Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/ Die Tschechische Republik 2. Deutschland 3. Österreich 4. Die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg 5. Prag die Hauptstadt der Tschechischen Republik 6. Meine Heimat und Studienstadt 7. Wien und andere österreichische Städte 8. Schule und Bildung 9. Reisen, Verkehr 10. Feste und Bräuche 11. Natur und Umwelt 12. Gesundheit 13. Berlin und andere deutsche Städte 14. Probleme der Jugend 15. Werbung und Konsum 16. Die grö3ten deutschen Schriftsteller bis zum 20. Jahrhundert 17. Lebenslauf, mein zukünftiger Beruf 18. Die Europäische Union 19. Neue Medien 20. Kulturelles Leben 21. Essen und Trinken 22. Deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts 23. Deutschgeschriebene Literatur in Böhmen und Mähren 24. Österreichische und schweizerische Literatur 25. Deutschland im 20. Jahrhundert

2 Maturitní témata z latiny pro školní rok 2006/ T. Maccius Plautus, jeho literární tvorba a římské divadlo 2. T. Lucretius Carus, jeho filozofické dílo, vývoj římské filozofie 3. C. Valerius Catullus, jeho tvorba, postavení ženy a svatba v antickém Římě 4. M. Tullius Cicero, jeho život a dílo, římské státní zřízení 5. Cornelius Nepos, jeho tvorba, římské vojsko 6. C.Iulius Caesar, jeho život a dílo, římský kalendář 7. C. Sallustius Crispus a oděv, obuv, účesy a péče o tělo u starověkých Římanů 8. P. Vergilius Maro, život a dílo, římské zemědělství 9. Q. Horatius Flaccus, jeho tvorba, gladiátorské zápasy 10. Náhrobní nápisy a chronogramy, smrt a pohřby u Římanů 11. Římský nápis v Trenčíně, cesty a dopravní prostředky v Římě 12. P. Ovidius Naso, jeho život a dílo, římské pohanské náboženství 13. Titus Livius, jeho tvorba, římské domy a bydlení 14. Phaedrus a jeho bajky, otroctví a postavení otroků v Římě 15. Život a dílo L. A. Seneky, řemeslo, průmysl a mince u Římanů 16. C. Plinius Secundus a jeho dopisy, písmo, knihy a knihovny u Římanů 17. Literární dílo P. Cornelia Tacita, nabývání občanství ve starém Římě 18. Wipo, duchovní poezie středověké latiny 19. Biblia sacra vulgata, Hieronymus, římský stát a křesťanství 20. Kosmas, počátky latinské kultury v našich zemích 21. Kristián, česko-latinská hagiografie stol. 22. Karel IV., konstitutivní prvky středověké latiny 23. Komenský, jeho dílo, výchova a vzdělání ve starém Římě 24. Aurelius Augustinus, apologetika 25. Karel Veliký a Einhard, Karolinská renesance a další humanistická hnutí

3 Maturitní témata z jazyka francouzského pro školní rok 2006/ Devant la carte de la France Pořádek slov ve větě, tvoření otázek 2. La France un des plus importanis payes en Europe Časování pravidelných sloves, slovesné třídy 3. L histoire de la France I Passé composé, pomocná slovesa, typy shody 4. L histoire de la France II Imparfait, plus-que-parfait 5. Paris Zvratná slovesa, zvláštnosti 6. Le français dans le monde, la Francophonie Zájmena přivlastňovací samostatná a nesamostatná 7. Les pays francophones en Europe Zájmena ukazovací samostatná a nesamostatná 8. A travers la République Tchègue Zvláštnosti v časování sloves 1.třídy 9. Une promenade à travers Praque Číslovky, tvoření číslovek řadových, rozdíly v užití vzhledem k češtině 10. La ville de Kroměříž Budoucí časy 11. Le système scolaire en France Podmínková souvětí 12. On fait du sport, les Jeux Olympiques Členy ve francouzštině 13. Les fêtes en France et chez nous Souslednost časová 14. La France pays du tourisme Participe présent, participe passé 15. Santé, maladies, on va chez le médecin Nepravidelná slovesa 16. Loisirs, vacances Les loisirs des Français Tvoření záporu, zvláštnosti 17. La littérature française (9e siècle 1789) Passé simple 18. La littérature française du 19e siècle Přídavná jména postavení, stupňování, tvoř. ženského rodu a množného čísla 19. La littérature française du 20e siècle Tvoření množ. čísla podstatných jmen, zvláštnosti 20. L art plastique et la musique en France Zájmena vztažná a tázací 21. Le français en Amérique, en Afrigue et en Océanie Zájmena neurčitá 22. Notre famille, notre logement Zájmena osobní samostatná a nesamostatná 23. Mes intérêts, mes projets d avenir Tvoření a užití subjonctivů 24. La cuisine en France et chez nous Trpný rod 25. Les problèmes du monde actuel Zájmenná příslovce en, y, postavení ve větě, užití

