Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/ Die Tschechische Republik 2. Deutschland 3. Österreich 4. Die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg 5. Prag die Hauptstadt der Tschechischen Republik 6. Meine Heimat und Studienstadt 7. Wien und andere österreichische Städte 8. Schule und Bildung 9. Reisen, Verkehr 10. Feste und Bräuche 11. Natur und Umwelt 12. Gesundheit 13. Berlin und andere deutsche Städte 14. Probleme der Jugend 15. Werbung und Konsum 16. Die grö3ten deutschen Schriftsteller bis zum 20. Jahrhundert 17. Lebenslauf, mein zukünftiger Beruf 18. Die Europäische Union 19. Neue Medien 20. Kulturelles Leben 21. Essen und Trinken 22. Deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts 23. Deutschgeschriebene Literatur in Böhmen und Mähren 24. Österreichische und schweizerische Literatur 25. Deutschland im 20. Jahrhundert

2 Maturitní témata z latiny pro školní rok 2006/ T. Maccius Plautus, jeho literární tvorba a římské divadlo 2. T. Lucretius Carus, jeho filozofické dílo, vývoj římské filozofie 3. C. Valerius Catullus, jeho tvorba, postavení ženy a svatba v antickém Římě 4. M. Tullius Cicero, jeho život a dílo, římské státní zřízení 5. Cornelius Nepos, jeho tvorba, římské vojsko 6. C.Iulius Caesar, jeho život a dílo, římský kalendář 7. C. Sallustius Crispus a oděv, obuv, účesy a péče o tělo u starověkých Římanů 8. P. Vergilius Maro, život a dílo, římské zemědělství 9. Q. Horatius Flaccus, jeho tvorba, gladiátorské zápasy 10. Náhrobní nápisy a chronogramy, smrt a pohřby u Římanů 11. Římský nápis v Trenčíně, cesty a dopravní prostředky v Římě 12. P. Ovidius Naso, jeho život a dílo, římské pohanské náboženství 13. Titus Livius, jeho tvorba, římské domy a bydlení 14. Phaedrus a jeho bajky, otroctví a postavení otroků v Římě 15. Život a dílo L. A. Seneky, řemeslo, průmysl a mince u Římanů 16. C. Plinius Secundus a jeho dopisy, písmo, knihy a knihovny u Římanů 17. Literární dílo P. Cornelia Tacita, nabývání občanství ve starém Římě 18. Wipo, duchovní poezie středověké latiny 19. Biblia sacra vulgata, Hieronymus, římský stát a křesťanství 20. Kosmas, počátky latinské kultury v našich zemích 21. Kristián, česko-latinská hagiografie stol. 22. Karel IV., konstitutivní prvky středověké latiny 23. Komenský, jeho dílo, výchova a vzdělání ve starém Římě 24. Aurelius Augustinus, apologetika 25. Karel Veliký a Einhard, Karolinská renesance a další humanistická hnutí

3 Maturitní témata z jazyka francouzského pro školní rok 2006/ Devant la carte de la France Pořádek slov ve větě, tvoření otázek 2. La France un des plus importanis payes en Europe Časování pravidelných sloves, slovesné třídy 3. L histoire de la France I Passé composé, pomocná slovesa, typy shody 4. L histoire de la France II Imparfait, plus-que-parfait 5. Paris Zvratná slovesa, zvláštnosti 6. Le français dans le monde, la Francophonie Zájmena přivlastňovací samostatná a nesamostatná 7. Les pays francophones en Europe Zájmena ukazovací samostatná a nesamostatná 8. A travers la République Tchègue Zvláštnosti v časování sloves 1.třídy 9. Une promenade à travers Praque Číslovky, tvoření číslovek řadových, rozdíly v užití vzhledem k češtině 10. La ville de Kroměříž Budoucí časy 11. Le système scolaire en France Podmínková souvětí 12. On fait du sport, les Jeux Olympiques Členy ve francouzštině 13. Les fêtes en France et chez nous Souslednost časová 14. La France pays du tourisme Participe présent, participe passé 15. Santé, maladies, on va chez le médecin Nepravidelná slovesa 16. Loisirs, vacances Les loisirs des Français Tvoření záporu, zvláštnosti 17. La littérature française (9e siècle 1789) Passé simple 18. La littérature française du 19e siècle Přídavná jména postavení, stupňování, tvoř. ženského rodu a množného čísla 19. La littérature française du 20e siècle Tvoření množ. čísla podstatných jmen, zvláštnosti 20. L art plastique et la musique en France Zájmena vztažná a tázací 21. Le français en Amérique, en Afrigue et en Océanie Zájmena neurčitá 22. Notre famille, notre logement Zájmena osobní samostatná a nesamostatná 23. Mes intérêts, mes projets d avenir Tvoření a užití subjonctivů 24. La cuisine en France et chez nous Trpný rod 25. Les problèmes du monde actuel Zájmenná příslovce en, y, postavení ve větě, užití

