Návrh kombinovaného nábytku a doplňků pro kočky a lidi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh kombinovaného nábytku a doplňků pro kočky a lidi"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí Diplomová práce Návrh kombinovaného nábytku a doplňků pro kočky a lidi Bc. Regína Orálková Vedoucí práce: Ing. Jan Bomba, Ph.D ČZU v Praze

2 "Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Interiérové zařízení pro domácí zvířata vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jana Bomby Ph.D. a použila jen prameny, které uvádím v seznamu použitých zdrojů. Jsem si vědoma že zveřejněním diplomové práce souhlasím s jejím zveřejněním dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění, a to bez ohledu na výsledek její obhajoby." V... dne... Podpis autora

3 PODĚKOVÁNÍ Zde bych chtěla poděkovat vedoucímu diplomové práce Ing. Janu Bombovi, Ph.D. za jeho připomínky a rady. Děkuji našim třem kočičím mazlíčkům, kteří mi byli velkou inspirací a úžasně spolupracovali s tvorbou metodiky měřícího systému a s ozkoušením některých navrhovaných variant. Dále sděluji své díky všem, kteří se mnou konzultovali práci a také těm, kteří se zúčastnili mých průzkumů a diskutovali se mnou o potřebách koček a nakonec také jejich mazlíčkům.

4 Abstrakt Práce pojednává o navrhování a konstruování nábytku pro kočky v rámci současného sortimentu na trhu. Tato studie je zaměřená na kočku domácí (felis catus) a jelikož je problematika velmi rozsáhlá, věnuje se jí skoro celá tato práce. Součástí je průzkum mezi chovateli středně velkých domácích zvířat - koček a psů. Práce dále zavádí pojem felinometrie, využívá jeho principů a popisuje její provedení. Zabývá se také charakteristikou kočky a její osobností. Žádná podobná studie doposud nebyla vytvořena při navrhování kočičího nábytku a jelikož se současný trh s tímto nábytkem rozvíjí jako nikdy předtím, zaměřuje se tato práce na danou problematiku. Stanovuje minimální, maximální a vhodné rozměry vycházející z felinometrie při návrhu nábytku pro kočky. Výsledky jsou použity pro návrh zařízení a doplňků pro kočky a kombinovaného nábytku pro kočky a lidi. V rámci práce bylo navrženo 7 kusů nábytku. Klíčová slova: Felinometrie, interiérový nábytek, nábytek pro kočky, kočka domácí, felis catus.

5 Abstract The thesis discusses design and construction of furniture for felines at the current market. Because the issues about felids is very extensive the thesis mainly focuses on the domestic cat. The work surveys among owners of the medium-size pets - cats and dogs. The thesis also introduces the concept of felinometry, uses its principles and describes its implementation. It also shows the characteristic of the cat and its personality. No such a study has been made in designing of furniture for felines and since the current pets furniture market develops as never before, this work focuses on the issue. Lays down the minimum, the maximum and the appropriate dimensions based on felinometry in cats furniture design. The results are used to design furnishings and accessories for felines and also combined furniture for cat and humans. There were designed seven pieces of furniture overall in this work. Key words: Felinometry, interior furniture, interior furnishing, furnishing for felines, house cat, felis catus.

6 Obsah 1 Úvod 14 2 Cíle práce 16 3 Rozbor problematiky České domácnosti Welfare Porozumění kočce Historie Kdo je kočka Kočka jako lovec Kočka jako kořist Komunikace koček Nepřímá komunikace Přímá komunikace Etogram kočky Pocit bezpečí Příjem potravy Péče o tělo Spánek Hra Kočičí zrak Plemena koček Současný sortiment nábytku pro zvířata Odpočinkový sortiment Odpočinkový Imitační nábytek Pelíšky Škrabací sortiment Typy škrabadel Konstrukční materiály Obalové materiály Pohybový sortiment Kombinovaný nábytek pro kočky a lidi Nenábytkový sortiment 62

7 4 Metodika Dotazník Cílová skupina Metoda výzkumu Felinometrie Cílová skupina Metoda výzkumu 66 5 Výsledky Dotazníkové šetření Charakteristika respondentů Vyhodnocení otázek Felinometrie Testované subjekty Trénink Měření Vyhodnocení dat Návrh Konferenční stolek Šplhadlo ke skříni jídelní židle pro kočku Zavěšené odpočívadlo s hračkami Šplhací spirálová věž Televizní skříň s průchodem pro kočku Kočičí strom Grafické zpracování návrhů Diskuze Závěr Seznam literatury a použitých zdrojů Přílohy 116

8 Seznam obrázků Obr. 1 - Kočka dravec Obr. 2 - Největší kočičí strom na světě Tree of Marie Obr. 3 - Přátelský postoj Obr. 4 - Relaxovaná kočka Obr. 5 - Nervózní kočka Obr. 6 - Oddalující postoj Obr. 7 - Kočičí pelíšek akrylátový Obr. 8 - Postel pro zvířata Obr. 9 - Polštář MollyMutt Obr Gauč pro kočky Obr. 11 Zavěšený pelíšek Obr Pelíšek připevněný ke křeslu Obr Kapsa Mungo & Maud Obr Kombinované škrabadlo Obr Škrabadlo Cat-On Obr Sisalové vlákno Obr Balíky sisalu připravené k exportu Obr Kokosový ořech Obr Šplhací kmen HiCat Obr Bavlněné polštářové šplhadlo Obr Kočkodromy v interiéru Obr Kočičí lávky Obr Detaily kočičí lávky Obr Vybavení interiéru Obr Interiér na míru Obr Přírodní strom... 57

9 Obr Montovaný strom Obr Moderní kočičí strom Obr Dřevěný kočičí strom Obr Kompletní prostor pro kočku Obr Klasický Catwheel s rozměry Obr Moderní Catwheel z MDF Obr Použití Catwheelu Obr Kombinovaný nábytek gauč s prolézačkou Obr Kombinovaná knihovna s kočičím stromem Obr Stylové dřevěné misky Obr Akrylátový držák na misky Obr Designová miska od Miriam Mirri Obr Skříňová kočičí toaleta Obr Testovací figuríny Obr Rozměry kočky v leže (bokorys) Obr Rozměry kočky v leže (půdorys) Obr Výška sedící kočky Obr Rozměry kočky stočené v klubíčku varianta A Obr Rozměry kočky stočené v klubíčku varianta B Obr Dosah škrabající kočky Obr Navrhovaná kolekce nábytku Obr Konferenční stolek Obr Rozměry stolku Obr Varianty kočičího pelíšku Obr Šplhadlo na skříň Obr Rozměry šplhadla... 92

