KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. LISTOPADU 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. LISTOPADU 2004"

Transkript

1 Přílohu připravila Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA a. s. Česká kancelář pojistitelů Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Česká pojišťovna a. s. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s. Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) Generali Pojišťovna a. s. GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost organizační složka GOTHAER Allgemeine Versicherung AG, organizační složka pro Českou republiku Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Komerční pojišťovna, a. s. Kooperativa, pojišťovna, a. s. Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. Pojišťovna České spořitelny, a. s. Pojišťovna Slavia a. s. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. (AMCICO AIG Life) UNIQA pojišťovna, a. s. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s. KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. LISTOPADU 2004 Vstup do EU je pozitivním impulzem Průběžné kvartální výsledky tohoto roku dokládají, že se český pojistný trh i v tomto roce rozvíjí stabilním tempem. Vše nasvědčuje tomu, že také letos bude meziroční dynamika celkového předepsaného pojistného v ČR vyšší než tempo růstu HDP v běžných cenách. Za prvních devět měsíců tohoto roku byl podle předběžných výsledků České asociace pojišťoven (ČAP) evidován meziroční nárůst předepsaného pojistného o více než 10 %. Reálný růst tedy zaznamenáme i v roce, kdy naše republika přistoupila do Evropské unie. Od května letošního roku je český pojistný trh nedílnou součástí jednotného pojistného trhu EU. V praxi to kromě jiného znamená, že pojišťovny ze všech členských států mají možnost provozovat na území České republiky pojišťovací činnost. Platí to i naopak tuzemské pojišťovny mohou nabízet své služby klientům v jiných státech Evropské unie. Našemu pojišťovnictví se tím otevírá nový prostor pro další rozvoj. Nelze jej však přeceňovat. Například v sousedním Rakousku nepřinesl vstup do EU a uvolnění pojišťovacího trhu žádné velké změny a obdobný vývoj lze očekávat i u nás. Český pojistný trh se již před naším vstupem do Evropské unie dostal na vysokou úroveň. Pojišťovny v posledních letech, mimo jiné v důsledku rostoucí konkurence, rozšířily nabídku a předložily klientům řadu nových a vyspělých pojistných produktů srovnatelných s nabídkou západoevropských pojišťoven. Proto samotný akt přistoupení nebyl pro náš pojistný trh žádným otřesem. Pro klienty pojišťoven znamená členství České republiky v EU řadu nesporných výhod. Oblast ochrany spotřebitelů a regulace pojistného trhu se dostala na úroveň západoevropských zemí. Vstup do Evropské unie a harmonizace právních předpisů byly také pro tuzemské pojišťovny výrazným impulzem směrem k dalšímu zkvalitnění služeb. A z takto vytvořeného prostředí profituje především klient. V původních členských státech EU vydávají občané mnohem větší část svých příjmů na zabezpečení svého majetku, zdraví a života proti hrozícím rizikům, než je tomu u nás. Český pojistný trh má tedy značný potenciál pro svůj další rozvoj. V neživotním je úroveň našeho trhu již téměř srovnatelná s některými západoevropskými zeměmi. Naopak v životním přetrvávají obrovské rozdíly. Co do počtu smluv na obyvatele na tom nejsme tak špatně, velmi nízké jsou ale pojistné částky, které v současné době zdaleka nemohou plnit úlohu zabezpečení rodiny v nepříjemných životních situacích. Trvalé stárnutí obyvatelstva ve vyspělých zemích je jednou z vážných hrozeb 21. století. Poměr občanů v důchodovém věku oproti pracovně aktivní populaci neustále roste. Pokud v dohledné době nedojde k zásadním změnám důchodového systému, zůstane generace dnešních třicátníků či čtyřicátníků po odchodu do důchodu bez prostředků. Významnou roli v řešení napjaté situace v oblasti důchodového zabezpečení mohou sehrát pojišťovny. Životní je společně s penzijním přim důležitým doplňkem státního penzijního systému v řadě ekonomicky vyspělých zemí. Tato cesta je nepochybně možná i v ČR. První krok v tomto směru byl učiněn přiznáním daňových výhod definovaným formám životního. Statistiky potvrzují růst zájmu o životní a naznačují, že si občané uvědomují nezbytnost nespoléhat se v obtížných situacích a ve stáří jen na stát. Musí ovšem následovat další kroky. Nazrála kupříkladu situace pro rozšíření daňových výhod či pro dobrovolnou redistribuci části povinných odvodů na státní důchodové zabezpečení ve prospěch některé z individuálních nebo kolektivních forem důchodového při. Česká asociace pojišťoven a v ní sdružené pojišťovny jsou připraveny spolupracovat se státními orgány při řešení problematiky důchodového zabezpečení a sehrát v tomto směru pozitivní roli. Ladislav Bartoníček prezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva České pojišťovny Životní má prostor k růstu Lidé v České republice se začínají zabezpečovat na stáří vlastními silami, a to je jeden z hlavních důvodů růstu obliby životního a důchodového. Pojišťovny na zvýšenou poptávku pružně zareagovaly a v současné době nabízejí klientům široký sortiment od klasických rizikových, důchodových a kapitálových až po velmi moderní produkty, jako je například vážných chorob či různé typy investičních životních. Situace v majetku je v současnosti stabilizovaná a pojišťovny se dokázaly vyrovnat i s tak obrovskou katastrofou, jakou byly povodně Vzhledem k letošním