Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka"

Transkript

1 Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat kvalifi kovaná obchodní rozhodnutí s větší jistotou. Řešení Microsoft Dynamics AX funguje podobně jako další známý software společnosti Microsoft (například Microsoft Offi ce) a spolupracuje s ním. Zaměstnanci mohou bez nutnosti většího školení rychle začít pracovat a soustředit se na to, co je důležité. Microsoft Dynamics AX může snadno spolupracovat se stávajícími podnikovými systémy. Microsoft Dynamics AX automatizuje a zjednodušuje procesy řízení fi nancí, správy zákazníků a dodavatelského řetězce a vzájemně tak spojuje lidi, procesy a informace, ať již se nacházejí kdekoli na světě. Zvyšuje produktivitu a efektivitu podniku a pomáhá zaměstnancům při dosahování obchodních úspěchů. Společnosti používající řešení Microsoft Dynamics AX mohou snadněji využívat globální obchodní příležitosti díky vysokým rychlostem transakcí a podpoře stovek tisíc uživatelů v různých umístěních. Součástí produktu je podpora místních jazyků, měn a právních předpisů pro více než 30 zemí. Řešení je dodáváno prostřednictvím celosvětové sítě partnerů, kteří poskytují specializované služby a místní podporu přizpůsobenou vašim jedinečným potřebám.

2

3 Úvod Jak používat tento dokument Tato stručná referenční příručka je určena pro obchodníky a netechnické pracovníky v organizacích partnerů MCP (Microsoft Certifi ed Partner). Můžete ji použít jako nástroj k seznámení s celým rozsahem řešení a jako pomůcku při popisu jednotlivých modulů a jejich funkcí zákazníkům. Je napsána ve druhé osobě (oslovuje vás ) a umožňuje tak snadno připravovat informace pro zákazníky. Pořadí modulů a funkcí v dokumentu odpovídá ceníku řešení Microsoft Dynamics AX. Partneři tak mohou dokument výhodně využít v kombinaci s ceníkem, když ve spolupráci se zákazníky zjišťují obchodní požadavky pro řešení Microsoft Dynamics AX. Poznamenejme, že i když pro potřeby licenčního modelu BRL (Business Ready Licensing) jsou moduly seskupeny do cenových variant s názvy Business Essentials, Advanced Management, Advanced Management Enterprise a některých dalších součástí, v této příručce jsou všechny funkční moduly nebo součásti řešení Microsoft Dynamics AX popisovány samostatně. U předpokladů pro moduly se také používají názvy jednotlivých modulů místo souhrnných cenových variant. Tato zvýšená úroveň podrobností vám pomůže hlouběji pochopit funkce modulů a součástí. Příručka bude pravidelně aktualizována, jakmile budou k dispozici nové informace o produktu. Nejnovější informace o řešení Microsoft Dynamics AX včetně případných oprav údajů v této příručce naleznete na portálu PartnerSource na adrese https://mbs.microsoft.com/partnersource/products/axapta.

4 Obsah Business Essentials 1 ZÁKLADNÍ SADA 2 Základní sada a databáze Microsoft Dynamics AX 2 Výstrahy 4 ŘÍZENÍ FINANCÍ 5 Finance I 5 Finance II 6 Dlouhodobý majetek 7 Tři účty společnosti 7 Neomezený počet virtuálních společností 7 Dimenze 8 Neomezený počet účtů společnosti 9 Domény (skupiny společností) 10 ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 11 Obchod 11 Obchodní smlouvy 12 Identifi kace RFID 12 Logistika 13 Jazyky v Microsoft Dynamics AX 16 KONFIGURACE A VÝVOJ 17 Runtime modul pro vrstvu BUS 17 Sada pro vývojáře MorphX pro Microsoft Windows 17 Runtime modul pro vrstvu VAR 19 DALŠÍ FUNKCE VARIANTY BUSINESS ESSENTIALS 19 Protokol databáze 19 Elektronické bankovnictví 20 AOS (Application Object Server) 20 Zabezpečení na úrovni záznamu 21 Advanced Management 23 Obchodní analýzy 24 Microsoft Dynamics CRM Server 25 ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 25 Řízení skladu I 25 VÝROBA 26 Zdroje 26 Výroba I 26 Hlavní plánování 27 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 28 Projekt I 28 ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY 30 Automatizace marketingu 30 Telemarketing 31 Automatizace prodeje 32 Řízení prodeje 33 Advanced Management Enterprise 35 ŘÍZENÍ FINANCÍ 36 Nákladové účetnictví I (účtování nákladového střediska) 36 Nákladové účetnictví II (otevřené dimenze) 37 Nákladové účetnictví III (interní nákladové účtování) 37 Nákladové účetnictví IV (fl exibilní plánované náklady) 37 ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 38 Mezipodnikové transakce 38 Řízení skladu II (dimenze zásob) 40

