Návrh kombinovaného nábytku a doplňků pro kočky a lidi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh kombinovaného nábytku a doplňků pro kočky a lidi"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí Diplomová práce Návrh kombinovaného nábytku a doplňků pro kočky a lidi Bc. Regína Orálková Vedoucí práce: Ing. Jan Bomba, Ph.D ČZU v Praze

2 "Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Interiérové zařízení pro domácí zvířata vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jana Bomby Ph.D. a použila jen prameny, které uvádím v seznamu použitých zdrojů. Jsem si vědoma že zveřejněním diplomové práce souhlasím s jejím zveřejněním dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění, a to bez ohledu na výsledek její obhajoby." V... dne... Podpis autora

3 PODĚKOVÁNÍ Zde bych chtěla poděkovat vedoucímu diplomové práce Ing. Janu Bombovi, Ph.D. za jeho připomínky a rady. Děkuji našim třem kočičím mazlíčkům, kteří mi byli velkou inspirací a úžasně spolupracovali s tvorbou metodiky měřícího systému a s ozkoušením některých navrhovaných variant. Dále sděluji své díky všem, kteří se mnou konzultovali práci a také těm, kteří se zúčastnili mých průzkumů a diskutovali se mnou o potřebách koček a nakonec také jejich mazlíčkům.

4 Abstrakt Práce pojednává o navrhování a konstruování nábytku pro kočky v rámci současného sortimentu na trhu. Tato studie je zaměřená na kočku domácí (felis catus) a jelikož je problematika velmi rozsáhlá, věnuje se jí skoro celá tato práce. Součástí je průzkum mezi chovateli středně velkých domácích zvířat - koček a psů. Práce dále zavádí pojem felinometrie, využívá jeho principů a popisuje její provedení. Zabývá se také charakteristikou kočky a její osobností. Žádná podobná studie doposud nebyla vytvořena při navrhování kočičího nábytku a jelikož se současný trh s tímto nábytkem rozvíjí jako nikdy předtím, zaměřuje se tato práce na danou problematiku. Stanovuje minimální, maximální a vhodné rozměry vycházející z felinometrie při návrhu nábytku pro kočky. Výsledky jsou použity pro návrh zařízení a doplňků pro kočky a kombinovaného nábytku pro kočky a lidi. V rámci práce bylo navrženo 7 kusů nábytku. Klíčová slova: Felinometrie, interiérový nábytek, nábytek pro kočky, kočka domácí, felis catus.

5 Abstract The thesis discusses design and construction of furniture for felines at the current market. Because the issues about felids is very extensive the thesis mainly focuses on the domestic cat. The work surveys among owners of the medium-size pets - cats and dogs. The thesis also introduces the concept of felinometry, uses its principles and describes its implementation. It also shows the characteristic of the cat and its personality. No such a study has been made in designing of furniture for felines and since the current pets furniture market develops as never before, this work focuses on the issue. Lays down the minimum, the maximum and the appropriate dimensions based on felinometry in cats furniture design. The results are used to design furnishings and accessories for felines and also combined furniture for cat and humans. There were designed seven pieces of furniture overall in this work. Key words: Felinometry, interior furniture, interior furnishing, furnishing for felines, house cat, felis catus.

6 Obsah 1 Úvod 14 2 Cíle práce 16 3 Rozbor problematiky České domácnosti Welfare Porozumění kočce Historie Kdo je kočka Kočka jako lovec Kočka jako kořist Komunikace koček Nepřímá komunikace Přímá komunikace Etogram kočky Pocit bezpečí Příjem potravy Péče o tělo Spánek Hra Kočičí zrak Plemena koček Současný sortiment nábytku pro zvířata Odpočinkový sortiment Odpočinkový Imitační nábytek Pelíšky Škrabací sortiment Typy škrabadel Konstrukční materiály Obalové materiály Pohybový sortiment Kombinovaný nábytek pro kočky a lidi Nenábytkový sortiment 62

7 4 Metodika Dotazník Cílová skupina Metoda výzkumu Felinometrie Cílová skupina Metoda výzkumu 66 5 Výsledky Dotazníkové šetření Charakteristika respondentů Vyhodnocení otázek Felinometrie Testované subjekty Trénink Měření Vyhodnocení dat Návrh Konferenční stolek Šplhadlo ke skříni jídelní židle pro kočku Zavěšené odpočívadlo s hračkami Šplhací spirálová věž Televizní skříň s průchodem pro kočku Kočičí strom Grafické zpracování návrhů Diskuze Závěr Seznam literatury a použitých zdrojů Přílohy 116

8 Seznam obrázků Obr. 1 - Kočka dravec Obr. 2 - Největší kočičí strom na světě Tree of Marie Obr. 3 - Přátelský postoj Obr. 4 - Relaxovaná kočka Obr. 5 - Nervózní kočka Obr. 6 - Oddalující postoj Obr. 7 - Kočičí pelíšek akrylátový Obr. 8 - Postel pro zvířata Obr. 9 - Polštář MollyMutt Obr Gauč pro kočky Obr. 11 Zavěšený pelíšek Obr Pelíšek připevněný ke křeslu Obr Kapsa Mungo & Maud Obr Kombinované škrabadlo Obr Škrabadlo Cat-On Obr Sisalové vlákno Obr Balíky sisalu připravené k exportu Obr Kokosový ořech Obr Šplhací kmen HiCat Obr Bavlněné polštářové šplhadlo Obr Kočkodromy v interiéru Obr Kočičí lávky Obr Detaily kočičí lávky Obr Vybavení interiéru Obr Interiér na míru Obr Přírodní strom... 57

9 Obr Montovaný strom Obr Moderní kočičí strom Obr Dřevěný kočičí strom Obr Kompletní prostor pro kočku Obr Klasický Catwheel s rozměry Obr Moderní Catwheel z MDF Obr Použití Catwheelu Obr Kombinovaný nábytek gauč s prolézačkou Obr Kombinovaná knihovna s kočičím stromem Obr Stylové dřevěné misky Obr Akrylátový držák na misky Obr Designová miska od Miriam Mirri Obr Skříňová kočičí toaleta Obr Testovací figuríny Obr Rozměry kočky v leže (bokorys) Obr Rozměry kočky v leže (půdorys) Obr Výška sedící kočky Obr Rozměry kočky stočené v klubíčku varianta A Obr Rozměry kočky stočené v klubíčku varianta B Obr Dosah škrabající kočky Obr Navrhovaná kolekce nábytku Obr Konferenční stolek Obr Rozměry stolku Obr Varianty kočičího pelíšku Obr Šplhadlo na skříň Obr Rozměry šplhadla... 92

10 Obr Detaily Obr Jídelní židle pro kočku Obr Výpočet momentů Obr Působiště sil v konstrukci Obr Rozměry židle Obr Přídavné závaží Obr Zavěšené odpočívadlo Obr Zavěšené odpočívadlo Obr Rozměry zavěšeného odpočívadla Obr Kočičí věž Obr Stolek pod TV Obr Rozměry stolku pod TV Obr Kočičí strom Obr Rozměry pelíšku "O" Obr Rozměry chlupatého šplhadla Obr Rozměry kočičího stromu Obr Vizualizace kočičího nábytku Obr Vizualizace kočičího nábytku Obr Vizualizace kočičího nábytku

