Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka"

Transkript

1 Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat kvalifi kovaná obchodní rozhodnutí s větší jistotou. Řešení Microsoft Dynamics AX funguje podobně jako další známý software společnosti Microsoft (například Microsoft Offi ce) a spolupracuje s ním. Zaměstnanci mohou bez nutnosti většího školení rychle začít pracovat a soustředit se na to, co je důležité. Microsoft Dynamics AX může snadno spolupracovat se stávajícími podnikovými systémy. Microsoft Dynamics AX automatizuje a zjednodušuje procesy řízení fi nancí, správy zákazníků a dodavatelského řetězce a vzájemně tak spojuje lidi, procesy a informace, ať již se nacházejí kdekoli na světě. Zvyšuje produktivitu a efektivitu podniku a pomáhá zaměstnancům při dosahování obchodních úspěchů. Společnosti používající řešení Microsoft Dynamics AX mohou snadněji využívat globální obchodní příležitosti díky vysokým rychlostem transakcí a podpoře stovek tisíc uživatelů v různých umístěních. Součástí produktu je podpora místních jazyků, měn a právních předpisů pro více než 30 zemí. Řešení je dodáváno prostřednictvím celosvětové sítě partnerů, kteří poskytují specializované služby a místní podporu přizpůsobenou vašim jedinečným potřebám.

2

3 Úvod Jak používat tento dokument Tato stručná referenční příručka je určena pro obchodníky a netechnické pracovníky v organizacích partnerů MCP (Microsoft Certifi ed Partner). Můžete ji použít jako nástroj k seznámení s celým rozsahem řešení a jako pomůcku při popisu jednotlivých modulů a jejich funkcí zákazníkům. Je napsána ve druhé osobě (oslovuje vás ) a umožňuje tak snadno připravovat informace pro zákazníky. Pořadí modulů a funkcí v dokumentu odpovídá ceníku řešení Microsoft Dynamics AX. Partneři tak mohou dokument výhodně využít v kombinaci s ceníkem, když ve spolupráci se zákazníky zjišťují obchodní požadavky pro řešení Microsoft Dynamics AX. Poznamenejme, že i když pro potřeby licenčního modelu BRL (Business Ready Licensing) jsou moduly seskupeny do cenových variant s názvy Business Essentials, Advanced Management, Advanced Management Enterprise a některých dalších součástí, v této příručce jsou všechny funkční moduly nebo součásti řešení Microsoft Dynamics AX popisovány samostatně. U předpokladů pro moduly se také používají názvy jednotlivých modulů místo souhrnných cenových variant. Tato zvýšená úroveň podrobností vám pomůže hlouběji pochopit funkce modulů a součástí. Příručka bude pravidelně aktualizována, jakmile budou k dispozici nové informace o produktu. Nejnovější informace o řešení Microsoft Dynamics AX včetně případných oprav údajů v této příručce naleznete na portálu PartnerSource na adrese https://mbs.microsoft.com/partnersource/products/axapta.

4 Obsah Business Essentials 1 ZÁKLADNÍ SADA 2 Základní sada a databáze Microsoft Dynamics AX 2 Výstrahy 4 ŘÍZENÍ FINANCÍ 5 Finance I 5 Finance II 6 Dlouhodobý majetek 7 Tři účty společnosti 7 Neomezený počet virtuálních společností 7 Dimenze 8 Neomezený počet účtů společnosti 9 Domény (skupiny společností) 10 ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 11 Obchod 11 Obchodní smlouvy 12 Identifi kace RFID 12 Logistika 13 Jazyky v Microsoft Dynamics AX 16 KONFIGURACE A VÝVOJ 17 Runtime modul pro vrstvu BUS 17 Sada pro vývojáře MorphX pro Microsoft Windows 17 Runtime modul pro vrstvu VAR 19 DALŠÍ FUNKCE VARIANTY BUSINESS ESSENTIALS 19 Protokol databáze 19 Elektronické bankovnictví 20 AOS (Application Object Server) 20 Zabezpečení na úrovni záznamu 21 Advanced Management 23 Obchodní analýzy 24 Microsoft Dynamics CRM Server 25 ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 25 Řízení skladu I 25 VÝROBA 26 Zdroje 26 Výroba I 26 Hlavní plánování 27 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 28 Projekt I 28 ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY 30 Automatizace marketingu 30 Telemarketing 31 Automatizace prodeje 32 Řízení prodeje 33 Advanced Management Enterprise 35 ŘÍZENÍ FINANCÍ 36 Nákladové účetnictví I (účtování nákladového střediska) 36 Nákladové účetnictví II (otevřené dimenze) 37 Nákladové účetnictví III (interní nákladové účtování) 37 Nákladové účetnictví IV (fl exibilní plánované náklady) 37 ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 38 Mezipodnikové transakce 38 Řízení skladu II (dimenze zásob) 40

