Integrační workshop v Karlových Varech,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrační workshop v Karlových Varech, 30.10.2014"

Transkript

1 M U L T I K U L T U R N Í C E N T R U M P R A H A, z. s. Multikulturní centrum Praha, Náplavní 1, Praha 2 Telefon.: , Fax: Integrační workshop v Karlových Varech, Výstupy, priority, doporučení Editoři: Jan Dítko, Jakob Hurrle, Laura Kopecká, Klára Fiedlerová Leden 2014 Tato aktivita je součástí projektu Na práci v ČR (Integrace cizinců na trhu práce v ČR: posílení role českých měst) financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 1

2 Obsah 1 Úvod... 4 Analýza situace v oblasti integrace cizinců v Karlových Varech Výstupy integračního workshopu v Karlových Varech Informace a participace Hlavní identifikovaná témata pro oblast Informace a participace: Mapování situace v oblasti Informace a participace Cíle v oblasti Informace a participace Shrnutí a doporučení v oblasti Informace a participace Vzdělávání a jazyk Hlavní identifikovaná témata pro oblast Vzdělávání a jazyk Mapování situace v oblasti Vzdělávání a jazyk Cíle v oblasti Vzdělávání a jazyk Shrnutí a doporučení pro oblast Vzdělávání a jazyk Volný čas a kultura Hlavní identifikovaná témata pro oblast Kultura: Mapování situace v oblasti Volný čas a kultura Cíle v oblasti Volný čas a kultura Shrnutí a doporučení pro oblast Volný čas a kultura Sociální práce a bezpečnost Hlavní identifikovaná témata pro oblast Sociální práce a bezpečnost: Mapování situace v oblasti Sociální práce a bezpečnost Cíle v oblasti Sociální práce a bezpečnost Shrnutí a doporučení pro oblast Sociální práce a bezpečnost Podnikání a obchod

3 2.5.1 Hlavní identifikovaná témata v oblasti Podnikání a obchod: Mapování situace v oblasti Podnikání a obchod Cíle v oblasti Podnikání a obchod Shrnutí a doporučení pro oblast Podnikání a obchod Příloha: Seznam účastníků

4 1 Úvod Stěhování lidí ze zemí s odlišným kulturním zázemím proměnilo v posledních dekádách tváře mnoha evropských měst. Změnu skladby obyvatelstva lze od roku 1990 pozorovat i v Karlových Varech, kde podle MV ČR dosáhl v roce 2014 podíl cizinců 10,4 %. Je to hodnota srovnatelná s některými městy na Západě a vyšší než ve zbytku České republiky (4,4 %), což vypovídá o atraktivitě tohoto města. Vzhledem k vysokému počtu migrantů může překvapit, že město Karlovy Vary začíná vnímat otázku integrace migrantů intenzivněji jako pole pro městskou politiku teprve v poslední době. Na jednu stranu lze absenci zájmu magistrátní politiky o toto téma vysvětlit tím, že město dlouho chápalo cizince jako lázeňské hosty, a též tím, že integrační proces probíhá relativně samovolně a bez problémů zatím nelze pozorovat trend vedoucí ke vzniku etnických ghett nebo k interkulturním střetům, díky kterým se otázka integrace dostala do centra pozornosti mnoha lokálních politiků na Západě. Situace v západních městech však zároveň přináší i poučení, že je vždy mnohem lepší (a mnohem levnější a efektivnější) vzniku problémů v soužití preventivně předcházet, než se pokoušet o hašení požárů. Proto je velmi chvályhodné, že magistrát města vyjádřil zájem tuto problematiku řešit a zapojuje se do této iniciativy. Město Karlovy Vary nabývá již mnoho let zkušenosti v oblasti soužití s cizinci, přičemž proces integrace probíhá do určité míry přirozeně v lokálních školách. Zároveň je potřeba si uvědomit že mnoho aktivit města má na cizince nějaký dopad, jakkoli jim nejsou primárně určeny. Tyto zkušenosti místních úředníků, učitelů a pracovníků neziskových organizací je možno využít jako základní stavební kameny v procesu integrace cizinců i v dalších oblastech. Vzhledem k existujícím počátečním zkušenostem na poli integrace v oblasti vzdělávání je realizace workshopu pro integraci cizinců další logický krok, který může pomoci přistupovat k otázkám integrace komplexně a strategicky. Workshop se odehrál 30. října 2014 pod vedením neziskové organizace Multikulturní centrum Praha. Struktura workshopu byla inspirována integračními workshopy, které projektový partner Multikulturního centra Praha, německá nadace Bertelsmann-Stiftung, realizovala v posledních letech v mnoha německých městech. Kromě identifikace silných a slabých stránek a priorit byla cílem workshopu i podpora networkingu mezi aktéry z řad migrantů, veřejného a neziskového sektoru i občanské veřejnosti. Výsledky workshopu mají být jedním z podkladů pro proces komunitního plánování sociálních služeb a mohou sloužit samostatně jako podkladový materiál při tvorbě projektových návrhů i při tvorbě integrační strategie města. Rozhodnutí magistrátu uspořádat workshop za účasti nejen jeho zaměstnanců, ale též představitelů dalších institucí a cizineckých spolků přitom svědčí o chápání skutečnosti, že otázku integrace cizinců lze nejlépe řešit společně koordinovaným způsobem. I když 4

5 na samotném workshopu nebyla příležitost otázku spolupráce mezi všemi aktéry řešit systematicky, ukázalo se během workshopu a při přípravných rozhovorech, že by bylo žádoucí, aby se vedení magistrátu pokusilo zlepšit tok informací a nastavení aktivit, které mají dopad na obyvatele z řad cizinců i místních. Výstupy z integračního workshopu v Karlových Varech, který držíte v rukou, byl sestaven editory z Multikulturního centra na základě dokumentace workshopu. V některých místech si editoři dovolují upozornit na skutečnost, že nastavení priorit je odrazem složení účastníků workshopu. Z tohoto důvodu není překvapivé, že existují oblasti, které jsou bezpochybně důležité, ale které byly účastníky workshopu zpracovány jen okrajově, či dokonce chybí. Výsledky otevřeného workshopu nelze proto chápat jako hotový strategický dokument, ale jako výchozí materiál pro další strategické plánování. Dokumentace byla doplněna přehledem dat o populaci cizinců ve městě. I přes určitý pokles migrace v posledních letech dostupná data naznačují, že cizince žijící v Karlových Varech nelze vnímat pouze jako turisty, lázeňské hosty či dočasné migranty cizinci se naopak stávají trvalými obyvateli základních sídelních jednotek. Proměna, kterou město v posledních letech prochází, může být chápána i jako potenciál pro další rozvoj stejně tak ale může nevhodné nastavení politik nebo jejich absence vést ke vzniku konfliktů a zhoršování sousedských vztahů. 5

6 Analýza situace v oblasti integrace cizinců v Karlových Varech V Karlových Varech dochází podobně jako na národní úrovni k postupnému trvalému usidlování cizinců, jejichž příliv začal již v 90. letech. Pozvolný nárůst cizinecké populace získal na intenzitě v roce Spolu se zpřísněním migrační politiky se od roku 2008 počet cizinecké populace stabilizoval a později mírně klesl. Ve městě se zvýšil podíl cizinců s trvalým pobytem, který je podle informací OAMP v kontextu Česka obecně vyšší (u cizinců ze třetích zemí dělal podíl osob s trvalým pobytem v roce 2012 více než 63%) 1. Mapa 1: Zastoupení cizinců v obcích Karlovy Vary, Kolová a Nová Role v %* 1 Zdroj: OAMP MV ČR,