11 Seznam tabulek Tab. 1 - Pohlaví Tab. 2 - Vlastnictví zvířete vzhledem k pohlaví Tab. 3 - Věkové skupiny Tab. 4 - Nejvyšší dosažené vzdělání Tab. 5 - Vlastnictví zvířete vzhledem k nejvyššímu dosaženému vzdělání Tab. 6 - Kladný vztah ke zvířatům Tab. 7 - Náročnost péče Tab. 8 - Náročnost péče podle druhu zvířete Tab. 9 - Závislost obliby zvířete na jeho vlastnictví Tab Nejdražší zakoupená věc Tab Výrobky majitelů zvířat Tab Závislost vlastnictví zvířete na ochotě sdílení nábytku s ním Tab Pořízení zvířete v budoucnu celkově Tab Rozměry koček Tab Zkrácená tabulka průměrných hodnot jednotlivých skupin Tab Minimální doporučené hodnoty... 87

12 Seznam grafů Graf 1 - Relativní četnosti chovu Graf 2 - Pohlaví respondentů Graf 3 - Vlastnictví zvířat mezi muži a ženami Graf 4 - Očekávané vlastnosti kočky Graf 5 - Očekávané vlastnosti psa Graf 6 - Preference u majitelů koček Graf 7 - Preference u majitelů psů Graf 8 - Odhadované měsíční náklady domácnosti na péči o zvířata Graf 9 - Odhadované měsíční náklady chovatelů koček a útulků Graf 10 - Domácí výroba předmětů pro zvířata Graf 12 - Rozdíly v názorech na sdílení nábytku Graf 13 - Oblíbenost míst zvířetem Graf 14 - Pořízení zvířete v budoucnu Graf 14 - Závislost výšky kočky v sedu na její délce Graf 15 - Závislost šířky kočky na její délce Graf 16 - Délka kočky podle velikostní skupiny Graf 17 - Šířka kočky podle typu postavy... 86

13 ÚVOD 1 ÚVOD Výrobci a návrháři nábytku využívají pro svou práci antropometrických údajů. Jako první o lidských proporcích napsal starověký římský architekt a teoretik Marcus Vitruvius Pollio ve své knize Deset knih o Architektuře. Později se o antropometrii zajímali i známí architekti a umělci jako Leonardo da Vinci, Le Corbusier a Henri Dreyfuss. Spolu ruku v ruce s antropometrií jde i ergonomie. Ta se zabývá uzpůsobením tvarů a rozměrů předmětů v prostředí tak, aby jejich používání bylo co nejvíce efektivní a zároveň neohrožovalo uživatele. Těmito systémy rozměrů byly vyřešeny hlavní lidské požadavky na nábytek. V současnosti se velmi rozvíjí trh se sortimentem pro zvířata. Do poloviny minulého století by na to ale nikdo nepomyslel. Je možné, že se na zvířata díváme jinak? Jak moc jsme jim podobní? Darwin Jako jeden z prvních zmiňoval příbuznost mezi lidmi a zvířaty. Srovnával zvířata anatomicky a velkou podobnost viděl v našich duševních pochodech. Tvrdil, že zvířata jsou velmi emocionální ve společenském životě, lásce a přátelství. Mezi city zvířat nalezl i prvky altruismu a empatie, dokonce i smyslu pro humor. Uvědomoval si, že mohou tvořit, představovat si, logicky a abstraktně uvažovat. Současnými vědci jsou tyto jeho myšlenky stále více potvrzovány. Zvířata jsou nám, lidem, velmi podobná a vědci k nim postupně mění svůj přístup. Tím, že se snažili zvířatům zajistit dobré životní podmínky v laboratořích, vzniklo welfare. Myšlenkou nábytku pro kočky jsem se začala zabývat, když jsem pochopila, jak rozdílné kočky oproti běžným domácím zvířatům jsou. Vždyť jsou to právě kočky, které trpí na nemoci z psychických důvodů nejvíce ze všech domácích zvířat. Velmi často doplácí na nevhodné domácí prostředí, ve kterém jsou drženy. Pochopení kočky je proto jednou z klíčových částí. Pro vytvoření kočičího nábytku zatím neexistuje žádný ucelený metrický systém, který by fungoval podobně jako u psího nebo lidského nábytku. Výrobci zařízení pro kočky stále mnohdy experimentují, vycházejí z vlastních závěrů a individuálního měření se zvířaty. I samotné kočičí rozměry byly dosud zkoumány jen poskromnu a takovým způsobem, který není aplikovatelný pro nábytkářství. Za posledních pár let se objevilo několik 14

14 ÚVOD somatometrických studií zaměřených na psi. Další se zaměřily na oblečky, na psí boudy či jiný psí nábytek. Součástí práce je také průzkum současného sortimentu pro kočky, dotazníkové šetření, které dokreslí problematiku z pohledu českých majitelů koček v porovnání s majiteli psů a nakonec experimentální měření některých somatometrických rozměrů koček, které jsou dále zapracovány do konkrétních návrhů kombinovaného nábytku pro kočky a lidi. 15

15 CÍLE 2 CÍLE PRÁCE Cílem práce je vytvoření návrhu nábytku a dalších zařizovacích předmětů, v nichž se skloubí funkce jak pro člověka, tak pro kočky domácí, včetně předmětů jen pro zvířata, které doplní bytové interiéry. Cílem není navrhnout čistě stylový kousek nábytku, ale popsat potřeby kočky domácí ze všech možných hledisek a navrhnout systém řešení domácího prostředí pro kočku tak, aby se v něm cítila co nejlépe. K vytvoření návrhu jsou definovány dílčí cíle: 1 Prvním krokem je nashromáždění dat z dostupných zdrojů o sortimentu pro kočky, který je prodáván a vyráběn ve České republice a ve světě. Data jsou vybírána od českých a zahraničních výrobců a prodejců. Jelikož se práce soustředí na kočičí nábytek, část podkladů se týká literatury o kočkách. 2 Na základě nalezených materiálů bude rozdělen současný sortiment pro kočky, podle jednotlivých funkčních typů. Součástí práce je pojednání o kočkách z různých hledisek, která mohou ovlivňovat výslednou podobu nábytku a také celkový přehled o vztahu lidí a koček. 3 Následně je součástí úkolu provést kvantitativní dotazníkovou akci orientující se na chovatele koček a na chovatele psů pro porovnání. Dotazník bude sloužit především k určení celkového zájmu o zvířecí nábytek a ochotu lidí sdílet zařízení a investovat do zvířecích doplňků a hraček. 4 Podstatnou část práce tvoří samotné somatometrické měření koček domácích (Felis catus), ze kterého bude nábytek vycházet. Bude sloužit jako zdroj informací o prostorové náročnosti kočky. 5 Hlavním cílem této práce je vytvoření uceleného grafického návrhu kombinovaného nábytku a doplňků pro kočky a lidi na základě výsledků průzkumů, měření a dostupných zdrojů. 16

