Praktické příklady v Excelu 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktické příklady v Excelu 2007"

Transkript

1 =P Praktické příklady v Excelu 2007 Marek Laurenčík Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví

2 Praktické příklady v Excelu 2007 Praktické příklady v Excelu 2007 Autor: Ing. Marek Laurenčík Návrh vnitřního layoutu: Pavel Navrátil, Ing. Michal Jiříček Zlom a sazba: Petr Fajks Jazyková úprava: PhDr. Dagmar Procházková Návrh obálky: Ing. Michal Jiříček Computer Media s.r.o. Vydání první, 2008 Všechna práva vyhrazena ISBN: Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez písemného svolení vydavatele. Názvy produktů a firem uvedených v knize mohou být registrovanými ochrannými známkami jejich vlastníků. Computer Media s.r.o. Hrubčická Kralice na Hané Česká republika Telefon: Fax: Web: Kompletní nabídku literatury Computer Media s.r.o. můžete získat i objednat na internetové adrese 2

3 Obsah Obsah Práce s uživatelskými šablonami Excelu...10 Tvorba a použití šablony uložené v libovolném umístění Použití složky se šablonami Výsledky testů...14 Tvorba průměrů a výpočet počtu Písmo a číselný formát buněk Zarovnání buněk Další formátování listu Uložení sešitu Přehled příjmů a výdajů...22 Tvorba číslování buněk Jména buněk a oblastí Tvorba vzorců Tvorba číselných formátů Zobrazení a skrytí sloupce Přehled příjmů a výdajů II...29 Úprava názvů Výpočet měsíce Výpočet počtu a součtu po skupinách Výpočet součtů po skupinách a měsících Dílčí údaje se součtem...35 Kopie a přejmenování listů Tvorba souhrnů přes listy Výpočet tržeb Zamčení listu Zamčení sešitu Docházka...42 Tvorba kalendářní řady Slučování a centrování buněk Nastavení písma Ohraničení buněk a výplň buněk Tvorba nadpisu nad tabulkou Seřazení tabulky Přesné nastavení šířky sloupců a výšky řádků Zalomení, otočení a odsazení textu

4 Praktické příklady v Excelu 2007 Hlavní typy grafů...51 Vytvoření nového grafu Vložení popisků do grafu Orámování zobrazované oblasti Úprava grafického vzhledu sloupců Nastavení os a mřížky Vzhled značek a čar Úprava výsečového grafu Další typy grafů...62 Spojnicový graf XY graf Bublinový graf Přepočet peněžních částek...69 Použití společné buňky pro vzorce v celém sloupci Větvení výpočtu pomocí funkce KDYŽ Formátování peněžních částek Skrytí a zobrazení listu Ceník Tvorba maticových vzorců Výpočet četností Četnost textů...78 Použití indexované proměnné Funkce MsgBox Cyklus přes oblast buněk Zpracování textů Zápis výsledků Databázové funkce...83 Použití databázových funkcí Tvorba vzorců s jednou podmínkou Tvorba vzorců se dvěma podmínkami Určení počtu řádků...88 Použití databázové funkce k vyhledávání Tržby středisek...89 Odkazy na sešity a listy Název a umístění sešitu Vytvoření indexovaných proměnných Kopírování údajů Práce se sešity... 92

5 Obsah Finanční obraty...93 Tvorba nového scénáře Zápis ze scénáře do buněk Tvorba souhrnu Tvorba uživatelského formuláře...98 Tvorba uživatelského formuláře a jeho spuštění Tvorba textového pole a popisku Tvorba pole se seznamem Tvorba zaškrtávacího pole Tvorba tlačítka pro zavření formuláře Automatické spuštění formuláře při otevření sešitu Objednávka Úprava prvního listu pro zadávání dat Použití formulářových prvků Tvorba vzorců na prvním listu Tvorba vzorců na druhém listu Odstranění mřížky a zámek listů Odpisy investic Spuštění editoru VBA Vytvoření nové funkce Definice konstant Použití standardních funkcí Excelu Větvení výpočtu Přidání nápovědy Plánovací kalendář Tvorba nadpisu Tvorba data pro první leden Vzorce pro ostatní data Výpočet pořadových čísel týdne Formátování datových buněk Podmíněné formátování Určení počtu pracovních dnů Přehled pohledávek Tvorba vlastního formátu Číselné a měnové formáty Formáty data Formáty pro zobrazení textu Formáty složené z několika částí