7 Mapa 2: Zastoupení cizinců v obcích Karlovy Vary, Kolová a Nová Role v počtech* Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (dále SLDB 2011) má krajské město Karlovy Vary obyvatel, z čehož je cizinců (11,8 %). 2 V témže roce byl pro srovnání celkový počet cizinců žijících v České republice spočten na , tedy 4,9 % obyvatel. Vyšší počet cizinců v Karlových Varech vůči průměru je dán vedle toho, že se jedná o městský celek, který nabízí obecně více pracovních i podnikatelských příležitostí, zejména díky atraktivitě lázeňského charakteru města Karlovy Vary. Vedle toho, že mají Karlovy Vary i atraktivní okolí a dobré podmínky pro život, přitahuje hlavní skupinu migrantů z Ruska a Ukrajiny a dalších postsovětských zemí i jazyková blízkost. V kontextu celé České republiky jsou v Karlových Varech silněji zastoupeni cizinci s dobrým či nadprůměrným sociálním postavením. Nejpočetnější skupiny cizinců tvoří občané Ruska (1 881), dále Ukrajiny (882), Vietnamu (774), Německa (423), Slovenska (229) a Kazachstánu (122). O záměrech dlouhodobého či trvalého přesídlení cizinců do Karlových Varů svědčí usidlování celých rodin cizinců a také počet dětí na základních školách. V roce 2013 zde navštěvovalo základní školy 218 dětí cizinců, mezi nimi nejvíce Rusů, Ukrajinců a Vietnamců, kteří tvořili bezmála 6 % žáků. Nejvyšší podíl dětí cizinců, téměř 20 %, registruje ZŠ jazyků v Libušině ulici. 2 V období došlo k mírnému poklesu počtu cizinců. 7

8 Tabulka 1: Celkový počet žáků cizinců ve školách v Karlových Varech Celkem dětí-cizinců v ZŠ z toho občanů Ruska z toho občanů Vietnamu z toho občanů Ukrajiny Tabulka 2: Vývoj počtu žáků cizinců v jednotlivých školách v Karlových Varech ZŠ 1. máje 1, Karlovy Vary ZŠ Kollárova 19, Karlovy Vary ZŠ Konečná 25, Karlovy Vary ZŠ Krušnohorská 11, Karlovy Vary ZŠ jazyků, Libušina 31, Karlovy Vary ZŠ Moskevská 25, Karlovy Vary Spec. ZŠ Mozartova 7, Karlovy Vary ZŠ Poštovní 19, Karlovy Vary ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, Karlovy Vary ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary Graf 1: Vývoj počtu dětí cizinců ve školách v Karlových Varech 8

9 Graf 2: Vývoj počtu dětí po národnostech Populace cizinců je ve městě nerovnoměrně rozmístěna v závislosti na sociálním statusu a zemi původu. Cizinci z postsovětských zemí žijí především v lázeňské zóně v centru města, ve vilové čtvrti v Drahovicích a některých oblastech nové bytové výstavby. V lázeňské zóně se koncentruje skupina nejmajetnějších cizinců původem z Ruska a Ukrajiny, Německa a Kazachstánu. Relativně sociálně slabší Ukrajinci mají rovnoměrnější zastoupení také ve vnitřním městě a na sídlištích. Mapa 3: Počty cizinců z postsovětských zemí v obcích Karlovy Vary, Kolová a Nová Role * 9

10 Mapa 4: Občané RSFR v počtech v obcích Karlovy Vary, Kolová a Nová Role * Mapa 5: Občané Ukrajiny v počtech v obcích Karlovy Vary, Kolová a Nová Role * 10

11 Mapa 6: občané Německa v obcích Karlovy Vary, Kolová a Nová Role v počtech* Odlišné trajektorie usidlování mají Vietnamci, kteří míří mimo lázeňském území a nejčastěji bydlí ve vnitřním městě, a to v částech Pod lesem, Rybáře a Střed. 11

12 Mapa 7: Občané Vietnamu v obcích Karlovy Vary, Kolová a Nová Role v počtech* Nerovnoměrné rozmístění lze pozorovat i na základě analýzy podrobnějších dat z SLDB 2011, ve které bylo město Karlovy Vary rozděleno do 50 základních sídelních jednotek (ZSJ). Ty dohromady vytvářejí lázeňské území, vnitřní město, vilovou čtvrť, sídliště a příměstskou zónu. Nejvíce cizinců se usidluje ve vnitřním městě v ZSJ Vítězná, Střed, Rybáře a Pod lesem, kde žije celkem 1792 cizinců. V ZSJ Vítězná a Pod lesem přitom představují cizinci čtvrtinu obyvatel. Nejvyšší počet a nejvýraznější podíl cizinců je v lázeňském území a okolních ZSJ Na výsluní a Na vyhlídce, kde bydlí cizinců, kteří tvoří třetinu místních obyvatel. Cizinci se dále koncentrují ve vilových čtvrtích a rezidenčních oblastech v Dolních a Horních Drahovicích, Doubí, Dvorech a Nových Domcích, kde bydlí 1235 cizinců. Z toho nadprůměrné 13 % zastoupení mají cizinci v Dolních a Horních Drahovicích. V ZSJ s velkými sídlišti Tuhnice, Čaňkovská, Růžový Vrch a Stará Role bydlí 579 cizinců. Nejvyšší zastoupení z toho přitom mají cizinci na sídlištích v Tuhnicích a Čaňkovská, kde tvoří 6-8 % obyvatel. V ostatních ZSJ bydlí pouze malý počet cizinců. Nízký absolutní počet (103 cizinců), ale vysoké relativní zastoupení (v průměrů 27 %) mají cizinci v okolí průmyslových podniků v ZSJ Mattoniho nábřeží a Na sklárně a v blízkosti karlovarského letiště v ZSJ Hůrky. Vedle krátkodobých návštěvníků a sezónních migrantů zde během dne pobývají také trvale žijící cizinci, kteří v lokalitě pracují a podnikají. Jedním ze zajímavých zjištění předchozích výzkumů v oblasti cizinců v Karlových Varech je rozpor mezi vnímaným a skutečným zastoupením cizinců v Karlových Varech. Tento rozpor lze pozorovat na 12