5 VÝROBA 41 Plánování poptávky 41 Výroba II (řízení postupů) 42 Výroba III (správa dílen) 43 Konfi gurátor výrobku I (konfi gurace výrobku) 44 Konfi gurátor výrobku II (konfi gurátor postupu) 45 Konfi gurátor výrobku III (typy ověření) 45 Konfi gurátor výrobku IV (rozšířená konfi gurace výrobku) 46 Dílenské řízení I (čas a docházka) 47 Dílenské řízení záznamy zaměstnanců 47 Dílenské řízení II (registrace práce) 48 Dílenské řízení III (generování mezd) 49 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 50 Projekt II 50 Konfi gurátor výrobku pro podnikový portál 57 Řízení výkonnosti pro podnikový portáll 58 Weboví uživatelé podnikového portálu 58 Rozhraní AIF (Application Integration Framework) 59 Webové služby 60 Dílenské řízení pro podnikový portál 60 KONFIGURACE A VÝVOJ 61 Sada pro vývojáře Web MorphX 61 DALŠÍ FUNKCE VARIANTY ADVANCEMENT MANAGEMENT ENTERPRISE 61 Modul Balanced Scorecard 61 Řízení obchodního procesu 63 Dotazník I 64 Dotazník II 65 Obsah ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY 51 Správa servisu 51 Předplatné servisu 52 SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ 53 Správa lidských zdrojů III 53 PROSTOR PRO SPOLUPRÁCI 54 Podnikový portál 54 Role zaměstnance 55 Role prodejního zástupce 55 Role zákazníka 55 Role dodavatele 56 Role konzultanta 56 Dotazník pro podnikový portál 57 Správa lidských zdrojů pro podnikový portál 57 Další součásti pro varianty Business Essentials a Advanced Management 67 Správa lidských zdrojů I 68 Správa lidských zdrojů II 69 Další záznamy zaměstnanců 70 Microsoft Dynamics AX Business Connector 71 Zdrojový kód X++ 72 Microsoft SQL Server Runtime 73

6

7 Business Essentials Business Essentials Varianta Business Essentials je integrované, výkonné řešení řízení fi nancí a dodavatelského řetězce, určené pro společnosti, které potřebují základní řešení fi nančního řízení a obchodu umožňující snadné škálování s růstem fi rmy. Tato varianta byla zjednodušena s ohledem na snadnou instalaci, zajímavou cenu a rychlé osvojení ze strany uživatelů. 1

8 Základní sada ZÁKLADNÍ SADA A DATABÁZE MICROSOFT DYNAMICS AX Součástí základní sady řešení Microsoft Dynamics AX jsou následující položky: Jeden uživatel Tři účty společnosti Tři fi nanční dimenze Neomezený počet virtuálních společností Jeden konkrétní jazyk Funkce zabezpečení a správy uživatelů Návrhář nabídek a formulářů s technologií IntelliMorph Jeden server AOS (Microsoft Dynamics AX Object Server) Jeden uživatel V ceně základní sady je jeden uživatel. Licence pro další uživatele je možno dokoupit. Účty společnosti a virtuální společnosti Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje tři účty: Dva účty společnosti. Jeden účet DAT, který je podobný prvním dvěma účtům společnosti, nelze jej však přejmenovat ani odstranit. Na účet DAT lze pohlížet jako na datový účet společnosti, který obsahuje všechny obchodní informace používané řešením Microsoft Dynamics AX. Do řešení můžete také zahrnout libovolnou tabulku prostřednictvím virtuální společnosti. Lze tak vytvořit libovolný počet datových účtů jiných společností pro sdílení dat ve virtuální společnosti. Do virtuální společnosti můžete například umístit tabulku směnných kurzů a sdílet tyto informace s libovolným počtem jiných datových účtů společnosti. Můžete také sdílet zásoby mezi více společnostmi nebo zpracovávat faktury více společností s použitím jednoho sdíleného účtu. Veškeré změny provedené v tabulce virtuální společnosti se projeví ve všech ostatních datových účtech společností, které tato data sdílí. Jedna virtuální společnost může obsahovat libovolný počet tabulek a do jedné instance databáze lze umístit libovolný počet virtuálních společností. Jazyky Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje jeden jazyk, který lze používat v uživatelském rozhraní, nápovědě online, formulářích, sestavách, nabídkách, tištěných výkazech, fakturách, nákupních i prodejních objednávkách a dalších obchodních dokumentech, stejně jako v rozhraních podnikového portálu Microsoft Dynamics AX. Další jazyky lze dokoupit (viz část Jazyky v Microsoft Dynamics AX). Microsoft Dynamics AX rovněž podporuje technologii dvoubajtového kódování znaků. Konfigurace systému Při úvodní implementaci jsou instalovány všechny funkce řešení Microsoft Dynamics AX, bez ohledu na to, ke kterým modulům jste se rozhodli zakoupit licenci. Když řešení implementujete poprvé, obdržíte sadu licenčních klíčů v závislosti na zakoupených licencích k modulům. Každý licenční klíč zpřístupňuje část konfi gurace systému a uživatelů a pomocí příslušných možností konfi gurace si můžete vybrat požadované funkce. Nelicencované funkce zůstanou skryty, dokud se je nerozhodnete zpřístupnit. Pak jen stačí zadat licenční klíč k nové funkci a systém tuto funkci zpřístupní. Jednoduchá architektura konfi gurace řešení Microsoft Dynamics AX přináší rychlejší implementaci, nižší náklady na implementaci a údržbu, nižší náklady na upgrade i nižší celkové náklady vlastnictví (TCO).