4 Maturitní témata z českého jazyka a literatury pro školní rok 2006/ Antická literatura a její význam pro evropské písemnictví. 2. Staroorientální literatura. Bible a její inspirační vliv. 3. Evropská středověká literatura. Počátky slovanského písemnictví. 4. Vznik česky psané literatury, její rozkvět v době Karla IV. 5. Mistr Jan Hus, literatura doby husitské. 6. Renesance a její odraz v evropském písemnictví. 7. Humanismus v české literatuře. J. A. Komenský. 8. Baroko v evropské a české literatuře. 9. Od osvícenského klasicismu k preromantismu. 10. Rozvoj vědy a literatury v době českého národního obrození. 11. Romantický hrdina v evropských literaturách. 12. Období romantismu v české literatuře. 13. Význam divadla pro českou společnost 19. století. 14. Vliv všestranné osobnosti J. Nerudy na generaci májovců. 15. Ruchovci a lumírovci. 16. Kritický realismus ve světovém písemnictví. 17. Kritický realismus v české próze a dramatu druhé poloviny 19. století. 18. Moderní umělecké směry konce 19. století, jejich vliv na literaturu. Prokletí básníci. 19. Česká poezie a próza na přelomu 19. a 20. století. 20. Odraz války v české a světové literatuře. 21. Světová meziválečná próza. 22. Česká meziválečná próza. 23. Česká poezie mezi dvěma světovými válkami. 24. Česká poezie od roku 1945 po současnost. 25. Karel Čapek a demokratický proud české literatury. 26. České divadlo 20. století. 27. Česká próza let 20. století. 28. Oficiální česká literatura 70. a 80. let. 29. Exilová a samizdatová literatura. 30. Světová literatura od roku 1945 po současnost.

5 Maturitní témata ze zeměpisu pro školní rok 2006/ Geografie jako věda, geografické objevy 2. Země jako vesmírné těleso 3. Geografická kartografie 4. Atmosférická složka FGS 5. Hydrosférická složka FGS světový oceán 6. Hydrosférická složka FGS vodstvo pevnin 7. Litosférická složka FGS 8. Georeliéf 9. Pedosférická složka FGS 10. Biosférická složka FGS 11. Geografické základy ochrany a tvorby životního prostředí 12. Prostorové rozrůznění socioekonomické sféry 13. Geografie obyvatelstva, sídla 14. Geografie světového hospodářství průmysl 15. Geografie světového hospodářství doprava 16. Geografie světového hospodářství zemědělství 17. Problematika světového hospodářství, obslužná sféra 18. Světové organizace význam, sídla, účast ČR 19. Geografické aspekty ekonomiky státy EU 20. Geografické aspekty ekonomiky státy ESVO 21. Geografické aspekty ekonomiky USA, Kanada 22. Geografické aspekty ekonomiky Japonsko 23. Geografické aspekty ekonomiky země střední a východní Evropy 24. Geografické aspekty ekonomiky země Latinské Ameriky 25. Geografické aspekty ekonomiky Afrika 26. Geografické aspekty ekonomiky Asie 27. Geografické aspekty ekonomiky SNS 28. Geografické aspekty ekonomiky ČR 29. Hospodářská mapa světa 30. Geografické aspekty ekonomiky - Austrálie

6 Maturitní témata z biologie pro školní rok 2006/ Buňka, buněčný cyklus 2. Morfologie a anatomie rostlinných orgánů 3. Rozmnožování rostlin a hub 4. Životní projevy rostlin 5. Fyziologie živočichů a člověka 6. Houby, nižší a výtrusné rostliny 7. Semenné rostliny 8. Bezobratlí prvoci a dvoulistí živočichové 9. Bezobratlí trojlistí živočichové 10. Nižší strunatci a bezblanní obratlovci 11. Blanatí obratlovci 12. Rozmnožování živočichů 13. Histologie a rostlinná pletiva 14. Kosterní a svalová soustava 15. Cévní soustava, krev 16. Trávicí soustava 17. Dýchací soustava 18. Rozmnožovací soustava 19. Vylučovací soustava 20. Nervová soustava 21. Molekulární podstata dědičnosti 22. Obecná genetika 23. Obecná ekologie, člověk a přírodní prostředí 24. Metabolické děje u rostlin 25. Smyslové orgány živočichů a člověka

