DA OVÝ KALENDÁ. LEDEN tvrtek 9. spot ební da splatnost dan za listopad 2013 (pouze spot ební da z lihu) pond lí 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DA OVÝ KALENDÁ. LEDEN tvrtek 9. spot ební da splatnost dan za listopad 2013 (pouze spot ební da z lihu) pond lí 17."

Transkript

1 DA OVÝ KALENDÁ LEDEN tvrtek 9. spot ební da splatnost dan za listopad 2013 (mimo spot ební da z lihu) pond lí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na d chodové spo ení za prosinec 2013 pátek 24. spot ební da splatnost dan za listopad 2013 (pouze spot ební da z lihu) pond lí 27. spot ební da da ové p iznání za prosinec 2013 da ové p iznání k uplatn ní nároku na vrácení spot ební dan z topných olej a ostatních (technických) benzin za prosinec 2013 (pokud vznikl nárok) energetické dan da ové p iznání a splatnost dan z plynu, pevných paliv a elekt iny za prosinec 2013 da z p idané hodnoty da ové p iznání a da za 4. tvrtletí a za prosinec souhrnné hlášení za 4. tvrtletí a prosinec výpis z evidence 4. tvrtletí a prosinec pátek 31. biopaliva hlášení dle 19 odst. 9 zákona. 201/2012 Sb. da z p íjm odvod dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan za prosinec 2013 da z nemovitých v cí da ové p iznání (úplné) nebo díl í da ové p iznání na rok 2014 da silni ní da ové p iznání a da za rok 2013 ÚNOR pond lí 10. spot ební da splatnost dan za prosinec 2013 (mimo spot ební da z lihu) pond lí 17. da z p íjm podpis prohlášení poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé na zda ovací období 2014 a podpis k provedení ro ního zú tování záloh na da a da ové zvýhodn ní za zda ovací období 2013 podání žádosti o provedení ro ního zú tování správci dan tvrtek 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na d chodové spo ení za leden 2014 pond lí 24. spot ební da splatnost dan za prosinec 2013 (pouze spot ební da z lihu) úterý 25. spot ební da da ové p iznání za leden 2014 olej, ostatních (technických) benzin za leden 2014 (pokud vznikl nárok) da z p idané hodnoty da ové p iznání a da za leden souhrnné hlášení za leden výpis z evidence za leden energetické dan da ové p iznání a splatnost dan z plynu, pevných paliv a elekt iny za leden 2014 pátek 28. da z p íjm odvod dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan za leden 2014 odvod z loterií a jiných podání p iznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2013 B EZEN pond lí 3. da z p íjm podání vyú tování dan z p íjm ze závislé za zda ovací období 2013 st eda 12. spot ební da splatnost dan za leden 2014 (mimo spot ební da z lihu) pond lí 17. da z p íjm tvrtletní záloha na da podání oznámení platebního zprost edkovatele (1)

2 tvrtek 20. elektronické podání vyú tování dan z p íjm ze závislé za zda ovací období 2013 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na d chodové spo ení za únor 2014 úterý 25. spot ební da da ové p iznání za únor 2014 olej a ostatních (technických) benzin za únor 2014 (pokud vznikl nárok) da z p idané hodnoty da ové p iznání a da za únor souhrnné hlášení za únor výpis z evidence za únor energetické dan da ové p iznání a splatnost dan z plynu, pevných paliv a elekt iny za únor 2014 tvrtek 27. spot ební da splatnost dan za leden 2014 (pouze spot ební da z lihu) pond lí 31. da z p íjm odvod dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan za únor 2014 DUBEN úterý 1. da z p íjm podání vyú tování dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan za zda ovací období 2013 podání p iznání k dani a úhrada dan za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a p iznání zpracovává a p edkládá sám pojistné podání p iznání k pojistnému na d chodové spo ení a úhrada pojistného za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a p iznání podává a zpracovává sám podání vyú tování pojistného na d chodové spo ení za pojistné období 2013 st eda 9. spot ební da splatnost dan za únor 2014 (mimo spot ební da z lihu) úterý 15. da silni ní záloha na da za 1. tvrtletí 2014 úterý 22. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na d chodové spo ení za b ezen 2014 odvod z loterií a jiných podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. tvrtletí 2014 tvrtek 24. spot ební da splatnost dan za únor 2014 (pouze spot ební da z lihu) pátek 25. spot ební da da ové p iznání za b ezen 2014 olej a ostatních (technických) benzin za b ezen 2014 (pokud vznikl nárok) da z p idané hodnoty da ové p iznání a da za 1. tvrtletí a za b ezen souhrnné hlášení za 1. tvrtletí a za b ezen výpis z evidence za 1. tvrtletí a za b ezen energetické dan da ové p iznání a splatnost dan z plynu, pevných paliv a elekt iny za b ezen 2014 st eda 30. da z p íjm odvod dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan za b ezen 2014 KV TEN pond lí 12. spot ební da splatnost dan za b ezen 2014 (mimo spot ební da z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na d chodové spo ení za duben 2014 pond lí 26. spot ební da splatnost dan za b ezen 2014 (pouze spot ební da z lihu) da ové p iznání za duben 2014 olej a ostatních (technických) benzin za duben 2014 (pokud vznikl nárok) (2)