6 Praktické příklady v Excelu 2007 Přehled prodeje Použití vypočteného pole Souhrn a průběžný součet Rozdělení v procentech Seskupení ve více úrovních Porovnání s některou hodnotou Přehled výpůjček Tvorba vzorce ve sloupci F Ověření pro číselné a datové hodnoty Seznam textů v ověření Ověření hodnot pomocí vzorce Podmíněné formátování buněk obsahujících určité hodnoty Převod rodného čísla na datum narození Práce s texty ve VBA Převod na číselné hodnoty a tvorba data narození Export a import programového modulu Seznam zaměstnanců Tvorba rozevíracího seznamu v buňce Použití automatického filtru Filtrování podle zadaných hodnot Filtrování podle části textu Filtrování podle data Filtrování podle čísel Výběr nadprůměrných a nejvyšších položek Filtrování podle více položek Souhrny dílčích údajů Úprava panelu Rychlý přístup Tvorba kontingenční tabulky s jedním stránkovým polem Tvorba kontingenční tabulky s více stránkovými poli Tvorba dalších kontingenčních tabulek Řešení soustavy rovnic Obecný postup řešení Detailní popis řešení Výpočet splátek hypotéky Úvodní příkazy a vymazání pomocné tabulky Výpočet parametrů hypotéky Výpočet délky úvěru Spuštění jednoho makra druhým...174

7 Obsah Makro Splatky Výpočet rozpisu splátek Tržby středisek Kopírování listu mezi dvěma sešity Tvorba vzorců využívajících jiný sešit Propojení mezi sešity Vizualizace dat Vizualizace pomocí textů Vizualizace pomocí grafických znaků Vizualizace dat pomocí uživatelského formátování Využití opakované řady znaků Vyhledávací ceník Vodorovné řazení údajů Tvorba rozevíracích seznamů Funkce SVYHLEDAT a VVYHLEDAT Funkce INDEX Výkaz práce Použití funkce DENTÝDNE Tvorba souhrnu se součtem Zobrazení a skrytí úrovní Tvorba souhrnu s různými typy výpočtů Výpočet návratnosti investice Použití funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA Použití funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI Použití funkci XNPV a XIRR Výpočet půjčovného Rozevírací seznam Přepínač Zaškrtávací políčko Tvorba vzorců Výpočet úvěru s konstantní splátkou jistiny Odkazy na buňky a oblasti Vymazání oblasti pro rozpis a výpočet počtu splátek Výpočet jednotlivých splátkových období Číselné formátování Závěrečné součty Tvorba spouštěcího tlačítka

8 Praktické příklady v Excelu 2007 Ceník V této kapitole se seznámíte s tvorbou vzorců, které vracejí několik hodnot najednou. Zadání Tabulku obsahující ceny a prodaná množství alkoholických nápojů je zapotřebí doplnit o následující výpočty: DPH ve výši 19 %, účtovaná cena jako součet základní ceny a DPH a fakturované částky jako součin účtované ceny a prodaného množství. Dále je třeba vytvořit pomocnou tabulku, která vypočítá počet jednotlivých výrobků podle prodaného množství, a to do 20, od 20 do 100, od 100 do 500 a od 500 do 1000 kusů. Co se v této kapitole naučíte Vytvářet maticové vzorce Používat funkci ČETNOSTI Popis vytvořeného sešitu Vytvořenou tabulku s výpočty naleznete v sešitu Ceník.xls, který je použitelný i v dřívějších verzích Excelu. 74

9 Obecný postup řešení Ceník 1. Výchozí tabulku s potřebnými údaji nemusíte vytvářet znovu. Údaje ve sloupcích B, C a D si zkopírujte do pracovního sešitu. 2. Ve sloupci E vytvořte maticový vzorec, který vynásobí sloupec C faktorem 19 %. 3. Ve sloupci F vytvořte maticový vzorec, který sečte sloupce C a E. 4. Ve sloupci G vytvořte maticový vzorec, který vynásobí sloupce D a F. 5. Do prvního sloupce pomocné tabulky zapište jednotlivé meze pro určení počtu výrobků: 20, 100, 500 a Ve druhém sloupci pomocné tabulky vytvořte výpočet četností prodaných výrobků. Detailní popis řešení Ceník Tvorba maticových vzorců Dosavadní vzorce, které jste v Excelu vytvářeli, produkovaly vždy jen jednu výslednou hodnotu. Excel však umožňuje vytvářet také vzorce, jejichž výsledkem je oblast několika hodnot. Tyto vzorce se označují jako maticové. Příkladem může být součet dvou sloupců čísel nebo vynásobení sloupce čísel zadanou konstantou. data prvního sloupce data + druhého = sloupce sečtená data obou sloupců Postup při tvorbě maticového vzorce je poněkud odlišný od tvorby běžných vzorců. Vzorec ve sloupci E, počítající hodnotu DPH, vytvořte takto: 1. Označte oblast buněk pro výsledek (E5:E27). 2. Klepněte do řádku vzorců a zapište rovnítko =. 3. Vyznačte sloupec buněk, který chcete násobit (C5:C27). 4. Zapište znak * (hvězdička) a hodnotu 19 %. 5. Vytvořený vzorec uložte klávesovou kombinací Ctrl+Shift+Enter nebo podržte klávesy Ctrl a Shift a klepněte na tlačítko Zadat se symbolem zaškrtnutí, umístěné na řádku vzorců. 75