13 několika úrovních: je potřeba rozlišovat mezi oficiálními údaji o počtech cizinců s trvalejšími formami pobytu a skutečnou přítomnost cizinců, která je zpravidla vyšší. Platí to obzvlášť pro lázeňskou sezónu, během které se počet cizinců obvykle výrazně zvyšuje. Do města přijíždějí lázeňští návštěvníci, turisté nebo sezónní migranti, kteří ve městě bydlí pouze několik měsíců v roce. Dalším aspektem je vnímání vyšší přítomnosti rusky mluvících cizinců v městě, než je jejich skutečné zastoupení. Souvisí to znovu se silnou koncentrací ekonomických, spotřebních a rekreačních aktivit rusky mluvících cizinců především v lázeňské zóně. Lázeňský provoz a přítomnost cizinců, kteří jsou v Karlových Varech zastoupeni jak v roli hostů, tak i investorů, jsou zcela klíčové pro fungování místní ekonomiky. Platí to o to víc vzhledem k problematickému postavení zbytku Karlovarského kraje, kde se periferní venkovské oblasti střídají s oblastmi dominované těžbou a těžkým průmyslem. Pro samotné město Karlovy Vary jsou podle Strategického plánu udržitelného rozvoje města zásadní priority rozvoj lázeňství, cestovního ruchu, průmyslu, kvality života a kvality správy města. Jakkoli město začíná objevovat otázku participace cizinců na životě ve městě jako oblast městské politiky teprve v poslední době, je třeba říci, že jeho specifické postavení ho vede už dlouhodobě k jinému pohledu na cizince. Na rozdíl od jiných měst nejsou cizinci v Karlových Varech primárně vnímáni jako cílová skupina příjemců pomoci, ale hlavně jako aktéři rozvoje lázeňství a turismu. Jde především o zahraniční hosty (v roce 2013 se v Karlových Varech ubytovalo cizinců, kteří tvoří 85 % všech návštěvníků) a investoři (v lázeňské zóně vlastní cizinci z postsovětských zemí podle odhadů asi 70% rezidenčních nemovitostí a asi polovinu lázeňských a ubytovacích zařízení). Na druhou stranu jsou součástí reality ve městě také určité obavy z ekonomické moci cizinců, kteří jsou někdy viněni z vytlačování normálního městského života z lázeňské zóny. Otázky integrace cizinců se v Karlových Varech začínají otevírat až v posledních letech. Na úrovni města chybí přehledové studie o cizinecké populaci, která by mapovala charakteristiky a postavení populace cizinců v Karlových Varech (určitý prvotní vhled nabízejí studie z D. Drbohlava a kol. z roku 1999 a Sýkory a kol. z roku 2010). Ve městě zatím není speciální poradní orgán, instituce nebo pracovník, který by se problematikou integrace cizinců zabýval. Na krajské úrovni funguje Výbor pro národnostní menšiny, kde mají mezi cizinci zastoupení občané Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Vietnamu, Německa, Maďarska a Slovenska. Situaci cizinců a podporu jejich integrace mapuje a řeší především CPIC (Centrum pro podporu integrace cizinců při SUZ MV ČR). Přímo na místě ovšem působí několik místních cizineckých spolků. Jejich cílem je především udržování a rozvoj vlastní kultury a tradic, zároveň ale v některých případech i poradenství a pomoc v rámci a mezi komunitami a též spolupráce mezi nimi. V současné době patří mezi nejvýznamnější z nich sdružení Svaz Ukrajinců Bohemie, VietHelp, Spolek pravoslavných věřících při kostele sv. Petra a Pavla a Integra - spolek podpory migrantům. 13

14 Další zdroje: Drbohlav, D. a kol. (1999) Ruská komunita v České republice: Výsledky dotazníkového šetření. Praha. Sýkora, L. A kol. (2010) Případová studie rezidenční segregace v Karlových Varech. Praha. *Obce Kolová a Nová Role byly na mapách zahrnuty do Karlových Varů na základě výzkumu CVMR v r.2010, který v těchto obcích indikoval zvýšený počet cizinců. 14

15 2 Výstupy integračního workshopu v Karlových Varech Jednodenní integrační workshop, který proběhl 30. října 2014 v prostorách Alžbětiných lázní v Karlových Varech, měl několik cílů. V první fázi workshopu šlo o vzájemné seznámení účastníků a vyjasnění toho, jaké oblasti integrace (např. školství, sociální práce, poskytování jazykových kurzů, podnikání atd.) jsou na workshopu vůbec personálně zastoupeny. Na tuto fázi přímo navazoval volný brainstorming na otázku, které z těchto oblastí integrace účastníci považují osobně za nejdůležitější a jakými tématy by se mělo město zabývat. Zachycená témata pak byla rozčleněna do 7 oblastí (rámeček 1), na které se účastníci v následujících plánovacích fázích soustředili v rámci pracovních skupin, které k těmto tématům vznikly. 15

16 Tabulka 3: Tematické oblasti Oblast Počet témat pro oblast Informovanost a komunikace 14 Vzdělávání a jazyk 16 Participace a podpora cizinec. 7 sdružení Bezpečnost 2 Sport, volný čas, kultura 10 Sociální práce 4 Podnikání, ekonomika a obchod 3 V další fázi bylo na základě výše uvedeného rozčlenění vytvořeno 5 pracovních skupin: Informovanost a participace (tyto dvě oblasti byly z důvodu tematické příbuznosti sloučeny do jedné pracovní skupiny) Vzdělávání a jazyk Volný čas a kultura Sociální práce a bezpečnost (tyto dvě oblasti byly z důvodu tematické příbuznosti sloučeny do jedné pracovní skupiny) Podnikání a obchod Každá pracovní skupina pak vytvořila SWOT analýzu své oblasti, na jejímž základě byly vyhodnoceny silné a slabé stránky, identifikovány příležitosti a potenciální hrozby, následně formulovány vize a nakonec vytvořeny akční plány pro jejich realizaci. Následující dokumentace výstupů nepředstavuje výsledky jednotlivých fází v chronologickém pořadí, ale zařazuje je tematicky (nebo sektorálně) do pěti kapitol: 2.1 Informace a participace, 2.2 Vzdělávání a jazyk, 2.3 Volný čas a kultura, 2.4 Sociální práce a bezpečnost a 2.5. Podnikání a obchod. Chceme předem upozornit na důležitý fakt, a to že jakkoli jsou výsledky workshopu cenným podkladem pro další zpracování, nelze je považovat za hotový strategický plán. Výsledky jsou silně ovlivněny skladbou účastníků workshopu, která se navíc částečně lišila v dopolední a odpolední části workshopu. Jak ukazuje následující přehled výstupů, lze též identifikovat určitá bílá místa, která z kapacitních důvodů nebyla na workshopu zpracována, či k nim byl definován malý počet témat. 16

17 Tabulka 4: Přehled práce v pracovních skupinách Informace a participace Vzdělávání a jazyk Kultura Sociální práce a bezpečnost Podnikání a obchod Identifikace silných a Proběhlo Proběhlo Proběhlo Proběhlo Proběhlo slabých stránek Formulace vize Proběhlo Proběhlo Proběhlo Proběhlo Proběhlo Vypracované akční plány pro jednotlivé strategické cíle Vypracován1 akční plán (a náznak 2. akčního plánu) Vypracován 1 akční plán Vypracován 1 akční plán Vypracován 1 akční plán Chybí, doporučujeme doplnit V počáteční fázi workshopu, věnované formulaci vize do budoucnosti, účastníci napsali svoji představu o ideálním stavu v roce 2020 na kartičky, které byly následně tematicky seřazeny. To umožnilo formulovat nadřazující vize, k nimž se vztahují akční plány, které byly formulovány v pozdější části programu. 17

18 2.1 Informace a participace Hlavní identifikovaná témata pro oblast Informace a participace: 18