3 da z p idané hodnoty da ové p iznání a da za duben souhrnné hlášení za duben výpis z evidence za duben energetické dan da ové p iznání a splatnost dan z plynu, pevných paliv a elekt iny za duben 2014 ERVEN pond lí 2. da z p íjm odvod dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan za duben 2014 da z nemovitých v cí splatnost celé dan (poplatníci s výší dan do K v etn ) splatnost 1. splátky dan (poplatníci s daní vyšší než K s výjimkou poplatník provozujících zem d lskou výrobu a chov ryb) pond lí 9. spot ební da splatnost dan za duben 2014 (mimo spot ební da z lihu) pond lí 16. da z p íjm tvrtletní nebo pololetní záloha na da pátek 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na d chodové spo ení za kv ten 2014 úterý 24. spot ební da splatnost dan za duben 2014 (pouze spot ební da z lihu) st eda 25. spot ební da da ové p iznání za kv ten 2014 da ové p iznání k uplatn ní nároku na vrácení spot ební dan z topných olej a ostatních (technických) benzin za kv ten 2014 (pokud vznikl nárok) da z p idané hodnoty da ové p iznání a da za kv ten souhrnné hlášení za kv ten výpis z evidence za kv ten energetické dan da ové p iznání a splatnost dan z plynu, pevných paliv a elekt iny za kv ten 2013 pond lí 30. da z p íjm odvod dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan za kv ten 2014 ERVENEC úterý 1. da z p íjm podání p iznání k dani podání p iznání k dani a úhrada dan za rok 2013, má-li poplatník povinný audit nebo mu p iznání zpracovává a p edkládá da ový poradce pojistné podání p iznání k pojistnému na d chodové spo ení a úhrada pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný audit a p iznání podává a zpracovává da ový poradce tvrtek 10. spot ební da splatnost dan za kv ten 2014 (mimo spot ební da z lihu) úterý 15. da silni ní záloha na da za 2. tvrtletí 2014 pond lí 21. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na d chodové spo ení za erven 2014 odvod z loterií a jiných podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. tvrtletí 2014 pátek 25. spot ební da splatnost dan za kv ten 2014 (pouze spot ební da z lihu) da ové p iznání za erven 2014 olej a ostatních (technických) benzin za erven 2014 (pokud vznikl nárok) da z p idané hodnoty da ové p iznání a da za 2. tvrtletí a za erven souhrnné hlášení za 2. tvrtletí a za erven výpis z evidence za 2. tvrtletí a za erven energetické dan da ové p iznání a splatnost dan z plynu, pevných paliv a elekt iny za erven 2014 tvrtek 31. da z p íjm odvod dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan za erven 2014 (3)

4 SRPEN pond lí 11. spot ební da splatnost dan za erven 2014 (mimo spot ební da z lihu) st eda 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na d chodové spo ení za ervenec 2014 pond lí 25. spot ební da splatnost dan za erven 2014 (pouze spot ební da z lihu) da ové p iznání za ervenec 2014 olej a ostatních (technických) benzin za ervenec 2014 (pokud vznikl nárok) da z p idané hodnoty da ové p iznání a da za ervenec souhrnné hlášení za ervenec výpis z evidence za ervenec energetické dan da ové p iznání a splatnost dan z plynu, pevných paliv a elekt iny za ervenec 2014 ZÁ Í pond lí 1. da z p íjm odvod dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan za ervenec 2014 da z nemovitých v cí splatnost 1. splátky dan (poplatníci provozující zem d lskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než K ) úterý 9. spot ební da splatnost dan za ervenec 2014 (mimo spot ební da z lihu) pond lí 15. da z p íjm tvrtletní záloha na da pond lí 22. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na d chodové spo ení za srpen 2014 st eda 24. spot ební da splatnost dan za ervenec 2014 (pouze spot ební da z lihu) tvrtek 25. spot ební da da ové p iznání za srpen 2014 olej a ostatních (technických) benzin za srpen 2014 (pokud vznikl nárok) da z p idané hodnoty da ové p iznání a da za srpen souhrnné hlášení za srpen výpis z evidence za srpen energetické dan da ové p iznání a splatnost dan z plynu, pevných paliv a elekt iny za srpen 2014 úterý 30. da z p idané hodnoty poslední den lh ty pro podání žádosti o vrácení dan z p idané hodnoty z/do jiného lenského státu dle 82 a 82a zákona o DPH da z p íjm odvod dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan za srpen 2014 ÍJEN pátek 10. spot ební da splatnost dan za srpen 2014 (mimo spot ební da z lihu) st eda 15. da silni ní záloha na da za 3. tvrtletí 2014 pond lí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na d chodové spo ení za zá í 2014 a splatnost zálohy na d chodové spo ení odvod z loterií a jiných podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. tvrtletí 2014 pond lí 27. spot ební da splatnost dan za srpen 2014 (pouze spot ební da z lihu) da ové p iznání za zá í 2014 olej a ostatních (technických) benzin za zá í 2014 (pokud vznikl nárok) (4)

