1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech"

Transkript

1 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu. Zároveň stále více hrozí vysoké ceny a volatilita trhu či dopady politické situace v dodavatelských zemích. Přírodní zdroje na celé zeměkouli jsou také často využívány neudržitelným způsobem, což způsobuje další tlak na suroviny, zhoršuje životní prostředí a ohrožuje ekosystémy. Tento trend mohou prohloubit změny ve složení světového obyvatelstva a ve struktuře hospodářského růstu. Oběhové hospodářství má za cíl zachovat po optimální dobu hodnotu materiálů a energii, které se využívají ve výrobcích, a minimalizovat tak tvorbu odpadů a využívání zdrojů. Bude-li se předcházet ztrátám hodnoty materiálových toků, vytvoří se udržitelné ekonomické příležitosti a konkurenční výhody. Přesun k oběhovému hospodářství může podpořit konkurenceschopnost a inovace, vysokou úroveň ochrany člověka a životního prostředí a přinést významný ekonomický prospěch, a tím přispět k tvorbě pracovních míst a k růstu. Oběhové hospodářství podporuje udržitelný rozvoj, při němž jdou environmentální, hospodářský a sociální rozměr ruku v ruce. Spotřebitelům může přinést i inovativní výrobky s delší životností, které jim ušetří peníze a zlepší kvalitu jejich života. Úspěšný přesun k oběhovému hospodářství vyžaduje opatření ve všech fázích hodnotového řetězce: od těžby a přepravy surovin přes návrhy materiálů a výrobků, produkci, distribuci a spotřebu zboží, opravy, opětovné zpracování a využití až po nakládání s odpady a jejich recyklaci. V prosinci 2014 Komise oznámila stažení legislativního návrhu na přezkum právních předpisů o odpadech a jejich nahrazení novou ambicióznější iniciativou na podporu oběhového hospodářství, a to do konce roku Tato iniciativa si klade za cíl podporovat přesun k oběhovému hospodářství prostřednictvím komplexního uceleného přístupu, který se nezaměřuje pouze na jednu část hospodářského cyklu, ale v plné míře zohlední vzájemné působení a provázanost v rámci celého hodnotového řetězce. Její součástí bude revidovaný legislativní návrh týkající se odpadů a sdělení o akčním plánu týkajícím se oběhového hospodářství pro zbytek funkčního období této Komise. Akční plán se bude týkat celého hodnotového řetězce a zaměří se na konkrétní opatření s jasnou přidanou hodnotou EU, s cílem uzavřít okruh oběhového hospodářství. Iniciativa týkající se oběhového hospodářství rovněž přispěje k širším cílům EU, jako jsou například energetická unie, cíle v oblasti klimatu nebo účinné využívání zdrojů. Při přípravě této práce budou klíčovým faktorem podněty od zúčastněných stran a veřejnosti. Cílem této veřejné konzultace je napomoci Komisi identifikovat a definovat hlavní překážky rozvoje oběhového hospodářství a shromáždit názory na to, jaká opatření lze na úrovni EU přijmout, aby byly tyto překážky překonány. Veřejné konzultace o přezkumu cílů EU v oblasti odpadu a o udržitelnosti potravinového systému se konaly v roce 2013 [odkaz na výsledky těchto veřejných konzultací]. Tato konzultace se proto zaměřuje na další body týkající se přechodu na oběhové hospodářství a její záběr se rozšiřuje i na jiné části ekonomického cyklu (např. výroby a spotřeby) a na všeobecné rámcové podmínky (např. inovace a investice). Dovolujeme si upozornit, že brzy bude zahájena samostatná veřejná konzultace na téma narušení trhu s odpadem. Zájemci o trhy s odpadem by se mohli chtít odpovědět i na tuto konzultaci. 2 Obecné informace o respondentech *2.1. Z jakého titulu vyplňujete tento dotazník? Jako jednotlivec / soukromá osoba Orgán veřejné správy Akademická / výzkumná instituce Organizace občanské společnosti Mezinárodní organizace Profesní organizace