rozsáhlým živelním pohromám v USA a v Japonsku jsou však pojišťovny stále pod tlakem zajistitelů. Oblast životního v České republice roste velmi dynamicky a má předpoklady pro další růst. Pokud srovnáme neživotní a životní, je zjevné, že na západ od našich hranic je z hlediska předepsaného pojistného větší podíl životního než neživotního, a to v poměru 60:40. V ČR je tomu přesně naopak ve prospěch neživotního. Je tedy nepochybné, že životní u nás poroste do budoucna rychleji než neživotní. Dnešní možnost výběru mezi desítkami produktů životního a důchodového dokáže uspokojit skutečně každého a v této oblasti snese ČR plné srovnání s nejvyspělejšími zeměmi Evropy. Klíčová je však skutečnost, že dnes již lidé vnímají životní jako běžnou součást svého života, jako nejvhodnější eventualitu, jak zabezpečit své blízké pro případ nějaké neblahé události. A nejen to. Vzhledem ke garantovanému zhodnocení, danému technickou úrokovou mírou rezervotvorných pojistek, dnes životní slouží také jako vhodný a oblíbený investiční nástroj. Přesto je stále velká část lidí, kteří ukládají své peníze do bank či spořitelen. Můžeme použít srovnání s původními (před květnem 2004) státy EU finanční zdroje domácností jsou v těchto zemích alokovány v hotovosti, na běžných účtech a do depozit daleko méně než v České republice, kde podíl těchto instrumentů přesahuje 60 %. V Německu je to jen necelých 40 % a v Itálii či Velké Británii dokonce jen přibližně 20 %. Obdobným problémem, který je dán stupněm vývoje české ekonomiky a českého pojistného trhu, je i průměrná výše pojistného v životním. Asi každému je jasné, že za 200 Kč pojistného měsíčně může jen těžko očekávat kvalitní pojistnou ochranu. Opět jedno srovnání: v ČR nedosahuje reálná hodnota průměrného ročního pojistného ani desetiny toho, co v původních zemích Evropské unie. Situaci by bylo možné dokladovat na dalších údajích, jako je například oproti vyspělým zemím trojnásobně nižší podíl pojistného z životního na HDP, ale vzhledem k pravidelně vykazovanému vysokému růstu tohoto segmentu se všechny ukazatele postupně sbližují. Co se týče situace v majetku, zvýšení předepsaného pojistného v posledních dvou letech bylo způsobeno jinými faktory než u životního. V letošním roce stejně jako v loňském jsme svědky toho, co muselo zákonitě přijít zvýšení pojistného, které bylo vyvoláno mimo jiné tlakem zajistitelů po povodních Zajištění, kterým se pojišťovny zabezpečují pro případ velkých nebo velmi početných škod, musely tuzemské pojišťovny nakoupit výrazně dráž, v některých případech až za osminásobek původní ceny. Trh dále negativně ovlivňovala skutečnost, že dlouhodobý růst škod nebyl doprovázen adekvátním nárůstem sazeb a konkurenční boj na mladém českém pojistném trhu srazil v druhé polovině devadesátých let sazby v některých extrémních případech až o 50 %. Nemůžeme též přehlédnout skutečnost, že četnost počtu velkých přírodních katastrof na našem území dramaticky vzrostla. Tyto příčiny tlačí na nevyhnutelnou úpravu pojistných sazeb v majetkových ch, což je právě v posledních dvou letech klíčovým zdrojem růstu předepsaného pojistného. Bohužel letošní situace po jednání se zajistiteli ukazuje, že vzhledem k rozsahu a počtu živelních katastrof ve světě (zejména Japonsko, USA), které velmi finančně zatížily celý světový zajistný trh, zatím není možné, aby tuzemské pojišťovny mohly kalkulovat s příznivějšími zajistnými podmínkami. Vladimír Mráz viceprezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva pojišťovny Kooperativa Z OBSAHU: Pojišťovna pro své klienty připravila další příjemná překvapení ve formě speciálních výhod a cenového zvýhodnění. str. 1 a 6 Univerzální a dynamicky se rozvíjející pojišťovna nabízí produkty občanského, podnikatelského i skupinového. str. 1 a 3 Finanční jistota není jen heslo společnosti, ale především vysoká kvalita jejích aktiv a produktů. str. 2 Pojištění SLUNÍČKO je moderní způsob, jak zajistit jistotu a budoucnost vašich dětí. str. 2 a 4 S Nejlepší pojistkou SPONSOR/BANK můžete zajistit sebe i své nejbližší, ručit za úvěr nebo spořit na stáří. str. 3 Společnost v České republice poskytuje své služby již téměř 700 tisícům klientů. str. 3 Díky možnosti téměř jakékoli kombinace u Generali každý zájemce nalezne vhodný produkt. str. 4 a 6 Proč uzavřít životní, jak vybrat vhodný produkt a jakými radami bychom se při tom měli řídit? str. 4 Banko maximálně zjednodušuje a zpřístupňuje životní a posiluje jeho spořicí funkci. str. 5 Kolektivní životní zaměstnanců posiluje jejich jistoty a tím je také pozitivně motivuje. str. 5 Investor Plus oceněný Zlatou korunou je nejlepším produktem roku 2003 v kategorii životní. str. 6 Z těch oken bude nádherná vyhlídka. Nejlepší vyhlídku mám ale já sám na budoucnost s pěknou rentou. Rádi víte, na čem jste. Když Vám někdo řekne, že můžete vydělat, chcete vědět, kolik to bude. A to Vám zase už každý nepoví. U nás je to jiné. My zhodnocení Vašich peněz můžeme garantovat. Kapitálové RENTA Profit, které Vám nabízíme, zaručuje zhodnocení 3,5 % ročně*. Vložíte peníze, pak je necháte pět až osm let pracovat a pak už si dalších pět až deset let dáte vyplácet pěknou rentu. Anebo si peníze vyberete v hotovosti najednou. Bez rizika, bez nervů. Zavolejte nebo přijďte rádi Vám na počkání vypočítáme, kolik za těch pár let můžete vydělat. Tak se v klidu věnujte své práci. My Vám zaručíme, že se budete mít dobře. RENTA Profit Kapitálové P R O Î I V O T J A K J E * Údaj znamená technickou úrokovou míru.

