Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad obvyklé ceny nemovitosti"

Transkript

1 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, ICQ: , GSM: ZNALECKÉ POSUDKY PRODEJ NEMOVITOSTÍ VYPRACOVÁNÍ SMLUV ZNALECKÉ A REALITNÍ PORADENSTVÍ Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 71-02/2011 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Komerční objekt - Penzion, čp.117, s přísl. v obci Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic, okr. Sokolov Zelená hora 117 / 117, Kraslice - Zelená Hora Kraj Karlovarský, okres Sokolov, obec Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic, kód ČSÚ: , LV: 1340 Ostatní stavby: Pozemky: st. 124 Vlastník stavby: Ondřej Chejn, Dukelská 111, Kraslice, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Vlastník pozemku: Ondřej Chejn, Dukelská 111, Kraslice, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 OBJEDNATEL : Exekutorský úřad Prahy 4, JUDr. Jana Tvrdková; č. obj.:sp. zn. 095 Ex 149/10/U 02-37, Adresa objednatele: Hornokrčská 650 / 29, Praha 4 IČ: telefon: DIČ: CZ fax: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Ing. Petr Křivánek Komenského 716, Praha IČ: telefon: DIČ: CZ fax: Zjištění ceny obvyklé v místě a čase, pro účely prodeje nemovitosti v dražbě veřejné dobrovolné ke dni (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Současný stav Kč Datum místního šetření: Datum zpracování : Počet stran: 21 stran Počet příloh: 7 V Praze, dne Otisk razítka Ing. Petr Křivánek

2 STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI stavba dokončena v r změna stavby v r. rekonstrukce v r. Rekonstrukce: celková dílčí střecha, fasáda zateplení okna, dveře ostatní SOUČASNÝ STAV Konstrukce: zděné betonové montované kovové dřevěné jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl., podn. část. obsazen volný objekt Okolí: bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna Příjezd: zpevněná komunikace Přípojky: / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: Stavebně technický stav stavby: Vytápění: okrajová část ostatní dobře udržovaná ústřední / etážové - tuhá paliva RODINNÝ DŮM SOUČASNÝ STAV Typ PP RD Obytná/ Nebyt. Garáž Pozemky výměra OP ZP Rozestavěnost m 2 ks m 2 m 3 m 2 % 124 / ,00 KUPNÍ CENA VYHODNOCENÍ KUPNÍ CENY 0 Kč Protože se zatím k tomuto účelu nejedná o obchodní kontrakt (koupě či prodej) ve vztahu k posuzované nemovitosti, ale o vyhotovení odhadu pro potřebu exekučního řízení, není provedeno vyhodnocení kupní ceny. RIZIKA negativní vlivy okolní zástavby právní zánik stavby (zánik čp/čo) sociální riziko riziko přístupu a příjezdu věcná břemena předkupní právo ostatní omezení evidence v KN záplavová a zátopová oblast pojištění proti zaplavení ano / ne - 2 -

3 NÁLEZ Situace Přehled podkladů Charakteristika obce Poloha nemovitosti 1. Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení znalce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne Výpis z KN, podle LV č.1340 pro obec Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic, okr. Sokolov, vyhotovené KÚ pro Karlovarský kraj, KP Sokolov ze dne ; 3. Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Zelená Hora u Kraslic ze dne ; 4.Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Zelená Hora u Kraslic, zajištěná znalcem ke zpracování tohoto odhadu z internetového portálu 5.Smlouva o nájmu nebytového prostoru - (1.NP - pohostinské zařízení) ze dne Informace a údaje sdělené majitelem nemovitosti při místním šetření a prohlídce nemovitostí dne ; 7. Informace a údaje zjištěné, resp. ověřené z internetových portálů aj., použité k sumarizaci údajů a poznatků při aplikaci porovnávací metody ocenění; 8. Skutečnosti a výměry zjištěné odhadcem na místě samém; ke kontrolnímu zaměření bylo užito laserového dálkoměru a svinovacího metru (pásma); 9. Fotodokumentace předmětné nemovitosti, pořízená odhadcem na místě samém při místním šetření a prohlídce nemovitostí dne ; Město Kraslice (7150 obyvatel) se rozkládá na úpatí západočeské části Krušných hor v Kraslickém průsmyku. Sousedí s německým městem Klingenthal, s nímž jej spojuje hraniční přechod pro osobní automobily, pěší turisty, cyklisty a železnice. Vlakem nebo po silnici č. 210 se dostanete do cca 30 km vzdáleného Sokolova. Přibližně stejně daleko je z Kraslic také do Karlových Varů a Chebu.Okolí Kraslic tvoří dosud nepoškozená přírodní území s řadou vzácných druhů rostlin a živočichů. Proto tu jsou výborné možnosti pro turistiku a zimní sporty.kraslice byly založeny ve 13. století, roku 1370 získaly statut města. Na bohatou historii upomínají četné architektonické památky. Dnes jsou obcí s rozšířenou působností. Současná charakteristika a infrastruktura obce - občanská vybavenost: Instituce, úřady: městský úřad, policejní stanice, pošta, hasičský záchranný sbor Školství, sport: základní škola, školka, městská knihovna, fotbalové hřiště, malý lyžařský vlek Doprava: vlakové nádraží, autobusy meziměstské, tři benzínové pumpy Obchody, služby, kultura: klasické potraviny a tři supermarkety,pohostinství Zdravotnictví: pouze praktický lékař (nemocnice - Sokolov) Průmysl: Techplast (strojírenský průmysl) Inženýrské sítě v obci: Elektřina, Plyn, Vodovodní řád (Kanalizace není) Oceňovaná nemovitost se nachází v obci Kraslice a to konkrétně v části obce a k.ú. Zelená Hora u Kraslic, což je směrem na Bublavu, kde se nachází lyžařské vleky (cca 3km). Budova se nachází na samotném okraji obce v zástavbě rodinných domů. Je to jedna z posledních staveb v obci přímo u Bublavského potoka. (viz vyznačení v ortofotomapě). Kromě zmiňovaných domů se v okolí nachází již jenom lesy a příroda. Popis omezení rizik nemovitostí Sociální riziko Negativní vlivy v okolní zástavbě Záplavová oblast/zátopové území Riziko přístupu a příjezdu Věcná břemena Předkupní právo Ostatní omezení Evidence v KN Právní zánik stavby Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Exekuce. K nemovitosti bylo zřízeno exekutorské zástavní právo a je nařízena exekuce! Tento posudek však odráží tržní cenu nemovitosti jako takové, tudíž k tomuto nebude při stanovení ceny přihlíženo. Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno - 3 -

