V roþní zpráva PS POHODA. Jaromşř

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roþní zpráva PS POHODA. Jaromşř"

Transkript

1 V roþní zpráva 2008 PS POHODA Jaromşř

2 vodem Rok 2008, další rok v řadě činnosti a působení pionýrské skupiny POHODA v Jaroměři. Ne jinak vyjímečný, rozhodně ne podprůměrný, prostě tuctový rok. Jedeme stále ve stejných, dobře položených kolejích, v nastavených hodnotách s vytýčenými cíli a splněnými úkoly. Jediná, podstatná změna, která nastala v chodu skupiny je, že odchází oddíl Poutníci, kteří vzhledem k členské základně se stěhují do Josefova, kde zakládají novou skupinu. Na POHODĚ pracuje nově volnočasový klub Křižáci a zatím zkušebně volnočasový klub Clona. Stálicemi skupiny jsou i nadále oddíly Maxim a Tuláci. Pravidelná činnost oddílů je základem našeho snažení, založená na pořádání schůzek 1x za týden. Všestranná činnost, hry a soutěže zaměřené na poznávání přírody, tábornické dovednosti, sportovní soutěže a turnaje to vše v obecné rovině je náplní našich schůzek. To přináší své výsledky v nezanedbatelné členské základně, kterou máme, kterou tvoří děti od předškolního věku až po deváťáky a studenty nižších ročníků středních škol. Věková kategorie let je velmi sporadická, což není jen náš problém, ale problém i v jiných oddílech, organizacích. Bohužel, tato skupina si přestává hrát, chybí ji smysl pro organizaci a zodpovědnost. Přínosem jsou pro nás lidi, kteří přicházejí (vracejí se) po tomto věku, kteří chápou své postavení a důležitost v oddíle, na skupině. Velmi dobře se nám spolupracuje s rodiči dětí, při zajištění a organizaci, pořádání některých akcí. Naše, více jak...letá činnost je založena hlavně na pořádání tradičních akcí, jednodenních či dvoudenních výprav, prodloužených víkendovek, jarních a podzimních prázdnin a letního tábora. Další nevýznamný čas věnujeme zvelebování klubovny, kterou chceme vybavit, připravit a zpřístupnit i dalším oddílům v rámci jejich akcím, výletům a návštěvě Jaroměře. Nezůstáváme stranou při pořádání akci pro veřejnost, od malých jednodenních soutěží po velké akce celorepublikového rázu, výpomoc při organizování akci jiných organizací a spolků. Vrátím se ke slovům na začátku jedeme, jedeme dál, jedeme na plný plyn a věřím tomu, že pojedeme dál v tradici, která je na POHODĚ, na kterou jsou lidé, veřejnost a hlavně děti zvyklí.

3 ODD LOVÉ AKCE vícedenní SNĚHOVÁNÍ ubytování klubovna Jaroměř - vaření na sněhu, sportovní turnaj, odlévání stop, stopování, ZIMA NA ORLÍ ubytování klubovna Jaroměř - výprava na táborovou základnu, kam jezdíme v létě, "rekonstrukce" letního příběhu KULIOLYMP táborová základna Mělčany jarní hrátky, otvírání studánek, velikonoční inspirace, výroba píšťalek,

4 ODD LOVÉ AKCE vícedenní KOKOŘÍN ubytování Liběchov - výlety výprava a zdolání hory Říp, prohlídka skal Čertovy hlavy, návštěva hradu Houska, Kokořín TÁBORÁČCI ubytování a stanování na základně Vítězná-Hájemství, praktická prověrka tábornického života, vaření v kotlíku, výpravy do okolí VÁLENDA ubytování chata Jiřinka Janské Lázně, tradiční pohodová akce s výšlapem na Černou horu, v druhé části představení baletu ve vlastní režii

5 ODD LOVÉ AKCE jedno-dvoudenní ANDĚLSKÁ námětová schůzka s programem, kulturním vystoupením a mikulášskou nadílkou VÁNOČNÍ společná vánoční schůzka s pravým bramborovým salátem, rybou, nadílkou a silvestrovsky laděným večerem.. PRODLOUŽENÁ - v průběhu roku pořádáme několik půldenních akci, během kterých pořádáme různé sportovní turnaje, nebo tematické soutěže. Na pořadu jsou i společné přípravy na dlouhodobé akce (připravy na tábor, atp.)