7 Maturitní témata z dějepisu pro školní rok 2006/ Pravěk, jeho periodizace, archeologické památky 2. Starověký Orient 3. Řecko archaické a klasické, Makedonie, nástupnické státy 4. Řím královský, republikánský, císařský 5. Raně středověké státy Evropy, české dějiny do konce 13. století 6. Kultura raného středověku, katolická církev v období feudalismu, evropská kultura do konce 16. století 7. Evropa v období vrcholného feudalismu 8. Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků 9. Český stát v době husitské a poděbradské 10. Zámořské objevy, vznik kolonizačního systému 11. Český stát v době jagellonské, vytvoření habsburského soustátí, doba předbělohorská 12. Reformace v Evropě, třicetiletá válka 13. Kulturní a společenský přehled století 14. Habsburská monarchie po třicetileté válce, osvícenský absolutismus v Čechách 15. Novověké revoluce, velká francouzská revoluce, doba Napoleona Bonaparte 16. Evropa po vídeňském kongresu, průmyslová revoluce, revoluční rok 1848 v Evropě a Čechách, národní obrození 17. Amerika století, boj za nezávislost, občanská válka 18. Evropa druhé poloviny 19. století až po první světovou válku 19. Česká politika druhé poloviny 19. století až po první světovou válku 20. První světová válka, český odboj, legie 21. První republika Svět po první světové válce, 20. a 30. léta 20. století 23. Rusko 19. a 20. století, bolševická revoluce, budování socialismu, konec stalinismu 24. Druhá světová válka, český odboj ve válce 25. Svět po druhé světové válce až do 60. let, cesta ke komunistickému převratu v ČSR 26. Třetí svět dekolonizace, ohniska napětí 27. Svět léta 28. Komunistický převrat 1948 vývoj v Československu do roku Pražské jaro 1968, okupace ČSR, normalizace 70. let, disent, sametová revoluce, vyhlášení ČR 30. Mezinárodní politické otázky 90. let Jugoslávie, Afghánistán, Irák, rozpad socialistické soustavy, vznik a vývoj EU

8 Maturitní témata základy společenských věd pro školní rok 2006/ Orientální filosofie. 2. Filosofie (pojem, zdroje a podněty, vztah k ostatním vědám, rozdělení). Filosofie starověku předsokratovské období. 3. Filosofie starověku Sokrates, Platon, Aristoteles, helenistické období. 4. Filosofie středověku. 5. Filosofie v období renesance, reformace a 17. století. 6. Filosofie 18. století. 7. Filosofie 19. století. 8. Moderní filosofie konce 19. a 20. století. 9. Úvod do politologie. Mezinárodní organizace (EU, Světová banka aj.) 10. Třídění psychických jevů, psychické procesy (čití a vnímání, představivost, paměť, myšlení a řeč). 11. Vlastnosti osobnosti. Psychické stavy (pozornost, emoce). 12. Předmět psychologie. Z historie psychologie.vývoj, jeho fáze, činitelé. 13. Období prenatální, kojenecké, batolecí, předškolní. 14. Období mladší školní, pubescence, adolescence, dospělost, stáří. 15. Psychopatologie. 16. Psychologie zdraví. 17. Sociální psychologie, role, socializace, sociální učení. 18. Sociální komunikace, konflikt. 19. Sociální skupina, její struktura a kompozice. Vlivy skupiny na její členy. 20. Sociologie jako věda. Vybrané sociální jevy (kultura, sociální struktura společnosti, normální a patologické ve společnosti). 21. Základy teorie práva (řád, normy, předpisy a vztahy). Realizace práva, druhy práva. 22. Veřejné právo. Volby a volební systémy. 23. Soukromé právo. 24. Základy státoprávní teorie (občan a stát, státní moc, formy státu, druhy státu). 25. Ústavní právo a Ústava ČR. 26. Trh a tržní mechanismus. 27. Výrobní faktory (půda, práce, trh práce, nezaměstnanost, formy kapitálu, akumulace kapitálu). 28. Hospodářská politika. Národní hospodářství a jeho ukazatelé.