10 Obr Detaily Obr Jídelní židle pro kočku Obr Výpočet momentů Obr Působiště sil v konstrukci Obr Rozměry židle Obr Přídavné závaží Obr Zavěšené odpočívadlo Obr Zavěšené odpočívadlo Obr Rozměry zavěšeného odpočívadla Obr Kočičí věž Obr Stolek pod TV Obr Rozměry stolku pod TV Obr Kočičí strom Obr Rozměry pelíšku "O" Obr Rozměry chlupatého šplhadla Obr Rozměry kočičího stromu Obr Vizualizace kočičího nábytku Obr Vizualizace kočičího nábytku Obr Vizualizace kočičího nábytku

11 Seznam tabulek Tab. 1 - Pohlaví Tab. 2 - Vlastnictví zvířete vzhledem k pohlaví Tab. 3 - Věkové skupiny Tab. 4 - Nejvyšší dosažené vzdělání Tab. 5 - Vlastnictví zvířete vzhledem k nejvyššímu dosaženému vzdělání Tab. 6 - Kladný vztah ke zvířatům Tab. 7 - Náročnost péče Tab. 8 - Náročnost péče podle druhu zvířete Tab. 9 - Závislost obliby zvířete na jeho vlastnictví Tab Nejdražší zakoupená věc Tab Výrobky majitelů zvířat Tab Závislost vlastnictví zvířete na ochotě sdílení nábytku s ním Tab Pořízení zvířete v budoucnu celkově Tab Rozměry koček Tab Zkrácená tabulka průměrných hodnot jednotlivých skupin Tab Minimální doporučené hodnoty... 87

12 Seznam grafů Graf 1 - Relativní četnosti chovu Graf 2 - Pohlaví respondentů Graf 3 - Vlastnictví zvířat mezi muži a ženami Graf 4 - Očekávané vlastnosti kočky Graf 5 - Očekávané vlastnosti psa Graf 6 - Preference u majitelů koček Graf 7 - Preference u majitelů psů Graf 8 - Odhadované měsíční náklady domácnosti na péči o zvířata Graf 9 - Odhadované měsíční náklady chovatelů koček a útulků Graf 10 - Domácí výroba předmětů pro zvířata Graf 12 - Rozdíly v názorech na sdílení nábytku Graf 13 - Oblíbenost míst zvířetem Graf 14 - Pořízení zvířete v budoucnu Graf 14 - Závislost výšky kočky v sedu na její délce Graf 15 - Závislost šířky kočky na její délce Graf 16 - Délka kočky podle velikostní skupiny Graf 17 - Šířka kočky podle typu postavy... 86

13 ÚVOD 1 ÚVOD Výrobci a návrháři nábytku využívají pro svou práci antropometrických údajů. Jako první o lidských proporcích napsal starověký římský architekt a teoretik Marcus Vitruvius Pollio ve své knize Deset knih o Architektuře. Později se o antropometrii zajímali i známí architekti a umělci jako Leonardo da Vinci, Le Corbusier a Henri Dreyfuss. Spolu ruku v ruce s antropometrií jde i ergonomie. Ta se zabývá uzpůsobením tvarů a rozměrů předmětů v prostředí tak, aby jejich používání bylo co nejvíce efektivní a zároveň neohrožovalo uživatele. Těmito systémy rozměrů byly vyřešeny hlavní lidské požadavky na nábytek. V současnosti se velmi rozvíjí trh se sortimentem pro zvířata. Do poloviny minulého století by na to ale nikdo nepomyslel. Je možné, že se na zvířata díváme jinak? Jak moc jsme jim podobní? Darwin Jako jeden z prvních zmiňoval příbuznost mezi lidmi a zvířaty. Srovnával zvířata anatomicky a velkou podobnost viděl v našich duševních pochodech. Tvrdil, že zvířata jsou velmi emocionální ve společenském životě, lásce a přátelství. Mezi city zvířat nalezl i prvky altruismu a empatie, dokonce i smyslu pro humor. Uvědomoval si, že mohou tvořit, představovat si, logicky a abstraktně uvažovat. Současnými vědci jsou tyto jeho myšlenky stále více potvrzovány. Zvířata jsou nám, lidem, velmi podobná a vědci k nim postupně mění svůj přístup. Tím, že se snažili zvířatům zajistit dobré životní podmínky v laboratořích, vzniklo welfare. Myšlenkou nábytku pro kočky jsem se začala zabývat, když jsem pochopila, jak rozdílné kočky oproti běžným domácím zvířatům jsou. Vždyť jsou to právě kočky, které trpí na nemoci z psychických důvodů nejvíce ze všech domácích zvířat. Velmi často doplácí na nevhodné domácí prostředí, ve kterém jsou drženy. Pochopení kočky je proto jednou z klíčových částí. Pro vytvoření kočičího nábytku zatím neexistuje žádný ucelený metrický systém, který by fungoval podobně jako u psího nebo lidského nábytku. Výrobci zařízení pro kočky stále mnohdy experimentují, vycházejí z vlastních závěrů a individuálního měření se zvířaty. I samotné kočičí rozměry byly dosud zkoumány jen poskromnu a takovým způsobem, který není aplikovatelný pro nábytkářství. Za posledních pár let se objevilo několik 14

14 ÚVOD somatometrických studií zaměřených na psi. Další se zaměřily na oblečky, na psí boudy či jiný psí nábytek. Součástí práce je také průzkum současného sortimentu pro kočky, dotazníkové šetření, které dokreslí problematiku z pohledu českých majitelů koček v porovnání s majiteli psů a nakonec experimentální měření některých somatometrických rozměrů koček, které jsou dále zapracovány do konkrétních návrhů kombinovaného nábytku pro kočky a lidi. 15

