Praktické příklady v Excelu 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktické příklady v Excelu 2007"

Transkript

1 =P Praktické příklady v Excelu 2007 Marek Laurenčík Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví

2 Praktické příklady v Excelu 2007 Praktické příklady v Excelu 2007 Autor: Ing. Marek Laurenčík Návrh vnitřního layoutu: Pavel Navrátil, Ing. Michal Jiříček Zlom a sazba: Petr Fajks Jazyková úprava: PhDr. Dagmar Procházková Návrh obálky: Ing. Michal Jiříček Computer Media s.r.o. Vydání první, 2008 Všechna práva vyhrazena ISBN: Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez písemného svolení vydavatele. Názvy produktů a firem uvedených v knize mohou být registrovanými ochrannými známkami jejich vlastníků. Computer Media s.r.o. Hrubčická Kralice na Hané Česká republika Telefon: Fax: Web: Kompletní nabídku literatury Computer Media s.r.o. můžete získat i objednat na internetové adrese 2

3 Obsah Obsah Práce s uživatelskými šablonami Excelu...10 Tvorba a použití šablony uložené v libovolném umístění Použití složky se šablonami Výsledky testů...14 Tvorba průměrů a výpočet počtu Písmo a číselný formát buněk Zarovnání buněk Další formátování listu Uložení sešitu Přehled příjmů a výdajů...22 Tvorba číslování buněk Jména buněk a oblastí Tvorba vzorců Tvorba číselných formátů Zobrazení a skrytí sloupce Přehled příjmů a výdajů II...29 Úprava názvů Výpočet měsíce Výpočet počtu a součtu po skupinách Výpočet součtů po skupinách a měsících Dílčí údaje se součtem...35 Kopie a přejmenování listů Tvorba souhrnů přes listy Výpočet tržeb Zamčení listu Zamčení sešitu Docházka...42 Tvorba kalendářní řady Slučování a centrování buněk Nastavení písma Ohraničení buněk a výplň buněk Tvorba nadpisu nad tabulkou Seřazení tabulky Přesné nastavení šířky sloupců a výšky řádků Zalomení, otočení a odsazení textu

4 Praktické příklady v Excelu 2007 Hlavní typy grafů...51 Vytvoření nového grafu Vložení popisků do grafu Orámování zobrazované oblasti Úprava grafického vzhledu sloupců Nastavení os a mřížky Vzhled značek a čar Úprava výsečového grafu Další typy grafů...62 Spojnicový graf XY graf Bublinový graf Přepočet peněžních částek...69 Použití společné buňky pro vzorce v celém sloupci Větvení výpočtu pomocí funkce KDYŽ Formátování peněžních částek Skrytí a zobrazení listu Ceník Tvorba maticových vzorců Výpočet četností Četnost textů...78 Použití indexované proměnné Funkce MsgBox Cyklus přes oblast buněk Zpracování textů Zápis výsledků Databázové funkce...83 Použití databázových funkcí Tvorba vzorců s jednou podmínkou Tvorba vzorců se dvěma podmínkami Určení počtu řádků...88 Použití databázové funkce k vyhledávání Tržby středisek...89 Odkazy na sešity a listy Název a umístění sešitu Vytvoření indexovaných proměnných Kopírování údajů Práce se sešity... 92

5 Obsah Finanční obraty...93 Tvorba nového scénáře Zápis ze scénáře do buněk Tvorba souhrnu Tvorba uživatelského formuláře...98 Tvorba uživatelského formuláře a jeho spuštění Tvorba textového pole a popisku Tvorba pole se seznamem Tvorba zaškrtávacího pole Tvorba tlačítka pro zavření formuláře Automatické spuštění formuláře při otevření sešitu Objednávka Úprava prvního listu pro zadávání dat Použití formulářových prvků Tvorba vzorců na prvním listu Tvorba vzorců na druhém listu Odstranění mřížky a zámek listů Odpisy investic Spuštění editoru VBA Vytvoření nové funkce Definice konstant Použití standardních funkcí Excelu Větvení výpočtu Přidání nápovědy Plánovací kalendář Tvorba nadpisu Tvorba data pro první leden Vzorce pro ostatní data Výpočet pořadových čísel týdne Formátování datových buněk Podmíněné formátování Určení počtu pracovních dnů Přehled pohledávek Tvorba vlastního formátu Číselné a měnové formáty Formáty data Formáty pro zobrazení textu Formáty složené z několika částí