9 Maturitní témata z matematiky pro školní rok 2006/ Výroková logika 2. Množinové operace 3. Funkce 4. Lineární funkce 5. Kvadratická funkce 6. Mocninné funkce 7. Exponenciální funkce 8. Logaritmická funkce 9. Goniometrické funkce 10. Společné postupy v řešení rovnic 11. Komplexní čísla 12. Shodná a podobná zobrazení v rovině 13. Stereometrie 14. Analytická geometrie přímky 15. Analytická geometrie kuželoseček 16. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky v rovině 17. Analytická geometrie v prostoru 18. Kombinatorika a pravděpodobnost 19. Posloupnosti a řady 20. Limita funkce 21. Derivace funkce 22. Průběhy funkcí 23. Primitivní funkce 24. Matematické důkazy 25. Praktické úlohy s užitím diferenciálního a integrálního počtu

10 Maturitní témata z chemie pro školní rok 2006/ Základní chemické pojmy, Periodická soustava prvků Látkové množství, relativní atomová a molekulová hmotnost, atomová hmotní jednotka, skutečná hmotnost atomů, molární hmotnost, chemicky čistá látka, prvek, molekula, sloučenina, nuklid, izotop, názvy a značky prvků, názvosloví sloučenin, typy vzorců, chemická rovnice, základní chemické zákony. Mendělejevův periodický zákon, periody a skupiny, s, p, d, f prvky, souvislost elektronové konfigurace s periodickou soustavou prvků, valenční elektrony 2. Stavba atomů Složení atomového jádra, elektronový obal, nukleony, protonové a nukleové číslo, nuklid, izotop, radioaktivita, vývoj modelu atomu. 3. Elektronový obal Orbitaly, kvantová čísla, základní a excitovaný stav atomu, Pauliho princip, výstavbový princip, Hundovo pravidlo, elektronové konfigurace prvků uvést. 4. Chemická vazba Valenční elektrony, elektronegativita, vazebná energie, disociační energie, délka chemické vazby, typy chemických vazeb, mezimolekulární síly, л vazba a σ vazba, násobné vazby, vaznost atomů. 5. Chemická reakce Podstata chemické reakce, chemická rovnice, energetické změny při průběhu chemických reakcí, reakce homogenní a heterogenní, základní typy chemických reakcí slučovací, rozkladné, podvojná záměna, substituční, redoxní, protolytické, komplexotvorné, adice, eliminace, přesmyk,.. 6. Chemická kinetika a chemická rovnováha Rychlost chemické reakce, rychlostní konstanta, faktory ovlivňující rychlost chem. reakce, katalyzátor a inhibitor, chem. termodynamika, termodynamické zákony, reakce exotermická a endotermická, chemická rovnováha, Guldbergův a Waageův zákon, rovnovážná konstanta, Brönstedova teorie kyselin a zásad, vodíkový exponent ph. 7. Vodík, kyslík, peroxidy, roztoky Výskyt, vlastnosti, výroba a použití vodíku a kyslíku, vody a peroxidů, rozpustnost látek, složení roztoků, dělení roztoků podle skupenství, podle velikosti částic emulze, suspenze, aerosol, pěna, molární koncentrace, hmotnostní a objemová koncentrace, ředění a směšování roztoků. 8. s prvky Výskyt, vlastnosti, výroba a použití nejdůležitějších prvků I. a II. A skupiny, nejdůležitější sloučeniny těchto prvků, jejich výroba a použití 9. p5 prvky Výskyt, vlastnosti, výroba a použití halogenů, kyslíkaté a bezkyslíkaté sloučeniny halogenů. 10. p4 prvky Výskyt, vlastnosti, výroba a použití chalkogenů, kyslíkaté a bezkyslíkaté sloučeniny síry, výroba kyseliny sírové 11. p3 prvky Dusík jeho výskyt, vlastnosti, výroba a použití, amoniak, výroba amoniaku, kyslíkaté sloučeniny dusíku, výroba kyseliny dusičné, fosfor jeho vlastnosti, výroba, použití, sloučeniny. 12. p2 prvky Výskyt, vlastnosti, výroba a použití prvků skupiny uhlíku, jejich sloučeniny, výroba skla, sklářský průmysl. 13. p1 prvky Výskyt, vlastnosti, výroba a sloučeniny prvků skupiny boru. 14. d prvky Vlastnosti d - prvků, obecné způsoby výroby kovů, chrom, mangan, prvky skupiny železa, výroba železa a oceli, sloučeniny železa, koroze, prvky skupiny mědi, prvky skupiny zinku, názvosloví komplexních sloučenin 15. Nasycené uhlovodíky Alkany a cykloalkany, názvosloví rozvětvených alkanů a cykloalkanů, zdroje, výroba a reakce alkanů a cykloalkanů, přehled alkanů a cykloalkanů. 16. Nenasycené uhlovodíky Názvosloví alkenů, příprava a reakce alkenů, nejdůležitější alkeny, alkadieny, polymerace alkadienů, názvosloví alkinů, příprava a reakce alkinů, nejdůležitější alkiny. 17. Aromatické uhlovodíky Teorie benzenového jádra, názvosloví arenů, příprava arenů, reakce arenů, nejdůležitější areny.