5 da z p idané hodnoty da ové p iznání a da za 3. tvrtletí a za zá í souhrnné hlášení za 3. tvrtletí a za zá í výpis z evidence za 3. tvrtletí a za zá í energetické dan da ové p iznání a splatnost dan z plynu, pevných paliv a elekt iny za zá í 2014 pátek 31. da z p idané hodnoty poslední den lh ty pro podání p ihlášky k registraci skupiny podle 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo zm nu skupinové registrace da z p íjm odvod dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan za zá í 2014 LISTOPAD pond lí 10. spot ební da splatnost dan za zá í 2014 (mimo spot ební da z lihu) tvrtek 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na d chodové spo ení za íjen 2014 úterý 25. spot ební da da ové p iznání za íjen 2014 olej a ostatních (technických) benzin za íjen 2014 (pokud vznikl nárok) spot ební da splatnost dan za zá í 2014 (pouze spot ební da z lihu) da z p idané hodnoty da ové p iznání a da za íjen souhrnné hlášení za íjen výpis z evidence za íjen energetické dan da ové p iznání a splatnost dan z plynu, pevných paliv a elekt iny za íjen 2013 PROSINEC pond lí 1. da z p íjm odvod dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan za íjen 2014 da z nemovitých v cí splatnost 2. splátky dan (všichni poplatníci s daní vyšší než K ) st eda 10. spot ební da splatnost dan za íjen 2014 (mimo spot ební da z lihu) pond lí 15. da z p íjm tvrtletní nebo pololetní záloha na da da silni ní záloha na da za íjen a listopad 2014, event. splatnost jedné zálohy na da (nejmén ve výši 70 % ro ní da ové povinnosti) v p ípad poplatníka dan, je-li provozovatelem nákladních vozidel v etn taha, nákladních p ív s a nákladních náv s s nejv tší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se dle 6 odst. 10 zákona o dani silni ní snižuje sazba dan o 48 % pond lí 22. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na d chodové spo ení za listopad 2014 pond lí 29. spot ební da splatnost dan za íjen 2014 (pouze spot ební da z lihu) da ové p iznání za listopad 2014 olej a ostatních (technických) benzin za listopad 2014 (pokud vznikl nárok) da z p idané hodnoty da ové p iznání a da za listopad souhrnné hlášení za listopad výpis z evidence za listopad energetické dan da ové p iznání a splatnost dan z plynu, pevných paliv a elekt iny za listopad 2014 st eda 31. da z p íjm odvod dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan za listopad 2014 (5)

6 7. UPOZORN NÍ NA DA OVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám p ipomn li da ové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákon. Jedná se o tyto povinnosti: 1. k daním z p íjm, a) fyzických osob, b) právnických osob, c) fyzických osob ze závislé, d) dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan, 2. k pojistnému na d chodové spo ení, 3. k dani z p idané hodnoty, 4. ke spot ebním daním, a) z minerálních olej, b) z lihu, c) z piva, d) z vína a meziprodukt, e) z tabákových výrobk, 5. k dani silni ní, 6. k dani z nemovitých v cí, 7. k dani d dické, dani darovací a dani z p evodu nemovitostí, 8. k dani z nabytí nemovitých v cí, 9. k energetickým daním, a) ze zemního plynu a n kterých dalších plyn, b) z pevných paliv, c) z elekt iny, 10. k pokut z biopaliv, 11. k odvod m z loterií a jiných podobných her. Informace o tom, kdo je poplatníkem nebo plátcem n které dan i pojistného, v jakých termínech se podává da ové p iznání nebo vyú tování, dokdy je povinen každý poplatník (plátce) zaplatit da i pojistné a p ípadn další povinnosti vážící se k jednotlivým daním i pojistnému, najdete v p íslušných právních p edpisech a v n kterých p ípadech ve speciálních letácích, které jsou voln k dispozici na všech Þ nan ních a celních ú adech (dále jen správce dan ) a dále na internetových stránkách Finan ní správy ( nancnisprava.cz), na internetových stránkách Celní správy R ( a na stránkách Ministerstva Þ nancí ( v sekci Dan a cla. P i pln ní da ových povinností platí, není-li v p íslušném da ovém zákonu stanoveno jinak, spole ná procesní pravidla, která byla p ijata zákonem. 280/2009 Sb., da ový ád, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen da ový ád ). Dle zákona. 201/2012 Sb., o ochran ovzduší (dále jen zákon o ochran ovzduší ), osoba uvád jící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného da ového ob hu na da ovém území eské republiky pro dopravní ú ely je povinna dle ustanovení 19 odst. 9, 10 uvedeného zákona podat každoro n do 31. ledna místn p íslušnému celnímu ú adu Hlášení o spln ní povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného da ového ob hu pro dopravní ú ely za uplynulý kalendá ní rok. Pokuta z nedodaného objemu biopaliv je splatná do 30 dn od doru ení rozhodnutí o uložení pokuty z nedodaného objemu biopaliv. Ke dni nabyl ú zákon. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve ejných rozpo t, který v jeho ásti 45 až 47 upravuje zda ování zemního plynu a n kterých dalších plyn, pevných paliv a elekt iny (dále jen energetické dan ). Ke dni nabylo ú zákonné opat ení Senátu. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých v cí, a zárove k skon ila ú innost zákona. 357/1992 Sb., o dani d dické, dani darovací a dani z p evodu nemovitostí. Na skute nosti vzniklé do , které jsou p edm tem dan, se použije tento zákon. Ve výše uvedených zákonech naleznete nap. odpov di i na následující otázky: Který Þ nan ní nebo celní ú ad je Vaším správcem dan? S ú inností od platí nová právní úprava zákon. 456/2011 Sb., o Finan ní správ eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis. 25 MF 7 vzor. 17 1