4 Maturitní témata z českého jazyka a literatury pro školní rok 2006/ Antická literatura a její význam pro evropské písemnictví. 2. Staroorientální literatura. Bible a její inspirační vliv. 3. Evropská středověká literatura. Počátky slovanského písemnictví. 4. Vznik česky psané literatury, její rozkvět v době Karla IV. 5. Mistr Jan Hus, literatura doby husitské. 6. Renesance a její odraz v evropském písemnictví. 7. Humanismus v české literatuře. J. A. Komenský. 8. Baroko v evropské a české literatuře. 9. Od osvícenského klasicismu k preromantismu. 10. Rozvoj vědy a literatury v době českého národního obrození. 11. Romantický hrdina v evropských literaturách. 12. Období romantismu v české literatuře. 13. Význam divadla pro českou společnost 19. století. 14. Vliv všestranné osobnosti J. Nerudy na generaci májovců. 15. Ruchovci a lumírovci. 16. Kritický realismus ve světovém písemnictví. 17. Kritický realismus v české próze a dramatu druhé poloviny 19. století. 18. Moderní umělecké směry konce 19. století, jejich vliv na literaturu. Prokletí básníci. 19. Česká poezie a próza na přelomu 19. a 20. století. 20. Odraz války v české a světové literatuře. 21. Světová meziválečná próza. 22. Česká meziválečná próza. 23. Česká poezie mezi dvěma světovými válkami. 24. Česká poezie od roku 1945 po současnost. 25. Karel Čapek a demokratický proud české literatury. 26. České divadlo 20. století. 27. Česká próza let 20. století. 28. Oficiální česká literatura 70. a 80. let. 29. Exilová a samizdatová literatura. 30. Světová literatura od roku 1945 po současnost.

5 Maturitní témata ze zeměpisu pro školní rok 2006/ Geografie jako věda, geografické objevy 2. Země jako vesmírné těleso 3. Geografická kartografie 4. Atmosférická složka FGS 5. Hydrosférická složka FGS světový oceán 6. Hydrosférická složka FGS vodstvo pevnin 7. Litosférická složka FGS 8. Georeliéf 9. Pedosférická složka FGS 10. Biosférická složka FGS 11. Geografické základy ochrany a tvorby životního prostředí 12. Prostorové rozrůznění socioekonomické sféry 13. Geografie obyvatelstva, sídla 14. Geografie světového hospodářství průmysl 15. Geografie světového hospodářství doprava 16. Geografie světového hospodářství zemědělství 17. Problematika světového hospodářství, obslužná sféra 18. Světové organizace význam, sídla, účast ČR 19. Geografické aspekty ekonomiky státy EU 20. Geografické aspekty ekonomiky státy ESVO 21. Geografické aspekty ekonomiky USA, Kanada 22. Geografické aspekty ekonomiky Japonsko 23. Geografické aspekty ekonomiky země střední a východní Evropy 24. Geografické aspekty ekonomiky země Latinské Ameriky 25. Geografické aspekty ekonomiky Afrika 26. Geografické aspekty ekonomiky Asie 27. Geografické aspekty ekonomiky SNS 28. Geografické aspekty ekonomiky ČR 29. Hospodářská mapa světa 30. Geografické aspekty ekonomiky - Austrálie

6 Maturitní témata z biologie pro školní rok 2006/ Buňka, buněčný cyklus 2. Morfologie a anatomie rostlinných orgánů 3. Rozmnožování rostlin a hub 4. Životní projevy rostlin 5. Fyziologie živočichů a člověka 6. Houby, nižší a výtrusné rostliny 7. Semenné rostliny 8. Bezobratlí prvoci a dvoulistí živočichové 9. Bezobratlí trojlistí živočichové 10. Nižší strunatci a bezblanní obratlovci 11. Blanatí obratlovci 12. Rozmnožování živočichů 13. Histologie a rostlinná pletiva 14. Kosterní a svalová soustava 15. Cévní soustava, krev 16. Trávicí soustava 17. Dýchací soustava 18. Rozmnožovací soustava 19. Vylučovací soustava 20. Nervová soustava 21. Molekulární podstata dědičnosti 22. Obecná genetika 23. Obecná ekologie, člověk a přírodní prostředí 24. Metabolické děje u rostlin 25. Smyslové orgány živočichů a člověka