2 Soukromý podnik Jiné Pokud není Vaše organizace zaregistrována, nyní se můžete zaregistrovat Uveďte hospodářské odvětví, v kterém působíte Stavebnictví Doprava Energetika Chemický průmysl Informační a komunikační technologie Nábytkářství Potraviny a nápoje Hotelnictví a pohostinství Opravárenské služby Zpracovatelské odvětví Elektrické přístroje a elektronika Textilní a oděvní odvětví Zemědělství a rybolov Distribuce (logistika, velkoobchodní, maloobchodní) Recyklace a jiné nakládání s odpadem Jiné: prosím upřesněte Prosím upřesněte hospodářské odvětví, v kterém působíte: Patří Váš podnik mezi malé a střední podniky? V případě pochybností se podívejte na definici malých a středních podniků. Ano střední podnik Ano malý podnik Ano mikropodnik Ne Nevím Používá Váš podnik/organizace některé z níže uvedených označení? Ekoznačka EU EMAS Jinou značku environmentální kvality nebo systém environmentálního řízení Žádnou značku environmentální kvality nebo systém environmentálního řízení Nevím Prosím upřesněte: Uveďte odvětví, které Vaše organizace zastupuje Stavebnictví Doprava Energetika Chemický průmysl Informační a komunikační technologie Nábytkářství Zpracovatelské odvětví Elektrické přístroje a elektronika Textilní a oděvní odvětví Zemědělství a rybolov

3 Distribuce Potraviny a nápoje Hotelnictví a pohostinství Opravárenské služby (logistika, velkoobchodní, maloobchodní) Recyklace a jiné nakládání s odpadem Jiné: prosím upřesněte Uveďte prosím jiná odvětví, která Vaše organizace zastupuje: Kde jsou umístěny Vaše členské společnosti? Členské státy EU/EHP Státy, které nejsou členy EU/EHP Uveďte členské státy EU / země EHP, v nichž jsou umístěny Vaše členské společnosti: Rakousko Belgie Bulharsko Chorvatsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Lotyšsko Lichtenštejnsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Švýcarsko království Uveďte státy, které nejsou členem EU/ EHP, v nichž jsou umístěny Vaše členské společnosti: Uveďte Vaši hlavní oblast zájmu (životní prostředí, spotřebitelé atd.) Životní prostředí Spotřebitelé Jiné Prosím upřesněte jinou oblast Vašeho zájmu: Pokud není Vaše organizace dosud zaregistrovaná, můžete se zaregistrovat nyní Uveďte zemi Vašeho bydliště / zemi, v níž je společnost usazena Členský stát EU/EHP Stát, který není členem EU/EHP Uveďte členský stát EU/EHP, v němž je společnost usazena: Rakousko Belgie Bulharsko Chorvatsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Lotyšsko Lichtenštejnsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko

4 Švýcarsko Spojené království Uveďte stát, který není členem EU/EHP, v němž je společnost usazena: 2.3. Uveďte, jak si přejete, aby byla Vaše odpověď zveřejněna na internetových stránkách Komise: Pod uvedeným jménem: souhlasím se zveřejněním všech informací uvedených v mém příspěvku a prohlašuji, že žádné z těchto informací nejsou omezeny autorskými právy, které by bránily jejich zveřejnění. Anonymně : souhlasím se zveřejněním všech informací uvedených v mém příspěvku a prohlašuji, že žádné z těchto informací nejsou omezeny autorskými právy, které by bránily jejich zveřejnění. Vůbec nepřeji si, aby byl můj příspěvek zveřejněn (informace nebudou zveřejněny, budou použity interně v rámci Komise) Jak dobře jste informováni o iniciativě týkající se oběhového hospodářství? Velice dobře informováni Poměrně dobře informováni Ne příliš dobře informováni Vůbec nejsme informováni 2.5. Pokud odpovídáte jako jednotlivec / soukromá osoba, uveďte své jméno, jinak uveďte jméno Vaší organizace Pokud je Vaše organizace registrována v rejstříku transparentnosti, uveďte prosím Vaše registrační identifikační číslo Pokud chcete být informováni o výsledcích této konzultace, uveďte prosím svou ovou adresu 3 Výrobní fáze Design materiálu nebo výrobku může usnadnit recyklaci, prodloužit životnost výrobku prostřednictvím opětovného použití, renovace nebo opravy a snížit dopady výrobku na životní prostředí tím, že se v průběhu jeho životního cyklu sníží spotřeba energie, produkování odpadu nebo spotřeba vody. V tomto oddíle se snažíme zjistit, jaké kroky by měla dle Vašeho názoru EU přijmout, aby podpořila oběhové hospodářství ve fázi výroby, včetně designu výrobku a výroby a získávání materiálů Jak jsou podle Vás při prosazování principů oběhového hospodářství v rámci designu výrobků na úrovni EU důležitá níže uvedená opatření? Velmi Nepříliš Důležité Ne Nevím

