Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad obvyklé ceny nemovitosti"

Transkript

1 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, ICQ: , GSM: ZNALECKÉ POSUDKY PRODEJ NEMOVITOSTÍ VYPRACOVÁNÍ SMLUV ZNALECKÉ A REALITNÍ PORADENSTVÍ Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 71-02/2011 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Komerční objekt - Penzion, čp.117, s přísl. v obci Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic, okr. Sokolov Zelená hora 117 / 117, Kraslice - Zelená Hora Kraj Karlovarský, okres Sokolov, obec Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic, kód ČSÚ: , LV: 1340 Ostatní stavby: Pozemky: st. 124 Vlastník stavby: Ondřej Chejn, Dukelská 111, Kraslice, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Vlastník pozemku: Ondřej Chejn, Dukelská 111, Kraslice, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 OBJEDNATEL : Exekutorský úřad Prahy 4, JUDr. Jana Tvrdková; č. obj.:sp. zn. 095 Ex 149/10/U 02-37, Adresa objednatele: Hornokrčská 650 / 29, Praha 4 IČ: telefon: DIČ: CZ fax: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Ing. Petr Křivánek Komenského 716, Praha IČ: telefon: DIČ: CZ fax: Zjištění ceny obvyklé v místě a čase, pro účely prodeje nemovitosti v dražbě veřejné dobrovolné ke dni (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Současný stav Kč Datum místního šetření: Datum zpracování : Počet stran: 21 stran Počet příloh: 7 V Praze, dne Otisk razítka Ing. Petr Křivánek

2 STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI stavba dokončena v r změna stavby v r. rekonstrukce v r. Rekonstrukce: celková dílčí střecha, fasáda zateplení okna, dveře ostatní SOUČASNÝ STAV Konstrukce: zděné betonové montované kovové dřevěné jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl., podn. část. obsazen volný objekt Okolí: bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna Příjezd: zpevněná komunikace Přípojky: / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: Stavebně technický stav stavby: Vytápění: okrajová část ostatní dobře udržovaná ústřední / etážové - tuhá paliva RODINNÝ DŮM SOUČASNÝ STAV Typ PP RD Obytná/ Nebyt. Garáž Pozemky výměra OP ZP Rozestavěnost m 2 ks m 2 m 3 m 2 % 124 / ,00 KUPNÍ CENA VYHODNOCENÍ KUPNÍ CENY 0 Kč Protože se zatím k tomuto účelu nejedná o obchodní kontrakt (koupě či prodej) ve vztahu k posuzované nemovitosti, ale o vyhotovení odhadu pro potřebu exekučního řízení, není provedeno vyhodnocení kupní ceny. RIZIKA negativní vlivy okolní zástavby právní zánik stavby (zánik čp/čo) sociální riziko riziko přístupu a příjezdu věcná břemena předkupní právo ostatní omezení evidence v KN záplavová a zátopová oblast pojištění proti zaplavení ano / ne - 2 -

3 NÁLEZ Situace Přehled podkladů Charakteristika obce Poloha nemovitosti 1. Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení znalce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne Výpis z KN, podle LV č.1340 pro obec Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic, okr. Sokolov, vyhotovené KÚ pro Karlovarský kraj, KP Sokolov ze dne ; 3. Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Zelená Hora u Kraslic ze dne ; 4.Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Zelená Hora u Kraslic, zajištěná znalcem ke zpracování tohoto odhadu z internetového portálu 5.Smlouva o nájmu nebytového prostoru - (1.NP - pohostinské zařízení) ze dne Informace a údaje sdělené majitelem nemovitosti při místním šetření a prohlídce nemovitostí dne ; 7. Informace a údaje zjištěné, resp. ověřené z internetových portálů aj., použité k sumarizaci údajů a poznatků při aplikaci porovnávací metody ocenění; 8. Skutečnosti a výměry zjištěné odhadcem na místě samém; ke kontrolnímu zaměření bylo užito laserového dálkoměru a svinovacího metru (pásma); 9. Fotodokumentace předmětné nemovitosti, pořízená odhadcem na místě samém při místním šetření a prohlídce nemovitostí dne ; Město Kraslice (7150 obyvatel) se rozkládá na úpatí západočeské části Krušných hor v Kraslickém průsmyku. Sousedí s německým městem Klingenthal, s nímž jej spojuje hraniční přechod pro osobní automobily, pěší turisty, cyklisty a železnice. Vlakem nebo po silnici č. 210 se dostanete do cca 30 km vzdáleného Sokolova. Přibližně stejně daleko je z Kraslic také do Karlových Varů a Chebu.Okolí Kraslic tvoří dosud nepoškozená přírodní území s řadou vzácných druhů rostlin a živočichů. Proto tu jsou výborné možnosti pro turistiku a zimní sporty.kraslice byly založeny ve 13. století, roku 1370 získaly statut města. Na bohatou historii upomínají četné architektonické památky. Dnes jsou obcí s rozšířenou působností. Současná charakteristika a infrastruktura obce - občanská vybavenost: Instituce, úřady: městský úřad, policejní stanice, pošta, hasičský záchranný sbor Školství, sport: základní škola, školka, městská knihovna, fotbalové hřiště, malý lyžařský vlek Doprava: vlakové nádraží, autobusy meziměstské, tři benzínové pumpy Obchody, služby, kultura: klasické potraviny a tři supermarkety,pohostinství Zdravotnictví: pouze praktický lékař (nemocnice - Sokolov) Průmysl: Techplast (strojírenský průmysl) Inženýrské sítě v obci: Elektřina, Plyn, Vodovodní řád (Kanalizace není) Oceňovaná nemovitost se nachází v obci Kraslice a to konkrétně v části obce a k.ú. Zelená Hora u Kraslic, což je směrem na Bublavu, kde se nachází lyžařské vleky (cca 3km). Budova se nachází na samotném okraji obce v zástavbě rodinných domů. Je to jedna z posledních staveb v obci přímo u Bublavského potoka. (viz vyznačení v ortofotomapě). Kromě zmiňovaných domů se v okolí nachází již jenom lesy a příroda. Popis omezení rizik nemovitostí Sociální riziko Negativní vlivy v okolní zástavbě Záplavová oblast/zátopové území Riziko přístupu a příjezdu Věcná břemena Předkupní právo Ostatní omezení Evidence v KN Právní zánik stavby Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Exekuce. K nemovitosti bylo zřízeno exekutorské zástavní právo a je nařízena exekuce! Tento posudek však odráží tržní cenu nemovitosti jako takové, tudíž k tomuto nebude při stanovení ceny přihlíženo. Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno - 3 -