7 Nelze-li ur it místní p íslušnost podle výše uvedeného, je p íslušným správcem dan Finan ní ú ad pro hlavní m sto Prahu (ust. 12 odst. 1 zákona. 456/2011 Sb., o Finan ní správ eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis ). Vzniká-li podle da ových p edpis da ová povinnost okamžikem p echodu státní hranice, ídí se místní p íslušnost místem p echodu státní hranice. U spot ebních daní, energetických daní a biopaliv vykonávají správu daní celní ú ady p íslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce dan, pokud n který z t chto zákon nestanoví jinak. Nelze-li ur it místní p íslušnost celního ú adu podle ustanovení celního zákona nebo da ového ádu, je místn p íslušný Celní ú ad pro hlavní m sto Prahu. U daní, kde p edm tem zdan ní je nemovitá v c, je místn p íslušným správcem dan Þ nan ní ú ad, v obvodu jehož územní p sobnosti se nemovitá v c nachází. Je-li p edm tem zdan ní p evod, p echod i nabytí majetku, je místn p íslušným správcem dan Þ nan ní ú ad, v obvodu jehož územní p sobnosti (ust. 16 zákona. 357/1992 Sb., zákona o dani d dické, dani darovací a dani z p evodu nemovitostí, ve zn ní ú inném do ): a) m l z stavitel naposledy trvalý pobyt, nebo nem l-li trvalý pobyt, správce dan, v jehož obvodu se nachází z stavitel v majetek, b) se nachází nemovitá v c, a to i v p ípad, nabývá-li se sou asn též movitý majetek nebo jiný majetkový prosp ch, pop. je-li samostatn z izováno právo odpovídající v cnému b emeni nebo jiné pln ní obdobné v cnému b emeni, c) má trvalý pobyt nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prosp chu, d) má trvalý pobyt nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prosp chu, jde-li o darování do ciziny, nebo e) se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prosp ch, nelze-li ur it místní p íslušnost podle písmen a) až d). Podle zákonného opat ení Senátu. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých v cí, je místn p íslušným správcem dan Þ nan ní ú ad, v jehož obvodu územní p sobnosti se nachází a) nemovitá v c, u níž dochází k nabytí vlastnického práva, nebo b) pozemek zatížený právem stavby. Je-li p edm tem dan z nabytí nemovitých v cí nabytí vlastnického práva k nemovité v ci, která se nachází v územní p sobnosti více správc dan, je místn p íslušným správcem dan místn p íslušný správce dan z p íjm poplatníka. Má-li plátce dan z p íjm fyzických osob ze závislé pobo ku nebo jinou organiza ní složku, kde dochází k vybírání nebo srážení dan nebo záloh na ni a kde jsou k tomu uloženy pot ebné doklady, je tato pobo ka nebo jiná organiza ní složka plátcovou pokladnou. Místn p íslušným správcem dan plátcovy pokladny je Þ nan ní ú ad v míst plátcovy pokladny. Plátcova pokladna má stejná oprávn ní a povinnosti jako plátce dan. Kdy musím poprvé navštívit svého správce dan? Fyzické osob, která má na území eské republiky bydlišt nebo se zde obvykle zdržuje, vzniká registra ní povinnost k dani z p íjm fyzických osob ke dni, kdy zapo ala vykonávat innost, která je zdrojem p íjm ze samostatné, anebo ke dni, kdy p ijala p íjem ze samostatné. Lh ta pro podání p ihlášky k registraci poplatníka k dani z p íjm fyzických osob iní 15 dn ode dne, kdy nastala n která z uvedených rozhodných skute ností. Fyzické osob, která je da ovým nerezidentem (tj. fyzické osob, která nemá bydlišt na území eské republiky a ani se zde obvykle nezdržuje; fyzické osob, o které mezinárodní smlouvy stanoví, že má da ovou povinnost vztahující se jen na p íjmy ze zdroj na území eské republiky; fyzické osob, která se na území eské republiky zdržuje pouze za ú elem studia nebo lé ení, i když se zde obvykle zdržuje), vzniká registra ní povinnost k dani z p íjm fyzických osob ke dni, kdy na území eské republiky zapo ala vykonávat innost, která je zdrojem p íjm ze samostatné, nebo ke dni, kdy p ijala p íjem ze samostatné a tento p íjem pochází ze zdroj na území eské republiky. Registra ní povinnost jí vzniká i v p ípad, že jí na území eské republiky vznikla stálá provozovna nebo v p ípad, že získala povolení nebo oprávn ní vykonávat innost, která je zdrojem p íjm, vydané tuzemským orgánem ve ejné moci. Lh ta pro podání p ihlášky k registraci poplatníka k dani z p íjm fyzických osob iní i v p ípad da ového nerezidenta 15 dn ode dne, kdy nastala n která z uvedených rozhodných skute ností. Povinnost podat p ihlášku k registraci poplatníka k dani z p íjm fyzických osob nemá fyzická osoba, která p ijímá pouze p íjmy, které nejsou p edm tem dan, které jsou osvobozené od dan, nebo z nichž je da vybíraná srážkou podle zvláštní sazby dan. 2