5 Stanovení závazných pravidel pro design výrobku (např. minimální požadavky na trvanlivost podle směrnice 2009/125/ES o ekodesignu) Podpora iniciativ ze strany průmyslu (tj. samoregulace) Vývoj norem určených pro dobrovolné použití Podpora a/nebo umožnění ekonomických pobídek pro ekologické inovace a udržitelný design výrobku (např. prostřednictvím pravidel pro režimy rozšířené odpovědnosti výrobce) Přezkum pravidel pro právní a obchodní záruky Podpora spotřeby ekologicky šetrných výrobků (viz oddíl 4) Jiné prosím upřesněte níže Glosář: Právní záruky: výrobky mají dle právních předpisů EU na ochranu spotřebitele (směrnice 99/44/EC) minimálně dvouletou právní záruku. Dle této záruky je prodávající odpovědný spotřebiteli za jakýkoliv nesoulad zboží s kupní smlouvou existující v době doručení zboží, který se projeví v období dvou let od doručení zboží. Obchodní záruky: záruky, které obchodníci poskytují spotřebitelům dobrovolně a kterými se obchodníci zavazují vrátit zaplacenou cenu nebo zboží vyměnit, opravit nebo zjednat jinou nápravu, pokud zboží neodpovídá údajům uvedeným v záručním listě nebo v příslušné reklamě. Pokud si myslíte, že by měly být vzaty v potaz i další možnosti, které nebyly uvedeny výše, prosím 3.2. Jak jsou podle Vás z hlediska usnadnění přesunu k oběhovému hospodářství níže uvedené charakteristiky výrobků? Životnost Velmi Důležité Nepříliš Ne Nevím Opravitelnost: dostupnost informací ohledně opravy výrobku (např. příručky pro opravu) Opravitelnost: design výrobku usnadňující údržbu a opravu Opravitelnost: dostupnost náhradních dílů

6 Modernizace a modularita Opětovná použitelnost Biologická rozložitelnost a kompostovatelnost Využívání zdrojů během použití (např. hospodaření s vodou) Recyklovatelnost (např. demontáž, oddělení součástek, informace o chemických látkách) Vyšší podíl opakovaně použitých dílů nebo recyklovaných materiálů Vyšší podíl obnovitelných materiálů Minimalizace dopadů životního cyklu na životní prostředí Jiné prosím upřesněte níže Pokud si myslíte, že by měly být vzaty v potaz i další možnosti, které nebyly uvedeny výše, prosím 3.3. Jak jsou podle Vás při prosazování principů oběhového hospodářství u výrobků na úrovni EU níže uvedené dodatečné faktory? Velmi Nepříliš Důležité Ne Nevím Dopad na výrobní náklady a cenovou dostupnost výrobku Dopad na proces výroby a hodnotový řetězec Dopad na spotřebitele (např. prostřednictvím životnosti a opravitelnosti) Funkčnost výrobku Umožnění inovací Respektování technologické neutrality Dopad na dovoz a vývoz EU Jiné prosím upřesněte níže Pokud si myslíte, že by měly být vzaty v potaz i další možnosti, které nebyly uvedeny výše, prosím

7 3.4. Kterým kategoriím výrobků by měla být v následujících několika letech dána z hlediska perspektivy oběhového hospodářství přednost a proč? Zvolte maximálně 3 možnosti Bílé zboží (např. myčky nádobí, chladničky) Malé domácí spotřebiče (např. mikrovlnné trouby, kuchyňské roboty) Kancelářská technika (např. počítače, tiskárny) Drobná elektronika (např. chytré telefony, fotoaparáty) Obalové materiály Elektrotepelná zařízení (např. kotle, ohřívače vody) Klimatizační a větrací systémy Zařízení pro osvětlení Motory a čerpadla Průmyslová zařízení Oblečení a textil Nábytek Automobily Stavební výrobky (např. okna, izolační materiály) Měla by být přijata obecná opatření (týkající se široké škály výrobků) Jiné Pokud si myslíte, že by měly být vzaty v potaz i další kategorie výrobků, které nebyly uvedeny výše, prosím Uveďte důvody, proč jste zvolili: 3.5. Kterým z níže uvedených kroků by měla být na úrovni EU při podpoře řešení z oblasti oběhového hospodářství ve výrobním procesu dána přednost? Velmi Nepříliš Důležité Ne Podpora spolupráce napříč hodnotovými řetězci (např. prostřednictvím nových způsobů řízení) Řešení případných legislativních překážek v právních předpisech EU prosím upřesněte Řešení případných mezer v právních předpisech EU prosím upřesněte Podpora rozvoje inovativních obchodních modelů (např. leasing) Nevím