6 ODD LOVÉ AKCE pro veřejnost KARNEVAL privátní karneval pro členy oddílu, děti z dalších skupin a veřejnost, na programu společné hry a soutěže, vyhodnocení masek, tombola KULIČKIÁDA tradiční jarní turnaj v cvrkání kuliček, několik disciplín. Akce pořádána za účasti spřátelených oddílů a veřejnosti. DRAKIÁDA pravidelně se opakující akce pro veřejnost v pouštění draků, vlastnoručně vyrobených i kupovaných. Velká účast a zapojení rodičů.

7 ODD LOVÉ AKCE s dalúí organizací STRAŠLES Dolany u Jaroměře - výpomoc na akci pro děti a dospělé na závěr prázdnin, kterou pořádají organizace a spolky v obci Dolany. BAMBIRIÁDA Jaroměř - velká celorepubliková akce dětských organizací pořádána ve spolupráci dalších organizací. Naše skupina byla mezi hlavními pořadateli akce. MC METUJE kemp Brodský u Červeného Kostelce - spoluúčast v pořadatelské službě organizátorům závodu psích spřežení, akci bereme jako výpomoc a propagaci oddílu

8 PR ZDNINOVÉ JaTaPuRy Pustá Rybná u Poličky - týdenní pobyt během jarních prázdnin na chalupě na Vysočině, tematicky zaměřený pobyt, hra a soutěže na téma nadcházejícího jary. POPRMA TZ Pod Vysákem Stárkov - vícedenní pobyt v podzimní krajině. Výpravy do okolí, návštěva kulturních míst, batikování, polotáborový život AKCE Letní tábor TZ Na Orlí řece, Záchlumí JO-JO manévry celotáborová hra na branné téma v tematicky laděných soutěžích a vojenské disciplíně. Spolupráce s hasiči, členy klubu Airsoft a další

9 SOBROL Ve dnech září 2008 proběhl další ročník tradičního setkání oddílů SOBROL, který se uskutečnil v autokempu Nesytá-Kohoutově, kam přijeli děti a jejich vedoucí z oddílu Kadet (TOM) z Červeného Kostelce, z kmene Tate Osmaka (LLM) z Dolan, dále oddíl Puštíci (ČSOP) z Jaroměře, Podskalák (Pionýr) z Trutnova, klub fantasy z DDM Klíč Josefov, děti z o.s. Víkend z Chvalkovic, oddíl Lo3 (TOM) z Hronova. Tradičně se setkání účastnil i turistický oddíl F. Elstnera (Pionýr) z Pardubic a nejvzdálenější Lvi z PS Vysočina a pořádající oddíly Maxim a Tuláci z PS POHODA Jaroměř. SOBROL 2008 byl účastníky zhodnocen jako nejzdařilejší v celé sérii dosud pořádaných ročníků. Podařilo se, aby se děti z různých oddílů a organizací dostali mezi sebe, poznaly se, ukázaly svoji činnost. Podařilo se, že si vedoucí mohli mezi sebou pohovořit o práci s dětmi, vyměnit si nápady. Podařilo se ukázat, že tu jsou dětské oddíly, jejich vedoucí, že tento svět stále funguje. Při závěrečném loučení a velkém pozdravu ahoj bylo patrno a nahlas zaznělo, že se příští rok opět sejdeme.