5 VÝROBA 41 Plánování poptávky 41 Výroba II (řízení postupů) 42 Výroba III (správa dílen) 43 Konfi gurátor výrobku I (konfi gurace výrobku) 44 Konfi gurátor výrobku II (konfi gurátor postupu) 45 Konfi gurátor výrobku III (typy ověření) 45 Konfi gurátor výrobku IV (rozšířená konfi gurace výrobku) 46 Dílenské řízení I (čas a docházka) 47 Dílenské řízení záznamy zaměstnanců 47 Dílenské řízení II (registrace práce) 48 Dílenské řízení III (generování mezd) 49 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 50 Projekt II 50 Konfi gurátor výrobku pro podnikový portál 57 Řízení výkonnosti pro podnikový portáll 58 Weboví uživatelé podnikového portálu 58 Rozhraní AIF (Application Integration Framework) 59 Webové služby 60 Dílenské řízení pro podnikový portál 60 KONFIGURACE A VÝVOJ 61 Sada pro vývojáře Web MorphX 61 DALŠÍ FUNKCE VARIANTY ADVANCEMENT MANAGEMENT ENTERPRISE 61 Modul Balanced Scorecard 61 Řízení obchodního procesu 63 Dotazník I 64 Dotazník II 65 Obsah ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY 51 Správa servisu 51 Předplatné servisu 52 SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ 53 Správa lidských zdrojů III 53 PROSTOR PRO SPOLUPRÁCI 54 Podnikový portál 54 Role zaměstnance 55 Role prodejního zástupce 55 Role zákazníka 55 Role dodavatele 56 Role konzultanta 56 Dotazník pro podnikový portál 57 Správa lidských zdrojů pro podnikový portál 57 Další součásti pro varianty Business Essentials a Advanced Management 67 Správa lidských zdrojů I 68 Správa lidských zdrojů II 69 Další záznamy zaměstnanců 70 Microsoft Dynamics AX Business Connector 71 Zdrojový kód X++ 72 Microsoft SQL Server Runtime 73

6

7 Business Essentials Business Essentials Varianta Business Essentials je integrované, výkonné řešení řízení fi nancí a dodavatelského řetězce, určené pro společnosti, které potřebují základní řešení fi nančního řízení a obchodu umožňující snadné škálování s růstem fi rmy. Tato varianta byla zjednodušena s ohledem na snadnou instalaci, zajímavou cenu a rychlé osvojení ze strany uživatelů. 1

8 Základní sada ZÁKLADNÍ SADA A DATABÁZE MICROSOFT DYNAMICS AX Součástí základní sady řešení Microsoft Dynamics AX jsou následující položky: Jeden uživatel Tři účty společnosti Tři fi nanční dimenze Neomezený počet virtuálních společností Jeden konkrétní jazyk Funkce zabezpečení a správy uživatelů Návrhář nabídek a formulářů s technologií IntelliMorph Jeden server AOS (Microsoft Dynamics AX Object Server) Jeden uživatel V ceně základní sady je jeden uživatel. Licence pro další uživatele je možno dokoupit. Účty společnosti a virtuální společnosti Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje tři účty: Dva účty společnosti. Jeden účet DAT, který je podobný prvním dvěma účtům společnosti, nelze jej však přejmenovat ani odstranit. Na účet DAT lze pohlížet jako na datový účet společnosti, který obsahuje všechny obchodní informace používané řešením Microsoft Dynamics AX. Do řešení můžete také zahrnout libovolnou tabulku prostřednictvím virtuální společnosti. Lze tak vytvořit libovolný počet datových účtů jiných společností pro sdílení dat ve virtuální společnosti. Do virtuální společnosti můžete například umístit tabulku směnných kurzů a sdílet tyto informace s libovolným počtem jiných datových účtů společnosti. Můžete také sdílet zásoby mezi více společnostmi nebo zpracovávat faktury více společností s použitím jednoho sdíleného účtu. Veškeré změny provedené v tabulce virtuální společnosti se projeví ve všech ostatních datových účtech společností, které tato data sdílí. Jedna virtuální společnost může obsahovat libovolný počet tabulek a do jedné instance databáze lze umístit libovolný počet virtuálních společností. Jazyky Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje jeden jazyk, který lze používat v uživatelském rozhraní, nápovědě online, formulářích, sestavách, nabídkách, tištěných výkazech, fakturách, nákupních i prodejních objednávkách a dalších obchodních dokumentech, stejně jako v rozhraních podnikového portálu Microsoft Dynamics AX. Další jazyky lze dokoupit (viz část Jazyky v Microsoft Dynamics AX). Microsoft Dynamics AX rovněž podporuje technologii dvoubajtového kódování znaků. Konfigurace systému Při úvodní implementaci jsou instalovány všechny funkce řešení Microsoft Dynamics AX, bez ohledu na to, ke kterým modulům jste se rozhodli zakoupit licenci. Když řešení implementujete poprvé, obdržíte sadu licenčních klíčů v závislosti na zakoupených licencích k modulům. Každý licenční klíč zpřístupňuje část konfi gurace systému a uživatelů a pomocí příslušných možností konfi gurace si můžete vybrat požadované funkce. Nelicencované funkce zůstanou skryty, dokud se je nerozhodnete zpřístupnit. Pak jen stačí zadat licenční klíč k nové funkci a systém tuto funkci zpřístupní. Jednoduchá architektura konfi gurace řešení Microsoft Dynamics AX přináší rychlejší implementaci, nižší náklady na implementaci a údržbu, nižší náklady na upgrade i nižší celkové náklady vlastnictví (TCO).