9 Databáze Microsoft Dynamics AX vyžaduje databázi pro ukládání dat. Obchodní informace vaší společnosti jsou uloženy v jedné databázi. Tato jednoduchá architektura přispívá k jednodušší údržbě a nižším celkovým nákladům. Použití jediné databáze odstraňuje nutnost synchronizace databází a snižuje riziko poškození dat. Řešení Microsoft Dynamics AX zajišťuje všechny operace s databází, jako je vytváření indexů, řazení a synchronizace tabulek. Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 spolupracuje s produkty Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2000 a Oracle Database 10g. Business Essentials 3

10 VÝSTRAHY Výstrahy v řešení Microsoft Dynamics AX umožňují pracovníkům v celé organizaci snadno a rychle vytvářet pravidla zajišťující automatické upozorňování na změny a události, které jsou pro jejich práci důležité. Mohou například obdržet oznámení, když je vytvořen nebo odstraněn záznam zákazníka, když je některá nákupní objednávka otevřená déle než určitý počet dnů nebo když je úloha označena jako dokončená. Výstrahy Uživatelská konfi gurace Intuitivní a snadné nastavení pravidel Sledování podle předdefi novaných kalendářních dat s možností zadání počtu dnů před či po akci nebo určitého dne Sledování podle změn záznamů, určitých polí nebo nastavené hodnoty Podmíněné fi ltrování zajišťující zobrazení výstrah jen při splnění určitých podmínek, například při vytvoření nákupní objednávky pro jistou skupinu dodavatelů Flexibilní doručování prostřednictvím vyhrazené schránky Zobrazit výstrahy, místních oken v řešení Microsoft Dynamics AX nebo ových zpráv v aplikaci Microsoft Offi ce Outlook Rychlý přístup k podrobnostem výstrahy včetně údajů o času vzniku, důvodu výstrahy, hodnot před změnou a po ní Vytváření šablon pravidel výstrah podle konkrétních potřeb a defi nování formátu HTML nebo XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) pro začleňování dat výstrahy do ových zpráv Integrace s aplikací Outlook s možností přechodu k podrobnostem v řešení Microsoft Dynamics AX Funkce vzdáleného přístupu s použitím podnikového portálu Microsoft Dynamics AX zvyšuje efektivitu pracovních postupů, protože umožňuje snadné a rychlé definování výstrah zajišťujících získávání potřebných informací v pravý čas a tedy i udržování přehledu o důležitých obchodních záležitostech. Hlavní otázky: Potřebujete rychlý a efektivní způsob sledování změn a událostí ve svých operacích? Mohli by si vaši pracovníci udržovat lepší přehled o obchodních aktivitách sledováním podmínek, změn a stavu určitých obchodních priorit? Základní sada

11 Řízení financí FINANCE I Modul Finance I v řešení Microsoft Dynamics AX obsahuje základní funkce, jako je hlavní kniha, správa banky, pohledávky a závazky. Tento modul je předpokladem pro pokročilejší moduly a funkce řešení Microsoft Dynamics AX. Hlavní kniha 1 Správa fl exibilních účetních období, použití spolehlivého postupu roční uzávěrky včetně uzávěrkového formuláře Více nastavitelných deníků s funkcí schvalování Periodické deníky Rozsáhlý systém kontrol zaúčtování včetně ověřování před zaúčtováním Možnost použití více měn a nastavení převodů Vícenásobný strukturovaný rozpočet Rozsáhlé a fl exibilní funkce daňového modulu pro různé typy výpočtů a sestav Pokročilé fi nanční výkazy včetně alternativních řádků Dimenze umožňující členění dat různými způsoby pro fl exibilnější analýzy a snížení složitosti účtové osnovy Příděly k účtům na základě procent Správa banky Odsouhlasování bankovních účtů včetně importu elektronických výpisů (u vybraných zemí) Kontrola nastavení Sledování vkladů, plateb, směnek a zůstatků Elektronický import bankovních výpisů (u vybraných zemí) Pohledávky Sledování úvěrových limitů Flexibilní platební podmínky včetně pokročilých platebních kalendářů a platebních slev Funkce pro zálohové platby Směnečné příkazy (cizí směnky) Funkce návrhů plateb s fl exibilními způsoby platby Volná fakturace (fakturace neskladových položek) Pokročilé vytváření upomínek a výpočet úroků Deník plateb s funkcemi návrhu platby Možnost použití více měn a nastavení převodů Formáty exportu a importu pro elektronické platby Závazky Překlenovací účty Flexibilní platební podmínky včetně pokročilých platebních kalendářů a platebních slev Funkce pro zálohové platby Funkce pro vlastní směnky Funkce návrhů plateb s fl exibilními způsoby platby Různé možnosti zadávání faktur, například samostatné zpracování schválených a neschválených faktur a párování faktur s fyzickými dodávkami Deník plateb s funkcemi návrhu platby Business Essentials 5

