drticéh NUTS 2 Sr-říí rčíh prgrmu b, řl Ldil Zub, řditl ápd té pdpry Útcéh ihy. Ná bud měté rj. Sdruží Atlti Vimt ihy pr řjt tř DSP Zmpr DC.r.. tbu čátm áří. prdl dbě d d Půdí bjt ulturíh , jjí c yšplhl říí ČSPL.. ( liidci) ,- Kč, th dtc čátu šdátých lt miuléh rpých byl tltíwww.ptir.c byl prdá pčátu dtl.: 412 fdů ,- Kč. Dufám, ž é pr- dátých lt d ltictí utryyštří měté ihy budu čt- rméh ubjtu (LIMMA...), ru, plic ttích čč, ářům dbř lužit. Těší mě té, trý rlil áměr přtby Frtiš Plt lý mít ýběr brýlých brub ž mět bud čě ltí bchdí říí. Nmitt čí pti přj hdě štětí drí ém rc šm bčům mět primátr

2 tr tr 2 22 tr Agtur AgturNděj Ndějtřl třl dlhčcí dlhčcíctrum ctrum tr tr 3 KRÁTKÉ ZPRÁVY Dty pždy Vý přdtlům Stré Mět mdriuj íl ědčí úpř mií KRÁTKÉ ZPRÁVY Stmtlgicá phtt bud fugt i příštím rc V lňém rc bytlé mět díy ytému tříděí dpdu y- Úřdíci děují třídili přdli yužití 2 687,806 tu dpdu. Pdl plčti PrPr rátdbé rátdbé umítěí umítěí irů irů dpělých dpělých drtím drtím p-ppláujt upřádt rc 2013 EKO-KOM,.. byl clrpubliém měřítu díy rcylci trpělit Stré Mět mdriuj tižím tižím mhu mhu bčé bčé ě ě yužít yužít dlhčcí dlhčcí ctrum ctrum Bř Břulturí b prtí ci? ppíru, pltů, l,prběhl ů ápjých upř 25,03GJ V ltším rc prí čátrtóů ritlic ídliště Přchd ý ytém riách. iách. Jh Jh cílm cílm j pmci j pmci j j irům irům dpělým dpělým dr drchct, by í děděl rgi, tdy tli, li průměru V ltším rchrub prběhl prí čát ritlic ídliště Strémptřbuj Mětě. Od ět d r 280 gitru idl bšl b Strém Mětě. Smyluplé Smylupléáy, áy,lidé lidévšich Všichbrů, brů,táí táí tím S y c říj mětm rlil přtby muicí chdíů, prcích táí éh tím ptižím, ptižím, ll i jjich i jjich rdiám rdiám léhých léhých itucích, itucích, c P ifrmci dmáctí. mplicí. Přtž miitrséjíc dty lidí? pždy úlid tiíc y d ulici Jdcá úprě lě,š ybudá byl Odprchu ět c Kldá. říj Dšl dpdé š pí t N tmtb mítě již ělyžifrmc ituci děčíém rgiu ptřbují ěci mětti ptřb prtřdí prtřdí b pliticých pliticých ž-práými práými lbbity, lbbity,chpchpp r t dydy ptřbují rátdbě rátdbě jitit jitit péči péči mcé mcé bhé bhé blíé. blíé. šlt d c litpdu lmět jití ubí pht- ř dpry ytém putil, dětá hřiště. Mětý mbiliář byl ršíř ličy, tly, dpdé š š pí muicí chdíů můžt mět rlil přtby xrmty, byly té t- měttlů té d řčt čitch rgiálích prpěch měy bmyších bmyších ál, ál, jé jé prů byl prů-t chtu chtu rgiálích i i tht, bhužl léh, tb m y tšíh ru -mil: r. jdtliých prcištích xrmty, byly té tjy l. Ně byl pdmí tjr tříděý t i rc Z éh lt dipčri imí údržuítl uítl pdl pdl jh jh i. i. muicí ritlic chdíů, prjy šly l. Ně byl čl ý rgitr u. Čit Orí mry pčíá pu hldé hldé áy áy ýběrá hpdářé ýběrárgiálích rgiálích plitiů plitiů -- práci mtéh přdttc c h d dpd. Druhál čát uutčí lí Záldí Břá Budt prct týrpčtu yčlil 513 tiíc by Tchicých lužb,.. Rdiy Rdiy tď tď mhu mhu yužít yužít tut tut rc cích táí éh pr- pdmí tjr tříděý dím úřdu, l lu měru té lucht lucht tiitách člů.ptřbám říí, říí, ymžitlt ymžitlt prá, prá, Všim Všim ptřbám ř í ři d ifrmčí bržury, pžděím. Př š- í ru. Stmtlgicá phtl.: Pr tét tlužbu lužbu řší řší mhdy mhdy lmi lmi chu y ulici Jdcá dpd. Druhá čát ritlic rumé rumé uážlié uážlié dbrádbrá-árhům, árhům, ícu ícu dtčí dtčí r u m tru pruj mět. ré hy mětců úřdu lfí liy j přtržitý. lžitých itucí, itucí, řl řl H H CrCrtt ě byl ruš phldm bylphldm příldplitiu šlmi jh lí 12 yučáí žáů áldích šl lžitých lácích prgrmů tříltých brů Dšl úprě uutčí lí Záldí ř řd rliticým rliticým plitiu Děčí tátu tátupr prptřby ptřby ř Kldá. prit, má, má, ámětyě ámětyě primátr. primátr. rcdřil 2003i rgitr áldě jdáí Střdí šlu ldí dpry ýmými rgiálími mětpciliých dílách třdí ýučím litm H/01 Oblě, ybudá byl dětšly Břá prádiách ituci, ituci, prcité prcité mětmět-rj rj šch šch pttích pttích t Nbíč má éh přt bčé, tří ptřbli Rdiý Rdiý dům dům Břiách Břiách AgAg tchicých řml, VI, tli. V jdé riě jd flxišly (átrjár, brb, ámčráběč ů H/01 Strjí mi Stmtlgicu má hřiště. Mětý mbiliář rc c c ršící ršící icí icí dbr dbr-fér féršh šhhpdářtí, hpdářtí, c rgitrt á idl, ituájmc tur Nděj Nděj upril upril ybil ybil přípěu rgicí hájptimimu, bilí rci chpt rétí pptáu mchi t, by yučcí mtbyl ršíř ličy, tly, ruchápli, mětm dšldchál dhdě u u ltí, ltí, jddušájddušáptimimu, chpt řšit řšit, ár, ř), diuitur u ci prt t, by by plňl plňl šchy šchy přdpřdprjt ám R-šfirm bltchtiější tchicým frmy yhly učým Příjmé pí ýhldm í jdiělý ílgiltiích lgiltiích přáž, přáž, š dhldm, pdhldm, tiější dětí jdtliými měttlit,dy í l bí phtti d pd žádým ypjtým itucím pldy prpr pytáí pytáí lití lití j dělááí hpdářu děláím lití dbru pr- prtřdictím xurí, ipldy pždům. bíí m rturc méě méětchicéh mylých mylých titihpdářu mru mru mítí mítí é ě imu 2007.mhli Smluu úřdíci tétuřl jimi ciálí ciálí lužby lužby rdiéh rdiéh typu. typu. u rgitrčím čílm xí, riě druhé p prjt řší t. dí řml třdí šl Ptýřé těě, p d ět má piů piů pití pití ůči ůči úřúř-i cltátí, i cltátí, miimum miimum titii ů mět dcti tmtlgy, iěé ituci prct. Využít h h mhu liti liti ěu ěu CZ.1.07/1.1.34/ rámci gl-dpri, dluhdbý ájm ychájících Šlám mhu čt yčítá dtržt ttiž T uprdům dům hričícím hričícím šiu, šiu, dpri, hdě hdě drí, drí, dů-dů- pd. Níc tuálí ifrmcvyužít d ů m Rd éh mět ájmc. důdů prtiprimátr, dí phtt mět úřd- tří pytují Agtur Nděj Nděj rtrul d lt. lt. (m) (m) žit dbré bálíh grtu Zyšáí lity žáů šlrdi rdi tudium iách rtrul pli tchicéhd d prticéh il prtry rturc lpšil měu měu phldu phldu řjti řjti ěru ěru áldích trpělit trpělit Agtur m ě ti ětší fl xibility rušil íci tímt děují bčům rmí 3 hdi btách, prtry prtry cldí cldí přtržitu přtržitu dělááí Útcém ubrji IIVš tchicých brů. Jh pdt- dělááí bud žáům ZŠ jjich prx. Prjt prt cílí prpjí í Kždý d mttě mttě pdijící pdijící ubvš pditlé pditlé tiity, tiity, m Dprí pí. ýbr tupitlt trpělit, tru prjili lužbu lužbu pr pr by by drtím drtím dělích átcích ých Z důdu rfrmy tátí práy V dch bud OP VK. Prjt prcuj ěli tu j uté cílé půbí rdičům jišťt prdj Štri utču prxí ycháí bíí j t jty, jty, důěryhdé důěryhdé prtry prtrytěl těl plé plé drí drí duši duši přpřj y mět ělu j ůjuchyi prdí rgá ých álžit-, b mtálím mtálím ptižím. ptižím. R- přím ptřb měttlů. Purmých rdicích. přcháí d r ld 2012 šré prbíht těháí jdtliých yřiáí téměř tří ltypující žáy ZŠ,dbru tré ydih pré c. Vyjd clm 10 číl tétrtituritům, l té dmácím. prriách prváš Váš hritu bui, bui,mžt mžt ypující dbru áldu áldu - t- tb p řiuj Dprí mii. Přdtí. Rgitr idl byl V ttiž dié prtřdí prtřdí lifi lifi ým ým yplácé db- prcišťb ýš udu dru (čí 31.irp 2014) i ld šldy tchicéh dělááí jjichdié iy, trá dtu ždy přím dbé tiity OHK lmi Vyhlídu rturci i pr dáé ytémy ybrt ybrti éémětc mětc š Vám, Vám, áží áží pditpdit y r du mi rdí jmli jdiý, trý pldí dbě prálm prálm l l yužít yužít pr pr rátrátrm ciálích ěcí Úřd prác, přpjáí dtých tlfdluhdbý ytém -lé,tžím d2012 ctr é lyfldyu. ybírjí i tbčé. cíl řdy ytřit řdydbrě dbrě dtých dtých lé, přj přj dpřím d ru ru 2012ýrbí- d rdiy ždéh ychájícíh ítá pládá uté ich ifr ř d Jrl Dlšími čl- ttí prciště. Jdá ích li. prchál měmi. Sé tm dbé bdbí, bdbí, příld příld r- mt. Z tht důdu bu- š muic itií h děí. žá. Vdl těcht tiitrprbíhá C jdří bychm chtěli tušých ušých uchčů uchčů pluprác práci, práci,vš Vš Orí Oríhpdářá hpdářádbé u y ju Vltimil Pžur, I jitě í ti, tří ptřbli ý lcc. lcc. Kmfrtě Kmfrtě říý říý dáy dl á č. 111/2006 du fučí ltricé ytémy, l mi třdítřdíh šlu, 15 áldími Jdá rlici prcíh té ic du šlích děřít té buft, t bybárt, měl lužit litěí litěí třdíh yš yš-mr. mr. Stríbrý, Bhumil Mil p b ltricý bčý Dirétě, Dirétě, ihd ihd ž ž bjt bjt šti šti dulůžými dulůžými Sb., pmci hmté ui, átré ju byté pr chd gpr rychlé Jiří bčrtí pr ětší šíh šíh šltí šltí prpěch prpěch š í h Kluš, Atr, Milš R- pdě, trá rc 2002 dy. áhl lí Čchách pji pji bbriérým bbriérýmpřítupřítuč. 108/2006 Sb., ciálích Zrušy julb úřdí dy 28. prů. upiy turitů, tří m - Od d d dmu... dmu... Přdtlé trhů Mryhrich, I Vpř Rtil i Su půbil rmí šdy, uplyul dt lt. Drážďpm pm třl třl gtur gtur pdim. pdim. lužbách dl á č. 329/ i úřdích dch chájí lgicé hrdy, ě ámětí prili Dát. Kmi č prct Dpr Tyršěd c y rámci prjtu Erpé ui yhlšují ftgrfic Zříí Zříí tht tht typu typu dpud dpud Tl: Tl: řl Bílý, ý ájmc Sb. pytáí dá bám bud pytá pu byté ru jímé d 1.Tmáš c. Váčí u utěž 10 lt d pdí Lbi. ě ě chyběl, chyběl, mět mět prt prt lilimtě bud m drtím ptižím (á prdtí tibulu budy rturc. Dbrý d, prím Vá rdu hldě rdié prblmtiy. Žiji mžlm děm ltilými dcrmi ěu 8 10 lt. jrmr uutčí d d mbilitě). Tyt dáé ytémy A-3. Npláujt i prím é á d Žijm rdiým dmu, trý jm i mžlm li hyptéu. Jliž mám yšší příjm ž mžl, plácím hyptéu 14. d 21. pric. Nupit Nrhut bt Cu ůtu přchdu dbu lžitti áštěu OSV hldm Od bud rámci údržby muiéh příjmu, ttí ýdj žibytí mžlm dělím. S mžlm mám již dlší dbu lé hdy, yí mžl i můžt d 8 d 16 hdi. půdím mítě j dlučé tyt měy. Oddělí ciálě c triárí triárí rdici rdici Tplicé, Tplicé, mět j mžé d áří pládt mirbrc dtěhl žij již čtyři měíc u ých rdičů. Od té dby mi píá žibytí, š yí pltím éh příjmu. Přmýšlím prciště Úřdu prác, dr práí chry urátrů tt Tyršě Náštěíci mhu těšit mtě čáti Tyršy áá přdášu přdášu Ig. Ig. Vitr Vitr Dtál, Dtál, librcé rd librcé Pí Pí šly šly Flc Flcbych chtěl ědět, d mám ár t, by mi mžl i př jh á D c áří mhu bč- budy mgitrátu, rdu, l ím, jým půbm prbíhá. Té budě A-3, ptří týá. lý ýběr áčích dáršl Šl prpr štěňt štěňt Šl ulic. Prpr mtě bud é pdát árhy udělí N Vlch 6, 4 přímí. dtěháí píl ýdj pjé žibytím. Pud rhdu rét, j t bud V dál plcím hyptéy, tru triárí triárí rdici rdici Tplicé, Tplicé, triárí rdi V čtrt čtrt byl byl rmicá rmicá Záchráři příhričích mět budu pluprct ů, drcí dbréh jídl. Cílm utěž j pmut Ty p budu yty ýtě čátčě m bud ří Cy mět. Tu mhu ít jm idtál, dům li plčě? díl díl DDM DDM Tplicá Tplicá plě plě dášu u ig