2 STRANA 2 PRVNÍ AMERICKO-âESKÁ POJI ËOVNA, a.s., AMCICO AIG Life je dcefiinou spoleãností American International Group, Inc. (AIG). Za 12 let pûsobení na ãeském pojistném trhu se osvûdãila jako P O J I Š T Ě N Í Česká pojišťovna V soutěži MasterCard Banka roku 2004 v kategorii Životní roku 2004 obsadila Česká pojišťovna druhé místo se svým produktem SLUNÍČKO, jež se tak stalo nejlépe hodnoceným životním m pro děti. O produktu, který klientům nabízí moderní způsob, jak zajistit jistotu a budoucnost svých dětí, jsme hovořili s Kamilem Lorenčíkem, projektovým specialistou ČP. K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A SLUNÍČKO České pojišťovny chrání vaše děti pojistitel, kter nabízí vynikající pojistné produkty a sluïby iroké vefiejnosti pod heslem Finanãní jistota není jen heslo, ale pfiedev ím vysoká kvalita aktiv spoleãnosti, produktû V čem je produkt nový a originální? Novinkou je tzv. spořicí varianta. Pokud si klient zvolí právě tuto možnost, většina jeho vložených prostředků jde na spoření, kde se po celou dobu v nejvyšší možné míře zhodnocuje. Menší část uložených peněz je pak směřována na rizikovou složku tedy na samotné riziko. Komu především je SLUNÍČKO určeno? Produkt je zaměřen zejména na mladé rodiny mající dítě nebo rodiny v očekávání jeho narození. Pro rodiče, kterým není lhostejná budoucnost jejich potomků a uvědomují si rizika spojená se životem, je SLUNÍČKO ideálním produktem. Umožňuje totiž zajistit maximální možnou ochranu dítěte během dětství a zároveň naspořit finanční částku, která mu ulehčí vstup do dospělosti. Pojištění mohou uzavřít také prarodiče, případně jiné osoby v blízkosti dítěte. Pokud mají volné finanční prostředky, mohou své vnučce nebo vnukovi přispět i formou mimořádného pojistného. Jestliže si tento typ uzavřu co vše pro své děti získám? SLUNÍČKO pamatuje na všechna možná rizika spojená s životem dítěte. Ztratí-li dítě jednoho z pojištěných rodičů, přebírá pojišťovna placení pojistného, hned vyplatí 20 % pojistné částky na dožití a poté vyplácí roční důchod ve stejné výši. Na konci doby je vyplacen dvojnásobek smluvené částky. Pokud by zemřel i druhý pojištěný rodič, vyplatí ČP ihned 20 % pojistné částky a je vyplácen důchod ve výši 40 % částky na dožití. Na konci pak dítě získá trojnásobek dohodnuté sumy. V případě přiznání invalidního důchodu převezme za rodiče placení pojistného Česká pojišťovna. Co dalšího SLUNÍČKO nabízí? Ke SLUNÍČKU je dále možné sjednat velmi výhodné úrazové. Chrání jak dítě, tak pojištěné osoby, které jsou pojištěny společně s ním. Zahrnuje po dobu nezbytného léčení úrazu, trvalých následků úrazu a pro případ smrti úrazem. K úrazovému pro dospělou osobu lze navíc uzavřít tzv. progresivní plnění. Při úrazech s vážnými trvalými následky tak oproti běžnému úrazovému při vzniká nárok až na pětinásobek základního plnění. Podobné je to i u dětí. Progresivní plnění je ale v tomto případě stejně jako drobných úrazů součástí základní nabídky, a není tedy nutné uzavírat zvlášť. Zeptejte se! Podrobnější informace o životním SLUNÍČKO můžete získat na bezplatné informační lince České pojišťovny nebo na internetových stránkách a konzervativní správa svûfien ch prostfiedkû. âasopis, kter má SMYSL PRVNÍ AMERICKO-âESKÁ POJI ËOVNA, a.s., AMCICO AIG Life Millennium Plaza, V Celnici 1028/10, Praha 1 tel.: , fax: AGENTURY â. Budûjovice, Rudolfovská 12 tel.: Hodonín, tefánikova 5 tel.: Pardubice, Masarykovo nám tel.: Praha 1, Spálená 29 tel.: Praha 1, Václavské nám. 62 tel.: Praha 1, V Celnici 1028/10 tel.: Praha 5, P. vandy ze Semãic 7 tel.: Praha 7, U PrÛhonu 32 tel.: Praha 9, Pod Pekárnami 152 tel.: Uh. Hradi tû, Palackého nám. 175 tel.: REGIONÁLNÍ KANCELÁ E Brno, Masarykova 28 tel.: Brno, Orlí 3 tel.: Brno, Rooseveltova 6/8 tel.: Bruntál, Nám. Míru 13 tel.: Bfieclav, 17. listopadu 28/A tel.: Hustopeãe, NádraÏní 1 tel.: Chrudim, Palackého 252 tel.: Jihlava, Komenského 14 tel.: Karlovy Vary, T. G. Masaryka 42 tel.: Liberec, Moskevská 638/8 tel.: Litomûfiice, Velká Krajská 2/52 tel.: Mladá Boleslav, Máchova 802 tel.: Most, BudovatelÛ 1988 tel.: Ostrava, Na Hradbách 3 tel.: Otrokovice, Tylova 727 tel.: PlzeÀ, Klatovská 6 tel.: Podûbrady, âs. armády 972 tel.: Pfierov, Havlíãkova 20 tel.: Tábor, PraÏská 232 tel.: Veselí nad Moravou Svatoplukova 520, tel.: Zlín, Kvítkova 4703 tel.: Vánoční MODERNÍ RODINA na stáncích od