9 Databáze Microsoft Dynamics AX vyžaduje databázi pro ukládání dat. Obchodní informace vaší společnosti jsou uloženy v jedné databázi. Tato jednoduchá architektura přispívá k jednodušší údržbě a nižším celkovým nákladům. Použití jediné databáze odstraňuje nutnost synchronizace databází a snižuje riziko poškození dat. Řešení Microsoft Dynamics AX zajišťuje všechny operace s databází, jako je vytváření indexů, řazení a synchronizace tabulek. Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 spolupracuje s produkty Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2000 a Oracle Database 10g. Business Essentials 3

10 VÝSTRAHY Výstrahy v řešení Microsoft Dynamics AX umožňují pracovníkům v celé organizaci snadno a rychle vytvářet pravidla zajišťující automatické upozorňování na změny a události, které jsou pro jejich práci důležité. Mohou například obdržet oznámení, když je vytvořen nebo odstraněn záznam zákazníka, když je některá nákupní objednávka otevřená déle než určitý počet dnů nebo když je úloha označena jako dokončená. Výstrahy Uživatelská konfi gurace Intuitivní a snadné nastavení pravidel Sledování podle předdefi novaných kalendářních dat s možností zadání počtu dnů před či po akci nebo určitého dne Sledování podle změn záznamů, určitých polí nebo nastavené hodnoty Podmíněné fi ltrování zajišťující zobrazení výstrah jen při splnění určitých podmínek, například při vytvoření nákupní objednávky pro jistou skupinu dodavatelů Flexibilní doručování prostřednictvím vyhrazené schránky Zobrazit výstrahy, místních oken v řešení Microsoft Dynamics AX nebo ových zpráv v aplikaci Microsoft Offi ce Outlook Rychlý přístup k podrobnostem výstrahy včetně údajů o času vzniku, důvodu výstrahy, hodnot před změnou a po ní Vytváření šablon pravidel výstrah podle konkrétních potřeb a defi nování formátu HTML nebo XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) pro začleňování dat výstrahy do ových zpráv Integrace s aplikací Outlook s možností přechodu k podrobnostem v řešení Microsoft Dynamics AX Funkce vzdáleného přístupu s použitím podnikového portálu Microsoft Dynamics AX zvyšuje efektivitu pracovních postupů, protože umožňuje snadné a rychlé definování výstrah zajišťujících získávání potřebných informací v pravý čas a tedy i udržování přehledu o důležitých obchodních záležitostech. Hlavní otázky: Potřebujete rychlý a efektivní způsob sledování změn a událostí ve svých operacích? Mohli by si vaši pracovníci udržovat lepší přehled o obchodních aktivitách sledováním podmínek, změn a stavu určitých obchodních priorit? Základní sada