10 SEDM VELMOC Během víkendu proběhl již druhý ročník SPAOF Soutěžní přehlídka amatérských oddílových filmů. Klubovna PS POHODA se v tu dobu změnila na malé Karlovy Vary, kdy na třech místech bylo možno sledovat soutěžní filmy. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 18 filmů a 3 fotoprezentace, které zastupovaly přihlášené organizace PS Podskalák Trutnov, PS F.L. Věka Dobruška, PS POHODA Jaroměř, TOM Kadet Červený Kostelec, PS J. Wolkera Dvůr Králové n. Labem, ČSOP Puštíci Jaroměř, O.S. Víkend Chvalkovice, LLM Kmen Tate Osmaka a Turistický oddíl F.A. Elstnera z Pardubic. Od 21. hod. v pátek přes půlnoc sledovala nezávisle závislá komise film po filmu a podrobně si zapisovala poznámky. Kolem jedné hodiny v sobotu máme za sebou všechny filmy. Schází se komise tvořená ze zástupců zúčastněných organizací. Rokují, sčítají, rozebírají své poznámky. Do následného finále postupují filmy JO-JO manévry PS POHODA, Čarodějnické hrátky PS Dvůr Králové n. Labem, Náborový film Kadetů z Červeného Kostelce, Táborový film T.O. z Pardubic, Běh přes Yukona a Sedm návratů do Radvanic PS Dobruška, 13. hora PS Dvůr Králové n. Labem a Vavřinečák Kadetů z Červeného Kostelce. Znovu všichni usedají a sledují obrazovku, aby určili výsledné pořadí. Něco po druhé hodině jsou známy výsledky : I. místo JO-JO manévry PS POHODA Jaroměř Náborový film TOM Kadet Červený Kostelec II. místo Běh přes Yukon PS F.L. Věka Dobruška III. místo Čarodějnické hrátky PS J. Wolkera Dvůr Královbé n. L. Ostatní filmy byly ohodnoceny hlavními cenami pořádající organizace Další zvláštní cenu získal film LLM Příběh Kosího potoka a film Bambiriáda 2008, který byl zpracován na zakázku a zastupoval ukázku činnosti několika organizací. Rozhodování bylo opravdu nesnadné, neboť každý film měl něco svého, specifického. Komise přihlížela hlavně k tomu, jak film promluvil na diváka, zda mu měl co říct o činnosti, což je hlavní cíl této soutěžní přehlídky. Aby filmy ukázaly, co se kde děje, poradily s nápady další možné oddílové činnosti.

11 ROZKOÒ RESCUE Toto cvičení je určeno pro 4 členná družstva dětí základních škol narozených v letech Účastnit se mohou základní školy, kroužky mladých zdravotníků, hasičů a jiných mládežnických spolků. Hlavní podmínkou je dodržení věkové hranice soutěžících. Ve dnech se již po druhé, na přehradě Rozkoš v campu u České Skalice uskutečnila soutěž v první pomoci, pro dětská čtyřčlenná družstva od 10 do 15 let. V letošním roce se přihlásilo osm družstev, která zde srovnávala své vědomosti v oboru zdravovědy. Byla zde namaskována různá zranění, která mohou každého potkat v reálném životě někde na ulici, např: tepenné a žilní krvácení, autonehoda, resuscitace, střelná a bodná zranění, zlomeniny a spousta dalších, se kterými si soutěžící museli poradit. Akce začala čtvrtečním ránem, kdy přijížděla družstva, která se zde ubytovávala a registrovala. Na dopoledne byly nachystané poučné přenášky při kterých si soutěžící ještě doplňovali své znalosti. Okolo jedné hodiny odpoledne proběhl hromadný start, na kterém soutěžní družstva čekalo osm stanovišť.