16 ROZBOR PROBLEMATIKY 3 ROZBOR PROBLEMATIKY Kočka patří bezesporu již dlouhodobě mezi velmi oblíbené domácí mazlíčky. Oblíbily si ji velice známé osobnosti jako například spisovatel Sir Walter Scott, Victor Hugo, Alexander Dumas, francouzský kardinál Richelieu, politici jako Theodor Roosvelt nebo Winston Churchill, malíři jako Renoir a Monet a mnoho, mnoho dalších. V České republice je kočka velice oblíbeným domácím zvířetem a v současnosti se u nás chová kolem jednoho milionu koček. Lidé utratí za její péči nemalé finanční prostředky. Kdo však chová zvíře, měl by si být vědom jedné věci. Kočka, stejně jako každé jiné zvíře, je chráněna zákonem České národní rady č. 246/1992 Sb,. paragrafem 13 na ochranu zvířat proti týrání, podle kterého, každý, kdo chová zvíře, nebo se ujal toulavého, popřípadě opuštěného zvířete, odpovídá za jeho zdraví a dobrý stav. Dále podle zákona zvíře nesmí být prodáno nebo dáno osobě mladší 15 let bez souhlasu jeho rodičů nebo jiné osoby mající k této osobě rodičovskou zodpovědnost (MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, 1992). Při navrhování nábytku pro kočky je proto potřeba vzít v úvahu, že výrobek nesmí zvíře ohrožovat, způsobovat mu utrpení a strach. Ze všeobecné deklarace OSN na ochranu zvířat je definováno pět základních svobod zvířat, které je třeba respektovat. Je to svoboda od hladu a žízně. To znamená, že by například kočce měl být umožněn přístup vodě a krmivu. Druhou je svoboda od nepohodlí, která se interpretuje jako poskytnutí vhodného prostředí včetně přístřešku a pohodlné odpočinkové části. Asi nejznámější je svoboda od bolesti, poranění a nemoci, dále od strachu a stresu. Kočka by měla žít v takových podmínkách, které jí nezpůsobují mentální utrpení. V neposlední řadě má svobodu na uplatnění svého přirozeného chování. Tudíž je nutné zajistit dostatečný prostor s odpovídajícím zařízením nebo také společnosti zvířat stejného druhu (WSPA, 2013). 17

17 ROZBOR PROBLEMATIKY 3.1 ČESKÉ DOMÁCNOSTI Podle agentury Focus (2010) chová v České republice domácí zvíře přibližně polovina domácností, což je 51 případů ze sta. Pořizují si nejčastěji psa (75%) a kočku (40%), dále akvarijní rybičky (16%), papoušky (12,5%) a hlodavce (11%). Lidé si nejčastěji osvojí zvíře jako dobrého společníka, ale i jako koníčka. Dvacet procent lidí uvádí hlavní důvod pro pořízení kočky jako mazlíčka pro děti. Lze předpokládat, že děti a zvířata velmi často žijí pod společnou střechou a tráví spolu značnou část svého volného času. Podle paní Lenky Venclíkové, organizátorky z mezinárodní výstavy koček v Kongresovém centru v roce 2008, v České republice obliba koček vzrůstá na úkor psích chovatelů. To je zapříčiněno nejspíše pracovní vytížeností současných lidí. Britové potvrdili, že vzdělání chovatelů koček je vyšší než je tomu u chovatelů psů (Moore, 2010). Díky tomu se dá skutečně předpokládat, že lidé, trávící hodně času v práci, nemají příliš čas na jiné domácí zvíře. Kočky nejsou tak časově náročné a mnohdy mají i psí povahu nebo vzhled. Nejvíce populární jsou však kočky krátkosrsté s divokými rysy (Novinky.cz, 2008). Kočky v České republice chovají nejčastěji lidé ve věku let. Ve 40% případů dokonce chovají více než jednu kočku. Více než polovina chovatelů koček vnímá své zvířátko jako člena rodiny a další třetina k němu chová silné citové vazby jako k příteli, miláčkovi nebo dokonce k dítěti. Podle průzkumu Sheby v roce 2013 nejčastěji chovají lidé kočky ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Dále také z dat průzkumu je zřejmý rozdíl mezi lidmi žijícími na vesnici a ve velkém městě, kde je kočka považována za opravdového domácího mazlíčka (Every Day Magazine, 2013). Lidé žijící v domě chovají zvíře v 70% případů, obyvatelé v bytech pouze 37% (Focus, 2010). Dále chovatelé uváděli, že největší radost má kočka z jídla (68%), lovení a spánku. Jako nejčastější vlastnosti uváděli věrnost, přítulnost, mazlivost a hravost (Every Day Magazine, 2013). Kočky také mívají velmi významnou rodinnou tradici. Dále jsou chovány častěji ženami a staršími lidmi (Focus, 2010). Při průzkumech GE Money Bank (2013) bylo zjištěno, že valná většina chovatelů zvířat by při větší rekonstrukci nebo koupi nového bytu více investovala do svého mazlíčka, nezřídka by se jednalo o větší částky. Lidé by investovali i do výše Kč. Vstřícnější byli častěji muži než ženy. 18

18 ROZBOR PROBLEMATIKY 3.2 WELFARE Pod anglickým pojmem welfare se v češtině skrývá slovo blahobyt míněn ve smyslu dobrých životních podmínek, které se pro zvířata snažíme zajistit. Vzniklo mnoho organizací na ochranu zvířat a jejich základní práva byla zakořeněna v našem právu. Jak již bylo dříve zmíněno, bylo definováno pět základních svobod pro zvířata. Irene Rochlitz z Cambridgeské univerzity (2005) pojednává o požadavcích na bydlení koček domácích chovaných v domácnosti. Dennis Turner a Patric Bateson (2000) sjednocují data o životě koček a také o zařízení příbytků pro ně tak, aby jim zajistily příjemný a přirozený život v moderním zařízení jako jsou například útulky. Díky Geoffrey Loveridge vznikají tzv. domy pro kočky a psi, které se snaží napodobit jejich přirozené prostředí, ale zároveň jim zajistit ochranu před nebezpečím vnějšího prostředí. Původně se welfare snažilo zajistit dobré životní podmínky pro zvířata chovaná v laboratořích a v zemědělství. Podmínky chovu jsou závazné a byly uzákoněny i v České republice. Tomuto úkonu předcházelo mnoho vědeckých studií zaměřujících se na welfare pokusných zvířat v laboratořích a chovných zvířat. Byla ustanovena minimální prostorová náročnost pro jedno nebo více zvířat. Další studie se zaměřily na zkoumání prostoru v němž zvíře žije. Módou současnosti je obohacování prostředí tak, aby se v něm zvíře cítilo přirozeně a v pohodě. Mnoho prací již zkoumalo kočičí chování a obohacení prostoru v interiéru jako prevence před problémovým chováním. Tyto práce vycházejí především z 5ti svobod zvířat definovaných podle WSPA. Nutno podotknout, že v posledních desetiletích se zájem o zvířata jako domácí mazlíčky značně rozšířil. V USA se chová přibližně 70 milionů psů a 74,1 milionů koček jako domácí mazlíčci (Avma, 2007). V České republice má každá druhá domácnost nějakého zvířecího mazlíčka (Focus, 2010). Spencer a další (2006) proto upozornili, že práva by měla mít i domácí zvířata, která jsou chována majiteli v bytech a na něž se často zapomíná. Irene Rochlitz vychází z 5ti základních svobod a snaží se je nově definovat v 5ti základních požadavcích na dobré životní prostředí pro zvířata, která bydlí v domácnosti. Podle AAFP a ISFM (2013) by měl být prostor, který kočka obývá, dostatečně velký na to, aby umožňoval kočkám projevovat jejich přirozené chování jako schovávání se, objevování a hru. Zároveň by měl být dostatečně velký, aby bylo možno pečovat o kočku. 19