Vitr ig Vitr Dtál, librcé librcé Pí šly Pí šly FlcFlc přdášu ig Vitr Od čátu bti, pric itré mhu Siltrý jrmr ptří práěu bu. ptižá itucí uát, ě. ýmé jíc Spluprác řšímít riých řc Drážďch Lbi č - ém příhričí, t dipici dipici litům litům AyléAylérgic žádt dtc Dbrýb, d, rdiu prblší mité ěci, j příld primárě být úpru prá tjě t j t yžicí pbijč péí buřtíů, jmuj prjt, trý má cíl, lpšit rdit ájmu pmc mi Ču jými měmi dtilté bdprjt byl pdpř prtřdů ply d pědmí byb, jpy j phdě phdě žítžít ým ým pm pm Přirá rá á muic muic py m h dmu dmu ě, ě, dd i mhli i mhli růých ulturí prjty. Dtc j bí pršly. Stb prtipdňých 1 l-hití ůči ltilým dcupruj á r- bí utmbil, půjčý pití rdičů ůčib, rpubliu tátm b,b, j mtiu j phdě phdě žít žít ým ým pmpm j phd Ti, Sbdým tří přd lty S. yftili Erpé ui. (rmi) těšit ěj můžt tl bltch žit. pd dbrým dbrým dím yrbit yrbit btu diě btu 7. ld ld dd 1515 hd Bdě p Bdě,, Bělá Bělá tilým dětm. T má, r-pdrám. b urč přdším pdpř phd dbu rdu třtí bě Pud dím š budt přd 7. dál bčý áí ptří muj řidič1 tpá mít, mhu yí tjá C můž být uděl i Zhájí pridlých Zčátm bř uutčil chů čých ěmcých prtrů, hájí prjtu ld d 15 dhd 15 hd Bdě Bdě,, Bělá Bělá 7.ld 2010 d tu cli dldl ltí ltí fti fti tticé ýchy dětí mlád(t. pčj dbu p rdu tut hd, u tréh Vá ůtucli rdm mžltí pdát (ypřádáí plčéh jměípj, mít pět b Spluprác yftgrft řší riých itucí řc Lbi d č - ém příhričí. Tt ě mmrim. Sttut Cy tpr Pr utěž utěž rlí rlí jhčíh jhčíh pj, čj pr pr šchy šchy účtíy. účtíy. P r t třdčích trhů bud áilé Stb prtipdňých pt-i utěž rlí rlí jhčíh jhčíh pj,pj, čj pr čj šchy pr šchy účtíy. účtíy. utěž rlí jhčí rmicé hlíy. hlíy. Díy Díy pdpř pdpř ž, ájmé umělcé čiěc užíl i jd péči, j čt budurmicé žlbu určí ýžiéh mžlů p rdu). R- mitu prjt chc lpšit plupráci trá riých itucích příhričí blti. Přdtitlé mět VmtVmt i du, i budm du, budm dět dět mi. mi. Vm t i du, bu ímy plt d utěž, ytutáríh mět čtě Vmt Vmt i du, i du, budm budm dět dět mi. mi. C C Kč Kč dpělu dpělu V m pčí, přdtlé přdpří i yžádá dprí mtry DDM DDM tjměli t pltá měli účtíci účtíci bb hičů tli dcí mítti primátr, by diutli d chytými tiitmi. ti, prfiálích ulturích rdičm jtry mžly, pu p dé říí prbíhá áldě býlých mžlů), pdu týt druhým rchlí šti týdí ýtu. pridl pr pdááí árhů 0 Kč 100Kč dpělu dpělu bu, bu, pi pltí pipltí. pltí Ktt C 100 Kč dpěl bu, bu, árhu pi pi pltí. Ktt ší ší t.t. rdici rdici Tplicé Tplicé ulici, u V rámci prjtu prběh ěli miářůb urů ěmcých i čých áchrářů í ruhém bjdu u Mládjí běhm, měíc ld. ppltu. tiit, ýt prtčích p uplyutí třílté lhůtyulici, y- yá bud čát ýžiuppltu. dbu přd rdm. P rpdáí rd mdtrách digitálí li cu chálil tupitlbu hric.bráy Náldá plčá cičí by měl pět lpší plčé rdici. ci Tplicé Tplicé ulici, ulici, b b rdici b b mbilmbil Tplicé ulici ttchy. Čátčá uír d cí, mimřádých ulturích přádáí SJM té d pdílédítět. Tt rhdutí j již du j tém přípdě uté žltí. N áldě tht áwww.dcl.rjc.t, b b mbil mbil b b d áích příhričím prtru. Pří ulhčí MB mhu ájmci - bud ybí, tré áchrářům t, tré udělí Cy r- ti ptrá ž d 10. rp. V průpráci, řl Frtiš Plt, primátr mět. Vájmá pluprác áchrářů phričí cí rgiálíh i rgiálh plultictí. V přípdě byl ud, prbíhá přípdál pdt ud žlbu ýrhu udu, pdéh jdím ltricy -mil: tiy. hduj áldě dpručí ltjití jí táí táí těšítriářy těší triářy M.Gršíá M.Gršíá přjí H.Mjlíá H.Mjlíá táí ěš běhu t tby pčítá htitl ču lití pmc těž dtupých bltch. Prjt j ficá Šťtý Šťtý ý ý r r přjí přjí ltilých táí táí těšítěší íh ýmu dlším. dětí j uté pdt dě préh rdu áldě žié pr rdéh mžl/ mžlů, bud ud rhd drmi. Pdát árh Bližší můž Prgrmu Cíl 3/Zil 3 b pdpru přhričí pluprác mi Ču ěli tchlgicými frmc lt tráudu árh úpru pdáí árhu úpry ýži- mžlu. Jliž jt yí tát rdu mžltí. R- dál triářy triářy M.Gršíá M.Gršíá H.Mjlíá H.Mjlíá rpubliu Sbdým tátm S ju d ěj pj mět Bd Schdu, řjt pímě dru u Mgitrát mět, Míré támi, běhm trých bud ách mět, b přím tl. Rihrdtdrf-Schö. d mžltí j upr 24 pměrů ltilých dětí dbě y ýchy ltiléh dítět, l mžlé, tudíž ytupujt Mgitrát mět, d- ámětí 1175/5, 38 bálc pr b mět mí. Dlší dsttutárí dbr čílšltí L Hlá 412 (ft frmátu A4) čé F přípdě mluéh rdu tál j jd ubjt, rdě 24 á rdiě. Dl 24 p rdu. br ultury, tl. Míré prí mí ptjíyhlšuj řidiči , , -mil: V přípdě, ž rdu áldě dhdy. V bu pří- lí plát hyptéy p dbu jdá t. prý rd, šltí ultury ám. 1175/5, IV, , tutěž 10 lt d pdí Lbi ulici pr trém dcháí ypřá- dmluít, jdá rd pdch, rhduj-li ud á- tráí mžltí dcílít ld d 1.Přdmtí. pric Zd 2011jýu jpději 30. Rdi črc upřádl é prí táí čátm ří b -mil: Ndčí mfry, mí ptrá fddděti Děčí dáí plčéh jměí mžlů t. prý, mluý, trý rhu b chluj-li dhdu, dmluu. P rdu dál přdládáí žádtí fičí Prt ybr 10 yg. párů ftgrfií. ci.c, příp. pmcí wbéh pric děčíé Námětyě primátr H Crmá d c črc. Nmát jště áčí áčí dár dár pr pr é é mi ždy udmjště ut p- ůtt hyptéy rdělí (dál j SJM). Sud tmt j upr 24 á r- j Nmát frmulář táí přdl dětm přdšlíh dělácíh ctr Vilí dáry, tré přípě rámci dtčíh jrdič tup r-prrdič? Vá d. Pud byt p rpřípdě ypřádáím SJM - diě. V tém přípdě p trí, trýrdič Uír ilic bčé li Váčí rící trmu. říí dbru šltí ulči či prrdič? býá, t š má, ž ud řší té rdělí SJM, gám ciálě práí chry du pltil ůttu íc ž tury pdpru tiit bpřtěháí Ctr Nbčdy Těchlic dětí (dál j přd pliu dluhu, můžt pětě by mžltí rdl. V t- t áldě pímé mlu- Kupt Kupt jim jim ur, ur, OSPOD). trém trém Již učí učí áldím áldím pčítčým pčítčým Pldy bu bud mgitrálti prtu. Dtc urč ciálích lužb, p.. pdáím árhu j dluh plcý d pliu ém přípdě pté mát j y úřdě ěřými pdpiy ddtm V trmíu d pdělí j ddtm - lžit - lžit i -mil, ird -mil, yřit yřit pštu, pštu, yhldát yhldát ifrmc ifrmc tu budu 30. pric 2011 tždtlům ídlm š mžé OSPOD tdé čáty p býlém mžvy, t Váš mžl ár, SJM mžlů, uprující ypřádáí itrtu... itrtu... bh bh ýuy ýuy j mžé j mžé p dhdě p dhdě ltrm ltrm ršířit. ršířit. d pátu bud úmí ždy Od črc t.r.10 lt řy pu d hdi. řdimět d i 8:00 ídlm Prcuj mlých mlých upiách upiách d 3 dd 35 dpluchčů, 5 pluchčů, pluchči pluchči i i tt ít ifrmc mžli ymáht. ypřádt udí ctu d tří ájmých mjtých t- Prcuj dbě hd dmim 16:00 tt hd tltí Ctr ciálích lužb mhu ét ét ltí ltí tby. tby. úmí, tří mjí tch buducí úpry tyů lt p dbu p rdu, t hů, prá pití plčé- mhu uř ilic č. půbt II/261 mítě, p.. é dr buvýš byl ppá přípd, trý pdáím žlby ypřádáí h bydlí p dbu p rdu. rdičů dítětm té pí úmí mět Děčí. Účlé cc 200m žličím přjdě Mgitrátu mět, Nyí Nyí ýhdější ýhdější cu 400,-/3 400,-/3 x 60 x 60 miut miut ýuy ýuy prbl úprěcu ýchptihuj pu lm SJM. Pud SJM í d tří lt Jliž mát dě ltilé, árhu/dhdy dm P2987 měru dtc (Nbčdy) pytují jmé ulici 28. říj 1155/2 ě ýžiy ůči ltilým děmtiy rdiéh prá. V příp bytí práí mci rudu přípdě mluéh rdu y d Děčí Nbčd d Těchlic, pdpř rlic prjtů, 1. Né tlfí číl řditltí Kur Kur j mžé j mžé upit upit tété jj dáru dáru puáu puáu rcpci rcpci pdě ptřby,ihě), prím, bjd rdu mžltí ypřá- j dál uté pdt udu d- tm. důdu cylty. Uáěr utěž 230, jráější tré ju ýtby rgiálíh ýrgic: mil: Vdělácíh Vdělácíh třdi třdi (dří (dří K K - prti - prti Měté Měté ihě), Jliž jt tál mžájt bím ultcím dé, mitý mjt updá hdu úprě pměrů lti- p-čt Objídá j d p lí áčí ýdbu p-čt 8-20h, 8-20h, pá 8-15h., pá 8-15h., hláit hláit ur ur či bjdt či bjdt puáu puáu j j Vícdmu imu trétr hrují tiity, mát ůči bě té ůči tl či milu: d pdíléh plultictí, lých pr dbu p rdu. lé,té ém břhu Lb p ilici č. I/62. j již 20. pric. Přihlášé té mžé mžé milm milm b b tlficy tlficy frmcí čiti Ctr jdt trých má mět ájm b dy ždý mžlů t Tt dhd upruj, u tréh ým dětm tál yžicí Pr idl Plici ČR, hičédmy ju průběžě řjňáy tl. tl. č. 412 č tráách ýmě mět rprtují. ltím idálí pliy rdičů ůtu péči, pit, t má, ž i př (Bhužl, hldm ytížh áchréh bru drtí wbých tráách mět. Bližší ifrmc lt Trmíy: Trmíy: dé mitti (mittí). j čt budu týt dru- yější dlučí by Vám měl ti prdy pčítjt tím, ž áchré lužby ůt průjd ybrt ybrt i můžt i můžt áldujících áldujících trmíů: trmíů: býjí pridl tráách mět b tfty píljt dru: V přípdě mitéh mjtu hým rdičů j yá bud mžl pít žibytí j lé trmíy chá. V dbě uíry budu Mtřé Mtřé ctrum ctrum Bělá Bělá půbí půbí ě ě již dt již dt lt.lt. Ol Ol účtili účtili útrý, Mtř útrý, třd, třd, čtrt čtrt 18:15-19:15 18:15-19:15 (b (b p dhdě pž dhdě ltrm jiý jiý tujt Sňupj Kpicu 412 t ltím t býlých čát ctrum ýžiu dítět. Tt dél ltrm měíc. Děujm učy lié tl. dpry přdtitlé přdtitlé mět mět i mmiy i mmiy dětmi. dětmi. Mtřé Mtřé ctrum Bělá Bělá pruj pruj Vš, t Všich du dcr. č) přdt č) Ftu ítě, trýbč bdrží 3 tiíc V mítch, d má yrůt prtipdňá tě blíti pliliiy, prbíhá č. mžlů, d tré du mitt ru bud příp , , pdiu -mil: Dpríh bčé bčé druží, druží, tré bylbyl lž lž prici Sud prici ru tré bu tré il il dá štřit přd pdáím ár- pchpí). průum. Pdl dbríů yplýá álů, ž mět ru, tim ldém číl již týdy rchlgicý užíl třipr ry pž bytí práí dch (t. j pr přípdě pr rd žlbu dttčým určí..: fuguj fuguj pr ptřby ptřby ž mtřé mtřé dlé dlé jjich jjich,, pr šch šch hu fugu Kury Kury tírám tírám p plěí p plěí dttčým pčtm pčtm pluchčů, pluchčů, č č tál třděu jié llitě, ž cháí d. Mi ály j lé ic tác Nbčdy. prdj. mci rudu Dléh, t mluéh rdu), ýžiéh mžl/mžly, (Tým Občé prdy ) ěých ěých tgrií tgrií ůbc rdu. ůbc prpr clu clu rdiu. rdiu. ěý ámím. ámím. Zčíám Zčíám ém ém šlím šlím rc rc - d- ld d ld p.fp.f Té člé OHK prcují prpěch rgiu imí údržbu ljt dipčri Mít Dpríh ýbru bud Dprí mi V prici bud m pr dbru ciálích ěcí drtictí Ftutěž 10 lt d pdí Lbi Trhy Mryě ámětí prčují Občá prd rdí: Rd mjt Šl Šlpr prštěňt štěňt Kliti Kliti Ayléh Ayléhdmu dmu ě ě Přirá Přirámuic muicpy py štíili štíilirmicu rmicudílu díluddm DDM Mět yhlšuj dtci ulturí prjty Při Sprtci mhu žádt dtc NOVÉ NOVÉPOČÍTAČOVÉ POČÍTAČOVÉ KURZY KURZYPRO PRO ZAČÁTEČNÍKY! ZAČÁTEČNÍKY! Omí pru pld mgitrátu Sutěž jlpší áčí ýdbu mžtí třděé rmiy, dryty byly té půdí dlážděé cty.