19 2.1.2 Mapování situace v oblasti Informace a participace Stávající aktéři a aktivity Sdružení národnostních menšin (některá mají i svá média a náboženské spolky) CPIC (Centrum pro podporu integrace cizinců je projektově zřízený subjekt podléhající Správě uprchlických zařízení MV ČR poskytující jazykové, právní a sociální služby formou převážně vzdělávacích kurzů a poradenství. Cílovou skupinou jsou osoby z třetích zemí s dlouhodobým či trvalým pobytem) Výbor pro národnostní menšiny Platforma subjektů pracujících s cizinci Soubor Dyleň Mezinárodní folklórní festival (1 den zaměřený na národnostní menšiny) Konzulát RF v KV Diskusní fóra v rámci projektu Zdravé město (+Mladé fórum) Studentský parlament Buddhistické centrum Webový portál města Radniční listy Primátorský den právní poradenství zdarma Silné a slabé stránky Tabulka 5: Silné a slabé stránky informace a participace Silné stránky + spolupráce CIC s jednotlivými sdruženími + základní informace a kontakty na hnutí a zástupce menšin na webu krajského úřadu KV kraje + podpora mezinárodního folkového festivalu městem KV Slabé stránky - Chybí překlady informací do cizojazyčných mutací (co dělat když, webový portál, Radniční listy) - Absence zástupců menšin v orgánech a strukturách města (komise, výbory) - Absence komise pro národnostní menšiny - (Informační) uzavřenost konzulátu RF - Minimální využití komunikace menšin v rámci diskusních fór a jiných nabízených možností (primátorský den, studijní programy) - Absence neziskových organizací 19

20 s cílovou skupinou cizinci Cíle v oblasti Informace a participace V rámci workshopu byly definovány 4 hlavní cíle: A. Pravidelná setkávání zástupců cizinců a menšin se zástupci města a dalších institucí B. Webové stránky města poskytují jasné informace pro cizince (jazykové mutace, odkazy, tlumočení - stránky se rozšíří o část pro cizince a budou informovat a kontaktních místech, podmínkách legálního pobytu, důležitých aspektech občanského života, řešení životních situací, pozvánky na akce apod.) C. Podpora prezentace cizinců vůči majoritní populaci (dny jiných kultur, sportovní akce, food festival, umělecké soubory, historie, jazyky, tradice) D. Studie zaměřené na současnou situaci a směřování (lze využít stávajících studií) Cíle A a B, které získaly nejvíce preferenčních bodů, byly rozpracovány do podoby akčních plánů: Akční plán Informace a Participace A: Pravidelná setkávání zástupců cizinců a menšin se zástupci města a dalších institucí Strategická aktivita Dílčí aktivita Kdo Kdy Ukazate l Finance Podporovat rozvoj organizací cizinců - zajistit nebytové prostory Najít setkávání prostor Vytvoření seznamu zástupců cizinců (vč. neorganizovaných skupin) MM (p. Baumannová) MM + p. Vaculík (KÚ KV) Za 2 roky? 2016 nejdříve místnost seznam MM Vytvoření seznamu aktérů dalších MM + CPIC seznam 20

21 Nastavení pravidel setkávání MM setkání Akční plán Informace a participace B: Webové stránky města poskytují jasné informace pro cizince Strategická aktivita Webové stránky města poskytují jasné informace pro cizince Dílčí aktivita Kdo Kdy Ukazate l Příprava projektu Odbor dotací a Deadline Existenc formální stránka strategií pro podání e webu žádosti o grant: Příprava projektu obsahová stránka Odbor zodpovědný za integraci Finance Tzv. emerge ntní projekty MV Shrnutí a doporučení v oblasti Informace a participace Shrnutí Město Karlovy Vary si uvědomuje potřebu se tématikou integrace cizinců zabývat, za doklad čeho lze považovat i realizaci integračního workshopu. Mezi silné stránky v této oblasti patří existence krajského Výboru pro národnostní menšiny a Centra pro podporu integrace cizinců (CPIC), neboť obě tyto instituce disponují vazbami na formální i neformální cizinecká sdružení i aktivní cizince. Ve městě působí několik cizineckých organizací (Integra, Klub Hanoi, Viet Help, Svaz Vietnamců, Svaz Ukrajinců Bohemie), dále zde existuje pravoslavný a buddhistický chrám. Aktivní jsou rovněž některé facebookové stránky, např. Vietnamská komunita (https://www.facebook.com/pages/vietnamsk%c3%a1- Men%C5%A1ina/ ?fref=pb&hc_location=profile_browser). Město je zapojeno do projektové sítě zdravých měst a Agendy 21, komunikuje s OAMP Ministerstva vnitra ČR a působí zde rovněž další organizace zabývající se prací s menšinami (Člověk v tísni). Naopak slabou stránkou je nízké zapojení těchto skupin a spolků do akcí pořádaných městem, kde by se zároveň mohly prezentovat, dále je nedostatkem fakt, že v Karlových Varech nepůsobí neziskové organizace s cílovou skupinou cizinci s celostátní působností, chybí zde komise pro národnostní menšiny

22 Webové stránky města neposkytují informace o cizineckých sdruženích ani o možnosti se do nich zapojit, chybí jazykové mutace stránek magistrátu města. Doporučení S ohledem na stanovené cíle doporučujeme následující: Nedostatečná komunikace vůči cizineckým komunitám může prohlubovat izolaci a potenciálně též vést k vyostření vzájemných vztahů mezi majoritní a menšinovou populací. Doporučujeme tedy klást důraz jak na informovanost cizineckých komunit, tak na informovanost majority o cizineckých komunitách přítomných ve městě, přičemž by měly být využívány různorodé informační kanály. publikovat na samostatném webovém portálu či na magistrátním webu základní informace o městě, existujících institucích, vybraných městských vyhláškách apod. v jazycích nejpočetnějších cizineckých komunit. Pro inspiraci viz např. obdobný web realizovaný MM Chomutov (http://www.chomutov-mesto.cz/cz/informace-pro-cizince). Na financování vzniku portálu doporučujeme využít prostředky z projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015 (tzv. emergentní projekty). důkladně zmapovat stávající či plánované aktivity a subjekty v oblasti informace a participace, aby se zamezilo dublování aktivit a naopak společnou koordinací bylo dosaženo širšího využití nabízených informací a služeb (např. prohloubit spolupráci a pravidelnou komunikaci mezi městem a cizineckými komunitami např. založením městské Komise pro národnostní menšiny. Vzhledem k absenci volebního práva pro cizince v ČR pěstovat jiné formy neformální politické participace, a to minimálně v oblastech, které se cizinců bezprostředně dotýkají (podnikání, vzdělávání apod.). Jednou z možností neformální participace je ustanovení tematických fokusních skupin, jejichž prostřednictvím by bylo možné komunikovat vzájemné očekávání, požadavky a problémy. vybrané informace pro jednotlivé ciz. komunity šířit rovněž pomocí letáků distribuovaných cíleně přímo cizincům či prostřednictvím cizinci často navštěvovaných míst (např. obecně závazné vyhlášky apod.). Například ve školách lze komunikovat skrze učitele, školní web, FB a další sociální sítě, mobilní aplikace, akce mládeže apod., využít nabídky NNO či dalších subjektů na výuku k aktivní občanské participaci, nabízet základním a středním školám spolupráci v podobě návštěv úředníků zodpovědných za konkrétní oblast přednášky či setkání či pozvat školy (které se předem s tématem seznámí a připraví se) na exkurzi po úřadu, kde jim 22