11 18. Heterocyklické sloučeniny Názvosloví, nejdůležitější heterocyklické sloučeniny a jejich reakce, alkaloidy. 19. Halogenderiváty Názvosloví, příprava, reakce, nejdůležitější halogenderiváty. 20. Dusíkaté deriváty uhlovodíků nitrosloučeniny, aminy Názvosloví nitrosloučenin, příprava, reakce, nejdůležitější nitrosloučeniny, rozdělení aminů, názvosloví aminů, příprava, reakce, nejdůležitější aminy. 21. Hydroxyderiváty, ethéry, thioly, thiofenoly Rozdělení alkoholů, názvosloví, příprava a reakce alkoholů, nejdůležitější alkoholy, názvosloví fenolů, příprava a reakce fenolů, nejdůležitější fenoly. 22. Karbonylové sloučeniny Názvosloví, příprava a reakce aldehydů, aldolová kondenzace a Cannizzarova reakce, nejdůležitější aldehydy, názvosloví a reakce ketonů, nejdůležitější ketony, keteny. 23. Karboxylové kyseliny Rozdělení, názvosloví, acylové zbytky, reakce karboxylových kyselin, funkční deriváty karboxylových kyselin halogenidy, anhydridy, amidy, estery, substituční deriváty kyselin halogenkarboxylové kyseliny, hydroxykyseliny, aminokyseliny. 24. Proteiny a nukleové kyseliny Funkce proteinů, aminokyseliny struktura a vlastnosti, peptidy, peptidová vazba, struktura proteinů, vlastnosti proteinů. 25. Sacharidy a lipidy Acyklické struktury monosacharidů, cyklické struktury monosacharidů, chemické vlastnosti monosacharidů, oligosacharidy, polysacharidy. 26. Enzymy, vitamíny a hormony Klasifikace a názvosloví, složení a funkce enzymů, vliv některých faktorů na aktivaci, regulace enzymatické aktivity. 27. Energetika biochemického procesu, metabolismus látek Rozdělení organismů podle typu metabolismu, fotosyntéza, energetika heterotrofních buněk, respirační řetězec, oxidační fosforylace Metabolismus sacharidů, regulace metabolismu sacharidů, metabolismus lipidů, vztah metabolismu lipidů a sacharidů, metabolismus bílkovin 28. Makromolekulární sloučeniny Přírodní a syntetické polymery, přehled nejdůležitějších plastů a elastomerů, jejich vlastnosti, výroba a použití. 29. Analytická chemie Základní pojmy, kvantitativní a kvalitativní analýza gravimetrie, volumetrie, přístrojová analýza. Pomůcky: Periodická tabulka prvků, kalkulačka, matematické, fyzikální a chemické tabulky.

12 Maturitní témata z fyziky pro školní rok 2006/ Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů 3. Energie hmotných bodů 4. Mechanika tuhého tělesa 5. Mechanika kapalin a plynů 6. Gravitační pole a pohyb tělesa v gravitačním poli 7. Základy molekulové a statistické fyziky 8. Teplota, teplo, první termodynamický zákon 9. Tepelné děje v plynech, kruhový děj, druhý termodynamický zákon 10. Struktura a vlastnosti kapalin 11. Struktura a vlastnosti pevných látek 12. Fázové změny 13. Harmonický kmitavý pohyb 14. Mechanické vlnění a akustika 15. Elektrostatické pole 16. Elektrický proud v kovech 17. Elektrický proud v kapalinách, plynech a vakuu 18. Elektrický proud v polovodičích 19. Stacionární magnetické pole 20. Nestacionární magnetické pole 21. Střídavý proud 22. Vlastnosti světla a vlnová optika 23. Optické zobrazení a optické soustavy 24. Fotometrie a elektromagnetické záření 25. Základy kvantové fyziky 26. Fyzika elektronového obalu 27. Jaderná fyzika 28. Astronomie