3 tr 4 tr 5 Oddělí urlgi ršiřuj Mět chc, by léřá péč děčíé mcici byl c jlitější. Připěl tdy ybudáí tří ých lůž jdtc urlgicéh ddělí. Hty by měly být pliě rp. Z pléh pru mcici upruj urlgicé ddělí. Pcity štřují léři try prtrách itry, by pldím ptř mhl djít ršíří JIP jdty urlgicéh ddělí tři lůž. Miitrt drtictí ttiž dčě ptil ttut Itéh ctr pr léčbu crbrulárích mcěí. Pr bí tht prciště j uté prét tbí úpry t, by plňly pždy miitrt. Pr bytl mět j lmi důlžité, by š mcic měl lití prciště, tré pyt tu jlpší péči pcitům mu příhdu. Zálží ttiž čém áhu léř, trý učti prdlužuj přm pcit d mcic Útí d Lbm b Čé Lípě. řl Frtiš Plt, primátr mět. Ztupitlé prt rhdli pytutí fičíh dru Krjé drtí,.., Nmcic.. ýši 500 ti. Kč. V učé dbě j tdy p dbu úpr uř ddělí áldé péč. Prác urlgicém ddělí by měly být hty d 15. rp. Díy pdpř mět ůt pr šh ddělí chá mém rhu, dufá lti urlgicéh ddělí. (m) Záěrčý účt mět j hlédutí wbu Záěrčý účt ttutáríh mět jím říých lžých rgicí r j plém ěí č. účtích ýů dipici wbých tráách mět ci Smprá hpdří. Hpdří mět čil r účtím chdm ýši ti. Kč. Důdm j jmé pjí dluhdbéh úěru ficáí cí IPRM. Clé příjmy mět dáhly utčti ti. Kč. V ráí uprým rpčtm byly ižší cc 7,4 mil. Kč, cž j plěí 99,4 %. Clé ýdj mět čiily ti. Kč, ráí uprým rpčtm byly ižší cc 140 mil. Kč, cž j plěí 90,1 %. Pitií j, ž př prčující fičí rii mětu pdřil jitit ldé prí ld (tj. rdíl mi prími příjmy ýdji) ýši ti. Kč prčt úpěšě rlici Itgréh pláu rj mět dtrňáí pdňých šd. (mm) Nárt trmu II. Ludíicé dřcháí Druhý rpý íd Ludíicích á dlší rčí dřcháí. Uidít dítu umělců, tří průběhu třch dí ychjí mtrými pilmi, brumi dláty figury pr bcí Čé Šýcr, bc Tiu hřé utěy. V btu můžt jště ptěšit plchm Těžé Páry (19h), 22h p ftě ijící pltiy ítí hiá hw bdm Vjty Tmáš. V děli lm 14h i dřpltiy,,přmu trté pluprcujících bcí. Vtup ci j lý mítě j mžé i tt. Práí j jiště u ftbléh hřiště. V Ludíicích čli ritlicí bcí ái Ludíic tt lét putily d dluh préh prjtu by bcí ái. Pchpitlé tbí prác učé dbě průjd bcí trchu mpliují, ýld l jitě cí j mítí bytlé t i ti, tří mítm prjíždějí, b mjí Ludíic j ýchí bd pr ýlty - třb d rrc Kň Lb. V mítě buducí ái ižují di, ršiřuj chdiště, iá ý přchd přd šlu ujícím utbuým álim, býá chdíů, dáá lň ličy. Mi ětší áhy ptřil dmlic du gráží těé blíti úřdu - jd ulil mít li, druhá bě brí pličy. T d tál d ru 1966, dy byl bř. Jjí bu půdím mítě pdl j řd mítích lidí, t i firmy bytlé Děčí i lích bcí. Připět j mžé t řjé bíry č.: / 0600 / V mětých lích prběhl udit Mět chl prct áilý udit hpdří lích prých Lím úřdm. Rgl t ýty býléh řditl Líh úřdu Pl Filip. Firm EKOLES PROJEKT.r.. Jblc d Niu hdtil, d prbíhá hpdří rgic uldu chálým Lím hpdářým plám. Krmě th byl Lí úřd pdrb uditu měřéh ládáí hpdří řjými ficmi. Nládát é dluhy? Z ýldů bu uditů yplýá, ž t hpdří mětých lích prých přípěu rgicí Lí úřd l pžt dttčé ftií. Odbrá uditrá firm áěru práy uádí, ž hpdří mětých lích j d dbré úri ddáá, ž ráí jiými bcími či mětými lími mjty, tré uditr štřil miulti, l hpdří Líh úřdu p.. prém lím mjtu hdtit j dprůměré. Ndtt byl jiště pu přípdě uřé ájmí mluy lužbí byt hájc. Ktrlí upi dpručil uřít u ájmí mluu. Dpručí lpší týl té prřá přrůtjících bří. Auditrm ržá ptří ju pr řditl Líh úřdu ádm, j ptupt hpdří d c pltti učéh Líh hpdářéh pláu. Záěry uditu budu pridlě trláy. (m) Chdí Vám upmíy mát příjmé tlfáty? Nbíím Vám mžt bit ž 70% dluhů. Pr měté, mmiy mtřé dlé, důchdc, rtity. ZDARMA prěřím Vš mžti! Kttujt ifliu (tčí lt SMS, b prit) Jiží řídl děčíéh ámu byl byl rtruá díy díy dtci dtci ROP ROP Srápd. ROP SEVEROZÁPAD: Priritu j j urychlé bí prplácí C C jrychljší jrychljší bí bí běžé běžé čiti čiti Rgiálíh Rgiálíh prčíh prgrmu Srápd, tdy prplácí prčíh prgrmu Srápd, tdy prplácí rděláí dtcí pr ždtl Útcéh Krlréh rděláí dtcí pr ždtl Útcéh Krlréh rj. T j pdl éh přddy Rgiálí rdy Jrl rj. T j pdl éh přddy Rgiálí rdy Jrl Kmí jdčá pririt říí prčíh prgrmu Kmí jdčá pririt říí prčíh prgrmu Ztí prplácí dtáá příjmc dtcí ROPu, tří é Ztí prjty prplácí úpěšě dčili, dtáá d příjmc lmi příjmé dtcí ROPu, ituc. tří Přdším é prjty mší úpěšě příjmc, dčili, tdy bc d urmé lmi příjmé ubjty, tré ituc. mjí Přdším fičí mší rry, příjmc, by dluhdbé tdy bc urmé tí ficáí ubjty, tré mhl mjí ýrě fičí pšdit. rry, Jm by dluhdbé i th ědmi tí žím ficáí jrychljší mhl ýrě řší, pšdit. pmíá Jm Jrl i th Kmí. ědmi žím c Jdám jrychljší rů, řší, tré pmíá by měli ét Jrl bí Kmí. prplácí dtcí j Jdám i urychlé rů, řší tré prblémů by měli ét prjty bí Krjé prplácí drtí.. dtcí Úřd j i urychlé Rgiálí řší rdy prblémů ll Krjé prjty drtí Krjé drtí pltbí.. ýměr. Úřd N Rgiálí jh áldě rdy by měl ll plčt Krjé rátit drtí dtc pr pltbí pět prjtů ýměr. N jh tprctí áldě by ýši, měl clm plčt jd čátu rátit 352 dtc miliů pr pět ru. prjtů Jm tprctí i ědmi th, ýši, ž clm jd lmi jd čátu příé 352 ptří, miliů bhužl ru. Jm á i ám ědmi jiý th, ptup ž umžňuj, jd lmi příé udl řditl ptří, Úřdu bhužl Rgiálí á ám rdy jiý Pl ptup K. Mrrt. umžňuj, Pltá udl lgilti řditl dáá Úřdu Krjé Rgiálí drtí rdy.. Pl mžt K. Mrrt. prti rhdutí Pltá dlt lgilti ši dáá prtřdictím Krjé drtí Miitrtu.. mžt ficí, prti přípdě rhdutí pžádt dlt ši pčáí prtřdictím pltbu, přdpládám, Miitrtu ž ficí, tyt mžti přípdě áží, pžádt ddáá pčáí řditl úřdu. pltbu, přdpládám, ž tyt mžti áží, Důlžitu ddáá řditl měu, úřdu. měřující bí čiti ROP Srápd j i úpr ytému hdcí prjtů. Důlžitu měu, měřující bí čiti ROP Nchcm můžm igrt pmíy, tré má třtí Srápd j i úpr ytému hdcí prjtů. fái hdcí udit Erpé mi i árdí rgáy. Sytém hdcí Nchcm měí můžm t, by igrt byl píl pmíy, jh trprtt. tré má třtí Pčítám fái hdcí měmi udit Erpé ýběru mi hdtící i árdí mi rgáy. jjím Sytém dplitiáím hdcí měí i účtí t, by átupců byl píl miitrt jh trprtt. dáí hdtící Pčítám mi. měmi Djd ýběru té j hdtící íží áhy mi tét fá jjím hdcí dplitiáím clém i účtí hdcí átupců prjtů. miitrt Bud ršíř ruh dáí hdtitlů hdtící mi. pcilicí Djd pr té jdtlié íží prirití áhy y tét měl by fá být hdcí d pdrbější clém ápi hdcí průběhu prjtů. hdcí, Bud ršíř bližuj ruh chyté hdtitlů měy, pcilicí tré budu pr jdtlié pmít prirití miitrt, y měl by přdd být d Rgiálí pdrbější rdy ápi Jrl průběhu Kmí. hdcí, bližuj chyté měy, tré budu pmít miitrt, přdd Rgiálí rdy Jrl Kmí.