4 Popis jednotlivých staveb Základní popis Druh stavby - účel využití Dispoziční řešení Popis tech. stavu stavby Příslušenství stavby Jedná se o samostatně stojící objekt (Penzion s výčepem), který má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Dům má sedlovou střechu. Oceňovaná nemovitost se skládá ze zmiňovaného objektu, venkovních úprav a pozemku dle LV č.1340 pro obec Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic, okr. Sokolov. Venkovní úpravy a vedlejší stavby jsou specifikovány v samostatném odstavci - příslušenství. Z pozemků je to zastavěná plocha a nádvoří pč. 124 o výměře 267m 2. Tento pozemek je takto zapsán v KN. Příjezd k domu je po zpevněné komunikaci. U penziónu je na webových stránkách uvedeno: K pensionu Vogador patří veliká zahrada s altánem, udírnou a kulatým bazénem 3,66 x 0,9 m (jen v letních měsících). Toto zázemí se však ve skutečnosti nachází na cizím pozemku a je užíváno bez jakékoliv smlouvy nebo dohody a tudíž nemůže být bráno při ocenění v úvahu. Z tohoto důvodu se dá konstatovat, že se v podstatě jedná o penzion bez dalšího příslušenství a přímé možnosti vyžití jiných venkovní volnočasových aktivit přímo u penzionu. Toto bude zohledněn v dalším ocenění. Budova byla v roce 1991 postavena za účelem komerčního využívání formou pohostinství a ubytovacího zařízení a k tomuto účelu je využívána více či méně úspěšně až do současné doby. Jedná se o budovu, která má jedno podzemní podlaží (ve svahu - ze strany silnice je pod úrovní terénu, zezadu je celé nad úrovní) a dvě nadzemní podlaží. Podzemní podlaží, které je buď přístupné zevnitř nebo zezadu zvenku, je využíváno jako skladovací prostory pro účely horních podlaží (4 sklady), dále je zde sociální zařízení, kotelna, bazén a sauna. 1.NP je využíváno k provozování nebo pronájmu pohostinského zařízení a 2.NP je využíváno k provozování nebo pronájmu ubytovacího charakteru (penziónu). V 1.NP se vchází venkovními dveřmi z terasy do chodby, dále je tu kuchyně, chodbička, schodiště dolů a nahoru, výčep s barem a jedním stolem, místnost s kulečníkem, místnost pro hosty (hospoda) a dvě sociální zařízení. Ve 2.NP na které se vchází z prostoru výčepu dřevěnými schody se nachází chodba z níž se dá jít do tří samostatných jednotek. Jedna obsahuje ložnici a sociální zařízení a další dvě totožné obsahují chodbičku, pokoj a sociální zařízení. Každá má také svůj balkónek. Objekt byl postaven dle kolaudačního rozhodnutí v roce 1991, od té doby nebyla na domě provedena žádná zásadní a v podstatě ani drobná rekonstrukce. Všechny prvky dlouhodobé i krátkodobé životnosti jsou stále původní, byla prováděna dle informací pouze pravidelná údržba - malování apod. V současné době má dům následující technický popis: základy s izolací, svislé konstrukce zděné (tl. 45cm), stropy keramické hurdiskové, střecha sedlová, krytina plechová, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, vnitřní omítky vápenné, vnější omítka vápenné a částečně keramický obklad, vnitřní obklady keramické standardního rozsahu, vnější obklady již zmiňovaná část fasády, schody dřevěné, dveře dřevěné do kovových zárubní, prosklené a plné, okna dřevěná zdvojená, podlahy obytných místností betonové s PVC nebo kobercem, ostatní podlahy dlažby nebo PVC, vytápění ústřední na pevná paliva, elektroinstalace 220/380, bleskosvod má, rozvod teplé i studené vody, zdroj teplé vody boiler, instalace plynu chybí (ale je na hranici pozemku), svod kanalizace do lokální čističky, v kuchyni sporák na PB, elektrická trouba, hygienické vybavení (v 1.PP WC, umyvadlo, bazén v 1.NP 2 x sociálka s 1xWC, umyvadlem a sprchou ve 2.NP 3x sociálka s WC, umyvadlem a sprchou). Dům se nachází dle odhadce v odpovídajícím stavebně technickém stavu. K výše uvedené oceňované nemovitosti jako příslušenství náleží: venkovní úpravy,přípojky a pozemek. Z venkovních úprav se jedná o zpevněné plochy, venkovní schody, obrubníky, tarasy. Z inženýrských sítí jsou to přípojky elektřiny, vody a plynu a čistička, která je však v dezolátním stavu. Větší význam pro celkovou cenu nemovitosti má tudíž pouze pozemek, ostatní příslušenství je zahrnuto v ceně samotné nemovitosti. Příslušenství v podobě zázemí je výše vysvětleno v základním popisu. Konstrukce Popis 1. Základy včetně zemních prací betonové pasy izolované 2. Svislé konstrukce zděné tl. 45 cm a více 3. Stropy hurdiskové 4. Krov, střecha dřevěný sbíjený 5. Krytiny střech plechová 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky 8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky 9. Vnitřní obklady keramické běžné obklady 10. Schody dřevěné 11. Dveře dřevěné do ocelových zárubní 12. Vrata - 4 -