7 Maturitní témata z dějepisu pro školní rok 2006/ Pravěk, jeho periodizace, archeologické památky 2. Starověký Orient 3. Řecko archaické a klasické, Makedonie, nástupnické státy 4. Řím královský, republikánský, císařský 5. Raně středověké státy Evropy, české dějiny do konce 13. století 6. Kultura raného středověku, katolická církev v období feudalismu, evropská kultura do konce 16. století 7. Evropa v období vrcholného feudalismu 8. Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků 9. Český stát v době husitské a poděbradské 10. Zámořské objevy, vznik kolonizačního systému 11. Český stát v době jagellonské, vytvoření habsburského soustátí, doba předbělohorská 12. Reformace v Evropě, třicetiletá válka 13. Kulturní a společenský přehled století 14. Habsburská monarchie po třicetileté válce, osvícenský absolutismus v Čechách 15. Novověké revoluce, velká francouzská revoluce, doba Napoleona Bonaparte 16. Evropa po vídeňském kongresu, průmyslová revoluce, revoluční rok 1848 v Evropě a Čechách, národní obrození 17. Amerika století, boj za nezávislost, občanská válka 18. Evropa druhé poloviny 19. století až po první světovou válku 19. Česká politika druhé poloviny 19. století až po první světovou válku 20. První světová válka, český odboj, legie 21. První republika Svět po první světové válce, 20. a 30. léta 20. století 23. Rusko 19. a 20. století, bolševická revoluce, budování socialismu, konec stalinismu 24. Druhá světová válka, český odboj ve válce 25. Svět po druhé světové válce až do 60. let, cesta ke komunistickému převratu v ČSR 26. Třetí svět dekolonizace, ohniska napětí 27. Svět léta 28. Komunistický převrat 1948 vývoj v Československu do roku Pražské jaro 1968, okupace ČSR, normalizace 70. let, disent, sametová revoluce, vyhlášení ČR 30. Mezinárodní politické otázky 90. let Jugoslávie, Afghánistán, Irák, rozpad socialistické soustavy, vznik a vývoj EU

8 Maturitní témata základy společenských věd pro školní rok 2006/ Orientální filosofie. 2. Filosofie (pojem, zdroje a podněty, vztah k ostatním vědám, rozdělení). Filosofie starověku předsokratovské období. 3. Filosofie starověku Sokrates, Platon, Aristoteles, helenistické období. 4. Filosofie středověku. 5. Filosofie v období renesance, reformace a 17. století. 6. Filosofie 18. století. 7. Filosofie 19. století. 8. Moderní filosofie konce 19. a 20. století. 9. Úvod do politologie. Mezinárodní organizace (EU, Světová banka aj.) 10. Třídění psychických jevů, psychické procesy (čití a vnímání, představivost, paměť, myšlení a řeč). 11. Vlastnosti osobnosti. Psychické stavy (pozornost, emoce). 12. Předmět psychologie. Z historie psychologie.vývoj, jeho fáze, činitelé. 13. Období prenatální, kojenecké, batolecí, předškolní. 14. Období mladší školní, pubescence, adolescence, dospělost, stáří. 15. Psychopatologie. 16. Psychologie zdraví. 17. Sociální psychologie, role, socializace, sociální učení. 18. Sociální komunikace, konflikt. 19. Sociální skupina, její struktura a kompozice. Vlivy skupiny na její členy. 20. Sociologie jako věda. Vybrané sociální jevy (kultura, sociální struktura společnosti, normální a patologické ve společnosti). 21. Základy teorie práva (řád, normy, předpisy a vztahy). Realizace práva, druhy práva. 22. Veřejné právo. Volby a volební systémy. 23. Soukromé právo. 24. Základy státoprávní teorie (občan a stát, státní moc, formy státu, druhy státu). 25. Ústavní právo a Ústava ČR. 26. Trh a tržní mechanismus. 27. Výrobní faktory (půda, práce, trh práce, nezaměstnanost, formy kapitálu, akumulace kapitálu). 28. Hospodářská politika. Národní hospodářství a jeho ukazatelé.

9 Maturitní témata z matematiky pro školní rok 2006/ Výroková logika 2. Množinové operace 3. Funkce 4. Lineární funkce 5. Kvadratická funkce 6. Mocninné funkce 7. Exponenciální funkce 8. Logaritmická funkce 9. Goniometrické funkce 10. Společné postupy v řešení rovnic 11. Komplexní čísla 12. Shodná a podobná zobrazení v rovině 13. Stereometrie 14. Analytická geometrie přímky 15. Analytická geometrie kuželoseček 16. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky v rovině 17. Analytická geometrie v prostoru 18. Kombinatorika a pravděpodobnost 19. Posloupnosti a řady 20. Limita funkce 21. Derivace funkce 22. Průběhy funkcí 23. Primitivní funkce 24. Matematické důkazy 25. Praktické úlohy s užitím diferenciálního a integrálního počtu