8 Poplatník dan z p íjm fyzických osob, který je ú astníkem d chodového spo ení, je registrován k pojistnému na d chodové spo ení, jakmile je registrován k dani z p íjm fyzických osob. Zvláštní p ihlášku k registraci k pojistnému na d chodové spo ení podávat nemusí, k registraci dochází automaticky. Poplatník dan z p íjm právnických osob, který má na území eské republiky své sídlo, má povinnost podat p ihlášku k registraci poplatníka k dani z p íjm právnických osob do 15 dn ode dne svého vzniku. Poplatník dan z p íjm právnických osob, který nemá sídlo na území eské republiky, je povinen podat p ihlášku k registraci poplatníka k dani z p íjm právnických osob do 15 dn ode dne, kdy mu na území eské republiky vznikne stálá provozovna, kdy zapo al na území eské republiky vykonávat innost, která je zdrojem p íjm, nebo kdy p ijal p íjmy ze zdroj na území eské republiky, nebo obdržel povolení nebo získal oprávn ní vykonávat innost, která je zdrojem p íjm, vydané tuzemským orgánem ve ejné moci. Ve ejn prosp šný poplatník a spole enství vlastník jednotek jsou povinni podat p ihlášku k registraci do 15 dn ode dne, kdy za nou vykonávat innost, která je zdrojem p íjm, nebo za nou p ijímat p íjmy. Poplatník dan z p íjm právnických osob, který nemá sídlo na území eské republiky, ve ejn prosp šný poplatník a spole enství vlastník jednotek nejsou povinni podat p ihlášku k registraci, pokud p ijímají pouze p íjmy, které nejsou p edm tem dan, které jsou osvobozené od dan, nebo z nichž je da vybíraná srážkou podle zvláštní sazby dan. Plátce dan z p íjm (fyzická i právnická osoba) je povinen podat p ihlášku k registraci plátce dan z p íjm nejpozd ji do 8 dn ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat úkony v souvislosti s jeho postavením plátce dan. Plátce pojistného na d chodové spo ení, tj. osoba, která je povinna vybírat nebo srážet da z p íjm fyzických osob poplatníkovi, který je zárove poplatníkem pojistného na d chodové spo ení, nemá povinnost podávat p ihlášku k registraci, protože k registraci plátce pojistného na d chodové spo ení dochází ze zákona. P estane-li mít alespo jednoho poplatníka, který je ú astníkem d chodového spo ení, je plátce pojistného povinen neprodlen elektronicky podat oznámení o zm n registra ních údaj. Vznikla-li plátci dan z p íjm plátcova pokladna pro da z p íjm, je plátce povinen za ni podat p ihlášku k registraci, a to do 8 dn od jejího vzniku. P i registraci plátcovy pokladny pro da z p íjm plátce dan ur í osobu, která je oprávn na jednat za tuto plátcovu pokladnu jeho jménem. Plátcova pokladna pro pojistné na d chodové spo ení, tj. organiza ní jednotka plátce, která je plátcovou pokladnou pro da z p íjm fyzických osob ze závislé, kde má docházet ke srážení pojistného na d chodové spo ení, je registrována automaticky p i spln ní zákonem stanovených podmínek, aniž by plátce za ni musel podávat p ihlášku k registraci. P estane-li mít tato plátcova pokladna alespo jednoho poplatníka, který je ú astníkem d chodového spo ení, je plátce pojistného povinen neprodlen elektronicky podat oznámení o zm n registra ních údaj. Dojde-li ke zm n údaj, které je da ový subjekt povinen uvád t p i registraci, je povinen tuto zm nu oznámit správci dan do 15 dn ode dne, kdy nastala, p ípadn požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány d vody. Oznámení zm ny i zrušení registrace je da ový subjekt povinen u init na tiskopise Oznámení o zm n registra ních údaj /Žádost o zrušení registrace. S výjimkou oznámení o tom, že plátce nebo jeho plátcova pokladna p estali mít alespo jednoho ú astníka d chodového spo ení, není pro oznámení o zm n registra ních údaj povinná forma elektronického podání. Nový poplatník dan silni ní je povinen podat p ihlášku k registraci k dani silni ní (dle zákonného opat ení Senátu. 344/2013 Sb., ú inného od novely zákona. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis /dále jen "zákon o dani silni ní"/ - konkrétn ust. 16 odst. 4) ve lh t splatnosti nejbližší zálohy na da podle 10 odst. 1 zákona o dani silni ní. Vznik registra ní povinnosti k DPH upravuje zákon. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis. Registraci k energetickým daním podléhají plátci podle 3 odstavce 1 zákona. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve ejných rozpo t, ve zn ní pozd jších p edpis, ást 45 47, kterým vzniká povinnost da p iznat a zaplatit podle 3 odstavce 2 stejného zákona. Co d lat, když zjistíte, že jste ud lal chybu ve svém da ovém p iznání a vyú tování 141 da ového ádu? Zjistí-li da ový subjekt, že da má být vyšší než poslední známá da, je povinen podat do konce m síce následujícího po m síci, ve kterém to zjistil, dodate né da ové p iznání nebo dodate né vyú tování a ve stejné lh t rozdílnou ástku uhradit. Da ový subjekt je oprávn n v uvedené lh t podat dodate né da ové p iznání nebo dodate né vyú tování na da nižší, než je poslední známá da, jestliže da byla stanovena v nesprávné výši; v tomto dodate ném da ovém p iznání nebo dodate ném vyú tování nelze namítat vady postupu správce dan. 3