8 Zlepšení rozhraní mezi právními předpisy týkajícími se chemických látek a odpadů Podpora spolupráce soukromého a veřejného sektoru, včetně koncových uživatelů Podpora rozvoje digitálních řešení Identifikace osvědčených postupů a podpora jejich výměny Identifikace minimálních standardů pro procesy účinně využívající zdroje (např. nejlepší dostupné techniky) Zajištění dostupnosti spolehlivých údajů o materiálových tocích napříč hodnotovými řetězci Zajištění přístupu k financování u projektů s vysokým rizikem Jiné prosím upřesněte níže Pokud si myslíte, že by měly být vzaty v potaz i další možnosti, které nebyly uvedeny výše, prosím 3.6. Jak účinné by podle Vás byly níže uvedené kroky na úrovni EU při prosazování udržitelné výroby a udržitelného získávání surovin? Velmi Účinné Neutrální Neúčinné Nevím účinné Zavedení právně závazného rámce na úrovni EU (např. kritéria udržitelnosti) Vývoj a podpora dobrovolných programů dodržování předpisů Řešení otázky pomocí obchodní politiky Řešení otázky pomocí podpory cílených celosvětových iniciativ Podpora výměny dobré praxe mezi podniky Jiné prosím upřesněte níže Pokud si myslíte, že by měly být vzaty v potaz i další možnosti, které nebyly uvedeny výše, prosím 3.7. Chtěli byste k výrobní fázi dodat něco dalšího? Maximálně 500 znaků

9 4 Spotřební fáze Nedílnou součástí oběhového hospodářství je perspektiva spotřebitele. Na jedné straně se spotřebitelé rozhodují, které výrobky si zakoupí a použijí, na straně druhé je tato jejich volba ovlivněna řadou faktorů, včetně chování jiných lidí, způsobu, jakým jsou spotřebitelům poskytovány informace a rady, dostupností servisu oprav a údržby nebo vnímaných nákladů a přínosů jimi zvoleného výrobku. V tomto oddíle se snažíme zjistit, jak lze dle Vašeho názoru nejlépe podpořit oběhové hospodářství ve fázi spotřeby Jak důležitá jsou podle Vás při prosazování principů oběhového hospodářství ve spotřební fázi na úrovni EU níže uvedená opatření? Velmi Nepříliš Důležité Ne Nevím Poskytovat uživatelům více informací týkajících se oběhového hospodářství, například o předpokládané době životnosti výrobku nebo o dostupnosti náhradních dílů Zajištění jasných, důvěryhodných a relevantních informací pro spotřebitele týkajících se oběhového hospodářství (např. promocí etiket, reklamy, marketing atd.) a ochrana spotřebitelů před nepravdivými a zavádějícími informacemi v této oblasti Organizování informačních kampaní v rámci celé EU zaměřených na podporu oběhového hospodářství Zlepšení/zpřehlednění pravidel a praxe týkajících se ochrany spotřebitele (např. pokud jde o právní a obchodní záruky) Přijetí kroků v oblasti designu materiálu a výrobku (viz oddíl 3) Vnitrostátní podpora finančních pobídek pro spotřebitele (např. odlišné úrovně zdanění v závislosti na tom, jak účinně výrobky využívají zdroje) Přijetí opatření týkající se veřejných zakázek (např. pomocí kritérií pro zelené veřejné zakázky) Podpora nových způsobů spotřeby, jako například sdílené vlastnictví (např. spolujízda), kolaborativní spotřeba, leasing nebo používání řešení na bázi internetu Podpora vývoje servisu oprav a údržby