15 CÍLE 2 CÍLE PRÁCE Cílem práce je vytvoření návrhu nábytku a dalších zařizovacích předmětů, v nichž se skloubí funkce jak pro člověka, tak pro kočky domácí, včetně předmětů jen pro zvířata, které doplní bytové interiéry. Cílem není navrhnout čistě stylový kousek nábytku, ale popsat potřeby kočky domácí ze všech možných hledisek a navrhnout systém řešení domácího prostředí pro kočku tak, aby se v něm cítila co nejlépe. K vytvoření návrhu jsou definovány dílčí cíle: 1 Prvním krokem je nashromáždění dat z dostupných zdrojů o sortimentu pro kočky, který je prodáván a vyráběn ve České republice a ve světě. Data jsou vybírána od českých a zahraničních výrobců a prodejců. Jelikož se práce soustředí na kočičí nábytek, část podkladů se týká literatury o kočkách. 2 Na základě nalezených materiálů bude rozdělen současný sortiment pro kočky, podle jednotlivých funkčních typů. Součástí práce je pojednání o kočkách z různých hledisek, která mohou ovlivňovat výslednou podobu nábytku a také celkový přehled o vztahu lidí a koček. 3 Následně je součástí úkolu provést kvantitativní dotazníkovou akci orientující se na chovatele koček a na chovatele psů pro porovnání. Dotazník bude sloužit především k určení celkového zájmu o zvířecí nábytek a ochotu lidí sdílet zařízení a investovat do zvířecích doplňků a hraček. 4 Podstatnou část práce tvoří samotné somatometrické měření koček domácích (Felis catus), ze kterého bude nábytek vycházet. Bude sloužit jako zdroj informací o prostorové náročnosti kočky. 5 Hlavním cílem této práce je vytvoření uceleného grafického návrhu kombinovaného nábytku a doplňků pro kočky a lidi na základě výsledků průzkumů, měření a dostupných zdrojů. 16

16 ROZBOR PROBLEMATIKY 3 ROZBOR PROBLEMATIKY Kočka patří bezesporu již dlouhodobě mezi velmi oblíbené domácí mazlíčky. Oblíbily si ji velice známé osobnosti jako například spisovatel Sir Walter Scott, Victor Hugo, Alexander Dumas, francouzský kardinál Richelieu, politici jako Theodor Roosvelt nebo Winston Churchill, malíři jako Renoir a Monet a mnoho, mnoho dalších. V České republice je kočka velice oblíbeným domácím zvířetem a v současnosti se u nás chová kolem jednoho milionu koček. Lidé utratí za její péči nemalé finanční prostředky. Kdo však chová zvíře, měl by si být vědom jedné věci. Kočka, stejně jako každé jiné zvíře, je chráněna zákonem České národní rady č. 246/1992 Sb,. paragrafem 13 na ochranu zvířat proti týrání, podle kterého, každý, kdo chová zvíře, nebo se ujal toulavého, popřípadě opuštěného zvířete, odpovídá za jeho zdraví a dobrý stav. Dále podle zákona zvíře nesmí být prodáno nebo dáno osobě mladší 15 let bez souhlasu jeho rodičů nebo jiné osoby mající k této osobě rodičovskou zodpovědnost (MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, 1992). Při navrhování nábytku pro kočky je proto potřeba vzít v úvahu, že výrobek nesmí zvíře ohrožovat, způsobovat mu utrpení a strach. Ze všeobecné deklarace OSN na ochranu zvířat je definováno pět základních svobod zvířat, které je třeba respektovat. Je to svoboda od hladu a žízně. To znamená, že by například kočce měl být umožněn přístup vodě a krmivu. Druhou je svoboda od nepohodlí, která se interpretuje jako poskytnutí vhodného prostředí včetně přístřešku a pohodlné odpočinkové části. Asi nejznámější je svoboda od bolesti, poranění a nemoci, dále od strachu a stresu. Kočka by měla žít v takových podmínkách, které jí nezpůsobují mentální utrpení. V neposlední řadě má svobodu na uplatnění svého přirozeného chování. Tudíž je nutné zajistit dostatečný prostor s odpovídajícím zařízením nebo také společnosti zvířat stejného druhu (WSPA, 2013). 17

17 ROZBOR PROBLEMATIKY 3.1 ČESKÉ DOMÁCNOSTI Podle agentury Focus (2010) chová v České republice domácí zvíře přibližně polovina domácností, což je 51 případů ze sta. Pořizují si nejčastěji psa (75%) a kočku (40%), dále akvarijní rybičky (16%), papoušky (12,5%) a hlodavce (11%). Lidé si nejčastěji osvojí zvíře jako dobrého společníka, ale i jako koníčka. Dvacet procent lidí uvádí hlavní důvod pro pořízení kočky jako mazlíčka pro děti. Lze předpokládat, že děti a zvířata velmi často žijí pod společnou střechou a tráví spolu značnou část svého volného času. Podle paní Lenky Venclíkové, organizátorky z mezinárodní výstavy koček v Kongresovém centru v roce 2008, v České republice obliba koček vzrůstá na úkor psích chovatelů. To je zapříčiněno nejspíše pracovní vytížeností současných lidí. Britové potvrdili, že vzdělání chovatelů koček je vyšší než je tomu u chovatelů psů (Moore, 2010). Díky tomu se dá skutečně předpokládat, že lidé, trávící hodně času v práci, nemají příliš čas na jiné domácí zvíře. Kočky nejsou tak časově náročné a mnohdy mají i psí povahu nebo vzhled. Nejvíce populární jsou však kočky krátkosrsté s divokými rysy (Novinky.cz, 2008). Kočky v České republice chovají nejčastěji lidé ve věku let. Ve 40% případů dokonce chovají více než jednu kočku. Více než polovina chovatelů koček vnímá své zvířátko jako člena rodiny a další třetina k němu chová silné citové vazby jako k příteli, miláčkovi nebo dokonce k dítěti. Podle průzkumu Sheby v roce 2013 nejčastěji chovají lidé kočky ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Dále také z dat průzkumu je zřejmý rozdíl mezi lidmi žijícími na vesnici a ve velkém městě, kde je kočka považována za opravdového domácího mazlíčka (Every Day Magazine, 2013). Lidé žijící v domě chovají zvíře v 70% případů, obyvatelé v bytech pouze 37% (Focus, 2010). Dále chovatelé uváděli, že největší radost má kočka z jídla (68%), lovení a spánku. Jako nejčastější vlastnosti uváděli věrnost, přítulnost, mazlivost a hravost (Every Day Magazine, 2013). Kočky také mívají velmi významnou rodinnou tradici. Dále jsou chovány častěji ženami a staršími lidmi (Focus, 2010). Při průzkumech GE Money Bank (2013) bylo zjištěno, že valná většina chovatelů zvířat by při větší rekonstrukci nebo koupi nového bytu více investovala do svého mazlíčka, nezřídka by se jednalo o větší částky. Lidé by investovali i do výše Kč. Vstřícnější byli častěji muži než ženy. 18