12 Možnost použití více měn a nastavení převodů Formáty exportu a importu pro elektronické platby Modul Finance I nabízí nenákladný, rychlý a efektivní způsob registrace finančních transakcí pocházejících ze závazků, pohledávek a hlavní knihy. Hlavní otázka: Tráví vaši zaměstnanci příliš mnoho času ručním zpracování finančních transakcí, údržbou deníků a účtů v hlavní knize? Základní sada FINANCE II Modul Finance II řešení Microsoft Dynamics AX obsahuje mezipodnikové účtování, funkce pro konsolidaci více společností, přidělování účtů, prognózy cashfl ow projekce požadavků na měnu. Modul Finance II pomáhá společnostem předpovídat budoucí fi nanční požadavky a defi novat automatická přidělování pro dimenze na základě předdefi novaných nastavení. Rozšířená hlavní kniha Záznam transakcí mezi společnostmi s funkcemi mezipodnikového účtování Projektování budoucích transakcí na základě závazků s použitím prognóz cashfl ow a kalkulace požadavků na měnu Konsolidace fi nancí více společností online nebo prostřednictvím exportu a importu dat mezi společnostmi Automatická distribuce částek podle předdefi novaných nastavení účtů, dimenzí a procent Řízení a tvorba omezení pro kombinace fi nančních dimenzí Pokročilé funkce hlavní knihy v modulu Finance II pomáhají spravovat vztahy mezi pobočkami a nadřízenou společností. Transakce můžete provádět přímo v příslušné společnosti, což může snížit pracovní zátěž. Modul Finance II také umožňuje vytvářet prognózy cashflow. Můžete tak snadno předpovídat finanční požadavky a likviditu. Vynakládá vaše společnost velké množství zdrojů na ruční sledování operací v pobočkách nebo samostatných obchodních skupin, závodů nebo kanceláří v hlavní knize? Udržujete více samostatných hlavních knih nebo dokonce více architektur systému ve společnosti? Stává se vám, že někdy nedokážete předpovídat budoucí požadavky na cashflow? Finance I

13 DLOUHODOBÝ MAJETEK Modul Dlouhodobý majetek v řešení Microsoft Dynamics AX využívá při sledování dlouhodobého majetku společnosti různé modely rozpočtů a odpisování. Integrace s ostatními částmi řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje objednávat a přijímat položky dlouhodobého majetku prostřednictvím nákupních objednávek a skladu. Správa dlouhodobého majetku Správa celého životního cyklu od pořízení přes odpisy po likvidaci Možnost převodu projektů na položky dlouhodobého majetku pro potřeby kapitalizace a odpisů Udržování informací o stavu majetku Lepší kontrola nad dlouhodobým majetkem s ohledem na přesnost a časovou správnost účtování Více modelů odpisování Prognózy s využitím rozpočtů dlouhodobého majetku IIntegrace s funkcemi nákupu a skladu Zpracování čárových kódů Modul Dlouhodobý majetek pomáhá zákazníkům při správě celého životního cyklu dlouhodobého majetku, od pořízení až po odprodej nebo likvidaci. Hlavní otázky: Trávíte příliš mnoho času sledováním stavu dlouhodobého majetku v hlavní knize a v jiných záznamech? Udržujete více sad údajů o dlouhodobém majetku? Finance I Business Essentials TŘI ÚČTY SPOLEČNOSTI Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje tři účty: Dva účty společnosti. Jeden účet DAT, který je podobný prvním dvěma účtům společnosti, nelze jej však přejmenovat ani odstranit. Na účet DAT lze pohlížet jako na datový účet společnosti, který obsahuje všechny obchodní informace používané řešením Microsoft Základní sada Dynamics AX. NEOMEZENÝ POČET VIRTUÁLNÍCH SPOLEČNOSTÍ Do řešení můžete zahrnout libovolnou tabulku prostřednictvím virtuální společnosti. Lze tak vytvořit libovolný počet datových účtů jiných společností pro sdílení dat ve virtuální společnosti. Do virtuální společnosti můžete například umístit tabulku směnných kurzů a sdílet tyto informace s libovolným počtem jiných datových účtů společnosti. Můžete také sdílet zásoby mezi více společnostmi nebo zpracovávat faktury více společností s použitím jednoho sdíleného účtu. Veškeré změny provedené v tabulce virtuální společnosti se projeví ve všech ostatních datových účtech společností, které tato data sdílí. Jedna virtuální společnost může obsahovat libovolný počet tabulek a do jedné instance databáze lze umístit libovolný počet virtuálních společností. Základní sada 7