23 úředníci srozumitelně představí problematiku, kterou se zabývají a ukážou na konkrétních příkladech, kde a jak hledat informace a jak s úřadem nejefektivněji komunikovat, atd. pěstovat dobré sousedské vztahy (soutěž o nejhezčí společný dvoreček nebo vnitroblok, sousedské slavnosti na ulicích atd.), posilovat vzájemnou komunikaci mezi majoritním obyvatelstvem a cizinci a aktivně vytvářet podmínky pro dobré vzájemné soužití např. spoluorganizováním společných sportovních a kulturních akcí, na jejichž organizaci a přípravě se budou podílet sami aktéři. Tento druh akcí by měl být využit k doplnění velkých událostí jako je folklórní festival, který může cílit pouze na určitou skupinu obyvatel. (Více též v doporučení k oblasti workshopu Sociální práce a bezpečnost). pokračovat v pořádání veřejných diskusních fór na téma vzájemného soužití, rozvoje infrastruktury či nové výstavby ve městě a snažit se do těchto debat zapojit zástupce co nejvíce cizineckých komunit. 23

24 2.2 Vzdělávání a jazyk Hlavní identifikovaná témata pro oblast Vzdělávání a jazyk 24

25 2.2.2 Mapování situace v oblasti Vzdělávání a jazyk a) Stávající aktéři a aktivity CPIC (Centrum pro podporu integrace cizinců je projektově zřízený subjekt podléhající Správě uprchlických zařízení MV ČR poskytující jazykové, právní a sociální služby formou převážně vzdělávacích kurzů a poradenství. Cílovou skupinou jsou osoby z třetích zemí s dlouhodobým či trvalým pobytem) ZŠ + MŠ zaměřené na integraci dětí cizinců do školních kolektivů zabývající se multikulturní výchovou Přípravné třídy (ve velké části škol v Karlových Varech a ve vysokém počtu) b) Silné a slabé stránky Silné stránky + CPIC poskytuje kurzy ČJ, asistenci při vyřizování úředních záležitostí na úřadech a tlumočení + všechny školy přijímají děti cizinců + ZŠ a MŠ zaměřené na integraci dětí cizinců (detaily chybí) + velké množství přípravných tříd (nadstandardní počet, částečně využíváno jako řešení nedostatku míst v MŠ) + velká část rodičů je motivována k tomu, aby se děti vzdělávaly + ZŠ připravují i starší děti, které přijely do republiky, na studium na SŠ + existují dotační tituly, z nichž lze financovat podporu výuky dětí-cizinců (ESF, MŠMT) Slabé stránky - v CPIC chybí některé jazyky (např. mongolština) - velké množství dětí v MŠ (28 na jednu učitelku pokud je ve třídě 5 dětí cizinců) - chybí asistenti pro děti cizinců v MŠ - chybí tlumočení při každodenních záležitostech a kontaktech (komunikace se vzdělávacími institucemi, klasicky MŠ), tlumočení se omezuje za vyřízení úředních záležitostí je finančně nákladné - neexistuje centrální evidence dětí s povinnou školní docházkou - neexistuje magistrátní dotační titul na podporu výuky dětí-cizinců - uznávání školní docházky, která je dokončena v jiné zemi a v jiném věku (odlišné vzdělávací systémy) - děti bez trvalého pobytu mají problém s umístěním do MŠ 25

26 - chybí program pro integraci cizinců, rozšířený ve všech školách v KV - děti jsou využívány jako překladatelé (někdy na úkor docházky a školního prospěchu) Cíle v oblasti Vzdělávání a jazyk Tato část, stejně jako předchozí, reflektuje názory účastníků pracovní skupiny. Vzhledem k tomu, že v mnoha oblastech nepanovala ve skupině názorová shoda, jsou prezentované cíle jakýmsi minimálním konsensem, na kterém se podařilo dosáhnout shody. To také může pomoci vyjasnit fakt, že případná další potřebná opatření či vůbec míra potřebnosti definovaných cílů nebyla definována. V rámci workshopu byly definovány 3 hlavní cíle, z nichž byl do podoby akčních plánů rozpracován jeden: A. Zmapovat situaci a vzdělávací potřeby cizinců MŠ, ZŠ, SŠ i celoživotního vzdělávání v Karových Varech s podporou magistrátu KV B. Zjištěné potřeby řešit dlouhodobým projektem (Tento cíl by posléze v procesu workshopu spojen s cílem A) C. Vznik kontaktního místa Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC) poskytuje v oblasti vzdělávání a jazykových otázek určité služby, ale nejsou podle všeho kompletní a jsou limitovány jejich cílovou skupinou (osoby z třetích zemí s dlouhodobým nebo trvalým pobytem). O momentálně poskytovaných službách CPIC členové skupiny vzdělávání neměli úplné informace. Účastníci se zmiňovali o potřebě šíření informací o vzdělávacím procesu, řešení životních situací, komunikace ve všech jazycích cizinců zastoupených v KV. Zmiňována byla také potřeba kvalifikovaného koordinátora z oboru, který se v oblasti vzdělávání pohybuje dlouhodobě. Bylo by rovněž na místě se přesně informovat o rozsahu aktivit CPIC či aktivit a portfoliích jiných subjektů a zvážit možnosti užší spolupráce s mezi nimi či rozšíření služeb za pomocí jiného subjektu (NNO, sdružení cizinců, MM). 26

27 Akční plán Vzdělávání a jazyk: Zmapovat situaci a vzdělávací potřeby cizinců MŠ, ZŠ, SŠ i celoživotního vzdělávání v Karových Varech s podporou magistrátu KV Strategická aktivita Zmapovat situaci a vzdělávací potřeby cizinců MŠ, ZŠ, SŠ i celoživotníh o vzdělávání v Karových Varech s podporou magistrátu KV Dílčí aktivita Zařadit náklady na výzkum do rozpočtu MM na 2016 Vytvořit zadání pro výzkum Vyhlášení výběrového řízení na provedení výzkumu Výběr dodavatele Kdo Kdy Ukazatel Finance Odbor strategie a dotací (OSD) Listopad 2015 Schválené zadání OSD+CPIC Březen 2016 Schválené zadání Rozpočet MM KV Rozpočet MM KV MM Duben 2016 vyhlášení Rozpočet MM KV MM Červen 2016 Smlouva s dodavatele m MM Únor 2017 Studie analýza (výzkumná zpráva) Rozpočet MM KV Předání zprávy a Rozpočet MM KV prezentace jejích výsledků Závěry této studie se budou podkladem pro návazný(é) projekt(y), který bude komplexně řešit identifikované nedostatky Shrnutí a doporučení pro oblast Vzdělávání a jazyk Shrnutí Mezi silné stránky v této oblasti patří zejména existující zkušenosti základních škol i mateřských škol se vzděláváním cizinců. Existují přípravné třídy na základních školách (jakkoli se v některých případech může jednat o spíše plošné zařazení dětí z posledních ročníků MŠ do ZŠ z důvodu uvolnění kapacit v MŠ). Do minulého roku byly přípravné třídy primárně určeny pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, od roku 2015 již toto právní vakuum, do kterého se přípravné třídy dostávaly, zmizelo. Faktem nicméně je, že děti s odkladem školní docházky tak s velkou pravděpodobností zůstávají v přípravné třídě ještě druhý rok. Na tento fakt by měly být přípravné třídy připraveny, aby děti neztrácely motivaci opakováním látky. Nicméně zůstává faktem, že se dětem v přípravné třídě dostává mnohdy lepší přípravy na školní povinnosti než v mateřských školách, zejména z důvodu kapacit těchto tříd, které mají ze zákona maximální počet 27