19 ROZBOR PROBLEMATIKY AAFP a ISFM (2013) současně uvádí pět základních pilířů zdravého kočičího prostředí. Kočce by mělo být poskytnuto následující: 1 - bezpečné místo 2 - společné a oddělené životní zdroje: jídlo, voda, místo s toaletou, škrabací plochy, hřiště a odpočinkové nebo spací místo. 3 - příležitost pro hru a predátorské chování 4 - poskytovat pozitivní, konzistentní a předvídatelné člověk-kočka sociální interakce 5 - poskytovat prostředí, které respektuje kočičí vnímání pachových vjemů. Abychom mohli kočce vhodně obohatit prostředí a zajistit ji potřebnou péči, je nejprve potřeba zjistit, kdo kočka je, jak žije a co pro ni znamená welfare v souvislosti s kvalitou jejího života a prostředí. 20

20 ROZBOR PROBLEMATIKY 3.3 POROZUMĚNÍ KOČCE V následujících kapitolách je poznávána kočka, Felis catus, jako sociální zvíře se specifickými potřebami, které jsou dány jeho vlastním evolučním vývojem. Kapitoly se soustřeďují na chov kočky v domácím prostředí a na celkové soužití malé kočkovité šelmy s člověkem. Řeší se i samotná problematika vztahu člověka a kočky z pohledu historie a současnosti. Jednotlivé kapitoly popisují kočičí vlastnosti, chování, instinkty a zvyky vzhledem k možnému zakomponování kočičích vlastností do nábytku HISTORIE Předchůdkyně dnešní kočky byla zřejmě Felis Silverlis, tedy kočka divoká. Nejstarší známka domestikace kočky je evidována již před lety z ostrova Kypr v Řecku (VIGNE, 2004). Divoká kočka se patrně přidružila k člověku již v raně neolitické éře, přibližně kolem až let před naším letopočtem. Z tohoto období pochází nález kočky pohřbené vedle člověka (WREN, 2004). Kočka byla velice oblíbená zejména v Egyptě. Černé kočky představovaly spojení mezi světem živých a mrtvých. Od třetího přechodného období 1 byla zakládána velká kočičí pohřebiště pro mumifikované kočky (BONGIOANNI A CROCEOVÁ, 2005, str. 553). Lidé využívali kočku především k ochraně svých zásob obilí a potravin před hlodavci. Tato spolupráce po čase vyústila v hlubší pouto mezi člověkem a kočkou, ta se pak velice snadno domestikovala. V archaickém období Egypta uctívali kočku jako bohyni Bastet. Kočky byly kněžími chovány v chrámech, po smrti obřadně mumifikovány a pohřbeny (VERCOUTTER, 1995, str. 19). Bohyně Bastet představovala v Nové době pro Egypťany oko slunce, bohynimatku, symbol plodnosti a často byla zobrazována jako žena s kočičí hlavou (BONGIOANNI A CROCEOVÁ, 2005, str. 371) nebo i jako samotná vzpřímeně sedící černá kočka (JOHNSON, 2002, STR ). A jak je všeobecně známo, kočky měly v Egyptě tak vysoký post, že zabití kočky se trestalo smrtí, velice často ukamenováním. I za menší ublížení následovaly poměrně kruté tresty, například useknutí prstů. Kočky byly vyobrazovány na předmětech denní potřeby, špercích, nábytku, stěnách a dalších součástech všedního života. 1 přibližně před n. l. 21

21 ROZBOR PROBLEMATIKY Z Egypta se kočka dostala do Evropy díky fénickým obchodníkům, kteří ji nejprve dovezli přibližně v 10. století před naším letopočtem do Itálie. Postupně se rozšířila po celé Evropě (OTTOVO VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE, 2003) až se nakonec v 16. století dostala i do Ameriky. Mezi další země, kde se kočky těšily úctě, patřila stará Indie. V Japonsku a Číně měly za úkol mimo jiné chránit staré vzácné rukopisy. 22

22 ROZBOR PROBLEMATIKY KDO JE KOČKA Pokud se podíváme na kočku z evolučního vývoje, je dobré nejprve určit, zdali je kočka vnímána spíše jako lovec nebo jako kořist. Na tuto otázku není jednoznačná odpověď tak jako u jiných zvířat, například u psa, který je typickým příkladem lovce. Kočky sice loví malé savce, dosti často jsou však sami cílem útoku. Z toho vyplývá, že jsou jak lovci, tak kořist a jako takové musí být velmi obezřetné. Díky této rozpolcenosti jsou velmi komplikovaným domácím zvířetem a podle toho se k nim musí přistupovat (BATSON, 2014) KOČKA JAKO LOVEC Kočka je výlučně masožravec a proto musí pro své přežití lovit. Lov je dědičný a plně zakořeněný v chování kočky a nedá se ani výcvikem změnit. Je podmíněn velmi silným loveckým instinktem (PINTERA, 1989). Proto je potřeba respektovat lov již v počátečních fázích navrhování nábytku pro kočku, která žije doma v uzavřeném prostoru. Během evoluce se kočka naučila na nikoho se nespoléhat, co se týče obstarávání si potravy. Lov je pro ni, ač se to možná ani nezná, velice nebezpečnou záležitostí. Zranění může způsobit i obyčejná myš a pokud se do rány dostane infekce, může na ni kočka zahynout. Proto se stává, že se kočka své kořisti dost často bojí (BATSON, 2014). Vždy přepadává ze zálohy. Lze vidět zřejmý rozdíl oproti smečkovému psu, který svou kořist nahání. Obr. 1 - Kočka dravec Zdroj: Kočky využívají různé strategie pro lov. Volba lovící techniky závisí na akustických a vizuálních podnětech. Základní impulz pro chycení kořisti, je její snaha uniknout od potenciálního nepřítele, tedy kočky (PINTERA, 1989). Mezi nejběžnější patří S-strategie neboli sit-and-wait 2, při které šelmy vyčkávají a pak zaútočí na svůj cíl (TABOR, 1983). Pokud se 2 Sit-and-wait = sedět a čekat 23