11 Řízení financí FINANCE I Modul Finance I v řešení Microsoft Dynamics AX obsahuje základní funkce, jako je hlavní kniha, správa banky, pohledávky a závazky. Tento modul je předpokladem pro pokročilejší moduly a funkce řešení Microsoft Dynamics AX. Hlavní kniha 1 Správa fl exibilních účetních období, použití spolehlivého postupu roční uzávěrky včetně uzávěrkového formuláře Více nastavitelných deníků s funkcí schvalování Periodické deníky Rozsáhlý systém kontrol zaúčtování včetně ověřování před zaúčtováním Možnost použití více měn a nastavení převodů Vícenásobný strukturovaný rozpočet Rozsáhlé a fl exibilní funkce daňového modulu pro různé typy výpočtů a sestav Pokročilé fi nanční výkazy včetně alternativních řádků Dimenze umožňující členění dat různými způsoby pro fl exibilnější analýzy a snížení složitosti účtové osnovy Příděly k účtům na základě procent Správa banky Odsouhlasování bankovních účtů včetně importu elektronických výpisů (u vybraných zemí) Kontrola nastavení Sledování vkladů, plateb, směnek a zůstatků Elektronický import bankovních výpisů (u vybraných zemí) Pohledávky Sledování úvěrových limitů Flexibilní platební podmínky včetně pokročilých platebních kalendářů a platebních slev Funkce pro zálohové platby Směnečné příkazy (cizí směnky) Funkce návrhů plateb s fl exibilními způsoby platby Volná fakturace (fakturace neskladových položek) Pokročilé vytváření upomínek a výpočet úroků Deník plateb s funkcemi návrhu platby Možnost použití více měn a nastavení převodů Formáty exportu a importu pro elektronické platby Závazky Překlenovací účty Flexibilní platební podmínky včetně pokročilých platebních kalendářů a platebních slev Funkce pro zálohové platby Funkce pro vlastní směnky Funkce návrhů plateb s fl exibilními způsoby platby Různé možnosti zadávání faktur, například samostatné zpracování schválených a neschválených faktur a párování faktur s fyzickými dodávkami Deník plateb s funkcemi návrhu platby Business Essentials 5

12 Možnost použití více měn a nastavení převodů Formáty exportu a importu pro elektronické platby Modul Finance I nabízí nenákladný, rychlý a efektivní způsob registrace finančních transakcí pocházejících ze závazků, pohledávek a hlavní knihy. Hlavní otázka: Tráví vaši zaměstnanci příliš mnoho času ručním zpracování finančních transakcí, údržbou deníků a účtů v hlavní knize? Základní sada FINANCE II Modul Finance II řešení Microsoft Dynamics AX obsahuje mezipodnikové účtování, funkce pro konsolidaci více společností, přidělování účtů, prognózy cashfl ow projekce požadavků na měnu. Modul Finance II pomáhá společnostem předpovídat budoucí fi nanční požadavky a defi novat automatická přidělování pro dimenze na základě předdefi novaných nastavení. Rozšířená hlavní kniha Záznam transakcí mezi společnostmi s funkcemi mezipodnikového účtování Projektování budoucích transakcí na základě závazků s použitím prognóz cashfl ow a kalkulace požadavků na měnu Konsolidace fi nancí více společností online nebo prostřednictvím exportu a importu dat mezi společnostmi Automatická distribuce částek podle předdefi novaných nastavení účtů, dimenzí a procent Řízení a tvorba omezení pro kombinace fi nančních dimenzí Pokročilé funkce hlavní knihy v modulu Finance II pomáhají spravovat vztahy mezi pobočkami a nadřízenou společností. Transakce můžete provádět přímo v příslušné společnosti, což může snížit pracovní zátěž. Modul Finance II také umožňuje vytvářet prognózy cashflow. Můžete tak snadno předpovídat finanční požadavky a likviditu. Vynakládá vaše společnost velké množství zdrojů na ruční sledování operací v pobočkách nebo samostatných obchodních skupin, závodů nebo kanceláří v hlavní knize? Udržujete více samostatných hlavních knih nebo dokonce více architektur systému ve společnosti? Stává se vám, že někdy nedokážete předpovídat budoucí požadavky na cashflow? Finance I