4 Popis jednotlivých staveb Základní popis Druh stavby - účel využití Dispoziční řešení Popis tech. stavu stavby Příslušenství stavby Jedná se o samostatně stojící objekt (Penzion s výčepem), který má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Dům má sedlovou střechu. Oceňovaná nemovitost se skládá ze zmiňovaného objektu, venkovních úprav a pozemku dle LV č.1340 pro obec Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic, okr. Sokolov. Venkovní úpravy a vedlejší stavby jsou specifikovány v samostatném odstavci - příslušenství. Z pozemků je to zastavěná plocha a nádvoří pč. 124 o výměře 267m 2. Tento pozemek je takto zapsán v KN. Příjezd k domu je po zpevněné komunikaci. U penziónu je na webových stránkách uvedeno: K pensionu Vogador patří veliká zahrada s altánem, udírnou a kulatým bazénem 3,66 x 0,9 m (jen v letních měsících). Toto zázemí se však ve skutečnosti nachází na cizím pozemku a je užíváno bez jakékoliv smlouvy nebo dohody a tudíž nemůže být bráno při ocenění v úvahu. Z tohoto důvodu se dá konstatovat, že se v podstatě jedná o penzion bez dalšího příslušenství a přímé možnosti vyžití jiných venkovní volnočasových aktivit přímo u penzionu. Toto bude zohledněn v dalším ocenění. Budova byla v roce 1991 postavena za účelem komerčního využívání formou pohostinství a ubytovacího zařízení a k tomuto účelu je využívána více či méně úspěšně až do současné doby. Jedná se o budovu, která má jedno podzemní podlaží (ve svahu - ze strany silnice je pod úrovní terénu, zezadu je celé nad úrovní) a dvě nadzemní podlaží. Podzemní podlaží, které je buď přístupné zevnitř nebo zezadu zvenku, je využíváno jako skladovací prostory pro účely horních podlaží (4 sklady), dále je zde sociální zařízení, kotelna, bazén a sauna. 1.NP je využíváno k provozování nebo pronájmu pohostinského zařízení a 2.NP je využíváno k provozování nebo pronájmu ubytovacího charakteru (penziónu). V 1.NP se vchází venkovními dveřmi z terasy do chodby, dále je tu kuchyně, chodbička, schodiště dolů a nahoru, výčep s barem a jedním stolem, místnost s kulečníkem, místnost pro hosty (hospoda) a dvě sociální zařízení. Ve 2.NP na které se vchází z prostoru výčepu dřevěnými schody se nachází chodba z níž se dá jít do tří samostatných jednotek. Jedna obsahuje ložnici a sociální zařízení a další dvě totožné obsahují chodbičku, pokoj a sociální zařízení. Každá má také svůj balkónek. Objekt byl postaven dle kolaudačního rozhodnutí v roce 1991, od té doby nebyla na domě provedena žádná zásadní a v podstatě ani drobná rekonstrukce. Všechny prvky dlouhodobé i krátkodobé životnosti jsou stále původní, byla prováděna dle informací pouze pravidelná údržba - malování apod. V současné době má dům následující technický popis: základy s izolací, svislé konstrukce zděné (tl. 45cm), stropy keramické hurdiskové, střecha sedlová, krytina plechová, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, vnitřní omítky vápenné, vnější omítka vápenné a částečně keramický obklad, vnitřní obklady keramické standardního rozsahu, vnější obklady již zmiňovaná část fasády, schody dřevěné, dveře dřevěné do kovových zárubní, prosklené a plné, okna dřevěná zdvojená, podlahy obytných místností betonové s PVC nebo kobercem, ostatní podlahy dlažby nebo PVC, vytápění ústřední na pevná paliva, elektroinstalace 220/380, bleskosvod má, rozvod teplé i studené vody, zdroj teplé vody boiler, instalace plynu chybí (ale je na hranici pozemku), svod kanalizace do lokální čističky, v kuchyni sporák na PB, elektrická trouba, hygienické vybavení (v 1.PP WC, umyvadlo, bazén v 1.NP 2 x sociálka s 1xWC, umyvadlem a sprchou ve 2.NP 3x sociálka s WC, umyvadlem a sprchou). Dům se nachází dle odhadce v odpovídajícím stavebně technickém stavu. K výše uvedené oceňované nemovitosti jako příslušenství náleží: venkovní úpravy,přípojky a pozemek. Z venkovních úprav se jedná o zpevněné plochy, venkovní schody, obrubníky, tarasy. Z inženýrských sítí jsou to přípojky elektřiny, vody a plynu a čistička, která je však v dezolátním stavu. Větší význam pro celkovou cenu nemovitosti má tudíž pouze pozemek, ostatní příslušenství je zahrnuto v ceně samotné nemovitosti. Příslušenství v podobě zázemí je výše vysvětleno v základním popisu. Konstrukce Popis 1. Základy včetně zemních prací betonové pasy izolované 2. Svislé konstrukce zděné tl. 45 cm a více 3. Stropy hurdiskové 4. Krov, střecha dřevěný sbíjený 5. Krytiny střech plechová 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky 8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky 9. Vnitřní obklady keramické běžné obklady 10. Schody dřevěné 11. Dveře dřevěné do ocelových zárubní 12. Vrata - 4 -