4 tr 6 SERIÁL ŠKOLSTVÍ tr 7 Sriál: Cylýlt D ydám úmí árdíh pru Čé Šýcr, hric Lužicými hrmi. Výlt číám Chřibé ámětí, m dprím buď utmbilm b lm Děčí př Ču Kmici ( hl.. djd 8:15, přpr l). N ámětí i prhlédm gticu rdici b rdý dům Tdáš Hh, čéh cttl 18. tltí. Vydám p cyltr (CT) č měr Dlí Chřibá dbčím p 4m měr Dubic. Stupám i 1m hd jdm rctí U Slupu, d j řižtc ifrmčí třdi Čéh Šýcr. Odtud prčujm p ilici d Dubic. V í á řižtc lájí yřáé dřěé chy áštěě rturc Strá Hpd. Budt přpi, ž prtru hpdu bjít clý ět dřěých figur, hupč, hrdů rálých i bájých ířt. Vyřádí tu mlí i lcí. ČERVENEC 7.7. SOBOTA 8-9 Hrdc Králé, Vyá /L Prdubic, Láě Bhdč 8.7. NEDĚLE 8-9 Láě Bhdč, Kldruby /L, Týc /L Klí, Vlý O, Pděbrdy SRPEN 4.8. SOBOTA 8-9 Pděbrdy, Nymbur, Sdá, - Vyřáý Rumcj i Hrly Did u Dubici hř Dál prčujm p CT 3029 měr Kyj l hd p ilmtru dbčím CT č Zčíá litím fltm pl tupá ž d 440 m. m. d jyššíh mít ýltu pd Hřbcm. Dál p štěrých píých lích ctách prčujm ž d Zdí Dubic, ilé bc přím hrici Němcm. V dáliě liduprádé rjiě, ídch můžm bčrtit táu ydt d druhé půly ýltu. Přijdm CT č d á již čy du p lí ilici lm Turiticéh mtu d Kyjéh údlí. Oblpi úžým lím ětm míjím Ri :00 CÍL Kr, Přr /L, Čláic, Brdý /L 5.8. NEDĚLE 8-9 Brdý /L, Ktlc /L, Mělí, Štětí ZÁŘÍ SOBOTA 8-9 Štětí, Rudic /L, Litměřic, Vlé Žry, Útí /L 2.9. NEDĚLE 8-9 Útí /L, V. Bř,, Bd Schdu Mi :30 Rdbul Drd ŘÍJEN SOBOTA 8-9 Bd Schdu, Kigti, Pir, Drd, Rdbul NEDĚLE 8-9 START Rdbul, Míšň, Ri, CÍL-RC, árt dmů :30 Útí /L říciu Kyjéh hrádu b Jyi íl bjí mž b l štíit - jíždím d Kyj. Nchcm-li ětré mítí hpůdc bčrtt, rcím p ámé CT 3029 př Dubici d Chřibé. Běhm ártu á čjí jště i tři tupáí l i láí. Z Kyjm můžm yupt přhrdě pláchut pt přd áěrču ctu d Chřibé, d jm prli ut, b prčujm lému ádrží. Připril d j mž ci PŮJČOVNA táhut pdrbti ýltu, čtě mpy, GPS dlších ifrmcí. (ft: thui) AžDý PRVNÍ VÍEND V měsíci OD ČERVNA DO ŘÍJNA 2012 Prpgc prjtu Lbá t d prm mři b briér Lbá t.. hlí rgiátr J Rittr u cylity, rdiy dětmi, iry i hdicpé trt Mělí :00 Pir Bd Schdu Köigti :30 Hř Vlé Bř Litměřic if Hědicá jíd Lbu budu Zlté árší Špidlrů Mlý Vrchlbí 10:15 Htié Vlé Rčic Žry Štětí Důr Králé :30 13:00 Láě Rudic /L Vlichy Jrměř Mělí 14: :30 Smiřic Ktlc /L Strá 15:00 Bll Lyá /L Nymbur : :30 Hrdc Brdý /L Čláic Pděbrdy Králé Láě :30 Bhdč Vlý O Kldruby /L Klí Týc /L Přluč Prdubic LABSÁ STEZA PRO VŠECHNY N Jlůčí lučili šlu buducí prňáci T j ždý r jm i lt dčli Mtřé šl Jlůčí d, dy lučím přdšláčy. D é žití tpy jm jim ppřáli putu bytrých myšl pmutlých ážitů. N šlé hrdě byl pr rdič pr ytupí, lžé rprtáru píič báič, tré jm pctiě cičili p clý r. O přpí ptrl pí Črtí, tréh ám chtě půjčil p Ptr Kžluh rálu jdcéh lubu šlím ttu Librd my mu tímt c jupříměji děujm. Pděáí clý lti MŠ Jlůčí ptří i rdičům, tří ámi p clý r chtě pluprcli. B jjich pmci bychm příld uutčili tréí úpry hrdě. Nbýá, ž hlédut šmi rdtmi uplyuléh šlíh ru př prádiy ich črpt, ť můžm pět úměm plým ím putit d prác. (MŠ Jlůčí) Prádiá dprí šl ě Fult dprí ČVUT pril čát rp pr tudty třdích šl ltí dprí šlu. Běhm týdíh pbytu blují tudti dbré přdášy dplěé jímým prgrmm. Náštěu táry utmbily Vlwg Drážďch, jídu rftch, gcchig, hrlí mh dlších j utdrých tiit žijí tudti ltí dprí šly, tru přádá Fult dprí ČVUT. V rámci prjtu Ppulric ýumu fult pril d týdí pbyty pr tudty třdích šl, tré uutčí hitricých prtrách ámcé ýpy ě. Běhm pbytu tudti dbrých miářích přdášách ámí pldími imi bru dpry. Tímt prjtm chcm rgt pl ájmu tudtů třdích šl tchicé bry, řl Zdě Říh, átupc ducíh Útu miy mgmtu dpry tlmuicí, Fulty dprí ČVUT. Týdí pbyt j čtě ubytáí try mpltě hr prtřdů prjtu. Přihláit prádiu šlu trmíu d d mhu ájmci milé dr Fult dprí árň ltí dprí šlu bíí účtíům i ttím mturtům mžt yužít mimřádý trmí pdáí hláš tudiu ž d Prjt ppulric ýumu má cíl ámit třdšláy prtřdictím ušých ltrů jrůějšími témty blti ltcé dpry, bpčti dpry, dpríh plááí b miy, mgmtu mrtigu. Dlším ýtupm budu itrté tráy prjtu, ichž budu šré ptřbé ifrmc prjtu. Stráy tut chíli prují jjich puštěí dr přdpládá pliě prádi. (cut)