10 Praktické příklady v Excelu 2007 V cílových buňkách je uložen maticový vzorec, který je zapsán do složených závorek. Jestliže označíte některou z buněk s umístěným maticovým vzorcem, nemůžete ji vymazat ani přepsat. K vymazání nebo úpravě maticového vzorce musíte označit všechny buňky, do kterých byl vzorec uložen. Ve srovnání se sloupcem vzorců vytvořeným běžným plněním je tedy maticový vzorec lépe chráněn proti náhodnému přepisu. Upozornění: Při tvorbě maticového vzorce je zapotřebí vždy použít klávesovou kombinaci Ctrl+ Shift. Jestliže maticový vzorec uložíte běžným způsobem, vytvoří se obyčejný vzorec v první buňce označené oblasti. Pro tvorbu oblasti vzorců ve sloupci F, počítající fakturované ceny, použijte tyto kroky: 1. Označte oblast pro výsledek (F5:F27). 2. Klepněte do řádku vzorců a zapište rovnítko. 3. Vyznačte oblast prvních sčítanců (C5:C27). 4. Zapište znak + (znaménko plus). 5. Vyznačte oblast druhých sčítanců (E5:E27). 6. Potvrďte se stisknutou klávesovou kombinací Ctrl+Enter. Zcela obdobně vytvořte také vzorec v oblasti G5:G27, který provádí násobení oblastí F5:F27 a D5:D27. Výpočet četností Některé statistické funkce mohou také vracet několik hodnot. Výpočty s použitím těchto funkcí vytvoříte stejně jako maticové vzorce. K nejpoužívanějším funkcím tohoto typu patří funkce ČETNOSTI, která zjišťuje počty číselných hodnot spadajících do zadaných intervalů. Funkce má dva parametry: Data - je oblast číselných údajů, pro kterou chcete zjistit jednotlivé četnosti. Hodnoty - je odkaz na oblast, ve které jsou zapsány potřebné meze. Výsledkem funkce je oblast četností, která má stejné rozměry jako oblast zadaných mezí. 76

11 Ceník Jednotlivé zpracovávané hodnoty jsou zařazeny do jednotlivých skupin takto: Jestliže se hodnota přímo rovná některé zadané mezi, je zařazena do odpovídající skupiny. Pokud se hodnota nerovná žádné zadané mezi, je zařazena do skupiny s nejbližší mezí, která je vyšší než testovaná hodnota. Hodnota, která je vyšší než největší mez, není zařazena do žádné skupiny. Textové hodnoty a prázdné buňky jsou ignorovány. Ceník Výpočet četností tedy zahrnuje tyto kroky: 1. Označte oblast pro výsledek. Protože budete určovat četnosti pro čtyři meze, označte čtyři buňky pod sebou. 2. Na kartě Vzorce klepněte na tlačítko Další funkce a použijte příkaz Statistická. 3. Ze zobrazené nabídky vyberte funkce ČETNOSTI. 4. V parametru Data vyznačte oblast D5:D V parametru Hodnoty vyznačte oblast se zapsanými mezemi. 6. Podržte klávesy Ctrl a Shift a klepněte na tlačítko OK. Výsledkem je oblast čtyř buněk, která obsahuje maticový vzorec. Ve vzorovém sešitu Ceník.xls je také výpočet součtu jednotlivých četností a počtu číselných hodnot v oblasti D5:D27. Tento počet je o dva větší, protože oblast obsahuje prázdnou buňku a v buňce D6 je množství 1240, které je větší než nejvyšší mez. 77