5 13. Okna dřevěná špaletová 14. Povrchy podlah koberce na betoně, dlažby 15. Vytápění ústřední, kotel na tuhá paliva 16. Elektroinstalace světelná třífázová 17. Bleskosvod bleskosvod 18. Vnitřní vodovod rozvod teplé i studené vody 19. Vnitřní kanalizace původní rozvody do lokální čističky 20. Vnitřní plynovod chybí 21. Ohřev teplé vody elektrický bojler 22. Vybavení kuchyní sporák na PB 23. Vnitřní hygienické vybavení umyvadla, sprchové kouty 24. Výtahy chybí 25. Ostatní bazén, sauna 26. Instalační pref. jádra Popis pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Oceňovaný pozemek parc č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 267m 2, které jsou zapsány v KN vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Sokolov na LV č pro obec Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic okr.sokolov. Na tomto pozemku parc.č.124 je postaven oceňovaný dům č.p.117. Pozemek se nachází na okrajovém území obce Kraslice, v místní části zvané Zelená Hora u Kraslic a je přímo přístupný z veřejné komunikace (zpevněné plochy). Pozemek je připojen na inženýrské sítě v místě, kterými jsou, místní el. síť a veřejný vodovod a plyn. Na pozemku je umístěna čistička splaškových vod. Pozemek pč.124 je srovnán v místě stavby do roviny,jinak je částečně svažitý. Kromě toho se u pozemku nevyskytují jiné negativní vlivy OCENĚNÍ Výpočet hodnoty pozemků porovnávacím způsobem Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků: Pro stanovení ceny pozemku nelze užít porovnávací metody, protože pozemky zastavěné podobnými nemovitostmi nejsou samostatně obchodovatelné (předmětem obchodování jsou pouze jako součást celé nemovitosti). Z tohoto důvodu byla odhadcem určena jednotková cena pozemku - zastavěné plochy a nádvoří ve výši 75,- Kč/m 2. Tato cena vychází z jednotkové ceny dané v současné době platným oceňovacím předpisem, upravené příslušnými koeficienty, přirážkami za vhodnou lokalizaci a úpravou koeficientu prodejnosti. Podle názoru odhadce je tato cena v daném místě a čase (zejména však jako součást celkové ceny nemovitosti) přiměřená. Všechny okolnosti, které toto rozhodnutí odhadce ovlivňují, jsou uvedeny v jiných částech tohoto odhadu. Druh pozemku Parcela č. Výměra m 2 Jednotková cena Kč/m 2 Celková cena pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří st Celková výměra pozemků 267 Hodnota pozemků celkem Výpočet věcné hodnoty staveb Seznam podlaží Název Zastavěná plocha Užitná plocha 1.PP 119,93 m 2 77,23 m 2 Sklad 1 8,12 m 2 Sklad 2 2,26 m 2 Sklad - výlevka 2,03 m 2 Sklad pod schodama 1,20 m 2 Chodba 8,12 m 2 Kotelna 27,49 m 2-5 -