5 13. Okna dřevěná špaletová 14. Povrchy podlah koberce na betoně, dlažby 15. Vytápění ústřední, kotel na tuhá paliva 16. Elektroinstalace světelná třífázová 17. Bleskosvod bleskosvod 18. Vnitřní vodovod rozvod teplé i studené vody 19. Vnitřní kanalizace původní rozvody do lokální čističky 20. Vnitřní plynovod chybí 21. Ohřev teplé vody elektrický bojler 22. Vybavení kuchyní sporák na PB 23. Vnitřní hygienické vybavení umyvadla, sprchové kouty 24. Výtahy chybí 25. Ostatní bazén, sauna 26. Instalační pref. jádra Popis pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Oceňovaný pozemek parc č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 267m 2, které jsou zapsány v KN vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Sokolov na LV č pro obec Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic okr.sokolov. Na tomto pozemku parc.č.124 je postaven oceňovaný dům č.p.117. Pozemek se nachází na okrajovém území obce Kraslice, v místní části zvané Zelená Hora u Kraslic a je přímo přístupný z veřejné komunikace (zpevněné plochy). Pozemek je připojen na inženýrské sítě v místě, kterými jsou, místní el. síť a veřejný vodovod a plyn. Na pozemku je umístěna čistička splaškových vod. Pozemek pč.124 je srovnán v místě stavby do roviny,jinak je částečně svažitý. Kromě toho se u pozemku nevyskytují jiné negativní vlivy OCENĚNÍ Výpočet hodnoty pozemků porovnávacím způsobem Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků: Pro stanovení ceny pozemku nelze užít porovnávací metody, protože pozemky zastavěné podobnými nemovitostmi nejsou samostatně obchodovatelné (předmětem obchodování jsou pouze jako součást celé nemovitosti). Z tohoto důvodu byla odhadcem určena jednotková cena pozemku - zastavěné plochy a nádvoří ve výši 75,- Kč/m 2. Tato cena vychází z jednotkové ceny dané v současné době platným oceňovacím předpisem, upravené příslušnými koeficienty, přirážkami za vhodnou lokalizaci a úpravou koeficientu prodejnosti. Podle názoru odhadce je tato cena v daném místě a čase (zejména však jako součást celkové ceny nemovitosti) přiměřená. Všechny okolnosti, které toto rozhodnutí odhadce ovlivňují, jsou uvedeny v jiných částech tohoto odhadu. Druh pozemku Parcela č. Výměra m 2 Jednotková cena Kč/m 2 Celková cena pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří st Celková výměra pozemků 267 Hodnota pozemků celkem Výpočet věcné hodnoty staveb Seznam podlaží Název Zastavěná plocha Užitná plocha 1.PP 119,93 m 2 77,23 m 2 Sklad 1 8,12 m 2 Sklad 2 2,26 m 2 Sklad - výlevka 2,03 m 2 Sklad pod schodama 1,20 m 2 Chodba 8,12 m 2 Kotelna 27,49 m 2-5 -

6 Chodba 2 2,20 m 2 Chodba 3 1,88 m 2 Sauna 5,04 m 2 Bazén 8,34 m 2 Šatna 7,88 m 2 Koupelna s WC 2,67 m 2 1.NP 119,93 m 2 72,61 m 2 Předsíň 1,69 m 2 Chodba před výčepem 5,12 m 2 Výčep 16,34 m 2 Kulečník 15,71 m 2 Restaurace 15,84 m 2 Kuchyň 4,32 m 2 Chodbička 1 3,28 m 2 Koupelna s WC 1 3,52 m 2 Chodbička 2 3,28 m 2 Koupelna s WC 2 3,52 m 2 2.NP 119,93 m 2 67,61 m 2 Chodba 3,36 m 2 Pokoj 1 13,57 m 2 Sociálka 1 4,80 m 2 Chodba 2 3,36 m 2 Pokoj 2 16,05 m 2 Sociálka 2 3,70 m 2 Chodba 3 3,36 m 2 Pokoj 3 16,05 m 2 Sociálka 3 3,36 m 2 Zastřešení 203,68 m 2 0,00 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.PP ((12,8*8,3)+(1,44*2,7)+(1,85*(0,45+1,75+1,75+0,5 = 263,85 m 3 +0,5+0,35)))*(2,20) 1.NP ((12,8*8,3)+(1,44*2,7)+(1,85*(0,45++1,75+1,75+0, = 299,83 m 3 5+0,5+0,35)))*(2,50) 2.NP ((12,8*8,3)+(1,44*2,7)+(1,85*(0,45++1,75+1,75+0, = 299,83 m 3 5+0,5+0,35)))*(2,50) Zastřešení ((12,8*8,3*3,65/2)+(1,44*2,7*0,5)+(1,85*(0,45+1,75= 203,68 m 3 +1,75+0,5+0,5+0,35)*0,8))*(1,00) Obestavěný prostor - celkem: = 1 067,19 m 3 Výpočet věcné hodnoty stavby dle platného cenového předpisu A) Ocenění domu dle platného oceňovacího předpisu ( 3): 1) Budovy a haly ( 3) a) Penzion Typ: budova G Účel užití: hotely Standardní klasifikace produkce (SKP): Klasifikace stavebních děl CZ-CC: 121 Konstrukce: zděné Základní cena za 1 m 3 obestavěného prostoru: 2 710,00 Kč Koeficient přepočtu základní ceny podle konstrukce K1: 0,