12 Finanční obraty Finanční obraty V této kapitole se seznámíte s tvorbou a využitím scénářů. Jedná se o užitečný nástroj pro finanční rozvahu. V Excelu často potřebujete porovnat různé varianty vstupních údajů (ceny, cla, měnové kursy) a vybrat to řešení, které se jeví jako nejvhodnější. Při těchto porovnáních je výhodné si vstupní parametry jednotlivých variant v sešitu uschovat, abyste mohli porovnání snadno provést. Excel k tomu nabízí pomůcku, označovanou jako scénář. Zadání Je zapotřebí vytvořit finanční rozvahu pro vybavení počítačové učebny. Celkové náklady závisí na cenách nabízených firmami. Rozvahu je třeba vytvořit ve formě scénářů pro dvě různé firmy. Co se v této kapitole naučíte Vytvořit nový scénář Aktualizovat hodnoty pomocí scénáře Vytvořit zprávu scénáře Vytvořit ze scénáře kontingenční tabulku Finanční obraty Popis vytvořeného sešitu Vzorový sešit se dvěma vytvořenými scénáři naleznete pod názvem Finanční obraty.xls. Tento sešit můžete otevřít také ve starších verzích Excelu. Na prvním listu Ceník je tabulka cen jednotlivých komponent a hodinové sazby za provedené práce. Na druhém listu Rozvaha jsou tyto ceny použity pro výpočet celkových nákladů na vybavení počítačové učebny. Tyto náklady jsou pomocí vzorce přeneseny na první list. Protože celkové náklady závisí na cenách nabízených různými dodavateli, jsou na prvním listu Ceník vytvořeny dva scénáře pro dvě různé firmy. V sešitu je také vytvořen dvojí souhrn scénářů, a to ve formě zprávy scénáře a ve formě kontingenční tabulky. Obecný postup řešení 1. Do nového sešitu překopírujte na první list tabulku cen a buňky B15:C15 s cenou práce. 2. Na druhý list překopírujte z listu Rozvaha tabulku s vypočtenou rozvahou. 3. Na prvním listu vytvořte tabulku celkových nákladů. Jednotlivé údaje přeneste vzorcem z druhého listu. Buňky s celkovými náklady přejmenujte na cena, DPH a celkem. 93

13 Praktické příklady v Excelu Na první list zapište ceny komponent a práce pro první firmu a vytvořte pro ni scénář. Totéž proveďte pro druhou firmu. 5. Pozměňte ceny komponent a práce a vyzkoušejte si zpětné dosazení hodnot z prvního scénáře. 6. Ze scénářů vytvořte zprávu a kontingenční tabulku. Detailní popis řešení Tvorba nového scénáře Pro tvorbu scénářů platí následující pravidla: Jako vstupní buňky můžete zařadit pouze buňky s konstantními hodnotami, nikoliv buňky se vzorci. Buňky musí být na jednom listu. Odkaz na buňky na jiném listu není možný. 94

14 Finanční obraty Vstupní buňky mohou tvořit i nesouvislou oblast. Scénář může zahrnout maximálně 32 vstupních buněk. Pro tvorbu scénáře odpovídajícího první firmě použijte tento postup: 1. Na první list zapište ceny jednotlivých komponent a hodinovou sazbu za práci. 2. Na kartě Data klepněte na tlačítko Analýza hypotéz a vyberte příkaz Správce scénářů. 3. V zobrazeném okně klepněte na tlačítko Přidat. Tím zobrazíte další okno pro tvorbu nového scénáře. 4. Do položky Název scénáře napište vhodné pojmenování. 5. Klepněte do položky Měněné buňky a vyznačte oblast cen. 6. Podržte klávesu Ctrl a klepněte na buňku s hodinovou sazbou za práci. Tím vyznačíte nesouvislou oblast. 7. Podle potřeby zapište nebo upravte komentář. 8. Potvrďte tlačítkem OK. Takto vytvořený scénář je vázán na list, na kterém byl vytvořen a ve kterém jsou umístěny měněné buňky. Jestliže klepnete na tlačítko Analýza hypotéz a vyberete příkaz Správce scénářů na jiném listu, seznam scénářů bude prázdný. Finanční obraty 95

15 Praktické příklady v Excelu 2007 Uložený scénář můžete v případě potřeby upravit nebo odstranit: 1. Na kartě Data klepněte na tlačítko Analýza hypotéz a vyberte příkaz Správce scénářů. 2. V seznamu Scénáře označte potřebný scénář. 3. Pro jeho odstranění klepněte na tlačítko Odstranit. 4. Pro úpravu scénáře použijte tlačítko Upravit. Tím znovu zobrazíte okno pro tvorbu scénáře, ve kterém můžete změnit oblast měněných buněk. 5. Klepnutím na tlačítko OK zobrazte seznam všech měněných buněk. Hodnoty uložené ve scénáři přepište z klávesnice a potvrďte tlačítkem OK. Upozornění: Odstranění scénáře je nevratná akce. Není tedy možné jej obnovit pomocí tlačítka Zpět. Při odstraňování scénáře buďte proto opatrní, neboť tato akce není jištěna zpětným dotazem. Zápis ze scénáře do buněk Pro porovnávání jednotlivých variant je často zapotřebí zapsat hodnoty ze scénáře zpět do měněných buněk. Postupujte takto: 96