6 Praktické příklady v Excelu 2007 Přehled prodeje Použití vypočteného pole Souhrn a průběžný součet Rozdělení v procentech Seskupení ve více úrovních Porovnání s některou hodnotou Přehled výpůjček Tvorba vzorce ve sloupci F Ověření pro číselné a datové hodnoty Seznam textů v ověření Ověření hodnot pomocí vzorce Podmíněné formátování buněk obsahujících určité hodnoty Převod rodného čísla na datum narození Práce s texty ve VBA Převod na číselné hodnoty a tvorba data narození Export a import programového modulu Seznam zaměstnanců Tvorba rozevíracího seznamu v buňce Použití automatického filtru Filtrování podle zadaných hodnot Filtrování podle části textu Filtrování podle data Filtrování podle čísel Výběr nadprůměrných a nejvyšších položek Filtrování podle více položek Souhrny dílčích údajů Úprava panelu Rychlý přístup Tvorba kontingenční tabulky s jedním stránkovým polem Tvorba kontingenční tabulky s více stránkovými poli Tvorba dalších kontingenčních tabulek Řešení soustavy rovnic Obecný postup řešení Detailní popis řešení Výpočet splátek hypotéky Úvodní příkazy a vymazání pomocné tabulky Výpočet parametrů hypotéky Výpočet délky úvěru Spuštění jednoho makra druhým...174

7 Obsah Makro Splatky Výpočet rozpisu splátek Tržby středisek Kopírování listu mezi dvěma sešity Tvorba vzorců využívajících jiný sešit Propojení mezi sešity Vizualizace dat Vizualizace pomocí textů Vizualizace pomocí grafických znaků Vizualizace dat pomocí uživatelského formátování Využití opakované řady znaků Vyhledávací ceník Vodorovné řazení údajů Tvorba rozevíracích seznamů Funkce SVYHLEDAT a VVYHLEDAT Funkce INDEX Výkaz práce Použití funkce DENTÝDNE Tvorba souhrnu se součtem Zobrazení a skrytí úrovní Tvorba souhrnu s různými typy výpočtů Výpočet návratnosti investice Použití funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA Použití funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI Použití funkci XNPV a XIRR Výpočet půjčovného Rozevírací seznam Přepínač Zaškrtávací políčko Tvorba vzorců Výpočet úvěru s konstantní splátkou jistiny Odkazy na buňky a oblasti Vymazání oblasti pro rozpis a výpočet počtu splátek Výpočet jednotlivých splátkových období Číselné formátování Závěrečné součty Tvorba spouštěcího tlačítka

8 Praktické příklady v Excelu 2007 Ceník V této kapitole se seznámíte s tvorbou vzorců, které vracejí několik hodnot najednou. Zadání Tabulku obsahující ceny a prodaná množství alkoholických nápojů je zapotřebí doplnit o následující výpočty: DPH ve výši 19 %, účtovaná cena jako součet základní ceny a DPH a fakturované částky jako součin účtované ceny a prodaného množství. Dále je třeba vytvořit pomocnou tabulku, která vypočítá počet jednotlivých výrobků podle prodaného množství, a to do 20, od 20 do 100, od 100 do 500 a od 500 do 1000 kusů. Co se v této kapitole naučíte Vytvářet maticové vzorce Používat funkci ČETNOSTI Popis vytvořeného sešitu Vytvořenou tabulku s výpočty naleznete v sešitu Ceník.xls, který je použitelný i v dřívějších verzích Excelu. 74