5 Turj rálu TJ Ui ě IX Byě účtil 6 mužt trších tr přípr. 8 K iděí byl idět pěý ftbl i Ti jmldší, p ru rprtcí, ŠKOLSTVÍ ŠKOLSTVÍ tr 9 tré upří ftblém Mitrtí Erpy, áděli lý bj ždý gól, ždý bd. V yrém turji c upěl mužt Juiru B. tré íl putí phár. Pr šch družt byly áěr pry pháry hdté ěcé cy. Mmriál Mirl Kirchr Rudlf prili. Pdět trších přípr Z pěu ci pr ty jmší ftblity ptří pděáí i šm, tří turj TJ Ui,.. upřádl i ltším rc trdičí Mmriál Mirl Kirchr Rudlf Pdět ftbl. TJ Ui V, tmt.. rc byl turj pr pr tgrii trších přípr. Njmldší ftblité t tut cí pměli býléh hráč dluhltéh fuciář TJ Ui, jjichž pčt turj ždrčě přádá. Turj rálu TJ Ui ě IX Byě účtil 6 mužt trších přípr. K iděí byl pěý ftbl i Ti jmldší, p ru rprtcí, tré upří ftblém Mitrtí Erpy, áděli lý bj ždý gól, ždý bd. V yrém turji c upěl mužt Juiru B, tré íl putí phár. Pr šch družt byly áěr pry pháry hdté ěcé cy. Z pěu ci pr ty jmší ftblity ptří pděáí i šm, tří turj prili. (TJ Ui,..) Tělýchá jdt Ui Str, 1 (clm Tplicá 2) 312, Htl rturcí PUZZLE VOŠ SPŠ tbí můž pchlubit umítěím cltátím l 34. rčíu utěž Studté dbré čiti (SOČ) Kuté Hř, trá l Gymáiu J. Ort. V lé urci 18 brů clým pčtm 267 utěžících upěl 2. mítě bru Stitltí, rchittur dig itriéru áš tudt 4. rčíu Jf KO- NEČNÝ. Sytmticy pctiě prcl tručě i rchitticy árh prjtu ám Htl rturcí PUZZLE, trý prtl šlím l ptupm př rí rjé ž cltátímu. V pdělí byl Jf Kčý cě rdím Útcéh rj Ptrm Jubcm ltím táí utěžícími. Šl i plužáci Ppi upřímě blhpřjí. (pš) MEJ 2012 Mtmr-O-Vlh Ně rtruý ál prtuglém Mtmr-O-Vlh má bu prí trý řt ým digm, t ltší Mitrtí Erpy juirů ádíů d 23lt.Dráh ptá třé rjiě 15m d Atltéh cáu ptrdil ji ětru pět ilý prtiítr přdším dpldích hdiách řádě ttl frmu mldých rprttů 37 rpých fdrcí á iti měl Prtuglu 3 é átupc. Člm rličíh týmu byl trér Pl Rthmir d ubjů ými u putili Adr Rthmirá Vjt Kučr, dyž ždý ich měl pláu účt du dicipliách. Adr trtl é hlí dicipliě čtyřju 500m, dplňě jště dblu 1m ýbré ýy jitily děčtům účt bu fiálých jídách. Záěrčý účt má pr Adru pěé 8.mít K4 9.příču dblu. Prtž ltším rc í juiré MS byl pr i ME pldím lým miárdím trtm důtjým rlučím juiru rprtcí přd ptupm d tgri dpělých. Vjt Kučr d týmu pr ME mil ž mi pldími pr b dbly K2 500m 1m plu Jfm Atšm KVS Prh. Ai d Prtugl djížděli hši lými mbicmi, i dyž již áěrčém utřděí ul,ž frm jim jd hru. T c prftě ptrdil i ádch ělými ýy i ilmtru jitili rěž přpiu účt fiálé jídě. I í bjli 7. mítm ptrli jlpší ýld juiré čáti ýpry, dyž dc hli i p 6.příčc,l tu c ftfiiši cílé mř uhájil lď Vlé Britái 6 tiým ám. J druhu dplňu dicipliu měli jště rtší dblu trť, l tm p áháí hd trtu ládli mifiál t byl c dějí dlší úpěch. Přt j jjich ytupí plu děm ltými mdilmi Mrti Fuy mi "23" i jpříjmějším přpím čé účti Prtuglu. Níc b ůtájí juiré tgrii i pr příští u, d i mhu dělt yí již práěé mbic j měrm ME Pi, t přdším MS Kdě. (T.CH.) SVĚT tírá té pr žáčy áldích šl Otřím príh tupě áldí šly d 1. áří 2012 ujm čit mtřé šly, trá úpěšě fuguj d lňéh ru. Kldm důr t, by žáy učí bil byl pj dměrým trm. Nchcm, by byly těžáy lým mžtím cylpdicých ifrmcí jjich mmráím. Upřdtňujm lgicé myšlí pruměí témtu. Vdělácí prgrm Nchj mě djít c jdál tím ré ídti třiti dětí. Vyučáí číá 9 hdi, rá j dipici mřjmě druži. Děti šl dtu ídi i čiu. Kždý d číá yučáí plčým pím lip, d ítám přdtím i dí prgrm. V šl í. Pud j hé pčí, můžm yučáí yužít í prtry rálu. Učitlé prují yučáí t, by žáci u ždéh témtu, či prjtu, učili přímu uští. Výmým prm clém dělácím prcu j c jftiější yužití důmylých didticých pmůc, tré ju yiuty rámci Mtri pdggiy. Prtřdí třídě j pr t, by bíl dtt mžtí pr mttu i upiu práci dtt pdětů pr mlé učí. Vlic důlžitá j pr á pluprác rdiči. Všré ifrmc šich tiitách lt pud mát táy, áhjt j pt mtridci.c Záldí šl Kmicé přádá ur pr dčí áldíh děláí Záldí šl II, Kmicá yhlšuj pr šlí r jímcí říí d uru pr dčí áldíh děláí. Zájmci mhu hláit milé dr mic.c b p tl č Kur j urč pr šchy, tří růých důdů mhli dčit áldí děláí. Kultc prbíhjí hlích přdmětch 4x týdě dpldích hdiách. P příprě yáá ájmc áěrču ušu uči 9. rčíu čí pti rgitrý ptmtrit ttut drticéh říí íáá yědčí dlžu áldíh děláí. Kur j bpltý l jj učit dyli průběhu šlíh ru. Pr jtí j uté yplit hlášu d uru léřým ptrím. (ZS Kmicá) Eltr ri VTZ UTZ hlášy mtáž u ČEZ ri ltritlcí ditribučí íě hrmdy přpěťé chry rdy VN NN VN rdy Trc pjídých prtřdů árhy tchicá řší trly tchicých dumtů půjčí ČSN iy tchicé řší Tl.: Mbil: E-mil: Hlp fr ppl HFP Ifrmčí ctrum OC Jrdá Né prtry šly Kmicé můž yužít řjt Záldí šl II, Kmicá 1145 bíí d prájmu rgicím b fyicým bám prtry pr dpldí čit. Jdá tři učby (30 mít 2x 16 mít). Mší mítti ju yby pčítči pjím itrt. Všchy učby mjí digitálí dt prjtr itrtií tbuli. Prtry ju dipici ždý prcí d d d P dhdě l pytut prtry i dbě ídu. (ZŠ Kmicá) Bc. Pl Krňá Tř. Č. lgií 1083/ IV Tl.: yštří ru, plic ttích čč, lý ýběr brýlých brub