7 Podlaží - výpočet zastavěných ploch: 1.PP: (12,8x8,3)+(1,44x2,7)+(1,85x(0,45+1,75+1,75+0,5+0,5+0,35)) = 119,93 m 2 1.NP: (12,8x8,3)+(1,44x2,7)+(1,85x(0,45+1,75+1,75+0,5+0,5+0,35)) = 119,93 m 2 2.NP: (12,8x8,3)+(1,44x2,7)+(1,85x(0,45+1,75+1,75+0,5+0,5+0,35)) = 119,93 m 2 Průměrná zastavěná plocha podlaží: (119, , ,93) : 3 = 119,93 m 2 Koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné zastavěné plochy podlaží K2 = 0,92 + 6,60 : 119,93 = 0,9750 Podlaží - výšky: Označení podlaží konstrukční srovnávací 1.PP 2,20 0,00 1.NP 2,50 0,00 2.NP 2,50 0,00 Průměrná výška podlaží: (119,93 x 2, ,93 x 2, ,93 x 2,50) : (119, , ,93) = 2,40 m Koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží: K3 = 0,30 + 2,10 : 2,40 = 1,1750 Výpočet koeficientu vybavenosti K4: Konstrukční prvek vybavenost FOP koef. podíl na K4 Neuvedené prvky jsou standardní. Součet podílů: 0,0000 Koeficient vybavení stavby K4: 1 + 0,0000 x 0,54 = 1,0000 Koeficient polohový K5: 1,0000 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1130 Koeficient prodejnosti Kp: 0,5940 Základní cena upravená: 2 710,00 Kč x 0,9390 x 0,9750 x 1,1750 x 1,0000 x 1,0000 x 2,1130 x 0,5940 = 3 659,01 Kč/m 3 Obestavěný prostor: OP spodní stavby: 119,93 x 2,20 = 263,85 m 3 OP vrchní stavby: 119,93 x 2, ,93 x 2,50 = 599,66 m 3 OP zastřešení: (12,8x8,3x3,65:2)+(1,44x2,7x0,5)+(1,85x(0,45+1,75+1,75+0,5+0,5+0,35)x0,8) = 203,68 m 3 Plocha balkonů: 1,16x6 = 6,96 m 2 Obestavěný prostor celkem: 1074,15 m 3 Stáří: 20 roků Životnost: 100 roků Lineární opotřebení: 20,00% Cena zjištěná: 3 659,01 Kč/m 3 x 1074,15 m 3 = ,59 Kč Opotřebení: ,59 Kč x 20,00% = ,12 Kč Cena zjištěná po opotřebení: ,47 Kč 2) Venkovní úpravy ( 10) a) Okapový chodník Zpevněné plochy mimo silnice a letiště - zpevněná plocha - betonový monolitický povrch tloušťky 10 cm (položka přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu) Standardní klasifikace produkce (SKP): Klasifikace stavebních děl CZ-CC: 211 Cena za m 2 235,00 Kč - 7 -

8 Množství: 38,2x0,5 = 19,10 m 2 Koeficient polohový K5: 1,0000 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,2840 Koeficient prodejnosti Kp: 0,5940 Cena zjištěná: 235,00 Kč x 19,10 x 1,0000 x 2,2840 x 0,5940 = 6 089,53 Kč Stáří: 20 roků Životnost: 50 roků Lineární opotřebení: 40,00% Opotřebení: 6 089,53 Kč x 40,00% = 2 435,81 Kč Cena zjištěná po opotřebení: 3 653,72 Kč b) Venkovní schody Schody venkovní předložené - schodiště betonové (položka přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu) Standardní klasifikace produkce (SKP): Klasifikace stavebních děl CZ-CC: Cena za m 225,00 Kč Množství: 14x1,2 = 16,80 m Koeficient polohový K5: 1,0000 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,3510 Koeficient prodejnosti Kp: 0,5940 Cena zjištěná: 225,00 Kč x 16,80 x 1,0000 x 2,3510 x 0,5940 = 5 278,75 Kč Stáří: 20 roků Životnost: 50 roků Lineární opotřebení: 40,00% Opotřebení: 5 278,75 Kč x 40,00% = 2 111,50 Kč Cena zjištěná po opotřebení: 3 167,25 Kč 3) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě ( 28) a) Pozemek Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 7074 Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 80,03 Kč/m 2 Stavba umístěná na pozemku: stavba koeficient Kp koeficient Ki Penzion 0,5940 2,1130 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: Důvod úpravy ceny pozemku úprava % Okrajové území nebo nevýh. část obce s ohledem na účel užití Nemožnost napojení na veřejnou kanalizaci Pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu + 10 Úpravy podle tabulky 1: srážka 30% Úpravy podle tabulky 2: přirážka 3% Úpravy podle tabulky 3: nejsou Parcela číslo: 124 Plocha: 267 m 2 Ocenění podle odstavce: Základní cena upravená: 2) zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný - 8 -

9 80,03 x (100-30)% x ( )% x 2,1130 x 0,5940 = 72,42 Kč/m 2 Cena za parcelu: 72,42 Kč/m 2 x 267 m 2 = ,14 Kč Cena zjištěná: ,14 Kč Rekapitulace zjištěných cen 1) Budovy a haly ( 3) a) Penzion ,47 Kč Mezisoučet pro 3a: ,47 Kč 2) Venkovní úpravy ( 10) a) Okapový chodník 3 653,72 Kč b) Venkovní schody 3 167,25 Kč Mezisoučet pro 10: 6 820,97 Kč 3) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě ( 28) a) Pozemek ,14 Kč Mezisoučet pro 28: ,14 Kč Součet cen celkem: ,58 Kč A) Cena nemovitosti celkem: ,00 Kč (Zaokrouhleno na desítky Kč) Slovy: Třimiliónyjednostosedmdesáttisícčtyřistadvacet korun českých B) Tržní ocenění - Výpočet porovnávací hodnoty Lokalita Užitná plocha Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 1, , Kraslice (7159 obyv.), okr.sokolov K prodeji pěkný rodinný dům s penzionem o rozloze 270m2 Domek se nachází v klidné lokalitě města Kraslice cca 25 km od Sokolova. Součástí domu je penzion s 5 pokoji a kapacitou až 18 hostů. Dále v domě najdete společenskou místnost, vinárnu s krbem. Dům je podsklepen. k domu náleží pozemek o rozloze 2000m2. Je oplocen. Na pozemku je přístřešek pro parkování, zahradní domeček pro úschovu nářadí, králíkárna a dřevník. Nabídka RK BEST ESTATE - Karlovy Vary, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Větší kapacita lůžek, provozní prostory srovnatelné; Lokalita, prostředí - Totožná lokalita - Kraslice - blíže v centru; Provedení a vybavení - Podobné provedení a vybavení; Celkový stav, stáří, technický stav - Srovnatelný technický stav; Vliv pozemku, velikost pozemku - Několikanásobně větší pozemek; Kraslice (7159 obyv.), okr.sokolov 1, , Zajímavě řešený dům, v přízemí 1+1, 2+1, v 2NP velký byt 3+1,v 3NP 2+KK. Dispozice vhodné také pro penzion nebo ubytovnu. Dům se nachází v klidné lokalitě nedaleko centra Kraslic. Nabízený dům je třípodlažní, částečně podsklepený, vyzděný z cihel a je zastřešený sedlovou střechou s eternitem. V 1.NP nalezneme dva samostatné byty, vlevo 1+1 a vpravo 2+1. Ve 2.NP se nachází velký byt 3+1 s kachlovými kamny. Ve 3NP jsou dva velké pokoje, koupelna s WC. Všechny uvedené byty mají svůj elektr. boiler, přímotopy a samostatný odpočet elekt.energie. V - 9 -