10 Maturitní témata z chemie pro školní rok 2006/ Základní chemické pojmy, Periodická soustava prvků Látkové množství, relativní atomová a molekulová hmotnost, atomová hmotní jednotka, skutečná hmotnost atomů, molární hmotnost, chemicky čistá látka, prvek, molekula, sloučenina, nuklid, izotop, názvy a značky prvků, názvosloví sloučenin, typy vzorců, chemická rovnice, základní chemické zákony. Mendělejevův periodický zákon, periody a skupiny, s, p, d, f prvky, souvislost elektronové konfigurace s periodickou soustavou prvků, valenční elektrony 2. Stavba atomů Složení atomového jádra, elektronový obal, nukleony, protonové a nukleové číslo, nuklid, izotop, radioaktivita, vývoj modelu atomu. 3. Elektronový obal Orbitaly, kvantová čísla, základní a excitovaný stav atomu, Pauliho princip, výstavbový princip, Hundovo pravidlo, elektronové konfigurace prvků uvést. 4. Chemická vazba Valenční elektrony, elektronegativita, vazebná energie, disociační energie, délka chemické vazby, typy chemických vazeb, mezimolekulární síly, л vazba a σ vazba, násobné vazby, vaznost atomů. 5. Chemická reakce Podstata chemické reakce, chemická rovnice, energetické změny při průběhu chemických reakcí, reakce homogenní a heterogenní, základní typy chemických reakcí slučovací, rozkladné, podvojná záměna, substituční, redoxní, protolytické, komplexotvorné, adice, eliminace, přesmyk,.. 6. Chemická kinetika a chemická rovnováha Rychlost chemické reakce, rychlostní konstanta, faktory ovlivňující rychlost chem. reakce, katalyzátor a inhibitor, chem. termodynamika, termodynamické zákony, reakce exotermická a endotermická, chemická rovnováha, Guldbergův a Waageův zákon, rovnovážná konstanta, Brönstedova teorie kyselin a zásad, vodíkový exponent ph. 7. Vodík, kyslík, peroxidy, roztoky Výskyt, vlastnosti, výroba a použití vodíku a kyslíku, vody a peroxidů, rozpustnost látek, složení roztoků, dělení roztoků podle skupenství, podle velikosti částic emulze, suspenze, aerosol, pěna, molární koncentrace, hmotnostní a objemová koncentrace, ředění a směšování roztoků. 8. s prvky Výskyt, vlastnosti, výroba a použití nejdůležitějších prvků I. a II. A skupiny, nejdůležitější sloučeniny těchto prvků, jejich výroba a použití 9. p5 prvky Výskyt, vlastnosti, výroba a použití halogenů, kyslíkaté a bezkyslíkaté sloučeniny halogenů. 10. p4 prvky Výskyt, vlastnosti, výroba a použití chalkogenů, kyslíkaté a bezkyslíkaté sloučeniny síry, výroba kyseliny sírové 11. p3 prvky Dusík jeho výskyt, vlastnosti, výroba a použití, amoniak, výroba amoniaku, kyslíkaté sloučeniny dusíku, výroba kyseliny dusičné, fosfor jeho vlastnosti, výroba, použití, sloučeniny. 12. p2 prvky Výskyt, vlastnosti, výroba a použití prvků skupiny uhlíku, jejich sloučeniny, výroba skla, sklářský průmysl. 13. p1 prvky Výskyt, vlastnosti, výroba a sloučeniny prvků skupiny boru. 14. d prvky Vlastnosti d - prvků, obecné způsoby výroby kovů, chrom, mangan, prvky skupiny železa, výroba železa a oceli, sloučeniny železa, koroze, prvky skupiny mědi, prvky skupiny zinku, názvosloví komplexních sloučenin 15. Nasycené uhlovodíky Alkany a cykloalkany, názvosloví rozvětvených alkanů a cykloalkanů, zdroje, výroba a reakce alkanů a cykloalkanů, přehled alkanů a cykloalkanů. 16. Nenasycené uhlovodíky Názvosloví alkenů, příprava a reakce alkenů, nejdůležitější alkeny, alkadieny, polymerace alkadienů, názvosloví alkinů, příprava a reakce alkinů, nejdůležitější alkiny. 17. Aromatické uhlovodíky Teorie benzenového jádra, názvosloví arenů, příprava arenů, reakce arenů, nejdůležitější areny.