18 ROZBOR PROBLEMATIKY 3.2 WELFARE Pod anglickým pojmem welfare se v češtině skrývá slovo blahobyt míněn ve smyslu dobrých životních podmínek, které se pro zvířata snažíme zajistit. Vzniklo mnoho organizací na ochranu zvířat a jejich základní práva byla zakořeněna v našem právu. Jak již bylo dříve zmíněno, bylo definováno pět základních svobod pro zvířata. Irene Rochlitz z Cambridgeské univerzity (2005) pojednává o požadavcích na bydlení koček domácích chovaných v domácnosti. Dennis Turner a Patric Bateson (2000) sjednocují data o životě koček a také o zařízení příbytků pro ně tak, aby jim zajistily příjemný a přirozený život v moderním zařízení jako jsou například útulky. Díky Geoffrey Loveridge vznikají tzv. domy pro kočky a psi, které se snaží napodobit jejich přirozené prostředí, ale zároveň jim zajistit ochranu před nebezpečím vnějšího prostředí. Původně se welfare snažilo zajistit dobré životní podmínky pro zvířata chovaná v laboratořích a v zemědělství. Podmínky chovu jsou závazné a byly uzákoněny i v České republice. Tomuto úkonu předcházelo mnoho vědeckých studií zaměřujících se na welfare pokusných zvířat v laboratořích a chovných zvířat. Byla ustanovena minimální prostorová náročnost pro jedno nebo více zvířat. Další studie se zaměřily na zkoumání prostoru v němž zvíře žije. Módou současnosti je obohacování prostředí tak, aby se v něm zvíře cítilo přirozeně a v pohodě. Mnoho prací již zkoumalo kočičí chování a obohacení prostoru v interiéru jako prevence před problémovým chováním. Tyto práce vycházejí především z 5ti svobod zvířat definovaných podle WSPA. Nutno podotknout, že v posledních desetiletích se zájem o zvířata jako domácí mazlíčky značně rozšířil. V USA se chová přibližně 70 milionů psů a 74,1 milionů koček jako domácí mazlíčci (Avma, 2007). V České republice má každá druhá domácnost nějakého zvířecího mazlíčka (Focus, 2010). Spencer a další (2006) proto upozornili, že práva by měla mít i domácí zvířata, která jsou chována majiteli v bytech a na něž se často zapomíná. Irene Rochlitz vychází z 5ti základních svobod a snaží se je nově definovat v 5ti základních požadavcích na dobré životní prostředí pro zvířata, která bydlí v domácnosti. Podle AAFP a ISFM (2013) by měl být prostor, který kočka obývá, dostatečně velký na to, aby umožňoval kočkám projevovat jejich přirozené chování jako schovávání se, objevování a hru. Zároveň by měl být dostatečně velký, aby bylo možno pečovat o kočku. 19

19 ROZBOR PROBLEMATIKY AAFP a ISFM (2013) současně uvádí pět základních pilířů zdravého kočičího prostředí. Kočce by mělo být poskytnuto následující: 1 - bezpečné místo 2 - společné a oddělené životní zdroje: jídlo, voda, místo s toaletou, škrabací plochy, hřiště a odpočinkové nebo spací místo. 3 - příležitost pro hru a predátorské chování 4 - poskytovat pozitivní, konzistentní a předvídatelné člověk-kočka sociální interakce 5 - poskytovat prostředí, které respektuje kočičí vnímání pachových vjemů. Abychom mohli kočce vhodně obohatit prostředí a zajistit ji potřebnou péči, je nejprve potřeba zjistit, kdo kočka je, jak žije a co pro ni znamená welfare v souvislosti s kvalitou jejího života a prostředí. 20

20 ROZBOR PROBLEMATIKY 3.3 POROZUMĚNÍ KOČCE V následujících kapitolách je poznávána kočka, Felis catus, jako sociální zvíře se specifickými potřebami, které jsou dány jeho vlastním evolučním vývojem. Kapitoly se soustřeďují na chov kočky v domácím prostředí a na celkové soužití malé kočkovité šelmy s člověkem. Řeší se i samotná problematika vztahu člověka a kočky z pohledu historie a současnosti. Jednotlivé kapitoly popisují kočičí vlastnosti, chování, instinkty a zvyky vzhledem k možnému zakomponování kočičích vlastností do nábytku HISTORIE Předchůdkyně dnešní kočky byla zřejmě Felis Silverlis, tedy kočka divoká. Nejstarší známka domestikace kočky je evidována již před lety z ostrova Kypr v Řecku (VIGNE, 2004). Divoká kočka se patrně přidružila k člověku již v raně neolitické éře, přibližně kolem až let před naším letopočtem. Z tohoto období pochází nález kočky pohřbené vedle člověka (WREN, 2004). Kočka byla velice oblíbená zejména v Egyptě. Černé kočky představovaly spojení mezi světem živých a mrtvých. Od třetího přechodného období 1 byla zakládána velká kočičí pohřebiště pro mumifikované kočky (BONGIOANNI A CROCEOVÁ, 2005, str. 553). Lidé využívali kočku především k ochraně svých zásob obilí a potravin před hlodavci. Tato spolupráce po čase vyústila v hlubší pouto mezi člověkem a kočkou, ta se pak velice snadno domestikovala. V archaickém období Egypta uctívali kočku jako bohyni Bastet. Kočky byly kněžími chovány v chrámech, po smrti obřadně mumifikovány a pohřbeny (VERCOUTTER, 1995, str. 19). Bohyně Bastet představovala v Nové době pro Egypťany oko slunce, bohynimatku, symbol plodnosti a často byla zobrazována jako žena s kočičí hlavou (BONGIOANNI A CROCEOVÁ, 2005, str. 371) nebo i jako samotná vzpřímeně sedící černá kočka (JOHNSON, 2002, STR ). A jak je všeobecně známo, kočky měly v Egyptě tak vysoký post, že zabití kočky se trestalo smrtí, velice často ukamenováním. I za menší ublížení následovaly poměrně kruté tresty, například useknutí prstů. Kočky byly vyobrazovány na předmětech denní potřeby, špercích, nábytku, stěnách a dalších součástech všedního života. 1 přibližně před n. l. 21