14 DIMENZE Dimenze pomáhají analyzovat a klasifi kovat fi nanční transakce. Finanční transakce jsou obvykle uspořádány podle podknihy a čísla účtu. V řešení Microsoft Dynamics AX můžete transakce seskupovat podle různých dimenzí, které jim přiřadíte. Dimenze může představovat nákladové středisko, oblast, typ zákazníka, typ transakce nebo jinou kategorii, podle které chcete klasifi kovat transakce. K dispozici jsou tři výchozí dimenze: Oddělení Nákladové středisko Účel Chcete-li zvýšit úroveň podrobností pro analýzy fi nančních dat nebo zavést nové pohledy na fi nanční data, můžete si pořídit licenci k dalším dimenzím. Všechny funkce pro práci s dimenzemi jsou součástí základní sady Microsoft Dynamics AX. Licenční klíč k dalším dimenzím pouze zvyšuje počet dimenzí, které lze vytvořit. Nastavení dimenzí umožňuje zvýšit nebo snížit počet dimenzí, které jsou v řešení Microsoft Dynamics AX sledovány. Obchodním datům lze například přiřadit dimenze telefonický prodej a internetový prodej, které obchodním manažerům poskytují více informací o hodnotách a výsledcích prodeje. Microsoft Dynamics AX rovněž využívá hierarchické dimenze, které se skládají z více úrovní. Dimenze v hierarchii si zachovávají vlastnosti nadřazené dimenze. Dimenze Hodnoty dimenzí jsou používány a ukládány na úrovni transakcí Data mohou být agregována podle dimenzí při vytváření sestav a dotazů Datové krychle OLAP využívají dimenze k podrobnějším analýzám obchodním dat Pro účty lze nastavit pravidla řídící účtování do hlavní knihy podle použitých dimenzí U základních dat lze nastavit výchozí dimenze, jako jsou účty hlavní knihy a účty zákazníků Lze vytvářet hierarchie dimenzí pro řízení účtování Dimenze pomáhají analyzovat finanční data společnosti z různých pohledů a umožňují dokonalejší sledování hodnot na účtech. Dodatečná úroveň podrobnosti zahrnutá do dat poskytuje mocný nástroj pro analýzy obchodních informací a přeměně nezpracovaných dat v použitelné znalosti. Hlavní otázka: Můžete analyzovat a klasifikovat finanční transakce společnosti s použitím více než tří os, abyste získali podrobné rozpisy hodnot obchodních dat? Základní sada

15 NEOMEZENÝ POČET ÚČTŮ SPOLEČNOSTI Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje tři účty společnosti: Ukázkový účet, který lze použít pro testování a školení (poznamenejme, že k bezpečnému testování lze rovněž použít duplikování aplikace a databáze) Účet DAT, který slouží k ukládání dat přímo nesouvisejících se společností, jako jsou například uživatelská oprávnění Datový účet společnosti, který obsahuje všechny obchodní informace používané řešením Microsoft Dynamics AX Každý další účet společnosti umožňuje uchovávat samostatnou sadu dat pro každou obchodní jednotku nebo pro každého klienta. Transakce provedená s jedním účtem společnosti nemá vliv na data ostatních účtů. Účty pro více společností zákazníkům také umožňují vytvořit samostatnou sadu dat pro každou obchodní skupinu, závod nebo kancelář. Business Essentials I když jsou data jednotlivých účtů společností uchovávána samostatně, je možné, aby různé účty sdílely společné datové tabulky (například PSČ, směnné kurzy nebo data zákazníků a dodavatelů). To omezuje rozsah nadbytečných dat, která je třeba uchovávat. V případě potřeby lze provádět i transakce mezi účty společností. Ukládání a zabezpečení dat Účty společností umožňují uchovávat samostatné sady dat v jedné databázi Samostatné účty společností lze nezávisle upravovat transakce provedené v rámci jednoho účtu nemají vliv na data jiných účtů Domény podporují přístup uživatelů k více účtům společností (viz část Domény na následující straně) Samostatné účty společností umožňují rozdělit obchodní data a pracovat se samostatnými obchodními skupinami v rámci společnosti. Účty společností můžete rovněž využít k uchovávání dat jiných společností. Díky účtům společností může řešení Microsoft Dynamics AX uchovávat samostatné sady dat v rámci jedné instalace. Tyto samostatné sady mohou přitom využívat společné tabulky. To zaručuje integritu dat jednotlivých účtů a může přispět ke snížení celkových nákladů vlastnictví. Hlavní otázky: Kolik samostatných klientských účtů používáte? Jak vytváříte samostatné sady dat pro různé interní obchodní, skupiny, závody nebo kanceláře a jak s nimi dále pracujete? 9 Základní sada

16 DOMÉNY (SKUPINY SPOLEČNOSTÍ) Samostatné účty společností lze seskupovat do domén. Domény v řešení Microsoft Dynamics AX pomáhají při defi nování uživatelských účtů, jejichž členové mají stejná oprávnění pro několik různých účtů společností. Oprávnění jakékoli skupiny uživatelů lze nastavit jednotlivě pro různé domény. Jedna sada účtů společností může patřit do několika domén. Použití domén v řešení Microsoft Dynamics AX usnadňuje definování uživatelských oprávnění v implementacích s velkým počtem účtů společností. S pomocí domén můžete definovat různá přístupová práva pro různé účty společností. Hlavní otázka: Potřebují vaši správci definovat různá uživatelská oprávnění pro různé společnosti? Finance I a Účty společnosti