11 18. Heterocyklické sloučeniny Názvosloví, nejdůležitější heterocyklické sloučeniny a jejich reakce, alkaloidy. 19. Halogenderiváty Názvosloví, příprava, reakce, nejdůležitější halogenderiváty. 20. Dusíkaté deriváty uhlovodíků nitrosloučeniny, aminy Názvosloví nitrosloučenin, příprava, reakce, nejdůležitější nitrosloučeniny, rozdělení aminů, názvosloví aminů, příprava, reakce, nejdůležitější aminy. 21. Hydroxyderiváty, ethéry, thioly, thiofenoly Rozdělení alkoholů, názvosloví, příprava a reakce alkoholů, nejdůležitější alkoholy, názvosloví fenolů, příprava a reakce fenolů, nejdůležitější fenoly. 22. Karbonylové sloučeniny Názvosloví, příprava a reakce aldehydů, aldolová kondenzace a Cannizzarova reakce, nejdůležitější aldehydy, názvosloví a reakce ketonů, nejdůležitější ketony, keteny. 23. Karboxylové kyseliny Rozdělení, názvosloví, acylové zbytky, reakce karboxylových kyselin, funkční deriváty karboxylových kyselin halogenidy, anhydridy, amidy, estery, substituční deriváty kyselin halogenkarboxylové kyseliny, hydroxykyseliny, aminokyseliny. 24. Proteiny a nukleové kyseliny Funkce proteinů, aminokyseliny struktura a vlastnosti, peptidy, peptidová vazba, struktura proteinů, vlastnosti proteinů. 25. Sacharidy a lipidy Acyklické struktury monosacharidů, cyklické struktury monosacharidů, chemické vlastnosti monosacharidů, oligosacharidy, polysacharidy. 26. Enzymy, vitamíny a hormony Klasifikace a názvosloví, složení a funkce enzymů, vliv některých faktorů na aktivaci, regulace enzymatické aktivity. 27. Energetika biochemického procesu, metabolismus látek Rozdělení organismů podle typu metabolismu, fotosyntéza, energetika heterotrofních buněk, respirační řetězec, oxidační fosforylace Metabolismus sacharidů, regulace metabolismu sacharidů, metabolismus lipidů, vztah metabolismu lipidů a sacharidů, metabolismus bílkovin 28. Makromolekulární sloučeniny Přírodní a syntetické polymery, přehled nejdůležitějších plastů a elastomerů, jejich vlastnosti, výroba a použití. 29. Analytická chemie Základní pojmy, kvantitativní a kvalitativní analýza gravimetrie, volumetrie, přístrojová analýza. Pomůcky: Periodická tabulka prvků, kalkulačka, matematické, fyzikální a chemické tabulky.

12 Maturitní témata z fyziky pro školní rok 2006/ Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů 3. Energie hmotných bodů 4. Mechanika tuhého tělesa 5. Mechanika kapalin a plynů 6. Gravitační pole a pohyb tělesa v gravitačním poli 7. Základy molekulové a statistické fyziky 8. Teplota, teplo, první termodynamický zákon 9. Tepelné děje v plynech, kruhový děj, druhý termodynamický zákon 10. Struktura a vlastnosti kapalin 11. Struktura a vlastnosti pevných látek 12. Fázové změny 13. Harmonický kmitavý pohyb 14. Mechanické vlnění a akustika 15. Elektrostatické pole 16. Elektrický proud v kovech 17. Elektrický proud v kapalinách, plynech a vakuu 18. Elektrický proud v polovodičích 19. Stacionární magnetické pole 20. Nestacionární magnetické pole 21. Střídavý proud 22. Vlastnosti světla a vlnová optika 23. Optické zobrazení a optické soustavy 24. Fotometrie a elektromagnetické záření 25. Základy kvantové fyziky 26. Fyzika elektronového obalu 27. Jaderná fyzika 28. Astronomie

13 Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2006/ The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Geography, climate, history, places to visit, the system of government, industry, agriculture, population, sports, traditions, interesting facts 2. The United States of America Geography, climate, history, places to visit, the system of government, industry, agriculture, population, sports, traditions, interesting facts 3. Canada Geography, climate, history, places to visit, the system of government, industry, agriculture, population, sports, traditions, interesting facts 4. Australia and New Zealand Geography, climate, history, places to visit, the system of government, industry, agriculture, population, sports, traditions, interesting facts 5. The Czech Republic Geography, climate, history, places to visit, the system of government, industry, agriculture, typical Czech trade marks, population, sports, traditions, interesting facts 6. Capitals and Other Big Cities Over the plans of these cities, important sights, cultural centres, city transport, social problems 7. The Place Where I Live And Study Introducing my town/village to a foreign friend (geography, history, current state, important monuments, industry, community activities, its problems, city transport) 8. Comparing Cultures Different lifestyles (America vs. Europe, First World vs. Third World), ways of living, national traditions (national meals, cuisine, religion, sports), stereotypes, culture shock, country you have visited 9. An Important Period of Countries A historical period or event of countries and its representatives 10. My Favourite British or American Book And Its Author My bookcase, my favourite books and writers, the period, the background and contents of some literary work, literary genres 11. Course of the Year Seasons typical facts, weather during the year, natural disasters, climate, Christian feasts during the year 12. Leisure Time Activities Different ways of spending time, my favourite sports and games, winter and summer sports and games, typical English and American sports, games and activities (how they are played, scored) 13. An Overview of Political Systems The political system in the Czech Republic, GB and the USA, its advantages and disadvantages, party systems, your opinion about politics 14. My Life Story and My Family Your birth, memoirs of the family, family festivals, weekends, pets, our house, our flat, housework, family relations, generation gap 15. My School an Education School subjects, teachers, system of education in the Czech Republic and Great Britain, history of education, importance of education, my future career 16. Learning Foreign Languages English lessons, my foreign languages, the influence of English, history and future of English, regional differences, the reasons to study foreign languages 17. Culture and Media Theatres, cinemas, galleries, my favourite actor, painter, singer, musician or composer, advantages and disadvantages of TV, radio, newspapers, Internet, future of media 18. Problems in Society Global problems (emigration, corruption, unemployment, illiteracy, drug abuse, crime), healthy lifestyle, national minorities, the third world, starvation, prejudice 19. Travel and Transport Advantages and disadvantages of different methods of travel, my holidays travel, problems with travel, at a railway station / bus station / airport 20. Health and Medical Care Healthy living conditions, how to be fit, seeing a doctor, medical practitioners, illnesses and their symptoms, classical and alternative medicine, man s body