9 Obecný postup řešení Ceník 1. Výchozí tabulku s potřebnými údaji nemusíte vytvářet znovu. Údaje ve sloupcích B, C a D si zkopírujte do pracovního sešitu. 2. Ve sloupci E vytvořte maticový vzorec, který vynásobí sloupec C faktorem 19 %. 3. Ve sloupci F vytvořte maticový vzorec, který sečte sloupce C a E. 4. Ve sloupci G vytvořte maticový vzorec, který vynásobí sloupce D a F. 5. Do prvního sloupce pomocné tabulky zapište jednotlivé meze pro určení počtu výrobků: 20, 100, 500 a Ve druhém sloupci pomocné tabulky vytvořte výpočet četností prodaných výrobků. Detailní popis řešení Ceník Tvorba maticových vzorců Dosavadní vzorce, které jste v Excelu vytvářeli, produkovaly vždy jen jednu výslednou hodnotu. Excel však umožňuje vytvářet také vzorce, jejichž výsledkem je oblast několika hodnot. Tyto vzorce se označují jako maticové. Příkladem může být součet dvou sloupců čísel nebo vynásobení sloupce čísel zadanou konstantou. data prvního sloupce data + druhého = sloupce sečtená data obou sloupců Postup při tvorbě maticového vzorce je poněkud odlišný od tvorby běžných vzorců. Vzorec ve sloupci E, počítající hodnotu DPH, vytvořte takto: 1. Označte oblast buněk pro výsledek (E5:E27). 2. Klepněte do řádku vzorců a zapište rovnítko =. 3. Vyznačte sloupec buněk, který chcete násobit (C5:C27). 4. Zapište znak * (hvězdička) a hodnotu 19 %. 5. Vytvořený vzorec uložte klávesovou kombinací Ctrl+Shift+Enter nebo podržte klávesy Ctrl a Shift a klepněte na tlačítko Zadat se symbolem zaškrtnutí, umístěné na řádku vzorců. 75

10 Praktické příklady v Excelu 2007 V cílových buňkách je uložen maticový vzorec, který je zapsán do složených závorek. Jestliže označíte některou z buněk s umístěným maticovým vzorcem, nemůžete ji vymazat ani přepsat. K vymazání nebo úpravě maticového vzorce musíte označit všechny buňky, do kterých byl vzorec uložen. Ve srovnání se sloupcem vzorců vytvořeným běžným plněním je tedy maticový vzorec lépe chráněn proti náhodnému přepisu. Upozornění: Při tvorbě maticového vzorce je zapotřebí vždy použít klávesovou kombinaci Ctrl+ Shift. Jestliže maticový vzorec uložíte běžným způsobem, vytvoří se obyčejný vzorec v první buňce označené oblasti. Pro tvorbu oblasti vzorců ve sloupci F, počítající fakturované ceny, použijte tyto kroky: 1. Označte oblast pro výsledek (F5:F27). 2. Klepněte do řádku vzorců a zapište rovnítko. 3. Vyznačte oblast prvních sčítanců (C5:C27). 4. Zapište znak + (znaménko plus). 5. Vyznačte oblast druhých sčítanců (E5:E27). 6. Potvrďte se stisknutou klávesovou kombinací Ctrl+Enter. Zcela obdobně vytvořte také vzorec v oblasti G5:G27, který provádí násobení oblastí F5:F27 a D5:D27. Výpočet četností Některé statistické funkce mohou také vracet několik hodnot. Výpočty s použitím těchto funkcí vytvoříte stejně jako maticové vzorce. K nejpoužívanějším funkcím tohoto typu patří funkce ČETNOSTI, která zjišťuje počty číselných hodnot spadajících do zadaných intervalů. Funkce má dva parametry: Data - je oblast číselných údajů, pro kterou chcete zjistit jednotlivé četnosti. Hodnoty - je odkaz na oblast, ve které jsou zapsány potřebné meze. Výsledkem funkce je oblast četností, která má stejné rozměry jako oblast zadaných mezí. 76

11 Ceník Jednotlivé zpracovávané hodnoty jsou zařazeny do jednotlivých skupin takto: Jestliže se hodnota přímo rovná některé zadané mezi, je zařazena do odpovídající skupiny. Pokud se hodnota nerovná žádné zadané mezi, je zařazena do skupiny s nejbližší mezí, která je vyšší než testovaná hodnota. Hodnota, která je vyšší než největší mez, není zařazena do žádné skupiny. Textové hodnoty a prázdné buňky jsou ignorovány. Ceník Výpočet četností tedy zahrnuje tyto kroky: 1. Označte oblast pro výsledek. Protože budete určovat četnosti pro čtyři meze, označte čtyři buňky pod sebou. 2. Na kartě Vzorce klepněte na tlačítko Další funkce a použijte příkaz Statistická. 3. Ze zobrazené nabídky vyberte funkce ČETNOSTI. 4. V parametru Data vyznačte oblast D5:D V parametru Hodnoty vyznačte oblast se zapsanými mezemi. 6. Podržte klávesy Ctrl a Shift a klepněte na tlačítko OK. Výsledkem je oblast čtyř buněk, která obsahuje maticový vzorec. Ve vzorovém sešitu Ceník.xls je také výpočet součtu jednotlivých četností a počtu číselných hodnot v oblasti D5:D27. Tento počet je o dva větší, protože oblast obsahuje prázdnou buňku a v buňce D6 je množství 1240, které je větší než nejvyšší mez. 77