6 Chodba 2 2,20 m 2 Chodba 3 1,88 m 2 Sauna 5,04 m 2 Bazén 8,34 m 2 Šatna 7,88 m 2 Koupelna s WC 2,67 m 2 1.NP 119,93 m 2 72,61 m 2 Předsíň 1,69 m 2 Chodba před výčepem 5,12 m 2 Výčep 16,34 m 2 Kulečník 15,71 m 2 Restaurace 15,84 m 2 Kuchyň 4,32 m 2 Chodbička 1 3,28 m 2 Koupelna s WC 1 3,52 m 2 Chodbička 2 3,28 m 2 Koupelna s WC 2 3,52 m 2 2.NP 119,93 m 2 67,61 m 2 Chodba 3,36 m 2 Pokoj 1 13,57 m 2 Sociálka 1 4,80 m 2 Chodba 2 3,36 m 2 Pokoj 2 16,05 m 2 Sociálka 2 3,70 m 2 Chodba 3 3,36 m 2 Pokoj 3 16,05 m 2 Sociálka 3 3,36 m 2 Zastřešení 203,68 m 2 0,00 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.PP ((12,8*8,3)+(1,44*2,7)+(1,85*(0,45+1,75+1,75+0,5 = 263,85 m 3 +0,5+0,35)))*(2,20) 1.NP ((12,8*8,3)+(1,44*2,7)+(1,85*(0,45++1,75+1,75+0, = 299,83 m 3 5+0,5+0,35)))*(2,50) 2.NP ((12,8*8,3)+(1,44*2,7)+(1,85*(0,45++1,75+1,75+0, = 299,83 m 3 5+0,5+0,35)))*(2,50) Zastřešení ((12,8*8,3*3,65/2)+(1,44*2,7*0,5)+(1,85*(0,45+1,75= 203,68 m 3 +1,75+0,5+0,5+0,35)*0,8))*(1,00) Obestavěný prostor - celkem: = 1 067,19 m 3 Výpočet věcné hodnoty stavby dle platného cenového předpisu A) Ocenění domu dle platného oceňovacího předpisu ( 3): 1) Budovy a haly ( 3) a) Penzion Typ: budova G Účel užití: hotely Standardní klasifikace produkce (SKP): Klasifikace stavebních děl CZ-CC: 121 Konstrukce: zděné Základní cena za 1 m 3 obestavěného prostoru: 2 710,00 Kč Koeficient přepočtu základní ceny podle konstrukce K1: 0,

7 Podlaží - výpočet zastavěných ploch: 1.PP: (12,8x8,3)+(1,44x2,7)+(1,85x(0,45+1,75+1,75+0,5+0,5+0,35)) = 119,93 m 2 1.NP: (12,8x8,3)+(1,44x2,7)+(1,85x(0,45+1,75+1,75+0,5+0,5+0,35)) = 119,93 m 2 2.NP: (12,8x8,3)+(1,44x2,7)+(1,85x(0,45+1,75+1,75+0,5+0,5+0,35)) = 119,93 m 2 Průměrná zastavěná plocha podlaží: (119, , ,93) : 3 = 119,93 m 2 Koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné zastavěné plochy podlaží K2 = 0,92 + 6,60 : 119,93 = 0,9750 Podlaží - výšky: Označení podlaží konstrukční srovnávací 1.PP 2,20 0,00 1.NP 2,50 0,00 2.NP 2,50 0,00 Průměrná výška podlaží: (119,93 x 2, ,93 x 2, ,93 x 2,50) : (119, , ,93) = 2,40 m Koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží: K3 = 0,30 + 2,10 : 2,40 = 1,1750 Výpočet koeficientu vybavenosti K4: Konstrukční prvek vybavenost FOP koef. podíl na K4 Neuvedené prvky jsou standardní. Součet podílů: 0,0000 Koeficient vybavení stavby K4: 1 + 0,0000 x 0,54 = 1,0000 Koeficient polohový K5: 1,0000 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1130 Koeficient prodejnosti Kp: 0,5940 Základní cena upravená: 2 710,00 Kč x 0,9390 x 0,9750 x 1,1750 x 1,0000 x 1,0000 x 2,1130 x 0,5940 = 3 659,01 Kč/m 3 Obestavěný prostor: OP spodní stavby: 119,93 x 2,20 = 263,85 m 3 OP vrchní stavby: 119,93 x 2, ,93 x 2,50 = 599,66 m 3 OP zastřešení: (12,8x8,3x3,65:2)+(1,44x2,7x0,5)+(1,85x(0,45+1,75+1,75+0,5+0,5+0,35)x0,8) = 203,68 m 3 Plocha balkonů: 1,16x6 = 6,96 m 2 Obestavěný prostor celkem: 1074,15 m 3 Stáří: 20 roků Životnost: 100 roků Lineární opotřebení: 20,00% Cena zjištěná: 3 659,01 Kč/m 3 x 1074,15 m 3 = ,59 Kč Opotřebení: ,59 Kč x 20,00% = ,12 Kč Cena zjištěná po opotřebení: ,47 Kč 2) Venkovní úpravy ( 10) a) Okapový chodník Zpevněné plochy mimo silnice a letiště - zpevněná plocha - betonový monolitický povrch tloušťky 10 cm (položka přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu) Standardní klasifikace produkce (SKP): Klasifikace stavebních děl CZ-CC: 211 Cena za m 2 235,00 Kč - 7 -