28 žáků ve třídě 15, zatímco počty dětí ve třídě v mateřských školách se pohybují většinou okolo 28). Rodiče žáků cizinců jsou vesměs motivovaní dítě ve vzdělávání podporovat. Dále je velmi pozitivní, že základní školy připravují na studium na středních školách i děti a mládež z řad cizinců starší než 14 let, kteří se do České republiky přistěhovali nedávno a neabsolvovali zde základní školu. Naopak mezi slabé stránky patří nedostatečná podpora integrace dětí cizinců v MŠ z důvodu velké kapacity tříd a absence/nedostatku asistentů či pedagogů pro děti, které potřebují zvýšenou péči a individuální přístup (28 dětí, z toho 4 cizinci na jednoho pedagoga individuální péči a jazykový rozvoj neumožňuje), špatná komunikace s rodiči (nedostatečná jazyková výbava rodičů), tlumočení zajišťované CPIC nabízí tyto služby pouze pro nejnezbytnější komunikaci s úřady, nikoli pro každodenní záležitosti. Není dostatek informačních materiálů v jazyce cizinců, informovanost cizinců o jejich právech a povinnostech vůči českému státu je nízká. Fragmentární je rovněž informovanost o činnostech CPIC a jiných subjektech poskytujících služby v oblasti vzdělávání cizinců napříč spektrem účastníků workshopu. Doporučení S ohledem na stanovené cíle doporučujeme následující: Navrhovaná studie by měla být vytvořena experty, kteří se na poli vzdělávání cizinců pohybují profesionálně mnoho let a mají zkušenosti s řešením komplexních vzdělávacích problémů. Studie by měla přinést doporučení, které by vedlo k dlouhodobému, udržitelnému řešení, jež by do maximální možné míry využívalo stávající lidské i jiné zdroje a vedlo k vyšší efektivitě a spolupráci jednotlivých článků v řetězci. Studie by měla zahrnovat: * analýzu kapacit vzdělávacích institucí * analýzu potřeb dětí, jejich rodičů i pedagogů a škol * zjištění míry porozumění a zapojení rodičů-cizinců do vzdělávacího procesu, pomoci při integraci a jazykové výchově, procesu uznávání vysvědčení a diplomů (nostrifikace), asistence při úspěšném nástupu do ZŠ a SŠ, vstřícnosti škol k cizincům a jejich připravenosti s nimi pracovat, motivace a úspěšnosti dětí cizinců * identifikaci možností pro vzdělávání dospělých migrantů (jazykové i profesní) a přístupu k informacím o vzdělávání 28

29 * identifikaci rizika sociálního vyloučení u cizinců, identifikaci sociální situace cizinců apod. Do doby, než bude analýza zpracována, doporučujeme soustředit se na řešení problému vysokého počtu dětí ve třídách MŠ a na absenci asistentů pedagogů pro děti, které potřebují individuální péči alespoň přechodným opatřením navýšením počtu asistentů pedagogů v MŠ. Financování asistentů pedagogů je možné zajistit z prostředků MV ČR ( emergentní projekty). Ze stejných zdrojů může být financován i případný koordinátor pro vzdělávání, což bylo jedno z témat, které na workshopu též zaznělo. Tuto pozici bychom však rozhodně doporučili zřizovat až poté, co bude její potřeba potvrzena i závěry plánované studie. Při realizaci a plánování dalších aktivit, jako např. jazykových kurzů, je nezbytné spolupracovat s dalšími aktéry (NNO), aby nedocházelo k jejich dublování. Doporučujeme aktérům workshopu seznámit se blíže s činností CPIC a dalších subjektů, neboť není vyloučeno, že některé z chybějících služeb jsou již těmito subjekty částečně pokryty. Na úrovni města by bylo vhodné vytvořit cizineckou platformu (např. Komisi pro národnostní menšiny navrhovanou pracovní skupinou Informovanost a participace, viz výše), která bude fungovat (mimo jiné) jako koordinační orgán pro rozvoj služeb pro cizince. Důkladně zmapovat stávající či plánované aktivity a subjekty aktivní v oblasti vzdělávání ve městě a zvážit možnosti spolupráce (viz např. 29

30 2.3 Volný čas a kultura Hlavní identifikovaná témata pro oblast Kultura: 30

31 2.3.2 Mapování situace v oblasti Volný čas a kultura a) Stávající aktéři a aktivity Centrum pro integraci cizinců (do jaké míry se tématu věnuje?) PROPAGACE Radniční listy (KV), Krajské listy (kraj), ruské noviny Kurortnaja gazeta, Carlsbad revue atd. Folklórní festival v Karlových Varech Den národnostních menšin v Sokolově třeba rozšířit do KV (finanční podpora, dotace, granty) KC místo pro multikulturní festival MFF Karlovy Vary 31

32 b) Silné a slabé stránky Silné stránky + granty a dotace magistrátu města + prostory: Alžbětiny Lázně, KD Stará role, divadlo, letní kino, KV Aréna + spolky Vietnam, VietHelp, taneční soubor, kulturní akce, výuka vietnamštiny + Budhistické kulturní centrum + zahájení lázeňské sezóny + karneval (červen) + seznámení s vietnamskou kulturou na ZŠ Slabé stránky - nedostatečná propagace ze strany cizinců - organizace multikulturního festivalu jen v Sokolově - spolupráce s CIC a dalšími organizacemi mizivá - nedostatečná vymahatelnost zákona na ochranu památek, nízká úroveň ochrany památek - prakticky není využíván potenciál MFF KV + den města KV (červenec, v rámci MFF) + vánoční trhy Cíle v oblasti Volný čas a kultura V rámci workshopu byly definovány 3 hlavní cíle, z nichž byl do podoby akčních plánů rozpracován jeden: A. Zorganizovat multikulturní festival B. Ochrana památek C. Propagace rozmanitostí kultur D. Rozšíření nabídky spolupráce mezi organizacemi cizinců v KV a PIC (CIC?) v KV E. Podporovat rozvoj činností organizací cizinců využití nájemních prostor MM KV za přijatelnou cenu 32

33 Akční plán Volný čas a kultura: Podporovat rozvoj činností organizací cizinců využití nájemních prostor MM KV za přijatelnou cenu Tento cíl si chce řešit nedostatek prostoru pro setkávání příslušníků různých skupin cizinců a menšin a jejich následné schopnosti lépe se koordinovat, organizovat a aktivizovat. Tento cíl se částečně prolíná s cílem zpracovaným pracovní skupinou Informace a participace (CÍL A: Pravidelná setkávání zástupců cizinců a menšin se zástupci města a dalších institucí). Strategická aktivita Podporovat rozvoj činností organizací cizinců využití nájemních prostor MM KV za přijatelnou cenu Dílčí aktivita Zajištění nebyt. prostor MM Schůzka se zástupci nár. menšin Žádost nebyt. prostor odbor majetku města o na Schůzka se zástupci nár. menšin nastavení pravidel a financování Vyjádření Rady města Adaptace prostoru k využívání (základní úpravy, vybavení) Schůzky organizací a spolků, využívání prostoru Kdo Kdy Ukazatel Finance Vedoucí Odboru soc. věcí (OSV?) 9/2015 Schůzky všech národ. menšin (o.s., spolky) OSV 1/2015 Zápis z proběhlé schůzky (účast cca 10 osob) OSV 3/2015 Odpověď (prostor) + info (vyčleněný prostor, náklady, návrh na využití) OSV 4/2015 Podklad pro Radu města Zástupci organizací a spolků, kteří podepíší smlouvu s městem Zástupci organizací a spolků, kteří podepíší smlouvu s 6/2015 Vyjádření rady města/schvále né rozhodnutí 7/2015 Adaptovaný a vybavený prostor 9/2015 Harmonogram využití prostoru Pronájem nebyt. prostor za 1 Kč + cena služeb a poplatků 0 Kč 0 Kč 0 Kč MM MM+spolky 33