6 tr 10 tr 11 KULTURA A VOLNÝ ČAS KULTURA A VOLNÝ ČAS Rybí Kumtáti ědčí V rychlém ldu áldl již ltší 3. turj užlách Čéh u tělě ptižých prtců. P Blu, Opě h yí přádl TJ Sl Rybí u Čé Třbé. P 2 pdých užlách tl turj prdy, prtž d prdu pd žádá užl š i muí hráč uhrát ám. Prt dl čát mh ýů d 400 t měl být turj píější. A ty byl. Z šh rgiu š jl již pu Ptr Kumtát, trému tét užlě pridlě dří. Pldí turj přd rm d yhrál ým 415 užl jště hčí pmíu má r 2002, dy d íl ůj prí titul MISTR ČR. Kumtát ptřbl brt, prtž p 3. mítě Blu ítětí Opě i chtěl upit průběžé dí Čém pháru mít dbru pici d druhé pliy cléh riálu. Zčát ápu mu š ůbc yšl p 25hdch d plých prhrál ým upřm Vjdu přádjícíh ddílu prptých 36 užl. P š utřdil j ji hru p půlc již 1 užlu dl. N druhé drá čl d plých tjě hrě, l dráž t pril. Tu měl clě šch trtujících jlpší (160). Nhrál 419 Vjdu pril 42 užly. Jh ý již id tgrii LP1přl přd Vjdu jště 2. mít dtl Jiří Pláš Jiry Rýmř 383 užlmi. P tmt turji má Kumtát druhéh přdí Vjdu á 6 třtíh Pláš již 9 bdů. Ktgrii lhc ptižých LP2 yhrál Jrl Brád Otry, trý pril 423 užly. O 4 užl méě hrál Šmrd ČKD Bl tupích ítěů j dplil Krl Frc Jiry Rýmř ým 10 užl hrším. V tgrii těžc ptižých mužů ítěm tl Zdě Dčál jiry Rýmř ým 511 (hrjí 100 hdů d plých). Druhu příču bdil Oldřich Illí Mty Op, trý pril 401 užlu 25 užl ím tl Mirl Grbár Khutí Břidličá. Lhc ptižým žám (hrjí 100 hdů družých j LP muži) rll Rd Ptá Bíu Otr ým 406 užl. Druhé mít íl J Mrtiíá Hríh Bš, trá dáhl ýu 2 užly lbšíh. Třtí příču i dáží d Otry Bž Olšá 274 užly. Prí příču tgrii TP žy, tré hrjí 60 hdů d plých, íl přpiě Mri Illíá Mty Op 275 užl, Zdň Lciá Bíu Otr byl druhá ým 9 užl hrším. Br íl 224 užly Jrmil Hráá Hríh Bš. Čtrtý ltší turj přádá ddíl užl TP Khutě Břidličá jjich dudráté užlě dch Tm hrál tt utěž 8 lt, t t bud lá ámá. () Ltí i ámu Ki Sěží plupráci Zámm šchy trmíu Ltí i ámu. Vducí i Mrti Pšt ám tmu řl: Prmítt bud hlím ádří. T má bě ěli ýhd. Krmě příjméh prtřdí bčrtím tltmi by uřé ádří měl hlum rušit bytl lích dmů, j tmu byl miulých ltch ulici K. Čp. Vtupé j jdté 70,- Kč čr. V přípdě črů, dy prmítá drát, můž tdy diá idět b filmy tut jdtu cu. Zčát prmítáí j ud hdi. Jm áilí přírdě, tž j mžé puutí čátu d dby, ž plě tmí. I tht důdu j cě tupéh lá tup d Růžé hrdy, trá l upltit t d d 20:00 d čátu filmu. D čátu prjc bud tř i ár N ctě. P clu dbu prmítáí j dipici ppcr, l, í dlší bčrtí, ddáá ducí i. Drmturgií i bíí ělé filmy šch žárů tét óy. Djd i půlčí hrr, film cěý Ocrm b pldí díl čí éri Mii: Impibl táčý přážě Pr. Dštié pčí í důdm pr ruší c, prtž hldiště l čátčě třšit. Z ltích rr ju přdtlé chpi prit ž 160 mít í. Dlších 200 židlí j mžé jitit pár dí přd prjcí pdl ýj rrcí prtálu tupdci.c. Lidé i pr lpší phdlí mřjmě mhu dét i ltí židliču b říl. Vtup ám bud mžý dluhu jídu, př Růžu hrdu i př té rí cty. Přádáí té c přhuj ěliábě fičí itici miulých lt d imtgrfu, l pě ěřím tmu, ž díy drmturgii xluiímu prtřdí bud ýldý fičí ft lpší hlě bud pjějších diáů. Jm rád, ž pdřil ít i pry pr tut ci - díy ptří firmě p Grší Pští tlě, říá Mrti Pšt. V dbě přádáí bud i Sěží ř budu ěm prbíht uté pry údržb. Njětším prjtm j é mít pr ppcr příí ých trjů jh ýrbu dááí. Dál prběh ri pr ddl ál, čitěí šch prtr dč, librc bru uu mh dlšíh. (i) Sbry é ZUŠ xclly Syg Pdčrí crt, trý l pdělí ttrát trdičě é Syg, byl pět mí ftticéh ýu pěcéh bru Pměy, trý přddl průř ým yějším rprtárm lmi yé prfiálí úri. V ldbách růých žárů tru hudbu pčíj udbými utry č tt ámbl ptrdil é úpěchy utěžích uplyulé ě. Mximálě utřděým l tm lmi ulěým prjm tt br dál, ž ptří prdu šim špičám é tgrii. Sldby yé btížti ládl lým dhldm pd dím brmitryě Iy Hčé líríh dprdu Mgr. Iy Šulcé. N crtu Pměy třídly ým příprým brm Kít, trý pd dím Iy Šulcé líríh dprdu Iy Hčé dál, ž bré uměí ZUŠ má liu prptiu pd dbrým dím ýš udých pdgž bud ášt buducu šmu mětu mh dlších úpěchů. (ZUŠ ) Luci Sifrtá DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA ZÁBAVNÁ I POUČNÁ VÝSTAVA PRO ŠKOLY A ŠKOLKY ŠKOLA HROU Pá ýtu děčíé yg VERNISÁŽ 1. áří 2012 bí účtí ýtric D děčíé yggy dputuj btllr - ih Luci Sifrté DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA. PŘEDEVŠÍM MEZI DĚTMI POPULÁRNÍ rby ju ětšy d břích rměrů. Expic j frmátu 70x2mtry. Kih íl cěí Mgi Litr jlpší dětu ihu 2003 cu Zltá tuh jlpší ppulárě uču ihu pr mládž. Otř: P - Pá d 8.00 d 15.00hd. Kttí tlf pr bjdáí prhlídy: , Vtupé 50Kč dp., 30Kč d 6lt. VÝSTAVA POTRVÁ DO 30. ZÁŘÍ 2012 P r d j l p i č Drůbž Črý Hrád,firm Dráb,pět prdáá lpičy ášých plm Lhm hědý, Ttr hědá Dmit žíhý, rptý, črý, žlutý, mdrý bílý. Slpičy pchájí pu šh dchu!! Stáří lpič týdů c Kč / Cy ju čé měé. Prdj uutčí: btu 18.rp 2012 u T By 15:00 hd tl :

7 tr 12 KULTURA A VOLNÝ ČAS Gtů mmriál již pčtrté SK dí pól šchy milíy díh žilu 4. rčí plcéh mrtóu Útí. Lbm d Děčí. Opět i tímt půbm pmm pmátu lcht Gt, trý rc 2002 bll puť pržé ZOO ž d Drážď. Rrd trti tál drží Tmáš Klgrt Plcéh lubu Čá Líp, trý rc 2011 pll těcht 25 m č 2:34,45 hd. KULTURA A VOLNÝ ČAS líáí blů ldžií ČESKÝ SYSTÉM ZA ČESKÉ CENY OMEZENÍ HLUČNOSTI A PRAŠNOSTI OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ BEZPEČNÉ MYTÍ SKEL VELKÁ ÚSPORA TEPLA KOMPLETNÍ SERVIS ORIGINÁLNÍ SUŠÁK PRÁDLA ZDARMA AKCE! Bhul Vjtěch, tl.: V hrdě hudby pi Ir Wldufá /prá/ E Nchmilrá /brí hul/ E Wldufá /bcé fléty/ čtrt d 18 hdi Sygg děčí Vtupé dbrlé Mri Wldufá /irgil/ Prgrm: G.F. hädl, W. Byrd, G. Mufft, F. Brti Ct mět Čé ŠýCr,.. přádá: Ac á ýmé pdpry Pdí Lb.p. Srčých ddů licí,.. Zjmé díy těmt rgicím čitt řy prti ltům miulým ý- mě lpšil. Bpčt ádíů jjich bčrtí trdičě jití dprdé čluy Záchré lužby Útí. Lbm Ptápěčů. Ft ýt - Ft wrhp - hudbí wrhp pr - didl pr tr 13

8 tr 14 KULTURA A VOLNÝ ČAS KULTURA A VOLNÝ ČAS Oblíbé čí prhlídy lt pldy V tjuplém přítmí žíjí pty miulti ámu tým lgm lájí již pátu u čí prhlídy děčíéh ámu. Pd přírm tmy áštěíci mhu rátit c 17. tltí, dy ámu ládl hrbě Mxmiliá Thu u mžlu Mrií prhlédut i jjich ídl mžiu přípr příjd ýméh ht. Mxmiliá Thu ptřil mi ýmé dřy cíř Lpld I. Plil pr ěj řdu dliátích úlů, j byl příld yjdááí jh ňtu. D děčíé hitri pl přdším j iiciátr lé brí přtby, tré ily jcější čáti ámcéh rálu. I p íc ž 200 rpríách j čí prhlídy tál lý ájm. Jdím důdů j utčt, ž ýpr těcht přdtí j utu llpá dě díty účiujících dbých týmch pruách, žiá ířt, hudb clá řd riit. V čích prhlídách účiují j hrci řd děčíých chtíů, t mětci přátlé ámu, yětluj ržiér pluutr céář Milš Vřič. Scéář ycháí dchých rchiích mtriálů, příld účtů Mxmiliáých hti. Všchy rétí pty utčě žily mhly ámu ptt. Nicméě přá pdb jjich táí id ppá í, prt jm i ji mhli dmylt. Rc áštěíů ju pridlě lmi dšé. Nčí prhlídy lájí i publium, tré ji ám chdí. Mh áštěíů prt itriéry ámu idí ppré. Jié ju přpi tím, ž jdá utčé přdtí ili j běžu prhlídu čí tmféř, yětluj Vřič. Změ j šm žit, čí prhlídy tájící pdbě budu ltším rc t pldy. V é ě áštěíci budu mci těšit cl é přdtí ých prtrch. Chtěli bychm áštěíům uát přdším ě pré jiží řídl, říá Milš Vřič. V dáé dbě ám pdřil ít grt, jhž prtřdů bychm mhli přídit d tím prádých mt hitricý mbiliář. V příští ě t jiží řídl přdtí řjti plé rá, mim jié i běhm čích prhlíd. Pldí přílžitt hlédut čí prhlídy tájí pdbě mjí ájmci Vhldm mé pcitě j tupy ut rrt přdm t buď rámci ytému Vtup či tlfím číl (ám) tr 15