13 DLOUHODOBÝ MAJETEK Modul Dlouhodobý majetek v řešení Microsoft Dynamics AX využívá při sledování dlouhodobého majetku společnosti různé modely rozpočtů a odpisování. Integrace s ostatními částmi řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje objednávat a přijímat položky dlouhodobého majetku prostřednictvím nákupních objednávek a skladu. Správa dlouhodobého majetku Správa celého životního cyklu od pořízení přes odpisy po likvidaci Možnost převodu projektů na položky dlouhodobého majetku pro potřeby kapitalizace a odpisů Udržování informací o stavu majetku Lepší kontrola nad dlouhodobým majetkem s ohledem na přesnost a časovou správnost účtování Více modelů odpisování Prognózy s využitím rozpočtů dlouhodobého majetku IIntegrace s funkcemi nákupu a skladu Zpracování čárových kódů Modul Dlouhodobý majetek pomáhá zákazníkům při správě celého životního cyklu dlouhodobého majetku, od pořízení až po odprodej nebo likvidaci. Hlavní otázky: Trávíte příliš mnoho času sledováním stavu dlouhodobého majetku v hlavní knize a v jiných záznamech? Udržujete více sad údajů o dlouhodobém majetku? Finance I Business Essentials TŘI ÚČTY SPOLEČNOSTI Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje tři účty: Dva účty společnosti. Jeden účet DAT, který je podobný prvním dvěma účtům společnosti, nelze jej však přejmenovat ani odstranit. Na účet DAT lze pohlížet jako na datový účet společnosti, který obsahuje všechny obchodní informace používané řešením Microsoft Základní sada Dynamics AX. NEOMEZENÝ POČET VIRTUÁLNÍCH SPOLEČNOSTÍ Do řešení můžete zahrnout libovolnou tabulku prostřednictvím virtuální společnosti. Lze tak vytvořit libovolný počet datových účtů jiných společností pro sdílení dat ve virtuální společnosti. Do virtuální společnosti můžete například umístit tabulku směnných kurzů a sdílet tyto informace s libovolným počtem jiných datových účtů společnosti. Můžete také sdílet zásoby mezi více společnostmi nebo zpracovávat faktury více společností s použitím jednoho sdíleného účtu. Veškeré změny provedené v tabulce virtuální společnosti se projeví ve všech ostatních datových účtech společností, které tato data sdílí. Jedna virtuální společnost může obsahovat libovolný počet tabulek a do jedné instance databáze lze umístit libovolný počet virtuálních společností. Základní sada 7

14 DIMENZE Dimenze pomáhají analyzovat a klasifi kovat fi nanční transakce. Finanční transakce jsou obvykle uspořádány podle podknihy a čísla účtu. V řešení Microsoft Dynamics AX můžete transakce seskupovat podle různých dimenzí, které jim přiřadíte. Dimenze může představovat nákladové středisko, oblast, typ zákazníka, typ transakce nebo jinou kategorii, podle které chcete klasifi kovat transakce. K dispozici jsou tři výchozí dimenze: Oddělení Nákladové středisko Účel Chcete-li zvýšit úroveň podrobností pro analýzy fi nančních dat nebo zavést nové pohledy na fi nanční data, můžete si pořídit licenci k dalším dimenzím. Všechny funkce pro práci s dimenzemi jsou součástí základní sady Microsoft Dynamics AX. Licenční klíč k dalším dimenzím pouze zvyšuje počet dimenzí, které lze vytvořit. Nastavení dimenzí umožňuje zvýšit nebo snížit počet dimenzí, které jsou v řešení Microsoft Dynamics AX sledovány. Obchodním datům lze například přiřadit dimenze telefonický prodej a internetový prodej, které obchodním manažerům poskytují více informací o hodnotách a výsledcích prodeje. Microsoft Dynamics AX rovněž využívá hierarchické dimenze, které se skládají z více úrovní. Dimenze v hierarchii si zachovávají vlastnosti nadřazené dimenze. Dimenze Hodnoty dimenzí jsou používány a ukládány na úrovni transakcí Data mohou být agregována podle dimenzí při vytváření sestav a dotazů Datové krychle OLAP využívají dimenze k podrobnějším analýzám obchodním dat Pro účty lze nastavit pravidla řídící účtování do hlavní knihy podle použitých dimenzí U základních dat lze nastavit výchozí dimenze, jako jsou účty hlavní knihy a účty zákazníků Lze vytvářet hierarchie dimenzí pro řízení účtování Dimenze pomáhají analyzovat finanční data společnosti z různých pohledů a umožňují dokonalejší sledování hodnot na účtech. Dodatečná úroveň podrobnosti zahrnutá do dat poskytuje mocný nástroj pro analýzy obchodních informací a přeměně nezpracovaných dat v použitelné znalosti. Hlavní otázka: Můžete analyzovat a klasifikovat finanční transakce společnosti s použitím více než tří os, abyste získali podrobné rozpisy hodnot obchodních dat? Základní sada