34 Podání žádostí o dotace MM na provoz a činnost městem 10/ Shrnutí a doporučení pro oblast Volný čas a kultura Shrnutí Mezi silné stránky v této oblasti patří dostatek subjektů, které se již zabývají nebo by potenciálně byly schopny propagovat kultury menšin žijících v Karlových Varech, stejně jako množství tradičních kulturních akcí, jež v průběhu roku pořádá nebo podporuje město. Naopak slabou stránkou je informovanost o těchto kulturních akcí. Úroveň zapojení spolků menšin byla hodnocena jako nízká. Jako problematická byla také označena vymahatelnost zákona na ochranu památek a celkově nízká úroveň ochrany kulturního dědictví (např. před necitlivými zásahy investorů). Doporučení Doporučujeme městu již od samotného počátku zajišťování místa setkávání nechat značnou část odpovědnosti a inciativity na zástupcích menšin a proces pouze koordinovat a usměrňovat. Rovněž doporučujeme si nechat od spolků připravit návrh aktivit, které by měly zájem v místě setkávání provozovat, a také aktivit zacílených na vzájemné se poznávání s většinovou společností. Ohledně během workshopu opakovaně zmiňovaných multikulturních festivalů doporučujeme městu se při přípravě akcí důkladně zaměřit na vhodnost programu vůči výběru cílových skupin, přínosu obsahu cílovým skupinám a informovanost o akcích. Rovněž doporučujeme zvýšit podíl veřejnosti ze stran menšin, cizinců i většinové populace na plánování a přípravě akcí a zvýšit úroveň zapojování návštěvníků do programu akce (polévkové či jiné soutěže, humorné vědomostní kvízy, prodej exotických jídel s příběhem, výuka oblíbených tanců v zemích cizinců atd.). Také by bylo vhodné se zamyslet nad možnostmi organizování menších akcí například pouličních sousedských slavností, které mají dopad napříč generacemi a národnostmi žijících na daném místě a snižují anonymitu prostoru i vztahů 34

35 mezi obyvateli lokality. Takové akce jsou vhodným doplněním velkých festivalů a umožňují veřejnosti se aktivně zapojit do jejich programu, přípravy i realizace. Jejich náklady jsou výrazně nižší než náklady na velké festivaly a jak již bylo řečeno, při vhodně vybraném programu a místě mají i výrazně větší dopad. Na financování malých i velkých akcí by bylo vhodné se pokusit s podporu města zajistit alespoň částečně financování ze zastupitelských úřadů či spolků zapojených menšin a cizinců. Zároveň doporučujeme zvážit zapojení cizineckých aktivit do Dne města v rámci MFF KV. 35

36 2.4 Sociální práce a bezpečnost Hlavní identifikovaná témata pro oblast Sociální práce a bezpečnost: 36

37 2.4.2 Mapování situace v oblasti Sociální práce a bezpečnost a) Stávající aktéři a aktivity Koncepce integrace cizinců na území ČR Neznalost legislativy spolupráce s NNO přednášky, školení, vzdělávání Terénní sociální práce integrace pro cizince (St. Role MV, obec) Svaz Ukrajinců Bohemia (Děpoltovice), Klub Hanoi (Vietnamci) Integra spolek pomákající migrantům (rusky mluvícím) Ruská federace spolek pravoslavných věřících (Vagin) STUŽ KV, Jana Jandová Ukrajinská církev v ulici Ondřejské (kněz Ondřej) Obec Slováků Vzájemná komunikace výše uvedených subjektů Web města Karlovy Vary (nejdůležitější) Styčný důstojník pro národnostní menšiny (PČR) Koordinátor pro národnostní menšiny (KV) tato pozice na úrovni města neexistuje Krajský koordinátor pro národnostní menšiny OAMP MV ČR Karlovy Vary 37

38 b) Silné a slabé stránky Silné stránky + Dostatek subjektů + Městská policie nabídka osvěty a spolupráce se spolky + Dostatek informací na státních portálech v cizích jazycích + Zájem magistrátu města řešit integraci cizinců Příležitost: Existence neregistrovaných NNO Slabé stránky - Špatná komunikace mezi subjekty - Uzavřenost cizineckých komunit vyúsťuje v neznalost legislativy - Kulturní bariéra - Neexistují překlady městského webu - Koordinátor města - Trestná činnost drogy - Slabé síťování a koordinace obce s NNO - Soc.prac. (by měl ) zkoumat potřeby obyvatel města vč. cizinců - Úředník (by měl) přenášet na NNO, kde chybí služby - Neexistence zmapování cizinců trvale žijících v Karlových varech - Absence interkulturního vzdělávání pro občany - Předsudky - Absence cizinců v samosprávě 38

39 2.4.3 Cíle v oblasti Sociální práce a bezpečnost A. Koordinátor pro integraci cizinců města KV lokalizován na MM KV, podřízen přímo primátorovi B. Komise pro integraci cizinců města KV lokalizován na MM KV, podřízen přímo primátorovi C. Interkulturní vzdělávání zaměstnanců MM KV. Jazyková vybavenost. Téma napříč všemi odbory. D. Vzdělávání cizinců, legislativa, podpora NNO E. Specifika jednotlivých kultur nutné poznat a orientovat se v nich F. Multijazykový web místní samosprávy G. Podpora zaměstnávání cizinců v samosprávě Do podoby akčního plánu byl následně rozpracován strategický cíl A - Koordinátor pro integraci cizinců města KV odbor kancelář primátora MM KV, ve styku s vedoucími všech ostatních odborů Akční plán Sociální práce a bezpečnost: Koordinátor pro integraci cizinců města KV Strategick á aktivita Koordinát or pro integraci cizinců města KV Dílčí aktivita Kdo Kdy Ukazatel Finance Návrh na vytvoření pozice koordinátora vytvoření pozice koordinátora Zpracování karlovarské integrační koncepce (či strategie) s využitím výstupů z workshopu primátor primátor koordinát or Počátek roku 2015 Květen 2015 Prosine c 2015 Návrh na vytvoření pozice, popis pozice vyhlášení výběrového řízení, nabídky kandidátů, pracovní smlouva Vytvořenýdokum ent koncepce schválený Radou města MM MM, eventuelně MV ČR z emergentníc h projektů MM, eventuelně MV ČR z emergentníc h projektů 39