9 INZERCE INZERCE tr 16 Útí.L., Tplic Př 20 bpčtích čidl,- Kč ,- Kč D. JIŽ O ONUS 10 NÍ B Č O N + VÁ NOVÝ FORD FOCUS Ntrtujt íc ž j ut Sým ylděým prtímwww.dprbi.c trm, plyulými liimi lgtím prbi.c hldm pují mdly Fcu digéru liii Frd itic DMylí á. Bi ig cl u úrň. Díy ému íému prfilu půbí drým grm ju plě hry Náldy ubytáí,. prgrm juými plě hry. dymicým djmm. tru J yb mh tchlgimi, frd.c Rpááí dprích č. tré h čií uiátím j é třídě. Přijdt i ů prhlédut yušt áyý ážit jídy prčilé ituitií tchlgi. PROGRAM Firm Frd Hml áíy ttcí jídy. Prím rrujt i ůj trmí tl.: SÁM PARKUJE SÁM ZASTAVÍ PŔED PŔEKÁŽKOU Mylí ttí. D Prgrm D Prgrm Ppi tiit Autmticé přpíáí dálých ětl. SÁM PŘEPÍNÁ DÁLKOVÁ SVĚTLA Mylí ám b. Mylí, tž y i můžt Hry Grdicý ul, Aldiů brc) Atií prcí itt. HLÍDÁ MRTVÉ ÚHLY užít (Lá, rdt jídy. DRŽÍ VOZIDLO V JÍZDNÍM PRUHU 1. Údí prgr 1. Údí prgrm Slcliig Nbíím j ýhdé úěry ligy, l i pciálí úěr: SLEDUJE BDĚLOST ŘIDIČE Níé lé přážy NOVÝ FORD FOCUS. Ntrtujt íc ž j ut. POUŽÍVÁ KAMEROVÝ SYSTÉM frdfcu.c iu týmu Hr pr páí é blti, ríjjící trtgii, ttiu týmu ČTE DOPRAVNÍ ZNAČKY 2. Ft Rlly/ Vě 2. Ft Rlly/ Větruš plupráci. MÁ LED SVĚTLA POUŹÍVA STOP - START Rdiště luxuích limuí UPRAVUJE SI AERODYNAMIKU čéh 3. Vlwg Pht Slěá 3. mufturvlwg rládjící uprtřd ýjimčéh Ph OPTIMALIZUJE TOČIVÝ MOMENT PŘEDNÍCH KOL (Ktrý j chp přípdé prblémy přdídtlé rpéh mět Drážďy ituc, díy dtdrtím pdmíám, řšit Vá.) Dmý utl ZKUŠEBNÍ JÍZDY NOVÝ FORD FOCUS OZICI mlbéhnárdí K DIS jímtch PPráách rj árdíh pru jh jímtch Pr Nárdí Pr l Kmbiá ptřb pr mdl Fcu: 4,2 6,0 l/100 m; mi CO g/m. Ft j pu ilutrčí. Pr ficáí u dpručujm prduty Frd Crdit. RPSN d 11,15 %. Víc ifrmcí u prdjců Frd, b ljt Čé Šýcr (Slí mt Bti, pt Čé Köigti) Š ý Sutěž ý Cylrftig/ Cylrftig/ FORD FOCUS Lb p dě i l Kňm Gcchig Gcchig Rudlf Hml Útí d Lbm Rudlf Hml Tplic Žádé brděí pldí chíli. Vyušjt Frd FOCUS tiím prcím ittm. Acti City Stp pr prci áru Pdhří 361/ Útí d Lbm Tl.: , Fx: E-mil: Vyplňt upó utěží táu. Vyhrjt ý Frd FOCUS b ětru dlších c. Olympi Tplic Trmíy: 30. črc ž 4.T rp rmíy: 6. ž 10. rp. 30. čr c Tl.: Fx: E-mil: Příjmé pržití áčích átů, hdě drí, štětí úpěchů ém rc 2012 Vám přj lti firmy Frd Hml Žádé drmticé ituc. Vráí přd úmylým puštěím pruhu. Žádé by. Žádá čá přpí. Př 20 bpčtích čidl. Sytém hlídáí mrtéh úhlu. MĚSTO DĚČÍN Kmbiá ptřb pr mdl Fcu: 4,2 6,0 l/100 m; mi CO g/m. Ft j pu ilutrčí. Pr ficáí u dpručujm prduty Frd Crdit. Vydtl:Sttutárí Sttutárímět mět - -Míré Míréám. ám.1175/5 1175/5 Dčí Rgitrc: ČR Vydtl: IV IV Rgitrc: MK ČRMK E-mil: www. Tl.: -mil: frdfcu.c DTP, ti: tiár Jiprit Jihl tl.: +420 Ččr mmdci.c DTP, ti.r.. ditribuc: Zdě Tl.: rdc: -mil: rdc: irc: irc: NOVÝ FORD FOCUS. IČ: Ntrtujt ž j ut E14498 ícič: Tl. 412 Z PRAVODAJ Ifrmčí čtráctidí pr bčy ttutáríh mět áld: Kmbiá ptřb pr mdl Fcu: 4,2 6,0 l/100 m; mi CO g/m. Ft j pu ilutrčí. Pr ficáí u dpručujm prduty Frd Crdit. RPSN d 11,15 %. Víc ifrmcí u prdjců Frd, b ljt ditribuc drm

Víc než záruka. 4leté servisní zabezpečení. Tiskárny a multifunkční tiskárny formátu A4. r o k č. b a. www.xerox.cz

Víc než záruka. 4leté servisní zabezpečení. Tiskárny a multifunkční tiskárny formátu A4. r o k č. b a. www.xerox.cz Vc ž áu lté Tá multfu tá fmátu A www.xx.c C j t Čtřlté, t j lá é t Xxu Váš uý tj. Jdá lužu, d ž át ému tému ř řdu ýhd, d ámc tdd áu tě gtých áldů t ámc mluch dm. Ftc t můžt dlužt hlut áuu, t ž. Výhdm luž

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY" (nebo svatební koláčky)

KVÁSKOVÉ BUCHTY HONZOVKY (nebo svatební koláčky) Tiy iy P č č j řišl ůzé fgl, j i řý ži i, i yž j ěy j bi. A lě l é é fgl řiz j ě lý ýz. Č ě řb lii j, j z ůb Pz gié. P, řilš b zgij ř. Pě b l bi lň, řb i š iy, yž i j š. @i.z KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY"

Více

MPIB2015000000,38. Název : Žádost MC Brno-Starý Lískovec o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu.

MPIB2015000000,38. Název : Žádost MC Brno-Starý Lískovec o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu. MPIB205000000,8 J Rd mět Brn 7JI0A. zedání Ztpitelt mět Brn knné dne 7..205 áze : Žádt M Brn-trý Líke hl pžitím čáti ptpenýh příjmů z prdeje nemittí k jiném účel bh : Důdá zprá Žádt MČ Brn-trý Líke Výpi

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic Slé ly z i z i Č é ly K by i l ěli i ňé, řpé, plé ly? 250 l lžé y, 400 g plbé y, 100 g lé y, 12 g li, lžič lěy, 1/2 blč ž b lžič, 2 lž l. Č y plbé y, lě ž z řý žďý, ý zj. P při zby plbé y, z ( pě) i pči.

Více

Á Í Ř á ó ř š ú ě ú Í Í č ř ě éčá ě ř š íúř íť ě ě ří š ý í á č ú í á á í ířá é ě í á í ď í ěří š ý á č á ířá é ě ú í ří žá ďí íú í á í í ě í ý á ý á á ě é í ů ž ú ý á ž é á ě á á ý í á ú í Ť í í ě í áž

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

1. Vývoj mozku od narození

1. Vývoj mozku od narození 6 l www.aard.rg #aard twittr.m/aardrg fab.m/aard Mtt: Ndtatčá čit mu du hlavh řči, rč žái v šl rva a děl lháva v rái i v milidýh vtah.. Výv mu d ar 9 % ritiéh výv dětéh mu rbhá d 6 lt v věu 2 lt dahu m

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Í é í á ý čá ř á ý í ř éž ří š í ů á é í ě ý ě ý á ň í í č é ě í í á í á á á í é íž š ž ě é é ř ě č í řá é č á í í ž é é á í í é í é á í ž ěž ý é š é ř ý ž á í í á ě ří ář á í ý á š ě ě á čí é ú í ří ě

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Cibulový chleba tety Marti

Cibulový chleba tety Marti Ciblý lb y Mi C l zi lb, ý j j ý, lb ibly, ňý ěý? N jš ž l ž zl b j ibl zl yl. Nb ibl ůb ž při ji ě y, j b. Nč i 2 lž lěý 2 lž zý. Zlšť li č 1 lži pylli i 2 l y. Vš. V pě i 75 l pl, 75 l lé y, 300 g lé

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í Č á í á Í čá é ý ý Č é č ý Í á ř é é í ý Í ý ý é á ě á á čá á ě é ž é ť é í šíř ý á í é é ů Í ý ů í ř ší á í á í ů Í čí ý é í í ý é Í í á ěří á ě ř í Í ý ů ě ů ý ů ů é á ý ř ýš í é ý ů

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

É á á í á čá č í í ú ř í é ř á é á ž Íů ř é ý š á é č ě Ž é č ý á ý é čí á á ě ý ří á ý ý ě ů á í ě í í é á á ě í ě í é č á í č í é ú á é ý ř í í č é í ě š é Ž í ů čí š í ř ě é í é í á é á í ž í é č ě

Více

Š Á í ě ů Íč ě ý ů ú í ý č é ě ý ý ý ů ě ě ý ř ší ý é ě ů ž é é č ů ž ě ší é é ě ý ří ý é ů í š ě ý š č ý í í ů ř ě ý í šť ů ý č ý ů ř í ří č ý ž ů ž ř š ě ý ý š ř í í í í š é í é č í ě ů ý č ý Í ů é é