9 Jak platit dan? Podrobné informace (pokyny) o placení daní Þ nan ním ú ad m jsou uve ejn ny na internetu Finan ní správy - sekce Dan a pojistné - nabídka Placení daní -> Jak správn zaplatit da. Podrobné informace (pokyny) o placení daní celním ú ad m jsou uvedeny na internetu Celní správy R na úvodní stránce s ozna ením Jak správn platit celnímu ú adu. Jaké d sledky má nespln ní n kterých povinností da ovým subjektem? Nepodá-li da ový subjekt da ové p iznání nebo dodate né da ové p iznání, hlášení, vyú tování, následné hlášení i dodate né vyú tování, nebo tak u iní po stanovené lh t, vzniká mu povinnost zaplatit pokutu za opožd né tvrzení dan ve výši a za podmínek stanovených v 250 da ového ádu. Povinnost zaplatit pokutu za opožd né podání hlášení se nevztahuje na Hlášení k záloze na pojistné na d chodové spo ení (za p edpokladu, že správce plátce pojistného k podání nevyzve). Pokud da ový subjekt nepodá ádné nebo dodate né da ové tvrzení, ani na výzvu správce dan, je správce dan oprávn n vym it da podle pom cek ( 145 da ového ádu). Upozor ujeme, že nezaplatí-li da ový dlužník da nebo zálohy na da v as, je povinen platit z dlužné ástky úrok z prodlení podle 252 da ového ádu. Podrobn jší informace o da ových p iznáních, vyú továních a placení daní v etn p íslušných da ových tiskopis a ísel bankovních ú t pro jednotlivé dan si m že poplatník (plátce) vyžádat u správce dan. ZÁKONNÉ LH TY PLN NÍ DA OVÝCH POVINNOSTÍ V ROCE 2014 Plátci spot ebních daní, kterým podle zák.. 353/2003 Sb., o spot ebních daních, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon o spot ebních daních ), vznikla povinnost da p iznat a zaplatit, jsou povinni podat da ové p iznání samostatn za každou da celnímu ú adu, a to do 25. dne po skon ení zda ovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spot ebních daních nestanoví jinak; ve stejné lh t a stejným zp sobem jsou plátci oprávn ni uplatnit nárok na vrácení dan, pokud zákon o spot ebních daních nestanoví jinak. P i dovozu vybraných výrobk se za da ové p iznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propušt ní vybraných výrobk do p íslušného celního režimu. Podle speciþ ckých ustanovení zákona o spot ebních daních mohou podávat da ová p iznání k uplatn ní nároku na vrácení spot ební dan také právnické a fyzické osoby, mající postavení da ových poplatník, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazateln použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen topné oleje ), které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny a prokazateln tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motor, pro výrobu tepla nebo pro výrobu sm sí a které použijí k mineralogickým postup m nebo v metalurgických procesech minerální oleje, které samy vyrobily a ozna kovaly v da ovém skladu. Spot ební da (mimo spot ební dan z lihu) je splatná do 40. dne po skon ení zda ovacího období a spot ební da z lihu je splatná do 55. dne po skon ení zda ovacího období, pokud zákon o spot ebních daních nestanoví jinak. Da vybíraná p i dovozu vybraných výrobk je splatná ve lh t 10 kalendá ních dní ode dne, kdy bylo povinné osob doru eno rozhodnutí o vym ení cla, daní a poplatk, nebo ústn sd lena výše dan, pop ípad ve lh t stanovené celním ú adem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu. Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost da p iznat a zaplatit, jsou povinni podat da ové p iznání a zaplatit p íslušnou da do 25. dne po skon ení zda ovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. Da ový subjekt, který je povinnou osobou podle 19 zákona o ochran ovzduší, je povinen do 31. ledna podat Hlášení o spln ní povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného da ového ob hu pro dopravní ú ely za uplynulý kalendá ní rok. Pokuta z nedodaného objemu biopaliv je splatná do 30 dn od doru ení rozhodnutí o uložení pokuty z nedodaného objemu biopaliv. Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je eská republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil p sobících na území R na základ mezinárodní smlouvy platí pro pln ní da ových povinností, p ípadn odvod a vrácení dan speciální úprava v jednotlivých da ových zákonech. P ipomínáme rovn ž povinnost elektronicky podat Souhrnné hlášení, pokud plátce nebo identiþ kovaná osoba uskute nil/a dodání zboží, respektive p emíst ní obchodního majetku do jiného lenského státu EU, a nebo pokud plátce i identiþ kovaná osoba poskytl/a službu s místem pln ní v jiném lenském stát, jak je upraveno v 102 zákona o DPH. Vracení dan plátc m v jiných lenských státech, vracení dan v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném lenském stát nebo vracení dan zahrani ním osobám povinným k dani, vracení dan osobám se zdravotním postižením je upraveno v p íslušných ustanoveních dílu 11 zákona o DPH. 4