10 roce 2000 rekonstrukce střechy.dispoziční řešení nabízí různá využití této nemovitosti - penzion, ubytovna apod.součástí naší nabídky jsou i dvě zděné garáže a dílna-sklad.dům se nachází v klidné lokalitě /min.dopravní provoz/, nedaleko centra Kraslic. Nabídka RK NEXT REALITY - Karlovy Vary, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Podstatně větší ubytovací kapacita, chybí provozní prostory, navíc garáže; Lokalita, prostředí - Totožná lokalita - Kraslice - blíže v centru; Provedení a vybavení - O něco horší vybavení - spíše ubytovna; Celkový stav, stáří, technický stav - Stáří nezjištěno, srovnatelný technický stav, nová střecha; Vliv pozemku, velikost pozemku - O málo větší pozemek; Tatrovice (167 obyv.), okr.sokolov 1, , Zavedený penzión s vlastní restaurací, kompletně vybavený a zařízený k okamžitému provozu. Nachází se ve vyhlášené rekreační oblasti, nedaleko tatrovické vodní nádrže. V 1.NP se nachází vstupní chodba, restaurace (40 míst) s výčepem a kuchyní, salónek (40 míst) a technická místnost. S chodby v 2.NP je vstup do vinárny (40 míst) s barem a většího sálu (60 míst). Dále je v patře šatna pro hosty, místnost pro personál a další technická místnost využívaná jako prádelna. Ubytování v 3. NP poskytuje celkem 21 lůžek v jednom apartmánu a čtyřech pokojích s vlastním sociálním zařízením. Celá nemovitost je podsklepena s výtahem do 1.NP. Nemovitost stojí na pozemku o celkové velikosti 870 m2, na kterém se dále rozprostírá terasa (25 míst), zastřešený altán a zahradní domek. Nabídka RK NEXT REALITY - Karlovy Vary, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Podstatně větší objekt s větší ubytovací kapacitou a většími provozními prostory; Lokalita, prostředí - Menší městečko, ale jedná se o rekreační oblast; Provedení a vybavení - Postatně lépe vybaven a proveden; Celkový stav, stáří, technický stav - Stáří nezjištěno, penzion je v podstatně lepším technickém stavu; Vliv pozemku, velikost pozemku - Větší pozemek; Valeč (385 obyv.), okr. Karlovy Vary 1, , Penzion v obci Valeč cca 30 km od Karlových Varů. Penzion se nachází uprostřed náměstí a je po kompletní, velice nákladné rekonstrukci. Je zde provozovna vinárny (restaurace) s kuchyní, 2 pokoje v 2. nadzemním podlaží a mezonetový apartmán v 2. NP a podkroví. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s WC. Ve 2. NP je i kuchyně. K domu přísluší stavba přízemní přístavba WC (muži, ženy, invalidní), pergola se zastřešením a zemní sklep. Ke stavbě dále přísluší venkovní úpravy (žumpa), zpevněná plocha, opěrné zdi, venkovní schody, ploty. Přípojka vody, kanalizace a elektřiny je z veřejné části pozemku přímo do domu. Penzion se prodává včetně vnitřního vybavení. Nabídka RK R+R Europe Real, s.r.o. - Praha, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Podstatně větší kapacita ubytování i provozních prostor; Lokalita, prostředí - Menší obec, pro penzion srovnatelná lokalita; Provedení a vybavení - Lepší provedení a vybavení; Celkový stav, stáří, technický stav - Budova je po KOMPLETNÍ rekonstrukci; Vliv pozemku, velikost pozemku - O hodně větší pozemek; Hřebečná - Abertamy (1449 1, , obyv.), okr.karlovy Vary Rodinný pension v krásné rekreační oblasti Hřebečná v centru Krušných hor, 30 km od Karlových Varů. Kapacita zavedeného pensionu je 13 lůžek (1x dvoulůžkový, 1x třílůžkový, 2x třílůžkový pokoj s možností další přistýlky) a samostatný vkusně zařízený apartmán vhodný k trvalému bydlení. Všechny pokoje jsou vybavené a mají vlastní příslušenství, televizi, satelit, rozvod WI-FI. Z každého pokoje se naskýtá překrásný výhled do okolní téměř panenské přírody. Moderně vybavená kuchyň splňuje veškeré hygienické předpisy, vkusně zařízená jídelna pro podávání