14 21. Meals and Eating Habits Daily meals in our country in comparison to Great Britain, typical Czech and English/American cuisine, my eating habits, meals good for health, at a school canteen, at a restaurant, at a café, my favourite meals and how to prepare them, junk food 22. Clothes, Fashion and Shopping Your attitude to clothes, various clothing for various occasions, ladies and men s wear, at a department store, everyday shopping, different kinds of shops, hypermarket vs. specialised shops 23. Nature and the Environment Nature, environmental problems (global warming, air pollution, acid rain, the green house effect), problems in my region, alternative ways of energy, endangered species, organisations 24. Holidays and Festivals Notable events in the Czech, British and American calendar 25. Technology and Science History of technology, great discoveries and inventions, means of communication, Internet, misuse of technology

15 Maturitní témata z IVT školní rok 2006/ Hardware základní součásti skříně počítače a jejich funkce 2. Hardware periferní zařízení 3. Operační systémy základní informace, zavádění OS, srovnání, výhody a nevýhody různých OS 4. Spolupráce Win aplikací, OLE, ODBC, ukázka čtyř propojení aplikací 5. Počítačové sítě základní pojmy, rozdělení, topologie sítí 6. Internet historie, způsoby připojení, služby Internetu (elektronická pošta, diskusní skupiny, elektronické nástěnky, chat, telnet, ftp, gopher) 7. Vyhledávání informací na Internetu, www 8. Tvorba www stránek, jazyk HTML 9. Viry, antivirové programy 10. Význam, vytváření a úprava stylů v textových editorech, zásady tvorby rozsáhlých dokumentů 11. Generování obsahu, práce s osnovou, hromadná korespondence 12. Číslování nadpisů, křížové odkazy, hypertextové odkazy, tvorba seznamu obrázků, rovnic a grafů v textovém editoru 13. Tabulkový editor vzorce, vnořené vzorce, ukázka 10 vzorců uživatelské funkce, uživatelem vytvořené vzorce 14. Tvorba grafu v tabulkovém editoru, sdílení sešitu 15. Automatický filtr, filtrování databáze v tabulkovém editoru, souhrny, řady, vytváření vlastních řad 16. Kontingenční tabulka využití, graf z kontingenční tabulky 17. Tvorba a základní úpravy maker Windows, Word, Excel, VBA 18. Databázový systém, databáze, SŘBD, modely dat (vysvětlit na vlastním příkladu v MS Access) 19. Tvorba DB systému, vysvětlení pojmů struktura dat, tabulka, záznam, atribut (vysvětlit na vlastním příkladu v MS Access) 20. Tvorba pohledů, význam jednotlivých složek pohledu, tisk pohledu (vysvětlit na vlastním příkladu v MS Access) 21. Tvorba dotazů, vytvoření dotazu splňujícího zadané podmínky (vysvětlit na vlastním příkladu MS Access) 22. Algoritmizace algoritmus, vlastnosti a zápis algoritmu, tvorba algoritmů podle zadání 23. Programování technologie programování, nižší a vyšší programovací jazyky a jejich využití, překladače 24. Programovací jazyk Pascal struktura programu, datové typy, výrazy, výpočty (ve vlastním ilustračním programu provést změny podle zadání) 25. Strukturované programování realizace sekvence a selekce v Pascalu (ve vlastním ilustračním programu provést změny podle zadání) 26. Typy cyklů a jejich realizace v Pascalu (ve vlastním ilustračním programu provést změny podle zadání) 27. Procedurální programování procedury a funkce v Pascalu (ve vlastním ilustračním programu provést změny podle zadání) 28. Power Point tvorba podkladů pro prezentaci, spolupráce s Excelem 29. Vektorové a bitmapové grafické editory, princip scanneru, scanování