13 Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2006/ The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Geography, climate, history, places to visit, the system of government, industry, agriculture, population, sports, traditions, interesting facts 2. The United States of America Geography, climate, history, places to visit, the system of government, industry, agriculture, population, sports, traditions, interesting facts 3. Canada Geography, climate, history, places to visit, the system of government, industry, agriculture, population, sports, traditions, interesting facts 4. Australia and New Zealand Geography, climate, history, places to visit, the system of government, industry, agriculture, population, sports, traditions, interesting facts 5. The Czech Republic Geography, climate, history, places to visit, the system of government, industry, agriculture, typical Czech trade marks, population, sports, traditions, interesting facts 6. Capitals and Other Big Cities Over the plans of these cities, important sights, cultural centres, city transport, social problems 7. The Place Where I Live And Study Introducing my town/village to a foreign friend (geography, history, current state, important monuments, industry, community activities, its problems, city transport) 8. Comparing Cultures Different lifestyles (America vs. Europe, First World vs. Third World), ways of living, national traditions (national meals, cuisine, religion, sports), stereotypes, culture shock, country you have visited 9. An Important Period of Countries A historical period or event of countries and its representatives 10. My Favourite British or American Book And Its Author My bookcase, my favourite books and writers, the period, the background and contents of some literary work, literary genres 11. Course of the Year Seasons typical facts, weather during the year, natural disasters, climate, Christian feasts during the year 12. Leisure Time Activities Different ways of spending time, my favourite sports and games, winter and summer sports and games, typical English and American sports, games and activities (how they are played, scored) 13. An Overview of Political Systems The political system in the Czech Republic, GB and the USA, its advantages and disadvantages, party systems, your opinion about politics 14. My Life Story and My Family Your birth, memoirs of the family, family festivals, weekends, pets, our house, our flat, housework, family relations, generation gap 15. My School an Education School subjects, teachers, system of education in the Czech Republic and Great Britain, history of education, importance of education, my future career 16. Learning Foreign Languages English lessons, my foreign languages, the influence of English, history and future of English, regional differences, the reasons to study foreign languages 17. Culture and Media Theatres, cinemas, galleries, my favourite actor, painter, singer, musician or composer, advantages and disadvantages of TV, radio, newspapers, Internet, future of media 18. Problems in Society Global problems (emigration, corruption, unemployment, illiteracy, drug abuse, crime), healthy lifestyle, national minorities, the third world, starvation, prejudice 19. Travel and Transport Advantages and disadvantages of different methods of travel, my holidays travel, problems with travel, at a railway station / bus station / airport 20. Health and Medical Care Healthy living conditions, how to be fit, seeing a doctor, medical practitioners, illnesses and their symptoms, classical and alternative medicine, man s body

14 21. Meals and Eating Habits Daily meals in our country in comparison to Great Britain, typical Czech and English/American cuisine, my eating habits, meals good for health, at a school canteen, at a restaurant, at a café, my favourite meals and how to prepare them, junk food 22. Clothes, Fashion and Shopping Your attitude to clothes, various clothing for various occasions, ladies and men s wear, at a department store, everyday shopping, different kinds of shops, hypermarket vs. specialised shops 23. Nature and the Environment Nature, environmental problems (global warming, air pollution, acid rain, the green house effect), problems in my region, alternative ways of energy, endangered species, organisations 24. Holidays and Festivals Notable events in the Czech, British and American calendar 25. Technology and Science History of technology, great discoveries and inventions, means of communication, Internet, misuse of technology