12 Finanční obraty Finanční obraty V této kapitole se seznámíte s tvorbou a využitím scénářů. Jedná se o užitečný nástroj pro finanční rozvahu. V Excelu často potřebujete porovnat různé varianty vstupních údajů (ceny, cla, měnové kursy) a vybrat to řešení, které se jeví jako nejvhodnější. Při těchto porovnáních je výhodné si vstupní parametry jednotlivých variant v sešitu uschovat, abyste mohli porovnání snadno provést. Excel k tomu nabízí pomůcku, označovanou jako scénář. Zadání Je zapotřebí vytvořit finanční rozvahu pro vybavení počítačové učebny. Celkové náklady závisí na cenách nabízených firmami. Rozvahu je třeba vytvořit ve formě scénářů pro dvě různé firmy. Co se v této kapitole naučíte Vytvořit nový scénář Aktualizovat hodnoty pomocí scénáře Vytvořit zprávu scénáře Vytvořit ze scénáře kontingenční tabulku Finanční obraty Popis vytvořeného sešitu Vzorový sešit se dvěma vytvořenými scénáři naleznete pod názvem Finanční obraty.xls. Tento sešit můžete otevřít také ve starších verzích Excelu. Na prvním listu Ceník je tabulka cen jednotlivých komponent a hodinové sazby za provedené práce. Na druhém listu Rozvaha jsou tyto ceny použity pro výpočet celkových nákladů na vybavení počítačové učebny. Tyto náklady jsou pomocí vzorce přeneseny na první list. Protože celkové náklady závisí na cenách nabízených různými dodavateli, jsou na prvním listu Ceník vytvořeny dva scénáře pro dvě různé firmy. V sešitu je také vytvořen dvojí souhrn scénářů, a to ve formě zprávy scénáře a ve formě kontingenční tabulky. Obecný postup řešení 1. Do nového sešitu překopírujte na první list tabulku cen a buňky B15:C15 s cenou práce. 2. Na druhý list překopírujte z listu Rozvaha tabulku s vypočtenou rozvahou. 3. Na prvním listu vytvořte tabulku celkových nákladů. Jednotlivé údaje přeneste vzorcem z druhého listu. Buňky s celkovými náklady přejmenujte na cena, DPH a celkem. 93

13 Praktické příklady v Excelu Na první list zapište ceny komponent a práce pro první firmu a vytvořte pro ni scénář. Totéž proveďte pro druhou firmu. 5. Pozměňte ceny komponent a práce a vyzkoušejte si zpětné dosazení hodnot z prvního scénáře. 6. Ze scénářů vytvořte zprávu a kontingenční tabulku. Detailní popis řešení Tvorba nového scénáře Pro tvorbu scénářů platí následující pravidla: Jako vstupní buňky můžete zařadit pouze buňky s konstantními hodnotami, nikoliv buňky se vzorci. Buňky musí být na jednom listu. Odkaz na buňky na jiném listu není možný. 94

14 Finanční obraty Vstupní buňky mohou tvořit i nesouvislou oblast. Scénář může zahrnout maximálně 32 vstupních buněk. Pro tvorbu scénáře odpovídajícího první firmě použijte tento postup: 1. Na první list zapište ceny jednotlivých komponent a hodinovou sazbu za práci. 2. Na kartě Data klepněte na tlačítko Analýza hypotéz a vyberte příkaz Správce scénářů. 3. V zobrazeném okně klepněte na tlačítko Přidat. Tím zobrazíte další okno pro tvorbu nového scénáře. 4. Do položky Název scénáře napište vhodné pojmenování. 5. Klepněte do položky Měněné buňky a vyznačte oblast cen. 6. Podržte klávesu Ctrl a klepněte na buňku s hodinovou sazbou za práci. Tím vyznačíte nesouvislou oblast. 7. Podle potřeby zapište nebo upravte komentář. 8. Potvrďte tlačítkem OK. Takto vytvořený scénář je vázán na list, na kterém byl vytvořen a ve kterém jsou umístěny měněné buňky. Jestliže klepnete na tlačítko Analýza hypotéz a vyberete příkaz Správce scénářů na jiném listu, seznam scénářů bude prázdný. Finanční obraty 95