16 Finanční obraty 1. Aktivujte list, se kterým je spojen scénář. 2. Na kartě Data klepněte na tlačítko Analýza hypotéz a vyberte příkaz Správce scénářů. 3. V seznamu Scénáře označte potřebný scénář. 4. Klepněte na tlačítko Zobrazit. Tím se do buněk zapíší hodnoty uložené ve scénáři. Okno se správcem scénářů se po klepnutí na tlačítko Zobrazit nezavře. To vám dává možnost postupně zobrazovat jednotlivé scénáře a na listu sledovat provedené změny. Zobrazení scénáře Excel chápe jako běžný zápis do buněk, a proto je možné tuto akci vrátit zpět. Tvorba souhrnu Pro všechny scénáře spojené s listem můžete vytvořit souhrn s přehledem vypočítaných výsledků, které odpovídají jednotlivým scénářům. Tento souhrn se vytvoří na zvláštním listu. Souhrn je možné vytvořit ve formě zprávy scénáře nebo ve formě kontingenční tabulky. Při tvorbě souhrnu postupujte takto: 1. Aktivujte list, se kterým jsou spojeny scénáře. 2. Na kartě Data klepněte na tlačítko Analýza hypotéz a vyberte příkaz Správce scénářů. 3. Klepněte na tlačítko Souhrn. Tím zobrazíte okno pro tvorbu souhrnu. 4. V přepínači Typ zprávy označte, zda chcete vytvořit zprávu scénáře, nebo kontingenční tabulku. 5. V položce Výsledné buňky zadejte odkaz na oblast buněk se vzorci, které má souhrn zobrazovat. Tato oblast může být i nesouvislá. Pro zadání nesouvislé oblasti použijte klávesu Ctrl obdobně jako při zadávání měněných buněk při tvorbě scénáře. 6. Potvrďte tlačítkem OK. Zpráva scénáře obsahuje aktuální hodnoty měněných buněk, hodnoty uložené v jednotlivých scénářích a odpovídající vypočítané výsledky. Kontingenční tabulka zahrnuje pouze výsledky výpočtů pro jednotlivé scénáře. Je tedy přehlednější, avšak obsahuje méně údajů. Jako výsledné buňky můžete zadat pouze odkazy na vzorce umístěné na listu se scénářem. Souhrn se vytvoří vždy pro všechny scénáře na listu. Finanční obraty Tip: Výsledné buňky použité v souhrnu scénářů je vhodné pojmenovat. V souhrnu se pak zobrazí názvy těchto buněk namísto jejich adres, a souhrn je tak přehlednější. 97

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Microsoft Excel pro techniky a inženýry Computer Press, a.s. Brno 2008 Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Computer Press, a. s., 2008. Vydání první.

Více

Podmíněné formátování

Podmíněné formátování Podmíněné formátování 274 K čemu slouží podmíněné formátování začátečník Podmíněné formátování umožňuje měnit formát buňky na základě hodnoty. Změna formátu je automatická, Excel vyhodnocuje podmínky nastavené

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

MS Excel 97, 2000 a XP

MS Excel 97, 2000 a XP MS Excel MS Excel 97, 2000 a XP Obsah...53 Princip práce tabulkového kalkulátoru...54 Práce s tabulkovým kalkulátorem MS Excel...54 Spuštění aplikace Excel...54 Základní pojmy...55 Výběr buněk a pohyb

Více

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

Práce se seznamy. V té to ka pi to le:

Práce se seznamy. V té to ka pi to le: 8 Práce se seznamy V té to ka pi to le: Vytvoření seznamu a jeho koncepce Seřazení seznamu Vyhledávání údajů a prohlížení seznamu Filtrování dat Vytváření souhrnů Vytváření skupin Převod seznamu na tabulku

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Autoři: Jiří Chytil, Ing. Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Tato publikace

Více

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc. Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Excel 2010 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze

Více

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Computer Press, a.s. Brno 2008 Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Computer Press, a.s., 2008. Vydání

Více