23 ROZBOR PROBLEMATIKY kočka pohybuje po okolí a zjišťuje, zda tam není kořist, jedná se o M-strategii 3 (Macdonald a další, 1978). Mezi běžné typy lovu také patří pronásledování (CORBETT, 1979). Kočky mohou využívat více strategií naráz, podle potřeby (LEYHAUSEN, 1956; PINTERA, 1989). Během pronásledování musí být kočka co nejvíce přikrčená a přibližování musí být co nejpomalejší. Nebo se naopak musí pohybovat co nejrychleji v momentě, kdy je kořist zaneprázdněná nebo je schovaná za překážkou. Kočka pohotově popoběhne a zmrzne na místě. (TURNER A BATESON, 2000, str. 154). Podle PINTERY (1989) je samotný lov rozdělen do několika fází, které vyžadují určitý prostor. Už malé kotě se učí lovit nejprve na kousku zmačkaného papíru, později hmyzu. Velmi zkušená kočka si troufne i na drobné ptactvo. Nejprve kotě trénuje číhání a sledování cíle. To se učí pozorováním a napodobováním své matky nebo hrou se svými sourozenci. Koťata si nacvičují techniky lovu mezi sebou (BATSON, 2014). Ve druhém kroku se nenápadně plíží směrem ke kořisti. Až je v dostatečné blízkosti, provede dva až tři přískoky a nakonec jeden velký. V tomto momentě se ještě ukrývá a přitom využívá výhod terénu. Finální skok je jen jeden, při němž udeří oběma packami a pevně drží oběť. Tu velmi často nakonec zakousne (PINTERA,1989). Pokud si kočka hraje s polomrtvou nebo mrtvou kořistí, nemyslí to špatně, ale učí se, jak se udržet před nebezpečnou kořistí v bezpečí. Zajímavostí je, že nejčastěji jako první sní kočka mozek oběti. Je to z prostého důvodu, mozek je z nutričního hlediska nejvýživnější částí těla a proto je pro kočku tak důležitý (BATSON, 2014) KOČKA JAKO KOŘIST Jelikož se kočka často stává kořistí jiných predátorů, například psa, musí být velice obezřetná ve svém počínání. Je-li v okolí něco v nepořádku, schová se. Kočka je poměrně malé stvoření a nedovedla by tak rychle utéct na volném prostranství. Proto její úniková 3 M od slova mobile = mobilní 24

24 ROZBOR PROBLEMATIKY cesta vede vždy, pokud je to možné, vertikálně nahoru 4, nejlépe na strom, kde je v bezpečí a zároveň má přehled nad situací (BATSON, 2014). Obr. 2 - Největší kočičí strom na světě Tree of Marie Zdroj: 4 Podrobněji v kapitole Etogram kočky - Pocit bezpečí 25

25 ROZBOR PROBLEMATIKY KOMUNIKACE KOČEK Kočky komunikují buďto přímo nebo nepřímo. Přímou komunikací je řeč těla, vokalizace, dotek a chuť. Nepřímou komunikací se myslí pachové a vizuální značky v prostředí (AAFP A ISFM, 2013). Kočka dlouho nepotřebovala komunikovat s člověkem, stejně jako člověk dlouho nepotřeboval komunikovat s kočkou. Ta využívá mimo vizuálního a akustického komunikování navíc ještě pachové značky. Feromony 5, které kočky umisťují do prostředí není schopen člověk zaregistrovat, tudíž je nemůže bezprostředně pochopit. Pro kočku jsou ale důležité a určují mnoho vzorců jejího chování. Pro pochopení kočky je potřeba je alespoň lehce nastínit NEPŘÍMÁ KOMUNIKACE Kočkovitá šelma zanechává ve svém domově a okolí neviditelné i viditelné pachové značky. Komunikuje s ostatními skrz feromony. Ty jsou distribuovány v kožních žlázách, potu, moči, trusu, ve slinách a dokonce i v sekretech dýchacích cest. Kočky neovlivňují jejich produkci, ale jejich aplikaci do prostředí. Pro zanechání zprávy existuje několik způsobů. Mezi ně patři škrabání, povalování se, otírání se o předměty, močení a kálení. Dá se říci, že kočka která umístila značku, dává najevo, že na onom místě byla a ostatní si mohou přečíst její osobní zprávu. Kočky si pečlivě vybírají místa, kam umístí svoji značku, nebo zdali ji vůbec chtějí někam umístit. Občas jednoduše nechtějí, aby ostatní věděli, že tam byly (BATSON, 2014). Pro představu, například pachové žlázy kolem řitního otvoru kocouři a kočky používají hlavně na označení svého teritoria (PINTERA, 1989). Tento způsob je zároveň vizuálním typem značkování, jelikož stékající moc vytvoří na předmětu nepřehlédnutelnou stopu a tím na sebe upozorní. Kromě pachových značek využívá kočka viditelných stop po drápkách, často na dřevěných předmětech (TAMTÉŽ, 1989). Kočka škrábe často stejné místo, čímž si opět vytváří vizuální označení. V domácnosti jsou oblíbeným materiálem kožešiny, koberce, velmi měkké materiály jako například kožená sedačka, kde jsou stopy očividné. 5 Feromony -chemická látka produkovaná tělem, která nese informaci 26

26 ROZBOR PROBLEMATIKY Kočky nejraději vytvářejí značky na hlavních bodech než na periferii teritoria (FELDMANN, 1994). V bytě jsou to například místa v blízkosti dveří (BATSON, 2014) PŘÍMÁ KOMUNIKACE Nejbližším typem komunikace pro nás, jako člověka, je řeč těla kočky a vokalizace. Kočka může zaujímat tři základní postoje vůči člověku nebo druhému zvířeti, či předmětu. Za prvé může mít přátelský postoj. To znamená, že je přístupná a ostatním je umožněno, nebo může být dokonce vyžadováno, aby se přiblížili ke kočce. Obr. 3 - Přátelský postoj Zdroj: Nebo může být relaxovaná a ve svém postoji neutrální. V takovém případě bude konat vše tak, jak je zvyklá. Odpočine si, krmí se, pije, hraje si nebo spí. Sebejistá kočka má uši vzpřímené nahoru, široké, ale uvolněné oči, tlapy jsou dobře viditelné. Ocas je v poloze směrem od těla kočky a tudíž je dobře viditelný. Při chůzi platí totéž, má sebejistý krok a dobře viditelný ocas, tlapky klade jistě před tělo (BATSON,2014; ASPCA, 2014). Obr. 4 - Relaxovaná kočka Zdroj: Naopak kočka, která má z něčeho obavu má snížené uši, schovává tlapy pod tělo tak, že skoro nejsou vidět. Celá je snížená k zemi a ocas má přitažený k tělu nebo ho schová pod tělo. Celkově se snaží vypadat menší. Hlava je stažená k ramenům. 27

Dotazník - Domácí zvířata

Dotazník - Domácí zvířata Dotazník - Domácí zvířata Diplomová práce se nakonec zaměřila spíše na kočky, ale dotazník byl zpracován i pro psy. Děkuji všem za účast na dotazníku a přeji příjemné počtení. :) Pokud byste chtěli vidět

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Hana Brázdilová Datum 5. 4. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček.

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček. Jan Kovalík 25.1. 2013 (Felis silvestris f. catus) je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa

Speciální ZŠ a MŠ Adresa Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

CHOVÁNÍ A WELFARE CÍLE PREZENTACE KRÁLÍK DOMÁCÍ VZTAH S ČLOVĚKEM. Welfare drobní savci I králík, MVDr. Jekl. Majitelé/klienti.