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2015/2016 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 16. 20. května 2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Složení a struktura atomu Charakteristika elementárních částic. Modely atomu. Izotopy a nuklidy. Atomové jádro -

Složení a struktura atomu Charakteristika elementárních částic. Modely atomu. Izotopy a nuklidy. Atomové jádro - MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE Obecná chemie Složení a struktura atomu Charakteristika elementárních částic. Modely atomu. Izotopy a nuklidy. Atomové jádro - hmotnostní úbytek, vazebná energie jádra, jaderné

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2014/2015 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 18. 22. května 2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ 1. Jeřáby. 2. Hřídelové spojky v konstrukci dopravních strojů. 3. Šroubové spoje. 4. Spoje hřídele s nábojem. 5. Jeřábové kočky, kladkostroje, vázací a uchopovací prostředky. 6.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 J A R N Í A P O D Z I M N Í Z K U Š E B N Í O B D O B Í, P R O F I L O V Á Č Á S T Podle 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva 1. Stavba atomu Modely atomu. Stavba atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotop, izobar, nuklid, stabilita atomového jádra,

Více

TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ZKUŠEBNÍ ÚLOHY Z PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK ústní zkouška společné části maturitní zkoušky. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ZKUŠEBNÍ ÚLOHY Z PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK ústní zkouška společné části maturitní zkoušky. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 1. Housing 2. My family 3. My daily programme 4. Health and diseases 5. Sports and games 6. Travelling 7. Weather and seasons of the year 8. Hobbies and interests 9. Food

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

2) A) EKONOMIKA (EKO)

2) A) EKONOMIKA (EKO) 2) A) EKONOMIKA (EKO) 1. Základní ekonomické pojmy 2. Ekonomické vstupy a výstupy 3. Fungování trhu 4. Hospodářská soutěž 5. Živnostenské podnikání 6. Obchodní společnosti v.o.s., s.r.o. 7. Obchodní společnosti

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV)

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 1. Motorová paliva a maziva 2. Skutečný oběh čtyřdobého zážehového spalovacího motoru 3. Pevné části PSM 4. Klikové ústrojí PSM 5. Rozvodové ústrojí PSM 6. Palivová soustava zážehového

Více

1. Osobní charakteristika

1. Osobní charakteristika TÉMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Obor vzdělání: 78-42 - M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Školní rok 2015/2016 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok: 2013/2014 Obor vzdělání: zdravotnický asistent -

Více

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A)

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A) Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014 Biologie (4. A) 1. téma: vznik života na zemi, znaky a hierarchie organismů, biogenní prvky obecná genetika

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice ANGLICKÝ JAZYK Studijní obor: 23-41-M/001 Strojírenství 1) Applying For a Job 2) Our School 3) Our Town and Its Surroundings 4) The United Kingdom, London 5) The Czech Republic, Prague 6) The USA, Washington,

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Zaměření: Finance a daně Třída: 4.A Školní rok: 2015/2016 Podle 79 z{kona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2015/2016)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2015/2016) Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK 1. Česká republika 2. Naše město 3. Velká Británie 4. Londýn 5. Austrálie a Nový Zéland 6. Kanada

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Spalovací

Více

SADA VY_32_INOVACE_AJ3

SADA VY_32_INOVACE_AJ3 SADA VY_32_INOVACE_AJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Magdou Brodovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: brodova@szesro.cz The Czech cuisine VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.01

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu 1. Die BRD geografische Informationen 2. Berlin 3. Arbeitsmarkt Bewerbung, Lebenslauf (tabellarischer Lebenslauf), mein Traumjob 4. Das Familienleben

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ)

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 1. Obilniny 2. Obilniny 3. Pšenice 4. Žito 5. Ječmen 6. Oves 7. Kukuřice 8. Luskoviny 9. Hrách 10. Řepka olejka 11. Organická hnojiva 12. Cukrovka 13. Brambory 14. Chmel

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015

MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015 1. Základní pojmy a veličiny v chemii MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015 Hmota, látka, atom, prvek, molekula, makromolekula, směs, chemicky čistá látka, sloučenina, typy soustav a jejich

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Maturitní zkouška. Maturitní témata profilové části

Maturitní zkouška. Maturitní témata profilové části Maturitní zkouška Společná povinná část: 1. předmět: český jazyk a literatura 2. předmět: cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk) nebo matematika V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona

Více

Vyučovací předmět Chemie realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru chemie podle RVP G v 1. až 3. ročníku.