3 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 3 Hasičská vzájemná pojišťovna Tradiční, ryze česká, univerzální a dynamicky se rozvíjející pojišťovna nabízí produkty občanského, podnikatelského i skupinového. Největšími výhodami jejího jsou nízká cenová úroveň při zachování vysoké kvality služeb a rychlý průběh vyřízení případné škodní události. HVP, a. s., své služby poskytuje prostřednictvím poboček ve všech regionech ČR a více než 400 zástupců. Mezi její četné klienty patří i městské části a obce, bytová družstva, občanská sdružení, nadace, podnikatelé a větší průmyslové subjekty, zemědělská družstva a farnosti. Majetkové Pojištění staveb lze sjednat na: jakékoli stavby v osobním vlastnictví příslušenství staveb sloužící k užívání staveb stavební materiál k údržbě pojištěného objektu rozestavěné objekty, stavební materiál, který se má stát součástí stavby, a drobnou stavební mechanizaci Doplňková rizika: voda nebo topná média vytékající z poškozeného potrubí tíha sněhu a námrazy pád stromu nebo stožáru, povodeň anebo záplava (nad omezený limit plnění) zemětřesení odcizení Pojištění domácnosti Základní zahrnuje: soubor věcí tvořící zařízení (vybavení) domácnosti věci zvířata stavební prvky a stavební součásti bytu Možnost při: stavební součásti bytu a součásti vedlejších místností (nad omezený limit plnění) věci umístěné ve vedlejších prostorách bytu při elektroniky nad rámec základního Havarijní Základní Toto se u HVP sjednává pro případ poškození nebo zničení vozidla havárií, živelní událostí a jednáním pachatele za účelem odcizení předmětu. Doplňková : pro případ odcizení věcí mimořádné výbavy zavazadel a věcí osobní potřeby pro případ úrazu dopravovaných osob Územní platnost Možnost volby mezi m pouze pro území České republiky a m platným pro celou Evropu. Úrazové Pojištění jednotlivce Mohou sjednat jednotlivé osoby jak pracovníci organizací či firem a podnikatelé, tak osoby v domácnosti, mládež a děti na všechny vykonávané činnosti. Hodnotí se čtyři rizikové skupiny podle povolání, vykonávaného sportu a podle volby pojistné částky za jednotlivá rizika. Pojištění osob dopravovaných motorovým vozidlem Úrazové nejmenovaných osob. Vztahuje se na úrazy, které utrpí kterákoli z osob, včetně řidiče. Skupinové za jednorázové pojistné Pro skupinu osob, které se za jednorázové pojistné chtějí krátkodobě pojistit pro případ úrazu při cestách, sportovní činnosti, letních dětských táborech, ozdravném pobytu apod. Pojištění odpovědnosti Tento produkt HVP nabízí jak soukromým osobám, tak podnikatelům. Základním druhem je proti škodám způsobeným zaměstnavateli. Pracovník je tedy zabezpečen pro případy možné škody způsobené v souvislosti se smluvní činností. Jde o riziko majetkové, materiální, finanční a nákladů spojených se zdravotní péčí postiženého. Dále se jedná o produkt nahrazující materiální škody vlastníka společnosti vzniklé v souvislosti s předmětnou činností, kupříkladu vůči vlastníku či nájemci nemovitosti nebo majetku, pak škodu způsobenou zaměstnanci jak materiálního charakteru, tak i na zdraví, či finanční škodu způsobenou během smluvní pracovní činnosti. Mezi oblíbené druhy navazující na výše uvedené produkty patří za škodu na vnesených věcech, potom odpovědnosti za škodu na věcech, jež nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný po právu užívá k provozní činnosti a odpovědnosti za škodu na věci, kterou pojištěný převzal do své moci. Nové životní Moderní skladebné, umožňující výběr mezi kapitálovým životním, rizikovým a důchodovým m, vycházející ze současných požadavků pojistného trhu. Součástí tohoto jsou rovněž tři možná při: zproštění od placení pojistného z důvodu trvalé invalidity zdravotně sociální při pro případ pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici a při pro případ úrazu s trvalými následky nebo smrti Výhody tohoto : možnost daňových úlev možnost poskytnutí půjčky možnost přerušení placení pojistného a úprav pojistné částky možnost mimořádných vkladů a výběrů možnost volby různých částek jak na smrt, tak i na dožití výhodné zhodnocení vložených finančních prostředků velká variabilita pro různé sociální skupiny obyvatel SOUHRNNÁ NABÍDKA HVP Pojištění osob domácností staveb rekreačních staveb úrazové životní havarijní kompletní cestovní odpovědnosti odpovědnosti za psa Pojištění organizací, podnikatelů a dalších sdružení majetku odpovědnosti havarijní skupinové úrazové přepravy Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Římská 45, Praha 2 infolinka: , fax: Ještě jsem nerozeslala svatební oznámení. Na co ještě jste nepomysleli? Nečekejte na zítřek. Zkuste spolu s našimi experty najít nejlepší řešení pro vaše životní a penzi. Jako významná švýcarská finanční instituce máme více než 140 let zkušeností. Credit Suisse je partner, na kterého se můžete spolehnout. Zavolejte na , , nebo navštivte Credit Suisse Life & Pensions. Investujte do života. Credit Suisse Life & Pensions v České republice poskytuje své služby téměř klientům z nich si již díky nám užívá své stáří. Credit Suisse penzijní Již 10 let poskytujeme své služby penzijní fond roku 2002, 2003, 2004 fond