15 Praktické příklady v Excelu 2007 Uložený scénář můžete v případě potřeby upravit nebo odstranit: 1. Na kartě Data klepněte na tlačítko Analýza hypotéz a vyberte příkaz Správce scénářů. 2. V seznamu Scénáře označte potřebný scénář. 3. Pro jeho odstranění klepněte na tlačítko Odstranit. 4. Pro úpravu scénáře použijte tlačítko Upravit. Tím znovu zobrazíte okno pro tvorbu scénáře, ve kterém můžete změnit oblast měněných buněk. 5. Klepnutím na tlačítko OK zobrazte seznam všech měněných buněk. Hodnoty uložené ve scénáři přepište z klávesnice a potvrďte tlačítkem OK. Upozornění: Odstranění scénáře je nevratná akce. Není tedy možné jej obnovit pomocí tlačítka Zpět. Při odstraňování scénáře buďte proto opatrní, neboť tato akce není jištěna zpětným dotazem. Zápis ze scénáře do buněk Pro porovnávání jednotlivých variant je často zapotřebí zapsat hodnoty ze scénáře zpět do měněných buněk. Postupujte takto: 96

16 Finanční obraty 1. Aktivujte list, se kterým je spojen scénář. 2. Na kartě Data klepněte na tlačítko Analýza hypotéz a vyberte příkaz Správce scénářů. 3. V seznamu Scénáře označte potřebný scénář. 4. Klepněte na tlačítko Zobrazit. Tím se do buněk zapíší hodnoty uložené ve scénáři. Okno se správcem scénářů se po klepnutí na tlačítko Zobrazit nezavře. To vám dává možnost postupně zobrazovat jednotlivé scénáře a na listu sledovat provedené změny. Zobrazení scénáře Excel chápe jako běžný zápis do buněk, a proto je možné tuto akci vrátit zpět. Tvorba souhrnu Pro všechny scénáře spojené s listem můžete vytvořit souhrn s přehledem vypočítaných výsledků, které odpovídají jednotlivým scénářům. Tento souhrn se vytvoří na zvláštním listu. Souhrn je možné vytvořit ve formě zprávy scénáře nebo ve formě kontingenční tabulky. Při tvorbě souhrnu postupujte takto: 1. Aktivujte list, se kterým jsou spojeny scénáře. 2. Na kartě Data klepněte na tlačítko Analýza hypotéz a vyberte příkaz Správce scénářů. 3. Klepněte na tlačítko Souhrn. Tím zobrazíte okno pro tvorbu souhrnu. 4. V přepínači Typ zprávy označte, zda chcete vytvořit zprávu scénáře, nebo kontingenční tabulku. 5. V položce Výsledné buňky zadejte odkaz na oblast buněk se vzorci, které má souhrn zobrazovat. Tato oblast může být i nesouvislá. Pro zadání nesouvislé oblasti použijte klávesu Ctrl obdobně jako při zadávání měněných buněk při tvorbě scénáře. 6. Potvrďte tlačítkem OK. Zpráva scénáře obsahuje aktuální hodnoty měněných buněk, hodnoty uložené v jednotlivých scénářích a odpovídající vypočítané výsledky. Kontingenční tabulka zahrnuje pouze výsledky výpočtů pro jednotlivé scénáře. Je tedy přehlednější, avšak obsahuje méně údajů. Jako výsledné buňky můžete zadat pouze odkazy na vzorce umístěné na listu se scénářem. Souhrn se vytvoří vždy pro všechny scénáře na listu. Finanční obraty Tip: Výsledné buňky použité v souhrnu scénářů je vhodné pojmenovat. V souhrnu se pak zobrazí názvy těchto buněk namísto jejich adres, a souhrn je tak přehlednější. 97

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz www.grada.cz Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz O autorech Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER.