21 ROZBOR PROBLEMATIKY Z Egypta se kočka dostala do Evropy díky fénickým obchodníkům, kteří ji nejprve dovezli přibližně v 10. století před naším letopočtem do Itálie. Postupně se rozšířila po celé Evropě (OTTOVO VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE, 2003) až se nakonec v 16. století dostala i do Ameriky. Mezi další země, kde se kočky těšily úctě, patřila stará Indie. V Japonsku a Číně měly za úkol mimo jiné chránit staré vzácné rukopisy. 22

22 ROZBOR PROBLEMATIKY KDO JE KOČKA Pokud se podíváme na kočku z evolučního vývoje, je dobré nejprve určit, zdali je kočka vnímána spíše jako lovec nebo jako kořist. Na tuto otázku není jednoznačná odpověď tak jako u jiných zvířat, například u psa, který je typickým příkladem lovce. Kočky sice loví malé savce, dosti často jsou však sami cílem útoku. Z toho vyplývá, že jsou jak lovci, tak kořist a jako takové musí být velmi obezřetné. Díky této rozpolcenosti jsou velmi komplikovaným domácím zvířetem a podle toho se k nim musí přistupovat (BATSON, 2014) KOČKA JAKO LOVEC Kočka je výlučně masožravec a proto musí pro své přežití lovit. Lov je dědičný a plně zakořeněný v chování kočky a nedá se ani výcvikem změnit. Je podmíněn velmi silným loveckým instinktem (PINTERA, 1989). Proto je potřeba respektovat lov již v počátečních fázích navrhování nábytku pro kočku, která žije doma v uzavřeném prostoru. Během evoluce se kočka naučila na nikoho se nespoléhat, co se týče obstarávání si potravy. Lov je pro ni, ač se to možná ani nezná, velice nebezpečnou záležitostí. Zranění může způsobit i obyčejná myš a pokud se do rány dostane infekce, může na ni kočka zahynout. Proto se stává, že se kočka své kořisti dost často bojí (BATSON, 2014). Vždy přepadává ze zálohy. Lze vidět zřejmý rozdíl oproti smečkovému psu, který svou kořist nahání. Obr. 1 - Kočka dravec Zdroj: Kočky využívají různé strategie pro lov. Volba lovící techniky závisí na akustických a vizuálních podnětech. Základní impulz pro chycení kořisti, je její snaha uniknout od potenciálního nepřítele, tedy kočky (PINTERA, 1989). Mezi nejběžnější patří S-strategie neboli sit-and-wait 2, při které šelmy vyčkávají a pak zaútočí na svůj cíl (TABOR, 1983). Pokud se 2 Sit-and-wait = sedět a čekat 23

23 ROZBOR PROBLEMATIKY kočka pohybuje po okolí a zjišťuje, zda tam není kořist, jedná se o M-strategii 3 (Macdonald a další, 1978). Mezi běžné typy lovu také patří pronásledování (CORBETT, 1979). Kočky mohou využívat více strategií naráz, podle potřeby (LEYHAUSEN, 1956; PINTERA, 1989). Během pronásledování musí být kočka co nejvíce přikrčená a přibližování musí být co nejpomalejší. Nebo se naopak musí pohybovat co nejrychleji v momentě, kdy je kořist zaneprázdněná nebo je schovaná za překážkou. Kočka pohotově popoběhne a zmrzne na místě. (TURNER A BATESON, 2000, str. 154). Podle PINTERY (1989) je samotný lov rozdělen do několika fází, které vyžadují určitý prostor. Už malé kotě se učí lovit nejprve na kousku zmačkaného papíru, později hmyzu. Velmi zkušená kočka si troufne i na drobné ptactvo. Nejprve kotě trénuje číhání a sledování cíle. To se učí pozorováním a napodobováním své matky nebo hrou se svými sourozenci. Koťata si nacvičují techniky lovu mezi sebou (BATSON, 2014). Ve druhém kroku se nenápadně plíží směrem ke kořisti. Až je v dostatečné blízkosti, provede dva až tři přískoky a nakonec jeden velký. V tomto momentě se ještě ukrývá a přitom využívá výhod terénu. Finální skok je jen jeden, při němž udeří oběma packami a pevně drží oběť. Tu velmi často nakonec zakousne (PINTERA,1989). Pokud si kočka hraje s polomrtvou nebo mrtvou kořistí, nemyslí to špatně, ale učí se, jak se udržet před nebezpečnou kořistí v bezpečí. Zajímavostí je, že nejčastěji jako první sní kočka mozek oběti. Je to z prostého důvodu, mozek je z nutričního hlediska nejvýživnější částí těla a proto je pro kočku tak důležitý (BATSON, 2014) KOČKA JAKO KOŘIST Jelikož se kočka často stává kořistí jiných predátorů, například psa, musí být velice obezřetná ve svém počínání. Je-li v okolí něco v nepořádku, schová se. Kočka je poměrně malé stvoření a nedovedla by tak rychle utéct na volném prostranství. Proto její úniková 3 M od slova mobile = mobilní 24

24 ROZBOR PROBLEMATIKY cesta vede vždy, pokud je to možné, vertikálně nahoru 4, nejlépe na strom, kde je v bezpečí a zároveň má přehled nad situací (BATSON, 2014). Obr. 2 - Největší kočičí strom na světě Tree of Marie Zdroj: 4 Podrobněji v kapitole Etogram kočky - Pocit bezpečí 25