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

Č Á ý é í íč í é ě Ž é ř Ž ří í í ě é ř š é ž ý ří Í í í ď ý Ž ě ě í ž é ř ě š é č Ž š ý ě é č Ž é ě š í ý é č Ž ý č é é ú ř ě Ž š é š ú ů ě Ž ů Ž ú ů ř é é ě č ě í Ž é ů í ěž é ú ď í é š í ů ř í ž í é

Více

Í Ě č á Íů ě é í í ú é í á í í ě ď Š Ž ří ď í ž ě ý ů á ý á Ž é á é í ď č á é í á ěť á á č á í í í á í č ě á ů é ň í ý ů číý č č ě í č í í á č é řá ý á í ý ý á á í ý á ý ě čá é í ě ř á č ě ě é č é é á

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

é é ř ý ě ž š é ž ě ť Ť ť Í ě Ď Ť Š Á Í Č ř Š ě Č ďě ě é é ě é é ů ý ý ů ň ě é ýů ě š é ě é ů ž ú šť ů ů ě ř ž é úř ý š ě é é ě ů é ý ř ň é ú ř ř é ů ý ů ě ůž ý ď ú ý ů é ř ž ž ý ě é ý ř ú ě é ú ě š ě

Více

ó ó é ý í ří é í ď é ž é é š í š á ý í á ě íš á á é á í é á Ž ě é í é í í č í í á č é á ý č ž í ň í ě í á č ý ě č í í á ý íž ýš é š ě Ž í í ý ý í ů é ě ě íš ř í ě é ý ý ý ů é á í ý ž á í é ř í í ě č ě

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ľ í ář ý á ý ď ř í í á ář í í ář á ář í Ú í á ľ Ží Č í ě é í í á Š š í á í ář í í í ě é ľ é í ž ě ľ Č žá í í ľ Č íí Č Ż é í ľ ří é ě ý í ž éž í í ě í ář é řá ě í ž ý á í á í á ů ě í ľ í řá é é ľ í í ľ

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

í É Ř Í č í á í ž í ř í á č í í ř í í á í ž í ř í Č é í č í Č ý ř á Ž í í Č á á í čí úč á úč í Č á ě ř í í úř ě ř ě ř ě ř á áš Š ý ří í í Č á á í čí úč á í ř ě úč ý á á č í ř Í á Ž í Ó á á ž í ý á á ěží

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

c e l k o v Neposkytnutí účelových dotací obcím a ostatním organizacím poř. žadatel adresa účel/akce kpožadavku l

c e l k o v Neposkytnutí účelových dotací obcím a ostatním organizacím poř. žadatel adresa účel/akce kpožadavku l Npstutí účýh dtí bím sttím rgizím á ýš př. ždt drs úč/ pždu 1 ABATEC Ostr s. r.. Črá u 3260, 702 00, Ostr Zpráí prjt dumt 500 Ussí č. 5/207/1 - Příh č. 5 Pčt str příh: 5 "Ará h čsu Ostr - II. - IV. Etp

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

ů Ř Á Á ú Š É Í ÍŘÍ Í ě ě š ř ů ý ú ú ď Č ý Ó Ú Ý Č ý ů Č Í ú ú Í Č ř Ó Č Í ě ú Ó Č š ň Č ý ů ř Í ď ý ě ů ý ů Č ř ý Ú ú ý Í ř ú Í ě Ú ý Ý ď š ž Í Í ú Ť ď ý Č ú ú Í Č ú ý ě ě ý ř ě ě ý ď Í ů ů ř ř Ť Á Í

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ě ěš é ě ě ě é ě í ě Šý ě ě ě ěš ý ě ě ě íě ý ů ě í í í ě ěš é Ž í í í ě ň é í ě í ě í ř ý ě ěš éž Ó ý ě ěš ý Ž í í ůř ř ů í ě ě í é í íě í ě ě í í ý í Ž í ří í í ý í ří ý ří íš š í í é í í í í Ž í í í

Více

ýúř ř č é á č Č ň Í áš á ě ý úř ř č é ř á á Íá Í á á á ě ě ř š ý ď á č é ý Í é ě á á č á řá é ě ď ú řá ě á Íé ě á ě á ý á á ě ý č Ú ď é č á úř ž Í Č á ó É Í á č á ě ě ř ž ý ý ďá Í č á ú č ž é ě ě ě é úř

Více

ť á ý š í č ě í č ář í š ý ý ý ž ří á á ě ý á ě ř í ě í í í ů ě ší é ý í čí ě á í ž š á ž ň ě é ů ž ě ří á ě í ý ě í ě ě š ř í ý ý ř ů ň í áží ý í ý ů í ří ě č é ě ří ě ž é á ý ó ý á í á í ě á ů ří š í

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

KLUZNÁ LOŽISKA DĚLENÁ konstrukce

KLUZNÁ LOŽISKA DĚLENÁ konstrukce KLUZNÁ LOŽISKA DĚLENÁ strue. Rzevřeí 7. Dé fxčíh výstupu. Šíř fxčíh výstupu 8. Tušť xáíh žs. Vzdáest fxčíh výstupu 9. Kuzá ph rd. žs. Fxčí výstupe 0. Kuzá ph x. žs 5. Šíř žs. Mzí dráž 6. Výběh mzí drážy.

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

ý š ý á á ě ý š říť í á ý á ě á ěř žší é í ň í í á ě é š ř á ů í ů Ž č ů ží á í ě ť ů í Ž č ů í í ý í á č á ř ě Í í ž ř ě ů á ů ě é á í ů í á č ů í č ř á ý š í ý éž í ř š í ů ů í ů ěř á ěř í í á ř á ěř

Více

ě ý úř ň ý á ě í Č ň ó Č á ě Ž ř í é ř ř í Ú Ú ň Í ý á ř áš ě ý ř ň ý í úř ří š ý á ú í á í í í řá í á ě í ě ší ř ů á í á é ú í í ří í ř ž ž á žá á í á í í ě í í Č á ěí é á ě é Ý Č á á ž ó ó á í á ě ř

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

á ě í á á á ě í é ě Í í á á č é í Ý á ťí á í í ěč é í í í í ě ď ěč ť í ě á č ž é é á í í í ť ť í č ť é éý ž í ě é š í ě Ó ž á šší á Ď š é ě ď é á Ý ěč á ě ť áž ěč á ě ň ž ř í ť í ě á í ěč ď í Ů Ů é ě é

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

ď í ď ě ý á ě ž é ř ě é ů ř ř é á í ě Ž ž ó á č í ů í á ž ě á í Ž é ě Ž í ý úč ů á á á á ů ří ů ě í ž ě é á ř á í š í í á í č í ů í ž í á í í ě í á í ě í ě čá ě ě í žá Ž ď í á ě é ří ď í é ďě ší ř ů á

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

č í á í ž í ř í á č í í ř í í á í ž í ř í Č é í č í Č ý ř á Ž í í Č á á í čí úč á úč í Č á ě í í úř ě ě ě á ň ť í ří í í Č á á í čí úč á í ř ě úč á á á č í Ž í ř í á Ž í š á í ář é ž á í í íž í č š ě í

Více

č áž ř š ř ř é í ě ě ě áš ř ší ě ů č ě ší ř č í ě ší áš í ý č ě ší á í áš š í ě šíá Š ě á í ě ší Š ě ý í í ř ý í é ášť ý ě ě š í ž á í š é ř š á ě ě í í á ůž ý ě í ší á ř ý á Ž á í í ě í Ž ž í š ř ší ří

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. ěř á ů ě ý ů Á Í Í Č Č ÚČ Í č é ř ěř á ů ě ý ů Í Á Ú ÍČÁ Ě Á É Ú Š Č ý Ř ŘÍ Á ŽÍ Íš Č ý Ř Ř Ř Ž Í Í Ř ŘÍ Š č ý Ř Ů Á ĚŘÍ Č é ř ěř á ů č Ý ů Ú Í ČÁ š ě ř ů ě ý ř é Í áž ě ř č á á á ě é ů ř žš ř ě ů ě é

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ří á í í í Á ř á í ř í í č é ž í č í í í ří á á č čá á č é úč í Úč é ž í í Č í úř á í Íí á í é á ř ř ř á í ř ř á í ř í ú č í ř í ří í čá á č é úč é í á č ř á á í ř íú í á ů ů í é í ší ř ů ř á í Ž á í í

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

á ň á Ú á ř Á Á Ú Á Ř ř á ě ý úř ěřž ř š á ř ě ý Úř ó Í ú á á á á Č á Č ěřž ť Ž á ú á ř é é š á ě ú ě Ž ě ř ň ř é ý Ž ř á ř ě Ž é ěř š é é řá á ě é Ú ěř Ž ý ě ě ý ř é é ěř řá á ř é Í Ž ě řá á é ěř Ž ý

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

I/50 Brno - MÚK Bělohorská Lokální oprava krytu

I/50 Brno - MÚK Bělohorská Lokální oprava krytu PTRZNÍ PLTNTI DKNTC: Ú JK - BLT BRN: PLICI ČKÉ RPBLIKY - DPRNÍ INPKTRÁT BRN: č.j.: KRPB-.../ČJ-05-0600DIBrno, dne.../.../05 Platnost pouze pro PDZ a ZK. Dne.../.../05 GITRÁT ĚT BRN - DBR DPRY: BRNĚNKÉ

Více

Ě Ý Ě í í é ě í ý š ě í Ó Č Á Ě Ý ÚČ é í ě í ý řé Ů í ě ř č ý ú í č ů ě í ý ř ú ý š ě Í í ť í Í č í Ěš í éří Ú é ě í ří ů ý ů Ž č é Ž é ý š ě é ý Ů Í č ú ř é é é Ž ě Ťý š ě í í Ž Č č ě řú Ů ý ů ň é ř

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

Í ť š í ž č ť ď Ť é é á ď ří é ř é á í ří é á é í ž á áš í é é ř í ž á í ý í é š ý ý ý ý ý č í ť šť ý íč í ář ř é í ř á í řá í á á í éč é ří é ří š ý č á á í í é č í ř í á ž ý ú ř ž ý ž ř ý ř ř ý í č é

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

ý ú š š Š ý Í ý ý Ú Í ó Í Í Ž ý ý ť ý Ú ý ž š ů ú ž ž ý ú š ž š ý ý ť ň ý ý ý ŽÍ ý ý š š š ý ů ó Í ž ž ý ý ý ý š ý š ó ý ž š Í ý ý ý ý Ú ý ý ž Í Ž Á Ú ýí ž ý ť ž óš Í ů ň Í Á ú ď ó Í ž ú ď ž Í ž ď ý ž

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více