11 snídaní má 16 míst. V suterénu je prostorná stylová společenská místnost s barem a krbovými kamny, sauna, kolárna, lyžárna a technické zázemí. Zahradní sezení s venkovním grilem a udírnou poskytne příjemné posezení až pro 30 osob. Parkování pro pět vozů je zajištěno na pozemku a je možnost vybudování dalších parkovacích míst. Vila z roku 1937 je po kompletní a precizní rekonstrukci v roce Celková plocha pozemku je 1341 m2. Veškeré IS plus vlastní jímka. Pension je díky své poloze ideálním místem pro zimní i letní dovolenou. Nabídka RK MAXIMA REALITY, s.r.o. - Praha, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Srovnatelně velký objekt, více lůžek,kuchyň; Lokalita, prostředí - Podobná srovnatelná lokalita o něco vhodnější pro penzión; Provedení a vybavení - Podstatně lépe a moderněji vybavený penzión; Celkový stav, stáří, technický stav - Budova starší, ale je po KOMPLETNÍ rekonstrukci v podstatně lepším stavu; Vliv pozemku, velikost pozemku - O hodně větší pozemek; Průměrná cena Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 1,00 m 2 Porovnávací hodnota Kč B) Tržní ocenění objektu včetně pozemků - porovnávací metoda: Pro použití porovnávací metody ocenění za účelem zjištění obvyklé ceny předmětné nemovitosti je třeba získat informace z dostatečně velkého souboru prodávaných nemovitostí přibližně stejného druhu a známých výměr - pro tento účel jsou běžně využívány údaje z nabídky realitních kanceláří působících v místě a z vlastní databáze znalce, vytvořené na základě realizovaných prodejů v minulosti (se známou tržní cenou) a ve spolupráci s kolegy odhadci (znalci). U nabídek realitních kanceláří, které pracují v daném regionu, se prodeje podobných staveb občasně vyskytují; v tomto případě bylo konkrétně porovnáno 5 nemovitostí z podobných sídelních útvarů jako je obec Kraslice. V konkrétním případě je zřejmé, že porovnávaná nemovitost (t.j. dům č.p.117 s příslušenstvím na parcele pč. 124 a pozemek dle LV 1340 pro obec Kraslice, kú Zelená Hora u Kraslic, vykazují takové vlastnosti podobné srovnávacím nemovitostem, tzn. že porovnávací metodou zjištěná obvyklá (obecná) cena je a bude na trhu s nemovitostmi v daném regionu s největší pravděpodobností ještě dosažitelná; v neposlední řadě má na toto tvrzení také vliv poloha a situování nemovitosti v k.ú. Zelená Hora u Kraslic. Při použití porovnávací metody u podobných staveb (zejména s ohledem na úroveň podkladů v realitní inzerci) nelze bez zevrubné prohlídky srovnávacích nemovitostí tuto úvahu o výši obvyklé ceny precizovat, jelikož nejsou uvedeny některé výměry nebo jsou na první pohled uvedeny chybně, v takovém případě znalec dle zkušenosti výměry zodpovědně upraví apod. Syntézou uvedených údajů, provedených propočtů a zjištění na místě samém bylo určeno, že obecná (obvyklá) cena nemovitostí, t.j. domu č.p.117 s příslušenstvím a pozemkem parc.č.96 - zastavěné plochy a nádvoří a dalších pozemků dle LV č.1340 v obci Kraslice, k.ú.zelená Hora u Kraslic, okr. Sokolov, může dosáhnout B) Cena nemovitosti celkem: ,00 Kč (Zaokrouhleno na desítky Kč) slovy: jedenmiliónpětsetčtyřicetosmtisícjednostokorun českých (Kč) C) Výpočet výnosové hodnoty Analýza tržního nájemného Výnosy z obytných prostor Název Výměra Měsíční nájem Nájemné Nájem [m 2 ] [Kč] [Kč/rok] [Kč/m 2 /rok] 67, , ,00 500,00 Obvyklé tržní nájemné [Kč/m 2 /rok] 500,

12 Výnosy z provozních prostor Název Výměra Měsíční nájem Nájemné Nájem [m 2 ] [Kč] [Kč/rok] [Kč/m 2 /rok] 61, , ,00 781,76 Obvyklé tržní nájemné [Kč/m 2 /rok] 782,00 Přehled pronajímaných plocha a jejich výnosů č. plocha - účel podlaží podlahová plocha nájem nájem nájem [m 2 ] [Kč/m 2 /rok] [Kč/měsíc] [Kč/rok] 1.Obytné prostory Provozní prostory Celkový výnos za rok: Výpočet hodnoty výnosovým způsobem Podlahová plocha PP m Reprodukční cena RC Kč Výnosy (za rok) Dosažitelné roční nájemné za m 2 Nj Kč/(m 2x rok) 593 Dosažitelné hrubé roční nájemné Nj x PP Kč/rok Dosažitelné procento pronajímatelnosti % 70 % Upravené výnosy celkem Nh Kč/rok Náklady (za rok) Daň z nemovitosti Kč/rok Pojištění 0,11 % x RC Kč/rok Opravy a údržba 1,50 % x RC Kč/rok Správa nemovitosti 0,12 % x RC Kč/rok Ostatní náklady Kč/rok Náklady celkem V Kč/rok Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok 0 Míra kapitalizace % 8,00 Výnosová hodnota Cv Kč 0 C) Cena nemovitosti celkem: 0,00 Kč (irelevantní) Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných nemovitostí Obvyklá (tržní) cena je cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. Úroveň obvyklých cen je v podstatě odrazem zprůměrovaných dosažených cen za věci srovnatelného druhu, vlastností, stáří apod. Je třeba zdůraznit, že u nemovitostí, které jsou v dostatečném počtu v daném území obchodovány, je základní metodou cenové porovnání; je však třeba také zohlednit i podmínky konkrétního místa a předpoklad chování na trhu s nemovitostmi v budoucnosti. Když není tato podmínka splněna, použijí se náhradní metodiky. V tomto případě ocenění bylo použito několika základních metod zpracování odhadu, a to metody zjištění (věcné) ceny stavby rodinného domu č.p.117 a jeho příslušenství na parc.č zastavěná plocha a nádvoří s použitím základní jednotkové realizační ceny za 1 m 3 obestavěného prostoru stavby, vypočtené s použitím platného oceňovacího předpisu (ve dvou alternativách - nákladové a porovnávací) a metody porovnávací tržní. Výnosová metoda i přesto, že je v odhadu vypočítána a uvedena, nebude brána v úvahu, jelikož u tohoto druhu objektu v současné době a při současném stavu na trhu s nemovitostmi v daném regionu není vypovídající a tudíž je irelevantní. (Nájemní smlouva nebyla jako podklad brána v úvahu, neboť je uzavřená mezi přímými příbuznými a tudíž není vypovídající. Z toho důvodu byly obvyklé výnosy v daném regionu z ubytovacích a provozních prostor ověřeny v místním obecním úřadě. Po dosazení a vypočítání vyšla výnosová hodnota nemovitosti 0, což v tomto případě není relevantní, jelikož nemovitost určitě jistou tržní cenu má, nehledě na to, že se dá v krajním případě využít i pro účel bydlení). Taktéž to dokazuje obtížnost pronájmu provozních a ubytovacích prostor v tomto kraji v současné době. Na výnosovou hodnotu bude přihlédnuto při dalším ocenění. Z těchto důvodů ocenění vychází z ostatních výše uvedených metod ocenění zejména z TRŽNÍ POROVNÁVACÍ METODY