8 Množství: 38,2x0,5 = 19,10 m 2 Koeficient polohový K5: 1,0000 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,2840 Koeficient prodejnosti Kp: 0,5940 Cena zjištěná: 235,00 Kč x 19,10 x 1,0000 x 2,2840 x 0,5940 = 6 089,53 Kč Stáří: 20 roků Životnost: 50 roků Lineární opotřebení: 40,00% Opotřebení: 6 089,53 Kč x 40,00% = 2 435,81 Kč Cena zjištěná po opotřebení: 3 653,72 Kč b) Venkovní schody Schody venkovní předložené - schodiště betonové (položka přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu) Standardní klasifikace produkce (SKP): Klasifikace stavebních děl CZ-CC: Cena za m 225,00 Kč Množství: 14x1,2 = 16,80 m Koeficient polohový K5: 1,0000 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,3510 Koeficient prodejnosti Kp: 0,5940 Cena zjištěná: 225,00 Kč x 16,80 x 1,0000 x 2,3510 x 0,5940 = 5 278,75 Kč Stáří: 20 roků Životnost: 50 roků Lineární opotřebení: 40,00% Opotřebení: 5 278,75 Kč x 40,00% = 2 111,50 Kč Cena zjištěná po opotřebení: 3 167,25 Kč 3) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě ( 28) a) Pozemek Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 7074 Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 80,03 Kč/m 2 Stavba umístěná na pozemku: stavba koeficient Kp koeficient Ki Penzion 0,5940 2,1130 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: Důvod úpravy ceny pozemku úprava % Okrajové území nebo nevýh. část obce s ohledem na účel užití Nemožnost napojení na veřejnou kanalizaci Pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu + 10 Úpravy podle tabulky 1: srážka 30% Úpravy podle tabulky 2: přirážka 3% Úpravy podle tabulky 3: nejsou Parcela číslo: 124 Plocha: 267 m 2 Ocenění podle odstavce: Základní cena upravená: 2) zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný - 8 -

9 80,03 x (100-30)% x ( )% x 2,1130 x 0,5940 = 72,42 Kč/m 2 Cena za parcelu: 72,42 Kč/m 2 x 267 m 2 = ,14 Kč Cena zjištěná: ,14 Kč Rekapitulace zjištěných cen 1) Budovy a haly ( 3) a) Penzion ,47 Kč Mezisoučet pro 3a: ,47 Kč 2) Venkovní úpravy ( 10) a) Okapový chodník 3 653,72 Kč b) Venkovní schody 3 167,25 Kč Mezisoučet pro 10: 6 820,97 Kč 3) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě ( 28) a) Pozemek ,14 Kč Mezisoučet pro 28: ,14 Kč Součet cen celkem: ,58 Kč A) Cena nemovitosti celkem: ,00 Kč (Zaokrouhleno na desítky Kč) Slovy: Třimiliónyjednostosedmdesáttisícčtyřistadvacet korun českých B) Tržní ocenění - Výpočet porovnávací hodnoty Lokalita Užitná plocha Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 1, , Kraslice (7159 obyv.), okr.sokolov K prodeji pěkný rodinný dům s penzionem o rozloze 270m2 Domek se nachází v klidné lokalitě města Kraslice cca 25 km od Sokolova. Součástí domu je penzion s 5 pokoji a kapacitou až 18 hostů. Dále v domě najdete společenskou místnost, vinárnu s krbem. Dům je podsklepen. k domu náleží pozemek o rozloze 2000m2. Je oplocen. Na pozemku je přístřešek pro parkování, zahradní domeček pro úschovu nářadí, králíkárna a dřevník. Nabídka RK BEST ESTATE - Karlovy Vary, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Větší kapacita lůžek, provozní prostory srovnatelné; Lokalita, prostředí - Totožná lokalita - Kraslice - blíže v centru; Provedení a vybavení - Podobné provedení a vybavení; Celkový stav, stáří, technický stav - Srovnatelný technický stav; Vliv pozemku, velikost pozemku - Několikanásobně větší pozemek; Kraslice (7159 obyv.), okr.sokolov 1, , Zajímavě řešený dům, v přízemí 1+1, 2+1, v 2NP velký byt 3+1,v 3NP 2+KK. Dispozice vhodné také pro penzion nebo ubytovnu. Dům se nachází v klidné lokalitě nedaleko centra Kraslic. Nabízený dům je třípodlažní, částečně podsklepený, vyzděný z cihel a je zastřešený sedlovou střechou s eternitem. V 1.NP nalezneme dva samostatné byty, vlevo 1+1 a vpravo 2+1. Ve 2.NP se nachází velký byt 3+1 s kachlovými kamny. Ve 3NP jsou dva velké pokoje, koupelna s WC. Všechny uvedené byty mají svůj elektr. boiler, přímotopy a samostatný odpočet elekt.energie. V - 9 -