CHOVÁNÍ A WELFARE CÍLE PREZENTACE KRÁLÍK DOMÁCÍ VZTAH S ČLOVĚKEM. Welfare drobní savci I králík, MVDr. Jekl. Majitelé/klienti. CHOVÁNÍ A WELFARE Majitelé/klienti Omezenené znalosti Péče o zvíře Normální chování Častá onemocnění Záchranná centra Welfare drobných savců králík, morče MVDr. Vladimír JEKL, Ph.D., DipECZM (Small Mammal)

Více

Sport OBŘÍ STAVEBNICE. 35 cm. 35 cm

Sport OBŘÍ STAVEBNICE. 35 cm. 35 cm 5 cm 5 cm OBŘÍ STAVEBNICE. Obří stavebnice 0 maxi dílů z pevného plastu v barvách:červená, žlutá, oranžová, modrá. Velikost dílu je 5 x 5 cm. Jednotlivé díly se do sebe vzájemně zapojují jako puzzle. Snadno

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

a znovuobjevte správné drženi těla při sezeni

a znovuobjevte správné drženi těla při sezeni Rovnovážné sezení - aktivní sezení a držení těla Způsob sezení, na který jsme si zvykli, nás nutí sedět staticky a pasivně. Krk, záda a krční páteř tímto způsobem velmi trpí. a znovuobjevte správné drženi

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Kontejnery, noční stolky a komody. Mobilní kontejner. Noční stolky. Komody

Kontejnery, noční stolky a komody. Mobilní kontejner. Noční stolky. Komody Technický popis Moderní nábytková řada určena pro vybavování dětských pokojů nabízí široké spektrum prvků, různé modelové řady díky nimž je možné vytvářet kompozice podle vlastního uvážení a potřeb dítěte.

Více

SLEEP PRODUCTS PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE Z BÖHMERWALDU

SLEEP PRODUCTS PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE Z BÖHMERWALDU SLEEP PRODUCTS PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE Z BÖHMERWALDU SPÁNEK JAKO V HEDVÁBÍ JE TO KRÁSNÝ POCIT. ZACHUMLAT SE DO JEMNÉ A HEBKÉ PŘIKRÝVKY, SLADCE USNOUT A NÁSLEDUJÍCÍHO RÁNA SE PROBUDIT PLNÝ ČERSTVÝCH

Více

Nabídkový katalog firmy Monivet pro rok 2015

Nabídkový katalog firmy Monivet pro rok 2015 Nabídkový katalog firmy Monivet pro rok 2015 strana 1 Nabídka srubových staveb a srubových prvků z masivu V naší nabídce naleznete originální srubové stavby a zahradní doplňky. Zabýváme se výstavbou srubů

Více

MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY O OCHRAN

MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY O OCHRAN MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY O OCHRANĚ OBRATLOVCŮ POUŽIVANÝCH PRO POKUSNÉ A JINÉ VĚDECKÉ ÚČELY (Řada evropských smluv č. 123) Usnesení o ustájení laboratorních zvířat a péči

Více

Etologie myši domácí

Etologie myši domácí Etologie myši domácí Zoologické zařazení Třída: Mammalia - savci Řád: Rodentia - hlodavci Čeleď: Muridae - myšovití Rod: Mus myš (38 druhů) - myš domácí (Mus musculus) Domestikace synantropní druh rozšíření

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Podklady k výrobě zařizovacích prvků do osmi apartmánů o čtyřech dispozicích. Shodné dispozice mají vždy 2 apartmány, a to: 203 a 303, 207 a 307, 210

Podklady k výrobě zařizovacích prvků do osmi apartmánů o čtyřech dispozicích. Shodné dispozice mají vždy 2 apartmány, a to: 203 a 303, 207 a 307, 210 Podklady k výrobě zařizovacích prvků do osmi apartmánů o čtyřech dispozicích. Shodné dispozice mají vždy 2 apartmány, a to: 203 a 303, 207 a 307, 210 a 310, 213 a 313. V každém apartmánu je umístěno oddělitelné

Více

WWW.VNPSRO.CZ ČESKÝ VÝROBEK KARTÁČE PROTI PRACHU BAREVNÁ VARIABILITA DOTAH DVEŘÍ KOMPLETNÍ DODÁVKA KATALOG NÁBYTKU

WWW.VNPSRO.CZ ČESKÝ VÝROBEK KARTÁČE PROTI PRACHU BAREVNÁ VARIABILITA DOTAH DVEŘÍ KOMPLETNÍ DODÁVKA KATALOG NÁBYTKU WWW.VNPSRO.CZ ČESKÁ KVALITA ČESKÝ VÝROBEK KARTÁČE PROTI PRACHU BAREVNÁ VARIABILITA DOTAH DVEŘÍ KOMPLETNÍ DODÁVKA KATALOG NÁBYTKU LYON VNP s. r. o. Bílá kost ČESKÁ KVALITA Česká kvalita Základem našich

Více

Dispoziční řešení počítačové učebny

Dispoziční řešení počítačové učebny Dispoziční řešení počítačové učebny Obecné požadavky Jak bylo napsáno dříve, podle vyhlášky č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání

Více

Postel Wildwood. design Daniele Lago

Postel Wildwood. design Daniele Lago Postel Wildwood Postel Wildwood kombinuje průhlednost skla s teplem dřeva. Čelo postele z přírodního dubu je ozdobeno volitelným látkovým pásem. Příslušenství oblečené látkou může sloužit jak noční stolek

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

MORČATA Eliška Kopincová 30. 01. 2014

MORČATA Eliška Kopincová 30. 01. 2014 Eliška Kopincová 30. 01. 2014 ŘÁD Hlodavci PODŘÁD Morčatovci ČELEĎ Morčatovití PODČELEĎ Morčata ROD Cavia DRUH Cavia aperea VELIKOST 22-35 cm HMOTNOST 1100-1800g DOBA BŘEZOSTI asi 68 dní MLÁĎATA 1 až více

Více

Ceník MALOOBCHOD 2014 CZ CZK

Ceník MALOOBCHOD 2014 CZ CZK Ceník MALOOBCHOD 2014 CZ CZK KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE NOVÁ TVÁŘ VAŠÍ KANCELÁŘE obsah Sedileta otočné židle Sedileta konferenční židle Sedileta LUX 04 Sedileta neo 06 07 Sedileta ret+ 04 Sedileta zip 07 Sedileta

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Proč si vybrat dřevěnou podlahu?

Proč si vybrat dřevěnou podlahu? Proč si vybrat dřevěnou podlahu? V poslední době se dřevo opět stalo oblíbeným materiálem a není se čemu divit. Dřevěná podlaha přináší do Vašeho domova kus skutečné přírody a šíří kolem sebe příjemnou

Více

Nábytek může mít každý, my máme design, kvalitu a styl! www.casamia.cz

Nábytek může mít každý, my máme design, kvalitu a styl! www.casamia.cz Nábytek může mít každý, my máme design, kvalitu a styl! www.casamia.cz Nabízíme: Nabízíme unikátní kolekce i pro tu nejnáročnější klientelu. Cílem je vytvořit kompletní interiéry v souladu s nejnovějšími

Více

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm KOČKOVITÉ ŠELMY Gepard štíhlý Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm Gepard je nejrychlejší suchozemské zvíře. Může běžet rychlostí přes 110 km/h. Krátkodobě dokonce až 130km/h.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu

K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu Mýdlo = hrdina dětí. Projekt uspořádal UNICEF s podporou

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD Popis produktů: Výchozí surovinou pro výrobu dřevěného zahradního nábytku je finská borovice, která je tepelnou a vlhkostní úpravou zpracována na tepelně upravené

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

DOTAZNÍK PRO ŠKOLKU. (Vyplní správce školy ve spolupráci s měřicí skupinou)

DOTAZNÍK PRO ŠKOLKU. (Vyplní správce školy ve spolupráci s měřicí skupinou) DOTAZNÍK PRO ŠKOLKU Kód: M Š (Vyplní správce školy ve spolupráci s měřicí skupinou) Pokyny k vyplnění dotazníku (pouze jeden dotazník pro každou školku). - Bude-li od Vás požadováno, abyste napsali text

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení (1) Tento řád ochrany

Více

REFLECTION. Nová generace zásobníků pro luxusní prostředí.