13 REKAPITULACE OCENĚNÍ A1) Ocenění domu dle platného oceňovacího předpisu ( 3): Administrativní cena celkem: ,- Kč B) Tržní ocenění objektu včetně pozemků - porovnávací metoda: Tržní cena celkem: ,- Kč C) Ocenění objektu - Stanovení výnosové hodnoty: Tržní cena celkem: 0,- Kč Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v ocenění a s přihlédnutím ke všem známým aspektům (vč.výnosové hodnoty a faktu užívání příslušenství na cizím pozemkku) a na základě vlastních zkušeností a znalosti situace, stanovuji konečnou cenu nemovitosti - Penzionu - čp. 117 a jeho příslušenství postaveném na pozemku parc.č. 124, v obci Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic, okres Sokolov na: Cena obvyklá ,- Kč (Zaokrouhleno na tisíce Kč) slovy: jedenmiliópětsettisíckorun českých (Kč) Ve výše uvedené částce jsou zohledněny všechny aspekty známé odhadci v dané době o předmětné nemovitosti a dle názoru odhadce ji lze považovat za cenu obvyklou

14 Seznam příloh: počet stran A4 v příloze: Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení odhadce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne Výpis z KN, podle LV č.1340 pro obec Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic, okr. Sokolov, vyhotovené KÚ pro Karlovarský 1 kraj, KP Sokolov ze dne Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Zelená Hora u Kraslic ze dne Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Zelená Hora u Kraslic s vyznačením předmětné nemovitosti 1 Výňatek ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru - (1.NP - pohostinské zařízení) ze dne Koncesní listina: Byla vydána Městským úřadem v Moravských Budějovicích - odbor obecní živnostenský úřad, pod č.j.: ZO/U1079/2006/Hr a ev.č K o n c e s n í l i s t i n a vydaná fyzické osobě Ing. Petr Křivánek, r.č /1456; IČO bydliště: Komenského 716, , JEMNICE pro předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina byla vydána Městským úřadem v Moravských Budějovicích dne na dobu neurčitou, s datem , jako dnem vzniku práva provozovat živnost. Znalecká doložka Znalecká doložka ============== Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně, ze dne , pod č.j. Spr. 913/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č. 71-2/2010 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiložené likvidace. V Praze dne Ing. Petr Křivánek Komenského 716 JEMNICE

15 Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení odhadce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne

16 - 16 -

17 Výpis z KN, podle LV č.1340 pro obec Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic, okr. Sokolov, vyhotovené KÚ pro Karlovarský kraj, KP Sokolov ze dne

18 Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Zelená Hora u Kraslic ze dne

19 Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Zelená Hora u Kraslic s vyznačením předmětné nemovitosti

20 Výňatek ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru - (1.NP - pohostinské zařízení) ze dne

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 2172/1 Adresa nemovitosti: Holečkova 2172, 147 00 Praha 4 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 105 Adresa nemovitosti: Potoční 105, 471 54 Cvikov Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/7 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 238 Adresa nemovitosti: Liběchov 238, 277 21 Liběchov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD. č.p. 1454 Adresa nemovitosti: Občanská 1454, 468 51 Smržovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1529/194/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1529/194/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1529/194/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný č.p. 42 Adresa nemovitosti: Jestřebí 42, 471 61 Jestřebí Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 220 Adresa nemovitosti: Habartice 220, 463 73 Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 503/2 Adresa nemovitosti: Náměstí 17. listopadu 503, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 590/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 590/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/5 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 14 Adresa nemovitosti: Valkeřice 14 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Valkeřice,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10.

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10. Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1863/138/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1668/3 Adresa nemovitosti: Jáchymovská 2907, Česká Lípa Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2702/20 Adresa nemovitosti: Neklanova 2702, 413 01 Roudnice nad Labem Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 3415 Adresa nemovitosti: Strážnická 3415, 276 01 Mělník Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/9

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/9 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/9 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 609/1 Adresa nemovitosti: Ještědská 609, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Katastrální údaje :

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/9

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/9 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/9 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 52 Adresa nemovitosti: Kozly 52, 277 15 Tišice Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1537/007/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1537/007/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1537/007/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 149 Adresa nemovitosti: Václavská 149, 463 34 Hrádek nad Nisou Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/3

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/3 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/3 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 262 Adresa nemovitosti: Na Zájezdu 262, 277 42 Obříství Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník,

Více

Jiné (ocenění stávajícího stavu) Datum místního šetření: Datum zpracování :

Jiné (ocenění stávajícího stavu) Datum místního šetření: Datum zpracování : Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2003/098/2016 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 134 s rodinným domem č.p. 135 Adresa nemovitosti: Boženy Němcové 135, Byšice Katastrální údaje: Kraj

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 699/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 699/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/4 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 52/1 Adresa nemovitosti: Střednice 18, Vysoká - Střednice Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8 736/2015-N. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8 736/2015-N. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/1 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 152 Adresa nemovitosti: Alšova 152, Nový Bor Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 368/5 Adresa nemovitosti: Polní 368, 354 91 Lázně Kynžvart Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Lázně

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1854/129/2015/1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 51/3 Adresa nemovitosti: Střednice 51, Vysoká - Střednice Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 103/2011

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 103/2011 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 103/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 2 Adresa nemovitosti: Václavská 2, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Liberec,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1600/070/2014/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1600/070/2014/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1600/070/2014/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 144 Adresa nemovitosti: Volfartice 144, 471 12 Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1661/131/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1661/131/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1661/131/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 643 Adresa nemovitosti: Na Průhoně 643, 276 01 Mělník Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec

Více

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/8 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 745/302 Adresa nemovitosti: Sadová 745, Nový Bor Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/7 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 140 Adresa nemovitosti: Velká Bukovina 140, 407 29 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Velká

Více

IČ: telefon: Datum místního šetření: Datum zpracování :

IČ: telefon: Datum místního šetření: Datum zpracování : Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1903/188/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1277/51, včetně podílu na spol. částech č.p. 1277 a na poz. p.č. st. 3519 Adresa nemovitosti: Zálužanská

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1726/001/2015

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1726/001/2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1726/001/2015 NEMOVITOST: 1/2 rodinného domu č.p. 357 Adresa nemovitosti: Hájenská 357, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres

Více

Č.j. 322/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné

Č.j. 322/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/2 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 136 Adresa nemovitosti: Na Kopečku 136, Chleby Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Nymburk,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/8