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER. Výplň a ohraničení tabulky Označte text, z nabídky vyberte Formát Buňky Ohraničení (nejdříve vyberte typ, pak barvu a nakonec typ ohraničení (dole, vnitřní atd...). Změna formátu písma (styl, velikost,

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Programování v Excelu 2007 a 2010 záznam, úprava a programování maker Marek Laurenčík Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EXCEL 2007 - příklad Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Vytvořte formulář podle předlohy: Vytvořte si soubor EXCEL s názvem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé Martina Litschmannová Obsah semináře definování názvu dynamicky měněné oblasti, kontingenční tabulky úvod, kontingenční tabulky násobné oblasti sloučení, převod

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM FILTROVÁNÍ DAT Po filtrování dat jsou zobrazeny pouze řádky, které splňují zadaná kritéria, a řádky, které nechcete zobrazit, jsou skryty. Filtrovat

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 25 Název materiálu: Ovládací prvky formuláře a makra Ročník: 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Analýza a prezentace dat

Analýza a prezentace dat 2015 Analýza a prezentace dat rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Analýza a prezentace dat Formátování buněk Nastavení vhodného formátu čísla Vytváření vlastních formátovacích

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Programování v Excelu 2007 a 2010 záznam, úprava a programování maker

Programování v Excelu 2007 a 2010 záznam, úprava a programování maker Programování v Excelu 2007 a 2010 záznam, úprava a programování maker Marek Laurenčík Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4305. publikaci Spoluautor Michal Bureš Odpovědný redaktor

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni MS Excel Upraveno pro verzi 2007 Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Charakteristika Zpracování dat uspořádaných do 2D nebo 3D tabulek. Dynamické

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu

Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.12 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel 2013 Manipulace s rozsáhlými tabulkami, řazení a filtrace řádků Seskupování řádků, tvorba souhrnů a vyhledávání v datových tabulkách práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Více

v Excelu záznam, úprava a programování maker Programování Marek Laurenčík

v Excelu záznam, úprava a programování maker Programování Marek Laurenčík Programování v Excelu záznam, úprava a programování maker Marek Laurenčík Tvorba maker a editor jazyka VBA Vlastnosti a metody buněk a oblastí Práce s listy, sešity a aplikací Excelu Pokročilejší programovací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0632

CZ.1.07/1.5.00/34.0632 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Excel Formát buňky Ing. Silvana Žárská

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Kopírování vzorců v mnoha případech je třeba provést stejný výpočet

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Výukový příklad 2 (příklad s řešením): Seznam členů klubu společenských her

Výukový příklad 2 (příklad s řešením): Seznam členů klubu společenských her Výukový příklad 2 (příklad s řešením): Seznam členů klubu společenských her Zadání 1. Celou databázi nazvěte Seznam členů. 2. Otevřete návrhové zobrazení tabulky. Dbejte na správné zadání datových typů.

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

Časové řady - Cvičení

Časové řady - Cvičení Časové řady - Cvičení Příklad 2: Zobrazte měsíční časovou řadu míry nezaměstnanosti v obci Rybitví za roky 2005-2010. Příslušná data naleznete v souboru cas_rada.xlsx. Řešení: 1. Pro transformaci dat do

Více

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady 9 Scénáře V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady Kapitola 9 Scénáře V situaci, kdy se v oblasti buněk mění množiny hodnot se stejným uspořádáním, můžeme použít scénáře.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 13. 1. Jak začít... 15. 2. Pište a upravujte různé texty bez obav... 21

Obsah. Obsah. Úvod... 13. 1. Jak začít... 15. 2. Pište a upravujte různé texty bez obav... 21 WORKS 5 Obsah Úvod... 13 1. Jak začít... 15 1.1 Setkali jste se již někdy se šablonami?...17 1.2 Nápověda a práce s ní...17 1.2.1 Jak se informace vyhledají?... 18 1.2.2 Jak se hledá v obsahu?... 18 1.2.3

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Příjmení, jméno... Třída... Skupina...Počet bodů...

Příjmení, jméno... Třída... Skupina...Počet bodů... Příjmení, jméno... Třída... Skupina...Počet bodů... Zdrojové soubory se nachází na síťové jednotce disku H:. Do této složky ukládejte všechny výsledné soubory. Do složky rovněž uložte úkoly OBK, jejich

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 Obsah Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 Kapitola 1 Modelování, simulace a analýza za použití Excelu 13 Modelování 13 Tabulkový model 15 Netabulkový model 17 Simulace 18 Analýza 19 Nástroje

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Analýza dat s využitím MS Excel

Analýza dat s využitím MS Excel Analýza dat s využitím MS Excel Seminář aplikované statistiky Martina Litschmannová Několik fíglů na úvod Absolutní vs. relativní adresování změna pomocí F4 =$H$20 =H$20 =$H20 =H20 Posun po souvislé oblasti

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více