15 NEOMEZENÝ POČET ÚČTŮ SPOLEČNOSTI Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje tři účty společnosti: Ukázkový účet, který lze použít pro testování a školení (poznamenejme, že k bezpečnému testování lze rovněž použít duplikování aplikace a databáze) Účet DAT, který slouží k ukládání dat přímo nesouvisejících se společností, jako jsou například uživatelská oprávnění Datový účet společnosti, který obsahuje všechny obchodní informace používané řešením Microsoft Dynamics AX Každý další účet společnosti umožňuje uchovávat samostatnou sadu dat pro každou obchodní jednotku nebo pro každého klienta. Transakce provedená s jedním účtem společnosti nemá vliv na data ostatních účtů. Účty pro více společností zákazníkům také umožňují vytvořit samostatnou sadu dat pro každou obchodní skupinu, závod nebo kancelář. Business Essentials I když jsou data jednotlivých účtů společností uchovávána samostatně, je možné, aby různé účty sdílely společné datové tabulky (například PSČ, směnné kurzy nebo data zákazníků a dodavatelů). To omezuje rozsah nadbytečných dat, která je třeba uchovávat. V případě potřeby lze provádět i transakce mezi účty společností. Ukládání a zabezpečení dat Účty společností umožňují uchovávat samostatné sady dat v jedné databázi Samostatné účty společností lze nezávisle upravovat transakce provedené v rámci jednoho účtu nemají vliv na data jiných účtů Domény podporují přístup uživatelů k více účtům společností (viz část Domény na následující straně) Samostatné účty společností umožňují rozdělit obchodní data a pracovat se samostatnými obchodními skupinami v rámci společnosti. Účty společností můžete rovněž využít k uchovávání dat jiných společností. Díky účtům společností může řešení Microsoft Dynamics AX uchovávat samostatné sady dat v rámci jedné instalace. Tyto samostatné sady mohou přitom využívat společné tabulky. To zaručuje integritu dat jednotlivých účtů a může přispět ke snížení celkových nákladů vlastnictví. Hlavní otázky: Kolik samostatných klientských účtů používáte? Jak vytváříte samostatné sady dat pro různé interní obchodní, skupiny, závody nebo kanceláře a jak s nimi dále pracujete? 9 Základní sada

16 DOMÉNY (SKUPINY SPOLEČNOSTÍ) Samostatné účty společností lze seskupovat do domén. Domény v řešení Microsoft Dynamics AX pomáhají při defi nování uživatelských účtů, jejichž členové mají stejná oprávnění pro několik různých účtů společností. Oprávnění jakékoli skupiny uživatelů lze nastavit jednotlivě pro různé domény. Jedna sada účtů společností může patřit do několika domén. Použití domén v řešení Microsoft Dynamics AX usnadňuje definování uživatelských oprávnění v implementacích s velkým počtem účtů společností. S pomocí domén můžete definovat různá přístupová práva pro různé účty společností. Hlavní otázka: Potřebují vaši správci definovat různá uživatelská oprávnění pro různé společnosti? Finance I a Účty společnosti

17 Řízení dodavatelského řetězce OBCHOD Modul Obchod řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá automatizovat celý proces prodeje. Systém při zadávání prodejních objednávek automaticky kontroluje limity úvěru, účetní informace zákazníků a stavy skladu, takže můžete zákazníkům poskytovat aktuální informace. Potvrzení objednávek můžete tisknout, faxovat, odesílat em nebo je publikovat na webu pomocí podnikového portálu. Zákazníkům můžete nabídnout fl exibilní možnosti fakturace, sledovat doobjednávky a zpracovávat vrácené položky. Můžete sledovat nevyřízené položky všech nákupních objednávek. V závislosti na stavu nákupní objednávky můžete přidělit požadované položky k prodejním objednávkám. Obchod Vytváření nákupních objednávek z výrobních zakázek, prodejních objednávek nebo pravidel disponibility skladu Vytváření nákupních objednávek s přímým odkazem na prodejní objednávky pro podporu nákupů JIT (Just-In-Time) Flexibilní a komplexní cenové kalkulace pro lepší přesnost a služby zákazníkům Rychlé zadávání řádků objednávky Přidávání vedlejších nákladů k nákladům položek a cenám prodejních či nákupních objednávek Potvrzování objednávek em přímo z řešení Microsoft Dynamics AX Převod měn u otevřených objednávek v reálném čase Porovnávání nákladů s výnosy Vytváření dobropisů z deníků faktur Tisk dobírkových dokumentů při fakturaci a následné akce s neuhrazenými dobírkami Snadné odsouhlasení hodnot skladu proti transakcím hlavní knihy pro potřeby kontroly Podpora přímých dodávek Automatický převod nákupních jednotek na manipulační jednotky skladu a manipulačních jednotek skladu na prodejní jednotky Tisk informací o doobjednávkách na dodací dokumenty a faktury Automatické nahrazování nedostupných položek alternativami Upozornění na částečné dodávky a připomínky na dokumentech prodejních objednávek Defi nování parametrů pro přijetí při zvýšení nebo snížení dodaného množství Nákladové metody: FIFO (First In/First Out), LIFO (Last In/First Out), standardní nákladová cena, vážený průměr Použití inventurních štítků a přenos do deníku inventur Modul Obchod pomáhá poskytovat kvalitní a spolehlivé služby zákazníkům. Automatizace a optimalizace procesů prodeje a nákupu přispívá ke snižování nákladů. Hlavní otázky: Používáte při sledování objednávek a doobjednávek stále ruční postupy? Jak dlouho vám trvá, než získáte přehled o všech otevřených objednávkách? Můžete rychle sdílet otevřené objednávky s výrobou a nákupem, abyste vaše dodávky byly rychlé a včasné? Finance I Business Essentials 11