25 ROZBOR PROBLEMATIKY KOMUNIKACE KOČEK Kočky komunikují buďto přímo nebo nepřímo. Přímou komunikací je řeč těla, vokalizace, dotek a chuť. Nepřímou komunikací se myslí pachové a vizuální značky v prostředí (AAFP A ISFM, 2013). Kočka dlouho nepotřebovala komunikovat s člověkem, stejně jako člověk dlouho nepotřeboval komunikovat s kočkou. Ta využívá mimo vizuálního a akustického komunikování navíc ještě pachové značky. Feromony 5, které kočky umisťují do prostředí není schopen člověk zaregistrovat, tudíž je nemůže bezprostředně pochopit. Pro kočku jsou ale důležité a určují mnoho vzorců jejího chování. Pro pochopení kočky je potřeba je alespoň lehce nastínit NEPŘÍMÁ KOMUNIKACE Kočkovitá šelma zanechává ve svém domově a okolí neviditelné i viditelné pachové značky. Komunikuje s ostatními skrz feromony. Ty jsou distribuovány v kožních žlázách, potu, moči, trusu, ve slinách a dokonce i v sekretech dýchacích cest. Kočky neovlivňují jejich produkci, ale jejich aplikaci do prostředí. Pro zanechání zprávy existuje několik způsobů. Mezi ně patři škrabání, povalování se, otírání se o předměty, močení a kálení. Dá se říci, že kočka která umístila značku, dává najevo, že na onom místě byla a ostatní si mohou přečíst její osobní zprávu. Kočky si pečlivě vybírají místa, kam umístí svoji značku, nebo zdali ji vůbec chtějí někam umístit. Občas jednoduše nechtějí, aby ostatní věděli, že tam byly (BATSON, 2014). Pro představu, například pachové žlázy kolem řitního otvoru kocouři a kočky používají hlavně na označení svého teritoria (PINTERA, 1989). Tento způsob je zároveň vizuálním typem značkování, jelikož stékající moc vytvoří na předmětu nepřehlédnutelnou stopu a tím na sebe upozorní. Kromě pachových značek využívá kočka viditelných stop po drápkách, často na dřevěných předmětech (TAMTÉŽ, 1989). Kočka škrábe často stejné místo, čímž si opět vytváří vizuální označení. V domácnosti jsou oblíbeným materiálem kožešiny, koberce, velmi měkké materiály jako například kožená sedačka, kde jsou stopy očividné. 5 Feromony -chemická látka produkovaná tělem, která nese informaci 26

26 ROZBOR PROBLEMATIKY Kočky nejraději vytvářejí značky na hlavních bodech než na periferii teritoria (FELDMANN, 1994). V bytě jsou to například místa v blízkosti dveří (BATSON, 2014) PŘÍMÁ KOMUNIKACE Nejbližším typem komunikace pro nás, jako člověka, je řeč těla kočky a vokalizace. Kočka může zaujímat tři základní postoje vůči člověku nebo druhému zvířeti, či předmětu. Za prvé může mít přátelský postoj. To znamená, že je přístupná a ostatním je umožněno, nebo může být dokonce vyžadováno, aby se přiblížili ke kočce. Obr. 3 - Přátelský postoj Zdroj: Nebo může být relaxovaná a ve svém postoji neutrální. V takovém případě bude konat vše tak, jak je zvyklá. Odpočine si, krmí se, pije, hraje si nebo spí. Sebejistá kočka má uši vzpřímené nahoru, široké, ale uvolněné oči, tlapy jsou dobře viditelné. Ocas je v poloze směrem od těla kočky a tudíž je dobře viditelný. Při chůzi platí totéž, má sebejistý krok a dobře viditelný ocas, tlapky klade jistě před tělo (BATSON,2014; ASPCA, 2014). Obr. 4 - Relaxovaná kočka Zdroj: Naopak kočka, která má z něčeho obavu má snížené uši, schovává tlapy pod tělo tak, že skoro nejsou vidět. Celá je snížená k zemi a ocas má přitažený k tělu nebo ho schová pod tělo. Celkově se snaží vypadat menší. Hlava je stažená k ramenům. 27

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček.

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček. Jan Kovalík 25.1. 2013 (Felis silvestris f. catus) je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

a znovuobjevte správné drženi těla při sezeni

a znovuobjevte správné drženi těla při sezeni Rovnovážné sezení - aktivní sezení a držení těla Způsob sezení, na který jsme si zvykli, nás nutí sedět staticky a pasivně. Krk, záda a krční páteř tímto způsobem velmi trpí. a znovuobjevte správné drženi

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

LAGO novinky 2014 / kuchyně

LAGO novinky 2014 / kuchyně LAGO novinky 2014 / kuchyně PŘÍRODNÍ DŘEVO ŽIJE S VÁMI Rozsah možností kuchyní 36e8 byl nově rozšířen o materiál Wildwood (ručně opracovaný dub) pro čelní plochy. Kombinace starého dubu s 6 mm tlustými

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

Kontejnery, noční stolky a komody. Mobilní kontejner. Noční stolky. Komody

Kontejnery, noční stolky a komody. Mobilní kontejner. Noční stolky. Komody Technický popis Moderní nábytková řada určena pro vybavování dětských pokojů nabízí široké spektrum prvků, různé modelové řady díky nimž je možné vytvářet kompozice podle vlastního uvážení a potřeb dítěte.

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen ené pro práci se zobrazovacími jednotkami Petr Skřehot Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Základní legislativa Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm KOČKOVITÉ ŠELMY Gepard štíhlý Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm Gepard je nejrychlejší suchozemské zvíře. Může běžet rychlostí přes 110 km/h. Krátkodobě dokonce až 130km/h.

Více

CHOVÁNÍ A WELFARE CÍLE PREZENTACE KRÁLÍK DOMÁCÍ VZTAH S ČLOVĚKEM. Welfare drobní savci I králík, MVDr. Jekl. Majitelé/klienti.

CHOVÁNÍ A WELFARE CÍLE PREZENTACE KRÁLÍK DOMÁCÍ VZTAH S ČLOVĚKEM. Welfare drobní savci I králík, MVDr. Jekl. Majitelé/klienti. CHOVÁNÍ A WELFARE Majitelé/klienti Omezenené znalosti Péče o zvíře Normální chování Častá onemocnění Záchranná centra Welfare drobných savců králík, morče MVDr. Vladimír JEKL, Ph.D., DipECZM (Small Mammal)

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Etologie myši domácí

Etologie myši domácí Etologie myši domácí Zoologické zařazení Třída: Mammalia - savci Řád: Rodentia - hlodavci Čeleď: Muridae - myšovití Rod: Mus myš (38 druhů) - myš domácí (Mus musculus) Domestikace synantropní druh rozšíření

Více

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně Výrobní program naší firmy, která na českém trhu působí již od roku 1994, je zaměřen na výrobu nábytku, stavební truhlářství a komplexní

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

* Druhá strana-100% bavlněná tkanina prošitá s výplní, 0,5 cm studená HR pěna a netkaná látka

* Druhá strana-100% bavlněná tkanina prošitá s výplní, 0,5 cm studená HR pěna a netkaná látka SILVER Stříbro, které pracuje pro vás... * Jádro matrace - visokoelastická pěna tzv. paměťová ", výška 3 cm, hustota 45 kg/m3. Má úžasnou schopnost přizpůsobit se konturám těla a díky efektu pomalého vracení