4 STRANA 4 DYNAMIK Chci životní se mi Platíte životní, jak se vám to hodí? Ne? Tak to máte asi starou pojistku, se kterou přicházíte o spoustu výhod. Někdy stojí za to se zamyslet, jestli vám tu pojistku, která přizpůsobí. náhodou neujíždí vlak. Česká pojišťovna, již od roku 1827 chráníme vaše sny. P O J I Š T Ě N Í Generali Pojišťovna Generali Life se šije na míru Klienti jsou ve svých požadavcích stále náročnější. Generali Pojišťovna jim však díky široké paletě svých produktů má co nabídnout. Díky možnosti téměř jakékoli kombinace zde každý zájemce nalezne produkt, který přesně odpovídá jeho momentální životní situaci a navíc vyhoví také všem změnám, které u něj mohou nastat. O situaci v oblasti životního, především ale o konkrétních parametrech nejoblíbenějšího produktu Generali Pojišťovny jsme hovořili s Ing. Petrem Hájkem, ředitelem odboru osob. Jak se podle vás bude vyvíjet životní v následujících letech? Celou Evropskou unii čeká sociální reforma. Státy Evropské unie tak stojí před úkolem, aby svůj systém sociálního zabezpečení reformovaly. Pro udržení úrovně důchodů i zdravotní péče na vysoké úrovni se v budoucnu bude muset stávající systém současně kombinovat s nejrůznějšími komerčními mi. Očekávám, že v České republice dojde ke změně filozofie přístupu k životnímu. Jedním z nejvýznamnějších impulzů pro další rozvoj bude zřejmě podpora zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů. Jaká je aktuální situace v oblibě produktů životního? V posledních letech výrazně převyšuje zájem o životní variabilních produktů životního nad klasickými produkty. Své jistě sehrály i události posledních let klesající úrokové sazby. Pojišťovny byly nuceny sáhnout k rekalkulacím svých tarifů, musely snížit garantovaný podíl, což vedlo ke zdražení pojistného. Z tohoto pohledu se ukazuje, že obliba klasického konzervativního životního, známého z německých zemí, se bude přesouvat k variabilním formám, známým z britských ostrovů, kdy si klient uzavírá tak, jak mu nejlépe vyhovuje. Je na to pojišťovna Generali připravena? V nabídce naší pojišťovny tomu odpovídají produkty investičního životního a Generali Life. Klient u nich má možnost sjednanou pojistnou částku, a tím i úroveň pojistné ochrany v průběhu trvání měnit, může též sjednat pro partnera či partnerku nebo úrazové při pro děti. Jde o typy, o kterých se říká, že jsou šité na míru. Klient si dnes uzavře, které za rok, za dva nebo za pět let může změnit tak, aby aktuálně vyhovovalo jeho potřebám a možnostem. Přitom nejde o odloženou spotřebu, peníze nedostane třeba až za dvacet let, ale může na své peníze sáhnout kdykoli. Klient má navíc možnost do vkládat i peníze nad rámec sjednaného ve formě mimořádných vkladů, které pojišťovna dále zhodnocuje. Zastavme se u Generali Life. O jaký druh jde? Lze je zařadit do kategorie kapitálového životního. Obsahuje spořicí část s garantovaným zhodnocením po celou dobu trvání a část. Poměr mezi těmito dvěma částmi může klient variabilně měnit, podle aktuálních potřeb a přání, a to během trvání. Na jaká rizika je možné uzavřít? Pojištění Generali Life lze uzavřít pro případ smrti, dožití, invalidního důchodu, závažného onemocnění, denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu s výplatou pojistného plnění od prvního dne úrazu, denní dávky při pracovní neschopnosti či denní dávky při pobytu v nemocnici a další. Koho lze v rámci jedné smlouvy pojistit? Je možné vybírat ze dvou variant. V programu Generali Life lze pojistit jednu dospělou osobu a dvě děti, v programu Generali Life Plus lze pojistit až dvě dospělé osoby a čtyři děti. Pojistit je tak možné celou rodinu, a to pouze jednou smlouvou. Během je navíc možné pojištěné osoby kdykoli nově zahrnout, či vyloučit. Pojištění Generali Life kopíruje životní etapy, lze ho tak dle přání klienta flexibilně měnit. K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Na jak dlouhou dobu se program Generali Life sjednává? Spodní hranice je pět let. Platí však, že konec pojistného období nesmí překročit u klienta 75 let věku (hlavního pojištěného). Lze tedy využít možnosti daňového zvýhodnění. Jaká plnění jsou z tohoto vyplácena? Při dožití se smluveného konce dostane hlavní pojištěná osoba vyplacenou kapitálovou hodnotu včetně garantovaného zhodnocení v minimální výši 2,25 % p. a. Další výplaty pojistného plnění garantuje pojišťovna Generali vyplatit při pojistné události, a to podle toho, co bylo ve smlouvě sjednáno. Při smrti hlavní pojištěné osoby je vyplacena pojistná částka pro případ smrti a navíc celá kapitálová hodnota včetně garantovaného zhodnocení. Jaké podmínky je možné během doby trvání Generali Life měnit? U lze kdykoli měnit následující hodnoty: zvýšení pravidelných plateb pojistného, zvýšení či snížení pojistné částky, zahrnutí dalších osob do (třeba narozeného dítěte), vyloučení některé z pojištěných osob, zahrnutí či vyloučení některého z doplňkových. Po uplynutí dvou let od počátku je možné měnit navíc i tyto hodnoty: snížení pravidelných plateb pojistného, dobu trvání. Další jistě významnou novinkou uváděného produktu je přerušení placení v průběhu. Pokud se klient například dostane do tíživé finanční situace, je za určitých předpokladů možné přerušit placení pojistné smlouvy, aniž by smlouva byla jakkoliv upravována. Protože životní Generali Life lze skutečně nastavit přesně podle potřeb a možností každého, je výčet jen orientační. Podrobnosti vám rádi sdělí v kterémkoli zastoupení pojišťovny Generali nebo na infolince Proč životní Životní není projevem strachu či pesimismu, ale odpovědnosti za budoucnost svoji i svých blízkých. Člověk si však zpravidla uvědomí všudypřítomnost rizika ztráty života a zdraví, až když je ve svém okolí svědkem nějaké nepříjemné události. Stále aktuálnější bude také potřeba v souvislosti s chystanou reformou důchodového systému, kterou si vynutí demografické změny nazývané stárnutí populace přemýšlet o způsobu vytvoření dostatečných finančních rezerv na odchod do důchodu. Ten, kdo nechce ponechat tyto situace náhodě, měl by zvážit sjednání některé z forem životního. VÝBĚR POJISTNÉHO PRODUKTU Volba konkrétního produktu životního závisí na možnostech, očekáváních a prioritách klienta, který musí posoudit, co je pro něho důležité. Pestrou nabídku pojišťoven nabízejících životní na českém trhu lze shrnout do následujících typů : Pojištění pro případ smrti v případě pojistné události (smrti) je vyplaceno pojistné plnění vycházející ze sjednané pojistné částky obmyšlené osobě. Pojištění pro případ dožití při dožití se sjednaného věku vyplatí pojišťovna pojištěnému sjednanou pojistnou částku; zemře-li pojištěný před koncem pojistné doby, bez náhrady zanikne. Zvláštní formou je důchodové, při kterém je předem sjednána pevná výplata doživotního měsíčního důchodu. Smíšené životní (kapitálové životní ) kombinuje pro případ smrti a dožití. Investiční životní dává klientovi volbu, kam budou jeho vložené prostředky investovány, a to do investičních podílových fondů s různou investiční strategií. K životnímu se často sjednávají některá další při, jako je invalidity, úrazu, vážných chorob nebo dlouhodobé péče. DBEJTE DOBRÝCH RAD Jestliže se rozhodnete uzavřít životní, měli byste při jeho sjednávání dbát následujících rad. Celou věc neuspěchat, dobře se seznámit s pojistnými produkty a jejich pojistnými podmínkami a nechat si udělat optimální nabídku. Při spoření na stáří se seznámit s daňovými výhodami a zvážit dobře pojistnou částku, přitom vzít v úvahu, že pojišťovny nabízejí zvýšení pojistného v závislosti na vývoji inflace. Odpovídat pojišťovně pravdivě na otázky týkající se, zejména co se týče zdravotního stavu; nebát se zdravotní prohlídky. Uvědomit si, že životní je produkt na mnoho let, a vybrat si takový produkt, který umožňuje měnit po dobu sjednané podmínky. Před uzavřením pojistné smlouvy věnovat pozornost i problematice odkupného, které mnohdy dodatečně způsobuje některým klientům překvapení nebo rozčarování. CO ZNAMENAJÍ NĚKTERÉ POJMY? Pojistník je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé vztahuje. Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Obmyšlený je osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Odkupné je část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého.