Vyučovací předmět Chemie realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru chemie podle RVP G v 1. až 3. ročníku. Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie vede žáky k pochopení vztahu chemie k ostatním přírodním vědám, k poznání chemických látek, k objasnění zákonitostí chemických dějů

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Školní rok 2006/2007 TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE

Školní rok 2006/2007 TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE Tématický plán chemie pro sextu (2, 5 + 0, 5 hodin) 8-letého, 3. ročník (3 + 1) 4-letého a 5. ročník (3 + 1 hodin) 6-letého gymnázia 1. Opakování uhlovodíků září 2. Halogenderiváty

Více

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Obecná chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Látkové množství, molární hmotnost VY_32_INOVACE_01.pdf

Více

Témata pro maturitní zkoušku 2012 EKONOMIKA

Témata pro maturitní zkoušku 2012 EKONOMIKA Obor vzdělání: 69-41-L/004 Kosmetička EKONOMIKA 1. Základní ekonomické pojmy 2. Hospodářský proces 3. Trh, tržní mechanismus 4. Podnikání podle Živnostenského zákona 5. Obchodní společnosti 6. Majetek

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Markéta Talandová 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8. ročník Druhy vět Podmět Přísudek Shoda podmětu s přísudkem Přívlastek Podstatná jména Přídavná

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Maturitní témata z fyziky

Maturitní témata z fyziky Maturitní témata z fyziky 4.A, 4.B, o8a RNDr. Bašátková, Mgr. Chuchro 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Chemie - 8. ročník (RvMP)

Chemie - 8. ročník (RvMP) Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události Příloha č. CHEMIE Úvod Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii Chemické látky (R, S věty) Dokáže rozlišit známé látky a zhodnotit jejich rizikovost Určí společné a rozdílné vlastnosti látek,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A, HT4B Období: jaro 2016 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

Příloha. Český jazyk a literatura 4. C

Příloha. Český jazyk a literatura 4. C Příloha Český jazyk a literatura 4. C 1. Nejstarší literatury. 2. Antická literatura. 3. Evropská a česká literatura doby středověku. 4. Evropská a česká literatura doby renesance a humanismu. 5. Literatura

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Vyučovací předmět Chemie realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru chemie podle RVP G v 1. až 3. ročníku.

Vyučovací předmět Chemie realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru chemie podle RVP G v 1. až 3. ročníku. Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie vede žáky k pochopení vztahu chemie k ostatním přírodním vědám, k poznání chemických látek, k objasnění zákonitostí chemických dějů

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 36-47-M/01 Stavebnictví Třídy: 4. M,

Více

Chemie vyšší gymnázium

Chemie vyšší gymnázium Chemie vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie a Geologie a vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tento

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.2 Chemie

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.2 Chemie 5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.2 Chemie Ročník 4. Hodinová dotace Chemie 2 2 0 0 Vyučovací předmět chemie vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Chemie RVP G a je koncipován jako samostatný

Více

6.9 Chemie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.9 Chemie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.9 Chemie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Chemie a zahrnuje celý vzdělávací obsah oboru Chemie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda

Více

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách Učební osnova předmětu Chemie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 1.ročník: 5 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 4

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 69 41 L/52 - Forma zkoušky: Praktická zkouška Školní rok: 2015 / 2016 Zkouška obsahuje učivo z předmětů praxe a vlasová kosmetika a má 2 části: 1. kosmetická diagnóza pleti (záznam

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: SLOŽENÍ A STRUKTURA ATOMU Vývoj názorů na stavbu atomu, historický a současný model atomu. Atomové jádro, radioaktivita, typy záření, přirozená a umělá radioaktivita, nuklid, izotopy, historie

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Maturitní okruhy z chemie 2015/2016

Maturitní okruhy z chemie 2015/2016 Maturitní okruhy z chemie 2015/2016 Obecná chemie (12 otázek) 1) Složení a struktura atomu modely atomů, jádro atomu a jeho elementární částice(proton, neutron), čísla Z, A, N, pojem prvek, nuklid, izotop,

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

69-41-L/01 Kosmetické služby

69-41-L/01 Kosmetické služby Soubor z odborného výcviku 69-41-L/01 Kosmetické služby Druh zkoušky: Povinná Forma zkoušky: Praktická zkouška Školní rok: 2015 / 2016 Zkouška obsahuje 2 části: 1. kosmetická diagnóza pleti (záznam na

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Obecná pravidla: Při klasifikaci písemných prací bude brán jako zaklad tento klasifikační systém: pro stupeň výborný 100% až 90% chvalitebný do 70% dobrý do

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.9.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Chemie ROČNÍK: 8. Výstupy Učivo Průřezová témata zná pojem chemie a její vývoj pozná skupenství a jejich přeměny

Více