REFLECTION. Nová generace zásobníků pro luxusní prostředí. REFLECTION Nová generace zásobníků pro luxusní prostředí. REFLECTION KVALITA JAKO ZHODNOCENÍ. Každý detail mluví sám za sebe. A za vás. Od vstupní haly po konferenční místnost, od květinové výzdoby po

Více

Pes je psovitá šelma a žil ve smečkách. jakého psa, či spíše rasu, si pořídíme.

Pes je psovitá šelma a žil ve smečkách. jakého psa, či spíše rasu, si pořídíme. Psi a kočky Psi Úvod Pes je psovitá šelma a žil ve smečkách. Pes se vyvinul z ochočených vlků. Než si pořídíme psa, měli bychom vědět, jakého psa, či spíše rasu, si pořídíme. Rozdělení Zjednodušené dělení

Více

MVDr. Miloslav MARTINEC, Ph.D. Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců, FVL, VFU Brno WELFARE ZÁJMOVÉ CHOVY KRÁLÍKŮ (ČINČIL A NUTRIÍ)

MVDr. Miloslav MARTINEC, Ph.D. Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců, FVL, VFU Brno WELFARE ZÁJMOVÉ CHOVY KRÁLÍKŮ (ČINČIL A NUTRIÍ) MVDr. Miloslav MARTINEC, Ph.D. Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců, FVL, VFU Brno WELFARE ZÁJMOVÉ CHOVY KRÁLÍKŮ (ČINČIL A NUTRIÍ) WELFARE ZÁJMOVÉ CHOVY KRÁLÍKŮ Životní pohoda podmínky fyzické

Více

Novinka CHOVATELSKÉ POTREBY

Novinka CHOVATELSKÉ POTREBY CHOVATELSKÉ POTREBY BecoThings je mladá, rychle se rozvíjející společnost, zaměřená na vytváření zábavných produktů, které jsou přátelské vůči životnímu prostředí bez nepříznivého dopadu na jejich kvalitu,

Více

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ VNITŘNÍ MALÍŘSKÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR ECOLOR STYL v b a r v á c h k v a l i t y Vnitřní omyvatelné vodou ředitelné interiérové nátěry ECOLOR STYL nabízejí kolekci elegantních ů pro

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

29 430 Kč 30 840 Kč 34 890 Kč 47 880 Kč +900 Kč

29 430 Kč 30 840 Kč 34 890 Kč 47 880 Kč +900 Kč CENÍK POSTELÍ JACQUES.CUBE výška rámu 40 cm, čela 85 cm, šikmé dělené čelo hlavy, Rám postele skládaný 15 x 15 cm 28 830 Kč 30 140 Kč 33 940 Kč 46 050 Kč +900 Kč 29 130 Kč 30 490 Kč 34 420 Kč 46 990 Kč

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Konstrukce nábytku. Osnovy do předmětu. Úvod do předmětu. Dřevo. Kovy. Plasty

Konstrukce nábytku. Osnovy do předmětu. Úvod do předmětu. Dřevo. Kovy. Plasty Osnovy do předmětu Konstrukce nábytku Úvod do předmětu - Jak to začalo Obráběcí způsoby dřeva v minulosti - Nástroje pro ruční obrábění Rozdělení nástojů pro ruční obrábění Teoretické možnosti použití

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

Konstruování s podporou počítačů I. Semestrální práce

Konstruování s podporou počítačů I. Semestrální práce ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Konstruování s podporou počítačů I. Semestrální práce Malířský dvojváleček pro sádrokarton 4. ročník TF, obor TZSN Hugo Skok Obsah práce: PROBLEMATIKA MALOVÁNÍ SÁDROKARTONŮ

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Základní škola Panenský Týnec PROJEKTOVÝ DEN I. STUPNĚ

Základní škola Panenský Týnec PROJEKTOVÝ DEN I. STUPNĚ Základní škola Panenský Týnec PROJEKTOVÝ DEN I. STUPNĚ Název projektu: DOMÁCÍ ZVÍŘATA Téma: Kočka a pes 1. den: 24. září 2010 2.den Kde: Louny kino Škola Panenský Týnec - následný projekt Věková kategorie:

Více

20.5.2013, Brno Připravil: Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. ZÁVADY PŘI ZKOUŠKÁCH NÁBYTKU A JEJICH VZTAH K NORMÁM

20.5.2013, Brno Připravil: Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. ZÁVADY PŘI ZKOUŠKÁCH NÁBYTKU A JEJICH VZTAH K NORMÁM 20.5.2013, Brno Připravil: Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. ZÁVADY PŘI ZKOUŠKÁCH NÁBYTKU A JEJICH VZTAH K NORMÁM Bezpečný výrobek strana 2 Požadavky vyplývající ze zákonných předpisů Zákon č. 22/1997 Sb. o technických

Více

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM Obsah 1. RÁDIOVÝ SIGNÁL V BUDOVÁCH...3 1.1. Odrazy a propustnost... 3 1.2. Stínění... 5 1.3. Úhel prostupu... 6 2. INSTALACE ANTÉNY...7 2.1. Instalace magnetické

Více

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo.

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo. Živočišná říše Živočišná říše Živočišná říše je obrovská. Skládá se z pěti skupin obratlovců, zvaných savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. Kromě nich však existuje velké množství živočichů, které

Více

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka velkých kobercových

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

WWW.VNPSRO.CZ. obývák, ložn KÁ KV Č ČESKÝ VÝROBEK KARTÁČE PROTI PRACHU BAREVNÁ VARIABILITA DOTAH DVEŘÍ

WWW.VNPSRO.CZ. obývák, ložn KÁ KV Č ČESKÝ VÝROBEK KARTÁČE PROTI PRACHU BAREVNÁ VARIABILITA DOTAH DVEŘÍ WWW.VNPSRO.CZ SI E T V SESTA R O L O C a pastelových rů o k e d o v ře d dka binovat. iroká nabííd m Šir o k ě ln o v o b li můžete barev, které si ES KÁ KV ITA AL N U K T Á BY Č E C K E L O K ici, obývák,

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

KONFERENČNÍ STOLEK. www.glamur.cz. konferenční stolek z indického palisandru CENA: 8 586,- Kč bez DPH

KONFERENČNÍ STOLEK. www.glamur.cz. konferenční stolek z indického palisandru CENA: 8 586,- Kč bez DPH KF001 konferenční stolek z indického palisandru CENA: 8 586,- Kč bez DPH rám - masivní indický palisandr s matnou povrchovou úpravou odnímatelné nohy Rozměry (cm): v 37 x š 110 x h 60 Hmotnost: 28 kg KF002

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

CUSTOMIZED PERFECTION. HighLine

CUSTOMIZED PERFECTION. HighLine CUSTOMIZED PERFECTION HighLine UNIDRAIN Na rozdíl od tradičního řešení podlahových odtoků ve sprchových koutech většinou uprostřed podlahy přichází Unidrain s umístěním odtoku u svislé stěny, umožňující