5 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 5 Československá obchodní banka Výhodné spoření a ve všech pobočkách ČSOB Životní, které je možné uzavřít v kterékoli pobočce ČSOB, optimálně spojuje výhodné a bezpečné spoření s možností závažných životních rizik. Toto banko se snaží co nejvíce zjednodušit a zpřístupnit životní a přitom maximálně posílit jeho spořicí funkci. Jeho předností je také velká flexibilita. Klient může kdykoli změnit téměř všechny parametry pojistné smlouvy, a to podle své momentální situace. Kapitálové a investiční životní, které si lze sjednat ve všech pobočkách nejsilnější banky v České republice, je součástí produktu, který nese název ČSOB Spořicí program. To samo o sobě zvýrazňuje u tohoto životního význam spoření. Bez složitých dotazníků a zdravotní prohlídky ho můžete uzavřít v každé pobočce ČSOB na počkání. ČSOB Spořicí program V rámci ČSOB Spořicího programu si můžete vybrat ze dvou základních typů životního. Univerzální kapitálové životní ČSOB Spořicí program Optimal garantuje pevný minimální výnos z investované části prostředků ve výši 2,4 % p. a. U investičního životního ČSOB Spořicí program Maximal si způsob investování vložených prostředků volíte sami. Zatímco běžné životní je automaticky uzavíráno pro případ úmrtí a dožití, Výhody ČSOB Spořicího programu životní tohoto typu může uzavřít každý občan od 18 do 65 let na počkání v kterékoli pobočce ČSOB bez absolvování zdravotní prohlídky a vyplňování složitých dotazníků vysoké a dlouhodobě stabilní zhodnocení vložených prostředků s možností využít daňových odpočtů (čistá roční úspora daně činí až 3840 korun) krytí závažných životních rizik (úmrtí, plné invalidity a deseti druhů vážných onemocnění) podle vlastního výběru klienta možnost volby mezi ročním garantovaným zhodnocením ve výši 2,4 % u programu Optimal a investičním životním m, které v programu Maximal umožňuje ovlivňovat investiční strategii při zhodnocování vložených prostředků s cílem dosáhnout dlouhodobě vyššího výnosu získává v poslední době na významu. Smyslem kolektivního (též skupinového) je pojistit na základě jedné smlouvy větší počet lidí, které něco spojuje například příslušnost k nějaké firmě. Je samozřejmé, že uzavření a správa jediné kolektivní smlouvy jsou jednodušší než sjednání a údržba řady individuálních smluv. S ohledem na velikost a charakteristiky pojišťované skupiny poskytují pojišťovny často velmi výrazná zvýhodnění. Kolektivy lze pojistit na cesty, proti úrazu, proti pracovní neschopnosti, a také na život. Skupinové životní uzavírají pro své zaměstnance zpravidla firmy, které si je chtějí udržet a motivovat. V neposlední řadě mohou touto cestou rovněž ušetřit na daních a na zdravotním a sociálním, uzavřou-li smlouvy o daňově optimalizovaných produktech kapitálového nebo investičního životního, s nimiž pojišťovny pružně reagovaly na zavedení odpočtů v roce Rizikové životní Vybere-li si zaměstnavatel pro své pracovníky rizikové životní, chrání jeho blízké pro případ smrti pojištěného (tyto osoby stanovuje pojištěná osoba), popř. smrti úrazem (v případě smrti úrazem by pojišťovna vyplatila odškodnění z obou rizik současně) nebo trvalým následkům úrazu (invaliditě plní se podle stupně postižení). Pojistné částky se sjednávají jako násobky ročních příjmů; ve smlouvě lze sjednat automatické navyšování pojistné částky podle aktuálního růstu platu či mzdy. Kapitálové životní Kapitálové životní je m dvousložkovým vedle klasické rizikové složky je do něj namíchána složka úspor pro případ dožití se konce sjednané pojistné doby. Tento druh, je-li uzavřen podle předepsaných parametrů, umožňuje čerpat daňové odpočty zaměstnancům i zaměstnavatelům podle toho, kdo kolik pojistného hradí. u ČSOB Spořicího programu se můžete rozhodnout, zda budete svoje prostředky jenom zhodnocovat, nebo je použijete také na krytí závažných životních rizik (úmrtí, plné invalidity a deseti druhů vážných onemocnění). Na rozdíl od konkurence, kde je smlouva uzavírána na dobu určitou, což je 10, 15 i více let, se ČSOB Spořicí program sjednává na dobu neurčitou. Pojistnou smlouvu tedy můžete kdykoli po prvním roce vypovědět, či naopak využívat výhod doživotní pojistné ochrany. Podle toho, jak vám to bude vyhovovat. Ani u daňově zvýhodněných produktů Optimal 60 a Maximal 60, u kterých je konec vázán na dovršení věku 60 let, nebudete při předčasném ukončení pojistky ze strany ČSOB nijak sankcionováni. Toto mohou uzavřít občané ČR i cizozemci ve věku od 18 do 59 let (je-li sjednáno alespoň jedno pojistné krytí), respektive 65 let (není-li sjednáno žádné pojistné krytí). Nezbytnou součástí každé v průběhu trvání pojistné smlouvy lze kdykoli změnit její podmínky podle momentální situace klienta smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, takže ji klient může kdykoli po jednom roce vypovědět, nebo dlouhodobě zhodnocovat své prostředky a využívat výhod doživotní ochrany po dobu trvání pojistky lze její placení třikrát přerušit (celkem až na 36 měsíců) bez