17 Řízení dodavatelského řetězce OBCHOD Modul Obchod řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá automatizovat celý proces prodeje. Systém při zadávání prodejních objednávek automaticky kontroluje limity úvěru, účetní informace zákazníků a stavy skladu, takže můžete zákazníkům poskytovat aktuální informace. Potvrzení objednávek můžete tisknout, faxovat, odesílat em nebo je publikovat na webu pomocí podnikového portálu. Zákazníkům můžete nabídnout fl exibilní možnosti fakturace, sledovat doobjednávky a zpracovávat vrácené položky. Můžete sledovat nevyřízené položky všech nákupních objednávek. V závislosti na stavu nákupní objednávky můžete přidělit požadované položky k prodejním objednávkám. Obchod Vytváření nákupních objednávek z výrobních zakázek, prodejních objednávek nebo pravidel disponibility skladu Vytváření nákupních objednávek s přímým odkazem na prodejní objednávky pro podporu nákupů JIT (Just-In-Time) Flexibilní a komplexní cenové kalkulace pro lepší přesnost a služby zákazníkům Rychlé zadávání řádků objednávky Přidávání vedlejších nákladů k nákladům položek a cenám prodejních či nákupních objednávek Potvrzování objednávek em přímo z řešení Microsoft Dynamics AX Převod měn u otevřených objednávek v reálném čase Porovnávání nákladů s výnosy Vytváření dobropisů z deníků faktur Tisk dobírkových dokumentů při fakturaci a následné akce s neuhrazenými dobírkami Snadné odsouhlasení hodnot skladu proti transakcím hlavní knihy pro potřeby kontroly Podpora přímých dodávek Automatický převod nákupních jednotek na manipulační jednotky skladu a manipulačních jednotek skladu na prodejní jednotky Tisk informací o doobjednávkách na dodací dokumenty a faktury Automatické nahrazování nedostupných položek alternativami Upozornění na částečné dodávky a připomínky na dokumentech prodejních objednávek Defi nování parametrů pro přijetí při zvýšení nebo snížení dodaného množství Nákladové metody: FIFO (First In/First Out), LIFO (Last In/First Out), standardní nákladová cena, vážený průměr Použití inventurních štítků a přenos do deníku inventur Modul Obchod pomáhá poskytovat kvalitní a spolehlivé služby zákazníkům. Automatizace a optimalizace procesů prodeje a nákupu přispívá ke snižování nákladů. Hlavní otázky: Používáte při sledování objednávek a doobjednávek stále ruční postupy? Jak dlouho vám trvá, než získáte přehled o všech otevřených objednávkách? Můžete rychle sdílet otevřené objednávky s výrobou a nákupem, abyste vaše dodávky byly rychlé a včasné? Finance I Business Essentials 11

18 OBCHODNÍ SMLOUVY Modul Obchodní smlouvy řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá při tvorbě podrobných cenových smluv se zákazníky a dodavateli včetně možnosti speciálních cen a slev pro různé zákazníky, dodavatele a položky. Můžete také automaticky načítat ceny a slevy při zadávání objednávek a defi novat data platnosti cen pro položky i zákazníky. Obchodní smlouvy Defi nování cen, slev, víceřádkových slev a celkových slev pro zákazníky, dodavatele, položky a jejich skupiny Defi nování cen a slev ve všech měnách Defi nování budoucích cen a slev bez ovlivnění současného nastavení Automatické načítání cen a slev při zadávání objednávek Automatický výpočet víceřádkových a celkových slev u objednávek IDENTIFIKACE RFID Microsoft Dynamics AX v rámci funkcí řízení dodavatelského řetězce podporuje technologii identifi kace s použitím rádiových vln (RFID) pro identifi kaci a značení jednotlivých položek. Dokonalejší přehled o skladu a nástroje pro řízení skladu umožňují snížit náklady a dosáhnout lepší spokojenosti zákazníků.. Čtení a zápis štítků RFID-EPC (Radio Frequency Identifi cation-electronic Product Code) Registrace palet a skladových položek a jejich řízení v rámci celého dodavatelského řetězce Rozhraní pro zařízení RFID prostřednictvím produktu Microsoft BizTalk Server Přehled o celém prostředí RFID Možnost vytváření obchodních procesů za účelem automatizace Modul Obchodní smlouvy řešení Microsoft Dynamics AX urychluje zadávání objednávek a pomáhá zajistit správnost cen při prodejních a nákupních transakcích. Modul usnadňuje práci se složitými strukturami cen a slev a může zaměstnancům automaticky poskytovat správné ceny na základě podrobností každé transakce. Díky možnosti dávkových změn cen a slev položek můžete snadno udržovat cenové a slevové struktury. Hlavní otázka: Můžete snadno získat přehled o všech cenových smlouvách se zákazníky a dodavateli? Obchod Identifikace RFID pomáhá zákazníkům při správě a zajišťování shody s legislativou. Čtení a zápis štítků RFID-EPC pomáhá při automatizaci obchodních procesů. Hlavní otázky: Požadují od vás zákazníci dodržování nových zásad označování položek, obalů a palet? Potřebujete velmi podrobnou manipulaci s určitými položkami ve skladu? Microsoft BizTalk RFID Poznamenejme, že Microsoft BizTalk RFID není dosud k dispozici (březen 2007). Nejnovější informace o řešení Microsoft Dynamics AX získáte na portálu PartnerSource na adrese https://mbs.microsoft.com/partnersource/products/axapta