18 OBCHODNÍ SMLOUVY Modul Obchodní smlouvy řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá při tvorbě podrobných cenových smluv se zákazníky a dodavateli včetně možnosti speciálních cen a slev pro různé zákazníky, dodavatele a položky. Můžete také automaticky načítat ceny a slevy při zadávání objednávek a defi novat data platnosti cen pro položky i zákazníky. Obchodní smlouvy Defi nování cen, slev, víceřádkových slev a celkových slev pro zákazníky, dodavatele, položky a jejich skupiny Defi nování cen a slev ve všech měnách Defi nování budoucích cen a slev bez ovlivnění současného nastavení Automatické načítání cen a slev při zadávání objednávek Automatický výpočet víceřádkových a celkových slev u objednávek IDENTIFIKACE RFID Microsoft Dynamics AX v rámci funkcí řízení dodavatelského řetězce podporuje technologii identifi kace s použitím rádiových vln (RFID) pro identifi kaci a značení jednotlivých položek. Dokonalejší přehled o skladu a nástroje pro řízení skladu umožňují snížit náklady a dosáhnout lepší spokojenosti zákazníků.. Čtení a zápis štítků RFID-EPC (Radio Frequency Identifi cation-electronic Product Code) Registrace palet a skladových položek a jejich řízení v rámci celého dodavatelského řetězce Rozhraní pro zařízení RFID prostřednictvím produktu Microsoft BizTalk Server Přehled o celém prostředí RFID Možnost vytváření obchodních procesů za účelem automatizace Modul Obchodní smlouvy řešení Microsoft Dynamics AX urychluje zadávání objednávek a pomáhá zajistit správnost cen při prodejních a nákupních transakcích. Modul usnadňuje práci se složitými strukturami cen a slev a může zaměstnancům automaticky poskytovat správné ceny na základě podrobností každé transakce. Díky možnosti dávkových změn cen a slev položek můžete snadno udržovat cenové a slevové struktury. Hlavní otázka: Můžete snadno získat přehled o všech cenových smlouvách se zákazníky a dodavateli? Obchod Identifikace RFID pomáhá zákazníkům při správě a zajišťování shody s legislativou. Čtení a zápis štítků RFID-EPC pomáhá při automatizaci obchodních procesů. Hlavní otázky: Požadují od vás zákazníci dodržování nových zásad označování položek, obalů a palet? Potřebujete velmi podrobnou manipulaci s určitými položkami ve skladu? Microsoft BizTalk RFID Poznamenejme, že Microsoft BizTalk RFID není dosud k dispozici (březen 2007). Nejnovější informace o řešení Microsoft Dynamics AX získáte na portálu PartnerSource na adrese https://mbs.microsoft.com/partnersource/products/axapta

19 LOGISTIKA Modul Logistika řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá zjednodušit celý logistický proces. Můžete podrobně sledovat sklad pomocí dimenzí skladu a dimenzí položek. Řízení karantény umožňuje vyčlenit položky, které potřebujete pro řízení kvality. Podpora čárových kódů umožňuje elektronické sledování položek ve skladu a v systému POS na místě prodeje. Modul také obsahuje fl exibilní a robustní návrhář kusovníku. Prognózy Zadávání a úpravy prodejních a nákupních prognóz Přidělování prognóz k jednotlivým položkám a časovým obdobím s použitím alokačních klíčů Konsolidace prodejních a nákupních prognóz do jedné skladové prognózy Dimenze položek Popis jednotlivých položek s použitím až tří dimenzí: konfigurace, velikosti a barvy Možnost přejmenování dimenzí velikosti a barvy podle konkrétních obchodních potřeb Udržování platných kombinací dimenzí položek s možností ručního nebo automatického přidělování Možnost určení počtu dimenzí položek použitých ve skupinách Definování určitých cen a slev podle kombinací dimenzí položek Dimenze skladu Popis skladování podle jednotlivých skladů Sledování položek s použitím dimenzí sériových čísel a čísel dávek Pokročilé sledování množství na skladě Snadné získání přehledu množství na skladě podle skladů Přechod na podrobné aktuální údaje o množství na skladě podle dimenze položky, dimenze skladu dimenze nebo jejich kombinace Nástroje pro sledování sériových čísel a čísel dávek v celém systému Řízení karantény Ruční nebo automatické vyčleňování položek do karantény při příjmu zboží s použitím karanténních příkazů Možnost prohledávání karanténního skladu ve všech fázích procesu řízení kvality Analýzy ABC Kalkulace analýz ABC na základě výnosů, nákladů, marže a skladových nákladů nebo s uživatelsky definovanými limity Kalkulace analýz ABC podle výnosů, hodnoty nákladů a skladových nákladů Správa kusovníků Možnost udržování více čárových kódů pro jednu položku Víceúrovňové kusovníky s řízením verze a data více kusovníků Postupy schvalování Vzorce pro výpočet proměnné nebo konstantní spotřeby Podpora fiktivních kusovníků Konfigurátor odchylek Možnost zadávání tolerancí odpadu při výpočtu spotřeby Funkce vyhledávání použití Rozvinutí kusovníku pro materiálové plánování a cenové kalkulace na všech úrovních kusovníku Závislé verze kusovníku Rozmístění a skladování Různé zásady pro umisťování a skladování na úrovni celého skladu i jednotlivých položek Definování skladových míst na pěti úrovních: sklad, ulička, stojan, police, přihrádka Zvýšená přesnost díky funkcím RFID (viz část Identifikace RFID) Business Essentials 13