15 Maturitní témata z IVT školní rok 2006/ Hardware základní součásti skříně počítače a jejich funkce 2. Hardware periferní zařízení 3. Operační systémy základní informace, zavádění OS, srovnání, výhody a nevýhody různých OS 4. Spolupráce Win aplikací, OLE, ODBC, ukázka čtyř propojení aplikací 5. Počítačové sítě základní pojmy, rozdělení, topologie sítí 6. Internet historie, způsoby připojení, služby Internetu (elektronická pošta, diskusní skupiny, elektronické nástěnky, chat, telnet, ftp, gopher) 7. Vyhledávání informací na Internetu, www 8. Tvorba www stránek, jazyk HTML 9. Viry, antivirové programy 10. Význam, vytváření a úprava stylů v textových editorech, zásady tvorby rozsáhlých dokumentů 11. Generování obsahu, práce s osnovou, hromadná korespondence 12. Číslování nadpisů, křížové odkazy, hypertextové odkazy, tvorba seznamu obrázků, rovnic a grafů v textovém editoru 13. Tabulkový editor vzorce, vnořené vzorce, ukázka 10 vzorců uživatelské funkce, uživatelem vytvořené vzorce 14. Tvorba grafu v tabulkovém editoru, sdílení sešitu 15. Automatický filtr, filtrování databáze v tabulkovém editoru, souhrny, řady, vytváření vlastních řad 16. Kontingenční tabulka využití, graf z kontingenční tabulky 17. Tvorba a základní úpravy maker Windows, Word, Excel, VBA 18. Databázový systém, databáze, SŘBD, modely dat (vysvětlit na vlastním příkladu v MS Access) 19. Tvorba DB systému, vysvětlení pojmů struktura dat, tabulka, záznam, atribut (vysvětlit na vlastním příkladu v MS Access) 20. Tvorba pohledů, význam jednotlivých složek pohledu, tisk pohledu (vysvětlit na vlastním příkladu v MS Access) 21. Tvorba dotazů, vytvoření dotazu splňujícího zadané podmínky (vysvětlit na vlastním příkladu MS Access) 22. Algoritmizace algoritmus, vlastnosti a zápis algoritmu, tvorba algoritmů podle zadání 23. Programování technologie programování, nižší a vyšší programovací jazyky a jejich využití, překladače 24. Programovací jazyk Pascal struktura programu, datové typy, výrazy, výpočty (ve vlastním ilustračním programu provést změny podle zadání) 25. Strukturované programování realizace sekvence a selekce v Pascalu (ve vlastním ilustračním programu provést změny podle zadání) 26. Typy cyklů a jejich realizace v Pascalu (ve vlastním ilustračním programu provést změny podle zadání) 27. Procedurální programování procedury a funkce v Pascalu (ve vlastním ilustračním programu provést změny podle zadání) 28. Power Point tvorba podkladů pro prezentaci, spolupráce s Excelem 29. Vektorové a bitmapové grafické editory, princip scanneru, scanování

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

2) A) EKONOMIKA (EKO)

2) A) EKONOMIKA (EKO) 2) A) EKONOMIKA (EKO) 1. Základní ekonomické pojmy 2. Ekonomické vstupy a výstupy 3. Fungování trhu 4. Hospodářská soutěž 5. Živnostenské podnikání 6. Obchodní společnosti v.o.s., s.r.o. 7. Obchodní společnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV)

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 1. Motorová paliva a maziva 2. Skutečný oběh čtyřdobého zážehového spalovacího motoru 3. Pevné části PSM 4. Klikové ústrojí PSM 5. Rozvodové ústrojí PSM 6. Palivová soustava zážehového

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ)

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 1. Obilniny 2. Obilniny 3. Pšenice 4. Žito 5. Ječmen 6. Oves 7. Kukuřice 8. Luskoviny 9. Hrách 10. Řepka olejka 11. Organická hnojiva 12. Cukrovka 13. Brambory 14. Chmel

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice ANGLICKÝ JAZYK Studijní obor: 23-41-M/001 Strojírenství 1) Applying For a Job 2) Our School 3) Our Town and Its Surroundings 4) The United Kingdom, London 5) The Czech Republic, Prague 6) The USA, Washington,

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

Školní rok 2006/2007 TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE

Školní rok 2006/2007 TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE Tématický plán chemie pro sextu (2, 5 + 0, 5 hodin) 8-letého, 3. ročník (3 + 1) 4-letého a 5. ročník (3 + 1 hodin) 6-letého gymnázia 1. Opakování uhlovodíků září 2. Halogenderiváty

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

Vyučovací předmět Chemie realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru chemie podle RVP G v 1. až 3. ročníku.