19 LOGISTIKA Modul Logistika řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá zjednodušit celý logistický proces. Můžete podrobně sledovat sklad pomocí dimenzí skladu a dimenzí položek. Řízení karantény umožňuje vyčlenit položky, které potřebujete pro řízení kvality. Podpora čárových kódů umožňuje elektronické sledování položek ve skladu a v systému POS na místě prodeje. Modul také obsahuje fl exibilní a robustní návrhář kusovníku. Prognózy Zadávání a úpravy prodejních a nákupních prognóz Přidělování prognóz k jednotlivým položkám a časovým obdobím s použitím alokačních klíčů Konsolidace prodejních a nákupních prognóz do jedné skladové prognózy Dimenze položek Popis jednotlivých položek s použitím až tří dimenzí: konfigurace, velikosti a barvy Možnost přejmenování dimenzí velikosti a barvy podle konkrétních obchodních potřeb Udržování platných kombinací dimenzí položek s možností ručního nebo automatického přidělování Možnost určení počtu dimenzí položek použitých ve skupinách Definování určitých cen a slev podle kombinací dimenzí položek Dimenze skladu Popis skladování podle jednotlivých skladů Sledování položek s použitím dimenzí sériových čísel a čísel dávek Pokročilé sledování množství na skladě Snadné získání přehledu množství na skladě podle skladů Přechod na podrobné aktuální údaje o množství na skladě podle dimenze položky, dimenze skladu dimenze nebo jejich kombinace Nástroje pro sledování sériových čísel a čísel dávek v celém systému Řízení karantény Ruční nebo automatické vyčleňování položek do karantény při příjmu zboží s použitím karanténních příkazů Možnost prohledávání karanténního skladu ve všech fázích procesu řízení kvality Analýzy ABC Kalkulace analýz ABC na základě výnosů, nákladů, marže a skladových nákladů nebo s uživatelsky definovanými limity Kalkulace analýz ABC podle výnosů, hodnoty nákladů a skladových nákladů Správa kusovníků Možnost udržování více čárových kódů pro jednu položku Víceúrovňové kusovníky s řízením verze a data více kusovníků Postupy schvalování Vzorce pro výpočet proměnné nebo konstantní spotřeby Podpora fiktivních kusovníků Konfigurátor odchylek Možnost zadávání tolerancí odpadu při výpočtu spotřeby Funkce vyhledávání použití Rozvinutí kusovníku pro materiálové plánování a cenové kalkulace na všech úrovních kusovníku Závislé verze kusovníku Rozmístění a skladování Různé zásady pro umisťování a skladování na úrovni celého skladu i jednotlivých položek Definování skladových míst na pěti úrovních: sklad, ulička, stojan, police, přihrádka Zvýšená přesnost díky funkcím RFID (viz část Identifikace RFID) Business Essentials 13

20 Grafický návrhář kusovníku Grafi cká sada pro návrh a údržbu kusovníků a pro udržování přehledu o existujících kusovnících s využitím přetahování myší Všechny úrovně a podúrovně kusovníku jsou viditelné v grafi cké stromové struktuře Přetahování položek z tabulky skladových zásob do kusovníku Přetahování položek z kusovníku do operací technologických postupů Rotační kontrola funkcí, které lze provádět s určitými kusovníky Výstrahy systému pro uživatele, když je kusovník aktivní a nelze jej upravovat Zjednodušená konfi gurace položek a možností nastavení na všech úrovních kusovníku Dimenze zásob Osm různých dimenzí pro určení přesného umístění položek ve skladu: Fyzické umístění: sklad a skladové místo Fyzické umístění: sklad, skladové místo a palety Původ položky: sériové číslo a číslo dávky Charakteristiky: konfi gurace, velikost a barva Podpora čárových kódů Možnost udržování více čárových kódů pro jednu položku Čtení a zápis následujících čtyř typů čárových kódů: EAN128/ UCC128, Code 39, prokládaný 2 z 5, Code 128 Deníky doručení Použití pro registraci položek Zpřístupnění položek ve skladu okamžitě po zaúčtování deníku doručení Možnost ručního nebo automatického doporučování umístění pro příjem a výstup podle nastavení skladu a položky Vyskladňování a dodávky Odesílání elektronických oznámení o dodávkách ASN (Advanced Shipping Notifi cation) příjemcům Možnost určení specifi kací dodávky podle prodejní objednávky nebo zákazníka Modul Logistika pomáhá při flexibilním řízení skladu a nákupu, protože propojuje výrobu, nákup a prodej. Flexibilní návrhář kusovníku zjednodušuje vytváření a sledování kusovníků. Optimalizace nákupních procesů, řízení zásob a skladu pomáhá snižovat náklady na logistiku. Hlavní otázky: Můžete sledovat umístění svých zásob? Stává se vám, že někdy dojde k vyskladnění nesprávných položek? Můžete v případě potřeby rychle vyhledat dříve používané kusovníky a vytvořit z nich nové? Obchod

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích.