20 Grafický návrhář kusovníku Grafi cká sada pro návrh a údržbu kusovníků a pro udržování přehledu o existujících kusovnících s využitím přetahování myší Všechny úrovně a podúrovně kusovníku jsou viditelné v grafi cké stromové struktuře Přetahování položek z tabulky skladových zásob do kusovníku Přetahování položek z kusovníku do operací technologických postupů Rotační kontrola funkcí, které lze provádět s určitými kusovníky Výstrahy systému pro uživatele, když je kusovník aktivní a nelze jej upravovat Zjednodušená konfi gurace položek a možností nastavení na všech úrovních kusovníku Dimenze zásob Osm různých dimenzí pro určení přesného umístění položek ve skladu: Fyzické umístění: sklad a skladové místo Fyzické umístění: sklad, skladové místo a palety Původ položky: sériové číslo a číslo dávky Charakteristiky: konfi gurace, velikost a barva Podpora čárových kódů Možnost udržování více čárových kódů pro jednu položku Čtení a zápis následujících čtyř typů čárových kódů: EAN128/ UCC128, Code 39, prokládaný 2 z 5, Code 128 Deníky doručení Použití pro registraci položek Zpřístupnění položek ve skladu okamžitě po zaúčtování deníku doručení Možnost ručního nebo automatického doporučování umístění pro příjem a výstup podle nastavení skladu a položky Vyskladňování a dodávky Odesílání elektronických oznámení o dodávkách ASN (Advanced Shipping Notifi cation) příjemcům Možnost určení specifi kací dodávky podle prodejní objednávky nebo zákazníka Modul Logistika pomáhá při flexibilním řízení skladu a nákupu, protože propojuje výrobu, nákup a prodej. Flexibilní návrhář kusovníku zjednodušuje vytváření a sledování kusovníků. Optimalizace nákupních procesů, řízení zásob a skladu pomáhá snižovat náklady na logistiku. Hlavní otázky: Můžete sledovat umístění svých zásob? Stává se vám, že někdy dojde k vyskladnění nesprávných položek? Můžete v případě potřeby rychle vyhledat dříve používané kusovníky a vytvořit z nich nové? Obchod

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Konsolidace. Jediná celosvětová instance. Microsoft Dynamics AX 2009. Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko

Konsolidace. Jediná celosvětová instance. Microsoft Dynamics AX 2009. Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko Konsolidace Microsoft Dynamics AX 2009 Jediná celosvětová instance Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko duben 2009 Obsah Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Aplikační vrstvy aplikace

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích.

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích. Microsoft Business Solutions Axapta Správa financí, nyní součást Microsoft Dynamics, pomáhá efektivně zvyšovat zisky tím, že Vám umožňuje plnou kontrolu nad správou Vašich finančních procesů. Hlavní výhody:

Více

Řízení financí MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

Řízení financí MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 005894_rizeniFinanciFS.qxd 7.2.2005 17:17 StrÆnka 1 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Řízení financí ŘÍZENÍ FINANCÍ Microsoft Business Solutions Navision Řízení financí vám uvolňuje ruce pro vaše podnikání.

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2010 Ing. Karel Nekuža obchodní ředitel 12 Aktualizace 13 POHODA ONLINE 14 Případová studie 16 POHODA E1 17 Efektivní

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze 7 SC09-3606-04 IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více