10 roce 2000 rekonstrukce střechy.dispoziční řešení nabízí různá využití této nemovitosti - penzion, ubytovna apod.součástí naší nabídky jsou i dvě zděné garáže a dílna-sklad.dům se nachází v klidné lokalitě /min.dopravní provoz/, nedaleko centra Kraslic. Nabídka RK NEXT REALITY - Karlovy Vary, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Podstatně větší ubytovací kapacita, chybí provozní prostory, navíc garáže; Lokalita, prostředí - Totožná lokalita - Kraslice - blíže v centru; Provedení a vybavení - O něco horší vybavení - spíše ubytovna; Celkový stav, stáří, technický stav - Stáří nezjištěno, srovnatelný technický stav, nová střecha; Vliv pozemku, velikost pozemku - O málo větší pozemek; Tatrovice (167 obyv.), okr.sokolov 1, , Zavedený penzión s vlastní restaurací, kompletně vybavený a zařízený k okamžitému provozu. Nachází se ve vyhlášené rekreační oblasti, nedaleko tatrovické vodní nádrže. V 1.NP se nachází vstupní chodba, restaurace (40 míst) s výčepem a kuchyní, salónek (40 míst) a technická místnost. S chodby v 2.NP je vstup do vinárny (40 míst) s barem a většího sálu (60 míst). Dále je v patře šatna pro hosty, místnost pro personál a další technická místnost využívaná jako prádelna. Ubytování v 3. NP poskytuje celkem 21 lůžek v jednom apartmánu a čtyřech pokojích s vlastním sociálním zařízením. Celá nemovitost je podsklepena s výtahem do 1.NP. Nemovitost stojí na pozemku o celkové velikosti 870 m2, na kterém se dále rozprostírá terasa (25 míst), zastřešený altán a zahradní domek. Nabídka RK NEXT REALITY - Karlovy Vary, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Podstatně větší objekt s větší ubytovací kapacitou a většími provozními prostory; Lokalita, prostředí - Menší městečko, ale jedná se o rekreační oblast; Provedení a vybavení - Postatně lépe vybaven a proveden; Celkový stav, stáří, technický stav - Stáří nezjištěno, penzion je v podstatně lepším technickém stavu; Vliv pozemku, velikost pozemku - Větší pozemek; Valeč (385 obyv.), okr. Karlovy Vary 1, , Penzion v obci Valeč cca 30 km od Karlových Varů. Penzion se nachází uprostřed náměstí a je po kompletní, velice nákladné rekonstrukci. Je zde provozovna vinárny (restaurace) s kuchyní, 2 pokoje v 2. nadzemním podlaží a mezonetový apartmán v 2. NP a podkroví. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s WC. Ve 2. NP je i kuchyně. K domu přísluší stavba přízemní přístavba WC (muži, ženy, invalidní), pergola se zastřešením a zemní sklep. Ke stavbě dále přísluší venkovní úpravy (žumpa), zpevněná plocha, opěrné zdi, venkovní schody, ploty. Přípojka vody, kanalizace a elektřiny je z veřejné části pozemku přímo do domu. Penzion se prodává včetně vnitřního vybavení. Nabídka RK R+R Europe Real, s.r.o. - Praha, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Podstatně větší kapacita ubytování i provozních prostor; Lokalita, prostředí - Menší obec, pro penzion srovnatelná lokalita; Provedení a vybavení - Lepší provedení a vybavení; Celkový stav, stáří, technický stav - Budova je po KOMPLETNÍ rekonstrukci; Vliv pozemku, velikost pozemku - O hodně větší pozemek; Hřebečná - Abertamy (1449 1, , obyv.), okr.karlovy Vary Rodinný pension v krásné rekreační oblasti Hřebečná v centru Krušných hor, 30 km od Karlových Varů. Kapacita zavedeného pensionu je 13 lůžek (1x dvoulůžkový, 1x třílůžkový, 2x třílůžkový pokoj s možností další přistýlky) a samostatný vkusně zařízený apartmán vhodný k trvalému bydlení. Všechny pokoje jsou vybavené a mají vlastní příslušenství, televizi, satelit, rozvod WI-FI. Z každého pokoje se naskýtá překrásný výhled do okolní téměř panenské přírody. Moderně vybavená kuchyň splňuje veškeré hygienické předpisy, vkusně zařízená jídelna pro podávání