40 Vytvoření komise/praco vní skupiny (vedoucí relevantních odborů, zástupci menšin, NNO) koordinát or Prosine c 2015 Schválení záměru zastupitelstvem, vytvořená pracovní skupina/komise MM, eventuelně MV ČR z emergentníc h projektů Shrnutí a doporučení pro oblast Sociální práce a bezpečnost Shrnutí Mezi silné stránky v této oblasti patří zejména fakt, že se vedení města plánuje aktivně zabývat problematikou integrace cizinců. V Karlových Varech se také již zformovalo dostatečné množství spolků, jejichž představitelé již spolupracují či by byli ochotni blíže spolupracovat s městem. Městská policie je rovněž připravena spolupracovat zejména v oblasti osvěty a spolupráce se spolky. Sociální práci a sociálnímu poradenství se v omezeném rozsahu věnuje CPIC a také další organizace a spolky, jako je Viethelp, Klub Hanoi, Integra atd. V Karlových Varech má pobočku rovněž Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a existuje zde Generální konzulát Ruské federace. Naopak slabou stránkou se zdá být izolace cizinců, ať už z důvodů uzavřenosti jejich komunity, kulturních rozdílů, odlišného způsobu komunikace či předsudků mezi jednotlivými skupinami cizinců a většinovou populací. Komunikace mezi zmíněnými spolky a dalšími subjekty včetně města se jeví jako nedostatečná. Jako slabá stránka byla během workshopu definována i neznalost české legislativy, která je rovněž důsledkem nízké interakce s okolní většinovou společností. Ve městě absentuje terénní práce zaměřené na cizince, jež by monitorovala potřeby cizinců a poskytovala základní služby zaměřené na podporu během každodenního života cizince v Karlových Varech, tedy nejen během návštěv úřadů. Tento typ služeb z principu nemůže suplovat městská policie. Zcela zde chybí jakákoliv forma institucionální podpory pro migranty bez platného povolení k pobytu a také pro azylanty, osoby s doplňkovou ochranou a EU občany (zejména ze zemí jako Bulharsko, Rumunsko, Slovensko atd.) v obtížných situacích těmto kategoriím migrantů není schopno CPIC poskytnout podporu, neboť nepatří mezi jeho cílovou skupinu. Podpora těchto osob probíhá pouze na neformální úrovni a mezi účastníky workshopu panuje o existenci problémů spojených s těmito osobami (a existenci specializovaných služeb) pouze nízké povědomí. Obecným problémem je rovněž nízké využívání tlumočnických služeb u institucí státní správy a samosprávy (např. Úřadem práce, Celní správou, Policií ČR, Městskou policií apod.). 40

41 Doporučení Pro tento cíl považujeme za klíčové komplexně zhodnotit potřeby cizinců i státních a samosprávních institucí ve městě a sestavit podle toho i pracovní náplň a požadavky na osobu koordinátora. Tato osoba by měla nejen mít velmi dobrou znalost cizinecké a integrační problematiky, ale měla by být schopna strategicky přemýšlet a identifikovat případné potřeby města v této oblasti. Pro město by bylo užitečné disponovat sítí tlumočníků či sociokulturních mediátorů z řad osob z nejpočetnějších cizineckých komunit, kteří budou k dispozici orgánům státní správy či samosprávy. Financování těchto osob je možné zajistit z emergentních projektů MV ČR, dále je vhodné se informovat o službách sociokulturních mediátorů (InBáze Praha) či komunitním tlumočení zaváděném pilotně na vybraných Úřadech práce (Fond dalšího vzdělávání Praha). Považujeme za vhodné rozšířit spektrum sociálních služeb pro cizince o terénní sociální poradenství. Vzhledem k nedostatečné kapacitě služeb poskytovaných CPIC doporučujeme outsourcing této služby od externího dodavatele (NNO působící na území města či tradiční NNO, které v ČR v této oblasti působí např. v minulosti v Karlových Varech působila Organizace pro pomoc uprchlíkům). Doporučujeme rovněž přeložit relevantní městské vyhlášky do jazyka nejpočetnějších cizineckých komunit a publikovat je na magistrátním webu, případně integračním portálu, pokud bude realizován, a rovněž je šířit prostřednictvím existující sítě kontaktů či terénní sociální práce. Bylo by vhodné připravit strategii integrace a při jejím plnění se nespoléhat pouze na externí subjekty, ale do maximální míry snažit vytvořit vlastní kapacity (pozici koordinátora integračních aktivit), který bude proces zajišťovat a postupně budovat své know-how. K tomuto cíli může městu pomoci například seznámení se s příklady dobré praxe z jiných českých či EU měst. Doporučujeme městu podporovat participaci cizinců a menšin na rozhodovacích procesech ve městě, integrační vzdělávání úředníků, posílení městské policie o příslušníky menšin (uniformovaní zaměstnanci z řad cizinců jsou v procesu integrace důležitým bodem). Zapojování cizinců do veřejného života lze chápat jako měřítko integrace cizinců, proto doporučujeme se tomuto bodu věnovat a přibližovat. 41

42 2.5 Podnikání a obchod Hlavní identifikovaná témata v oblasti Podnikání a obchod: 42

Zápis z expertní pracovní skupiny na sociální poradenství (rodiče cizinci, předávání informací)

Zápis z expertní pracovní skupiny na sociální poradenství (rodiče cizinci, předávání informací) Zápis z expertní pracovní skupiny na sociální poradenství (rodiče cizinci, předávání informací) 14. 1. 2014 Účastníci pracovní skupiny: David Beňák - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Úřad

Více

PRAHA 12. Základní přehled

PRAHA 12. Základní přehled PRAHA 12 Základní přehled Správní obvod Praha 12 je tvořen územím městských částí Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha-Libuš (Libuš a Písnice). Podíl cizinců na žijících na území

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha (ICP) - 11. integrační centrum z 13 v ČR - založeno Magistrátem hl. m. Prahy k 14. 3. 2012 - financování:

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ Setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník 1 Program Úvod, Strategie ke vzdělávání na území MAP Diskuze, usnesení Nabídka

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Formování profese interkulturní pracovník. možnosti zapojení v institucích veřejné správy

Formování profese interkulturní pracovník. možnosti zapojení v institucích veřejné správy Formování profese interkulturní pracovník možnosti zapojení v institucích veřejné správy 3. poradní platformu zástupců městských částí a MHMP pro oblast integrace cizinců 15.10.2013 Doba trvání projektu:

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY Praha, 13. března 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-mc Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 MĚSTSKÁ PRAHA PRAHA 14 14 Představení městské části Praha 14 Městská část Praha 14 je jednou z 57 městských části

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Udržitelný rozvoj na Praze 14

Udržitelný rozvoj na Praze 14 Udržitelný rozvoj na Praze 14 Městská část Praha 14 jedna z 57 městských částí hlavního města Prahy původní historické obce Kyje, Hloubětín, Hostavice a sídliště Černý Most přibližně 45565 obyvatel 2 Městská

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO ROK

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO ROK PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO ROK 2016 Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK - 1 - AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO ROK 2016 Na základě realizovaných aktivit místní Agendy 21, jejich vyhodnocení

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 Cíle zpracovávaného dokumentu Hlavním cílem dokumentu je vytvořit strategický dokument,

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi Místní Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 Zohledňuje konkrétní problémy

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Formování profese interkulturní pracovník inspirace portugalským modelem

Formování profese interkulturní pracovník inspirace portugalským modelem Formování profese interkulturní pracovník inspirace portugalským modelem 9. setkání regionální platformy 15.10.2013 Doba trvání projektu: 01.12.2012 30.11.2014 Zahraniční partner: ACIDI, I.P.(Vysoký komisariát

Více