dopadu na výši a rozsah pojistného krytí v případě potřeby může klient část vložených prostředků vybrat či vložit mimořádný vklad, má-li volné finanční prostředky, které chce výhodně zhodnotit využitím pobočkové sítě ČSOB minimalizuje poplatky, které jsou jinak s distribucí životního spojené (akviziční provize a náklady na udržování agentské sítě), a posiluje tak spořicí složku smlouvy je pouze pro případ dožití. Pokud si klient sjedná minimálně jedno další pojistné krytí, bude zdarma pojištěn pro případ plné invalidity následkem úrazu. ČSOB Optimal Profit Cílem tohoto životního je maximální zhodnocení jednorázově vložených finančních prostředků. Protože se nesjednává žádné pojistné krytí, můžete smlouvu uzavřít ve věku let, bez ohledu na váš zdravotní stav. Minimální výše jednorázového vkladu je 100 tisíc Kč, u mimořádných vkladů 10 tisíc Kč. Fixní doba spoření je 5 let s možností prolongace za velmi výhodných podmínek. Po celou dobu 5 let je vám garantován roční výnos 2,5 %. Stanete-li se invalidním anebo vážně onemocníte, je vám vyplacena celá hodnota bez srážky daně z výnosu. Podmínkou pro poskytnutí produktu není vedení účtu u ČSOB. V případě potřeby můžete část vložených prostředků vybrat. K výhodám tohoto produktu dále patří výhodnější danění výnosů (místo průběžného až na konci spoření) nebo možnost volby oprávněných osob. Pojištění úvěru Příklad z praxe Pojištění úvěru můžete uzavřít k ČSOB Hypotéce, a pokrýt tak riziko nesplácení hypotečního úvěru z důvodu úmrtí a plné invalidity způsobené následkem úrazu. Díky účasti na skupinovém získáte bezkonkurenční podmínky, navíc jednoduché parametry minimalizují nezbytnou administrativu. Pojištění úvěru je rizikové životní, které slouží ke krytí rizika, nikoli ke spoření. Uzavřít ho mohou fyzické osoby ve věku let, které uzavírají smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru ČSOB. Maximální výše pojistné částky je 2,5 milionu korun a doba splatnosti 30 let, přičemž musí končit nejpozději v roce, kdy klient dosáhne věku 65 let. V rámci jednoho úvěru lze pojistit až čtyři spolužadatele s tím, že pojistná částka musí být v rozsahu % nesplacené jistiny (při sjednání je to výše poskytovaného úvěru). Pojištění se sjednává na dobu splatnosti úvěru a po celou dobu klient platí konstantní bezkonkurenčně nízký měsíční poplatek. Pojištění úvěru (konstantní poplatek) Muž ve věku 28 let s hypotečním úvěrem ve výši 1 mil. Kč a splatností 15 let uzavře úvěru s pojistnou částkou ve výši 100 % nesplacené jistiny a dobou 15 let. Měsíční pojistné úvěrového ČSOB v tomto případě činí 147 Kč. V případě pojistné události vyplatí pojistitel (ČSOB Pojišťovna) ČMHB, která je vlastníkem a správcem, celou hodnotu nesplaceného hypotečního úvěru a klient, respektive jeho rodinní příslušníci, jsou zbaveni dluhové zátěže. Vhodný typ vám v každé pobočce ČSOB pomůže vybrat školený pracovník. V rámci probíhající akce Klíčový plán vám může také zdarma provést komplexní analýzu osobních financí, která pro rozhodování poskytne potřebné informace. Firma se může rozhodnout zařadit do rámcové smlouvy prakticky jakéhokoli zaměstnance bez ohledu na jeho postavení ve vnitropodnikové hierarchii ta je zohledněna ve výši pojistné částky. Velikost pojišťované skupiny osob je velmi významná: zajistné krytí (jakési samotné pojišťovny, které nakupuje u zajišťoven, které se podílejí na krytí rizik) se získává tím snadněji, čím více lidí chceme v rámci jedné smlouvy pojistit. Potenciální riziko se tak příznivě rozprostře, protože každá z pohledu životního rizikovější osoba je zde vyvážena řadou dalších relativně zdravých jedinců. V případě individuálních smluv na vyšší pojistné částky vyžaduje životní pojistitel důkladné lékařské vyšetření aktuálního zdravotního stavu. U skupinových smluv si může dovolit být s ohledem na hromadný přírůstek kmene shovívavější. Aktualizace smlouvy probíhá tak, že zaměstnavatel zasílá pojišťovně pravidelně vyplněné návrhopojistky zaměstnanců nově vstupujících do s potvrzením jejich ročního příjmu u firmy, a současně i výkaz ukončených pracovních poměrů doposud pojištěných zaměstnanců. Úprava pojistných částek se provádí například jednou ročně na základě předloženého přehledu nových platových výměrů pojištěných. Končí-li zaměstnanec svůj pracovní poměr u firmy, která pro něj životní sjednala, může po dohodě s ní a pojišťovnou pokračovat ve smluvním vztahu sám. Investiční životní Pojistným produktem, který vybízí klienta, aby se sám podílel na alokaci finančních prostředků a jejich zhodnocování, je investiční životní. I tento produkt lze daňově optimalizovat. Klient získává komplexní produkt podle svých představ i osobního postoje k výzvám a rizikům, s nimiž se setkává. Od letošního jara ho nabízí UNIQA pod názvem FINANCE LIFE, nyní již i ve skupinové formě. Při Součástí skupinového životního mohou být i další při, například proti neschopnosti vykonávat povolání (schopnosti pojištěného vykonávat dosavadní práci je zredukována o více než 50% například