Více

Inspirováno přírodou nábytek z masivu

Inspirováno přírodou nábytek z masivu Inspirováno přírodou nábytek z masivu www.inspirit.cz Naše firma vyrábí a dodává své výrobky již od roku 1992 do mnoha západoevropských zemí. V roce 2003 jsme rozšířili svou působnost v České republice

Více

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_14 Název materiálu: OBCHOD Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům image důvěryhodného podniku Očekávaný výstup: Žáci

Více

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají opatřit jako jednotlivé filtry, výrobce nabízí i sady filtrů,

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

TEMPUR Matrace Pro Váš kvalitní spánek

TEMPUR Matrace Pro Váš kvalitní spánek TEMPUR Matrace Pro Váš kvalitní spánek Platný od 1. 4. 2012 TEMPUR Original podpora s pevnějším pocitem Materiál TEMPUR vyvinula původně organizace NASA, aby tak odlehčila kosmonautům od tlaku, který prožívají

Více

Akční nabídka MATRACÍ až 30% sleva

Akční nabídka MATRACÍ až 30% sleva Akční nabídka MATRACÍ až 30% sleva Z www.matrace-mabo.cz Platnost akce do odvolání. MATRACE Z BIO PĚNY HR studené pěny této produktové řady jsou vyráběny na bázi přírodních surovin sójového extraktu. HR

Více

Rodinná firma Haniš. ... společnost Haniš srubové domy s.r.o. Představujeme

Rodinná firma Haniš. ... společnost Haniš srubové domy s.r.o. Představujeme ... společnost Haniš srubové domy s.r.o. Rodinná firma Haniš srubové domy s.r.o. se již bezmála deset let věnuje stavbě celomasivních dřevěných staveb jak z ručně opracované kulatiny (kanadské sruby),

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Elektronická výměna dat podniku a státní správy Bc. Jan Kocourek 2011 ČZU v Praze Souhrn

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

variabilní nábytek Klasik

variabilní nábytek Klasik nábytek klasik variabilní nábytek Klasik Mš SPII Varpina, Darza 8, Rujiena, Lotyšsko c c c c c c c c VARIABILITA jednotlivé skříně mohou být postaveny u zdi i v prostoru DLOUHÁ ŽIVOTNOST skříně jsou vybaveny

Více

Nobl_7_18.8. A5 25.08.2004 20:24 Stránka 1. kancelářský nábytek. X -line

Nobl_7_18.8. A5 25.08.2004 20:24 Stránka 1. kancelářský nábytek. X -line Nobl_7_18.8. A5 25.08.2004 20:24 Stránka 1 kancelářský nábytek X -line Nobl_7_18.8. A5 25.08.2004 20:24 Stránka 2 Všechno to byla vlastně velká náhoda. Začalo to hned na základní škole, kde jsem moc zlobil

Více

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Familiární hypercholesterolemie (FH) - neprojevuje se fyzicky ani psychicky. Přesto je nejčastější vrozenou poruchou metabolismu na světě. Genetickou mutaci,

Více

rádi bychom Vám představili katalog značky Babeko, pod kterou naleznete ručně šité dekorace, kojenecké potřeby či jiné výrobky nejen pro děti.

rádi bychom Vám představili katalog značky Babeko, pod kterou naleznete ručně šité dekorace, kojenecké potřeby či jiné výrobky nejen pro děti. Hezký den, rádi bychom Vám představili katalog značky Babeko, pod kterou naleznete ručně šité dekorace, kojenecké potřeby či jiné výrobky nejen pro děti. Touto formou bychom Vám chtěli jednotlivý sortiment

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

vestavěné skříně nábytek na míru zakázková dřevovýroba www.madekop.cz

vestavěné skříně nábytek na míru zakázková dřevovýroba www.madekop.cz vestavěné skříně nábytek na míru zakázková dřevovýroba www.madekop.cz Vestavěné skříně Vestavěné skříně nacházejí uplatnění všude tam, kde je kladen důraz na využití úložného prostoru. Navrhneme a vyrobíme

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Katalog. www.kapsarenakvetiny.cz

Katalog. www.kapsarenakvetiny.cz Katalog www.kapsarenakvetiny.cz Kapsáře na květiny elegantní řešení nejen do malých prostor Vážení milovníci květin a útulného bydlení, dovolte mi, abych vám představil Kapsáře na květiny, závěsné květinové

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

KIDS FREAKY FREAKY SPORT. dětské rostoucí židle 02/2015

KIDS FREAKY FREAKY SPORT. dětské rostoucí židle 02/2015 02/2015 FREAKY KIDS FREAKY dětská rostoucí židle ZDRAVÍ JE DŮLEŽITÉ - ZÁBAVA TAKÉ SUPER-ODOLNÉ POTAHY - VŠECHNY BARVY Sezení s perspektivou Všichni rodiče chtějí pro své dítě jen to nejlepší. Při rozhodování

Více

LAGO novinky 2014 / kuchyně

LAGO novinky 2014 / kuchyně LAGO novinky 2014 / kuchyně PŘÍRODNÍ DŘEVO ŽIJE S VÁMI Rozsah možností kuchyní 36e8 byl nově rozšířen o materiál Wildwood (ručně opracovaný dub) pro čelní plochy. Kombinace starého dubu s 6 mm tlustými

Více

Venkovní sortiment. Easy and effective. Naturally

Venkovní sortiment. Easy and effective. Naturally Venkovní sortiment Easy and effective. Naturally Přirozená volba Dřevo není potřeba uměle chránit. Dřevo je schopné se chránit samo a tuto jeho schopnost je vhodné cíleně podporovat. Z tohoto přesvědčení

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Postup tvorby. Poznání potřeb klienta

Postup tvorby. Poznání potřeb klienta Design Interiérový design Součástí divize dřevovýroby společnosti ROmiLL je i designové studio za měřené na interiérový a produktový design. Dbáme na všechny potřebné aspekty, jež vedou ke spokojenému

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Schodiště od firmy FHS

Schodiště od firmy FHS Schodiště od firmy FHS Protože jsou přírodní materiály v dnešní době stále velmi oblíbené, i dřevěná schodiště se těší velkému ohlasu. Schodiště pro vás vyrábíme už více než 16 let a za tuto dobu jsme

Více

VÍTEJTE V POHODLÍ. www.pfnabytek.cz BRASIL ŠÍŘKA HLOUBKA VÝŠKA OBRÁZEK KŘESLO OTOČNÉ (VČ. BOKŮ) 87 87 85 A + B DVOJKŘESLO PEVNÉ (VČ.

VÍTEJTE V POHODLÍ. www.pfnabytek.cz BRASIL ŠÍŘKA HLOUBKA VÝŠKA OBRÁZEK KŘESLO OTOČNÉ (VČ. BOKŮ) 87 87 85 A + B DVOJKŘESLO PEVNÉ (VČ. 2010/2011 VÍTEJTE V POHODLÍ BRASIL SEDOVÉ PRVKY O CELKOVÉ HLOUBCE 99 CM S MOŽNOSTÍ KOMBINACE ÚLOŽNÉHO PROSTORU, ROZKLADU NEBO ROHOVÝCH SESTAV. LIBOVOLNOU SESTAVU LZE DOPLNIT OTOČNÝM KŘESLEM. A B BRASIL

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více