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Druh nebo skupiny druhů Rozsah teploty (ve C) primáti Nového světa 20-28 myš 20-24 potkan křeček zlatý pískomil morče

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

Dispoziční řešení počítačové učebny

Dispoziční řešení počítačové učebny Dispoziční řešení počítačové učebny Obecné požadavky Jak bylo napsáno dříve, podle vyhlášky č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Poruchy chování koček

Poruchy chování koček Poruchy chování koček Značkování močí instinktivní chování přirozený způsob označování teritoria - velmi závažný problém - vede ke snížení stresu či úzkosti - zvyšuje sebejistotu kočky/kocoura Funkce:

Více

VÍTEJTE V POHODLÍ. www.pfnabytek.cz BRASIL ŠÍŘKA HLOUBKA VÝŠKA OBRÁZEK KŘESLO OTOČNÉ (VČ. BOKŮ) 87 87 85 A + B DVOJKŘESLO PEVNÉ (VČ.

VÍTEJTE V POHODLÍ. www.pfnabytek.cz BRASIL ŠÍŘKA HLOUBKA VÝŠKA OBRÁZEK KŘESLO OTOČNÉ (VČ. BOKŮ) 87 87 85 A + B DVOJKŘESLO PEVNÉ (VČ. 2010/2011 VÍTEJTE V POHODLÍ BRASIL SEDOVÉ PRVKY O CELKOVÉ HLOUBCE 99 CM S MOŽNOSTÍ KOMBINACE ÚLOŽNÉHO PROSTORU, ROZKLADU NEBO ROHOVÝCH SESTAV. LIBOVOLNOU SESTAVU LZE DOPLNIT OTOČNÝM KŘESLEM. A B BRASIL

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

1951 2011 OBÝVACÍ STĚNY

1951 2011 OBÝVACÍ STĚNY 1951 2011 2012 OBÝVACÍ STĚNY PŘÍRODĚ NABLÍZKU PŘI VÝROBĚ NÁBYTKU POUŽÍVÁME PRAVOU DŘEVĚNOU DÝHU A MASIVNÍ DŘEVO. DÍKY NIM JSTE DOMA PŘÍRODĚ NABLÍZKU. Pozor na napodobeniny. Lamino či fólie jsou pouhou

Více

Nabídkový katalog firmy Monivet pro rok 2015

Nabídkový katalog firmy Monivet pro rok 2015 Nabídkový katalog firmy Monivet pro rok 2015 strana 1 Nabídka srubových staveb a srubových prvků z masivu V naší nabídce naleznete originální srubové stavby a zahradní doplňky. Zabýváme se výstavbou srubů

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM Ing. Eva Pokludová evapokludova@email.cz AUTISMUS Narušuje psychomotorický vývoj dítěte, ovlivňuje jeho komunikační dovednosti, představivost a schopnost navazovat

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek Příloha č.1 Zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek KANCELÁŘE: Stůl psací - 6 ks boční stůl s prostorem pro počítač v pravém rohu, šířka 130cm (+/- 10cm), pravá strana hloubka

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-):

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): 1. IP TABLE pracovní podložka Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): Manipulační podložka. Pokládá se na dolní končetiny sedícího uživatele. Díky vaku se speciálním jemným sypkým materiálem

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

-30%1) ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK NA OCHRANU PŘED SKVRNAMI XXXL DOMY NÁBYTKU. TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

-30%1) ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK NA OCHRANU PŘED SKVRNAMI XXXL DOMY NÁBYTKU. TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ. ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK XXXL NOVINKA 18.999,- 33.345,-* SEDACÍ SOUPRAVA -30%1) NA OCHRANU premium - Ochrana před skvrnami obalí vaše nové textilie neviditelnou ochrannou vrstvou a ochrání potahové látky do posledního

Více

Programová nabídka pro školní

Programová nabídka pro školní Programová nabídka pro školní rok 2015 Vedle tradičních ukázek sokolnického výcviku nabízíme mnoho výukových a zážitkových programů pro školy. Programy jsou přizpůsobeny úrovni a věku žáků - kromě samotných

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Katalog. www.kapsarenakvetiny.cz

Katalog. www.kapsarenakvetiny.cz Katalog www.kapsarenakvetiny.cz Kapsáře na květiny elegantní řešení nejen do malých prostor Vážení milovníci květin a útulného bydlení, dovolte mi, abych vám představil Kapsáře na květiny, závěsné květinové

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka velkých kobercových

Více

Postoje žáků 8. a 9. třídy ZŠ Divišov k využití zvířat

Postoje žáků 8. a 9. třídy ZŠ Divišov k využití zvířat Postoje žáků 8. a 9. třídy ZŠ Divišov k využití zvířat Jan Urban student učitelství M+F pro 2. stupeň ZŠ, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Motto: Skutečná mravní zkouška lidstva,

Více

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 FLORA SERVIS Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 venkovní FItnESS zařízení ObSAH: FITneSS zařízení SkuPIna 1.............. 4-11 FITneSS zařízení SkuPIna 2...............

Více

Zvedací příslušenství

Zvedací příslušenství Zvedací příslušenství Pacientské závěsy pro dospělé Začalo to jedním závěsným vakem vyrobeným výhradně z textilu, v tom čase revoluční řešení. Dnes má Liko největší výběr závěsných vaků a ostatního příslušenství

Více

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH 62 Living PŘI VÝBĚRU NÁBYTKU DO KOUPELNY BYCHOM SE NEMĚLI ŘÍDIT POUZE JEHO VZHLEDEM, TVAREM A VELIKOSTÍ, ALE MĚLI BYCHOM SE ZAJÍMAT

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

PROGRAM PORTE. design Ing. Jan Sedláček

PROGRAM PORTE. design Ing. Jan Sedláček PROGRAM PORTE design Ing. Jan Sedláček PROGRAM PORTE PROGRAM PORTE Kvalita Variabilita Praktičnost Design Servis Masivní buk, přírodní buková dýha Tvrzené bezpečnostní sklo Materiály na přírodní bázi certifikované

Více

CowSignals a návrh stáje pro dojnice

CowSignals a návrh stáje pro dojnice CowSignals a návrh stáje pro dojnice 6 svobod pro lehací box: Přemýšlejte jako kdyby to byla vaše vlastní postel Čistá, suchá, měkká s dostatečným prostorem k tomu, abyste si snadno lehli i vstali. Krávy

Více

CAROLINA BUK masiv. buk 10 buk 81 buk 82 buk 33 buk 91 buk 96. Carolina 2 BUK - masiv, odstín č.81. Ložnice Carolina 1 BUK - masiv, odstín č.