po úrazu. Velmi specifické je při pro klíčové managery proti riziku, že nebudou nadále schopni vykonávat svou řídící práci. Subjektem, v jehož prospěch se takové při sjednává, je samotná firma. Příklady z praxe (uvedené hodnoty jsou v Kč) ČSOB Spořicí program Optimal (za běžné pojistné) Muž ve věku 30 let chce zajistit svoji rodinu, a proto si sjedná pro případ úmrtí. K tomuto pojistnému krytí dostává od ČSOB zdarma plné invalidity následkem úrazu. Požadavkem klienta je, aby produkt byl velice pružný a bylo možné měnit veškeré parametry, vybírat část naspořené hodnoty, přerušit placení atd. Vklad klienta je 1000 Kč měsíčně, pojistná částka činí Kč. rok 2,4% výnos 4% spoření (garantovaný) výnos ČSOB Spořicí program Optimal 60 (za běžné pojistné) Klient ve věku 50 let se rozhodl, že bude v rámci spoření na důchod po dobu 10 let vkládat do programu Optimal 60 ročně Kč, aby si mohl každý rok snížit daňový základ o Kč. Pojistnou ochranu nepotřebuje, neboť je vdovec s již zaopatřenými dětmi. Nejsou tedy sjednána žádná pojistná krytí, pojistná částka je nulová. Klient dosahuje 25% sazby daně z příjmu. rok 2,4% výnos 2,4% výnos spoření (garantovaný) vč. daňové úspory ČSOB Optimal Profit (za jednorázové pojistné) Vklad klienta je Kč. Nejsou sjednána pojistná krytí, nezáleží tedy na věku ani pohlaví klienta. rok 2,5% výnos 5% výnos spoření (garantovaný) Moderní trend: kolektivní životní zaměstnanců UNIQA radí zaměstnavatelům: pojistěte si své pracovníky Chcete své pracovníky pozitivně motivovat? Záleží Vám na jejich zabezpečení v nepříznivých situacích a na budoucnosti jejich blízkých? Myslíte na jejich zajištění i v seniorském věku? Jste-li ochotni přispět k jejich jistotám, nabízíme Vám řešení: Kolektivní životní pro zaměstnance RIZIKOVÉ pro případ smrti, KAPITÁLOVÉ pro případ smrti nebo dožití se konce pojistné doby, s celou řadou možných při, INVESTIČNÍ. Optimálním univerzálním řešením je kolektivní kapitálové životní zaměstnanců. Na základě jediné rámcové smlouvy podniku s pojišťovnou umožňuje čerpat daňové výhody jak pracovníkům, tak i firmě. Zaměstnavatel ušetří i na sociálním a zdravotním. Výhodou je i zjednodušené zkoumání zdravotního stavu pojištěného a pravidelná aktualizace rámcové smlouvy. Kolektivní kapitálové životní zaměstnanců umožňuje bezpečné uložení prostředků a jejich výhodné zhodnocení. Kolektivní zdravotní pro zaměstnance Každá absence z důvodu nemoci znamená snížení příjmu. Je-li na zaměstnanci závislých více rodinných příslušníků, je to situace dvojnásob nepříjemná. Čerpá-li nemocný navíc nějaký úvěr anebo nakoupil-li na leasing, musí splácet pravidelně bez ohledu na to, zda je schopen na splátky zrovna vydělat. I v těchto situacích může zaměstnavatel pomoci, uzavře-li za své pracovníky DENNÍCH DÁVEK V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI, popř. DENNÍCH DÁVEK PŘI POBYTU V NEMOCNICI. Pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti může dorovnat příjem až do výše 80 % platu. Zvýhodněné podmínky pro větší kolektivy, například upravené čekací lhůty na pojistné plnění. Informujte se i na kolektivní úrazové a kolektivní cestovní UNIQA. UNIQA pojišťovna, Bělohorská 19, PRAHA 6, telefon , bezplatná linka ,

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI.

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI. www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz K povinnému ručení nyní dostanete živelní pojištění a pojištění pobytu v nemocnici zdarma. S životním pojištěním FLEXI budete mít jistotu v každé

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah 4 O společnosti...7 Charakteristika akcionáře...8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 10 Úvodní slovo předsedy představenstva...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Zuzana Palová Bakalářská práce 2009 Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Analýza pojištění

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor: Finance Petra Adámková Analýza prodeje produktů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. The product

Více

ČPP Výroční zpráva 2011

ČPP Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 Obsah O společnosti... Charakteristika akcionáře... Představenstvo a dozorčí rada... Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Online pojištění Bakalářská práce Autor: Nikola Neumannová Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha červen, 2010 Prohlášení:

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Bc. Jana Berková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Obsah V roãní zpráva 2000

Obsah V roãní zpráva 2000 v roãní zpráva 2000 Obsah 1 Základní údaje o společnosti 2 Úvodní slovo 3 Složení představenstva 4 Dozorčí rada 5 Základní přehled o výsledcích 6 Zpráva o podnikatelské činnosti Obchod Produkty Charakteristika

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP Foto: Ladislav Cesnek OBSAH O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Představenstvo a dozorčí rada... 11 Úvodní

Více