10 Nabytím ú zákona. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve ejných rozpo t, kterým se novelizuje zákon o dani z p idané hodnoty, je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátc. Skupina se podle 95a odst. 2 zákona o DPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je p ihláška k registraci skupiny podána nejpozd ji do 31. íjna b žného roku. Plátce, který uskute nil nebo pro kterého bylo uskute n no zdanitelné pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti podle 92a zákona o DPH, je povinen elektronicky podat ve lh t pro podání da ového p iznání výpis z evidence a to ve formátu a struktu e zve ejn né správcem dan. Rovn ž upozor ujeme poplatníky dan z p íjm právnických osob, že dále uvedené lh ty pro podání da ového p iznání a splatnosti dan a záloh na da (p esáhla-li poslední známá da ová povinnost K ) se týkají pouze zda ovacího období kalendá ního roku podle 17a písm. a) zák.. 586/1992 Sb., o daních z p íjm, ve zn ní pozd jších p edpis. Poplatníci, jejichž zda ovací období je rozdílné od kalendá ního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání da ového p iznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z p íjm. Úhrn sražených záloh nebo úhrn ástek, které m ly být sraženy jako zálohy na da z p íjm fyzických osob ze závislé, odvede plátce dan nejpozd ji do 20. dne kalendá ního m síce, v n mž mu povinnost srazit zálohy vznikla. D ležité upozorn ní pro plátce dan z p íjm fyzických osob ze závislé zam stnávající da ové nerezidenty: podle ustanovení 38j zákona o daních z p íjm vyplývá povinnost podávat Vyú tování dan z p íjm ze závislé v etn p íloh pouze elektronicky u plátc dan, u nichž je vybírána nebo srážena da nebo záloha na da z p íjm poplatník uvedených v 2 odst. 3 zákona o daních z p íjm (tj. da ových nerezident ), (termín pro podání tohoto vyú tování je 20. b ezna 2014). Povinnost ze zákona o daních z p íjm podávat výše uvedené vyú tování v etn p íloh elektronicky nemá pouze plátce dan, který je fyzickou osobou, pokud po et poplatník podle 2 odst. 3, kterým vyplácí p íjem ze závislé, v pr b hu vykazovaného zda ovacího období nep esáhl 10 osob. Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyú tování dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan z p íjm fyzických osob. Provozovatelé loterií a jiných podobných her odvád jí v pr b hu odvodového období dle ustanovení 41g zákona. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve zn ní pozd jších p edpis, tvrtletní zálohy, p i emž zálohovým obdobím je kalendá ní tvrtletí. Jednotlivé zálohy jsou splatné poslední den lh ty stanovené pro podání hlášení, tj. 20 dn po uplynutí každého kalendá ního tvrtletí. Záloha za poslední tvrtletí odvodového období se neplatí. ástka odvodu odpovídající 4. tvrtletí se vypo ádá v rámci odvodového p iznání. Upozorn ní pro plátce pojistného: Plátce pojistného odvádí pojistné na d chodové spo ení p ipadající na poplatníka prost ednictvím m sí ních záloh na pojistné a to v termínu pro odvod záloh na da z p íjm ze závislé (20.). V tomto termínu je nutné také podat elektronicky (v souladu s 72 odst. 3 da ového ádu) hlášení ( 137 odst. 1 da ového ádu). Stanoví-li správce dan jinou lh tu pro odvod záloh na da z p íjm fyzických osob ze závislé, podává se hlášení v této lh t a zárove v této lh t je splatná záloha na pojistné. Zjistí-li plátce pojistného, že poslední známá záloha není ve správné výši, je povinen elektronicky podat následné hlášení. Po konci pojistného období plátce pojistného podává elektronicky vyú tování v termínu podle 137 odst. 2 da ového ádu). Doporu ujeme v novat pozornost možnosti elektronicky podávat da ová p iznání i vyú tování k vybraným daním (spot ební dan, energetické dan, vyú tování dan z p íjm ze závislé v etn p íloh a vyú tování dan vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan v etn dalších elektronických podání). Odkaz na aplikaci elektronické podání v etn souvisejících informací je umíst n na stránkách Finan ní správy ( v sekci Da ový portál, na internetových stránkách Celní správy R ( v sekci Aplikace/Web klient e-dap. 5

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2016, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2012. Daňový kalendář pro rok 2012 vyjmenovává termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů,, spotřební

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který v rámci modernizace celní správy zavedl dvoustupňové řízení, a také snížení počtu

Více

ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I. Daň z minerálních olejů. Plátce daně z minerálních olejů

ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I. Daň z minerálních olejů. Plátce daně z minerálních olejů ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I Daň z minerálních olejů 44 Plátce daně z minerálních olejů (1) Plátci jsou také právnické osoby, které nakoupí minerální oleje do státních hmotných rezerv. 34) (2)

Více

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jankov. se na svém zasedání dne 6.12.2012 usnesením č. 08/2012

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schválilo dne 16.2.2011 podle ustanovení 14 zákona NR. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBEC Mladkov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Mladkov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Mladkov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mladkov se na svém zasedání dne 9. 12. 2014 usnesením č.108/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sudice vydává přijetím usnesení č. 03/03/2014 na svém 3. zasedání konaném dne 10.12.2014

Více

OBEC BŘEZŮVKY. Zastupitelstvo obce Březůvky. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC BŘEZŮVKY. Zastupitelstvo obce Březůvky. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC BŘEZŮVKY Zastupitelstvo obce Březůvky Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BŘEZŮVKY se na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 7/14/2015 usneslo vydat

Více

Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nepomuk se na svém zasedání dne 24.02.2011, usnesením č. JedNZ2-4/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

ZÁKON ze dne 2004, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Čl.