12 VOLNOÞASOVÉ KLUBY KŘIŽÁCI Naše činnost byla zahájena v říjnu loňského roku. Program je zaměřen na výuku první pomoci, který je rozdělen do teoretického a praktického bloku. Scházíme se každou středu v 16 hodin v klubovně PTO Maxim v areálu nemocnice. V současně době, klub navštěvuje 18 dětí ve věku 6 až 15 let. Program volnočasového klubu je rozdělen, jak již bylo zmíněno do teoretického a praktického bloku. Děti se učí základny první pomoci, rozpoznat závažnost poranění, umět reagovat s rozvahou, ale rychle, tak aby byla poskytnuta první pomoc co nejdříve. Dalším bodem výuky je komunikace s okolím, jak volat na dispečink záchranné služby, ale i ostatní složky integrovaného systému. Nejvíce času děti tráví nácvikem praktických dovedností v poskytování první pomoci. Jedenkrát do měsíce je schůzka zaměřena přímo na modelové situace, kdy namaskujeme na figuranty poranění a děti si zkouší daná poranění ošetřit. V loni jsme se věnovali přípravě na soutěž Rozkož Rescue junior, kam jsme vyslali jedno družstvo. Letos bychom se chtěli též zúčastnit, některé ze soutěží mladých záchranářů. Naše činnost nespočívá jenom ve výuce, ale také občas vyrazíme na výlet do přírody, zaplavat si do plaveckého bazénu v HK. Každým rokem se účastníme tradičného pečení perníků, které pořádá místní skupina ČČK Jaroměř. A právě místní skupině ČČK Jaroměř, děkujeme za ochotu a pomoc.

13 Finance Náklady a výnosy PS POHODA Jaroměř, Národní 83 Rok 2008 Náklady MTZ, klubovny - hrazeno z vlastních peněz MTZ, klubovny - hrazeno z dotace MŠMT MTZ, klubovny - hrazeno z dotace KÚ KHK Služby - hrazeno z vlastních peněz 12856, Služby - hrazeno z dotace MŠMT 21380, Služby - hrazeno z dotace MÚ Jaroměř Akce, tábory - hrazeno z vlastních peněz Akce, tábory - hrazeno z dotace MŠMT 38359, Nájemné, akce - hrazeno z dotace MÚ Jaroměř Akce, tábory - hrazeno z dotace KÚ KHK Poplatky ze vedení BÚ - placeno z vlastních peněz 2323 Náklady celkem ,85 Výnosy ÚP - zájmové akce ÚP - tábory Úroky z BÚ 33, Dary Členské příspěvky Dotace - MŠMT 72057, Dotace - MÚ Jaroměř Dar - KÚ KHK Tržby z prodeje majetku 6000 Výnosy celkem ,01 Hospodářský výsledek (výnosy - náklady) -7281,84

14 NaÚe biblio(filmo)grafie V průběhu roku jsme vydali řadu písemností spojených s oddílovou činností ("zvadla" na akce, účastnické listy, diplomy) Dále jsme vydali CD DIGI-FOTO ALBUM č. 8, DVD film z jarních prázdnin a DVD film z letního tábora JO-JO manévry..

15 PODŞKOV N Teprve, když člověk něco zažije, teprve když má chvilku klidu, tak si uvědomí, co všechno se muselo udělat. Ono se to ale neudělalo samo, ale byli u toho lidi. Vedoucí, kamarádi, rodiče a známí. Dovolte nám, abychom tyto řádky věnovali těm, kteří nám pomohli. V první řadě vedoucím, instruktorům a staršinům oddílů, za obětavost, jejich čas a lásku, kterou věnují svým vlastním oddílům - nevlastním dětem. V porovnání s dobou, ve které žijeme, kde není obvyklé udělat cokoliv zadarmo pro jiné a ještě na úkor svého volného času. Jsou tu, pracují, připravují, plánují, nezastaví se. Věnují tomu svůj čas, víkendy, dovolenou. A ještě při tom přebírají zodpovědnost za tolik nevyzpytatelné děti. Jim patří velké poděkování, vyznamenání, odměny. Většina těchto nadšenců nestojí o publicitu, jejich velkou odměnou je, když se jim v oddíle daří, děti si o oddíle povídají, pravidelně se účastní akcí a jsou šťastné. Pro vedoucího, instruktora či staršinu není lepší odměna, než rozzářené spokojené děti, nezapomenutelné zážitky, nekonečné vzpomínky. Přidají-li se k této pochvale rodiče, neexistuje lepší okamžik. Další poděkování patří rodičům dětí, které naše oddíl navštěvují. Rodičům, kteří umožní dětem být s námi. Rodičům, kteří dokážou pomoci vedoucím v jejich snaze připravit a zorganizovat pro děti program, zábavu. Jsou to maličkosti. Nabídka k převezení batohů na víkendové akci, krabice dobrých koláčů, nebo narychlo upečené buchty. Jsou to věci (druhotné suroviny) ze závodů, či firem, kde pracují, které se nám hodí, které využijeme. Za toto všechno, za velké věci i maličkosti děkujeme. Je to pro nás impulsem, dobitím tolik potřebné energie. Dále děkujeme : za pomoc a finanční podporu Česká rada Pionýra Ministerstvo školství a mládeže Krajský úřad Královéhradeckého kraje Městský úřad Jaroměř