Vyučovací předmět Chemie realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru chemie podle RVP G v 1. až 3. ročníku. Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie vede žáky k pochopení vztahu chemie k ostatním přírodním vědám, k poznání chemických látek, k objasnění zákonitostí chemických dějů

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu 1. Die BRD geografische Informationen 2. Berlin 3. Arbeitsmarkt Bewerbung, Lebenslauf (tabellarischer Lebenslauf), mein Traumjob 4. Das Familienleben

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015

MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015 1. Základní pojmy a veličiny v chemii MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015 Hmota, látka, atom, prvek, molekula, makromolekula, směs, chemicky čistá látka, sloučenina, typy soustav a jejich

Více

Maturitní témata z fyziky

Maturitní témata z fyziky Maturitní témata z fyziky 4.A, 4.B, o8a RNDr. Bašátková, Mgr. Chuchro 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Základní prioritou každé oblasti přírodovědného poznávání je odkrývat metodami vědeckého výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách Učební osnova předmětu Chemie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 1.ročník: 5 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 4

Více

Chemie - 8. ročník (RvMP)

Chemie - 8. ročník (RvMP) Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Markéta Talandová 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8. ročník Druhy vět Podmět Přísudek Shoda podmětu s přísudkem Přívlastek Podstatná jména Přídavná

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 Ekonomické předměty 1. Základní ekonomické pojmy (mikroekonomie, makroekonomie, základní ekonomické otázky, ekonomické systémy, potřeby, statky, služby, výrobky, zboží,

Více

Chemie nižší gymnázium

Chemie nižší gymnázium Chemie nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Tento předmět zasahuje také do vzdělávacích oblastí Člověk

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: SLOŽENÍ A STRUKTURA ATOMU Vývoj názorů na stavbu atomu, historický a současný model atomu. Atomové jádro, radioaktivita, typy záření, přirozená a umělá radioaktivita, nuklid, izotopy, historie

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 2. ročník Podmínky klasifikace 2012/13

Střední škola EDUCHEM, a.s. 2. ročník Podmínky klasifikace 2012/13 Databázové systémy informační technologie Ing. Dana Bártíková vypracování praktických cvičných úloh a řešení komplexních cvičení (návrh databáze, zadávání dat, nastavení parametrů a datových typů, relace,

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Tercie Studenti budou za klasifikační období psát pět kontrolních písemných prací, které se budou skládat z teoretické a praktické části. Součástí prověřování

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Obsah. Obsah... 1. Chemická laboratorní cvičení... 2. Chemický seminář... 3. Ekologicko-environmentální seminář... 4. Biochemický seminář...

Obsah. Obsah... 1. Chemická laboratorní cvičení... 2. Chemický seminář... 3. Ekologicko-environmentální seminář... 4. Biochemický seminář... Obsah Obsah... 1 Chemická laboratorní cvičení... 2 Chemický seminář... 3 Ekologicko-environmentální seminář... 4 Biochemický seminář... 5 Biologický seminář... 6 Biologický seminář... 7 Deskriptivní geometrie...

Více

Inovovaný školní vzdělávací program chemie

Inovovaný školní vzdělávací program chemie Inovovaný školní vzdělávací program chemie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Maturitní a závěrečné zkoušky

Maturitní a závěrečné zkoušky SOŠT a SOU Louny, p.o. Maturitní a závěrečné zkoušky Účinnost předpisu: 1.3.2010 číslo jednací : 3/2010 Správce předpisu: ředitelka školy Název předpisu: k profilové části maturitní zkoušky ve školním

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH1

SADA VY_32_INOVACE_CH1 SADA VY_32_INOVACE_CH1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Danou Tkadlecovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: tkadlecova@szesro.cz Základy názvosloví anorganických sloučenin

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU

GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU Učebnice - 1. ročník, kvinta Český jazyk pro 1. ročník gymnázií (J. Kostečka, SPN, Praha) Kouzelné zrcadlo literatury

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 V4 Informační technologie

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 V4 Informační technologie Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 V4 Informační technologie 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Informační

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 123,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.7 Učební osnovy: Chemie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.7 Učební osnovy: Chemie Zpracování osnovy předmětu Chemie koordinovala Mgr. Marie Jelínková Časová dotace Nižší gymnázium: 1.N 2 hodiny 2.N 2 hodiny Celková dotace: nižšího gymnázia jsou 4 hodiny. Vyšší gymnázium: 3.N 2 hodiny

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

MATURITNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY

MATURITNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY MATURITNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI JARO 2015 TEMATICKÉ ORKUHY Horšovský Týn, 10. 9. 2014 Ing. Václav Švarc ředitel školy MATURITNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI JARO 2015 TŘÍDA

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více