11 snídaní má 16 míst. V suterénu je prostorná stylová společenská místnost s barem a krbovými kamny, sauna, kolárna, lyžárna a technické zázemí. Zahradní sezení s venkovním grilem a udírnou poskytne příjemné posezení až pro 30 osob. Parkování pro pět vozů je zajištěno na pozemku a je možnost vybudování dalších parkovacích míst. Vila z roku 1937 je po kompletní a precizní rekonstrukci v roce Celková plocha pozemku je 1341 m2. Veškeré IS plus vlastní jímka. Pension je díky své poloze ideálním místem pro zimní i letní dovolenou. Nabídka RK MAXIMA REALITY, s.r.o. - Praha, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Srovnatelně velký objekt, více lůžek,kuchyň; Lokalita, prostředí - Podobná srovnatelná lokalita o něco vhodnější pro penzión; Provedení a vybavení - Podstatně lépe a moderněji vybavený penzión; Celkový stav, stáří, technický stav - Budova starší, ale je po KOMPLETNÍ rekonstrukci v podstatně lepším stavu; Vliv pozemku, velikost pozemku - O hodně větší pozemek; Průměrná cena Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 1,00 m 2 Porovnávací hodnota Kč B) Tržní ocenění objektu včetně pozemků - porovnávací metoda: Pro použití porovnávací metody ocenění za účelem zjištění obvyklé ceny předmětné nemovitosti je třeba získat informace z dostatečně velkého souboru prodávaných nemovitostí přibližně stejného druhu a známých výměr - pro tento účel jsou běžně využívány údaje z nabídky realitních kanceláří působících v místě a z vlastní databáze znalce, vytvořené na základě realizovaných prodejů v minulosti (se známou tržní cenou) a ve spolupráci s kolegy odhadci (znalci). U nabídek realitních kanceláří, které pracují v daném regionu, se prodeje podobných staveb občasně vyskytují; v tomto případě bylo konkrétně porovnáno 5 nemovitostí z podobných sídelních útvarů jako je obec Kraslice. V konkrétním případě je zřejmé, že porovnávaná nemovitost (t.j. dům č.p.117 s příslušenstvím na parcele pč. 124 a pozemek dle LV 1340 pro obec Kraslice, kú Zelená Hora u Kraslic, vykazují takové vlastnosti podobné srovnávacím nemovitostem, tzn. že porovnávací metodou zjištěná obvyklá (obecná) cena je a bude na trhu s nemovitostmi v daném regionu s největší pravděpodobností ještě dosažitelná; v neposlední řadě má na toto tvrzení také vliv poloha a situování nemovitosti v k.ú. Zelená Hora u Kraslic. Při použití porovnávací metody u podobných staveb (zejména s ohledem na úroveň podkladů v realitní inzerci) nelze bez zevrubné prohlídky srovnávacích nemovitostí tuto úvahu o výši obvyklé ceny precizovat, jelikož nejsou uvedeny některé výměry nebo jsou na první pohled uvedeny chybně, v takovém případě znalec dle zkušenosti výměry zodpovědně upraví apod. Syntézou uvedených údajů, provedených propočtů a zjištění na místě samém bylo určeno, že obecná (obvyklá) cena nemovitostí, t.j. domu č.p.117 s příslušenstvím a pozemkem parc.č.96 - zastavěné plochy a nádvoří a dalších pozemků dle LV č.1340 v obci Kraslice, k.ú.zelená Hora u Kraslic, okr. Sokolov, může dosáhnout B) Cena nemovitosti celkem: ,00 Kč (Zaokrouhleno na desítky Kč) slovy: jedenmiliónpětsetčtyřicetosmtisícjednostokorun českých (Kč) C) Výpočet výnosové hodnoty Analýza tržního nájemného Výnosy z obytných prostor Název Výměra Měsíční nájem Nájemné Nájem [m 2 ] [Kč] [Kč/rok] [Kč/m 2 /rok] 67, , ,00 500,00 Obvyklé tržní nájemné [Kč/m 2 /rok] 500,

12 Výnosy z provozních prostor Název Výměra Měsíční nájem Nájemné Nájem [m 2 ] [Kč] [Kč/rok] [Kč/m 2 /rok] 61, , ,00 781,76 Obvyklé tržní nájemné [Kč/m 2 /rok] 782,00 Přehled pronajímaných plocha a jejich výnosů č. plocha - účel podlaží podlahová plocha nájem nájem nájem [m 2 ] [Kč/m 2 /rok] [Kč/měsíc] [Kč/rok] 1.Obytné prostory Provozní prostory Celkový výnos za rok: Výpočet hodnoty výnosovým způsobem Podlahová plocha PP m Reprodukční cena RC Kč Výnosy (za rok) Dosažitelné roční nájemné za m 2 Nj Kč/(m 2x rok) 593 Dosažitelné hrubé roční nájemné Nj x PP Kč/rok Dosažitelné procento pronajímatelnosti % 70 % Upravené výnosy celkem Nh Kč/rok Náklady (za rok) Daň z nemovitosti Kč/rok Pojištění 0,11 % x RC Kč/rok Opravy a údržba 1,50 % x RC Kč/rok Správa nemovitosti 0,12 % x RC Kč/rok Ostatní náklady Kč/rok Náklady celkem V Kč/rok Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok 0 Míra kapitalizace % 8,00 Výnosová hodnota Cv Kč 0 C) Cena nemovitosti celkem: 0,00 Kč (irelevantní) Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných nemovitostí Obvyklá (tržní) cena je cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. Úroveň obvyklých cen je v podstatě odrazem zprůměrovaných dosažených cen za věci srovnatelného druhu, vlastností, stáří apod. Je třeba zdůraznit, že u nemovitostí, které jsou v dostatečném počtu v daném území obchodovány, je základní metodou cenové porovnání; je však třeba také zohlednit i podmínky konkrétního místa a předpoklad chování na trhu s nemovitostmi v budoucnosti. Když není tato podmínka splněna, použijí se náhradní metodiky. V tomto případě ocenění bylo použito několika základních metod zpracování odhadu, a to metody zjištění (věcné) ceny stavby rodinného domu č.p.117 a jeho příslušenství na parc.č zastavěná plocha a nádvoří s použitím základní jednotkové realizační ceny za 1 m 3 obestavěného prostoru stavby, vypočtené s použitím platného oceňovacího předpisu (ve dvou alternativách - nákladové a porovnávací) a metody porovnávací tržní. Výnosová metoda i přesto, že je v odhadu vypočítána a uvedena, nebude brána v úvahu, jelikož u tohoto druhu objektu v současné době a při současném stavu na trhu s nemovitostmi v daném regionu není vypovídající a tudíž je irelevantní. (Nájemní smlouva nebyla jako podklad brána v úvahu, neboť je uzavřená mezi přímými příbuznými a tudíž není vypovídající. Z toho důvodu byly obvyklé výnosy v daném regionu z ubytovacích a provozních prostor ověřeny v místním obecním úřadě. Po dosazení a vypočítání vyšla výnosová hodnota nemovitosti 0, což v tomto případě není relevantní, jelikož nemovitost určitě jistou tržní cenu má, nehledě na to, že se dá v krajním případě využít i pro účel bydlení). Taktéž to dokazuje obtížnost pronájmu provozních a ubytovacích prostor v tomto kraji v současné době. Na výnosovou hodnotu bude přihlédnuto při dalším ocenění. Z těchto důvodů ocenění vychází z ostatních výše uvedených metod ocenění zejména z TRŽNÍ POROVNÁVACÍ METODY