16 Pionýrská skupina POHODA Národní Jaroměř IČ bankovní spojení č.ú /0300 VSP/1-1793/90-R

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2010 1 Základní údaje Název organizace:...campamento '99, o. s. Organizační forma...občanské sdružení Datum založení... 4. května 1999 Registrace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2005 Základní údaje Název organizace:... Campamento '99 Organizační forma... občanské sdružení Datum založení... 4. května 1999 Registrace u MV

Více

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007 3.1 Velká Duha 3.2 Duhovka 3.3 Malá Duha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE Obsah Vlídný vtip na úvod Organizační struktura Členská základna Z našich krajských rad Adresář krajánků Asociace TOM ČR Výlety a výpravy našich oddílů

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Jsme sdružením dobrovolným, otevřeným hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme

Více

Milí poutníci, tomičky a tomíci,

Milí poutníci, tomičky a tomíci, Milí poutníci, tomičky a tomíci, Kalendárium je tak trochu naší výkladní skříní. Ne snad, že by oddíly TOM pořádaly jen akce v Kalendáriu uvedené! Oddílový život v naší asociaci je o poznání pestřejší.

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Ročník 21 (41) květen / červen

Ročník 21 (41) květen / červen ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 21 (41) květen / červen Číslo 3 2014 Světový den Červeného kříže Osmý květen je Světovým dnem Červeného kříže. Byl vybrán jako den narození zakladatele Mezinárodního hnutí Červeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Občanské sdružení KADET Fr. Hrubína 753 674 01 Třebíč IČ: 266 39 904. web: www.oskadet.cz mail: info@oskadet.cz telefon: 777 750 131

Občanské sdružení KADET Fr. Hrubína 753 674 01 Třebíč IČ: 266 39 904. web: www.oskadet.cz mail: info@oskadet.cz telefon: 777 750 131 Občanské sdružení KADET Fr. Hrubína 753 674 01 Třebíč IČ: 266 39 904 web: www.oskadet.cz mail: info@oskadet.cz telefon: 777 750 131 Jsme organizace, která si říká KADET - kamarádi dětem. Právě jim, mládeži

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení Vážení přátelé, Právě otvíráte Výroční zprávu našeho Občanského sdružení za rok 2012. Čas je mnohdy rychlejší než naše uvažování, skutky, plány a vzpomínky na všechno to, čím jsme v loňském roce prošli.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 OBSAH Úvodní slovo Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo ve světě Adolph Kolping Kolpingovo dílo v roce 2013 Terapeutická komunita Sejřek

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového KD Svět. Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového KD Svět. Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015 Ročník 54. / červenec-srpen 2015 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového KD Svět Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015 Pozvánka 170 let železnice v

Více

občanské sdružení Salamandr pro práci s dětmi a mládeží na období let 2011-2015

občanské sdružení Salamandr pro práci s dětmi a mládeží na období let 2011-2015 občanské sdružení Salamandr pro práci s dětmi a mládeží KONCEPCE ROZVOJE ČINNOSTI v rámci projektu Hrou za poznáním na období let 2011-2015 Příbram, září 2010 Anotace Práce vychází z vlastních zkušeností,

Více

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011 mladí lidé energie DOBROVOLNICTVÍ POMOC podpora POTŘEBY péče síťování biodiverzita ekologie projekty MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST setkávání zkušenosti výchova ZAMĚSTNANCI

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc Naše téma: Dětský spolek = naše hobby číslo 2/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Jana Nováčková Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031, 603 717 216. E-mail: zsandel@gmail.com Bankovní spojení:

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více