10 Podpora předcházení vzniku odpadů (např. minimalizace plýtvání potravinami) Jiné prosím upřesněte níže Pokud si myslíte, že by měly být vzaty v potaz i další možnosti, které nebyly uvedeny výše, prosím 4.2. Jaké výrobky by měly být pro EU při prosazování udržitelnější spotřeby prioritou a proč? Zvolte maximálně 3 možnosti. Bílé zboží (např. myčky nádobí, chladničky) Elektronika Potraviny a nápoje Obalové materiály Oblečení a textil Nábytek Automobily Stavební výrobky Měla by být přijata obecná opatření (týkající se veškerého spotřebního zboží) Jiné prosím upřesněte níže Pokud si myslíte, že by měly být vzaty v potaz i další možnosti, které nebyly uvedeny výše, prosím Uveďte důvody, proč jste zvolili: 4.3. Chtěli byste ke spotřební fázi dodat něco dalšího? Maximálně 500 znaků 5 Trhy s druhotnými surovinami Druhotné suroviny jsou odpadové materiály, které jsou určeny k prodeji a použití v rámci recyklace při výrobě. V současné době stále představují jen velmi male procento materiálů používaných v EU. Kvalita a dodávky druhotných surovin závisí především na postupech pro nakládání s odpady a na úrovni třídění toků materiálů u zdroje. Lze však identifikovat i další překážky rozvoje trhů s druhotnými surovinami. Některé z těchto překážek mohou být horizontální povahy, zatímco jiné se vztahují pouze na konkrétní druhy materiálů.

11 5.1. Jaké jsou dle Vás hlavní překážky bránící rozvoji trhů s druhotnými surovinami v EU? V níže uvedeném seznamu zaškrtněte u každého materiálu překážku/překážky, které považujete za významné Nedostatek celounijních standardů kvality pro recyklované materiály Špatná kvalita recyklovaných materiálů (např. obsahují nechtěné látky / velké znečištění) Nedostatek informací nebo zavádějící informace ohledně kvality recyklovaných materiálů Špatná dostupnost odpadu / materiálu k recyklaci Malá spolehlivost dodavatele recyklovaných materiálů Nízká poptávka po recyklovaných materiálech (např. na trhu EU) Rozdílné náklady na primární suroviny a druhotné suroviny Náklady spojené s přeorientováním průmyslových procesů z primárních na druhotné suroviny Překážky v právních předpisech na Významné pro všechny materiály Bioživiny Stavební plniva Kritické suroviny Sklo Kovy Papír Plast Dřevo/Bi omasa

12 vnitrostátní/regionál ní/místní úrovni Překážky v právních předpisech na úrovni EU Mezery v právních předpisech na úrovni EU Mezery v právních předpisech na vnitrostátní/regionál ní/místní úrovni Nedostatečná spolupráce / výměna informací v rámci hodnotového řetězce (např. mezi výrobci, provozovateli recyklace a orgány odpovědnými za nakládání s odpadem) Nedostatek spolehlivých údajů o tocích druhotných surovin Nevím Jiné- prosím upřesněte níže Pokud si myslíte, že jsou relevantní i další překážky, které nebyly uvedeny výše, prosím Glosář: Bio-živiny zpětně získaný materiál jako například dusík, fosfor nebo organická hmota (např. z kalů z čistíren odpadních vod nebo organická hmota z ekologického zemědělství), který se použije jako hnojivo. Stavební plniva hrubý materiál v podobě částic, který se používá při stavbách, včetně písku, štěrku, drceného kamene nebo strusky. Kritické suroviny kritické suroviny jsou suroviny, které mají pro EU velký hospodářský význam a u kterých existuje vysoké riziko narušení dodávek. Evropská komise je uvádí na této internetové stránce:

13 5.2. Jaké jsou dle Vaše názoru nejrelevantnější kroky, které by měly být podniknuty na úrovni EU, aby došlo k odstranění překážek, které jste označili za významné? Buďte prosím konkrétní Na které trhy s druhotnými surovinami by se měla EU zaměřit nejdříve a zlepšit jejich fungování? Zvolte maximálně 3 možnosti Bio-živiny (například dusík, fosfor nebo organická hmota, např. z kalů z čistíren odpadních vod nebo organická hmota z ekologického zemědělství, které se použijí jako hnojivo) Stavební plniva (tj. hrubý materiál v podobě částic, který se používá při stavbách, včetně písku, štěrku, drceného kamene nebo strusky) Kritické suroviny jako prvky vzácných zemin nebo některé drahé kovy Sklo Kovy Papír Plasty Dřevo/Biomasa Jiné prosím upřesněte níže Pokud si myslíte, že by měly být vzaty v potaz i další přístupy, které nebyly uvedeny výše, prosím Uveďte důvody, proč jste zvolili: 5.4. Chtěli byste k vývoji trhů s druhotnými surovinami dodat něco dalšího? Je třeba vytvořit realistické transparentní pobídky a finanční nástroje, které by trh s druhotnými surovinami podpořily. Maximálně 500 znaků 6 Odvětvová opatření Některá odvětví mohou pro uzavření okruhu oběhového hospodářství vyžadovat individuální přístup, z jiných se mohou za účelem urychlení tohoto přechodu vytvořit strategické priority. V tomto oddíle se snažíme zjistit, jaká odvětví by měla EU dle Vašeho názoru považovat za prioritní a jaké relevantní opatření by měla být přijata Která odvětví by měla dle Vašeho názoru EU považovat za prioritní při provádění konkrétních kroků na podporu oběhového hospodářství a proč? Zvolte maximálně 3 možnosti Zemědělství Bio-živiny (např. z kalů z čistíren odpadních vod nebo organická hmota z ekologického zemědělství), které se použijí jako hnojivo Chemický průmysl a zpracovatelský průmysl