CAROLINA BUK masiv. buk 10 buk 81 buk 82 buk 33 buk 91 buk 96. Carolina 2 BUK - masiv, odstín č.81. Ložnice Carolina 1 BUK - masiv, odstín č. Ložnice Vašich snů 2013 Carolina 2 BUK - masiv, odstín č.81 Ložnice Carolina 1 BUK - masiv, odstín č.10 buk 10 buk 81 buk 82 buk 33 buk 91 buk 96 Ložnici Carolina vyrábíme v celomasivním provedení v dřevinách

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Savci (řád: šelmy čeleď:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

Chování koček. Kočky domácí a ferální domácí kočky žijí v těsné blízkosti lidí, kteří do jisté míry odpovídají za jejich

Chování koček. Kočky domácí a ferální domácí kočky žijí v těsné blízkosti lidí, kteří do jisté míry odpovídají za jejich Chování koček Původ Předek Felis catus Felis silvestris lybica/cafra africká kočka divoká Felis silvestris silvestris evropská kočka divoká Původ a domestikace kočky domestikace 4000 let př. n. l. Egypt

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

PŘEDSTAVENÍ FIRMY PODPORUJEME AUTISTICKÉ DĚTI FOR HELP NABÍDKA DŘEVĚNÝCH A LAMINOVANÝCH VÝROBKŮ: NABÍDKA KOVOVÝCH VÝROBKŮ:

PŘEDSTAVENÍ FIRMY PODPORUJEME AUTISTICKÉ DĚTI FOR HELP NABÍDKA DŘEVĚNÝCH A LAMINOVANÝCH VÝROBKŮ: NABÍDKA KOVOVÝCH VÝROBKŮ: s.r.o. PŘEDSTAVENÍ FIRMY Firma vznikla v roce 2004 se sídlem v Ostravě a je zaměřena převážně na export do Velké Britanie, Francie a do Skandinávských zemí. Naší prioritou je dlouhodobá spolupráce na partnerské

Více

Matrace a podhlavníky

Matrace a podhlavníky Matrace a podhlavníky Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_623_Matrace a podhlavníky_pwp Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD Popis produktů: Výchozí surovinou pro výrobu dřevěného zahradního nábytku je finská borovice, která je tepelnou a vlhkostní úpravou zpracována na tepelně upravené

Více

PRO NATURALIS. Bambusové podlahy

PRO NATURALIS. Bambusové podlahy RALIS PRO Bambusové podlahy Naše společnost je zde pro ty, kteří chtějí být svým životním stylem a volbou bydlení šetrní k životnímu prostředí. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ tmavé P+D horizontální, 3-vrstvá, krížená

Více

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně 90 cm nový typ úchytu 90 cm UZ510011 1390 Kč Čtvercová skříňka na zásuvky Součástí skříňky je jedna pevná polička. Skříňka je přizpůsobena k zasunutí čtyř širokých zásuvek (prodávají se samostatně, což

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

2.695,- 100 TV stolek LE 01-120 š.120 h.43 v.46cm rozměry vnit. otvorů: š.104 v.14cm. 4.190,- 155 Skříň šatní LE 06 š.80 h.58 v.

2.695,- 100 TV stolek LE 01-120 š.120 h.43 v.46cm rozměry vnit. otvorů: š.104 v.14cm. 4.190,- 155 Skříň šatní LE 06 š.80 h.58 v. Systém Levante Technický popis: systém LEVANTE je vyroben z LDTD o tlouštce 18mm, jsou použité hrany ABS o tlouštce 0,5 mm, zapuštěné kovové úchytky a kovové pojezdy, ve vitrínách jsou 3 kusy skleněných

Více

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM CENÍK KOVOVÝCH DVEŘÍ SMART dle ČSN V CENĚ: AKUSTICKÁ VOŠTINA Rw=31 db KOVÁNÍ Všechny dveřní jsou opatřeny ochrannou folií (po montáži nutné odstranit) a poté zabaleny. SKLO Standartně jsou dveřní vyráběny

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Návrh interiéru bytu Stodůlky

Návrh interiéru bytu Stodůlky www.csukas.com obsah 2 identifikační údaje stavby 3 průvodní zpráva 4 dispozice bytu a barevné řešení... 1:100 5 vybavení interiéru 6 NÁSTĚNNÉ MALBY 7 obytný prostor 8 obytný prostor 9 ložnice 10 pracovna

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv 1 Baltrum. Obsah Skříně s křídlovými dveřmi strana 3 Doplňkové elementy pro skříně s křídlovými dveřmi strana 5 Doplňkový nábytek, výška 89 cm strana 8 Informace o výrobku

Více

Org@Tower. Vertikální členění na míru

Org@Tower. Vertikální členění na míru Vertikální členění na míru Telekomunikace a informační technologie stále výrazněji ovlivňují každodenní práci. Mobilita, kreativita a týmová práce dominují rychlým změnám v úspěšných firmách. Kancelář

Více

Základy sokolnictví. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy sokolnictví. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy sokolnictví Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Chov dravců v zajetí Způsob chovu vychází z chovatelského záměru Cíle

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

Minimální boční přesah u všech horních desek vytváří pocit nábytku bez štěrbin. Skříňové dveře

Minimální boční přesah u všech horních desek vytváří pocit nábytku bez štěrbin. Skříňové dveře Technický popis Společnost LENZA nabízí novou nábytkovou řadu, určenou k vybavování pokojů pro děti a mládež. Pohodlný a moderní nábytek splňuje požadavky i nejnáročnějších klientů. Široké spektrum prvků,

Více

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM EDUCATIONAL COMPUTER GAME COOPERATING WITH EXTERNAL REAL SYSTEM Martin KUČERA, Ondřej ZELA Resumé Spojení flashových didaktických počítačových

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Novinka CHOVATELSKÉ POTREBY

Novinka CHOVATELSKÉ POTREBY CHOVATELSKÉ POTREBY BecoThings je mladá, rychle se rozvíjející společnost, zaměřená na vytváření zábavných produktů, které jsou přátelské vůči životnímu prostředí bez nepříznivého dopadu na jejich kvalitu,

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více