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/8 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/8 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 18 Adresa nemovitosti: 1. máje 18, 277 06 Lužec nad Vltavou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 971/011/2011/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 971/011/2011/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 971/011/2011/4 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 14 Adresa nemovitosti: Huntířov 14, 407 42 Huntířov Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Č. j : 754/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné

Č. j : 754/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/2 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 491 Adresa nemovitosti: Dolní Podluží 491 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Dolní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012/1

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012/1 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012/1 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 412 Adresa nemovitosti: U Herty 412, 468 41 Tanvald Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1961/056/2016 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 216 s motelem č.p. 66 a pozemky p.č. 215/3, p.č. 215/6 Adresa nemovitosti: Sosnová 66 Katastrální údaje:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/1

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/1 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/1 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 3897/9 Adresa nemovitosti: Beethovenova 3897 / 17, 430 01 Chomutov Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1970/065/2016 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 48/2 s RD č.p. 99 a pozemek p.č. 61/4 Adresa nemovitosti: Vidim 99 Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Jiné (ocenění novostavby ve výstavbě) Datum místního šetření: Datum zpracování :

Jiné (ocenění novostavby ve výstavbě) Datum místního šetření: Datum zpracování : Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1917/012/2016 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 4 s RD č.p. 14 a pozemek p.č. 14 Adresa nemovitosti: Pětikozly 14 Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5954-89/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Muglinov Adresa nemovitosti: Podvojná 120/10,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1600/070/2014/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1600/070/2014/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1600/070/2014/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 159 Adresa nemovitosti: Arnoltice 159, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/15

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/15 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/15 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RCH č.e. 83, jiná stavba na p.č. st. 331 Adresa nemovitosti: Na Vinici 83, 289 37 Loučeň Katastrální

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/17

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/17 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/17 NEMOVITOST: Bytový dům - samostatný, č.p. 63 Adresa nemovitosti: Donínská 63, 463 34 Hrádek nad Nisou Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6047-182/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 183/13 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic Adresa nemovité věci:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/4 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 2606/20 Adresa nemovitosti: Červeného kříže 2606, 47001 Česká Lípa Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1932/027/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2856/47 s podílem na č.p. 2856/47 a na pozemku p.č. st. 5750/4 Adresa nemovitosti: Komenského 2856,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/17

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/17 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/17 NEMOVITOST: Penzion č.p. 79 Adresa nemovitosti: Křížany 79, 407 22 Křížany Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo 3372-76/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2307/7 v Anglické ulici v Kladně. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Kladno, k.ú. Kročehlavy Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Znalecký posudek číslo /08

Znalecký posudek číslo /08 Znalecký posudek číslo 3800 140/08 O ceně nemovitosti: Občanská vybavenost T Ř I N E C katastrální území: Konská bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3171

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3171 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3171 NEMOVITOST: Ostatní - rozšířenébudova č.p. 32 a 33 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Teplá, k.ú. Služetín u Poutnova Adresa nemovitosti: Služetín

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1994/089/2016 6 NEMOVITOST: Rekreační chata, č.e. 73 Adresa nemovitosti: Na stěně 73, Tupadly Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Mělník,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1155/015/2012/19

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1155/015/2012/19 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1155/015/2012/19 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 576 Adresa nemovitosti: Hlavní 576, 468 51 Smržovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec nad

Více

Znalecký posudek. číslo 164/12-6792 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Stavba s pozemkem, č.p. 119, p.č.

Znalecký posudek. číslo 164/12-6792 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Stavba s pozemkem, č.p. 119, p.č. NEMOVITOST: Znalecký posudek číslo 164/12-6792 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Adresa nemovitosti: 783 72 Velký Týnec 119 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Olomouc, kú

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6914-229/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 556 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Vítkov, k.ú. Vítkov Adresa nemovité věci: Stará 556, 749

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1960/055/2016 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 67/1 s rodinným domem, č.p. 104 Adresa nemovitosti: Pod Kostelíčkem 104, Liběchov Katastrální údaje:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3477/021/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Skuhrov nad Bělou 62 / 62 Katastrální údaje: Bytová jednotka č.p. 62/13 na parcele p.č. st.413,spoluvlastnický

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo1505 /170/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo1505 /170/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo1505 /170/2013 NEMOVITOST: ½ Rodinného domu č.p. 24 - samostatný Adresa nemovitosti: Generála Svobody 24, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1938/033/2016 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č.st. 17 s rodinným domem č.p. 13 Adresa nemovitosti: Struhy 13, Čachovice - Struhy Katastrální údaje: Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5953-88/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách Adresa nemovitosti: Polská

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012/3

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012/3 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012/3 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 186 s pozemky a příslušenstvím Adresa nemovitosti: 2. polské armády 186 / 4, 408 01 Rumburk Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2761/299/2011

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2761/299/2011 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2761/299/2011 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 288 s příslušenstvím na pozemku p.č. st. 407 a pozemky p.č. st. 407 a p.č. 302/22, vše v k.ú. Velká Ves u Broumova

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2363/166/2010

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2363/166/2010 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2363/166/2010 6 NEMOVITOST: Rozestavěný rodinný dům na pozemku p.č. st. 76 a pozemky p.č. st. 76, p.č. 139/1, p.č. 139/13 a p.č. 139/44, to vše v k.ú. Kladina

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6373-78/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Byt č. 120/3

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3250/116/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1082/3 vč. příslušenství a podílu na společných částech bytového domu čp. 1081, 1082 a na pozemcích p.č. st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0509-198/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 587/22 s příslušenstvím a pozemky Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Štětí, k.ú. Štětí I Adresa

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2194-13 - 2014 NEMOVITOST: Garáž na parcele č.2864/515 v k.ú. Hodonín Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Hodonín, k.ú. Hodonín Adresa nemovitosti:

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 205-32/2012

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 205-32/2012 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 205-32/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 136

Více

Znalecký posudek číslo /07

Znalecký posudek číslo /07 Znalecký posudek číslo 3571 241/07 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1111 Frýdlant nad Ostravicí katastrální území: Frýdlant nad Ostravicí bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5207-69/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.112/1 Adresa nemovitosti: Nětčice 2081 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Kyjov,

Více