14 Stavebnictví a demolice budov Elektrické a elektronické výrobky Energetika Rybolov/akvakultura Potraviny a nápoje, včetně snižování plýtvání s potravinami Produkty lesního hospodářství a další produkty z biologického materiálu Nábytek Informační a komunikační technologie Těžba a dobývání Plasty Maloobchod Služby Textil Doprava Odvětví vodohospodářství/čištění odpadních vod Jiné prosím upřesněte níže Pokud si myslíte, že by měly být vzaty v potaz i další odvětví, která nebyla uvedena výše, prosím Maximálně 500 znaků 6.2. Jaká opatření na úrovni EU by bylo třeba zavést u odvětví, která jste zvolili? Maximálně 500 znaků 7 Faktory umožňující oběhové hospodářství, včetně inovací a investic Umožňující faktory hrají při podpoře rozvoje oběhového hospodářství zásadní roli a může mezi ně patřit podpora rozvoje, šíření a používání inovativních řešení, investice do technologií a infrastruktury, podpora malých a středních podniků a rozvoj požadovaných dovedností a kvalifikací. V tomto oddíle se snažíme zjistit, jakou roli tyto umožňující faktory dle Vašeho názoru hrají při vývoji oběhového hospodářství Jak jsou dle Vašeho názoru pro prosazování oběhového hospodářství na úrovni EU níže uvedené umožňující faktory? Velmi Nepříliš Důležité Ne Nevím Financování inovativních projektů nebo technologií relevantních pro oběhové hospodářství (z fondů EU, např. Horizont 2020)

15 Veřejné pobídky (např. finanční záruky) pro soukromé investory na financování projektů napomáhajících oběhovému hospodářství Podpora vývoje projektů oběhového hospodářství (např. technická pomoc) Podpora inovativních systematických přístupů a meziodvětvové spolupráce (např. průmyslová symbióza a kaskádové využití zdrojů) Partnerství s orgány veřejné moci, které inovativním podnikům pomůže překonat případné právní překážky bránící inovacím Prosazování inovativních obchodních modelů pro oběhové hospodářství (např. leasing nebo sdílení) Konkrétní opatření, která pobídnou malé a střední podniky k zavedení oběhového hospodářství Výměna a podpora osvědčených postupů Podpora rozvoje dovedností/kvalifikací potřebných pro oběhové hospodářství Podpora posilování kapacity ve veřejných správách Podpora pronikání inovativních projektů na trhy prostřednictvím označování, certifikace a standard, veřejných zakázek podporujících inovace atd. Lepší monitorování provádění a dopadů politik přispívajících k agendě oběhového hospodářství Zvyšování znalostní základny prostřednictvím sběru a poskytování informací a údajů, např. o tocích materiálů, o technologiích nebo o vzorcích spotřeby Jiné prosím uveďte níže Pokud si myslíte, že by měly být vzata v potaz i další opatření, která nebyla uvedena výše, prosím 7.2. Chtěli byste k umožňujícím faktorům podporujícím oběhové hospodářství dodat něco dalšího? Maximálně 500 znaků

16 8 Nahrávání dokumentů Pokud Vaše organizace vypracovala specializované stanovisko, nebo se chce s Komisí podělit o nějaké další související materiály, použijte prosím funkci nahrát.

Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu Zodpovězení otázek označených hvězdičkou * je povinné. Obecné otázky Stát Zvolte prosím zemi původu * Mimo EU Francie

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 Červenec 2011 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry ČSN EN 14055 91 4640 WC and urinal flushing cisterns Réservoirs de chasse d,eau pour WC et urinoirs

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.20 Srpen 2013 Jeřáby Bezpečnost Navrhování Požadavky na vybavení ČSN EN 13135 27 0136 Cranes Safety Design Requirements for equipment Appareils de levage a charge suspendue

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 3 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.030.99; 55.020 2005 Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů ČSN EN 13427 77 0145 Únor Packaging - Requirements for the use of European Standards

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.140; 97.190 Duben 2013 Dětské vysoké židle ČSN EN 14988-1+A1 94 3418 Children,s high chairs Part 1: Safety requirements Chaises hautes pour enfants Partie 1: Exigences de sécurité

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Prosinec 2014 Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb Bezpečnost Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže ČSN EN 16228-6 27 7991 Drilling and

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.2.2012 COM(2012) 72 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1435/2003

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.05.2005 KOM(2005) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení

Více

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva VYBRANÁ TÉMATA Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva Obsah Úvod... 3 Příloha I... 5 Prameny:... 6 Vybraná témata č. 3/2016 únor 2016 Autor: Josef Palán AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ: Název: Aplikace snížené

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Prosinec 2014 Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb Bezpečnost Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví ČSN EN

Více

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu Diskusní setkání o veřejných zakázkách Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Vývoj rozpočtu ČR 2. Vývoj trhu

Více

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU , směrnice EU Ing. František Plecháč 1 Zákon byl vydán pod č. 406/2000 Sb. Hlavní důvody posledních novelizací zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles. Cycles Cycles a assistance électrique Bicyclettes EPAC

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles. Cycles Cycles a assistance électrique Bicyclettes EPAC ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 43.120; 43.150 Květen 2015 Jízdní kola Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem Jízdní kola EPAC ČSN EN 15194+A1 30 9080 Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

E M A S Základní oblasti environmentálního řízení ve městech

E M A S Základní oblasti environmentálního řízení ve městech E M A S Základní oblasti environmentálního řízení ve městech Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Systémový základ Zavedení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 87.100 Říjen 2014 Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty Bezpečnostní požadavky ČSN EN 1953 82 4001 Atomising and spraying equipment for coating materials Safety

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.10; 11.160 Listopad 2011 Záchranné systémy Přeprava inkubátorů ČSN EN 13976-1 84 2130 Rescue systems Transportation of incubators Part 1: Interface conditions Systemes

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.060 Květen 2009 Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstřeďováním ČSN EN ISO 10472-2 81 9005 idt ISO 10472-2:1997

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.10;11.040.55 Prosinec 2013 Neinvazivní tonometry Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením ČSN EN ISO 81060-1 85 2701 idt ISO 81060-1:2007 Non-invasive

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Studie uživatelů modelu CAF

Studie uživatelů modelu CAF Studie uživatelů modelu CAF Úvod Vážené dámy, vážení pánové, Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, souvisejícího se Společným hodnotícím rámcem (model CAF). Cílem tohoto dotazníku

Více

Ekonomická analýza veřejných zakázek

Ekonomická analýza veřejných zakázek Ekonomická analýza veřejných zakázek Jan Pavel Leden 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, ve kterých působí. Makroekonomický význam VZ:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Říjen 2013 Cementobetonové kryty Část 1: Materiály ČSN EN 13877-1 73 6150 Concrete pavements Part 1: Materials Chaussées en béton Partie 1: Matériaux Fahrbahnbefestigungen

Více

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5.

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.160.10 Červenec 2015 Světlo a osvětlení Nouzové osvětlení ČSN EN 1838 36 0453 Lighting applications Emergency lighting Éclairagisme Eclairage de secours Angewandte Lichttechnik

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016)

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) 513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Ing. Stanislava Rollová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným,

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Obsah 1. Hlavní specifika EU 2. Vývoj evropské integrace a její cíle 3. Nástroje EU

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.9.2005 KOM(2005) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ CS CS

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. idt IEC 60300-1:2014. Dependability management Part 1: Guidance for management and application

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. idt IEC 60300-1:2014. Dependability management Part 1: Guidance for management and application ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.40; 03.120.01; 21.020; 29.020 Srpen 2015 Management spolehlivosti Část 1: Návod pro management a použití ČSN EN 60300-1 ed. 2 01 0690 idt IEC 60300-1:2014 Dependability

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2005 Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků ČSN EN 14297 Květen 73 4211 Chimneys - Freeze-thaw resistance test method for chimney products Conduits de

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.040 Prosinec 2014 Klasifikace podmínek prostředí Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě Teplota a vlhkost vzduchu ČSN EN 60721-2-1 03 8900 idt IEC 60721-2-1:2013 Classification

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.190 Duben 2014 Výrobky pro péči o dítě Houpačky pro nejmenší děti ČSN EN 16232 94 3459 Child use and care articles Infant swings Articles de puériculture Balancelles suspendues