13 REKAPITULACE OCENĚNÍ A1) Ocenění domu dle platného oceňovacího předpisu ( 3): Administrativní cena celkem: ,- Kč B) Tržní ocenění objektu včetně pozemků - porovnávací metoda: Tržní cena celkem: ,- Kč C) Ocenění objektu - Stanovení výnosové hodnoty: Tržní cena celkem: 0,- Kč Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v ocenění a s přihlédnutím ke všem známým aspektům (vč.výnosové hodnoty a faktu užívání příslušenství na cizím pozemkku) a na základě vlastních zkušeností a znalosti situace, stanovuji konečnou cenu nemovitosti - Penzionu - čp. 117 a jeho příslušenství postaveném na pozemku parc.č. 124, v obci Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic, okres Sokolov na: Cena obvyklá ,- Kč (Zaokrouhleno na tisíce Kč) slovy: jedenmiliópětsettisíckorun českých (Kč) Ve výše uvedené částce jsou zohledněny všechny aspekty známé odhadci v dané době o předmětné nemovitosti a dle názoru odhadce ji lze považovat za cenu obvyklou

14 Seznam příloh: počet stran A4 v příloze: Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení odhadce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne Výpis z KN, podle LV č.1340 pro obec Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic, okr. Sokolov, vyhotovené KÚ pro Karlovarský 1 kraj, KP Sokolov ze dne Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Zelená Hora u Kraslic ze dne Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Zelená Hora u Kraslic s vyznačením předmětné nemovitosti 1 Výňatek ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru - (1.NP - pohostinské zařízení) ze dne Koncesní listina: Byla vydána Městským úřadem v Moravských Budějovicích - odbor obecní živnostenský úřad, pod č.j.: ZO/U1079/2006/Hr a ev.č K o n c e s n í l i s t i n a vydaná fyzické osobě Ing. Petr Křivánek, r.č /1456; IČO bydliště: Komenského 716, , JEMNICE pro předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina byla vydána Městským úřadem v Moravských Budějovicích dne na dobu neurčitou, s datem , jako dnem vzniku práva provozovat živnost. Znalecká doložka Znalecká doložka ============== Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně, ze dne , pod č.j. Spr. 913/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č. 71-2/2010 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiložené likvidace. V Praze dne Ing. Petr Křivánek Komenského 716 JEMNICE

15 Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení odhadce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne

16 - 16 -

17 Výpis z KN, podle LV č.1340 pro obec Kraslice, k.ú. Zelená Hora u Kraslic, okr. Sokolov, vyhotovené KÚ pro Karlovarský kraj, KP Sokolov ze dne

18 Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Zelená Hora u Kraslic ze dne

19 Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Zelená Hora u Kraslic s vyznačením předmětné nemovitosti

20 Výňatek ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru - (1.NP - pohostinské zařízení) ze dne

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA 167 EX 52533/13 ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA číslo 6290-265 / 2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5207-69/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.112/1 Adresa nemovitosti: Nětčice 2081 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Kyjov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

OBJEDNATEL : PROKONZULTA,

OBJEDNATEL : PROKONZULTA, Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1668-48/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Byt č.273/19, Větřní, Na Vyhlídce 273 Adresa nemovitosti: Na Vyhlídce 273, Větřní Katastrální údaje: Kraj Jihočeský, okres

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 MOVITOST: Bytová jednotka č.86/3. Adresa nemovitosti: Břevniště 86 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Hamr na Jezeře, k.ú. Břevniště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3087/116/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 2971/19 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 46/2011 Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 46/2011 Odhad obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo 46/2011 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY.CZ a.s. NEMOVITOST: Bytová jednotka, Byt 3+1 Adresa nemovitosti: Uzbecká 555/13, Brno Katastrální

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Číslo 3340/206/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p.12 na pozemku p.č. st. 2/1 s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 2/1, p.č. 2/1, p.č.2/4 a p.č.3/2, to vše v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3133/20/2015 6 Rodinný dům Adresa nemovitosti: U Valu 229 / 229, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 257-84/2012

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 257-84/2012 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 257-84/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.48

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 803/16 V budově č. p.: 803 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 1236/321 v bytovém domě č.p. 1236, 1237 a 1238 Adresa nemovitosti: Příkopy 1236 / 1236, Kostelec nad Orlicí

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3722/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3722/2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3722/2012 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 625/11 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Sokolov, obec Rotava, k.ú. Rotava Adresa nemovitosti: Sídliště 625, 357

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3195/82/2015 6 Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Albertova 4059 / 19, 767 01 Kroměříž Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Kroměříž,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 40/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 1115/3 V budově č. p.: 1115 Na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více