ZÁKON ze dne 2004, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Čl. ZÁKON ze dne 2004, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Více

Město Horní Blatná Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2013 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Město Horní Blatná Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2013 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Horní Blatná Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horní Blatné se na svém zasedání dne 03.06.2013 usnesením č.12 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC SEDLIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 3 /2013,

OBEC SEDLIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 3 /2013, OBEC SEDLIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 3 /2013, o místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Sedliště

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 Obecně závazná vyhláška města Kralovice č. 2/2010 ze dne 15. prosince 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kralovice se na svém zasedání dne 15.

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrcovice se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Milovice vydává dne 31.1.2011 podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ), vydané společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 267 25 967,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 963/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 25.11.2015 Smlouva o dílo s firmou SANKOL, zahradnická s.r.o., Jeseniova 1226/139, 130 00 Praha 3, IČ: 28920457 o provedení

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Změna: 235/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 304/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 132/2010

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI PŘÍLOHA č. 1 k Aukční vyhlášce č. j: 13814 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Malé Přítočno se na svém zasedání dne 21.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

PROFI CREDIT Czech, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

PROFI CREDIT Czech, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let PROFI CREDIT Czech, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Doplněk dluhopisového programu Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.: +420 485 146 025 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 67374/2012 Sp.Zn.: S JMK 68904/2011 OKP Brno 25.04.2013 P Ř Í K A Z Krajský úřad Jihomoravského

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jeneč se na svém zasedání dne 13.4.2011 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

Obec Topolany. Článek 1 Úvodní ustanovení

Obec Topolany. Článek 1 Úvodní ustanovení Obec Topolany Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Topolany se

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

OBEC Velehrad Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích

OBEC Velehrad Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích OBEC Velehrad Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velehrad se na svém zasedání dne 29. 4. 2015 usnesením č.20150429/5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC PŘÍBRAM NAMORAVĚ Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě se na svém zasedání dne

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

OBEC PERNINK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PERNINK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PERNINK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 20.5.2013 usnesením č. 4/28/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ 340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 9. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST PRVNÍ DAŇ HLAVA I SUBJEKT DANĚ 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51 294 02 Kněžmost. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51 294 02 Kněžmost. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51 294 02 Kněžmost OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kněžmost se na svém zasedání dne 16. 6. 2015 usnesením č. 55/2015 usneslo vydat na

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

Město Brandýs nad Orlicí

Město Brandýs nad Orlicí Město Brandýs nad Orlicí Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Brandýs nad Orlicí se na svém zasedání dne 18. 12. 2012 usnesením č. 49/2012 písm. h) usneslo vydat

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad. Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.cz Obecně závazná vyhláška

Více

Obchodní podmínky 1. 2. 2016

Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky společnosti Celius CZ s.r.o, které platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.ultra-fit-slim.fast.cz a blíže specifikují práva i povinnosti prodávajícího

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/1991 Městského úřadu v Uherském Brodě o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/1991 Městského úřadu v Uherském Brodě o místních poplatcích MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška č. 1/1991 Městského úřadu v Uherském Brodě o místních poplatcích 1 Městské zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Cvrčovice č. 1/2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Cvrčovice č. 1/2007 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Cvrčovice č. 1/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cvrčovice se na svém zasedání dne 27.11.2007, usnesením č. 68 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č. 565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slopné se na svém zasedání dne 12.12.2012 usnesením č.7/2012/ad6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 5/2012, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 5/2012, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 5/2012, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ve znění OZV č. 1/2013, OZV č. 7/2013, OZV č. 2/2014 a OZV č. 6/2015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 01.01.2016 (zpracovalo

Více

O B E C TLUMAČOV Nádražní 440 763 62 TLUMAČOV, okres Zlín ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

O B E C TLUMAČOV Nádražní 440 763 62 TLUMAČOV, okres Zlín ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ O B E C TLUMAČOV Nádražní 440 763 62 TLUMAČOV, okres Zlín Obecně závazná vyhláška Obce Tlumačov č. 5/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tlumačov se na svém zasedání dne 12.12.2012 usnesením

Více

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy CAH 3,90/2017 v celkové

Více

Obsah. Úvod... 9 OBSAH

Obsah. Úvod... 9 OBSAH Obsah Úvod... 9 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ přehled změn... 10 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 15 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb....196 Příloha č. 2 k zákonu č. 586/1992 Sb....207 Příloha

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

357/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

357/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 357/1992 Sb. - o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 357/1992

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803 OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele: Marie Pouchlá Podpěrova 518/6 Brno 62100 identifikační číslo: 68652518 zapsané v registru Živnostenského úřadu města Brna pod č. j. 370203-7813-00 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Závazný vzor rámcové smlouvy

Závazný vzor rámcové smlouvy Závazný vzor rámcové smlouvy uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ), v souladu s ust. 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění

Více