Více

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (Cze) (18/01/2007) SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT? 1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.140.10 Leden 2015 Neelektrická ruční nářadí Bezpečnostní požadavky Část 5: Příklepové vrtačky ČSN EN ISO 11148-5 23 9060 idt ISO 11148-5:2011 Hand-held non-electric power tools

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 29. 11. 2011 2011/0156(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.91; 91.100.25 Listopad 2013 Pálené střešní tašky a tvarovky Definice a specifikace výrobku ČSN EN 1304 72 2684 Clay roofing tiles and fittings Product definitions and specifications

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

Telekomunikační a informační technologie a činnosti

Telekomunikační a informační technologie a činnosti Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí O D V Ě T V O V Á S T U D I E Telekomunikační

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 119. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 119. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 119. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 14. schůze konané dne 12. dubna 2007 k Zelené knize K Evropě bez tabákového kouře: Možnosti

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.060.99 Červen 2009 Desky z rostlého dřeva (SWP) Požadavky ČSN EN 13353 49 2810 Solid wood panels (SWP) Requirements Bois panneautés (SWP) Exigences Massivholzplatten (SWP)

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Leden 2012 Komíny Konstrukční díly Prvky komínového pláště z betonu ČSN EN 12446 ed. 2 73 4207 Chimneys Components Concrete outer wall elements Conduits de fumée Composants

Více

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY SPDS a CE 50 let úsilí o zrovnoprávnění primárních a sekundárních surovin započtení environmentálních externalit (produkce CO2, spotřeba energií, vody) daňové

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Prosinec 2011 Železniční aplikace Brzdění Protismyková ochrana kola ČSN EN 15595+A1 28 4043 Railway applications Braking Wheel slide protection Applications ferroviaires

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 920 final ANNEXES 1 to 6 PŘÍLOHY k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o omezení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně

Více

Pokyny pro následné uživatele

Pokyny pro následné uživatele Pokyny pro následné uživatele Leden 2008 Pokyny pro provádění nařízení REACH PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny týkající se nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.20 Říjen 2014 Jeřáby Mobilní jeřáby ČSN EN 13000+A1 27 0570 Cranes Mobile cranes Appareils de levage a charge suspendue Grues mobiles Krane Fahrzeugkrane Tato norma je

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 Duben 2009 Stavební kování Zámky a střelkové zámky Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy Požadavky a zkušební metody ČSN EN 14846 16 5192 Building Hardware

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Únor 2014 Provádění speciálních geotechnických prací Horninové kotvy ČSN EN 1537 73 1051 Execution of special geotechnical work Ground anchors Exécution des travaux géotechniques

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.040.01 Listopad 2013 Kovová průmyslová potrubí Část 5: Kontrola a zkoušení ČSN EN 13480-5 13 0020 Metallic industrial piping Part 5: Inspection and testing Tuyauteries industrielles

Více

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29.

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29. Memorandum BISE 1 k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu 29. října 2004 118 účastníků 2 ze sedmdesáti východoevropských zemí zahrnujících:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Červen 2013 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1342 ed. 2 72 1862 Setts of natural stone for external paving

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

Railway applications Braking systems of multiple unit trains Part 2: Test methods

Railway applications Braking systems of multiple unit trains Part 2: Test methods ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.040 Září 2015 Železniční aplikace Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek Část 2: Zkušební metody ČSN EN 16185-2 28 4022 Railway applications Braking systems of multiple

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.190 Listopad 2013 Výrobky pro péči o dítě Šidítka pro kojence a malé děti Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení ČSN EN 1400 94 3429 Child use and care articles Soothers

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Schengen. 11.3.2009, Pardubice

Schengen. 11.3.2009, Pardubice Schengen 11.3.2009, Pardubice Schengen, Lucembursko 1 527 obyvatel, LAU II Počátky Schengenu uzavření tzv. Saarbrőckenské dohody, sjednána mezi SRN a Francií, 13.6.1984 důsledek protestůřidičů TIR proti

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.060 Leden 2011 Pšenice Stanovení sedimentačního indexu Zelenyho test ČSN EN ISO 5529 46 1022 idt ISO 5529:2007 Wheat Determination of the sedimentation index Zeleny test Blé

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.10 Duben 2010 Dýchací trubice pro použití s anestetickými přístroji a ventilátory ČSN EN 12342+A1 85 2706 Breathing tubes intended for use with anaesthetic apparatus and

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více