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích. Microsoft Business Solutions Axapta Správa financí, nyní součást Microsoft Dynamics, pomáhá efektivně zvyšovat zisky tím, že Vám umožňuje plnou kontrolu nad správou Vašich finančních procesů. Hlavní výhody:

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl Laboratorní software Laboratorní software LabX Flexibilita pracovních postupů Transparentní provoz Široké možnosti bezproblémového připojení Bezpečnost procesů LabX Výkon na Váš stůl Software LabX Jednoduše

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Tento dokument byl přeložen strojově, bez lidského zásahu. Obsah je poskytován tak jak je bez jakékoli záruky

Více

CRM v Microsoft Office Outlook

CRM v Microsoft Office Outlook CRM v Microsoft Office Outlook Také nová verze Microsoft Dynamics CRM spoléhá na to, že uživatelé při výkonu svých standardních úkolů budou již v podstatě vyplňovat vstupní data CRM systému. Obchodníci

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search Agenda SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA (B1A) Analytic Content and Enterprise Search Přehled Dashboardy

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 Vaše cesta k operativnímu leasingu Page 2 Dceřinná společnost LeasePlan Corporation V České republice od roku 1995 (obchodně od 1996) Certifikát

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

PRINTVIS: Vaše řešení pro řízení procesů v polygrafii. a souvisejících oborech, postavené na Microsoft Dynamics NAV

PRINTVIS: Vaše řešení pro řízení procesů v polygrafii. a souvisejících oborech, postavené na Microsoft Dynamics NAV PRINTVIS: Vaše řešení pro řízení procesů v polygrafii a souvisejících oborech, postavené na Microsoft Dynamics NAV PrintVis: Vaše řešení pro řízení procesů v polygrafii a souvisejících oborech, postavené

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz AuditPro Jakub Lukeš obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz tel: +420 777 746 613 truconnexion a.s. pobočka Praha Kodaňská 46 Praha 10 Společnosti truconnexion, a.s. Vývoj

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Řízení agendy pojišťovacích makléřů

Řízení agendy pojišťovacích makléřů Řízení agendy pojišťovacích makléřů Produkt Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i větší makléřské kanceláře k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů. Základní charakteristika

Více

Konsolidace. Jediná celosvětová instance. Microsoft Dynamics AX 2009. Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko

Konsolidace. Jediná celosvětová instance. Microsoft Dynamics AX 2009. Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko Konsolidace Microsoft Dynamics AX 2009 Jediná celosvětová instance Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko duben 2009 Obsah Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Aplikační vrstvy aplikace

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Microsoft Business Solutions Navision vám dává volnost můžete se soustředit pouze na vaše podnikání. Microsoft Navision zajišťuje

Více

Řízení financí MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

Řízení financí MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 005894_rizeniFinanciFS.qxd 7.2.2005 17:17 StrÆnka 1 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Řízení financí ŘÍZENÍ FINANCÍ Microsoft Business Solutions Navision Řízení financí vám uvolňuje ruce pro vaše podnikání.

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons LFC Group, s.r.o. Martin Šveda ředitel společnosti Společnost LFC Group, s.r.o. Agenda Představení společnosti LFC Group, s.r.o. Otázky / kvíz Implementace a konzultační

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

ORACLE ZÁVAZKY. Prohlížení schválených splátek nájemného, které jsou importovány z modulu Oracle Property Manager.

ORACLE ZÁVAZKY. Prohlížení schválených splátek nájemného, které jsou importovány z modulu Oracle Property Manager. ORACLE ZÁVAZKY Oracle Závazky je aplikace pro správu výdajů, která zrychluje proces od nákupu po platbu a zároveň umožňuje účinné finanční řízení a poskytuje strategické informace o finančním hospodaření.

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program TRIFID slouží pro řízení skladu a prodej zboží v malých a středních firmách. Nejčastěji je používán v maloobchodních prodejnách. Specializované verze programu jsou určeny

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Hromadné licence Adobe. Program Value Incentive Plan (VIP) společnosti Adobe Průvodce programem

Hromadné licence Adobe. Program Value Incentive Plan (VIP) společnosti Adobe Průvodce programem Hromadné licence Adobe Program Value Incentive Plan (VIP) společnosti Adobe Průvodce programem Verze 4.0 listopad 4, 2013 Obsah Souhrnné informace o programu Value Incentive Plan... 4 Funkce programu...

Více

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV Business Logic Provider for Firemní řešení ELO pro Microsoft Dynamics NAV Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV ELO Business Logic Provider (BLP) umožňuje

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem PŘÍNOSY ŘEŠENÍ NETSUITE Přínosy zjištěné

Více

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o.

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. Obsah: Komu je systém určen...3 Architektura, hardwardová náročnost, platformy...3 Stručný souhrn funkcí...3 Ceník...6 Časový harmonogram

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více